ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2003 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2003 ROKU"

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2003 ROKU Opole, sierpień

2 SPIS TREŚCI STRONA 1. Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu województwa opolskiego w I poł roku ( z wykresami) Tabela wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu województwa opolskiego w I poł roku ( z wykresami ) Tabela wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rz ądowej w I poł roku Tabela wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rz ądowej w I poł roku Tabela wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumie ń z jednostkami samorz ądu terytorialnego w I poł roku CZĘŚĆ OPISOWA I Zmiany w planie budżetu województwa opolskiego na 2003 rok II Wykonanie planu dochodów budżetu województwa opolskiego w I poł roku III Wykonanie planu wydatków budżetu województwa opolskiego w I poł roku IV Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w I poł roku V. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I poł r VI. Analiza wydatków majątkowych budżetu województwa opolskiego w I poł roku VII. Kontrakt Województwa Opolskiego VIII. Analiza wykorzystania dotacji ustalonych przez Sejmik w I poł r IX. Analiza wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w I poł roku X. Analiza wykonania planu przychodów i rozchodów środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych w I poł roku

3 CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU 3

4 SIERPIEŃ 2003 I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2003 ROK Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr III/20/2002 z 30 grudnia 2002 r. został uchwalony budżet województwa. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie zł i plan wydatków na poziomie zł. Deficyt budżetowy w wysokości zł zaplanowano do sfinansowania kredytem długoterminowym, z tym, że w związku ze spłatami rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości zł. DOCHODY Plan dochodów budżetowych w trakcie I połowy 2003 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 18,1% i na dzień 30 czerwca wynosił zł. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł, tj. o 44,5% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę zł tj. o 11,6% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a\ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: - drogowa część subwencji ogólnej o kwotę zł - oświatowa część subwencji ogólnej o kwotę zł b\ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. o kwotę zł c\ zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł d\ zmniejszono plan dochodów z tytułu wyrównawczej części subwencji ogólnej o kwotę zł 2.Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 3. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł w tym: - drogowa część subwencji ogólnej o kwotę zł 4

5 b/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę zł c/ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 4. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym; a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym: - dotacja na zakup pojazdu szynowego o kwotę zł - dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę zł b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Kontrakcie Województwa Opolskiego, c/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, d/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł ( dotacja na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Opolu ) 5. Zarządu Województwa Opolskiego nr 165/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na wzmocnienie administracji polityki regionalnej w Województwie Opolskim w ramach funduszu PHARE, o kwotę zł. 6. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja współpraca z Gminy Dobrodzień i Gminy Rudniki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 7. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja z Gminy Izbicko z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 293/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Program Rozwoju Onkologii w województwie opolskim realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego), 5

6 b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy) c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Niemodlin i Kluczbork z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 312/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacja celowa z Gminy Dobrzeń Wielki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł z przeznaczeniem na roboty inwestycyjne w SPZOZ Chorób Gruźlicy i Płuc w Kup. 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 328/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę zł. - dotacja przeznaczona na usuwanie skutków powodzi tj. na zadania realizowane przez Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę zł w tym na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę zł. b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Strzelce Opolskie z przeznaczeniem na funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli, d/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Olesno z przeznaczeniem na budowę chodnika i kanalizacji w ciągu drogi woj. Nr Zarządu Województwa Opolskiego nr 381/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje na realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę zł. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Leśnica na budowę chodnika na drodze wojewódzkiej. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej o kwotę zł Dotacja na dofinansowanie XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych. 6

7 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Dotacja z Gminy Namysłów na budowe chodnika i kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej, b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 312 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. WYDATKI Plan wydatków budżetowych w I połowie 2003 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 16,1% i na dzień 30 czerwca 2003 r. wynosił zł, w tym: plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł tj. o 44,5% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę zł, tj. o 10,0% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł,, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ plan wydatków bieżących z przeznaczeniem nas nagrody dla laureatów konkursu urbanistyczno-architektonicznego Krasiejów o kwotę zł c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na uregulowanie likwidowanego Wojewódzkiego Biura geodezji i Terenów Rolnych o kwotę zł. 2. Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 3.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki majątkowe o kwotę zł w tym: - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł, - zakup sprzętu komputerowego dla Biura Ochrony Środowiska o kwotę zł, 7

8 b/ wydatki bieżące o kwotę zł w tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł - wydatki Biura Ochrony Środowiska o kwotę zł. 4.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/63/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją przychodni OLK-a o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie kosztów likwidacji Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu. 5. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a) plan wydatków na zadania własne o kwotę zł, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup kolejowego pojazdu szynowego o kwotę zł - wydatki na realizację zadania zawartego w Kontrakcie Województwa Opolskiego (kształcenie młodzieży wiejskiej) o kwotę zł - dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę zł b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę zł, w tym: - dotacja dla Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę zł, c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł 6. Zarządu Województwa Opolskiego nr 165/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki na wzmocnienie administracji regionalnej województwa w ramach funduszu PHARE o kwotę zł. 7. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 292/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla jednostek służby zdrowia z przeznaczeniem na zakup urządzenia do uzdatniania wody w Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Opolu o kwotę zł. 8

9 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 293/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a) wydatki na realizację zadań własnych o kwotę zł, w tym: - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii na realizację zadania objętego Kontraktem o kwotę zł - wydatki na sfinansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu o kwotę zł b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę zł, w tym: - wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 312/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., w tym: dotację celową na pokrycie kosztów wykonania posadzki dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup otrzymaną z Gminy Dobrzeń Wielki o kwotę zł. 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 328/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. a) zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków powodzi o kwotę zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w związku z likwidacją Zakładu o kwotę zł. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a) plan wydatków na zadania własne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego o kwotę zł, w tym: - remont obiektu przy ul. Piastowskiej 14 o kwotę zł - rozwój bazy materialnej i dydaktycznej w MSZ Opole o kwotę zł - rozwój bazy szkoleniowej w WOM Opole o kwotę zł - dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku na odbudowę dawnego trzeciego skrzydła muzeum o kwotę zł b) plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł, c) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę zł,w tym: - wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli 9

10 o kwotę 4000 zł - wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich o kwotę zł 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 381/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki na realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę zł 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 382/2003 z dnia 26 maja 2003 r:. a/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane prze Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dofinansowanie konferencji naukowych w kwocie zł. b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu na remont obiektu zabytkowego Pod Kogutkiem w Rogowie Opolskim o kwotę zł. 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 383/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na wniesienie udziału własnego do uzyskanych środków na usuwania skutków powodzi w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie o kwotę zł. 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 432/2003 z dnia 04 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Gminy Ozimek na dofinansowanie utworzenia Muzeum przyrodniczopaleontologicznego w Krasiejowie o kwotę zł. 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 441/2003 z dnia 09 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę zł i zwiększono plan wydatków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej o kwotę zł. 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego na organizację XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych o kwotę zł 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 473/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach o kwotę zł na zakup pomp infuzyjnych. 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł 10

11 b/ wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o kwotę 312 zł DEFICYT BUDŻETOWY Na dzień 30 czerwca 2003 roku planowany deficyt budżetu województwa opolskiego na 2003 rok nie zmienił się i wynosi zł. Nie zmieniła się również wysokość planowanego kredytu długoterminowego w kwocie zł, niezbędnego do zrównoważenia budżetu PRZYCHODY I ROZCHODY Plan przychodów i rozchodów Województwa nie zmienił się i wynosi odpowiednio zł i zł. 11

12 II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU. DOCHODY Plan dochodów budżetu województwa opolskiego na 2003 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2003 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości zł. Za okres I półrocza 2003 roku uzyskano dochody w wysokości zł tj. 48,0% planowanych dochodów rocznych, czyli o 2,0% mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o zł mniej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 r. dochody były wyższe o zł to jest o 12,7%. W poszczególnych źródłach dochodów przypisanych Samorządowi Województwa Opolskiego wykonanie kształtowało się następująco: 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa jest największym źródłem dochodów budżetu województwa. Na planowaną wielkość na 2003 rok w wysokości zł, wykonanie wyniosło zł, tj. 53,8 % planowanych dochodów, czyli o 3,8% więcej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 r. subwencja była wyższa o zł to jest o 4,3%. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 52,5% dochodów ogółem Województwa za I półrocze br. Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części: - oświatowej - wyrównawczej - drogowej a) oświatowa część subwencji ogólnej planowana na 2003 rok w wysokości zł wykonana została w I półroczu br. w wysokości zł tj. w 70,3 % planowanych dochodów, czyli o 20,3% więcej niż wynikało to z upływu czasu a w kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o zł tj. o 8,1%. Wyższe wykonanie dochodów z tej subwencji niż upływ czasu wynika z obowiązujących zasad finansowania oświaty, które zakładają przekazywanie rat subwencji 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonywania wydatków, a w marcu przekazywane są dwie raty, w tym jedna na sfinansowanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły. Czyli praktycznie wykonanie wyniosło 8/13 kwoty subwencji rocznej. Ponadto w czerwcu b.r. na rachunek Województwa wpłynęło zł subwencji oświatowej z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Opolskiego na 2003 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu dochodów z tej subwencji nastąpiło na lipcowej sesji Sejmiku Województwa. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Województwa Opolskiego na 2003 r. po zwiększeniu wynosi zł. 12

13 Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w I półroczu b.r. stanowiła 16,0 % dochodów ogółem budżetu województwa. b) wyrównawcza część subwencji ogólnej planowana na 2003 rok w wysokości zł wykonana została w I półroczu br. w wysokości zł, tj. w 50,0 % planowanych dochodów. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 roku wyrównawcza część subwencji ogólnej była wyższa o zł tj. o 2,8%. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I półroczu br. 9,1 % dochodów ogółem budżetu województwa. c) drogowa część subwencji ogólnej planowana na 2003 rok w wysokości zł wykonana została w I półroczu w wysokości zł, tj. 48,3% planowanych dochodów tj. o 1,7% mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. Nie wykonanie planu dochodów z tytułu tej subwencji wynika z faktu nie przekazania do końca czerwca z budżetu państwa środków wynikających ze zwiększenia tej subwencji o kwotę zł z rezerwy części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw, przeznaczonych na modernizację drogi Malnia-Przywory. W porównaniu do wykonania I półrocza 2002 roku drogowa część subwencji ogólnej była wyższa o zł tj. o 2,6%. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I półroczu 2003 roku 27,5 % dochodów ogółem budżetu województwa. 2. Dotacje celowe z budżetu stanowią drugie, co do wielkości źródło dochodów budżetu województwa. Na planowaną wielkość w 2003 roku zł budżet Województwa otrzymał za I półrocze b.r zł tj. 43,0 % planu, czyli o 7,0% mniej niż wynika to z upływu czasu, a w kwocie jest to mniej o zł. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2002 roku dotacje celowe były wyższe o zł to jest o 23,7%. Dotacje celowe ogółem stanowiły w I półroczu 2003 roku 35,9 % dochodów ogółem budżetu województwa. Dotacje celowe dzielą się na: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez samorząd województwa, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dotacje celowe na zadania własne otrzymywane z funduszy celowych. - pozostałe dotacje na realizację zadań własnych. a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa planowane na 2003 rok w wysokości zł, wykonane zostały w wysokości zł tj. w 45,1 %, czyli o 4,9% mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej jest to mniej o zł. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku dotacje te były wyższe o zł to jest o 46,5%. Niski stopień zaawansowania realizacji dochodów z tytułu dotacji na zadania własne wynika przede wszystkim z niskiego zawansowania realizacji dotacji na 13

14 zadania objęte kontraktem wojewódzkim. Na ogólną kwotę zł planowanych dotacji na zadania objęte kontraktem wojewódzkim budżet Województwa otrzymał w I półroczu zł tj. 35,6%. Dotacje na pozostałe zadania własne przekazywane były zgodnie z upływem czasu lub go przekraczały. Dotacje na realizację zadań własnych samorządu województwa były przekazywane na zadania z zakresu: - transportu i łączności przekazano zł tj. 42,5% planowanej kwoty rocznej na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz zł, tj. 49,9% planowanej kwoty rocznej na zakup pojazdu szynowego, - administracji publicznej przekazano zł tj. 68,1% planowanej kwoty dotacji na realizację umowy bliźniaczej z Galicją, - oświaty i wychowania przekazano dotację w wysokości zł tj. 100,0% planowanej kwoty rocznej na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz zł tj. 100% planowanej kwoty na zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego. - ochrony zdrowia przekazano dotację na poziomie zł tj. 49,7% planowanej kwoty rocznej na finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy, zł tj. 100% planowanej kwoty rocznej na zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego oraz zł tj. 100% planowanej kwoty rocznej na restrukturyzację w ochronie zdrowia. - opieki społecznej przekazano dotacje na poziomie zł tj. 53,5% planowanej kwoty na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano dotacje w kwocie zł, tj. 50,0% planowanej kwoty rocznej na finansowanie działalności wojewódzkich instytucji kultury. b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa na planowaną na 2003 rok wielkość zł wykonane zostały w wysokości zł, tj. w 42,1%, czyli o 7,9% mniej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to mniej o zł. Niski poziom realizacji dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynika z niskiego ( 34,7% ) poziomu realizacji dotacji na melioracje wodne oraz usuwanie skutków powodzi 15,3%. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku dotacje te były wyższe o zł to jest o 9,7%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa w I półroczu 2003 roku stanowiły 20,2% dochodów ogółem województwa. Dotacje te były przekazywane na następujące zadania: - opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości zł co stanowi 79,0% planowanej kwoty rocznej, - prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie zł co stanowi 50,0% planowanej kwoty rocznej, 14

15 - transport i łączność ( dopłaty do przewozów pasażerskich autobusowych) w wysokości zł co stanowi 52,4% planowanej kwoty rocznej, - staże i specjalizacje medyczne w wysokości zł co stanowi 53,14% planowanej kwoty rocznej, - melioracje wodne w wysokości zł co stanowi 34,7% planowanej kwoty rocznej, - usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości zł co stanowi 15,3% planowanej kwoty rocznej, c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2003 rok wielkość zł wykonane zostały w kwocie zł tj. 26,5%. Dotacje te były przekazywane na zadania z zakresu: - administracji publicznej ( partycypacja gmin i powiatów w kosztach utrzymania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli ) w wysokości zł co stanowi 74,7% planowanej kwoty rocznej, - ochrony zdrowia w wysokości zł, co stanowi 100,0% planowanej kwoty rocznej, - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości zł co stanowi 50,0% planowanej kwoty rocznej. Dotacje te stanowiły 0,1% dochodów ogółem województwa. d) dotacje celowe na zadania własne Województwa przekazywane przez fundusze celowe na planowaną na 2003 rok wielkość zł wykonane zostały w kwocie zł tj. w 6,2%. Dotację w wysokości zł, tj. 100,0% planowanej kwoty rocznej przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu na opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wykopalisk paleontologicznych w Krasiejowie. Pozostałe dotacje zostaną przez WFOŚiGW przekazane do województwa po zakończeniu realizacji zadań, na które zostały zawarte porozumienia. e) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną na 2003 rok wielkość zł wykonane zostały w kwocie zł tj. w 100,0%. Dotację tę przekazało Ministerstwo Kultury z przeznaczeniem na organizację XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych. f) z pozostałych dotacji planowanych na 2003 r. w wysokości zł Województwo nie otrzymało żadnych środków. Dotacje te w kwocie zł z Komitetu Badań Naukowych na realizację projektu RITTS INBO oraz w kwocie zł z Elektrowni Opole SA na finansowanie Studium rozwoju systemów energetycznych w woj. Opolskim do 2015 r. zostaną przekazane w II połowie roku. 3. Dochody własne. Dochody własne samorządu województwa stanowią głównie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług oraz różnych opłat. 15

16 Na planowaną w 2003 roku kwotę dochodów własnych w wysokości zł w I półroczu 2003 roku uzyskano dochody w wysokości zł, tj. 42,5 %, czyli o 7,5% niższe niż wynikałoby to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to zł mniej. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku dochody własne były wyższe o zł, to jest o 23,8%. Dochody własne województwa za I półrocze 2003 roku stanowiły 11,5% dochodów ogółem województwa. a) dochody stanowiące udziały budżetu województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych za I półrocze 2003 r. wyniosły zł tj. 36,4% planowanych dochodów rocznych czyli o 13,6% mniej niż wynikało to z upływ czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku udziały w podatkach były niższe o zł to jest o 0,4%. Dochody te stanowią 8,3% dochodów ogółem województwa za I półrocze 2003 roku. Podstawową pozycją tych dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie zł a wykonanie za I półrocze wyniosło zł tj. 36,0%, czyli o 14,0% mniej niż wynikało to upływ czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. Dochód ten stanowił 7,6 % dochodów ogółem województwa. Dochody stanowiące udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych planowane na rok 2003 w wysokości zł, wykonane zostały w wysokości zł, tj. 41,2%, czyli o 8,8% mniej niż upływ czasu, a w kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. Dochody z tych udziałów stanowiły tylko 0,8 % dochodów województwa. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe o zł to jest o 0,4% a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych niższe o zł to jest o 7,8%. b) pozostałe dochody własne, które na 2003 rok były planowane w wysokości zł wykonane zostały w I półroczu na poziomie zł tj. w 75,3% planowanych dochodów rocznych, czyli o 25,3% więcej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W stosunku do wykonania I półrocza 2002 roku dochody te były wyższe o zł tj. o 140,2%. Na pozostałe dochody własne złożyły się między innymi: - wpływy z tytułu gospodarki gruntami zł, tj. 51,9 % planu, z tego w 88,8% zrealizowano wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w 52,6% dochody z najmu i dzierżawy. Dochody ze sprzedaży nieruchomości zrealizowano w 46,6%. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł co stanowi 106,3% planowanej kwoty rocznej, - Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zł, co stanowi 130,1% planowanej kwoty rocznej, 16

17 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Województwa zł, co stanowi 49,9% planowanej kwoty rocznej. - dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich zł, co stanowi 81,6% planu, - dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zł co stanowi 28,3% planu. Dochody tej jednostki osiągane są głównie z tytułu dzierżaw ( 34,6% realizacji planu). Znacznie poniżej planu realizowane są dochody z tytułu świadczonych usług oraz pozostałych dochodów. Oceniając realizację strony dochodowej budżetu województwa opolskiego za półrocze 2003 roku należy podkreślić, że w poszczególnych źródłach dochody kształtowały się dość zróżnicowanie. Zgodnie z upływem czasu kształtowały się dochody z subwencji, zrealizowane powyżej 50% głównie dzięki specyficznym zasadom finansowania oświaty. W procencie niższym niż wynikałoby to z upływu czasu zrealizowane zostały dochody z dotacji celowych. Generalnie jednak dotacje realizowane są zgodnie z planem, tj. faktycznym zapotrzebowaniem. Nie uzyskaliśmy również planowanych dochodów własnych, zwłaszcza udziałów w podatkach dochodowych, których stopień realizacji jest niższy od wykonania w latach poprzednich o 4%. PRZYCHODY Na planowaną kwotę zł uzyskano przychody w wysokości zł, co stanowi 10,7% planowanej kwoty rocznej. Na uzyskane przychody złożyły się: - wpływy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu województwa zł co stanowi 20,0% planowanej kwoty rocznej, - zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie zł. - wolne środki z lat ubiegłych zł co stanowi 136,6% planu. W związku z utrzymywaniem płynności budżetu w pierwszym półroczu b.r. nie zaciągnięto długoterminowego kredytu bankowego. Zaciągnięcie tego kredytu w wysokości zł planowane jest na II półrocze. Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach, czyli na zrównoważenie budżetu. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej osiągnięte dochody były wyższe od wykonanych wydatków o zł. Jednak rzeczywiste środki na rachunkach bankowych były mniejsze o: zł udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły na rachunek województwa w lipcu b.r zł z tytułu rozliczeń przychodów i rozchodów. Z pozostałej kwoty zł zł stanowiły dotacje przekazane do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a wykorzystane których nastąpiło w lipcu b.r. 17

18 III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego został wykonany w wysokości zł, co stanowi 41,6% planu rocznego. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 46,8% planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 26,8% stanowiły dotacje, 31,9% wynagrodzenia i pochodne, a 41,3% pozostałe wydatki. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 19,7% planu rocznego. Wydatki budżetu zrealizowane w I połowie roku były o zł niższe od wykonanych dochodów. Tym samym I półrocze b.r. zostało zamknięte nadwyżką budżetową. Wystąpienie nadwyżki budżetowej związane jest głównie z: 1. Niższego, niż wynikałoby to z upływu czasu poziomu wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. W I półroczu Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował kwotę zł, co stanowi 34,1% planowanej kwoty rocznej. W stosunku do upływu czasu wydatki były o zł niższe od planu. Nie zrealizowane wydatki dotyczą głównie wydatków na remonty i modernizację dróg. Kwoty te zostaną wyrównane w miesiącach letnich, tj. w okresie najintensywniejszych prac drogowych. 2. Nie wydatkowanie na koniec czerwca otrzymanych dotacji na melioracje wodne i usuwanie skutków powodzi w kwocie zł, 3. Sposobu przekazywania do budżetu województwa dotacji oświatowej. Za 6 m-cy budżet województwa otrzymał zł, tj. 70,3% planowanej rocznej kwoty subwencji oświatowej, podczas gdy wydatki na oświatę wyniosły zł tj. 54,7% planowanych wydatków rocznych. Oznacza to, że dochody budżetu z tytułu subwencji oświatowej były wyższe od wydatków poniesionych na oświatę o zł. Sytuacja ta ulegnie wyrównaniu w grudniu, gdy nie będzie już wpływu subwencji, a wydatki jednostek oświatowych będą realizowane. Nadwyżka budżetowa osiągnięta w I połowie b.r. jest o zł tj. 55,9% niższa od nadwyżki z I półrocza 2002 r W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym wydatkowano kwotę zł, co stanowi 24,7% planu rocznego. W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco: 18

19 Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę zł jako dotację dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu na pokrycie wydatków Biura w związku z jego likwidacją. Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa W I połowie b.r. w rozdziale tym wydatkowano zł z planowanej kwoty zł. Wydatki na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały omówione w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej. Rozdział zarządy melioracji i urządzeń wodnych W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne polegające na utrzymaniu jednostki budżetowej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, co stanowi 49,5% planu rocznego. Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wydatki osobowe ,8% Pozostałe wydatki ,1% Wydatki majątkowe ,2% Realizacja pozostałych wydatków na poziomie przekraczającym upływ czasu wynika głównie wyprzedzającego wykonania wydatków związanych z zakupem towarów i usług, wydatków na podróże służbowe oraz odpisu na ZFŚS. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Są to zadania na łączną kwotę zł i ich omówienie znajduje się poniżej w rozdziale i Rozdział budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 19,6% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez Samorząd Województwa. Realizacją tych zadań zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szersze omówienie tych zadań znajduje się w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 62). Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 6,4% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez Samorząd Województwa. Realizacją tych zadań zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szersze 19

20 omówienie tych zadań znajduje się w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 62). Rozdział Pozostała działalność Z rozdziału tego wydatkowano kwotę zł, co stanowi 22,8% planu rocznego. W I półroczu większość wydatków w tym rozdziale ( zł) przeznaczona została na realizację Programu Odnowy Wsi. W ramach tego programu wydatkowano środki na realizację następujących zadań: - mini konkurs promujący idee odnowy wsi zł - szkolenia i seminaria dla uczestników programu Odnowa Wsi zł, - kontynuacja cyklu Planowanie w procesie odnowy wsi przeprowadzenie warsztatów zł, - składka członkowska na rzecz Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu zł, - działania popularyzatorskie, promocyjne i dokumentacyjne realizowanego programu odnowy wsi zł. Na organizacje dożynek wojewódzkich i udział w innych imprezach rolniczych wydatkowano 531 zł. Środki te zostały wydatkowane na nagrody dla uczestników konkursów: Agroliga 2002, Olimpiada Wiedzy i umiejętności rolniczych, Przodujący Rolnik. Wydatki na nasiennictwo tj. na wydatki na badania terenowe, w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego odmian roślin uprawnych zostaną poniesione w II półroczu. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ROZDZIAŁ Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę zł jako dotację dla Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu na pokrycie wydatków Zakładu w związku z jego likwidacją. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 40,4% planu rocznego. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach: Rozdział krajowe pasażerskie przewozy kolejowe W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, w tym zakup nowego taboru kolejowego. Zadanie to finansowane jest 20

21 wyłącznie z dotacji z budżetu państwa. W I połowie b.r. wydatki na ten cel wyniosły zł, co stanowi 37,8% planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na: a) organizowanie przewozów kwota zł w tym: - zapłatę faktury częściowej za wykonanie autobusu szynowego kwota zł. Pozostała do zapłaty w roku 2003 kwota zł zostanie przekazana producentowi w okresie październik-listopad b.r. - zakup opracowania Koordynacja komunikacji autobusowej i kolejowej w Województwie Opolskim część kolejowa kwota zł. b) dotowanie regionalnych przewozów PKP z otrzymanej na ten cel kwoty dotacji w wysokości zł przekazano PKP kwotę zł. Rata za czerwiec w kwocie zł została przekazana na początku lipca. Rozdział krajowe pasażerskie przewozy autobusowe W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przedsiębiorstwom PKS dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie, oraz zadanie własne polegające na koordynacji autobusowych rozkładów jazdy. W I półroczu 2003 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości zł, co stanowi 52,4% planu rocznego, w tym na dopłaty do przejazdów pasażerskich autobusowych zł, co stanowi 52,4% planowanej kwoty rocznej, a na koordynację rozkładów jazdy zł, co stanowi 38,8% planu wydatków na ten cel. Szczegółowa informacja na temat wydatków na dopłaty do biletów autobusowych została zawarta w części IV dotyczącej realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej ( str. 62). W ramach wydatków na koordynacje rozkładów jazdy kwotę zł wydatkowano Na zapłatę dla Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei za wykonanie opracowania Koordynacja komunikacji autobusowej i kolejowej w Województwie Opolskim część autobusowa. Rozdział drogi publiczne wojewódzkie. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę zł, co stanowi 34,2% planu. Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie %wykonania Wydatki osobowe ,3% Wydatki na zarządzanie siecią drogową ,9% Wydatki na bieżące utrzymanie dróg ,1% Wydatki majątkowe ,2% I. Wydatki osobowe, (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 r oraz pochodne: ZUS i FP) planowane na 2003 rok stanowią 15,6% w stosunku do planu wydatków ogółem ZDW Łącznie kwota wydatków osobowych za I półrocze 2003 r. wynosi zł. 21

22 Stanowi to 50,3 % wielkości planowanej. Nieco wyższe wykonanie wydatków niż upływ czasu wynika z jednorazowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2002r. oraz wypłaty 57,8 tys. zł z tyt. nagród jubileuszowych i odpraw dla pracowników przechodzących na emeryturę. Zatrudnienie na koniec I półrocza 2003 r. wynosiło 113 osób, w tym 111 pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnione ( ½ etatu ). Przeciętna liczba zatrudnionych za I półrocze wynosiła 111,50 ( w przeliczeniu na pełne etaty ). II. Zarządzanie siecią drogową Przyjęty na 2003r plan wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową w kwocie zł, co stanowi 6,5 % planu wydatków ogółem. Za I półrocze br. wydatkowano łącznie na zarządzanie siecią drogową kwotę zł, co stanowi 41,9 % wielkości planowanej. Z kwoty tej poniesiono wydatki między innymi na: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczące głównie realizacji świadczeń rzeczowych oraz wypłat ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP zł, - zakup materiałów i wyposażenia głównie wydatki związane z zakupem paliw do samochodów, materiałów biurowych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje) zł, - zakup energii zł - zakup usług remontowych, dotyczy głównie remontów środków trwałych, pozostałych remontów, konserwacji i napraw, zł - opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi prawnicze, usługi informatyczne, ogłoszenia prasowe, szkolenia, ochronę zdrowia i mienia, utrzymanie czystości, ekspertyzy, opinie, usługi geodezyjne i laboratoryjne, prowizje bankowe zł - różne składki, głównie ubezpieczenia majątkowe i drogowe zł - odpis na ZFŚS stanowi 75% odpisu rocznego zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: opłata za trwały zarząd, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg wojewódzkich, zł III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych A. Bieżące utrzymanie dróg Przyjęty na rok 2003 plan bieżącego utrzymanie dróg w kwocie zł został wykonany na kwotę zł, co stanowi 52,4% planowanej kwoty rocznej, z czego zapłacono do dnia kwotę zł. Pozostała kwota stanowi zobowiązania niewymagalne, które uregulowane zostały lipcu. W ramach realizowanych zadań wykonano: 22

23 1. Remont cząstkowy nawierzchni - wykonano remonty cząstkowe masą na gorąco, grysami i emulsją w ilości ,00 m2 na kwotę zł, z tego do dnia r. zapłacono zł. 2. Oznakowanie pionowe przygotowano materiały przetargowe. Rozstrzygnięcie przetargu w III kwartale. 3. Oznakowanie poziome. Rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawców. Odnowione zostały przejścia dla pieszych i linie segregacyjne w ilości ,m2 na kwotę zł. 4. Koszenie traw. Rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawców. Zakończono pierwsze koszenie traw z poboczy dróg w ilości m2 na kwotę zł, z tego zapłacono do zł. 5. Oczyszczenie nawierzchni (obejmuje czyszczenie nawierzchni przy krawężnikach na terenie miast i wsi po zimowym utrzymaniu dróg). Rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawców. Zrealizowano prace czystościowe w ilości 208,5 tys.m2 na kwotę zł. 6. Renowacja rowów prace planowane na III kwartał. Przetarg w przygotowaniu. 7. Pielęgnacja zieleni. W tym asortymencie wykonywano: - wycinkę drzew szt - nasadzenie drzew szt - pielęgnację zadrzewienia 757 szt na łączną kwotę zł. 8. Roboty interwencyjne wykonano: - ścinkę zawyżonych poboczy ,0 m2 - oczyszczenie studzienek kanalizacji 1 239,0 szt oraz inne roboty interwencyjne naa łączną kwotę zł. 9. Zimowe utrzymanie dróg. Zimowym utrzymaniem objęto 919,814 km dróg w standardach od II do V. Na zwalczanie śliskości, gołoledzi oraz odśnieżanie dróg wydano kwotę zł. 10. Odnowy nawierzchni. Wykonano 26,45 km odnów nawierzchni w następujących technologiach: - powierzchniowe utrwalenie 12,89 km - mikrodywany na zimno 13,56 km na ogólną kwotę 1 704,2 tys.zł z tego zapłacono do zł. 11. Koszty eksploatacyjne -zakup materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg, -koszt transportu materiałów, paliw do samochodów oraz do sprzętu brygad patrolowych, -koszty napraw samochodów i sprzętu brygad patrolowych, -koszty ubezpieczenia dróg na kwotę zł. B. Bieżące remonty obiektów mostowych, utrzymanie mostów i roboty różne. Plan i wykonanie wydatków na te zadania przedstawia się następująco: 1. Remonty bieżące mostów na drogach: Nr 422 m. Milicze, Nr 423 m. Grotowice, Nr 411 m. Nowy Świętów, Nr 494 m. Broniec, Nr 415 m. Reńska Wieś kwota planowana zł. Przygotowano materiały i przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont mostu w m. Nowy Świętów. Wykonawcą robót został Tarkopol sp. z o.o- Oddział 23

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK Opole, marzec 2004 CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2003 ROK 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 marca 2004 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK KATOWICE, MARZEC 2004 ROK 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 2268/74/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 1. DOCHODY BUDŻETOWE... 9 A. Dochody własne... 12 B. Subwencja ogólna... 14 C. Dotacje celowe... 18

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego Uchwała Nr 101/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2004 r. Nr 57

Białystok, dnia 10 maja 2004 r. Nr 57 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2004 r. Nr 57 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 974 Nr 79/900/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin za I półrocze 2013 roku 28 sierpnia 2013 r.

I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin za I półrocze 2013 roku 28 sierpnia 2013 r. I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin za I półrocze 2013 roku 28 sierpnia 2013 r. 1 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2013

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo