RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA"

Transkrypt

1 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJA JEDNOASORTYMENTOWA przychody Sx PRw margines bezpieczeństwa margines bezpieczeństwa zysk całkowite zmienne stałe PRi = KS p kzj KS PRw = kzj 1 p PRi Qx wielkość produkcji Próg rentowności oznacza taką ilość wyrobów (PRi) lub taką wartość przychodów (PRw), przy których zostają pokryte wszystkie zmienne i stałe (zysk wynosi 0). 1

2 DŹWIGNIA OPERACYJNA Im wyŝszy jest udział kosztów stałych w kosztach całkowitych, tym silniej zysk reaguje na zmiany przychodu ze sprzedaŝy. Stopień dźwigni operacyjnej określa siłę tej reakcji. Jeśli wszystkie są zmienne, wskaźnik dźwigni wynosi 1. Dla struktury kosztów w progu rentowności stopień dźwigni nie istnieje. Wskaźnik dźwigni operacyjnej = MarŜa pokrycia Wynik finansowy Wskaźnik dźwigni operacyjnej = 1 Wskaźnik bezpieczeństwa ANALIZA COST-VOLUME-PROFIT CVP analiza wraŝliwości zysku ze sprzedaŝy Jak zmieni się zysk ze sprzedaŝy, jeśli zmieni się: - wielkość sprzedaŝy, - wysokość ceny, - wysokość kosztu zmiennego, - poziom kosztów stałych? określanie wielkości docelowych Na jakim poziomie muszą się znaleźć: - wielkość sprzedaŝy, - cena, - koszt zmienny, - stałe, aby osiągnąć poŝądany zysk? 2

3 PRÓG RENTOWNOŚCI przykład 1. Pan Euzebiusz sprzedaje flagi narodowe. Na najbliŝszy miesiąc zaplanował sprzedaŝ na poziomie 800 sztuk. Planowana cena sprzedaŝy wynosi 20 zł/szt., natomiast cena zakupu 12 zł/szt. Koszty stałe wynoszą zł miesięcznie. 1. Ile sztuk flag musi sprzedać pan Euzebiusz, Ŝeby nie ponieść straty? 2. Jaki wynik finansowy osiągnie pan Euzebiusz przy planowanych wielkościach sprzedaŝy, ceny i kosztów? 3. Ile flag trzeba sprzedać, Ŝeby zwiększyć zysk do zł? 4. Jaka powinna być cena flagi, Ŝeby firma osiągnęła zysk zł? 5. Czy warto wspomóc klub piłkarski prowadzony przez dostawcę flag, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami stałymi w wysokości 600 zł, jeśli w zamian dostawca obniŝy cenę o 1 zł/szt.? 6. Czy warto zainwestować w promocję i reklamę zł, jeśli pozwoli to zwiększyć wielkość sprzedaŝy o 25%? Jaka będzie zmiana zysku? PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJA WIELOASORTYMENTOWA W przypadku produkcji wieloasortymentowej występuje wiele progów rentowności, tj. kombinacji produkcji i sprzedaŝy poszczególnych wyrobów, zapewniających pokrycie wszystkich kosztów. n i=1 ( p kz ) q KS i i i = Jeśli struktura asortymentowa jest stała lub jeśli wszystkie wyroby mają taki sam wskaźnik marŝy pokrycia, to moŝna obliczyć próg rentowności wartościowy zgodnie z formułą: KS PRw= KZ 1 S i i W podanych przypadkach próg rentowności wartościowy jest taki sam dla wszystkich progów ilościowych. 3

4 PRÓG RENTOWNOŚCI przykład 2. Przedsiębiorstwo WYGODA produkuje i sprzedaje meble. Szafy Stoły Komody Produkcja & SprzedaŜ 500 szt szt. 800 szt. Cena sprzedaŝy 200 zł/szt. 120 zł/szt. 100 zł/szt. Koszt zmienny 140 zł/szt. 84 zł/szt. 70 zł/szt. Koszty stałe przedsiębiorstwa wynoszą zł. Ile wynosi próg rentowności? RACHUNKI DECYZYJNE Produkować czy zaniechać produkcji? Sprzedawać czy wycofać ze sprzedaŝy? Czy zmienić strukturę asortymentową produkcji? Który wariant technologiczny wybrać? Przyjąć czy odrzucić specjalne zamówienie? Wytworzyć czy kupić? Wykonać czy zlecić? Kryteria podejmowania decyzji krótkookresowych mogą być w praktyce róŝne. Tradycyjnie, podstawowym kryterium podejmowania takich decyzji jest j zysk lub marŝa brutto obliczane w systemie rachunku kosztów zmiennych. Nie oznacza to jednak, Ŝe przy przeprowadzaniu rachunków decyzyjnych nie stosuje się innych kryteriów czy innych systemów rachunku kosztów! 4

5 RACHUNKI DECYZYJNE Graficzne ujęcie problemów decyzyjnych: wytworzyć (I) czy kupić (II)? wybór wariantu technologicznego (I lub II) Koszty całkowite wariant II Koszty całkowite wariant I próg obojętności Do pewnej wielkości sprzedaŝy Q* opłaca się korzystać z wariantu II a po przekroczeniu progu obojętności korzystniejszy jest wariant I. Q* ilość Przykład wytworzyć czy kupić? Producent manekinów dziecięcych wytwarza we własnym zakresie sztuczne oczy (4 000 par rocznie). Związane z tym zmienne wynoszą zł, w tym: materiały bezpośrednie zł, płace bezpośrednie zł, wydziałowe zł. Zakład otrzymał ofertę dostawy sztucznych oczu po cenie 6,50 zł za parę. Ogólne stałe, które wystąpią niezaleŝnie od wybranego wariantu decyzyjnego, wynoszą zł, a stałe wydziałowe ponoszone w przypadku produkcji oczu zł. Ustal wielkość produkcji zrównującą opłacalność obu wariantów oraz zdecyduj, czy naleŝy skorzystać z oferty zakupu sztucznych oczu, czy teŝ nadal wytwarzać je we własnym zakresie. 5

6 RACHUNKI DECYZYJNE Problem wyboru wielkości i struktury produkcji Q B warunki ograniczające Ograniczenia mogą mieć charakter wewnętrzny (zasoby) lub zewnętrzny (popyt) Q B * optymalne rozwiązanie Optymalna wielkość i struktura produkcji daje maksymalny zysk przy istniejących ograniczeniach. dopuszczalne rozwiązania Q A * Funkcja celu: izokwanta zysku ( p kz ) q + ( p kz ) q max. A A A B Q A B B Optymalną wielkość i strukturę produkcji moŝna wyznaczyć algebraicznie, stosując metody programowania liniowego (np. Simplex). Przykład optymalizacja produkcji Rodzinna firma pani Genowefy zajmuje się produkcją i sprzedaŝą drewnianych figur: duŝych i małych. Figury są cenną pamiątką dla turystów odwiedzających gospodarstwo agroturystyczne rodziny pani Genowefy (figury są tez sprzedawane przez Internet). Kupujący płacą za duŝą figurę 100 zł a za małą 50 zł. Do produkcji wykorzystuje się drewno, przy czym wartość drewna zuŝywanego na sztukę wyrobu gotowego wynosi: dla duŝej figury 27 zł, dla małej figury 11 zł. Figury są rzeźbione ręcznie, przy czym na wytworzenie figury duŝej potrzeba 4 godzin a na wytworzenie figury małej 3 godzin pracy. Rzemieślnicy (trzech członków rodziny pani Genowefy) dostają wynagrodzenie w wysokości 7 zł/h (pozaksięgowo otrzymują teŝ dach nad głową i pyszne jedzenie, za co odpłacają pomocą w gospodarstwie). Oczywiście firma pani Genowefy ponosi teŝ pewne stałe, jak opłaty za prąd czy czynsz łącznie wynoszą one około 630 zł miesięcznie. Pani Genowefa zastanawia się, czy nie naleŝałoby zmienić struktury produkcji, aby osiągnąć większy zysk. W chwili obecnej produkuje się miesięcznie 60 figur duŝych i 100 figur małych, co w pełni wykorzystuje limit czasu pracy rzemieślników (więcej godzin nie poświęcą na tę pracę, nikt teŝ nie będzie dodatkowo zatrudniany do tej pracy). Istotnym ograniczeniem jest popyt: wiadomo, Ŝe nie da się sprzedać w ciągu miesiąca więcej niŝ 90 figur duŝych ani więcej niŝ 140 figur małych. Pani Genowefa zwróciła się do eksperta o poradę, czy przy takich ograniczeniach istnieje moŝliwość zwiększenia zysków. 6

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W

Bardziej szczegółowo

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z badań operacyjnych Wydanie drugie

Zbiór zadań z badań operacyjnych Wydanie drugie Adam Kucharski Zbiór zadań z badań operacyjnych Wydanie drugie Łódź 2012 ISBN 978-83-934591-1-7 Spis treści 1. Programowanie liniowe....................................... 3 2. Programowanie liniowe w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR WWW.GMCPOLAND.PL

ORGANIZATOR WWW.GMCPOLAND.PL Global Management Challenge 2008 Podręczniik ORGANIZATOR WWW.GMCPOLAND.PL 1 Spis treści Część I................................................ 3 WPROWADZENIE.................................................

Bardziej szczegółowo

2.2. Zarządzanie zapasami

2.2. Zarządzanie zapasami Podstawy teoretyczne zarządzania majątkiem obrotowym 85 2.2. Zarządzanie zapasami 2.2.1. Zapasy jako składnik aktywów przedsiębiorstwa Utrzymywanie zapasów jest bardzo często nieodzownym warunkiem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX. 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów inwestycyjnych, społecznych i prorozwojowych 9.1.1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU

ROZDZIAŁ IX. 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów inwestycyjnych, społecznych i prorozwojowych 9.1.1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU ROZDZIAŁ IX W skaźniki oceny długookresow ej projektów inw estycyjnych, społecznych i prorozw ojow ych, kw alifikow alności w ydatków i w skaźniki interw encji 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Spis treści: Wstęp... 2 1. Pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. Cele działalności przedsiębiorstw... 2 2. Majątek, fundusze i wynik finansowy...

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT)

PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT) PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT) Poradnik skierowany jest głównie do zarządzających i właścicieli małych firm w aspekcie(zakresie) kosztów zakupowych, choć zarówno większe

Bardziej szczegółowo

Produkt - definicja. Strategie produktowe. Strategie produktowe 2010-11-21 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO - LOGISTYCZNE

Produkt - definicja. Strategie produktowe. Strategie produktowe 2010-11-21 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO - LOGISTYCZNE Analiza sytuacji marketingowej Etap I Gdzie teraz jesteśmy? - Audyt marketingowy - Analiza SWOT - Analizę konkurencji - Analiza zachowania konsumentów Formułowanie strategii marketingowej Etap II Gdzie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTYWNOŚĆ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE

PRODUKTYWNOŚĆ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE PRODUKTYWNOŚĆ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE Michaela ROSTEK, Ryszard KNOSALA Streszczenie: W artykule przedstawiono pojęcia z zakresu gospodarki magazynowej oraz jej efektywności i produktywności.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2007. Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2007. Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2007 Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku 1 SPIS TREŚCI 1) Charakterystyka Makarony Polskie S.A...6 2) Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł).

BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł). Data: 16 kwietnia 2007 IPO Wycena: 16,6 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 529-67-97, Fax.: (48-22) 529-67-98 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Zbigniew Bętlewski, makler p.w.

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Spis treści: 1. Rachunkowo - finansowe kryteria zachowania równowagi ekonomicznej przedsiębiorstwa. 2. Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Na podstawie poniższych informacji ogólnych i listy parametrów przy wykorzystaniu formuł programu Excel (bez wpisywania liczb bezpośrednio z klawiatury

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01

Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, listopad 2012 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym (Skrypt dla rolników uczestniczących w szkoleniu) Warszawa, 2013 1 1.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo