Platformy dźwigowe Cibes Lift dla każdego rodzaju budynków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platformy dźwigowe Cibes Lift dla każdego rodzaju budynków"

Transkrypt

1 Platformy dźwigowe Cibes Lift dla każdego rodzaju budyków Elegackie, bezpiecze, prosta istalacja DESIGN NIEZAWODNOŚĆ DOŚWIADCZENIE

2 Spis treści O Cibes Lift 3 Perspektywa klieta 4 Serwis i koserwacja 5 Przyjazy dla środowiska 6 Platforma dźwigowa o iewielkich wymiarach 8 Platforma osobowa 10 Kabia zamiast platformy 15 Dźwig towarowy 17 Wykoaie zewętrze 18 Platforma przyschodowa zewętrza 20 Platforma przyschodowa wewętrza 21 Platforma dźwigowa bez szybu do komuikacji między dwoma poziomami 22 Zaprojektuj swoją widę 23 Drzwi widowe 25 Rysuki 26 Kofiguracja dźwigu 28 Specyfikacja techicza 29 Pasażerowie z bagażem Pasażerowie z ograiczoą mobilością Dostępość dla wózka dziecięcego Dostępość dla wózka iwalidzkiego Pasażerowie Dostępość dla oszy i łóżka Trasport towarowy z ograiczeiem Trasport towarowy Platformy dźwigowe Cibes Lift dla każdego budyku i w każdym otoczeiu

3 O Cibes Lift Światowy lider wśród producetów platform dźwigowych Cibes Lift jest wiodącym producetem platform dźwigowych z szeroką rzeszą zadowoloych odbiorców, którym dostarcza platformy dla iemal każdego użytkowika, z ieograiczoą możliwością projektowaia desig. Platformy dźwigowe są łatwe do zaistalowaia, w stadardowym wykoaiu mają dyskrety desig, są trwałe i iezawode. Dostosowujemy asze platformy do wymagań architektów, wykoawców, deweloperów i użytkowików, zarówo pod względem fukcjoalości jak i użyteczości. Szeroko pojęte doradztwo, stosowe termiy dostaw i serwis wchodzą oczywiście w pakiet aszej oferty. Dźwigi Cibes Lift dostosowae są do orm uijych oraz szwedzkiej ormy SS-EN i UE dyrektywy maszyowej 2006/42/EG i posiadają certyfikat typu wystawioy przez DNV (Det Norske Veritas), przodującą a świecie jedostkę certyfikującą. Nasze platformy istalowae są w budykach użyteczości publiczej, biurach, domach prywatych i wielu iych miejscach. Dzięki przemyślaemu, uiwersalemu desig asze platformy podoszą walory otoczeia, w którym fukcjoują. Wszystkie platformy dźwigowe posiadają certyfikat Napęd śrubowy bez wsparcia hydrauliki Ciche i przyjaze dla użytkowika Wtapiają się w każde otoczeie Doskoała alteratywa dla Nasi Dystrybutorzy są zawsze gotowi do udzieleia pomocy, począwszy od rysuków i doboru materiałów do motażu i koserwacji. adaptacji istiejących budyków Profesjoaly serwis i koserwacja Niskie koszty eksploatacji i długa żywotość 3

4 Ułatwiamy realizację Cibes Lift łatwy wybór Architekci Architekci muszą brać pod uwagę przy wyborze dźwigu zarówo fukcjoalość jak i formę. Profesjoale doradztwo i dostęp do dokładych specyfikacji techiczych zapewia dobre decyzje. Posiadamy iezbędą wiedzę i wieloletią praktykę w zakresie dźwigów platformowych. Zapewiamy aszym odbiorcom szeroką ofertę, specyfikacje, rysuki, ilustracje i szereg iych iformacji. Nasze rozwiązaia są kompleksowe i szczegółowo dopracowae, od ajmiejszego do ajwiększego modelu, a poadto zapewiają bogaty wybór opcji i akcesoriów. Platformy posiadają stabilą kostrukcję, pozwalającą a przewożeie towarów awet do jedej toy. Mogą być istalowae zarówo w owych jak i w istiejących już budykach. Iwestorzy Platformy dźwigowe Cibes są atrakcyje ceowo w stosuku do możliwości, jakie dają odbiorcom. Dzięki aszemu doświadczeiu w braży dźwigów platformowych i wolobieżych wraz z aszymi przedstawicielstwami i dystrybutorami jesteśmy w staie zapewić doskoały serwis a całym świecie. Często aszymi parterami są iwestorzy i firmy budowlae. Nasi dystrybutorzy i pracowicy przydzielei do kokretego kotraktu koordyują wraz z iwestorami prace a tereie budowy tak, aby realizacja projektu przebiegała po myśli aszych klietów i w pełi odpowiadała specyfikacji iwestora. Właściciele ieruchomości Platformy dźwigowe Cibes A5000/7000 są idealym rozwiązaiem w lokalizacjach, gdzie z uwagi a brak miejsca lub powierzchi ie jest możliwe zastosowaie dźwigów kowecjoalych. Dzięki liczym wariatom i wymiarom 4 A5000/7000 adają się doskoale do istalacji w istiejących budykach i przy ich adaptacjach. Dodatkowym atutem jest bogate wyposażeie i możliwość dostosowaia desig platformy dźwigowej do architektury i wystroju miejsca motażu. Sam motaż ie wymaga uciążliwych prac budowlaych. Jeśli do tego dodamy tak istote cechy użytkowe jak iezawodość, trwałość, ajwyższej jakości serwis i uczestictwo w projekcie przebudowy będziemy mieli pełe obraz zalet aszej oferty. Referecje Referecje - dla ich uzyskaia prosimy o kotakt z Cibes Lift AB.

5 Serwis i koserwacja Z myślą o jak ajwiększej grupie zadowoloych użytkowików Dobry serwis i suport jest aszym priorytetem. Jeśli masz wątpliwości, czy wszystko działa, jak powio wystarczy podieść słuchawkę i zadzwoić do as. Nasi i aszych dystrybutorów moterzy mają wieloletie doświadczeie zarówo techicze, jak i w kotaktach z użytkowikami, są a bieżąco doszkalai w zakresie owych rozwiązań techiczych i wyposażai w ajowsze arzędzia diagostycze oraz zestaw części zamieych. Bezpieczeństwo i komfort aszych odbiorców, szybka reakcja a wszystkie ieprawidłowości w działaiu urządzeń jest zawsze a pierwszym plaie. Istieje możliwość podpisaia z aszymi dystrybutorami umowy o koserwacji. Zapewia to systematyczy, dokłady i fachowy serwis. Możesz być pewie, że moterzy wyposażei przez as w program testujący ie omią żadej koieczej czyości koserwacyjej, wymagaej przez produceta. 5

6 6 Cibes przyjazy dla środowiska Od rozpoczęcia produkcji do istalacji Cibes Lift bierze odpowiedzialość za ochroę środowiska

7 Wysokiej jakości Dźwigi Cibes Lift spełiają wymogi szwedzkiej ormy zharmoizowaej SS-EN i UE, która z kolei spełia wymogi Dyrektywy Maszyowej 2006/42/EG. Produkty Cibes posiadają ozaczeie CE i certyfikat typu wystawioy Nieuwe!!! przez DNV (r certyfikatu CE-NOR REV 4.0.) Substacje chemicze volgt stosowae w aszej produkcji są sprawdzae przez ispekcję chemiczą PRIO. Baza chemikaliów przez as używaych jest dostosowaa do prawodawstwa UE w zakresie dopuszczoych do użytku chemikaliów. Produkty Cibes są zarejestrowae w BASTA-systemet, który jest systemem admiistrowaym prze IVL - Szwedzki Istytut Środowiska i Szwedzki Istytut Budowictwa i wykouje część prac w sektorze budowictwa, mających a celu wycofaie iebezpieczych materiałów z braży budowlaej. BASTA wchodzi rówież w program recyklizacji ochroy środowiska Deklaracja budowy Cibes jest zgoda z liią recyklizacji z maja Polityka ochroy środowiska Cibes Lift AB chroi aktywie i świadomie środowisko. Nasz pozytywy stosuek do ochroy środowiska wyraża się w doborze materiałów i metod produkcyjych wybieramy te, które ie zagrażają środowisku. Nasi pracowicy są przeszkolei, aby zwracać szczególą uwagę a kwestie ochroy środowiska w ich codzieej pracy. Stosując dobre praktyki chroiące środowisko, Cibes Lift uzyskuje pozytywe rezultaty ekoomicze, bez obciążaia środowiska i zasobów aturalych. 7

8 Cibes A4000 Platforma dla prywatych budyków mieszkalych ułatwia codziee życie Cibes A4000 jest platformą przystosowaą do trasportu pioowego w prywatych domach. Dzięki zmiejszoym wymiarom, szerokiej ofercie wyposażeia i wykończeia platforma staje się dekoracyjym elemetem twojego domu. Cibes A4000 jest doskoałym rozwiązaiem dla większości właścicieli prywatych domów, którzy ceią sobie swobodę, wygodę i dostępość do kodygacji ie zajdujących się a plaie parteru. Fukcje stadardowe Stalowy szyb w kolorze białym Specjalie skostruowaa z myślą o prywatych domach i motażu w ciasych pomieszczeiach Najmiejsza platforma Cibes, zajmuje powierzchię o wymiarach 1200 x 930 mm (szer. x gł.) Niewielkie prace adaptacyje przy istalacji Łatwy i szybki motaż w ciągu kilku di Spokoja i cicha praca z miękkim startem i zatrzymaiem Bezpieczy i łatwy w obsłudze Drzwi mają wbudowae otwieracze z kątem otwarcia 90º Dostępe drzwi z paoramiczą szybą Uchwyty, przycisk alarmu i oświetleie LED a paelu sterującym platformy Bateryje awaryje opuszczaie po zaiku apięcia Czujik przeciążeia Wybór opcji paoramiczej szybu z przeszkleiem wszystkich 4 ścia daje złudzeie przestrzee Duży wybór wyposażeia i wykończeia Opcje Opis wyposażeia dodatkowego i opcji zajduje się a stroie 23.

9 9

10 Cibes A5000 & A7000 Platforma osobowa wewętrza Platformy dźwigowe Cibes A5000/7000 są idealym rozwiązaiem w lokalizacjach, gdzie ie jest możliwe, z uwagi a brak powierzchi lub przestrzei, zastosowaie dźwigów kowecjoalych. Te typ platformy ie wymaga specjalego szybu, adszybia i podszybia. Zamotowaie 50 mm poiżej poziomu podłogi wyrówuje poziom platformy z podłogą, ie trzeba stosować rampy. W przypadku braku takiej możliwości dostarczamy rampę. Dzięki liczym wariatom i wymiarom A5000/7000 adają się doskoale do istalacji w istiejących budykach i przy ich adaptacjach. Dodatkowym atutem jest bogate wyposażeie i możliwość dostosowaia desig platformy dźwigowej do architektury i wystroju miejsca motażu. Wszystko to w kombiacji z prostą obsługą, iską ceą i iskimi kosztami eksploatacji czyi aszą platformę atrakcyją alteratywą dla kowecjoalych dźwigów. Opcjoaly paoramiczy desig Iowacyje rozwiązaie z czterema przeszkloymi ściaami szybu Wzrasta zapotrzebowaie a paoramicze szyby dźwigów, a Cibes A5000 daje ieograiczoe możliwości wyboru przeszkleia i jego rodzajów. Przeszkleie świetie adaptuje się w przestrzeej architekturze wętrz. Dostarczamy opcjoalie szyb z paeli przeszkloych bezpieczym, lamiowaym szkłem w obramowaiu z aodowaego alumiium. Elegackie paele dają platformie dźwigowej owoczesy, przestrzey wygląd z futurystyczym widokiem z jej środka, w kombiacji z poczuciem komfortu i bezpieczeństwa. 10 Platforma Cibes A5000 ma pioową ściaę o wysokości 1,1 m.

11 Cztery przeszkloe ściay szybu

12 Cibes A7000 Cibes A7000 jest atrakcyją alteratywą dla Cibes A5000. Różi się tym, że tyla ściaa platformy trasportowej ma wysokość 2,2 m, zagłębioe lustro i oświetleie LED. Poza tym dla obu modeli jest dowolość w wyborze akcesoriów. Zarówo Cibes A5000 jak i A7000 łatwo moża dostosować do potrzeb klieta dzięki różorodości opcji i szerokiej gamie kolorów RAL. 12 Pioowa ściaa platformy trasportowej A7000 ma wysokość 2,2 m i jest wyposażoa w zagłębioe (licowae z powierzchią obudowy) lustro i oświetleie LED.

13 Cibes A5000 & A7000 Zalety Możliwy trasport elektryczych i zwykłych wózków iwalidzkich oraz wózków dziecięcych Dostarczamy stalowy szyb lub szklay (opcja), paoramiczy z możliwością przeszkleia wszystkich czterech ścia Duże przyciski ułatwiają obsługę Niewielkie prace adaptacyje przy istalacji Maszyowia w obrębie szybu Nie są potrzebe wciągarki czy ie urządzeia dźwigowe przy motażu Szybka i łatwa istalacja w ciągu 2-3 di Niskie koszty motażu i eksploatacji Kostrukcja przewidziaa do istalowaia w istiejących budykach Odpowiedia rówież do owobudowaych budyków Fukcje stadardowe Szyb lakieroway proszkowo. Do wyboru dwa kolory - biały RAL9016 i srebry RAL9006 Drzwi mają wbudoway domykacz z kątem otwarcia 90º Dostępe drzwi z paoramiczą szybą Uchwyty, przycisk alarmu i oświetleie LED a paelu sterującym platformy Czujik przeciążeia Listwy przeciwzakleszczeiowe Opcje Wybór opcji jest szeroki zarówo, jeśli chodzi o dobór kolorystyk, wykończeie jak i wyposażeie dodatkowe. Daje to możliwość zaadoptowaia aszej platformy do prawie każdego otoczeia zarówo w budykach użyteczości publiczej, usługowych, czy prywatych. Wysokość podoszeia do 13 m Dostawa w opakowaiach umożliwiających trasport w ciasych przejściach Automatycze smarowaie (Opis wyposażeia dodatkowego i opcji zajduje się a stroie 23). 13 Desig, fukcjoalość i ergoomia

14 Cibes A9000 dostarczay jest z kabią i drzwiami automatyczymi cetralymi o kostrukcji stalowej 14 Szeroki wybór kolorów z palety RAL Cibes A9000 Wygody jak kowecjoala wida A-7000

15 Cibes A9000 Więcej z widy Platforma dźwigowa z kabią Cibes A9000 jest alteratywą dla podstawowych modeli platform dźwigowych A5000 i A7000. Cibes A9000 wyposażoa jest stadardowo w lustro i oświetleie wpuszczoe w sufit, co sprawia wrażeie kowecjoalej widy. Elegacki i atrakcyjy desig, owe materiały wraz z bogatą ofertą wyposażeia podoszą walory A9000. Wida jest wyposażoa w łagodie uformowaą poręcz z aodowaego alumiium, automatycze cetrale stalowe drzwi. Wybierając przeszkloą kabię, szyb i drzwi moża stworzyć przestroą, owoczesą widę. Zalety Cibes A9000 Przytuly klimat w zamkiętej kabiie widy z automatyczymi cetralymi drzwiami Spełia iezbęde waruki dla uiwersalego projektowaia pod kątem wymogów bezpieczeństwa o ochroy zdrowia Bezpiecza i z desig pasującym dla wszystkich użytkowików Jedo aciśięcie przycisku a platformie i a przystaku (podtrzymywaie) Drzwi automatycze cetrale (przesuwe) ie ma ryzyka iepożądaego otwarcia i uderzeia Drzwi automatycze cetrale (przesuwe) ie wymagają dodatkowego miejsca przed widą Wykoaie w wersji stadardowej Drzwi automatycze cetrale w kabiie i w szybie ie wymagają dodatkowego miejsca przed widą Wykończeie ścia: paele stalowe w białym kolorze RAL 9016 Podłoga: gumowy atracyt Sufit: paele stalowe w białym kolorze RAL 9016 Oświetleie: LED Lustro: ad paelem kotrolym Pael sterowaia: położeie horyzotale Przyciski: chroioe przed wadalizmem Telefo: Safelie z automatyczym połączeiem z zaprogramowaymi umerami oraz przycisk alarmu Nie wymaga oddzielego pomieszczeia maszyowi Opcje Przeszkloa kabia i szyb paoramiczy desig Szeroki wybór wykończeia powierzchi, kolorów i akcesoriów sprzyja każdej architekturze we wszelkiego typu wętrzach w budykach publiczych, komercyjych i prywatych. Lakierowaie proszkowo a dowoly kolor RAL Sufit i oświetleie do wyboru Bramka GSM dla telefou z automatyczym (Opis wyposażeia dodatkowego i opcji zajduje się a stroie 23) połączeiem (Safelie)

16 Cibes A6000 Platforma będzie wprowadzaa a ryek jesieią 2012 roku Wykoaie w wersji stadardowej Pojedycze drzwi skrzydłowe Fotokomórki i listwy przeciwzakleszczeiowe Poręcz, alarm i oświetleie LED a paelu sterowaia poziomym Zitegrowae lustro Sufit z oświetleiem LED Miejsze podszybie, tylko 50 mm 16 Cibes A6000 jest udoskoaloą wersją A7000 Cibes A6000 Atrakcyja alteratywa

17 Cibes A8000 Te model jest ajwiększą platformą dźwigową o apędzie śrubowym w aszej ofercie. Jest oa powszechie stosowaa w zakładach opieki zdrowotej, szpitalach, sklepach, hotelach, zakładach przemysłowych i iych. Dostępe są drzwi z paoramiczą szybą lub z miejszym okem. Opcje Bogata oferta akcesoriów oraz szeroki wybór kolorów RAL daje Cibes A8000 możliwość łatwego dostosowaia do każdego otoczeia, w którym wymagay jest trasport ciężkich ładuków. 17 (Opis wyposażeia dodatkowego i opcji zajduje się a stroie 23).

18 Kocepcja dźwigów odporych a waruki atmosferycze a zewątrz *Opcje **Zaleceia Oświetleie w suficie* Dach szybu* Dach szybu musi być kotwioy do ściay budyku Uwaga** Potrzebe jest 250 mm miejsca powyżej drzwi a piętrze Przeszkloe szyby** Dreowae ramy zapobiegają zbieraiu się wody i jej zamarzaiu Profile łączące paele szklae wzmaciają stabilość szybu Klamry ** Klamry mocujące w kształcie litery U służą do właściwego kotwieia do budyku Profile poprzecze* Wzmocioe profile poprzecze kotwioe są do budyku lub klamer w kształcie litery U Zadaszeie* Zadaszeie ad drzwiami chroi je przed deszczem Drzwi** Rekomedujemy stosowaie drzwi alumiiowych 18 Podszybie** Platforma Specjale atykorozyje zabezpieczeie profili platformy Dreowae i izolowae podszybie zapobiega szkodom w wyiku zawilgoceia i przemarzaia Ochroa przed mrozem i wilgocią* Elemet grzewczy oraz wetylator umieszczoe w maszyowi chroią przed wilgocią

19 istalacje platform motowaych a zewątrz W zmieych warukach pogodowych wymagae jest zabezpieczeie stabilości kostrukcji a zewątrz budyków. Cibes Lift wychodząc aprzeciw tym wymagaiom propouje ulepszoą kostrukcję w połączeiu z ofertą wielu opcji chroiących przed wilgocią, wiatrem i zimem. Wykoaie zewętrze odpore a waruki pogodowe, jako stadard posiada: Nierdzewą platformę Specjale profile poprzecze łączące ślizgi i kotwy wzmaciające kostrukcję Zabezpieczeia chroiące wrażliwe części, p. otwory wiercoe w trakcie motażu 19 Kocepcja wykoaia zewętrzego

20 Cibes S200 Dla prostego biegu schodów Cibes S200 jest zakomitym połączeiem prostej istalacji z owoczesą techologią. Atrakcyjy desig sprawia, że platforma pasuje do większości środowisk i jest zatwierdzoa przez ajowsze dyrektywy EU. Platforma jest wyposażoa w rampy, które w pozycji pioowej staowią dodatkowe zabezpieczeie. Osoby korzystające ze schodów przechodzą przez platformę. Platforma ie blokuje schodów leży przed imi. S200 z łatwością moża zdemotować i powtórie zaistalować w iej lokalizacji. Cibes S200 jest platformą stabilą i iezawodą, stworzoą dla bezproblemowego użytkowaia w każdych warukach pogodowych. 20 Cibes S200 Doskoały wybór dla prostego biegu schodów

21 Platforma przyschodowa Cibes S300 Iteligete rozwiązaie dla prostego biegu schodów Przemyślaa kostrukcja, wymaga bardzo mało miejsca. Schody ie staowią przeszkody dla wózków iwalidzkich, wózków dziecięcych lub ciężkich ładuków. Zaparkowaa platforma zajmuje zaledwie 237 mm szerokości schodów a tym samym ie blokuje przejścia. Uchyle rampy zasłaiają poręcze i pulpit sterujący, chroiąc je przed wadalizmem. Platforma stadardowo składaa automatyczie

22 Cibes B1000 Platforma dźwigowa bez szybu do komuikacji między poziomami Cibes B1000 ma wiele zastosowań i adaje się do użytku wewętrzego jak i zewętrzego. Dźwig jest zaprojektoway tak, aby był zapewioy łatwy dostęp do wejść, rówież dla osób z wózkami dziecięcymi. Cibes B1000, dzięki uchylej rampie, ie zajmuje wiele miejsca i ie wymaga dodatkowego szybu. Kostrukcja przystosowaa do dwóch przystaków i wysokość podoszeia do 3 metrów. Silik oraz apęd śrubowy umieszczoe są w zitegrowaej z urządzeiem maszyowi. Z uwagi a iewielkie prace motażowe Cibes B1000 moża łatwo istalować zarówo w owych jak i w istiejących budykach, lub zmieiać lokalizację. 22

23 Elektrycza karta dostępu Wybór akcesoriów dla platform dźwigowych Cibes Telefo aściey Telefo z automatyczym połączeiem/safelie Zjazd pożarowy Automatyczy otwieracz zewętrzy Ograiczeie dostępu Automatyczy otwieracz wewętrzy (schoway w ościeżicy) Zdalie sterowaa kaseta wezwań Kaseta wezwań przyciskaa przedramieiem Elektrycza karta dostępu Ograiczeie dostępu: stacyjka z kluczykiem karta elektroicza Piętrowskazywacz Sygał dojazdu a przystaek Bateryje opuszczaie awaryje Automatycze oświetleie szybu Awizacja głosowa przystaku Pilot w techice IR Awizacja głosowa Przycisk alarmu Uchyle krzesło Podwyższoe katy platformy Falowik (łagody start i zatrzymaie) Sufit szybu z oświetleiem LED Szeroki wybór kolorów z palety RAL W wersji podstawowej asze dźwigi spełiają większość potrzeb użytkowika. Bogaty asortymet akcesoriów umożliwia dostosowaie platform do specyficzych wymagań. Przykładem może służyć pael sterowaia, który wykoay stadardowo z alumiium doskoale kompouje się z alumiiowymi drzwiami, jaki też z drzwiami lakierowaymi proszkowo w dowolym kolorze z palety RAL. Pael sterowaia może być także wyposażoy w jedą z opcji wymieioych a stroie 23. Telefo aściey Piętrowskazywacz Wykończeie Elegackie i wygode dzięki dodatkowym akcesoriom

24 Drzwi dźwigowe dla przestroych wejść Przeszkloe drzwi z aodowaego alumiium lub lakierowae proszkowo w dowolym kolorze RAL z przeszkleiem z bezpieczego, hartowaego, lamiowaego szkła. AL3 AL4 Drzwi stalowe z wąską szybą-wizjerem lub paoramiczym szkłem. A10 A20 Niskie drzwi stalowe bez przeszkleia, opcjoalie paoramiczie przeszkloe. A15 A25 Drzwi przeciwpożarowe z wąską szybą-wizjerem, opcjoalie paoramiczie przeszkloe. 24 EI60 EI60G Pael sterowaia umieszczoy jest w jedej płaszczyźie z drzwiami Nowoczese paoramicze drzwi alumiiowe

25 FRONTY DRZWIOWE Odpowiedie dla typu CibesA5000/A7000 AL3 AL4 A10 A20 Swiatło drzwi 900x x x x2000 Wymiary przeszkleia 729x x921 Materiał Aodowae alumiium Stal 729x x x1450 Wykończeie/ Kolor Aodowae alumiium RAL 9016 RAL9016 Wbudoway domykacz Tak Tak Tak Tak Wbudoway otwieracz Nie Nie Tak Tak Uchwyt Miejsce a szafę sterową Możliwość zmiay wymiaru Zitegroway ze Przykręcay skrzydłem drzwi Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Stadardowe drzwi stalowe A20 FRONTY DRZWIOWE Odpowiedie dla typu A5000 A8000 A5000/A7000/A8000 A9000 A25 Drzwi połówkowe** A15 Drzwi połówkowe** A30 A40 EI60* EI60G* Automatycze Swiatło drzwi 1300x x x x x2100 Wymiary przeszkleia 665x717 Nie 846x x x x Materiał Stal Wykończeie/Kolor RAL9016 RAL 7004/7024 Wbudoway domykacz Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Wbudoway otwieracz Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak Uchwyt Przykręcay - Miejsce a szafę sterową Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Możliwość zmiay wymiaru Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie *Drzwi przeciwpożarowe ** Wysokość podoszeia < 3 m 25 Uikaly, autorski desig drzwi alumiiowych AL3 i AL4 Paoramicze przeszkleie ze szkła bezpieczego Pełej wysokośc pael drzwiowy Aodowae alumiium Stadardowe drzwi stalowe A20 Paoramicze przeszkleie Uchwyty z aodowaego alumiium Lakierowae proszkowo (RAL 9016) Wysokość do 2400 mm (opcja)

26 Stadardowe wymiary platform dostosowae do wymogów dla budyków publiczych i komercyjych Rozmiary stadardowych platform, mm Cibes A4000 Stadardowy wymiar Otwór w stropie: 1200X960 Platforma: 800X830 Cibes A5000/Cibes A7000 Stadardowy wymiar Otwór w stropie: 1400X1630 Platforma: 1000X Cibes A5000/Cibes A7000 Stadardowy wymiar Otwór w stropie:1500x1630 Platforma:1100X1500 Cibes A5000 Stadardowy wymiar Otwór w stropie: 1500X1760 Platforma: 1100X1630 Rozmiary platform Cibes

27 Rozmiar platform semi stadard, mm Cibes A5000 Stadardowy wymiar Otwór w stropie: 1200X1380 Platforma: 800X1220 Cibes A5000/Cibes A7000 Stadardowy wymiar Otwór w stropie: 1300X1630 Platforma: 900X Cibes A5000 Stadardowy wymiar Otwór w stropie: 1400X1430 Platforma: 1000x1270 Cibes A5000 Stadardowy wymiar Otwór w stropie:1500x1530 Platforma: 1100X

28 Drzwi połówkowe, przejazd a wprost. 2 przystaki. * Drzwi połówkowe, przejazd kątowy. 2 przystaki. * Drzwi połówkowe, drzwi po tej samej stroie. 2 przystaki. * Drzwi peła wysokość, drzwi po tej samej stroie 2 przystaki. Drzwi peła wysokość, przejazd a wprost. 2 przystaki. Drzwi peła wysokość, przejazd kątowy. 2 przystaki. 28 Drzwi peła wysokość, przejazd a wprost. 3 przystaki. Drzwi peła wysokość, przejazd kątowy i a wprost. 3 przystaki. Drzwi peła wysokość, po tej samej stroie. 3 przystaki. * Maks. wysokość podoszeia 3 m Przykład różych kofiguracji

29 Dae techicze Własość Cibes A4000 Cibes A5000 / A7000 Istalacja Wewętrza Wewętrza/Zewętrza Udźwig 300 kg 400k kg/500 kg Wysokość podoszeia Do 13 m Do 13 m Miimala wysokość górej kodygacji 2250 mm 2250 mm Podszybie bez stosowaia rampy 50 mm 50 mm Wymiar platformy (szer. x gł.) mm 800x830 mm 1000x1500/1100x1500/1100x1630 mm Wymiar szybu (szer. x gł.) mm 1160x x1520/1460x1520/1460x1650 mm Wymiar w stropie (szer. x gł.) mm 1200x960 mm 1400x1630/1500x1600/1500x1760 mm Maksymala ilość przystaków 4 6 Prędkość Maks. 0,15 m/s Maks. 0,15 m/s Szyb stadardowy* Paele stalowe RAL 9016 Paele stalowe RAL 9016 Uplasowaie drzwi Po jedej stroie, przelot, przelot pod kątem Po jedej stroie, przelot, przelot pod kątem Drzwi Wychyle wysokie i połówkowe Wychyle wysokie i połówkowe Światło drzwi 2000x700 mm 2000x900 mm Drzwi połówkowe (<3 m) 1100x700 mm 1100x900 mm Napęd Śrubowy - samohamowa śruba i akrętka Śrubowy - samohamowa śruba i akrętka System sterujący Mikrokomputerowy a bazie systemu Cabus Mikrokomputerowy a bazie systemu Cabus Zasilaie 400 VAC 3-fazy 50/60 Hz 16A ** 400 VAC 3-fazy 50/60 Hz 16A ** Moc silika 2.2kW 2.2kW Sterowaie Z podtrzymywaiem kaseta wezwań, bez - platforma Pomieszczeie maszyowi Nie Nie Z podtrzymywaiem kaseta wezwań, bez - platforma Certyfikat EN / MD 2006/42/EC EN / MD 2006/42/EC Kraj produkcji Szwecja Szwecja Zastosowaie * Przeszkloy szyb (opcja) ** Falowik (opcja) Cibes A4000 Cibes A4000 Cibes Cibes A5000 Cibes Cibes A Platformy dźwigowe firmy Cibes Lift umożliwiają dostępość dla wszystkich

30 Dae techicze Własość Cibes A9000 Cibes A8000 Istalacja Wewętrza Wewętrza Udźwig 630 kg 1000 kg Wysokość podoszeia Do 13 m Do 13 m Miimala wysokość górej kodygacji 2700 mm 2300 mm Podszybie bez stosowaia rampy 100 mm 130 mm Wymiar platformy/kabiy (szer. x gł.) mm 1100x1400 (wys. kabiy=2200) 1405x1980 (1105x2180/1405x2480) mm Wymiar szybu (szer. x gł.) mm 1735x1730 mm*** / 1735x1920 mm**** 1825x2080 (1525x2280/1825x2580) mm Wymiar w stropie (szer. x gł.) mm 1775x1800 mm / 1775x2040 mm 1855x2110 (1555x2310/1855x2610) mm Maksymala ilość przystaków 6 6 Prędkość Maks. 0,15 m/s Maks. 0,15 m/s Szyb stadardowy* Paele stalowe RAL 9016 Paele stalowe RAL 9016 Uplasowaie drzwi Po jedej stroie, przelot Po jedej stroie, przelot, przelot pod kątem Drzwi Automatycze suwae Wychyle wysokie Światło drzwi 2100x900 mm 2000x1300 mm Drzwi połówkowe (<3 m) - - Napęd Śrubowy - samohamowa śruba i akrętka Śrubowy - samohamowa śruba i akrętka System sterujący Mikrokomputerowy a bazie systemu Cabus Mikrokomputerowy a bazie systemu Cabus Zasilaie 400 VAC 3-fazy 50/60 Hz 16A falowik 400 VAC 3-fazy 50/60 Hz 16A falowik Moc silika 4.0kW 4.0kW Sterowaie Z podtrzymywaiem Z podtrzymywaiem kaseta wezwań, bez - platforma Pomieszczeie maszyowi Nie Nie Certyfikat MD 2006/42/EC MD 2006/42/EC Kraj produkcji Szwecja Szwecja Zastosowaie * Przeszkloy szyb (opcja) ** Falowik (opcja) *** Drzwi a jedej stroie **** Przejazd a wprost 30 Cibes A9000 Cibes A8000 Cibes A8000

31 Cibes S200 Cibes S300 Cibes B1000 Wewętrza/Zewętrza Wewętrza/Zewętrza Wewętrza/Zewętrza 300 kg 300 kg 300 kg Do 15 m Do 15 m Do 3 m 1800 mm 1800 mm 2250 mm 0 mm 0 mm 0 mm 800x1250 mm 800x1000 mm 1050x1450 (105 50x1650)mm 1300x1580/1300x1580/1300x1580 mm Maks. 0,15 m/s Maks. 0,15 m/s Maks. 0,06 m/s RAL 9016 RAL 9006 Paele stalowe RAL 9007/galwaizowae Przelot Przelot a wprost i pod kątem Przelot a wprost i pod kątem - - Typ saloo x900 mm Zębatkowy Zębatkowy Śrubowy - samohamowa śruba i akrętka Mikrokomputerowy a bazie systemu Cabus Mikrokomputerowy a bazie systemu Cabus Stycziki 230 VAC 1-fazy 50 Hz, 10A 230VAC 1-fazy 50 Hz, 10A 400 VAC 3-fazy 50/60 Hz 16A 0.75kW 0.75kW 1.1kW Bez podtrzymywaia Bez podtrzymywaia Bez podtrzymywaia Nie Nie Zitegroway z szybem MD 2006/42/EC MD 2006/42/EC MD 2006/42/EC Szwecja Szwecja Szwecja Cibes S200 Cibes S300 Cibes B Cibes S300

32 B_C001.POL.12_ Prit: Sadvikes Tryckeri. Wybierasz schody czy widę? Platformy dźwigowe firmy Cibes Lift umożliwiają dostępość dla wszystkich Cibes Lift AB Utmarksväge 13 SE Gävle Swede Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

Drzwi dźwigowe. Nowoczesne panoramiczne drzwi aluminiowe. dla przestronnych wejść

Drzwi dźwigowe. Nowoczesne panoramiczne drzwi aluminiowe. dla przestronnych wejść Drzwi dźwigowe dla przestronnych wejść Przeszklone drzwi z anodowanego aluminium lub lakierowane proszkowo w dowolnym kolorze RAL z przeszkleniem z bezpiecznego, hartowanego, laminowanego szkła. AL3 AL4

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjna ochrona napędów

Perfekcyjna ochrona napędów Perfekcyja ochroa apędów Itelliget Drivesystems, Worldwide Services PL Ochroa powierzchi apędów NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Optymala pod każdym względem Tam gdzie powłoka

Bardziej szczegółowo

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI EAO Ekspert w dziedziie iterfejsów człowiek-maszya Zastosowaia w trasporcie pasażerskim Podzespoły i systemy HMI www. eao.com/catalogues EAO Parter dla przemysłu trasportowego Foto: SBB Systemy operacyje

Bardziej szczegółowo

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych profi-air 250 / 400 touch Nowoczese cetrale rekuperacyje do wetylacji pomieszczeń mieszkalych SYSTEMY ODWADNIAJĄ CE SYSTEMY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU Nowoczesa techologia

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI Z SILNIKAMI O GŁADKICH POWIERZCHNIACH 0,37 1,1 kw PL KOMPLETNE SYSTEMY NAPĘDOWE OD JEDNEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PLATFORMY CIBES

KARTA INFORMACYJNA PLATFORMY CIBES KARTA INFORMACYJNA PLATFORMY CIBES Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ELWIND Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 14 85-082 Bydgoszcz Tel. 052 / 325-49-80, fax: 052 / 325-49-85 oferty@elwind.pl www.elwind.pl

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do transportu osób i towarów

Urządzenia do transportu osób i towarów Urządzenia do transportu osób i towarów BRK, BRK-MAT, MyLift - Urządzenie (Dźwig) do podnoszenia osób lub osób i towarów wykonane zgodnie z Dyr. Maszynową 2006/42/EG oraz, posiadające badanie typu nr EG

Bardziej szczegółowo

PLATFORMY PODŁOGOWE. Model: X-S

PLATFORMY PODŁOGOWE. Model: X-S PLATFORMY PODŁOGOWE Model: X-S WER. 2/2011 PLATFORMY PODŁOGOWE Platformy podłogowe, model X-S to wyjątkowe urządzenia, które cieszą się ogromną popularnością z uwagi na to, że są prawie niewidoczne. Obiekty

Bardziej szczegółowo

Design dla każdego budynku

Design dla każdego budynku Design dla każdego budynku Design Funkcjonalność Niezawodność Funkcjonalność, niezawodność, połączone z nowoczesnym design - taki cel stawiamy sobie projektując i wytwarzając platformy dźwigowe. Proponujemy

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych.

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych. SafeTest 60 Prosty, solidy i ekoomiczy tester bezpieczeństwa elektryczego urządzeń medyczych. Rigel SafeTest 60 to solidy, iezawody, medyczy aalizator bezpieczeństwa elektryczego. Idealy do testowaia dużej

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie Kolektory słoecze Jede dach, jedo wzorictwo ideale dopasowaie Oferta waża od 01.0.010 Atrakcyjy wygląd i fukcjoalość VELUX od blisko 70 lat rozwija swoje produkty, zapewiając ich harmoije połączeie z architekturą

Bardziej szczegółowo

Typy i wykonanie łapaczy tłuszczy: ASIO

Typy i wykonanie łapaczy tłuszczy: ASIO ŁAPACZE TŁUSZCZY Tłuszcz w kaalizacji powoduje problemy zarówo mechaicze, czyli zarastaie rur, jak i higieicze zapach. Dalej powoduje też problemy w samym procesie czyszczeia w oczyszczaliach ścieków gdzie

Bardziej szczegółowo

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERWOAPLIKACJE DYNAMICZNE POZYCJONOWANIE Magazy wysokiego

Bardziej szczegółowo

Jeżeli w swoim projekcie planujesz dźwig...pomyśl o Aritco! Dźwigi platformowe do budynków publicznych oraz windy domowe do użytku prywatnego.

Jeżeli w swoim projekcie planujesz dźwig...pomyśl o Aritco! Dźwigi platformowe do budynków publicznych oraz windy domowe do użytku prywatnego. Jeżeli w swoim projekcie planujesz dźwig......pomyśl o Aritco! Dźwigi platformowe do budynków publicznych oraz windy domowe do użytku prywatnego. Windy platformowe i domowe Aritco jeszcze prostsze i oferujące

Bardziej szczegółowo

0,1 m/s. do 1,5 m (max. 2 przystanki) 0 mm. 800 x 1250 mm (przelot 180 ) / 900 x 1250 mm (przelot 90 )

0,1 m/s. do 1,5 m (max. 2 przystanki) 0 mm. 800 x 1250 mm (przelot 180 ) / 900 x 1250 mm (przelot 90 ) STRONA:1/6 Parametry Techniczne Napęd Udźwig Prędkość Wysokości podnoszenia Głębokość podszybia Rodzaj szybu Wymiary Sp x Gp Wymiary bramki Rodzaj bramki Moc silnika Zasilanie Maszynownia hydrauliczny

Bardziej szczegółowo

Po prostu lepiej. Systemy wsporników do instalacji i urzadzenń dachowych. www.bigfootsupport.com. www.bigfootsupport.com +44 (0)1323 844 355

Po prostu lepiej. Systemy wsporników do instalacji i urzadzenń dachowych. www.bigfootsupport.com. www.bigfootsupport.com +44 (0)1323 844 355 www.bigfootsupport.com Systemy wsporików do istalacji i urzadzeń dachowych PL Po prostu lepiej Królewski Istytut Architektów Brytyjskich (ag. Royal Istitute of British Architects, RIBA) zachęca, aby dążyć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie wind 42416100-6

Bardziej szczegółowo

ThyssenKrupp. ThyssenKrupp Elevator

ThyssenKrupp. ThyssenKrupp Elevator ThyssenKrupp Elevator ThyssenKrupp Nowa generacja dźwigów: synergy elastyczne, kompaktowe, ekonomiczne Niezależnie od tego czy planują Państwo nową inwestycję czy modernizację dźwigu, synergy to rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

D o s t ę p n o ś ć - p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę. S i l ve r

D o s t ę p n o ś ć - p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę. S i l ve r D o s t ę p n o ś ć - p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę Platformy pionowe S i l ve r Steppy Silver łatwy dostęp dzięki zastosowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości Platforma pionowa

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy. Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi, których własnością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse.

Oferta firmy. Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi, których własnością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse. Oferta firmy Niiejszy dokumet chroioy jest prawami autorskimi, których własością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse.com Architektura wętrz a tereie całego kraju Zakres aszych usług Nasza oferta

Bardziej szczegółowo

Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621

Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 28 94 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 Nazwa opracowania : Projekt szybu windowego

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana Technologia dla Przemysłu

Zaawansowana Technologia dla Przemysłu PL Świat Filtracji Zaawasowaa Techologia dla Przemysłu Przemysł Eergetyczy Istalacje w Budykach Huty Przemysł Papiericzy Filtry przemysłowe Dago & Dieethal Dago & Dieethal jest iezawodym parterem w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jeżeli w swoim projekcie planujesz dźwig...pomyśl o Aritco! Dźwigi platformowe do budynków publicznych oraz windy domowe do użytku prywatnego.

Jeżeli w swoim projekcie planujesz dźwig...pomyśl o Aritco! Dźwigi platformowe do budynków publicznych oraz windy domowe do użytku prywatnego. Jeżeli w swoim projekcie planujesz dźwig......pomyśl o Aritco! Dźwigi platformowe do budynków publicznych oraz windy domowe do użytku prywatnego. Windy platformowe i domowe Aritco jeszcze prostsze i oferujące

Bardziej szczegółowo

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych Napęd żaluzji: GEGER-GJ56..e z elektroiczym układem wyłączaia krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewętrzych EN FR ES T Orygiala istrukcja motażu i istrukcja eksploatacji Origial assembly ad operatig istructios

Bardziej szczegółowo

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2.

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2. Katarzya JARZYŃSKA ABB Sp. z o.o. PRODUKTY NISKONAPIĘCIOWE W INSTALACJI PV Streszczeie: W ormalych warukach pracy każdy moduł geeruje prąd o wartości zbliżoej do prądu zwarciowego I sc, który powiększa

Bardziej szczegółowo

VIGO - SYSTEM KOLUMNOWY

VIGO - SYSTEM KOLUMNOWY VIGO - SYSTEM KOLUMNOWY ELEMENTY SKŁADOWE 6 7 3 2 17 15 12 14 11 13 15 10 16 9 8 1 2 5 1 4 1 - Pio systemu kolumowego 2 - Maskowica do systemu kolumowego LED 3 - Maskowica do systemu kolumowego 4 - Zaślepka

Bardziej szczegółowo

Grupa Liebherr. Chłodziarki i zamrażarki

Grupa Liebherr. Chłodziarki i zamrażarki Grupa Liebherr Szeroki asortymet Grupa Liebherr jest jedym z ajwiększych a świecie producetów sprzętu budowlaego. Wysokiej jakości produkty i usługi Liebherr cieszą się uzaiem także w iych dziedziach.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych:

Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych: Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych: 1. Typ dźwigu Towarowo - osobowy, samoobsługowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szanowni Państwo,

Oferta. Szanowni Państwo, PHU Schodowa -Winda Hanna Wieczorek ul. Smolna 20/24 00-375 Warszawa Tel.: 664 992 381 502 819 625 Email: www.schodowa-winda.pl info@schodowa-winda.pl Oferta Szanowni Państwo, Nasza firma zajmuje się sprzedażą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WIŚNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.

WIŚNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji. Drzwi WIŚNIOWSKI to uniwersalne rozwiązanie do każdego domu. W zależności od funkcji jaką mają spełniać zewnętrzne, wewnętrzne, techniczne, szklane charakteryzują się świetnymi parametrami odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

DŹWIGI SAMOCHODOWE. Model: MCH

DŹWIGI SAMOCHODOWE. Model: MCH DŹWIGI SAMOCHODOWE Model: MCH DŹWIGI SAMOCHODOWE zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu transportu pionowego samochodów. Urządzenia są duże i wytrzymałe i mogą być wykorzystywane, jako dźwigi towarowo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne . infrastruktura edukacyjna Poddziałanie.. Szkolnictwo ogólne Szkoła: Zespół Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach SP PG Sieć bezprzewodowa drogą radiową połączona routerami Szt. 2 2 Okablowanie (od

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKIE CENTRUM TARGOWO - WYSTAWIENNICZE

BYDGOSKIE CENTRUM TARGOWO - WYSTAWIENNICZE OFERTA REKLAMY BYDGOSKIE CENTRUM TARGOWO - WYSTAWIENNICZE Bydgoskie Cetrum Targowo - Wystawieicze jest ajowocześiejszym obiektem wystawieiczokoferecyjym w województwie kujawsko - pomorskim. Został zaprojektoway

Bardziej szczegółowo

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel.(048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13. Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel.(048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13. Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11 s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel. fax (48) 367-18-13 Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11 Rysunki techniczne, wytyczne budowlane str. 2 z14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Dotknąć przed zakupem

Dotknąć przed zakupem TECHNIKA MATERIAŁY TECHNOLOGIE NR 2(4) VIII 2015 odwiedź as a www.torys.lubli.pl www.torys.eu Drodzy Czytelicy, Wkraczamy w powakacyją pełię sezou. Trudo jedozaczie stwierdzić, jaka obecie koiuktura jest

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

System sterowania RCF1 / RCH1 Do dźwigów elektrycznych z maszynownią i bezmaszynowni oraz hydraulicznych

System sterowania RCF1 / RCH1 Do dźwigów elektrycznych z maszynownią i bezmaszynowni oraz hydraulicznych System sterowania RCF1 / RCH1 Do dźwigów elektrycznych z maszynownią i bezmaszynowni oraz hydraulicznych Zalety sterowania RCF1 / RCH1 Kompletny system Kompletny system kontroli wind z całym wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ACO Tram. Kanały ACO Tram System zastrzeżony patentem

ACO Tram. Kanały ACO Tram System zastrzeżony patentem Kaały ACO Tram System zastrzeżoy patetem Dla lepszego podziału przestrzei miejskiej Ambicją wielkich aglomeracji jest zapewieie trwałej rówowagi pomiędzy potrzebą mobilości mieszkańców a ochroą ich środowiska

Bardziej szczegółowo

zehnder ab max. 11,5 bar max. 120 C... mm... mm... Ciśnienie robocze Temperatura robocza Wysokość Długość Model

zehnder ab max. 11,5 bar max. 120 C... mm... mm... Ciśnienie robocze Temperatura robocza Wysokość Długość Model zehder ab Opis zasilaie wode Grzejik łaziekowy podstawowy Zehder AB, z horyzotalymi, prostymi rurami okrągłymi i wertykalie usytuowaymi kolektorami zbiorczymi, połączoymi w jedolitą całość wysoce estetyczą

Bardziej szczegółowo

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Nasze osiągięcia wydaie 5, 2011 2 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Działalość firmy ZUK Stąporków S.A. specjalizuje się w produkcji urządzeń dla: Eergetyki cieplej Eergetyki zawodowej Eergetyki

Bardziej szczegółowo

LTS 6-NP., LTS 15-NP...LTS 25-NP. LTS 6-NP., LTS 15-NP...LTS 25-NP.

LTS 6-NP., LTS 15-NP...LTS 25-NP. LTS 6-NP., LTS 15-NP...LTS 25-NP. 19 9 9 LTS -NP., LTS 1-NP...LTS -NP. LTS -NP., LTS 1-NP...LTS -NP. [] LTS -NP., LTS 1-NP...LTS -NP. LTS -NP., LTS 1-NP...LTS -NP. LTS -NP, LTS 1-NP, LTS -NP LTSR, LTSR 1, LTSR -NP. LTSR, LTSR 1, LTSR -NP.

Bardziej szczegółowo

Kabiny dla tłumaczy Seria Silent 6300

Kabiny dla tłumaczy Seria Silent 6300 Kabiny dla tłumaczy Seria Silent 6300 Techniczna specyfikacja kabin dla tłumaczy firmy Audipack seria Silent 6300 Wymiary: Standardowe wymiary wewnętrzne Standardowe wymiary zewnętrzne Wysokość kabiny

Bardziej szczegółowo

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel (048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13 www.radon.com.pl e-mail: biuro@radon.com.pl

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel (048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13 www.radon.com.pl e-mail: biuro@radon.com.pl s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel fax (48) 367-18-13 www.radon.com.pl e-mail: biuro@radon.com.pl Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 12.H Rysunki techniczne, wytyczne

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh Ixengo L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowych SKRZYDŁO DO 4 M 400 KG Solidny, wydajny i łatwy w montażu

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA PRODUKCJA / SPRZEDAŻ / DZIERŻAWA / MONTAŻ

OFERTA HANDLOWA PRODUKCJA / SPRZEDAŻ / DZIERŻAWA / MONTAŻ OFERTA HANDLOWA PRODUKCJA / SPRZEDAŻ / DZIERŻAWA / MONTAŻ Wydaie 2 / 2015 TYTUŁY ZESZYTÓW TEMATYCZNYCH KATALOGU TECHNICZNEGO SYSTEMY ZBROJENIA BETONU ŁĄCZNIKI BALKONOWE SPRZĘT BUDOWLANY SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGOWY SPALIN KOMINOWYCH TYP WWSK

WYCIĄGOWY SPALIN KOMINOWYCH TYP WWSK WENTYLATOR WYCIĄGOWY SPALIN KOMINOWYCH TYP WWSK Wprowadzeie W skład każdej istalacji grzewczej gdzie źródłem ciepła jest paliwo stałe (węgiel, koks, drewo, biomasa pelety itd.) wchodzą takie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kombajny zbożowe serii C 5270 C 5270 C-AL 6300 C 6300 C-AL

Kombajny zbożowe serii C 5270 C 5270 C-AL 6300 C 6300 C-AL Kombajy zbożowe serii C 5270 C 5270 C-AL 6300 C 6300 C-AL Kombajy zbożowe FENDT serii C: Nowoczesa budowa W kombajach zbożowych FENDT serii C zastosowao ajowszą techologię, umożliwiającą osiągięcie maksymalej

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie odginane BINDAX

Zbrojenie odginane BINDAX PRODUKTY 5 Oferta hadlowa SYSTEMY ZBROJENIA BETONU Zbrojeie odgiae BINDAX Zbrojeie odgiae BINDAX służy do wykoywaia pioowych i poziomych połączeń elemetów kostrukcji żelbetowych betoowaych etapowo oraz

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

MODEL: DH (dźwig dla osób niepełnosprawnych i nie tylko) Wer

MODEL: DH (dźwig dla osób niepełnosprawnych i nie tylko) Wer STRONA:1/6 Parametry Techniczne Napęd Udźwig Prędkość Wysokość podnoszenia Głębokość podszybia Wysokość nadszybia Wymiary szybu Szyb Wymiary kabiny Drzwi przystankowe Drzwi kabinowe Moc silnika Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów TZ/350000/271/02-I/2015 Rzeszów, 18-08-2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na,,wymianę dźwigu osobowego w budynku

Bardziej szczegółowo

podejœcia kanalizacyjne poziom kanalizacyjny

podejœcia kanalizacyjne poziom kanalizacyjny Kaalizacja wewętrza wywiewka podejœcia kaalizacyje poziom kaalizacyjy pio kaalizacyjy ŚCIEKI W DOMU Myjemy siê, sprz¹tamy, przygotowujemy posi³ki, czyli korzystamy z przyborów saitarych, takich jak: waa,

Bardziej szczegółowo

zehnder metropolitan - wersja horyzontalna zehnder metropolitan - wersja wertykalna Przegląd zawartości Dane techniczne Schematy złącz

zehnder metropolitan - wersja horyzontalna zehnder metropolitan - wersja wertykalna Przegląd zawartości Dane techniczne Schematy złącz Przegląd zawartości Przegląd modeli Opis produktu abele ceowe Dae techicze Schematy złącz zehder metropolita - wersja horyzotala - wariat poziomy - płaski frot - szeroka paleta modeli 6 7 8 8 0 zehder

Bardziej szczegółowo

Regulacja. Regulator temperatury G24

Regulacja. Regulator temperatury G24 Regulacja Regulator temperatury G24 Regulator temperatury G24 Precyzja Gammaflux, światowy lider w braży regulatorów temperatury i regulatorów kaskadowych, przedstawia koleją geerację urządzeń do regulacji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH Wiadomości ogóle Katedra Iżyierii Komputerowej i Elektryczej 2 WSTĘP. Charakterystyka i opis techiczy staowiska laboratoryjego. Ćwiczeia laboratoryje

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 8.07.2013 r.

Projekt z dnia 8.07.2013 r. Projekt z dia 8.07.2013 r. Rozporządzeie Miistra Trasportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub

Bardziej szczegółowo

Wallace & Tiernan Analizator/Kontroler serii SFC Stała analiza parametrów wody

Wallace & Tiernan Analizator/Kontroler serii SFC Stała analiza parametrów wody Wallace & Tiera Aalizator/Kotroler serii SFC Stała aaliza parametrów wody Ogóle Aalizator Wallace & Tiera serii SFC jest przezaczoy do ieprzerwaej kotroli róŝorodych parametrów i aalizy jakości wody. MoŜe

Bardziej szczegółowo

Elektra - C/F/V/H Wytrzymałe nagrzewnice do bardzo wymagających zastosowań

Elektra - C/F/V/H Wytrzymałe nagrzewnice do bardzo wymagających zastosowań 3 3-15 kw Grzałki elektryczne 14 modele(i) Elektra - C/F/V/H Wytrzymałe nagrzewnice do bardzo wymagających zastosowań Zastosowanie Elektra to seria nagrzewnic przeznaczonych do pracy w wymagających warunkach.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, TECHNIKA MATERIAŁY TECHNOLOGIE NR 2 XII 2014. odwiedź nas na www.torys.lublin.pl www.torys.eu

Drodzy Czytelnicy, TECHNIKA MATERIAŁY TECHNOLOGIE NR 2 XII 2014. odwiedź nas na www.torys.lublin.pl www.torys.eu TECHNIKA MATERIAŁY TECHNOLOGIE NR 2 XII 2014 odwiedź as a www.torys.lubli.pl www.torys.eu Polski producet okuć obwiediowych i zamków SPIS TREŚCI Samozamykacz przepisowy 2 Dwadzieścia lat mięło 3 Zamek

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5.

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5. SPIS TREŚCI CEŚĆ ELEKTRYCNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PREDMIOT OPRACOWANIA 3. AKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICNY 4.1 asilaie budyku 4.2 Wewętrza liia zasilająca WL 4.3 Rozdzielica główa RG 4.4 Istalacje

Bardziej szczegółowo

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Promiennik jednopanelowy do biur, sklepów itp.

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Promiennik jednopanelowy do biur, sklepów itp. Elztrip 00 Elztrip 00 Promiennik jednopanelowy do biur, sklepów itp. 3 modele(i) 3 600 1500 W Zastosowanie Promiennik 00 służy do ogrzewania kompleksowego i uzupełniającego, a także chroni przed przeciągami

Bardziej szczegółowo

Platforma przyschodowa o torze krzywoliniowym

Platforma przyschodowa o torze krzywoliniowym Elevator Equipment Sp. z o.o. ul. Śliwkowa 4, 31-982 Kraków tel. 0048 12 643 80 23, fax. 0048 12 396 50 28 e-mail: biuro@elevator.pl www.elevator.pl Platforma przyschodowa o torze krzywoliniowym strona

Bardziej szczegółowo

Maty antyzmęczeniowe i maty bezpieczeństwa. www.znakowanie.pl

Maty antyzmęczeniowe i maty bezpieczeństwa. www.znakowanie.pl Maty atyzmęczeiowe i maty bezpieczeństwa Wypróbuj maty przez 14 di za DARMO! www.zakowaie.pl z a k u j e m y i z a b e z p i e c z a m y, a b y ś p r a c o w a ł b e z p i e c z i e Zmiejszeie ryzyka utraty

Bardziej szczegółowo

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości Zagadieia akustycze w projektowaiu Jacek NURZYŃSKI Kraków 20 Dźwięk, fala akustycza, hałas Dźwięk; rozprzestrzeiające się falowo drgaie akustycze Drgaie akustycze; ruch cząsteczek ośrodka spręŝystego względem

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie drzwi WIŚNIOWSKI

Witamy w świecie drzwi WIŚNIOWSKI Drzwi WIŚNIOWSKI Witamy w świecie drzwi WIŚNIOWSKI Produkujemy z pasją od 25 lat. Marka WIŚNIOWSKI pochodzi od nazwiska jej Założyciela i Właściciela Andrzeja Wiśniowskiego. Jego marzenie o funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE ROZDZIAŁ 8 Strona 1 SPIS TREŚCI D... 3 DA 01 Dźwig osobowy... 5 DA 03 Dźwig osobowy... 6 Strona 2 D UWAGA: Wszystkie podane marki i firmy referencyjne oznaczają standard technologii wykonania. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

Platformy schodowe V64 z prostoliniowym torem jazdy V65 z krzywoliniowym torem jazdy

Platformy schodowe V64 z prostoliniowym torem jazdy V65 z krzywoliniowym torem jazdy A c c e s s i b i l i t y p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę Platformy schodowe V64 z prostoliniowym torem jazdy V65 z krzywoliniowym torem jazdy V64 Pełne bezpieczeństwo i łatwość dostępu do wszystkich

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem System zarządzaia magazyem Warehouse & DISTRIBUTION Efektywe zarządzaie magazyem Cosafe Logistics dostarcza rozwiązaia dopasowae do potrzeb aszych klietów. Pomagamy zmiejszyć koszty operacyje i uzyskać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót dotyczących WYMIANY DŹWIGU SZPITALNEGO DO TRANSPORTU PIONOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU CHIRURGII SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa i montaŝ dwóch platform przyschodowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w ramach zadania Nadbudowa kondygnacji budynku Zespołu Szkół nr 45 ul.

Bardziej szczegółowo

5-lecie. Tworzywa SIMONA do wykładania zbiorników. Kliknij tutaj! informacje SIMONA AG 2/2012

5-lecie. Tworzywa SIMONA do wykładania zbiorników. Kliknij tutaj! informacje SIMONA AG 2/2012 SMONA oferuje szeroki program materiałów do wykładaia zbiorików stalowych oraz do kostrukcji warstwowych GK. Różorode środki adające przyczepość tworzą optymaly pomost mechaiczy pomiędzy wykładzią a materiałem

Bardziej szczegółowo

Seria HAL. Szeroki zakres testerów dla produkcji.

Seria HAL. Szeroki zakres testerów dla produkcji. Seria HAL Szeroki zakres testerów dla produkcji. Seria HAL to wszechstroe testery bezpieczeństwa oferujące iezwykły poziom dopasowaia i fukcjoalości by drastyczie zwiększyć jakość i produktywość testów

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Elektra. Nagrzewnica Elektra. Wytrzymałe nagrzewnice do bardzo wymagających zastosowań. Specyfikacja produktu

Nagrzewnica Elektra. Nagrzewnica Elektra. Wytrzymałe nagrzewnice do bardzo wymagających zastosowań. Specyfikacja produktu Nagrzewnica Elektra Wytrzymałe nagrzewnice do bardzo wymagających zastosowań 3 14 modele(i) 3-15 kw Grzałki elektryczne Zastosowanie Elektra to seria nagrzewnic przeznaczonych do pracy w wymagających warunkach.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR:.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE CZYNNOŚĆ NR: 74 WINDY TECHNOLOGIA WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU

ZAŁĄCZNIK NR:.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE CZYNNOŚĆ NR: 74 WINDY TECHNOLOGIA WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU ZAŁĄCZNIK NR:.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE CZYNNOŚĆ NR: 74 WINDY TECHNOLOGIA WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU - Urządzenia windowa musza być wykonane zgodnie ze specyfikacja techniczną; - Dostawa urządzeń

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-MultiCargo MC

Opis serii: Wilo-MultiCargo MC Opis serii: -MultiCargo MC H/m 5 -MultiCargo MC 3../.. 3 1 MC 35 MC 3 MC 5 MC Budowa Samozasysające wielostopiowe pompy wirowe Zastosowaie Zaopatrzeie w wodę Zraszaie Nawadiaie i podlewaie Wykorzystaie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania pod budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania pod budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU BUDOWLANEGO PLATFORMY DŹWIGOWEJ ORAZ PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zespół Szkół na osiedlu Siejnik w Olecku 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

platformy dla niepełnosprawnych Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. w Bolęcinie

platformy dla niepełnosprawnych Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. w Bolęcinie www.fudbolecin.pl platformy dla niepełnosprawnych Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. w Bolęcinie O FIRMIE Stoi za nami blisko 50 lat doświadczeń w projektowaniu i produkcji urządzeń dźwigowych dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

Windy platformowe Aritco

Windy platformowe Aritco Katalog produktów Windy platformowe Aritco Aritco 7000, Aritco 9000 2014 Kolekcja Aritco Prime uniwersalne windy dla niepełnosprawnych. Ten katalog jest przeznaczony dla naszych partnerów na świecie. Zawiera

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki Katalog Produktów OGÓLNY Uszczelieia do urządzeń wirujących Uszczelieia spoczykowe Uszczelieia do hydrauliki siłowej i peumatyki Smary i chemia przemysłowa Powłoki kompozytowe Dostarczamy wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczeia: Obróbka skrawaiem i arzędzia Frezowaie Numer ćwiczeia: 5 1. Cel ćwiczeia Celem ćwiczeia jest pozaie odmia frezowaia, parametrów skrawaia,

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

System ścian działowych

System ścian działowych System ścian działowych 02 03 Harmonia Tworzymy przyjazną, otwartą przestrzeń dla dobrej atmosfery pracy. Elegancja i uporządkowana forma wnętrza umożliwia efektywne i twórcze myślenie. Służymy naszą wiedzą

Bardziej szczegółowo