Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za I półrocze 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za I półrocze 2015 roku"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za I półrocze 2015 roku

2 Grupa Radpol w pigułce strona 2 Stabilna baza klientów (grupy energetyczne, sieci ciepłownicze i gazowe) Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz rozwiązań dla innych branż Działalność w dynamicznie rosnącym segmencie ciepłowniczym i energetycznym inwestycje w modernizacje przestarzałej infrastruktury katalizatorem wzrostu Jedyny producent w Polsce posiadający akceleratory elektronowe wykorzystywane na skalę przemysłową do sieciowania radiacyjnego polietylenu i produkcji wyrobów termokurczliwych Istotne modernizacje i inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych Systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży w 2014 roku ponad 200 mln zł Regularna wypłata dywidendy (w 2015 roku wypłata ponad 100% zysku jednostkowego Spółki) Dobra kondycja finansowa i możliwość realizacji inwestycji w oparciu o finansowanie dłużne

3 Zmiana modelu działalności strona 3 MODEL ZAKŁADOWY MODEL DYWIZYJNY ENERGETYKA CIEPŁOWNICTWO WOD-KAN-GAZ Osprzęt kablowy Osprzęt termokurczliwy energetyczny Przewody Izolatory Słupy Pozostałe Osprzęt termokurczliwy ciepłowniczy Systemy ciepłownicze Key Account Management Systemy rurowe z PE i PP Eksport

4 Agenda strona 4 Podsumowanie 1H 2015 Wyniki finansowe 1H 2015 Plany na kolejne miesiące Załączniki

5 Kluczowe informacje 1H 2015 strona 5 Skonsolidowane przychody na zbliżonym poziomie: 93,9 mln zł (-3,0%), sprzedaż krajowa na stałym poziomie, spadek sprzedaży zagranicznej 93,9 mln zł przychodów ze sprzedaży Wypracowanie EBITDA na poziomie 9,0 mln zł (spadek o 4,8 mln zł) i zysku netto w wysokości 1,2 mln zł (spadek o 4,4 mln zł) obniżenie wyników ze względu na koszty związane z konsolidacją Grupy, wzrost cen surowców i słabszą koniunkturę w przemyśle w stosunku do 1H ,0 mln zł raportowanego zysku EBITDA 1,2 mln zł raportowanego zysku netto 10,8 mln zł skorygowanego zysku EBITDA 2,7 mln zł skorygowanego zysku netto Wystąpienie istotnych zdarzeń jednorazowych, które obniżyły zysk EBITDA o 1,8 mln zł i zysk netto o 1,4 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA w 1H 2015 wyniósł 10,8 mln zł (spadek o 3,0 mln zł), a skorygowany zysk netto 2,7 mln zł (spadek o 2,9 mln zł) 850 tys. zł - odpis na majątek w Pile 901 tys. zł - koszty przeniesienia zakładu Finpol do Kolonii Prawiedniki k. Lublina (PDO) Przejście z modelu zakładowego na dywizyjny energetyka, ciepłownictwo, wod-kan-gaz Wyższe przychody w ramach segmentu ciepłowniczego (+7,3%), niższe w segmencie energetycznym (-9,2%) oraz wod-kan-gaz (-4,3%) Spadek zadłużenia finansowego o 12% w porównaniu do końca 1H 2014 Kontynuacja procesów konsolidacyjnych - zakończenie połączenia zakładu Finpol Rohr z Radpolem z końcem 2015 roku

6 Wyniki finansowe strona 6 (tys. zł) Przychody ze sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży 1H H 2015 Zmiana % 2Q Q 2015 Zmiana % ,0% ,4% ,7% ,0% Zysk EBITDA ,5% ,1% Zysk EBITDA (tys. zł) Raportowany zysk EBITDA Zdarzenia jednorazowe Rentowność skorygowanego zysku EBITDA Skorygowany zysk EBITDA ,8% ,1% Zysk netto ,9% ,7% CF operacyjny ,1% ,4% ,2% ,5% Dług netto ,3% ,3% Zdarzenia jednorazowe: 850 tys. zł odpis aktualizujący majątek trwały (zakład produkcyjny w Pile) 1H H tys. zł działania związane z przeniesieniem produkcji zakładu Finpol Rohr z Warszawy do Kolonii Prawiedniki k. Lublina (PDO)

7 Sprzedaż w ujęciu geograficznym strona 7 Udział sprzedaży krajowej i eksportu w przychodach 1H 2015 Rynki eksportowe 1H 2015 max min Dania 1,13 mln zł Litwa 1,52 mln zł 91,1% 8,9% X Czechy 1,06 mln zł (tys. zł) 1H H 2015 Zmiana % 2Q Q 2015 Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,0% ,4% Sprzedaż krajowa ,3% ,0% Sprzedaż zagraniczna ,4% ,5%

8 Sytuacja rynkowa wzrost cen surowców strona 8 Notowania etylenu i propylenu wg światowej organizacji ICIS vs. średnie ceny ofertowe czterech dostawców grupy produktowej RC 100 RC Czarny Spadek rentowności zysku ze sprzedaży brutto w segmencie rur z PE i PP o 1,6 mln zł (-40%) w wyniku dużych wahań cenowych surowców Drastyczny wzrost cen u dostawców (w 1H wzrost o 50%, w 2Q 2015 o 37%); znacznie wyższy niż notowania surowców na światowych rynkach Ponad trzykrotny wzrost spreadu na produktach oferowanych przez światowe koncerny Wzrost cen surowców miał przede wszystkim wpływ na wyniki dywizji ciepłowniczej oraz wod-kan-gaz Propylen Koszyk grupy produktowej Etylen Spread dostawców (relacja między cenami dostawców a notowaniami etylenu) 38% 40% 32% 25% 25% 16% 17% 15% 16% 17% 18% 19% 19% 20% 18% % 58% 58% 54%

9 Sytuacja makroekonomiczna strona 9 Odczuwalne spowolnienie dynamiki produkcji budowlano-montażowej w 1H 2015 i niższe wskaźniki PMI dla przemysłu w 2H 2014 Produkcja budowlano-montażowa w 1H 2014/2015* 17,4% 14,4% 12,2% 8,5% 8,7% 2,9% 1,3% 1,3% -0,3% -1,4% -3,9% -2,5% styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec W 1H 2015 wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1,0% r/r, wobec wzrostu na poziomie 9,8% r/r w 1H 2014* Ujemna dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym i czerwcu 2015 (r/r) Indeks PMI dla przemysłu w Polsce Średni odczyt wskaźnika PMI w 1H 2015: 54,3 (w 2H 2014: 50,8) Pozytywne wskaźniki PMI w 1H 2015 wskazują na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w sektorze przemysłowym w drugiej połowie roku 50 pkt - granica oddzielająca wzrost od recesji 50,3 49,4 49,0 49,5 51,2 53,2 52,8 55,2 55,1 54,8 54,0 52,4 54,3 * Źródło: Główny Urząd Statystyczny

10 Agenda strona 10 Podsumowanie 1H 2015 Wyniki finansowe 1H 2015 Plany na kolejne miesiące Załączniki

11 Przychody ze sprzedaży strona 11 Skumulowane przychody ze sprzedaży w 1H Przychody ze sprzedaży 2Q 2014/2015 (tys. zł) H H energetyka wod-kan-gaz ciepłownictwo Przychody ze sprzedaży 1H 2014/2015 (tys. zł) styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 1H H H Q Q 2015 energetyka wod-kan-gaz ciepłownictwo

12 Skorygowany Zysk EBITDA strona 12 Skorygowany skumulowany zysk EBITDA w 1H styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 1H H H 2015 Skorygowana EBITDA 1H 2015 jest efektem słabszych wyników 1Q

13 Szczegółowe dane finansowe w ujęciu segmentowym strona 13

14 Rachunek wyników 1H 2014/ ujęcie segmentowe strona 14 1H H 2014 Energetyka Ciepłownictwo Wod-kan-gaz Razem Energetyka Ciepłownictwo Wod-kan-gaz Razem Przychody zewnętrzne w tym: 0 Sprzedaż krajowa Sprzedaż eksportowa Koszty sprzedanych produktów, tow. i mater. Wynik dywizji na sprzedaży brutto (23 561) (22 144) (26 361) (72 066) (25 910) (20 448) (26 046) (72 404) Marża 34,3% 24,3% 8,4% 23,3% 34,5% 25,0% 13,3% 25,2% Koszty sprzedaży (3 341) (1 879) (1 465) (6 685) (6 142) Koszty ogólnego zarządu (5 219) (3 312) (952) (9 483) (4 850) (2 706) (1 279) (8 835) Zysk ze sprzedaży (15) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (3 045) (1 530) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (1 543) (1 594) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (1 097) (2 058) Zysk netto

15 Segment energetyczny strona 15 (tys. zł) 1H H 2015 Zmiana 2Q Q 2015 Zmiana % % Przychody ze sprzedaży , Osprzęt kablowy , ,1 Osprzęt termokurczliwy energetyczny , ,7 Przewody , ,2 Izolatory , ,7 Słupy , ,7 Pozostałe , ,1 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,3 Wynik segmentu na sprzedaży brutto , ,5 34,3% Marża brutto na sprzedaży w 1H ,6% Marża brutto na sprzedaży w 2Q 2015 Mniejsza liczba przetargów w energetyce wpłynęła na zmniejszenie sprzedaży słupów i izolatorów oraz spadek marż Wzrost sprzedaży osprzętu kablowego (+4,8%) i przewodów elektroenergetycznych (+3,6%) Poprawa marży brutto na sprzedaży najbardziej rentownym produkcie - termokurczu energetycznym (51,3% - wzrost o 4,1 p.p.)

16 Segment ciepłowniczy strona 16 (tys. zł) 1H H 2015 Zmiana % 2Q Q 2015 Zmiana % Przychody ze sprzedaży , ,8 Osprzęt termokurczliwy ciepłowniczy , Systemy ciepłownicze , ,1 24,3% Marża brutto na sprzedaży w 1H 2015 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wynik segmentu na sprzedaży brutto , , , ,2 23,7% Marża brutto na sprzedaży w 2Q 2015 Wzrost sprzedaży systemów ciepłowniczych - produkcja elementów dużych średnic (wyższe marże, mniejsza konkurencja) Rosnące marże w segmencie (marża na sprzedaży brutto osprzętu termokurczliwego ciepłowniczego wynosi 49,3% - wzrost o 3,4 p.p.). Niższa sprzedaż osprzętu termokurczliwego ciepłowniczego wynika ze spadku eksportu W 2Q spadek zysku brutto na sprzedaży - niewykorzystywane moce produkcyjne wciąż rozwijanego wydziału ciepłownictwa w zakładzie Rurgaz

17 Segment wod-kan-gaz strona 17 [tys. zł] 1H H 2015 Zmiana % 2Q Q 2015 Zmiana % Przychody ze sprzedaży , ,5 Systemy rurowe z PE i PP , ,5 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wynik segmentu na sprzedaży brutto , , , ,1 8,4% Marża brutto na sprzedaży w 1H ,9% Marża brutto na sprzedaży w 2Q 2015 Spadek rentowności zysku ze sprzedaży brutto w segmencie rur z PE i PP o 1,6 mln zł Drastyczny wzrost cen u dostawców Odbudowa portfela zamówień (w czerwcu wzrost sprzedaży dywizji +41% r/r)

18 Zmiany zysku brutto na sprzedaży strona 18 Zysk na sprzedaży brutto H H 2014/2015 (tys. zł) Q 2014/2015 (tys. zł) Ujęcie segmentowe Segment ciepłowniczy Segment WOD-KAN-GAZ Segment energetyczny Zysk na sprzedaży brutto H Zysk na sprzedaży brutto H Pozostałe produkty Przewody Osprzęt kablowy Ujęcie produktowe Systemy ciepłownicze Izolatory Słupy Systemy rurowe Termokurcz ciepłowniczy Termokurcz energetyczny Zysk na sprzedaży brutto H

19 Zadłużenie strona 19 Spadek długoterminowego zadłużenia o 12,1 mln zł Spłata kredytów Reklasyfikacja kredytów długoterminowych na krótkoterminowe Spadek łącznego zadłużenia o 12% w stosunku do końca 1H 2014 Covenanty bankowe na bezpiecznym poziomie (dług netto/ebitda na poziomie 2,9) Dług netto i wskaźnik DN/EBITDA Struktura zadłużenia finansowego 3,00 2,6 2,9 73, Zmiana Zmiana % 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,0 61,4 2,1 2,2 65,0 63,2 2,0 62,7 61,2 59,1 68,0 63,0 58,0 Zadłużenie oprocentowane Środki pieniężne i pozostałe aktywa finansowe ,4% ,0% Dług netto ,3% 0,00 53,0 Zadłużenie długoterminowe ,4% Dług netto (mln zł) Dług netto/ebitda Zadłużenie krótkoterminowe ,9%

20 Nakłady inwestycyjne 1H 2015 strona 20 W latach Radpol poniósł znaczne nakłady na inwestycje (97 mln zł) oraz akwizycje (62 mln zł). To daje łącznie blisko 160 mln zł wydatkowanych na rozwój W kolejnych latach zakłada się istotny spadek wydatków CAPEX nie planuje się akwizycji Spółka dysponuje już najważniejszymi niezbędnymi aktywami do osiągania dynamicznego wzrostu organicznego Struktura udziałowa CAPEX w 1H ,7% Energetyka 12,1% 61,2% Ciepłownictwo WOD-KAN-GAZ CAPEX i akwizycje w latach (mln zł) 160 mln zł Przejęcie Elektroporcelany Ciechów 5,6 Przejęcie zakładu Rurgaz Przejęcie zakładu Wirbet 30,0 Przejęcie zakładu Finpol Rohr 10,1 26,5 16,5 5,2 6,3 5,0 13,3 21,6 17,1 2, H 2015 CAPEX Akwizycje

21 Agenda strona 21 Podsumowanie 1H 2015 Wyniki finansowe 1H 2015 Plany na kolejne miesiące Załączniki

22 Plany na kolejne miesiące strona 22 UKOŃCZENIE REORGANIZACJI STRUKTUR OPERACYJNYCH PRZEJŚCIE Z MODELU ZAKŁADOWEGO NA DYWIZYJNY Dywizje: energetyka, ciepłownictwo, wod-kan-gaz i eksport Wykorzystanie synergii sprzedażowych, kompetencyjnych i produktowych w Polsce i w eksporcie PRZENIESIENIE PRODUKCJI FINPOL ROHR DO ZAKŁADU RURGAZ Własny, większy teren pozwalający na rozwój produkcji Niższe koszty administracyjno-biurowe oraz operacyjne (koszty wytworzenia rur i kształtek preizolowanych) Możliwość pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych nowoczesnego wydziału ORGANICZNY WZROST NOWE KONTRAKTY, PRODUKTY I RYNKI Systematyczny wzrost sprzedaży w kraju (m. in. realizacja kontraktu z Energa Operator o wartości 12 mln zł brutto od lipca br.) Intensyfikacja eksportu zwłaszcza w oparciu o wysokomarżowy asortyment Wejście w kolejnictwa POPRAWA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA Spadek kosztów operacyjnych dzięki poprawie wydajności produkcji i centralnemu systemowi planowania, zakupów i logistyki Wdrażanie innowacji produktowych oraz procesowych - jeden dział technologiczny i R&D Maksymalne wykorzystanie funkcjonalności wdrożonego systemu ERP synergia procesowa KOMPLEKSOWY PLAN ROZWOJU NA LATA Wyznaczenie kierunków rozwoju i celów strategicznych na lata

23 Dane kontaktowe strona 23 Radpol S.A Człuchów Batorego 14 tel.: Inner Corp Sp. z o.o Warszawa Wilcza 46 tel.:

24 Agenda strona 24 Podsumowanie 1H 2015 Wyniki finansowe 1H 2015 Plany na kolejne miesiące Załączniki

25 Zakłady przemysłowe GK Radpol strona 25 Jeden z wiodących europejskich producentów wyrobów termokurczliwych i osprzętu kablowego. Jedyny producent w Polsce posiadający akceleratory elektronowe (2,5 MeV i 4,5 MeV) wykorzystywane na skalę przemysłową do sieciowania radiacyjnego polietylenu i produkcji wyrobów termokurczliwych Jeden z najważniejszych producentów porcelany elektrotechnicznej w Polsce. Szeroki asortyment elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, w tym izolatorów średniego i niskiego napięcia Jeden z czołowych polskich producentów rur z polietylenu i polipropylenu do transmisji gazu, wody, ścieków, a także wytwórca rur osłonowych Producent strunobetonowych żerdzi wirowanych wykorzystywanych w energetyce, a także w kolejnictwie, drogownictwie i przy różnego rodzaju projektach budowlanych Jeden z największych krajowych producentów rur preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów, takich jak woda chłodząca, para, amoniak itp. Producent innowacyjnych rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną

26 Wyniki skonsolidowane strona 26 (tys. zł) 1H H 2014 Zmiana % 2Q Q 2014 Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,0% ,4% Zysk brutto ze sprzedaży ,7% ,0% EBITDA ,5% ,1% EBIT ,5% ,8% Zysk netto ,9% ,8% Zysk brutto ze sprzedaży Marża % 23,3% 25,2% -1,9 p.p. 23,1% 24,6% -1,5 p.p. EBITDA 9,6% 14,2% -4,6 p.p. 8,9% 14,3% -5,4 p.p. EBIT 4,0% 9,4% -5,4 p.p. 4,2% 10,3% -6,1 p.p. Zysk netto 1,3% 5,8% -3,5 p.p. 0,9% 6,7% -5,8 p.p.

27 Wyniki skonsolidowane (bez zdarzeń jednorazowych) strona 27 (tys. zł) 1H H 2014 Zmiana % 2Q Q 2014 Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,0% ,4% Zysk brutto ze sprzedaży ,7% ,0% EBITDA ,8% ,0% EBIT ,3% ,5% Zysk netto ,6% ,4% Marża % Zysk brutto ze sprzedaży 23,3% 25,2% -1,9 p.p. 23,1% 24,6% -1,5 p.p. EBITDA 11,5% 14,2% -2,7 p.p. 12,1% 14,3% -2,2 p.p. EBIT 5,9% 9,4% -3,5 p.p. 7,3% 10,3% -3,0 p.p. Zysk netto 2,8% 5,8% -3,0 p.p. 3,5% 6,7% -3,2 p.p. W 1H 2014 nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe W 1H 2015 zdarzenia jednorazowe miały miejsce w 2Q (2Q 2015=1H 2015) (tys. zł) Wpływ na EBIT Wpływ na zysk Wpływ na podatek i EBITDA netto Odpis na majątek w Pile (850) 162 (688) Koszty przeniesienia zakładu Finpol (901) 171 (730) Razem (1 751) 333 (1 418)

28 Rachunek wyników 1H ujęcie produktowe strona 28 Osprzęt kablowy Osprzęt termokurczliwy energ. Osprzęt termokurczliwy ciepł. Przewody Izolatory Systemy rurowe Słupy Przychody zewnętrzne w tym: Sprzedaż krajowa Energetyka Ciepłownictwo WOD-KAN-GAZ Sprzedaż eksportowa Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wynik segmentu na sprzedaży brutto Systemy ciepłownicze Pozostałe Razem (4 059) (3 814) (3 799) (2 629) (5 350) (26 361) (7 509) (18 345) (200) (72 066) (8) Koszty sprzedaży (511) (480) (478) (331) (360) (1 465) (1 574) (1 401) (85) (6 685) Koszty ogólnego zarządu (1 128) (1 060) (1 056) (731) (1 432) (952) (680) (2 256) (188) (9 483) Zysk ze sprzedaży (281) (1 070) 925 (15) (242) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (850) (901) (1 294) (3 045) Zysk z działalności operacyjnej (281) (1 070) 925 (15) 472 (1 143) Przychody finansowe Koszty finansowe (1 543) (1 543) Zysk przed opodatkowaniem (281) (1 070) 925 (15) 472 (1 143) (1 242) Podatek dochodowy (1 057) (1 057) Zysk netto (281) (1 070) 925 (15) 472 (1 143) (2 299) 1 240

29 Osprzęt kablowy Rachunek wyników 1H ujęcie produktowe Osprzęt termokurczliwy energ. Osprzęt termokurczliwy ciepł. Przewody Izolatory Systemy rurowe Słupy Przychody zewnętrzne w tym: Sprzedaż krajowa Energetyka Ciepłownictwo WOD-KAN-GAZ Sprzedaż eksportowa Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wynik segmentu na sprzedaży brutto Systemy ciepłownicze Pozostałe strona 29 Razem (3 473) (4 533) (4 779) (2 397) (6 209) (26 046) (9 065) (15 669) (233) (72 404) Koszty sprzedaży (408) (533) (562) (282) (447) (1 193) (1 477) (1 134) (106) (6 142) Koszty ogólnego zarządu (728) (950) (1 002) (502) (1 297) (1 279) (1 185) (1 704) (188) (8 835) Zysk ze sprzedaży (651) (75) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (1 530) (1 530) Zysk z działalności operacyjnej (651) (75) (140) Przychody finansowe Koszty finansowe (1 594) (1 594) Zysk przed opodatkowaniem (651) (75) (1 616) Podatek dochodowy (2 058) (2 058) Zysk netto (651) (75) (3 674) 5 602

30 Rachunek wyników 1H 2014/ ujęcie segmentowe strona 30 1H H 2014 Energetyka Ciepłownictwo Wod-kan-gaz Razem Energetyka Ciepłownictwo Wod-kan-gaz Razem Przychody zewnętrzne w tym: 0 Sprzedaż krajowa Sprzedaż eksportowa Koszty sprzedanych produktów, tow. i mater. Wynik dywizji na sprzedaży brutto (23 561) (22 144) (26 361) (72 066) (25 910) (20 448) (26 046) (72 404) Koszty sprzedaży (3 341) (1 879) (1 465) (6 685) (3253) (1696) (1193) (6 142) Koszty ogólnego zarządu (5 219) (3 312) (952) (9 483) (4 850) (2 706) (1 279) (8 835) Koszty akwizycji Zysk ze sprzedaży (15) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (3 045) (1 530) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (1 543) (1 594) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (1 097) (2 058) Zysk netto

Wyniki finansowe za Q1, 2015

Wyniki finansowe za Q1, 2015 Wyniki finansowe za Q1, 2015 Agenda PODSUMOWANIE Q1, 2015 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI Q1, 2015 PLANY 2 Kluczowe wyniki/zdarzenia w Q1, 2015 Całkowite przychody na zbliżonym poziomie: 39,0 mpln (+1% r/r)

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014

Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 AGENDA PODSUMOWANIE Q1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W Q1 2014 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za H1, 2014

Wyniki finansowe za H1, 2014 Wyniki finansowe za H1, 2014 AGENDA PODSUMOWANIE H1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W H1 2014 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI H1 2014 SYTUACJA RYNKOWA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za III kwartał 2015 roku Grupa Radpol w pigułce strona 2 Stabilna baza klientów (grupy energetyczne, sieci ciepłownicze i gazowe) Wytwórca i dostawca zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za Q1, 2015

Wyniki finansowe za Q1, 2015 Wyniki finansowe za Q1, 2015 Agenda PODSUMOWANIE Q1, 2015 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI Q1, 2015 PLANY 2 Kluczowe wyniki/zdarzenia w Q1, 2015 Całkowite przychody na zbliżonym poziomie: 39,0 mpln (+1% r/r)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za Q1, 2014

Wyniki finansowe za Q1, 2014 Wyniki finansowe za Q1, 2014 AGENDA PODSUMOWANIE Q1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W Q1 2014 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SEZONOWOŚD SEZONOWOŚD UJĘCIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2016 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2016 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2016 roku Radpol w pigułce strona 2 Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Radpol: Wyniki finansowe za 2014 i plany na 2015

Radpol: Wyniki finansowe za 2014 i plany na 2015 Radpol: Wyniki finansowe za 2014 i plany na 2015 Prezes Zarządu Radpol S.A. Z dniem 1 marca 2015 funkcję Prezesa Zarządu Radpol S.A. objął Daniel Dajewski Daniel Dajewski posiada 20 letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za 2015 rok

Wyniki finansowe Radpol S.A. za 2015 rok Wyniki finansowe Radpol S.A. za 2015 rok Radpol w pigułce strona 2 Stabilna baza klientów (grupy energetyczne, sieci ciepłownicze i gazowe) Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 2013 roku Plany na 2014 rok

Wyniki finansowe w 2013 roku Plany na 2014 rok Wyniki finansowe w 2013 roku Plany na 2014 rok AGENDA PODSUMOWANIE 2013 KLUCZOWE ZDARZENIA W 2013 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI 2013 PLANY ROZWOJU GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za I kwartał 2016 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za I kwartał 2016 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za I kwartał 2016 roku Radpol w pigułce strona 2 Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1-Q3, 2013

Wyniki finansowe Q1-Q3, 2013 Wyniki finansowe Q1-Q3, 2013 Nowy Prezes Zarządu RADPOL S.A. Z dniem 1 października 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu RADPOL S.A. objął Krzysztof Pióro. Krzysztof Pióro posiada 20-letnie doświadczenie na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 211 RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities Produkty RADPOL mają szerokie zastosowanie w najbardziej fundamentalnych sektorach nowoczesnej gospodarki. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1, 2013

Wyniki finansowe Q1, 2013 Wyniki finansowe Q1, 2013 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W Q1, 2013 O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI TRUDNA SYTUACJA NA POCZĄTKU ROKU PODSUMOWANIE DANYCH RYNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities

RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities 21 sierpnia 2012 r. RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities Produkty RADPOL mają szerokie zastosowanie w najbardziej fundamentalnych sektorach nowoczesnej gospodarki. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe H1, 2013

Wyniki finansowe H1, 2013 Wyniki finansowe H1, 2013 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W H1, 2013 WYNIKI H1, 2013 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONIUNKTURA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za III kwartał 2016 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za III kwartał 2016 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za III kwartał 2016 roku Radpol w pigułce strona 2 Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2014 rok i plany na 2015

Wyniki finansowe za 2014 rok i plany na 2015 Wyniki finansowe za 2014 rok i plany na 2015 Prezes Zarządu Radpol S.A. Z dniem 1 marca 2015 funkcję Prezesa Zarządu Radpol S.A. objął Daniel Dajewski Daniel Dajewski posiada 20 letnie doświadczenie na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za kwartał zakończony dnia 31 marca 2017 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za kwartał zakończony dnia 31 marca 2017 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za kwartał zakończony dnia 31 marca 2017 roku strona 2 Produkujemy rozwiązania systemowe dla ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FIRMY RADPOL S.A.

PREZENTACJA FIRMY RADPOL S.A. PREZENTACJA FIRMY RADPOL S.A. O FIRMIE Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla energetyki, ciepłownictwa oraz infrastruktury gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Nasza

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-2015 Wyniki finansowe 2012 r.

Plan rozwoju Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-2015 Wyniki finansowe 2012 r. Plan rozwoju Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-2015 Wyniki finansowe 2012 r. AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL OBSZARY DZIAŁALNOŚCI I PERSPEKTYWY WZROSTU PLAN ROZWOJU GRUPY NA LATA 2013-2015 WYNIKI 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2017 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2017 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2017 roku strona 2 Produkujemy rozwiązania systemowe dla ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 1H Warszawa, Wrzesień 2017

Wyniki finansowe GK Apator za 1H Warszawa, Wrzesień 2017 Wyniki finansowe GK Apator za 1H 217 Warszawa, Wrzesień 217 Wyniki finansowe GK Apator za 1H 217 PLN (') 1H217 1H216 Δ216 Sprzedaż 46 663 42 321 9,6% Zysk brutto ze sprzedaży 126 743 18 446 16,9% 27,5%

Bardziej szczegółowo

Przejęcie Finpol Rohr Sp z o.o.

Przejęcie Finpol Rohr Sp z o.o. Przejęcie Finpol Rohr Sp z o.o. AGENDA WYSOKIE KOMPETENCJE RADPOL W ZAKRESIE AKWIZYCJI NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Z PRZEJĘCIA FINPOL FINPOL PODSTAWOWE INFORMACJE WYNIKI FINPOL 2012 R. PARAMETRY AKWIZYCJI FINPOL

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2014 rok. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Wyniki za 2014 rok. Warszawa, 18 marca 2015 r. Wyniki za 2014 rok Warszawa, 18 marca 2015 r. Agenda Model biznesu Grupy Otmuchów Struktura Grupy Kapitałowej Podsumowanie roku 2014 Wyniki finansowe za 2014 rok Istotne wydarzenia i plany na przyszłość

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 11 maja 2016 GŁÓWNE WYDARZENIA W GK OTMUCHÓW W IQ 2016 Zmiana strategii rozwoju koncentracja oraz inwestycje rozwojowe w strategicznych grupach asortymentowych: produkty śniadaniowe,

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 215 PLN (') Q 215 IQ 214 Zmiana Sprzedaż 18 99 153 89 17,6% Zysk brutto na sprzedaży 51 424 45 776 12,3% Marża 28,4% 29,7% Zysk

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - czerwiec 2012 Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. I PÓŁROCZE 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Realizacja prognozy finansowej 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016 Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały 2016 Warszawa, Listopad 2016 vs 3Q2015 Segment Pomiarowy 78 863 Razem (PLN 000) 78 863 Segment APS 2 563 Non Core 4 243 Razem (PLN 000) 6 806 PRZYCHODY PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów SA Wyniki za 3Q Warszawa, 18 listopad 2013

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów SA Wyniki za 3Q Warszawa, 18 listopad 2013 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów SA Wyniki za 3Q 2013 Warszawa, 18 listopad 2013 Najważniejsze wydarzenia 3Q13 Zmiany w Zarządzie ZPC Otmuchów Powstanie nowej spółki zależnej AERO Snack sp. z o.o. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 7 września 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IH 215 PLN (') IH 215 IH 214 Zmiana r/r Sprzedaż 364 58 335 765 8,6% Zysk brutto na sprzedaży 11 925 12 38 -,4% Marża 28,% 3,5%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 216 r. 1 Podsumowanie 215 roku PLN (') 215 214 Zmiana r/r Sprzedaż 769 366 724 994 6,1% Zysk brutto na sprzedaży 28 967 217 189-3,8% Marża 27,2% 3,% Zysk na sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Charakterystyka firmy II. Pozycja Rynkowa III. Strategia Spółki IV. Finanse V. Oferta publiczna

Plan prezentacji. I. Charakterystyka firmy II. Pozycja Rynkowa III. Strategia Spółki IV. Finanse V. Oferta publiczna Plan prezentacji I. Charakterystyka firmy II. Pozycja Rynkowa III. Strategia Spółki IV. Finanse V. Oferta publiczna I. CHARAKTERYSTYKA FIRMY I. Charakterystyka firmy Radpol S.A. producent wyrobów termokurczliwych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Rafał Chwast. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Rafał Chwast. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Omówienie wyników finansowych Q1 2007 r. Rafał Chwast Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Porównanie wyników finansowych Q1 2007 i Q1 2006 Grupa Comarch I kwartał 2007 I kwartał 2006 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 KLUCZOWE PARAMETRY 9M. 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD SILOSÓW

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. H r. Warszawa, 14 września 2016 r.

WYNIKI LIBET S.A. H r. Warszawa, 14 września 2016 r. WYNIKI LIBET S.A. H1 2016 r. Warszawa, 14 września 2016 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W H1 2016 SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE ZA H1 2016 PODSUMOWANIE I PLANY NA 2016

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW. 2012 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. I kwartał 2014 r. Warszawa 12 maja 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. I kwartał 2014 r. Warszawa 12 maja 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. I kwartał 2014 r. Warszawa 12 maja 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w I kw. 2014 r. slajdy 3-11 Wyniki finansowe w I kwartale 2014 r. slajdy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja Podsumowanie wyników 1Q 2016 r.

Warszawa, 12 maja Podsumowanie wyników 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 Podsumowanie wyników 1Q 2016 r. Agenda Podsumowanie 1Q 2016 Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy po 1Q i podział zysku Nowe obszary biznesowe Wyzwania na kolejne kwartały

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 26 czerwiec 2009 1 Recesja na światowym rynku stali Spadek produkcji stali w Polsce: 2008/2007: -9%, IQ 2009/IQ 2008: -42% Dynamika produkcji stali

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q 2013

Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q 2013 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki Grupy Kapitałowej LUG S.A., tj. skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A., jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 1 2 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 3 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 4 5 Informacje ogólne Wyniki

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za rok 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za rok 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Prezentacja wyników za rok 2009 r. 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2009 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży 150 795 tys. zł - spadek o 14,04% r/r ZYSK

Bardziej szczegółowo

GRUPA ARMATURA Wyniki za III kwartał i realizacja celów roku 2013. 13 listopada 2013 r. www.grupa-armatura.pl

GRUPA ARMATURA Wyniki za III kwartał i realizacja celów roku 2013. 13 listopada 2013 r. www.grupa-armatura.pl GRUPA ARMATURA Wyniki za III kwartał i realizacja celów roku 2013 13 listopada 2013 r. www.grupa-armatura.pl 1. Struktura sprzedaży produktów Grupy Armatura Armatura sanitarna i akcesoria łazienkowe Cel

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2015 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS Prezentacja wyników za III kwartał 2013 Branża oświetleniowa na tle rynku budowlanego Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013

WYNIKI SKONSOLIDOWANE Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE 2012 Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013 Podsumowanie finansowe 2012 Znacząca poprawa wyników przy spadającej wartości rynku Zmniejszenie wartości wskaźnika Dług/EBITDA do

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1 2014

Wyniki finansowe Q1 2014 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 19 maja 2014, Kraków www.comarch.com Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Zadłużenie Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2016

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2016 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2016 13 maja 2016 1Q 2016 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 42,5 tys. ton w 1Q 2016 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 36 mln PLN w 1Q 2016 i 123 mln PLN w LTM Zysk netto 29

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne. Warszawa, wrzesień 2011

Wyniki półroczne. Warszawa, wrzesień 2011 Wyniki półroczne Warszawa, wrzesień 2011 Agenda Kim jesteśmy? Know-how i doświadczenia Grupy Koelner Nasze przewagi Struktura właścicielska Koelner SA Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Rynek surowcowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 216 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 216 PLN (') IQ 216 IQ 215 Zmiana Sprzedaż 197 778 18 99 9,3% Zysk brutto na sprzedaży 51 549 51 424,2% Marża 26,1% 28,4% Zysk na

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 30 czerwca 2009 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży 67 214 tys. zł - spadek o 16,81%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r.

16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r. 16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r. Grupa ZE PAK Podsumowanie 1Q 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 1Q 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej (1)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Q3 2015 12 listopada 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q3 2015 2 Wyniki finansowe 3 Dywidenda za rok 2014 4 Prognoza 2015 5 Pytania i odpowiedzi 2015-11-17 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q3 2015 Znaczący

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r.

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r. GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014 maj 2014 r. Agenda spotkania O spółce Grodno S.A. Profil działalności Segmenty działalności Strategia Spółki Historia rozwoju Prognozy finansowe Sytuacja w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Wyniki za IQ Warszawa, 14 maja 2014 r.

Wyniki za IQ Warszawa, 14 maja 2014 r. Wyniki za IQ 2014 Warszawa, 14 maja 2014 r. Agenda Model biznesu Grupy Otmuchów Struktura Grupy Podsumowanie operacyjne IQ 2014 Wyniki finansowe za IQ 2014 Pozytywne aspekty IQ 2014 Rozwój sprzedaży eksportowej

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Warszawa, sierpień 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo