Wyniki finansowe H1, 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe H1, 2013"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe H1, 2013

2 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W H1, 2013 WYNIKI H1, 2013 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONIUNKTURA GOSPODARCZA W H1, 2013 PODSUMOWANIE DANYCH RYNKOWYCH PODSUMOWANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI DYWIDENDA PRZEJĘCIE FINPOL A REALIZACJA STRATEGII INNOWACJE RADPOL - ANTYDYFUZJA PERSPEKTYWY NA KOLEJNE MIESIĄCE 2 Strona

3 O Grupie Kapitałowej Radpol Grupa Kapitałowa Radpol to jedyny na polskim rynku dostawca kompletnych systemów infrastrukturalnych do przesyłu energii, gazu, wody i ciepła. Grupę tworzą nowoczesne zakłady: Współpraca zakładów Radpol, Rurgaz oraz Finpol w tworzeniu oferty kompleksowych systemów do przesyłu ciepła Współpraca zakładów Elektroporcelana oraz Radpol w zakresie osprzętu dla energetyki zawodowej Słup SN z osprzętem Radpol Izolatory z Ciechowa elementem oferty kompletnych słupów SN 3 Strona

4 Produkty i obszary działalności Działalność Grupy Kapitałowej Radpol skoncentrowana jest na kilku branżach, a między poszczególnymi obszarami działalności zachodzą liczne synergie produktowe i rynkowe. Produkt Branża Marże brutto w H1, 2013 Sieciowane radiacyjnie produkty termokurczliwe Szeroka gama izolatorów Słupy strunobetonowe Systemy rurowe PE i PP Energetyka zawodowa Ciepłownictwo Inne gałęzie np. motoryzacja, AGD Energetyka zawodowa Kolejnictwo Energetyka zawodowa Kolejnictwo Inne gałęzie przemysłu Woda i kanalizacja Gazownictwo 42,0% 32,2% 34,4% 9,9% Ciepłownictwo 20-30%* *Przewidywany poziom marż na rurach preizolowanych po uruchomieniu produkcji w nowej fabryce Rurgaz 4 Strona

5 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W H1, 2013 WYNIKI H1, 2013 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONIUNKTURA GOSPODARCZA W H1, 2013 PODSUMOWANIE DANYCH RYNKOWYCH PODSUMOWANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI DYWIDENDA PRZEJĘCIE FINPOL A REALIZACJA STRATEGII INNOWACJE RADPOL - ANTYDYFUZJA PERSPEKTYWY NA KOLEJNE MIESIĄCE 5 Strona

6 Trudna sytuacja w branży w H Gorsza koniunktura gospodarcza oraz wyjątkowo długa zima wyhamowały sprzedaż w całej branży, poprawa sytuacji widoczna od czerwca -13,6% -16,1% -11,4% W H1, 2013 produkcja budowlano - montażowa była o 21,5% niższa niż w H1, 2012 vs. spadek Radpol o 17% (proforma z Wirbet) Istotne opóźnienie sezonu sprzedażowego - poprawa w branży widoczna od czerwca. Produkcja budowlano - montażowa w czerwcu wyższa o 19,1% w porównaniu do maja Dane: Główny Urząd Statystyczny Produkcja budowlano - montażowa w H1, 2013/2012 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 10,9% Sprzedaż Radpol w Q1 proforma z Wirbet -18,5% -23,2% -28,7% -29,6% Dane rynkowe RADPOL -15,7% -16,9% -18,3% -27,5% Dynamika produkcji budowlano - montażowej - porównanie do 2010 (%) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Przeciętna miesięczna produkcja 2010 = Strona

7 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W H1, 2013 WYNIKI H1, 2013 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONIUNKTURA GOSPODARCZA W H1, 2013 PODSUMOWANIE DANYCH RYNKOWYCH PODSUMOWANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI DYWIDENDA PRZEJĘCIE FINPOL A REALIZACJA STRATEGII INNOWACJE RADPOL - ANTYDYFUZJA PERSPEKTYWY NA KOLEJNE MIESIĄCE 7 Strona

8 GK RADPOL - Podsumowanie finansowe Pogorszenie koniunktury oraz wyjątkowo długa zima miały decydujący wpływ na wyniki Radpol w H1, 2013 kpln H H H H1 12/H1 11 H1 13/H1 12 Przychody % % Zysk brutto na sprzedaży % % [%] 28% 27% 26% -1% -1% SG&A % 760 8% EBITDA % % [%] 20% 17% 21% -3% 4% EBIT % % Saldo finansowe % % Zysk netto % 115 2% Spadek przychodów o kpln Na sprzedaży systemów rurowych o kpln Na przewodach o kpln Na termokurczu o 871 kpln Stabilny eksport - wzrost o 85 kpln Spadek w Polsce o 956 kpln (mix produktów oraz niższy wolumen w ciepłownictwie) Konsolidacja Wirbet w całym H1, 2013 wzrost o kpln (w H1, 2012 konsolidowany tylko w Q2) Spadek zysku brutto na sprzedaży o kpln Na sprzedaży systemów rurowych o kpln Na termokurczu o 785 kpln Na izolatorach o 692 kpln Wzrost SG&A w wyniku konsolidacji Wirbet Capex % % CF operacyjny % CF inwestycyjny % 582 4% CF finansowy % % Dług netto % % Capex na rozbudowę Rurgazu w H1 to 10,8 mpln Wzrost długu netto o 12,5 mpln: Wykorzystanie kredytu na rozbudowę Rurgazu to 18,8 mpln Wzrost stanu środków pieniężnych o 7,6 mpln Kapitał pracujący % % 8 Strona

9 GK RADPOL - Podsumowanie finansowe kpln Q Q Q Q Q2 12/Q1 12 Q2 13/Q1 13 Przychody % 20% Zysk brutto na sprzedaży % 27% [%] 28% 27% 25% 26% EBITDA % 86% [%] 18% 17% 14% 27% Capex % 27% CF operacyjny % 96% W Q2, 2013 widoczna poprawa w stosunku do Q1, 2013: Q2, 2013 nadal pod wypływem wyjątkowo długiej zimy trudne warunki do połowy kwietnia Opóźnienie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych także w Q2, 2013 Poprawa sprzedaży widoczna od czerwca, istotne polepszenie koniunktury w lipcu Na wynik EBITDA wpływ miał dodatkowy zysk w wysokości 4,1 mpln wynikający z korzystnego nabycia udziałów w przejętej w czerwcu spółki Finpol Capex w Q1, 2012 uwzględnia finansowanie na zakup Wirbetu 9 Strona

10 H styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec H Skonsolidowane przychody Radpol przeciwdziała skutkom spowolnienia gospodarczego Przychody skonsolidowane (kpln) H H H Kraj Eksport Zmiana przychodów w kolejnych miesiącach H1 (m/m), (kpln) Bardzo niekorzystne warunki pogodowe w Q1, 2013 wpłynęły na opóźnienie inwestycji także w Q2, 2013: Spadek sprzedaży systemów rurowych o kpln Spadek sprzedaży przewodów elektroenergetycznych o kpln Spadek sprzedaży termokurczu o 871 kpln Spadek sprzedaży w Polsce o 4,2 mpln Konsolidacja Wirbetu od Q2, 2012 wzrost o 2,8 mpln Spadek sprzedaży systemów rurowych o 5,3 mpln Spadek na termokurczu o 956 kpln Spadek sprzedaży w eksporcie o kpln: Spadek sprzedaży systemów rurowych o kpln Spadek sprzedaży izolatorów o 287 kpln Wzrost sprzedaży termokurczu o 85 kpln Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 Wzrost sprzedaży do Włoch o kpln Wzrost izolatorów o kpln Wzrost w ciepłownictwie o 156 kpln Wzrost sprzedaży do Danii o 430 kpln (ciepłownictwo) Wzrost sprzedaży do Szwajcarii o 382 kpln (pozostały termokurcz) Spadek sprzedaży na Litwę o kpln (systemy rurowe, ciepłownictwo) Spadek sprzedaży do Estonii o kpln (ciepłownictwo, izolatory) Spadek sprzedaży do Niemiec o 858 kpln (ciepłownictwo, izolatory, systemy rurowe) Spadek sprzedaży na Białoruś o 556 kpln (przesunięcie kontraktu start Q3,2013, wartość ca kpln) 10 Strona

11 Przychody po segmentach Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 Sprzedaż w segmentach operacyjnych (kpln) H H H Systemy rurowe Termokurcz Izolatory Osprzęt kablowy Przewody Słupy Pozostałe segmenty Spadek sprzedaży w systemach rurowych o kpln Spadek sprzedaży rur do wody o kpln Spadek sprzedaży rur do kanalizacji o kpln Spadek sprzedaży rur strukturalnych o kpln Wzrost sprzedaży rur do gazu o kpln Wzrost sprzedaży płaszczy preizolowanych o 662 kpln Rozbudowa zakładu miała wpływ na spadek sprzedaży (wyłączona linia do produkcji rur do kanalizacji) Spadek sprzedaży termokurczu o 871 kpln: Wzrost eksportu o 85 kpln Wzrost sprzedaży m.in. do Szwajcarii o 381 kpln, Włoch o 156 kpln Spadek na Białorusi o 556 kpln (kontrakt przesunięty w czasie) Spadek w Polsce o 956 kpln Spadek w ciepłownictwie o kpln Wzrost na pozostałym termokurczu 48 kpln Spadek sprzedaży izolatorów o 96 kpln: Wzrost w kraju o 192 kpln Spadek eksportu o 288 kpln (mix produktów) Moce produkcyjne są wykorzystywane w ok % Wzrost w Wirbecie wynika z konsolidacji w całym półroczu Osprzęt kablowy i przewody spadek łącznie o kpln Duża konkurencja Duża nadpodaż na rynku przewodów 11 Strona

12 Sprzedaż eksportowa w H Dane w kpln H1 2013/ H Sprzedaż wysokomarżowych produktów do ponad 20 krajów Odbudowa zamówień we Włoszech sprzedaż w H1, 2013 ponad 2,4 razy większa niż w H1, 2012 Podwojenie sprzedaży do Danii w H1, 2013 w stosunku do analogicznego okresu 2012 W Q3, 2013 wznowienie kontraktu na Białoruś - wartość ca 1,1 mpln max 654 /821 kpln 580/1 645 kpln 876/446 kpln 215/321 kpln 656/2 636 kpln 839/1 697 kpln 521/854 kpln 446/64 kpln min 12 Strona

13 Zysk na sprzedaży brutto kpln H H H H1 12/H1 11 H1 13/H1 12 Termokurcz % -12% Systemy rurowe % -51% Izolatory % -19% Słupy n/a 66% Osprzęt kablowy % 1% Przewody % -91% Pozostałe segmenty % -15% Razem % -15% Zmiana zysku brutto na sprzedaży (kpln) Zysk brutto ze sprzedaży H Termokurcz Systemy rurowe Izolatory Słupy Przewody Osprzęt kablowy Pozostałe segmenty Zysk brutto ze sprzedaży H Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 Spadek na termokurczu o 785 kpln (-12%): Mix produktów (termo energetyka vs termo ciepłownictwo) - wzrost wolumenu o 14% (pozostały termokurcz) Wpływ dźwigni operacyjnej Spadek na systemach rurowych o kpln (-51%): Spadek wolumenu o 27% Trudny okres i utrzymanie cen sprzedaży przy jednoczesnym wzroście cen surowców One-offy na kwotę 798k PLN związane z rozbudową zakładu Z uwagi na rozbudowę zakładu brak możliwości zawracania w procesie odpadów produkcyjnych Spadek na izolatorach o 692 kpln (-19%): Spadek wolumenu o 15% Spadek cen i mix produktów (transformatorowe vs liniowe) Wzrost na słupach o kpln w wyniku włączenia Wirbetu do Grupy Spadek na przewodach o 474 kpln (91%): Bardzo trudna sytuacja na rynku przewodów duża nadpodaż Spadek wolumenu o 18% Spadek cen i mix produktów Osprzęt kablowy na tym samym poziomie, wzrost marży brutto z 29,5% do 30,9% Negatywny wpływ dźwigni operacyjnej spadek sprzedaży wywołany przedłużającą się zimą oraz gorszą koniunkturą w branży przy utrzymaniu kosztów stałych 13 Strona

14 SG&A Koszty stałe (SG&A) są rzeczywiście stałe. kpln H1, 2011 H1, 2012 H1, 2013 H1 12/H1 11 H1 13/H1 12 Radpol % Rurgaz % Wirbet * % Razem: % *Wirbet nie był konsolidowany w Q1, dane za Q SG&A (kpln) H H H Wynagrodzenia Transport Usługi obce Materiały i energia Pozostałe Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 Wzrost SG&A wynika z konsolidacji Wirbet Zmniejszenie SG&A w Rurgazie o 266 kpln (restrukturyzacja kosztowa) Utrzymanie SG&A w Radpolu (+2%) Koszty jednorazowe: Związane z zamknięciem zakładu Wirbet w Pile 120 kpln Koszty prawne związane z akwizycją Finpol 33 kpln Wzrost wynagrodzeń o 357 kpln (+10%) wynika z: Konsolidacji Wirbetu 342 kpln Wzrost w Radpolu 83 kpln Spadek w Rurgazie 68 kpln Spadek kosztów transportu o 68 kpln (-3%) wynika z: Konsolidacji Wirbetu 252 kpln Spadku w Rurgazie 328 kpln (niższa sprzedaż) Wzrostu w Radpolu 8 kpln (rozdrobnienie dostaw) Stworzenie panelu dostawców = spadek kosztów od 08/2013 Wzrost kosztów usług obcych o 76 kpln (+7%) wynika z: Konsolidacji Wirbetu 34 kpln Wzrostu w Rurgazie 104 kpln Remonty 20 kpln Usługi prawne i doradcze 22 kpln Spadku w Radpolu 62 kpln Wzrost kosztów materiałów i energii o 114 kpln (+26%) wynika z: Konsolidacji Wirbetu 24 kpln Wzrostu w Radpolu 90 kpln Materiały promocyjne i reklamowe 35k PLN Wzrost pozostałych kosztów (podatki, amortyzacja, koszty akwizycji i inne) o 281 kpln (+13%) wynika z: Konsolidacji Wirbetu 281 kpln Wzrostu w Rurgazie 26 kpln Spadek w Radpolu 26 kpln 14 Strona

15 EBITDA Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 Zmiana EBITDA (kpln) Wykonanie Amortyzacja Saldo PDO Pozostałe SG&A Transport Overheads Pozostałe koszty produkcji Wynagrodzenia produkcyjne Zużycie pozostałych materiałów Zużycie tworzyw Produkcja na magazyn Wirbet Produkcja na magazyn Rurgaz Marża na towarach Pozostała sprzedaż Ceny Słupy Wolumen Słupy Ceny izolatory Wolumen izolatory Ceny termokurcz Wolumen termokurcz Ceny systemy rurowe Wolumen systemy rurowe Poprzedni Rok Na rezultaty Radpol wpływ miał dodatkowy zysk w wysokości 4,1 mpln wynikający z korzystnego nabycia udziałów w przejętej w czerwcu spółki Finpol. Pogorszenie koniunktury gospodarczej w całym półroczu oraz bardzo niekorzystne warunki pogodowe w Q1: Opóźnienie realizacji projektów w energetyce także w Q2 Największy wpływ na wynik na poziomie EBITDA miały niższe marże na systemach rurowych, termokurczu i izolatorach. W H1 marżę brutto poprawił WIRBET - w stosunku do poziomu wypracowanego w całym 2012 r. - z 31,6% do 34,4% Spadek marż na systemach rurowych wynikał: Z braku możliwości przeniesienia w pełni wzrostu cen surowców na klientów (duża konkurencja i słaby rynek) Ze spadku wolumenu sprzedanych rur o 27% One-offy na 798k PLN Spadek marż na izolatorach wynikał z: Mix produktów izolatory transformatorowe vs. liniowe Zmiana struktury od Q3, 2013 spodziewany pozytywny wpływ na EBITDA 15 Strona

16 Dług H Długoterminowe Krótkoterminowe Dług H Długoterminowe Krótkoterminowe Dług H Zadłużenie Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 kpln H H H H1 12/H1 11 H1 13/H1 12 Kredyty, leasing % 50% Środki pieniężne % 228% Dług netto % 34% Zmiana zadłużenia (kpln) Spółka zwiększa swoje zadłużenie w wyniku przeprowadzanych akwizycji: Zaciągnięty został kredyt na zakup Wirbetu Kredyt na Finpol w wysokości 10 m PLN od początku 07/2013 Zostały refinansowane kredyty w Grupie Konsolidacja Wirbet 1,8 mpln Wzrost kredytów długoterminowych o 18,8 mpln: Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie rozbudowy Rurgazu 11,8 mpln Spłata rat kredytów inwestycyjnych 1,5 mpln Zmiana struktury finansowania związana z recapem kredytów przeprowadzona w 09/2012 8,5 mpln Wzrost gotówki o 7,6 mpln: Konsolidacja Finpol 0,93 mpln Wzrost w Rurgazie o 7,90 mpln (poprawa CF Operacyjnego) Spadek w Radpol o 1,25 mpln (niższe roll-overy) 0 16 Strona

17 Kapitał obrotowy Zmiany H1, 2013 vs. H1, 2012 kpln H H H H1 12/H1 11 H1 13/H1 12 Zapasy % 24% Należności % 0% Zobowiązania handlowe % 35% Kapitał obrotowy % -1% Zmiana kapitału obrotowego (kpln) Wzrost zapasów o kpln (+24%) wynika z: Wzrost w Wirbet o 608 kpln Konsolidacja Finpolu kpln Spadek w Radpol + Rurgaz o kpln (stock reduction program) Należności utrzymane na tym samym poziomie Przewidywany spadek należności przeterminowanych w Rurgaz w Q3, 2013 o ca 1 mpln Wzrost zobowiązań handlowych o kpln (35%) Wydłużenie terminów płatności do dostawców Konsolidacja Finpolu kpln Kapitał obrotowy utrzymany na tym samym poziomie W kolejnych kwartałach kontynuacja optymalizacji kapitału obrotowego we wszystkich obszarach WC H1, 2011 Wirbet Radpol + Rurgaz WC H1, 2012 Wirbet Radpol +Rurgaz Finpol WC H1, Strona

18 Dywidenda Wypłata dywidendy z zysku za rok (kpln) XX Dywidenda w zł na akcję 0, Radpol od początku swojej obecności na GPW regularnie wypłaca dywidendę - spółka notowana jest w ramach indeksu WIGdiv. 0,15 0,15 0, , , Grupa prowadzi politykę dywidendową, która uwzględnia bieżące potrzeby finansowe: bezpieczną pod kątem covenantów bankowych uwzględniającą potencjalne akwizycje WZA zadecydowało o wypłacie 5,1 mpln dywidendy z zysku za 2012 r Strona

19 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W H1, 2013 WYNIKI H1, 2013 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONIUNKTURA GOSPODARCZA W H1, 2013 PODSUMOWANIE DANYCH RYNKOWYCH PODSUMOWANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI DYWIDENDA PRZEJĘCIE FINPOL A REALIZACJA STRATEGII INNOWACJE RADPOL - ANTYDYFUZJA PERSPEKTYWY NA KOLEJNE MIESIĄCE 19 Strona

20 Przejęcie Finpol a realizacja strategii Akwizycja Finpol Uruchomienie produkcji w nowym zakładzie Rurgaz Osiągnięcie pozycji czołowego producenta systemów dla ciepłownictwa w Polsce oraz liczącego się europejskiego dostawcy Standardowe systemy poprawa parametrów technicznych Innowacyjne rozwiązania z barierą antydyfuzyjną Radpol rusza z kompleksową ofertą dla ciepłownictwa pod markami Finpol oraz Rurgaz Wdrożenie asortymentu systemu ciepłowniczego wraz z mufami antydyfuzyjnymi Zwiększenie asortymentu rur wraz z projektowaniem systemów ciepłowniczych do fi1000 Zwiększenie sprzedaży na perspektywicznych obszarach - wschodnia część Polski, zwiększenie sprzedaży eksportowej 20 Strona

21 Przejęcie Finpol a realizacja strategii Kompleksowa oferta dla ciepłownictwa pod markami Finpol oraz Rurgaz Kompletne systemy preizolowane z barierą antydyfuzyjną Odprężone rury osłonowe Wszystkie media od -50 C do +500 C Indywidualne rozwiązania 21 Strona

22 Innowacje Radpol - Antydyfuzja Rurgaz opracował innowacyjną technologię produkcji rur tworzywowych pięciowarstwowych D 0 = mm z barierą antydyfuzyjną Innowacyjność technologiczna W skład linii technologicznej wchodzą urządzenia zaprojektowane przez specjalistów Rurgaz unikalna konstrukcja Innowacyjność produktowa Produkcja tworzywowych pięciowarstwowych rur z barierą antydyfuzyjną w pełnym zakresie średnic o bardzo wysokich parametrach technicznych Innowacyjne systemy Radpol zastosowanie technologii sieciowanych radiacyjnie polietylenów w połączeniu z systemem rur preizolowanych z barierą antydyfuzyjną Gwarancja szczelności złącza w miejscach narażonych na wnikanie wilgoci Istotne ograniczenie strat na przesyle, czyli jednego z największych problemów sektora ciepłowniczego Zastosowanie w wielu sektorach: ciepłownictwie, gazownictwie, wodociągach, kanalizacji, przemyśle górniczym i chemicznym Wymierne korzyści ekonomiczne dzięki zastosowaniu antydyfuzji istotne ograniczenie strat ciepła na przesyle, dodatkowe oszczędności ze względu na ograniczenie emisji CO Strona

23 Perspektywy na kolejne kwartały Uruchomienie produkcji unikalnych rur preizolowanych z barierą antydyfuzyjną w pełnym zakresie średnic w nowym zakładzie Rurgaz. Stworzenie wspólnej oferty innowacyjnych systemów dla ciepłownictwa w oparciu o produkcję z trzech zakładów Radpol. Kontynuacja strategii rozwoju eksportu. Dynamiczny wzrost eksportu dla ciepłownictwa dzięki podpisanym w H1 umowom z największymi zagranicznymi klientami. 4,5 letni kontrakt handlowy z Dalkią Warszawa o łącznej wartości 82 mpln umocnienie pozycji na krajowym rynku. Rozpoczęcie projektu wejścia na rynek automotive z sieciowanymi radiacyjnie produktami termokurczliwymi Q3-Q4, Uruchomienie sieciowania usługowego wykorzystanie unikalnej technologii na zlecenie. Konsolidacja Finpol, koncentracja na wykorzystaniu synergii: sprzedażowych, zakupowych, produkcyjnych oraz kosztowych. Uruchomienie projektu wdrożenia systemu klasy ERP. Konsekwentna realizacja założeń Dalsza realizacja stock reduction program efekty optymalizacji widoczne są już w Q2, Optymalizacja kosztowa - m.in. korzyści wynikające z włączenia Rurgaz w struktury Radpol (ok kpln w 2013). 23 Strona

24 Dziękujemy za uwagę Zarząd RADPOL S.A. Kontakt IR: Katarzyna Szczepaniak Tel. (+48)

Wyniki finansowe Q1, 2013

Wyniki finansowe Q1, 2013 Wyniki finansowe Q1, 2013 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W Q1, 2013 O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI TRUDNA SYTUACJA NA POCZĄTKU ROKU PODSUMOWANIE DANYCH RYNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014

Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 AGENDA PODSUMOWANIE Q1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W Q1 2014 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 2013 roku Plany na 2014 rok

Wyniki finansowe w 2013 roku Plany na 2014 rok Wyniki finansowe w 2013 roku Plany na 2014 rok AGENDA PODSUMOWANIE 2013 KLUCZOWE ZDARZENIA W 2013 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI 2013 PLANY ROZWOJU GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za Q1, 2014

Wyniki finansowe za Q1, 2014 Wyniki finansowe za Q1, 2014 AGENDA PODSUMOWANIE Q1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W Q1 2014 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SEZONOWOŚD SEZONOWOŚD UJĘCIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za Q1, 2015

Wyniki finansowe za Q1, 2015 Wyniki finansowe za Q1, 2015 Agenda PODSUMOWANIE Q1, 2015 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI Q1, 2015 PLANY 2 Kluczowe wyniki/zdarzenia w Q1, 2015 Całkowite przychody na zbliżonym poziomie: 39,0 mpln (+1% r/r)

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-2015 Wyniki finansowe 2012 r.

Plan rozwoju Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-2015 Wyniki finansowe 2012 r. Plan rozwoju Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-2015 Wyniki finansowe 2012 r. AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL OBSZARY DZIAŁALNOŚCI I PERSPEKTYWY WZROSTU PLAN ROZWOJU GRUPY NA LATA 2013-2015 WYNIKI 2012

Bardziej szczegółowo

Radpol: Wyniki finansowe za 2014 i plany na 2015

Radpol: Wyniki finansowe za 2014 i plany na 2015 Radpol: Wyniki finansowe za 2014 i plany na 2015 Prezes Zarządu Radpol S.A. Z dniem 1 marca 2015 funkcję Prezesa Zarządu Radpol S.A. objął Daniel Dajewski Daniel Dajewski posiada 20 letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Przejęcie Finpol Rohr Sp z o.o.

Przejęcie Finpol Rohr Sp z o.o. Przejęcie Finpol Rohr Sp z o.o. AGENDA WYSOKIE KOMPETENCJE RADPOL W ZAKRESIE AKWIZYCJI NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Z PRZEJĘCIA FINPOL FINPOL PODSTAWOWE INFORMACJE WYNIKI FINPOL 2012 R. PARAMETRY AKWIZYCJI FINPOL

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2016 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2016 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2016 roku Radpol w pigułce strona 2 Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 216 r. 1 Podsumowanie 215 roku PLN (') 215 214 Zmiana r/r Sprzedaż 769 366 724 994 6,1% Zysk brutto na sprzedaży 28 967 217 189-3,8% Marża 27,2% 3,% Zysk na sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za III kwartał 2016 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za III kwartał 2016 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za III kwartał 2016 roku Radpol w pigułce strona 2 Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za I kwartał 2016 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za I kwartał 2016 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za I kwartał 2016 roku Radpol w pigułce strona 2 Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z analitykami Warszawa, r.

Spotkanie z analitykami Warszawa, r. Spotkanie z analitykami Warszawa, 16.11.2015 r. Otoczenie produkcja budowlano - montażowa 2 Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za 2015 rok

Wyniki finansowe Radpol S.A. za 2015 rok Wyniki finansowe Radpol S.A. za 2015 rok Radpol w pigułce strona 2 Stabilna baza klientów (grupy energetyczne, sieci ciepłownicze i gazowe) Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki,

Bardziej szczegółowo

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r.

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r. GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014 maj 2014 r. Agenda spotkania O spółce Grodno S.A. Profil działalności Segmenty działalności Strategia Spółki Historia rozwoju Prognozy finansowe Sytuacja w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 7 września 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IH 215 PLN (') IH 215 IH 214 Zmiana r/r Sprzedaż 364 58 335 765 8,6% Zysk brutto na sprzedaży 11 925 12 38 -,4% Marża 28,% 3,5%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1 2015. 14 maja 2015 r.

Wyniki finansowe Q1 2015. 14 maja 2015 r. Wyniki finansowe Q1 2015 14 maja 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q1 2015 2 Wyniki finansowe Q1 2015 3 Dywidenda za rok 2014 4 Program skupu akcji 5 Outlook 2015 2015-05-21 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q1 2015 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Q3 2015 12 listopada 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q3 2015 2 Wyniki finansowe 3 Dywidenda za rok 2014 4 Prognoza 2015 5 Pytania i odpowiedzi 2015-11-17 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q3 2015 Znaczący

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Warszawa, 27 sierpnia roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-II KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA. 12 marca 2013 r.

Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA. 12 marca 2013 r. Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA 12 marca 2013 r. Oferta rynkowa i struktura sprzedaży A. Armatura sanitarna i akcesoria łazienkowe 42% wartości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Warszawa, 14-15 listopada 2013 WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB Q3/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q3/2013 W 3 kw. 2013 dalszy dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Marzec 2012 1. Organizacja Grupy Armatura Grupa Armatura to lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych Armatura Kraków SA Kapitał własny 184,8 mln zł

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników po I kwartale 2011 r. Warszawa, 16 maja 2011 r.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników po I kwartale 2011 r. Warszawa, 16 maja 2011 r. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników po I kwartale 2011 r. Warszawa, 16 maja 2011 r. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane wyniki finansowe Istotne wydarzenia w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne. Warszawa, wrzesień 2011

Wyniki półroczne. Warszawa, wrzesień 2011 Wyniki półroczne Warszawa, wrzesień 2011 Agenda Kim jesteśmy? Know-how i doświadczenia Grupy Koelner Nasze przewagi Struktura właścicielska Koelner SA Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Rynek surowcowy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 AGENDA Profil działalności 3 Wyniki finansowe 4-9 Wskaźniki finansowe 10 Dane rynkowe 11 Najważniejsze wydarzenia w Spółce w 3Q 2012, 12-13

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 13 lutego 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Charakterystyka firmy II. Pozycja Rynkowa III. Strategia Spółki IV. Finanse V. Oferta publiczna

Plan prezentacji. I. Charakterystyka firmy II. Pozycja Rynkowa III. Strategia Spółki IV. Finanse V. Oferta publiczna Plan prezentacji I. Charakterystyka firmy II. Pozycja Rynkowa III. Strategia Spółki IV. Finanse V. Oferta publiczna I. CHARAKTERYSTYKA FIRMY I. Charakterystyka firmy Radpol S.A. producent wyrobów termokurczliwych

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW. 2012 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q r. Warszawa, 17 maja 2016 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q r. Warszawa, 17 maja 2016 r. WYNIKI LIBET S.A. Q1 2016 r. Warszawa, 17 maja 2016 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2016 SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE ZA Q1 2016 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q Wyniki za 2006 rok Pr

Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q Wyniki za 2006 rok Pr Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2006 rok Luty, 2007 Warszawa Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q4 2006

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki skonsolidowane za 4 kwartały 2004 roku Wszystkie dane według Polskich Standardów Rachunkowości Wyniki finansowe Podstawowe dane finansowe w tys. PLN 2002 2003 2004

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności

Raport kwartalny z działalności Raport kwartalny z działalności IV kwartał 2011, za okres 1 styczeo 2011 31 marzec 2011 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2010... 2 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2013-30.06.2013 r.

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2013-30.06.2013 r. Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2013-30.06.2013 r. CZŁUCHÓW, SIERPIEŃ 2013 Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 marca 2016 roku

Warszawa, 17 marca 2016 roku Warszawa, 17 marca 2016 roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE... - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r.

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 10 listopada 2016 Agenda Podsumowanie 3Q 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na 4 kwartał

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE Q1 2015 R. PODSUMOWANIE I PLANY

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 30 czerwca 2009 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży 67 214 tys. zł - spadek o 16,81%

Bardziej szczegółowo

GRUPA ARMATURA Wyniki za III kwartał i realizacja celów roku 2013. 13 listopada 2013 r. www.grupa-armatura.pl

GRUPA ARMATURA Wyniki za III kwartał i realizacja celów roku 2013. 13 listopada 2013 r. www.grupa-armatura.pl GRUPA ARMATURA Wyniki za III kwartał i realizacja celów roku 2013 13 listopada 2013 r. www.grupa-armatura.pl 1. Struktura sprzedaży produktów Grupy Armatura Armatura sanitarna i akcesoria łazienkowe Cel

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2010 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 lutego 2010 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2010 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 lutego 2010 roku jednostkowy ZA ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 lutego 2010 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Warszawa, sierpień 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r. 1 1 2 3 4 Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2013 r. Zatrzymany spadek przychodów q/q Dynamika przychodów

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 1 2 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 3 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 4 5 Informacje ogólne Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane dane finansowe za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane dane finansowe za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane dane finansowe za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 r. 27 listopada 2008 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niebadane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo