Typy i wykonanie łapaczy tłuszczy: ASIO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Typy i wykonanie łapaczy tłuszczy: ASIO"

Transkrypt

1 ŁAPACZE TŁUSZCZY Tłuszcz w kaalizacji powoduje problemy zarówo mechaicze, czyli zarastaie rur, jak i higieicze zapach. Dalej powoduje też problemy w samym procesie czyszczeia w oczyszczaliach ścieków gdzie tłuszcz pogarsza własości sedymetacyje osadu a w astępstwie tego pogarsza sprawość oczyszczali oraz parametry wody a odpływie. Łapacz tłuszczy służy do wytrąceia i przechwyceia tłuszczy, które odpływają w wodach ściekowych z kuchi, jadłodaji oraz zakładów mięsych aby uchroić kaalizację i ie urządzeia sieci kaalizacyjej przed zarastaiem albo zalepiaiem. Firma Asio produkuje wiele różych typów łapaczy tłuszczy. Wybór optymalego urządzeia zależy od typu tłuszczy, ich ilości i wielkości apływu wód ściekowych. Dla przykładu dla małych apływów urządzeia mogą być proste, które z założeia mają miejszą sprawość i odwrotie dla większej ilości ścieku zaleca się urządzeia z wyższą sprawością co ozacza rówież owocześiejszą techologię i kostrukcję. Łapacze tłuszczy są skostruowae zgodie z ormą EN z materiału PP, PE oraz stali ierdzewej. Wyroby te są ozaczoe zakiem zgodości CE. Q 01 D RTIFICATE y i wykoaie łapaczy tłuszczy: CE ASIO ER/R prostopadłościey przezaczoy do posadowieia w grucie UA FR prostopadłościey przezaczoy do postawieia w pomieszczeiu LIT Y 90 ISO EO/PB okrągły, dwupłaszczowy przezaczoy do osadzeia w ziemi EO/PB/SV okrągły, dwupłaszczowy przezaczoy do osadzeia w grucie poiżej wody grutowej FOZ/MANUAL łapacz z mechaiczym urządzeiem do odpompowywaia tłuszczu, zdalym płukaiem wyposażoym w mauale sterowaie /AUTO uzupełieie poprzediego typu o pełą programowala automatykę -jest przezaczoy do postawieia w pomieszczeiu Dobór łapacza tłuszczy wg ilości wydawaych dań dzieie. Dla orietacji moża dobierać łapacze tłuszczy w astępujący sposób: do 200 posiłków...wielkość NS 2 od 200 do 400 posiłków...wielkość NS 4 od 400 do 600 posiłków...wielkość NS 7 NOWOCZESNE, JAKOŚCIOWE I EKOLOGICZNE PRODUKTY

2 ŁAPACZ TŁUSZCZY ER/FR ER prostopadłościey do osadzeia w grucie Jest zaprojektoway do wpięcia w kaalizację zewętrzą i zakopaia do grutu. Ich kostrukcja umożliwia posadowieie a betoowej płycie deej a w przypadku w wersji samoośej bezpośredio zasypaia piaskiem bez obetoowaia (o ile łapacz jest ieajazdowy, umieszczoy w zieloym tereie i gdzie ie ma wysokiego poziomu wody grutowej). FR prostopadłościey do postawieia w pomieszczeiu Łapacz typu FR jest skostruoway do ustawieia w pomieszczeiu i wpięcia w kaalizację odpływową. Łatwo, szybko, ekologiczie i w wysokiej jakości! 2ER CERTIFICATED ASIO QUALITY ISO 9001 Wykres z przeprowadzoych obliczeń, które przeprowadzamy dla każdego typoszeregu urządzeń. WIDOK 2FR omiala [NS] ŁAPACZ TŁUSZCZU TYP ER DO OSADZENIA W ZIEMI Wymiary D x S x H rewizji apływu H (DN) Ho (DN) 1ER x 700 x (100) 720 (100) 80 2ER x 1000 x (100) 830 (100) 160 4ER x 1000 x (100) 830 (100) 200 5ER x 1000 x (125) 830 (125) 360 7ER x 1000 x (125) 830 (125) 440 8ER x 1500 x (150) 830 (150) ER x 1500 x (150) 880 (150) ER x 2000 x (200) 1100 (200) ER x 2000 x (200) 1100 (200) ER x 2000 x (200) 1100 (200) 1100 WIDOK ŁAPACZE TŁUSZCZU TYPU FR DO POSTAWIENIA W POMIESZCZENIU omiala [NS] Wymiary D x S x H zbiorików apływu H (DN) Ho (DN) 1FR x 750 x (100) 720 (100) 80 2FR x 750 x (100) 750 (100) 110 4FR x 750 x (100) 900 (100) 200 5FR x 750 x (125) 900 (125) 310 7FR x 1600 x (125) 1000 (125) 440 8FR x 1600 x (150) 1000 (150) FR x 1600 x (150) 1000 (150) 600 SPEŁNIAMY WYMAGANIA EUROPEJSKIEGO PRAWODAWSTWA

3 ŁAPACZ TŁUSZCZU EO/PB DWUPŁASZCZOWE WYKONANIE DO OSADZENIA NAD POZIOMEM WÓD GRUNTOWYCH Dwupłaszczowe łapacze tłuszczy są dostarczae jako urządzeia przezaczoe do zabetoowaia a miejscu budowy po włożeiu do wykopu a plastikowy szkielet jest tracoym szalukiem do wlaia mieszaki betoowej do przestrzei płaszcza. Po motażu (zabetoowaiu) ośość łapacza tłuszczu zapewioa jest przez zbrojoy beto a wodoszczelość zapewioa przez plastikowy szkielet. Dwupłaszczowa komora łapacza wyposażoa jest w zbrojeie tradycyje, które jest umocowae do plastikowej kostrukcji z zaprojektowaą grubością. Po istalacji łapacz jest wodoszczely w rozumieiu przepisów ormy CSN Zalety systemu zbiorików DWUPŁASZCZOWYCH: mała waga urządzeia (dostawa, osadzeie) betoowaie a budowie bez wykoywaia zbrojeia i szalowaia dokłade i prawidłowe zbrojeie przymocowae do plastikowego płaszcza 100 % ochroa betou przed korozją ze stroy agresywych wód podziemych 100 % wodoszczelość zbiorika 4EO/PB możliwość doboru grubości betoowej ściay do waruków dla daego miejsca, (stadardowo łapacze tłuszczy dostarczae są a statycze obciążeie ziemią przy osadzeiu a płycie do głębokości 5 m z możliwym ajazdem średiociężkiego trasportu samochodowego) omiala [NS] ŁAPACZ TŁUSZCZU TYPU...EO/PB DO OSADZENIA NAD POZIOMEM WÓD GRUNTOWYCH Średice zbiorików DN zbiorika H apływu H (DN) Ho (DN) Całkowita objętość betou [m 3 ] D / D1 D2 / D3 1EO 1 950/ ,54 2EO / ,81 4EO / ,41 5EO / ,62 7EO / ,97 8EO / ,08 10EO / / ,02 15EO / / ,1 20EO / / ,2 25EO / / ,7 4EO/PB 10EO/PB tere tere ZAPEWNIAMY WYSOKIE EKOLOGICZNE STANDARDY

4 ŁAPACZ TŁUSZCZY EO/PB/SV DWUPŁASZCZOWE WYKONANIE DO OSADZENIA POD POZIOMEM WÓD GRUNTOWYCH Kostrukcja zbiorika tego łapacza łączy wygody plastiku i betou. Dwupłaszczowy zbiorik wykorzystuje własość plastiku lekkość, wodoszczelość, odporość chemiczą a jedocześie utrzymuje zbrojeie i staowi międzypłaszcz do wypełieia betou. Po wybetoowaiu wewętrzego płaszcza zbiorika zyskuje statycze własości a apór ziemi (do głębokości 5 m) i obciążeie samochodami średio ciężkimi. Plastikowe ściay doskoale chroią betoową kostrukcję przed agresywością wód ściekowych jak i wód grutowych. Iowacyje rozwiązaie polega a połączeiu zalet kostrukcji zbiorików z plastiku i betou oraz elimiacje istotych wad: przesiąkliwość betou korozja betou w agresywym medium i koieczość dodatkowej izolacji zbiorika ograiczeie stosowaia plastiku ze względu a statykę jak rówież ie możliwość istalacji poiżej poziomu wód grutowych Łatwo, szybko, ekologiczie i w wysokiej jakości! 4EO/PB/SV miala [NS] ŁAPACZ TŁUSZCZU TYPU EO/PB/SV DO OSADZENIA POD POZIOMEM WÓD GRUNTOWYCH Średice zbiorików DN zbiorika H apływu H (DN) Ho (DN) Całkowita objętość betou [m 3 ] D2 / D3 D / D1 1EO 1 950/ ,73 2EO / ,09 4EO / ,85 5EO / ,15 7EO / ,61 8EO / ,78 10EO / / ,67 15EO / / ,9 20EO / / ,2 25EO / / ,9 4EO/PB/SV 10EO/PB/SV tere tere PROWADZIMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

5 AUTOMATYCZNY ŁAPACZ TŁUSZCZY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO LUB PÓŁAUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA Jedym z urządzeń, a które stale rośie popyt jest automatyczy łapacz tłuszczy. Chodzi o łapacz tłuszczy wykoay z plastiku lub stali ierdzewej z odpowiedimi ściaami wewętrzymi uzupełiay o system, który w sposób automatyczy lub półautomatyczy usuwa tłuszcze. Osad jest odpompoway a łapacz wyczyszczoy bez otwieraia urządzeia. Układ może zakończyć szybkozłączka do podłączeia wozu aseizacyjego, która jest wyprowadzoa a zewętrzą ściaę budyku. Te system używa się przede wszystkim tam gdzie otworzeie łapacza tłuszczu może spowodować problemy higieicze, jak p. restauracje, fast foody, caterig i zakłady mięse. W przypadku podwyższoych wymagań co do parametrów a odpływie moża uzupełić system o oczyszczaie biologicze, koagulacje, flotacje. W tych przypadkach trzeba rozsądzić czy efekt uzyskay poprzez przechwyceie kilku gramów tłuszczu w roku uzasadia zacze podwyższeie akładów a eksploatację. Obiżeie kocetracji zawiesiy ogólej opłaci się u tych producetów u których szybko rośie ilość wód ściekowych, a co za tym idzie rówież końcowy bilas zaieczyszczeń. W tych przypadkach wygode może być zastosowaie owych rozwiązań techologiczych takich jak p. filtr SFT. logiczie Łatwo, szybko, eko i! ośc jak iej i w wysok Automatyczy łapacz tłuszczy wykoaie ze stali ierdzewej D RTIFICATE CE ASIO Q UA 01 LIT Y ISO 90 Automatyczy łapacz tłuszczy wykoaie z plastiku AUTOMATYCZNY ŁAPACZ TŁUSZCZY Z USUWANIEM OSADÓW omiala [NS] Wymiar Ø / LxB komory H Mi. średica rury DN apływu H (DN) Ho (DN) Całkowita objętość [m3] 2FOZ 2 Ø ,1 4FOZ 4 Ø ,2 5FOZ 5 Ø ,8 7FOZ 7 Ø ,8 8FOZ 8 Ø ,2 10FOZ x ,25 15FOZ x ,7 INNOWACJE I ROZWÓJ NOWYCH PRODUKTÓW

6 AUTOMATYCZNY ŁAPACZ TŁUSZCZY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO LUB PÓŁAUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA SPOSÓB WYMIAROWANIA Rura ssąca WIDOK Przyłacze wody Odpowietrzik SCHEMAT TECHNOLOGICZNY Rozdzielacz elektryczy Odpowietrzik Przyłacze wody PRZEKRÓJ D ASIO UA Q Rozdzielacz elektryczy MAR Agecy ul. Nefrytowa 46, Łódź, Polska RTIFICATE CE Komora do odbioru prób 01 prited 08/2009 Wóz aseizacyjy Rura ssąca LIT Y ISO 90 giczie Łatwo, szybko, ekolo ci! oś jak j kie so i w wy tel./fax: , kom:

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki Katalog Produktów OGÓLNY Uszczelieia do urządzeń wirujących Uszczelieia spoczykowe Uszczelieia do hydrauliki siłowej i peumatyki Smary i chemia przemysłowa Powłoki kompozytowe Dostarczamy wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH EPIC B2134, J3412, X71 kwiecień 2011 Katalog produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Solutions for Essentials Spis treści Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

taka oczyszczalnia Rożne oczyszczalnie, różne procesy Katarzyna Umiejewska Jaki grunt i działka,

taka oczyszczalnia Rożne oczyszczalnie, różne procesy Katarzyna Umiejewska Jaki grunt i działka, 22 Katarzyna Umiejewska Jaki grunt i działka, taka oczyszczalnia Rożne oczyszczalnie, różne procesy Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na procesach mechanicznego, biologicznego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Tiefbau galabau aquabau sportbau CENNIK 2012

Tiefbau galabau aquabau sportbau CENNIK 2012 Tiefbau gaabau aquabau sportbau CENNIK 2012 Separatory I REULATORY obowiązuje od 01.04.2012 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAbau AQUAFIX Separatory betonowe 8 Separatory staowe duża przepustowość 20

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki Weho. Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)

Zbiorniki Weho. Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) Zbiorniki Weho Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) Informacje ogólne WH Pipe Poland należy do fińskiej Grupy WH Pipe, jednego z czołowych producentów rur i systemów do wodociągów i kanalizacji.

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

Wszystkie kotły są objęte serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Wszystkie kotły są objęte serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Firma P.H.U.P MIRMAOL Beata Woźna 63-300 Pleszew ul. Mieszka I 7 / 24 jest bezpośrednim producentem najbardziej znanych i cenionych pleszewskich ekologicznych kotłów C.O. Jesteśmy firmą pokoleniową. Kontynuujemy

Bardziej szczegółowo