Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od 15 czerwca 2015 r. Banku Spółdzielczego w Limanowej dla klientów indywidualnych Limanowa, 2015 r.

2 Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. 1 PAKIETY... 4 TAB. 2 POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE... 9 OSZCZĘDNOŚCI.11 TAB. 3 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH4. 11 TAB. 4 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PAKIETÓW/RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTY TAB. 5 SZYBKIE KOMERCYJNE TAB. 6 KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARIMR TAB. 7 KREDYTY NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OPERACJE DEWIZOWE TAB. 8 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA OBCA (EXPORT) TAB. 9 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA WŁASNA (IMPORT) TAB. 10 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 11 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE TAB. 12 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB. 13 GWARANCJE I PORĘCZENIA TAB. 14 SKARBIEC NOCNY 18 TAB. 14 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE TAB. 16 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH TAB. 17 USŁUGI RÓŻNE TAB. 18 PRODUKTY W OFERCIE DO DNIA R

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Limanowej dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Limanowej zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Mini Biznes Biznes Biznes Plus Moje Gospodarstwo Wspólny Dom 1. Opłata za 1) miesięcznie 10 zł 20 zł 35 zł 0 zł 10 zł 15 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł miesięcznie 3.2 pomocniczego w ramach u 12) 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 3.3 walutowego w ramach u 12) 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 4. Likwidacja u w ciągu 30 dni od otwarcia jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 5. Elektroniczne kanały dostępu: 5.1 System ecorponet: dostęp do systemu dla 2 użytkowników miesięcznie 15 zł 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 0 zł dostęp do systemu dla więcej niż 2 użytkowników miesięcznie - 25 zł 25 zł 0 zł 25 zł 25 zł ilość darmowych haseł jednorazowych za pomocą SMS miesięcznie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS jednorazowo 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 5.2 System ebanknet: dostęp do systemu dla 2 użytkowników miesięcznie 15 zł 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 0 zł dostęp do systemu dla więcej niż 2 użytkowników miesięcznie - 15 zł 15 zł 0 zł 15 zł 15 zł ilość darmowych haseł jednorazowych za pomocą SMS miesięcznie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS jednorazowo 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł opłata za powiadomienie o zdarzeniach jednorazowo 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 5.3 SMS Banking: aktywacja usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu miesięcznie zbiorczo 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. kalendarzowym za każdy SMS opłata za powiadomienie SMS poza limitem wysłany przez Bank 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł Profit 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Mini Biznes Biznes Biznes Plus Moje Gospodarstwo Wspólny Dom zmiana zakresu usługi jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł zmian numeru telefonu jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 5.4 Telefoniczna usługa na hasło 2) miesięcznie 5 zł 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 6.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 3), od kwoty 6.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty 6.3 wpłata gotówkowa do skarbca nocnego od kwoty 6.4 Wypłata gotówkowa 4), od kwoty 7. Przelewy krajowe 7.1 Przelew na rachunek w Banku: w placówce Banku 0,25% min. 2,50 zł 0,20% min. 2,50 zł 0,20% min. 2,50 zł 0,50% min. 3,00 zł 0,25% min. 2,50 zł 0,20% min. 2,50 zł 0,20% min. 2,50 zł 0,50% min. 3,00 zł 0,25% min. 2,50 zł 0,20% min. 2,50 zł 0,20% min. 2,50 zł 0,50% min. 3,00 zł 0,25% min. 2,50 zł max 400,00 zł 0,20% min. 2,50 zł max 400,00 zł 0,20% min. 2,50 zł max 400,00 zł 0,50% min. 3,00 zł max 400,00 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0,50% min. 3,00 zł Profit 0,25% min. 2,50 zł 0,20% min. 2,50 zł 0,20% min. 2,50 zł 0,50% min. 3,00 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w Systemie ecorponet za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w Systemie ebanknet 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego za przelew 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł w Systemie ecorponet za przelew 1 zł 1 zł 0,50 zł 1 zł 1 zł 1 zł w Systemie ebanknet za przelew 1 zł 1 zł 0,50 zł 1 zł 1 zł 1 zł 7.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w kwocie wyższej lub równej zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł za przelew niższej niż zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 8. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku 8.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Regulowany 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł polecenie wypłaty 5) 0,25% min.30 zł, 0,25% min.30 zł, 0,25% min. 30 zł, 0,25% min. 30 zł, 0,25% min. 30 zł, 0,25% min.30 zł, max. 300 zł max. 300 zł max. 300 zł max. 300 zł max. 300 zł max. 300 zł 8.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 8.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 5

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 15 EUR Mini Biznes Biznes Biznes Plus Moje Gospodarstwo Wspólny Dom Profit 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł SEPA 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł regulowany 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0,10% min. 20 zł, 0,10% min. 20 zł, 0,10% min. 20 zł, max. 100 zł max. max. 100 zł polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 8.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające 8.5 wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie 8.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej 5 000, 01 EUR do EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej , 01 EUR EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 0,10% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 75 zł + koszty banków trzecich 0,10% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 75 zł + koszty banków trzecich 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 75 zł + koszty banków trzecich 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 75 zł + koszty banków trzecich 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 75 zł + koszty banków trzecich 0,10% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 75 zł + koszty banków trzecich 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 8.7 Opłata Non-STP 8) 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę klienta za świadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 9. Zlecenie stałe: 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 9.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w Systemie ecorponet za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w Systemie ebanknet 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.3 realizacja zlecenia stałego na rachunek: w Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w innym banku krajowym w placówce za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł w innym banku krajowym w systemie ecorponet 1 zł 1 zł 0,50 zł 1 zł 1 zł 1 zł w innym banku krajowym w systemie ebanknet za zlecenie 1 zł 1 zł 0,50 zł 1 zł 1 zł 1 zł 10. Polecenie zapłaty: 10.1 Rejestracja polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10.2 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty za zlecenie 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10.3 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków 6

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania na rachunku dłużnika na rachunek: Mini Biznes Biznes Biznes Plus Moje Gospodarstwo Wspólny Dom w Banku 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł w innym banku krajowym 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10.4 realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 11. Czeki krajowe: 11.1 wydanie czeków 11.2 potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Profit 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 11.3 inkaso czeku 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 11.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 12. Karty płatnicze 12.1 Wydanie karty Visa Business Debetowa jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 12.2 Wznowienie karty Visa Business Debetowa jednorazowo 50 zł 50 zł 35 zł 50 zł 50 zł 50 zł 12.3 Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku jednorazowo 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 12.4 Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 12.5 Obsługa karty dla jednego użytkownika wyłącznie do rachunku bieżącego 7 zł 0 zł 0 zł 3 zł 0 zł 5 zł miesięcznie dla każdego kolejnego użytkownika 7 zł 7 zł 7 zł 3 zł 7 zł 5 zł 12.6 Transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 12.7 Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 9) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł W innych bankomatach w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł W usłudze cash back 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 12.8 Sprawdzanie salda w bankomacie 10) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 12.9 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7

8 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Mini Biznes Biznes Biznes Plus Moje Gospodarstwo Wspólny Dom Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo zł zł zł zł zł zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Zastrzeżenie karty jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zl 10 zł 13. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 11) miesięcznie wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem Profit wg umowy z Klientem 14. Inne czynności - wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty /rachunek. 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 3) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 4) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 50 zł, max. 400 zł od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 50 zł, max. 400 zł. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 9) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 10) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 11) Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. 12) Pozostałe opłaty dotyczące rachunku pomocniczego i walutowego pobierane są wg stawek określonych w TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe 8

9 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe w ramach pakietów Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy Rachunek lokacyjny w PLN 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1. będącego w ofercie Banku do r. miesięcznie 8 zł 25 zł 0 zł 2.2. w ramach pakietu miesięcznie 8 zł 15 zł 0 zł 3. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia jednorazowo 20 zł 20 zł 0 zł 4. System ecorponet: 4.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 4.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 5. System ebanknet: 5.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 5.2 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 5.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 6. SMS Banking: 6.1 aktywacja usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 6.2 opłata za powiadomienie SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 6.3 zmiana zakresu usługi jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 6.4 zmian numeru telefonu jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 6.5 Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 7. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 7.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 2), 7.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej 7.3 wpłata gotówkowa do skarbca nocnego od kwoty 0,25% min. 2,50 zł max. 400 zł 0,20% min. 2,50 zł max. 400 zł 0,20% min. 2,50 zł max. 400 zł 0,30% min. 10 zł 0,25% min. 2,50 zł max.400 zł 0,30% min. 10 zł 0,20% min. 2,50 zł max.400 zł 0,30% min. 10 zł 0,20% min. 2,50 zł max.400 zł 7.4 Wypłata gotówkowa 3), 0,50% min. 3 zł max. 400 zł 0,35% min. 10 zł 0,50% min. 3 zł max. 400 zł 8. Przelewy krajowe w PLN 8.1 Przelew na rachunek w Banku: w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 0 zł w Systemie ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 9

10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy Rachunek lokacyjny w PLN w Systemie ebanknet 0 zł 0 zł 0 zł 8.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł w Systemie ecorponet za przelew 1 zł 1 zł 1 zł w Systemie ebanknet za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 8.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w kwocie wyższej lub równej zł 30 zł 30 zł 30 zł za przelew niższej niż zł 40 zł 40 zł 40 zł 9. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku 9.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA 15 zł 15 zł 15 zł Regulowany 40 zł 40 zł 40 zł polecenie wypłaty 5) 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 9.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 150 zł 150 zł 150 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 100 zł 100 zł 100 zł 9.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 15 EUR 8 zł 8 zł 8 zł SEPA 15 zł 15 zł 15 zł regulowany 20 zł 20 zł 20 zł polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% min. 20 zł, max. 100 zł 0,10% min. 20 zł, max. 100 zł 0,10% min. 20 zł, max. 100 zł 9.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 9.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 9.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej 5 000, 01 EUR do EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej , 01 EUR EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł 50 zł 50 zł 80 zł 80 zł 80 zł 100 zł 100 zł 100 zł 9.7 Opłata Non-STP 8) 30 zł 30 zł 30 zł 9.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 9.9 Wydanie na prośbę klienta za świadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 10 zł 10 zł 10 zł 10. Zlecenie stałe w PLN: 10.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 10

11 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 10.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy Rachunek lokacyjny w PLN 5 zł 5 zł 5 zł w Systemie ecorponet za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł w Systemie ebanknet 0 zł 0 zł 0 zł 10.3 realizacja zlecenia stałego na rachunek: w Banku 0 zł 0 zł 0 zł za zlecenie w innym Banku krajowym 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 11. Polecenie zapłaty w PLN: 11.1 Rejestracja polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 11.2 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 11.3 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: za zlecenie w Banku 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł w innym banku krajowym 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 11.4 realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 12. Czeki krajowe: 12.1 wydanie czeków 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 12.2 potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 12.3 inkaso czeku 10 zł 10 zł 10 zł 12.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 13. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 9) jednorazowo wg umowy z Klientem Karty płatnicze 14.1 Wydanie karty Visa Business Debetowa jednorazowo 30 zł Wznowienie karty Visa Business Debetowa jednorazowo 30 zł Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku jednorazowo 35 zł Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa jednorazowo 25 zł Obsługa karty niezależnie od liczby użytkowników miesięcznie 7 zł Transakcje bezgotówkowe 0 zł Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10) 0 zł W innych bankomatach w kraju 5 zł W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł W punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł

12 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy Rachunek lokacyjny w PLN W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł W placówkach Poczty Polskiej 5 zł W usłudze cash back 2 zł Sprawdzanie salda w bankomacie 11) 2 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) 3 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 0 zł Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł Inne czynności - wg Tab. 4 wg Tab. 4 wg Tab. 4 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty rachunek 2) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 3) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 50 zł, max. 400 zł od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 50 zł, max. 400 zł. 4) Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym 0 zł 5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 9) Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. 10) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 11) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 12

13 OSZCZĘDNOŚCI TAB 3. Rachunki lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Rachunki lokaty w PLN Rachunki lokaty w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 3.2 Wypłata gotówkowa 1) za wypłatę 0 zł 0 zł 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3,50 zł 3,50 zł 4.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET wyższej lub równej zł 30 zł 30 zł za przelew niższej niż zł 40 zł 40 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł, max. 400 zł od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł, max. 400 zł kwoty awizowanej. 13

14 TAB. 4 Wspólne czynności związane z obsługą ów/rachunków bankowych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 3 zł 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 5 zł 1.4 sporządzony specjalne na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: za 2.1 listem zwykłym za przesyłkę 10 zł 2.2 listem poleconym 20 zł 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 0 zł 4. Duplikat wyciągu za wyciąg 20 zł 5. Historia rachunku 5.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł max. 30 zł za cały rok za stronę 5.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł max. 50 zł za cały rok 6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych/ potwierdzenia realizacji Przekazu za dokument 10 zł 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp za zaświadczenie 20 zł 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla banków zagranicznych za potwierdzenie 20 zł 9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzenia wskazanym rachunkiem 1) za potwierdzenie 10 zł 10. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu zaległych opłat za prowadzenie rachunku za monit 15 zł 11. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 2) za każdą wyegzekwowaną kwotę za każdą zawartą umowę 12. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 12.1 z Bankiem 0 zł 12.2 z innymi bankami 20 zł 13. Potwierdzenie wykonania blokady środków 10 zł 14. Za zmianę Karty Wzorów Podpisów od wykonanej czynności 10 zł 1) Nie pobiera się opłaty za odwołanie pełnomocnictwa, jeżeli wiąże się to jednocześnie ze zmianą karty wzorów podpisów. 2) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 15 zł 14

15 KREDYTY TAB. 5 Kredyty komercyjne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 1.1 do kwoty zł dla Posiadaczy rachunku bieżącego lub ów dla pozostałych klientów 25 zł 25 zł 1.2 od kwoty zł do zł jednorazowo od 50 zł 50 zł 1.3 od kwoty do zł wnioskowanej kwoty 100 zł 100 zł 1.4 od kwoty zł do zł kredytu 300 zł 300 zł 1.5 powyżej zł 500 zł 500 zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu/ przedłużenie kredytu na kolejny okres: 2.1 Obrotowego w rachunku bieżącym 1% min. 30 zł 1% min. 30 zł 2.2 Obrotowego w rachunku kredytowym 2%-3% min. 30 zł 2%-3% min. 30 zł 2.3 Obrotowego z gwarancją BGK - PLD z okresem kredytowania do 12 miesięcy 1,50% min. 30 zł 1,50% min. 30 zł z okresem kredytowania powyżej 12 do 24 miesięcy 2,00% min. 30 zł 2,00% min. 30 zł 2.4 Rewolwingowego 2%-3% min. 30 zł 2%-3% min. 30 zł 2.5 Płatniczego jednorazowo 1%-1,50% min. 30 zł 1%-1,50% min. 30 zł od kwoty kredytu/ 2.6 Na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej podwyższenia 2%-3,50% min. 30 zł 2%-3,50% min. 30 zł 2.7 Inwestycyjnego 2% min. 30 zł 2% min. 30 zł 2.8 Pomostowego do 2% do 2% 2.9 Technologicznego do 3% do 3% 2.10 Kredyt Wspólny remont dla wspólnot mieszkaniowych 2%-3% min. 30 zł 2%-3% min. 30 zł 2.11 Pożyczka 2%-3% min. 30 zł 2%-3% min. 30 zł 2.12 Kredytowa Linia Hipoteczna 2%-3% min. 30 zł 2%-3% min. 30 zł 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 2) jednorazowo od kwoty przyrzeczonej 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu od kwoty prolongowanej Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokości zadłużenia lub jego brak 7. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej: 0,50% - 1% min. 100 zł do 2% max zł do1% min. 100 zł do 2 % max zł za aneks od 100 zł do zł od 100 zł do zł jednorazowo 50zł do 300 zł 50zł do 300 zł 7.1 Kredyt o wartości do zł 150 zł 150 zł jednorazowo 7.2 Kredyt o wartości powyżej zł 300 zł 300 zł 8. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej za monit 15 zł 15 zł dokumentów 3) 9. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta za zaświadczenie/ opinię 100 zł 100 zł 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 20 zł 20 zł 11. Wyciąg z rachunku bankowego na wniosek klienta za wyciąg 10 zł 10 zł 12. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 0 zł 0 zł 13. Za zaświadczenia zezwalające na wykreślenie zastawów, hipoteki, cesji. jednorazowo 10 zł 10 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu jego przyjęcia, a najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta może zostać zaliczona na poczet prowizji za przyznanie/odnowienie/podwyższenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 2) Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu.

16 TAB. 6 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 1 jednorazowo od wnioskowanej kwoty 2. Przyznanie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 0,2% min. 200 zł max zł 1 Prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 1,85% TAB. 7 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Lp. Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) usług jednorazowo od wnioskowanej (czynności) kwoty 0 zł 2. jednorazowo Udzielenie kredytu od kwoty kredytu 2,50% 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 0 zł 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo 1 % od kwoty prolongowanej min. 30 zł 5. Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo 1 % od kwoty podwyższenia min. 30 zł 6. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 30 zł 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 50 zł 8. Wyciąg z rachunku kredytowego jednorazowo 5 zł 9. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20 zł 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20 zł 11. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy jednorazowo 20 zł 12. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) jednorazowo 15 zł 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. OPERACJE DEWIZOWE TAB. 8 Akredytywa dokumentowa obca (export) Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Awizowanie beneficjentowi treści preawizu otwarcia akredytywy obcej 50 zł Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania 0,1% 2. od kwoty akredytywy potwierdzenia min. 150 zł, max. 500 zł 3. Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej 4. Podwyższenie kwoty akredytywy: 4.1 niepotwierdzonej 4.2 potwierdzonej od kwoty akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania od kwoty podwyższenia od kwoty podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania 0,2% min. 200 zł 0,1% min.150 zł, max. 500 zł 0,2% min. 200 zł 16

17 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 5. Przedłużenie terminu ważności akredytywy od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: 5.1 niepotwierdzonej od salda akredytywy potwierdzonej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano 1) Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano 7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy 8. Negocjacja dokumentów/ płatność z akredytywy: 8.1 akredytywa niepotwierdzona 8.2 akredytywa potwierdzona Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej 9. opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy 2) 10. Odroczenie płatności w ramach akredytywy 2) : od salda akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności od kwoty dokumentów od kwoty dokumentów od kwoty dokumentów wg zasad stosowanych w banku zagranicznym 10.1 akredytywa niepotwierdzona od kwoty akredytywa potwierdzona za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres dokumentów 10.2 odroczenia licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności 11. Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta 3) od kwoty przeniesienia 0,1% min.150 zł, max. 500 zł 0,2% min. 200 zł 150 zł 0,1% min. 100 zł, max. 300 zł 0,15% min. 150 zł 0,2% min. 300 zł koszty rzeczywiste banku zagranicznego 0,1% min. 150 zł, max. 500 zł 0,2% min. 200 zł 0,15% min. 150 zł 12. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych 50 zł 13. Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy 4) 150 zł 1) Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 2) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8. 3) Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 150 zł lub mniej. TAB. 9 Akredytywa dokumentowa własna (import) Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie akredytywy własnej 1) 3 miesięczny okres 0,15% min. 200 zł za każdy rozpoczęty ważności 2. Preawiz otwarcia akredytywy 50 zł 3. Podwyższenie kwoty akredytywy od kwoty podwyższenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 0,15% min. 200 zł ważności 4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy 2) każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 0,15% min. 150 zł od salda akredytywy za ważności 5. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w 50 zł okresie, za który prowizję już pobrano 6. Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy od kwoty dokumentów 0,2% min. 100 zł 7. Odroczenie płatności w ramach akredytywy 3) od kwoty dokumentów za każdy rozpoczęty 0,15% min. 150 zł miesiąc 17

18 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 8. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych 50 zł 9. Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta 100 zł 10. Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy 100 zł 11. Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy 4) 150 zł 1) Prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności. 2) Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 3) Prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów do dnia dokonania płatności, niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 150 zł lub mniej. TAB. 10 Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych 1) 0,2% min. 50 zł, max. 300 zł 2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) 70 zł 3. Zmiana instrukcji inkasowej 70 zł 4. Zwrot dokumentów niezapłaconych 70 zł 5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez podawcę inkasa) 50 zł 6. Odmowa zapłaty inkasa 2) 50 zł 7. Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank 70 zł 8. Przygotowanie weksla własnego (sola) od każdego weksla 50 zł 9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego 30 zł 10. Oddanie weksla do protestu od każdego weksla 150 zł + koszty notarialne 11. Awal na wekslu 12. Przechowywanie weksli od kwoty awalowanej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności jednorazowo przy przyjęciu weksli od 0,5% do 3% min. 100 zł 13. Potwierdzenie ważności weksla jednorazowo 70 zł 14. Nadanie komunikatu SWIFT od każdego komunikatu 10 zł 1) W przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od kwoty każdego weksla. 2) Opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub zł TAB. 11 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Sprzedaż walut obcych: 1.1 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe): od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki 2.3 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej od kwoty skupionej waluty od kwoty skupionej waluty od kwoty skupionej waluty 0,3% min. 10 zł, max. 150 zł 0,1% min. 10 zł, max. 100 zł 0,2% min. 20 zł, max. 100 zł 0,2% min. 25 zł, max. 120 zł 18

19 TAB. 12 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Skup czeków podróżnych od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1% min. 40 zł 2. Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 1,5% min. 20 zł 3. Inkaso czeków 2) 3.1 do równowartości kwoty 50 EUR 30 zł od łącznej wartości czeków 0,25% 3.2 powyżej równowartości kwoty 50 EUR w jednej walucie min. 50 zł, max. 300 zł zł + koszty Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od od czeku rzeczywiste banków podawcy czeku trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę jednego USD czeku za czek płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż USD jednego czeku 5.4 czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 5.5 czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) 15 zł 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 19

20 INNE USŁUGI TAB. 13 Gwarancje i poręczenia. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia/ od kwoty zobowiązania od 0,2% 2. Przyznanie linii gwarancji wadialnych/poręczeń wadialnych od kwoty limitu 1% min. 200 zł 2.1. prowizja za udzielenie każdej gwarancji w ramach linii od kwoty gwarancji 0,5% min. 25 zł 3. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia prowizja pobierana w dniu zawarcia umowy - w zależności od oceny ryzyka bankowego 3.1. do 3 miesięcy do 2% min. 150 zł 3.2 do 6 miesięcy do 3% min. 150 zł jednorazowo 3.3 do 12 miesięcy do 4% min. 150 zł 3.4 powyżej 12 miesięcy za każdy rozpoczęty rok do 4% min. 150 zł 4. Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu: 4.1 przedłużenie terminu ważności gwarancji/ poręczenia za każdy rozpoczęty rok do 4% min. 150 zł od kwoty objętej 4.2 podwyższenie kwoty gwarancji/poręczenia do 1% min. 100 zł zmianą 4.3 zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia/ od 100 zł 5. Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu jednorazowo od kwoty roszczenia od 0,15% 6. Awizowanie treści gwarancji obcej od kwoty gwarancji 0,2% min. 100 zł max. 500 zł 7. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia/ za czynność 200 zł TAB. 14 Skarbiec nocny Lp. 1. Rodzaj usług (czynności) Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni Tryb pobierania jednorazowo 2. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego za wpłatę Stawka Wg ceny zakupu + 10% z tytułu kosztów manipulacyjnych 0,20% min. 2,50 zł max. 400 zł TAB. 15 Depozyty wartościowe i rzeczowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 10 zł 2. Przechowywanie depozytu 1) : 2.1 miesięcznie miesięcznie za każdy depozyt 25 zł 2.2 rocznie rocznie za każdy depozyt 300 zł 1) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB. 16 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 1) : 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 0 zł 1.2 SKO i PKZP prowadzone w Banku 1 zł 1.3 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,25% min. 2,5 zł max. 400 zł 1.4 wspólnot mieszkaniowych prowadzone w Banku 1 zł 1.5 za energię elektryczną, telefon stacjonarny, telefon stacjonarny z usługą internetową, telefon komórkowy, telewizję cyfrową, abonament RTV, gaz 2,00 zł 20

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Warszawa, 01 lipca 2015 r. 1 Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE...

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Warszawa, 17 marca 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/7/727/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.10.2014 (obowiązuję od 11.10.2014) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia... Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 13 z dnia 10.10.2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo