TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto ) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych ) visa business electron ) mastercard business ) mastercard business gold ) ubezpieczenia dla posiadaczy / użytkowników kart płatniczych ) z tytułu kredytów (dla podmiotów gospodarczych) ) z tytułu realizacji zleceń w systemie sorbnet ) z tytułu pozostałych operacji i usług bankowych... 10

2 DLA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, POMOCNICZYCH, AGROKONTO obowiązuje od dnia r. I. OTWARCIE RACHUNKU 10,00 zł II. III. PROWADZENIE RACHUNKU obejmuje: - obsługę systemu e-bank EBS / e-bank EBS biznes - obsługę kart płatniczych - obsługę spłat kredytów w EBS OBSŁUGA RACHUNKU: 1. OPERACJE GOTÓWKOWE (KASOWE): 1/ Wpłaty na rachunek telefoniczną informację o rachunku - sporządzenie wyciągu z rachunku - wysyłkę wyciągów raz w miesiącu Uwaga: 1) Wpłaty osób trzecich opłata pobierana od wpłacającego 2) Wpłaty bilonu (powyżej 100 szt. ) 3) Wpłaty banknotów w stanie nieuporządkowanym (powyżej 100 szt.) 2 14,50 zł / miesiąc (1) 0,15% kwoty min. 2,50 zł 1% kwoty min. 10,00 zł 0,5% kwoty min. 10,00 zł 2/ Wypłaty z rachunku 0,15% kwoty min. 2,50 zł OPERACJE BEZGOTÓWKOWE (PRZELEWY, POLECENIA ZAPŁATY, STAŁE ZLECENIA): 1/ Wypłaty z rachunku: - Przelewy na rachunki w innych bankach (zewnętrzne): - 1) w systemie e-bank EBS 0,90 zł od przelewu 2) pozostałe 2,90 zł od przelewu Przelewy na rachunki w Express Banku (wewnętrzne) 1) w systemie e-bank EBS bez opłat 2) pozostałe 0,50 zł od przelewu - Realizacja poleceń zapłaty w ciężar rachunku 2,90 zł od przelewu - Realizacja stałych zleceń z rachunku: 1) na rachunki w innych bankach (zewnętrzne) 2,90 zł od przelewu 2) na rachunki w Express Banku (wewnętrzne) 0,50 zł od przelewu Uwaga: przelewy wewnętrzne oraz stałe zlecenia wewnętrzne dotyczące spłat kredytów zaciągniętych w EBS E-BANK EBS i E-BANK EBS BIZNES: 1/ Aktywacja systemu: bez opłat - e-bank EBS bez opłat - e-bank EBS BIZNES: 1) instalacja wykonana przez Klienta 2) instalacja wykonana przez Bank bez opłat 100,00 zł 2/ Abonament miesięczny za korzystanie z systemu bez opłat 3/ Autoryzacja w systemie za pomocą SMS bez opłat 4/ Wydanie 1 szt. klucza 29,00 zł 5/ Odnowienie certyfikatu do klucza po upływie terminu ważności (opłata pobierana raz na 3 lata) 27,00 zł 6/ Odblokowanie hasła dysponenta (na wniosek Klienta) 5,00 zł 7/ Odblokowanie/zablokowanie klucza (na wniosek Klienta) 5,00 zł 8/ Rezygnacja z usługi - ze zwrotem klucza - bez zwrotu klucza bez opłat 69,00 zł 4. USŁUGA EBS SMS 1/ Aktywacja usługi bez opłat 2/ Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 5,50 zł 3/ Zmiana parametrów usługi bez opłat 4/ Rezygnacja z usługi bez opłat 5. PŁATNOŚCI MASOWE 100,00 zł / miesiąc 6. INNE OPERACJE / CZYNNOŚCI 1/ Odpis wyciągu, dokumentu, historii rachunku 10,00 zł + 2,00 zł za stronę/dokument 2/ Zaświadczenie /opinia: - o numerze rachunku - o posiadaniu, saldzie, obrotach na rachunku itp. 10,00 zł 25,00 zł 3/ Zmiany umowy rachunku / karty wzorów podpisów (na wniosek Klienta) 10,00 zł 4/ Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do rachunku 10,00 zł 5/ Potwierdzenie czeku / dokumentu 10,00 zł 6/ Zastrzeżenie utraconych czeków (czeku) 10,00 zł 7/ Realizacja tytułu egzekucyjnego / wykonawczego (2) 10,00 zł 8/ Wysyłka wyciągów, częściej niż raz w miesiącu 3,50 zł za wysyłkę 9/ Blokada / cesja środków na rachunku (na wniosek Klienta) 10,00 zł V. INNE CZYNNOŚCI / OPERACJE NIE WYMIENIONE W TARYFIE - na wniosek pracownika 25,- zł lub wielokrotność za czynność/operację 1) Opłata za prowadzenie rachunku bankowego jest naliczana i pobierana 28 każdego miesiąca. Opłata pobierana jest w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym operacji / czynności z zakresu obsługi rachunku. Okres rozliczeniowy liczony jest od 29 poprzedniego miesiąca do 28 bieżącego miesiąca. 2) Opłata pobierana jest za każdy tytuł egzekucyjny i podlega rejestracji w chwili wpływu dokumentów do Oddziału Banku. 3) Opłata za prowadzenie rachunku nie jest pobierana od rachunków pomocniczych i rachunków funduszy specjalnego przeznaczenia w przypadku posiadania rachunku podstawowego w EBS.

3 DLA RACHUNKÓW ZAKŁADOWYCH KAS ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWYCH obowiązuje od dnia r. I. OTWARCIE RACHUNKU 10,00 zł II. III. IV. PROWADZENIE RACHUNKU obejmuje: - telefoniczną informację o rachunku - sporządzenie wyciągu z rachunku - wysyłkę wyciągów raz w miesiącu OBSŁUGA RACHUNKU: 1. OPERACJE GOTÓWKOWE (KASOWE): / Wpłaty na rachunek (opłata pobierana z rachunku) Uwaga: 1) Wpłaty osób trzecich opłata pobierana od wpłacającego 14,50 zł / miesiąc (1) 0,15% kwoty min. 2,50 zł 2) Wpłaty bilonu - powyżej 100 szt. 1% kwoty min. 10,00 zł 3) Wpłaty banknotów w stanie nieuporządkowanym - powyżej 100 szt. 0,50% kwoty min. 5,00 zł 2/ Wypłaty z rachunku (opłata pobierana z rachunku) 0,15% kwoty min. 2,50 zł OPERACJE BEZGOTÓWKOWE (PRZELEWY): 1/ Wpływy na rachunek bez opłat 2/ Wypłaty z rachunku: - Przelewy na rachunki w innych bankach (zewnętrzne): 2,90 zł od przelewu - Przelewy na rachunki w Express Banku (wewnętrzne) 0,50 zł od przelewu - Realizacja stałych zleceń z rachunku: 1) na rachunki w innych bankach (zewnętrzne) 2,90 zł od przelewu 2) na rachunki w Express Banku (wewnętrzne) 0,50 zł od przelewu POZOSTAŁE OPERACJE / CZYNNOŚCI 1/ Odpis wyciągu, dokumentu, historii rachunku 10,00 zł + 2,00 zł za stronę/dokument 2/ Zaświadczenie /opinia: - o numerze rachunku 10,00 zł - o posiadaniu, saldzie, obrotach na rachunku itp. 25,00 zł 3/ Zmiany umowy rachunku / karty wzorów podpisów (na wniosek Klienta) 10,00 zł 4/ Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do rachunku 10,00 zł 5/ Wysyłka wyciągów, częściej niż raz w miesiącu 3,50 zł za wysyłkę INNE CZYNNOŚCI / OPERACJE NIE WYMIENIONE W TARYFIE - na wniosek pracownika 25,00 zł lub wielokrotność za czynność / operację 1) Opłata za prowadzenie rachunku bankowego jest naliczana i pobierana 28 każdego miesiąca. Opłata pobierana jest w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym operacji / czynności z zakresu obsługi rachunku. Okres rozliczeniowy liczony jest od 29 poprzedniego miesiąca do 28 bieżącego miesiąca. 3

4 VISA BUSINESS ELECTRON obowiązuje od dnia r. 1. Wydanie karty dla: - posiadacza i współposiadacza rachunku 40,00 zł - osoby wskazanej 40,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce - uszkodzonej 20,00 zł - utraconej 40,00 zł 3. Wznowienie karty 40,00 zł 4. Zastrzeżenie karty bez opłat 5. Użytkowanie karty bez opłat 6. Zmiana parametrów 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki : - w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat - w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 zł - w bankomatach obcych 3% min. 3,50 zł - w kasach obcych 3% min. 4,50 zł - za granicą 3% min. 4,50 zł - w ramach usługi cashback 0,60 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 10. Opłata za wydanie nowego PIN-u 6,50 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 13. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku 50,00 zł 14. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1% 4

5 MASTERCARD BUSINESS obowiązuje od dnia r Wydanie karty dla: - posiadacza i współposiadacza rachunku 80,00 zł - osoby wskazanej 80,00 zł Wydanie nowej karty w miejsce - uszkodzonej 20,00 zł - utraconej 70,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 80,00 zł 4. Zastrzeżenie karty bez opłat 5. Użytkowanie karty bez opłat 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki : - w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości 2% i zrzeszonych Banków Spółdzielczych - w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2% min. 4,50 zł - w bankomatach obcych 3% min. 3,50 zł - w kasach obcych 3% min. 4,50 zł - za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 10. Opłata za wydanie nowego PIN-u 6,50 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 13. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku 50,00 zł 14. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 15. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5% kwoty przekroczenia 16. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: - w kraju 1% - za granicą 1% 17. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 50,00 zł 18. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 80,00 zł 19. Opłata za monit 20,00 zł 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard * określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 5

6 MASTERCARD BUSINESS GOLD obowiązuje od dnia r Wydanie karty dla: - posiadacza i współposiadacza rachunku 350,00 zł - osoby wskazanej 350,00 zł Wydanie nowej karty w miejsce - uszkodzonej 20,00 zł - utraconej 40,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 350,00 zł 4. Zastrzeżenie karty bez opłat 5. Użytkowanie karty bez opłat 6. Zmiana parametrów 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki : - w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2% - w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2% min. 4,50 zł - w bankomatach obcych 3% min. 3,50 zł - w kasach obcych 3% min. 4,50 zł - za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 10. Opłata za wydanie nowego PIN-u 6,50 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 13. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku 50,00 zł 14. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 15. Przekroczenie limitu transakcyjnego 2% kwoty przekroczenia 16. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: - w kraju 1% - za granicą 1% 17. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 50,00 zł 18. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 80,00 zł 19. Opłata za monit 20,00 zł 20. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB bez prowizji 21. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość w PLN 150 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard 22. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość w PLN 95 USD*), plus koszty operacyjne MasterCard * określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 6

7 UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY / UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH obowiązuje od dnia r. LP NAZWA STAWKA 1. Pakiet bezpieczna karta - wariant classic 1,90 zł - wariant gold 3,40 zł 2. Pakiet bezpieczny podróżnik - wariant classic 1,40 zł - wariant gold 3,90 zł 3. Pakiet bezpieczna karta + bezpieczny podróżnik - wariant classic 2,70 zł - wariant gold 6,30 zł Składka ubezpieczeniowa za miesięczny okres ubezpieczenia dla każdej karty płatniczej. 7

8 z tytułu KREDYTÓW (dla podmiotów gospodarczych) obowiązuje od dnia r. 1. Prowizja od udzielonych kredytów 0,10% - 2,50% min. 100,00 zł 2. Prowizja za ocenę zdolności kredytowej na wniosek klienta 0,10% (od kwoty kredytu zawartej w treści oceny) min. 100,00 zł 3. Prowizja za wystawienie promesy kredytowej na wniosek klienta 0,10% (od kwoty kredytu zawartej w treści promesy) min. 100,00 zł 4. Polecenie przelewu na rachunek w innym banku z tytułu wypłaty kredytu bez opłat 5. Wprowadzenie zlecenia stałego dotyczącego spłaty kredytu (opłata jednorazowa pobierana w dniu wprowadzania zlecenia) 6. Opłata za czynności związane z decyzją w sprawie prolongaty, rekonstrukcji kredytu, zmian zabezpieczenia w umowach kredytowych itp., (na wniosek klienta) 0,25% (od kwoty kredytu podlegającej decyzji) min. 100,00 zł max. 1000,00 zł 7. Opłata za wydanie odpisu umowy kredytowej 50,00 zł 8. Opłata za wydanie dodatkowego harmonogramu spłat (na wniosek Klienta) 25,00 zł Opłata za wydanie zaświadczenia, informacji itp. (na wniosek klienta) a) informacje podstawowe: numer rachunku kredytowego, kwota kredytu, termin spłaty 100,00 zł b) informacje rozszerzone: informacje z pkt.a), zabezpieczenie, terminowość spłat, itp. 150,00 zł Prowizja od gwarancji, poręczeń, regwarancji, akredytyw, awali: - na okres do 1 roku 1,00% - 3,00% min. 100,00 zł - na okres od 1 roku do 3 lat 3,00% - 6,00% min. 100,00 zł - na okres powyżej 3 lat 5,00% - 9,00% min. 100,00 zł 11. Opłata za obsługę weksli: za przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli, za zgłoszenie weksla do protestu, itp. (za każdą czynność) 50,00 zł 12. Za czynności przedegzekucyjne: (dot. zaległości kredytowych w spłacie odsetek i rat kredytowych, itp., wobec kredytobiorcy i poręczycieli): a) Opłata za monit /upomnienie pisemne 20,00 zł b) Opłata za monit /upomnienie telefoniczne 10,00 zł c) Opłata za wezwanie do zapłaty 20,00 zł 13. Opłata za inne czynności zlecane przez klienta związane z obsługą kredytu, a nie wymienione w taryfie 5,00 zł min. 50,00 zł max. 1000,00 zł 8

9 Z TYTUŁU REALIZACJI ZLECEŃ W SYSTEMIE SORBNET obowiązująca od dnia r. 1. Realizacja zleceń w systemie SORBNET o kwocie: - wyższej lub równej zł 20,00 zł - niższej niż zł 25,00 zł 9

10 Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH OPERACJI I USŁUG BANKOWYCH obowiązuje od dnia r. I. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WRZUTNIĄ NOCNĄ: 1. za wydanie portfela, worka do monet, klucza do wrzutni 25,00 zł lub wielokrotność odpowiednio do kosztu wytworzenia / zakupu 2. za korzystanie z wrzutni nocnej bez opłat II. ZA PRZYGOTOWANIE, SPORZĄDZENIE I PRZEKAZANIE INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ BANKOWĄ BANKOM LUB INNYM OSOBOM, Z WYŁĄCZENIEM ORGANÓW PAŃSTWA, uprawnionym na podstawie art.105 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 140 poz.939). Opłata jest pobierana za informacje o wszystkich zobowiązaniach danego klienta wobec banku oraz o wszystkich rachunkach bankowych danego klienta, niezależnie od ich liczby. Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od Banków na zasadach wzajemności. 100,00 zł lub wielokrotność odpowiednio dla stopnia skomplikowania i zakresu informacji 10

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 24.10.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 UŜyte w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik do Uchwały Nr 55/2015 z dnia 05.05.2015 r. Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE WYKONYWANE W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo