Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (5)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (5)"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (5) Część V: rachunki decyzyjne na bazie kosztów istotnych i kosztów utraconych korzyści prof. zw. dr. hab. Jan Turyna Warszawa 2016

2 Koszty istotne Kryterium: wpływ przyszłego kosztu na decyzję => koszty istotne (ang. relevant) i nieistotne (ang. irrelevant) KOSZTY ISTOTNE NIEISTOTNE Są dwa warunki, aby koszt był uznany za istotny dla podejmowania decyzji tj. są to koszty przyszłe (typu ex-ante); żadne koszty minione nie mają wpływu na proces decyzyjny, są to koszty różniące się pomiędzy sobą w różnych wariantach działania.

3 Koszty istotne PRZYKŁAD: wybór środka komunikacji w kolejnym miesiącu SAMOCHÓD KOMUNIKACJA MIEJSKA Ubezpieczenia 200,-/mc Czynsz za garaż 200,-/mc Okresowy przegląd 300,-/mc Benzyna 250,-/mc Bilet 300/,-mc Łącznie 950,-/mc 300/,-mc Koszty istotnymi (unikalnymi) dla podjęcia decyzji spośród wyżej wymienionych są: benzyna i bilet. Inne koszty są nieistotne dla decyzji tj. nie wpływają na wybór (bo i tak je poniesiemy, nie są unikalne). Zatem: - bilet > benzyna - wybór samochodu - bilet < benzyna - wybór komunikacji miejskiej.

4 Koszty utraconych korzyści KOSZTY UTRACONYCH KORZYŚCI (ang. opportunity costs) Są to koszty, które ponieślibyśmy w wyniku zaniechania jednego działania na rzecz innego działania; muszą one być zatem włączone jako dodatkowa pozycja kalkulacyjna w drugim wariancie. Jest to abstrakcyjna kategoria, jednak ważna w procesie decyzyjnym. Koszty utraconych korzyści pojawiają się jedynie wtedy, gdy napotykamy na deficyt jakiegoś składnika majątkowego np. czasu pracy, aktywów trwałych, środków pieniężnych itd. Właśnie ten deficyt powoduje, że chcąc realizować jakieś nowe działanie musimy zrezygnować w całości lub części z jakiegoś dotychczasowego działania; przeliczona na pieniądze, utracona korzyść z dotychczasowego działania staje się składnikiem kosztów nowego działania.

5 Koszty utraconych korzyści Przykład: Rozważamy produkcję nowego podzespołu, co wymagałoby 100 godz. pracy maszyny "x" w skali miesiąca. Aktualnie czas pracy maszyny "x" jest w całości przeznaczony na produkcję wyrobu "a". zatem przyjęcie zlecenia na wytwarzanie półfabrykatu oznaczałoby ograniczenie produkcji "a", a więc - przychodów z jego sprzedaży o 200,-. Koszty zmienne wykonania nowego zlecenia w skali jednego miesiąca wyniosą wg wstępnych szacunków 1000,-. Czy powinniśmy podjąć produkcję podzespołu? Przyjęcie zlecenia = utrata przychodów ze sprzedaży "a" o 200,-. Ta kwota to właśnie koszt utraconych korzyści i powinna być włączona. jako dodatkowy koszt do nowego zlecenia. aby więc zlecenie mogło być przyjęte to przychód z niego musi być przynajmniej = 1000, ,- = 1200,-

6 Koszty w procesach decyzyjnych Koszty stałe są nieistotne punktu widzenia decyzyjnego; chodzi o to, że i tak zostaną poniesione, niezależnie od przyjętego wariantu działania; powinniśmy je zatem wyłączyć z procesu decyzyjnego. Analogicznie, istnieją istotne przychody lub istotny wynik finansowy; są one takie wtedy, gdy różnią się w poszczególnych wariantach działania. Klasyfikacja typowych decyzji wg cyklu operacyjnego np. faza zakupu kupić czy wytworzyć, faza wytwarzania zaprzestać wytwarzania nierentownego produktu, faza sprzedaży decyzje cenowe, inne rodzaje decyzji.

7 Kupić czy wytworzyć Elementy Typ kosztu Kupić Wytworzyć kosztów - Materiały bezpośr. Istotny - 300,- - Płace bezpośr. Istotny - 100,- - Inne koszty zmienne Istotny - 50,- - Koszty stałe Nieistotny 100,- 100,- - Zakup Istotny 500,- - Razem 600,- 550,-

8 Kupić czy wytworzyć Przy powyższych założeniach wybierzemy wariant wytwarzania. Suma kosztów produkcji (450) jest niższa od ceny nabycia półproduktu (500). Eliminujemy z analizy koszty stałe (100), jako nieistotne z punktu widzenia wyboru wariantu działania. Decyzje typu kupić czy wytworzyć są oparte na kosztach istotnych. Podejmując je, musimy wyłączyć wszystkie koszty nieistotne, które nie odnoszą się do określonego działania, a zatem nie wspomogą nas w procesie decyzyjnym.

9 Kupić czy wytworzyć Zauważmy, że problem istotności jest wspólny dla wszystkich informacji w procesach decyzyjnych, dotyczy nie tylko kosztów. Decyzje tego rodzaju mają często miejsce, gdy firma nie ma wolnych mocy produkcyjnych lub zasobów czynników produkcji (np. pieniędzy). Zatem podjęcie nowej działalności oznacza ograniczenie dotychczasowej, co może w konsekwencji prowadzić do pojawienia się kosztów utraconych korzyści; powinnyśmy je zatem uwzględnić w naszej analizie.

10 Kupić czy wytworzyć Wykorzystujemy do analizy dane z przykładu wcześniejszego, dotyczącego kosztów relewantnych i nierelewantnych. Pojawia się jednak dodatkowe założenie i w związku z deficytem czasu pracy maszyn, produkcja nowego półproduktu wymagałaby 20 maszynogodzin miesięcznie, i o te 20 maszynogodzin należałoby zredukować czas pracy w ramach dotychczasowej działalności. Jedna maszynogodzina to równowartość 8,-, zatem koszty utraconych korzyści wyniosłyby 160,-. Nowa kalkulacja: materiały bezpośrednie 300,- płace bezpośrednie 100,- pośrednie koszty produkcji (zmienne) 50,- koszty utraconych korzyści 160,- łącznie 610,- zakup 500,- różnica 110,-na korzyść kupna.

11 Zaprzestać wytwarzania produktu Tego rodzaju problemy decyzyjne mogą pojawić się, gdy produkcja wykazuje niską rentowność. Powstaje wówczas problem wyboru: produkować, czy zaprzestać produkcji nierentownego wyrobu. Analiza sytuacji wymaga, abyśmy szczególną uwagę poświęcili kosztom stałym, alokowanym do produktu nierentownego. Pytanie: czy wszystkie koszty stałe, alokowane do produktu, który chcemy zaniechać, znikną wraz z zaprzestaniem produkcji? Odpowiedź: jeżeli tak, to decyzja jest oczywista zaprzestać produkcji; jeżeli nie wówczas problem komplikuje się...

12 Zaprzestać wytwarzania produktu Przykład: Dane Produkt A Produkt B Produkt C Sprzedaż , , ,- Koszty zmienne (-) ,- (-) ,- (-) ,- Marża brutto , , ,- Koszty stałe (-) ,- (-) ,- (-) ,- Zysk ze sprzedaży ,- ( ), ,-

13 Zaprzestać wytwarzania produktu Wnioski: Analiza wskazuje na celowość zaprzestania produkcji B. Jednak: jeżeli zaprzestaniemy wytwarzać B, wtedy istniejące koszty stałe obciążą pozostałe produkty tj. A i C, zmniejszając ich rentowność. Przykładowo załóżmy, że jeżeli zrezygnujemy z B, to koszty stałe alokowane do B (łącznie 40,000,-) zmniejszą się jedynie o ,-; wówczas pozostałe kosztów stałych alokowanych do B obciąży produkty: A i C. Ponowna kalkulacja wyniku wskazuje, że: utrzymanie B przyniesie zysk ze sprzedaży wyższy o ,- niż zaprzestanie wytwarzania B.

14 Zaprzestać wytwarzania produktu Kalkulacja Utrzymanie produkcji B Zaprzestanie produkcji B Łączna sprzedaż , ,- Łączne koszty zmienne (-) ,- (-) ,- Łączna marża brutto , ,- Łączne koszty (-) ,- (-) ,- Łączny zysk ze sprzedaży , ,-

15 Ustalanie cen poniżej kosztów wytwarzania Spółka produkująca obuwie zaplanowała wytworzenie par w następującym kwartale. Poniżej zestawiono oszacowane koszty wytworzenia obuwia. materiały bezpośrednie ,- płace bezpośrednie ,- pośrednie koszty produkcji (zmienne) ,- pośrednie koszty produkcji (stałe) ,- Razem koszty produkcji ,- Spółka ma pakiet zamówień na par po 180,-/1 parę. Mamy ofertę na zakup pozostałych par, jednak po 120,-/1 parę tj. poniżej kosztów produkcji. Czy należy przyjąć tę ofertę?

16 Ustalanie cen poniżej kosztów wytwarzania Wstępna analiza danych nakazuje odrzucić ofertę, gdyż jednostkowy koszt produkcji wynosi: ,-/ par = 140,-/1 parę. Jednak: cena 180,-/1 parę jest ceną długofalową, przewidzianą na okres min. kilku miesięcy. W tym przypadku minimalna cena musi pokryć pełne koszty wytworzenia obuwia. Problem sprzedaży par jest krótkookresowy, gdyż zależy nam na ich jak najszybszej sprzedaży. Stąd kalkulację oprzemy na formule opartej o marżę brutto. Zatem

17 Ustalanie cen poniżej kosztów wytwarzania Pomińmy zatem w analizie koszty stałe, jako nieistotne dla podjęcia powyższej decyzji i zestawmy koszty zmienne, jako istotne dla sprzedaży par obuwia: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie zmienne koszty produkcji ,- (20,-/1parę) ,- (60,-/1parę) ,- (20,-/1parę) łącznie ,- przychód (2.000 x 120,-) ,- dodatkowa marża brutto ,-. Decyzja: przyjąć ofertę.

18 Ustalanie cen poniżej kosztów wytwarzania Nie mogliśmy jednak dokonywać takich transakcji ciągle, gdyż koszty stałe muszą być jednak kiedyś pokryte z wypracowanej marży brutto. Potraktujmy ją zatem jako transakcję jednorazową. Lepiej je sprzedać, niż trzymać w magazynie "zamrażając" własne środki oraz ponosząc koszty magazynowania. Pytanie: poniżej jakiej ceny nie powinniśmy sprzedawać pozostałych par? Odpowiedź: poniżej 100,-/1 parę; jest to cena minimalna równa jednostkowemu kosztowi zmiennemu.

19 Użytkować lub wymienić środek trwały Decyzje takie mają charakter długofalowy, ale są oparte na rachunku kosztów istotnych. Przykład: mamy maszynę kupioną 3 lata temu za ,-, przewidywana żywotność maszyny 6 lat; dotychczasowe umorzenie liczone metodą liniową 9.000,-. Problem: kupno nowej maszyny, która pozwoliłaby na zmniejszenie kosztów zmiennych produkcji z 0,3/1 szt. do 0,2/1 szt.; koszt nowej maszyny wynosi 7.000,- a jej okres użytkowania 3 lata. Wolumen produkcji obu maszyn: szt.; wartość rynkowa starej maszyny 4.000,-.

20 Użytkować lub wymienić środek trwały Elementy kosztów użytkować wymienić koszty wytwarzania (3 lata) - 0,3/szt. x szt. - 0,2/szt. x szt. Dalsze umarzanie Strata ze sprzedaży starej maszyny ( ) Zakup nowej maszyny , , , , ,- Łączne dalsze koszty , ,- Decyzja: wymienić sprzęt

21 Użytkować lub wymienić środek trwały Rozwiązanie oparte na istotnych przepływach pieniężnych: 3-letnie oszczędności na kosztach zmiennych 6.000,- cena rynkowa starej maszyny (+) 4.000,- istotne wpływy pieniężne razem ,- cena zakupu nowej maszyny (-) 7.000,- przepływy pieniężne netto 3.000,- Decyzja: wymienić sprzęt

22 Użytkować lub wydzierżawić środek trwały Podstawą decyzji jest rachunek kosztów utraconych korzyści. Przykład: Mamy własny lokal w centrum miasta. Dostaliśmy ofertę wynajmu za roczny czynsz ,-. Aktualny zysk netto z użytkowania lokalu ,- rocznie. Kalkulacja Zysk z użytkowania ,- Koszty utraconych korzyści (czynsz) (-)30.000,- Wynik ,- Wniosek Przewaga użytkowania nad dzierżawą => nadal użytkować

23 Wyprodukować lub sprzedać Załóżmy, że pewien półprodukt może być sprzedany od razu lub też nadal wytworzony i sprzedany dopiero jako wyrób gotowy. Aby podjąć decyzję w tym zakresie należy porównywać: marżę brutto uzyskaną w wyniku sprzedaży półproduktu oraz marżę brutto uzyskaną ze sprzedaży wyrobu gotowego. Przychód ze sprzedaży półproduktu stanowi koszt utraconych korzyści dołączony jako pozycja kalkulacyjna do kalkulacji dalszego procesu produkcji.

24 Wyprodukować lub sprzedać Przykład: przyjmijmy, że półprodukt o jednostkowym koszcie zmiennym produkcji wynoszącym 6,- może być sprzedany za 9,-/1 szt. Dalszy proces produkcji prowadzi do wzrostu jednostkowych zmiennych kosztów wytwarzania o 3,-, jednak wyrób gotowy może zostać sprzedany za 15,-. Wytwarzane będzie szt. produktu. Jaką decyzję należy podjąć? Sprzedaż produktów gotowych ( szt. x 15,-) ,- (-) dodatkowe koszty produkcji ( szt. x 3,-) ,- (-) sprzedaż półproduktu ( szt. x 9,-) ,- (=) Marża brutto (nadwyżka sprzedaży produktu) ,- Decyzja: wytwarzać i sprzedać produkty gotowe.

25 Analizy przypadków Przykład 10: spółka M produkuje makarony. Dane na temat sprzedaży opracowane przez dział księgowości na bazie rachunku kosztów są następujące: Makaron Ilość Przychód Koszty produkcji: Wynik na sprzedaży zmienne stałe Kokardki t , , ,- (-10000,-) Muszelki t , , , ,- Wiadomo także, iż możliwości produkcyjne Spółki są niewykorzystane, ale jedynie w odniesieniu do Kokardek, nie przewiduje się zmiany warunków produkcji, zaś koszty stałe mają charakter ogólny i nie są alokowane do konkretnych produktów. Spółka otrzymała dodatkowe zamówienie na makaron "Kokardki" w ilości 500 t. w cenie 180,- za tonę. Należy ustalić czy zaniechać produkcji "Kokardek", czy też przyjąć dodatkowe zamówienie na "Kokardki".

26 Analizy przypadków Przykład 11: spółka X (por. przykład 1) wytworzyła i sprzedała w ubiegłym roku szt. odzieży po 100,-. Jednostkowe koszty zmienne wyniosły 63,-, zaś koszty stałe (produkcji, zarządu i sprzedaży) ,-. Zdolności produkcyjne Spółki (maszyny, czas pracy itd.) nie są aktualnie w pełni wykorzystywane; posiadany park maszynowy i zasoby pracy umożliwiają wyprodukowanie szt. odzieży. Dla pełniejszego wykorzystania zdolności produkcyjnych i podwyższenia zysku kierownictwo Spółki rozważa następujące warianty przyszłych działań: pośrednik (hurtownia odzieży) jest skłonny podjąć się sprzedaży dodatkowych szt. odzieży, pobierając rabat w wysokości 10% od ceny sprzedaży (dot. całej produkcji), inny producent wystąpił z propozycją zakupu dodatkowo szt. odzieży; podjęcie dodatkowej produkcji - z uwagi na zmianę wymagań jakościowych - wiąże się ze wzrostem kosztów zmiennych o 25% i kosztów stałych o ,-

27 Analizy przypadków Przykład 11 (c.d.): Badania marketingowe wskazują, iż Spółka mogłaby wejść na rynek z odzieżą skórzaną w ilości szt. w cenie 150,- i przy jednostkowych kosztach zmiennych 110,-. Wymagałoby to jednak wydzierżawienia specjalistycznych maszyn i szkolenia pracowników, co zwiększyłoby koszty stałe o ,- Ustalić najbardziej korzystny wariant oraz w którym wariancie są najlepiej wykorzystane zdolności produkcyjne jako relacja wielkości produkcji do produkcji maksymalnej

28 Przykład 12: Analizy przypadków Spółka wytwarza jeden standardowy produkt. Poniżej przedstawiono kalkulację jednostkowego kosztu zmiennego produkcji: materiały bezpośrednie 10,00,- płace bezpośrednie 7,50,- zmienne koszty pośrednie 1,25,- Łącznie 18,75,- Budżet spółki na kolejny rok zawiera m.in. następujące dane: Sprzedaż szt. Stałe koszty operacyjne: - produkcji ,- - administracyjne ,- - sprzedaży ,- Łączna marża brutto ,-

29 Przykład 12 (c.d.): Analizy przypadków Kierownictwo spółki jest niezadowolone z dotychczasowych wyników oraz przyjętych założeń budżetu. Na posiedzeniu zarządu dyskutowano rozmaite warianty działania dla polepszenia sytuacji w następnym roku. Oto one: a) Dyrektor d/s produkcji sugerował obniżkę ceny sprzedaży o 10%. Jego zdaniem spowodowałoby to wzrost wolumenu sprzedaży o 25%. Nastąpiłby jednak wzrost kosztów stałych produkcji o ,- zaś kosztów sprzedaży o ,-. b) Dyrektor d/s finansów sugerował coś wręcz przeciwnego tj. wzrost ceny sprzedaży o 10%. Równocześnie, gdyby bieżące wydatki na reklamę w obecnej wysokości ,- zostały zwiększone do poziomu ,-, wówczas wolumen sprzedaży zwiększyłby się do szt. Stałe koszty produkcji wzrosłyby o ,-, zaś stałe koszty sprzedaży o ,-.

30 Przykład 12 (c.d.): Analizy przypadków c) Dyrektor naczelny stwierdził, że oczekuje zysku netto ze sprzedaży w wysokości ,-. Zapytał, jaka powinna być cena sprzedaży, aby osiągnąć ten poziom zysku, jeżeli równocześnie wzrost kosztów reklamy o ,- spowodowałby wzrost wolumenu sprzedaży o 10%; wzrosłyby też koszty stałe produkcji o ,-, a koszty sprzedaży o ,-. d) Dyrektor d/s marketingu sugerował, że poprze odpowiednią kampanię reklamową nastąpiłby wzrost przychodów ze sprzedaży o 20%, a zysk netto ze sprzedaży wyniósłby 15% obrotów spółki. Stałe koszty produkcji musiałyby wzrosnąć o ,-, zaś koszty sprzedaży o ,-. Zadał pytanie, jakie musiałyby być dodatkowe koszty na reklamę, aby osiągnąć te rezultaty? Na podstawie powyższej dyskusji należy oszacować finansowe skutki każdego z omawianych wariantów działania w przyszłym roku.

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę 1 *Nadwyżka cenowa TR TVC = wynik finansowy + TFC Wynik finansowy = Nadwyżka cenowa - TFC 2 Decyzja o rezygnacji z produktu powinna się opierać na porównaniu

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk, muszą być zachowane odpowiednie relacje między przychodami ze sprzedaży i kosztami, tzn. przychody powinny być wyższe od poniesionych

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Decyzje zarządcze 1/58

Rachunkowość. Decyzje zarządcze 1/58 Rachunkowość zarządcza Decyzje zarządcze 1/58 Decyzje zarządcze Spis treści Rodzaje decyzji zarządczych Decyzje podjąć / odrzucić działanie Ogólny opis Koszty relewantne opis i przykłady Przykłady decyzji

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Rachunki kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Rachunki decyzyjne Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość zarządcza (Zajęcia nr 1) Agenda. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość zarządcza (Zajęcia nr 1) Agenda. Dr Marcin Pielaszek Agenda (Zajęcia nr 1) 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji kosztowej przy podejmowaniu decyzji Dr Marcin Pielaszek 2 Zagadnienia organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Podstawowa literatura Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJA JEDNOASORTYMENTOWA przychody Sx PRw margines bezpieczeństwa margines bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018 Warszawa, 24-06-2019 1 1) Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu za bieżący rok obrotowy.

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Zajęcia nr 1) Dr Marcin Pielaszek 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji w rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

Rola rachunkowości zarządczej

Rola rachunkowości zarządczej Rola rachunkowości zarządczej Rachunkowość finansowa: zajmuje się pomiarem i ewidencją majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowywaniem na tej podstawie raportów finansowych Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE OPTYMALNA STRUKTURA PRODUKCJI Na podstawie: J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2013 1 DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE Decyzje krótkookresowe to takie, które dotyczą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami Prowadzący: dr Robert Piechota Literatura 1. A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Wyd. Absolwent, Łódź 2001. 2. R. Piechota:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami dr Robert Piechota Wykład 2 Analiza progu rentowności W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing 1. Produkować samemu czy zlecić wytwarzanie na zewnątrz ( outsourcing)? Rozstrzygnięcie tego problemu decyzyjnego wymaga porównania ceny

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA(4)

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA(4) Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA(4) Część IV: analiza progu rentowności, tworzenie cen i decyzje cenowe Warszawa 2016 r. prof. dr hab. Jan Turyna Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - Ćwiczenia #6

RACHUNKOWOŚĆ - Ćwiczenia #6 Instytut Rachunkowości Kolegium Zarządzania i Finansów 110560 RACHUNKOWOŚĆ - Ćwiczenia #6 dr Michał Kaczmarski Adiunkt https://www.e-sgh.pl/michal_kaczmarski/110560 Warszawa, 10 maja 2018 r. Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 2 - ZAPASY

MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 2 - ZAPASY MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 2 - ZAPASY Definicja: Aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, aktywa będące w trakcie produkcji przeznaczonej do takiej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów zmiennych. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów zmiennych prowadzenie: dr Adam Chmielewski koszty produkcji ogólne zarządu i sprzedaży zmienne stałe produkt zapasy sprzedane wynik finansowy Czym są koszty stałe i zmienne? koszty zmienne

Bardziej szczegółowo

Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej.

Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej. METODY WYLICZANIA CEN. /odcinek I / Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej. Poprawnie wyznaczony poziom cen twojej produkcji lub usług, to podstawa sukcesu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza wykład 3

Rachunkowość zarządcza wykład 3 Rachunkowość zarządcza wykład 3 Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach? Analiza progu rentowności Ilościowy i wartościowy próg rentowości Marża brutto, strefa bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Przemysłowo - Handlowej w Tychach za okres od do r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Przemysłowo - Handlowej w Tychach za okres od do r. Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Przemysłowo - Handlowej w Tychach za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. 1.1 Środki trwałe wartość brutto Nazwa grupy składników

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA(2)

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA(2) Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA(2) Część II: Koszty i ich klasyfikacje, rachunek kosztów: pełnych i zmiennych prof. zw. dr. hab. Jan Turyna Warszawa

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój Podstawy finansów dr Sylwia Machowska - Okrój 1 Wykład na podstawie: Rachunkowość zarządcza, red. naukowa Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, wyd. Oficyna, 2014, rozdział 3 2 Koszty i pojęcia bliskoznaczne

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 4. Koszty w podejmowaniu decyzji analiza punktów krytycznych produkcji, kosztów, cen i stopy zwrotu (analiza Cost-Volume-Profit), próg rentowności (BEP) dla jednego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (7)

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (7) Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (7) Część VII: planowanie (budżetowanie) kosztów, kontrola budżetowa Warszawa 2016 prof. dr hab. Jan Turyna Planowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Tynieckiej 40,

Bardziej szczegółowo

KOSZTY W UJĘCIU ZARZĄDCZYM. Karolina Szyderska Anna Szymaniak

KOSZTY W UJĘCIU ZARZĄDCZYM. Karolina Szyderska Anna Szymaniak KOSZTY W UJĘCIU ZARZĄDCZYM Karolina Szyderska Anna Szymaniak KOSZTY W PROCESIE DECYZYJNYM Koszt stanowi wyrażone w pieniądzu celowe zużycie majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowosc menedzerska W1. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Plan prezentacji

Rachunkowosc menedzerska W1. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Plan prezentacji Plan prezentacji Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Dr Marcin Pielaszek 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji w rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia analizy progu rentowności

Podstawowe założenia analizy progu rentowności Podstawowe założenia analizy progu rentowności 1 Koszty całkowite zależą liniowo od rozmiarów produkcji koszty zmienne są proporcjonalnie zmienne, a stałe bezwzględnie stałe Wielkość sprzedaży równa wielkości

Bardziej szczegółowo

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE PYTANIA 1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE 2. CZY ZGADZASZ SIĘ Z TWIERDZENIEM, ŻE DECYZJE TAKTYCZNE SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA ORGANIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Ilość produkowanych komponentów

Ilość produkowanych komponentów Zad. 1 Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada zmechanizowany Zakład będący samodzielnym ośrodkiem kosztów. W ostatnim miesiącu z zakupionych komponentów w zakładzie wykonywane były 2 zlecenia produkcyjne.

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Próg rentowności ( literaturze przedmiotu spotyka się również określenia: punkt równowagi, punkt krytyczny, punkt bez straty punkt zerowy) jest to taki punkt, w którym jednostka

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej FiM Consulting Sp. z o.o. Ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl 1 WPROWADZENIE DO LISTY WSKAŹNIKÓW 1. Wskaźniki - są

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów Rozdział 1 Wycena aktywów i pasywów Zadanie 1.1 Spółka akcyjna AGNES zgodnie z aktem notarialnym nabyła grunt o wartości 200 000 zł z zamiarem rozszerzenia swojej działalności. Opłata notarialna związana

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. skutki przeklasyfikowania aktywów do inwestycji aktualizacja wartości vs odpisy umorzeniowe

Inwestycje. skutki przeklasyfikowania aktywów do inwestycji aktualizacja wartości vs odpisy umorzeniowe Inwestycje 1 Inwestycja art. 3 ust 1 pkt 17. aktywa POSIADANE w celu osiągania korzyści ekonomicznych z: (wytworzone) przyrostu wartości odsetek dywidend transakcji handlowych klasyfikacja inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE EDISON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013.

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE EDISON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013. RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013. EDISON S.A. 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego... 3 B. Bilans...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych produkcji ogólne zarządu i sprzedaŝy prowadzenie: dr Adam Chmielewski zmienne stałe produkt zapasy sprzedane wynik finansowy Czym są stałe i zmienne?

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . (imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy) KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Krótki opis działalności Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Rachunkowość w gospodarce rynkowej, czyli od kalkulacji kosztów do zarządzania nimi

Rozdział 1 - Rachunkowość w gospodarce rynkowej, czyli od kalkulacji kosztów do zarządzania nimi Rozdział 1 - Rachunkowość w gospodarce rynkowej, czyli od kalkulacji kosztów do zarządzania nimi 1. Które z poniższych stwierdzeń najbardziej charakteryzuje rachunkowość finansową: a) jest zorientowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od do

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od do INFORMACJA DODATKOWA do bilansu za 2016 rok dla Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej w Tychach Sporządzona zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Rachunkowości 1. Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa w

Bardziej szczegółowo

STWÓRZ BUDŻET SWOJEJ FIRMY

STWÓRZ BUDŻET SWOJEJ FIRMY STWÓRZ BUDŻET SWOJEJ FIRMY WSTĘP AGENDA Wstęp Co to jest budżet Elementy budżetu Rodzaje kosztów Excel Czas na pytania KILKA SŁÓW O PROWADZĄCYM Szymon Kurzyca Serial entrepreneur Doświadczenie w VC i BA

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo