Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie"

Transkrypt

1 Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Spółka z o.o. wykonuje usługi kamieniarsko-posadzkarskie. Spółka prowadzi magazyn materiałów, które zużywa na bieżąco wystawiając WZ jako wydanie i zużycie materiałów; po wykonaniu usługi wystawia fakturę sprzedaży za wykonaną usługę. W jakim momencie spółka powinna zidentyfikować koszty i przychody dla celów ustalenia wyniku finansowego i właściwego ujęcia w księgach handlowych w związku z realizacją usługi w okresie od 1 do 3 miesięcy? Odpowiedź Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do ujmowania przychodów i związanych z nimi kosztów stosując przede wszystkim zasadę współmierności kosztów i przychodów oraz zasadę memoriału. Oznacza to konieczność ujmowania kosztów wytworzenia produktów (wyrobów, usług) w rachunku zysków i strat w 1 / 5

2 okresie, w którym jednostka uzyskała przychód ze sprzedaży tych produktów. Pozostałe koszty (czyli koszty niebędące bezpośrednimi lub pośrednimi kosztami wytworzenia) odnoszone są na wynik w okresie ich poniesienia. Natomiast zgodnie z zasadą memoriałową przychody ze sprzedaży usług jak również koszty związane z ich osiągnięciem wykazuje się w księgach rachunkowych w momencie ich osiągnięcia (poniesienia) niezależnie od terminu ich zapłaty. Uzasadnienie W przypadku firm, które ujmują koszty jednocześnie w zespole 4 i 5, ponoszone w poszczególnych okresach koszty proste ujmuje się w pełnej wysokości na kontach układu rodzajowego, a następnie poprzez konto Rozliczenie kosztów przenosi się je na odpowiednie konta zespołu 5 lub do rozliczenia w czasie (zespół 6). W przypadku sprzedaży usług ustala się koszt wytworzenia tych usług (koszty wytworzenia wszystkich usług są gromadzone na koncie zespołu 5 Koszty działalności podstawowej) i przeksięgowuje się go na konto Koszt własny sprzedanych usług (zespół 7). W przypadku występowania na koniec okresu usług będących w toku, ich wartość zostaje ustalona jako saldo konta Koszty działalności podstawowej. Saldo to może dzień bilansowy pozostać na koncie Koszty działalności usługowej" lub zostać przeniesione na konto Usługi niezakończone", natomiast na początek następnego roku obrotowego przeksięgowuje się je ponownie w ciężar konta Koszty działalności usługowej". Saldo usług niezakończonych należy ująć w bilansie w aktywach obrotowych (jako zapasy). Firmy, które ujmują koszty wyłącznie na kontach zespołu 5 ewidencjonują na nich w ciągu okresu koszty dotyczące tego okresu, a koszty przypadające na okresy przyszłe ujmują na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów". Koszty wytworzenia usług, ujęte na koncie Koszty działalności usługowej" przenosi się na koniec każdego okresu, jako koszt wytworzenia sprzedanych usług na konto Koszt własny sprzedanych usług". Podobnie jak w wariancie poprzednim, saldo na koncie Koszty działalności usługowej oznacza usługi niezakończone na koniec okresu. 2 / 5

3 Firmy księgujące koszty w zespole 4 ujmują na nich koszty ponoszone w ciągu okresu. Na koniec okresu należy ustalić wartość usług niezakończonych i zaksięgować na koncie Ma Rozliczenie kosztów i Wn Produkcja w toku. Należy podkreślić, że firma może wyceniać produkty w toku produkcji (usługi niezakończone) w wysokości kosztów wytworzenia obejmujących bezpośrednie i pośrednie koszty wytworzenia, w wysokości tylko bezpośrednich kosztów wytworzenia bądź nie wyceniać ich w ogóle - jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Dokonany wybór w tym zakresie powinien być opisany w przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości. Przykład 1. Firma stosuje 4 i 5 zespół kont: 1. Koszty rodzajowe poniesione w okresie, łącznie zł: Wn konta zespołu 4 Ma różne konta korespondujące 2. Rozliczenie kosztów rodzajowych (8000 dotyczy kosztów działalności usługowej, pozostałe 2000 dotyczy kosztów zarządu): Wn konto 502 Koszty działalności usługowej zł Wn konto 551 Koszty ogólnego zarządu zł Ma konto 490 Rozliczenie kosztów zł 3. Sprzedaż usług zakończonych w bieżącym okresie zł (faktura sprzedaży): Ma konto 700 Sprzedaż produktów zł 3 / 5

4 4. Ustalenie i zaksięgowanie kosztu wytworzenia sprzedanych usług zł: Wn konto 712 Koszt własny sprzedanych usług działalności podstawowej zł Ma konto 502 Koszty działalności usługowej zł 5. Przeksięgowanie salda konta 502 usługi niezakończonej zł Wn konto 603 Usługi niezakończone Ma konto 502 Koszty działalności usługowej. W przypadku ustalania wyniku finansowego w wariancie porównawczym, firma przeksięgowuje na wynik finansowy osiągnięte przychody (15.000), koszty ujęte w układzie rodzajowym oraz zmianę (zwiększenie) stanu produktów (saldo ustalone na koncie rozliczenie kosztów po przeksięgowaniu na nie salda kont 712 (7000 zł) i 551 (2000 zł). W wariancie kalkulacyjnym zamiast kosztów rodzajowych na wynik finansowy przeksięgowuje się koszt własny sprzedanych usług oraz koszty zarządu. Nie ustala się w tym przypadku zmiany stanu produktów. Przykład 2 Firma stosuje tylko zespół 5: 1. Firma poniosła w danym okresie koszty, łącznie zł, z tego 8000 zł dotyczy kosztów działalności usługowej, pozostałe 2000 zł dotyczy kosztów zarządu: Wn konto 502 Koszty działalności usługowej zł Wn konto 551 Koszty ogólnego zarządu zł Ma konto (różne konta korespondujące) zł 2. Sprzedaż usług zakończonych w bieżącym okresie zł - faktura sprzedaży: Ma konto 700 Sprzedaż produktów zł 3. Ustalenie i zaksięgowanie kosztu wytworzenia sprzedanych usług zł: Wn konto 712 Koszt własny sprzedanych usług działalności podstawowej zł Ma konto 502 Koszty działalności usługowej zł 4. Przeksięgowanie salda konta 502 dotyczącego usługi niezakończone zł: 4 / 5

5 Wn konto 603 Usługi niezakończone Ma konto 500 Koszty działalności usługowej Jednostka ustala wynik finansowy w wariancie kalkulacyjnym: na wynik finansowy przeksięgowuje przychody ze sprzedaży zł, koszt własny sprzedanych usług 7000 zł oraz koszty zarządu 2000 zł. Przykład 3 Firma stosuje tylko konta zespołu 4: 1. Koszty rodzajowe poniesione w okresie, łącznie zł: Wn konta zespołu 4 Ma konto (różne konta korespondujące) 2. Sprzedaż usług zakończonych w bieżącym okresie zł - faktura sprzedaży: Ma konto 700 Sprzedaż produktów zł 3. Ustalenie i zaksięgowanie kosztu wytworzenia niezakończonych usług zł Wn konto 630 Produkcja w toku zł Ma konto 490 Rozliczenie kosztów zł Firma ustala wynik finansowy w wariancie porównawczym, w związku z czym przeksięgowuje na wynik finansowy osiągnięte przychody (15.000), koszty ujęte w układzie rodzajowym oraz zmianę (zwiększenie) stanu produktów (saldo ustalone na koncie 490 Rozliczenie kosztów 1000 zł). 5 / 5

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego

WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego WYKŁAD 5 Temat: Zagadnienia: Zasady funkcjonowania kont wynikowych i ustalania wyniku finansowego 1. Pojecie i istota operacji wynikowych 2. Zasady ustalania wyniku finansowego 3. Elementy wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych informacji na temat prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej NOVITUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Sączu na dzień 30 listopada 2010 r. Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów

Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów Klasyfikacja materiałów i towarów Materiały są rzeczowym składnikiem majątku obrotowego jednostki gospodarczej, nabytym od obcych kontrahentów krajowych lub

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa Temat spotkania: i rozliczenia międzyokresowe w rachunkowości dr Tomasz Gabrusewicz 1 tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Istota rezerw określane są jako zabezpieczenie jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 za rok obrotowy 2014 Łódź, 08 maj 2015 r. 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Parking

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU BIELSKOBIAŁA, 3 listopada 2013 roku INFORMACJE OGÓLNE Informacje o Spółce Emitent został utworzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym Projekt Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ Wzorcowy plan kont dla Zakładów

Bardziej szczegółowo