Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za III kwartał 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za III kwartał 2015 roku"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za III kwartał 2015 roku

2 Grupa Radpol w pigułce strona 2 Stabilna baza klientów (grupy energetyczne, sieci ciepłownicze i gazowe) Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz rozwiązań dla innych branż Działalność w stabilnych segmentach ciepłowniczym i energetycznym - inwestycje w modernizacje przestarzałej infrastruktury katalizatorem wzrostu Jedyny producent w Polsce posiadający akceleratory elektronowe wykorzystywane na skalę przemysłową do sieciowania radiacyjnego polietylenu i produkcji wyrobów termokurczliwych Istotne modernizacje i inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych Pełna konsolidacja Grupy Kapitałowej oczekiwana z końcem 2015 roku - przeniesienie zakładu Finpol Rohr do Lublina Regularna wypłata dywidendy (w 2015 roku wypłata ponad 100% zysku jednostkowego Spółki) Kondycja finansowa pozwalająca realizować inwestycje w oparciu o finansowanie dłużne

3 Zmiana modelu działalności strona 3 MODEL ZAKŁADOWY MODEL DYWIZYJNY ENERGETYKA CIEPŁOWNICTWO WOD-KAN-GAZ Osprzęt kablowy Osprzęt termokurczliwy energetyczny Przewody Izolatory Słupy Pozostałe Osprzęt termokurczliwy ciepłowniczy Systemy ciepłownicze Systemy rurowe z polietylenu Key Account Management Eksport

4 Agenda strona 4 Podsumowanie 3Q 2015 Wyniki finansowe 3Q 2015 Plany na kolejne miesiące Załączniki

5 Kluczowe informacje 1-3Q 2015 strona 5 Skonsolidowane przychody na zbliżonym poziomie: 153,6 mln zł (-2,5%), sprzedaż krajowa na stałym poziomie, nieznaczny spadek sprzedaży zagranicznej 153,6 mln zł przychodów ze sprzedaży EBITDA na poziomie 15,1 mln zł (spadek o 8,2 mln zł), zysk netto w wysokości 3,4 mln zł (spadek o 7,5 mln zł) niższe wyniki spowodowane: Kosztami związanymi z konsolidacją Grupy 15,1 mln zł raportowanego zysku EBITDA 3,4 mln zł raportowanego zysku netto 17,9 mln zł skorygowanego zysku EBITDA 5,7 mln zł skorygowanego zysku netto Wysoką dynamiką zmian cen surowców - segment wod-kan-gaz wygenerował istotnie niższy wynik na sprzedaży brutto: spadek o 2,4 mln zł (w 3Q spadek wyniósł 1,9 mln zł) Wystąpieniem zdarzeń jednorazowych, które obniżyły zysk EBITDA w 1-3Q o 2,8 mln zł i zysk netto o 2,2 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA w 1-3Q 2015 wyniósł 17,9 mln zł (spadek o 5,5 mln zł), a skorygowany zysk netto 5,7 mln zł (spadek o 5,3 mln zł) Wyższe przychody w ramach segmentu wod-kan-gaz (+1,5%), niższe w segmencie energetycznym (-5,4%) oraz ciepłowniczym (-2,5%) Korzystne zmiany na rynkach eksportowych - wyhamowanie trendu spadkowego w 3Q Spadek zadłużenia finansowego o 17% w porównaniu do końca 3Q 2014 Kontynuacja procesów konsolidacyjnych - planowane zakończenie połączenia zakładu Finpol Rohr z Radpolem z końcem 2015 r.

6 Wyniki finansowe strona 6 (tys. zł) Przychody ze sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży 1-3Q Q 2015 Zmiana % 3Q Q 2015 Zmiana % ,5% ,6% ,8% ,6% Zysk EBITDA ,3% ,4% Skorygowany zysk EBITDA ,4% ,3% Zysk netto ,7% ,1% CF operacyjny ,4% ,2% Zysk EBITDA (tys. zł) Raportowany zysk EBITDA Zdarzenia jednorazowe Rentowność skorygowanego zysku EBITDA ,8% 11,6% Dług netto ,7% ,7% Główne zdarzenia jednorazowe w 1-3Q 2015: 850 tys. zł odpis aktualizujący majątek trwały (zakład produkcyjny w Pile) koszt poniesiony w 2Q 1-3Q Q tys. zł działania związane z przeniesieniem produkcji zakładu Finpol Rohr z Warszawy do Kolonii Prawiedniki k. Lublina (m.in. PDO) koszty głównie poniesione w 2Q, w 3Q w wysokości 14 tys. zł 480 tys. zł koszty wynagrodzeń w 2Q i 3Q dodatkowych pracowników z uwagi na uruchamianie produkcji w zakładzie Rurgaz 524 tys. zł pozostałe, m.in. koszty restrukturyzacji zatrudnienia

7 Sprzedaż w ujęciu geograficznym strona 7 Udział sprzedaży krajowej i eksportu w przychodach 1-3Q 2015 Rynki eksportowe 1-3Q 2015 max min Dania 1,68 mln zł Litwa 2,31 mln zł 90,5% 9,5% X Czechy 1,34 mln zł (tys. zł) 1-3Q Q 2015 Zmiana % 3Q Q 2015 Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,5% ,6% Sprzedaż krajowa ,8% ,7% Sprzedaż zagraniczna ,4% ,1% Pierwsze dostawy systemów ciepłowniczych do Niemiec

8 Sytuacja rynkowa wzrost cen surowców strona 8 Spadek marży zysku ze sprzedaży brutto w segmencie rur z PE o 2,4 mln zł (-44%) w wyniku dużych wahań cenowych surowców Gwałtowny wzrost cen u dostawców (w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. - wzrost o 50%) W okresie czerwiec-wrzesień 2015 r. ceny u dostawców spadły o kilkanaście proc. Dynamika spadków niższa w porównaniu z notowaniami etylenu W ujęciu rocznym trzykrotny wzrost spreadu na produktach oferowanych przez światowe koncerny Wzrost cen surowców miał przede wszystkim wpływ na wyniki dywizji wodkan-gaz Notowania etylenu wg światowej organizacji ICIS vs. średnie ceny ofertowe czterech dostawców grupy produktowej PE 100 RC Czarny Koszyk grupy produktowej Etylen Spread dostawców (relacja między cenami dostawców a notowaniami etylenu) 54% 59% 58% 58% 61% 59% 38% 40% 32% 25% 25% 19% 19% 20% 18%

9 Agenda strona 9 Podsumowanie 3Q 2015 Wyniki finansowe 3Q 2015 Plany na kolejne miesiące Załączniki

10 Rachunek wyników 1-3Q 2014/ ujęcie segmentowe 1-3Q Q 2014 strona 10 Energetyka Ciepłownictwo Wod-kan-gaz Razem Energetyka Ciepłownictwo Wod-kan-gaz Razem Przychody zewnętrzne w tym: Sprzedaż krajowa Sprzedaż eksportowa Koszty sprzedanych produktów, tow. i mater. Wynik segmentu na sprzedaży brutto (39 573) (37 703) (41 678) ( ) (40 617) (38 174) (38 575) ( ) Marża % 31,8% 25,7% 7,0% 22,5% 33,8% 26,6% 12,6% 25,5% Koszty sprzedaży (5 612) (3 098) (2 188) (10 898) (5 196) (2 568) (1 950) (9 714) Koszty ogólnego zarządu (7 893) (4 774) (1 430) (14 097) (7 465) (4 071) (1 983) (13 519) Zysk ze sprzedaży (498) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (3 828) (2 007) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (2 493) (2 477) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (1 481) (3 176) Zysk netto

11 Przychody ze sprzedaży strona 11 Skumulowane przychody ze sprzedaży w 1-3Q Przychody ze sprzedaży 1-3Q 2014/2015 (tys. zł) Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Q Q 2015 energetyka wod-kan-gaz ciepłownictwo Przychody ze sprzedaży 3Q 2014/2015 (tys. zł) Q Q 2015 energetyka wod-kan-gaz ciepłownictwo

12 Skumulowany zysk EBITDA strona 12 Skumulowany raportowany zysk EBITDA w latach 2013(*) oraz 2014 i skumulowany skorygowany zysk EBITDA za 1-3Q Skorygowana EBITDA 1-3Q 2015 jest efektem słabszych wyników 1Q i 3Q (*)EBITDA za 2013 rok pomniejszona o zysk z tytułu okazjonalnego nabyciu Finpol Rohr w czerwcu 2013 (4,1 mln zł)

13 Segment energetyczny strona 13 (tys. zł) 1-3Q 1-3Q Zmiana 3Q Q 2015 Zmiana % % Przychody ze sprzedaży , ,6 Osprzęt kablowy , ,4 Osprzęt termokurczliwy energetyczny , ,7 Przewody , ,0 Izolatory , ,3 Słupy , ,7 Pozostałe , ,8 Koszty sprzedanych produktów, (40 617) towarów i materiałów (39 573) -2,6 (14 707) (16 012) 8,9 Wynik segmentu na sprzedaży brutto , ,4 31,8% Marża brutto na sprzedaży w 1-3Q ,7% Marża brutto na sprzedaży w 3Q 2015 Mniejsza skala inwestycji w energetyce (oczekiwanie na nowe środki z perspektywy finansowej UE , sytuacja polityczna) wpłynęła na spadek sprzedaży segmentu oraz niższe marże W 3Q wyższa sprzedaż słupów (+15,7% - kontrakt z Energa Operator, z niższą marżą z uwagi na skalę sprzedaży). Zdolności produkcyjne poniżej możliwości sprzedażowych Wynik segmentu obciążony wyższym niż zakładano odpadem technologicznym w Elektroporcelanie

14 Segment ciepłowniczy strona 14 (tys. zł) 1-3Q Q 2015 Zmiana % 3Q Q 2015 Zmiana % Przychody ze sprzedaży , ,4 Osprzęt termokurczliwy ciepłowniczy , ,5 Systemy ciepłownicze , ,4 25,7% Marża brutto na sprzedaży w 1-3Q 2015 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wynik segmentu na sprzedaży brutto (38 174) (37 703) -1,2 (15 183) (15 559) 2, , ,5 27,5% Marża brutto na sprzedaży w 3Q 2015 Poprawa marży brutto na sprzedaży na najbardziej rentownym produkcie - termokurczu ciepłowniczym (61,9% - wzrost o 18,5 p.p. r/r) Produkcja w dwóch zakładach z wyższymi kosztami działalności (dublowanie pracowników, szkolenie nowej kadry w Lublinie)

15 Segment wod-kan-gaz strona 15 [tys. zł] 1-3Q Q 2015 Zmiana % 3Q Q 2015 Zmiana % Przychody ze sprzedaży , ,2 Systemy rurowe z PE i PP , ,2 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wynik segmentu na sprzedaży brutto (38 575) (41 678) 8,0 (15 072) (15 317) 1, , ,3 7,0% Marża brutto na sprzedaży w 1-3Q ,8% Marża brutto na sprzedaży w 3Q 2015 Niewielka skala inwestycji skutkowała olbrzymią presją cenową ze strony klientów Duża amplituda zmian cen surowców Strategia utrzymania wolumenów produkcji celem utrzymania udziałów w rynku przygotowanie pozycji rynkowej do aplikowania w projektach z nowej perspektywy finansowej UE (2H 2016)

16 Ujęcie produktowe Ujęcie segmentowe Zmiany zysku brutto na sprzedaży strona Q 2014/2015 (tys. zł) 3Q 2014/2015 (tys. zł) Zysk na sprzedaży brutto 1-3Q Segment ciepłowniczy Segment WOD-KAN-GAZ Segment energetyczny Zysk na sprzedaży brutto 1-3Q Zysk na sprzedaży brutto 1-3Q Pozostałe segmenty Przewody Osprzęt kablowy Systemy ciepłownicze Izolatory Słupy Systemy rurowe Termokurcz ciepłowniczy Termokurcz energetyczny Zysk na sprzedaży brutto 1-3Q

17 Zadłużenie strona Spadek łącznego zadłużenia finansowego o 17% (12,6 mln zł) w stosunku do końca 3Q 2014 Spadek długoterminowego zadłużenia o 10% (4,7 mln zł) Dług netto i wskaźnik DN/EBITDA 2,75 2,65 2,26 2,31 2,14 2,19 2,51 2,59 63,2 65,0 62,7 61,2 3,10 2,92 59,1 3,29 3,16 52,1 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 Covenanty bankowe na relatywnie wysokim poziomie Niższa wartość EBITDA za 12 miesięcy powodem wzrostu wskaźnika DN/EBITDA Struktura zadłużenia finansowego Zadłużenie oprocentowane Środki pieniężne i pozostałe aktywa finansowe Zmiana Zmiana % ,1% ,3% -2,00 Dług netto ,7% -3,00 Zadłużenie długoterminowe ,0% Dług netto (mln zł) Dług netto/ebitda raportowany Dług netto/ebitda z uwzg. zobowiązań pozabilansowych Zadłużenie krótkoterminowe ,6%

18 Nakłady inwestycyjne 1-3Q 2015 strona 18 W latach Radpol poniósł znaczne nakłady na inwestycje (98 mln zł) oraz akwizycje (62 mln zł). To daje łącznie ponad 160 mln zł wydanych na rozwój Spółka dysponuje już najważniejszymi niezbędnymi aktywami do osiągania dynamicznego wzrostu organicznego W kolejnych latach zakłada się istotny spadek wydatków CAPEX brak planów akwizycyjnych Struktura wydatków CAPEX w 1-3Q ,0% Energetyka 54,2% Ciepłownictwo Wod-kan-gaz 19,8% CAPEX i akwizycje w latach (mln zł) 160,3 mln zł Przejęcie Elektroporcelany Ciechów 5,6 Przejęcie zakładu Rurgaz Przejęcie zakładu Wirbet 30,0 Przejęcie zakładu Finpol Rohr 10,1 26,5 16,5 21,6 13,3 17,1 3,1 5,2 6,3 5, Q 2015 CAPEX Akwizycje

19 Agenda strona 19 Podsumowanie 3Q 2015 Wyniki finansowe 3Q 2015 Plany na kolejne miesiące Załączniki

20 Aktualnie realizowane programy i projekty strona 20 KLUCZOWE PROJEKTY REALIZOWANE W GRUPIE Ukończenie reorganizacji i zmiany modelu biznesowego z zakładowego na dywizyjny Intensywne działania przygotowawcze pod wzrost eksportu Koncentracja nad redukcją bieżących kosztów funkcjonowania Grupy we wszystkich obszarach Wdrażanie programu eliminacji strat Wprowadzenie programu oszczędności zakupowych w Grupie Ulepszenie procesu planowania i operacji Zmiana systemu motywacyjnego dla pracowników na 2016 rok (ZPC) Poprawa ergonomii systemu ERP (IFS) i efektywności uzyskiwania danych Zmniejszenie poziomu zadłużenia i kosztów jego obsługi

21 Program poprawy efektywności kosztowej strona 21 ENERGETYKA Zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakładzie Wirbet Finalizacja procesu certyfikacji słupów do kolejnictwa Ograniczenie wielkości odpadu technologicznego - Elektroporcelana Działania podjęte w kierunku likwidacji niskomarżowych grup produktowych Poprawa przepływu strumienia wartości w zakładzie Człuchów (m.in. skrócenie cykli produkcyjnych, optymalizacja layoutu produkcji, zredukowanie operacji nieprzynoszących wartości dodanej) WOD-KAN-GAZ Poprawa planowania produkcji i zarządzania zakupami surowców Polityka cenowa, ofertowanie Zwiększenie stopnia wykorzystania ekstruderów (utylizacja: prędkość i czasy przezbrojeń) Zwiększenie efektywności obsługi magazynowej CIEPŁOWNICTWO Przeniesienie zakładu Finpol do Lublina, znaczące obniżenie kosztów produkcyjnych Kończenie certyfikacji kompletnych systemów ciepłowniczych na rynki europejskie Skrócenie czasu realizacji zamówień (OTIF/OTD) Poprawa przepływu materiałów i optymalizacja łańcucha dostaw (relokacja ekstruzji HDPE do Człuchowa) Zwiększenie zdolności produkcyjnych i eliminacja wąskich gardeł

22 Oczekiwane rezultaty zmian w ujęciu rocznym strona 22 Program oszczędności zakupowych i redukcji kosztów logistycznych Program poprawy efektywności kosztowej Redukcja kosztów stałych funkcjonowania Grupy: Usługi obce Zatrudnienie Flota samochodowa Pozostałe drobne wydatki) Szacowane łączne roczne oszczędności: 3,3-3,8 mln zł koszty stałe (w tym przeniesienie Finpol 2,5 mln zł) 1,1-1,4 mln zł koszty zmienne

23 Korzystne perspektywy rynkowe strona 23 Radpol operuje w obszarach, w których nakłady inwestycyjne są wysokie ENERGETYKA Ponad 40 mld zł planowane nakłady na rozbudowę, odtworzenie i modernizację infrastruktury sieciowej największych grup energetycznych do 2020 r.* Realizacja pierwszych dużych kontraktów przez Radpol - kontrakt z Energa Operator na dostawy strunobetonowych żerdzi wirowanych CIEPŁOWNICTWO Konieczność ograniczania strat na przesyle w Polsce średnia strata wynosi blisko 13% ciepła oddawanego do sieci** Dodatkowe inwestycje w rozwiązania ograniczające emisję ciepła do atmosfery implementacja innowacyjnych rozwiązań, np. rury antydyfuzyjne Intensyfikacja działalności mniej aktywnych graczy na rynku - Tauron Ciepło (wzmożone realizacje kolejnych modernizacji sieci ciepłowniczych na Śląsku dotychczasowe inwestycje o wartości ponad 150 mln zł) Nacisk na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych w największych europejskich miastach (Berlin, Monachium) WOD-KAN-GAZ Start programów unijnych wspierających inwestycje w sektorze - m.in. 1,7 mld zł w projekcie Gospodarka wodnokanalizacyjna w aglomeracjach w ramach programu Infrastruktura i Środowisko ok. 500 mln zł - coroczne inwestycje PGNiG w sieć dystrybucyjną*** 7,1 mld zł planowane inwestycje Gaz Systemu w rozbudowę sieci przesyłowej do 2018 roku**** Źródła: * Puls Biznesu: Bez sieci ani rusz, r. ** Raport URE: Energetyka Cieplna w liczbach-2014 *** Strona internetowa: **** Plan Rozwoju Gaz System na lata

24 Dane kontaktowe strona 24 Radpol S.A Człuchów Batorego 14 tel.: Inner Corp Sp. z o.o Warszawa Wilcza 46 tel.:

25 Agenda strona 25 Podsumowanie 3Q 2015 Wyniki finansowe 3Q 2015 Plany na kolejne miesiące Załączniki

26 Wyniki skonsolidowane strona 26 (tys. zł) 1-3Q Q 2014 Zmiana % 3Q Q 2014 Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,5% ,6% Zysk brutto ze sprzedaży ,8% ,6% EBITDA ,3% ,4% EBIT ,3% ,2% Zysk netto ,7% ,1% Zysk brutto ze sprzedaży Marża % 22,5% 25,5% -3,0 p.p. 21,4% 25,9% -4,5 p.p. EBITDA 9,8% 14,8% -5,0 p.p. 10,2% 15,8% -5,6 p.p. EBIT 4,8% 10,4% -5,6 p.p. 5,9% 12,0% -6,1 p.p. Zysk netto 2,2% 7,0% -4,8 p.p. 3,7% 8,9% -5,2 p.p.

27 Wyniki skonsolidowane (z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych) strona 27 (tys. zł) 1-3Q Q 2014 Zmiana % 3Q Q 2014 Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,5% ,6% Zysk brutto ze sprzedaży ,8% ,6% EBITDA ,4% ,3% EBIT ,4% ,4% Zysk netto ,3% ,6% Marża % Zysk brutto ze sprzedaży 22,5% 25,5% -3,0 p.p. 21,4% 25,9% -4,5 p.p. EBITDA 11,0% 14,8% -3,8 p.p. 10,3% 15,8% -5,5 p.p. EBIT 5,9% 10,4% -4,8 p.p. 6,0% 12,0% -6,0 p.p. Zysk netto 3,2% 7,0% -3,8 p.p. 3,7% 8,9% -5,2 p.p. (w tys. zł) wpływ na EBIT i EBITDA wpływ na podatek wpływ na zysk netto Odpis na majątek w Pile Koszty przeniesienia zakładu Finpol Koszty wynagrodzeń dodatkowych pracowników Pozostałe m.in. koszty restrukturyzacji zatrudnienia Razem W 1-3Q 2014 nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe W 1-3Q 2015 zdarzenia jednorazowe miały miejsce przede wszystkim w drugim kwartale W O zdarzenia jednorazowe wyniosły: 280 tys. dodatkowe wynagrodzenia, 203 pozostałe, 15 tys. - koszty przeniesienia zakładu Finpol Rohr do Lublina

28 Osprzęt kablowy Rachunek wyników 1-3Q ujęcie produktowe Osprzęt termokurczliwy energ. Osprzęt termokurczliwy ciepł. Przewody Izolatory Systemy rurowe Słupy Przychody zewnętrzne w tym: Sprzedaż krajowa Energetyka Ciepłownictwo Wod-kan-gaz Sprzedaż eksportowa Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wynik segmentu na sprzedaży brutto Systemy ciepłownicze Pozostałe strona 28 Razem (6 254) (5 924) (5 521) (4 030) (8 560) (41 678) (14 558) (32 182) (247) ( ) Koszty sprzedaży (786) (745) (694) (507) (582) (2 188) (2 858) (2 404) (134) (10 898) Koszty ogólnego zarządu (1 662) (1 574) (1 467) (1 071) (2 066) (1 430) (1236) (3 307) (284) (14 097) Zysk ze sprzedaży (697) (1 526) (498) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (850) (915) (2 063) (3 828) Zysk z działalności operacyjnej (697) (1 526) ) 685 (104) Przychody finansowe Koszty finansowe (2 493) (2 493) Zysk przed opodatkowaniem (697) (1 526) (498) 685 (104) (2 367) Podatek dochodowy (1 481) (1 481) Zysk netto (697) (1 526) (498) 685 (104) (3 898) 3 438

29 Osprzęt kablowy Rachunek wyników 1-3Q ujęcie produktowe Osprzęt termokurczliwy energ. Osprzęt termokurczliwy ciepł. Przewody Izolatory Systemy rurowe Słupy Przychody zewnętrzne w tym: Sprzedaż krajowa Energetyka Ciepłownictwo Wod-kan-gaz Sprzedaż eksportowa Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wynik segmentu na sprzedaży brutto Systemy ciepłownicze Pozostałe strona 29 Razem (5 277) (6 991) (7 403) (4 110) (9 169) (38 575) (14 560) (30 771) (510) ( ) Koszty sprzedaży (617) (822) (863) (481) (661) (1 950) (2 433) (1 705) (182) (9 714) Koszty ogólnego zarządu (1 070) (1 424) (1 494) (833) (1 974) (1 983) (1 848) (2 577) (316) (13 519) Zysk ze sprzedaży (1 020) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (2 007) (2 007) Zysk z działalności operacyjnej (1 020) (264) Przychody finansowe Koszty finansowe (2 477) (2 477) Zysk przed opodatkowaniem (1 020) (2 523) Podatek dochodowy (3 176) (3 176) Zysk netto (1 020) (5 699)

30 Rachunek wyników 1-3Q 2014/ ujęcie segmentowe 1-3Q Q 2014 strona 30 Energetyka Ciepłownictwo Wod-kan-gaz Razem Energetyka Ciepłownictwo Wod-kan-gaz Razem Przychody zewnętrzne w tym: Sprzedaż krajowa Sprzedaż eksportowa Koszty sprzedanych produktów, tow. i mater. Wynik segmentu na sprzedaży brutto (39 573) (37 703) (41 678) ( ) (40 617) (38 174) (38 575) ( ) Marża % 31,8% 25,7% 7,0% 22,5% 33,8% 26,6% 12,6% 25,5% Koszty sprzedaży (5 612) (3 098) (2 188) (10 898) (5 196) (2 568) (1 950) (9 714) Koszty ogólnego zarządu (7 893) (4 774) (1 430) (14 097) (7 465) (4 071) (1 983) (13 519) Zysk ze sprzedaży (498) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (3 828) (2 007) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (2 493) (2 477) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (1 481) (3 176) Zysk netto

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za I półrocze 2015 roku

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za I półrocze 2015 roku Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Radpol za I półrocze 2015 roku Grupa Radpol w pigułce strona 2 Stabilna baza klientów (grupy energetyczne, sieci ciepłownicze i gazowe) Wytwórca i dostawca zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za 2015 rok

Wyniki finansowe Radpol S.A. za 2015 rok Wyniki finansowe Radpol S.A. za 2015 rok Radpol w pigułce strona 2 Stabilna baza klientów (grupy energetyczne, sieci ciepłownicze i gazowe) Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2016 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2016 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2016 roku Radpol w pigułce strona 2 Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za I kwartał 2016 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za I kwartał 2016 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za I kwartał 2016 roku Radpol w pigułce strona 2 Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za III kwartał 2016 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za III kwartał 2016 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za III kwartał 2016 roku Radpol w pigułce strona 2 Wytwórca i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014

Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 AGENDA PODSUMOWANIE Q1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W Q1 2014 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za Q1, 2015

Wyniki finansowe za Q1, 2015 Wyniki finansowe za Q1, 2015 Agenda PODSUMOWANIE Q1, 2015 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI Q1, 2015 PLANY 2 Kluczowe wyniki/zdarzenia w Q1, 2015 Całkowite przychody na zbliżonym poziomie: 39,0 mpln (+1% r/r)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za H1, 2014

Wyniki finansowe za H1, 2014 Wyniki finansowe za H1, 2014 AGENDA PODSUMOWANIE H1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W H1 2014 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI H1 2014 SYTUACJA RYNKOWA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za kwartał zakończony dnia 31 marca 2017 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za kwartał zakończony dnia 31 marca 2017 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za kwartał zakończony dnia 31 marca 2017 roku strona 2 Produkujemy rozwiązania systemowe dla ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za Q1, 2014

Wyniki finansowe za Q1, 2014 Wyniki finansowe za Q1, 2014 AGENDA PODSUMOWANIE Q1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W Q1 2014 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SEZONOWOŚD SEZONOWOŚD UJĘCIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 2013 roku Plany na 2014 rok

Wyniki finansowe w 2013 roku Plany na 2014 rok Wyniki finansowe w 2013 roku Plany na 2014 rok AGENDA PODSUMOWANIE 2013 KLUCZOWE ZDARZENIA W 2013 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI 2013 PLANY ROZWOJU GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1-Q3, 2013

Wyniki finansowe Q1-Q3, 2013 Wyniki finansowe Q1-Q3, 2013 Nowy Prezes Zarządu RADPOL S.A. Z dniem 1 października 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu RADPOL S.A. objął Krzysztof Pióro. Krzysztof Pióro posiada 20-letnie doświadczenie na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za Q1, 2015

Wyniki finansowe za Q1, 2015 Wyniki finansowe za Q1, 2015 Agenda PODSUMOWANIE Q1, 2015 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI Q1, 2015 PLANY 2 Kluczowe wyniki/zdarzenia w Q1, 2015 Całkowite przychody na zbliżonym poziomie: 39,0 mpln (+1% r/r)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1, 2013

Wyniki finansowe Q1, 2013 Wyniki finansowe Q1, 2013 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W Q1, 2013 O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI TRUDNA SYTUACJA NA POCZĄTKU ROKU PODSUMOWANIE DANYCH RYNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Radpol: Wyniki finansowe za 2014 i plany na 2015

Radpol: Wyniki finansowe za 2014 i plany na 2015 Radpol: Wyniki finansowe za 2014 i plany na 2015 Prezes Zarządu Radpol S.A. Z dniem 1 marca 2015 funkcję Prezesa Zarządu Radpol S.A. objął Daniel Dajewski Daniel Dajewski posiada 20 letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe H1, 2013

Wyniki finansowe H1, 2013 Wyniki finansowe H1, 2013 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL SYTUACJA W BRANŻY W H1, 2013 WYNIKI H1, 2013 PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONIUNKTURA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 211 RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities Produkty RADPOL mają szerokie zastosowanie w najbardziej fundamentalnych sektorach nowoczesnej gospodarki. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities

RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities 21 sierpnia 2012 r. RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities Produkty RADPOL mają szerokie zastosowanie w najbardziej fundamentalnych sektorach nowoczesnej gospodarki. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Radpol S.A. za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2017 roku

Wyniki finansowe Radpol S.A. za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2017 roku Wyniki finansowe Radpol S.A. za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2017 roku strona 2 Produkujemy rozwiązania systemowe dla ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Przejęcie Finpol Rohr Sp z o.o.

Przejęcie Finpol Rohr Sp z o.o. Przejęcie Finpol Rohr Sp z o.o. AGENDA WYSOKIE KOMPETENCJE RADPOL W ZAKRESIE AKWIZYCJI NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Z PRZEJĘCIA FINPOL FINPOL PODSTAWOWE INFORMACJE WYNIKI FINPOL 2012 R. PARAMETRY AKWIZYCJI FINPOL

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2014 rok i plany na 2015

Wyniki finansowe za 2014 rok i plany na 2015 Wyniki finansowe za 2014 rok i plany na 2015 Prezes Zarządu Radpol S.A. Z dniem 1 marca 2015 funkcję Prezesa Zarządu Radpol S.A. objął Daniel Dajewski Daniel Dajewski posiada 20 letnie doświadczenie na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-2015 Wyniki finansowe 2012 r.

Plan rozwoju Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-2015 Wyniki finansowe 2012 r. Plan rozwoju Grupy Kapitałowej RADPOL na lata 2013-2015 Wyniki finansowe 2012 r. AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL OBSZARY DZIAŁALNOŚCI I PERSPEKTYWY WZROSTU PLAN ROZWOJU GRUPY NA LATA 2013-2015 WYNIKI 2012

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2014 rok. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Wyniki za 2014 rok. Warszawa, 18 marca 2015 r. Wyniki za 2014 rok Warszawa, 18 marca 2015 r. Agenda Model biznesu Grupy Otmuchów Struktura Grupy Kapitałowej Podsumowanie roku 2014 Wyniki finansowe za 2014 rok Istotne wydarzenia i plany na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 1H Warszawa, Wrzesień 2017

Wyniki finansowe GK Apator za 1H Warszawa, Wrzesień 2017 Wyniki finansowe GK Apator za 1H 217 Warszawa, Wrzesień 217 Wyniki finansowe GK Apator za 1H 217 PLN (') 1H217 1H216 Δ216 Sprzedaż 46 663 42 321 9,6% Zysk brutto ze sprzedaży 126 743 18 446 16,9% 27,5%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE Raport Roczny 2011 21 marca, Warszawa Podsumowanie finansowe 2011 Rekordowe wyniki w historii Grupy Dynamiczny wzrost zysku netto r/r Wyniku netto Wzrost r/r Poprawa na wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2016

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2016 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2016 13 maja 2016 1Q 2016 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 42,5 tys. ton w 1Q 2016 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 36 mln PLN w 1Q 2016 i 123 mln PLN w LTM Zysk netto 29

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 216 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 216 PLN (') IQ 216 IQ 215 Zmiana Sprzedaż 197 778 18 99 9,3% Zysk brutto na sprzedaży 51 549 51 424,2% Marża 26,1% 28,4% Zysk na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 11 maja 2016 GŁÓWNE WYDARZENIA W GK OTMUCHÓW W IQ 2016 Zmiana strategii rozwoju koncentracja oraz inwestycje rozwojowe w strategicznych grupach asortymentowych: produkty śniadaniowe,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1 2015. 14 maja 2015 r.

Wyniki finansowe Q1 2015. 14 maja 2015 r. Wyniki finansowe Q1 2015 14 maja 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q1 2015 2 Wyniki finansowe Q1 2015 3 Dywidenda za rok 2014 4 Program skupu akcji 5 Outlook 2015 2015-05-21 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q1 2015 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r.

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Warszawa, 10 listopada 2016 Agenda Podsumowanie 3Q 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na 4 kwartał 2016 r. strona 2 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 7 września 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IH 215 PLN (') IH 215 IH 214 Zmiana r/r Sprzedaż 364 58 335 765 8,6% Zysk brutto na sprzedaży 11 925 12 38 -,4% Marża 28,% 3,5%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. I kwartał maja, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. I kwartał maja, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE I kwartał 2012 11 maja, Warszawa Podsumowanie finansowe 1Q 2012 Rekordowe wyniki na wszystkich poziomach rentowności przy znaczącym spadku rynku Najwyższy poziom procentowej marży

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013

WYNIKI SKONSOLIDOWANE Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE 2012 Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013 Podsumowanie finansowe 2012 Znacząca poprawa wyników przy spadającej wartości rynku Zmniejszenie wartości wskaźnika Dług/EBITDA do

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 Program Poprawy Efektywności w Grupie TAURON na lata 2016-2018 Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 9 marca 2016 r. Dotychczasowe programy poprawy efektywności w Grupie TAURON Oszczędności o ok. 300

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. 27 października b.r.

Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. 27 października b.r. Wyniki finansowe za III kwartał 216 r. 27 października b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia za 9 miesięcy 216 roku Przychody za 9 miesięcy 216 roku wyniosły PLN 1.15 mln (-2% r-d-r) i PLN 373 mln w III

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 216 r. 1 Podsumowanie 215 roku PLN (') 215 214 Zmiana r/r Sprzedaż 769 366 724 994 6,1% Zysk brutto na sprzedaży 28 967 217 189-3,8% Marża 27,2% 3,% Zysk na sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - czerwiec 2012 Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. I PÓŁROCZE 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Realizacja prognozy finansowej 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FIRMY RADPOL S.A.

PREZENTACJA FIRMY RADPOL S.A. PREZENTACJA FIRMY RADPOL S.A. O FIRMIE Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla energetyki, ciepłownictwa oraz infrastruktury gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Nasza

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów SA Wyniki za 3Q Warszawa, 18 listopad 2013

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów SA Wyniki za 3Q Warszawa, 18 listopad 2013 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów SA Wyniki za 3Q 2013 Warszawa, 18 listopad 2013 Najważniejsze wydarzenia 3Q13 Zmiany w Zarządzie ZPC Otmuchów Powstanie nowej spółki zależnej AERO Snack sp. z o.o. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Disclaimer. Grupa AAT za 2015 rok

Disclaimer. Grupa AAT za 2015 rok Disclaimer Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez AAT HOLDING SA ("Spółka") z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości. Prezentacja nie zawiera kompletnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r.

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. 26 listopada 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016 Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały 2016 Warszawa, Listopad 2016 vs 3Q2015 Segment Pomiarowy 78 863 Razem (PLN 000) 78 863 Segment APS 2 563 Non Core 4 243 Razem (PLN 000) 6 806 PRZYCHODY PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS Prezentacja wyników za III kwartał 2013 Branża oświetleniowa na tle rynku budowlanego Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0

Bardziej szczegółowo

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Marzec 2012 1. Organizacja Grupy Armatura Grupa Armatura to lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych Armatura Kraków SA Kapitał własny 184,8 mln zł

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.. 3-4 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Q3 2015 12 listopada 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q3 2015 2 Wyniki finansowe 3 Dywidenda za rok 2014 4 Prognoza 2015 5 Pytania i odpowiedzi 2015-11-17 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q3 2015 Znaczący

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w I kwartale 2016 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w I kwartale 2016 r. Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w I kwartale 2016 r. 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Rosnące wyniki i znaczenie sektora e-commerce, przy presji cenowej i niższych wolumenach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 KLUCZOWE PARAMETRY 9M. 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD SILOSÓW

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Rafał Chwast. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Rafał Chwast. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Omówienie wyników finansowych Q1 2007 r. Rafał Chwast Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Porównanie wyników finansowych Q1 2007 i Q1 2006 Grupa Comarch I kwartał 2007 I kwartał 2006 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 1H 2016 r.

Podsumowanie wyników 1H 2016 r. Podsumowanie wyników 1H 2016 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2016 Agenda Podsumowanie 1H 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na kolejne kwartały

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki skonsolidowane za 4 kwartały 2004 roku Wszystkie dane według Polskich Standardów Rachunkowości Wyniki finansowe Podstawowe dane finansowe w tys. PLN 2002 2003 2004

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 215 PLN (') Q 215 IQ 214 Zmiana Sprzedaż 18 99 153 89 17,6% Zysk brutto na sprzedaży 51 424 45 776 12,3% Marża 28,4% 29,7% Zysk

Bardziej szczegółowo

Disclaimer. Grupa AAT H1 2016

Disclaimer. Grupa AAT H1 2016 Disclaimer Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez AAT HOLDING SA ("Spółka") z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości. Prezentacja nie zawiera kompletnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r.

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 10 listopada 2016 Agenda Podsumowanie 3Q 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na 4 kwartał

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 2015r.

Podsumowanie wyników 2015r. Podsumowanie wyników 2015r. Agenda Podsumowanie 2015 Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe 2015 Nowe segmenty Plany na 2016 Oktawave Najważniejsze wskaźniki roku 2015 87,6 mln PLN Najwyższe w historii K2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja Podsumowanie wyników 1Q 2016 r.

Warszawa, 12 maja Podsumowanie wyników 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 Podsumowanie wyników 1Q 2016 r. Agenda Podsumowanie 1Q 2016 Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy po 1Q i podział zysku Nowe obszary biznesowe Wyzwania na kolejne kwartały

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r. Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r. 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Przychód z działalności e- commerce osiągnął w II kwartale 70 mln zł i wzrósł ponad

Bardziej szczegółowo