Na podstawie analiz wyników poprzednich edycji badania, w IV edycji skupiliśmy się na następujących obszarach tematycznych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie analiz wyników poprzednich edycji badania, w IV edycji skupiliśmy się na następujących obszarach tematycznych:"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wyniki IV edycji Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW. Przedstawiamy rezultaty badania opinii studentów odbiorców procesu dydaktycznego naszej uczelni na temat warunków kształcenia w Państwa. Badanie realizowane było w okresie od do r. Analogicznie jak w poprzednim badaniu, jako okres zbierania danych wybrano czas, w którym częstotliwość kontaktów studentów z systemem USOS-web jest największa tj. okres około sesji letniej. Na podstawie analiz wyników poprzednich edycji badania, w IV edycji skupiliśmy się na następujących obszarach tematycznych: organizacja dydaktyki w jednostkach prowadzących kształcenie na UW, obieg informacji, program studiów, komunikacja elektroniczna, zajęcia prowadzone metodą e-learningu, przestrzeganie praw człowieka, mobilność studentów, infrastruktura. Znaczna część wymienionych powyżej zagadnień dotyczy warunków kształcenia w jednostkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego tak istotne jest przedstawienie tej problematyki osobom odpowiedzialnym za kształtowanie dydaktyki na tym, podstawowym poziomie uczelni. Mamy nadzieję, że dostarczone informacje na temat wybranych aspektów warunków kształcenia pozwolą lepiej poznać uwarunkowania procesu dydaktycznego, a w efekcie przysłużą się doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.

2 Struktura opracowania Niniejsze opracowanie składa się z następujących części: 1. Trafność wyboru studiów 2. Obsługa dydaktyki 3. Obieg informacji 4. Program studiów 5. Prawa studenta 6. Infrastruktura W IV edycji ankiety zostały powtórzone niektóre pytania dotyczące najważniejszych i najbardziej aktualnych kwestii; czyli takich, które bardzo silnie oddziaływają na oblicze naszej uczelni. Obecnie do takich kwestii zaliczyć należy przede wszystkim program studiów. Dzięki powtórzeniu niektórych pytań, w tegorocznym opracowaniu mamy możliwość przedstawienia porównań niektórych opinii wyrażonych w badaniu. To z kolei pozwala na ocenę kierunku zmian zachodzących w sposobie kształcenia w jednostkach dydaktycznych UW. W przypadku niektórych jednostek dydaktycznych UW w badaniu wzięła udział niewielka liczba studentów. W rezultacie, w takich sytuacjach poważnie zostały ograniczone możliwości prowadzenia analiz statystycznych. W niektórych przypadkach szczególnie małych jednostek mała liczebność respondentów zmusiła nas do rezygnacji z opracowania wyników; w innych spowodowała zawężenie ujęć analitycznych. Sposób prezentacji wyników Analogicznie jak w poprzednich opracowaniach wyniki przedstawiamy jeśli to możliwe - w czterech ujęciach analitycznych: - wyniki w całej zbiorowości studentów danej jednostki, - wyniki w podzbiorowościach studentów wyodrębnionych według rodzaju studiów, - wyniki w podzbiorowościach studentów wyodrębnionych według typu studiów, - wyniki w podzbiorowościach studentów wyodrębnionych według faktu kształcenia na innej uczelni.

3 Sposób prezentacji wyników (rysunki wraz z interpretacją) a) Prezentacje średnich wartości wskaźników odniesione do najniższych (MIN) i najwyższych (MAX) wyników w jednostkach dydaktycznych UW min Wydział X max Czy wybór studiów w jednostce uważasz za trafny? Powyższy wykres daje możliwość porównania ocen studentów danej jednostki z najlepszymi i najgorszymi ocenami studentów z innych jednostek. Takie, relatywne ujęcie obrazuje miejsce danej jednostki wśród innych jednostek UW. b) Prezentacje średnich wartości wskaźników według wybranego kryterium, na przykład: jednolite magisterskie studia I stopnia studia II stopnia Czy wybór studiów w jednostce uważasz za trafny? Powyższy wykres daje możliwość porównania ocen studentów danej jednostki wyodrębnionych według kluczowych cech w tym przypadku według rodzaju studiów.

4 c) Prezentacje rozkładów w całej, na przykład: tak 14% nie 86% Powyższy wykres daje możliwość oceny częstości występowania poszczególnych opinii wśród studentów danej jednostki. d) Prezentacje rozkładów według wybranego kryterium, na przykład: 80% 90% 75% nie tak 20% 10% 25% jednolite magisterskie studia I stopnia studia II stopnia Powyższy wykres daje możliwość oceny częstości występowania poszczególnych opinii wśród podzbiowości studentów danej jednostki wyodrębnionych według kluczowych cech w tym przypadku według rodzaju studiów.

5 2. Charakterystyka badanej zbiorowości na Centrum Europejskim Poniższe zestawienia charakteryzujące warunki kształcenia w Centrum Europejskim obejmują zbiorowości liczące: I edycja ankiety 339 osób II edycja ankiety 275 osób III edycja ankiety 217 osób IV edycja ankiety 184 osoby Tabela 1 - Liczba studentów oraz poziom realizacji w Centrum Europejskim w Ogólnouniwersyteckiej Ankiecie Oceniającej Jakość Kształcenia wg kierunków oraz edycji badania I edycja Ankiety (rok 2008) Kierunek Liczba Poziom realizacji* Centrum Europejskie ,8 OGÓŁEM ,8 II edycja Ankiety (rok 2009) Kierunek Liczba Poziom realizacji* Centrum Europejskie ,1 OGÓŁEM ,1 III edycja Ankiety (rok 2010) Kierunek Liczba Poziom realizacji* Centrum Europejskie ,6 OGÓŁEM ,6 IV edycja Ankiety (rok 2012) Kierunek Liczba Poziom realizacji* Centrum Europejskie ,9 OGÓŁEM ,9 * poziom realizacji to wskaźnik mówiący jaki procent osób z danej jednostki /kierunku uczestniczył w badaniu; do jego konstrukcji wykorzystano sprawozdanie S-10, charakteryzujące liczbę studentów w dniu 30 XI 2007, 2008, 2009 i 2012 r.

6 Tabela 2 - Struktura badanych w Centrum Europejskim wg kierunków oraz edycji badania I edycja Ankiety (rok 2008) Kierunek Liczba Procent Centrum Europejskie ,0 OGÓŁEM ,0 II edycja Ankiety (rok 2009) Kierunek Liczba Procent Centrum Europejskie ,0 OGÓŁEM ,0 III edycja Ankiety (rok 2010) Kierunek Liczba Procent Centrum Europejskie ,0 OGÓŁEM ,0 IV edycja Ankiety (rok 2012) Kierunek Liczba Procent Centrum Europejskie ,0 OGÓŁEM ,0 Tabela 3 - Liczba badanych z Centrum Europejskiego wg kierunków, rodzaju studiów oraz edycji badani I edycja Ankiety (rok 2008) Rodzaj studiów Kierunek Jednolite Razem Studia I stopnia Studia II stopnia magisterskie Centrum Europejskie OGÓŁEM II edycja Ankiety (rok 2009) Rodzaj studiów Kierunek Jednolite Razem Studia I stopnia Studia II stopnia magisterskie Centrum Europejskie OGÓŁEM III edycja Ankiety (rok 2010) Rodzaj studiów Kierunek Jednolite Razem Studia I stopnia Studia II stopnia magisterskie Centrum Europejskie OGÓŁEM IV edycja Ankiety (rok 2012) Rodzaj studiów Kierunek Jednolite Razem Studia I stopnia Studia II stopnia magisterskie Centrum Europejskie OGÓŁEM

7 Tabela 4 - Liczba badanych z Centrum Europejskiego wg kierunków, trybu studiów oraz edycji badania I edycja Ankiety (rok 2008) Tryb studiów Kierunek Niestacjonarne - Niestacjonarne - Razem Stacjonarne wieczorowe zaoczne Centrum Europejskie OGÓŁEM II edycja Ankiety (rok 2009) Tryb studiów Kierunek Niestacjonarne - Niestacjonarne - Razem Stacjonarne wieczorowe zaoczne Centrum Europejskie OGÓŁEM III edycja Ankiety (rok 2010) Tryb studiów Kierunek Niestacjonarne - Niestacjonarne - Razem Stacjonarne wieczorowe zaoczne Centrum Europejskie OGÓŁEM IV edycja Ankiety (rok 2012) Tryb studiów Kierunek Niestacjonarne - Niestacjonarne - Razem Stacjonarne wieczorowe zaoczne Centrum Europejskie OGÓŁEM

8 Tabela 5 - Liczba badanych z Centrum Europejskiego wg kierunków studiów, faktu kształcenia się na innej uczelni oraz edycji badania I edycja Ankiety (rok 2008) Kierunek Czy kształcił się na wyższej uczelni poza UW Nie Tak Razem Centrum Europejskie OGÓŁEM II edycja Ankiety (rok 2009) Kierunek Czy kształcił się na wyższej uczelni poza UW Nie Tak Razem Centrum Europejskie OGÓŁEM III edycja Ankiety (rok 2010) Kierunek Czy kształcił się na wyższej uczelni poza UW Nie Tak Razem Centrum Europejskie OGÓŁEM IV edycja Ankiety (rok 2012) Kierunek Czy kształcił się na wyższej uczelni poza UW Nie Tak Razem Centrum Europejskie OGÓŁEM

9 3.1. Trafność wyboru studiów w Centrum Europejskim Ocena* trafności wyboru studiów w Centrum Europejskim odniesiona do najgorszych (MIN) i najlepszych (MAX) wyników w jednostkach dydaktycznych UW min Centrum Europejskie max 6,7 3,6 4,2 Czy wybór studiów w jednostce uważasz za trafny? Ocena* trafności wyboru studiów w Centrum Europejskim wg rodzaju studiów Studia I stopnia Studia II stopnia 4,1 4,4 Czy wybór studiów w uważasz za trafny?

10 Ocena* trafności wyboru studiów w Centrum Europejskim wg trybu studiów Stacjonarne Niestacjonarne wieczorowe 4,4 3,4 Czy wybór studiów w jednostce uważasz za trafny? Ocena* trafności wyboru studiów w Centrum Europejskim wg faktu kształcenia się na innej uczelni Osoby mające doświadczenia z innych uczelni Osoby nie mające doświadczenia z innych uczelni 4,6 4,1 Czy wybór studiów w jednostce uważasz za trafny?

11 Ocena* trafności wyboru studiów w Centrum Europejskim w kolejnych edycjach badania ,0 5,0 4,2 Czy wybór studiów w jednostce uważasz za trafny?

12 Przestrzeganie regulaminu studiów w jednostce Dostosowanie funkcjonowania sekretariatu/dziekanatu dydaktycznego do potrzeb studentów Stosunek pracowników sekretariatu/dziekanatu dydaktycznego do studentów Termin ogłaszania planu zajęć dydaktycznych w jednostce Zgodność planu zajęćw i planu zajęć WF Łatwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia w Procedura zapisów na zajęcia w Przestrzeganie regulaminu studiów w jednostce Dostosowanie funkcjonowania sekretariatu/dziekanatu dydaktycznego do potrzeb studentów Stosunek pracowników sekretariatu/dziekanatu dydaktycznego do studentów Termin ogłaszania planu zajęć dydaktycznych w Zgodność planu zajęć w i planu zajęć WF Łatwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia w Procedura zapisów na zajęcia w jednostce 3.2. Obsługa dydaktyki w Centrum Europejskim Oceny* wybranych aspektów obsługi dydaktyki w Centrum Europejskim odniesione do najgorszych (MIN) i najlepszych (MAX) wyników w jednostkach dydaktycznych UW min Centrum Europejskie max 6,5 6,3 6,5 6,2 6,4 6,6 6,1 6,4 5,7 5,7 5,5 5,4 5,0 5,3 4,2 4,4 3,9 3,4 3,0 3,0 2,6 Oceny* wybranych aspektów obsługi dydaktyki w Centrum Europejskim wg rodzaju studiów Studia I stopnia Studia II stopnia 5,7 5,8 6,0 5,7 5,5 6,4 4,7 5,7 6,5 5,3 5,4 5,4 5,3 5,3

13 Przestrzeganie regulaminu studiów w jednostce Dostosowanie funkcjonowania sekretariatu/dziekanatu dydaktycznego do potrzeb studentów Stosunek pracowników sekretariatu/dziekanatu dydaktycznego do studentów Termin ogłaszania planu zajęć dydaktycznych w jednostce Zgodność planu zajęćw i planu zajęć WF Łatwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia w Procedura zapisów na zajęcia w Przestrzeganie regulaminu studiów w jednostce Dostosowanie funkcjonowania sekretariatu/dziekanatu dydaktycznego do potrzeb studentów Stosunek pracowników sekretariatu/dziekanatu dydaktycznego do studentów Termin ogłaszania planu zajęć dydaktycznych w jednostce Zgodność planu zajęćw i planu zajęć WF Łatwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia w Procedura zapisów na zajęcia w Oceny* wybranych aspektów obsługi dydaktyki w Centrum Europejskim wg trybu studiów Stacjonarne Niestacjonarne wieczorowe 5,9 6,2 5,1 4,9 6,4 5,6 4,9 5,0 5,3 5,8 5,7 5,5 4,8 4,9 Oceny* wybranych aspektów obsługi dydaktyki w Centrum Europejskim wg faktu kształcenia się na innej uczelni Osoby mające doświadczenia z innych uczelni Osoby nie mające doświadczenia z innych uczelni 5,4 5,8 5,9 5,7 6,3 6,1 5,5 4,7 6,0 5,3 5,2 5,5 5,4 5,2

14 Funkcjonowanie USOS-a (ogólnie) Użyteczność USOS-a jako źródła informacji o zajęciach w Użyteczność USOS-a jako systemu zapisów na zajęcia prowadzone w jednostce Sprawność techniczną działania USOS-a Przydatność USOS-a jako narzędzia komunikacji z administracją UW Obsługę USOS-a przez sekretariat/dziekanat dydaktyczny i nauczycieli akademickich Przestrzeganie regulaminu studiów w jednostce Dostosowanie funkcjonowania sekretariatu/dziekanatu dydaktycznego do potrzeb studentów Stosunek pracowników sekretariatu/dziekanatu dydaktycznego do studentów Termin ogłaszania planu zajęć dydaktycznych w jednostce Zgodność planu zajęćw i planu zajęć WF Porównanie ocen* wybranych aspektów obsługi dydaktyki w Centrum Europejskim w kolejnych edycjach badania ,0 6,3 6,2 5,9 5,6 5,9 5,9 6,0 6,2 5,4 5,7 5,7 5,0 4,8 5,0 5,3 5,5 5,5 Oceny* wybranych aspektów funkcjonowania USOS-a w Centrum Europejskim odniesione do najgorszych (MIN) i najlepszych (MAX) wyników w jednostkach dydaktycznych UW min Centrum Europejskie max 6,3 6,6 5,9 5,9 4,5 4,6 4,9 3,7 3,3 2,8 2,4 2,4 5,3 5,2 4,8 4,0 3,0 3,2

15 Funkcjonowanie USOS-a (ogólnie) Użyteczność USOS-a jako źródła informacji o zajęciach w Użyteczność USOS-a jako systemu zapisów na zajęcia prowadzone w jednostce Sprawność techniczną działania USOS-a Przydatność USOS-a jako narzędzia komunikacji z administracją UW Obsługę USOS-a przez sekretariat/dziekanat dydaktyczny i nauczycieli akademickich Funkcjonowanie USOS-a (ogólnie) Użyteczność USOS-a jako źródła informacji o zajęciach w Użyteczność USOS-a jako systemu zapisów na zajęcia prowadzone w jednostce Sprawność techniczną działania USOS-a Przydatność USOS-a jako narzędzia komunikacji z administracją UW Obsługę USOS-a przez sekretariat/dziekanat dydaktyczny i nauczycieli akademickich Oceny* wybranych aspektów funkcjonowania USOS-a w Centrum Europejskim wg rodzaju studiów Studia I stopnia Studia II stopnia 4,8 5,0 4,4 4,5 4,8 4,6 3,6 4,1 4,1 4,0 4,8 4,8 Oceny* wybranych aspektów funkcjonowania USOS-a w Centrum Europejskim wg trybu studiów Stacjonarne Niestacjonarne wieczorowe 4,5 4,7 4,2 4,3 5,0 4,6 3,7 4,3 3,4 3,3 5,0 4,3

16 Funkcjonowanie USOS-a (ogólnie) Użyteczność USOS-a jako źródła informacji o zajęciach w Użyteczność USOS-a jako systemu zapisów na zajęcia prowadzone w jednostce Sprawność techniczną działania USOS-a Obsługę USOS-a przez sekretariat/dziekanat dydaktyczny i nauczycieli akademickich Funkcjonowanie USOS-a (ogólnie) Użyteczność USOS-a jako źródła informacji o zajęciach w Użyteczność USOS-a jako systemu zapisów na zajęcia prowadzone w jednostce Sprawność techniczną działania USOS-a Przydatność USOS-a jako narzędzia komunikacji z administracją UW Obsługę USOS-a przez sekretariat/dziekanat dydaktyczny i nauczycieli akademickich Oceny* wybranych aspektów funkcjonowania USOS-a w Centrum Europejskim wg faktu kształcenia się na innej uczelni Osoby mające doświadczenia z innych uczelni Osoby nie mające doświadczenia z innych uczelni 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 5,0 3,9 3,6 3,8 4,1 4,5 4,9 Porównanie ocen* wybranych aspektów funkcjonowania USOS-a w Centrum Europejskim w kolejnych edycjach badania ,3 4,0 4,2 4,5 4,5 4,6 4,1 4,0 4,2 4,4 4,6 4,9 3,7 3,2 3,4 5,1 4,6 4,8 4,8

17 Oceny* efektywności komunikacji drogą ową z pracownikami dydaktycznymi i dziekanatem/sekretariatem w Centrum Europejskim odniesione do najgorszych (MIN) i najlepszych (MAX) wyników w jednostkach dydaktycznych UW min Centrum Europejskie max 5,3 6,3 6,0 6,0 4,2 3,2 z pracownikami dydaktycznymi z dziekanatem/sekretariatem Oceny* efektywności komunikacji drogą ową z pracownikami dydaktycznymi i dziekanatem/sekretariatem Centrum Europejskiego wg rodzaju studiów Studia I stopnia Studia II stopnia 5,3 5,3 5,9 6,0 z pracownikami dydaktycznymi z dziekanatem/sekretariatem

18 Oceny* efektywności komunikacji drogą ową z pracownikami dydaktycznymi i dziekanatem/sekretariatem Centrum Europejskiego wg trybu studiów Stacjonarne Niestacjonarne wieczorowe 5,7 4,6 6,2 5,4 z pracownikami dydaktycznymi z dziekanatem/sekretariatem Oceny* efektywności komunikacji drogą ową z pracownikami dydaktycznymi i dziekanatem/sekretariatem Centrum Europejskiego wg faktu kształcenia się na innej uczelni Osoby mające doświadczenia z innych uczelni Osoby nie mające doświadczenia z innych uczelni 5,3 5,3 6,1 5,9 z pracownikami dydaktycznymi z dziekanatem/sekretariatem

19 Oceny* efektywności komunikacji drogą ową z pracownikami dydaktycznymi i dziekanatem/sekretariatem Centrum Europejskiego w kolejnych edycjach badania ,2 5,3 6,1 6,0 z pracownikami dydaktycznymi z dziekanatem/sekretariatem

20 Informacji o tygodniowym planie zajęć zapisów na zajęcia Informacji o programie studiów Informacji o stażach uczelnianych, praktykach poza uczelnią Informacji o wyjazdach naukowych przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg przyznawania stypendiów naukowych, nagród Informacji o terminach dyżurów wykładowców Informacji o tygodniowym planie zajęć zapisów na zajęcia Informacji o programie studiów Informacji o stażach uczelnianych, praktykach poza uczelnią Informacji o wyjazdach naukowych przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg przyznawania stypendiów naukowych, nagród Informacji o terminach dyżurów wykładowców 3.3. Obieg informacji w Centrum Europejskim Oceny* dostępności informacji na stronie Centrum Europejskiego odniesione do najgorszych (MIN) i najlepszych (MAX) wyników w jednostkach dydaktycznych UW min Centrum Europejskie max 6,7 5,7 5,1 4,9 3,5 3,1 4,2 5,2 6,1 5,4 5,3 5,2 5,1 4,2 4,4 4,3 3,9 2,9 2,6 2,2 2,0 2,2 5,4 6,7 Oceny* dostępności informacji na stronie Centrum Europejskiego wg rodzaju studiów Studia I stopnia Studia II stopnia 5,6 4,9 4,8 5,0 5,2 5,3 4,1 4,3 4,3 4,6 4,6 4,0 4,2 3,5 5,4 5,5

21 Informacji o tygodniowym planie zajęć zapisów na zajęcia Informacji o programie studiów Informacji o stażach uczelnianych, praktykach poza uczelnią Informacji o wyjazdach naukowych przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg przyznawania stypendiów naukowych, nagród Informacji o terminach dyżurów wykładowców Informacji o tygodniowym planie zajęć zapisów na zajęcia Informacji o programie studiów Informacji o stażach uczelnianych, praktykach poza uczelnią Informacji o wyjazdach naukowych przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg przyznawania stypendiów naukowych, nagród Informacji o terminach dyżurów wykładowców Oceny* dostępności informacji na stronie Centrum Europejskiego wg trybu studiów Stacjonarne Niestacjonarne wieczorowe 5,1 5,1 5,3 4,9 4,4 4,9 4,0 4,4 4,7 4,6 3,5 3,7 3,8 3,8 5,6 5,1 Oceny* dostępności informacji na stronie Centrum Europejskiego wg faktu kształcenia się na innej uczelni Osoby mające doświadczenia z innych uczelni Osoby nie mające doświadczenia z innych uczelni 5,2 5,0 4,7 4,9 5,3 5,0 3,7 4,0 4,3 4,0 4,3 4,5 4,3 4,4 5,6 5,2

22 Informacji o tygodniowym planie zajęć zapisów na zajęcia Informacji o programie studiów Informacji o stażach uczelnianych, praktykach poza uczelnią Informacji o wyjazdach naukowych przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg przyznawania stypendiów naukowych, nagród Informacji o terminach dyżurów wykładowców Informacji o planie zajęć zapisów na zajęcia Informacji o programie studiów Informacji o stażach uczelnianych, praktykach poza uczelnią Informacji o wyjazdach naukowych przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg przyznawania stypendiów naukowych, nagród Oceny* dostępności informacji na stronie Centrum Europejskiego w kolejnych edycjach badania ,2 5,2 5,1 4,8 5,0 4,9 5,3 5,6 5,2 4,0 4,0 3,9 4,6 4,7 4,7 4,7 4,4 4,6 4,2 4,4 4,3 Oceny* dostępności informacji w USOS-ie odniesione do najgorszych (MIN) i najlepszych (MAX) wyników w jednostkach dydaktycznych UW min Centrum Europejskie max 5,7 6,7 6,5 5,9 6,1 2,5 3,3 4,8 2,9 4,5 3,2 3,5 2,9 2,9 1,9 2,0 4,1 4,0 3,4 3,3 2,2 2,2 1,9 3,8

23 Informacji o tygodniowym planie zajęć zapisów na zajęcia Informacji o programie studiów Informacji o stażach uczelnianych, praktykach poza uczelnią Informacji o wyjazdach naukowych przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg przyznawania stypendiów naukowych, nagród Informacji o terminach dyżurów wykładowców Informacji o tygodniowym planie zajęć zapisów na zajęcia Informacji o programie studiów Informacji o stażach uczelnianych, praktykach poza uczelnią Informacji o wyjazdach naukowych przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg przyznawania stypendiów naukowych, nagród Informacji o terminach dyżurów wykładowców Oceny* dostępności informacji w USOS-ie wg rodzaju studiów Studia I stopnia Studia II stopnia 5,7 5,6 4,7 4,8 4,6 4,5 2,9 2,9 2,9 2,9 3,9 3,3 3,6 3,3 3,5 3,7 Oceny* dostępności informacji w USOS-ie wg trybu studiów Stacjonarne Niestacjonarne wieczorowe 5,9 5,3 5,0 4,7 4,2 4,1 3,6 3,5 3,0 3,0 2,6 2,6 2,8 2,8 4,1 3,2

24 USOS Strona internetowa jednostki Storna internetowa UW Sekretariat/ dziekanat Tablica informacyjna w jednostce Fora internetowe/ portale społecznościowe Biura ogólnouniwersyteckie Znajomi Informacji o tygodniowym planie zajęć zapisów na zajęcia Informacji o programie studiów Informacji o stażach uczelnianych, praktykach poza uczelnią Informacji o wyjazdach naukowych przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg przyznawania stypendiów naukowych, nagród Informacji o terminach dyżurów wykładowców Oceny* dostępności informacji w USOS-ie wg faktu kształcenia się na innej uczelni Osoby mające doświadczenia z innych uczelni Osoby nie mające doświadczenia z innych uczelni 5,8 5,4 4,8 4,7 4,5 4,5 3,0 3,0 2,6 2,6 3,5 3,0 3,1 3,4 4,0 3,5 Rozkład odpowiedzi na pytanie o główne źródło, z którego badani korzystają poszukując wybranych typów informacji Informacje o tygodniowym planie zajęć 55% 17% 1% 12% 2% 3% 0% 10% Informacje o zasadach zapisów na zajęcia 32% 13% 4% 30% 1% 3% 0% 17% Informacje o programie studiów 16% 56% 8% 12% 2% 2% 0% 4% Informacje o stażach uczelnianych, praktykach poza uczelnią 3% 24% 11% 13% 5% 15% 2% 27% Informacje o wyjazdach naukowych (stypendiach zagranicznych, szkołach letnich itp.) Informacje o zasadach przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg Informacje o zasadach przyznawania stypendiów naukowych, nagród 3% 30% 12% 14% 8% 11% 3% 20% 5% 28% 13% 30% 5% 2% 2% 15% 7% 26% 14% 29% 5% 2% 2% 15% Informacje o terminach dyżurów wykładowców 10% 59% 4% 16% 2% 1% 0% 8%

25 3.4. Program studiów w Centrum Europejskim Oceny* przydatności wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie studiów w Centrum Europejskim Centrum Europejskie 1,2 0,8-0,1-0,1 Ocena przydatności wiedzy na rynku pracy Ocena przydatności umiejętności na rynku pracy Ocena przydatności wiedzy w kontynuowaniu nauki Ocena przydatności umiejętności w kontynuowaniu nauki * - średnia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznaczało najniższą ocenę, a 3 oznaczało najwyższą ocenę. Oceny* przydatności wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie studiów w Centrum Europejskim wg rodzaju studiów Studia I stopnia Studia II stopnia 0,0 1,3 0,9 1,0 0,5-0,1-0,2-0,4 Ocena przydatności wiedzy na rynku pracy Ocena przydatności umiejętności na rynku pracy Ocena przydatności wiedzy w kontynuowaniu nauki Ocena przydatności umiejętności w kontynuowaniu nauki * - średnia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznaczało najniższą ocenę, a 3 oznaczało najwyższą ocenę.

26 Oceny* przydatności wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie studiów w Centrum Europejskim wg trybu studiów Stacjonarne Niestacjonarne wieczorowe 0,1 1,4 0,7 1,0 0,5-0,1-0,5-0,5 Ocena przydatności wiedzy na rynku pracy Ocena przydatności umiejętności na rynku pracy Ocena przydatności wiedzy w kontynuowaniu nauki Ocena przydatności umiejętności w kontynuowaniu nauki * - średnia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznaczało najniższą ocenę, a 3 oznaczało najwyższą ocenę. Oceny* przydatności wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie studiów w Centrum Europejskim wg faktu kształcenia się na innej uczelni Osoby mające doświadczenia z innych uczelni Osoby nie mające doświadczenia z innych uczelni 0,2 0,1 1,3 1,1 1,1 0,8-0,2-0,2 Ocena przydatności wiedzy na rynku pracy Ocena przydatności umiejętności na rynku pracy Ocena przydatności wiedzy w kontynuowaniu nauki Ocena przydatności umiejętności w kontynuowaniu nauki * - średnia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznaczało najniższą ocenę, a 3 oznaczało najwyższą ocenę.

27 Oceny* przydatności wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie studiów w Centrum Europejskim w kolejnych edycjach badania ,7 0,6 0,4 0,4-0,1-0,1 Ocena przydatności wiedzy na rynku pracy Ocena przydatności umiejętności na rynku pracy * - średnia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznaczało najniższą ocenę, a 3 oznaczało najwyższą ocenę. Ocena* wpływu studentów na program studiów w Centrum Europejskim odniesione do najniższych (MIN) i najwyższych (MAX) wyników w jednostkach dydaktycznych UW min Centrum Europejskie max 1,4-1,9-0,6 Jaki wpływ na program studiów w mają studenci? * - średnia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznaczało najniższą ocenę, a 3 oznaczało najwyższą ocenę.

28 Ocena* wpływu studentów na program studiów w Centrum Europejskim wg rodzaju studiów Studia I stopnia Studia II stopnia -0,4-1,0 Jaki wpływ na program studiów w mają studenci? * - średnia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznaczało najniższą ocenę, a 3 oznaczało najwyższą ocenę. Ocena* wpływu studentów na program studiów w Centrum Europejskim wg trybu studiów Stacjonarne Niestacjonarne wieczorowe -0,4-0,8 Jaki wpływ na program studiów w mają studenci? * - średnia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznaczało najniższą ocenę, a 3 oznaczało najwyższą ocenę.

29 Ocena* wpływu studentów na program studiów w Centrum Europejskim wg faktu kształcenia się na innej uczelni Osoby mające doświadczenia z innych uczelni Osoby nie mające doświadczenia z innych uczelni -0,8-0,5 Jaki wpływ na program studiów w mają studenci? * - średnia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznaczało najniższą ocenę, a 3 oznaczało najwyższą ocenę. Porównanie ocen* wpływu studentów na program studiów w Centrum Europejskim w kolejnych edycjach badania ,6-0,6-0,5-0,6 Jaki wpływ na program studiów w mają studenci? * - średnia dla siedmiopunktowej skali: na której -3 oznaczało najniższą ocenę, a 3 oznaczało najwyższą ocenę.

30 3.5. Przestrzeganie praw studenta w Centrum Europejskim Oceny* przestrzegania regulaminu studiów w Centrum Europejskim odniesione do najgorszych (MIN) i najlepszych (MAX) wyników w jednostkach dydaktycznych UW min Centrum Europejskie max 5,7 6,5 4,2 Przestrzeganie regulaminu studiów w Oceny* przestrzegania regulaminu studiów w Centrum Europejskim wg rodzaju studiów Studia I stopnia Studia II stopnia 5,7 5,7 Przestrzeganie regulaminu studiów w

31 Oceny* przestrzegania regulaminu studiów w Centrum Europejskim wg trybu studiów Stacjonarne Niestacjonarne wieczorowe 5,9 5,1 Przestrzeganie regulaminu studiów w Oceny* przestrzegania regulaminu studiów w Centrum Europejskim wg faktu kształcenia się na innej uczelni Osoby mające doświadczenia z innych uczelni Osoby nie mające doświadczenia z innych uczelni 5,4 5,8 Przestrzeganie regulaminu studiów w

32 Oceny* przestrzegania regulaminu studiów w Centrum Europejskim w kolejnych edycjach badania ,6 5,4 5,9 5,7 Przestrzeganie regulaminu studiów w Rozkład odpowiedzi na pytanie: czy w trakcie studiów zdarzyło Ci się, że na Uniwersytecie ktoś wyraźnie naruszył Twoje prawa? w Centrum Europejskim Tak 12% Nie 88%

33 Rozkład odpowiedzi na pytanie: czy w trakcie studiów zdarzyło Ci się, że na Uniwersytecie ktoś wyraźnie naruszył Twoje prawa? w Centrum Europejskim wg rodzaju studiów 86% 92% Nie Tak 14% Studia I stopnia 8% Studia II stopnia Rozkład odpowiedzi na pytanie: czy w trakcie studiów zdarzyło Ci się, że na Uniwersytecie ktoś wyraźnie naruszył Twoje prawa? w Centrum Europejskim wg trybu studiów 92% 82% Nie Tak 8% Stacjonarne 18% Niestacjonarne wieczorowe

34 Rozkład odpowiedzi na pytanie: czy w trakcie studiów zdarzyło Ci się, że na Uniwersytecie ktoś wyraźnie naruszył Twoje prawa? w Centrum Europejskim wg faktu kształcenia się na innej uczelni 80% 92% Nie Tak 20% Osoby mające doświadczenia z innych uczelni 8% Osoby nie mające doświadczenia z innych uczelni Rozkład odpowiedzi na pytanie: czy w trakcie studiów zdarzyło Ci się, że na Uniwersytecie ktoś wyraźnie naruszył Twoje prawa? w Centrum Europejskim w kolejnych edycjach badania 85% 91% 88% nie tak 15% 9% 12%

35 Wyposażenie sal dydaktycznych w jednostce Wykorzystanie wyposażenia sal dydaktycznych w Dostęp do komputerów w Dostęp do Internetu w Wydzielone miejsce do nauki dla studentów w jednostce Komfort pracy podczas zajęć w Dostosowanie wielkości sal wykładowych w jednostce do liczby studentów Dostosowanie wielkości sal do ćwiczeń w jednostce do liczby studentów Wyposażenie sal dydaktycznych w Wykorzystanie wyposażenia sal dydaktycznych w Dostęp do komputerów w Dostęp do Internetu w Wydzielone miejsce do nauki dla studentów w Komfort pracy podczas zajęć w jednostce Dostosowanie wielkości sal wykładowych w do liczby studentów Dostosowanie wielkości sal do ćwiczeń w do liczby studentów 3.6. Infrastruktura w Centrum Europejskim Oceny* wybranych elementów infrastruktury w Centrum Europejskim odniesione do najgorszych (MIN) i najlepszych (MAX) wyników w jednostkach dydaktycznych UW min Centrum Europejskie max 5,9 5,9 6,7 6,1 5,3 5,9 6,2 6,2 3,9 4,3 3,9 3,7 3,4 4,0 3,8 4,3 1,6 2,4 1,7 2,0 1,6 1,9 2,1 1,9 Oceny* wybranych elementów infrastruktury w Centrum Europejskim wg rodzaju studiów Studia I stopnia Studia II stopnia 3,9 3,8 4,2 4,4 3,9 3,7 3,8 3,5 3,4 3,4 4,1 3,8 4,4 4,6 4,2 3,5

36 Wyposażenie sal dydaktycznych w jednostce Wykorzystanie wyposażenia sal dydaktycznych w Dostęp do komputerów w Dostęp do Internetu w Wydzielone miejsce do nauki dla studentów w jednostce Komfort pracy podczas zajęć w Dostosowanie wielkości sal wykładowych w jednostce do liczby studentów Dostosowanie wielkości sal do ćwiczeń w jednostce do liczby studentów Wyposażenie sal dydaktycznych w jednostce Wykorzystanie wyposażenia sal dydaktycznych w Dostęp do komputerów w Dostęp do Internetu w Wydzielone miejsce do nauki dla studentów w jednostce Komfort pracy podczas zajęć w Dostosowanie wielkości sal wykładowych w jednostce do liczby studentów Dostosowanie wielkości sal do ćwiczeń w jednostce do liczby studentów Oceny* wybranych elementów infrastruktury w Centrum Europejskim wg trybu studiów Stacjonarne Niestacjonarne wieczorowe 4,4 3,9 3,9 3,7 4,0 3,6 3,9 3,5 3,1 3,3 4,0 3,8 3,6 3,7 4,3 4,0 Oceny* wybranych elementów infrastruktury w Centrum Europejskim wg faktu kształcenia się na innej uczelni Osoby mające doświadczenia z innych uczelni Osoby nie mające doświadczenia z innych uczelni 3,7 3,9 4,2 4,3 3,7 3,9 3,6 3,7 3,5 3,4 4,0 4,0 3,9 3,8 4,4 4,3

37 Wyposażenie sal dydaktycznych w jednostce Wykorzystanie wyposażenia sal dydaktycznych w Dostęp do komputerów w Dostęp do Internetu w Wydzielone miejsce do nauki dla studentów w jednostce Komfort pracy podczas zajęć w Dostosowanie wielkości sal wykładowych w jednostce do liczby studentów Dostosowanie wielkości sal do ćwiczeń w jednostce do liczby studentów Oceny* wybranych elementów infrastruktury w Centrum Europejskim w kolejnych edycjach badania ,1 5,1 4,54,3 4,54,6 4,3 4,3 3,9 4,2 3,9 3,7 3,43,63,4 4,9 4,5 4,0 4,1 3,8 4,4 4,3 Oceny* komputerów udostępnianych studentom w Centrum Europejskim odniesione do najgorszych (MIN) i najlepszych (MAX) wyników w jednostkach dydaktycznych UW min Centrum Europejskie max 6,5 6,4 4,0 3,6 1,8 1,5 Użyteczność zainstalowanego oprogramowania Stan techniczny

38 Oceny* komputerów udostępnianych studentom w Centrum Europejskim wg rodzaju studiów Studia I stopnia Studia II stopnia 4,0 4,2 3,5 3,9 Użyteczność zainstalowanego oprogramowania Stan techniczny Oceny* komputerów udostępnianych studentom w Centrum Europejskim wg trybu studiów Stacjonarne Niestacjonarne wieczorowe 4,3 3,6 3,8 3,2 Użyteczność zainstalowanego oprogramowania Stan techniczny

39 Oceny* komputerów udostępnianych studentom w Centrum Europejskim wg faktu kształcenia się na innej uczelni Osoby mające doświadczenia z innych uczelni Osoby nie mające doświadczenia z innych uczelni 3,5 4,2 3,1 3,7 Użyteczność zainstalowanego oprogramowania Stan techniczny

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Ankieta Ogólnouniwersytecka

Ankieta Ogólnouniwersytecka Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora UMCS Ankieta Ogólnouniwersytecka I. Jakość kształcenia 1. Czy biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do pomyślenia aspekty procesu kształcenia, jesteś zadowolony/a

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA I i II EDYCJA BADAŃ: 2010 i 2011 ANKIETA STUDENCKA studia stacjonarne Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia Poznań, grudzień 2011 ostatnia edycja: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Załącznik nr 1 AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW Badania dotyczące jakości kształcenia na Wydziale zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM. ANKIETA DLA STUDENTÓW Drodzy Państwo Doktoranci i Studenci UAM Zwracam się do Was z prośbą, abyście zechcieli aktywnie się włączyć w tworzenie nowoczesnego systemu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie obsługi studentów.

Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie obsługi studentów. 21 marca 2011 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z TRZECIEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT. mgr Albert Izdebski mgr Marek Bożykowski dr Mikołaj Jasiński dr Joanna Konieczna-Sałamatin dr Tomasz Zając dr Agata Komendant-Brodowska

RAPORT. mgr Albert Izdebski mgr Marek Bożykowski dr Mikołaj Jasiński dr Joanna Konieczna-Sałamatin dr Tomasz Zając dr Agata Komendant-Brodowska RAPORT mgr Albert Izdebski mgr Marek Bożykowski dr Mikołaj Jasiński dr Joanna Konieczna-Sałamatin dr Tomasz Zając dr Agata Komendant-Brodowska Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Warszawa, 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat 2017

Przyjazny Dziekanat 2017 Przyjazny Dziekanat 2017 Studencka ankietyzacja dziekanatów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Raport ogólnouniwersytecki Wprowadzenie Ankietyzacja Przyjazny Dziekanat została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM: STUDIA STACJONARNE A STUDIA NIESTACJONARNE (2011) Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM Poznań, styczeń 2012 ostatnia korekta: 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAJWAZNIEJSZYCH WYNIKÓW z badania przeprowadzonego wśród studentów ZPSB na temat programu i warunków studiowania w roku akademickim 2012/2013

PRZEGLĄD NAJWAZNIEJSZYCH WYNIKÓW z badania przeprowadzonego wśród studentów ZPSB na temat programu i warunków studiowania w roku akademickim 2012/2013 PRZEGLĄD NAJWAZNIEJSZYCH WYNIKÓW z badania przeprowadzonego wśród studentów ZPSB na temat programu i warunków studiowania w roku akademickim 2012/2013 1. Informacja o badaniu Niniejsze sprawozdanie prezentuje

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków.

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków. Ia. Organizacja dydaktyki PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prowadzonych na studiach I i II stopnia na kierunkach:..

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA. A) Czy biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do pomyślenia aspekty procesu kształcenia, jesteś zadowolony(a) z odbywanych studiów?

ANKIETA EWALUACYJNA. A) Czy biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do pomyślenia aspekty procesu kształcenia, jesteś zadowolony(a) z odbywanych studiów? Załącznik nr 3. ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprosić Was do wypełnienia niniejszej ankiety, dotyczącej oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku. Poznanie Państwa

Bardziej szczegółowo

IV edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW. Wybrane problemy ewaluacji jakości kształcenia w jednostkach.

IV edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW. Wybrane problemy ewaluacji jakości kształcenia w jednostkach. 5 grudnia r. IV edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia na UW. Wybrane problemy ewaluacji jakości kształcenia w jednostkach. Mikołaj Jasiński Ogólnouniwersyteckie ankiety studenckie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

ORAZ Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH PRACY DZIEKANATU ZA ROK

ORAZ Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH PRACY DZIEKANATU ZA ROK SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD STUDENTÓW I DOKTORANTÓW DOTYCZĄCYCH OCENY PROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH PRACY DZIEKANATU ZA ROK 2012/2013 grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 7 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli:

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli: Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia. Ankieta oceny jakości kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2017

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2017 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O- U13-WMFiI PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI DOKONANA PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Wydanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A Indeks UTP 3/2017 OCENA SATYSFAKCJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UTP

P R O C E D U R A Indeks UTP 3/2017 OCENA SATYSFAKCJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UTP Załącznik nr 3 do Z.17.2017.2018 z dnia 26 października 2017 Strona: 1/ Stron: 6 1. Cel procedury Celem procedury jest określenie zasad i narzędzi oceny satysfakcji studentów i doktorantów ze studiowania

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 5 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Zdecydowanie nie. Zdecydowanie tak. Ani tak, ani nie

Zdecydowanie nie. Zdecydowanie tak. Ani tak, ani nie Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo źle Nie dotyczy tak Ani tak, ani nie nie ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Was do wypełnienia niniejszej ankiety, dotyczącej oceny

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U - Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. 3-73-, fax. 5--9; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl SPRAWOZDANIE Z ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. 3-73-, fax. 5--9; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski Raport z badanie satysfakcji studentów prowadzonej w trybie Zarządzenia Rektora nr 8 z roku 06 na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum za rok akademicki 0/06 Podstawa: analiza wyników anonimowych

Bardziej szczegółowo

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG - Wydziałowy Zespół ds. Oceny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2013

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2013 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Przyjazny Dziekanat Raport ogólnouniwersytecki

Przyjazny Dziekanat Raport ogólnouniwersytecki Przyjazny Dziekanat 2016 Studencka ankietyzacja dziekanatów i sekretariatów ośrodków zamiejscowych Raport ogólnouniwersytecki Opracowanie: Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Ogólnouniwersyteckie badanie jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017 Raport z badania Część I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Numer WSZiOJK/WBiO/9 Wydanie: 3/2015 PROCEDURA ANKIETYZACJI STUDENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgr Albert Izdebski dr Mikołaj Jasiński mgr Tomasz Zając dr Joanna Konieczna-Sałamatin

RAPORT mgr Albert Izdebski dr Mikołaj Jasiński mgr Tomasz Zając dr Joanna Konieczna-Sałamatin RAPORT mgr Albert Izdebski dr Mikołaj Jasiński mgr Tomasz Zając dr Joanna Konieczna-Sałamatin Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW Warszawa, 1 grudnia 2012 r. Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: mgr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 Niniejszy raport dotyczy wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

1. Analiza ankiet kursów przedmiotowych

1. Analiza ankiet kursów przedmiotowych Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy) Na podstawie art. 132 ust. 1 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

do 1 października Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

do 1 października Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego Pomoc materialna dla studenta Dom studencki 1. Opis czynności Prorektor UJ ds. dydaktyki, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ, ustala: terminy składania wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ds. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA Protokół nr 12 /2014/2015 z dnia 04.12.2014 r. W dniu 04.12.2014 roku WZOJK przeprowadził wśród

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni

Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni Jakość kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni Konferencja dydaktyczna 25.05.2011 Opracowanie wyników dr Magdalena Andrałojć m.andralojc@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA. Zdecydo-wanie. Zdecydo-wanie. Raczej tak. Raczej nie. Ani tak, ani nie. tak. nie. Bardzo dobrze. Nie dotyczy.

ANKIETA EWALUACYJNA. Zdecydo-wanie. Zdecydo-wanie. Raczej tak. Raczej nie. Ani tak, ani nie. tak. nie. Bardzo dobrze. Nie dotyczy. ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprosić Was do wypełnia nijszej ankiety, dotyczącej oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku. Pozna Państwa opinii jest dla nas szczegól

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze letnim 2017/2018

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze letnim 2017/2018 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Na podstawie danych, uzyskanych w dziekanacie Wydziału Mechanicznego, w tabl.1 zamieszczono dane dotyczące ocen uzyskanych przez studentów.

Na podstawie danych, uzyskanych w dziekanacie Wydziału Mechanicznego, w tabl.1 zamieszczono dane dotyczące ocen uzyskanych przez studentów. Szczecin 01.12.2016 Analiza struktury ocen w letniej sesji egzaminacyjnej i z egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2015/16 na kierunku Mechanika i budowa maszyn i kierunku Mechatronika Analiza dotyczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

podstawa: uchwała Senatu AGH nr.19/2007 z dnia 28 lutego 2007 Elementy systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

podstawa: uchwała Senatu AGH nr.19/2007 z dnia 28 lutego 2007 Elementy systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia podstawa: uchwała Senatu AGH

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia monitorowanie

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia monitorowanie Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia monitorowanie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 05/2013 Wskaźnik Monitorowanie Odpowiedzialny Termin Karta/dokument Dokumenty związane Proces projektowania

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Dane zbiorcze. 2. Semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015

1. Dane zbiorcze. 2. Semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH prowadzonych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku PSYCHOLOGIA w roku akademickim 2014/2015 1. Dane zbiorcze Raport został opracowany

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 z 29 stycznia 2014 r. ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Kierunek:.. Sprawozda za rok akademicki:. I. Dane podstawowe:

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2014/2015

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2014/2015 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny zajęć. II. Założenia wewnętrznego systemu studenckiej oceny zajęć

Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny zajęć. II. Założenia wewnętrznego systemu studenckiej oceny zajęć Załącznik 6 Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny I. Cele wewnętrznego systemu studenckiej oceny Celem wprowadzenia tego systemu jest: 1. Dostarczenie danych będących podstawą

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Ogólnouniwersyteckie badanie jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017 Raport z badania Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: dr Magdalena Molendowska

Opracowanie: dr Magdalena Molendowska RAPORT Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Opracowanie: dr Magdalena Molendowska Wydział

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji studentów i doktorantów na zajęcia i dokonywania podpięć przedmiotów w systemie USOS

Procedura rejestracji studentów i doktorantów na zajęcia i dokonywania podpięć przedmiotów w systemie USOS 1 Procedura studentów i doktorantów na zajęcia i dokonywania podpięć przedmiotów w systemie USOS 1. Podstawy prawne: Statut UKSW ( 43, ust. 2, p. 1 i 2) Regulamin Studiów UKSW ( 9; 11, ust. 1) Decyzja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Zarządzania z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust.1, 2,3, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. Zadania WZOJK

Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. Zadania WZOJK Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia Zadania WZOJK Spotkanie informacyjne z członkami WZOJK Poznań, 28.11.2016 r. prof. UAM dr hab. Rafał Mól, przewodniczący RJK dr Agnieszka Kamisznikow,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. ul.dąbrowskiego 73, Częstochowa. Raport

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. ul.dąbrowskiego 73, Częstochowa. Raport POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul.dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa Raport Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia za okres roku akademickiego 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 7. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 7. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 7 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale (ankieta studencka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale (ankieta studencka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

1. Regularność, punktualność i odbywanie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć

1. Regularność, punktualność i odbywanie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć Sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 01/01 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 3 Rektora AMG z

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 3 Rektora AMG z REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 3 Rektora AMG z 29.01.2014r) 1 1. Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów są przyznawane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo