ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK"

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK Opole, marzec 2004

2 CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2003 ROK 2 2

3 MARZEC 2004 I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2003 ROK Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr III/20/2002 z 30 grudnia 2002 r. został uchwalony budżet województwa na 2003 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie zł i plan wydatków na poziomie zł. Deficyt budżetowy w wysokości zł zaplanowano do sfinansowania kredytem długoterminowym, z tym, że w związku ze spłatami rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do sfinansowania wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości zł. DOCHODY Plan dochodów budżetowych w trakcie 2003 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 36,3% i na dzień 31 grudnia wynosił zł. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł, tj. o 61,7% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę zł tj. o 29,0% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o zł i na dzień 31 grudnia wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a\ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: - drogowa część subwencji ogólnej o kwotę zł - oświatowa część subwencji ogólnej o kwotę zł b\ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. o kwotę zł c\ zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł d\ zmniejszono plan dochodów z tytułu wyrównawczej części subwencji ogólnej o kwotę zł 2.Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 3 3

4 3. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: - drogowa część subwencji ogólnej o kwotę zł b/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę zł c/ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 4. Sejmiku Województwa Opolskiego nr X/92/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: - oświatowa część subwencji ogólnej o kwotę zł b/ plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę zł c/ plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę zł 5. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XII/114/2003 z dnia 23 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę zł b/ zwiększono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę zł c/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę zł d/ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł e/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę zł 6. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XIV/123/2003 z dnia 18 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę zł 7. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XV/133/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę zł b/ zmniejszono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę zł c/ zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę zł d/ zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł e/ zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę zł f/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę zł 4 4

5 g/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 200 zł h/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę zł i/ zwiększono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę zł j/ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: oświatowa część subwencji ogólnej o kwotę zł k/ zwiększono plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym; a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym: - dotacja na zakup pojazdu szynowego o kwotę zł - dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę zł b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Kontrakcie Województwa Opolskiego, pod nazwą Kształcenie młodzieży wiejskiej bezrobotnej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych rolniczych. c/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, d/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł ( dotacja na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Opolu ) 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 165/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na wzmocnienie administracji polityki regionalnej w Województwie Opolskim w ramach funduszu PHARE, o kwotę zł. 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja z Gminy Dobrodzień i Gminy Rudniki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja z Gminy Izbicko z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 5 5

6 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 293/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Program Rozwoju Onkologii w województwie opolskim realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego), b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy) c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Niemodlin i Kluczbork z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 312/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacja celowa z Gminy Dobrzeń Wielki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł z przeznaczeniem na roboty inwestycyjne w SPZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup. 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 328/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę zł. - dotacja przeznaczona na usuwanie skutków powodzi tj. na zadania realizowane przez Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł: - rozbudowa obiektu przy ul. Piastowskiej 14 ( Ostrówek) w Opolu na potrzeby szkoleniowo-konferencyjne i administracyjne Samorządu Województwa Opolskiego ( zadanie 1.2-6) kwota zł, - rozwój bazy materialnej i dydaktycznej dla kształcenia młodzieży na poziomie wyższym zawodowym ( zadanie 1.1-1) kwota zł, - rozwój bazy szkoleniowej dla potrzeb kształcenia ustawicznego ( zadanie 1.2-3) -kwota zł, - odbudowa w 1/3 dawnego trzeciego skrzydła Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku ( zadanie 6.1-2) kwota zł. b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Strzelce Opolskie z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli, 6 6

7 d/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Olesno z przeznaczeniem na budowę chodnika i kanalizacji w ciągu drogi woj. Nr Zarządu Województwa Opolskiego nr 381/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje na realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę zł. 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Leśnica na budowę chodnika na drodze wojewódzkiej. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej o kwotę zł Dotacja na dofinansowanie XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych. 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Namysłów na budowe chodnika i kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej, b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 312 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 554/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych realizowanych przez samorząd województwa o kwotę zł. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł. Dotacja na realizację zadania Phare 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Kędzierzyn- Koźle z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 588/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gmin: Zdzieszowice i Ozimek na budowę chodnika, poszerzenia jezdni i kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej, 7 7

8 b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 617/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a / dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gmin: Biała, Dąbrowa, Leśnica z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 22. Zarządu Województwa Opolskiego nr 636/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł. w tym: - dotacja na usuwanie skutków powodzi w OCR Korfantów o kwotę zł - dotacja na usuwanie skutków powodzi w WBP Opole o kwotę zł -dotacja na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych o kwotę zł b/dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej, 23. Zarządu Województwa Opolskiego nr 669/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł Dotacja zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych. 24. Zarządu Województwa Opolskiego nr 677/2003 z dnia 2 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Głogówek na budowę chodnika i poszerzenie jezdni na drodze wojewódzkiej. 25. Zarządu Województwa Opolskiego nr 702/2003 z dnia 9 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł, w tym na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł w tym: - Opolska Izba Gospodarcza instytucją wspierającą rozwój regionalny zł - Promocja gospodarcza regionu w tym pasa rozwojowego wzdłuż autostrady A zł 8 8

9 26. Zarządu Województwa Opolskiego nr 713/2003 z dnia 16 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Pokój na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na program działań osłonowych w ochronie zdrowia. 27. Zarządu Województwa Opolskiego nr 740/2003 z dnia 26 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. 28. Zarządu Województwa Opolskiego nr 760/2003 z dnia 7 października 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł w tym: -realizacja zadania pn. Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego 29. Zarządu Województwa Opolskiego nr 768/2003 z dnia 13 października 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a)na zadania z zakresu administracji rządowej zł: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł Dotacja na zadanie modernizacja prawostronnego wału rzeki Odry na odcinku Kościerzyce- Stobrawa b/ na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego zł: -realizacja zadania pn. Utworzenie i prowadzenie Opolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej ds. rolnictwa w Łosiowie zł - realizacja zadania pn. Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora z Internetowym Systemem Informacyjnym przy ARO S.A zł - realizacja zadania pn. Kształcenie młodzieży wiejskiej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych rolniczych zł - realizacja zadania pn. Pozyskiwanie dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów oraz nowych umiejętności na zmieniającym się rynku pracy zł - realizacja zadania pn. Wojewódzka edukacyjna baza danych zł - realizacja zadania pn. Program Rozwoju Onkologii w woj. Opolskim zł - realizacja zadania pn. Ochrona wód rzeki Odry, zlewni wody Nysy Kłodzkiej, terenów wodonośnych dla miasta brzeg zł 9 9

10 - realizacja zadania pn. Dofinansowanie Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska zł - realizacja zadania pn. Dom aktywności wiejskiej w Spóroku zł 30. Zarządu Województwa Opolskiego nr 775/2003 z dnia 20 października 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Komprachcice na przebudowę drogi wojewódzkiej. 31. Zarządu Województwa Opolskiego nr 808/2003 z dnia 3 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. 32. Zarządu Województwa Opolskiego nr 828/2003 z dnia 17 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Prószków na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na program działań osłonowych w ochronie zdrowia. 33. Zarządu Województwa Opolskiego nr 841/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł w tym: - Dotacja z Gminy Pokój na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej zł - Dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w części budynku głównego SP ZOZ Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup zł b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł Dotacja celowa z przeznaczeniem na roboty geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie. c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym: - dotacja na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 934 zł - dotacja na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych 118 zł 34. Zarządu Województwa Opolskiego nr 858/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: 10 10

11 a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacje z gmin Krapkowice i Gogolin na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej 35. Zarządu Województwa Opolskiego nr 864/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego. WYDATKI Plan wydatków budżetowych w 2003 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 32,7% i na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił zł, w tym: plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł tj. o 61,7% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę zł, tj. o 25,7% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł (tj. 29,0 %)i na dzień 31 grudnia wynosił zł,, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o zł i na dzień 31 grudnia wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu urbanistyczno-architektonicznego Krasiejów o kwotę zł c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na uregulowanie zobowiązań likwidowanego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych o kwotę zł. 2. Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 3.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki majątkowe o kwotę zł w tym: - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł, - zakup sprzętu komputerowego dla Biura Ochrony Środowiska o kwotę zł, b/ wydatki bieżące o kwotę zł 11 11

12 w tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł wydatki Biura Ochrony Środowiska o kwotę zł. 4.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/63/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją przychodni OLK-a o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie zobowiązań likwidowanych Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu. 5. Sejmiku Województwa Opolskiego nr X/92/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ wydatki bieżące o kwotę zł Pokrycie zobowiązań przejętych przez województwo po zlikwidowanym Wojewódzkim Biurze geodezji i Terenów Rolnych b/ rezerwę ogólną o kwotę zł 6. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XI/98/2003 z dnia 5 września 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono plan wydatków na dotację dla Regionalnego Funduszu Pożyczkowego o kwotę zł 7. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XII/114/2003 z dnia 23 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: - zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł - zwiększono wydatki bieżące na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych ZNSM w Opolu o kwotę zł - zwiększono plan wydatków bieżących na sfinansowanie budowy obiektu stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie o kwotę zł - zwiększono wydatki majątkowe na roboty termomodernizacyjne w kompleksie budynków MSZ w Opolu o kwotę zł - zwiększono wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę zł w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 8. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XIV/123/2003 z dnia 18 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/wydatki majątkowe ZDW w Opolu zakup samochodu o kwotę zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Polskiej Cerekwi o kwotę zł 9. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XV/133/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ rezerwę celową o kwotę zł w tym: - Wkład własny w realizację projektu Opolski Program Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach PHARE ESC 2003 o kwotę zł - Wkład własny w realizację projektu "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Województwa Opolskiego" w ramach programu PHARE 2002 Spójność Społeczna I Gospodarcza w Województwie Opolskim oraz wkład własny w realizację Regionalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na Śląsku Opolskim o kwotę zł 12 12

13 b/ zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia w WOM w Opolu o kwotę zł c/ zwiększono plan wydatków na zadania, związane z aktywizacją zawodową społeczeństwa i zwiększeniem zatrudnienia, realizowane przez WUP w Opolu o kwotę zł w tym: -wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a) plan wydatków na zadania własne o kwotę zł, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup kolejowego pojazdu szynowego o kwotę zł - wydatki na realizację zadania zawartego w Kontrakcie Województwa Opolskiego (kształcenie młodzieży wiejskiej) o kwotę zł - dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę zł b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę zł, w tym: - dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę zł, c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 165/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki na wzmocnienie administracji regionalnej województwa w ramach funduszu PHARE o kwotę zł. 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 292/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla jednostek służby zdrowia z przeznaczeniem na zakup urządzenia do uzdatniania wody w Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Opolu o kwotę zł

14 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 293/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a) wydatki na realizację zadań własnych o kwotę zł, w tym: - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii na realizację zadania objętego Kontraktem o kwotę zł - wydatki na sfinansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu o kwotę zł b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę zł, w tym: - wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 312/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., w tym: dotację celową na pokrycie kosztów wykonania posadzki dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup otrzymaną z Gminy Dobrzeń Wielki o kwotę zł. 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 328/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. a) zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków powodzi o kwotę zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w związku z likwidacją Zakładu o kwotę zł. 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a) plan wydatków na zadania własne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego o kwotę zł, w tym: - remont obiektu przy ul. Piastowskiej 14 o kwotę zł - rozwój bazy materialnej i dydaktycznej w MSZ Opole o kwotę zł - rozwój bazy szkoleniowej w WOM Opole o kwotę zł - dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku na odbudowę dawnego trzeciego skrzydła muzeum o kwotę zł b) plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł, c) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę zł,w tym: - wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli 14 14

15 o kwotę zł - wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich o kwotę zł 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 381/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki na realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę zł 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 382/2003 z dnia 26 maja 2003 r:. a/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane prze Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dofinansowanie konferencji naukowych w kwocie zł. b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na remont obiektu zabytkowego Pod Kogutkiem w Rogowie Opolskim o kwotę zł. 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 383/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na wniesienie udziału własnego do uzyskanych środków na usuwania skutków powodzi w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie o kwotę zł. 22. Zarządu Województwa Opolskiego nr 432/2003 z dnia 04 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Gminy Ozimek na dofinansowanie utworzenia Muzeum przyrodniczopaleontologicznego w Krasiejowie o kwotę zł. 23. Zarządu Województwa Opolskiego nr 441/2003 z dnia 09 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę zł i zwiększono plan wydatków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej o kwotę zł. 24. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego na organizację XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych o kwotę zł 25. Zarządu Województwa Opolskiego nr 473/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach o kwotę zł na zakup pomp infuzyjnych. 26. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: 15 15

16 a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o kwotę 312 zł 27. Zarządu Województwa Opolskiego nr 554/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania własne związane z pokryciem kosztów realizacji zadania Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich realizowanego przez WUP w Opolu o kwotę zł. w tym: -wydatki bieżace zł - wydatki majątkowe zł b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 3 000zł 28. Zarządu Województwa Opolskiego nr 588/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ wydatki na zadania własne związane z dofinansowaniem ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę zł 29. Zarządu Województwa Opolskiego nr 617/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł 30. Zarządu Województwa Opolskiego nr 618/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na sfinansowanie prowadzonych prac przy wykopaliskach w Krasiejowie o kwotę zł. 31. Zarządu Województwa Opolskiego nr 636/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł. w tym: - wydatki na usuwanie skutków powodzi w OCR Korfantów o kwotę zł - wydatki na usuwanie skutków powodzi w WBP Opole o kwotę zł - wydatki na zadania własne związane z dofinansowaniem pracodawcom u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe o kwotę zł b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł 16 16

17 32. Zarządu Województwa Opolskiego nr 669/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ zwiększono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych o kwotę zł w tym: -wydatki bieżace zł -wydatki majątkowe zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami znajdującymi się w wojewódzkim zasobie nieruchomości o kwotę zł. 33. Zarządu Województwa Opolskiego nr 677/2003 z dnia 2 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł 34. Zarządu Województwa Opolskiego nr 702/2003 z dnia 9 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki bieżące realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł w tym: - Opolska Izba Gospodarcza instytucją wspierającą rozwój regionalny zł - Promocja gospodarcza regionu w tym pasa rozwojowego wzdłuż autostrady A zł 35. Zarządu Województwa Opolskiego nr 713/2003 z dnia 16 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł. b/ wydatki na program działań osłonowych w ochronie zdrowia o kwotę zł. c/ zmniejszono rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę zł. d/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na organizację konferencji naukowej I Opolski Festiwal Nauki o kwotę zł. 36. Zarządu Województwa Opolskiego nr 725/2003 z dnia 22 września 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na wspomożenie, prowadzonych przez opolskie gminy i stowarzyszenia, prac remontowych na obiektach zabytkowych o kwotę zł. 37. Zarządu Województwa Opolskiego nr 740/2003 z dnia 26 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych 17 17

18 o kwotę zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia nowych nauczycieli konsultantów w WOM Opole, zajmujących się doradztwem metodycznym dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności, o kwotę zł. 38. Zarządu Województwa Opolskiego nr 760/2003 z dnia 7 października 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: - wydatki inwestycyjne na zadanie realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł - Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego 39. Zarządu Województwa Opolskiego nr 768/2003 z dnia 13 października 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zł: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania: modernizacja prawostronnego wału rzeki Odry na odcinku Kościerzyce- Stobrawa o kwotę zł b/ wydatki na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego zł w tym: -realizacja zadania pn. Utworzenie i prowadzenie Opolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej ds. rolnictwa w Łosiowie zł - realizacja zadania pn. Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora z Internetowym Systemem Informacyjnym przy ARO S.A zł - realizacja zadania pn. Kształcenie młodzieży wiejskiej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych rolniczych zł - realizacja zadania pn. Pozyskiwanie dodatkowych i alternatywnych źródeł wydatków oraz nowych umiejętności na zmieniającym się rynku pracy zł - realizacja zadania pn. Wojewódzka edukacyjna baza danych zł - realizacja zadania pn. Program Rozwoju Onkologii w woj. Opolskim zł - realizacja zadania pn. Ochrona wód rzeki Odry, zlewni wody Nysy Kłodzkiej, terenów wodonośnych dla miasta brzeg zł - realizacja zadania pn. Dofinansowanie Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska zł - realizacja zadania pn. Dom aktywności wiejskiej w Spóroku zł c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu o kwotę zł oraz na nagrody dla laureatów zawodów odbywających się pod patronatem marszałka o kwotę zł d/ zmniejszono rezerwę celową na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na nagrody dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek, których organem prowadzącym jest województwo opolskie kwotę zł. 40. Zarządu Województwa Opolskiego nr 775/2003 z dnia 20 października 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł

19 b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach o kwotę zł. 41. Zarządu Województwa Opolskiego nr 787/2003 z dnia 28 października 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na nagrody dla laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska 2003 r. o kwotę zł. 42. Zarządu Województwa Opolskiego nr 808/2003 z dnia 3 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł 43. Zarządu Województwa Opolskiego nr 809/2003 z dnia 3 listopada 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym rezerwę na wkład własny w restrukturyzację służby zdrowia o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki majątkowe dla: - ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Oplu o kwotę zł. - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Chorób płuc i Gruźlicy o kwotę zł 44. Zarządu Województwa Opolskiego nr 818/2003 z dnia 13 listopada 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Instytutu Śląskiego na organizację konferencji naukowej Przystąpienie do UE- Szanse dla regionów o kwotę zł. 45. Zarządu Województwa Opolskiego nr 828/2003 z dnia 17 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł. b/ wydatki na program działań osłonowych w ochronie zdrowia o kwotę zł. 46. Zarządu Województwa Opolskiego nr 841/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł. b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. SP ZOZ Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup o kwotę zł c/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł wydatki na roboty geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie. d/ wydatki na zadania własne o kwotę zł w tym: - wydatki związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych zł - wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe 118 zł 19 19

20 d/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na: -dotację dla Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę zł -dotację dla Muzeum Śląska Opolskiego o kwotę zł - dotację dla Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę zł - dotację dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera o kwotę zł - dotację dla Organizacji Środowiskowej AZS w Opolu o kwotę zł - wydatki bieżące ROPS W Opolu o kwotę zł, - dofinansowanie organizacji wigilii dla samotnych i bezdomnych o kwotę zł 47. Zarządu Województwa Opolskiego nr 858/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł. b/ zmniejszono rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę zł c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na : - realizację zadań w Programie Odnowa Wsi o kwotę zł - dotację dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera o kwotę zł 48. Zarządu Województwa Opolskiego nr 864/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego o kwotę zł 49.Zarządu Województwa Opolskiego nr 865/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLK-a o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanej Przychodni OLK-a o kwotę zł 50.Zarządu Województwa Opolskiego nr 884/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na - wynagrodzenia dla moderatorów Odnowy Wsi za przeprowadzone szkolenia o kwotę zł - pokrycie kosztów druku publikacji Strategia Rozwoju Turystyki w woj. Opolskim o kwotę zł - dotację dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowcach o kwotę zł - dotację dla Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę zł 20 20

21 51.Zarządu Województwa Opolskiego nr 887/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na wkład własny w restrukturyzację służby zdrowia o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla: - Szpitala wojewódzkiego w Opolu o kwotę zł - SP ZOZ Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup o kwotę zł 52.Zarządu Województwa Opolskiego nr 892/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na: - pokrycie bieżących wydatków związanych z Promocją Regionu o kwotę zł - dotację dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu o kwotę zł -dotację dla Muzeum Śląska Opolskiego o kwotę zł - dotację dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera o kwotę zł 53.Zarządu Województwa Opolskiego nr 923/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na: -wyposażenie stanowisk pracy dla nowych pracowników Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych o kwotę zł - wydatki bieżące ROPS w Opolu o kwotę zł - wspomożenie rodziny dotkniętej klęską pożaru o kwotę zł DEFICYT BUDŻETOWY Na dzień 31 grudnia 2003 roku planowany deficyt budżetu województwa opolskiego na 2003 rok wzrósł o kwotę zł i wynosił zł. Wzrost planowanego deficytu spowodowany został planowanym sfinansowaniem części wydatków na termomodernizację budynków MSZ w Opolu w kwocie zł nisko oprocentowaną pożyczka długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Nie zmieniła się natomiast wysokość planowanego kredytu długoterminowego w kwocie zł, niezbędnego do pokrycia wydatków nie mających pokrycia w dochodach. PRZYCHODY I ROZCHODY Uchwałą nr X/92/2003 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2003 roku zwiększono plan rozchodów budżetu województwa o kwotę zł do wysokości zł na pożyczki i kredyty krótkoterminowe udzielane z budżetu wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną. O tę samą kwotę zł zwiększono plan przychodów budżetowych z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu. Uchwałą nr XII/114/2003 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 września 2003 roku zwiększono plan przychodów budżetu województwa o kwotę zł z 21 21

22 tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków na termomodernizację budynków MSZ w Opolu. Plan przychodów i rozchodów Województwa na dzień r. po zmianach wynosił odpowiednio zł i zł. II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2003 ROK DOCHODY Plan dochodów budżetu województwa opolskiego na 2003 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości zł. W 2003 roku uzyskano dochody w wysokości zł tj. 99,4% planowanych dochodów rocznych, a w kwocie bezwzględnej o zł mniej. W porównaniu do wykonania 2002 roku dochody były wyższe o zł to jest o 14,4%. W poszczególnych źródłach dochodów przypisanych Samorządowi Województwa Opolskiego wykonanie kształtowało się następująco: 1. Dotacje celowe z budżetu stanowiły największe źródło dochodów budżetu województwa. Na planowaną wielkość w 2003 roku zł budżet Województwa otrzymał zł tj. 98,8% planu, a w kwocie jest to mniej o zł. W porównaniu do wykonania 2002 roku dotacje celowe były wyższe o zł to jest o 29,7%. Dotacje celowe ogółem stanowiły w 2003 roku 47,2 % dochodów ogółem budżetu województwa. Dotacje celowe dzielą się na: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez samorząd województwa, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dotacje celowe na zadania własne otrzymywane z funduszy celowych. - pozostałe dotacje na realizację zadań własnych. a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa planowane na 2003 rok w wysokości zł, wykonane zostały w wysokości zł tj. w 98,3 %, czyli o 1,7% poniżej planu, a w kwocie bezwzględnej jest to mniej o zł. W stosunku do wykonania 2002 roku dotacje te były wyższe o zł, to jest o 50,3%. W kwocie otrzymanych dotacji ogółem zł stanowiły dotacje na inwestycje. Plan dotacji na realizacje inwestycji wykonany został na poziomie 98,8%, a województwo nie otrzymało na ten cel zł. W kwocie tej zł 22 22

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 1. DOCHODY BUDŻETOWE... 9 A. Dochody własne... 12 B. Subwencja ogólna... 14 C. Dotacje celowe... 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia 2006-3-3 Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2365 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO: 85 Nr LXIII/789/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo