ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2003 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2003 ROKU"

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2003 ROKU Opole, sierpień

2 SPIS TREŚCI STRONA 1. Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu województwa opolskiego w I poł roku ( z wykresami) Tabela wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu województwa opolskiego w I poł roku ( z wykresami ) Tabela wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rz ądowej w I poł roku Tabela wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rz ądowej w I poł roku Tabela wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumie ń z jednostkami samorz ądu terytorialnego w I poł roku CZĘŚĆ OPISOWA I Zmiany w planie budżetu województwa opolskiego na 2003 rok II Wykonanie planu dochodów budżetu województwa opolskiego w I poł roku III Wykonanie planu wydatków budżetu województwa opolskiego w I poł roku IV Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w I poł roku V. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I poł r VI. Analiza wydatków majątkowych budżetu województwa opolskiego w I poł roku VII. Kontrakt Województwa Opolskiego VIII. Analiza wykorzystania dotacji ustalonych przez Sejmik w I poł r IX. Analiza wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w I poł roku X. Analiza wykonania planu przychodów i rozchodów środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych w I poł roku

3 CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU 3

4 SIERPIEŃ 2003 I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2003 ROK Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr III/20/2002 z 30 grudnia 2002 r. został uchwalony budżet województwa. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie zł i plan wydatków na poziomie zł. Deficyt budżetowy w wysokości zł zaplanowano do sfinansowania kredytem długoterminowym, z tym, że w związku ze spłatami rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości zł. DOCHODY Plan dochodów budżetowych w trakcie I połowy 2003 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 18,1% i na dzień 30 czerwca wynosił zł. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł, tj. o 44,5% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę zł tj. o 11,6% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a\ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: - drogowa część subwencji ogólnej o kwotę zł - oświatowa część subwencji ogólnej o kwotę zł b\ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. o kwotę zł c\ zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł d\ zmniejszono plan dochodów z tytułu wyrównawczej części subwencji ogólnej o kwotę zł 2.Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 3. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: - drogowa część subwencji ogólnej o kwotę zł 4

5 b/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę zł c/ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 4. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym; a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym: - dotacja na zakup pojazdu szynowego o kwotę zł - dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę zł b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Kontrakcie Województwa Opolskiego, c/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, d/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł ( dotacja na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Opolu ) 5. Zarządu Województwa Opolskiego nr 165/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na wzmocnienie administracji polityki regionalnej w Województwie Opolskim w ramach funduszu PHARE, o kwotę zł. 6. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja współpraca z Gminy Dobrodzień i Gminy Rudniki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 7. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja z Gminy Izbicko z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 293/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Program Rozwoju Onkologii w województwie opolskim realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego), 5

6 b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy) c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Niemodlin i Kluczbork z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 312/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacja celowa z Gminy Dobrzeń Wielki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł z przeznaczeniem na roboty inwestycyjne w SPZOZ Chorób Gruźlicy i Płuc w Kup. 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 328/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę zł. - dotacja przeznaczona na usuwanie skutków powodzi tj. na zadania realizowane przez Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł. b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Strzelce Opolskie z przeznaczeniem na funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli, d/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Olesno z przeznaczeniem na budowę chodnika i kanalizacji w ciągu drogi woj. Nr Zarządu Województwa Opolskiego nr 381/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje na realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę zł. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Leśnica na budowę chodnika na drodze wojewódzkiej. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej o kwotę zł Dotacja na dofinansowanie XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych. 6

7 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Namysłów na budowe chodnika i kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej, b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 312 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. WYDATKI Plan wydatków budżetowych w I połowie 2003 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 16,1% i na dzień 30 czerwca 2003 r. wynosił zł, w tym: plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł tj. o 44,5% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę zł, tj. o 10,0% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł,, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ plan wydatków bieżących z przeznaczeniem nas nagrody dla laureatów konkursu urbanistyczno-architektonicznego Krasiejów o kwotę zł c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na uregulowanie likwidowanego Wojewódzkiego Biura geodezji i Terenów Rolnych o kwotę zł. 2. Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 3.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki majątkowe o kwotę zł w tym: - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł, - zakup sprzętu komputerowego dla Biura Ochrony Środowiska o kwotę zł, 7

8 b/ wydatki bieżące o kwotę zł w tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł - wydatki Biura Ochrony Środowiska o kwotę zł. 4.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/63/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją przychodni OLK-a o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie kosztów likwidacji Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu. 5. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a) plan wydatków na zadania własne o kwotę zł, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup kolejowego pojazdu szynowego o kwotę zł - wydatki na realizację zadania zawartego w Kontrakcie Województwa Opolskiego (kształcenie młodzieży wiejskiej) o kwotę zł - dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę zł b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę zł, w tym: - dotacja dla Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę zł, c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł 6. Zarządu Województwa Opolskiego nr 165/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki na wzmocnienie administracji regionalnej województwa w ramach funduszu PHARE o kwotę zł. 7. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 292/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla jednostek służby zdrowia z przeznaczeniem na zakup urządzenia do uzdatniania wody w Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Opolu o kwotę zł. 8

9 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 293/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a) wydatki na realizację zadań własnych o kwotę zł, w tym: - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii na realizację zadania objętego Kontraktem o kwotę zł - wydatki na sfinansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu o kwotę zł b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę zł, w tym: - wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 312/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., w tym: dotację celową na pokrycie kosztów wykonania posadzki dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup otrzymaną z Gminy Dobrzeń Wielki o kwotę zł. 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 328/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. a) zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków powodzi o kwotę zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w związku z likwidacją Zakładu o kwotę zł. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a) plan wydatków na zadania własne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego o kwotę zł, w tym: - remont obiektu przy ul. Piastowskiej 14 o kwotę zł - rozwój bazy materialnej i dydaktycznej w MSZ Opole o kwotę zł - rozwój bazy szkoleniowej w WOM Opole o kwotę zł - dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku na odbudowę dawnego trzeciego skrzydła muzeum o kwotę zł b) plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł, c) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę zł,w tym: - wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli 9

10 o kwotę 4000 zł - wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich o kwotę zł 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 381/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki na realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę zł 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 382/2003 z dnia 26 maja 2003 r:. a/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane prze Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dofinansowanie konferencji naukowych w kwocie zł. b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu na remont obiektu zabytkowego Pod Kogutkiem w Rogowie Opolskim o kwotę zł. 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 383/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na wniesienie udziału własnego do uzyskanych środków na usuwania skutków powodzi w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie o kwotę zł. 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 432/2003 z dnia 04 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Gminy Ozimek na dofinansowanie utworzenia Muzeum przyrodniczopaleontologicznego w Krasiejowie o kwotę zł. 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 441/2003 z dnia 09 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę zł i zwiększono plan wydatków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej o kwotę zł. 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego na organizację XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych o kwotę zł 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 473/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach o kwotę zł na zakup pomp infuzyjnych. 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł 10

11 b/ wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o kwotę 312 zł DEFICYT BUDŻETOWY Na dzień 30 czerwca 2003 roku planowany deficyt budżetu województwa opolskiego na 2003 rok nie zmienił się i wynosi zł. Nie zmieniła się również wysokość planowanego kredytu długoterminowego w kwocie zł, niezbędnego do zrównoważenia budżetu PRZYCHODY I ROZCHODY Plan przychodów i rozchodów Województwa nie zmienił się i wynosi odpowiednio zł i zł. 11

12 II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU. DOCHODY Plan dochodów budżetu województwa opolskiego na 2003 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2003 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości zł. Za okres I półrocza 2003 roku uzyskano dochody w wysokości zł tj. 48,0% planowanych dochodów rocznych, czyli o 2,0% mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o zł mniej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 r. dochody były wyższe o zł to jest o 12,7%. W poszczególnych źródłach dochodów przypisanych Samorządowi Województwa Opolskiego wykonanie kształtowało się następująco: 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa jest największym źródłem dochodów budżetu województwa. Na planowaną wielkość na 2003 rok w wysokości zł, wykonanie wyniosło zł, tj. 53,8 % planowanych dochodów, czyli o 3,8% więcej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 r. subwencja była wyższa o zł to jest o 4,3%. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 52,5% dochodów ogółem Województwa za I półrocze br. Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części: - oświatowej - wyrównawczej - drogowej a) oświatowa część subwencji ogólnej planowana na 2003 rok w wysokości zł wykonana została w I półroczu br. w wysokości zł tj. w 70,3 % planowanych dochodów, czyli o 20,3% więcej niż wynikało to z upływu czasu a w kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o zł tj. o 8,1%. Wyższe wykonanie dochodów z tej subwencji niż upływ czasu wynika z obowiązujących zasad finansowania oświaty, które zakładają przekazywanie rat subwencji 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonywania wydatków, a w marcu przekazywane są dwie raty, w tym jedna na sfinansowanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły. Czyli praktycznie wykonanie wyniosło 8/13 kwoty subwencji rocznej. Ponadto w czerwcu b.r. na rachunek Województwa wpłynęło zł subwencji oświatowej z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Opolskiego na 2003 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu dochodów z tej subwencji nastąpiło na lipcowej sesji Sejmiku Województwa. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Województwa Opolskiego na 2003 r. po zwiększeniu wynosi zł. 12

13 Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w I półroczu b.r. stanowiła 16,0 % dochodów ogółem budżetu województwa. b) wyrównawcza część subwencji ogólnej planowana na 2003 rok w wysokości zł wykonana została w I półroczu br. w wysokości zł, tj. w 50,0 % planowanych dochodów. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 roku wyrównawcza część subwencji ogólnej była wyższa o zł tj. o 2,8%. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I półroczu br. 9,1 % dochodów ogółem budżetu województwa. c) drogowa część subwencji ogólnej planowana na 2003 rok w wysokości zł wykonana została w I półroczu w wysokości zł, tj. 48,3% planowanych dochodów tj. o 1,7% mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. Nie wykonanie planu dochodów z tytułu tej subwencji wynika z faktu nie przekazania do końca czerwca z budżetu państwa środków wynikających ze zwiększenia tej subwencji o kwotę zł z rezerwy części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw, przeznaczonych na modernizację drogi Malnia-Przywory. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 roku drogowa część subwencji ogólnej była wyższa o zł tj. o 2,6%. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I półroczu 2003 roku 27,5 % dochodów ogółem budżetu województwa. 2. Dotacje celowe z budżetu stanowią drugie, co do wielkości źródło dochodów budżetu województwa. Na planowaną wielkość w 2003 roku zł budżet Województwa otrzymał za I półrocze b.r zł tj. 43,0 % planu, czyli o 7,0% mniej niż wynika to z upływu czasu, a w kwocie jest to mniej o zł. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2002 roku dotacje celowe były wyższe o zł to jest o 23,7%. Dotacje celowe ogółem stanowiły w I półroczu 2003 roku 35,9 % dochodów ogółem budżetu województwa. Dotacje celowe dzielą się na: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez samorząd województwa, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dotacje celowe na zadania własne otrzymywane z funduszy celowych. - pozostałe dotacje na realizację zadań własnych. a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa planowane na 2003 rok w wysokości zł, wykonane zostały w wysokości zł tj. w 45,1 %, czyli o 4,9% mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej jest to mniej o zł. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku dotacje te były wyższe o zł to jest o 46,5%. Niski stopień zaawansowania realizacji dochodów z tytułu dotacji na zadania własne wynika przede wszystkim z niskiego zawansowania realizacji dotacji na 13

14 zadania objęte kontraktem wojewódzkim. Na ogólną kwotę zł planowanych dotacji na zadania objęte kontraktem wojewódzkim budżet Województwa otrzymał w I półroczu zł tj. 35,6%. Dotacje na pozostałe zadania własne przekazywane były zgodnie z upływem czasu lub go przekraczały. Dotacje na realizację zadań własnych samorządu województwa były przekazywane na zadania z zakresu: - transportu i łączności przekazano zł tj. 42,5% planowanej kwoty rocznej na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz zł, tj. 49,9% planowanej kwoty rocznej na zakup pojazdu szynowego, - administracji publicznej przekazano zł tj. 68,1% planowanej kwoty dotacji na realizację umowy bliźniaczej z Galicją, - oświaty i wychowania przekazano dotację w wysokości zł tj. 100,0% planowanej kwoty rocznej na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz zł tj. 100% planowanej kwoty na zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego. - ochrony zdrowia przekazano dotację na poziomie zł tj. 49,7% planowanej kwoty rocznej na finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy, zł tj. 100% planowanej kwoty rocznej na zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego oraz zł tj. 100% planowanej kwoty rocznej na restrukturyzację w ochronie zdrowia. - opieki społecznej przekazano dotacje na poziomie zł tj. 53,5% planowanej kwoty na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano dotacje w kwocie zł, tj. 50,0% planowanej kwoty rocznej na finansowanie działalności wojewódzkich instytucji kultury. b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa na planowaną na 2003 rok wielkość zł wykonane zostały w wysokości zł, tj. w 42,1%, czyli o 7,9% mniej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to mniej o zł. Niski poziom realizacji dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynika z niskiego ( 34,7% ) poziomu realizacji dotacji na melioracje wodne oraz usuwanie skutków powodzi 15,3%. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku dotacje te były wyższe o zł to jest o 9,7%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa w I półroczu 2003 roku stanowiły 20,2% dochodów ogółem województwa. Dotacje te były przekazywane na następujące zadania: - opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości zł co stanowi 79,0% planowanej kwoty rocznej, - prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie zł co stanowi 50,0% planowanej kwoty rocznej, 14

15 - transport i łączność ( dopłaty do przewozów pasażerskich autobusowych) w wysokości zł co stanowi 52,4% planowanej kwoty rocznej, - staże i specjalizacje medyczne w wysokości zł co stanowi 53,14% planowanej kwoty rocznej, - melioracje wodne w wysokości zł co stanowi 34,7% planowanej kwoty rocznej, - usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości zł co stanowi 15,3% planowanej kwoty rocznej, c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2003 rok wielkość zł wykonane zostały w kwocie zł tj. 26,5%. Dotacje te były przekazywane na zadania z zakresu: - administracji publicznej ( partycypacja gmin i powiatów w kosztach utrzymania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli ) w wysokości zł co stanowi 74,7% planowanej kwoty rocznej, - ochrony zdrowia w wysokości zł, co stanowi 100,0% planowanej kwoty rocznej, - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości zł co stanowi 50,0% planowanej kwoty rocznej. Dotacje te stanowiły 0,1% dochodów ogółem województwa. d) dotacje celowe na zadania własne Województwa przekazywane przez fundusze celowe na planowaną na 2003 rok wielkość zł wykonane zostały w kwocie zł tj. w 6,2%. Dotację w wysokości zł, tj. 100,0% planowanej kwoty rocznej przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu na opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wykopalisk paleontologicznych w Krasiejowie. Pozostałe dotacje zostaną przez WFOŚiGW przekazane do województwa po zakończeniu realizacji zadań, na które zostały zawarte porozumienia. e) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną na 2003 rok wielkość zł wykonane zostały w kwocie zł tj. w 100,0%. Dotację tę przekazało Ministerstwo Kultury z przeznaczeniem na organizację XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych. f) z pozostałych dotacji planowanych na 2003 r. w wysokości zł Województwo nie otrzymało żadnych środków. Dotacje te w kwocie zł z Komitetu Badań Naukowych na realizację projektu RITTS INBO oraz w kwocie zł z Elektrowni Opole SA na finansowanie Studium rozwoju systemów energetycznych w woj. Opolskim do 2015 r. zostaną przekazane w II połowie roku. 3. Dochody własne. Dochody własne samorządu województwa stanowią głównie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług oraz różnych opłat. 15

16 Na planowaną w 2003 roku kwotę dochodów własnych w wysokości zł w I półroczu 2003 roku uzyskano dochody w wysokości zł, tj. 42,5 %, czyli o 7,5% niższe niż wynikałoby to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to zł mniej. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku dochody własne były wyższe o zł, to jest o 23,8%. Dochody własne województwa za I półrocze 2003 roku stanowiły 11,5% dochodów ogółem województwa. a) dochody stanowiące udziały budżetu województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych za I półrocze 2003 r. wyniosły zł tj. 36,4% planowanych dochodów rocznych czyli o 13,6% mniej niż wynikało to z upływ czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku udziały w podatkach były niższe o zł to jest o 0,4%. Dochody te stanowią 8,3% dochodów ogółem województwa za I półrocze 2003 roku. Podstawową pozycją tych dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie zł a wykonanie za I półrocze wyniosło zł tj. 36,0%, czyli o 14,0% mniej niż wynikało to upływ czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. Dochód ten stanowił 7,6 % dochodów ogółem województwa. Dochody stanowiące udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych planowane na rok 2003 w wysokości zł, wykonane zostały w wysokości zł, tj. 41,2%, czyli o 8,8% mniej niż upływ czasu, a w kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. Dochody z tych udziałów stanowiły tylko 0,8 % dochodów województwa. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe o zł to jest o 0,4% a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych niższe o zł to jest o 7,8%. b) pozostałe dochody własne, które na 2003 rok były planowane w wysokości zł wykonane zostały w I półroczu na poziomie zł tj. w 75,3% planowanych dochodów rocznych, czyli o 25,3% więcej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku dochody te były wyższe o zł tj. o 140,2%. Na pozostałe dochody własne złożyły się między innymi: - wpływy z tytułu gospodarki gruntami zł, tj. 51,9 % planu, z tego w 88,8% zrealizowano wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w 52,6% dochody z najmu i dzierżawy. Dochody ze sprzedaży nieruchomości zrealizowano w 46,6%. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł co stanowi 106,3% planowanej kwoty rocznej, - Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zł, co stanowi 130,1% planowanej kwoty rocznej, 16

17 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Województwa zł, co stanowi 49,9% planowanej kwoty rocznej. - dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich zł, co stanowi 81,6% planu, - dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zł co stanowi 28,3% planu. Dochody tej jednostki osiągane są głównie z tytułu dzierżaw ( 34,6% realizacji planu). Znacznie poniżej planu realizowane są dochody z tytułu świadczonych usług oraz pozostałych dochodów. Oceniając realizację strony dochodowej budżetu województwa opolskiego za półrocze 2003 roku należy podkreślić, że w poszczególnych źródłach dochody kształtowały się dość zróżnicowanie. Zgodnie z upływem czasu kształtowały się dochody z subwencji, zrealizowane powyżej 50% głównie dzięki specyficznym zasadom finansowania oświaty. W procencie niższym niż wynikałoby to z upływu czasu zrealizowane zostały dochody z dotacji celowych. Generalnie jednak dotacje realizowane są zgodnie z planem, tj. faktycznym zapotrzebowaniem. Nie uzyskaliśmy również planowanych dochodów własnych, zwłaszcza udziałów w podatkach dochodowych, których stopień realizacji jest niższy od wykonania w latach poprzednich o 4%. PRZYCHODY Na planowaną kwotę zł uzyskano przychody w wysokości zł, co stanowi 10,7% planowanej kwoty rocznej. Na uzyskane przychody złożyły się: - wpływy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu województwa zł co stanowi 20,0% planowanej kwoty rocznej, - zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie zł. - wolne środki z lat ubiegłych zł co stanowi 136,6% planu. W związku z utrzymywaniem płynności budżetu w pierwszym półroczu b.r. nie zaciągnięto długoterminowego kredytu bankowego. Zaciągnięcie tego kredytu w wysokości zł planowane jest na II półrocze. Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach, czyli na zrównoważenie budżetu. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej osiągnięte dochody były wyższe od wykonanych wydatków o zł. Jednak rzeczywiste środki na rachunkach bankowych były mniejsze o: zł udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły na rachunek województwa w lipcu b.r zł z tytułu rozliczeń przychodów i rozchodów. Z pozostałej kwoty zł zł stanowiły dotacje przekazane do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a wykorzystane których nastąpiło w lipcu b.r. 17

18 III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego został wykonany w wysokości zł, co stanowi 41,6% planu rocznego. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 46,8% planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 26,8% stanowiły dotacje, 31,9% wynagrodzenia i pochodne, a 41,3% pozostałe wydatki. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 19,7% planu rocznego. Wydatki budżetu zrealizowane w I połowie roku były o zł niższe od wykonanych dochodów. Tym samym I półrocze b.r. zostało zamknięte nadwyżką budżetową. Wystąpienie nadwyżki budżetowej związane jest głównie z: 1. Niższego, niż wynikałoby to z upływu czasu poziomu wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. W I półroczu Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował kwotę zł, co stanowi 34,1% planowanej kwoty rocznej. W stosunku do upływu czasu wydatki były o zł niższe od planu. Nie zrealizowane wydatki dotyczą głównie wydatków na remonty i modernizację dróg. Kwoty te zostaną wyrównane w miesiącach letnich, tj. w okresie najintensywniejszych prac drogowych. 2. Nie wydatkowanie na koniec czerwca otrzymanych dotacji na melioracje wodne i usuwanie skutków powodzi w kwocie zł, 3. Sposobu przekazywania do budżetu województwa dotacji oświatowej. Za 6 m-cy budżet województwa otrzymał zł, tj. 70,3% planowanej rocznej kwoty subwencji oświatowej, podczas gdy wydatki na oświatę wyniosły zł tj. 54,7% planowanych wydatków rocznych. Oznacza to, że dochody budżetu z tytułu subwencji oświatowej były wyższe od wydatków poniesionych na oświatę o zł. Sytuacja ta ulegnie wyrównaniu w grudniu, gdy nie będzie już wpływu subwencji, a wydatki jednostek oświatowych będą realizowane. Nadwyżka budżetowa osiągnięta w I połowie b.r. jest o zł tj. 55,9% niższa od nadwyżki z I półrocza 2002 r W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym wydatkowano kwotę zł, co stanowi 24,7% planu rocznego. W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco: 18

19 Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę zł jako dotację dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu na pokrycie wydatków Biura w związku z jego likwidacją. Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa W I połowie b.r. w rozdziale tym wydatkowano zł z planowanej kwoty zł. Wydatki na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały omówione w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej. Rozdział zarządy melioracji i urządzeń wodnych W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne polegające na utrzymaniu jednostki budżetowej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, co stanowi 49,5% planu rocznego. Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wydatki osobowe ,8% Pozostałe wydatki ,1% Wydatki majątkowe ,2% Realizacja pozostałych wydatków na poziomie przekraczającym upływ czasu wynika głównie wyprzedzającego wykonania wydatków związanych z zakupem towarów i usług, wydatków na podróże służbowe oraz odpisu na ZFŚS. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Są to zadania na łączną kwotę zł i ich omówienie znajduje się poniżej w rozdziale i Rozdział budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 19,6% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez Samorząd Województwa. Realizacją tych zadań zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szersze omówienie tych zadań znajduje się w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 62). Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 6,4% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez Samorząd Województwa. Realizacją tych zadań zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szersze 19

20 omówienie tych zadań znajduje się w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 62). Rozdział Pozostała działalność Z rozdziału tego wydatkowano kwotę zł, co stanowi 22,8% planu rocznego. W I półroczu większość wydatków w tym rozdziale ( zł) przeznaczona została na realizację Programu Odnowy Wsi. W ramach tego programu wydatkowano środki na realizację następujących zadań: - mini konkurs promujący idee odnowy wsi zł - szkolenia i seminaria dla uczestników programu Odnowa Wsi zł, - kontynuacja cyklu Planowanie w procesie odnowy wsi przeprowadzenie warsztatów zł, - składka członkowska na rzecz Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu zł, - działania popularyzatorskie, promocyjne i dokumentacyjne realizowanego programu odnowy wsi zł. Na organizacje dożynek wojewódzkich i udział w innych imprezach rolniczych wydatkowano 531 zł. Środki te zostały wydatkowane na nagrody dla uczestników konkursów: Agroliga 2002, Olimpiada Wiedzy i umiejętności rolniczych, Przodujący Rolnik. Wydatki na nasiennictwo tj. na wydatki na badania terenowe, w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego odmian roślin uprawnych zostaną poniesione w II półroczu. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ROZDZIAŁ Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę zł jako dotację dla Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu na pokrycie wydatków Zakładu w związku z jego likwidacją. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 40,4% planu rocznego. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach: Rozdział krajowe pasażerskie przewozy kolejowe W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, w tym zakup nowego taboru kolejowego. Zadanie to finansowane jest 20

21 wyłącznie z dotacji z budżetu państwa. W I połowie b.r. wydatki na ten cel wyniosły zł, co stanowi 37,8% planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na: a) organizowanie przewozów kwota zł w tym: - zapłatę faktury częściowej za wykonanie autobusu szynowego kwota zł. Pozostała do zapłaty w roku 2003 kwota zł zostanie przekazana producentowi w okresie październik-listopad b.r. - zakup opracowania Koordynacja komunikacji autobusowej i kolejowej w Województwie Opolskim część kolejowa kwota zł. b) dotowanie regionalnych przewozów PKP z otrzymanej na ten cel kwoty dotacji w wysokości zł przekazano PKP kwotę zł. Rata za czerwiec w kwocie zł została przekazana na początku lipca. Rozdział krajowe pasażerskie przewozy autobusowe W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przedsiębiorstwom PKS dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie, oraz zadanie własne polegające na koordynacji autobusowych rozkładów jazdy. W I półroczu 2003 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości zł, co stanowi 52,4% planu rocznego, w tym na dopłaty do przejazdów pasażerskich autobusowych zł, co stanowi 52,4% planowanej kwoty rocznej, a na koordynację rozkładów jazdy zł, co stanowi 38,8% planu wydatków na ten cel. Szczegółowa informacja na temat wydatków na dopłaty do biletów autobusowych została zawarta w części IV dotyczącej realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej ( str. 62). W ramach wydatków na koordynacje rozkładów jazdy kwotę zł wydatkowano Na zapłatę dla Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei za wykonanie opracowania Koordynacja komunikacji autobusowej i kolejowej w Województwie Opolskim część autobusowa. Rozdział drogi publiczne wojewódzkie. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę zł, co stanowi 34,2% planu. Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie %wykonania Wydatki osobowe ,3% Wydatki na zarządzanie siecią drogową ,9% Wydatki na bieżące utrzymanie dróg ,1% Wydatki majątkowe ,2% I. Wydatki osobowe, (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 r oraz pochodne: ZUS i FP) planowane na 2003 rok stanowią 15,6% w stosunku do planu wydatków ogółem ZDW Łącznie kwota wydatków osobowych za I półrocze 2003 r. wynosi zł. 21

22 Stanowi to 50,3 % wielkości planowanej. Nieco wyższe wykonanie wydatków niż upływ czasu wynika z jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2002r. oraz wypłaty 57,8 tys. zł z tyt. nagród jubileuszowych i odpraw dla pracowników przechodzących na emeryturę. Zatrudnienie na koniec I półrocza 2003 r. wynosiło 113 osób, w tym 111 pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnione ( ½ etatu ). Przeciętna liczba zatrudnionych za I półrocze wynosiła 111,50 ( w przeliczeniu na pełne etaty ). II. Zarządzanie siecią drogową Przyjęty na 2003r plan wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową w kwocie zł, co stanowi 6,5 % planu wydatków ogółem. Za I półrocze br. wydatkowano łącznie na zarządzanie siecią drogową kwotę zł, co stanowi 41,9 % wielkości planowanej. Z kwoty tej poniesiono wydatki między innymi na: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczące głównie realizacji świadczeń rzeczowych oraz wypłat ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP zł, - zakup materiałów i wyposażenia głównie wydatki związane z zakupem paliw do samochodów, materiałów biurowych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje) zł, - zakup energii zł - zakup usług remontowych, dotyczy głównie remontów środków trwałych, pozostałych remontów, konserwacji i napraw, zł - opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi prawnicze, usługi informatyczne, ogłoszenia prasowe, szkolenia, ochronę zdrowia i mienia, utrzymanie czystości, ekspertyzy, opinie, usługi geodezyjne i laboratoryjne, prowizje bankowe zł - różne składki, głównie ubezpieczenia majątkowe i drogowe zł - odpis na ZFŚS stanowi 75% odpisu rocznego zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: opłata za trwały zarząd, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg wojewódzkich, zł III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych A. Bieżące utrzymanie dróg Przyjęty na rok 2003 plan bieżącego utrzymanie dróg w kwocie zł został wykonany na kwotę zł, co stanowi 52,4% planowanej kwoty rocznej, z czego zapłacono do dnia kwotę zł. Pozostała kwota stanowi zobowiązania niewymagalne, które uregulowane zostały lipcu. W ramach realizowanych zadań wykonano: 22

23 1. Remont cząstkowy nawierzchni - wykonano remonty cząstkowe masą na gorąco, grysami i emulsją w ilości ,00 m2 na kwotę zł, z tego do dnia r. zapłacono zł. 2. Oznakowanie pionowe przygotowano materiały przetargowe. Rozstrzygnięcie przetargu w III kwartale. 3. Oznakowanie poziome. Rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawców. Odnowione zostały przejścia dla pieszych i linie segregacyjne w ilości ,m2 na kwotę zł. 4. Koszenie traw. Rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawców. Zakończono pierwsze koszenie traw z poboczy dróg w ilości m2 na kwotę zł, z tego zapłacono do zł. 5. Oczyszczenie nawierzchni (obejmuje czyszczenie nawierzchni przy krawężnikach na terenie miast i wsi po zimowym utrzymaniu dróg). Rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawców. Zrealizowano prace czystościowe w ilości 208,5 tys.m2 na kwotę zł. 6. Renowacja rowów prace planowane na III kwartał. Przetarg w przygotowaniu. 7. Pielęgnacja zieleni. W tym asortymencie wykonywano: - wycinkę drzew szt - nasadzenie drzew szt - pielęgnację zadrzewienia 757 szt na łączną kwotę zł. 8. Roboty interwencyjne wykonano: - ścinkę zawyżonych poboczy ,0 m2 - oczyszczenie studzienek kanalizacji 1 239,0 szt oraz inne roboty interwencyjne naa łączną kwotę zł. 9. Zimowe utrzymanie dróg. Zimowym utrzymaniem objęto 919,814 km dróg w standardach od II do V. Na zwalczanie śliskości, gołoledzi oraz odśnieżanie dróg wydano kwotę zł. 10. Odnowy nawierzchni. Wykonano 26,45 km odnów nawierzchni w następujących technologiach: - powierzchniowe utrwalenie 12,89 km - mikrodywany na zimno 13,56 km na ogólną kwotę 1 704,2 tys.zł z tego zapłacono do zł. 11. Koszty eksploatacyjne -zakup materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg, -koszt transportu materiałów, paliw do samochodów oraz do sprzętu brygad patrolowych, -koszty napraw samochodów i sprzętu brygad patrolowych, -koszty ubezpieczenia dróg na kwotę zł. B. Bieżące remonty obiektów mostowych, utrzymanie mostów i roboty różne. Plan i wykonanie wydatków na te zadania przedstawia się następująco: 1. Remonty bieżące mostów na drogach: Nr 422 m. Milicze, Nr 423 m. Grotowice, Nr 411 m. Nowy Świętów, Nr 494 m. Broniec, Nr 415 m. Reńska Wieś kwota planowana zł. Przygotowano materiały i przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont mostu w m. Nowy Świętów. Wykonawcą robót został Tarkopol sp. z o.o- Oddział 23

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK Opole, marzec 2004 CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2003 ROK 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2004 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2004 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2004 ROKU Opole, sierpień 2004 1 CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU Budżet Województwa Pomorskiego na rok 2008 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 258/XVI/07 z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r.

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo