ISBN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-7383-528-3"

Transkrypt

1

2

3

4 Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Bierć Redaktor prowadząca Anna Raciborska Redakcja Katarzyna Tynkiewicz Korekta Katarzyna Tynkiewicz, Joanna Barska Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright 2011 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o. Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ISBN Wydawnictwo Naukowe Scholar sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa tel./fax ; ; dział handlowy: jak wyżej wew. 105, Skład i łamanie: WN Scholar (Stanisław Beczek) Druk i oprawa: Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. z o.o.

5 Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część pierwsza Prowadzenie działalności bankowej w ramach społeczeństwa informacyjnego zagadnienia ogólne Rozdział I. Informatyzacja działalności bankowej Ogólna charakterystyka bankowości elektronicznej Wpływ nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych (elektronicznych środków komunikacji) na działalność banku w ramach społeczeństwa informacyjnego Realizacja koncepcji społeczeństwa informacyjnego jako przyczyna sprawcza rozwoju bankowości elektronicznej zarys problemu Rozdział II. Idea społeczeństwa informacyjnego geneza, założenia i przyczyny rozwoju Uwagi ogólne Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w ramach Unii Europejskiej Elektroniczna gospodarka jako wyraz globalnej gospodarki społeczeństwa informacyjnego Pojęcie usług społeczeństwa informacyjnego w ujęciu prawa UE i prawa polskiego Rozdział III. Jednolity rynek usług finansowych wewnętrznego rynku UE Założenia i stan realizacji jednolitego rynku usług finansowych Jednolity rynek usług bankowych Uwagi wprowadzające Etapy rozwoju jednolitego rynku usług bankowych Podmioty jednolitego rynku usług bankowych instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje finansowe Pojęcie instytucji kredytowej i instytucji finansowej w ujęciu prawa UE i prawa polskiego Status prawny instytucji parabankowych na polskim rynku usług finansowych Uwagi wprowadzające Status prawny instytucji pieniądza elektronicznego w polskim systemie prawnym Działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo- -kredytowych jako usługodawców bankowości elektronicznej

6 Instytucje płatnicze w ujęciu dyrektywy w sprawie usług płatniczych i ustawy o usługach płatniczych Zasady podejmowania działalności przez instytucje kredytowe na terytorium państwa przyjmującego w ujęciu prawa UE i prawa polskiego Uwagi wprowadzające Działalność transgraniczna instytucji kredytowej (banku krajowego) w świetle ustawy Prawo bankowe i prawa UE Podejmowanie działalności poprzez założenie oddziału Procedura notyfikacyjna Przyczyny odmowy przesłania zawiadomienia organom nadzoru państwa przyjmującego według ustawy Prawo bankowe Sytuacja prawna oddziału instytucji kredytowej na terytorium RP Część druga Bankowość elektroniczna jako szczególny sposób prowadzenia działalności bankowej Rozdział IV. Pojęcie i istota bankowości elektronicznej Uwagi wprowadzające Definicje bankowości elektronicznej Rodzaje (odmiany) bankowości elektronicznej Pojęcie bankowości elektronicznej Uwagi wprowadzające Ujęcie wąskie pojęcia bankowości elektronicznej Ujęcie szerokie pojęcia bankowości elektronicznej Ocena istoty prawnej bankowości elektronicznej Uwagi wprowadzające Pojęcie czynności bankowej a usługa bankowa Usługa bankowa świadczona drogą elektroniczną Prawo właściwe dla transgranicznych usług bankowości elektronicznej Uwagi wprowadzające Wybór prawa w ujęciu prawa polskiego i prawa UE Prawo właściwe w przypadku braku wyboru prawa Rozdział V. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako instrumenty bankowości elektronicznej ocena charakteru prawnego wybranych elektronicznych instrumentów płatniczych Znaczenie elektronicznych instrumentów płatniczych dla bankowości elektronicznej Ogólna charakterystyka elektronicznych instrumentów płatniczych Istota i charakter prawny kart płatniczych Uwagi wprowadzające Rodzaje kart płatniczych zarys zagadnienia

7 3.3. Karta płatnicza jako informatyczny nośnik danych oraz instrument identyfikacji posiadacza Istota i charakter prawny instrumentu pieniądza elektronicznego Definicja instrumentu pieniądza elektronicznego na tle definicji pieniądza elektronicznego Charakter prawny pieniądza elektronicznego. Istota pieniądza a pieniądz elektroniczny Usługi płatnicze realizowane dzięki elektronicznym instrumentom płatniczym Uwagi wprowadzające Dokonywanie płatności przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Istota zapłaty z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych Konstrukcja prawna zapłaty elektronicznym instrumentem płatniczym Konstrukcja prawna zapłaty kartą płatniczą Uwagi wprowadzające Instytucja przekazu jako konstrukcja prawna zapłaty kartą płatniczą Instytucja przelewu wierzytelności i przejęcia długu Konstrukcja prawna zapłaty pieniądzem elektronicznym Część trzecia Usługi bankowości elektronicznej zagadnienia szczegółowe Rozdział VI. Istota i charakter prawny usług bankowości elektronicznej Istota prawna usług bankowości elektronicznej w ujęciu prawa polskiego Ocena charakteru prawnego umowy o usługi bankowości elektronicznej Uwagi ogólne Umowa o usługi bankowości elektronicznej nowy typ umowy nazwanej związanej z umową rachunku bankowego czy podtyp umowy rachunku bankowego? Wykorzystywanie elektronicznych środków komunikacji na odległość w celu zawarcia umowy o usługi bankowości elektronicznej Uwagi wprowadzające Zawarcie umowy o usługi bankowości elektronicznej przez Internet zarys problemu Forma elektroniczna umowy o usługi bankowości elektronicznej Szczególny reżim prawny umów zawieranych na odległość przez konsumenta usług bankowych Ocena sytuacji prawnej usługobiorcy bankowości elektronicznej Treść umowy o usługi bankowości elektronicznej Prawa i obowiązki stron umowy o usługi bankowości elektronicznej Obowiązki banku jako strony umowy o usługi bankowości elektronicznej

8 Obowiązki usługobiorcy wynikające z zawartej umowy o usługi bankowości elektronicznej Problem identyfikacji w bankowości elektronicznej a zakres odpowiedzialności usługobiorcy za operacje dokonane z wykorzystaniem elektronicznych zasad identyfikacji Instrumenty identyfikacji wykorzystywane w bankowości elektronicznej Zasady odpowiedzialności usługobiorcy w bankowości elektronicznej za operacje dokonane z wykorzystaniem elektronicznych zasad identyfikacji na jego rachunek Zakres odpowiedzialności usługobiorcy bankowości elektronicznej za operacje wykonane w ramach umowy o usługi bankowości elektronicznej Rozdział VII. Sytuacja prawna posiadacza elektronicznego instrumentu płatniczego Uwagi ogólne Ustalenia dotyczące charakteru prawnego umowy o elektroniczny instrument płatniczy Istota umowy o kartę płatniczą Charakter prawny umowy o kartę płatniczą Charakter prawny zobowiązań stron umowy o kartę płatniczą Ocena sytuacji prawnej posiadacza karty płatniczej Uwagi wprowadzające Obowiązki posiadacza karty płatniczej Prawa posiadacza karty płatniczej Obowiązki wydawcy karty płatniczej Istota umowy o instrument pieniądza elektronicznego Uwagi wprowadzające Ocena charakteru prawnego umowy o instrument pieniądza elektronicznego Prawa i obowiązki stron umowy o instrument pieniądza elektronicznego Zakończenie Bibliografia Wykaz aktów prawnych

Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzje: prof. dr hab. Stanisława Golinowska prof. dr hab. Jan Sobiech Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Magdalena Pluta Korekta: Joanna Barska Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach płatniczych 1

Ustawa o usługach płatniczych 1 A. Komentarz Ustawa o usługach płatniczych 1 z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1175) (zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

Maciej Kurzajewski USŁUGI MAKLERSKIE

Maciej Kurzajewski USŁUGI MAKLERSKIE Maciej Kurzajewski USŁUGI MAKLERSKIE Warszawa 2014 Stan prawny na 1 października 2013 r. Recenzent Artur Zapała, radca prawny, partner w kancelarii SPCG Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych mgr Michał Grabowski Instrumenty płatnicze w prawie polskim Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof.

Bardziej szczegółowo

Lexis Nexis Polska Sp. z o.o.

Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Joanna Ołówek Opracowanie redakcyjne: Joanna Ołówek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Copyright by Lexis Nexis Polska

Bardziej szczegółowo

Regulacja kart płatniczych a ochrona konsumenta

Regulacja kart płatniczych a ochrona konsumenta Regulacja kart płatniczych a ochrona konsumenta dr Edyta Rutkowska Katedra Prawa inkasowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Dnia 12.10.2003 r. weszła w życie - po dwunastomiesięcznym

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Autorzy... V Słowo wstępne od redaktorów naukowych... XXI Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXIX Wprowadzenie (Dorota Karczewska)... 1 Część 1. Wpływ dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny. Autor opracowania: dr Jan Byrski

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny. Autor opracowania: dr Jan Byrski Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny Autor opracowania: dr Jan Byrski Warszawa, marzec 2014 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za główny cel postawiła

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI MOBILNE JAKO INNOWACYJNA FORMA USŁUG PŁATNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE I PERSPEKTYWY ROZWOJU W POLSCE

PŁATNOŚCI MOBILNE JAKO INNOWACYJNA FORMA USŁUG PŁATNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE I PERSPEKTYWY ROZWOJU W POLSCE UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Kierunek: PRAWO Anna Klein-Kaska Nr albumu: 169970 PŁATNOŚCI MOBILNE JAKO INNOWACYJNA FORMA USŁUG PŁATNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1232. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA SOLARZ. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce

MAŁGORZATA SOLARZ. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce MAŁGORZATA SOLARZ Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce Warszawa 2006 Recenzenci prof. zw. dr hab. Grażyna Borys prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel prof. dr hab. Leszek Dziawgo skład i Łamanie GrafComp

Bardziej szczegółowo

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Jakub Górka WARSZAWA 2013 Recenzja prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa) prof. zw.

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 241 Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski Warszawa 2009 Raport przygotowywany na zamówienie Departamentu Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze w Polsce. Remigiusz Kaszubski Łukasz Obzejta

Karty płatnicze w Polsce. Remigiusz Kaszubski Łukasz Obzejta Karty płatnicze w Polsce Remigiusz Kaszubski Łukasz Obzejta Warszawa 2012 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 13 Przedmowa 17 Wprowadzenie dlaczego analizujemy instytucję karty płatniczej 19 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Istota i znaczenie kart płatniczych w obrocie bezgotówkowym w systemie płatności detalicznych

Istota i znaczenie kart płatniczych w obrocie bezgotówkowym w systemie płatności detalicznych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 10 Istota i znaczenie kart płatniczych w obrocie bezgotówkowym w systemie płatności detalicznych

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Od 16.2.2012 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo