Toruń Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Toruń Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Jarkpol Jarosław Górski Sp. j. zaprasza do składania ofert. Opis przedmiotu zamówienia Celem wdrożenia będzie stworzenie systemu automatyzującego obsługę procesów biznesowych w ramach działalności usług transportowych jakie prowadzi firma Jarkpol. Proces zostaje podzielony na dwa główne etapy: wdrożenie systemu ERP będącego podstawą do realizacji drugiego etapu jakim będzie wdrożenie systemu B2B. W procesie integracji będzie konieczne zastosowanie mechanizmów tłumaczących dane pomiędzy bazami systemu ERP, a systemem do automatyzacji i obsługi zleceń transportowych. I. Szczegółowe wymagania systemu. Projekt polega na stworzeniu systemu B2B WebTracker, który zautomatyzuje zachodzące w firmie Jarkpol procesy biznesowe, w tym dane z trasy. System zautomatyzuje obsługę usług transportowych. W pierwszej kolejności zostanie wdrożony system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem. W dalszej kolejności wdrożone zostaną moduły WebTracker i aplikacja EDI, która będzie odpowiedzialna za wymianę dokumentów w standardzie EDIFACT/UN i ECOD (XML). Projekt zakłada integrację z systemami partnerów firmy Jarkpol. W skład WebTracker wchodzi: Panel Administracyjny (panel służący konfigurowaniu podstawowych ustawień systemu) WebTracker kontrola trasy: Moduł Status Pojazdu (dot. bieżącego stanu: jazda, postój, awaria; integracja z urzadzeniem GPS i Tacho); WebTracker - kontrola trasy: Moduł Tacho (odpowiedzialny za interpretacje danych z Tacho w celu wizualizowania komunikatu o konieczności postoju); WebTracker - śledzenie zleceń, czyli monitorowanie pojazdów i dostaw: Moduł Translator (część platformy odpowiedzialna za tłumaczenie formatów dokumentów w systemie B2B) WebPanel (stanowi system zamówień on-line, pozwala na generowanie ich przez www, pozwala na odbiór dokumentu w formie obrazu);

2 Integro (umozliwia integracje danych, serwer przesyłu - serwer SQL; zasila bazę Web niezbędnymi informacjami); Analityka i Controlling (umożliwi analizę kosztów pojedynczego zlecenia, pozwoli raportować dane dla firmy i wybrane dla konkretnego partnera wg określonych kryteriów); Documents (integruje system ERP z systemem B2B; ERP na podstawie komunikatów EDI może tworzyć nowe pliki i generować odpowiednie dokumenty) System musi zawierać automatyzowanie następujących procesów biznesowych z dostawcą usług serwisowych i części samochodowych: składanie zamówienia okresowego i potwierdzenie jego przyjęcia w odniesieniu do przeglądów gwarancyjnych składanie zamówienia bieżącego i potwierdzenie jego przyjęcia fakturowanie rozliczenia bieżące i ich historia Całość prac musi zostać poprzedzona przeprowadzeniem analizy wdrożeniowej, której efektem będzie dokument opisujący szczegółowe działanie systemu, w szczególności ujmujący rozwiązania systemowe związane z automatyzacją procesów biznesowych w systemie B2B II. Warunki licencyjne Ważnym elementem, który Oferenci muszą wziąć pod uwagę jest to, że Zamawiający w czasie przygotowania wniosku przeprowadził analizę sytuacji i potrzeb swojego przedsiębiorstwa w kontekście procesów B2B. Wszelkie pracę związane z systemem wymagać będą zastosowania systemu ERP. Zgodnie z założeniami dokumentacji przewiduje się zakup sytemu ERP firmy Comarch lub ekwiwalentnego. Równocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z Warunkami korzystania z Oprogramowania Comarch ERP XL, dostęp do modyfikacji systemu mają tylko i wyłącznie licencjonowani partnerzy, to jest przedsiębiorcy, którzy współpracują z Comarch na podstawie Umowy Partnerskiej ( 2 ust. 8 i 9 Warunków korzystania z oprogramowania Comarch ERP XL). Zamawiający nie określa tego elementu jako kryterium oceny ofert, jednak każdy oferent musi mieć na względzie wymogi firmy Comarch związane z dokonywaniem zmian w istniejącym systemie. III. Szczegółowy opis elementów systemu Ze względu na specyfikę i złożoność systemu, zamawiający uszczegóławia elementy, w które musi być wyposażony system. Poniżej wymienione zostaną składniki, które muszą znaleźć się w składanej ofercie. Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny-2 szt.

3 Windows Server CAL, licencje dostępowe-10 szt. Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych przez RDP) pakiet -1 szt. SQL Server Standard Runtime licencja na sewer -1 szt. SQL Server CAL Runtime licencje dostępowe do serwera SQL -10 szt. Aplikacja EDI aplikacja dedykowana i służy jako SERVER wymiany danych -1 szt. WebTracker Panel Administracyjny (panel służący konfigurowaniu podstawowych ustawień systemu) -1 szt. WebTracker kontrola trasy: Moduł Status Pojazdu (dot. bieżącego stanu: jazda, postój, awaria - integracja z urządzeniem GPS i Tacho) -1 szt. WebTracker - kontrola trasy: Moduł Tacho (odpowiedzialny za interpretacje danych z Tacho w celu wizualizowania komunikatu o konieczności postoju) -1 szt. Translator (część platformy odpowiedzialna za tłumaczenie formatów dokumentów w systemie B2B) -1 szt. WebPanel (stanowi system zamówień on-line, pozwala na generowanie ich przez www, pozwala na odbiór dokumentu w formie obrazu) -1 szt. Integro (umozliwia integracje danych, serwer przesyłu-serwer SQL zasila bazę Web niezbędnymi informacjami) -1 szt. Analityka i Controlling (umożliwi analizę kosztów pojedynczego zlecenia, pozwoli raportować dane dla firmy i wybrane dla konkretnego partnera wg określonych kryteriów) -1 szt. WebTracker - śledzenie zleceń, czyli monitorowanie dostaw: Moduł Documents (integruje system ERP z systemem B2B. ERP na podstawie komunikatów EDI może tworzyć nowe pliki i generować odpowiednie dokumenty) -1 szt. Licencja ERP Interfejs programistyczny -1 szt. Licencja ERP Handel Sprzedaż -1 szt. Licencja ERP HR Płace i Kadry -1 szt. Licencje ERP Administracja -9 szt. Licencje ERP Księgowość -2 szt. Licencja ERP Zamówienia -1 szt. Licencja ERP Środki Trwałe -1 szt. ECOD mechanizm wymiany danych ERP/ECOD (moduł serwerowy) -1 szt. ECOD Współpraca z dostawcami (Eksport Zamówienia/Import faktury zakupu/import Korekt) -1 szt. ECOD Współpraca z odbiorcami (Import Zamówienia/Eksport faktury sprzedaży/eksport Korekt), moduł serwerowy -1 szt. WebTracker - kontrola trasy: Moduł Komunikator Mobile (jako mechanizm przekazywania meldunków od/do kierowcy wyposażeni są w telefony komórkowe) -1 szt. WebTracker - kontrola trasy: Moduł Planowanie Trasy (programowanie przewidywanego czasu dojazdu do miejsca rozładunku, integracja z urządzeniem GPS i Tacho) -1 szt. WebTracker - kontrola trasy: Moduł Zdarzenia (słuzy zapisywaniu czasu trwania poszczególnych zdarzeń i tworzeniu bazy czasowo-miejscowej) -1 szt. DataServer (serwer wymiany danych w platformie B2B) -1 szt.

4 Zakładka do www Status Zlecenia (narzędzie do przesyłania i wizualnej interpretacji kodowanych przez kierowców komunikatów z telefonów komórkowych dotyczy statusu zlecenia) -1 szt. Zakładka do www Mapa Dostępności Transportu (wizualizacja dostępności transportów, oferta udostepnienia kryteriów dla zaplanowania przez klienta przewozu, zanim złoży zamówienie) -1 szt. WebTracker - kontrola trasy: Moduł Parametry Pojazdu (do monitorowania pracy urządzeń charakterystycznych dla danego typu pojazdu, integracja z urządzeniem GPS/GSM) -1 szt. Instalacja i konfiguracja serwera; Montaż w samochodach modułów GPS/GSM Wdrożenie systemu ERP: o Instalacja i konfiguracja Systemu Zarzadzania Bazą Danych MS SQL; o Wdrożenie ERP: Instalacja na stacjach roboczych; o Wdrożenie ERP: Migracja danych z wcześniej używanych aplikacji; o Asysta powdrożeniowa: Nadzór nad rozruchem; o Asysta powdrożeniowa: Kontrola pracy systemu (przez pierwsze 5 dni funkcjonowania systemu, firma wdrażająca deleguje dwóch pracowników firmy do firmy Wnioskodawcy; ich zadaniem jest sprawdzić system) o Asysta powdrożeniowa: Asysta serwisowa (przez 36 miesięcy od wdrożenia systemu firma wdrażająca sprawuje systematyczny nadzór powdrożeniowy); Wdrażanie modułów WebTracker: Integracja WebTrackera z systemem ERP Wdrażanie modułów WebTracker: Konfiguracja telefonów komórkowych (40 telefonów 40 kierowców) Wdrażanie modułów WebTracker: Konfiguracja funkcji śledzenia zleceń w bazie systemu ERP; Wdrażanie modułów WebTracker: wdrożenie modułu Status Pojazdu; Wdrażanie modułów WebTracker: wdrożenie modułu Planowanie Trasy; Wdrażanie modułów WebTracker: wdrożenie systemu B2B usługa www. WebTracker; Wdrażanie modułów WebTracker: wdrożenie modułu Analityka i Controlling: Wdrażanie modułów WebTracker: wdrożenie modułu Komunikator Mobile; Wdrażanie modułów WebTracker: wdrożenie modułu Panel Administracyjny; Wdrożenie systemu ERP: Instalacja i konfiguracja klientów MS SQL; Wdrażanie modułów WebTracker: wdrożenie modułu Zakładka do www Status Zlecenia i modułu Zdarzenia Wdrażanie modułów WebTracker: wdrożenie modułu Zakładka do www Mapa Dostępności Transportu; Wdrożenie systemu ERP: Instalacja i konfiguracja systemu na serwerze; Wdrażanie modułów WebTracker: Konfiguracja monitorowania pracy urządzeń charakterystycznych dla danego typu pojazdu. Integracja z urządzeniem GPS/GSM; Wdrażanie modułów WebTracker: Integracja WebTracker z urządzeniami GPS/TACHO wdrożenie modułu Tacho i wdrożenie modułu Parametry Pojazdu; Szkolenia specjalistyczne o Szkolenie użytkowników w zakresie zakupionych modułów systemu ERP o Szkolenie administratorów systemu ERP o Szkolenie kierowców z systemu WebTracker Mobile (szkolenie 40 kierowców; szkolenie zindywidualizowane)

5 IV. Sprzęt komputerowy Dodatkowym elementem oferty ma być sprzęt komputerowy konieczny do realizacji całości zadania. Poniżej Zamawiający przedstawia szczegółową specyfikację dotyczącą poszczególnych elementów. Serwer, parametry minimalne: Intel Xeon 2.5GHz, RAM 32GB, 6x300GB HS 2.5in SAS, RAID, Redundantne zasilanie, mocowanie Rack; 1 szt. UPS, montaż RACK, minimum 5000VA (zabezpieczenie serwera w stabilne zasilanie oraz zasilanie awaryjne); 1 szt. Switch 24 porty 10/100/1000, montaż Rack (urządzenie łączące w sieć serwer i pozostałe urządzenia); 1 szt. Komputer stacjonarny, minimum Intel i5 RAM 4GB, HDD 500GB, Windows 7/8 OEM+MS Office OEM; 7 szt. Monitor do komputera stacjonarnego, minimum x900, DVI-D, RGB; 7 szt. Moduły GPS/GSM urządzenia; 40 szt. (do wszystkich pojazdów w firmie, do których fizycznie te moduły będą instalowane) V. Tryb udzielenia zamówienia oraz opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert Porównanie ofert i wybór z zachowaniem zasad przejrzystości. Zamówienie powyżej 14 tys. euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencji. Do oceny i wyboru zostaną dopuszczone tylko oferty zawierające wszystkie wyszczególnione pozycje w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Jarkpol Jarosław Górski Sp. J. ul. Gdańska 8, Łysomice.

6 VI. Kryteria oceny ofert 1. Cena (P1) Pierwszym kryterium oceny oferty jakie przyjął zamawiający jest cena z 50 % wagi, które liczone będzie według wzoru: Ocena: Zn/Zo * 50 punktów gdzie: Z n cena netto najtańszej oferty [PLN] Z o cena netto badanej oferty [PLN] 2. Długość okresu gwarancji. Warunki gwarancji (P2) Zamawiający oczekuje przedstawienia w ofercie długości okresu gwarancji jakości na wykonane usługi oraz czynności związane z pracami wdożeniowymi. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego. Ta część gwarancji podlega kryterium oceniania. Równocześnie Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony sprzęt komputerowy zgodnie z warunkami gwarancji poszczególnych producentów. Okres gwarancji liczony jest w miesiącach Ocena = Go / Gn * 20 punktów gdzie: Go czas gwarancji udzielony przez oferenta w badanej ofercie Gn najdłuższy czas gwarancji udzielony przez oferenta 3. Obsługa serwisowa - Cena opieki serwisowej. (P3) Zamawiający oczekuje, że Oferenci w swoich ofertach wezmą pod uwagę perspektywiczność tworzonego systemu. Z założenia ma być on gotową do wdrożenia aplikacją ze zdefiniowaną funkcjonalnością, jednak Zamawiający zakłada sytuację, w której

7 konieczna będzie modyfikacja systemu poprzez dodanie nowej funkcjonalności. Tworzony system ma być przygotowany na możliwość dalszej rozbudowy o nowe funkcjonalności tak, aby bez przeszkód można było dostosowywać go do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Stąd w zapytaniu ofertowym pojawia się kryterium obsługi serwisowej, obejmujące poniższe obszary: - Utrzymanie ruchu czyli utrzymanie bieżącej sprawności systemu ERP i rozwiązania B2B, - Monitoring sprzętu i oprogramowania ERP na stacjach roboczych, - Zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego danych w sieci komputerowej, składowanych na serwerach oraz stacjach roboczych użytkowników, w szczególności tworzenie oraz kontrolę kopii ( backupów) danych. - Bieżące wsparcie dla użytkowników w zakresie użytkowaneg oprogramowania, - Współpracę przy rozwoju systemu informatycznego. Wartość przedstawiona przez oferenta ma być ceną ryczałtową za miesiąc wykonywania wyżej wymienionych usług. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca przez cały okres trwania tej opieki, w tym m.in. wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do realizowania opieki serwisowej, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie za opiekę serwisową nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Kryterium Cena opieki serwisowej będzie oceniane następująco: Ocena: Sn/So * 10 punktów gdzie: S n cena netto najtańszej oferty [PLN] S o cena netto badanej oferty [PLN] 4. Czas reakcji serwisu (P4) Ze względu na ważność nowego rozwiązania i krytyczny obszar działania jakim jest stały monitoring usług wraz z platformą B2B, Zamawiający oczekuje zawarcia w ofercie czasu reakcji Oferenta na zgłoszenie serwisowe/naprawy.

8 Czas reakcji liczony jest w godzinach od momentu zgłoszenia usterki w działaniu systemu informatycznego Ocena = Cn/Co *20 punktów gdzie: Cn najkrótszy czas reakcji serwisu na błąd systemu informatycznego Co czas reakcji serwisu na błąd systemu informatycznego w badanej ofercie VII. Sposób oceny ofert Oferent może maksymalnie otrzymać 100 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą sumę punktów za kryteria wymienione w punkcie według wzoru: P = P1+P2+P3+P4 Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za kolejne ww. kryteria. VIII. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania Umowy do dnia roku (przy czym zakup licencji systemowych i sprzętu ma nastąpić do końca 2013 roku). IX. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane, a oferta podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Oferta powinna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że jest związany Ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

9 Podana cena dla każdej pozycji musi być wyższa od zera. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Do przygotowania oferty Wykonawca-Oferent może wykorzystać formularz ofertowy wg. Załącznika nr 1 do niniejszej Zapytania. X. Miejsce termin oraz sposób składania ofert Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do roku do godziny 15:00. Ofertę wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby Spółki pod adresem: Jarkpol Jarosław Górski Sp. J. ul. Gdańska 8, Łysomice. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami i udzielania szczegółowych informacji na temat niniejszego zapytania ofertowego: Aleksandra Dybowska tel Zastrzeżenia Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Jarkpol Jarosław Górski Sp. J. do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Jarkpol Jarosław Górski Sp. J. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Jarkpol Jarosław Górski Sp. J. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Jarkpol Jarosław Górski Sp. J. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi wszystkie ryzyka związane z przyjętą stawką VAT.

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo