DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Transkrypt

1 Mrągowo, dn r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją wyrobów nieseryjnych i na wymiar, integrującego Firmę AdamS z jej dostawcami i odbiorcami w ramach działania 8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uprzejmie prosi o: 1. Złożenie oferty na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do siedziby zamawiającego oraz rocznym wsparciem informatycznym w siedzibie zamawiającego. 2. Wymagania. 1 szt. serwer bazy danych wraz z systemem operacyjnym, silnikiem bazy danych SQL oraz licencje dostępowe. Serwer o parametrach nie niższych niż konfiguracja: 32 GB RAM, 2 procesory Xeon 8-rdzeniowe, kontroler p420i/2gb, 8 dysków SAS 300GB 15k RPM 2.5. Przykładowa konfiguracja HP ProLiant DL380p Gen8 E P 32GB-R p420i SATA SFF 750W, HP 300GB 6G SAS 15k rpm SFF SC. Oprogramowanie systemowe oraz silnik bazy danych SQL w pełni wykorzystujące możliwości sprzętowe serwera, min. system operacyjny Ms Windows Server Standard Proc i 50 szt. Windows Server 2012 UserCAL. Silnik bazy danych min. Ms SQL Server Standard 2012 i 20 szt. SQL Server 2012 UserCAL. 1 szt. serwer terminali wraz z systemem operacyjnym i licencjami terminalowymi. Serwer o parametrach nie niższych niż konfiguracja: 32 GB RAM, 2 procesory Xeon 6-rdzeniowe, kontroler P410i/1GB, 4 dyski SAS 300GB 15k RPM 2.5. Przykładowa konfiguracja HP ProLiant DL380 Gen7 X GB-R p410i/1gb 8 SFF 750W, HP 300GB 6G SAS 15k rpm SFF SC. Oprogramowanie systemowe oraz terminalowe w pełni wykorzystujące możliwości sprzętowe serwera, min. system operacyjny Ms Windows Server Standard Proc oraz oprogramowanie dostępu terminalowego dla nieograniczonej liczby użytkowników łączących się z sieci lokalnej oraz internetu. 15 szt. zestaw komputerowy: jednostka centralna, monitor, mysz, klawiatura

2 Komputer typu stacjonarnego o konfiguracji nie niższej niż: procesor z rodziny Haswell z 4 rdzeniami fizycznymi, min. 4 GB RAM, Gigabit LAN, złącze DVI, system operacyjny min. Ms Windows 7 Pro. Monitor 24 FHD, DVI. 2 szt. urządzeń switch. Switch o parametrach nie niższych niż: 24 porty Ethernet 10/100/ porty do stackowania, zarządzalny. 4 szt. kolektor danych. Parametry nie gorsze niż: PDA z Windows CE, komunikacja WiFi, laserowy czytnik kodów kreskowych EAN128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 39. Stacja bazowa komunikacyjno - ładująca, interfejs USB, ładowarka. Np. Unitech PA500 II. 4 szt. czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy. Parametry nie gorsze niż: bezprzewodowy czytnik kodów kresowych, skanowane kody 1D: EAN128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 39. Umiejętność zapamiętywania danych gdy skaner znajduje się poza zasięgiem bazy, wyposażony w przycisk wyzwalający odczyt, źródło światła: laser, stacja bazowa, interfejs USB. Np. QuickScan Mob. QM2130 Datalogic. Zamawiający wymaga by dostarczone urządzenia były nowe, nie używane. Wszystkie dostarczone urządzenia zasilane prądem przemiennym muszą być zasilane napięciem 230V/50Hz Na dostarczony sprzęt musi być udzielona gwarancja producenta na okres co najmniej 12 miesięcy. Dostawa powinna zostać zrealizowana nie później niż do dnia roku. Oferent dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego na własny koszt. Roczne wsparcie informatyczne nie może być świadczone przez podwykonawców. 3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem oferenta, że spełnia następujące warunki: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie planowanej inwestycji dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. deklaruje przygotowanie i przekazanie niezbędnych dokumentów do rozliczenia inwestycji. 4. Oferta powinna zostać przygotowana wyłącznie w języku polskim, podpisana przez uprawnioną osobę. Przesłana do dnia r. w formie pisemnej, przesyłką pocztową na adres : Firma AdamS H. Pędzich ul. Giżycka Mrągowo.

3 Wewnątrz przesyłki powinna znajdować się zamknięta koperta z ofertą zatytułowana: Oferty na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz rocznym wsparciem informatycznym w siedzibie zamawiającego. Nie otwierać przed rokiem. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych (jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielania zamówienia oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: jej treść nie odpowiada treści warunków zapytania, a w szczególności nie spełnia wszystkich wymogów przedmiotu zamówienia, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń i innych dokumentów gwarantujących należyte wykonanie zamówienia. 8. Podana w ofercie cena musi być ceną netto wyrażoną w PLN, bez naliczonego podatku VAT. Oferta ma zawierać jedynie cenę końcową wraz z informacją ogólną na temat oferenta, specyfikacją, opisem zakresu i szybkości wsparcia informatycznego w siedzibie zamawiającego. Cena końcowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 9. Okres gwarancji obowiązuje od daty podpisanego przez zamawiającego protokołu akceptacji końcowej, zakończonego wynikiem pozytywnym. Okres gwarancji na pełny zakres zamówienia powinien być wyrażony w miesiącach. 10.Ważność oferty nie może być krótsza niż do roku. 11.Oferta musi zawierać termin realizacji zamówienia, liczony od dnia wpłacenia zaliczki lub podpisania umowy. 12.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty pokrywa oferent. 13.Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Paweł Bałdyga

4 14.Z przyczyn formalnych związanych ze współfinansowaniem projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją wyrobów nieseryjnych i na wymiar, integrującego firmę AdamS z jej dostawcami i odbiorcami przez Unię Europejską w ramach działania 8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , ocena oraz wybór dostawcy przebiegać będzie zgodnie z odpowiednio ustalonymi regułami. Oferty wykonawców zostaną ocenione z uwzględnieniem następujących kryteriów: a) Kryterium cena oferty - zostanie obliczone wg następującego wzoru: Cena min W cena = *waga*100 pkt Cena badana W cena oznacza liczbę punktów uzyskanych w kategorii Cena min oznacza minimalną kwotę zaoferowaną wśród ofert podlegających ocenie Cena badana oznacza kwotę zaoferowaną podlegającą ocenie Maksymalnie dla niniejszego kryterium zamawiający może przyznać 40 pkt. b) Kryterium wartość techniczna oferty zostanie obliczone wg następującego wzoru: W tech badana W tech = *waga*100 pkt W tech.max W tech oznacza ilość punktów uzyskanych za ocenę techniczną w kategorii W tech. max oznacza maksymalną ilość punktów przyznaną za ocenę techniczną wśród ofert podlegających ocenie W tech. badana oznacza ilość punktów przyznaną za ocenę techniczną ofercie podlegającej ocenie Maksymalnie dla niniejszego kryterium zamawiający może przyznać 20 punktów c) Kryterium wsparcie informatyczne zostanie obliczone wg następującego wzoru W wsparcie informatyczne badane W wsparcie informatyczne = *waga*100 pkt

5 W wsparcie informatyczne max W wsparcie informatyczne - oznacza ilość punktów uzyskanych w kategorii W wsparcie informatyczne max oznacza maksymalną ilość punktów przyznaną za ocenę wsparcia informatycznego wśród ofert podlegających ocenie W wsparcie informatyczne badane oznacza ilość punktów przyznaną za ocenę wsparcia informatycznego w ofercie podlegającej ocenie Maksymalnie dla niniejszego kryterium zamawiający może przyznać 40 punktów d) Maksymalna ilość punktów do otrzymania: 100 punktów e) Oferty zostaną ocenione wg następującej formuły: W = W cena + W tech + W wsparcie informatyczne Współczynnik ważności L.p. Warunek Współczynnik ważności Warunki przyznawania punktacji Max. ilość punktów 1 Cena 40% Wg pkt. 10a 40 2 Parametry techniczne 3 Wsparcie Informatyczne 20% Wg pkt. 10b 20 40% Wg pkt. 10c 40 f) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta ostateczna zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Mrągowo, 07.08.2014 roku

Mrągowo, 07.08.2014 roku Mrągowo, 07.08.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe.

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe. Mrągowo, 18.07.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Wysogotowo, dnia 10 stycznia 2014 r. Ι. POSTANOWIENIA OGÓLNE INSOGLAS Andrzej i Karol Woźniak Sp. J. realizuje w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe Warszawa16 maja 2014 Zapytanie Ofertowe Dotyczy: Umowy o dofinansowanie: UDA.POIG.08.02.00-14-068/13-00 Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o., realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B

Bardziej szczegółowo

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o.

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Województwo Warmińsko - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Nowoursynowska 45F/55 02-776 Warszawa Adres biura i do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na serwery, system operacyjny, licencja na bazę danych, firewall i zaawansowany podpis elektroniczny

Zapytanie ofertowe na serwery, system operacyjny, licencja na bazę danych, firewall i zaawansowany podpis elektroniczny EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 29B/146 02-119 Warszawa Zakład produkcyjny ul. Zakładowa 16 39-400 Tarnobrzeg woj. Podkarpackie tel./fax. +48 (15) 822 44 70 tel. +48 (15) 822 71 35 e-mail: biuro@ekosystemy.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice Tyrzyn, 30.07.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup systemu informatycznego integrującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagań stawianych Wykonawcy.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagań stawianych Wykonawcy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagań stawianych Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego służącego do prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Warszawa, dnia 19.05.2014 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do Zamawiającego sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Oracle dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r. Bielsko Biała, dn. 10.04.2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK43-5.1 POIG/SKL z dnia 16 czerwca 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK43-5.1 POIG/SKL z dnia 16 czerwca 2015r. Bielsko Biała, dn. 16 czerwca 2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12.08.2014 r. Drukarnia Wielkoformatowa Neo-Net Sp. z o.o. ul. Romanowicza 4 30-702 Kraków. Zapytanie ofertowe na sprzęt IT

Kraków, dnia 12.08.2014 r. Drukarnia Wielkoformatowa Neo-Net Sp. z o.o. ul. Romanowicza 4 30-702 Kraków. Zapytanie ofertowe na sprzęt IT Kraków, dnia 12.08.2014 r. Drukarnia Wielkoformatowa Neo-Net Sp. z o.o. ul. Romanowicza 4 30-702 Kraków Zapytanie ofertowe na sprzęt IT I. Wstęp Drukarnia Wielkoformatowa Neo -Net Sp. z o.o. zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Dębica, 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/2014 dotyczące realizacji zamówienia objętego projektem pod nazwą Budowa sieci FTTH w Sędziszowie Małopolskim współfinansowanego ze środków UE Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo