RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, tel. (91)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945"

Transkrypt

1 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, tel. (91) Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie kształtowały się następująco: kontrola jakości zł obsługa techniczna (konserwacje) zł W tym czasie wytworzono kg sera MUUU i kg masła MEEE. Jednostkowe koszty bezpośrednie wyniosły odpowiednio 54 zł/kg (ser), i 8 zł/kg (masło). W trakcie okresu: przeprowadzono 280 kontroli (200 dotyczy sera, 80 masła), dokonano 400 konserwacji (z czego 240 związanych z produkcją sera, a 160 z produkcją masła). Ustal jednostkowy koszt wytworzenia 1 kg sera i 1 kg masła, metodą uwzględniającą rachunek kosztów działań (ABC). Czy produkcja sera i masła jest opłacalna, jeżeli ich cena wynosi odpowiednio 61 zł/kg i 12 zł/kg. Ustal jednostkową marżę brutto. Zadanie 2 (Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych) Spółka ZIOM wytwarza ekskluzywne likiery bezalkoholowe, których jednostkowa cena sprzedaży wynosi 32 zł/l, a jednostkowy koszt zmienny wynosi 16 zł/l. Dane dotyczące produkcji i wyrobów zawiera tabela: Miesiąc Kwiecień Maj Produkcja w litrach Sprzedaż w litrach Koszty stałe wydziałowe (uwzględniane w koszcie wytworzenia) zł zł Koszty stałe zarządu (nieuwzględniane w koszcie wytworzenia) zł zł Na podstawie danych ustalić wynik finansowy i wartość zapasu wyrobów stosując rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych. Dokonać interpretacji otrzymanych wyników. Zadanie 3 (wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych) Przedsiębiorstwo usługowe UHU sporządziło rachunek zysków za 200X r. i strat z podziałem na ośrodki odpowiedzialności (centa zysku): Ośrodek 1 Ośrodek 2 Przychody ze sprzedaży zł zł Koszty zmienne zrealizowanych zł zł usług Marża brutto I stopnia zł zł Koszty stałe ośrodków zł zł Marża brutto II stopnia zł zł Koszty stałe w skali przedsiębiorstwa wynoszą zł. Ustalić wynik z działalności usługowej oraz dokonać oceny ośrodków odpowiedzialności,stosując kryterium: 1) marży brutto, 2) stopy marży brutto, 3) stopy zwrotu kapitału (ROI), wiedząc że kapitał zaangażowany w ośrodku A wynosi zł, a w ośrodku B zł. Zadanie 4 (Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej) Przedsiębiorstwo OGRANICZENI wytwarza trzy produkty: A, B i C. Koszty stałe wynoszą zł. Ustal ilościowy próg rentowności dla poszczególnych produktów, korzystając z następujących danych: Zdolność produkcyjna (szt.) Popyt (szt.) Jednostkowy koszt zmienny (zł/szt.) Jednostkowa cena sprzedaży (zł/szt.) Ile wyrobów należy sprzedać, aby uzyskać zysk w kwocie zł? Zadanie 5 (Analiza progu rentowności) Koszty stałe przedsiębiorstwa ALOHA wynosiły zł, a koszty zmienne zł. Cena wyrobu wynosiła 10 zł/ szt., a stopa marży brutto jest równa 75%. Ile wyrobów sprzedało przedsiębiorstwo w analizowanym okresie? 1

2 Zadanie 6 (Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych, analiza progu rentowności) W przedsiębiorstwie ŚWIATŁOŚĆ produkcja i koszty dla wyrobu C w poszczególnych kwartałach kształtowały się następująco: Kwartał Produkcja w szt. Koszty w zł. I II III IV Na podstawie przedstawionych danych: a) ustal koszty stałe i zmienne metodą najwyższego i najniższego punktu, b) ustal ile wyrobów należy sprzedać w ciągu kwartału, aby pokryć wszystkie koszty, jeżeli cena sprzedaży wyrobu C wynosi zł/ szt., c) ustal ile wyrobów należy sprzedać, aby uzyskać zysk netto w kwocie zł, jeżeli stawka podatku dochodowego wynosi 19%, Zadanie 7 (Analiza progu rentowności) Przedsiębiorstwo ZETA wytwarza masowo jeden produkt. Wybrane dane dotyczące produkcji zawiera tabela: Wielkość produkcji szt Koszty stałe przedsiębiorstwa zł Cena jednostkowa 10 zł/szt Jednostkowy koszt zmienny 6 zł/szt Na podstawie przedstawionych danych: a) oblicz ilościowy próg rentowności (dokonaj interpretacji wyniku), b) oblicz wartościowy próg rentowności (dokonaj interpretacji wyniku), c) ustal stopę marży brutto w analizowanym roku i dokonaj jej interpretacji, d) ustal względną strefę bezpieczeństwa i dokonaj jej interpretacji, e) ustal, ile wyrobów trzeba wytworzyć i sprzedać, aby zagwarantować rentowość, jeżeli koszty stałe wzrosną o 25%, f) ustal ile wyrobów należy sprzedać, aby uzyskać zysk netto w kwocie zł, jeżeli stawka podatku dochodowego wynosi 19% (przy kosztach stałych z poprzedniego punktu), Zadanie 8 (Ustalanie progu rentowności przy produkcji wieloasortymentowej) W przedsiębiorstwie przemysłowym PAKER wykorzystuje się wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych. Ustalić ilościowy oraz wartościowy próg rentowności, wykorzystując dane przedstawione w tabeli: Asortyment wyrobów D Jednostkowa cena sprzedaży (c) Jednostkowy koszt zmienny (Kz) Jednostkowa marża brutto (mb) Koszty stałe asortymentu (KSa) Koszty stałe przedsiębiorstwa (KSp) zł Zadanie 9 (Analiza progu rentowności) Względna strefa bezpieczeństwa wynosi 30%. Wartościowy próg rentowności zł. Jaka jest rzeczywista wartość przychodów ze sprzedaży? Zadanie 10 (Krótkookresowe rachunki decyzyjne) Przedsiębiorstwo POTĘGA UMYSŁU może produkować trzy asortymenty wyrobów A, B, C. Miesięczne zdolności produkcyjne wynoszą 2000 maszynogodzin. Analiza rynku wykazała ograniczenia ze strony popytu, które wynoszą dla asortymentu A szt., B szt., C szt. Jednostkowa cena sprzedaży (zł) Jednostkowy koszt zmienny (zł) Norma czasu wytwarzania (szt./mh) 0,5 0,8 0,4 2

3 Koszty stałe wynoszą zł. Na podstawie danych określić, które produkty firma powinna produkować, aby osiągnąć maksymalny zysk. Ustal jego kwotę. Zadanie 11 (Krótkookresowe rachunki decyzyjne) Przedsiębiorstwo LAS może produkować trzy asortymenty wyrobów X, Y, Z. Miesięczne zdolności produkcyjne wynoszą 5000 maszynogodzin. Analiza rynku wykazała ograniczenia ze strony popytu, które wynoszą dla asortymentu: X szt., Y szt., Z szt. Jednostkowa cena sprzedaży (zł) Jednostkowy koszt zmienny (zł) Norma czasu wytwarzania (szt./mh) 0,5 0,8 0,4 Koszty stałe wynoszą zł. Na podstawie danych określić, które produkty firma powinna produkować, aby osiągnąć maksymalny zysk. Ustal jego kwotę. Zadanie 12 (Krótkookresowe rachunki decyzyjne) Spółka SAD może wytwarzać wyrób A i B. Zestawienie danych dotyczących wyrobów zawiera poniższa tabela: A B Cena sprzedaży (zł/szt.) Jednostkowy koszt zmienny (zł/szt.) Jednostkowa marża brutto (zł/szt.) Koszty stałe (zł/miesiąc) są wytwarzane przy zastosowaniu tych samych maszyn, które mogą pracować w ograniczonym zakresie, a mianowicie: - maszyny do toczenia 100 mh/miesiąc - maszyny do wiercenia 200 mh/miesiąc - maszyny do suszenia 150 mh/miesiąc Normy pracochłonności wytwarzanych wyrobów zawiera poniższa tabela: A B Maszyny do toczenia 2 2,5 Maszyny do wiercenia 1 3 Maszyny do suszenia 0,5 0,75 Na podstawie przedstawionych danych wyznaczyć optymalny wariant produkcyjny stosując metodę kolejnych przybliżeń. Zadanie 13 (Analiza progu rentowności przekształcenia wzorów) W ubiegłym kwartale względna strefa bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie WZOREX wynosiła 25%, a stopa marży brutto 50%. Próg rentowności wyrażony wartościowo wynosił zł. Na podstawie przedstawionych danych obliczyć: a) rzeczywiste przychody ze sprzedaży, b) koszty stałe, c) koszty zmienne, d) zysk. Zadanie 14 (Sporządzanie budżetu przychodów i wpływów) W spółce GROS przychody ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach wynosiły: styczeń zł luty zł marzec zł kwiecień zł Szacowany sposób regulacji należności przedstawia następujące zestawienie: 50% wartości sprzedaży danego miesiąca sprzedaż gotówkowa, 20% wartości sprzedaży danego miesiąca spłata należności po miesiącu, 20% wartości sprzedaży danego miesiąca spłata należności po dwóch miesiącach, 10% wartości sprzedaży danego miesiąca spłata należności po trzech miesiącach. Ustalić wartość wpływów ze sprzedaży w kwietniu. 3

4 Rozwiązanie zadania 1 Ustalenie kosztu jednostkowego procesu: a) kontroli jakości: zł : 280 procesów = 75 zł/proces b) konserwacji: zł : 400 procesów = 82,5 zł/proces Ustalenie kosztów całkowitych produktów: Ser Masło Koszty bezpośrednie 54 zł/kg x 1000kg = zł 8 zł/kg x zł = zł Koszty pośrednie: a) kontrola: b) obsługa techniczna 200 kontroli x 75 zł/proces = konserwacji x 82,5 zł/proces = x 75 = 6000 zł 160 x 82,5 = zł Razem koszty całkowite zł zł Koszty jednostkowe zł : 1000 kg = 88,8 zł/kg 8,16 zł/kg Rozwiązanie zadania 2 Rachunek kosztów zmiennych Lp. Kwiecień Maj Razem 1 Przychody ze sprzedaży Koszty zmienne Korekta o zapas: a) na początek b) na koniec Marża brutto Koszty stałe Wynik finansowy Rachunek kosztów pełnych Lp. Kwiecień Maj Razem 1 Przychody ze sprzedaży Koszty wytworzenia a) zmienne b) stałe Korekta o zapas: a) na początek b) na koniec Koszty stałe Wynik finansowy Jkp (IV) = zł : 6000 szt. = 20 zł/szt. Jkp (V) = zł : 6400 szt. = 18 zł/szt. Sprawdzenie: WF Zapas RKP: RKZ: Różnica: zł Rozwiązanie zadania 3: Ośrodek 1 Ośrodek 2 Kryterium marży brutto II I Stopa marży brutto 33% (I) 27,5% (II) ROI =5000 : zł = 6,67 % (I) = 5500 : zł 4,4% (II) Rozwiązanie zadania 4: 4

5 Maksymalna produkcja Struktura sprzedaży (%) 20% 30% 50% Jednostkowa marża brutto Średnia marża brutto Umowny próg rentowności ilościowy (Rx) =4200 zł : 7 ju = 600 zł/ju Próg rentowności ilościowy Aby uzyskać zysk w kwocie 2000 zł należy wyprodukować: Rx = ( )/7 = 900 ju Po przemnożeniu przez współczynniki: A 180 szt. B 270 szt. C 450 szt. Rozwiązanie zadania 5: Stopa marży brutto = marża brutto/przychody ze sprzedaży Marża brutto = Przychody (P 1 ) - koszty zmienne (Kz) 0,75 = (P )/ P 1 P 1 = zł Ustalenie wielkości produkcji = zł : 10 zł/szt. = szt. Rozwiązanie zadania 6: a) jkz = ( zł zł)/(240 szt. 205 szt.) = 171,43 zł/szt. Ks= zł 171,43 zł/szt. x 240 szt. = ,8 zł b) Rx = ( ,8 zł)/(1000 zł/szt. 171,43 zł/szt.) = 215,86 szt. c) Rx = ( ,8 zł zł x (1/0,81))/(1000 zł/szt. 171,43 zł/szt.) = 223,31 szt. Rozwiązanie zadania 7: a) Rx = zł/(10 zł/szt. 6 zł/szt.) = szt. Przy produkcji na poziomie 2500 szt. przedsiębiorstwo nie ponosi straty ani nie osiąga zysku. b) Rw = szt x 10 zł/szt. = zł Przychody na poziomie zł gwarantują pokrycie wszystkich kosztów, jednak bez osiągnięcia zysku ani straty. c) Stopa marży brutto = ( 4000 szt. x 4 zł/szt.)/4000 szt. x 10 zł/szt. = 0,4 Koszty stałe oraz zysk stanowią 40 % aktualnych przychodów firmy. d) SBB = (4000 szt. x 10 zł/szt.) zł = zł Przychody firmy mogą się zmniejszyć o zł bez poniesienia straty. SBW = zł x 100%/ zł = 37,5% Przychody firmy mogą się zmniejszyć o 37,5% bez poniesienia straty. e) Rx = ( zł x 1,25)/(10 zł/szt. 6 zł/szt.) = szt. (interpretacja jak w a) f) Rx = ( zł zł x 1/0,81)/ (10 zł/szt. 6 zł/szt.) = 4 668,21 szt. (interpretacja jak w a) Rozwiązanie zadania 8: Są wyodrębnione koszty stałe poszczególnych wyrobów, dlatego można stosować metodę segmentową i odrębnie ustalić próg rentowności dla każdego asortymentu: Rxa= (2000 zł zł x 4/( ))/4 = 900 szt. Rwa = 900 szt. x 15 zł/szt. = zł 5

6 Rxb= (5000 zł zł x 4/20)/4 = szt. Rxc= (4800 zł zł x 4/20)/4 = szt. Rxd= (2000 zł zł x 8/20)/8 = 650 szt. Rwb = 1650 szt. x 20 zł/szt. = zł Rwc = 1600 szt. x 10 zł/szt. = zł Rwd = 650 szt. x 30 zł/szt. = zł Rozwiązanie zadania 9: SBB = (P 1 Rw)/P 1 0,3 = (P )/P 1 P1 = ,14 zł Ustalenie maksymalnej wielkości produkcji: Rozwiązanie zadania 10: Jednostkowa cena sprzedaży (zł) Jednostkowy koszt zmienny (zł) Jednostkowa marża brutto Norma czasu wytwarzania (szt./mh) 0,5 0,8 0,4 Marża brutto/warunek ograniczający Koszty stałe wynoszą zł. Na podstawie danych określić, które produkty firma powinna produkować, aby osiągnąć maksymalny zysk. Ustal jego kwotę. Ustalenie maksymalnej wielkości produkcji: 2000 Zdolności produkcyjne Popyt Maksymalna wielkość produkcji Ze względu na najwyższą wartość marży brutto przypadającą na warunek ograniczający należy podjąć produkcję wyrobu A (produkcja tylko wyrobu A) Przychody Wykorzystanie maszynogodzin 1750 Koszty stałe Maksymalny zysk Przy produkcji tylko wyrobu A na poziomie 3500 szt. do dyspozycji pozostają wolne moce produkcyjne: szt A x 0,5 szt./mh= mh. Pozostałe 250 mh można wykorzystać na produkcję wyrobu B w ilości 250 mh/0,4 = 625 szt. Przy produkcji wyrobu A i C wynik ze sprzedaży kształtuje się następująco: A C Przychody Wykorzystanie maszynogodzin Koszty stałe Maksymalny zysk Rozwiązanie zadania 11: Sposób rozwiązywania zbliżony do zad. 10. Najbardziej opłacalna jest produkcja wyłącznie wyrobu B w ilości 6250 szt. Przy takim poziomie produkcji zdolności produkcyjne są w pełni wykorzystane a zysk wynosi zł. Rozwiązanie zadania 12: A B Maszyny do toczenia Maszyny do wiercenia ,66667 Maszyny do suszenia

7 Przybliżenie 1 Zaczynamy od produkcji wyrobu o wyżej marży brutto na najbardziej ograniczający z warunków (B 200/2,5= 80.) Produkcja tylko B A B 0 40 Marża brutto (zł) Koszty stałe (zł/miesiąc) Wynik ze sprzedaży (zł) Wykorzystanie mocy produkcyjnych A B Maszyny do toczenia Maszyny do wiercenia Maszyny do suszenia 0 30 Przy produkcji B na poziomie 40 szt. strata wynosi 2000 zł. Możliwości produkcyjne są ograniczane przez maszyny do toczenia. Przybliżenie 1 jest jednocześnie rozwiązaniem. Rozwiązanie zadania 13: a) SBW = (P 1 Rw)/P 1 0,25 = (P )/ P 1 P 1 = ,33 zł b) Rw = Ks/Stopa MB = Ks/0,5 Ks = zł c) Stopa MB = Marża brutto/ P 1 0,5 = Marża brutto/13 333,33 zł Marża brutto = 6666,5 zł Koszty zmienne = P 1 marża brutto Koszty zmienne = 6666,5 zł d) Zysk = P 1 Ks Kz Zysk = ,33 zł 5000 zł 6666,5 zł = 1666, 83 zł Rozwiązanie zadania 14: Styczeń Luty Marzec Kwiecień Przychody Wpływy , , , , , , , , , , ,00 7

103 2 18 103 3 10 103 4 7 103 3 10 103 4 10 9 4 103 4 17 103 4 19 103 5 2 10 103 5 6 17 103 5 2 103 5 10 103 5 14 http://actweb.ukn.edu.tw/webexam/frmlogin.aspx http://www.admission.ukn.edu.tw/ 103 http://www.admission.ukn.edu.tw

Bardziej szczegółowo

总成绩册公示版.doc

总成绩册公示版.doc 目 录 一 体 育 道 德 风 尚 奖 代 表 团 1 二 参 加 江 西 省 第 十 四 届 运 动 会 突 出 贡 献 奖 1 三 青 少 年 部 现 场 比 奖 牌 榜 2 四 总 分 榜 3 1 青 少 年 部 3 2 成 人 部 县 ( 市 区 ) 组 3 3 成 人 部 市 直 ( 驻 市 ) 机 关 组 4 五 青 少 年 部 政 策 性 带 牌 榜 5 六 单 项 名 次 表 6 1

Bardziej szczegółowo

附件2

附件2 上 海 中 医 药 大 学 授 课 教 案 课 程 名 称 : 脱 位 授 课 教 师 : 张 霆 授 课 时 间 : 年 度 学 期 周 第 七 章 脱 位 内 容 教 具 时 间 分 配 多 媒 体 结 合 板 书 第 一 节 脱 位 概 论 幻 灯 启 发 凡 构 成 关 节 的 骨 端 关 节 面 脱 离 正 常 位 置, 引 起 关 节 功 能 障 碍 者, 称 为 脱 位 每 个 关 节

Bardziej szczegółowo

8月31日 高松市震災対策総合訓練が古高松中学校において実施され,住民2000人が参加した

8月31日 高松市震災対策総合訓練が古高松中学校において実施され,住民2000人が参加した 55 9 25 1 23 24 26 27 29 30 35 35 36 37 38 39 39 40 40 40 41 42 47 48 50 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 60 60 61 62 65 66 66 67 67 68 69 69 70 70 71 72 77 81 82 83 84 85 86 119 87 88 90 91 93 94

Bardziej szczegółowo

第一章

第一章 台南市立大內國民中學母語教學檔案 兒童文學 台灣兒童歌謠 壹 前言 我國的童謠 始於列子之康衢之謠 堯乃微服遊於康衢 兒童曰 立我烝民 莫匪爾極 不識不知 順序之則 後漢書 獻帝初 京師童謠曰 千里草 何青青 十日卜 不得生 前者歌頌帝堯德政 之廣被 後者諷刺董卓之虐政 人民將身受其殃 皆係含有政治作用的 歌謠 今日所說童謠 爾雅曾說 徒歌謂之謠 所謂徒歌即是隨口吟 唱 不加伴奏 也無固定旋律 隨興之所至啍唱

Bardziej szczegółowo

第 二 章 鉴 证 业 务 的 定 义 和 目 标 第 五 条 鉴 证 业 务 是 指 注 册 会 计 师 对 鉴 证 对 象 信 息 提 出 结 论, 以 增 强 除 责 任 方 之 外 的 预 期 使 用 者 对 鉴 证 对 象 信 息 信 任 程 度 的 业 务 鉴 证 对 象 信 息 是 按

第 二 章 鉴 证 业 务 的 定 义 和 目 标 第 五 条 鉴 证 业 务 是 指 注 册 会 计 师 对 鉴 证 对 象 信 息 提 出 结 论, 以 增 强 除 责 任 方 之 外 的 预 期 使 用 者 对 鉴 证 对 象 信 息 信 任 程 度 的 业 务 鉴 证 对 象 信 息 是 按 中 国 注 册 会 计 师 鉴 证 业 务 基 本 准 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 规 范 注 册 会 计 师 执 行 鉴 证 业 务, 明 确 鉴 证 业 务 的 目 标 和 要 素, 确 定 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 中 国 注 册 会 计 师 审 阅 准 则 中 国 注 册 会 计 师 其 他 鉴 证 业 务 准 则 ( 分 别 简 称 审 计 准 则 审 阅

Bardziej szczegółowo

记 忆 155 期 北 京 大 学 文 革 专 辑 (9) 目 录 专 稿 章 铎 从 高 云 鹏 的 遭 遇, 看 迟 群 之 流 的 专 制 附 : 高 云 鹏 给 胡 宗 式 章 铎 的 信 (2015 年 11 月 19 日 ) 评 论 马 云 龙 王 复 兴 抢 救 记 忆 : 一 个 北

记 忆 155 期 北 京 大 学 文 革 专 辑 (9) 目 录 专 稿 章 铎 从 高 云 鹏 的 遭 遇, 看 迟 群 之 流 的 专 制 附 : 高 云 鹏 给 胡 宗 式 章 铎 的 信 (2015 年 11 月 19 日 ) 评 论 马 云 龙 王 复 兴 抢 救 记 忆 : 一 个 北 记 忆 155 期 北 京 大 学 文 革 专 辑 (9) 目 录 专 稿 章 铎 从 高 云 鹏 的 遭 遇, 看 迟 群 之 流 的 专 制 附 : 高 云 鹏 给 胡 宗 式 章 铎 的 信 (2015 年 11 月 19 日 ) 评 论 马 云 龙 王 复 兴 抢 救 记 忆 : 一 个 北 大 学 生 的 文 革 回 忆 录 序 扬 子 浪 洗 涤 我 们 被 污 损 的 灵 魂 读 抢

Bardziej szczegółowo

硕士论文正文

硕士论文正文 1905 1945...3...4...11...23...41...54...66...73 1945 1949...81...117...127...132...176...184 1905 1945 1905 1910 1920 1922 1941 1945 1920 1944 1915 1939 25 1922 1933 40 1939 30 30 20 1932 30 1944 1945

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 3 4 1 9 17 25 3 11 19 27 5 13 21 29 7 15 23 31 2 10 18 26 3 11 19 27 6 14 22 30 7 15 23 31 4 12 20 28 5 13 21 29 6 14 22 30 7 15 23 31 8 12 24 28

Bardziej szczegółowo

不 会 忘 记, 历 史 不 会 忘 记, 当 一 个 古 老 神 州 正 以 崭 新 的 姿 态 昂 首 屹 立 于 世 界 东 方 的 时 候, 当 世 界 把 延 伸 的 广 角 镜 瞄 准 这 片 神 奇 土 地 的 时 候, 中 国 人 民 已 深 深 感 到, 现 在 所 拥 有 的,

不 会 忘 记, 历 史 不 会 忘 记, 当 一 个 古 老 神 州 正 以 崭 新 的 姿 态 昂 首 屹 立 于 世 界 东 方 的 时 候, 当 世 界 把 延 伸 的 广 角 镜 瞄 准 这 片 神 奇 土 地 的 时 候, 中 国 人 民 已 深 深 感 到, 现 在 所 拥 有 的, 共 和 国 十 大 将 军 传 粟 裕 中 国 十 大 将 军 01 粟 裕 前 言 任 何 一 场 伟 大 的 革 命, 无 一 不 是 波 澜 壮 阔, 大 潮 叠 起 伴 随 和 影 响 着 这 些 革 命 的, 是 一 代 又 一 代 伟 大 的 革 命 家 对 于 二 十 世 纪 整 个 中 华 民 族 来 说, 革 命 一 词 总 是 蕴 涵 着 正 义 和 进 步, 圣 洁 和 光 荣

Bardziej szczegółowo

标题

标题 三 风 云 人 物 27 三 风 云 人 物 武 进 人 杰 地 灵, 历 代 名 人 辈 出 千 年 悠 悠, 无 数 志 士 仁 人 名 贤 巨 贾 荟 萃 于 此, 给 这 片 土 地 带 来 了 富 庶 和 文 明, 留 下 了 数 不 尽 的 动 人 故 事, 在 武 进 历 史 的 演 进 中 刻 上 深 深 的 烙 印 1 延 陵 君 子 季 札 春 秋 末 期 的 季 札 被 武 进

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - media-tips-zh.doc

Microsoft Word - media-tips-zh.doc 媒 摘 体 自 采 粮 访 该 做 和 不 农 该 组 做 织 的 媒 事 体 情 关 系 处 编 制 的 一 份 该 做 和 不 该 做 的 事 情 清 单 积 简 单 极 地 主 回 动 当 媒 体 打 来 应 电 质 话 询 并 不 确 保 每 次 都 能 传 递 你 的 关 键 信 息 通 过 下 列 问 是 您 题 哪 贵 个 确 保 单 姓? 你 位 的 能? 完 全 明 白 你 在 同

Bardziej szczegółowo

A 单 位 负 责 人 B 会 计 机 构 负 责 人 C 会 计 主 管 人 员 D 会 计 人 员 多 选 题 : 1. 单 位 伪 造 变 造 会 计 凭 证 会 计 账 簿, 编 制 虚 假 财 务 会 计 报 告 的, 县 级 以 上 人 民 政 府 财 政 部 可 以 依 法 行 使 的

A 单 位 负 责 人 B 会 计 机 构 负 责 人 C 会 计 主 管 人 员 D 会 计 人 员 多 选 题 : 1. 单 位 伪 造 变 造 会 计 凭 证 会 计 账 簿, 编 制 虚 假 财 务 会 计 报 告 的, 县 级 以 上 人 民 政 府 财 政 部 可 以 依 法 行 使 的 (6.13 考 生 原 题 ) 原 始 资 料 请 勿 外 泄, 违 者 必 究! 单 选 题 : 1. 下 列 税 种 中, 不 属 于 行 为 税 的 是 ( ) A 车 船 使 用 牌 照 税 B 耕 地 占 用 税 C 城 市 维 护 建 设 税 D 车 辆 购 置 税 2. 根 据 人 民 币 银 行 结 算 账 户 管 理 办 法 的 规 定, 非 经 营 性 的 存 款 人 违 反 规

Bardziej szczegółowo

,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,!,,, 2 ,,,,,,,,,,,!, 1 ,,,,,,,,,,,?, :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, 2 ,,,,,,,,, :,, :,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,, 3 ,,,?,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 ,,,,,,, Q,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

第六篇守势

第六篇守势 克 劳 塞 维 慈 战 争 论 纲 要 1/31 第 六 篇 守 势 第 六 篇 守 势 守 势 的 本 质 1 守 势 的 概 念 2 守 势 的 价 值 3 守 势 价 值 的 变 迁 4 守 势 所 附 带 的 一 般 性 质 战 略 守 势 (A) 守 势 会 战 1 战 略 守 势 的 性 质 2 战 略 守 势 的 特 别 手 段 3 守 势 的 抵 抗 种 类 a 要 塞 b 防 御

Bardziej szczegółowo

1152 1221 1195 1217 12 1 5 9 5000 90 2 10 6 1226 1255 1260 5 1301 1273 1275 1281 1956 1303 1358 1333 1352 13 43 3 20 2 6 3 7 10 1349 11 1522 1508 1522 30 1601 1645 1628 9 20 1655 1644 800 1652 3 5 5 7

Bardziej szczegółowo

!"# $ %& (!") *+$, %-%-.! $, ,-,- /0 12$.!3,"+$&4,-$ 5&3$ 5) 67$, $") 89" .!2 " " " " $") $4 # $ # # % :&;$

Bardziej szczegółowo

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就 1918年奉軍秦皇島劫械與入關 以皖奉合作為中心的探討* 葉惠芬 ** 壹 前言 1916年袁世凱帝制失敗 段祺瑞開始掌握北京政府軍政大權 他試 圖繼承袁的北洋系龍頭地位 惜個性剛愎 又在袁的北洋系久受薰染 並 無遠大的政治理想和寬廣的政治格局 因汲汲於個人權勢的擴張 以致統 攝北洋全局的努力遭到挫敗 政局走向複雜 非但形成南北對立 也使北 洋系分裂成以段為首的皖系和以馮國璋為首的直系 為了地盤的劃分及權力的爭奪

Bardziej szczegółowo

框架

框架 1 生 涯 規 劃 小 長 : 梁 翠 儀 老 師 員.. 黃 綺 媚 老 師 詹 浩 佳 老 師 李 為 賢 老 師 監 察 : 黃 麗 芳 副 校 長 ( 學 校 行 政 ) 2 道 慈 佛 社 楊 日 霖 紀 念 學 校 學 生 生 涯 規 劃 計 劃 書 1. 宗 旨.. 協 助 學 生 了 解 本 身 的 能 力 事 業 或 學 術 抱 負 建 構 知 識 培 養 出 正 面 的 工 作

Bardziej szczegółowo

2002年山东分公司成立酒会

2002年山东分公司成立酒会 1 2 3 4 5 1 1 1998 4 1 5 1 1998 3 1.5 65 80% 6 1 7 1 8 1 9 1 5 38 46 50 10 1 11 1 () 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 30000 18000 44 10000 32 4000 18 0 0 10 1997 1998 1999 2000 2001 100 90 80

Bardziej szczegółowo

30% 2

30% 2 0347 46,882 4,659 3,499 0.484 0.252 * 1 30% 2 . 2018 6 30 2018 6 30 2017 12 31 4,017 2,437 7 2 15,196 12,168 1,249 1,772 61 261 12,522 11,646 482 300 33,527 28,591 719 2,864 2,949 520 31 46,489 48,012

Bardziej szczegółowo

( 十 二 ) 臺 灣 博 物 館 邁 向 國 際 亮 點 整 備 : 推 動 國 立 博 物 館 之 國 際 展 覽 交 流, 利 用 臺 灣 數 位 典 藏 及 科 技 優 勢, 配 合 特 有 文 物 藝 術 品 或 標 本, 將 臺 灣 從 以 展 覽 輸 入 為 主 之 市 場, 轉 換

( 十 二 ) 臺 灣 博 物 館 邁 向 國 際 亮 點 整 備 : 推 動 國 立 博 物 館 之 國 際 展 覽 交 流, 利 用 臺 灣 數 位 典 藏 及 科 技 優 勢, 配 合 特 有 文 物 藝 術 品 或 標 本, 將 臺 灣 從 以 展 覽 輸 入 為 主 之 市 場, 轉 換 文 化 部 105 年 度 施 政 目 標 與 重 點 本 部 透 過 提 升 文 化 資 源 弱 勢 地 區 及 弱 勢 族 群 文 化 參 與, 縮 短 城 鄉 文 化 差 距 ; 整 合 並 輔 導 博 物 館 與 地 方 文 化 館, 提 升 營 運 效 能, 推 動 村 落 文 化 發 展, 凝 聚 社 區 主 體 意 識 ; 推 動 文 化 資 產 指 定 登 錄 工 作, 建 立 文

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63> 中 華 民 國 大 專 校 院 100 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 排 球 隊 職 員 名 單 一 般 男 生 組 不 分 級 共 56 所 學 校, 總 計 1083 位 隊 職 員 校 名 : 國 立 嘉 義 大 學 (0018) 校 址 :[600] 嘉 義 市 鹿 寮 里 學 府 路 300 號 聯 絡 人 / 電 話 : 鍾 宇 政 / 05-271#7271 校 長 : 李 明

Bardziej szczegółowo

YS1.mps

YS1.mps 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 是 化 妆 艺 术 范 畴 内 具 有 代 表 性 的 内 容, 是 掌 握 了 基 础 化 妆 的 前 提 下, 进 入 较 深 入 的 造 型 化 妆 阶 段 影 视 戏 剧 特 征 化 妆 其 妆 型 显 著, 效 果 突 出, 既 是 专 业 影 视 戏 剧 化 妆 的 基 本 内 容 之 一, 又 可 以 在 影 视

Bardziej szczegółowo

<4D F736F F D20BFB9CBA5C0CFCAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2>

<4D F736F F D20BFB9CBA5C0CFCAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2> 抗 衰 老 食 疗 食 谱 第 十 一 章 老 年 营 养 保 健 第 一 节 老 年 人 注 意 保 肾 饮 水 注 意 : 人 体 内 许 多 有 毒 的 代 谢 产 物 主 要 经 肾 脏 排 泄 因 此, 保 持 一 定 的 饮 水 量 是 很 重 要 的, 每 日 饮 水 1500-2000 毫 升 为 宜 即 使 口 不 渴, 也 应 适 当 饮 水, 夏 日 或 汗 多 时, 应 增

Bardziej szczegółowo

產 品 名 稱 衛 生 局 回 報 情 形 统 香 豬 油 33 桶 已 退 回 強 冠 公 縣 市 地 址 項 目 38 特 純 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑, 並 銷 毀 不 合 格 產 品 共 87.kg 膠 ) 39 海 苔 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑 膠 ) 40 蔥 抓

產 品 名 稱 衛 生 局 回 報 情 形 统 香 豬 油 33 桶 已 退 回 強 冠 公 縣 市 地 址 項 目 38 特 純 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑, 並 銷 毀 不 合 格 產 品 共 87.kg 膠 ) 39 海 苔 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑 膠 ) 40 蔥 抓 咖 哩 酥 李 鵠 餅 店 2 綠 豆 沙 椪 3 基 隆 油 蔥 店 油 蔥 酥 產 品 ( 散 裝 ) 4 濃 縮 肉 燥 5 紅 蔥 醬 6 聯 華 食 品 工 業 股 份 有 限 公 國 民 炒 米 粉 (03.05.5 已 停 產 ) 03.09.05 更 換 新 油, 並 進 行 回 收 03.09.04 以 前 製 作 之 產 品, 惟 拒 不 提 供 下 游 名 單,9/9 予 暫

Bardziej szczegółowo

Ps22Pdf

Ps22Pdf 990 1995 ( ),,,,,,, ( ) ( ) ;, ;,, ( ),, 2000 7 1 ( 1 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 15 ) ( 21 ) ( 33 ) ( 36 ) ( 43 ) ( 53 ) ( 60 ) ( 65 ) ( 74 ) ( 84 ) ( 87 ) ( 92 ) ( 97 ) (100) (111) (116) (119) (122) (127) (138)

Bardziej szczegółowo

汕头大学医学院实验室安全管理办法(讨论稿)

汕头大学医学院实验室安全管理办法(讨论稿) 附 件 8: 汕 头 大 学 医 学 院 实 验 室 安 全 事 故 应 急 预 案 为 进 一 步 加 强 实 验 室 安 全 管 理, 防 患 于 未 然, 杜 绝 安 全 事 故 发 生, 全 力 确 保 实 验 室 安 全, 维 持 正 常 教 学 科 研 与 生 活 秩 序, 防 止 和 处 置 突 发 事 件, 特 制 订 本 预 案 一 指 导 思 想 根 据 安 全 第 一, 预 防

Bardziej szczegółowo

2009年挑战乔戈里

2009年挑战乔戈里 2009 年 挑 战 乔 戈 里 活 动 概 况 : 乔 戈 里 峰 海 拔 8611 米, 它 是 喀 喇 昆 仑 山 脉 的 主 峰, 是 世 界 上 第 二 高 峰, 国 外 又 称 K2 峰 乔 戈 里 峰, 国 际 登 山 界 公 认 的 攀 登 难 度 较 大 的 山 峰 之 一 乔 戈 里 峰 峰 巅 呈 金 字 塔 形, 冰 崖 壁 立, 山 势 险 峻, 在 陡 峭 的 坡 壁 上

Bardziej szczegółowo

,,,,,,,,,, : 12, 2 ; 1921,,,, ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) 1945, 44 9, 33 4 1956 1 97 14, 73 8,,, 1949,,,,,,, ( ),, ( ),,, ( ),,,,,, 2 ,,,,,,,,,,,,, ; ;,,,,,, 3 1925,,,,, ( ),,,, 1 ( ),, 1922, ( ), 1925,,

Bardziej szczegółowo

江西省普通高等学校高水平运动队建设

江西省普通高等学校高水平运动队建设 江 西 省 普 通 高 等 学 校 高 水 平 运 动 队 新 增 项 目 ( 武 术 ) 申 报 材 料 井 冈 山 大 学 2015 年 7 月 20 日 井 冈 山 大 学 武 术 高 水 平 运 动 队 建 设 材 料 目 录 一 新 申 请 学 校 武 术 高 水 平 运 动 队 建 设 项 目 申 报 表 二 新 申 请 学 校 武 术 高 水 平 运 动 队 建 设 项 目 评 估

Bardziej szczegółowo

很 活 潑, 和 氣 的 像 一 家 人 在 張 主 任 慈 祥 的 臉 上, 常 帶 著 微 笑, 在 手 術 或 特 別 檢 查 時, 跟 隨 他 身 邊 會 給 我 扼 要 性 的 解 釋, 可 惜 他 英 年 早 逝, 我 常 念 著 他 陳 振 武 教 授, 沉 默 寡 言, 在 學 術

很 活 潑, 和 氣 的 像 一 家 人 在 張 主 任 慈 祥 的 臉 上, 常 帶 著 微 笑, 在 手 術 或 特 別 檢 查 時, 跟 隨 他 身 邊 會 給 我 扼 要 性 的 解 釋, 可 惜 他 英 年 早 逝, 我 常 念 著 他 陳 振 武 教 授, 沉 默 寡 言, 在 學 術 桑 榆 隨 筆 之 一 從 牧 童 到 醫 師 呂 濟 棠 再 過 一 年, 就 八 十 歲 啦! 在 心 態 上, 一 生 好 像 一 陣 風, 從 往 而 今 難 忘 自 己 經 歷 的 事, 快 速 走 進 老 人 六 十 歲, 學 書 法, 七 十 三 歲 學 畫, 耆 年 才 學 寫 作 每 讀 中 眼, 文 從 字 順, 美 不 勝 收, 心 裡 在 動 眼 科 做 了 幾 十 年, 一

Bardziej szczegółowo

2017ÅàÑø·½°¸

2017ÅàÑø·½°¸ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4, Ph.D. 170 44 115 11 155 290 1 44 (1) 14 10610183 3 10610193 3 10610204 4 10610224 4 (2) 4 1-4 (1)-(4) 1 5-8 5-6 7-8 1-4 2017 (3) 8+2 6 8 2 1 2 8 2 3 4 8 2 4 4 6 4 13

Bardziej szczegółowo

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63>

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63> 43 352780 35 6002200 50 55 60 2200 600 40 45 50 36 36 6002200 2200600 60 55 65 60 37 37 6002200 2200600 70 65 45 40 3 4 7 1 1 4 (2780 ) (38) 38 8001800 600800 18002100 2100600 75 75 70 65 65 55 3 1 39

Bardziej szczegółowo

A Community Guide to Environmental Health

A Community Guide to Environmental Health 14 农 药 本 章 内 容 农 药 与 疾 病 252 儿 童 与 农 药 中 毒 253 让 儿 童 远 离 农 药 254 故 事 : 抵 制 农 药 254 农 药 中 毒 的 应 急 处 理 256 看 图 讨 论 : 农 药 是 怎 样 进 入 人 体 的? 260 农 药 对 健 康 的 长 期 影 响 261 辨 别 农 药 中 毒 264 故 事 : 有 时 医 生 也 不 便 吐

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 38 39 40 41 43 44 45 0.025 m 3 0.0053 m 3 0.197 m 3 0.45m 3 0.22 m 3 0.23 m 3 0.31 m 2 0.066 m 2 0.24 m 2 64-74kg 44-54kg 20 kg m 2 H 210 2 1.5 3 5 575 3 21.7 2 3 31.3 3-12 6 1 1.3 5

Bardziej szczegółowo

西 餐 厅 餐 用 具 的 配 置 比 例 餐 酒 用 具 的 保 养 金 银 器 餐 用 具 的 清 洁 与 保 养 高 档 玻 璃 餐 酒 具 的 清 洁 与 保 养 餐 厅 服 务 质 量

西 餐 厅 餐 用 具 的 配 置 比 例 餐 酒 用 具 的 保 养 金 银 器 餐 用 具 的 清 洁 与 保 养 高 档 玻 璃 餐 酒 具 的 清 洁 与 保 养 餐 厅 服 务 质 量 餐 厅 服 务 员 ( 三 级 ) 理 论 知 识 鉴 定 要 素 细 目 表 序 号 职 业 ( 工 种 ) 名 称 职 业 代 码 鉴 定 点 代 码 章 节 目 点 餐 厅 服 务 员 鉴 定 点 内 容 等 级 分 数 系 数 1 餐 厅 管 理 20 9 1 1 餐 厅 布 置 5 9 1 1 1 餐 厅 布 局 5 1 1 1 1 1 定 义 1 2 1 1 1 2 餐 桌 1 3 1

Bardziej szczegółowo

5. 閱 讀 下 文, 推 斷 內 最 適 合 填 入 的 詞 語 依 序 為 何? 人 也 真 是 一 個 絕 字, 一 邊 向 左, 一 邊 向 右, 一 副 的 樣 子, 偏 又 相 連 著, 各 說 各 話 各 走 各 路, 卻 又 人, 這 麼 一 個 簡 單 的 字, 竟 包 含 如 此

5. 閱 讀 下 文, 推 斷 內 最 適 合 填 入 的 詞 語 依 序 為 何? 人 也 真 是 一 個 絕 字, 一 邊 向 左, 一 邊 向 右, 一 副 的 樣 子, 偏 又 相 連 著, 各 說 各 話 各 走 各 路, 卻 又 人, 這 麼 一 個 簡 單 的 字, 竟 包 含 如 此 103 學 年 度 四 技 二 專 統 一 入 學 測 驗 國 文 試 題 一 選 擇 題 ( 一 ) 綜 合 測 驗 20 題 1. 下 列 各 組 內 的 字, 何 者 讀 音 不 同? (A) 諮 諏 善 道 / 渡 大 海, 入 荒 陬 (B) 傴 僂 提 攜 / 嘔 啞 嘲 哳 難 為 聽 (C) 跫 音 不 響 / 秋 蟬 兒 噪 罷 寒 蛩 兒 叫 (D) 形 容 枯 槁 / 阿 縞

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 101 101 30401 1 (03)5593142 22192220 http://www.must.edu.tw http://www.gradexam.must.edu.tw/ 101 101 101. 01. 16 101. 03. 15~101. 03. 30 http://www.gradexam.must.edu.tw/ 101. 03. 15~101. 03. 30 101. 04.

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 2005 30 28 36 29 19 33 6 58 1 1 2. 3 1 2 4 5 6 7 8 58 2 30 30 1 01 58 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5 58 4 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 ( 1 ) 21 22 23 24 25 26 58 5 27 28 29 30 31 32 33

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D9D0D5D5F7D0C5D6AACAB6CECAB4F0A3A8B2E5CDBCB0E6A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D9D0D5D5F7D0C5D6AACAB6CECAB4F0A3A8B2E5CDBCB0E6A3A92E646F63> 百 姓 征 信 知 识 问 答 百 姓 征 信 知 识 问 答 编 委 会 编 著 1 百 姓 征 信 知 识 问 答 编 委 会 主 编 : 邵 伏 军 副 主 编 : 万 存 知 姜 维 俊 编 写 成 员 : 王 晓 蕾 王 宏 马 琳 孙 炜 刘 碧 芳 张 明 罗 林 郑 义 郭 舒 萍 姜 传 国 2 序 信 用 是 现 代 市 场 经 济 的 基 石 社 会 信 用 水 平 的 提 高

Bardziej szczegółowo

YHX171.S72

YHX171.S72 第 三 章 合 理 营 养 与 膳 食 指 南 第 一 节 合 理 营 养 与 我 国 的 膳 食 结 构 一 食 品 营 养 与 人 体 健 康 ( 一 ) 营 养 缺 乏 1. 营 养 不 良 营 养 不 良 是 在 发 展 中 国 家 多 见 于 儿 童 的 比 较 严 重 的 营 养 问 题 贫 困 自 然 灾 害 战 争 等 所 造 成 的 食 物 短 缺 是 导 致 儿 童 营 养 不

Bardziej szczegółowo

1 19.0 25.5 2 JA 71925618669 23 3 631,000 24738 14000 12000 12050 10000 8000 6000 4000 2000 0 6049 4528 3574 2472 1347 901 745 738 35 45 55 7 12 17 22 24 4 350,000 300,000 297,459(100%) 300,918(100%) 297,632(100%)

Bardziej szczegółowo

连 不 断 的 乳 制 品 安 全 负 面 报 道 的 影 响, 消 费 者 信 心 还 未 得 到 完 全 恢 复 ; 另 一 方 面 是 乳 制 品 零 售 价 格 居 高 不 下, 市 场 奶 类 商 品 价 格 上 涨 导 致 需 求 下 降, 在 2013 2014 年 度 所 谓 的 奶

连 不 断 的 乳 制 品 安 全 负 面 报 道 的 影 响, 消 费 者 信 心 还 未 得 到 完 全 恢 复 ; 另 一 方 面 是 乳 制 品 零 售 价 格 居 高 不 下, 市 场 奶 类 商 品 价 格 上 涨 导 致 需 求 下 降, 在 2013 2014 年 度 所 谓 的 奶 从 奶 牛 养 殖 行 业 的 重 塑 看 现 代 牧 场 建 设 的 市 场 空 间 佟 欣 一 2014 年 我 国 奶 业 发 展 情 况 ( 一 ) 牛 奶 产 量 增 长 5.5%, 达 到 3 725 万 t 近 年 来, 中 国 奶 业 的 发 展 越 来 越 多 地 表 现 出 畜 牧 业 固 有 的 周 期 性, 受 制 于 消 费 增 长 的 放 缓, 增 长 速 度 明 显 变

Bardziej szczegółowo

贵 州 红 星 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 现 场 会 议 议 程 时 间 :2016 年 4 月 29 日 ( 星 期 五 )14:00 地 点 : 山 东 省 青 岛 市 市 北 区 济 阳 路 8 号 青 岛 红 星 化 工 集 团

贵 州 红 星 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 现 场 会 议 议 程 时 间 :2016 年 4 月 29 日 ( 星 期 五 )14:00 地 点 : 山 东 省 青 岛 市 市 北 区 济 阳 路 8 号 青 岛 红 星 化 工 集 团 贵 州 红 星 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 1 贵 州 红 星 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 现 场 会 议 议 程 时 间 :2016 年 4 月 29 日 ( 星 期 五 )14:00 地 点 : 山 东 省 青 岛 市 市 北 区 济 阳 路 8 号 青 岛 红 星 化 工 集

Bardziej szczegółowo

Mercedes-AMG GLC Coupé ( )

Mercedes-AMG GLC Coupé ( ) Mercedes-AMG GLC Coupé 2019 01 ( 809059) 2 03 04 06 08 10 // 10 12 13 14 18 19 20 21 25 / / 26 3 Mercedes-AMG GLC43 4MATIC Coupé AMG V BiTurbo Mercedes-AMG GLC63 S 4MATIC+ Coupé AMG V8 biturbo 98 98 c.c.

Bardziej szczegółowo

Mercedes-AMG GLC ( )

Mercedes-AMG GLC ( ) GLC 2019 01 ( 809059) 2 03 04 06 08 10 // 10 12 13 14 18 19 20 22 25 / / 26 3 GLC43 4MATIC AMG V BiTurbo GLC63 4MATIC+ AMG V8 Biturbo 98 98 c.c. 2996 3982 hp 1 / rpm 367/55006000 476/55006250 Nm 1 / rpm

Bardziej szczegółowo

第一部分:毕业生就业基本情况

第一部分:毕业生就业基本情况 目 录 前 言... 1 第 一 部 分 : 学 院 概 况... 1 第 二 部 分 : 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 3 一 毕 业 生 的 规 模... 3 二 毕 业 生 的 基 本 情 况... 3 ( 一 ) 毕 业 生 的 生 源 地 分 布... 3 ( 二 ) 毕 业 生 的 性 别 分 布... 4 三 就 业 率 情 况... 5 ( 一 ) 毕 业 生 总 体 及

Bardziej szczegółowo

Mercedes-AMG GT R ( )

Mercedes-AMG GT R ( ) Mercedes-AMG GT R 2018 12 ( 809059) 2 03 04 06 08 10 AMG GT R 11 // 11 13 14 15 16 17 18 19 // 20 3 Mercedes-AMG GT R AMG V8 Biturbo 98 c.c. 3982 hp 1 / rpm 585/6250 Nm 1 / rpm 700/21005500 0100km/h (

Bardziej szczegółowo

扬州市高中语文学科指导意见

扬州市高中语文学科指导意见 2014 年 9 月 目 录 1. 高 中 语 文 学 科 教 学 指 导 意 见 1 2. 高 中 数 学 学 科 教 学 指 导 意 见 5 3. 高 中 英 语 学 科 教 学 指 导 意 见 9 4. 高 中 物 理 学 科 教 学 指 导 意 见 16 5. 高 中 化 学 学 科 教 学 指 导 意 见 20 6. 高 中 生 物 学 科 教 学 指 导 意 见 24 7. 高 中 政

Bardziej szczegółowo

每 月 一 谈 心 悬 明 镜 风 清 气 正 本 刊 编 辑 室 近 期 集 团 举 办 的 领 导 干 部 专 题 学 习 班, 深 入 学 习 贯 彻 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神, 突 出 了 坚 持 依 法 治 国 从 严 治 党 两 大 主 题, 抓 住 了 领

每 月 一 谈 心 悬 明 镜 风 清 气 正 本 刊 编 辑 室 近 期 集 团 举 办 的 领 导 干 部 专 题 学 习 班, 深 入 学 习 贯 彻 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神, 突 出 了 坚 持 依 法 治 国 从 严 治 党 两 大 主 题, 抓 住 了 领 势 上 海 东 浩 兰 生 国 际 服 务 贸 易 ( 集 团 ) 有 限 公 司 目 录 习 近 平 : 做 到 人 民 有 所 呼 改 革 有 所 应 韩 正 : 要 积 极 拥 抱 互 联 网 + 戴 柳 : 领 导 干 部 要 做 尊 法 学 法 守 法 用 法 的 模 范 光 荣 榜 : 劳 动 竞 赛 活 动 优 胜 集 体 岗 位 明 星 东 浩 兰 生 人 风 采 : 在 精 彩 的

Bardziej szczegółowo

經濟部工業局食品GMP黃豆加工產品合格產品清單

經濟部工業局食品GMP黃豆加工產品合格產品清單 經 濟 部 工 業 局 食 品 GMP 乳 品 符 合 規 定 產 品 清 單 序 號 認 證 工 廠 名 稱 產 品 名 稱 1 統 一 企 業 股 份 有 限 公 司 瑞 穗 高 優 質 鮮 乳 2 新 市 廠 健 康 食 品 課 ( 乳 品 生 產 線 ) 瑞 穗 高 優 質 低 脂 鮮 乳 3 統 一 多 多 活 菌 發 酵 乳 原 味 4 統 一 多 多 活 菌 發 酵 乳 草 莓 口 味

Bardziej szczegółowo

目 录 山 东 农 业 大 学 精 品 图 书 专 区 建 设 活 动 方 案...1 精 彩 活 动...3 一 专 区 启 动...3 二 活 动 宣 传...7 三 书 目 推 荐...11 四 征 文 大 赛...21 五 微 书 评 大 赛...23 六 借 阅 榜...25 获 奖 作 品 选 登... 28 一 征 文 大 赛 获 奖 作 品 选 登... 28 二 微 书 评 大 赛

Bardziej szczegółowo

目 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 本 科 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 1 三 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 四 本 科 专 业 设 置 情 况... 3 五 各 类 全 日 制 在

目 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 本 科 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 1 三 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 四 本 科 专 业 设 置 情 况... 3 五 各 类 全 日 制 在 2015 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 一 六 年 五 月 目 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 本 科 人 才 培 养 目 标 及 服 务 面 向... 1 三 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 四 本 科 专 业 设 置 情 况... 3 五 各 类 全 日 制 在 校 学 生 情 况 及 本 科

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 5 5 ISBN 7 5567 4036 C 2005 3 / 4.00 83 1 2 606 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 OK 1 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 3 5.5kg 2 3 17 30 1786 1789 7 14 1831 1836

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint - ???(??) [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ???(??) [Compatibility Mode] 颈 椎 病 颈 椎 病 概 念 颈 椎 病 是 指 颈 椎 骨 质 增 生 颈 项 韧 带 钙 化 颈 椎 间 盘 退 行 性 改 变 刺 激 或 压 迫 颈 部 神 经 脊 髓 血 管 而 产 生 的 一 系 列 症 状 和 体 征 的 综 合 征 颈 椎 骨 质 增 生 颈 椎 的 退 变 过 程 病 因 病 机 本 病 多 见 于 40 岁 以 上 中 老 年 患 者 急 性 外 伤 由 于

Bardziej szczegółowo

!"#$%&!"#$%& (! "!"#$!""# %& ($)&*($ &+,- +,-./01234!"#$%!!!./01!"#$%& ()*!!!!!!!!!!! +,!! " *!-./0 -.$1234!!!!!!! 567! " " &!"# F!!!!

!#$%&!#$%& (! !#$!# %& ($)&*($ &+,- +,-./01234!#$%!!!./01!#$%& ()*!!!!!!!!!!! +,!!  *!-./0 -.$1234!!!!!!! 567!   &!# F!!!! !""#!"! # $" $ # !"#$%&!"#$%& (! "!"#$!""# %& ($)&*($ &+,- +,-./01234!"#$%!!!./01!"#$%& ()*!!!!!!!!!!! +,!! " *!-./0 -.$1234!!!!!!! 567! " " &!"# 89:;?$@ABCDE F!!!!! GAH!#$" " %!$%& ()*"!"# +, +-. /01

Bardziej szczegółowo

第 期 彭莉科等 基于计算机视觉的卷烟包装尺寸测量方法 引言 像 由图像采集卡 CCD相机 镜头和两组结构光源等 组成 图像处理系统用于分析获取的数字图像提取 计算机视觉是近几年兴起的高新技术它涉及 图像中的结构光信息生成烟包的点云数据并给出 人工智能 神经生物学 图像处理 模式识别等多个 烟包的尺

第 期 彭莉科等 基于计算机视觉的卷烟包装尺寸测量方法 引言 像 由图像采集卡 CCD相机 镜头和两组结构光源等 组成 图像处理系统用于分析获取的数字图像提取 计算机视觉是近几年兴起的高新技术它涉及 图像中的结构光信息生成烟包的点云数据并给出 人工智能 神经生物学 图像处理 模式识别等多个 烟包的尺 第 卷 第 期 年 8月 郑 州 轻 工 业 学 院 学 报 自 然 科 学 版 J OURNALOFZHENGZHOUUNI VERSI TYOFLI GHTI NDUSTRY N S V N A 文章编号 X 基于计算机视觉的卷烟包装尺寸测量方法 彭莉科 方细玲 刘丹 张龙 李志刚 闫龙 花昌义 刘勇 李旭华 国家烟草专卖局 经济运行司北京 广东中烟工业有限责任公司 技术中心广东 广州 中国科学院

Bardziej szczegółowo

( 修 改 稿 ) 2013 年 11 月 7 日 議 程 前 發 言 高 開 賢 鄭 志 強 聯 合 發 言 ( 高 開 賢 議 員 代 表 發 言 ) 回 歸 後, 本 澳 近 十 年 高 速 發 展, 整 體 社 會 經 濟 取 得 較 佳 成 績, 但 亮 麗 數 據 背 後, 蘊 藏 了

( 修 改 稿 ) 2013 年 11 月 7 日 議 程 前 發 言 高 開 賢 鄭 志 強 聯 合 發 言 ( 高 開 賢 議 員 代 表 發 言 ) 回 歸 後, 本 澳 近 十 年 高 速 發 展, 整 體 社 會 經 濟 取 得 較 佳 成 績, 但 亮 麗 數 據 背 後, 蘊 藏 了 議 程 前 發 言 立 法 會 議 員 徐 偉 坤 2013 年 11 月 7 日 立 法 會 全 體 會 議 博 彩 旅 遊 業 興 旺 澳 門 十 年, 造 就 了 現 時 的 經 濟 優 勢 有 了 這 個 基 礎, 只 要 澳 門 人 願 意 力 爭 上 游, 特 別 是 年 青 人 肯 努 力 上 進, 澳 門 的 長 遠 發 展 應 該 是 樂 觀 的 相 反, 假 如 年 青 人 全

Bardziej szczegółowo

逢甲大學實習工場

逢甲大學實習工場 國 立 臺 灣 藝 術 大 學 實 習 場 所 安 全 衛 生 工 作 守 則 中 華 民 國 九 十 七 年 一 月 十 五 日 訂 定 實 習 工 場 安 全 衛 生 工 作 守 則 第 一 章 總 則 一 為 防 止 職 業 災 害, 保 障 工 作 安 全 與 健 康, 確 保 工 場 之 正 常 運 作, 特 依 勞 工 安 全 衛 生 法 之 規 定 訂 定 本 守 則 二 本 守 則

Bardziej szczegółowo

FZUBRIDGE

FZUBRIDGE 1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 29 31 32 33 34 M g1 M 1g ( M 2g M 1g )(1 e ( t, ) ) 35 36 M Q M Q g g 1.15M 1.05Q p p 37 max 1 n e max n i1 1 2 i 38 39 n max M Q M Q g g

Bardziej szczegółowo

[Event "International Friendship"] [Site "?"] [Date " "] [Round "1.1"] [White "Xu, Zhihang"] [Black "Kojima, Shinya"] [Result "1-0"] [ECO "A0

[Event International Friendship] [Site ?] [Date  ] [Round 1.1] [White Xu, Zhihang] [Black Kojima, Shinya] [Result 1-0] [ECO A0 [Round "1.1"] [White "Xu, Zhihang"] [Black "Kojima, Shinya"] [Result "1-0"] [ECO "A06"] [WhiteElo "2292"] [BlackElo "2408"] [PlyCount "59"] 1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4. e3 Bf5 5. Nc3 a6 6. Ne5 Nbd7

Bardziej szczegółowo

2011年安徽省公务员录用考试

2011年安徽省公务员录用考试 2011 年 安 徽 省 公 务 员 录 用 考 试 行 政 职 业 能 力 测 验 说 明 这 项 测 试 共 有 五 个 部 分,130 道 题, 总 时 限 为 120 分 钟 各 部 分 不 分 别 计 时, 但 都 给 出 了 参 考 时 限, 供 你 参 考 以 分 配 时 间 请 仔 细 阅 读 下 面 的 注 意 事 项 和 各 部 分 的 指 导 语, 这 对 你 获 得 成 功

Bardziej szczegółowo

2 综 合 行 业 期 待 低 速 电 动 车 不 再 野 野 蛮 生 长 冶 天 能 集 团 副 总 裁 周 建 中 表 示 共 同 致 力 产 业 健 康 有 序 发 展 本 报 讯 面 对 低 速 电 动 车 产 业 发 展 的 现 实 袁 行 业 应 该 如 何 去 面 对 钥 4 月 11

2 综 合 行 业 期 待 低 速 电 动 车 不 再 野 野 蛮 生 长 冶 天 能 集 团 副 总 裁 周 建 中 表 示 共 同 致 力 产 业 健 康 有 序 发 展 本 报 讯 面 对 低 速 电 动 车 产 业 发 展 的 现 实 袁 行 业 应 该 如 何 去 面 对 钥 4 月 11 中 国 驰 名 商 标 国 家 级 重 点 新 产 品 国 家 重 点 高 新 技 术 企 业 星 期 五 第 4 期 渊 总 第 90 期 冤 http://www.cn-tn.com 准 企 准 字 第 E046 号 内 部 资 料 赠 阅 交 流 扫 描 二 维 码 体 验 更 丰 富 TIANNENG NEWS 主 办 浙 江 推 进 五 水 共 治 天 能 承 诺 守 土 有 责 本 报

Bardziej szczegółowo

本 資 料 如 下 : 1. 資 料 來 源 : 臺 北 市 政 府 衛 生 局 2. 依 著 作 權 法 規 定, 所 有 資 料 未 經 著 作 權 人 許 可, 不 可 擅 自 應 用 於 個 人, 會 議 等 資 料 中 8 3C 3C 4 1 2 3 01 05 06 08 10 11 14 17 21 25 職業性下背痛防治手冊 腰好酸噢 志明和春嬌是一 對恩愛的夫妻 我也是 我們一起

Bardziej szczegółowo

8 3C 3C

8 3C 3C 8 3C 3C 4 1 2 3 05 01 06 08 10 14 11 17 21 25 01 02 03 04 05 06 1. 2. 3. 4. 5. 55%~85% 1. 2. 07 08 3. 4. 09 10 11 12 13 14 15 16 98 5 1 1. 2. 5-10 220 15-25kg http://www.cla.gov.tw/ 17 18 19 20 1 02-2771-8151

Bardziej szczegółowo

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc ...1...8...13...19...22...27...35...37 0-1...43...47...50...54...58...62...64...66...71...76...78 I ...81...83...84...86...87...88...90...92...93...94...97...99... 102... 105... 109... 110...111 ABC...

Bardziej szczegółowo

呼 喊 選 集 2 3 天 國 大 英 雄 基 督 徒 因 此 在 基 督 快 將 再 臨 的 前 夕, 思 想 施 洗 約 翰 的 道 路, 對 我 們 來 說, 是 具 有 時 代 意 義 的 施 洗 約 翰 其 人 工 作 需 要 人, 需 要 合 用 的 人 在 神 的 國 度 中, 祂 所

呼 喊 選 集 2 3 天 國 大 英 雄 基 督 徒 因 此 在 基 督 快 將 再 臨 的 前 夕, 思 想 施 洗 約 翰 的 道 路, 對 我 們 來 說, 是 具 有 時 代 意 義 的 施 洗 約 翰 其 人 工 作 需 要 人, 需 要 合 用 的 人 在 神 的 國 度 中, 祂 所 基 督 先 鋒 施 洗 約 翰 天 國 大 英 雄 吳 恩 溥 施 洗 約 翰 沒 有 行 過 一 件 神 蹟, 但 他 本 身 就 是 一 個 大 神 蹟 基 督 降 臨 前 夕, 需 要 千 千 萬 萬 具 有 施 洗 約 翰 心 志 能 力 的 人, 走 在 祂 前 面 主 耶 穌 曾 公 開 稱 讚 施 洗 約 翰 : 凡 婦 人 所 生 的, 沒 有 一 個 興 起 來 大 過 施 洗 約

Bardziej szczegółowo

CSO019 ( 問 題 編 號 : 2166) 綱 領 : (1) 效 率 促 進 組,,(3) 政 務 司 司 長 辦 公 室 - 行 政 署,(4) 禮 賓 處 管 制 人 員 : ( 蔡 潔 如 女 士 ) 請 以 表 列 方 式 告 知 本 會 有 關 以 下 項 目 2016-17 年

CSO019 ( 問 題 編 號 : 2166) 綱 領 : (1) 效 率 促 進 組,,(3) 政 務 司 司 長 辦 公 室 - 行 政 署,(4) 禮 賓 處 管 制 人 員 : ( 蔡 潔 如 女 士 ) 請 以 表 列 方 式 告 知 本 會 有 關 以 下 項 目 2016-17 年 索 引 財 務 委 員 會 審 核 二 零 一 六 至 一 七 年 度 第 3 節 會 議 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 CSO019 2166 梁 國 雄 142 (1) 效 率 促 進 組 (3) 政 務 司 司 長 辦 公 室 - 行 政 署 (4) 禮 賓 處 CSO022 1588 馬 逢 國 142 CSO041 5497 陳 志 全 142 CSO047 3525 陳

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled ISBN 7115489041/Z 132 5.00 1 2 3 1 2 1 2 15 4 1 A B C 2 A B C 3 A B C 4 A B C 5 A B C 6 A B C A B C 1 2 3

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC8FDD5C2B3F6BEB3BCECD1E92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC8FDD5C2B3F6BEB3BCECD1E92E646F63> 第 三 章 出 境 植 物 检 疫 第 一 节 概 述 ( 一 ) 出 境 植 物 检 疫 的 概 念 出 境 植 物 检 疫 是 指 对 贸 易 性 和 非 贸 易 性 的 出 境 植 物 植 物 产 品 及 其 他 检 疫 物 ( 以 下 简 称 出 境 检 疫 物 ) 实 施 的 检 疫, 出 境 检 疫 物 在 离 境 前 由 出 入 境 检 验 检 疫 机 关 依 据 中 华 人 民 共

Bardziej szczegółowo

郑幅中《中里巴人感悟的天空》

郑幅中《中里巴人感悟的天空》 中 里 巴 人 感 悟 的 天 空 郑 幅 中 著 QiYe 整 理 制 作 目 录 疾 病 就 是 命 运... 4 了 解 自 己 的 身 体... 4 对 待 身 体 的 态 度... 5 能 量 无 处 不 在... 5 信 口 道 来 无 遮 拦... 5 西 医 和 中 医 的 谐 调... 6 医 疗 的 观 念 需 要 修 正... 7 一 个 病 例 引 发 的 思 考... 8

Bardziej szczegółowo

29 酒 宇 凡 男 2003.07.07 河 南 省 30 葛 欣 岩 男 1999.02.03 河 南 省 31 李 昱 昂 男 2008.03.25 河 南 省 32 李 松 博 男 2003.02.12 河 南 省 酒 兵 强 董 慧 葛 海 东 王 瑞 萍 李 俊 涛 高 会 丽 李 新

29 酒 宇 凡 男 2003.07.07 河 南 省 30 葛 欣 岩 男 1999.02.03 河 南 省 31 李 昱 昂 男 2008.03.25 河 南 省 32 李 松 博 男 2003.02.12 河 南 省 酒 兵 强 董 慧 葛 海 东 王 瑞 萍 李 俊 涛 高 会 丽 李 新 2012 年 彩 票 公 益 金 贫 困 白 儿 童 救 助 项 目 第 二 次 评 审 拟 资 助 首 批 名 单 公 示 序 号 姓 名 性 别 出 生 年 月 籍 贯 监 护 人 病 型 就 诊 备 注 1 封 帅 男 2006.10.09 山 东 省 封 春 芳 北 京 军 区 总 2 向 梦 琪 女 2007.10.11 山 东 省 向 卫 军 青 岛 大 学 医 鞠 艳 秀 学 附 属

Bardziej szczegółowo

山 东 女 子 学 院 学 报 2016 年 第 5 期 个 特 点 方 面 存 在 的 问 题 及 其 原 因, 以 及 今 后 如 何 建 构 和 加 强 本 学 科 的 这 6 个 特 点, 展 开 深 入 探 讨 云 南 大 学 哲 学 系 主 任 蒋 颖 荣 教 授 在 论 女 性 学 的

山 东 女 子 学 院 学 报 2016 年 第 5 期 个 特 点 方 面 存 在 的 问 题 及 其 原 因, 以 及 今 后 如 何 建 构 和 加 强 本 学 科 的 这 6 个 特 点, 展 开 深 入 探 讨 云 南 大 学 哲 学 系 主 任 蒋 颖 荣 教 授 在 论 女 性 学 的 年 月 第 期 总第 期 山东女子学院学报 S J fs W m U N S N 女性学建设专题研究 本专题研究栏目主持人是中国妇女研究会副会长 厦门大学博士生导师 福建江夏 学院教授叶文振 主持人语 习近平总书记在 年 月 7日主持召开的哲学社会科学工作座谈会上 的讲话 不仅高度评价了哲学社会科学和哲学社会科学工作者的重要地位和作用 而且还 精辟论述了坚持和发展中国特色社会主义为什么要高度重视哲学社会科学

Bardziej szczegółowo

2014年二级建造师建筑真题

2014年二级建造师建筑真题 2014 年 二 级 建 造 师 建 筑 真 题 及 答 案 一 单 项 选 择 题 ( 共 20 题, 每 题 1 分 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 1 个 最 符 合 题 意 ) 1. 下 列 用 房 通 常 可 以 设 置 在 地 下 室 的 是 ( ) A. 游 艺 厅 B. 医 院 病 房 C. 幼 儿 园 D. 老 年 人 生 活 用 房 2. 某 杆 件 受 力 形 式 示 意

Bardziej szczegółowo

关于要求审批《衢州市道路交通组织管理规划( )》的请示

关于要求审批《衢州市道路交通组织管理规划( )》的请示 衢 州 市 规 划 局 文 件 衢 规 2014 33 号 衢 州 市 规 划 局 关 于 印 发 衢 州 市 城 市 规 划 管 理 技 术 规 定 ( 暂 行 ) 的 通 知 局 属 各 分 局 直 属 各 单 位 机 关 各 处 室 : 为 进 一 步 加 强 城 市 规 划 管 理, 规 范 市 区 城 市 规 划 管 理 工 作, 根 据 国 家 法 律 法 规 和 相 关 规 范, 参

Bardziej szczegółowo

Prog Obstet Gynecol Sep Vol. 13 No / / 10 (100/ ) / (68/ )

Prog Obstet Gynecol Sep Vol. 13 No / / 10 (100/ ) / (68/ ) 2004 9 13 5 Prog Obstet Gynecol Sep. 2004 Vol. 13 No. 5 ; ; :R714. 66 :A :1004-7379(2004) 05-0322 - 11 90 ( ) 50.3/ 10 ( safe motherhood) 18 1836 1928 1/ 1000 1/ 10 1847 1850 5. 8/ 1000 ( 580/ 10 ) 1500/

Bardziej szczegółowo

代码集

代码集 第 三 部 分 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 561 562 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 目 录 一 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 说 明...566 二 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 索 引 表...568 三 社 区 卫 生 信 息 代 码 集...570 代 码 A1: 布 尔 值...570 代 码 A2: 社 交 活 动 (PAT010104_300071)...570

Bardziej szczegółowo

中 華 民 國 大 專 校 院 98 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 報 告 書 目 錄 主 辦 單 位 承 辦 單 位 顧 問...001 規 劃 暨 技 術 審 判 委 員 會 控 制 委 員...002 裁 判 委 員 會 分 區 負 責 人 裁 判...3 ~004 大 會 幹 事 部...005 男 生 組 公 開 一 級 參 賽 球 隊 隊 職 員 名 單...6 ~017 男 生

Bardziej szczegółowo

2 013 12 118 119 2015 2008 2009 1 2012 120 121 Sir Sir 2014 11 122 123 K 124 125 2013 126 127 ! 128 129 2013 6 2014 KK Sir KK Sir KK Sir Anna Anna 130 131 Sir 2009 10 1 2010 132 133 2014 122015 1 Gigi

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2013 410 2013 2013 2013 6 20 1 2013 1 2013 http://zbbm.chsi.com.cn http://zbbm.chsi.cn 2 7 15 3 9 7 30 2 9 1 2 3 1 2 3 3 4 1 4 1 10 2 3 10 5 1 2 4 3 4 www.ncss.org.cn 5 1 2 3 6 4 162cm 160cm 25% 15% 15%

Bardziej szczegółowo

第一章 系统概述

第一章 系统概述 江 苏 省 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 清 查 信 息 系 统 用 户 手 册 江 苏 省 财 政 厅 2016 年 5 月 目 录 第 一 章 系 统 概 述... 3 1.1 简 介... 3 1.2 清 查 基 准 日 和 清 查 范 围... 3 1.3 清 查 工 作 要 求... 3 1.4 清 查 工 作 流 程... 4 1.5 固 定 资 产 盘 点... 4 1.6

Bardziej szczegółowo

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (CNS)1387 A ( ) B ( ) C ( ) ( A B ) D ( ) (CNS)1387 ABC BC D A B C X X X X X X X X D X X X X X X ( ) X ( ) B ( ) CNS 441 ( ) ( ) 1211 1301 ( ) BC ( ) ABC ABC ( ) D ( ) C ( ) BC ABC

Bardziej szczegółowo

内部刊物 注意保存

内部刊物  注意保存 新 高 考 新 思 维 部 刊 物 注 意 保 存 常 德 市 高 三 教 学 工 作 简 报 2015 年 第 3 期 主 管 : 常 德 市 教 育 局 主 办 : 常 德 市 教 科 院 本 期 责 任 编 辑 : 余 亚 洲 肖 焕 之 特 刊 导 读 1. 鼎 城 区 教 研 室 积 极 引 领 各 校 备 战 2016 年 新 高 考 2 2. 如 何 把 握 复 习 课 教 学 中 的

Bardziej szczegółowo

謙卑的小巨人 文 / 林士涵 印製見證文集是父親在生病後就有的想法 目的是希望更多親朋好友能透 過這些見證認識主耶穌 一起享受屬耶穌那好得無比的生命 我的父親林進聰 民國 42 年 9 月 18 日生於台中縣大肚 鄉 退伍後輾轉來到工業技術研究院化工所上班 認識了他生 命中兩個最愛 信仰耶穌基督以及

謙卑的小巨人 文 / 林士涵 印製見證文集是父親在生病後就有的想法 目的是希望更多親朋好友能透 過這些見證認識主耶穌 一起享受屬耶穌那好得無比的生命 我的父親林進聰 民國 42 年 9 月 18 日生於台中縣大肚 鄉 退伍後輾轉來到工業技術研究院化工所上班 認識了他生 命中兩個最愛 信仰耶穌基督以及 好得無比 林進聰弟兄追思見證集 生於主後 1953. 9. 18 2012. 6. 18 安息主懷 謙卑的小巨人 文 / 林士涵 印製見證文集是父親在生病後就有的想法 目的是希望更多親朋好友能透 過這些見證認識主耶穌 一起享受屬耶穌那好得無比的生命 我的父親林進聰 民國 42 年 9 月 18 日生於台中縣大肚 鄉 退伍後輾轉來到工業技術研究院化工所上班 認識了他生 命中兩個最愛 信仰耶穌基督以及我的母親

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - Book 8 將軍行.doc

Microsoft Word - Book 8 將軍行.doc 宇 宙 生 靈 學 修 行 者 第 八 部 將 軍 行 ( 疏 第 二 十 四 篇 二 0 八 集 至 二 一 六 集 合 訂 本 ) 作 者 : 妙 航 玄 昊 玄 鑫 整 理 目 錄 第 二 0 八 集 劍 馬 嘶 鳴 第 二 0 九 集 該 當 何 斷 第 二 一 0 集 流 水 落 花 第 二 一 一 集 一 往 情 深 第 二 一 二 集 冷 面 藏 情 第 二 一 三 集 心 海 湖 平

Bardziej szczegółowo

石油大学(北京)

石油大学(北京) 大 學 生 安 全 教 育 參 考 資 料 1 對 大 學 生 進 行 安 全 教 育 的 必 要 性 第 一 篇 遵 紀 守 法 篇 第 1 章 安 全 教 育 大 學 生 活 對 於 每 一 位 莘 莘 學 子 來 說 都 是 一 段 美 好 而 又 難 忘 的 時 光 而 這 一 切 從 頭 開 始 的 時 候, 不 大 容 易 被 同 學 們 重 視 的 往 往 是 安 全 問 題 安 全

Bardziej szczegółowo

北京金英杰医学考试中心

北京金英杰医学考试中心 目 录 社 会 主 义 法 治 理 念 备 考 提 示... 1 2013 年 大 纲 变 化... 1 法 理 学 备 考 提 示... 1 2013 年 大 纲 变 化... 1 法 制 史 备 考 提 示... 3 2013 年 大 纲 变 化... 3 宪 法 备 考 提 示... 4 2013 年 大 纲 变 化... 5 经 济 法 备 考 提 示... 8 2013 年 大 纲 变 化...

Bardziej szczegółowo

3. j w k w j w k w f ' cr W O V cao f ' cr C o V cao V fao F = α C o ( α ) C o C = 1 F : kg/ C : kg/ C o : ()kg/ α W W o V ag 1 C F W + + + V 1000 rc 1000rf 1000rw = a V ag r c r f r w V

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 86C82ED869D84EF C5500.doc

Microsoft Word - 86C82ED869D84EF C5500.doc 内部明电 2015 22 2015 11 1 26 12 2 32 1 2 2 1. 2. 2015 5 26 3 1 2015 11 23 1 7 9 9 2 3 4 4 5 1 2 3 4( ) 5 3 27 18 27 1 2 2015 2015 5 2011-2014 2015 3 4 5 6 7 2011 2013 6 2012 7 1 8 2014 12 31 1 9 9 8 8 8 8

Bardziej szczegółowo

* 0 ) = >? 0 0 0 ! "! "!!!!!" " " "! "" = = = = = =! = = = 0 = = = = > 252.50 252.00 0 11 0 12 0 13 0 14 252.45 252.00 251.70 251.40 30 0 21 0 22 0 23 0 24 251.90 251.60 251.28 250.95 30 251.50 0 31 251.60

Bardziej szczegółowo

转 变 思 路, 迎 接 新 挑 战 2016 年 5 月 13 日 新 闻 综 合 第 2 版 努 力 付 出 收 获 在 过 去 的 2015 年, 泵 项 目 组 在 大 家 的 支 持 和 配 合 下, 用 户 业 绩 增 多 了, 我 们 的 能 力 提 高 了, 大 家 的 经 验 更

转 变 思 路, 迎 接 新 挑 战 2016 年 5 月 13 日 新 闻 综 合 第 2 版 努 力 付 出 收 获 在 过 去 的 2015 年, 泵 项 目 组 在 大 家 的 支 持 和 配 合 下, 用 户 业 绩 增 多 了, 我 们 的 能 力 提 高 了, 大 家 的 经 验 更 近 日, 公 司 收 到 由 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 山 东 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 : 三 年 自 2009 年 首 次 通 过 认 定 以 来, 每 三 年 一 次 认 定, 本 次 是 公 司 原 高 新 技 术 企 业 证 书 有 效 期 满 所 进 行 的 重

Bardziej szczegółowo

In the After

In the After T e x t t o S e IF 1 c a n m a k e a p e r s o n a l c o n n e c t i o n t o t h e m a i n c h a r a c t e r, A m y ë A m y is a s t r o n g w ill e d f i g ht e r w h o is v e r y p r o t e c t iv e o

Bardziej szczegółowo