if PRODUCT DESIGN AWARD 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "if PRODUCT DESIGN AWARD 2013"

Transkrypt

1 Polska wersja językowa Prosimy zwrócić uwagę, że procedury rejestracji, a także komuikacja w ramach kokursu if desig awards odbywać się będą w języku agielskim. Loewe AG Daimler AG Hasgrohe AG if PRODUCT DESIGN AWARD 2013 Iformacje dotyczące uczestictwa Royal Phillips Desig N.V. Paasoic Cooperatio Whirlpool Cooperatio

2 if product desig award if desig awards 02 if Jury 03 DOSKONAŁY MARKETING DLA INNOWACJI Nagroda IF product desig award jest jedą z ajważiejszych agród w dziedziie wzorictwa a świecie. Zak if Label a produktach producetów, desigerów i projektatów staowi zawsze silą zachętę do ich zakupu. Od 1953 roku zak if Label jest wykorzystyway w charakterze arzędzia marketigowego przy promowaiu doskoałych produktów od A jak auto do Z jak zamek błyskawiczy - i cieszy się dużym zaiteresowaiem mediów oraz opiii publiczej. Do uczestików aszego kokursu ależą zarówo duże międzyarodowe korporacje jak i małe i średie przedsiębiorstwa oraz studia projektowe. SZCZYT DESIGNERSKIEJ DOSKONAŁOŚCI Ocea projektu ie jest zadaiem łatwym. Pytaie, co defiiuje aprawdę dobry projekt, przyiesie wiele różych odpowiedzi. Istieje także wiele waruków, które ależy spełić, aby moża było projekt rzetelie oceić - kompleksowa wiedza specjalistycza, zdolość do przewidywaia przyszłych tredów oraz wieloletie doświadczeie. Desig towarzyszy am a każdym kroku i otacza as ze wszystkich stro. Dobry desig odzwierciedla cechy ludzkie - może być odważy, iteligety i pełe pasji. Może być zabawy, poważy i pewy siebie. Od 1953 roku dobry desig wyróżiay jest agrodą if desig award.. Brau Desig Sam Hecht ZGŁOSZENIA NADSYŁAĆ MOŻNA DO 19 WRZEŚNIA 2012 ROKU Każdego NIEZALEŻNA I UZNAWANA NA CAŁYM ŚWIECIE NAGRODA if DESIGN AWARD Każdego roku uzaway a całym świecie zak jakości if Label przyzaway jest w dziedziie zakomitego desigu w trzech kategoriach: wzorictwo, komuikacja i opakowaie. Każdego roku firmy wykorzystują wyróżieie if desig award jako zak wysokiej jakości ich produktów oraz przede wszystkim w charakterze iezrówaego arzędzia marketigowego dla promocji swoich produktów. Każdego roku klieci a całym świecie mają szasę od razu pozać, że mają do czyieia z wyróżioym produktem. Wśród aszych uczestików i laureatów są ie tylko duże międzyarodowe korporacje, ale także agecje, studia projektowe oraz małe i średie firmy. Bez względu a to, czy chodzi o kategorię produktów, arzędzi komuikacji czy opakowań, do wszystkich trzech kokursów if desig award przypisao dokładie taki sam harmoogram, te sam termi adsyłaia zgłoszeń, tę samą datę obrad jury oraz tę samą uroczystą galę rozdaia agród. Ieke Has Tadashi Koike James Irvie roku if zaprasza zae a areie międzyarodowej osobistości zajmujące się wzorictwem, bizesem, przemysłem oraz edukacją do udziału w trzydiowych obradach jury kokursu. Za zamkiętymi drzwiami wszystkie adesłae zgłoszeia są badae, dotykae, aalizowae i co ajważiejsze, dyskutowae. Podczas itesywych obrad w roku 2012 oceioo 4322 projekty zgłoszoe do kokursu if desig awards Jury wyróżiło ostateczie 1218 zgłoszeń. 100 zgłoszeń otrzymało złotą agrodę if Gold Award za wybitą doskoałość w dziedziie wzorictwa. Jeroe va Erp

3 231_234_Product_Bad2.idb :16 232_233_Commuicatio_Packagig.idb :12 Pagia 232_233_Commuicatio_Packagig.idb IF yearbooks.idd /12/ :12 231_234_Product_Bad2.idb :16 Dla laureatów 04 Dla laureatów 05 if yearbook/rocznik if if Yearbook/Roczik if to obszery zbiór prac prezetujący wszystkie agradzae zgłoszeia kokursowe z jedego roku. Staowi o stały i waży elemet wyróżieia if desig award. Każde agrodzoe zgłoszeie prezetowae jest a jedej stroie wraz z maksymalie dwoma zdjęciami oraz opisami w językach iemieckim i agielskim. if Yearbook/Roczik if jest zaym a areie międzyarodowej przewodikiem w zakresie doskoałego desigu, co czyi go ajwyższej klasy arzędziem reklamowym dla laureatów kokursu. Oficjala data publikacji if Yearbook/Roczika if przewidziaa jest a marzec 2013 roku. Każdy laureat otrzyma jede lub więcej darmowych egzemplarzy w zależości od liczby agrodzoych zgłoszeń kokursowych. Ceremoia wręczeia agród if w BMW World w Moachium Laureaci Gold Award agrodzoe zgłoszeia: 1 bezpłaty egzemplarz 5 9 agrodzoych zgłoszeń: 2 bezpłate egzemplarze agrodzoych zgłoszeń: 5 bezpłatych egzemplarzy poad 20 agrodzoych zgłoszeń: 10 bezpłatych egzemplarzy Opcjoalie: Istieje możliwość wykupieia 2/1 stroyza dodatkową opłatą w wysokości 400,00 EUR. Możemy rówież zająć się tłumaczeiem Twojego opisu za opłatą w wysokości 50,00 EUR. IM WIĘCEJ Nagroda if desig award przyosi jej laureatom wiele korzyści. Zak if Label symbolizuje iezwykłą jakość i doskoały desig. Zwycięska marka jest prezetowaa olie oraz a wystawach a całym świecie. Nasi specjaliści zajmujący się PR pracują ad zapewieiem ależej jej uwagi mediów przez cały rok. Create the differece. UWAGI, PRASA if i PR TYM WIĘKSZY SUKCES CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD if DESIGN AWARDS Autorzy wyróżioych projektów zostaą zaproszei a ceremoię rozdaia agród if desig award, która odbędzie się 22 lutego 2013 roku w BMW World w Moachium. Podczas ceremoii ogłoszei zostaą laureaci złotej agrody if Gold Award, która zostaie im wręczoa przed zamieitą publiczością - zakomitościami międzyarodowego wzorictwa, mediów, bizesu i polityki. Podziel się doświadczeiem z iymi twórcami, spotkaj się z potecjalymi klietami, autorami projektów i ciekawymi parterami do dyskusji. Porozmawiaj z uczestikami, awiąż owe, satysfakcjoujące kotakty i rozszerz swoją działalość. Laureaci złotej agrody if Gold Award otrzymają także trofea if zaprojektowae przez Herberta Schultesa w 1996 roku. Laureaci Gold Award 2011»Der up! verkörpert eie Kultur, i der sich Größe icht allei i Dimesioe oder Leistug ausdrückt.«walter de Silva, Head of Volkswage Desig AG Wysiłki aszych specjalistów zajmujących się PR sprawią, że przed, podczas oraz po przyzaiu agród if desig awards prasa krajowa oraz zagraicza poświęci laureatom kokursu wiele uwagi. Będą to doiesieia o wybitym poziomie agrodzoych zgłoszeń w czasopismach bizesowych i prasie lifestylowej, w specjalistyczych periodykach z dziedziy wzorictwa, w dzieikach, tygodikach, a także programach radiowych i telewizyjych. Korzystając z poad 1200 awiązaych kotaktów a całym świecie asi specjaliści prasowi oraz specjaliści zajmujący się PR zadbają o wysoki poziom tradycyjych doiesień prasowych związaych z kokursem oraz laureatami if desig award. Der eue up! up! verkörpert eie Kultur, i der sich Größe icht allei i Dimesioe oder Leistug ausdrückt.«walter de Silva, Head of Volkswage Desig AG NARZĘDZIA REKLAMOWE Zak if Label staowi ieoceioą przewagę kokurecyją. Jest to czyik wizerukowy, o którym warto poiformować klietów oraz parterów bizesowych i wykorzystać do promocji w dziedziie wzorictwa. Zapewiamy możliwie ajlepsze wsparcie w tej kwestii udostępiając wszystkim laureatom dostęp do astępujących arzędzi reklamowych: ieograiczoe czasowo wykorzystywaie logotypu (bez dodatkowych opłat licecyjych) certyfikat laureata agrody widgety i logotypy do wykorzystaia a własej stroie iteretowej kody QR do zamieszczaia a Der eue up! drukowaych materiałach szablo wydruku aklejki if

4 Dla laureatów 06 Dla laureatów 07 O TWOIM SUKCESIE DOWIE SIĘ CAŁY ŚWIAT if WYSTAWA ONLINE Wszyscy laureaci zostaą zaprezetowai a wystawie if, która od lutego 2012 roku dostępa jest w owej odsłoie. Wystawa prezetowaa jest olie a stroie iteretowej if. Dzięki liczbie poad 3,5 ml uikalych odsło stroy z poad 100 krajów, stroa iteretowa if jest jedą z ajbardziej popularych witry poświęcoych desigowi. Wystawa olie if staowi swoiste archiwum wybitych osiągięć w dziedziie wzorictwa, oferując jedocześie kompleksowe arzędzia do wyszukiwaia przykładów desigu z ostatich sześciu dziesięcioleci. if w Hagzhou WYSTAWY if DESIGN EXHIBITIONS Wystawa if desig exhibitio w Haowerze Wszystkie agrodzoe zgłoszeia z jedego roku zostaą zaprezetowae a żywo lub jako istalacje multimediale a wystawie if desig exhibitio w Haowerze, która odbędzie się w czasie trwaia targów CeBIT w haowerskim Cetrum Wystawowym. Targi CeBIT przyciągają wiele osób decyzyjych działających a areie międzyarodowej. Dzięki połączeiu wystawy if desig exhibitio z targami CeBIT, zarówo pod względem czasu jak i przestrzei, możemy zagwaratować zaiteresowaie tych grup docelowych, które mają kluczowe zaczeie jako potecjali klieci lub przyszłe projekty. Wystawa if desig exhibitio w Hamburgu Wszystkie agrodzoe w trzech kategoriach zgłoszeia if desig award 2013 zostaą zaprezetowae a iteraktywej wystawie, która otwarta będzie przez kilka miesięcy. Zaa stolica desigu, miasto Hamburg, oferuje ową zakomitą lokalizację wystawy if desig exhibitio w Hamburg Harbor City - cetrum wszelkich owości, tredów oraz rozwoju. Harbor City jest magesem dla mediów i braży wzorictwa oraz dla wszystkich zaiteresowaych desigem i architekturą. Wystawa if desig exhibitio w Haikou/Wyspa Haia, Chiy Laureaci agrody if desig award będą mieli okazję do zaprezetowaia się a areie międzyarodowej, dotarcia do owych grup docelowych oraz owych ryków zbytu. Na wystawie multimedialej w Haikou a wyspie Haia w Chiach, która potrwa kilka miesięcy, zaprezetowae zostaą wszystkie agrodzoe w daym roku zgłoszeia kokursowe. Haia jest jedym z ajatrakcyjiejszych miejsc w Chiach zarówo pod względem turystyczym jak i bizesowym, a przy tym miastem tętiącym życiem, przepełioym atmosferą rozwoju oraz ieograiczoych możliwości. Wystawa if desig exhibitio w Hagzhou, Chi Wszystkie agrodzoe zgłoszeia zostaą także zaprezetowae a wystawie if desig exhibitio w Hagzhou, która otwarta będzie przez kilka miesięcy. Ekspoaty zostaą zaprezetowae w formie multimedialej a powierzchi zajmującej 500 metrów kwadratowych. Poadto wystawa olie oferuje szeroką gamę owych fukcjoalości. Laureaci agrody if otrzymają swój własy profil, a którym będą mieli możliwość zaprezetowaia swojej osoby oraz własych projektów, w tym zdjęć, opisów, filmów oraz logo, a także opowiedzeia własej historii sukcesu if w formie wizualej arracji będącej podróżą w czasie prezetującą prace od bieżących do wcześiejszych. W profilu moża rówież zamieścić liki do stro zewętrzych w celu włączeia go do działań reklamowych oraz z zakresu public relatios. Kryteria zakwalifikowaia do historii sukcesu if to: wyróżieie w co ajmiej trzech kokursach if desig awards przesłaie logo firmy przesłaie opisu firmy Wystawa if desig exhibitio w Haowerze RANKING if Wszyscy laureaci agrody if desig award zostaą uwzględiei w rakigu if. Rakig if skupia wyróżioych we wszystkich kategoriach if desig award z ostatich trzech lat. Jest o aktualizoway raz do roku przed ceremoią rozdaia agród if desig award. 20 puktów z tytułu otrzymaia wyróżieia przyzawaych jest zarówo twórcom (rakig twórców if) jak i producetom, autorom projektów lub firmom (rakig przedsiębiorstw if). 100 puktów przydzielaych jest za otrzymaie złotej agrody if Gold Award. Z tego względu rakig if prezetuje ie tylko wyróżioe zgłoszeia kokursowe if desig award, ale także doskoałość projektową utożsamiaą przez laureatów agrody if desig award. Rakig if staowi obiektywą oceę, którą moża wykorzystać jako ideale arzędzie reklamowe oraz PR.

5 Kategorie 08 Kategorie i kryteria ocey KATEGORII 16 KATEGORII 01.Wzorictwo środków trasportu wzorictwo samochodowe oraz samochody osobowe wzorictwo zewętrze projektowaie wętrz kolor i wykończeie szczegóły i iowacja (koła, kierowice, oświetleie, komory silika, przyrządy, tablice rozdzielcze i kotrolki ostrzegawcze) motocykle skutery trycykle quady pojazdy komercyje autobusy samoloty tramwaje i pociągi statki i łodzie 02. Wypoczyek/Styl życia żaglówki statki rekreacyje jachty żaglowe jachty motorowe pojazdy sportowe karawaig sport zabawa kampig a świeżym powietrzu rowery i akcesoria sprzęt fitess arzędzia ogrodicze sprzęt do gier moda i odzież produkty relaksacyje i do ciała sprzęt dla iemowląt i małych dzieci torby i walizki okulary biżuteria i zegarki akcesoria artykuły skórzae produkty optycze istrumety muzycze 03. Audio / Video TV hi-fi DVD Blue Ray sprzęt do prezetacji projektory pełoekraowe aparaty ramki do zdjęć urządzeia awigacyje GPS odtwarzacze multimediale urządzeia agrywające piloty odtwarzacze MP3 słuchawki głośiki 04. Telekomuiakcja telefoy telefoy komórkowe systemy telefoicze VOIP DECT zestawy słuchawkowe 05. Komputery komputery PC otebooki palmtopy tablety PC serwery obudowy drukarki moitory klawiatury myszy komputerowe kosole do gier skaery kopiarki ośiki techologia sieciowa urządzeia wejścia/wyjścia komputerowe systemy głośikowe urządzeia peryferyje 06. Biuro/Firma sprzęt biurowy meble biurowe recepcje meble koferecyje artykuły pismieicze systemy do archiwizacji biurowe dozowiki wody 07.Oświetleie światła lampy systemy oświetleiowe latarki lampy samochodowe lampy rowerowe oświetleie do pracy oraz bezpieczeństwa 08. Meble / Tekstylia domowe meble meble ogrodowe wyposażeie wętrz tekstylia domowe podłogi posadzki tapety paele i okładziy ściee dekoracje i akcesoria ARKW HAT LLC 09. Kuchia / Gospodarstwo domowe kuchie sprzęt gospodarstwa domowego zastawa stołowa aczyia sztućce szkło ceramika porcelaa ekspresy do kawy profesjoale systemy kuchee - istalacje i techologia 10. Łazieka / Spa armatura łaziekowa i saitara way z hydromasażem sauy meble łaziekowe pomieszczeia łaziekowe i spa wyposażeie sprzęt elemety i systemy kotroli 11. Budyki techologia hydraulicza techologia grzewcza klimatyzacja i temperatura techologia kotrolująca techologia kablowa techologia bezpieczeństwa elemety budyków wyposażeie i systemy oka drzwi balkoy markizy poręcze dachy oszkloe werady garaże istalacje solare komiki piece a pellet 12. Projektowaie przestrzei publiczej / Projektowaie wętrz architektura miejska i krajobrazu przestrzeń meble i wętrza (dla hoteli, restauracji, sklepów, foyer, baków, spa, opieki zdrowotej przestrzei komualych, muzeów, bibliotek, katy, przestrzei socjalych, iterakcji i komuikacji) systemy wystawowe systemy sklepowe systemy POS bakomaty systemy kasowe przestrzeń place meble i systemy dla przestrzei publiczej (meble ulicze, przystaki autobusowe, parki, place zabaw) ogólodostępe termiale iformacyje systemy iformacyje systemy wskazujące drogę i orietacyje systemy reklam zewętrzych 13. Medycya / Zdrowie+Opieka medycza urządzeia przyrządy i osprzęt sprzęt dla szpitali, przychodi i laboratoriów rehabilitacja i opieka produkty wspomagające życie techologia wspomagająca 14. Przemysł / Braże wykwalifikowae maszyy robotyka iżyieria systemowa iżyieria produkcji obróbka materiałów systemy logistycze techologie pomiarowe i testowe oraz techologia laboratoryja skaery przemysłowe arzędzia kompoety części dostawców 15. Pojazdy specjale/budowictwo/ Rolictwo pojazdy specjale kostrukcje specjale żurawie przyczepy wózki widłowe pojazdy dostępe a miejscu pojazdy rolicze maszyy rolicze techologia rolicza pojazdy budowlae maszyy budowlae techologia budowlaa 16. Rozwój badań/profesjoale kocepcje, projekty eksperymetale i koceptuale, które zostały stworzoe z własej iicjatywy prototypy, których ie ma jeszcze a ryku i ie zostaą a iego wprowadzoe przed 2014 r. badaia i projekty badawcze materiał / materiał iteligety Moża przesyłać profesjoale prace wykoae przez producetów, agecje, desigerów, architektów, istytucje i szkoły wyższe (prace ie mogą być wykoywae przez studetów!). Decyzja o przyzaiu pieiędzy w tej kategorii zależy od if. KRYTERIA OCENY Jakość desigu Wykończeie Wybór materiału Stopień iowacyjości Wpływ a środowisko Fukcjoalość Ergoomia Wizualizacja przezaczeia Bezpieczeństwo Wartość marki /bradig Uiwersalość desigu

6 Zgłoszeia 10 Po obradach jury 11 Wymagaia Nadesłae zgłoszeia: muszą być wyprodukowae w sposób przemysłowy ie mogą istieć a ryku dłużej iż trzy lata lub muszą wejść do produkcji w roku przeprowadzeia kokursu Wyjątek od tej zasady staowi kategoria 16. Badaia zaawasowae, do której moża zgłaszać projekty iowacyje i prototypy, które ie zostały jeszcze wprowadzoe a ryek. Wszystkie zgłoszeia muszą być wersjami orygialymi produktów. W wyjątkowych przypadkach (p. w przypadku bardzo dużych ekspoatów, prototypów, itp.) moża adsyłać modele, modele w skali zmiejszoej lub fotografie w dużym formacie (60 x 90 cm, przytwierdzoe do tablicy). NADSYŁANIE ZGŁOSZEŃ Po pomyślym zarejestrowaiu zgłoszeia olie otrzymasz zaproszeie do przedstawieia jury swoich produktów. Zgłoszeia dotyczące więcej iż jedego produktu mogą być wysyłae w jedej przesyłce. Należy upewić się, że produkty wysyłae są w opakowaiu wielokrotego użytku. Ozaczaie zgłoszeń i opakowań Wszystkie zgłoszeia, opakowaia produktów oraz opakowaia trasportowe ależy wyraźie ozakować przy pomocy ID zgłoszeia oraz umeru daej kategorii kokursowej. Jeżeli przesyłka zawiera więcej iż jede produkt, wówczas a opakowaiu podać ależy ID wszystkich zgłoszeń. Termi adsyłaia zgłoszeń: od 1 sierpia do 1 paździerika 2012 roku Adres wysyłki dla wszystkich zgłoszeń Kühe + Nagel (AG & Co.) KG ID zgłoszeia: xxx-xxxxx / Nr kategorii.: xx Karlsruher Straße Laatze / Haover / Niemcy Kotakt w Kuehe + Nagel Michaela Busch tel Koszty przesyłki Wszystkie zgłoszeia ależy dostarczyć a własy koszt za pośredictwem poczty, firmy kurierskiej lub spedycyjej do aszego partera logistyczego, firmy Kuehe + Nagel. Należy wcześiej sprawdzić u swojego przewoźika aktuale przepisy cele obowiązujące w Niemczech. Zgłoszeia adsyłae do Kuehe + Nagel muszą być wole od wszelkich opłat celych i podatkowych. Należy upewić się, że wszelkie cła importowe i eksportowe zostały uregulowae. WYRÓŻNIONE ZGŁOSZENIA KONKURSOWE Zgłoszeia agrodzoe w kokursie if desig award 2013 zostaą zaprezetowae szerszej publiczości a wystawie if desig exhibitio w Haowerze, która odbędzie się w czasie trwaia targów CeBIT w diach od 5 do 9 marca 2013 roku w haowerskim Cetrum Wystawowym (Haover Exhibitio Ceter). Wcześiejszy zwrot produktów ie jest możliwy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której produkt wymaga zmotowaia przez osobę zgłaszającą w takim wypadku będzie oa rówież odpowiedziala za jego rozmotowaie w wyzaczoym czasie oraz jego poowe złożeie przed zaprezetowaiem a wystawie if desig exhibitio. Soy Cooperatio ZGŁOSZENIA NIENAGRODZONE Produkty, które ie zostaą wyróżioe, zostaą po zakończeiu obrad jury spakowae przez if i dostarczoe do firmy Kuehe + Nagel z przezaczeiem do zwrotu właścicielowi a jego koszt. Wszelkie iformacje związae ze zwrotem produktów moża wprowadzać w my if od początku grudia. Po pomyślym przesłaiu iformacji produkty będą dostępe do zwrotu od styczia 2013 roku. W przypadku odbioru produktu przez firmę spedycyją z firmy Kuehe + Nagel produkty będą gotowe do odbioru od połowy grudia 2012 roku. Uwaga: Nie ma możliwości przesyłki zwrotej zdjęć wielkoformatowych. Uczesticy kokursu zobowiązai są do uiszczeia wszelkich opłat oraz pokrycia wszelkich kosztów związaych ze zwrotem produktów lub ich ziszczeiem. Samsug Electroics SAMODZIELNY MONTAŻ Produkty o dużych gabarytach, wymagające motażu, trude w obsłudze, bardzo ciężkie lub składające się ze skomplikowaych lub delikatych części moża zgłosić do samodzielego motażu. Jeśli powyższy opis dotyczy Twojego produktu, wówczas ależy w my if skorzystać z przycisku shippig iformatio (iformacje o wysyłce) w celu zgłoszeia produktu do samodzielego motażu. Samodziele złożeie produktu zobowiązuje rówież do jego samodzielego demotażu oraz odebraia produktu po zakończeiu obrad jury. Dotyczy to rówież produktów wyróżioych. if zastrzega sobie prawo do decydowaia, czy dae produkty muszą zostać zmotowae samodzielie czy też zostaą przygotowae przez if. Uwaga: Nie ma możliwości samodzielego składaia produktów o iewielkich rozmiarach, takich jak telefoy komórkowe czy urządzeia awigacyje. W przypadku samodzielego motażu produktu ależy we własym zakresie zapewić wszelkie iezbęde materiały i arzędzia motażowe. Dotyczy to rówież takiego sprzętu jak wózki widłowe i rampy. Istieje także możliwość ich wyajęcia za pośredictwem aszego partera logistyczego firmy Kuehe + Nagel. Jeżeli będzie to miało miejsce w Twoim przypadku ależy powiadomić firmę spedycyją, poieważ wszelkie dodatkowe koszty z tytułu dostawy oraz odbioru produktu obciążają Twoją osobę. W przypadku samodzielego motażu jesteś także odpowiedzialy za usuięcie opakowaia. ZGŁOSZENIA WYRÓŻNIONE: SAMODZIELNY DEMONTAŻ W przypadku samodzielego motażu agrodzoych produktów ależy je rówież samodzielie zdemotować w podaym termiie. W przypadku ieodebraia produktów zostaą oe oddae do przechowywaia, a uczestik kokursu obciążoy opłatą z tego tytułu. Termi ewetualego demotażu będzie zay w grudiu. Istieje także możliwość odpłatego tymczasowego przechowaia produktów przez firmę Kuehe + Nagel. W tym celu prosimy o bezpośredi kotakt z Kuehe + Nagel. ZGŁOSZENIA NIEWYRÓŻNIONE: SAMODZIELNY DEMONTAŻ W przypadku samodzielego motażu produktów, które ie zostały wyróżioe, ależy je rówież samodzielie zdemotować w podaym termiie. W przypadku ieodebraia produktów, zostaą oe o ddae do przechowywaia, a uczestik kokursu obciążoy opłatą z tego tytułu. Elephat & Coral

7 Termiy i opłaty 12 Termiy i opłaty 13 OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE if DESIGN AWARDS 2013 OPŁATY DLA LAUREATÓW przy rejestracji do 29 czerwca 2012 roku przy rejestracji do 19 wrześia 2012 roku if product desig award ,00 EUR EUR if commuicatio desig award EUR EUR if packagig desig award EUR EUR Nagrodzoe zgłoszeie w if product desig award 2013 Nagrodzoe zgłoszeie w if commuicatio desig award 2013 Nagrodzoe zgłoszeie w if packagig desig award ,600 EUR 1,600 EUR 2,600 EUR Opłaty obejmują astępujące usługi: Usługi admiistracyje Działalość jury Trasport oraz przechowywaie zgłoszeń Uczesticy zobowiązai są do uiszczeia wszelkich opłat związaych z trasportem oraz ubezpieczeiem. Opłaty obejmują astępujące usługi: Uczestictwo w ceremoii rozdaia agród if desig awards w Moachium, Niemcy Prezetacja a wystawie if desig exhibitio w Haowerze, Niemcy Prezetacja a wystawie if desig award w Hamburgu, Niemcy Prezetacja a wystawie if desig award w Haikou / Wyspa Haia, Chiy Prezetacja a wystawie if desig award w Hagzhou, Chiy Wszystkie szczegóły dotyczące świadczoych usług moża zaleźć a stroach od 4 do 7 w części Dla laureatów. Prezetacja a wystawie olie Prezetacja w rakigu if Prezetacja a stroie 1/1 w if yearbook / Rocziku if Prasa i PR Narzędzia reklamowe WSZYSTKIE TERMINY Apple W SKRÓCIE Iittala Goup Oy Ab NADSYŁANIE ZGŁOSZEŃ 29 czerwca 2012 roku: Pierwszy dzień adsyłaia zgłoszeń 19 wrześia 2012 roku: Ostati dzień adsyłaia zgłoszeń od 1 sierpia do 1 paździerika 2012 roku: Przesyłaie zgłoszoych produktów WMF JURY Obrady jury: listopad 2012 roku Decyzja jury: do końca listopada 2012 roku DLA LAUREATÓW 22 lutego 2013 roku: Ceremoia rozdaia agród if desig awards 22 lutego 2013 roku: Aktualizacja wystawy olie i rakigu if marzec 2013 roku: Termi publikacji roczika if desig yearbooks 2013 od 5 do 9 marca 2013 roku: wystawa if desig exhibitio w Haowerze (w czasie targów CeBIT) 24 lutego 2013 roku: wystawa if desig exhibitio w Hamburgu 24 lutego 2013 roku: wystawa if desig exhibitio w Haikou / wyspa Haia 24 lutego 2013 roku: wystawa if desig exhibitio w Hagzhou Zumtobel Lightig GmbH Waruki płatości Wszelkie przedstawioe opłaty za zgłoszeia agrodzoe dotyczą każdego zgłoszeia osobo i są wiążące dla każdego agrodzoego zgłoszeia. Cey ie zawierają podatku VAT, o który mogą zostać podwyższoe w zależości od rodzaju usługi oraz kraju, w którym odbiorca ma swoją siedzibę. Faktury przesyłae są za pośredictwem poczty tradycyjej. Płatości moża dokoywać przelewem bakowym, czekiem lub kartą kredytową. Zgłoszeie moża bezpłatie aulować w termiie 14 di od daty rejestracji wysyłając piseme zawiadomieie a adres Dae bakowe Norddeutsche Ladesbak Haover Georgsplatz Haover, Niemcy Odbiorca płatości if Iteratioal Forum Desig GmbH Nr kota: BLZ: IBAN: DE Kod SWIFT.: NOLA DE 2 H Uwaga: We wszystkich iych przypadkach zastosowaie mają Ogóle Waruki Hadlowe:

8 Rejestracja 14 Kotakt 15 ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ ZA POMOCĄ MY if. LINK DO MY if JEST DOSTĘPNY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ W PRAWYM GÓRNYM ROGU PONIŻEJ MY if DICE KONTAKT if PRODUCT DESIGN AWARD 2013 Przedstawicielstwo if w twoim kraju Agieszka Pagels tel Główa siedziba w Haowerze, Niemcy Frak Ziereberg tel Rylaa Büter tel Rosethal GmbH Festo AG & Co. KG Joh Deere Costructio & Forestry INFORMACJE DODATKOWE Krok 1: Rejestracja olie Przy rejestracji olie wymagae są astępujące dae oraz iformacje: Dae zgłoszeia (azwa i rodzaj) Iformacje o produkcie: krótki opis zgłoszeia w języku iemieckim oraz agielskim (maks. 650 zaków ze spacjami). Dwa zdjęcia dla każdego zgłoszeia. Adres uczestika, adres produceta, adres projektata, adres do wystawieia faktury. Nie ma możliwości zmiay adresu do wystawieia faktury po zakończeiu rejestracji. Do daego kota przypisać moża tylko jede adres do wystawieia faktury. Po pomyślej rejestracji zgłoszeia wygeerowaa zostaie wiadomość z potwierdzeiem zawierająca ID zgłoszeia. Numer te ależy podawać przy każdym kotakcie. Faktura z tytułu opłaty rejestracyjej zostaie wysłaa za pośredictwem poczty tradycyjej. Zgłoszeie moża bezpłatie aulować w termiie 14 di od daty rejestracji wysyłając piseme zawiadomieie a adres Krok 2: Wysyłka zgłoszeia Po udaej rejestracji otrzymasz zaproszeie do zaprezetowaia Twoich produktów w wersji orygialej aszemu jury. Więcej iformacji odośie wymogów dotyczących zgłoszeń oraz ich przesyłaia zajduje się a stroie 10 i 11. DOSTĘPNOŚĆ if COMMUNICATION desig award 2013 Aja Kirschig tel Carme Wille tel if PACKAGING desig award 2013 Przyjdź i mów do mie: Nagroda if commuicatio desig Komuikacja wizuala może być ekscytująca, iformatywa lub celowo zwodicza, może być formala lub ieformala, jedakże zawsze jest sprawą osobistą - i to rówież jest agradzae w kokursie if desig commuicatio Sabie Böhmer tel Dobre rzeczy w dobrych opakowaiach: Nagroda if packagig desig award Które produkty wyróżiają się a sklepowych półkach? Które do as przemawiają? Które chcemy dotkąć czy kupić? Kokurs if packagig desig award kocetruje się ie tylko a wyglądzie oraz fukcjoalości opakowaia, ale zadaje także pytaia o opłacalość oraz wpływ a środowisko aturale.

9 if Bahhofstrasse Haover Germay phoe Haover Muich Taipei Seoul Hagzhou Curitiba Hamburg

if PACKAGING DESIGN AWARD 2013

if PACKAGING DESIGN AWARD 2013 Polska wersja językowa Prosimy zwrócić uwagę, że procedury rejestracji, a także komuikacja w ramach kokursu if desig awards odbywać się będą w języku agielskim. LUNAR Desig Ic. if PACKAGING DESIGN AWARD

Bardziej szczegółowo

if COMMUNICATION DESIGN AWARD 2013 Informacje dotyczące uczestnictwa

if COMMUNICATION DESIGN AWARD 2013 Informacje dotyczące uczestnictwa Polska wersja językowa Prosimy zwrócić uwagę, że procedury rejestracji, a także komunikacja w ramach konkursu if design awards odbywać się będą w języku angielskim. if COMMUNICATION DESIGN AWARD 2013 Informacje

Bardziej szczegółowo

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) 20 000 profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl Historia tworzeia pewej spółdzieli Zlecaie zadań podmiotom ekoomii społeczej Dla przedsiębiorstw społeczych jest Targes.pl lipiec r 2 (146) 2012 rok XVI OD REDAKCJI Ekoomia społecza to idea, którą warto

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

ECTS i DS Labels - olbrzymim sukcesem Politechniki Łódzkiej. Doktorat honoris causa dla prof. Jana Awrejcewicza. Innowacje, przyszłość, technologie

ECTS i DS Labels - olbrzymim sukcesem Politechniki Łódzkiej. Doktorat honoris causa dla prof. Jana Awrejcewicza. Innowacje, przyszłość, technologie W N U M E R Z E ECTS i DS Labels - olbrzymim sukcesem Politechiki Łódzkiej Politechika Łódzka jest jedyą publiczą uczelią w Polsce, która otrzymała od Komisji Europejskiej certyfikaty ECTS Label i DS Label.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

nr 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia

nr 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia r 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągął tłumy Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 23 styczia WYDARZENIA Wróciła ormalość. Budżet uchwaloy Nowa Rada Miejska zamierza współpracować z Burmistrzem

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Grafika komputerowa, ajogóliej ujmując, dotyczy tworzeia obrazów za pomocą komputera. Jest to rozległa i dyamiczie rozwijająca się dziedzia. Zajmują się ią zarówo artyści

Bardziej szczegółowo

PowerFlex 525. igus. Crouzet Nowe programowalne panele dotykowe str. 16. Nowy przemiennik częstotliwości. kablowe i kable. str. 5. www.oemautomatic.

PowerFlex 525. igus. Crouzet Nowe programowalne panele dotykowe str. 16. Nowy przemiennik częstotliwości. kablowe i kable. str. 5. www.oemautomatic. umer 1 marzec 2013 PowerFlex 525 Nowy przemieik częstotliwości str. 5 igus Prowadiki str. 8 kablowe i kable Crouzet Nowe programowale paele dotykowe str. 16 www.oemautomatic.pl PROFESJONALNE KOMPONENTY

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

DLA POLONII SYTUACJA W POLSCE I EMIGRACJA POLSKIE FIRMY NA TARGACH BUDOWLANYCH

DLA POLONII SYTUACJA W POLSCE I EMIGRACJA POLSKIE FIRMY NA TARGACH BUDOWLANYCH ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr 10-2013 Święto Narodowe 3 MaJA NOWA FUNDUSZE DLA POLONII SYTUACJA W POLSCE I EMIGRACJA POLSKIE FIRMY NA TARGACH BUDOWLANYCH KWARTALNIK NOWA KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania wejść i wjazdów w handlu detalicznym

Kompleksowe rozwiązania wejść i wjazdów w handlu detalicznym Kompleksowe rozwiązaia wejść i wjazdów w hadlu detaliczym ASSA ABLOY Etrace Systems MDF-ELIZA 310113 Retail - NEW Jua 2013-04-05 3.idd 1 17/03/15 09:13 Nasi klieci oczekują atrakcyjego sklepu, dobrej obsługi

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo