Computer Aided Cooperation (CAC) Systemy wspomagania kooperacji i innowacji w procesach produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Computer Aided Cooperation (CAC) Systemy wspomagania kooperacji i innowacji w procesach produkcji"

Transkrypt

1 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ dr iż. Aleksader MOCZAŁA Computer Aided Cooperatio (CAC) Systemy wspomagaia kooperacji i iowacji w procesach produkcji

2 PLAN Wprowadzeie Wprowadzeie Uwarukowaia kooperacji w produkcji Uwarukowaia kooperacji w produkcji Model wiedzy kooperacyjej Model projektowaia produkcji w kooperacji Computer Aided Cooperatio Przykład i itegracja Computer Aided Cooperatio Podsumowaie i wioski

3 Uwarukowaia kooperacji produkcji i tedecje w zarządzaiu produkcją LP (Lea Productio) - produkcja racjoala, JIT (Just i Time) dokładie a czas, TQM (Total Quality Maagemet) - kompleksowe zarządzaie jakością, CIM (Computer Itegrated Maufacturig) komputerowa itegracja produkcji VF (Virtual Factory) - przedsiębiorstwa wirtuale - czasowa sieć powiązań kooperacyjych różych przedsiębiorstw, Globalizacja ( i wirtualizacja) powiązań w produkcji, Agility dążeie by zwie przedsiębiorstwa cechowała adoptowalość zmia,

4 Kooperacja - zjawisko syergii w kooperacji - sta w którym całość jest większa od sumy jej części. Główym tereem powstaia efektu syergii jest struktura orgaizacyja i jej reguły współdziałaia przy podziale pracy w orgaizacji Kooperujące orgaizacje sieciowe Collaborative Networked Orgaizatio (CNO) - teorie, modele i podejścia: Teoria grafów Teoria gier Zorietowaie a procesy bizesowe Sieci Petri Sieci Gaussa Ekoomia kosztów trasakcji Sieci socjale

5 Historia: Joseph Orlicky emigrat z Czechosłowacji po II wojie światowej, pracując w IBM - jede z twórców teorii MRP w latach 1970-tych, porówywał kosekwecje powstaia systemów MRP do ogłoszeia przez Mikołaja Koperika polskiego astrooma rewolucyjej teorii o obrotach ciał iebieskich.

6 Historia: Herma Hollerith (ur w USA), utworzył "Tabulatig Machie Compay" (TMC), opatetował system maszy licząco-aalityczych, wykorzystujący karty dziurkowae, odczytywae raczej peumatyczie iż z zastosowaiem elektryczości. Tabulatig Compay Machie rósł w siłę. W roku 1924 łącząc się z kilkoma iymi firmami dał początek korporacji IBM.

7 Tabulatig Machie (późiej IBM)

8 Kieruek ewolucji systemów zarządzaia w przedsiębiorstwie Rozwój systemu GRP ERP II ERP CRM MRP II MRP IC Lata

9 Współczese badaia dla ERP: Itegracja przedsiębiorstw: EI (eterprise itegratio) busiess-to-busiess B2B, przy użyciu języka XML i orm dla procesów zarządzaia jak BPML, ebxml Itegracja ERP z aplikacjami: CRM (Customer Relatioship Maagemet), SCM (Supply Chai Maagemet), MES (Maufacturig Executio System), WMS (Warehouse Maagemet System), TMS (Trasportatio Maagemet System)

10 PLAN Wprowadzeie Uwarukowaia kooperacji w produkcji Model wiedzy kooperacyjej Model projektowaia produkcji w kooperacji Computer Aided Cooperatio Przykład i itegracja Computer Aided Cooperatio Podsumowaie i wioski

11 Projektowaie produkcji kooperacyjej przez i te przedsiębiorstwo Zbiór wiedzy kooperacyjej w przypadku projektowaia przez i te przedsiębiorstwo produkcji kooperacyjej jest ograiczoy do wiedzy: K I = K i + γ K i i Ki i - wiedza własa i tego przedsiębiorstwa w zakresie projektowaej produkcji, K i - wiedza gromadzoa przez i - te przedsiębiorstwo pochodząca od kooperacyjej sieci przedsiębiorstw - w zakresie projektowaej produkcji, γ i = stopień pozyskaia przez i - te przedsiębiorstwo wiedzy przy klasyczym projektowaiu kooperacji K i

12 Projektowaie produkcji kooperacyjej przez współdziałaie przedsiębiorstw Wiedza kooperacyja - przedsiębiorstw - woszoa jako umiejętość i doświadczeie oraz kreoway efekt syergii w przypadku projektowaia kooperacyjego przez współdziałaie przedsiębiorstw w zakresie projektowaej kooperacyjej produkcji: K = N K i i + ξ N i Ki - suma wiedzy własej zbioru przedsiębiorstw w zakresie projektowaej produkcji, ξ N - syergia wiedzy kooperacyjej powstała po zaistieiu komuikacji projektowej w sieci przedsiębiorstw,

13 ξ N = Ki + K i + i i i K i + ΔK N K i i i K i K i i ΔK N - suma wiedzy przekazywaa przez i - te przedsiębiorstwo kooperacyjej sieci przedsiębiorstw w zakresie projektowaej produkcji, - suma wiedzy gromadzoa przez i - te przedsiębiorstwo pochodząca od kooperacyjej sieci przedsiębiorstw w zakresie projektowaej produkcji, - wiedza ogóla poza zakresem projektowaej produkcji gromadzoa w przedsiębiorstwach jako kultura techicza przedsiębiorstw i podlegająca wymiaie w kooperacyjej sieci przedsiębiorstw, - owa wiedza powstała i gromadzoa przez przedsiębiorstwa po zaistieiu komuikacji projektowej w sieci przedsiębiorstw.

14 N i i i i i i i i N K K K K K K Δ = Model wiedzy kooperacyjej Wiedza kooperacyja jako zbiór wiedzy projektowaia kooperacyjego produkcji w sieci przedsiębiorstw:

15 Budowa zbioru wiedzy kooperacyjej - wymiaa daych w kooperacji procesu produkcji K N = Ki + Ki + K i + i i i i K i + ΔK N Firma - Projektowaie - Wytwarzaie -Zbyt Firma - kooperat - Projektowaie wytwarzaia wyrobu Firma - kooperat - Wytwarzaie Firma - kooperat - Wytwarzaie

16 PLAN Wprowadzeie Uwarukowaia kooperacji w produkcji Model wiedzy kooperacyjej Model projektowaia produkcji w Model projektowaia produkcji w kooperacji kooperacji Computer Aided Cooperatio Przykład i itegracja Computer Aided Cooperatio Podsumowaie i wioski

17 Wymiaa daych i ich aaliza przy iicjowaiu kooperacji Faza I Wytwórca - kooperat dostawca Ogóla charakterystyka dostawcy Aaliza kooperatów Faza II Wymagaia wg kryteriów ocey Producet -odbiorca kooperacji Dae od dostawcy Aaliza zleceia Faza III Dae o produkcie - Π k, Λ w, Γ s : -kostrukcji - techologii Wybór dostawcy

18 Fazy etapu projektowaia kooperacji procesu produkcji Faza I Poszukiwaie kooperatów Faza II Określeie możliwych sieci kooperatów Faza III Wybór optymalych przebiegów kooperacji Faza IV Orgaizacja przebiegu kooperacji

19 C Realizacja produkcji kooperacyjej w czasie Zamówieie produktów Faza I wyszukaie kooperatów Faza II aaliza kooperatów Faza III wybór kooperatów Faza IV Kooperacja w produkcji Zleceie produkcji Umieszczeie w plaie produkcji Zamówieie kompoetów Otrzymaie zamówioych kompoetów Wytwarzaie produktów Projektowaie procesu produkcji Procesy obróbki I motażu z a s Wysyłka gotowych produktów czas Proces kooperacyjego wytwarzaia

20 PLAN Wprowadzeie Uwarukowaia kooperacji w produkcji Model wiedzy kooperacyjej Model projektowaia produkcji w kooperacji Computer Aided Cooperatio Computer Aided Cooperatio Przykład i itegracja Computer Aided Cooperatio Podsumowaie i wioski

21 CAC - Computer Aided Cooperatio System Wspomagaia Kooperacji Baza daych o przedsiębiorstwach Dae: Id firmy, Produkty Zasoby Techologie Jakość Klasyfikator Firma projektująca kooperacyją produkcję - Wymagaia projektowe Dae Wymagaia Przeszukiwaie bazy Wyik klasyfikacji Podzbiór: Przedsiębiorstwa - Wytwarzaie potecjali kooperaci

22 System Wspomagaia Kooperacji - efekt skróceia czasu projektowaia produkcji Projektowaie kostrukcyje Projektowaie kooperacji bez systemu wspomagaia wyboru kooperata Projektowaie wytwarzaia Projektowaie orgaizacyje Projektowaie kostrukcyje Projektowaie wytwarzaia Projektowaie kooperacji wybór kooperata przy pomocy Systemu Wspomagaia Kooperacji Czas projektowaia produkcji Skróceie czasu wyboru kooperacji produkcji Projektowaie orgaizacyje Skróceie czasu projektowaia

23 Fazy etapu projektowaia kooperacji procesu produkcji Faza I Poszukiwaie kooperatów Faza II Określeie możliwych sieci kooperatów Faza III Wybór optymalych przebiegów kooperacji Faza IV Orgaizacja przebiegu kooperacji Czy istieją przedsiębiorstwa mogące kooperować w realizacji daego projektu?

24 Przedsiębiorstwo 1 Przedsiębiorstwo 2 Przedsiębiorstwo ERP1 ERP2 ERP Firma projektująca kooperacyją produkcję - Wymagaia projektowe CAC Traslator Słowiki: zasobów, defiicji wpisów Dae: - Id firmy: Id1, Id2, - Produkty: p1, p2, - Zasoby: z1, z2, - Techologie ft(z1, z2, ) - Jakość: C1. C2, CAC Baza daych o przedsiębiorstwach Dae: - Id firmy, - Produkty - Zasoby - Techologie - Jakość Wyik klasyfikacji CAC-Klasyfikator Dae Wymagaia Przeszukiwaie bazy Podzbiór: Przedsiębiorstwa -Wytwarzaie potecjali kooperaci.. Dae: Id1 p1 p2 p3 z1 z2 z3 CAC Plaer zadań kooperacyjych Dae: Id1 - czas: t1(z1, p1) - koszt: k1(z2, ) - kryterium3: q1(z2, ) - kryterium4: i1(z2, ) CAC Optimizer - wybór wariatów kooperacyjych - Fukcja użyteczośći

25 Fazy etapu projektowaia kooperacji procesu produkcji Faza I Poszukiwaie kooperatów Faza II Określeie możliwych sieci kooperatów Faza III Wybór optymalych przebiegów kooperacji Faza IV Orgaizacja przebiegu kooperacji Które z tych przedsiębiorstw tworzą sieci o wolych zasobach dla realizacji zleceia?

26 Poszukiwaie dopuszczalego harmoogramu produkcji w kooperacji Krok 1 Krok 2 Mapa dostępości zasobów Specyfikacja wytwórcza zleceia R R R R Zasób 0 - zasób zajęty 3 - koszt zasobu (zasób woly) Czas - okresy plaowaia Operacja O1 O2 O3 O4 Zasób R2 R3 R1 R4 Operacja poprzedzają ca - O1 O1 O2, O3 Czas trwaia Krok 3 Podzbiór: potecjali kooperaci Strategia przeszukiwaia Krok 4 Najwcześiejszy termi rozpoczęcia Najpóźiejszy termi zakończeia zleceia Czas

27 Fazy etapu projektowaia kooperacji procesu produkcji Faza I Poszukiwaie kooperatów Faza II Określeie możliwych sieci kooperatów Faza III Wybór optymalych przebiegów kooperacji Faza IV Orgaizacja przebiegu kooperacji Która z tych sieci kooperatów tworzą optymaly proces produkcyjy?

28 Przedsiębiorstwo 1 Przedsiębiorstwo 2 Przedsiębiorstwo ERP1 ERP2 ERP Firma projektująca kooperacyją produkcję - Wymagaia projektowe CAC Traslator Słowiki: zasobów, defiicji wpisów Dae: - Id firmy: Id1, Id2, - Produkty: p1, p2, - Zasoby: z1, z2, - Techologie ft(z1, z2, ) - Jakość: C1. C2, CAC Baza daych o przedsiębiorstwach Dae: - Id firmy, - Produkty - Zasoby - Techologie - Jakość Wyik klasyfikacji CAC-Klasyfikator Dae Wymagaia Przeszukiwaie bazy Podzbiór: Przedsiębiorstwa -Wytwarzaie potecjali kooperaci.. Dae: Id1 p1 p2 p3 z1 z2 z3 CAC Plaer zadań kooperacyjych Dae: Id1 - czas: t1(z1, p1) - koszt: k1(z2, ) - kryterium3: q1(z2, ) - kryterium4: i1(z2, ) CAC Optimizer - wybór wariatów kooperacyjych - Fukcja użyteczośći

29 Aaliza opłacalości wariatu kooperacji Okres zwrotu akładów; Retur of ivestmet -Księgowa stopa zwrotu (Accoutig Rate of Retur, Retur of ivestmet), zwaa także stopą zwrotu z iwestycji; Net Preset Value -wartość zaktualizowaa etto NPV daego przedsięwzięcia ; Iteral Rate of Retur -wewętrza stopa zwrotu IRR. ξ N Zysk?

30 Ocea wielokryteriala - Ocea użyteczości - kryteria jakości, kosztu i czasu ξ N = ΔUN

31 Graf procesu kooperacji produkcji -możliwych sieci kooperatów l 0, V 2 l 2, l 0,2 l 2,4 s 0 l 1,2 l1,3 l 2,3 s l 0,1 l 3,4 l -1, V 0 V 1 V 3 V 4 V l 3, l 0,1 czyość pozora l 1, liczba wariatów wierzchołka

32 Fukcje wierzchołka grafu v procesu t -2,-1 k -2,-1 q -2,-1 t -1, k -1, q -1, V V -1, T 1 T sm T s K 1 K sm K s Q 1 Q sm Q s K T ( 1 1 T + t,..., T + t, t ) s = max s 1 1, s1 1 0 Q ( 1 1 Q + q,..., Q + q, q ) s = max s 1 1, s1 1 0 ( 1 K + k + k k + k ) s = max s 1 1, 2, 1 0

33 ( ) ( ) ( ) ( ) γ β α λ λ s s s s s N s N N q s N Q Q K K T T w MAX U = = 0 1 max Wybór wariatu przebiegu procesu kooperacji produkcji Fukcja użyteczości - łącząca podstawowe kryteria kosztu, czasu i jakości:

34 PLAN Wprowadzeie Uwarukowaia kooperacji w produkcji Model wiedzy kooperacyjej Model projektowaia produkcji w kooperacji Computer Aided Cooperatio Przykład i itegracja CAC Przykład i itegracja Computer Aided Cooperatio Podsumowaie i wioski

35 Praktycza realizacja wdrożeie: System Wspomagaia Kooperacji

36

37 Itegracja z Systemem Wspomagaia Projektowaia Wytwarzaia Klasyfikator: I - klasyfikacja wg PKD - Europejskiej Klasyfikacji Działań II - klasyfikacja wg kocepcji obróbki grupowej BAZA KNOW-HOW FIRMY Kostrukcje Techologie

38 Klasyfikator część I - klasyfikacja wg Europejskiej Klasyfikacji Działań PKWiU - 10 cyfr (AA - ozaczeia literowe, XX - ozaczeia cyfrowe) Symbole grupowań A AA XX XX.X XX.XX XX.XX.X XX.XX.XX XX.XX.XX-XX XX.XX.XX-XX.X XX.XX.XX-XX.XX Ogóle azwy grupowań sekcja podsekcja dział grupa klasa kategoria podkategoria pozycja dziewięciocyfrówka dziesięciocyfrówka Zakres klasyfikacji Wg PKD - zgoda z EKD (NACE)

39 Klasyfikator - część II - klasyfikacja wg kocepcji obróbki grupowej Opracowaie klasyfikatorów grupujących elemety według podobieństwa z puktu widzeia różych kryteriów, stwarza między iymi podstawę do stworzeia struktur bazodaowych. Klasyfikacja graficza kilka poziomów Hierarchicza struktura operacji i zabiegów techologiczych

40 Itegracja baz ERP z różych wdrożeń. Klasyfikator - klasyfikacja wg PKD lub NACE - Europea Actios Classificatio Słowiki ERP - Klasyfikacja zasobów (obrabiarek) Baza daych KNOW-HOW Przedsiębiorstwa Zasoby Techologie Baza daych KNOW-HOW Przedsiębiorstwa 1 Zasoby Techologie Baza daych KNOW-HOW Przedsiębiorstwa 2 Zasoby Techologie

41 The proposed classificatio code of productio meas machiig tools for the desiged process PKWiU code XX.XX.XX XX.XX-PAR1-PAR2-PAR3-P4- CQ achieved accuracy class parameter 4 additioal parameter 3 e.g. machiig area axis Z parameter 2 e.g. machiig area axis Y parameter 1 e.g. machiig area axis X

42 Przedsiębiorstwo 1 Przedsiębiorstwo 2... Przedsiębiorstwo j -te ok. 100 wdrożeń ERP Optymaly przebieg kooperacji Sieci kooperacji o wolych zasobach Wyszukiwaie kooperatów

43 PLAN Wprowadzeie Uwarukowaia kooperacji w produkcji Model wiedzy kooperacyjej Model projektowaia produkcji w kooperacji Computer Aided Cooperatio Przykład i itegracja Computer Aided Cooperatio Podsumowaie i wioski i wioski

44 Itegracja systemu wspomagaia projektowaia kooperacyjych procesów produkcji (CAC) z fukcjami systemów ERP (p. Rekord ERP) oraz Wspomagaia Projektowaia Procesu Wytwarzaia (p. Sysklass) umożliwia : Stworzeie zitegrowaej bazy KNOW-HOW dla projektowaych przedsiębiorstw wirtualych. Projektowaie kooperacyjych procesów wytwarzaia. Zarządzaie dokumetacją techiczą (kostrukcyją i techologiczą) oraz zarządzaie zleceiami produkcyjymi wraz z kalkulacją kosztów. System zapewia szybki dostęp do pełej iformacji o wyrobie lub zleceiu produkcyjym w obszarze całej objętej im dokumetacji techiczej.

45 Progoza ewolucji systemów ERP Ewolucja Systemu włączae aplikacje SCM APS ERP II SCM CAC GRP e-commerce ERP CRM B2B Lata 1999 CRM - są CRM adresowae (Customer do Relatioship wszystkich Maagemet) przedsiębiorstw, - Zarządzaie zarówo ERP II - wyewoluowało z kocepcji rozszerzoego ERP Relacjami produkcyjych z Klietem, jak i kocepcja hadlowych zarządzaia oraz mogą zorietowaa być stosowae a kotakty rówie z (exteded ERP), w której do tradycyjego systemu ERP dodao możliwość klietem, skuteczie opierająca w małych się jak a i w owoczesych dużych przedsiębiorstwach, modelach bizesowych oraz a trasakcji między przedsiębiorstwami (B2B) iteraktywych techologiach.

46 Przyszłość: Itegracja systemów: SCM (Supply Chai Maagemet) oraz kombiacja aplikacji SCM z GIS (Geographical Iformatio System) CAC (Computer Aided Cooperatio) - systemy wspomagaia kooperacji Cel: Stworzeie systemów GRP - Global Resource Plaig aplikacji, które pozwalają itegrować działaia wielu przedsiębiorstw a wszystkich szczeblach zarządzaia.

47 GRP - systemy ERP z dodatkowymi modułami, którymi mogą być p. CRM, SCM, e-bizes, CAC wyposażoe w arzędzia pozwalające a itegrację systemów różych producetów i wersji językowych Wymiar efektów itegracji: bizesowy, międzyarodowy, polityczy.

48 dr iż. Aleksader MOCZAŁA COMPUTER AIDED COOPERATION Thak you for your attetio Dziękuję Państwu za uwagę

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 Milan GREGOR, Dariusz PLINTA LEAN ENTERPRISE KONCEPCJA WYSZCZUPLANIA PRZEDSIĘBIORSTW... 8 Aleksander MOCZAŁA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013 2/31 Spis treści: 1. Przedmiot opinii... 5 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 5 Systemy eksperckie Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy eksperckie SE Sztuczna inteligencja - (ang. artificial intelligence, AI) Dział informatyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA Podstawowe cele sterowania produkcją, to m.in.: skrócenie czasu realizacji zlecenia klienta, zmniejszenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent

Bardziej szczegółowo

System Kanban w administracji publicznej. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

System Kanban w administracji publicznej. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 421 Tomasz Ordysiński Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu System Kanban w administracji publicznej 1. Ws t ę p Współcześnie ekonomia oraz sprawy związane z szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych.

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. SageERPX3 Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. Utrzymanie tej pozycji wiąże się z elastycznym dostosowywaniem

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Edyta Abramek, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Henryk Sroka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo