PREZYDENCI ZOSTALI SKAZANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENCI ZOSTALI SKAZANI"

Transkrypt

1 STRZELEC LIDER MARKET DO RADOMIA? WTORE 28 LISTOPADA 2 O R. TWOJA GAZETA Bush wygrał bory KIELCE NR INDEKSU ROK LI NR 276 (15480) CODZIENNA www so\\-oudu com p PREZYDENCI ZOSTALI SKAZANI pojadą! do piłkarzyków Drużyny złożone z 11 zawo ików rozegrały wczoraj w Pantin we Francji pokazowy turniej gry w tzw. piłka rzyków na najdłuż zym toe wiata, icząc m metró\ długo ' ci. Sta ego Czyte n1. "Słowa ~d:tt Ludu" Kapitał na początek w godz przy teefonach Ludu " w Kiecach ( ) oraz w Radomiu ( ) obecni b~dą przedstawtee/e ZUS. Dziś.. Słowa Zapra 1amy do zadav. an1a pytan i dy ku 11 na temat kapitału początkow'go ~-dz1c on u. taany v. Z da o b urodzonylh po 31 grudma 4 roku. ktorzy pracowai by h ubczp'ucni pncd tmianą y~tcmu ubczpcczcmow.'gu \1c v. ic z co to Je' kapitał poc~tkowy. " opar iu O Jakie dokument 1 na Jakich za~adach bę dzie obiczany'> Zadzwon' CEOWE ANDRZEJKI 2000!!! o w Radiu TAK Mnóstwo ciekawostek z życia mody, najciekawsze makijaźe, porady i wskazówki da wszystkich Pań Zaprasza Dagmara G4aowaka P1crw te 1!1\\ wdon11cnic o dcw taqi i krad/iciy zgłosiła poicji 231i> pada mic zkank:j kroniowa - zęs skradzionych przcdmotov. z ałuminn i mo iądtu znałez i my w punkcie skupu meta h koo TO\\ ylh V. )\:dr/c) O\\ Ie B y JUI poamanc D1i~ki mformaqom uzyskanym \\ skup1e /a trzymano m1es1kanca )!fdtii..') UV. a Artura W )ego domu znaeziono koejny h k.rt~'ż, a w umie zabc1picczonu ich około 40 tnó\ i Andrzej a kuch, rzecznik prac;o\ K omend~' Powiatowej W c1ągu dwóch m1e ięq 37-ctni przestępca\\ ')'\\ a z beono\\ ch i gramtowych nagrobków krzyi.e oraz wi.tące na nich figurki hrystusa (BZ) na strome 6 Dwa kwadranse z modą i urodą Już złom Mieszkaniec Jędrzejowa sprzedawał na złomowisku wyrwane z nagrobkdw krzyże wizerunki Chrystusa, żeby mi et pieniądze na akoho. awoudu Zapraszamy do KI ub u probemach z p!cniędzmi na v. jazd pi ai~my we wczorajzym.. ł owie Ludu.. Oz i iaj wicm już, że 1agda 1 1icha pojadą na W~gry. Kto pomógł młodym tancerzom - c::yta1 na trom na tych grzywny. Wyrok nie je t prawomocny. 31 ipca 1996 roku ówczesny prezydent Kiec B gus ł aw C. oraz wiceprezydent Z enon R. podpi au w imieniu miasta porozumienie ze Świętokrzy ką gencją R9zwoju Regionu. d zięki któremu S RR miała zo t ać inwestorem strategicznym w Centrum Targowym Kiece. W porozumieniu zawarta była kauzua o karze w ~sok ości 00 ty. doarów, gdyby S RR nie ŚARR miała zostać inwestorem strategicznym w Centrum Targowym Kiece... została głównym inwestorem. Do wę porozumienia w taj m nicy areaizacji porozumienia ni e do- ni i ciążącego na nich obowiązku Zdaniem ą du tak. ni Bogu ław wet ki cd wy zła na jaw, prc7ydcnt szło, inwe torem tra tegicznym C,. anj Zenon R. nie miei upoważ C. twierdzi ł. że porozumenie nie został "Exbud ". W związku z tym nienia Zarządu Mia ta do podpi- będzie miało kon ekwcncji prawśarr wystąpiła do Sądu rbitrany h. ~ania tajnego porozumienia z żowego w Warszawie o pnyznarr.3 łipca9 6rokuZarząd - Jeśi chodzi o wyrok. to sąd rue jej równowarto. ci 100 ty. doarów. Tak też się stał o. Mia to od Miasta Kiec zobowiązał jedynie prz chyił i~ do żądań prokuraprezydenta Bogusława C. do po- tora. O karżeni nie b i wczc ' nicj tego wyroku ię nie odwo ł a ł o. Dzi ęki ugodzie RR zrezygno- szukiwania inwestora trategiczne- karani, ta sprawa będzi da nich nauczką na cae życic by odczugo. ae nie da wała z p ienię zgody na pod- i repre ję kary, ąd onckł wysodzy, a mia to - Włodarze mia ta mają pewne pi anie poro- kie grzywny - uza admaa w TOk zobowiąza ł o przywieje i uprawnienia. ae muszą zumienia Popncwodnicząca składu się do przebrać odpowiedziano~ć za woje czydwokat o karżony h zapoznaczenia ich ny - uz adniała wyrok przewodni- rozumienie nie zostało Wiedział apeację na remont ui- cząca kładu ędziow kiego zreaizowane. - Jak kto skazuje za powocy icnkiewityko d1i~ki do\ anie braku. którego nic ma. to cza. RH z ka y mia- ocz M i te je t. że będzicm) u; oddobrej ' icrze ąd Rejonowy w Kiecach ta nie wypłynę! pieniądze )ak wo~ ać - powit.'dział me en a J rozważał dwie kwestie. czy o karzauwazy sąd. b i prez dcnci rzy amek żeni prezydenci przekro zyi swom HTY K przez dłuż zy cza trzymai praje uprawnienia oraz cz nic do pe- Najdłuższy stół Dzięki tyczttwo~ct sponsordw, dwoje keeckich tancerzy pojedzie na Mistrzostwa $wiata. Krzyż Sąd Rejonowy w Kiecach skazał wczoraj Bogusława C., byłego prezydenta Kiec na karę jednego roku pozbawienia wołno ' ci w zawieszeniu na dwa łat a zł otych grzywny oraz Z enona R., byłego wiceprezydenta na karę O mjesięcy pozbawienia wono ci w zawieszeniu na dwa łata i 6000 z ł o O kuisach wyborów w U A czytaj na stronie 7 cnerai romo aw zempin k1 o \\ ywiadzic i kont N \\ iadzi. Czyra, na troni Na pewno uprawnień. Sekretarz stanu Forydy Katherine Harris ogłos iła że kandydat Repubikanów na prezydenta USA George W. Bush został oficjanym zwycięzcą wyborów prezydenckich w tym tanie. A każdy szpieg to książę Przekroczyi uprawnienia i nie dopełnii obowiązku Byi prezydenci Kiec zostai uznani za winnych niedopełnienia obowiąz ku oraz przekroczenia swoich 2o 30 i AK FTi tc::»p c: o haa ul Ży~nia K ie ce Sponaor IJiówn) ffi} KREDYT BANK S.A. Biety do nabyci Saon Pra.sowy,. Koporter" SA, Biuro Rekam Ogłoszeń,. Słowa Ludu ", R dotak, Szkoły Średnie!

2 Jtt.Itf 1iióttf Re gon Dzięki naszej interwencji bezdomny znaazł pomoc Koniec Teraz przezimuje niepewn oś., Koniec z n s o bi e zr obi ć HIV"- pod taki m ha sł!m ni e przeprowadzona poska akcja zorgani ramach obchodów go Dnia AIDS.- Akcja je~ t rowana do osób, kt óre mieć ryzykown e kon obawiają się czy nie są n e wirusem HIV- wyj Jan Krzysztof Barte. w ódzki święto krzys ki tor sanitarny. - Ci, którz) w ę ku i niepewn ości poddać badanju i ro z11 MfJżczyzna od 9 dni mieszkający w śmie tn iku znaazł pomoc. Ae trzeba do tego było KIELCE. p ó jdę ingerencji samego prezydenta Kiec. Wschód słońca 7.23 Imieniny: Lesława, Zdzisława Zachmurzenie umiarkowane Sytuacja baryczna: Poska po- łudniowa znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, jedynie na wschodzie Małoposki zaznacza się wpływ niżu z centrum nad Bułgarią. Z zachodu napływa poarnomorska masa powietrza. Prognoza pogody: dzisiaj bę dzie dość pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, przed poudniem miejscami mgisto, bez opadów. Temperatura maksymana od 7 t. do 9 st. Wiatr saby zmienny. W nocy pogodnie, iczne mgy. Temperatura minimana od -3 st. do - st. Wiatr saby, południowo-wschod ni. Uwaga kierowcy: widzianość rano okanic ogranicz na, na wschodzie Małoposki nawierzchnie dróg miejscami mokre i ' iskic. Sytuacja biometeoroogiczna: stopniowo poprawia się, sprawność psychofizyczna powraca do fizjoogicznej równowagi. Utrzyma się jedynie zwiększona skłonno ć do przezię bień. kfł in 4['f~ :1 1~ 1 1 :W NUMEREK: 16 (3, 11, 23, 42) MULTI LOTEK: 2, 7, 8, 9, 13, 22, 23, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 45, 60, 63, 71, 73, 74 DOLAR USA (100) 449,40 460,60 FUNT BRYT. (100) 629, ,60 MARKA NIEM. (100) 193, UR WŁOSKI ( ,53 20,00 FRANK FRAN. (100) 57,65 59 SZVUNG AUSTR. (100) 27,50 28,1 0 KORONA stow. (100) 8,50 10,50 O mężczyźnie koczującym w śmietniku przy uicy Urzędniczej pisai ś my już w zeszłym tygodniu. Nikt nie potrafił wówczas wskazać miejsca gdzie mógłby on bezpiecznie.,przezimować" - jedne schroniska były w remoncie inne już przepełnione. Urzędników zajmujących się pomocą społecz ną nic przekonywał nawet fakt, że każda z coraz zimniejszych nocy mogła się da bezdomnego za koń czyć tragicznie. Pomógł przypadek. Wczoraj dyżurujący w redakcji,.s łowa Ludu " prezydent Kiec W ł o d z imi erz S i ę pi eń odebrał teefon od Czytenika, który oburzył się na nicwydoną pomoc społecz ną. Co będzie jak ten człowiek umrze? Wstyd na całą Poskę, bo wszyscy wicdziei i nikt nic nie zrobił mówił dzwoniący. Chwię później prezydent Stępień poe~i podwładnym, by natychmiast zaj~i się sprawą. Patro Straży Miejskiej i pracownicy Miejskiego o rodka Pornocy Rodzinie namówii bezdomnego do opuszczenia dotychczasowego miejsca. - Wbrew jego woi nie mogiśmy nic zrobić, nie można nikogo na siłę ubezwłasnowonić - mówi Victoria Romów BUSKO ZDRÓJ. Do potężnej awantury doszło wczoraj w nocy w centrum kurortu. Grupa siedmiu Romów z województwa donośąskiego wszczęła burdę w reprezentacyjnym buskim nocnym okau rozrywkowym,.victoria ". Kiedy obsłudze udało się krewkjch gości wyprosić, burda przeniosła się do parku zdrojowego i tam przerwa ły ją dopiero specjanie iągnięte oddziały prewencji. Siedem osób, w tym trzy kobiety osadzono w Izbie Zatrzymań. Poicjan i musiei nawet szukać pomocy u jednego z ginekoogów w bu kim szpitau, bo jedna z kobiet oświadczy ła, że je t w ciąży. Po badaniu okazało się jednak, że ciąża była,. urojona". W trakcie egitymowania zatrzymanych przed gmach KPP zajechał z odsieczą ósmy Rom, podobnie jak jego rodacy - pijany. jego również trzeba b o obezwładnić i dołączyć do grupy ziomków. Poicja przygotuje o iem wniosków do Koegium ds. Wykroczer'. Takie ekscesy nie najepiej służą promocji kurortu mówi komendant powiatowy bu kiej (imi) poicji Leszek Zieiń ki. Paru U RSZ ULI KUCZYN Z-cy Przewodnicząceg o Rady adzorczej wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA składają Rada 14301,g 2 adzorcza, Zarząd i pracownicy Międzywojewódzkiej Handowej Spółdzieni Inwaid ów w Kiecach. KIELCE. Dziś i jutro każdy może sobie zrobić za darmo na HIV. wątpiwości. Dobytek bezdomnego został w śmietniku Krys tyna Gondek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kiecach. Mężczyzna zosta ł przewieziony do Szpitaa Miejskiego przy uicy Kościuszki, gdzie stwie rdzono, że jest zdrowy. Poem trafi Urząd pracy tymczasowo do szpitaa w Moraw icy. Gdz ie s p ędz i zi mę jeszcze n ie w iadomo. W ś mi e tniku przy uicy Urzędniczej p ozosta ł materac, sterta gazet i przyn iesio na rano... herbata w kubku. (Oek) miał dać pracę, Wojewódzki Szpita Zespoony na Czarnowie w ramach tzw. specjanego programu przeciwdziałania bezrobociu zatrudnił 12 pieęgniarek i 4 saowe. Zgodnie z umową koszty utrzymania pracownic miał refundować Powiatowy Urząd Pracy w Kiecach. PUP nie wywiązuje się jednak ze swoich zobowiązań i mimo wieokrot nych interwencji od ipca na konto szpitaa nie wpłynęła nawet zło tówka. -To jest normane oszustwo mówi Ja n Gierada, dyrektor Wojewódzkiego Szpitaa Zespoonego. - ie stać mnie na sponsorowanie PUP. Ja zachowuj~ ię ojanie i dzi tym Bogu ducha winnym Mała pieęgniarkom i saowym wyp ł acę pensję. Ae po raz osta tni. J eś i do końca tego tygodn ia PUP nie wypłaci wszystkich zaeg łych pienię dzy (odsetki daruję) to kieruję sprawę do sąd u. ie płacę, bo nie mam pieniędzy - mówi Zd zisław Kowaski, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy. - Fundusze na tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu otrzymujemy z Krajowego Urzędu Pracy. W tym roku było ich zbyt mało. To już nie jest nawet krótka kołdra, ae i dziurawy koc, który ją przykrywa. Urzędy pracy nie mają funduzy by wywiązać się ze zobowią zań w stosunku do zakładów pracy, które zatrudniają bezrobotnych, mają natomiast pieniądze na wypłacenie zasiłków. Wychodzi, że państwo woi płacić za nic niż za uczciwą pracę.. tałgorzat ZAR OWSKA szkoda, do umorzenia SANDOMIERZ. Wobec braku znamon przesfjpstwa prokuratura umorzyła posfjpowanie dotyczą ce remontów wykonywanych przed wizytą papieża. przekroczyły 200-krotność najniższego wynagrodzenia. czyi ok. 130 tys. złotych. Tymczasem z ekspertyz biegego wynika, że straty powstałe na ku tek niedopełnie nia obowiązków przez pracowni- Prokurator Bogdan Gunia z Prokuratury Okręgowej twier dzi, że przy prowadzeniu niektórych inwestycji przed wizytą papieża w Sandomierzu były pewne nieprawidłowości, ae nie doprowadziły one do znacznych szkód majątkowych. Znaczne szkody w rozumieniu przepisów - to takie ków ratusza w czasie przygotowania, prowadzenia i roziczenia remontu attyki ratusza, o ' wietenia na u. Lwowskiej i Lubeskiej, się gnęły 7 ty ięcy złotych. Prokuratura badała sprawę remontów na wniosek grupy mieszkańców Sandomierza. (bea) które ś w ię t okrzyskim ne są 33 osoby zarażone sem HIV, u 9 osób roz11 s i ę c horoba AIDS. ae... Siostry na odzie KIELCE. Kikanaście kobietzatrudnił na mocy umowy z PUP szpita na Czarnowie. Teraz o pien iądze da nich waczyć trzeba w sądzie. Badania będ ą prze d zane d ziś i jutro dzinami 12 a 18 w Woj kiej Stacj i Sa nitarno m ioogicznej przy u. skiej 68 w Ki ecach. zji bę d z i e mo ż n a poro7 z eka rzem. Obecnie na świ ecie 33,6 m n nosiciei wi w~a We dłu g progn oz Ś11 Orga n izacj i Zdrowia uu ca roku ich iczba 11 ś ni e d o 40 mn. W Posce jes t rowa no do tychczas osób seropozytywnych. przybywa kikaset p a dk ó w. W woje Dzień negocjacji ŚWIĘTOKRZYSKIE. Nie sifj sytuacja piefjgniarek w szpiaach województwa. Siostry ze Szpitaa skiego nada ok u pują czenia dyrekcji. Zapo\\ ne na wczoraj oficjane wisko władz miasta zostanie im dopiero dz is południem. To od nie n żeć będzie, czy panie w ]11 fartuchach wrócą do d rozpoczną głodówkę, LZ) odstąpią Również od łóżek ' na dziś rozmowy na temat wy s pensji w szpitaach w ocu w Skarżysku w Mora 11 w~ WSZO w Kiecach Od 6.00 do 9.00 w nastrój wprowadzi Ci ę Janaszek. Do wygrania BL'D RADIA TAK. Od 9.00 program r wadzi Sławek Grodzjń -i Sprawdź swoje ' konkursie,.tak czy '\ który startuje da Ciebi< godziny Do wyfr RADIOODSOR IK ZADZWO. DO " i SŁYSZYSZ.Ą" 9,00 i O,5 F 1. SOWO LUDU 28 LISTOPADA 2000 R

3 Re g o n Ett.1U 1łt, i1j mery teekomunikacji w Piekoszowie Według Sawki ntraa do gminy cztery ata gmina mozonie no woczesną centraę Gdy tyko rachunki maszyna zniknęła. O tym jak na wsi trudno jest ic się o założenie teefonu, nie od dziś. 7 at temu, taką załatwić było jeszd mej, gmina Piekoszów ia pomóc TeekomunikaSA w teefonizowaniu 11C h mieszkańców. W za pożyczone 600 tysięcy h amo rząd zakupił automa cntra ę teefoniczną o nams-o. Automat, jak zajoo wtedy gminnych wiodamia obs łużyć 12 tysięcy abom.in. w Pi ekoszowie, Ło ic: i Strawczynie. Ma szynę no w 1994 roku bezpatunikacji, bo gmina nie ach na miała ani możiwości ani uprawnień do jej obsługi. - Aż do 1997 roku płacai śmy centraę. Gdy gmina wpłaciła osta tnią ratę, to w przeciągu kikudziesięciu dni teekomunikacja wywiozła od nas centraę, nie wiadomo dokładnie gdzie... Pono ć gdzieś w rzeszowskie czy do Skorbmierza... ic pewnego na ten temat nam nie powiedziano skarży się wójt Piekoszowa Wiesław J óźwik. - Sześć miiardów zło tych zapłaciiśmy z budżetu gminy, każdy mieszkaniec mia więc swój wk ł ad w zakup centrai, której już u nas nie ma- dodaje Wics ław J óźwik. W kieeckim oddziae Teekomunikacji Poskicj SA potwierdzają, że "ce ntrai piekoszowskiej" już nie ma w miejscu gdzie ją pierwotnie zainstaowano. Jaros ł aw Łukasik, rzecznik prasowy woność misia Wed ług donicsień prasowych miała wygasnąć ważność JWy m iędzy ZAiKS a łondyń. prawami ia przedstawień na h " Kubusia Pu chatka" ~1 in~'a. Prawa te już odku>d Angików hoywoodzka która chce zabronić na,n wszekich scenicznych adaks iążki z przygodami "mibardzo małym rozumku ". Ku buś Puchatek " wystajest obecnie na dwunastu h w Posce. Jeszcze do niena kieecki Teatrzyk Laki i ra - nomen omen " Kubuś " 1 w repertuarze " Mruczanki a Puchatka" na podstawie ru Mine"a.- Zagraiśmy dwieprzedstawień i w tym roku nie za iśmy wznawiać "Mruk''. Mimo to, gdy u łyszałam.. aśnięci u icencji, skóra mi -'p a- komentuje dyrektor te' ~u Irena Dragan. Podobne dysponującą hce tyko To z jego inicjatywy wczoraj ~ 1 raz drugi rozpoczął się pro~ rzeciw ordynatorce jednego -d ziałów szpitaa w Staracho"-h Zenon Krzeszowski uwar~ ekarze błędnie zdiagnozo\chorzenia jego matki i za- eczyć ją na zapaenie płuc, a i do domu jako osobę cho~ nginę. To przez ten błąd - ncntuje Zenon Krzeszowski - ka wkrótce poem zmarła. odczucia miei chyba ud zie, którzy w Poznaniu zorganizowai poważny protest przeciwko zawłasz czaniu przez amerykański przemysł rozrywkowy "ogónoudzkiej własności"- Kubusia Puchatka. S towarzyszen ie Au torów ZA iks nie potwierdza jednak cał kowicie informacji prasowych. Jeszcze w piątek rozmawiałem z agencją w Londynie i wiem, że sprawa nie jest przesądzona - poinformował wczoraj Andrzej Kuśmierczyk, kierownik Wydziału Licencji w warszawskim ZaiKS. - W tej chwii więcej powiedzieć nie mogę, dasze szczegóły będą znane w poowie grudnia. Mamy nadzieję, że icencja do wystawień scenicznych nie wygaśnie. Bez wzgędu na to, jak zakoń czy się sprawa ze scenicznymi adaptacjami, inne prawa autorskie do najsłynniejszego misia na razie się nie zmieniły. Nie znikną więc kasety wideo, książeczkj, maowanki, kaendarze i inne gadżety z wizerunkami Puchatka i jego przyjaciół ze Stumiowego La u. GRZEGORZ KOZERA Sprawę badała najpierw Prokuratura Rejonowa w Starachowicach a potem w Prokuratura Okrę gowa w Kjecach. a podstawie ich ustaeń sprawę sądził i umorzył sąd w Starachowicach. Krzeszewski o pomoc wystąpił wted do Fundacji He sińskiej a podstawie przesłanych przez nią opinii prokuratura sprawę v:znowiła. teraz proces zaczął się przed sądem w O trowcu. - ie jestem żądny krwi tej pani, ae spra\.\icdiwości- tłu maczy swoją nieustępiwo ć Zenon Krzeszowski. Wczoraj ąd zdecydo\ a się utajnić proces ze zgędu na dobro oskarżonej, któraje t o obą pubiczną. (a ).'JO LUDU 28 LISTOPADA 2000 NR 276/A Wójt gminy zdradza, że całą bada już prokurator (Oek) sprawę Bez wsparcia sprawiediwości matka nie umarłaby, gdyby nie popełniła błędu - uważa Kneszowski ze stowarzyszeprimurn Non Noce re W Gminie Pieko zów udzie podchodzą jednak do ty h tłum a czeń ccptycznie. Przecież tamta maszyna miała być taka reweacyjna, jeśi jest już do nicz go, to gdzie ją wywieziono? St.OWO CZYTELNIKÓW a Puchatka 11aj bezużyteczna. ;;,~ IC8DCJ3 bataia o to, by najsłynn iejszy m iś o bardzo małym mógł wciąż bawić dzieci. okanej TP SA tłum aczy, że w wieziono ją z Picko zowa, bo nic s pełniała wymogów jakie stawia się przed tego rodzaju urządzenia mi w roku DM -1 Onic miał pojemno ' ci na 12 t ięcy numerów, ae na A ate je t epszy, ma nowe oprogramowanie i większy zakres u ług dodatkowych. To teekomunikacja sp ła ca nową cen traę. Gmina nie ponios ła kosztów jej ymiany - tłuma czy Jaro!.ław Łuka ik. Podkre'a, że maszyna typu D -10 Iawałaby się z upływem at coraz bardziej państwa Cieszy mnie, że mamy u nas tak wieu udzi i organizacji gotowych służyć ubogim. Dzięki nim udaje się bowiem zapew nić jaką taką egzystencję tym, którzy bez wsparcia nie przeżyiby np. zimy. muci mnie jednak, że za te sprawy nie bierze się patstwo. A nie chodzi mi o dawanie jałmu żny w ośrodkach pomocy społecznej, ae rzeczywistą pomoc da tych, którzy głodują, którzy nie mają gdzie mieszkać, czy nawet nocować! ja nusz G., nazwisko do wiadomości redakcji. Gadanie nie starczy Często zastanawiamy się jak w pełni wykorzystać turystycwe waory regionu świętokrzyskiego. iektórzy jednak nie mogą zrozumieć, że w tej sprawie nie wystarczy sa ino gadanie Kto zatmie się np. aktuaizacją rekamowych map, jakie wys tawione są np w owej łupi, czy Ciekotach? (tam) Na Państwa uwagi i opinie czekamy pod teefonem nr "Samoobrona" rusza w bój Bokady granic i su p rmarketów zapowiada w tygodniu zef ronicz j.,sam obr ny" Andrzej Lepper. przyszłym Strajkują pięłcgniarki, górnicy a u roników je t cicho. z ż b pełniono w zy tkie ich po tuła ty? ic spełniono ani jednego. ae mie zkańcy wsi są zmęczcni bezowocną waką Widz<;, że popadi w cichą rozpacz i zabrakło im energii do działania. Jednak w przyszłym ty odniu znów podrywam ich do działania Rozpoczynamy bokadę po skich granic, przez które nada bez żadnej kontroi wjeżdża do naszego kraju za- rażona żywno~<:. Podobno zykujecie takż e upermarketów. - Przygoawujem si<; do takiej akcji, bo nic może b}ć daej tak. że od po kjcgo chłopa nie ma kto kupić jego zdrowych pikietę pon ów. a sk epy pełne ą wątpi wej jako ści zagranicznych produkt ów o zamierzacie o iągną przez bokad i piki t? ic pozwo1111~. żeby na!>i ronicy prz rnierat głodem a rz'd truł mieszkańców m1a t prtctcrminowan) mi produktami z Bruk-.et " amoob rona ' angaiuje ię równici w pór o kabe wiatowodowy. - Za kika dni razem 1 grupą roników zaun1cm) ten kabe wykopywac Mam dokumenty na to że jest połozony nicc:ganic 1 zkodzi bczpicczcio,t\.\ u kraju H ozmawm ła i'.lżbii:'t WIKŁ Rondo w Chmieniku, przebudowane skrzyżowanie w Górnie Siatka na pieszych Nowe skrzyżowania w Chmieniku Górnie sprawi~. te kerowcy będ~ je idzi/ woniej bezpieczniej. Jeśi pogoda dopisze. juz w tym tyg niu będz1c można swobodnie jeździć przez nowe krz żowanie w Górnie. Jednak dopiero na wio nę zostanie ono oddane w pełnej kra ie - Przed nami jeszcze wiee pracy To miejsce jest szczegónie nicbezpieczne da kierowcow i picsz ch W nicdaekiej odegło ci znajdują się tu dwa skrzyżowania Datego dokonaiśmy cgregacji ruchu Pomiędzy krzyżowaniami pojawią się dwie jezdnie Będzie też wydzieony pa da ewoskrę tów. Zamontujemy siatkę, która uniemożiwi pieszym bieganic przez jezdnię- Wj'Ja nia wa a ar, naczenik Wydziału Dr g z Generanej Dyrekcji róg Pubicznych GDDP chce w przyszłym roku w rbudować nowe skrryżowa nic w hmieniku, koejne miej cc. w którym dochodzi do Wieu groznych wypadkaw 1ększość z nich ma podobny przcb1cg. od strony Bu!>ka pędzą rozpędzone auta. me dają rad zwonic przed skrzyżo waniem i zderzają się z samochodami. ktorc "' jeżdżają z podporządk owanej drogi ta~z O \.\ Ję drzcjów - 1amy jui gotowy projekt skrzyżowania i zgodę na )ego budowę - mówi na zcnik Ewa ayor krzyżowanic ' Chmieniku ~dzic wyrozniab o,ię od tych. kwre spotykamy na drogach puhtcznych w woj świę t okrz skun - To ~dzie małe rondo 7 wysepką po!>rodku Wszystkie woty b<;dą podporządkowane hccmy w tym miej cu u pokoić ru h Geom tria skrzyzowama wymus1 ' omej za Jazdę na kierowca h. Tak jak i przcjscia da pieszych, które pojawią się przy wotach - mówi Ewa a o r Przcbud o "ę krzyżowania b;dzie w półfinan!>owało PZ To datego że towarz stwo ubczpi czeniow.: płaci ogromne odszkodowania udziom. którz) biorą udział w wypadka h do jakich dochodzi w tym miej cu. BEAT RY 3

4 Et(,jif.łtrtJ Kraj- 5w a t Zatrzymani podczas produkcji Nie sprowadzamy mięsa i zwierząt z 1O krajów Konfikt w "Zetce " icdmiu dziennikarzy Radia Zet, m.in. Krzy ztof Skowroński, Andrzej Morozowski i Szymon Majewski zło żyło wymówienia na r~cc prczc a rozgło ni Roberta Kozyry. Jak mówią, nic zgadzają si~ z kicrunkiem rozwoju radia. Wi~k zo 'ć z nich pracowała w "Zctce" od czasu utworzenia radia przez Andrzeja Wojciechowskiego. Więzienie za fałszywki a 2,5 roku wiązicnia i grzywny po 3 tys. zł skazał Sąd Okn;gowy w Szczecinic dwóch młodych micszkar'ców Gocniowa w ZachodniopomorskieO za produkcją oraz wprowadzenie w obieg faiszj/\vych banknotów. Prokurator zarzuca ł im wyprodukowanie oraz wprowadzenie do obiegu co najmniej ze ' ci u banknotów 20-złotowych oraz co najmniej -3 banknotów O-zotowych. Granice zamknięte da wściekłych krów też, że na najbiższej Radzie Ministrów wystąpi z wnioskiem o powołanie zespołu, który przygotowałby aterna tywne rozwią zania, dotyczące chowu bydła bez karmienia ich mączką mię Od dziś Poska nie sprowadza wołowiny z koejnych krajów, w których wystąpiła choroba " wście kłych krów ". O północy Poska wprowazakaz importu wołowiny z Hiszpanii, Begii, Hoandii, icmicc i Danii. Wcze ś niej obowią zywa ł on da Wiekiej Brytanii, Irandii, Szwajcarii, Portugaii i Francji. -Zakaz dotyczy bydła, mięa wołowego, jego przetworów, jeit, mączki miąsno-kostnej i wprowadzony je t ze wzg~du na nasienie si~ zagrożenia BSE - powiedział wczoraj minister ronictwa Artur Baazs. Szef reortu roni c twa zapowiedział dziła sno-kostną. Choroba "wściekłych krów" czyi gąbczasta encefaopatia bydła (BSE) jest wywoływana przez priony - proste, małe wirusy. Występuje u bydła najczęściej majeego 4-5 at. jest chorobą neuroogiczną. Dotychczas chorob~ stwierdzono w Wiekiej Brytanii (ponad 79 tysięcy przypadków), Irandii, Szwajcarii, Francji, iemczech, Hoandii, Portugaii, Danii, Luksemburgu, Liechtensteinie, Włoszech, Kanadzie, Omanie i Fakandach. W Posce BSE zos tała oficjani e włączona do chorób zwaczanych z urzędu w 1997 roku. Pierwszy zakaz przywozu bydła i artyk uł ów pochodzenia zwierzę cego wprowadzono w 1998 roku da importu z Wiekiej Brytanii, Irandii i Szwajcarii, w 1999 roku zakaz poszerzono o Portugaię, a w istopadzie br. o Francję. Do czasu wydania tego zakazu, sprowadzono w 2000 roku z Francji 649 sztuk bydła hodowanego na ogóną i czbę importu sztuk. Sporządzono wykaz gospodarstw, do których trafiło by dł o z importu z Francji. We dług informacj i resortu ronictwa, bydło to znajduje się na terenie O województw i objęte jest monitoringiem. (PAP) ZE ŚWIATA ~ Najdłuższy tune Skarga górniczej świata a trzy g dziny przed wczorajna świe cie tuneu drogowego na zachodzie orwegii, w jednym z autokarów wiozących gości wybuchł pożar w systemie kimatyza yjnym. Do incydentu doszło, gdy autokar znajdowa się w poowic tuneu. iczącego 24,5 km dłu gości. Pasażcrów feranego autokaru wakuowano. ikomu nic si<r nic stało, a sam pojazd jedynie wypełnił si~ dymem. Ceremonia otwarcia tuneu odby ł a ię bez prze zkód. szą inauguracją najdłuższego Więzien.ie za płytę U2 Za wwiezienie do Birmy najnowszej płyty muzycznej grupy U2 pt. " 11 That You Can't Lcave Behind" grozi tam kara do 20 łat wi<rzienia. aj nowszy abum irandzkiego zespołu popowego zo ta w Birmie objęty cenzurą, gdyż zawarta w nim piosenka "Wak On" dedykowana jest ung San Suu Kyi - przebj/\vająccj w areszcie domowym łaurca ce Pok ojowej agrody obła, przywódclyj i zdeegaizowanej 1-.:arodowej L;gi na rzecz Demokracji. Porozumieoie w Daewoo Koncern Daewoo 1otor o iągnął,. tymczasowe porozumienie ' ze zwi<tzkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zakładów samochodowych. Dotychcza zwiqzki bokowały program, sprzeciwiając ic; Z\\ onicniu części pracowników. (P P) że\ " Soidarności" Szarpai na działania poicji pikietujących Górnicza.. Soidarność " przesłała do premiera skargę w sprawie przepychanek na wczorajszej pikiecie. Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki SZZ " oidamo " Kazimierz Grajcarek żąda ukarania winnych przepychanek z poicją podczas manife tacji górniczej "Soidarno ci". - Kiedy górn icy ustawiai się grupami aby przej ć do autobu ów, wówczas zaczęła się szarpanina. Czterech młodych u Cizi zaczepiało mani fe tan tów. To byi poicjanci w ubraniach CY' inych- czytamy w iście do premiera. (PAP) 13-atek w Katowicach związkowcy protestowai przeciw rządowej koncepcji zmian w górnicwie KRYSTYNA PIENIĄŻEK-MACHURA 1431 /r kim Ie ie. Rodzice wiedziei o jego hobby. Prawdopodobnie zostanie im postawiony zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Saperzy, wynieśi z pokoju chłopaka kikadziesiąt pocisków. Co najmniej dwa mogły wybuchnąć w każdej cłiwiłi. (PAP) picęgniarkom śp. LUCJI BIELECKIEJ erdecznie Rodzina dziękuje Kazimierz Bieecki z rodziną A. Somski. Wizyta poskiej deegjl trwa do końca miesiąca. \\ gramie jest m.in. wizyta w 1\!1< ci e. Posłowie przysłuchi\1 "' będą debacie na tenłat stosu n posko-izraeskich. A. h>1r jest członkiem Połsko-Izrac Grupy Paramentarnej. Za na mało oświatę Według posła Stanisława Kracik3 z Komisji Finansów PuJ~Iir.7n w-1 n. projekcie budżetu na 2001 ok. 2-2,5 md złotych na - Jeżei nie "''Yjaśni ię wy tych miiardów, to nie ~ Pani Panu inż. GRAŻYNIEBUCIK wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmie rci MATKI DRZEJOWI MARTOSIOWI Za tąpcy Dyrekt_o~~ \ działu Zarządza)ia Kryzy owego, Ochrony Ludnosc1 1 Spraw Obronn ch \ iętokrzyskiego rzędu Wojewódzkiego wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA składa Dyrekcja, Grono Pcdagogicznc Z Z nr L w Kiecach kłara uw 14>2/rg 4 wyjazdu tr ~ ję jako zaszczyt - powiedz1jł oraz pozo taemu per onełowi Centrum Onkoogii. kt rzy pi e zyłi z pomocą w czasie choroby, przyjaciołom, znajomym i ą iadom, którzy okazai w półczucie i wzięi udział w ostatniej drodze mojej ukochanej żony ad Wrodzonych wyjechał wczoraj do zr21ea i Autonomii Paestyńskiej. Władysławowi - Propozycję więtokrzyskiego dr n. med. ekarz pediatra, wieoetni członek Komisji Poskicj Akademii auk. wiadomego pochodzenia pocisk we wła nym domu," którym b i wówczas jego rodzice. ikomu poza 13-etnim Przemkiem nic się nie stało. hłopak od około roku zbie: rai miitaria i bawił się nimi. Eksponaty do zbiorów znajdował najprawdopodobniej w pobi- Lekarzom, Ze mutkiem zawiadamiamy, dniu 25 istopada 2000 r. zmarła Świętokrzyski poseł Andrzej Poseł jest członkiem de cji towarzyszącej szefowi \ Tragedia przy rodzicach Do wypadku doszło w no y z niedziei na poniedziałek w miej cowoś i Longinówkaw woj. łódzkim. hłopie rozbrajał nie- Taka i ość amfeta mi n\ warta na czarnym rynku oku mn doarów. -To jedna z największ~ch twómi amfetaminy przez po ską po' wczoraj Paweł Bi1edziak Komendy Głównej Poicji. W Pruszkowie poicja Centranego Biura Śedczego e ź i dwie kompetne inie ogiczne - do produ kcji głów n ego składnika amfc i do produkcj i samego nark' ku. Na gorącym uczynku mano dwóch mężczyzn kiwanego istem gończym niego Ja na D., znanego po icji ducenta amfetaminy i w domu w którym była wyt1111 W wytwórni zaopatrywały '\ gi z całej Poski. Z wizytą w Izraeu zginął rozbrajając niewypał 13-/etni chłopiec zginął na miejscu w trakcie rozbra jania karabinowego pocisku przeciwotniczego. Pruszkowska poicja zrwi1owa; wytwórnię amfetaminy, w ciągu minionego roku wv1~rm111rn no około pół tony tego narkotyku. SŁO my mogi zagłosować za bud< - powiedział K.racik, członc~ pou UW ds. budżetu. Według Kracika, na J szym eementem projektu j~.:>t ł ożenie, że zo tanie przyj ta weizacja Karty nauczyciea k ra ma doprecyzować kwe [11.' r w~zck da nauczyciei. Ozt. ~ budżetem mają dy kutowa k paramentarne f' O LUDU 28 LISTOPAOA 2000 R

5 Op n e -Re a cje B nałożył wysokie czynsze ięgarnie Wysokie czynsze wynikają więc z poityki władz samorządowych. Poityka ta już zaczęła przynosić efekty. Zostanie zikwidowana księgarnia przy u. Jana Pawła 11, a na jej miejsce przeni esie się z u. Paderewskiego księgarnia naukowo- pedagogiczna. -J uż 7 osób straciło pracę, a prawdopodobnie będą dasze wypowiedzenia, związane z ikwidacją koejnych księgarni- twi erdzi Krystyna Wróbe. - Dotychczas cztery nasze pacówk i, zokaizowane w najepszych punktach miasta, utrzymywały pięć pozostałych o gorszej okaiza cji ub o charakterze specjaistycznym. Teraz nie jest to już możi we, bo wysokie czynsze spowodowały, że księgarnie będą waczyć o utrzymanie samych siebie. Najbardzi ej zag r ożo n y jest byt wszystkich naszych ksic; ga rni osied owych. Zdaniem Krys tyny Wróbe księgar two jest dziedziną, którą naeży mierzyć nieco inną miarką, niż hande mięsem czy warzywami. Dowodzi tego m.in. poityka państwa i nienał ożen i e na książki podatku VAT. JYmczasem województwo ś więt ok rzy s ki e m.in. obok podaskiego, oposkiego iłu buskiego posiada najmniejszą iczbę księgarni w kraju. W woj. świę tokrzyskim jest ich 88, w małopo skim- 245, ś ąskim - 362, ł ódzkim EWA ZIÓŁKOWSKA Marek B. eczy się psychiatrycznie. " Opiekuje się " dwuetnim synem. -Nie mogę już słuchać krzyku małego. Ratujce -prosi sąsiadka rodziny B. Marek B. zakochał ię }owicie w szpitau. On miał wtedy 30 łat, ona była osiem łat od niego młodsza. Obydwoje byi pacjentami oddziału da p ychicznie chorych. Urodził się Jaś. Matka }owity zas tr zegła, że młodym niewono się żenić. Obydwoje są przecież chorzy umysłowo. Zaoferowała s ię, że jak tyko urodzi się dziecko, to pomoże go wychować. Dwa miesiące temu dziewczyna trafiła znow u na eczenie do szpitaa. Marek B. razem z synem wrócił do rodzinnej miejscowości. ąd ma biżej do szpitaa, gdzie eży jego ukochana. - On się znęca nad tym mał ym. K aże mu godzinami stać w miejscu. Bije go. Stamtąd dochod zą przerażające krzyki ; serce ię kraje. Zabije go i nawet nie pójdzie za to siedzieć - opowiadają ąs iadk i. ic chcą się przedstawić, bo boją się Marka B. Marek B. mieszka z synem i matką w małym drewnianym domku kikanaście kiomet rów od Ki ec. Mał y przedsionek, potem kuchnia i ciasny pokój. Dwa łóż ka. a wersace śpi matka Marka B., na łóżku naprzeciwko Marek i }owi ta, w środku Ja ś. Pomiędzy wyda rtą z ś rodka gąbką terczy zużyty pampers.- On ze 140 kiło waży, ona śpi na skraju, to jej czasem mówię, żeby~ chuć krzeseł- d patronatem " Słowa Ludu" siążki ' Nationae-Nederanden SA i " Słowo Ludu " ofiaroksiążki Wojewódzkej BibioPu bicznej w Kiecach. Dzi ęki naszej wspónej akhibioteka wzbogaciła się o n naście nowych tytułów. da książka kupi ona została w u egze mparzach. tak więc c:ozbiór kieeckich bibiotek tt; kszy się o ponad 00 ksią, które trafiły do kiku fiii w m mieście. ojca o znęcanie Uratujcie Jasia bruk? \\ ' tym miesiącu prawie trzywzro sły czynsze w dwóch przy u. Sienkiewicza, naeżących do Święto. iego Domu Książki. Ponad nie podwyższono opłaty w do tej samej sieci P.aksięga rskich przy u. Zei Jana Pawła II. Z ok aizowaną na uboczu nię przy u. Zeromsk iego Zarząd Budynków obcią niema dwukrotnie wyższym ~ze m, niż pacówkę funkcjo' q w doskonałym punkcie - przy u. Małej i naeżącą. K>i~garza". Rozumiem, że ceem MZB uzyskanie maksymanych czyn1~~" Jednak uważam, że nasza firzo, ta ła pod tym wzgędem pow sposób szczegóny i prezes Swiętokrzyskiego 'mu Ks iążki, Krystyna Wróbe. Dyrektor Miejskiego Zarzą Budynków w Kiecach, StaniLisowski nie potrafił wytłu ć, skąd te zaskakujące różw cenach. Podkreśił natoże okae muszą na siebie ać i to już nie te czasy, żeby.; tym tracić". \\"szystkie okae, o których 1111owa, są własnością miasta. Sąsiedzi oskarżają Jt(,jif,)J [rtj Ojciec, matka i mały Jaś śpią na tym łótku ko pod głowę podłożyła - mówi matka Marka B. yna nic ma w domu poszedł do zpitaa. Mały jest u jej córki Zachorował na grypę, a matka Marka B. opiekować się nim nic będzie. - ama je tern chora icdmioro wychowałam i już namęczyam si<; w życiu- mówi. Dziecko zaprowadził a na chwię, jak przyjdzie Marek B., to on się weźmie za opiekę. Ja ' powinien być na diecie bezgutcnowcj. - o się mu tyko da zaraz wysypka- narzeka jego babcia. Sprawdź, zy Murek B jest dobrym oj cm? - o przecież go nic bije. A że ncrwo"'. Terat to już je t sporo epiej ' o mic iąc dostaje takt za tr7 k A czy cierpiwo ci mu starczy. o nic wtem. hory je t jak mu co odbije -mówi matka Po nu zej in terwen ji sprawą ;.-..aintcre~owa ~ir; osrodek pornocy połecznej i ąd H dzinny (Ber) Imiona i inicjały zo ały zmtcnior~e. czy to nie aergia da bibioteki Badanie za kupon a łama ch,. Słowa " rekomendujemy poszczegóne tytuły, które znaazły się na bibiotecznych półkach. Dzisiaj koejne dwie pozycje z naszej isty. Ei a Kazan, "Akty miłości '. Przełożył Jacek Manicki, Rebis, Poznań 2000, Amerykański pisarz i reży ser fimowy Eia Kazan, aureat Oscarów, swoją osobą budzi kontrowersje -wytyka mu się nicgodną postawę podczas " poowania na czarownice w atach 50 w Stanach Zjednoczonych. ikt jednak nic podważa poziomu artystycznego utworów Kazana. czy to fimów, cz książek. "Akty miłości " to również pierw zorzęd na powieść, w której na pierwszym miej cu pokazana jest miłość między dwojgiem bohaterów. tye że Kazan daeki jest chwytów z uładzonych romansów. To mocna proza, nikogo nie pozostawiająca obojętnym. Pauło Coeho.,.Weronika postanawia umrzeć " Przełożył Grażvna Misiorawska i Basia Stępień, Drzewo Babe, Warszawa 2000, s Powie ść o psychicznym zmartwychwstaniu. Jest tak jak w tytue: pewnego dnia bohaterka postanawia umrzeć bez żadnego konkretnego powodu. o. może znaazłb ię jeden powód - Weronika chce odmienić swoje ż ci e. Czy jej się to uda? ą zyte- NO LUDU 28 LJSTOPADA 2000 NR 276 Zachęcamy Czyteników do skorzystania z możiwości achowej diagnostyki aergii skórnej. Tf":'a koejna akcja..!owa Ludu", więtokrzyskiej Regionanej Ka Chorych i oskiego Radia Kicee A. Tym razem proponuj m bezpłatne badanic dermatoogiczne. - Lecrenie ogóne to podawanie eków przecihistaminowych - mówi dr Aneta Bąko ka, dermatoog. - Obok eków tarsrej cneracji Jak ch 'by znanej WSZ) tkim aergikom phenazołiny, są preparaty nowej gcneraqt np mizoen. U.>czenie miejscowe poega na to owanicy, który do przeczytania tej książki nie trzeba namawiać, w końcu Coeho jest jednym z najpopuarniejszych pisarzy w Posce. Wszyscy inni mogą spróboać, choćb po to. ab przekonać się, czy Brazyijczyk na tę popuarno 'ć zasługuje (gk) niu -w ostrej fa7ic choroby prcpamtów Merydowych. np wwidu. a w formtc przewekłej natłu zc7ania skory. do czego su7-ą serie ko metyków bahrcm. bahrem men iv. \ <:.t ~c, którz mają kłopo ty ze skórą mogą zgłaszać s tę bez. skierowania w dmach i topada w Poradni ita -Ocm1 \\ Kiceach prty u Tatrzanskiej '" godz a zytcników b<;dą oczekidr neta Bąkow ka 1 dr t\ał gorzata Grabowska-Ocjarczyk Podobnic jak podczas poprzednich akcji do bczpłatm go badania b<;dzie upowa;iniał zarnic zcz.ony obok kupon. 1ALG RZ T Z R OW KA wa ć : słowoudu,..., ,,... Z nan1i zd~ \VJ:1 Z Imię i nazwi ko: O dre : CLI => ~ ~ ~ 5

6 Jt(,J!f,)jt:ft O p Jn Je-R ea c je Generał Gromosław Czempiński o wywiadzie i kontrwywiadzie A każdy szpieg to książę kontrwywiadami r óżnych krajów "nic cofają s i ę przed niczym". Przytoczył przykład. - Jeden z oficerów naszego wywiadu, w czasie powrotu z pacówki w A gierze zatrzyma ł się we Francji. Tam chciei go zwerbować. Skoń czy ł o się tym, że go powiesii. Upozo rowai samobójstwo w hoteu. Wywiad poski nie miał jednak tak bruta nych tradycji. Może datego tak szybko zbiżyiśmy się z Amerykanami i Brytyjczykami(... ) Nasz wywiad wykonał jeden wyrok śmie r ci. W 1961 roku. To było wkrótce po tym jak wyjecha ł jeden z naszych udzi. Do dziś pojawiają się pytania, czy wyrok wykonano słusznie- mówił generał. mówił: Były szef poskich służb specjanych gen. Gromosław Czempiński spotkał się wczoraj ze studentami kieeckiej WSH. Wywiad i kontrywiad były tematem sympozjum zorganizowanego w Wyższej Szkoe Handowej da studen tów o specjaności administracja systemami bezpieczeń stwa. Inspiracją do zorganizowania spotkania były wywiadowcze dokonania Armii Krajowej. ajciekawszym punktem programu opatrzonego zaczerpniętym z iteratury mottem "a każdy szpieg to książę" okazał się wykład generaja Czempińskiego. Wywiad na co dzień - Moja pierwsza pacówka to byo Chicago- mówił o swojej pracy były szef sł użb s pecjan ych. -Zarabiałem 650 doarów miesięcz nie. Znienawidziłem McDonady, bo na nic innego oprócz hamburgerów nie było nas stać. Da porównania cen powiem, że gdy kiedyś zosta ł em zaproszony na ko ację, rachunek wyniós ł 850 doarów. Nie wszystkie wspomnienia były równie hum orys t yczne. Ostrożny w słowach i ceujący w niedopowi edzeniach generał o stos un kach między wywiadami i Wskazówki praktyczne Studenci mogi posłuchać takwskazówek praktycznych, m.in. na tema t sztu ki zbierania infonnacji i wykorzystania naturanej sdanności Judzi. - Szczegónie mężczyź ni chcą mieć wysokie poczucie wła snej wartośc i, być doceniani, a my ich w tym ugruntowujemy -ocenił bez ogródek generał. - Często metodą poznania przeciwnika, jest wyprowadzenie go z równowagi. Konkretów na tema t metod i form pracy były szef służ specjanyc h ni e chcia ł ujawniać. -To byłoby szkoenie- zastrzegł. że Drugi wykładowca wczorajszego sympozj um- rów ni eż znają cy z au to psj i pracę w poskim wywiadzie, Janusz Krzysztof Cieśi kiewicz - odnosił s i ę do pro bemów wywiadu i kontrwywiadu bardziej ite racko. Pr zy p o mniał nawet, że już Hemingway uznał, i ż zny n ajw i ę kszą hańbą jest da mężczy przyjęcie posady urzędnika. Mężczyzn, któ rzy w AK na pewno nie byi urzędnikami przypomniał Andrzej Krzysztof Kunert głosii t eż studenci: Jakub ski, Michał Zugaj, Katarzyna -znawca historii poskiego ruchu oporu i por. AK Jerzy Oskar Stefanowski " Habdank ". Referaty wy- szara. Sympo z jum t owarzy ~z\ wystawa - prezentowane był y ginan e dokumenty zwią z a oso bą Jana Piwnika " Ponu BARBARA RYNKO\\ 1. Z życia PZF 2. Ciekawostki Jednym z najstarszyc h, bo działaj ących już 45 at kołem Poskiego Związku Fia teistów jest koło nr 2 w Skarżysku-Ka miennej. Powstało z inicjatywy kiku pasjonatów znaczka pocztowego. W okresie swej działa ności wpisało się na trwae w ży cie kuturane i w historię miasta i regionu. Dokumentują to i czne wyróżnienia i medae zdobyte na wystawach fiateistycznych: międzynarodowych. krajowych, okręgowych i okanych, a także isty pochwane od władz miasta i Okręgu PZF. Wspomniano o tych wydarzeniach w trakcie spotkania cz ł onków w Miejskim Centrum Kutury w Skarżysku w obecności dyrektora t ej opie kuńczej da koła pacówki Jerzego Tambora. Z okazji jubieuszu wręczono uczestnikom spotkania pamiątkowy dypom. Zacałokształt działaności koło zosta- W ostatnich miesiącab wieu krajach świata pojawił o kika tzw. poon iców. Oto w m na znaczku Monako, w emisji "Europa" wśród 44 barwach narodowych kraj ów Jeżących do Europejskiej L' Pocztowej, umieszczono pt's fagc; oraz kontury Poski. RÓ\\11 1 poczta szwedzka wydała zna z mapką Europy. na której czone są kon tury naszego k r~il Słowo Ludu Zapraszamy do 1'WOłA COOZłiN OAIIYA.. A Kubu Staego Czytenika "Słowa Ludu" ZASADY DO KLUBU WSTĄPIENIA Przynaeżność do Kubu gwarantuje posiadanie Karty Stałego Czytenika " Słowa Ludu". Kartę otrzymają Czytenicy, którzy uzbierają 30 punktów za kupony drukowane w dzienniku " Słowo Ludu" (kupon z wydania codziennego premiowany jest 2pkt, z "Magazynowego" - 5pkt.) i dostarczą je do siedziby redakcji wraz z wypełnionym kuponem zgłoszeniowym., ' KLUB STA.EGO ' : CZYTELNIKA Sł.OWA LUDU ~ 2 : pd : ~ 28 X ~ Przywieje Czyteników ; naeżących do Kubu: udział w cotygodniowym osowaniu bietów i zaproszeń na imprezy kuturane udział w comiesięcznym osowaniu atrakcyjnej nagrody prawo uczestnictwa w akcjach promocyjnych 25 /o zniżki na kwartaną prenumeratę dziennika "Słowo Ludu" korzystanie z rabatów na zakupy i usługi w sieci firm honorujących kartę ło wyróżnione Złotą Odznaką Honorową Poskiego Związku Fiateistów. 3. Nowości 11 istopada ukazały s i ~ znaczki pocztowe poświęc ont rocznicy zbrodni katyj1 s\1 Przedstawiono na nich: wa r 70 gr- postać księdza na te kf\ w Katyniu, wartośc i 80 gr- s~ h1 kę papieża Jana Pawła Ił k ~c cego przed pomnikiem Po e~ł Pomordowanym na Wschodt znajdującym się na warszaw.;k Muranowic. Znaczki, ko FDC i datownik okoicz projektował Jan usz Wysocki reprodukcja tych znaczków. (, KuPoN-zGLoszENiówv ~~ DO KLUBU STAŁEGO CZYTELNIKA Sł.OWA LUDU IMIĘ NAZWISKO ADRES FIRMY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ POLEGAJĄCĄ 84shr NA HONOROWANIU KARTY KLUBU STAŁEGO CZYTELNIKA SŁOWA LUDU PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TEL. (041) , TELEFON DATA URODZENIA Tak, wyratm zgodę na przetwarzame motd' danych osobowych przez.słowo Mecha. S półk a z c.o. z SJed Z1 bą w K ecach, Wesoła 47/49 da cek>w marxet ngowych f rmy W yra:am zgodę na o pu b1kowan1e mcmch danych OSObowych w dztenmku.słowo udu" w zw ązku z ogłaszan rem wyn1k6w konkursów przeprowadzan ych w ramach Kubu S tałeg o Czyten ika.słowa Ludu"... ~ ~o!j!!.;; ;, ~ ;,:,; :.;. ~ ~ ;,;,; :; ~.; _., :r 6 SO O LUDU 28 LISTOPADA 2000 NP

7 Op i ni e -Reacje 'j(,jif,)jtdt A : Demokracja nadmiernie zaawansowana rezydent numer 43 łamentarnego zmieniania systemu głosowania, ae żadna z inicjatyw nie zyskała wymaganej większości Przyczyną tego kaca są, oczy. wybory. Przez wiee dni nie wiadomo, kto został dzieczbiorowej " mądrości " Ame.- prezydentem numer 43. Stasię tak z powodu egzotycznej świ ata zasady demokracji amestanowiącej, że ten kanna odda gos więk wyborców, nie musi wcae jak często okreśa się twórców ji Niepodegł ości i KanStanów Zjednoczonych ii u schyłku XVIII wieku zabezpieczający przed wyiem się na foteu prezydenta wariata, oszusta czy kryw czasach, kiedy Aroesię jako państwo obyie, a nie narodowe i gdy do niego różni udzie, ś ryzyko, że facet znikąd może wedrzeć na pierwszy urząd w twie istniała. Ae i wtedy nie ono poważne. Tak czy inaczej '"'''''""''\,\/"no, że prezydenta wy- w Kongresie. Decydował argument, że nie... naeży poprawiać po Ojcach Założycieach. Niestety, przy wyborze prezydenta numer 43, trudno jest mówić o nieustają cej mądrości Ojców Założyciei. Teewizja pokazuje studentów amerykańskich nie potrafiących zrozumieć, jak w zdominowanej numerycznie i statystycznie Ameryce ktoś, kto dostaje około 230 tysięcy głosów obywatei tego kraju więcej, nie może zostać ich prezydentem. -Jeżei New York Yankees wygrywają serie mistrzowskie z New York Me ts 3:, to nie trzeba zwoływać żadnego koegium, żeby ustaić, kto jest mistrzem - przytomnie zauważa David Wood, student Coumbia University. Wyższa szkoła jazdy wyborczej W systemie głosowania i jego czasu panuje w USA duża dowoność. W niektórych stanach, m.in. Nowym Jorku, okae wyborcze otwarte były od godziny 6 do 21, ae w Teksasie już tyko do 18. Jeszcze gdzie indziej od 7 do 17. W niektórych stanach używa się eektronicznych maszyn do głosowa nia, to znów eektryr:znych abo mechanicznych, bądź systemu mechaniczno-manuanego. Ten ostatni stał s ię źródłem ju ż świętuje zwycięstw o... -:a Koegium Eektorów. Każdy -uydat ma tyu swoich eektorów,;,,żdym stanie, iu deputowanych torów z tego stanu zasiada na. to!u. Zwycięzca bierze wszystpotem eektorzy się spotykają i 'L1j ą, wybierając prezydenta. frzy razy zdarzyło się, że gos przeg rał z mądrością eektow 1824 roku najwięcej go,, u udu i u eektorów mia AnJackson (99). Drugi na iście ' john Quincy Adams (84). Było tc ze czterech innych. Koejne ()Wania Koegium Eektorów da ły większości ponadpięć ~' ięc ioprocentowej żadnemu z o<di. Ostatecznie decydował n res wybierając Adamsa, druw koejności. W 1876 roku jednym głosem orskim repubikanin RutneHayes pokonał demokratę ue!a Tidena (185 :184). W 1owaniu powszechnym Tiden ~ głosy. a Hayes Dwanaście at później demota Grover Ceveand uzyskał głosy, ae wygrał repu n Benjarnin Harrison, któ' c hciało wyborców \zcchnych. W głosach eektor-h wygrał jednak 233 :168. Potem już nic się takiego nie '1. o. Podjęto wiee prób par.'10 powodu zamieszania wyborczego na Forydzie. W każ dym razie w powiecie Pam Beach, Broward Vousia i Miami-Dade. Aby zagłoso wać, trzeba było odebrać kartę do głosowania, umieścić pod specjanym szabonem i następnie wydziurkować odpowiednie miejsca. Wystarczyło źe podłożyć kartę pod szabon, aby wyborcze dziury znaazły się w nieprawidło\vych miejsc~ch, co czyniło głos nieważnym. Poza tym w powiecie Pam Beach tak ułożono istę kandydatów, że aby wybrać drugiego od góry Gore a, naeża ło wydziurkować trzecią pozycję. W efekcie utrakonserwatysta Pat Buchanan uzyskał tam reweacyjnie wysoki wynik. Autorką karty do głosowania jest Theresa LePore. Złożono już przeciwko niej kikanaście pozwów sądowych, zarzucających jej konstrukcje dokumentu niezgodnego z prawem stanowym. Pani LePore ma zapewnione miejsce w historii amerykańskich wyborów prezydenckich. Partyjna arytmetyka Kiedy okazało się, ~w miarę ponownego mechanicznego przeiczenia głosów. przewaga Busha nad Garem na Forydzie stopniała z około 2000 głosów do niespełna trzystu (288), demokraci zażądai iczenia ręcznego w czterech hrabstwach. Kiedy po przeiczeniu jednego procenta głosów z Pam Beach okazało się. że Gore owi przybyło koejne 19 głosów, repubikań skie władze Forydy ustami Kat he- LUDU 28 LISTOPADA 2000 NR 276 S ę d zio w i e wypatrywa i so bie oczy ic z ąc gł osy z Forydy rine Harris, sekretarz stanu i równocześnie... stanowej przewodniczącej kampanii prezydenckiej Busha ogłosiły, że ręczne iczenie zostanie następnego dnia przerwane, bo upływa ostateczny termin podania wyniku. Repubikanom najwyraźniej sp i eszyło się, bo przewagę miał Bush. Demokraci dążyi do sądowe go przedłużenia iczenia gł osów, a \Vyborcy, którzy uważają, że ich gło sy nie zostały zaiczone Gore ' owi, do powtórzenia g ł osowania. - asze dzieci uczą się w szkoe, jak się wybiera prezydenta. Co będą miały do powiedzenia na temat obecnych wyborów? Mnie naprawdę nie zaeży, by zostać wybranym przez dodanie mi jakichś głosów przez omyłkę ub przez odjęcie ich przez omyłkę memu rywaowi. Wierzę, że Dyktatorzy mediani W wyborach prezydenta numer 43, prócz Ojców Założyciei, najbardziej dostai po nosie kreatorzy, a właściwic dyktatorzy mediani. Dotyczy to przede wszystkim sieci CN po s iadającej ambicje gobanego objaśniania św ia tu, na czym on poega. Podczas reacjonowania eekcji pre zydenckiej w łeb wzi~y wszystkie prognozy dotyczące Forydy. ajpicrw, krótko przed godziną 20, miał tam wygrać Gore. O wycofano tr; wiadomo ść. O 2.18 nad ranem podano, że wygra! tam i w całych Stanach Bu~h. By o 4.30 i z tego się wycofać. Podobnie wpuszczeni w mainy zostai te ewidzowie CBS, BC. ABC oraz wieu dzienników. Większość zawierzyła C 1. Okazało ~ic;, że firma nadająca brać. Uważają, że w roku 2000 i w dobie informatyki i kraju takim, jak USA jest to nicdopu zczanc. Grano ich nastrojami, a nawet generowano okreśone zachowania. Byi udzie, którzy po obwieszczeniu wygranej Gore ' a zrezygnował! z udania sir; do okau wyborczego w swojej miejscowości. Przypadek ten uświadamia jednak. jakie mogą być konsekwencje manipuacji informacją. Dziś teewizja wykreowała wirtuanego prezydenta tanów ZjednoczonyeL Teoretycznie mo7.c kiedyś wykreować wojn~ z ja<imś obcym mocarstwem abo załama nic Wa Street. Nic już nie będzie takie samo po tych wybo rach. Europa ma penendnic sa tysfakcj~. że Ameryka sama sobi<.; prz tarła no a Ani ona taka wspaniała z jej sys temem, ani t<.;n ~y~ t cm taki ~prawny. ani kontroa opinii pubicznej. dzi~ki m.in. mediom. taka doskonała. tokowick b~ zo~tał 43 prezydentem. b~d7ie rządził krajem na pół podiconym pomic;dzy wybordm. zwa nionym i s kaczącym ~obie do ocu 13~ dzie miał ten prezyden t do czynienia z podzieonym po rt\\'no cnatem i Kongresem z o~miog o sową przewagą rcpubik<.1ską. Prowadzenic nawy par1st\\owej. wede dotychcza o\vych wzorów partyjno ści, nic wydaj e sic; już możiwe na dłuż zą metr;. Może wic;c wła ś nie bije Ameryce dzwon puraizmu? 1oże ten w trząs je t po pro tu potrzebny? WALDE 1 R PIA ECKI, Waszyngton opinis w tzw. exit poi s, czyi po wyjściu z okai. zawiodła. Pierwsze informacje o wygranej 13usha (zresztą z pr7cwagą pon ad 60 proc.) pochodziły z mało reprezentatywn ego rejonu Forydy. Potcm.... choć Gore zapowiada, że broni nie złoży podobnie miało być z ogłoszeniem wygranej reputakże George Bush nie chciałby w taki sposób zostać prezydentem. bikanina. Jest to wpadka zupełnie Ważniejsze jest jednak, aby amerykuriozana. CN zrobił o wiee, aby nie roztrzą ać kompromitują kańscy wyborcy nic miei takiego przekonania i czynii tym wyborom cej pomyłki. Szefowa firmy robią powiedziała. zarzuty. Datego każdy głos powi- cej badania da C nien być uczciwic i rzetenie poi- że po prostu... zła była baza daczony. To jest kwestia pryncypiów nych, ae to się przecież może zdanaszej demokracji- mówił A Gore rzyć. Amerykanic nic dai się nazaraz po wyborach. I on. i demokraci. którym przewodził, dopięi w końcu swego. Głosy na Forydzie Jeżei do momentu zaprzy iężenia 43 prezydenta, 20 stycznia przeiczono jeszcze raz, tym razem 2001 roku, nie uda się ostatecznie ustaić, kto nim jest, obowiązki ręcznie, w czterech wybranych głowy państwa przejmie Denni s J. & Ha tert przewodniczący Izby hrabstwach. Ostatecznie przewaga Reprezentantów. Gdyby jednak i on nie był w stanie (nie chciał. nie Busha nad Garem stopniała do 537 mógł) to na czee Stanów Zjednoczonych stanie Strom Thurmond, głosów i pani Katherin Harris ogło najstarszy senator na Kapitou, pełniący funkcje przewodniczącego siła wczoraj oficjanit, że to Bush "pro tempore" Senatu. Thurmond urodził się 12 maja 1902 roku w zostanie prezydentem. Ae Gore nie Edgefied w Południowej Karoinie. W Senacie zasiada już ósmą zamierza się poddać- argumentukadencję (po 6at). Mimo swoich 98at czuje się dziarsko. Zanim je, że ręcznie nie przeiczono został senatorem był zawodowym wojskowym, a potem sędzią. Jest wszystkich głosów na Forydzie i zadekarowanym konserwa ty tą repubikańskim. Ma żonę ancy i będzie waczył o unieważnienic jest baptystą. wyborów w sądzie. 7

8 Kiece Wybierz swojego dzienicowego Trwa konkurs na najepszego dzienicowego w Kiecach i powiecie kieeckim. Dziś przedstawiamy dzienicowych z drugiego rewiru Komisariatu Po/icji wkiecach. Kierownikiem rewiru jest młodszy aspirant Grzegorz Snochowski.. Sierżant sztabowy Marek ma 34 ata, od 14 pracuje w poicji, od roku jest dzienicowym. Pracuje w osiedu Sady w cząści zachodniej, uice : Wiosenna, Toporawskiego numery nieparzyste oraz Wojewódzka, Dę bowa, Konowa, Wierzbowa i Jesionowa. Mieszka tu około 5 tysięcy osób. Ma nadzieję, że ubią go mieszkańcy dzienicy, którą sicr opiekuje. Wic, że trzeba sporo czasu na zdobycie zaufania. Kudła : 2. Starszy posterunkowy Artur Treła : ma 25 at, od 4 pracuje w poicji, dzienicowym jest 3 ata. Opiekuje się mieszkańcami u. Maja od numeru 54 do 06 (parzystymi), Zagnań skiej, Okrzei, Witosa, Sieje i przye głych. Mieszka tu oko ło 3 tysię cy osób. Dzienica ma specyficzny charakter, jest tu sporo hurtowni i magazynów. Dzięki dobremu rozpoznaniu i znajomości probemów udało się ograniczyć iczbę włamań. Su kccsem jest zorganizowanie okanej koaicji na rzecz bezpieczeństwa. Te. komórkowy : Aspirant Jaros ław Gunia : ma 34 ata, od 12 jest w poicji, dzienicowym zos tał 10 at temu. Pracuje w osiedach : Uroczysko II, Związkowców, Dąbrow a. Mieszka tu około 6 tysię cy osób. Dzi ała w okanej koaicji na rzecz bezpiecze1stwa, aktywizuje mieszkańców, organizował festyny da młodzieży. Te. kom.: o Młodszy aspirant Krzysztof Snoch : ma 33 ata, od 1 Ow poicji, dzienicowym jest 5 at. Pracuje w części osieda Szydłówek, uice: Toporowskiego, Jesionowa, Konowa, Turystyczna. Mieszka tu około 4,5 tysiąca osób. Z powodzeniem reaizuje program " Senior", często odwiedza starszych mieszkańców dzienicy, zna ich probemy i niepokoje. Te. kom.: Starszy sierżant Sebastian Wieczorek: ma 27 at, od 7 pracuje w poicji, od 11 miesięcy jest dzienicowym. Pracuje w osiedu Sady, uice : Jesionowa, Pocicszki, Warszawska, Toporowskiego. Mieszka tu około 5 tysię cy osób. Założył okaną koaicję na rzecz bezpieczeństwa, udało się zorganizować grupy Sąsiedzkiej Jaka będzi e Wietrznia Jest wizja Boiska, pływanie, park wypoczynku i centrum geoogiczne -to wszystko w przyszłości ma powstać na obrzeża ch rezerwatu Wietrznia. Sześcioosobowy sąd konkursowy wybrał najepszą koncepcję na zagospodarowan ie rezerwatu Wietrznia. W konkursie wzięły udział trzy prace. - Nie przyznano pierwszej nagrody, bo nie było pracy, która by się wyróżniała- mówi Zdzisław Chrobot, wiceprezydent Kiec. Arc)itekci miei duże poe do popisu. Musiei zaprojektować zagospodarowanie 15-hektarowego terenu, który rozciąga się od u. Tarnowskiej aż po Mójczę oraz od Ostrej G ó rki po u. Bohaterów Warszawy. - Musiei zagospodarowa ć te tereny w taki sposób, aby zachować charakter rezerwatu. Zadanie było nie ada wyzwaniem, bo w projekcie musiały znaeźć się rozwiązania komunikacyjne i wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - mówi Zdzisław Chrobot. Zwycięska praca zakłada, że w samym rezerwacie znajdzie się cen trum geoogiczne, którego za- Reze rwat czeka na zagosp oda rowan ie daniem jest ekspon owanie waorów wyrobiska. Nieopoda swoje miejsce znajdzie centrum sportowe z kompeksem boisk, ha i pły wani oraz park wypoczynku. Na obrzeżac h wyznaczonego terenu można budować domy. Zgodnie z projektem teren pod zabudowę mieszkaniową będzie się rozcią gał od u. Bohaterów Warszawy. Cały rezerwat będzie otoczony szerokim pasem zieeni. Na to, aż Mikołaj przyniesie paczkę ~ ; :~\ ~~ KONKURS O TYTUŁ ~. "Di[L~ICOWY I!OKU 2000" STOPIEŃ, IMIĘ NAZWISKO DZIELNICOWEGO- JEDNOSTKA SŁUŻBOWA ZGŁASZAJĄCY IMIĘ 6 grudnia paczkę z prezentem naszego domu wy Święty Mikołaj. ORGANIZATORZY PREZYDENT MIASTA KIELC KOMENDANT MIEJSKI POLICJI STAROSTA POWIATU KIELECKIEGO " Mikołajową " akcję Młodzi miłośnicy twórczości Stefana Żeromskiego Uczniowie Zespołu Szkół Roniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Podzamczu Chęci~skim podsumowai obchody Roku Zeromski ego. a program uroczystej akademii złożyły się scenki z "Przedwiośnia",.,Syzyfowych prac ",.. Ludzi bezdomnych", recytacja fragmentów " Puszczy jodłowej ",.. Dziej ów grzechu ", opow..,echa ~śne " ora z wierszy poświęconych Zeromskiem u. Scenografię stanowiły rysunki uczniów~ wśród których wyróż niały się prace Rafaa Gawrońskie go z k. V TO, który wykonał cyk iustracji{o " Ludzi bezdomnych". W recytacji wyróżnii się Anna Bałchanarska z k. V TO, Dorota Koźbiał z IV LE, Monika Sołtys z k. II LE i Marta Lipiec z k. I LE. Uroczystość przygotowała młodzież pod kierunkiem po onistki mgr Eżbiety Woźniak. (m) zuje Rejonowy Urząd Pocztr ce. We wszystkich kieeckich dach pocztowych możem y wać specjane paczki z dopi " Mikołaj ''. Kosztuje to tye co wysłanie zwykej paczki - Nasi pracownicy b~dq starczać prezenty na teren ie L go miasta - mówi Marian J rzański, specjaista do spra11 mocji RUP w!(jecach. niam, że wszystkie paczki t czas do adresatów. Paczki można nadawać cze 6 grudnia do godz. 15 (\\ ostatnim dniu tyko w dwóch dach - przy pt. iepodegł osc przy ut. Sienkiewicza 7). Można też dokładni e u nić godzin~, o której nasze d kospotka Sw. 'i koaja. za dzw onić pod numer KL bo fa brt i~~ Z/ ki. i m1 S::t ks do ni, ki, CZI m) Wt do I'ZJ ni, na de Ki Więcef Akademia przyrodników Kikuset uczniów szkńł podstawowych i gimnazjów z Kiec i okoic wzięło już udział wzajęciach Akademii Przyrodniczej. NAZWISKO, ADRES, NR TELEFONU ( przynieść do Kopyś : 3. Starszy sierżant Sławomir Kwapisz: ma 36at. od 9 jest poicjantem. a od 2 at dzienicow y m. Pracuje w czę śc i osieda Uroczysko, uice : K onowa od numeru 44 do 60, Toporawskiego od 63 do 83, Turystyczna. Mieszka tu około 3,5 tysiąca osób. Sukcesem było założenie okanej koaicji na rzecz bezpieczc1stwa o ieda. Te. kom.: przecież ożywić wschodn i ą miasta. ie możemy zapom1 tej pięknej części Kiec- mó11 1 ceprezydent Pocztowy Przypomniei Zeromskiego Czujności. 7. Starszy sierżant Andrzej ma 35 łat, od 9 jest w poicji, a od 9 miesię cy dzienicowym. Pra cuje w części osieda Szydłó wek, w kwadracie uic: Toporowskiego, Warszawskiej, Jesionowej i Turystycznej. Mieszka tu około 4 tysiące udności. Zorganizował kurs samoobrony da osób z grup ryzyka, byt inicjatorem przecinki drzew w osied u, założenia oświe tenia oraz poprawy oznakowania dróg. (MAG) Zdjęcia : D. Gacek projekt wejdzie w życie będzie jednak poczeka ć. nie jest trudne i w i eowąt Przygotowanie do jego rea może potrwać kika at. jednak, że jest już wizja darowania tego terenu. :'\ Dzieci uczestniczą w vtykadach. projekcjach fimów i sajdów oraz wycieczkach. -Zajęcia akademii to cyk spotkań poświęconych zagadnieniom przyrodniczo- kuturanym. Przygotowujemy je ze specjaistami z Ligi Ochrony Przyrody. - mówi Małgorzata Kowaińska z WD K. Do udziału w zajęciach akademii zgłosiło się już kiłkanaście szkonych kas z (jec, Chęcin i Dymin. M.in. uczniowie SP nr 34 poznawai ciekawostki o Kiecach - mie śc ie rezerwatów, a najmłodsi uczestnicy spotkań mogi odbyć spacer przez pory roku. W czasie zajęć pt: " Przyroda, zjawisko niezwykłe " dzieci spotkają się J.in. z ornitoogiem i pojadą do Swięto krzyskiego Parku arodowego w Bodzentynie. (Oek) wod w zaewie ni, 1111 Wkieeckim zaewie zaczęto spiętrzać wodę. Wody jest mało, gdyb~ teraz sk uł zaew ryby mog~ b\ podusić. ad zaewem tr" ostatnie prace przy budowic stani żegarskiej. Gdy pogoda zwoi i podniesie się ustro 11 można będzie zacząć usta11 porno tów po ntonowych. SŁOWO LUDU 28 LISTOPAOA 2000 NR 2- r. \

9 K1e c e Jt[,Ji2 1ł,ttf ieczanie chcą wejść w XXI wiek piękną u. Sienkiewicza omysy na miasto Temat głównej uicy Kiec w wieu rozmach z gość ' którzy zasiedi przy redakcyj" głoś n ym teefonie": prezym Włodzimierzem Stęp architektem miejskim JePartyką oraz dyrektorem Gospodarki Komunanej ruktury Technicznej Urzę Miasta w Kiecach- Czesławem czystość w mieście ma wpływ nie tyko ten, kto sprząta, ae i ten, kto brudzi. Na sprzątanie miasta i zieeń przeznaczamy więcej pienię dzy niż w atach poprzednich. Rzeczywiście jest kłopot z takimi obiektami, jak ten obok Kadzieni. Nie możemy go ani sprzedać, ani wyremontować, ponieważ upomniei się o niego spadkobiercy. e XXI wiek za pasem, a my, mieszkańcy Zagórza nie mamy ani kanaizacji, ani nawet chodników -mówiła z wyrzutem mieszkanka tej dzienicy. Prezydent miał da niej dobre wiadomości : - Rozpo- e Wchodzimy w trzecie tyecie uicą godną Kerykowa. at słyszymy, że reprezentacyju. Sienkiewicza ma być remonae kiedy doczekamy się.onl "'"'"') - pytano. Prezydent wyjaśnił, że gotowa jest już pcja modernizacji uicy, w grudnia zakończy się przy. dokumentacji. - Chcez acząć roboty jak najszybciej, m nadzieję że uda się to już w roku- stwierdził W. Stępień. e Kiece stają się coraz ład i s ze, ae miasto jest brudne ó wiła "kieczanka od urodze.. - Fatane wrażenie robią na h straszydła takie, jak budynek po " Geoprojekcie". Prezydent poemizował z zao brudzie: - Nie uchyam od odpowiedzia ności, ae na na wykonanie kanaizacji da dzienicy Kiece -Wschód. Zarezerwowaiśmy na to aż 5 mn zł w przyszłorocznym budżecie miasta. Kiku rozmówców chwaiło władze miasta: e Zauważam w mieście bardzo korzystne zmiany, np. tye at mći.wiono o potrzebie wybudowania parkingu przy Cmentarzu Starym i bardzo się cieszę, że wreszcie jest (mieszkanka centrum). e Mamy wreszcie taki Zarząd Miasta, z którego możemy być dumni. Nie ma nic gorszego niż kłótnie, do jakich dochodziło za rządów poprzedniej ekipy- stwierdził Krzysztof Mainowski. e Du że brawa za uporządko wanie kieeckiego parku i wzgórza zamkowego. Mam nadzieję, że to nie koniec dobrych pomysłów na miasto- to opinia Jerzego M. przestają byt Dbrzydłów widat zmiany na epsze. Ae jeszcze roboty- mówii " Słowa Ludu". - Chcemy, aby park wyszedł zieonym dywanem do uicy Sienkiewicza - mówi Cz. Gru szewski. - Po,złikwidowaniu fontanny przy u. Siskiej otworzy się widok na wzgórze zamkowe. Natomiast otoczenie źródełka Biruty bardzo zyska po wyburzeniu budynku przy u. Zamkowej 4 i pobiskich toaet - mówi Cz. Gru sz(!wski. - Sanitariaty zostaną wybudowane przy okazji remontu Domu Praczki, gdzie powstanie także zapecze da parkowej muszi. -Mamy bardzo wiee pomy"na miasto "- dodajej. Partyka. - Myśimy o modernizacj i amfiteatru na Kadzieni, panujemy ogłoszenie konkurs ów na aranżację dwóch paców : Konstytucji 3 Maja i Woności. Gotowe są już koncepcje zagospodarowania Wietrzni i terenów wokół zaewu,. Warunkiem ich reaizacji jest jednak znaezienie inwestorów. słów Notowała BOŻE A SMORAWSKA częiśmy procedurę przetargową Odszedł gospodarz Po śmierci księdza fana Kudeskiego, wieoetniego proboszcza parafii Świętego Józefa Robotnika w Kiecach odebraiśmy kika opinii od przeętych tym faktem Czyteników; * Zmarł powszechnie znany i szanowany ksiądz, kiecumin z urodzenia. To niepowetowana strata da miasta. Moim zdaniem odszedł jeden z tych nieicznych ks ięży, który najpierw wybudował kościół, a dopiero póź niej pomyśał o pebanii. Jakiego dobrego gospodarza i czowieka pewnie nie spotkamy już gdzie indziej. Emanowa ła od niego zwykła dobroć do drugiego, także tego, którzy był na bakier z Kościołem. "' Czy nie moina łzy zmienić nazwy uicy TUrystycznej na uicę imienia ks. Jana Kudeskiego? Tak zasłużony da Kiec człowiek, kapłan powinien mieć, {:hociaż w tej fornrie, oddany przez nas hołd. ~ Uderzaa mnie wieka ot wartość księdza proboszcza a na Kudeskiego. Mądrze mówił i m q drze robił. Kośció/ św. józefa za jego pasterzowa11ia zaczął spełniać funkcję bożego domu kutury. Dzięki Proboszczowi uczyiśmy się kochać Boga i rozmawiać z >zim nie tyko poprzez modi<oę, ae także muzykę i pio enki. Przyznam, że tyko d~ięki ks. Kudełskiemu mo,iem na własne oczy ogądać ' na własne uszy słuchać np..\fazowsza"! (kz, tam) Pornoc nawet z Krakowa Na pewno pojadą! Pińczow em i ubię sięgnąć po kieeckie gazety- żartuje. atomiast Tomasz Rowiński opiekun tancerzy z " R ewanżu" nie kryje rado ści: - To cudowne. Z Krakowa mamy dostać 500 złotych z Kiec 2 tysiące od firmy "FORMASTER", 250 zł zł od spółki " DUE PART " i tye samo od "SOLO". To wystarczy. Tancerze pojadą na pewno na mistrzostwa. Chciałbym wszystkim bardzo podziękować. (br) PS. Tancerze nadanie mają strojów w barwach narodowych do niesienia fagi. Z ich opiekunem skontaktowa się jednak Urząd Miasta w Kiecach. Zaproponował pomoc. Po informacji " Słowa " znaeźi się sponsorzy wyjazdu kieeckich tancerzy na mistrzostwa na Węgry. -Teefonuję z Krakowa. Przeczytałam w " Słowie Ludu " o tancerzach, tych młodych, którym nje ma kto pomóc. Mogę dać 500 zło tych. Proszę podać mi adres- taki teefon odebraiśmy wczoraj wieczorem w redakcji " Słowa " Mieszkanka Krakowa, zareagowała na tekst o dwójce tancerzy z Kiec zaj<waifikowanych na Mistrzostwa Swiata Disco Dance. Chce pozosta ć anonimowa: - Z Kiecami nie łącz y mnie nic, oprócz tego, że urodziłam się pod Zabiorą ugi, podniosą Jutro sesja kieeckiej Rady Miejskiej z głosowaniem w sprawie cen bietów w autobusach MZK. Sprawa bietów budzi najwię cej kontrowersji. Radni w tym roku po raz pierwszy będą nie tyko podnosić ceny, ae także zmniejszać ugi. jeżei przyjmą u chwaę, w Kie cach będą obowiązywać dwa rodzaje zniżek : przyznane przez państvjo będą daej wynosić 50 procent (np. da studentów czy kombatantów). Przyznane przez gminę spad ną do 45 procent (np. da dzieci w wieku 4-7 at, uczniów). Bez zmian pozostaną natomiast uprawni enia do przejazdów NO LUDU 28 LISTOPAOA 2000 NR 276/A Warsztaty szopenistów Warsztaty da adeptów pianistyki prowadził w Kiecach Włodzimierz Stefan Kutrzeba, kieecki pianista w Finandii. mieszkający na stałe Zajęcia, które odbywały się w sobotę i niedzieę w Pań s tw o wej Szkoe Muzycznej, zak ończy ł y się koncertem. - Moja metoda nauczania otwiera uszy, uru chamia serce i pomaga ręk o m. Eiminuje wysiłek fizyczny i przenosi energię w stronę wyobraźni -mówi W. S. Kutneba, który szkoi pianistów grających utwory Fryderyka Chopina według opracowanej przez siebie metody. Można się z nią zapoznać w Internecie : art. com. Warsztaty zo rganizowało Towarzystwo Mu zyczne im. F. Chopina. (eza) ceny bezpłatnych. Przysługują one m.in. posłom, senatorom, osobom, które ukończyły 70 rok życia, zatrudnio- nym w MZK i ich rodzinom oraz emerytom z tej firmy. Ten ostatni zapis może się zmienić : - Jest już wniosek, żeby ugi da pracowników MZK zachować przez pół roku, do czasu zmienienia układu zbiorowego w zakadzie - poinformował wczoraj przewodniczący Rady Miejskiej KjeJc Stani ław Rupniewski. owe ceny bietów :,80 zł normany zł ugowy- państ\vo wy. z ł - ugowy "gminny", mają obowiązywać od tycznia. (br) e Otwarte spotkanie naukowe Oddziału Kieeckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki- dziś, o godz. 17 w sai kinowej Muzeum Narodowego, Rynek 3/5. Cezary Jastrzębski przedstawi wyniki swoich badań na temat "Podróży artystycznych po IGeecczyźnie w okresie międzywo jennym". Wstęp wony. e Kub Kwadransowych Grubasów "Superata" zaprasza dziś, o godz. 18 do SP nr 19 przy u. Targowej 3 nagimnastykę odchudzającą, a jutro o godz na wieczór andrzejkowy w Kubie, ;witeź ", u. Karczówkawska 20. Informacje oraz zapisy do sekcji mę skiej, teł e Związek Strzeecki Kiece zawiadamia, że w śro dę, 29.XI, o godz. 17, przed pomnikiem na u. Zagórskiej odbędzie się uroczystość oddania hołdu poegłym w powstaniu istopadowym. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie apeuje o nieodpłatne przekazywanie uży wanej odzieży zimowej, która będzie \.Vydawana podopiecznym MOPR. Ubrania są przyjmowane w siedzibie ośrodka przy u. Studziennej 2, codzienrue w godz , a także w magazynie przy u. Thrystycznej - w poniedziałki, środy i piątki, w godz e Na zabawy i wróżby andrzejkowe zaprasza Kub "Uroczysko", u. Warszawska 155- w środę, 29 bm., o godz. 16. Wstęp wony. Infonnacje, te! e Wieczór andrzejkowy da seniorów- w czwartek, 30 bm., o godz. 17, w Kubie "Sioneczko" pny u. Romuada 3. Informacje, teł e Konkurs pastyczny da dzieci i młodzieży nt. "Wydarzenia XX wieku godne zapamiętania"- grudnia, w godz w Kubie "Uroczysko", u. Warszawska 155. Informacje, tet: e Kurs samoobrony da pań organizują Kub "Słonecz ko" i V Komisariat Poicji - zajęcia we wtorki i piątki, w godz , przez 5 tygodni. Infonnacje i zapisy do 30 bm. w Kubie "Słoneczko", u. Romuada 3, te e Przyspieszony kurs tańca towarzysóego organizuje WDK w Kiecach- w grudniu, raz w tygodniu. Infonnacje i zapisy, WDK, pokój nr26, teł , wew. 112 ub 113. KIELECKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA NA ZAeZAROWANY BAL czyi KRASNOLUDKI, KRASNOLUDKI M USICAL Z MUZYKĄ A MOTYWACH BAŚ IOWYCH KATARZYN}' GAERTNER 6 grudnia 2000 godz. Duża Scena Informacje b1ety : mpresanat KCK. P. Moniuszki 2 b, te. (041) , sor 9

10 Zapraszamy na Jagieońskie Od wczoraj gościmy w osiedu J agie ońskie. Jeszcze dziś i jutro 28, 29 bm. w godz w siedzibie administracj i przy u. Różanej 6 (te ) pełnimy dyż u ry wraz z przedstawicieami spółdzi en i, administracji i Rady Osieda. Czekamy na pat'stwa uwagi, interwencje, sugestie. Zapraszamy do udział u w dyskusji o przyszłości osieda, o jego wadach i zaetach. O nurtujących Was probemach napiszemy w "SI3'. Razem u da nam się w i ęcej. (bas) zgłosii nam n astępujące uwagi: '' U. Urzędnicza, która naedo miasta, nie ma wykonanej kanaizacji dcszczowej.w czasie deszczu woda zaewa osiede, zimą w najbiższej okoicy tworzy się odowisko. Trudno jest nic tyko przejść, ae t akże przejechać. ~ Na tej samej uicy, przynajmniej na odcinku od u. Różanej do Szkonej, konieczne jest poożenic nowego dywanika asfatowego. W chwii obecnej są tu wyboje, ży tu D ebezpieczn Ie żury, To mi się nie podoba JAGIELLOŃSKIE. Mieszkańcy osieda Kiedyś było Rozmowa z s i erża nte m sztabowym, Mariuszem Mazurem, dzienicowym. Ma riusz Mazur, łat 29, jedenaści e at w poicji, od sz eś ciu łat dzienicowy w oś. J agie ońs kim rządek Czy Jagieońskie jest bezpieczne? - Myśę, że w porównaniu z innymi osiedami, tak. Jest to o tye ciekawe, że jeszcze os iem, dziesięć at tem u, strach b y ł o t ę d y przejść o zmroku, a opinia mówi ła, że tu mieszkają najwię k sze bandzio ry. Tymczasem jednak " z ł ota młodzież", która był a na- * szą największą zmorą, wyrosła, spoważnia ł a, pozakłada ł a rod zi ny. I dziś zdarzają się drobne w ł a mania, kradzieże. Giną ta bi ce dzi u ry, chód. ł atwo u szko d zić samo- * Najwyższa pora zro b ić poz chodnikiem przy u. Grunwadzkiej, wzdłuż dwupasmówki. Płyty są popękane, nierówne. Jest to nie tyko niebezpieczne, ae fatanie kontrastuje z sąsiad u jącym, świeżo zagospoda rownym terenem. Na J eża oby uporządkować teren wokó ł kubu "Budow anych". Z niszazone eewacje, stare chodniki, aż nieprzyjemnie tędy p r zechodz i ć. (bas) Grupa JAGIELLOŃSKIE. Nikt nie wie daczego gruz z remontowanego chodnika musi eżeć obok przedszkoa przy u. Różanej Znikająca zieeń BARWINEK. - Wrejonie boku nr 13 wycięto resztki osiedowej zieeni - żaą się mieszkańcy. Okazuje się jednak, że zieeń przed bokami jest tyko przycinana, a nie wycinana. Prace pieęgna cyjne wykonai kika dni temu pracownicy o icdowcj administracji. - Mieszkańcy z parteru prosii nas o przycięcie wysokiej na dwa metry róży pnącej, która zarastała ich bakon. Na wiosnę krzew wyp u ści na pewno młode pędy - t ł umaczy Jan Wróbewski, kierownik administracji osieda Banvinek. Kikanaście dni temu przycięto również śiwę rosnącą przy boku nr 4. (Oek) wadzkiej. Nie może my sobie natomias t po rad zi ć sobie z bokowani em ru chu n a u. Karczówkowskiej. Poicja nie ma w dzienicy swojego komisariatu. Czy wobec tego prowadzicie w dzienicy dy- - Ni e mu simy mi eć kom isariatu, ani nawet dyż urów, gd yż referat znajduje s i ę bardzo bi s na u. Piekoszowski ej. Pona myś ę, ż e mi es zkań ców znam dobrze, a oni mnie, gdyż "dzicn cu j ę" w osiedu ju ż sześć at. Ko takty za ci eś niły s i ę po akcji dzania przez połicjntów 'u"aturu11 w domach. re jest racyjne, koa od samochodów, by ł przypadek wyrwa n ia kobiecie torebki. Ae to ju ż nie ta ska a, co kiedyś. Najwięks zy probem osieda Pana zdaniem, to... -Parkingi, na któryc h na j czę ściej zdarzały się wspomniane kradzieże. Na szczęście w ostatn ich tygodniach, dzi ęki aktywnej pomocy koaic ji na rzecz bez pi eczeń stwa działającej w os iedu, uda ł o nam się "doprowadz i ć do porzą d ku" najbardziej u ubiony przez złodziei parking przy u. Gr u n- Urocze gruzowisko spotykacie się z....,l.n a mi? Na Jagieońskim brakuje miejsc do parkowania Gorący dłużników PODKARGZÓWKA. Siedemdziesięciu osobom grozi wykuczenie z członko stwa RSM " Armatury ". Mieszkańcy osieda Podkarczówka są winni spółdzieni prawie 120 tysięcy z ł otych. Rekordziśc i nie p ł acą czynszu od ponad pół roku. -Są to różne sytuacje- tłuma czy kierownik administracji, Henryk Pręd ot a. - Niektórzy nie pła cą, gdyż naprawdę n ie mają z czego. Stracii pracę, prawo do zasi ł ku, itp. Są też rodziny patoogiczne. Ae pokaźna grupa dłużników, to o oby nieźe usytuowane, które unikając reguowania naeżności, kredytują sobie np. kupno nowego samochodu. ŚWIĘTOKRZYSKIE. Roziczenie Do dłużn i ków spó ł dzienia najpierw wysyła isty upomi n ają ce. J eżei to nie pomaga, przeprowadza się rozmowy. G dy i te nie skutkują, zarząd przygotowu je istę osób do wykuczenia, którą opiniuje Rada Osied a. Następnie ista trafia do Rady Nadzorczej spółdzieni. - Nawet jeże i zdarzy się tak, że ktoś przez cały czas nie płacił i został j u ż pozbawiony członko - stwa spó ł dzie n i, a nagłe poepszy się jego syt u acja materiana, może ureguować dług i złożyć wniosek o anuowanie uchwały o wykuczeniu ze spółdzieni- wyjaśnia temat prezes "Armatur", Jerzy R ózi k. (bas) ciepła za poprzedni sezon było jednym z najbardziej gorących tematów zebrania deegatów. - Chodzę po mieszkaniu u na jak na Syberię, bo te przekęte podzieniki, nnipru"i.\.1łiście, że jak będę oszczędzac. b ędzie zwrot. Przed rokiem dost łam 300 zł, a teraz, choć grzała tak samo, zaedwie sto! - zaatak wał a jedna z deegatek przed wiciea "Metrony", którego szono na zebranie przeds "" ''""'''w S półdzieni Mieszkaniowej..\\ i chrowe Wzgórze ". Reprezentant ffffiy, kt óra dt konywała roziczenia wyjaśnij. w ostatnim sezonie grzewcz ~ przedpłata na CO była taka jak rok wcześniej, a ciepło o 10 procent. adpłata w ca spółdzieni wyniosła ogółem 71~ Zarząd Miasta Pionki ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę inii komunikacj i miejskiej A w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2001 r. Ubiegający się o zamówienie muszą spełniać wyrnagania artykułów 19 i 22 ustawy o zamówieniach pubicznych i warunki zamówienia. O udzieenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznic dostawcy krajowi oraz zagraniczni mający oddział ub przedstawiciestwo w Posce. Warunki wykonania zamówienia można otrzymać w pokoju nr 30 w siedzibie zamawiającego, tj. w Pionkach, u. Koejowa 97, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Informacji udziea Ryszard Szwabowicz, pokój nr 30, teł. (0-48) , w Termin skła dan ia ofert: 19 grudnia 2000 r., do godziny 14, w pokoju nr w siedzibie zam awiającego. Wysokość wadium: 000 zl Termin otwarcia ofert : 19 er udnia 2000 r.. eodzi nach 14.10, w poko ju nr 30 w siedzibie zamawiającee o.!jri!<r 10 KOMUNIKAT Zgromadzenie Związku Komunanego Wodociągów i Kanaizacji w Kiecach informuje, że po pileanaizowaniu rzeczywi tego ko ztu jedno tkowego produkcji wody i odprowadzonych ścieków, zachodzi konieczność podwyżki opłat za do tarczanie wody i odprowadzanie ścieków da gospodarstw domowych, instytucji i pozostałych odbiorców wg następujących stawek: Opł aty netto VAT Lp. Wyszczegónienie Opł aty brutto Opłaty za d ostawę m sześc.. wody bez odbioru ścieków da: ) gospodarstw domo,vych i instytucji , ,22 2) pozostałych odbiorców 3 O 0,21 n. Opłaty za odbiór m sześc. ścieków bez dostawy wody da: ) gospodarstw domowych 0,08 i instytucji 1,25 1,17 1,6{) 2) pozostałych odbiorców 0,11 1,71 Zmiana opłat b<(dzie obowiązywać od dnia r. JJ91zd tys. zł. Zdecydowana wi~kszo c h katorów oszczędzała ciepło - J 2787 osób otrzymała zwroty.. tomiast 797 osób musiało Deegaci zgłaszai wiee '' piwości z związku z opomiaro'1 niem łazienek. Pytai. czy para. często powstaje w tych niach, nie wpływa na od na tzw. kapiarach większego 7 cia ciepła. Zdaniem przedstawic a " Metrony" konstrukcja podi' nika ciepła uni e możłi\~a nagrz nie go przez powietrze, nawet '' temperatura sięga 30 st. C. -Daczego w jednych kach są podzieniki, a w innych ma? - pytai deegaci. Ponie~' uznai. że jest to niesprawied h11 jednomyśnie przegosowai wn sek, aby wycofać opomiarov.. an łazienek. (O SŁOWO LUDU 28 LISTOPADA 2000 NR 2-L

11 a- a sz O, '-OWO LUDU 28 LISTOPADA 2000 NR W OBł kupisz tysiące artykułów do wyposażenia mieszkań, maisterkowania, budowy i remontu domu oraz uprawy i pie\ęgnacii ogrodu. Pnyidi i wygrai darmowe zakupy w OBI Nr oosooo sem c ~",,.e,u z ' '.. - BON TOWAROwY oraz dziesiątki nagród! Nr ! se",, o Reguamin konkursu dost ępny w markecie OBI.

12 SZPITALE APTEKI Dyżury ostre szpita i : Oddział Oddział Chirur giczny Czerwona Góra. Apteki dyżurujące : cało t ygo dniowy dyżur nocny, dzienny i świąteczny pełni apteka., Pod zegarem", p. W oności 1. W sobotę i niedzieę do godz. 23 czynna apteka przy u. Oewoń skej 19 (oś. Śichowce). Całodobowa apteka - u. Sta rodomaszewska 11 (obok szp itaa przy u. Kościuszki) czynna codziennie, takie w nie dziee i święta. dg7104j Apteka.,Afa " - ei u. Żeromskiego 20, czynna w godz. 7 20, soboty nie dziee godz (dg96961 Apteka.. Herby " - u. 1-go Maja 194(os. Herby) - czynna codziennie 7 22, niedziea (dg9740) Wewn ęt rzny USł.UGI MEDYCZNE TEL ,Z DRO WIE " CODZIENNIE eka rze, pieęgniarki, rehabiitanci, badania diagnostyczne, War szawska 34. (d 330J GABINET DERMATOLOGICZ NO -K OSMETYCZNY., CEN TRUM LECZENIA GRZYBIC " dr n.med. Haina Brodecka, Kiece, u. Mała 14, od 1O do 19, te (zb 261 GASTROLOG EWA WRZE SIŃSKA AMBRDŻ panie działek, środa (g ), Kie ce, Mąchocka 25. (041) (dg 9506 ) NATURA ek. derm _ Jadwiga Stodona specjaista aku punktury - Kiece, Spacerowa 6, te Gabinet ko smetyki profesjonanej za mrażanie zmian skórnych i na czyn iek, akupunktura antyni kotynowa, eczenie otyłości, embriobasty, koagen, aser, zabiegi kosmetyczne. 1zn 22 1 USŁUGI MEDYCZNE WOJE WÓDZKIEGO SPECJALI STYCZNEGO SZPITALA OZIE CIĘCEGO, Kiece, u. Langiewicza 2 i WOJEWÓDZKIEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZY CHODNI DZIECIĘCEJ, Kiece, u. Kościuszki 3: Usługi Pieę gniarskie ( , wewn. 224, 316), EKG ( , wewn. 225, , wewn u. Ko ściuszki 3), RTG, USG ( ), ECHO ( , , wewn. 225, wewn. 21 u. Kościuszki 3), Badania Hotera ( , wewn. 225), EEG ( , wewn. 341, ), Ba dania urodynamiczne ( wewn. 313), Gastroskopia heikobakter p. ( wewn. 350). Anaizy aboratoryjne ( ), Testy a erg aog iczne ( , ' wewn. 24, u. Kościuszki 3), Badania spirometryczne ( wewn _ 264, , wewn Kościuszki 3). Chirurgia Jednego Dnia ( ), Badania peop tyczno-ortoptyczne ( , wewn. 36 u. Kościuszki 3), Rehabiitacja aseroterap ia ( , wewn. 291). Ba dania aryngoog iczne RADIO-TAXI ISKRA - EUROAUTO 'fi" KARTA STAŁEGO KLIENTA wyjaut Z/1 miisto- cena do U<J:odnienia DOJAZD GRATIS 12 godz oraz środy w god z Muzeum H. Sienkiewicza w Obęgorku, te wys trój mieszkani a pisarza oraz wystawa biograficzno-iteracka. Wystawy czasowe : fo tosy do fimu., Ogniem i mie czem",,.sto at Daru Narado wego ",.. Zamki i warownie w akwareach Zb igniewa Szcze panka ". Muzeum czynne co dziennie prócz poniedz iałków i wtorków w godz Muzeum Pamięci Narodowej więzienie kieeckie z at , u. Zamkowa 3. Czynne we wtorki, środy, soboty i nie dziee w godz Grupy zorganizowane mogą zwiedzać w innym terminie te. (041) Muzeum Zabawkarstwa u. Kośc iuszki 11 codziennieoprócz poniedziałków w godz Wystawy : "Zabąw k i modee współczesne", "X wieków stroju poskiego",,,wigiia u Boryny", Laki Barbie i pro jekty rzetb.. Baby-Jagi". Muzeum Wsi Kieeckiej w Kiecach Park Etnograficz ny w Tokarni - w nętrz a XIX wiecznych chałup, XIX-wecz na apteka, dwór z Suchedniowa, wystawy: "Opowieści o rze czach zwyczajnych" tradycyj ne rzemiosło udowe. Czynne w dni robo cze, w godz W soboty, niedziee i święta - nieczynne. Muzeum Wsi Kieeckiej - Dworek Laszczykó...-- u. Jana Pawła 116-.,Sztuka Indii" czyn ne w godz W niedzieę wstęp wony. Muzeum Wsi Kieeckiej za groda Czernikiewiczów w Bo dzentynie, u. 3 Maja czynne cały tydzień oprócz ponied ział ków i świąt w godz Muzeum Zbiorów Geoogicz nych Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geoo gicznego, u. Zgoda 21 wystawa mn at historii Gór Świę tokrzyskich" czynne od pon!e działku do piątku w godz Gaeria Fotografii, u. Pade rewskiego 12 " Pam i ętn ik snów" Leszka Dziedzica czyn na wtorki, piątki w godz. 1116, w soboty w godz. 1H 5. Gaeria BWA,. PIWNICE " u. Leśna 7 - Zbigniew Bajek maarstwo i fotografia. Gae ria czynna od pon iedziałku do piątku w g.11-17, w niedziee w g.11 15, w soboty nie czynna. Gaeria BWA " NA PIĘTRZE " - u. Leśna 7- Andrzej C ieszyński maarstwo. Gaeria czynna od po-niedziałku do piątku w g. 9 15, w soboty niedziee nieczynna. Jaskinia,. RAJ " czynna codziennie oprócz poniedział ków w godz. 1O 17 (koniecz na rezerwacja miejsc). Kub Civitas Christiana Kie ce, u. Równa 18, czynny w godzinach 9 15 XXVII Wy stawa pokonkursowa udowej sztuki reigijnej. Ośrodek Tradyc ji Garncarstwa w Chałupka c h (gm. Morawica) - wystawa wyrobów oraz prak tyczne warsztaty garncarskie da grup zorgan izowanych (po uprzednim kontakcie teefon icz nym) czynne codzienn ie w godz. 1O Informac ja: fax Pomnik Mauzo eum w Mich niowie k. Suchedniowa czyn ne w godz ( , wewn. 341, 288), Badania psychoogiczne ( , wewn. 327), Stomatoogia da osób niepełno sprawnych (bezpłatne) , wewn zn 2301 GABINETY UROLOGICZNE BEZOPERACYJNE LECZENIE PROSTATY u. Seminaryjska 27b, i Jag ieońsk a 23, specjaiści uroodzy. (zd 3101 POGOTOWIE STOMATOLO GICZNE ecznica.. Medistar", u. Warszawska 34 (DOM RZE MIOSŁA), czynne NON STOP te (zd 3291 PRYWATNY GABINET PSYCHIA TRYCZNY dr n. med. M ichał Piecewicz specjaista psychiatra poniedziałki, środy, piątki w godz , soboty w godz , Kiece, u. Sienkiewicza 77, wizyty domowe tej , (dg 9431) KOMPLEKSOWE LECZENIE CHORÓB PRZYZĘBIA specjaista parodon toog Grażyna Franasik te (dg 9507) TEATRY Teatr i m. S. Żeromskiego nieczynny. Te atr Laki i Aktora " Kubuś " "Tajemnicze znaki" g. 9 i 11. KINA., Romantica " (daby digita), tej Dinozaur " USA, b.o., g , 13.30, 15.15, 17;.. Co kryje prawda" USA,. 15. g ; " Słodki drań " USA.. 15, g " Moskwa " (doby stereo), te " Świąteczna przy gada" po., b.a., 11.45; "Strasz ny fim" USA,. 15, g , 18.45; "Rudof, czerwononosy renifer" USA, b.a., g ;.. Oszukać przeznaczenie" - USA,. 15, g. 17; "Kosmiczni kowboje" USA,. 15, g ,.studyjne ".. Księżniczka Monono ke" jap.,. 15, g. 14 ; "Oszukać przeznaczenie'' USA,. 15, g ;.,Maybe Baby". bryt.,. 15, g , UWAGA! Tan i e poniedziałki oraz seanse przed godz. 15 biet tyko 10 złotych.., Echo " (w WDK).. Patriota " USA,. 15, g. 15 i 17. MUZEA Muzeum Narodowe pajac bi skupów w Kiecach pac Zam kawy 1 (tej ) eks pozycje stałe : korpus główny.. W nętrza zabytkowe z XVII i XVIII w.",.. Dawne uzbrojenie europejskie wschodnie",.. Sanktuarium Marszałka Józe fa Piłsudskiego". Skrzydło pół nocne:.. Gaeria maarstwa po skiego i sztuki zdobniczej (od XVII w. do 1939 r.)"; wystawa czasowa:,. Rafał Obi ński". Czyn ne we wtorek w godz , środa - niedziea w godz Muzeum Lat Szkonych S. Żeromskiego - u. Jana Paw ła 11 25, (te ) ekspozycja stała : wystawa materiałów biograficznych i ite rackich z młodzieńczych at pisarza. Czynne we wtorki, czwartki, piątki i niedziee w Mercedes RadioTaxi KOMUNIKACJA KIELCE Informacja PKS Informacja PKP , 94 38, Pogotowie Gazowe i 992. Pogotowie wod.-kan Pogotowie c.o. i eektryczne, PGM - czynne w godz codzinnie i w godz w dn i wone od pracy - te TA Ogónoposka nfor mac ja Gospodarcza OIKT Ogónoposka nforma cja Gospodarcza - żółta inia Numery miejscowe 913. Numery zamiejscowe 911. Pocztowa informacja_teefoniczna 932, Informacja MZK Biety otnicze - rezerwacja i sprzedaż.,sigma", u. Sien kiewicza 56, , (za 570) OMNfA - komunikacja Mię dzynarodowa, Sienkiewicza 61, , (za 571) LOT informacje, rezerwacja, sprzedaż bietów Taxi Osobowe Piekoszowska , Jesionowa ; bagażowe Sandomierska ; ciężarowe Mieczarskiego RADIO TAXI., EURO AUTO ", te , i , czynne non stop, dojazd gratis RADIO TAXI., ALFA " - tej , (dojazd gra tis). TAXI - u. Mieczars'kiego (dojazd gratis). RADIO TAXI " METRO " te , (do jazd gratis). TAXI,. WICHROWY" - te (dojazd gratis). TAXI,.CENTRUM " te (dojazd gratis). TAXI,. ŚWIĘTOKRZYSKIE ", u. Manifestu Lipcowego, te (dojaz d gra tis). TAXI.. NA STOKU " te (dojazd gratis ). RADIO TAXI.. OMEGA " te RADIO TAXI., ORIENT" tej (d ojazd gratis, karta stałego kienta). TELE TAXI., WALIGÓRY " te (dojazd gra is). TAXI., DALNIA - ŚLICHOWI CE", u. Szajnowicza, te , dojazd bezpłatny. TAXI,. HERBY " te (dojazd gratis). RADIO TAXI., EXPRESS " te Dojazd gratis, z nami najtaniej. RADIO TAXI., EUROPA " (do jazd gratis, karta stałego kien ta), te TAXI., BARWINEK " te (dojazd gratis). RADIO TAXI,, DORION " tej , , ) ISWGI POGRZEBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE " USTRONIE " USŁUGI CAŁO DOBOWE, WYSTAWIANIE KART ZGONU PRZEZ LEKARZY UPRAWNIONYCH, te , {U 413 ) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH pogrzebowe całodo b-owe, te , (z 178) usługi JNNE KWIATY DLA CIEBIE dostawy bukietów pod wskazany adres. Kwiaciarnia.. Pofower", Kiece. u. Sienkiewicza 60, te {zn 213) TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotow ie Poicyjne 997. Straż Po ż arna 998. S traż Mie jska (przez c aą dobę ) i w godz Posterunek czynny w godz Pornoc drogowa , 981 czynna non stop _ Pornoc drogowa , Pogotowie Energetyczne Kiece - miasto i teren TeePizza " u. Paderewskie go 34 - czynna 1O 23 (w piątki i soboty do 24 ), te O, , Dostawa na tere nie miasta przy zamówieniu po wyżej 1O zł gratis, ceny pizzy od 13,90 do 37,40. Pizzeria,. Pod Schodami " - u. Warszawska 147 czynna (w niedziee 15-22), te Dostawa na tere nie miasta gratis, ceny od 9 zł do 19 zł. Pizzeria.,Studio " czynna 1O 22, te Dostawa na terenie miasta przy zamówie Kinowe niu powyżej 16 złotych grat,s ceny pizzy od 6 do 19 zł. Bar.. Saigon " pi. Wonosc1 czynne 1O - 19, te B. Dostawa przy zam óveniu powyżej 80 zł gratis. Ceny zestawów kuchni wietna msk1e1 od 8,50 do 12 zł.., Piwnica pod Fenikse m" u. Sienkiewicza 25 czynna 11-17, te Dostawa 5 złotych. Cen y obia dów od 2 do 5 zł za danie. Świętokrzyski Kub.,Amazonka " , od po niedz ia łku do czwartku w godz 10 14, psychoog, pedagog teef on zaufania w pon ie dz i a ł k i i czwart ki 1'1 godz Młodzieżowy teefon za ua nia d yżu u psychoogów i pedagog ó :1 śr od y, czwartki da udzi z probemem akoh oo wym od poniedziałku ao piątku w godz tei , w sprawach ro dzinnych , czynny od poniedziałku do pia Ku w godz.8-17, pomoc psy chaogiczna da rodzin NY chowujących ma łe dzieci , poniedziałek g nowości Co kryje prawda,. Co kryje prawda " -thrier, reżyseria -Robert Zemeckis, scenariusz - C/ark Gregg. Ceniony genetyk dr Norman Spen cer (Harrison Ford) i jego piękna żona Caire (Michee Pfeiffer) przenoszą się do maowniczego domu nad jeziorem, który Norman odziedziczył po zmarłym ojcu. Caire czuje się samotna w wiekim domu. Z wierza się pracującemu po całych dniach mężowi, że wy- czuwa w domu obecno c obcej osoby. Odkrywa, ze rok wcześniej jej mąż mia przeotny romans ze student ką, która zniknęła w taj emniczych okoicznościa ch Nabiera przekonania. że 11 jej domu pojawił się duch który szuka zemsty... Straszny fim,. Straszny fim "- komediohorror, USA, reżyseria i scenariusz Keenen vory Wayans. Prześmieszna komedia,. Straszny fim " ubawiła nie tyko recenzenta magazynu "The Time ". Dowod em niech będą iczby. Fim wzbudził niesamowite zainteresowanie już przed premierą. Ciekawe zwiastuny, jak również gwarantujące dobrą zabawę nazwiska twórców fimu, którzy są znani między innymi z wyróżnionego nagrodą Emmy programu teewizyjnego In Living Coour, zmusiły producentów do zwiększenia przewidywanej iczby kopii premierowych z 1900 do Przez wiee tygodni fim znajdowa się na pierwzej pozycji box office w Stanach Zjednoczon ych prze bojem kinowym w historii wytwórni Miramaksu. W jedenastym tygodniu wyświetania sała się rzecz bez precedensu. Po 11 tyg(dniach wyświetania fim zarobił przeszło 150 miionó1 doarów i ponownie zna azł się w czołówce najbardzit dochodowych fimów, awansując z miejsca 34 na 9, prz~ nosząc przez weekend koki ne dwa miiony doarów. Straszny fim, straszni sukces, straszne pien i:j dze!!! 1! stając się największym SŁOWO LUDU 28 LJSTOPADA 2000 NR 276 :

13 _.. Te e w z ja J1t.1W 1Jit,tt1 Wtorek, 28 istopada TVP ] A DO 18 dz Og 41 v. fa JT, ' da o do tej Kawa czy herbata? Terzakupy Przygody Sindbada (37): Wierdza ( ) -seria przy~odowy, USA Krakowskie Prtedmieście 27 - program pubiystyczny Giełda Wiadomości Prognoza pogody Zwierzaki cudaki - seria da Jzieci Jedyneczka Bajeczki Jedyneczki Tajemnicr.a kobieta (98/UO) - teenowea, Wenezuea Domownik Zgodnie z prawem - magazyn 1135 Z Poski rodem - magazyn U.OO Wmdomości U.IO Agrobiznes U.20 U.20 do Unii - magazyn Gan (399) - teenowea, Po'ka Kinika cudów (5/U},ok aturomania: Jaszczu}' Dafne i Eeanor (2) -fim Jok., Japonia aturomania: Ja zczury Cyberbefer :'\aturomania: 'Jaszczury - feieton -ł35 Śedztwo: Śedztwo w spra1\ie pocz.1tku - magazyn Wmdomości Kuisy wojska - program wojsk~ TO yn '' s, dzieży ';'-j S. ze ia n t J :h 1\ :h. Pegaz - magazyn kuturany (powt.) Raj - magazyn da mjomoda na sukces (1260) teenowea, USA, wyk. RonMoss Brooke przemyśiwa nad sposobem doh>iedzenia się, czy Ridge żałuje, że jest ojcem jej dziecka. A Siy pisze wiersz do.macy Teeexpress Gość Jedynki 1735 Kan (400) - teenowea, Fo ska 200) Jaka to meodia? - quiz muzyczny 1830 Rower Błażeja - magazyn Wieczorynka: Baśniowa kraina br.jci Grimm, Simsasa (14) Wiadomośc~ sport i prognoza pogody JAG. - \\bjskowe Biuro Śedcze (23)- seria sensacyjny, USA J)ziennik eewizy.jny program satyryczny Jacka fedorowicza Kinika cudów (61U ) - teenowea dokumentarm Forum - pr. pubicystyczny Monitor Wiadomości portowy łes 'zyko da chłopców - thrier, Kanada 1996, reż. John Fawcett, wyk. Cbńs Penn, Dominie Zamprogna, Devon Sawa, Stuart Stone (87 min) Zgodnie z prawem - magazyn (powt.) Czyi nie dobija się Konia fim 9okumentany Ma9eja Zurav. kiego (powt) Zycie na pointach Zobaczymy nlin. frogmen- :h ze ty Dziadów MickieH-icza w wykonaniu PoznJiiskiego TeatTU 1iJ1ica Więcej czy epiej (8): Zna- fi,,u ki - program edukacyjny Zakończenie progr:unu tv Teezakupy Dziennik krajowy Studio urody Progmm okany M jak miłość (4) - se ria obyczajowy, Fo ska Gdzie diabeł mówi dobranoc (62) -seria obyczajowy, USA 1995, reż. James Frawey, wyk. Tom Skerritt, Kathy Baker, Laurcn Hoy, Costas Mandyor McGregorov.ie (59/65) - se ri a prqgodowy, Austraia Magazyn Ekspresu Reporterów (powt.)1.55 Farni iada U.20 Dozwoone od at ,$ Doktor z apejskiej wioski (58): Podejnenie - seria obycza. jowy, Niemcy/Włochy/Austri a Powrót do Sherwood (4/13) - seria przygodowy, USA 1999, reż. Roger Cantin. Rnbin pomaga mamie zanieść zaa1py. Nage z kieszeni wypada mu anwet. Mama odntdwwo podnosi go i zwraca właściciece Euro-Quiz - program da młodzieży Zotoposcy (271): Podział - teenowea, Poska Krzy-łówka szczęścia - teeturniej Panorama Na dobre na złe (2): Odzyskana miłość - seria obyczajowy, Poska 1999, reż. Ryszard Zatorski, wyk. Mago~ta Foremniak, Artur Zmijewski, Krzysztof Pieczyńsk:i. Ewa Skibińska, Emiia Krakowska, Leon Niemczyk, Marian Opania Katecheza da rodaków magazyn ka to icki Progmm okany Prognoza pogody Panorama Dwój komania Jeden z dziesięciu - teet., TVP 2000, prowadzenic Tadeusz Sznuk W sieci - magazyn 1935 Biera Kryka, psa i idymy grać - reportaż Raport Dwójkomania Panorama 2L20 Sport teegram Prognoza pogody Wiea.ór z Jagieskirn: Artur Rojek, Przemysław Myszoc, Janusz Kuig Go1ćmi programu bękj TnUZ)(.)' z zespołu Mysovitz, potem ich miejsce fu kanapie zajmie kierov.'ca rajdowy uru/sz Kuig Wieczór fimowy Kocham kino: Połe - fim obyczajowy, Wieka Brytania 1990, reż. Jim Sheridan, wyk. Richard Harris, Sean Bean, Tom Berengcr (106 min) Wieczór artystyczn)~ Queen - Bejart. Baet da życia -widowi ko baetowe, reż. David Maet, wyk. Kare Champion, igej Chemoc, Jordi Cortcs ~oina (60 min) Zywoty Quincy Jonesa fim dokumentany Zakończenie programu Piosenka na życzenie Świat według Bundych (14) - eria komediowy, USA 19 7, reż. Tom Singetary, wyk. Ed O'Nci, Katcy Saga!, Chritina Appcgate Poke mon (37) - eria anim Poityczne graffiti - program pubicy tyczny krzyda (59) - seria komediowy, USA Wysoka fa a (50) - cria Zbuntowany Anioł (131) - te cnowea, Argentyna Fioreła (80) - se ri a obyczajowy, Peru Zatoka ni eszczęśiwych kochanków (5) se ri a obyczajowy, Ka nada 1997, reż. Robert Favreau, wyk. sabe Richcr, Luc Picard, Raymond Coutie r (45 min) Idź na ca ł ość- show z nagrodami Graczykowie (39) - seri a komediowy 1-ł.OO 1acie co chcecie - program rozrywkowy x 4 - mag. motoryzac Pory"y serca (77 ) - seria obyczajowy, Meksyk 06.-łS TeJesk.ep trachy na achy (6) - cria an im Af (65 ) - cria komediowy, USA , wyk. Max Wri gh, Anne Schedecn Kapitan Paneta (32) - seria animowany Przybysz z gwiazd (2) seria animowany Pinokio (38 ) - cria animowany Rozmov.y w tuku Daniea i przyjaciee (82 ) - tccnowea, Meksyk Tecs k ep Esmer.Jid a (123) seria obyczajowy, Meksyk, wyk. Lcticia Cadcron, Fcrnan do Counga, Enrique Lizadc Ananasy z mojej kasy pr. rozryw O co chodzi'? teeturni ej trachy na Ja. chy (6) - se ri a animowany Kapitan Paneta (32 ) seria anim Przybysz z gwiazd (2) -seria animowany Te edyski Maria Emiia (76) : tccno,\ca, Mck syk Kataina i 'ebastiun (76) - tccno\\ca, Mck~\k Odjazdowe kre k(mki : Woody WoodpeckPr, Drogon Bai - fimy animowane Z) boisj: się ci e mnoś ci? eria da młodj:ie ży. Kanada Zagubiony " czasie - ~cri a fanasiyczn), SA 19 ' 9, wyk. Scou Ba kua N i cś mi e rt e na!-.cria fant a, tyczny, SNFrancja Pod aj da ej ccturnit:j I.:!S Morder two na zeceni e ( 3/-ł ) seri a sen,acyjny, USA. ret. Marvin J. Choms~y. \\ yk. Cybi Shcphcrd, Kcn Oin Tccshopping Gr.t w pnebojc Kataina i ' eba~ tian (77) tccnowea, Mc.:k,yk -ł.25 1aria Emiia (77) - cknowea, Meksy k 1 99~. wyk. Coraima Torrc.~. Ju an okr, /\na Pa tricia Rojo, Ana knha E..~pin upergo magazyn pikarski Dom M.uratora - maga L) poradmkowy uzycz. nc bty maga)'n muzy my O!UO (;:u1icd (39 J - se ri a ani mowany, USA PIM ~e ri a da ULIC i ) s es (15 ) seria an1m Bam Pe n~acoa (9 ) - <ocnaf <ot:rt'>iic)'ji), USA 1997-<JX, rc.:l Jamc' Brni\ Pcter 1.:.111\, wy k. Jamc' Broin, Rodncy Row and t\o, A o (1 -ł ) '>cria komedio\\\. W~. BrYt., \\)'k. don Ka). Cam1cn i \'cra. Vi ck1 Mi hcc, Franccsca Gomhaw Jak dv.ie krope czekuady (20) - '>t:na komcd iowv. USA CLU i o~ć i k.am~ t; ~ (113)- tccno\\ca. Pobka :!000, rc1. aaia Kory ncka GrutJJaro<oaw Z<OJda Star Trek; Voyager 2 (20 ) eria SE St\ IJ.25 uperj:o 1-ł.5 Dom umtor.t ł-ł.35 1uzyczne ist) - program mutyczny Bntman (20) - seria animowany, USA nfom1acje Fundacja Posat Z głową w chmurach (132) -seria obyczajowy, Brazyia 2000, reż. Denis Carvaho/Jose Luiz Viamarin, wyk.. Marco ann, Debora Boch., Marcos Pameira, aaudio Marzo (45 min) _ Xena, wojownicza księż niczka (2) - seriaj przy godowy, USA 1995, wyk. L. Lawess, R. O 'Connor Fioreła (81 )- seria obycz., Peru 2000, wyk. Angie Cepeda, Savador Dei Soar, Arnado An drc, Maria Cristina Lozada (45 min) Kurie r 1V nformacje Prognoza pogody Zbuntowany Anioł (132) - tecnowe a, Argentyna Rodzina zastępcza (52) seria kom ediowy, Poska 1998, reż. Wojciech Adamczyk/Mich ał Kwieciń ki, wyk. Gabriea Kownacka, Piotr Fronczewski, Jarosław Boberek, Marya Rodowicz Zasadzka - komedia kryminana, USA 19 7, reż. John Badham, wyk. Richard Dreyfuss, Emiio Estevez, Madeeine Stowe (110min) Losowanie LOITO Szczęśiwego Numerka Kurier sensacji Informacje i biznes in formacje Prognoza pogody Foi tyczne graffiti Duża przerwa (13/24) seria obyczajowy, Foska 2000, reż. Miros ław Bork Kurier TV Kojak (56) -seria kryrn., USA, wyk. Tey Savaas Różowa andrynka tuzyka na B Pożegnanie Pinokio (38) - seria Magazyn NBA Af (66)- seria komediowy, USA, wyk. Max Wright, Anne chedeen, Andrea Eson (25 min) VN Fakty i prognoza pogody Vaerin (57) - seria obycz., Argentyna, wyk. Nataia Oreiro, Diego Ramo, Oscar Ferreiro, Antonio Grimau Wi1Jer TVN - magazyn sensacji i rozrywki Rozmowy w toku TVN Fakty port Pogoda Porywy se rca (78)- se ria obyczajowy, Me ksyk Dzwcko Mt.randy rodzi s1ę z Odjazdowe kreskówki: Woody Woodpecker, Dragon Bai - fimy anirn Czy boisz ię ciemno. ci? seria, Kanada Za~:,oubiony w czasi - seria fantastyczny, U A 1989 wyk. Scott Bakua Pik.a w grze (55) - seria animowany, Japonia Ko miczne wojoy3 (41) ria animowany, U A 1996 (30 min) zuło i kjamswa (4) - tcenowea Ao, AJ o ( ) -seria komediowy, Wk. Bryt. wadq serca. Lekorze decy na operację. Nie sza{'ścje to najbardzej przy gnębw Marca. Ab1gai i Lazaro są nu1 podporą. dują się Samoot pułapka - fim sensacyjny, USA 2000, reż. Armand Mastroianni, wyk. Jack Wagner, Chrisine Eise, James B. Sikking, Mark Lee, Rache Bake (91 min) a ratunek - seria dokumentany TVN Fakty Kropka na d - program pubicystyczny Agent - program roz rywkowy Drew Ca re) Show {13) se ria komediowy, USA, wyk. Drew Carey, Dicdrich Badcr Drew angażuje stę w obchody 00-ecia fmny P= da pana Anruro, IHekowego członka rady IUti:.orczeJ przenókteme, aóre ren ma k)g/anć do śwrętu]ą)'ch ro- bouuków. Ae mówca ma iruje U1110.1): zupełnie Wizjer TVN - magazyn Superginy -mag. poic. Cyfra Granie na zawołanie Sam wciea się W IIOIWJjors/dego tak.sówknr-a. Musi go urotować prud śmierciq z rąk drobnych zodziejaszkó~v, aórzy fjxid11} /U taksówkarza. eśrnertena Angiescy otnicy uaywajq się u ReiU!. Mtche/Je przed.$1awia kot!jny pan ~pra jvienia ich do Angii. Rene wykrada da nid1 z nwzewn Jf.O.IV samoot. - seria Amando i Ntck ucajq mai żeti\'wu, ze)' dosrać >ię dv amba.fu:iy jednego u Śh 'UJ 17.-ł" IX.OO 101\)'Ch tmxm 1 ')kra.śc' tajne dokmcy Gr.J w przeboje Zoom magazyn sensacji ł 9.30 Podaj daej tcc.:turnicj Ka::d'gu dma d'te 5 o>ohowc d111.:'yny wc-.q o 1uba i' fura/r. A.\ta kq 11 IW11 je.\ T/..J/ko )~f() ::/o/)'ch Botyszcze tłumów - fim obycz., USA 1988, reż. Thyor Hackford, wyk. Jesica Lange, Dennis Quaid, Timothy Hutton, John Goodman (125 min) Dr tcfan Frank - seria obyczajowy, iemcy 1995, wyk. igmar obach, Hans Caninenberg, Erna Wassm r. Afon Biber (45 min) Prawo b.?zprawie- ~ria sensacyjny, U A wyk. George: Dtundza, Chnstophcr 1'\oh Detc!J;m Ce!T'I/a i Logan prowadzij śed::rwo,,. spra~<1e napadu tj k ła.<ctaea Jk1ep1~ aóry 1Tetrb, ze obrome koniec::nq ::abtł dkóch /Upastrukóh McCa seria sensacyjny, USA ekspozja Zoom magazyn scn>cj I Boży zcze tłum ów - fim obyczajowy, SA minuty - reportaże O-ł.35 eeshopping ł IV.IZ)~tko.11ę ki.~mtuje. DJ:iennik Vipcr 2 (1 2)!><.! ri a c nsacyjny, USA, reż. _)an ny Bibo n i'..ar m pików (61) - seri a prlygodowy, USA Bieg po s1.ma (15) - seria komcdio'-"'v, SA, rc.:l nmoth) MZt f\ Ihiennik i nfnmwcje sporto11c W pogoni za tornadem fim sensacyjny, USA 199, rei. Mark be, wyk. KcUy Giis, Wof I..arson, Liz Torres, Adrian Zmed (92 min) upeą,ro - magazyn pikan.ki M.A.J. - seria'komediowy, USA Wróg natura ny - thrier, USA 1997 reż. Doug J ackson, wyk. Donad Sutherand, Wiam 1c.\: amara, Lc~cv Ann Warren, Joe Pan;iano U\'\kut nq iih.o,o/11 en t //,;n ardu zo.; tajc 11. pó nikicm bilnc:smcna. któ- ry me " ic. ze chupak jest ~rnc.:m jego drugiej żony. Tuż po urodlcniu zo t.a oddany do advfxji i erafi do pawogicznej rodziny. T eraz pa:1żijdzij ze m ry ' potkajmy i ę - magazyn O1.50 VI P - wydarzc.:ma 1 potki UL)'CZne isty Strefa P Zakończ~nic prugr.tmuś ~o za )11 az :I C. ' ~. C" Tyko da cbopców thrier Trzej szkoni przyjaciee typowymi 14-atkami. Akcja dzieje się w przedwojennej Irandii, w tamtych czasach strasziwie zacofanego i ubogiego kraju. Opowieść o przywiązaniu do ziemi i ponoszonych da niej ofiarach. Ae także historia rodziny, na której cieniem położyła się tragiczna śmierć syna 11 ~ i a są Poe ob)czajowy Uwiebiają głośną muzykę i marzą o niebez- rockową piecznych przygodach. Mają swoją uubioną kryjówkę w maej chatce w esie, o której istnieniu wiedzą tyko oni. Pevmcgo dnia U)Wają ię z ekcji i jadą do donu...'u Para detektywów, doświadczo ny gina i jego młodszy partner, biorą pod obserwację przyjaciół kę zbiegłego mordercy. Oczekiwanie w zasadzce przeciąga się i starszy z poicjantów na przekór swe mu doświadczeniu zakochuje się w kobiecie. Program przygotowa/a firma Teeprogram, Warszawa. u. Bagatea 10/ 11 Sarnoot pułapka sen acy]ny Bo ży zczc obyczajowy Deacon postanawia zeeks ta to nie bye jaka - chce ją zabić; szaeje z niena\\iści. Podkada bombę na pokładzie samootu pasazerskiego, któf)111 eci Oaire. J eżei nikt nie rozbroi ł a dunku, razem z ni ą mierć poniosą niewinni udzie. mścić ię na swojej żonie, Oaire. Zcm tłumów W pogoni za tornadem sensacyj ny H istoria niezwyke zav.iłego zv.iązku trój ki udzi, rozgrywająca ir; na przestrzeni kikudzi ię-ciu at - Babs Rogers, ładnej dziewczyny z Poudnia, Gavirm Greya, męża Babs oraz Donnicgo, braunka Grcya. Fim oparto na nowei Franka Dcdforda pod tym san1)111 t)1ułem. J a mie jest pccjaistką od obserwowania żywio łów, głównic tro pi tomada, jest zawsze tam, gdzie niszl'z)'cicskie trąby. Któregoś dnia odkrywa nieegany kad odpadów tajnej fabryki. Agenci ochro' ny nie chcą dopuścić do uj::.wnienia tajemnicy. 13

14 Ludu ZNI KI JEŚLI... W RUBRYKACH: DAOEINE NA KUPNO... ogłoszenie drobne, które zamieściłeś w. Słowie Ludu" SPRZEDAż nie odniosło skutku... LOKALE NIERUCHOMOŚCI... przyjdziesz z rachunkiem do Biura Rekamy w ciągu 5 dni od ukazania się ogłoszenia PRACA ZGUBY. Słowa Ludu" TO otrzymasz 30, 60 ub 90 % zniżki na dodatkową em i sję ogłoszen i a o tej samej treści w dowonie wybranym przez siebie dniu. UWAGA! Tyko da osób fizycznych, umieszczających w " Słowie Ludu" ogłoszenia prywatne. TOWARZYSKIE Agencja Rekamy Słowoudu Mi fihej j hh i hi i fe ZAPRASZA NIERUCHOMOŚCI.PLUS", 041/ ABC _...:d:!g;::;95::..:1.::3 OSTROWIEC, 041 / zb27 zt381 OKAZJA! 4-pokojowe Sady, IX piętro, , sprzeda. Kontrakt", , SPRZEDAM dom- Górno (częściowo wykończony) m kw. ubzamienię na miesz kanie M zz446 kd2307 LOKALE TANIE mieszkania: Świętokrzyskie 42 m64.000; KSM 47m WOJSA NIERUCHOMOŚCI, / EURODOM ". za668 Wesoła u. 47/49 teł. (041) fax (041) u. Targowa 18 te./fax (041) dg9960 SPRZEDAŻ AGENCJA IN TERLO CUM. Kiece, 041/ dg / SIATKI pastikowe, metaowe, ogrodzeniowe, sto wzorów. za62:; CALISRA 92 r. ; Punto 98 r.; 126p 94 SPRZEDAM dom dwupiętrowy, szkarnia podpiwniczona - Kiece, ska, cena zł. warsztat, dg Wydryń 041/ dg10090 KUPNO CINQUECENTO 041/ WOJSA- NIERUCHOMOW'MN.EUROLOCUM.com za617 JEDLINA BEZPOŚREDNIO zecimy chałupnictwa. ut57 NUBIRA r. pierwszy ści. CH AŁUPN ICZE. MEDYCYNA dg9395 ;;z;::;d3::::2:..:. 1 DO ALKOHOLOWE odtruwa nie. Esperał. dg10029 u. Strażacka 14 te./fax (041) OSTROWIEC u. Kościena 34 teł. (04 1) PUNKTY PRZY.JMOWANIA OGŁOSZEŃ ści. dg9586 GINEKOLOG- eczenie, zabiegi. 0602/ , Łódź, teł. kd / SŁOWIK". dg10093 GINEKOLOGIA doświadczeni specjaiści. 041/ DOM" Nieruchomości, kre- bieactwo Zwycięstwa (041) pi. teł. Moda" promocji i rekamy przedstawi Przedsię biors two Wieobranżowe T. Pęski u. Przemysłowa 8 teł. (041 ) wejście od Srażackicj 18 prey PS P ~ OSTROWIEC ' '' Ostrowiecka Spółd zie nia Mieszkaniowa u. Kochanowskiego 5 (parter) tecmtraa( O, wcwn. 112 fax spożywczych. Atrakcyjna oferta da osób prywatnych oraz firm. STASZÓW u. Armii Krajowej 10, p. 211, teł. (O 15) czynne od 9.30 do 16 OSTRÓWEK Całość + jecz wywrotk a zł. 041/ kd2347 SKŁADANIE długopisów w domu. Dysty- butor długopisów. 060/ PIASEK z dostawą do Kiec - 18złtona 041/ , kd2195 mg361 SYSTEMY Muftiotka zys ku kd2367 AKCENT, u. Karczówkawska SA, 041 / NAUKA teł. ZATRUDNIĘ operator? pompy do betonu. 041/ zh544 dg10124 DO wynajęc ia oka, parter, parking 110m kw. w centrum Buska. 041/ dg10014 za669 dg10002 CENTRUM TRENINGOWE WOJAKOW DO wynajęcia mieszkania, domy, okae b1urowe-. Kontrakt", , zz445 FAKTOR DOMY - Sady, Spacerowa, Masłów. zł174 INFO-DOM. 041/ dg9392 INTERLOCUM sprzeda M-2, M-3, M SKICH, treningi pamięc i. 041/ , idzką-wiek do 35 at. Kontakt osobsty: Kie- RÓŻNE CKD. PROMOTOR" Kiece, Podkasztoma 117, 041/ Technikum: Samochodowe, Teekomunikacyjne, Poigraficzne, Fryzjerskie. Liceum: Ekonomiczne, Handowe, Ogónokształcące. Poiceane: Farmaceutyka. Turystyka, Adminis tracja, Rachunko zt409 tor.u Marynarza" ę. pożyczki. także 30-5Ó4 Kraków. u. Kawaryjska 2216 te./fax (012) , zaprasza członków Kubu Biegłego i Kubu Księgowego w dniu 28 istopada br., o godz. 16 na spotkanie dyskusyjne na temat "Zmiany w kodeksie handowym". Księgowego TOCENTRUM pełna opcja be: BAL Sywestrowy.DWOREK STAROPOL041 / teł : , usr TURYSTYKA za , 041/ FRANKFURT- Mannhe 1m dg9805 dg10126 sześcioosobowe 048/ , FRANKFUR BAL Sywestrowy. wesea Radom grupy. FTI Mach, Kiece teł. MANNH EIM. Lipsko.Wojtek". mg359 dg9909 KREDYTY gotówkowe. Te. 041/ MARKSOFT - kursy komputerowe. dg / FRANKFURT- MANNHE IM (wtorki - piątki). 041/ zt393 POLYCZKI - 041/ dg9560 Stowarzyszenie Księgowych ) Oddział Okręgowy wkiecach, u. Zagnańska 84a, teł. 368.:()0-68 metaik, w niedzie- zt352 kompeksową obsługę: wiśniowy Kan- InformaCJa nocna SK I", w topusznej kinowego Targu konferencji, szkoeń, narad Imprez specjaistycznych okoicznoścłowych nfonnocio I IOUIWICjo: P.U.T."Ji AFTO-TUR " Sp. 1 o. o. 'vw SHARAN ('98) sprzedam 75 iys. zł (2.8VR6), AAA LOMBARD -. U Marynarza " natychmiastowe - Finanse, Bankowość, TeekomumkaCJa. NISKIE CENY. KURSY komputerowe dg skóry, pierwszy właścicie, 62 tys. km. AU wość urt wczasy, zieone szkoły, turnusy świąteczno. sywestrowe, ferie pobyty weekendowe. TRUCK {1995) + gaz zł+ VAT dg / zaprasza na: ŚWIERK srebrny z Begii wys. 1,5-3m hurt, teł ce, u. Pod Teegrafem 11. zn238 COMPUTEX - Kursy komputerowe. Pensjonat I NAFnW~~. dg ut zt387 Całoroczny POLONEZ - truck skrzynia (1997) 1 6o ZATRUDNIMY sprzedawców z grupąinwa STARACHOWICE Radio MTM u. Krywki 18 teł. (041) Te./fax 022/ VIAGRA, 048/ Organizujemy SkJep KLEKS u. 7 Źródeł 8 teł. (041) O OPONY, Kiece, Okrzei 56, zn220 dg8517 ~ KOŃSKIE <' ::-..,.. Firma Handowa IMPULS u. Pisudskiego 48 teł. (04 1) , dg DYSTRYBUCJA szwajcarskich produktów BIOLOGIA - studentka. 041 / KAZIMIERZA WIELKA' OPEL Corsa 1.4i (1995). 041/ AD-DRĄGOWSKI " N i eruchomości, zn219 "M ała działu dg10078 ms192 ŁUSZCYCA. dg / dyty. zb25 właścicoe 041/ ciei handowych zatrudnimy, 150 zł dziennie. 041/ PARTNER Nieruchomo- 041 / Skep Odbiór. 024/ kd / MEDIUM" - Nieruchomości. srebrny, hurt, ei kd2261 kd / DOMENA- Nieruchomo- świerk Umowa, odbiór. 024/ wan. Te. 061/ , 0503/ u. Żeromskiego 51 teł. (048) fax (048) (1996 dg ŚCI. od 1984, icencja 874, Sienkiewicza 9, ODDZIAŁY / PRACA UWAGA! Zapłacę max z/1 za stary, orientany, bardzo duży min. 100-etni dy- r 041 / ; 041/ POLSKI dg10086 POLYCZKI bankowe bez poręczyciei. ANTWERPIA Niemcy, Hoandia. Beg1a wtorki, piątki. 081/ , ms1 8' Ekspresowo. 041/ NIERUCHOMOŚCI dg9828 APP IA Rzym, Sycyia. Te kd2249 POLYCZKI 041/ dg9926 1HA terenu budowanego Zgórsko - Osiede, kanaizacja, woda, prąd 30zł/m. WOJ SA - NIERUCHOMOŚCI, / FRANKFURT - przejazdy. 048/ SZCZENIAKA oddam. 041/ SKARŻYSKO-KAM. dg ms1 7C BTKiZTERRA ~ u. Sokoa 18 te (041) ,251-1~ teifux (041) ffi WLOSZCZOWA Bibioteka Pubiczna u. Kościuszki 11 teł. (041) , SOWO LUDU 28 LISTOPAOA 2000 NR 27E

15 UŚLUGI R-0-L-E-T-Y ROLMAX, Górna 19, ANTYWłAMANIOWE PANELE. AUTO- SZYBY Kiece, t? --podłogowe zd314...;;.:;.:..c..;. za607 śc1enne ROLOKASETY UNIROLEX- SYSTEM 041 / zt363 BRAMY ().t/ NAPRAWA teewizorów. VERTICALE ROLETKITEKSTYLNE DRZWI AUTOALARMY 041/ Zagnańska 7 041/ zt39t SUKNIE ŚLUBNE ALUTECHNIKA zt384 Paderewskiego 3 staowe WYPOŻYCZALNIA Kiece, Sandomierska ZAPRASZAMY 8-17 zt365 t / SZKLEN IE u kien ta. PARAPETY - producent 041 / zn218 76, PARKIET, uj404 R-0-LE-T-Y SYSTEM HEROAL PRODUCENT-.UNIROLEX" Krakowska 255, BRAMY GARAŻE Q. t/ , :59 TELEWIZORY, zt361 WOLBUD. Żwirowa , 1 Maja zt OPRAWA OBRAZÓW.ROLET ROLOKASETY ALARMY, domofony, eektroinstaacje ROLETY ANTYWłAMANIOWE VERTICALE 14 NAJLEPIEJ! NaJtaniej, Chęc1ńska 14. zt377 MOSKITIERY MARKIZY Kusocińskiego 50, te ł ogrodzenia. NAJtADNIEJ. Słowackiego 21, dg za639 BALUSTRADY, ogrodzenia. kraty rozsu- SUCHE tynk i, sufity podwieszane. a,e. 041/ SYLWESTER , dg10115 UKŁADANIE aiu RO Rachunkowe. Kiece, kostki brukowej -041 / SYLWESTER w.steh" - 480zł/para. Kiece, Krakowska ' dg10105 dg9939 BUDOWNICTWO CYKLINOWANI E, 041 / VERTICALE ROLETKITEKSTYLNE.ALUTECHNIKA" CZY SZCZ E NI E dywanów, verticai. 0% REKLAMACJI GERDA e dg9672 GLAZU RA - tera kota. 041/ / ; WINDYKACJA 041/ naeżności, teł. po355 WYŻSZA Szkoła Ekonomii i Administracji - biuro rachunkowe, Kiece, Mieczarskiego 51, 041 / przyjmuje zecenia: - prowadzenia ksiąg rachunkowych, - usług bie041 / ; głych rewidentów, - opracowań ekspertyz z L MALOWANIE, gładź, zh548 tapetowanie. Ż-A-L - U-Z-J-E -~ VERTICALE 041/ zt356 ''ALOWANIE- 041 / ŻALUZJE - p1onowe. poziome, rookasety - producent '.1ALOWANIE - natrysk - tapetowan ie dg9615 -~ 1/ ŻALUZJE p1onowe. rookasety, roieki tekstyne - produkcja, montaż. Hurtowma MA- '.IALOWANIE - natrysk - tapetowan ie. TERIAŁÓW VERTIKALNYCH K1e c e. zd315 ' 'ALOWANIE, czysto, tapetowanie, gładź, ŻALUZJE tamo. 041/ zn :::..:.= BLACHODACHÓWKA dg9210 BRAM AUT. Systemy kontroowanego WJaZdu. Jakość poparta dośw1adczen1em zt395 BRAMSTAL - BLACHY trapezowe. dachówkowe ONDULINE. Rynny, obróbko Bramy garażowe. RATY' Z375 BRAMY na 100 at - HORMANN, garażo we. przemysłowe, drzwo, bramy WJazdowe, napędy, maszty fagowe K1ece. Dyrnoriska 18, , zd325 DACHY - PAMIR. Krakowska zt dg / ALTOM"- AUTOALARMY, ommob1hsery. Baupunkt ", centrazamki RATY. zt / MOOART Snkowo-podwozoowe. (zachodnooeuropejske). wymoana amortyzatorów - graos zd / HURTOWNIA - części samochody zachodnoe BEZPLATNA WYMIANA amortyzatorów Tłumoko Bacharka Oswoeteme MOTOMARKET, Jagoeoiska 23 zt373 HURTOW A do samochodow za- OPONY zomowe, fego staowe, - raty, 04t ł<~ncuchy Ln2 15 OPONY fego, naprawa 1 renowaqa feg Warszawska 170,041/ SKLEP- HURTOWNIA CZĘ$CI DO SAMOCHODÓW BMW DAEWOO KIELCE. PAKOSZ zt371 zb24 SYGNALIZATORY noewyłączonych śwoateł Paderewskoego 22 za619 Zarząd Gminy w z 214 Przy łęku ogł asza prze ta r g nieog r a ni czony na opracowa ni e komp etn ej d ok um entacj i techni cznej na budo wę sieci wo d oci ą gowej z pr zy ł ącza mi w n astęp u jącyc h miej cowo c iac h z terenu gmin y: Lipin y, P rzy ł ęk, Krzywda, And rzejów, Zamość 'iowy, Zamo'ć, tary, Wó ka Zamojska i Grabów. Specyfikacj~ i totn ych wanmków zamówienia można odebrać w Urz~dzie Gminy w Przył~ku. pokój nr. Termin składania ofert u pływa w dniu 4.X II.2000 r. o godz. 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.X.2000 r., o godz w siedzi bie Zamawiającego. Dodatkowe informacje można u zyskać w Urzęd.ie G min y w Przy ł ęk u, pokój nr I I, tej. (048) ! -700wzorów PŁYTOMEX częsco chodno ch Szeroko asortyment. wysoka ła kosć. dobre ceny BEZPLAT A WYMIA A amortyzatorów SACHS KoM Auto -Częśco, Koe ce Słowackoego. 04t/ , zd323 GLAZURA TERAKOTA LUSTRA ŻA LUZJE. roieki- 041/ , szpachowanie. za634 HAKI hoownicze- 04t/ AUTO - RADIO.WIBTRONIC " Koece, AUTOBRAMY zb19 MALOWANIE, FORD - cz.;:ico zar:11enne K oełce, Górnoków Stasz1cowskoch 15, dg9521 zt350 óg / zn213 JAPONSKICH / AUTO-MOTO hurtowa, detaoczna MOTOZBYT, 18, ei 041/36t Krakowska 204, teł Słowackoego AUTONAGAZ Koece. Pakosz 53 RATY. zakresu prawa gospodarczego STYROSUPREMA. suprema, pustako, boczki. Nowmy, Przemysłowa / , 04t/ dg2983 CZĘSCI do samochodów zachod mch Sprzedaż zz399 DRZWI OKNA. Autoryzowany partner FIRMUS. Kiece, Osobna , WIDEO-FILM STROPY TERIVA, certyfikat bezpieczeń stwa- producent 041/ dg / AUTOALARMY- 250 zł. mmobohsery- 200 zł, Centrazamko zł do ANTYWłAMANIOWE zt367 GLAZURA- hydrauika- 041/ AUTOSZVBY.Autoenox Koece. Wrzosowa 25, Radom, Warszawska t15, te / fax , Szewce 39 k Koee, za )4t/ TELEWIZYJN E. CALODOBOWO, t\'łestpriijekt Jagoeieriska 4 1a ZGUBY '.APRAWA praek- 041 / POŁ o.~~(r JS~ \.1 zt360 Ut~ żyr, J ~..Y!:S, 0-ł.~.._:r,.,.:.. ~ 1,.! ' ' W.) 41 KOŁODZIEJCZYK ' APRAWA praek, odówek. DOMUS". "' Anna zgubiła egityma- cję szkoną. dg10135 KOSTKA brukowa, boczko betonowe dg10006 duży dg ~ 10 _ 1 KSEROKOPIARKI ""' ELE PANELE, PROFESJONALNIE, PROMONT- SERWIS, 041 / za615 ROLETY ANTYWł.AM. "A. ELE, zb18 ALUTECHNIKA, Paderewsk1ego 5, zt369 " RZEPROWADZKI Tanio - transport 5 t '' , ~1 174 PROFITECHNIKA 1 MaJa 124, zg203 DKLAND- producent oh.oen, urzw1, PCV w system1e KOMMERLING Bturo Handowe Koełce, Staszoca 1 ( p1ę1ro) Te /fax 041/ , zn25 OKNA PCV. ALUPLAST. PA ORAMA FAKRO Drzwt zewnętrzne, wewnętrzne Parapety, roety Montaż, raty.drokplasi, Ktece, Newa zd324 PANELE boazeryjne. PCV. podłogowe. hstwy, schody Promoqa. Koełce, O rzeo 56, za621 R-0-L -B-1- T ROLETY ANTYWŁAMANIOWE ROLBIT - 1 MAJA OKNA ROLETKI PANELE, zt ROLET , Kusoarisk1ego 50 zt354 'OWO LUDU 28 USTOPADA 2000 NR 276 za641 podłogowe, ŚCienne, sufitowe eewacyjne Wonyowe oraz MDF Ceny hurtowe K o ełce, Wrzosowa róg Hauke Bosa a. teł wybór gotowych projektów domów Jednorodzinnych Punkty sprzedaży na terenie: KIELCE - Dom Rzemiosła, u. Warszawska 34 pok. 4t2, teł wew. 222 JĘDRZEJÓW, u. 1t Listopada t2t / t6 teł t KIELCE, u. Targowa 18, teł , RADOM, u. Żeromskiego 75, te ł TARNOBRZEG, u. Wyspiańskiego 3 te ł WĄCHOCK, u. Pona t, teł. 27t-5t -32 Do nabycoa rown.ez nowy.kataog projek IOY. 2000" oraz CD ROM z wybranym' projektamo aomow Jednooodz,nnych t999 Prc,, aoz m sprtedaz W) syt,ową oraz pos adam:r dea1rrow na eren1e całego,.;raju In ormac}e pod numer~m teł wonostojących b~naczvch szeregowvch -. etniskowych oraz budynków gospodarczvch SOS WESTPROJEKT pos ada Referencje W arygodnosc Technocz "'eł -.ot zaw.res1e opraccwan1a do u mentacj poo;e!owej gotowyco pro;ekto" udz eone przez Izbę ProJektowania Budowanego. zn

16 MIEJSKI ZAKtAD KOMUNIKACYJNY Starachowice, u. Radomska 53 ogłasza MIEJSii ZAKłAD KO.MIJNIIiACYJNI"" St.ara.ehowiee~ u. Radomska S3 ogłasza przetarg ofertowy na ubezpieczenie budynków i b udowi (w tym stacji paiw płynnych i gazowych) od ognia i innych zda rzeń osowych oraz na ubezpieczenia od kra dz i eży z włam a ni em i rabunków gotówki w transporcie (I-sze ryzyko) oraz od kradzieży z włamaniem. przetarg ofertowy na Ubezpieczenia OC posiadanych śro d ków transportowych. Oferty z proponowaną ceną naeży składać do dnia 3.XII.2000 r. w sekretariacie MZK, pok. nr 18. Przetarg odbędzie się 14.XII.2000 r. o godz. 10 w siedzibie MZK Star achowice, u. Radomska 53. Zastrzega się prawo uni eważnienia przetargu bez podania przyczyny. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Informacje pod teefonem nr , w. 32. Informacje pod teefonem nr , w. 32. Ofe rty z proponowaną cen ą naeży składać do dnia 8.XII.2000 r. wsekretariaciemzk, pok. nr 18. Przetarg odbędzie się 11.XII.2000 r. o godz. Ow siedzibie MZK Starachowice. u. Radomska /ut 60/ut NadeśnictwoBarycz Spółka zo.o. w Baryczy ogłasza! przetarg nieograniczony na sprzeda~ samochodu UAZ 469. nr rejes /1: KEG 063R, rok produkcji / 990, cena ~<)'WOiawcza zne/o. Pr.retar-g odbędzie się w siedzibie -i:twa Barycz w dniu 7XU.2000 r. o godz. 10. P rzystę p ujący do p rze ta rgu w inni najpóźniej do dnia 7XII.2000 r. do godz wpłacić wadiwn w wysokości O proc. ceny wywoławczej w kasie Nadc.~ni ctwa. W płaco n e wadium pnepada na rlecz [ N-ctwa. jeżci żaden z uczestn ików przetargu nic zaofe ruje ceny nabycia równej co najmniej cen ie wywo ł awczej. Do ceny uzyskanej w prz.etargu N-ctwo do iczy VAT w wyso kości ustawowej. N-ctwo n ie bierz.c odpowiedzia ności za wady u kryte pojazdu i zastrzega sobie prawo un i eważn ie ni a przetarg u bez pod ania p rzycz yn. Pojazd można ogądać w przeddzień przeargu w bazie '-cwa Ba rycz ~ w Baryczy, w godzinach E sprzeda: Zainteresowanych prosimy o kontakt teefoniczny,,most-bud" O/Warszawa, (0-22) , w godz. 8-15ub (041) , Mieszkaniowa w Busku-Zdroj u, os. Puaskiego 10 ngłas2a pr:etarg ofertok)' nieograniczony na opracowam'e kompekso"'-ej dokumentacji budowanej "..yjwnawczej wntt t n iezbędnym i uzgodnieniami wymaganymi do uzyskania pozwoenia 110 budowę, adaptacji na cee mu?szkone piętra IStmejacego pawionu hand/owo-usługo\vego na os. Siknrskiego / Ow Bu.rku-iroju. Termin wykonania dokumentacji: 15.1Jł.2001 r. sotne warunki przeargu okreśa specyfikacja. Info rmacje w sprawie pr.<c targu można uzys kać w Spółdzie n i Mieszkaniowej w Busku-Zdroj u. pokój nr IO, tc. (0-41) , w. 22, w godz Wym agane wad ium w wyso kośc i z na eży p r.<ekazać na konto SpóJdzien i w PKO BP O/B usko nr i do dm a 12.Xi r. Oferty naeży s k adać do dn ia i2.xi r., do godz. i 5 w siedzibie S półdzi eni. Otwarcie o fert nast ąpi w dniu 13.X r., o godz. i O w siedzibie S półdzi en i. Z a.scrzega się: prawo unieważnienia przeargu bez podania przyczyn. 99/ub Spółdzienia Budowano-Mieszkaniowa w Kiecach, u. Semi naryjska 28A n a najem okau ogłasza użytkowego położonego naeży składać Oferty " Pionier" -- przetarg o pow. 79,1 0 m kw., przy u. Serninaryjskiej 28A. w terminie do 7 grudnia 2000 r. na adres informacje można uzyskać pod nr. te L /rg niezabudowanych, stanowiących w Kiecach w obrębie uic: Massaskiego-Kredowa-Karbońska, oznaczonych w ewidencji gruntów m. Kiece jako dz i ałki o numerach: 446/6, 446/7, 447/4, 447/5, na sprzedaż własność nieruchomości Miasta Kiece, położonych 448/9, 448/1 o, 449, 450, 451, 452, 453/11, 454, 455, 456, 475, 480, 483 (obręb 008), stanowiących jeden kompeks o łącznej pow. 4,5808 ha, objętych księgami wieczystymi nr KW i nr KW Obsługa komunikacyjna do n i eruchomości może odbywać się z istn i ejących przyegłych uic: Massaskiego, Kredowej i Karbońskiej, o nawierzchni asfatowej i wyposażonych we wszystkie urządzenia komunane. Ww. nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Zgodn ie z ustaeniami miejscowego panu ogónego zagospodarowania przestrzennego miasta Kiece, przedmiotowe działki położone są na terenie przeznaczonym pod usług i o charakterze ponadpodstawowym, usług i ogónomiejskie, projektowany ośrodek usługowy zespołu osiedi Zachód. Cena wywoławcza: ,00 zł Wad ium : ,00 zł Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudn ia 2000 r., o godzinie 10, w pok. 112, w Urzędzie Miasta Kiece, Rynek 1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 15 9rudn ia 2000 r. na konto Urzędu Miasta Kiece w Banku Gospodarki Zywnościowej SA Oddział Kiece nr W przetargu mogą brać udz i ał osoby fizyczne i osoby prawne, jeżei wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Przetarg jest ważny bez wzgędu na iczbę uczestników, jeżei chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaiczone na poczet ceny nabycia. Pozostai uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołan i u ub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołan i a ub zamknięcia przetargu. Zarząd Miasta Kiece zawiadomi osobę ustaoną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżei osoba ustaona jako nabywca nieruchomości nie stawi s i ę bez usprawiediwienia w miejscu i w terminie podanym przez Zarząd Miasta Kiece, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podega zwrotowi. Zast rzega s i ę prawo odwoła ni a przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udziea Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kiece, Rynek 1, pok. 218, teł. (041) Warunki przetargu wywieszone są na tabicy ogłoszeń w Miasta Kiece, Rynek m sze śc m sze ś c. 400 m sześc. WOig. WOiśc. SOig. Przetarg odbędzie się Urzędz i e 23 m., Jędrzejów 100m sze śc. S ig. S2 ig. OOOmsześc S2iśc. 800m sześc. do pakietów. Wpł ata wadium w wysokości S procent wartości masy kupowanego drewna najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9. Wpłacenie wadium traktowane jest jako form:i ne zgłoszen ie uczestnictwa w przetargu. Z reguaminem przetargu, szczegółowym opisem pakietów, cenam1 wywoławczymi można zapoznać się w siedzibie adeśnictwa Jędrzej ów w Dziae Gospodarki Leśnej, pokój nr 2, teł , wew: 36. Nadeśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania ub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Gminy Sitkówka-Nowiny Nr Pow. Wartość Wartość działki działki gruntu garażu 443/ / / / / / / / / /179 A(;) m kw zł 1782 zł 1742 zł 1782 zł 1782 zł 1742 zł 1703 zł 1703 zł 1703 zł 1703 zł 1703 zł 6239 zł zł 2574zł 6344zł 45mkw. 44mkw. 45mkw. 45mkw. 44mkw. 43mkw. 43mkw. 43mkw. 43mkw. 43mkw. 65mkw. Zainteresowanych zapraszamy osobiście pod ww. adres, I piętro, pok. 24 w godz ,,_,~ w dniu.xii.2000 r., o godz. O w siedzibie poprzez prowadzenie icytacji w odniesieniu ustny p rzetarg ograniczony da mieszkańców gminy na sprzedaż garazy wraz z gruntem, położonych w os. Nowiny p rzy ul S zkonej. Nieruchomości stanowią własność gminy i mają urządzoną księgę wieczystą nr 5019J. Wartość ga raż u i gruntu przedstawia poniższa tabea. Lp. Zarząd Miasta Kiece ogłasza przetarg ustny nieograniczony -n arzędzia. przetarg nieograniczony na sprzedaż surowca drzewnego w I półroczu 2001 r. ogłasza użytkowej Spółdzieni. Biższe Zarząd materiałów: - szafy drewniane, metaowe i biurka; - ma teriały eektryczne, wod.. -kan. i c.o.; - części samochodowe star, żuk, gaz; -eementy wentyacyj ne; ogłasza Nadeśnictwa S p ółdzienia prowadzi wyprzedaż NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW u. \Vianowska "MOST BUD", o. Wesoła 51 wkiteach - 2 szt. agregatów tynkarskich, typ ATM 38 ST, rok produkcji nowe. Cena do uzgodnienia. Syndyk PRIM-BR Kiece, u. Łódzka zł 6521 zł 6309 zł 6309zł 6380zł 6239 zł 6309 zł 6274zł 6344zł Razem 8061 zł 8197 zł zł 8303 zł zł 8051 zł 8083 zł 7942 zł 8012 zł 7977 zł 8047 zł zł Przetarg odbędzie się w dniu 14.XII.2000 r. w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny w następujących godzinach: : sprzedaż garaży na gruntach o nr działek 443/ / : sprzedaż garaży na gruntach o nr działek / 179 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 900 zł w Banku Spółdzieczym w Nowinach na konto: BS 0 /Sitkówka do dnia 12.XII.2000 r. Wpłacone wadiurn zostanie zaiczone uczestnikowi, który wygrał przetarg do ceny nabycia garażu. Jeśi nabywca danej nieruchomości uchyi się od podpisania urnowy notarianej, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Sitkówka-Nowiny. Koszt y zwi ąza n e z zawarciem aktu notarianego ponosi nabywca. Położenie garażu można uzgodnić w Urzędzie Gminy, pok. nr 15. Garaże można będzie obejrzeć w dniu.xii.2000 r., w godz W tym ceu naeży się zgłosić do Gminnego Zarządu Budynków, mieszczącego się w Nowinach przy u. Parkowej 3. Szczegółowyc h infor macj i udziea Urząd Gmi ny,.11 pok. n r 15 ub 16, teł , wew ~ ~ ()ferujedny ~ od 1.XII.2000 r., do wjnajęcia 420 m kw. powierzchni magazynowej z rampą. Centrana Składnica Zaopatrzenia PKS SA Kiece, u. Rona 8, ~ teł. (041) , w. 166, 136. ~ TO MIEJSCE KOSZTUJE 75zł +VAT Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Wioszezowie u. Żeromskiego 28 ogłasza k o nkur s o fer t na udzie anie w roku św i a dc zeń z d rowo tn yc h w zak r esie an es t ezj o og ii i intensywnej opieki medyczn ej w Szpitau Powi atowym we Włoszc zowi e. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i projektem umowy można zapoznać się oraz otrzymać obowiązu j ą c y formuarz oferty w Sekcji Spraw Pracowniczych ZO Z Włos zczowa. Oferty naeży skład a ć w zamkniętych kopert ach oznaczonych napi em:,,konkurs na św iadcze nia zdrowotne",\ sekretariacie ZOZ Włoszczowa. w terminie do dnia S.XJ.2000 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 29.XIJ.2000 r. Dyrekcja ZOZ Włoszezowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu skł adania ofert. Do cza su rozstrzygn ięcia konkursu oferent może złożyć do k o mi sji konkur so we j um otywowaną s kargę. O zako ńc zeniu konkursu i jego wyniku k ażdy oferent zostanie zawiadomiony na pi ' mie. 6- SŁOWO LUDU 28 LISTOPADA 2000 NR 276

17 NOWO OTWARTE CENTRUM BUDOWN ICTWA RADOM. Chcesz kupić tanio materiały budowane- wystarczy nas odwiedzić!!! Nasza ekspozycja Centrum Budownictwa KCMB w Radomiu zajmuje 6000 m. kw. ha. Wszystkie ceny do negocjacji bezpośrednio na stoiskach!!! ZAPRASZAMY wewnętrzne Płytki ścienne Drzwi 20x25 gat. Vittoria- W w naturanej okeinie dębowej cena: 18,60/m kw. + 7% VAT Y cena: 782,00/szt. + 7% VAT Płyty bitumiczne "Guttanit" Dachówki bitumiczne wym. 2,00x1,06 gont - prostokąt w koorach: czerwone, ciemny brąz, bordo, zieony cena: 14,00/m kw.+ 7 /o VAT N Oa firm wykonawczych -dodatkowe rabaty!!! w koorach : meanż, zieony, czerwony, niebieski cena: 14,00/m kw.+ 7% VAT Da firm wykonawczych - dodatkowe rabaty!!! ~ t zobit OK masa do konserwacji pokryć dachowych Płyta trapezowa PCV wym 2 00x1 09 op.19kg N cena: 1,99/kg + 7 /o VAT Oa firm wykonawczych- dodatkowe rabaty!!! ' cena: 34,00/szt. + 7% VAT ~ t Cegła kinkierowa czerwona, gat. cena: 1,49/szt. + 7 /o VAT Wełna minerana gr. 5 cm cena: 3,17/m kw.+ 7 /o VAT Codziennie osowanie jednego eektranarzędzia (wiertarka ub szifierka kątowa) kientów, którzy zakupią w danym dniu towary na kwotę powyżej zł brutto. wśród,owo LUDU 28 LISTOPAOA 2000 NR 276

18 Sport Pięściarskie Strzeec Lider Market medae Brawa za Cztery medae wywaczyła w Poznaniu reprezentacja regionu świętoknyskiego podczas VIII pięściarskiego turnieju im. Pawła Szydły. Turniej uważany za nieoficjane Mistrzostwa Poski młodzików rocznika 1986 mia mocn ą obsadę, do rywaizacji pr zystąpiło 113 zawodników z 44 kubów. ajepiej z naszej ekipy zaprezentował się Prze mysław Pawikawski ze Startu Starachowice. Podopieczny Jana Króa nie miał sobie równych w kategorii wagowej do 45 kg, pokonał koejno Krzysztofa Słomę (Sokół Piła), Arkadiusza Adrianowskiego (Widzew Łódż), Prz e mysława Reksina (Wisła Tcz ew) ora z w finał o wej wace - Konrada Tara s ińskiego (Widzew). Sukces w turnieju im. Pawła S zydły odni ós ł ta kże inny starachowiczanin Łuk a sz Pacek, który w fin a łowej wace kategorii wagowej do 77 kg.pokonał przez rsc w I rundzie Sywestra Wyżica (Haex Ebąg). W finae wagi do 63 kg wystą pił Piotr Pasierb (Gwardia Kiece), który został wypunktowa!y przez Wojciecha tukę (Góra Zjf\viec). Wcześniej w półfinae w bratobójczym pojedynku pokonał 3:0 Konrada Mizerę z KSZO, który ostatecznie wrócił z Poznania z brązo wym " krążkiem ". Biski awansu do strefy medaowej był także Bartosz Mazur ze Staru (waga 51 kg), który pokonał Szczepana Zawiszewskie~o (Ring Wony Toruń), ae w ć wierćfinae po bardzo zaciętej wace uegł :2 Adrianowi Puciń skicmu ('!ygrys Ebąg). W kasyfikacji kubowej turnieju na piątym miejscu znaazł się Star Starachowice. (wid) We wczorajszej poczcie porbardzo uaktywnii się kibice ze Staszowa, którzy w gronie faworytów otrzymaiśmy znów pokaźną cję kuponów od Czyteników. - ściom zaczęło wyraźnie brak ow ać Nie udało się szczypiornistom Strzeca Lider Market podnymać dobrej passy w konfrontacji z Orenem Płock. Mimo pnegranej kieczanie zasłużyi na pochwałę. W drodze powrotnej z Płoc ka, szczypiorniści Strzeca Lider Market tradycyjnie za trzymai się na koację w Białobrzegach. od meczu minęło kika godzin i emocje nieco opadły widać było, że podopieczni Edwarda Strząbały są nada podenerwowani, nada przeżywają pojedynek z odwiecznym rywaem. Przy stołach nie było śmiechu, gło śnych rozmów czy żartów. Zachę ta kubowego działacza, Marka Adamczaka do "wypicia po jednym piwie " skusiła zaedwie dwóch zawodników. "Bryłka" do dziesiątki aureatów widzą napastnika trzecioigowej "jedenastki " Pogoni, Dariusza Brytana. Oto jedna z " dziesiątek " nadesłana przez p. Joantę Iskrę:. Dariusz Brytan, 2. Anna Kądziea, 3. Dorota Rębosz, 4. Maciej Stęczniew ski, S. Ewa Stachera 6, Mariusz Jurasik, 7. Krystyna Wasiuk, 8. Agnieszka Wrona, 9. Rafał Bernacki, O. Katarzyna Zaraś. (wid)! ".... i nazwisko.... Adres KIELCE, UL. WESOŁA47/49 18 porażkę Choć NAJPOPULARNIEJSI, SPORTOWCY SWIĘTOKRZYSKIEGO Imię waczył! 49 Pebiscyt "Słowa Ludu" ] ae igowej tabei na trzecie mi ejsce Ae nie to jest chyba sprawą p rytetową. Najważniejszy i naj dziej optymistyczny jest fak t. przegrana wyzwoiła w zawod kach tak ogromną sportową zł ość Ten właśnie eement es t da s towca najepszym pracy, do wyewania jeszcze szej iości potu na treningach. Mecz w Pocku w prak t} nie był do wygrania. Po kiku minutach rozgrzewki trener Strz ą ba ła zapytany: Czy wierzy w s Odpowiedział: - Muszę wierzy ae przyznam, że będzie bardzo ciężko. Już teraz widać, że gospodarze są bardziej zwinni, szybciej wykonują poszczegóne eementy. Na naszych chiopakach wi dać zmęczenie. Ae powaczymy. I Strzeec LM waczył na ie wystarczyło si. Ponieważ Oren miał ich więcej - wygrał. Ae naszej drużynie za postawę w Poc~ ku na pewno naeżą się brawa. W pierwszej części widac ::; było, że Strzeec LM jest moc niej& szy od Orenu. W drugiej, gdy miejscowi przyspieszyi tempo gry. go- Staszów na Rozpoczął się czwarty tydzień 49 Pebiscytu "Słowa Ludu" na Najpopuarniejszych Sportowców województwa świętoknyskiego w 2000 roku. przegrał, Nasi kandydaci Radosław Babica (biard), Rafał Bernacki (piłka ręczna), Tomasz Brożyna (koarstwo), Dariusz Brytan (pił ka nożna), Monika Gruba (pił ka ręczna), Michał Gi (wyści gi samochodowe), Grzegorz Horodyński (rajdy enduro), Mariusz Jurasik (piłka ręcz na), MarekKawat (duathon), Paweł Kapsa (piłka nożna), Anna Kądzjea (ekka atetyka), Barbara Krzywda (judo, zapasy), JacekKuza (casting), Rafał Lasocki (piłka nożna), Bogdan Matua (badminton), Bartosz Mikos (łucznictwo), Katarzyna Miłoszewśka (koszykówka). Robert Napierała (piłka ręczna), Jarosław O ech (trójbój siłowy), Zbigniew Piątek (koarstwo), Arkadiusz Ponikowski (łucznictwo), Dorota Rębosz (piłka ręczna), Cezary Ruszkawski (piłka nożna). Robert Serwin (piłka wodna), Ewa Stachera {karate kyokushin), Kazimierz Stafiej (koarstwo), Maciej Stęcz niewski (piłka ręczna), Piotr Stokowiec (piłka nożna), Krzysztof Tre a (piłka nożna), Radosław Wasiak (piłka ręcz na),adam Węgrzynawski (pił ka ręczna), Krystyna Wasiuk (piłka ręczna), Agnieszka Wrona (ekka atetyka), Katarzyna Zaraś (duathon, triathon) Najbardziej chyba " psioczył " Maciej Stęczniewski. - Co z tego, że broniłem nieźe, skoro przegraiśmy- stwierdził krótko "Stenia". W niewiee epszym humorze był Wojciech Zydroń. - O czym tu mówić? Wcae nie musieiśmy przegrać- skomentował akonicznie skrzydłowy Strzeca LM. Punkty stracone w Płocku sprawiły, że podopieczni Strząba ły i Gienadija Kamieina spadi w tchu. Błędy były przede wszystki m wynikiem zmęczenia. Ae trudno się dziwi ć, po takich eskapadach nawet największym mocarzo m mogło zabraknąć energii - ża rt o wał po meczu trener kadry Bog dan Zajączkowski. Osobne pochwały naeżą się także grupie kikudziesięciu kibiców z Kiec, którzy w sposób ku turany zagrzewai swoich uubicn ców do waki. (mac) D Udany jubieusz na Barwinku Turniej jakich mało góną oprawę Pod znakiem rekordów upłynął X Międzynarodo wy Turniej Taentów Szachowych pod patronatem " Słowa Ludu ". Po raz pierwszy wystartowaponad 300 uczestników. Rekordowa była także iczba aż 65 rywaizujących ekip z Białorusi, Łotwy, Armenii i Poski. - Można bez przesady powiedzieć, że są to nieoficjane małe mistrzostwa Europy- mówił goszczący w!<jecach prezes Foskiego Związku Szachowego Stanisław Łobaziewicz.- Choć impreza ta jest mi bardzo biska i w różnej roi uczestniczę w niej już po raz ósmy, jestem pod wrażeniem jej dynamicznego rozwoju. Obok turnieju w Okuszu jest to największa szachowa impreza da najmłodszych. Znakomita obsada, ujmująca gościnność, wzorowa organizacja sprawiają, że wszyscy chętnie"przyjeżdżają do J<jec. Jako prezes Foskiego Związku Szachowego chciałbym, by turniej znaazł się w oficjanym kaendarzu imprez. Trudno dziwić się pochwałom da organizatorów turnieju skoro wszyscy jego uczestnicy wyjechai z J<jec z upominkami, a ci najepsi otrzymai bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez icznych sponsorów. -Staraiśmy się by jubieuszowy, dziesiąty turniej otrzymaj szczeło i to się nam chyba u da o. Nie sposób wyiczyć wszystkich osób, które w różny sposob zaangażowały się w przygotowanie i przeprowadzenie turnieju. Bez nich trudno byłoby marzyć o powodzeniu imprezy. Da mnie dodatkową satysfakcją jest to, że za su kcesem organizacyjnym poszedł także sportowy. Na~et nie marzyłem. że ekipa SP 32 Zak, kt(rej jestem szkoeniowcem, zajmie wys oką. trzecią okatę - powiedział sędzia główny turnieju, Lucjan Samson W uzupełnieniu wynik ó11 dwudniowej rywaizacji szachistów warto wspomnieć o kiku nagrodach specjanych wręczonych pod c ~as zakończenia turnieju. Otrzymah J' Bartosz Hebera (MKSz. Rybnik -najepszy zawodnik turnieju, Aena Tairava (Wisnianka Mińsk ) - naj epsza ~zachistka, Konrad Sujka (MDK Zak!<jece) -najepszy zawodnik województwa świętokrzy skiego, Wojciech Moranda (SP 32 Żak) - najepszy spośród ucznió11 SP 32!<jece, S-etni Bartosz Botor (Zabrze)- najmłodszy uczestnik im prety. Uhonorowano także najicz niej reprezentowaną rodzinę Paterków z Radomia. reprezentowaną przez szóstkę rodzeństwa. Zamykając imprezę dyrektor SP 32, Ryszard Kasperek zapro. d młodych adeptów "króews kici gry" na koejny turniej za rok- rn!cjmy nadzieję - w jeszcze mocniejszej obsadzie. DARIUSZ W!K ŁO SŁOWO LUDU 28 LISTOPADA 2000 NR 276.;.. mi a rac tę ; M zon jru dzi t B[ IUj<. k, Kic ien -y~ :ze <rai :n ej. >Zk "B c- v t p -:.(

19 ie Najpóźniej za trzy ata Kiece będą znów miały drugą igę piłkarską. j utro zarząd I<SZO oceni piłkarzy Czas uropów Meczem ze Świtem Nowy Dwór piłkane KSZD Ostrowiec zakończyi drugoigową rundę jesienną. - To był jeden ze słabszych meczów jakie ogądałem w wykonaniu naszej drużyny. Zagraiśmy na pewno słabiej niż z Radomskiem. Nie wiem, czemu tak się stało - powiedział po meczu Świt - KSZO prezes kubu Jan Szostak. Podobne opinie wyrażai inni działacze i kibice KSZO obserwujący spotkanie. - Czy w ciągu tygodnia moż na stracić formę?- zastanawiał się wiceprezes Ryszard Binensztok. Przegraiśmy spotkanie ze Świtem tyko i wyłącznie na własne życze nie. Obrona popełniała proste błę dy. W ataku brakowało wykończe nia akcji. Mieiśmy przecież niezłe sytuacje, ae piłkarz e myśei chyba, że piłka sama wpadnie do siatki rywai. Szkoda, wszak wygrana w Nowym Dworze sprawiłaby, że dystans do Górnika Pokowice zmniejszył by się do zaedwie trzech oczek. Z drugiej strony, kto wie, może stało się epiej, że "hutnicy" przegrai... Ustaono także, iż po powoiu nowego stowarzyszenia i do niego zawodników - z MKS SF Korona kub będzie i stnia ł nada, zajmując szkoeniem m ł odzieży. KKP natomiast - jeżei zarząd taką wo ę - może w całości w skład nowego stowarzyprezydent, który nada nie ostatecznej decyzji czy zaprezesem nowego k ubu, teraz na u chwały zarządów i KKP d otyczące p owo ł a.. Tempo prac du że bo koej ne robocze na ten temat wyznaczojuż za d ziesięć dni. - (sts) pod jął A kobiet Piłkarz e KSZO zagrai w Nowym Dworze Bok z Granitu będzie powiększona? Dobry ruch Rada Trenerów żeńskiego pionu piłki ręcznej zaproponowała po większe nie serii Apierwszej igi. W sezonie 2001/2002 zamiast dwunastu drużyn miałoby czternaście. Jeżei propozycję tę zaakceptuje Zarząd Związku Ptki Ręcznej w Posce w tym sezon ie z serii A spadnie ostatnia 1ru żyna a przedostatnia grać bę dzie baraż z trzecią drużyną serii B Dwie pierwsze z tej kasy awansuj ą do serii A. -To bardzo dobre posunięcie.komentuje trener Koportera Kte!ce, Marian Siewru k. - Dzięki tem u nareszcie bezkonfiktowo 'Ygospodaruje się terminy na me.ze reprezentacji. Liga nie będzie ra ta w środy, dzięki czemu będzie :no żna prowadz ić normany cyk zkoeniowy. Dotychczas zdarza' 1 się, że w ciągu tygodnia mogłem rze prowadzić tyko jeden trening, :Juwiem czas pochłaniały nam ~o dróże. W obecnym systemie :noja roa ogranicza się do dbało >Ct o formę a nie ma czasu na ćwi Zenia techniki czy taktyki. pon i że j oczek i wań Niebawem działacze podsu po tawę ze pou w poszczegónych pojedynkach, wyciągną stosowne wnioski. A te zapewne nie da wszystkich będą korzystne. - Co tu owijać w bawełnę, na niektórych zawodnikach zawiodłem się- stwierdził trener KSZO Krzysztof Toch e. W okresie przygotowawczym musimy wzmo c ni ć zespół 2-3 nowymi pełnowarto ściowym i zawodnikami. Bez wątpienia na szczegóło wą anaizę drugoigowej jesieni przyjdzie jeszcze czas, ae już teraz, obserwując mecz w owym Dworze nie da się ukryć, że kiku zawodników nic prezentuje poziomu, który gwarantowa łby wiosną możiwość włączenia się do waki o ekst rak asę. Koejnym dyematem jest brak tabinej formy. Trudno doprawdy zrozumieć daczego na własnym boisku KSZO grał doskonałe z mocnymi drużynami, by po trzech dniach z teoretycznie s łab szymi przeciwnikami przegrywać po beznadziejnej grze. Jutro KSZO rozegra mecz kontrony z trzecioigową Siarką Tarnobrzeg, po którym piłkarze zawieszą koki na butach. Gorący okres rozpocznie się da działaczy. Kierownik drużyny, Marek Młod nicki : - Musimy ustaić wstępny terminarz gier kontronych. Trzeba zarezerwować i zapanować w szczegółach zgrupowania przed rundą wiosenną. Ta będzie zapew(mac) ne bardzo gorąca... mują Za powiększeniem igi kryje się także zmiana systemu rozgrywek na mecz i rewanż, już bez fazy pay off. -Zamiast 32 meczów, jak dotychczas, drużyny grałyby tyko 26 spotkań w sezonie. To zmniejszy obciążenie oraz pozwoi wygospodarować czas na dłuższą przerwę pomiędzy rundami, którą można wykorzystać na szkoenie -twierdzi Siewruk. Rada Trenerów przygotowała też nowe, rygorystyczne rozporządzenia dotyczące udziału zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji. Zwaniać z tego obowiązku może tyko ekarz kadry. Dotychczas zbyt dużo było bowiem przypadków ceowego unikania udziału w zgrupowaniach a nawet symuowania kontuzji. ZPRP jest biski znaezienia sponsora da reprezentacji narodowej, kadrowiczki za udział w obozach i meczach dostawałyby więc pieniądze. Ustaono też skład kadry na rok Koportera reprezentować będą Izabea Duda, Krystyna Wasiuk (seniorki), Agata Roak (młodzieżowa) i Ewa Prokop (juniorki). (sts) Granit Secemin jest iderem po dwóch koejkach we Włosz czowskiej Lidze Siatkówki. W drugiej koejce siatkarze Secemina bez probemów wygrai z włoszczowskimi poicjantami. -Granit ma naprawdę mocną ekipę. Nieprzypadkowo ideruje stawce rywai. Z pewnością będzie najeżał do faworytów - uważa organizator turnieju Zbigniew Dragan. Oczywi ście przed nami jeszcze bardzo dużo spotkań i trudno dziś wskazywać zwycięzców oraz pokonanych. Już teraz jednak widać, że w porównaniu z poprzednią edycją iga będzie ciekawsza. Najwięcej emocji towarzyszyło pojedynkowi Reksów z Petro Czarnymi. Sytuacja na parkiecie zmieniała się z każdą akcją a iczni kibice przeżywai ogromne emocje. Wygrai Petro Czarn i, choć wynik mógł być odwrotny. Wyniki II koejki : Granit Secernin - Poicja Włoszezowa 2:0 (25 :21, 25:12). Granit: Sope, Kowaik, Drąż kiewicz, Przepiórkawski, Maj chrzak, Hudy, Gosek, Pietraszek. Poicja: Wiśniewski, owak, Literacki, D. Gaj, M. Gaj, Piskorski, iewiadomski, Gołda. Pierwszy set stał na bardzo dobrym poziomic. Prużyna stróżów prawa długo stawiała zacięty opór, uegając dopiero w końców ce. Drugi set praktycznie bez emocji. Granit odskoczył na 8:3 i potem spokojnie kontroował przebieg wydarzeń na parkiecie. Zieonka Lerbud - Pctro Czarni Włoszezowa 0:2 (13 :25, 18:25). Union Włoszezowa- Stoibud Włoszezowa 0:2 (10:25, 21:25). Reksy Kuczewsko - Petro Czarni 1:2 (20 :25, 25 :23, 23 :25). 1. Granit O 2. Petro Czarni Stoibud Victoria O 5. Odboys o 6. Reksy Poicja 2 2 O Union 2 2 O Sztubak 1 1 O Zieonka 1 1 O- 2 W najbiższą nicdzieę (3 grudnia) zagrają : Petro Czarni - ictoria, Odboys - Reksy. Granit - Zieonka, Stoibud - Poicja, Czarni- Sztubak. (mac).zr.óżnych AREN P rzegrała w finae Kicłezanka Barbara Krzywda zajęła drugie miejsce w finałowych zawodach Grand Prix judocze!< w Bytomiu. Zawodniczka Zaka w finałowej wałce kategorii wagowej do 52 kg uegła Joancie Wojnarowicz (AZ Opoe). Trener w Ra dzie Krzysztof Woi1ski, trener ekkoatetów STS Skarży sko, wybrany został w skład Centranej Rady Trenerów. Gratuujemy. Sześ ć imprez Sześć dużej rangi imprez koarskich obejrzą w p:-zyszłym roku kibice województwa świętokrzyskiego. 30 czerwca 2001 r. w Busku odbędą się Mistrzostwa Poski w dwójkach. Chęciny zorganizują Puchar Poski, Bieiny "nuskawkowy Szus" a w Bodzentynic odbędzie s i~ wyścig "Męczeństwa Wsi Poskiej". Powyższe ustaenia zapadły na sejmiku koarskim grupy Masters, w Błażejówku koło Poznania. Januszek wygrał Henryk Januszek został najepszym koarzem w dorocznym Chaange Po ki. Czwarty w ogónej punktacji skasyfikowany został WaJdemar Banasiński a ósmy Jerzy Kruk. Wszyscy zawodnicy reprezentują barwy KTC Kiece. Patyń ski najepszy Praca Marcina Patyń skiego, czwartoigowego arbitra została najepiej oceniona w. rundzie jesiennej przez pił karskich obserwatorów naszego regionu. Na drugim miejscu świętokrzyskich arbitrów znaazł się Paweł Borusiński, na trzecim Andrzej Lasocki a na czwartym zwycięzca Jawnego Arbitra- Tomasz Adamski. Wane w W i ś e Dziś o godz. 16. w Sandomierzu rozpoczrue ię adzwyczajne Wane Z ebranie cz ł onków SKS Wisła. (d), (sts) (mac) Słowoudu Redaguje zespół. Redaktor naczeny Andrzej ZAŁUCKI ( ), I zastępca redaktora naczenego Dariusz RYŃ ( ) II zastępca redaktora naczenego Marek MA.~.(3? ), sekretarz redakcji Dariu~z MATEREK ( ), zastępca sekretarza redak~ji Krzysztof Redaktorzy wydania WIECZOREK (~ ). DZiał IDJe) ki ( , 117, 207, 263), reg.~on { ), łączno ci z czytenikami ( ), prawny ( } dział społec~ny ( ,153), finanse, rynek, praca ( ), kujtura i edukacja ( ), sportowy ( Kn sztof Wieczorek , 298_), kraj- ŚWiat ( }. Centraa tej , łączy wszystkie działy. Dariu zryń Ą)RES REDAKCJI: Kiece, u. Wesoła 47/ 49, fax , owoudu.com.p, owoudu.com.p BIURO OGłDSZDI: Kiece, u_j. Wesoła 4 7/49, tej. ~ , fax ,'tunkt przyjęć Kiece u. Th!gowa 18 td./fax 34-3()..279 e-mai: Redakqa nie odpowiada za treść rekam i ogłoszeń. ' ' ' WYDAWCA: Słowo Media sp. z o.o., Kiece, u. Wesoła 47/ 49. Prezes Zarządu Knysztof ZDEB. DRUK: Poigrafia S.A., Kiece, u. Górna 21. Prenumeratę przyjmują urzędy pocztowe i oddzjały.,ruchu"na terenje województwa świętokrzyskiego. Redakcja rue zwraca tekstów nie zamówionych. JSS :_QWO LUDU 28 LISTOPADA 2000 NR 276/A 19

20 1 Słowoudu SPRINTEił Pucharowe finały Finałowe turnieje o Pucbar Poski w siatkówce rozegrane zostaną 9-10 grudnia w Biesku Białej (kobiety) oraz grudnia w Kędzierzynie ( mężczyźrri). Do finałowego turnieju siatkarek awansowały zespoły : Nafta Gaz Piła, BKS Sta Biesko Biała, Bank Pocztowy Centrosta AMT Bydgoszcz oraz Menox Autopart Sta Lobo Mieec. O Puchar Poski siatkarzy zagrają Mostosta Azoty Kędzierzyn Koźe, Stion Gorzów, Gaaxia Jurajska AZS Bank Często chowa oraz Warka Strong Czarni Radom. Kiełbowicz w egii 3 stycznia 2001 roku Tomasz Kiebowicz, na zajęciach treningowych, po raz pierwszy założy strój Legii Daewoo Warszawa. Reprezentant Poski zosta ł wypożyczony do stołecznego kubu do końca grudnia 2001 roku. Nagroda Armstronga Słynny amerykański koarz Lance Arm trong otrzyma! w poniedziałek najcenniejszą brytyjską nagrodę w dziedzinie iteratury sportowej za autobiogra[i ę, t's Not About the Bike". Universidad mistrzem Piłkarze Univetsidad de Chie obronii tytuł mistrzów kraju, remisując w 27 koejce igowej z okanym rywaem Santiago Wanderers :. Mecz na Stadionie arodowyro w Santiago ogądało 60 tys. widzów. Hokejowy hat trick Fin Antti Laaksonen z Minnesota Wid zdobył trzy bramki w meczu z Vancouver Canucks i jest pierwszym zawodnikiem tego kubu, który uzyskał ha t trick w NHL. Hiszpania w półfinae Hiszpania została pierwszym półfinaistą Mistrzostw Świata w haowej piłce noż nej które odbywają się w Gwatemai. Hiszpanie awans zapewnii sobie po niedzi 1nym zwycięstwie z Portugaią 3:1. (P P) TELEKIBIC TV : BA. C AL+ : Piłka nożna: Toyota Cup WIZJA S PORT: Piłka nożna: Puchar igi angieskiej- Worthington Cup - Sunderand - Manchester United. EUROSPORT: arciarstwo ka yczne : Puchar Świa ta w kombinacji nonveskiej w Liehamme r - skoki, Bok : Waki zawodowców. DSF : Tenis ziemny : Turniej ATP Tennis Mastcrs Cup w Lizbonie, BA. 20 Egipskie ciemności w hai kieeckiego kubu Strzeec LM w Radomiu HaaZOOSiR w Kiecach nie spełnia wymogów EH F. Być może w przyszłym sezonie Strzeec LM będzie rozgrywał spotkania europejskich pucharów w Radomiu. Rok temu, po zawodach Ligi Mistrzów w piłce ręcznej Iskra Lider Ma rket Kiece - Api Prato (Wł oc hy) obserwator pojedynku, Czech Jan Po ak n ap i sa ł w pomeczowej notatce o " fatanym oświe teniu w hai ". Podobne spostrzeżenia pr zes łał do siedz iby Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EJF) w Wiedniu Andries Vitos, ł o t ewski obserwator s potkania Strzeec Lider Market - Kau sti k zajmującej się pomiarem siły oświetenia. - Według przepisów europejskich w sportowych obiektach zamkn i ętych powinno być minimum uxów. W hai przy u. Krakowskiej panują egipskie cie mno śc i. Na ś rodku parkietu jest 650 uxów. Przy bramkach ś wiatła jest mniej - około 550 uxów. W niektóryc h mi ejscach sytuacja jest katas troficzna, bo pomiar wykazuje uxów. -Wszyscy mamy świad o mo ść, że oświ et eni e obiektu jest za s ła be ae kub nic w tej materii nie może zrobić- u waża prezes Strzeca LM Andrzej Jung. Od kiku at właścicieem obie<tu jes t kieecki ZOOSiR. - Wiemy, że żarówei są zdecydowanie za słabe- potwierdza wicedyrek- tor ZOOSiR Roman Gaw ik. - Ae żeby wyremontować oświete nie musieibyśmy jednocześnie wymieniać tzw. podsufitki. Kosztowałoby to około 500 tysięcy złotych. Nie s tać nas na wyłożenie takiej sumy. Okazuje się, że w całym województwie świętokrzyskim nie ma hai, która spełnia przepisy EHF.W Busku, Sandomierzu i Włosz ezowie oświetenie jest niezłe, ae tamtejsze obiekty nie spełniają norm bezpieczeństwa. O Końsicich nawet nie ma co wspomina ć - mówi prezes Świ ętokrzyki ego Związku Piłki Ręcz n ej, Marian Grzesik. Najbiższy obiekt, w którym m oż na rozgrywać mecze między narodowe jest... w Radomiu. - Strzeec LM w Radomiu? W hai MOSiR? Daczego nie. Piłka ręczna cieszy się u nas s rą popuarnością. Go ścimy na szym parkiecie drużyny I igi B. grają u nas drugoigowcy. Ae pu charów w piłce ręcznej jeszc nie było. Nasz obiekt sp ełn ia wszekie warunki wyma gan e przez związki sportowe zarówno krajowe jak i europejskie. Ś -wia tło mamy doskonałe : 1200 ux -''" Jest to tzw. ś wiatło bezcieni o,,e. najnowsza technoogia- usł ysze. iśmy od Zbigniewa Rębisza, wicedyrektora radomskiego Miej skiego Ośrodka Sportu i Rekre acji. Jest więc całki em prawdopo dobne, że na mecze w europej skfch pucharach kieczanie będ ą j eź dzić do Radomia! MACIEJ CENDER Wołgograd. Haa, przy u. Krakowskiej nado Zakładu Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacji, gdzie rozgrywają swoje spotkania mi ę dzy innymi szczypiorn i śc i Strzeca LM i Kopo rtera Ki ece od kiku już at ma ośw i et e ni e ni e od. powiadające nonnom EH F. - Ka żdy kub występ uj ący w rozgrywkach pucharowych przysy ł a do nas formuarze. w których jest mowa o b ezpieczeństwie i stanic obiektu. Mi~dzy innymi na jego podstawie weryfikujemy obiekty. Owszem dotarły do nas sygna ł y o.. ciemnościach" panują cyc h w waszym obiekc ie, ae z pima. które otrzymaiśmy z Kiec wynika, że wszystko jest w porząd ku- powiedziała nam wczoraj nieco zdziwiona przed tawicieka EHF Sian Rowand. Okazuje się jednak, że oświe tenie hai przy u. Krakowskiej zupełnie nic odpowiada normom wymaganym przez EHF! - Szkoda m ów ić co by się stało. gdyby z Wiednia przyjechała do Kiec pecjana korni ja - mówi Tadeusz Dziedzic, właścicie fim1y eżąca Od meczu z Ap i Prato rozpoczęły się kłopoty ze światłem w kieeckiej hai Ceje z kompetem punktów Liga Mistrzów Trzecią koejkę rozegrały drużyny uczestniczące w Lidze Mistrzów Piłki Ręcznej. Ubiegoroczny grupowy rywa Iskry Lider Market, iódemka Ccje Pi vovarna Lasko jako jedyna ma na woim koncie kompet punktów po trzech koejkach Champions Lcaguc. Zwycięzca poprzedniej edycji - FC Barceona w minioną niedzieę straci ł a drugi punkt remisując tym razem z węgierskim Dunaferrem. Bardzo zacięte mecze rozegrały ze poły grupy C. Grupa A: Ceje Pivovarna Lasko (Słowenia) - Bade 1862 Zagrzeb 29 :26. Hedbcrgsids IK ---:E (Szwecja) - ASKI Ankara 25:21. W tabci prowadzi Ceje 6 pkt.. przed Badeem 4 pkt. Grupa B: Dunaferr (Węgry) Barceona ( Hi zpania) 22 :22, Montpeier (Francja) -Wybrzeże Gdań sk 25 :23. Dunaferr Barcełona Montpełier ~ Wy brzeże 3 O Grupa C: Gudme (Dania) THW Kieł ( iemcy) 22:23, Paamano Triest (Włochy) - Braga (Portugaia) 27:28. Kie ma 5 pkt.. Braga 4 pkt. Grupa D : Sandefjord ( orwegia)- San ntonio (Hi zpania) 25 :20. Banik Karvina (Czechy) Cetinje (Jugosławia) 29 :29. Sandefjord 4 pkt.. Portand 4 pkt. (mac. P P) ---~ SPRZEOAŻ MEBLI WSZYSTKIE ASORTYMENTY, EKSPOZYCJE MEBLI m' DEK(f CZYNNE 7 DNI \N TYGODNIU KIELCE u. CJLSZEVVBKIEGCJ B teijfax (041) , e-mai: buroodek.p Pikarze do "izby" W sobotę dwóch piłkarzy wicemistrza Norwegii, Brann Bergen zostało zatrzymanych przez poicję w Izbie Wytrzeźwień po awanturze w jednym z pubów w Bergen. Azar Karadas i Marcus Bakke. dwaj gwiazdorzy kubu Brann udai ię do miasta. O godzinie dwudziestej trzeciej będąc po wieu piwach próbowa i wejść do pubu Outsiders, który jest miejccm potkań piłkarzy Brann. Pinujący wej ' ci a ochroniarze nie chciei ich wpuścić ze wzgędu na nietrzeźwo- ' ć. Po zamotaninie wezwai poicję. Obaj piłkarze odwiezieni zostai w kajdankach do poicyjnej Izby Wytrzeźwień. gdzie pędzii całą noc. W niedzieę w trybie natychmia towym wezwani zo tai przez działaczy kubu na rozmowę..,sprawa ta wywoła ł a rozgło. który je t nam niepotrzebny. Fakt. że zo tai are ztowani oznacza. że byi w takim stanie. iż naeżało to zrobić'' -o ' wiadczył drugi trener kubu. TorThore en. Pienv zy trener. jak rów nież prezesi odmówii komentarzy. 19-etni Karadas za próby we włt skim Udinese. Z ainteresowa1t' piłkarzem wyraził również Leed "Jego zachowanie wskazuje jed nak, że być może jest jeszcze za młody na wyjazd za granicę i ka rierę zawodowca " - powied ziuł Thoresen. " ie jest to pierw z~ przypadek. Już cztery tygodn ie temu po zakończeniu ezonu i zdobyciu srebrnego medau m1 trzostw onvegii piłkarze Brann urządzii takie przyjęcie, że w Ber gen było o nim głośno - d odał Thore en... orweski futbo jest pełen akohou ' - napi a w wydanej ' 1 październiku k iążce pomocn i~ reprezentacji or:wegii. Erik ~ kand. który trzykrotnie podczi' zgrupowań reprezentacji wych<' d z ił do mi a ta " na piwo ". Wypt> wicdziom piłkarza tan01 czo za przeczył nonveski związek pi k nożnej twierdząc, że., owa pił ka rza są nieprawdziwe. a Mykand obraził norwe ki futbo ". Inni piłkarze nieoficjałn it potwierdzii. że probemy akoho!owe i tn,ieją zarówno w reprezen tacji jak i w kubach. (PAP tydzień odbędzie SŁOWO LUDU 28 LISTOPADA 2000 NR 27C

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry panie Adamie, proszę usiąść. No, to proszę dać mi ten wynik.

Dzień dobry panie Adamie, proszę usiąść. No, to proszę dać mi ten wynik. Dzień dobry panie Adamie, proszę usiąść. No, to proszę dać mi ten wynik. Panie Adamie, test przesiewowy i test potwierdzenia wykazały, że jest pan zakażony wirusem HIV. MAM AIDS??! Wiemy teraz, że jest

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: WNIOSEK osób o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu rzeczy PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres adres do korespondencji, telefon kontaktowy / fax /

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Od czego się zaczęło? W 2006 r. I Festiwal Kuchni Śląskiej Impreza wpisywała się w projekt Polskiej Organizacji Turystycznej zakładający promocję kuchni polskiej W każdym

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE. komunikacja słownictwo gramatyka powitania, pożegnania podstawowe zwroty alfabet przedstawianie się liczebniki 0-10

PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE. komunikacja słownictwo gramatyka powitania, pożegnania podstawowe zwroty alfabet przedstawianie się liczebniki 0-10 PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE Lekcja_01 komunikacja słownictwo gramatyka powitania, pożegnania podstawowe zwroty alfabet przedstawianie się liczebniki 0-10 tak, nie, proszę, dziękuję, przepraszam, nie rozumiem,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka obchodzonego 20 listopada Chcesz dowiedzieć się, jakie masz prawa i obowiązki?! A do tego wygrać nagrodę? Nic prostszego!

Bardziej szczegółowo

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś Ó Ó Ó Ó ś ń Ę ś ś Ó Ó Ż ń ń ż ń ś ż Ó ś Ó ś Ż ś ń Ó Ż ń Ó ń Ó Ż ń Ó ś Ó Ó ń Ó Ę ść ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś ńą ś ś ż ś ż Ó Ż ś Ó Ó Ó Ź Ó Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ę ś Ę

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy 1 Organizatorzy Kampania Nietrzeźwy daleko od szosy!, zwana dalej Kampanią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo