Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, 2008"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Redaktor: Alicja Zagrodzka Korekta: Krystyna Chludzińska Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, 2008 ISBN Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa tel./fax , , dział handlowy: jak wyżej, w. 105, Wydanie drugie poprawione Skład i łamanie: WN Scholar (Jerzy Łazarski) Druk i oprawa: Paper & Tinta

6 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. OSOBLIWOŚCI EKSPERYMENTU W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH I PEDAGOGICZNYCH UWAGI WPROWADZAJĄCE Pięć zasadniczych punktów Eksperyment a teoria zasada niesprzeczności paradygmatycznej Pomiar zmiennych a teoria zasada zgodności pomiaru zmiennych i teorii psychologicznej Metodologiczne i psychologiczne kryteria dobroci planu eksperymentalnego Kryteria metodologiczne Kryteria psychologiczne Eksperyment i interpretacja jego rezultatów zasada zgodności rezultatu eksperymentu i teorii psychologicznej Wnioski Podstawowe pojęcia Literatura zalecana ROZDZIAŁ 2. EKSPERYMENT PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAŁOŻENIA Zmienna Zmienność i wariancja jako jej miara. Rozbicie wariancji całkowitej na wariancje cząstkowe Istotność Kontrola Randomizacja zasada randomizacji Manipulacja Eksperyment definicja Podstawowe pojęcia Literatura zalecana ROZDZIAŁ 3. ODMIANA JEDNO-JEDNOZMIENNOWA PODSTAWOWE PLANY EKSPERYMENTALNE OPARTE NA PORÓWNANIACH DWUGRUPOWYCH Ustalenia definicyjne i założenia wyjściowe Przegląd planów eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych Plan dwugrupowy z grupą eksperymentalną i grupą kontrolną z pretestem i posttestem w obu grupach Plan dwugrupowy z grupą eksperymentalną i grupą kontrolną z posttestem w obu grupach

7 Plan dwugrupowy z grupą eksperymentalną i grupą kontrolną z pretestem w grupie kontrolnej i posttestem w grupie eksperymentalnej Plan czterogrupowy z dwiema grupami eksperymentalnymi i dwiema grupami kontrolnymi z pretestem i posttestem w czterech grupach (plan Solomona) Plan czterogrupowy z pretestem i posttestem w różnych grupach Zwielokrotniony plan czterogrupowy z pretestem i posttestem w różnych grupach Plan trzygrupowy z pretestem i posttestem w różnych grupach Plan czterogrupowy przekrojowy z pretestem i posttestem w różnych grupach Plan jednogrupowy z pretestem i posttestem Plan jednogrupowy z posttestem Ograniczenia odmiany jedno-jednozmiennowej Podstawowe pojęcia Literatura zalecana ROZDZIAŁ 4. ODMIANA WIELO-JEDNOZMIENNOWA CZĘŚĆ I PLANY CZYNNIKOWE W GRUPACH KOMPLETNIE ZRANDOMIZOWANYCH Podstawowe pojęcia i definicje na przykładzie planu jednoczynnikowego (A) w grupach kompletnie zrandomizowanych Zapis wyników Odchylenie wyniku od średniej. Sumy kwadratów odchyleń wyników od średniej SS. Struktura pojedynczego wyniku efekty główne czynnika A (α i ) i błąd eksperymentalny (ε ik ) Stopnie swobody df Średnie kwadraty MS. Wartości oczekiwane średnich kwadratów E(MS) Hipotezy zerowa H 0 i alternatywna H Podejmowanie decyzji odnośnie do H 0 za pomocą testu F. Korzystanie z tablic Snedecora wartości statystyki F Modele ANOVA: model stały (I), model losowy (II), model mieszany (III). Model ortogonalny a model nieortogonalny Założenia. Odchylenia od założeń i transformacja wyników surowych Plan jednoczynnikowy (A) w grupach kompletnie zrandomizowanych (n > 1)

8 4.3. Plan dwuczynnikowy (AB) w grupach kompletnie zrandomizowanych (n > 1) Podstawowe pojęcia i definicje (ciąg dalszy punktu 4.1) Analiza przykładu Plan trójczynnikowy (ABC) w grupach kompletnie zrandomizowanych (n > 1) Założenia statystyczne planu ABC Pojęcie interakcji ABC A b j, A c z, Β a i, Β c z, C a i, C b j oraz proste efekty interakcyjne AB c z, AC b j, BC a i Analiza przykładu Test wielokrotnych porównań HSD Tukeya Plan jednoczynnikowy w grupach kompletnie zrandomizowanych (n > 1) porównanie p 1 grup eksperymentalnych z 1 grupą kontrolną: test Dunnetta Podstawowe pojęcia Literatura zalecana ROZDZIAŁ 5. ODMIANA WIELO-JEDNOZMIENNOWA CZĘŚĆ II PLANY CZYNNIKOWE Z POWTARZANIEM POMIARÓW ZMIENNEJ ZALEŻNEJ Specyfika planów eksperymentalnych z powtarzaniem pomiarów zmiennej zależnej. Założenia ANOVA Plan jednoczynnikowy (A) z powtarzaniem pomiarów zmiennej zależnej (n = 1) Struktura wyniku pojedynczej osoby. Efekty główne czynnika A. Założenia modelu Sumy kwadratów SS. Stopnie swobody df. Średnie kwadraty MS. Oczekiwane średnie kwadraty E(MS) Hipotezy zerowe i ich testy Porównania wielokrotne Analiza przykładu Plan dwuczynnikowy (AB) z powtarzaniem pomiarów zmiennej zależnej w obrębie czynnika Β(n > 1) Struktura wyniku pojedynczej osoby. Efekty główne czynnika A. Założenia modelu Hipotezy zerowe i ich testy Interakcja AB. Efekty proste Porównania wielokrotne Analiza przykładu Podstawowe pojęcia Literatura zalecana

9 ROZDZIAŁ 6. O TYM, CO ISTOTNE Testy istotności różnic Skala przedziałowa i ilorazowa Skala porządkowa Skala nominalna Ocena siły związku między zmienną zależną Y i zmiennymi niezależnymi dla niej istotnymi Ocena wielkości efektów eksperymentalnych jako miara istotności zmiennych w planach ANOVA przypadek gdy zmienna Y jest przedziałowa, a zmienne X są nominalne Podstawowe pojęcia Literatura zalecana ROZDZIAŁ 7. JAK ZAPEWNIĆ WYSOKĄ TRAFNOŚĆ PLANU EKSPERYMENTALNEGO? Cztery konteksty trafności planu eksperymentalnego Trafność wewnętrzna Czynniki zakłócające trafność wewnętrzną Trafność zewnętrzna Czynniki zakłócające trafność zewnętrzną Podstawowe pojęcia Literatura zalecana ROZDZIAŁ 8. DLACZEGO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ NA PRETEST ZMIENNEJ ZALEŻNEJ? Pretest zmiennej zależnej problemy metodologiczne Znaczenie pretestu zmiennej zależnej Podstawowe pojęcia Literatura zalecana LITERATURA SPIS TABLIC STATYSTYCZNYCH INDEKS NAZWISK

AGRESJA SOCJALIZACJA EDUKACJA

AGRESJA SOCJALIZACJA EDUKACJA AGRESJA SOCJALIZACJA EDUKACJA Refleksje i inspiracje Pod redakcją Heleny Grzegołowskiej-Klarkowskiej WYDAWNICTWO AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ W arszaw a 2012 Profesorowi Adamowi Frączkowi współpracownicy,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzje: prof. dr hab. Stanisława Golinowska prof. dr hab. Jan Sobiech Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Magdalena Pluta Korekta: Joanna Barska Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRACY BADAWCZEJ Z METODOLOGII

PROJEKT PRACY BADAWCZEJ Z METODOLOGII PROJEKT PRACY BADAWCZEJ Z METODOLOGII TEMAT BADANIA: ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY POSIADANIEM UMYSŁU HUMANISTYCZNEGO VERSUS ŚCISŁEGO A TENDENCJĄ DO SILNEGO POSZUKIWANIA DOZNAŃ 1. Uzasadnienie wyboru tematu oraz

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7383-528-3

ISBN 978-83-7383-528-3 Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Bierć Redaktor prowadząca Anna Raciborska Redakcja Katarzyna Tynkiewicz Korekta Katarzyna Tynkiewicz, Joanna Barska Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ DANE I WYNIKI (NA PRZYKŁADACH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH)

ZROZUMIEĆ DANE I WYNIKI (NA PRZYKŁADACH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH) ZROZUMIEĆ DANE I WYNIKI (NA PRZYKŁADACH BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH) Ewa Kawalec, Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA ANALITYCZNA. Dr Bogumiła Braczkowska Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM Katowice 2011

EPIDEMIOLOGIA ANALITYCZNA. Dr Bogumiła Braczkowska Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM Katowice 2011 EPIDEMIOLOGIA ANALITYCZNA Dr Bogumiła Braczkowska Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM Katowice 2011 Plan ćwiczeń 1. Badanie naukowe etapy 2. Epidemiologia analityczna zakres badań 3. Typy badań epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Metody stosowane w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów naukowych w badaniach biomedycznych

Metody stosowane w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów naukowych w badaniach biomedycznych Metody stosowane w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów naukowych w badaniach biomedycznych Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi cwatala@csk.umed.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Base 22

IBM SPSS Statistics Base 22 IBM SPSS Statistics Base 22 Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sekcji Informacje na stronie 185.

Bardziej szczegółowo

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Statistics for clinical research & post-marketing surveillance część I Program szkolenia część I Wprowadzenie Podstawowe pojęcia statystyczne

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA RÓWNAŃ STRUKTURALNYCH

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA RÓWNAŃ STRUKTURALNYCH ZASTOSOWANI MODLOWANIA RÓWNAŃ STRUKTURALNYCH W NAUKACH SPOŁCZNYCH dr Wojciech Cwalina 3 Wprowadzenie Przedmiotem nauk społecznych jest wyjaśnianie i przewidywanie indywidualnych zachowań człowieka oraz

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ekonometryczne

Modelowanie ekonometryczne Barbara Gładysz Jacek Mercik Modelowanie ekonometryczne Studium przypadku Wydanie II Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 007 Recenzent Paweł DITTMANN Opracowanie redakcyjne i korekta Alina

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Badania rynku. ab c profesj onal ist y Dietmar Pfaff ma wieloletnie doświadcze- Dietmar Pfaff

Badania rynku. Badania rynku. ab c profesj onal ist y Dietmar Pfaff ma wieloletnie doświadcze- Dietmar Pfaff ab c profesj onal ist y Dietmar Pfaff ma wieloletnie doświadcze- Warunkiem osiągnięcia sukcesu marketingowego jest regularny nie w zakresie badań rynku, jest dyrektorem dostęp do informacji o rynku i oczekiwaniach

Bardziej szczegółowo

Statystyka. opisowa. Mieczys aw Sobczyk

Statystyka. opisowa. Mieczys aw Sobczyk Statystyka opisowa Mieczys aw Sobczyk Statystyka opisowa Statystyka opisowa Mieczys aw Sobczyk WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2010 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Beata Kurcz

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pomiarowe w badaniach społeczno-ekonomicznych. Adam Sagan Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Narzędzia pomiarowe w badaniach społeczno-ekonomicznych. Adam Sagan Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Narzędzia pomiarowe w badaniach społeczno-ekonomicznych Adam Sagan Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Plan zajęć 1. Budowa narzędzia pomiaru, pytania kwestionariuszowe, skale proste i złożone 2. COARSE,

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po tym jak interpretować dane statystyczne w artykułach empirycznych

Krótki przewodnik po tym jak interpretować dane statystyczne w artykułach empirycznych Krótki przewodnik po tym jak interpretować dane statystyczne w artykułach empirycznych Opracowanie: Łukasz Budzicz (* dla wszystkich, którzy uważają, że teoria i empiria powinny być tak blisko siebie jak

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) PROGNOZOWANIE I SYMULACJE dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. P. Dittmann Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie (AE, Wrocław 1999 - wyd. 4) 2. Red. M.Cieślak Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Metody analizy danych.

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Metody analizy danych. ISSN 1898-6447 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management 909 Metody analizy danych Kraków 2013 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Polska), Slavko Arsovski

Bardziej szczegółowo

JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA

JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA GDYNIA 2002 APANOWICZ J. Metodologia ogólna. Gdynia 2002, s. 154, rys. 16, tab. 2, literatura 35 poz., zał.8. Opracowanie zawiera elementarną wiedzę z zakresu metodologii.

Bardziej szczegółowo

Efekt metody w pomiarze sprawdzającym na przykładzie testowania kolokacji języka angielskiego

Efekt metody w pomiarze sprawdzającym na przykładzie testowania kolokacji języka angielskiego XIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej Uczenie się i egzamin w oczach uczniów. Łomża, 5-7.10.2007 Wojciech Malec Instytut Filologii Angielskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Efekt metody

Bardziej szczegółowo

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Krasowicz-Kupis Katarzyna Wiejak Katarzyna Gruszczyńska Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TOM I narzędzia dostępne w poradniach

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ?

ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ? ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ? Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. Przy próbie oceny korzyści i ograniczeń, jakie występują w przypadku stosowania statystyki

Bardziej szczegółowo

Modelowanie strukturalne z programem AMOS

Modelowanie strukturalne z programem AMOS ZIMOWE WARSZTATY ANALITYCZNE SWPS SPSS POLSKA WARSZAWA, 1-2 LUTEGO 2012 Modelowanie strukturalne z programem AMOS wybrane modele równań strukturalnych na przykładach z psychologii dr Karol Karasiewicz,

Bardziej szczegółowo