1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa 3 ul. Deotymy 15A (nazwa lub imię i nazwisko) 76-2 Słupsk 76-2 Słupsk 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Rejonowy Zarząd Inwestycji ul. Banacha Słupsk pomorskie 3. Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Agata Lachowicz ul.banacha 1A/ Słupsk PESEL: Studia podyplomowe w zakresie audytów i certyfikatów energetycznych budynków nr uprawnień Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 1 Mgr inż. Grzegorz Lachowicz Współautor podpis 5. Miejscowość: Słupsk Data wykonania opracowania czerwiec Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

2 2 2. Karta audytu energetycznego budynku 2.1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej 153, Powierzchnia netto budynku 3526, Pow. użytkowa części mieszkalnej, Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych Liczba lokali mieszkalnych, Liczba osób użytkujących budynek 2, Sposób przygotowania ciepłej wody Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Współczynnik kształtu A/V, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Stan przed termomodernizacją, Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne,75;,86,75;, Dach/stropodach 5,6 5, Strop piwnicy Okna 3,4; 1,33; 3,4; 3,4; 1,1; 3,4; 3,4; 1,33; 3,4 1,2; 1,33; 1,2; 1,2; 1,1; 1,2; 1,2; 1,33; 1, Drzwi/bramy 2,6; 2,6 2,6; 2, Ściany wewnętrzne 1,64; 1,4; 2,21 1,64; 1,4; 2, Stropy wewnętrzne 1,72;,6; 1,4 1,72;,6;, Stropy zewnętrzne 1,2;,6 1,2;, Podłogi na gruncie,23, Sprawności składowe systemu grzewczego Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania,5, Sprawność przesyłania,87 1, Sprawność regulacji,75, Sprawność akumulacji 1, 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1, 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 1,,5

3 Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 15868, , Liczba wymian 1,51 1, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 341,83 278, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 8,4 8, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 2.6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 2654,3 145,5 4282,14 227,8 137,13 137, ,6 18,8 112,5 53,4 417,76 17,84 Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 58,13 58, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 577,5 577, Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej 18,5 18, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc 577,5 577, Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej na miesiąc 1,15 1, Opłata abonamentowa,,

4 Inne,, 2.7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,57 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 5,3 Planowane koszty całkowite [zł] ,57 Premia termomodernizacyjna [zł] 437,53 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] ,75 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 14r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 28r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 28r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 3.2. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 137:2 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:26 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania

5 5 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: 6 zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,87 m 3 Kubatura ogrzewania - 153,8 m 3 Powierzchnia netto budynku ,7 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej -, m 2 Współczynnik kształtu -,27 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 888,48 m 2 Ilość mieszkań -, Ilość mieszkańców - 2, 4.2. Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne,75;,86 W/(m 2 K) Dach/stropodach 5,6 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K)

6 6 Okna 3,4; 1,33; 3,4; 3,4; 1,1; 3,4; 3,4; 1,33; 3,4 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 2,6; 2,6 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,64; 1,4; 2,21 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,72;,6; 1,4 W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne 1,2;,6 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie,23 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 58,13 zł/gj 58,13 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 577,5 zł/mw/mc 577,5 zł/mw/mc Inne koszty, abonament, zł/mc, zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 58,13 zł/gj 58,13 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 577,5 zł/mw/mc 577,5 zł/mw/mc Inne koszty, abonament, zł/mc, zł/mc 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy powyżej 3kW Ciepło z ciepłowni węglowej C.o. wodne z źródłem w budynku, bez izolacji na przewodach, armaturze i urządzeniach w pom. nieogrzewanych H,g =,5 H,d =,87 Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej H,e =,75 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1, Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1, Liczba godzin: Bez przerw w d = 1, Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s =,62 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 184 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) Instalacja nie była modernizowana po 184 r.... wymagany próg oszczędności: 25% --- MW

7 Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i ciepła woda) W,g =,88 Przesył ciepłej wody Instalacje średnie, 3-1 punktów poboru ciepłej wody W,d =,5 Akumulacja ciepła Brak zasobnika W,s = 1, Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s =,44 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 15868,3 Krotność wymian powietrza 1, MW Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji SW2 SW1 SW3 Cegła pełna S1klein S2drewniany Podłoga na gruncie Strop drewniany Modernizacja przegrody O2PCV 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O4DSA 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Strop drewniany pokryty deskowaniem z przestrzeń stropu wypełniona polepą współczynniku przenikania ciepła U=1,4 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. W celu poprawy strumienia powietrza wentylowanego w pomieszczeniach pozbawionych wentylacji mechanicznej zamontować należy nawiewniki higrosterowane. Stolarka okienna stara, drewniana, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,4[W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Stolarka okienna stara, drewniana, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN.

8 8 Modernizacja przegrody O4DSF 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O6DS 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O7DS 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O5DS 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej... Stolarka okienna stara, drewniana, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,4[W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Stolarka okienna stara, drewniana, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Stolarka okienna stara, drewniana, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Stolarka okienna stara, drewniana, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Modernizacja instalacji C.O. przeprowadzono w 17. Instalacja C.O. znajduje się w złym stanie technicznym. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Strop drewniany Wariant 1, WENTIROCK, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 67,24m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 67,85m 2 Stopniodni: 25,85 dzień K/rok t wo = 1,23 o C t zo = -6, o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Warian t 1.3 Waria nt 1.4 Waria nt 1.5 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 Inne koszty, abonament Ab zł/mc,,,,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,44,212,2,1,181,172,165 Opór cieplny R (m 2 K)/W,67 4,72 4, 5,26 5,53 5,8 6,7 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 4,5 4,32 4,5 4,86 5,14 5,41 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 188,6 26,73 25,28 23,8 22,81 21,75 2,78 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,273,3,37,35,33,31,3

9 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , , , , , 72 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 14, 18, 112, 116, 12, Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 774, , , , , Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,13 6,32 6,51 6,7 6, 7,1 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6785, zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,13 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: Przestrzeń poddasza nieogrzewana. Zakres robót obejmuje: demontaż deskowania i izolacji z polepy. Ułożenie folii PE i wełny mineralnej grubośći 15cm, deskowanie płytą OSB 22mm. 6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O2PCV 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 315,8 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 11,13m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 11,13m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 11,13m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Stopniodni: 3756, dzień K/rok i = 2, o C e = -16, o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m 1, 1, Współczynnik c r,7,7 Współczynnik a Współczynnik przenikania W/(m 2 K) 1,325 1,325

10 1 ciepła U Straty ciepła na przenikanie Q GJ 25,26 14, Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok MW,44,25 zł/rok ,5 zł/m 2 ---, zł ---, Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł , Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 2,38 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 175, zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,38 lat Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,33 Informacje uzupełniające: W celu polepszenia strumienia wentylacji zamontowano zamontowano nawiewniki higrosterowane typu EMM77 lub o równoważnych parametrach w ilość 7 sztuk na istniejącej stolarce PCV. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O4DSA 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 137,71 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 42,42m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 42,42m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 42,42m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3756, dzień K/rok i = 2, o C e = -16, o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m 1,35 1,

11 11 Współczynnik c r 1,2,7 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,4 1,2 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 222,55 55,56 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,218,81 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , 31 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- zł , 67 45, Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 3,4 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 36318,67 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,4 lat Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,2 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę sztuk okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/(m2K)] na okna PCV o profilu min. trzykomorowym, z szybą o U=1, [W/(m2K)] z nawiewnikami higrosterowanymi typu EMM77 lub o równoważnych parametrach. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 624,78 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 41,32m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 41,32m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 41,32m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 31,21 dzień K/rok i = 17,66 o C e = -16, o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5

12 12 Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m 1,35 1, Współczynnik c r 1,2,7 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,4 1,2 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 16,14 42,75 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,13,52 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,7 2 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- zł , 65 55, Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,58 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3641,65 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,58 lat Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,2 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę 26 sztuk okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/(m2K)] na okna PCV o profilu min. trzykomorowym, z szybą o U=1, [W/(m2K)] z nawiewnikami higrosterowanymi typu EMM77 lub o równoważnych parametrach. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O4DSF 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 21,35 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 8,14m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 8,14m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 8,14m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3756, dzień K/rok i = 2, o C e = -16, o C Stan istniejący Waria nt numer

13 13 W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m 1,35 1, Współczynnik c r 1,2 1, Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,4 1,2 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 42,38 136,11 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,451,16 Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł/rok --- zł/m zł --- zł , 31 12, 6163, 8 425, Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,41 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1413,8 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,41 lat Stolarka szczelna (,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,2 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę 17 sztuk okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/(m2K)] na okna o profilu z drewna klejonego z szybą o U=1, [W/m2K]. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O6DS 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 87,67 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 4,m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 4,m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 4,m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 2788, dzień K/rok i = 16, o C e = -16, o C

14 14 Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m 1,35 1, Współczynnik c r 1,2 1, Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,4 1,2 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 16,86,6 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW,18,11 zł/rok ,51 zł/m , Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,1 7 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ---, Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,1 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3743,17 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,1 lat Stolarka szczelna (,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,2 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę 2 sztuk okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/(m2K)] na okna PCV o profilu min. trzykomorowym, z szybą o U=1, [W/(m2K)] Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O7DS 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 157,2 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 7,13m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 7,13m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 7,13m 2

15 15 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 2788, dzień K/rok i = 16, o C e = -16, o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m 1,35 1, Współczynnik c r 1,2 1, Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,4 1,2 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 24,11 13,72 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,3,2 zł/rok ,3 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/m zł , 8561,3 3 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ---, Prosty czas zwrotu SPBT lata ,65 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8561,33 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,65 lat Stolarka szczelna (,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,2 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę 4 sztuk okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/(m2K)] na okna o prof ilu z drewna klejonego z szybą o U=1, [W/m2K]. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O5DS 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 485,33 m 3 /h

16 16 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 25,77m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 25,77m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 25,77m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 2788, dzień K/rok i = 16, o C e = -16, o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m 1,35 1, Współczynnik c r 1,2 1, Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,4 1,2 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 87,8 4,55 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,6,63 Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/rok --- zł/m zł ,7 4 12, 322, 66 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ---, Prosty czas zwrotu SPBT lata ,76 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 322,66 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,76 lat Stolarka szczelna (,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,2 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę 8 sztuk okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/(m2K)] na okna o prof ilu z drewna klejonego z szybą o U=1, [W/m2K]. 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na

17 17 przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Liczba użytkowników L i 2, Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d],8 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 55, Czas użytkowania t uz [dni] 2, Sprawność źródła ciepła,88 Sprawność przesyłu,5 Sprawność akumulacji ciepła 1, Współczynnik na przerwy urlopowe 1, Współczynnik na wodomierze na ciepłej wodzie 1, Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 137,126 Max moc cieplna q cwu [MW], Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 58,13 58,13 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 577,5 577,5 Inne koszty, abonament [zł],, Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 2654,3 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW],3418 Sprawność systemu grzewczego,62,11 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,3 Koszt modernizacji [zł] , SPBT [lat] --- 2,3 Informacje uzupełniające: Modernizacja instalacji C.O. obejmuje wymianę przewodów na nowe wraz z ich zaizolowaniem, wymianę grzejników, montaż głowic termostatycznych co podniesie sprawność instalacji Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji

18 18 Sprawność wytwarzania H,g,5,3 Sprawność przesyłania H,d,87 1, Sprawność regulacji H,e,75,8 Sprawność wykorzystania H,s 1, 1, Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu w t 1, 1, Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu w d 1,, Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Wymiana instalacji C.O. wraz zaizolowaniem przewodów 12, Wymiana grzejników 12, Montaż głowic termostatycznych 18, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Suma: 258, Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Opis zastosowanych usprawnień Nie podlega modernizacji. Zakres modernizacji obejmuje wymianę całej instalacji C.O wraz z zaizolowaniem przewodów. Zakres modernizacji obejmuje montaż zaworów termostatycznych oraz wymianę grzejników z żeliwnych członowych na płytowe. Nie podlega modernizacji. Zastosowanie głowic termostatycznych na grzejnikach. 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót SPBT 1. Modernizacja przegrody O2PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 175, zł 2,38 2. Modernizacja przegrody O4DSA 'Wentylacja grawitacyjna' 36318,67 zł 3,4 3. Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 3641,65 zł 4,58 [zł] [lat]

19 1 4. Modernizacja przegrody O4DSF 'Wentylacja grawitacyjna' 1413,8 zł 5,41 5. Modernizacja przegrody Strop drewniany 6785, zł 6,13 6. Modernizacja przegrody O6DS 'Wentylacja grawitacyjna' 3743,17 zł 8,1 7. Modernizacja przegrody O7DS 'Wentylacja grawitacyjna' 8561,33 zł 12,65 8. Modernizacja przegrody O5DS 'Wentylacja grawitacyjna' 322,66 zł 12,76 Modernizacja systemu grzewczego 258, --- Koszty audytu i/lub projektów i dokumentacji technicznej 4354, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O2PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 175, 2 Modernizacja przegrody O4DSA 'Wentylacja grawitacyjna' 36318,67 3 Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 3641,65 4 Modernizacja przegrody O4DSF 'Wentylacja grawitacyjna' 1413,8 5 Modernizacja przegrody Strop drewniany 6785, 6 Modernizacja przegrody O6DS 'Wentylacja grawitacyjna' 3743,17 7 Modernizacja przegrody O7DS 'Wentylacja grawitacyjna' 8561,33 8 Modernizacja przegrody O5DS 'Wentylacja grawitacyjna' 322,66 Modernizacja systemu grzewczego 258, 1 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 4354, Całkowity koszt ,57 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O2PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 175, 2 Modernizacja przegrody O4DSA 'Wentylacja grawitacyjna' 36318,67 3 Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 3641,65 4 Modernizacja przegrody O4DSF 'Wentylacja grawitacyjna' 1413,8 5 Modernizacja przegrody Strop drewniany 6785, 6 Modernizacja przegrody O6DS 'Wentylacja grawitacyjna' 3743,17 7 Modernizacja przegrody O7DS 'Wentylacja grawitacyjna' 8561,33

20 2 8 Modernizacja systemu grzewczego 258, Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 4174, Całkowity koszt , Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O2PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 175, 2 Modernizacja przegrody O4DSA 'Wentylacja grawitacyjna' 36318,67 3 Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 3641,65 4 Modernizacja przegrody O4DSF 'Wentylacja grawitacyjna' 1413,8 5 Modernizacja przegrody Strop drewniany 6785, 6 Modernizacja przegrody O6DS 'Wentylacja grawitacyjna' 3743,17 7 Modernizacja systemu grzewczego 258, 8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 438, Całkowity koszt 545,57 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O2PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 175, 2 Modernizacja przegrody O4DSA 'Wentylacja grawitacyjna' 36318,67 3 Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 3641,65 4 Modernizacja przegrody O4DSF 'Wentylacja grawitacyjna' 1413,8 5 Modernizacja przegrody Strop drewniany 6785, 6 Modernizacja systemu grzewczego 258, 7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 4, Całkowity koszt 5458,4 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O2PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 175, 2 Modernizacja przegrody O4DSA 'Wentylacja grawitacyjna' 36318,67 3 Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 3641,65 4 Modernizacja przegrody O4DSF 'Wentylacja grawitacyjna' 1413,8 5 Modernizacja systemu grzewczego 258,

21 21 6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 34651, Całkowity koszt ,4 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O2PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 175, 2 Modernizacja przegrody O4DSA 'Wentylacja grawitacyjna' 36318,67 3 Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 3641,65 4 Modernizacja systemu grzewczego 258, 5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2661, Całkowity koszt 3517,32 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O2PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 175, 2 Modernizacja przegrody O4DSA 'Wentylacja grawitacyjna' 36318,67 3 Modernizacja systemu grzewczego 258, 4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2367, Całkowity koszt 31738,67 Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O2PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 175, 2 Modernizacja systemu grzewczego 258, 3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 278, Całkowity koszt 2853, Wariant Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 258, 2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 264, Całkowity koszt 27864,

22 sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V Projekt: Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m, ,3 18,7 2847,28 153,8 1378,87 153,8 32,47,27 1, ,5 18,7 2847,28 153,8 1378,87 153,8 3,24,27 2, ,27 18,7 2847,28 153,8 1378,87 153,8 3,24,27 3,28 15,2 18,7 2847,28 153,8 1378,87 153,8 3,24,27 4, ,41 18,7 2847,28 153,8 1378,87 153,8 3,24,27 5, ,54 18,7 2847,28 153,8 1378,87 153,8 32,47,27 6, ,7 18,7 2847,28 153,8 1378,87 153,8 32,47,27 7, ,37 18,7 2847,28 153,8 1378,87 153,8 32,47,27 8, ,55 18,7 2847,28 153,8 1378,87 153,8 32,47,27, ,3 18,7 2847,28 153,8 1378,87 153,8 32,47, Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h,1co Q,1cwu,1 w t,1 w d,1 Q,1 O,1 O % O q h,1co GJ MW q,1cwu GJ MW 2654,3 137,13,3418,8 145,5 137,13,2781,8 156,27 137,13,276,8 15,2 137,13,28, GJ zł zł %,62 1, 1, 4418,4,1 1,,5 2168,15,1 1,,5 217,3,1 1,,5 2182, , , , , , , , ,1 47,74 47, ,41 137,13,1 1,,5 2184, , ,4 47,61

23 23,283, ,54 137,13,363,8,1 1,,5 2562, , ,5 1 3, ,7 137,13,3248,8,1 1,,5 2746, ,2 838,73 34, ,37 137,13,338,8,1 1,,5 278, ,3 5 45,57 33, ,55 137,13,34,8,1 1,,5 288,57 127,8 1 8,11 31, ,3 137,13,3418,8,1 1,,5 28,2 142, ,37 31, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Premia termomodernizacyjna Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu 2% kredytu 16% kosztów całkowityc h Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii ,57 zł ,75 5,3%, 2, , ,5 8, , , , zł ,57 5,67%, 2, 11867, , 8, , 26231, ,57 zł 13443,61 5,6%, 2, 118,1 545,5 8, , , ,4 zł ,44 5,55% ,4 zł 11412,51 42,% ,32 zł 838,73 37,83%, 2, 1811,6 5458,4 8, ,4 3517,3 2, 2, 8,, 2, 8, 86553, , , 71835, , , , , 46

24 ,67 zł 45,57 36,66% 31738,6 7, 2, 8, 6347, ,1 181, , zł 8,11 34,6% 2853,, 2, 8, 5616, 44884,8 178, , zł 87788,37 34,18% 27864,, 2, 8, 55728, 44582, , 75 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 25% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie, zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,57 zł - planowana kwota środków własnych ---, zł - planowana kwota kredytu ,57 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,53 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,75 zł tj. 48,1 % - prosty czas zwrotu SPBT --- 4,34 lat 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop drewniany Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: WENTIROCK Uwagi: Przestrzeń poddasza nieogrzewana. Zakres robót obejmuje: demontaż deskowania i izolacji z polepy. Ułożenie folii PE i wełny mineralnej grubośći 15cm, deskowanie płytą OSB 22mm. O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O2PCV 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,325 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 )

25 25 Uwagi: W celu polepszenia strumienia wentylacji zamontowano zamontowano nawiewniki higrosterowane typu EMM77 lub o równoważnych parametrach w ilość 7 sztuk na istniejącej stolarce PCV. O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O4DSA 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,2 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę sztuk okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/(m2K)] na okna PCV o profilu min. trzykomorowym, z szybą o U=1, [W/(m2K)] z nawiewnikami higrosterowanymi typu EMM77 lub o równoważnych parametrach. O3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,2 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę 26 sztuk okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/(m2K)] na okna PCV o profilu min. trzykomorowym, z szybą o U=1, [W/(m2K)] z nawiewnikami higrosterowanymi typu EMM77 lub o równoważnych parametrach. O4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O4DSF 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,2 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (,5 < a < 1 ) Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę 17 sztuk okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/(m2K)] na okna o profilu z drewna klejonego z szybą o U=1, [W/m2K]. O5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O6DS 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,2 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (,5 < a < 1 ) Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę 2 sztuk okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/(m2K)] na okna PCV o profilu min. trzykomorowym, z szybą o U=1, [W/(m2K)] O6 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O7DS 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,2 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (,5 < a < 1 ) Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę 4 sztuk okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/(m2K)] na okna o prof ilu z drewna klejonego z szybą o U=1, [W/m2K].

26 26 O7 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O5DS 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,2 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (,5 < a < 1 ) Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę 8 sztuk okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła U=3,4 [W/(m2K)] na okna o profilu z drewna klejonego z szybą o U=1, [W/m2K]. C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Modernizacja instalacji C.O. obejmuje wymianę przewodów na nowe wraz z ich zaizolowaniem, wymianę grzejników, montaż głowic termostatycznych co podniesie sprawność instalacji.

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo- Parkowy ul. Park 2 37-200 Przeworsk WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo