ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK"

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK Opole, marzec 2004

2 CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2003 ROK 2 2

3 MARZEC 2004 I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2003 ROK Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr III/20/2002 z 30 grudnia 2002 r. został uchwalony budżet województwa na 2003 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie zł i plan wydatków na poziomie zł. Deficyt budżetowy w wysokości zł zaplanowano do sfinansowania kredytem długoterminowym, z tym, że w związku ze spłatami rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do sfinansowania wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości zł. DOCHODY Plan dochodów budżetowych w trakcie 2003 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 36,3% i na dzień 31 grudnia wynosił zł. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł, tj. o 61,7% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę zł tj. o 29,0% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o zł i na dzień 31 grudnia wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a\ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: - drogowa część subwencji ogólnej o kwotę zł - oświatowa część subwencji ogólnej o kwotę zł b\ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. o kwotę zł c\ zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł d\ zmniejszono plan dochodów z tytułu wyrównawczej części subwencji ogólnej o kwotę zł 2.Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 3 3

4 3. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: - drogowa część subwencji ogólnej o kwotę zł b/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę zł c/ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 4. Sejmiku Województwa Opolskiego nr X/92/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: - oświatowa część subwencji ogólnej o kwotę zł b/ plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę zł c/ plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę zł 5. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XII/114/2003 z dnia 23 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę zł b/ zwiększono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę zł c/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę zł d/ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł e/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę zł 6. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XIV/123/2003 z dnia 18 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę zł 7. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XV/133/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę zł b/ zmniejszono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę zł c/ zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę zł d/ zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł e/ zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę zł f/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę zł 4 4

5 g/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 200 zł h/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę zł i/ zwiększono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę zł j/ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: oświatowa część subwencji ogólnej o kwotę zł k/ zwiększono plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym; a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym: - dotacja na zakup pojazdu szynowego o kwotę zł - dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę zł b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Kontrakcie Województwa Opolskiego, pod nazwą Kształcenie młodzieży wiejskiej bezrobotnej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych rolniczych. c/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, d/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł ( dotacja na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Opolu ) 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 165/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na wzmocnienie administracji polityki regionalnej w Województwie Opolskim w ramach funduszu PHARE, o kwotę zł. 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja z Gminy Dobrodzień i Gminy Rudniki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja z Gminy Izbicko z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 5 5

6 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 293/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Program Rozwoju Onkologii w województwie opolskim realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego), b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy) c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Niemodlin i Kluczbork z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 312/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacja celowa z Gminy Dobrzeń Wielki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł z przeznaczeniem na roboty inwestycyjne w SPZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup. 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 328/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę zł. - dotacja przeznaczona na usuwanie skutków powodzi tj. na zadania realizowane przez Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł: - rozbudowa obiektu przy ul. Piastowskiej 14 ( Ostrówek) w Opolu na potrzeby szkoleniowo-konferencyjne i administracyjne Samorządu Województwa Opolskiego ( zadanie 1.2-6) kwota zł, - rozwój bazy materialnej i dydaktycznej dla kształcenia młodzieży na poziomie wyższym zawodowym ( zadanie 1.1-1) kwota zł, - rozwój bazy szkoleniowej dla potrzeb kształcenia ustawicznego ( zadanie 1.2-3) -kwota zł, - odbudowa w 1/3 dawnego trzeciego skrzydła Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku ( zadanie 6.1-2) kwota zł. b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Strzelce Opolskie z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli, 6 6

7 d/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Olesno z przeznaczeniem na budowę chodnika i kanalizacji w ciągu drogi woj. Nr Zarządu Województwa Opolskiego nr 381/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje na realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę zł. 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Leśnica na budowę chodnika na drodze wojewódzkiej. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej o kwotę zł Dotacja na dofinansowanie XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych. 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Namysłów na budowe chodnika i kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej, b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 312 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 554/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych realizowanych przez samorząd województwa o kwotę zł. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł. Dotacja na realizację zadania Phare 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Kędzierzyn- Koźle z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 588/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gmin: Zdzieszowice i Ozimek na budowę chodnika, poszerzenia jezdni i kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej, 7 7

8 b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 617/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a / dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gmin: Biała, Dąbrowa, Leśnica z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 22. Zarządu Województwa Opolskiego nr 636/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł. w tym: - dotacja na usuwanie skutków powodzi w OCR Korfantów o kwotę zł - dotacja na usuwanie skutków powodzi w WBP Opole o kwotę zł -dotacja na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych o kwotę zł b/dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej, 23. Zarządu Województwa Opolskiego nr 669/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł Dotacja zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych. 24. Zarządu Województwa Opolskiego nr 677/2003 z dnia 2 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Głogówek na budowę chodnika i poszerzenie jezdni na drodze wojewódzkiej. 25. Zarządu Województwa Opolskiego nr 702/2003 z dnia 9 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł, w tym na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł w tym: - Opolska Izba Gospodarcza instytucją wspierającą rozwój regionalny zł - Promocja gospodarcza regionu w tym pasa rozwojowego wzdłuż autostrady A zł 8 8

9 26. Zarządu Województwa Opolskiego nr 713/2003 z dnia 16 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Pokój na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na program działań osłonowych w ochronie zdrowia. 27. Zarządu Województwa Opolskiego nr 740/2003 z dnia 26 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. 28. Zarządu Województwa Opolskiego nr 760/2003 z dnia 7 października 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł w tym: -realizacja zadania pn. Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego 29. Zarządu Województwa Opolskiego nr 768/2003 z dnia 13 października 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a)na zadania z zakresu administracji rządowej zł: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł Dotacja na zadanie modernizacja prawostronnego wału rzeki Odry na odcinku Kościerzyce- Stobrawa b/ na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego zł: -realizacja zadania pn. Utworzenie i prowadzenie Opolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej ds. rolnictwa w Łosiowie zł - realizacja zadania pn. Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora z Internetowym Systemem Informacyjnym przy ARO S.A zł - realizacja zadania pn. Kształcenie młodzieży wiejskiej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych rolniczych zł - realizacja zadania pn. Pozyskiwanie dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów oraz nowych umiejętności na zmieniającym się rynku pracy zł - realizacja zadania pn. Wojewódzka edukacyjna baza danych zł - realizacja zadania pn. Program Rozwoju Onkologii w woj. Opolskim zł - realizacja zadania pn. Ochrona wód rzeki Odry, zlewni wody Nysy Kłodzkiej, terenów wodonośnych dla miasta brzeg zł 9 9

10 - realizacja zadania pn. Dofinansowanie Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska zł - realizacja zadania pn. Dom aktywności wiejskiej w Spóroku zł 30. Zarządu Województwa Opolskiego nr 775/2003 z dnia 20 października 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Komprachcice na przebudowę drogi wojewódzkiej. 31. Zarządu Województwa Opolskiego nr 808/2003 z dnia 3 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. 32. Zarządu Województwa Opolskiego nr 828/2003 z dnia 17 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Prószków na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na program działań osłonowych w ochronie zdrowia. 33. Zarządu Województwa Opolskiego nr 841/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł w tym: - Dotacja z Gminy Pokój na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej zł - Dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w części budynku głównego SP ZOZ Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup zł b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł Dotacja celowa z przeznaczeniem na roboty geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie. c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym: - dotacja na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 934 zł - dotacja na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych 118 zł 34. Zarządu Województwa Opolskiego nr 858/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: 10 10

11 a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacje z gmin Krapkowice i Gogolin na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej 35. Zarządu Województwa Opolskiego nr 864/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego. WYDATKI Plan wydatków budżetowych w 2003 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 32,7% i na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił zł, w tym: plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł tj. o 61,7% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę zł, tj. o 25,7% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł (tj. 29,0 %)i na dzień 31 grudnia wynosił zł,, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o zł i na dzień 31 grudnia wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu urbanistyczno-architektonicznego Krasiejów o kwotę zł c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na uregulowanie zobowiązań likwidowanego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych o kwotę zł. 2. Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 3.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki majątkowe o kwotę zł w tym: - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł, - zakup sprzętu komputerowego dla Biura Ochrony Środowiska o kwotę zł, b/ wydatki bieżące o kwotę zł 11 11

12 w tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł wydatki Biura Ochrony Środowiska o kwotę zł. 4.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/63/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją przychodni OLK-a o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie zobowiązań likwidowanych Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu. 5. Sejmiku Województwa Opolskiego nr X/92/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ wydatki bieżące o kwotę zł Pokrycie zobowiązań przejętych przez województwo po zlikwidowanym Wojewódzkim Biurze geodezji i Terenów Rolnych b/ rezerwę ogólną o kwotę zł 6. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XI/98/2003 z dnia 5 września 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono plan wydatków na dotację dla Regionalnego Funduszu Pożyczkowego o kwotę zł 7. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XII/114/2003 z dnia 23 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: - zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł - zwiększono wydatki bieżące na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych ZNSM w Opolu o kwotę zł - zwiększono plan wydatków bieżących na sfinansowanie budowy obiektu stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie o kwotę zł - zwiększono wydatki majątkowe na roboty termomodernizacyjne w kompleksie budynków MSZ w Opolu o kwotę zł - zwiększono wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę zł w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 8. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XIV/123/2003 z dnia 18 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/wydatki majątkowe ZDW w Opolu zakup samochodu o kwotę zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Polskiej Cerekwi o kwotę zł 9. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XV/133/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ rezerwę celową o kwotę zł w tym: - Wkład własny w realizację projektu Opolski Program Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach PHARE ESC 2003 o kwotę zł - Wkład własny w realizację projektu "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Województwa Opolskiego" w ramach programu PHARE 2002 Spójność Społeczna I Gospodarcza w Województwie Opolskim oraz wkład własny w realizację Regionalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na Śląsku Opolskim o kwotę zł 12 12

13 b/ zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia w WOM w Opolu o kwotę zł c/ zwiększono plan wydatków na zadania, związane z aktywizacją zawodową społeczeństwa i zwiększeniem zatrudnienia, realizowane przez WUP w Opolu o kwotę zł w tym: -wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a) plan wydatków na zadania własne o kwotę zł, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup kolejowego pojazdu szynowego o kwotę zł - wydatki na realizację zadania zawartego w Kontrakcie Województwa Opolskiego (kształcenie młodzieży wiejskiej) o kwotę zł - dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę zł b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę zł, w tym: - dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę zł, c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 165/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki na wzmocnienie administracji regionalnej województwa w ramach funduszu PHARE o kwotę zł. 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 292/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla jednostek służby zdrowia z przeznaczeniem na zakup urządzenia do uzdatniania wody w Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Opolu o kwotę zł

14 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 293/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a) wydatki na realizację zadań własnych o kwotę zł, w tym: - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii na realizację zadania objętego Kontraktem o kwotę zł - wydatki na sfinansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu o kwotę zł b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę zł, w tym: - wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 312/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., w tym: dotację celową na pokrycie kosztów wykonania posadzki dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup otrzymaną z Gminy Dobrzeń Wielki o kwotę zł. 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 328/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. a) zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków powodzi o kwotę zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w związku z likwidacją Zakładu o kwotę zł. 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a) plan wydatków na zadania własne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego o kwotę zł, w tym: - remont obiektu przy ul. Piastowskiej 14 o kwotę zł - rozwój bazy materialnej i dydaktycznej w MSZ Opole o kwotę zł - rozwój bazy szkoleniowej w WOM Opole o kwotę zł - dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku na odbudowę dawnego trzeciego skrzydła muzeum o kwotę zł b) plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł, c) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę zł,w tym: - wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli 14 14

15 o kwotę zł - wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich o kwotę zł 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 381/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki na realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę zł 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 382/2003 z dnia 26 maja 2003 r:. a/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane prze Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dofinansowanie konferencji naukowych w kwocie zł. b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na remont obiektu zabytkowego Pod Kogutkiem w Rogowie Opolskim o kwotę zł. 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 383/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na wniesienie udziału własnego do uzyskanych środków na usuwania skutków powodzi w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie o kwotę zł. 22. Zarządu Województwa Opolskiego nr 432/2003 z dnia 04 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Gminy Ozimek na dofinansowanie utworzenia Muzeum przyrodniczopaleontologicznego w Krasiejowie o kwotę zł. 23. Zarządu Województwa Opolskiego nr 441/2003 z dnia 09 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę zł i zwiększono plan wydatków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej o kwotę zł. 24. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego na organizację XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych o kwotę zł 25. Zarządu Województwa Opolskiego nr 473/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach o kwotę zł na zakup pomp infuzyjnych. 26. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: 15 15

16 a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o kwotę 312 zł 27. Zarządu Województwa Opolskiego nr 554/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania własne związane z pokryciem kosztów realizacji zadania Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich realizowanego przez WUP w Opolu o kwotę zł. w tym: -wydatki bieżace zł - wydatki majątkowe zł b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 3 000zł 28. Zarządu Województwa Opolskiego nr 588/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ wydatki na zadania własne związane z dofinansowaniem ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę zł 29. Zarządu Województwa Opolskiego nr 617/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł 30. Zarządu Województwa Opolskiego nr 618/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na sfinansowanie prowadzonych prac przy wykopaliskach w Krasiejowie o kwotę zł. 31. Zarządu Województwa Opolskiego nr 636/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł. w tym: - wydatki na usuwanie skutków powodzi w OCR Korfantów o kwotę zł - wydatki na usuwanie skutków powodzi w WBP Opole o kwotę zł - wydatki na zadania własne związane z dofinansowaniem pracodawcom u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe o kwotę zł b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł 16 16

17 32. Zarządu Województwa Opolskiego nr 669/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ zwiększono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych o kwotę zł w tym: -wydatki bieżace zł -wydatki majątkowe zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami znajdującymi się w wojewódzkim zasobie nieruchomości o kwotę zł. 33. Zarządu Województwa Opolskiego nr 677/2003 z dnia 2 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł 34. Zarządu Województwa Opolskiego nr 702/2003 z dnia 9 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki bieżące realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł w tym: - Opolska Izba Gospodarcza instytucją wspierającą rozwój regionalny zł - Promocja gospodarcza regionu w tym pasa rozwojowego wzdłuż autostrady A zł 35. Zarządu Województwa Opolskiego nr 713/2003 z dnia 16 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł. b/ wydatki na program działań osłonowych w ochronie zdrowia o kwotę zł. c/ zmniejszono rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę zł. d/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na organizację konferencji naukowej I Opolski Festiwal Nauki o kwotę zł. 36. Zarządu Województwa Opolskiego nr 725/2003 z dnia 22 września 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na wspomożenie, prowadzonych przez opolskie gminy i stowarzyszenia, prac remontowych na obiektach zabytkowych o kwotę zł. 37. Zarządu Województwa Opolskiego nr 740/2003 z dnia 26 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych 17 17

18 o kwotę zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia nowych nauczycieli konsultantów w WOM Opole, zajmujących się doradztwem metodycznym dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności, o kwotę zł. 38. Zarządu Województwa Opolskiego nr 760/2003 z dnia 7 października 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: - wydatki inwestycyjne na zadanie realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł - Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego 39. Zarządu Województwa Opolskiego nr 768/2003 z dnia 13 października 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zł: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania: modernizacja prawostronnego wału rzeki Odry na odcinku Kościerzyce- Stobrawa o kwotę zł b/ wydatki na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego zł w tym: -realizacja zadania pn. Utworzenie i prowadzenie Opolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej ds. rolnictwa w Łosiowie zł - realizacja zadania pn. Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora z Internetowym Systemem Informacyjnym przy ARO S.A zł - realizacja zadania pn. Kształcenie młodzieży wiejskiej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych rolniczych zł - realizacja zadania pn. Pozyskiwanie dodatkowych i alternatywnych źródeł wydatków oraz nowych umiejętności na zmieniającym się rynku pracy zł - realizacja zadania pn. Wojewódzka edukacyjna baza danych zł - realizacja zadania pn. Program Rozwoju Onkologii w woj. Opolskim zł - realizacja zadania pn. Ochrona wód rzeki Odry, zlewni wody Nysy Kłodzkiej, terenów wodonośnych dla miasta brzeg zł - realizacja zadania pn. Dofinansowanie Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska zł - realizacja zadania pn. Dom aktywności wiejskiej w Spóroku zł c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu o kwotę zł oraz na nagrody dla laureatów zawodów odbywających się pod patronatem marszałka o kwotę zł d/ zmniejszono rezerwę celową na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na nagrody dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek, których organem prowadzącym jest województwo opolskie kwotę zł. 40. Zarządu Województwa Opolskiego nr 775/2003 z dnia 20 października 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł

19 b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach o kwotę zł. 41. Zarządu Województwa Opolskiego nr 787/2003 z dnia 28 października 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na nagrody dla laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska 2003 r. o kwotę zł. 42. Zarządu Województwa Opolskiego nr 808/2003 z dnia 3 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł 43. Zarządu Województwa Opolskiego nr 809/2003 z dnia 3 listopada 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym rezerwę na wkład własny w restrukturyzację służby zdrowia o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki majątkowe dla: - ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Oplu o kwotę zł. - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Chorób płuc i Gruźlicy o kwotę zł 44. Zarządu Województwa Opolskiego nr 818/2003 z dnia 13 listopada 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Instytutu Śląskiego na organizację konferencji naukowej Przystąpienie do UE- Szanse dla regionów o kwotę zł. 45. Zarządu Województwa Opolskiego nr 828/2003 z dnia 17 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł. b/ wydatki na program działań osłonowych w ochronie zdrowia o kwotę zł. 46. Zarządu Województwa Opolskiego nr 841/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł. b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. SP ZOZ Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup o kwotę zł c/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł wydatki na roboty geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie. d/ wydatki na zadania własne o kwotę zł w tym: - wydatki związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych zł - wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe 118 zł 19 19

20 d/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na: -dotację dla Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę zł -dotację dla Muzeum Śląska Opolskiego o kwotę zł - dotację dla Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę zł - dotację dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera o kwotę zł - dotację dla Organizacji Środowiskowej AZS w Opolu o kwotę zł - wydatki bieżące ROPS W Opolu o kwotę zł, - dofinansowanie organizacji wigilii dla samotnych i bezdomnych o kwotę zł 47. Zarządu Województwa Opolskiego nr 858/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł. b/ zmniejszono rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę zł c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na : - realizację zadań w Programie Odnowa Wsi o kwotę zł - dotację dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera o kwotę zł 48. Zarządu Województwa Opolskiego nr 864/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego o kwotę zł 49.Zarządu Województwa Opolskiego nr 865/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLK-a o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanej Przychodni OLK-a o kwotę zł 50.Zarządu Województwa Opolskiego nr 884/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na - wynagrodzenia dla moderatorów Odnowy Wsi za przeprowadzone szkolenia o kwotę zł - pokrycie kosztów druku publikacji Strategia Rozwoju Turystyki w woj. Opolskim o kwotę zł - dotację dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowcach o kwotę zł - dotację dla Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę zł 20 20

21 51.Zarządu Województwa Opolskiego nr 887/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na wkład własny w restrukturyzację służby zdrowia o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla: - Szpitala wojewódzkiego w Opolu o kwotę zł - SP ZOZ Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup o kwotę zł 52.Zarządu Województwa Opolskiego nr 892/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na: - pokrycie bieżących wydatków związanych z Promocją Regionu o kwotę zł - dotację dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu o kwotę zł -dotację dla Muzeum Śląska Opolskiego o kwotę zł - dotację dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera o kwotę zł 53.Zarządu Województwa Opolskiego nr 923/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na: -wyposażenie stanowisk pracy dla nowych pracowników Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych o kwotę zł - wydatki bieżące ROPS w Opolu o kwotę zł - wspomożenie rodziny dotkniętej klęską pożaru o kwotę zł DEFICYT BUDŻETOWY Na dzień 31 grudnia 2003 roku planowany deficyt budżetu województwa opolskiego na 2003 rok wzrósł o kwotę zł i wynosił zł. Wzrost planowanego deficytu spowodowany został planowanym sfinansowaniem części wydatków na termomodernizację budynków MSZ w Opolu w kwocie zł nisko oprocentowaną pożyczka długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Nie zmieniła się natomiast wysokość planowanego kredytu długoterminowego w kwocie zł, niezbędnego do pokrycia wydatków nie mających pokrycia w dochodach. PRZYCHODY I ROZCHODY Uchwałą nr X/92/2003 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2003 roku zwiększono plan rozchodów budżetu województwa o kwotę zł do wysokości zł na pożyczki i kredyty krótkoterminowe udzielane z budżetu wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną. O tę samą kwotę zł zwiększono plan przychodów budżetowych z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu. Uchwałą nr XII/114/2003 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 września 2003 roku zwiększono plan przychodów budżetu województwa o kwotę zł z 21 21

22 tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków na termomodernizację budynków MSZ w Opolu. Plan przychodów i rozchodów Województwa na dzień r. po zmianach wynosił odpowiednio zł i zł. II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2003 ROK DOCHODY Plan dochodów budżetu województwa opolskiego na 2003 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości zł. W 2003 roku uzyskano dochody w wysokości zł tj. 99,4% planowanych dochodów rocznych, a w kwocie bezwzględnej o zł mniej. W porównaniu do wykonania 2002 roku dochody były wyższe o zł to jest o 14,4%. W poszczególnych źródłach dochodów przypisanych Samorządowi Województwa Opolskiego wykonanie kształtowało się następująco: 1. Dotacje celowe z budżetu stanowiły największe źródło dochodów budżetu województwa. Na planowaną wielkość w 2003 roku zł budżet Województwa otrzymał zł tj. 98,8% planu, a w kwocie jest to mniej o zł. W porównaniu do wykonania 2002 roku dotacje celowe były wyższe o zł to jest o 29,7%. Dotacje celowe ogółem stanowiły w 2003 roku 47,2 % dochodów ogółem budżetu województwa. Dotacje celowe dzielą się na: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez samorząd województwa, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dotacje celowe na zadania własne otrzymywane z funduszy celowych. - pozostałe dotacje na realizację zadań własnych. a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa planowane na 2003 rok w wysokości zł, wykonane zostały w wysokości zł tj. w 98,3 %, czyli o 1,7% poniżej planu, a w kwocie bezwzględnej jest to mniej o zł. W stosunku do wykonania 2002 roku dotacje te były wyższe o zł, to jest o 50,3%. W kwocie otrzymanych dotacji ogółem zł stanowiły dotacje na inwestycje. Plan dotacji na realizacje inwestycji wykonany został na poziomie 98,8%, a województwo nie otrzymało na ten cel zł. W kwocie tej zł 22 22

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2003 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2003 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2003 ROKU Opole, sierpień 2003 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2004 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2004 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2004 ROKU Opole, sierpień 2004 1 CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2005 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2005 ROK ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2005 ROK Opole, marzec 2006 1 CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2005 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Nowogród Bobrzański Listopad 2005 2003 * Budżet Gminy Nowogród Bobrzański

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 Budżet Nowego Targu w 2014 r. 2014 Dochody 116 300 000 zł Wydatki 131 203 000 zł Przychody 25 003 000 zł Rozchody 10 100 000 zł Deficyt 14 903 000 zł 141 303 000 zł 141 303

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/ll RADY GMINY HYŻNE z dnia 02 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/28/ll RADY GMINY HYŻNE z dnia 02 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/28/ll RADY GMINY HYŻNE z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Hyżne na 2011 rok Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r.

Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 1314 UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU Budżet Województwa Pomorskiego na rok 2008 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 258/XVI/07 z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok WSTĘP Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. do uchwały Nr... Rady Gminy Sieroszewice z dnia... w sprawie budżetu na 2012 rok

UZASADNIENIE. do uchwały Nr... Rady Gminy Sieroszewice z dnia... w sprawie budżetu na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2011r. UZASADNIENIE do uchwały Nr... Rady Gminy Sieroszewice z dnia... w sprawie budżetu na 2012 rok Art.233 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo