Wyniki finansowe H1, 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe H1, 2013"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe H1, 2013

2 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W H1, 2013 WYNIKI H1, 2013 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONIUNKTURA GOSPODARCZA W H1, 2013 PODSUMOWANIE DANYCH RYNKOWYCH PODSUMOWANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI DYWIDENDA PRZEJĘCIE FINPOL A REALIZACJA STRATEGII INNOWACJE RADPOL - ANTYDYFUZJA PERSPEKTYWY NA KOLEJNE MIESIĄCE 2 Strona

3 O Grupie Kapitałowej Radpol Grupa Kapitałowa Radpol to jedyny na polskim rynku dostawca kompletnych systemów infrastrukturalnych do przesyłu energii, gazu, wody i ciepła. Grupę tworzą nowoczesne zakłady: Współpraca zakładów Radpol, Rurgaz oraz Finpol w tworzeniu oferty kompleksowych systemów do przesyłu ciepła Współpraca zakładów Elektroporcelana oraz Radpol w zakresie osprzętu dla energetyki zawodowej Słup SN z osprzętem Radpol Izolatory z Ciechowa elementem oferty kompletnych słupów SN 3 Strona

4 Produkty i obszary działalności Działalność Grupy Kapitałowej Radpol skoncentrowana jest na kilku branżach, a między poszczególnymi obszarami działalności zachodzą liczne synergie produktowe i rynkowe. Produkt Branża Marże brutto w H1, 2013 Sieciowane radiacyjnie produkty termokurczliwe Szeroka gama izolatorów Słupy strunobetonowe Systemy rurowe PE i PP Energetyka zawodowa Ciepłownictwo Inne gałęzie np. motoryzacja, AGD Energetyka zawodowa Kolejnictwo Energetyka zawodowa Kolejnictwo Inne gałęzie przemysłu Woda i kanalizacja Gazownictwo 42,0% 32,2% 34,4% 9,9% Ciepłownictwo 20-30%* *Przewidywany poziom marż na rurach preizolowanych po uruchomieniu produkcji w nowej fabryce Rurgaz 4 Strona

5 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W H1, 2013 WYNIKI H1, 2013 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONIUNKTURA GOSPODARCZA W H1, 2013 PODSUMOWANIE DANYCH RYNKOWYCH PODSUMOWANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI DYWIDENDA PRZEJĘCIE FINPOL A REALIZACJA STRATEGII INNOWACJE RADPOL - ANTYDYFUZJA PERSPEKTYWY NA KOLEJNE MIESIĄCE 5 Strona

6 Trudna sytuacja w branży w H Gorsza koniunktura gospodarcza oraz wyjątkowo długa zima wyhamowały sprzedaż w całej branży, poprawa sytuacji widoczna od czerwca -13,6% -16,1% -11,4% W H1, 2013 produkcja budowlano - montażowa była o 21,5% niższa niż w H1, 2012 vs. spadek Radpol o 17% (proforma z Wirbet) Istotne opóźnienie sezonu sprzedażowego - poprawa w branży widoczna od czerwca. Produkcja budowlano - montażowa w czerwcu wyższa o 19,1% w porównaniu do maja Dane: Główny Urząd Statystyczny Produkcja budowlano - montażowa w H1, 2013/2012 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 10,9% Sprzedaż Radpol w Q1 proforma z Wirbet -18,5% -23,2% -28,7% -29,6% Dane rynkowe RADPOL -15,7% -16,9% -18,3% -27,5% Dynamika produkcji budowlano - montażowej - porównanie do 2010 (%) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Przeciętna miesięczna produkcja 2010 = Strona

7 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W H1, 2013 WYNIKI H1, 2013 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONIUNKTURA GOSPODARCZA W H1, 2013 PODSUMOWANIE DANYCH RYNKOWYCH PODSUMOWANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI DYWIDENDA PRZEJĘCIE FINPOL A REALIZACJA STRATEGII INNOWACJE RADPOL - ANTYDYFUZJA PERSPEKTYWY NA KOLEJNE MIESIĄCE 7 Strona

8 GK RADPOL - Podsumowanie finansowe Pogorszenie koniunktury oraz wyjątkowo długa zima miały decydujący wpływ na wyniki Radpol w H1, 2013 kpln H H H H1 12/H1 11 H1 13/H1 12 Przychody % % Zysk brutto na sprzedaży % % [%] 28% 27% 26% -1% -1% SG&A % 760 8% EBITDA % % [%] 20% 17% 21% -3% 4% EBIT % % Saldo finansowe % % Zysk netto % 115 2% Spadek przychodów o kpln Na sprzedaży systemów rurowych o kpln Na przewodach o kpln Na termokurczu o 871 kpln Stabilny eksport - wzrost o 85 kpln Spadek w Polsce o 956 kpln (mix produktów oraz niższy wolumen w ciepłownictwie) Konsolidacja Wirbet w całym H1, 2013 wzrost o kpln (w H1, 2012 konsolidowany tylko w Q2) Spadek zysku brutto na sprzedaży o kpln Na sprzedaży systemów rurowych o kpln Na termokurczu o 785 kpln Na izolatorach o 692 kpln Wzrost SG&A w wyniku konsolidacji Wirbet Capex % % CF operacyjny % CF inwestycyjny % 582 4% CF finansowy % % Dług netto % % Capex na rozbudowę Rurgazu w H1 to 10,8 mpln Wzrost długu netto o 12,5 mpln: Wykorzystanie kredytu na rozbudowę Rurgazu to 18,8 mpln Wzrost stanu środków pieniężnych o 7,6 mpln Kapitał pracujący % % 8 Strona

9 GK RADPOL - Podsumowanie finansowe kpln Q Q Q Q Q2 12/Q1 12 Q2 13/Q1 13 Przychody % 20% Zysk brutto na sprzedaży % 27% [%] 28% 27% 25% 26% EBITDA % 86% [%] 18% 17% 14% 27% Capex % 27% CF operacyjny % 96% W Q2, 2013 widoczna poprawa w stosunku do Q1, 2013: Q2, 2013 nadal pod wypływem wyjątkowo długiej zimy trudne warunki do połowy kwietnia Opóźnienie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych także w Q2, 2013 Poprawa sprzedaży widoczna od czerwca, istotne polepszenie koniunktury w lipcu Na wynik EBITDA wpływ miał dodatkowy zysk w wysokości 4,1 mpln wynikający z korzystnego nabycia udziałów w przejętej w czerwcu spółki Finpol Capex w Q1, 2012 uwzględnia finansowanie na zakup Wirbetu 9 Strona

10 H styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec H Skonsolidowane przychody Radpol przeciwdziała skutkom spowolnienia gospodarczego Przychody skonsolidowane (kpln) H H H Kraj Eksport Zmiana przychodów w kolejnych miesiącach H1 (m/m), (kpln) Bardzo niekorzystne warunki pogodowe w Q1, 2013 wpłynęły na opóźnienie inwestycji także w Q2, 2013: Spadek sprzedaży systemów rurowych o kpln Spadek sprzedaży przewodów elektroenergetycznych o kpln Spadek sprzedaży termokurczu o 871 kpln Spadek sprzedaży w Polsce o 4,2 mpln Konsolidacja Wirbetu od Q2, 2012 wzrost o 2,8 mpln Spadek sprzedaży systemów rurowych o 5,3 mpln Spadek na termokurczu o 956 kpln Spadek sprzedaży w eksporcie o kpln: Spadek sprzedaży systemów rurowych o kpln Spadek sprzedaży izolatorów o 287 kpln Wzrost sprzedaży termokurczu o 85 kpln Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 Wzrost sprzedaży do Włoch o kpln Wzrost izolatorów o kpln Wzrost w ciepłownictwie o 156 kpln Wzrost sprzedaży do Danii o 430 kpln (ciepłownictwo) Wzrost sprzedaży do Szwajcarii o 382 kpln (pozostały termokurcz) Spadek sprzedaży na Litwę o kpln (systemy rurowe, ciepłownictwo) Spadek sprzedaży do Estonii o kpln (ciepłownictwo, izolatory) Spadek sprzedaży do Niemiec o 858 kpln (ciepłownictwo, izolatory, systemy rurowe) Spadek sprzedaży na Białoruś o 556 kpln (przesunięcie kontraktu start Q3,2013, wartość ca kpln) 10 Strona

11 Przychody po segmentach Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 Sprzedaż w segmentach operacyjnych (kpln) H H H Systemy rurowe Termokurcz Izolatory Osprzęt kablowy Przewody Słupy Pozostałe segmenty Spadek sprzedaży w systemach rurowych o kpln Spadek sprzedaży rur do wody o kpln Spadek sprzedaży rur do kanalizacji o kpln Spadek sprzedaży rur strukturalnych o kpln Wzrost sprzedaży rur do gazu o kpln Wzrost sprzedaży płaszczy preizolowanych o 662 kpln Rozbudowa zakładu miała wpływ na spadek sprzedaży (wyłączona linia do produkcji rur do kanalizacji) Spadek sprzedaży termokurczu o 871 kpln: Wzrost eksportu o 85 kpln Wzrost sprzedaży m.in. do Szwajcarii o 381 kpln, Włoch o 156 kpln Spadek na Białorusi o 556 kpln (kontrakt przesunięty w czasie) Spadek w Polsce o 956 kpln Spadek w ciepłownictwie o kpln Wzrost na pozostałym termokurczu 48 kpln Spadek sprzedaży izolatorów o 96 kpln: Wzrost w kraju o 192 kpln Spadek eksportu o 288 kpln (mix produktów) Moce produkcyjne są wykorzystywane w ok % Wzrost w Wirbecie wynika z konsolidacji w całym półroczu Osprzęt kablowy i przewody spadek łącznie o kpln Duża konkurencja Duża nadpodaż na rynku przewodów 11 Strona

12 Sprzedaż eksportowa w H Dane w kpln H1 2013/ H Sprzedaż wysokomarżowych produktów do ponad 20 krajów Odbudowa zamówień we Włoszech sprzedaż w H1, 2013 ponad 2,4 razy większa niż w H1, 2012 Podwojenie sprzedaży do Danii w H1, 2013 w stosunku do analogicznego okresu 2012 W Q3, 2013 wznowienie kontraktu na Białoruś - wartość ca 1,1 mpln max 654 /821 kpln 580/1 645 kpln 876/446 kpln 215/321 kpln 656/2 636 kpln 839/1 697 kpln 521/854 kpln 446/64 kpln min 12 Strona

13 Zysk na sprzedaży brutto kpln H H H H1 12/H1 11 H1 13/H1 12 Termokurcz % -12% Systemy rurowe % -51% Izolatory % -19% Słupy n/a 66% Osprzęt kablowy % 1% Przewody % -91% Pozostałe segmenty % -15% Razem % -15% Zmiana zysku brutto na sprzedaży (kpln) Zysk brutto ze sprzedaży H Termokurcz Systemy rurowe Izolatory Słupy Przewody Osprzęt kablowy Pozostałe segmenty Zysk brutto ze sprzedaży H Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 Spadek na termokurczu o 785 kpln (-12%): Mix produktów (termo energetyka vs termo ciepłownictwo) - wzrost wolumenu o 14% (pozostały termokurcz) Wpływ dźwigni operacyjnej Spadek na systemach rurowych o kpln (-51%): Spadek wolumenu o 27% Trudny okres i utrzymanie cen sprzedaży przy jednoczesnym wzroście cen surowców One-offy na kwotę 798k PLN związane z rozbudową zakładu Z uwagi na rozbudowę zakładu brak możliwości zawracania w procesie odpadów produkcyjnych Spadek na izolatorach o 692 kpln (-19%): Spadek wolumenu o 15% Spadek cen i mix produktów (transformatorowe vs liniowe) Wzrost na słupach o kpln w wyniku włączenia Wirbetu do Grupy Spadek na przewodach o 474 kpln (91%): Bardzo trudna sytuacja na rynku przewodów duża nadpodaż Spadek wolumenu o 18% Spadek cen i mix produktów Osprzęt kablowy na tym samym poziomie, wzrost marży brutto z 29,5% do 30,9% Negatywny wpływ dźwigni operacyjnej spadek sprzedaży wywołany przedłużającą się zimą oraz gorszą koniunkturą w branży przy utrzymaniu kosztów stałych 13 Strona

14 SG&A Koszty stałe (SG&A) są rzeczywiście stałe. kpln H1, 2011 H1, 2012 H1, 2013 H1 12/H1 11 H1 13/H1 12 Radpol % Rurgaz % Wirbet * % Razem: % *Wirbet nie był konsolidowany w Q1, dane za Q SG&A (kpln) H H H Wynagrodzenia Transport Usługi obce Materiały i energia Pozostałe Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 Wzrost SG&A wynika z konsolidacji Wirbet Zmniejszenie SG&A w Rurgazie o 266 kpln (restrukturyzacja kosztowa) Utrzymanie SG&A w Radpolu (+2%) Koszty jednorazowe: Związane z zamknięciem zakładu Wirbet w Pile 120 kpln Koszty prawne związane z akwizycją Finpol 33 kpln Wzrost wynagrodzeń o 357 kpln (+10%) wynika z: Konsolidacji Wirbetu 342 kpln Wzrost w Radpolu 83 kpln Spadek w Rurgazie 68 kpln Spadek kosztów transportu o 68 kpln (-3%) wynika z: Konsolidacji Wirbetu 252 kpln Spadku w Rurgazie 328 kpln (niższa sprzedaż) Wzrostu w Radpolu 8 kpln (rozdrobnienie dostaw) Stworzenie panelu dostawców = spadek kosztów od 08/2013 Wzrost kosztów usług obcych o 76 kpln (+7%) wynika z: Konsolidacji Wirbetu 34 kpln Wzrostu w Rurgazie 104 kpln Remonty 20 kpln Usługi prawne i doradcze 22 kpln Spadku w Radpolu 62 kpln Wzrost kosztów materiałów i energii o 114 kpln (+26%) wynika z: Konsolidacji Wirbetu 24 kpln Wzrostu w Radpolu 90 kpln Materiały promocyjne i reklamowe 35k PLN Wzrost pozostałych kosztów (podatki, amortyzacja, koszty akwizycji i inne) o 281 kpln (+13%) wynika z: Konsolidacji Wirbetu 281 kpln Wzrostu w Rurgazie 26 kpln Spadek w Radpolu 26 kpln 14 Strona

15 EBITDA Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 Zmiana EBITDA (kpln) Wykonanie Amortyzacja Saldo PDO Pozostałe SG&A Transport Overheads Pozostałe koszty produkcji Wynagrodzenia produkcyjne Zużycie pozostałych materiałów Zużycie tworzyw Produkcja na magazyn Wirbet Produkcja na magazyn Rurgaz Marża na towarach Pozostała sprzedaż Ceny Słupy Wolumen Słupy Ceny izolatory Wolumen izolatory Ceny termokurcz Wolumen termokurcz Ceny systemy rurowe Wolumen systemy rurowe Poprzedni Rok Na rezultaty Radpol wpływ miał dodatkowy zysk w wysokości 4,1 mpln wynikający z korzystnego nabycia udziałów w przejętej w czerwcu spółki Finpol. Pogorszenie koniunktury gospodarczej w całym półroczu oraz bardzo niekorzystne warunki pogodowe w Q1: Opóźnienie realizacji projektów w energetyce także w Q2 Największy wpływ na wynik na poziomie EBITDA miały niższe marże na systemach rurowych, termokurczu i izolatorach. W H1 marżę brutto poprawił WIRBET - w stosunku do poziomu wypracowanego w całym 2012 r. - z 31,6% do 34,4% Spadek marż na systemach rurowych wynikał: Z braku możliwości przeniesienia w pełni wzrostu cen surowców na klientów (duża konkurencja i słaby rynek) Ze spadku wolumenu sprzedanych rur o 27% One-offy na 798k PLN Spadek marż na izolatorach wynikał z: Mix produktów izolatory transformatorowe vs. liniowe Zmiana struktury od Q3, 2013 spodziewany pozytywny wpływ na EBITDA 15 Strona

16 Dług H Długoterminowe Krótkoterminowe Dług H Długoterminowe Krótkoterminowe Dług H Zadłużenie Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 kpln H H H H1 12/H1 11 H1 13/H1 12 Kredyty, leasing % 50% Środki pieniężne % 228% Dług netto % 34% Zmiana zadłużenia (kpln) Spółka zwiększa swoje zadłużenie w wyniku przeprowadzanych akwizycji: Zaciągnięty został kredyt na zakup Wirbetu Kredyt na Finpol w wysokości 10 m PLN od początku 07/2013 Zostały refinansowane kredyty w Grupie Konsolidacja Wirbet 1,8 mpln Wzrost kredytów długoterminowych o 18,8 mpln: Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie rozbudowy Rurgazu 11,8 mpln Spłata rat kredytów inwestycyjnych 1,5 mpln Zmiana struktury finansowania związana z recapem kredytów przeprowadzona w 09/2012 8,5 mpln Wzrost gotówki o 7,6 mpln: Konsolidacja Finpol 0,93 mpln Wzrost w Rurgazie o 7,90 mpln (poprawa CF Operacyjnego) Spadek w Radpol o 1,25 mpln (niższe roll-overy) 0 16 Strona

17 Kapitał obrotowy Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 kpln H H H H1 12/H1 11 H1 13/H1 12 Zapasy % 24% Należności % 0% Zobowiązania handlowe % 35% Kapitał obrotowy % -1% Zmiana kapitału obrotowego (kpln) Wzrost zapasów o kpln (+24%) wynika z: Wzrost w Wirbet o 608 kpln Konsolidacja Finpolu kpln Spadek w Radpol + Rurgaz o kpln (stock reduction program) Należności utrzymane na tym samym poziomie Przewidywany spadek należności przeterminowanych w Rurgaz w Q3, 2013 o ca 1 mpln Wzrost zobowiązań handlowych o kpln (35%) Wydłużenie terminów płatności do dostawców Konsolidacja Finpolu kpln Kapitał obrotowy utrzymany na tym samym poziomie W kolejnych kwartałach kontynuacja optymalizacji kapitału obrotowego we wszystkich obszarach WC H1, 2011 Wirbet Radpol + Rurgaz WC H1, 2012 Wirbet Radpol +Rurgaz Finpol WC H1, Strona

18 Dywidenda Wypłata dywidendy z zysku za rok (kpln) XX Dywidenda w zł na akcję 0, Radpol od początku swojej obecności na GPW regularnie wypłaca dywidendę - spółka notowana jest w ramach indeksu WIGdiv. 0,15 0,15 0, , , Grupa prowadzi politykę dywidendową, która uwzględnia bieżące potrzeby finansowe: bezpieczną pod kątem covenantów bankowych uwzględniającą potencjalne akwizycje WZA zadecydowało o wypłacie 5,1 mpln dywidendy z zysku za 2012 r Strona

19 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W H1, 2013 WYNIKI H1, 2013 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONIUNKTURA GOSPODARCZA W H1, 2013 PODSUMOWANIE DANYCH RYNKOWYCH PODSUMOWANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI DYWIDENDA PRZEJĘCIE FINPOL A REALIZACJA STRATEGII INNOWACJE RADPOL - ANTYDYFUZJA PERSPEKTYWY NA KOLEJNE MIESIĄCE 19 Strona

20 Przejęcie Finpol a realizacja strategii Akwizycja Finpol Uruchomienie produkcji w nowym zakładzie Rurgaz Osiągnięcie pozycji czołowego producenta systemów dla ciepłownictwa w Polsce oraz liczącego się europejskiego dostawcy Standardowe systemy poprawa parametrów technicznych Innowacyjne rozwiązania z barierą antydyfuzyjną Radpol rusza z kompleksową ofertą dla ciepłownictwa pod markami Finpol oraz Rurgaz Wdrożenie asortymentu systemu ciepłowniczego wraz z mufami antydyfuzyjnymi Zwiększenie asortymentu rur wraz z projektowaniem systemów ciepłowniczych do fi1000 Zwiększenie sprzedaży na perspektywicznych obszarach - wschodnia część Polski, zwiększenie sprzedaży eksportowej 20 Strona

21 Przejęcie Finpol a realizacja strategii Kompleksowa oferta dla ciepłownictwa pod markami Finpol oraz Rurgaz Kompletne systemy preizolowane z barierą antydyfuzyjną Odprężone rury osłonowe Wszystkie media od -50 C do +500 C Indywidualne rozwiązania 21 Strona

22 Innowacje Radpol - Antydyfuzja Rurgaz opracował innowacyjną technologię produkcji rur tworzywowych pięciowarstwowych D 0 = mm z barierą antydyfuzyjną Innowacyjność technologiczna W skład linii technologicznej wchodzą urządzenia zaprojektowane przez specjalistów Rurgaz unikalna konstrukcja Innowacyjność produktowa Produkcja tworzywowych pięciowarstwowych rur z barierą antydyfuzyjną w pełnym zakresie średnic o bardzo wysokich parametrach technicznych Innowacyjne systemy Radpol zastosowanie technologii sieciowanych radiacyjnie polietylenów w połączeniu z systemem rur preizolowanych z barierą antydyfuzyjną Gwarancja szczelności złącza w miejscach narażonych na wnikanie wilgoci Istotne ograniczenie strat na przesyle, czyli jednego z największych problemów sektora ciepłowniczego Zastosowanie w wielu sektorach: ciepłownictwie, gazownictwie, wodociągach, kanalizacji, przemyśle górniczym i chemicznym Wymierne korzyści ekonomiczne dzięki zastosowaniu antydyfuzji istotne ograniczenie strat ciepła na przesyle, dodatkowe oszczędności ze względu na ograniczenie emisji CO Strona

23 Perspektywy na kolejne kwartały Uruchomienie produkcji unikalnych rur preizolowanych z barierą antydyfuzyjną w pełnym zakresie średnic w nowym zakładzie Rurgaz. Stworzenie wspólnej oferty innowacyjnych systemów dla ciepłownictwa w oparciu o produkcję z trzech zakładów Radpol. Kontynuacja strategii rozwoju eksportu. Dynamiczny wzrost eksportu dla ciepłownictwa dzięki podpisanym w H1 umowom z największymi zagranicznymi klientami. 4,5 letni kontrakt handlowy z Dalkią Warszawa o łącznej wartości 82 mpln umocnienie pozycji na krajowym rynku. Rozpoczęcie projektu wejścia na rynek automotive z sieciowanymi radiacyjnie produktami termokurczliwymi Q3-Q4, Uruchomienie sieciowania usługowego wykorzystanie unikalnej technologii na zlecenie. Konsolidacja Finpol, koncentracja na wykorzystaniu synergii: sprzedażowych, zakupowych, produkcyjnych oraz kosztowych. Uruchomienie projektu wdrożenia systemu klasy ERP. Konsekwentna realizacja założeń Dalsza realizacja stock reduction program efekty optymalizacji widoczne są już w Q2, Optymalizacja kosztowa - m.in. korzyści wynikające z włączenia Rurgaz w struktury Radpol (ok kpln w 2013). 23 Strona

24 Dziękujemy za uwagę Zarząd RADPOL S.A. Kontakt IR: Katarzyna Szczepaniak Tel. (+48)

Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności RADPOL S.A. za rok 2013 za okres 01.01.2013-31.12.2013r. CZŁUCHÓW, 18.03.2014 r. Spis treści 1. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r.

Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r. Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r. CZŁUCHÓW, SIERPIEŃ 2014 Spis treści 1. Opis organizacji grupy kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU Rzeszów, dnia 5 sierpnia roku dnia roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Polwax Przemysł chemiczny Polska

Polwax Przemysł chemiczny Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Polwax Przemysł chemiczny Polska Cena docelowa: 26.1 PLN Raport inicjujący Jeden z dwóch liderów na rynku wyrobów parafinowych w Polsce Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 31.4m

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. 19 marca 2008 r. PEGAS NONWOVENS SA ma przyjemność przedstawić wstępne niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Oceny i perspektywy rozwoju

Oceny i perspektywy rozwoju Rozdział V Oceny i perspektywy rozwoju 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej przedstawiona poniżej została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 2 Spis treści 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 ES-SYSTEM S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Zarząd Mirosław Kochalski Rafał Pasieka Marek Trosiński Wojciech Wardacki

INFORMACJE OGÓLNE. Zarząd Mirosław Kochalski Rafał Pasieka Marek Trosiński Wojciech Wardacki INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Mirosław Kochalski Rafał Pasieka Marek Trosiński Wojciech Wardacki Rada Nadzorcza Grzegorz Miś Alicja Pimpicka Wiktor Cwynar Tomasz Karusewicz Dariusz Krajowski Kukiel Siedziba

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17

Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17 SPIS TREŚCI portret inwestycji 1 konkurs piękności 7 kokpit inwestora 2 liczydło centusia 9 szkielet spółki 3 kalejdoskop 11 szybka wróżba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL w I półroczu 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 3 2. Ocena aktualnej i przewidywanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2015. Grodzisk Wielkopolski, 14 maja 2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2015. Grodzisk Wielkopolski, 14 maja 2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2015 Grodzisk Wielkopolski, 14 maja 2015 r. Grupa Kapitałowa Groclin Strona 1 z 79 Spis treści Wprowadzenie... 4 Informacje o raporcie... 4 Definicje i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Inwestorów Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r. kwiecień 2005

Prezentacja dla Inwestorów Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r. kwiecień 2005 Prezentacja dla Inwestorów Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r. kwiecień 2005 Plan prezentacji Informacje ogólne Charakterystyka segmentu produkcyjnego Charakterystyka segmentu handlowo-usługowego

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo