PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW U PRODUCENTA ARTYKUŁÓW DEKORACJI WNĘTRZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW U PRODUCENTA ARTYKUŁÓW DEKORACJI WNĘTRZ"

Transkrypt

1 PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW U PRODUCENTA ARTYKUŁÓW DEKORACJI WNĘTRZ (OBSZAR LOGISTYCZNO - MAGAZYNOWY) Anna Anders Konsultant, ABC Akademia Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o.

2 Anna Anders 1. Studentka studiów doktoranckich na UEP. Tematyka rozprawy: Model rachunku kosztów działań w zarządzaniu szpitalem. 2. Wykładowca studiów podyplomowych na UE Poznań 3. Konsultant wdrożeniowy, ABC Akademia Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 2

3 Plan prezentacji 1. Cel referatu 2. Tradycyjny Rachunek ów a Procesowy Rachunek ów 3. Procesowy Rachunek ów 4. Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji ów Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 3

4 Cel referatu Zasadniczym celem opracowania jest prezentacja budowy i zasad kalkulacji kosztów zgodnie z koncepcją procesowego rachunku kosztów oraz rozpoznanie sytuacji w zakresie możliwości wykorzystania tego rachunku w odniesieniu do obszaru logistyczno magazynowego. Podjęto próbę opracowania przykładowego podejścia dla tego obszaru w przedsiębiorstwie z branży dekoracji i wystroju wnętrz. Otrzymane dane i wnioski pozwoliły pozytywnie zaopiniować sens wykorzystania rachunku kosztów działań w obszarze logistyczno magazynowym, przynosząc wymierne korzyści w postaci informacji kosztowej o zasobach, działaniach i obiektach kosztowych. Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 4

5 Procesy czy koszty? oto jest pytanie Przedstawianie informacji kosztowych menedżerom ma znaczenie!!! Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 5

6 Dekoracje S.A. Firma Dekoracje S.A. zajmuje się produkcją i dystrybucją artykułów dekoracji i wystroju wnętrz. W swoim asortymencie posiada ponad 4000 aktywnych produktów. Współpracuje z około 800 klientami. Firma musiała poddać się trendowi zmian, jaki opanował branże. Hurtownicy, ze względu na ogromną ilość indeksów jakie oferują producenci, nie byli w stanie magazynować i kompletować zamówień swoich klientów. Ciężar ten przeszedł na producentów, którzy po otrzymaniu zamówienia od hurtownika dokonują kompletacji pod konkretnego klienta finalnego. Hurtownicy w swojej ofercie posiadają tylko wystawki tj. próbki asortymentów konkretnego producenta Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 6

7 Dekoracje S.A. Wyzwanie, przed jakim stanęła firma Dekoracje S.A. to prawidłowa wycena procesów logistyczno magazynowych, które zaczęły dominować w kosztach, zarówno z powodu przesunięcia ciężaru kompletacji (prawidłowa wycena procesów kompletacji) jak również konieczność posiadania odpowiednich stocków magazynowych pod zapotrzebowanie klientów oraz pod nowe kolekcje produktów (z powodu wysokiej aktywności działu marketingu). Stosowany w przedsiębiorstwie rachunek kosztów dostarczał informacji na wysokim poziomie zagregowania tj. łączne koszty poszczególnych działów organizacyjnych w podziale na koszty układu rodzajowego. Menedżerowie przedsiębiorstwa szukali odpowiedniej metody kalkulacji kosztów, która przyczynowo skutkowo wyceni koszty procesów logistyczno magazynowych realizowanych na rzecz klientów. Wybrano rachunek kosztów działań Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 7

8 Plan prezentacji 1. Cel referatu 2. Tradycyjny Rachunek ów a Procesowy Rachunek ów 3. Procesowy Rachunek ów 4. Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji ów Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 8

9 Tradycyjny i procesowy rachunek kosztów klienta Rachunek Tradycyjny Rachunek ów Działań (ABC/M) KLIENT A KLIENT A Działania (Activities) Rodzaj Amortyzacja zł Zużycie Materiałów zł Zyżycie energii i wody 250 zł Wynagrodzenia zł Świadczenia na rzecz pracowników zł Usługi Obce zł Podatki i opłaty 650 zł Pozostałe koszty 400 zł Razem koszty zł Ofertowanie klienta zł Wizytowanie klientów zł Przetwarzanie zamówień zł Wspieranie promocji zł Kompletowanie zamówień zł Pakowanie zamówień zł Załadowywanie dostaw zł Generowanie dokumentów dostawy zł Transportowanie do klienta zł Fakturowanie klienta zł Razem proces zł FRUTTO S.A. Producent napojów gazowanych Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 9

10 Tradycyjny i procesowy rachunek kosztów klienta Rachunek Tradycyjny Rachunek ów Działań (ABC/M) KLIENT A KLIENT A Działania (Activities) Rodzaj Amortyzacja zł Zużycie Materiałów zł Zyżycie energii i wody 250 zł Wynagrodzenia zł Świadczenia na rzecz pracowników zł Usługi Obce zł Podatki i opłaty 650 zł Pozostałe koszty 400 zł Razem koszty zł Ofertowanie klienta zł Wizytowanie klientów zł Przetwarzanie zamówień zł Wspieranie promocji zł Kompletowanie zamówień zł Pakowanie zamówień zł Załadowywanie dostaw zł Generowanie dokumentów dostawy zł Transportowanie do klienta zł Fakturowanie klienta zł Razem proces zł FRUTTO S.A. Producent napojów gazowanych Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 10

11 Tradycyjny i procesowy rachunek kosztów klienta Rachunek Tradycyjny Rachunek ów Działań (ABC/M) Rodzaj Amortyzacja Zużycie Materiałów Zyżycie energii i wody Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Usługi Obce Podatki i opłaty Pozostałe koszty Razem koszty Produkt nr zł zł zł zł zł zł zł zł zł Działania (Activities) Projektowanie i inżynieria Planowanie produkcji Przezbrajanie maszyn Stabilizowanie procesu produkcji Produkowanie Pakowanie produktów Kontrolowanie jakości produktów Wydawanie produktów Razem proces Produkt nr zł zł zł zł zł zł zł zł zł KERAMIK S.A. Producent płytek ceramicznych Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 11

12 Tradycyjny i procesowy rachunek kosztów klienta Rachunek Tradycyjny Rachunek ów Działań (ABC/M) Rodzaj Amortyzacja Zużycie Materiałów Zyżycie energii i wody Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Usługi Obce Podatki i opłaty Pozostałe koszty Razem koszty Produkt nr zł zł zł zł zł zł zł zł zł Działania (Activities) Projektowanie i inżynieria Planowanie produkcji Przezbrajanie maszyn Stabilizowanie procesu produkcji Produkowanie Pakowanie produktów Kontrolowanie jakości produktów Wydawanie produktów Razem proces Produkt nr zł zł zł zł zł zł zł zł zł KERAMIK S.A. Producent płytek ceramicznych Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 12

13 Zmiana myślenia procesowe postrzeganie organizacji Dział Magazyny Rachunek Tradycyjny rodzajowy Wynagrodzenia Wynagrodzenia (umowy zlecenia) Świadczenia na rzecz pracowników Zużycie materiałów Czynsze i dzierżawy Leasing Amortyzacja Pozostałe Usługi obce Razem zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Nowoczesny Rachunek ów Proces / działanie Kompletowanie zamówień Składowanie zapasu Złożenie do strefy składowania Pakowanie zamówień Kontrolowanie wydań Realokowanie zapasu na magazynie Administrowanie magazynem Rozładowywanie i kontrolowanie dostaw Załadowywanie pojazdów Generowanie dokumentów PZ Razem zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 13

14 Procesy czy koszty? oto jest pytanie Sposób przedstawiania informacji kosztowych menedżerom ma znaczenie Przedstawianie informacji kosztowych w ujęciu procesów i działań w sposób automatyczny kieruje menedżera do myślenia w kategoriach usprawnień a nie cięcia kosztów (redukowania zasobów); Menedżerowie zarządzają działaniami a nie kosztami, ponieważ to wykonywanie działań powoduje powstawanie kosztów; Działania są naturalne dla człowieka, dlatego też informacja kosztowa przedstawiona w ujęciu czynnościowym jest doskonale rozumiana w całej organizacji; Procesowe ujęcie organizacji nastawione jest na przyszłość (wspiera rozwój), natomiast ujęcie kosztowe nastawione jest na redukowanie zasobów ( zwijanie działalności). Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 14

15 Plan prezentacji 1. Cel referatu 2. Tradycyjny Rachunek ów a Procesowy Rachunek ów 3. Procesowy Rachunek ów 4. Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji ów Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 15

16 Procesowy Rachunek ów Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 16

17 DYREKT OR DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY M. BARAŃSKI MARKETING SP RZE DAŻ LOGIS TYKA B RAND MANAGEROWIE ARCHITEK CI INFORMATYK A I ANALIZY REGIONA LNI KIE ROWNICY SPRZEDAŻY BM MARKA TUBĄDZIN DAMIAN KOZERA BM M ARKA ARTE WOJCIECH URBAN BM M ARKA DOMI NO ANDRZEJ RAMEL A MARKA TUBĄDZ IN T OMASZ SMUS A MARKA ARTE KATARZYNA DZI OMDZIORA A MARKA DO MINO KAT ARZ YNA MADALIŃSKA SEKRETARIAT KI EROWNIK ds. SPRZEDAŻY KRAJOWEJ KRZYSZT OF BEKALARCZ YK SZ EF EK SPORTU ANDRZEJ BILAKIE WICZ OB SŁUGA RE KLAMACJI ODDZIAŁ TUB ĄDZIN ODZIAŁ OZORKÓW ODDZIAŁ TUBĄDZIN - EKS PORT ODDZIAŁ OZORKÓW - EKS PORT ODDZIAŁ TUBĄDZIN ODDZIAŁ OZORK ÓW LOGISTYK J. RAJ SPRZ EDAŻ DET AL ICZ NA - TUBĄDZIN SPRZ EDAŻ HURT OWA - TUBĄDZIN SPRZ EDAŻ DETALCZNA - OZ ORKÓW SPRZ EDAŻ HURTOWA - OZ ORKÓW INWEST YCJE MAGAZY N TUBĄ DZIN ANDRZEJ SZYMA ŃS KI MA GA ZYN OZORKÓW ANDRZEJ KRAJE WS KI MAGAZY NIERZY TUBĄDZIN MA GAZYNIERZY OZORK ÓW Ogólna liczba zatrudnionych 93 W tym: SERWIS MARKET INGOWY SZ EF SERWISU W. KUCHARSKI Liczba osób b zatrudnionych na pełen en etat 83; Liczba osób b zatrudnionych na pół etatu 10; Liczba wszystkich etatów 93. SPE CJALISTA DS.. SERWISU PRA COWNICY SE RWISU UTRZYM ANIE CZY STOŚCI Trzy kluczowe elementy każdej organizacji Zasoby: Składniki ekonomiczne wykorzystywane lub zużywane w trakcie realizacji działań ZCB Kapitał, zasoby osobowe, samochody, maszyny, powierzchnia biurowa, systemy informatyczne, komputery, wózki widłowe, energia. Działania: Obiekty owe: Praca, czynności wykonywane w organizacji Klienci, produkty, dostawcy, kanały dystrybucji na rzecz, których realizowane są działania Źródło: ABC Akademia 2011 Przetwarzanie zamówień, kompletowanie dostaw, transportowanie, przezbrajanie maszyn, pakowanie, telemarketing zamówień, wystawianie faktur Klienci, Produkty, Dostawcy, Kanały Dystrybucji, Segmenty Klientów, Grupy Produktowe, Usługi itp.. Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 17

18 Procesowy Rachunek ów Jakim działaniom służą zasoby przedsiębiorstwa? Jak kosztowne są działania przedsiębiorstwa oraz procesy biznesowe? Jaka część każdego z działań dotyczy produktów, usług i klientów przedsiębiorstwa? Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 18

19 Procesowy Rachunek ów Rachunek kosztów działań skupia się na działaniach, będących centralną częścią struktury rachunku ABC. Działania są tym, co ludzie i urządzania realizują celem zaspokojenia potrzeb klienta. Działania konsumują zasoby. Zasoby to ludzie, komputery, maszyny, wyposażenie, budynki itp. Dzięki zasobom działania osiągają stawiane przed nimi rezultaty dla klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych (obiektów kosztowych). y w rachunku alokowane są przy pomocy nośników kosztów zasobów i nośników kosztów działań. Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 19

20 Struktura systemu ABC/M Explorer ZASOBY [1][5] [2][6] [4] Nośniki kosztów zasobów Nośniki kosztów działań Nośniki pomocnicze Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 20

21 Zasoby System Pracownicy Serwery Informatyczny BOK Regały Powierzchnia Środki Archiwum Biurowa Transportowe Zasoby: definiowane są jako składniki ekonomiczne wykorzystywane lub zużywane w trakcie realizacji działań (np. pracownicy, kapitał, system informatyczny, powierzchnia, środki transportowe itd.) Zasoby są statyczne, widoczne gołym okiem, stąd większość z nich łatwo jest zidentyfikować; Zasobowy rachunek kosztów jest zrozumiały w całej organizacji, ponieważ każdy menedżer wie jakimi zasobami dysponuje (np. pracownicy, wózki widłowe, środki transportowe, powierzchnia biurowa, itd.). Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 21

22 Przykładowe zasoby (1/3) DYSTRYBUCJA: Wyposażenie informatyczne Pracownicy BOK; Planiści transportu; System TMS; Środki transportowe; Wózki widłowe; Regały magazynowe; Powierzchnia biurowa; Powierzchnia magazynowa; System WMS; Terminale radiowe; Papier biurowy; Energia elektryczna; Energia cieplna. Linia Hala Pracownicy produkcyjnamagazynowa BOK Regały Powierzchnia Środki Magazynowe Biurowa Transportowe Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 22

23 Przykładowe zasoby (2/3) PRODUKCJA: Wyposażenie informatyczne Pracownicy techniczni; Planiści produkcji; System produkcyjny; Linie produkcyjne; Narzędzia produkcyjne; Urządzenia pakujące; Wózki widłowe; Powierzchnia produkcyjna; Papier biurowy; Energia elektryczna; Woda; Energia cieplna. Linia Hala Pracownicy produkcyjnamagazynowa BOK Regały Powierzchnia Środki Magazynowe Biurowa Transportowe Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 23

24 Układ rodzajowy kosztów a koszty zasobów Układ rodzajowy kosztów grupuje koszty według rodzaju a nie według zasobów; Z danym zasobem mogą wiązać się różne koszty rodzajowe. Na kontach kosztów rodzajowych mogą znajdować się wymieszane koszty różnych zasobów. Podstawowe rodzaje kosztów: rodzajowy rodzajowy rodzajowy rodzajowy rodzajowy rodzajowy rodzajowy Amortyzacja; Zużycie materiałów i energii; Usługi obce; Wynagrodzenia; Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń; Podatki i opłaty; Pozostałe koszty. Linia produkcyjna Pracownicy BOK Środki Transportowe Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 24

25 Zasobowy rachunek kosztów Powierzchnia Fleet Biurowa manager Środki Kierowcy Transportowe System Pracownicy Informatyczny Spedycji Zasobowy rachunek kosztów jest bardzo prostą, menedżerską koncepcją. W ramach poszczególnych miejsc powstawania kosztów reprezentujących komórki organizacyjne: najpierw definiowane są pule zasobów reprezentujące poszczególne zasoby lub grupy jednorodnych zasobów, a dopiero do puli zasobów są dokładane odpowiednie konta kosztów rodzajowych stanowiące analitykę dla kont syntetycznych, jakimi są zasoby; Zasobowy rachunek kosztów jest zrozumiały w całej organizacji, ponieważ każdy menedżer wie jakimi zasobami dysponuje (np. pracownicy, wózki widłowe, środki transportowe, powierzchnia magazynowa, linia produkcyjna itd.); Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 25

26 MPK Magazyn Tradycyjny rachunek kosztów dla MPK MAGAZYN rodzajowy rodzajowy rodzajowy rodzajowy rodzajowy rodzajowy rodzajowy Konto: Amortyzacja Konto: Zużycie materiałów i energii Konto: Usługi obce Konto: Podatki i opłaty Konto: Wynagrodzenia Konto: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto: Pozostałe koszty rodzajowe Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 26

27 Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasobowy rachunek kosztów (RCA) MPK Magazyn Pula: Powierzchnia Magazynowa Pula: Brygada Kompletacja Pula: Brygada Przyjęcia Pula: Wózki Elektryczne Pula: Regały Magazynowe Pula: Folia do kompletacji Pula: Wyposażenie informatyczne Pula: Pozostałe dla MPK Magazyn Nr Konta Nazwa Konta Wykonanie Budżet Odchylenia 0009 AMORTYZACJA zł zł zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING Nr Konta Nazwa Konta zł Wykonanie zł - Budżet zł Odchylenia 0062 ASYSTA 0009 TECHNICZNA AMORTYZACJA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA 0055 ZUŻYCIE MAJĄTKOWE PALIWA zł zł zł zł zł 0079 POZOSTAŁE 0056 ZUŻYCIE USŁUGI MATERIAŁÓW zł zł zł zł zł 0080 POZOSTAŁE 0057 USŁUGI KOSZTY TRANSPORTOWE zł zł zł zł zł 0081 PŁACE, 0060 ZUS I LEASING FUNDUSZE zł zł zł zł zł Razem 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł Nr Konta 0080 POZOSTAŁE Nazwa KOSZTY Konta Wykonanie Budżet zł Odchylenia zł zł AMORTYZACJA PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł 703 zł zł 101 zł zł 601 zł 0055 Razem ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł zł zł 112 zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING zł zł zł 0062 ASYSTA Nr Konta TECHNICZNA Nazwa Konta zł Wykonanie zł - Budżet zł Odchylenia 0077 UBEZPIECZENIA 0009 AMORTYZACJA MAJĄTKOWE zł zł zł zł zł zł 0079 POZOSTAŁE 0055 ZUŻYCIE USŁUGI PALIWA zł zł zł zł zł zł 0080 POZOSTAŁE 0056 ZUŻYCIE KOSZTY MATERIAŁÓW zł zł zł zł zł zł 0081 PŁACE, 0057 ZUS I USŁUGI FUNDUSZE TRANSPORTOWE zł zł zł zł zł zł Razem 0060 LEASING zł zł zł zł zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł Nr Konta 0080 Nazwa Konta POZOSTAŁE KOSZTY Wykonanie Budżet 5 Odchylenia 785 zł zł zł 0009 AMORTYZACJA 0081 PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł zł zł 111 zł zł zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA Razem zł zł zł zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING Nr Konta Nazwa Konta zł Wykonanie zł - Budżet zł Odchylenia 0062 ASYSTA 0009 TECHNICZNA AMORTYZACJA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA 0055 ZUŻYCIE MAJĄTKOWE PALIWA zł zł zł zł zł 0079 POZOSTAŁE 0056 ZUŻYCIE USŁUGI MATERIAŁÓW zł zł zł zł zł 0080 POZOSTAŁE 0057 USŁUGI KOSZTY TRANSPORTOWE zł zł zł zł zł 0081 PŁACE, 0060 ZUS I LEASING FUNDUSZE zł zł zł zł zł Razem 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł 0080 POZOSTAŁE KOSZTY zł zł zł Nr Konta 0081 PŁACE, Nazwa ZUS I FUNDUSZE Konta Wykonanie Budżet zł Odchylenia zł zł 0009 Razem AMORTYZACJA zł 404 zł zł 292 zł zł 112 zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING zł zł zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł Nr Konta Nazwa Konta Wykonanie Budżet Odchylenia 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł 0009 AMORTYZACJA zł zł zł 0080 POZOSTAŁE KOSZTY zł zł 049 zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł 0081 PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł Razem zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING zł zł zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł 0080 POZOSTAŁE KOSZTY zł zł zł 0081 PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł zł zł Razem zł zł zł m2 powierzchni Czas pracy Czas pracy Motogodziny Miejsca paletowe Metry bieżące Stanowiska Do każdej Puli Zasobu przypisana jest Miara Wielkości (ilości) Przerobu Zasobu. Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 27

28 MPK Produkcja Tradycyjny rachunek kosztów dla MPK PRODUKCJA rodzajowy rodzajowy rodzajowy rodzajowy rodzajowy rodzajowy rodzajowy Konto: Amortyzacja Konto: Zużycie materiałów i energii Konto: Usługi obce Konto: Podatki i opłaty Konto: Wynagrodzenia Konto: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto: Pozostałe koszty rodzajowe Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 28

29 Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasobowy rachunek kosztów (RCA) dla MPK Produkcja MPK Produkcja Pula: Hala Produkcyjna Pula: Brygadziści Pula: Pracownicy Produkcyjni Pula: Linia prod. - chałwy Pula: Linia prod. - wafelki Pula: Młyny kulowe Pula: Dyspergatory Pula: Pozostałe Nr Konta Nazwa Konta Wykonanie Budżet Odchylenia 0009 AMORTYZACJA zł zł zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING Nr Konta Nazwa Konta zł Wykonanie zł - Budżet zł Odchylenia 0062 ASYSTA 0009 TECHNICZNA AMORTYZACJA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA 0055 ZUŻYCIE MAJĄTKOWE PALIWA zł zł zł zł zł 0079 POZOSTAŁE 0056 ZUŻYCIE USŁUGI MATERIAŁÓW zł zł zł zł zł 0080 POZOSTAŁE 0057 USŁUGI KOSZTY TRANSPORTOWE zł zł zł zł zł 0081 PŁACE, 0060 ZUS I LEASING FUNDUSZE zł zł zł zł zł Razem 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł Nr Konta 0080 POZOSTAŁE Nazwa KOSZTY Konta Wykonanie Budżet zł Odchylenia zł zł AMORTYZACJA PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł 703 zł zł 101 zł zł 601 zł 0055 Razem ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł zł zł 112 zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING zł zł zł 0062 ASYSTA Nr Konta TECHNICZNA Nazwa Konta zł Wykonanie zł - Budżet zł Odchylenia 0077 UBEZPIECZENIA 0009 AMORTYZACJA MAJĄTKOWE zł zł zł zł zł zł 0079 POZOSTAŁE 0055 ZUŻYCIE USŁUGI PALIWA zł zł zł zł zł zł 0080 POZOSTAŁE 0056 ZUŻYCIE KOSZTY MATERIAŁÓW zł zł zł zł zł zł 0081 PŁACE, 0057 ZUS I USŁUGI FUNDUSZE TRANSPORTOWE zł zł zł zł zł zł Razem 0060 LEASING zł zł zł zł zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł Nr Konta 0080 Nazwa Konta POZOSTAŁE KOSZTY Wykonanie Budżet 5 Odchylenia 785 zł zł zł 0009 AMORTYZACJA 0081 PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł zł zł 111 zł zł zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA Razem zł zł zł zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING Nr Konta Nazwa Konta zł Wykonanie zł - Budżet zł Odchylenia 0062 ASYSTA 0009 TECHNICZNA AMORTYZACJA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA 0055 ZUŻYCIE MAJĄTKOWE PALIWA zł zł zł zł zł 0079 POZOSTAŁE 0056 ZUŻYCIE USŁUGI MATERIAŁÓW zł zł zł zł zł 0080 POZOSTAŁE 0057 USŁUGI KOSZTY TRANSPORTOWE zł zł zł zł zł 0081 PŁACE, 0060 ZUS I LEASING FUNDUSZE zł zł zł zł zł Razem 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł 0080 POZOSTAŁE KOSZTY zł zł zł Nr Konta 0081 PŁACE, Nazwa ZUS I FUNDUSZE Konta Wykonanie Budżet zł Odchylenia zł zł 0009 Razem AMORTYZACJA zł 404 zł zł 292 zł zł 112 zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING zł zł zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł Nr Konta Nazwa Konta Wykonanie Budżet Odchylenia 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł 0009 AMORTYZACJA zł zł zł 0080 POZOSTAŁE KOSZTY zł zł 049 zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł 0081 PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł Razem zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING zł zł zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł 0080 POZOSTAŁE KOSZTY zł zł zł 0081 PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł zł zł Razem zł zł zł m2 powierzchni Czas pracy Czas pracy Maszynogodziny Maszynogodziny Maszynogodziny Maszynogodziny Do każdej Puli Zasobu przypisana jest Miara Wielkości (ilości) Przerobu Zasobu. Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 29

30 Które z poniższych to zasoby? Spawacze; Sprężarki; Amortyzacja; Chłodnia; Zużycie materiałów; Świadczenia na rzecz pracowników; Planowanie tras pojazdów; Odzież robocza. Zasób Zasób rodzajowy Zasób rodzajowy rodzajowy Działanie Zasób Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 30

31 Struktura systemu ABC/M Explorer DZIAŁANIA [1][5] [2][6] [4] Nośniki kosztów zasobów Nośniki kosztów działań Nośniki pomocnicze Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 31

32 Działanie Planowanie Dystrybucji Przetwarzanie Zamówień Kompletowanie Zamówień Transportowanie Dostaw Działanie (czynność) jest tym, co ludzie / systemy robią w organizacji. Podczas wykonywania działań zużywane są zasoby organizacyjne. Działania są dynamiczne, są realizowane w czasie. Nazwa: czasownik lub równoważnik zdania. Przykłady: Zamawianie Surowców; Przyjmowanie Dostaw; Wystawianie Faktur. Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 32

33 Synonimy Planowanie Dystrybucji Przetwarzanie Zamówień Kompletowanie Zamówień Transportowanie Dostaw Działanie Czynność Operacja Usługa Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 33

34 Słownik Działań przykładowe działania (1/2) Dostarczanie produktów Przetwarzanie zapytań ofertowych i ofertowanie; Przyjmowanie, wpisywanie i potwierdzanie zamówień; Rezerwowanie zapasów i określanie daty dostawy; Planowanie tras pojazdów; Planowanie załadunków; Przyjęcie, kontrola i złożenie produktów do składowania; Składowanie produktów; Kompletowanie produktów; Załadowywanie pojazdów; Generowanie dokumentów wysyłki; Transportowanie do klienta; Rozładowywanie i rozliczanie dostaw u klienta; Instalowanie produktów; Wystawianie faktur. Planowanie Dystrybucji Przetwarzanie Zamówień Kompletowanie Zamówień Transportowanie Dostaw Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 34

35 Słownik Działań przykładowe działania (2/2) Produkowanie wyrobów Planowanie produkcji; Kompletowanie i wydawanie surowców i półfabrykatów; Transportowanie surowców i półfabrykatów do linii produkcyjnych; Przezbrajanie maszyn produkcyjnych; Produkowanie; Kontrolowanie jakości wyprodukowanych produktów; Pakowanie produktów; Składowanie przy produkcyjne produktów; Generowanie dokumentów wydania wyrobów z produkcji; Planowanie Dystrybucji Transportowanie produktów do magazynu wyrobów gotowych. Przetwarzanie Zamówień Kompletowanie Zamówień Transportowanie Dostaw Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 35

36 Metody identyfikacji działań Planowanie Dystrybucji Przetwarzanie Zamówień Kompletowanie Zamówień Transportowanie Dostaw Metoda organizacyjna: wywiady bezpośrednie z menedżerami i właścicielami procesów; Metoda procesowa: analiza procesowa uwzględniająca mapowanie procesów; Benchmarking: Korzystanie z referencyjnych Słowników Działań (SCOR i ABC/M Dictionary). Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 36

37 Zasobowy rachunek kosztów a koszty działań Zasobowy rachunek kosztów grupuje koszty według typów zasobów; Dany zasób może być wykorzystywany do realizacji wielu działań. Przykładowe zasoby: Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Powierzchnia magazynowa; Magazynierzy; Kierowcy; Wózki widłowe; Środki transportowe. Rozładowywanie pojazdów Transportowanie Dostaw Załadowywanie pojazdów Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 37

38 Które z poniższych to działania? Pakowarki; Kontrolowanie jakości dostaw; Amortyzacja; Załadowywanie produktów; Powierzchnia produkcyjna; Montowanie wyrobów gotowych; Usługi obce. Zasób Działanie rodzajowy Działanie Zasób Działanie rodzajowy Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 38

39 Struktura systemu ABC/M Explorer OBIEKTY KOSZTOWE [1][5] [2][6] [4] Nośniki kosztów zasobów Nośniki kosztów działań Nośniki pomocnicze Wszelkie prawa zastrzeżone - ABC Akademia Sp. z o.o. 39

Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań

Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań Tomasz M. Zieliński Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań Niniejsze opracowanie jest trzecią częścią cyklu As Easy As ABC. Jej celem jest logiczne i proste przedstawienie,

Bardziej szczegółowo

Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów

Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów 12990999-3120-49b9-a50f-06071fd04bbd Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji Tomasz M. Zieliński Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o., Paweł Senator Consulting Partner ABC Akademia Sp. z o.o. Pytania:

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania cz. 2

Systemy zarządzania cz. 2 Systemy zarządzania cz. 2 Powtórzenie Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny rachunek kosztów w usługach fi nansowych przedsiębiorstwa First Data Polska S.A. (PolCard)

Nowoczesny rachunek kosztów w usługach fi nansowych przedsiębiorstwa First Data Polska S.A. (PolCard) Nowoczesny rachunek kosztów w usługach fi nansowych przedsiębiorstwa First Data Polska S.A. (PolCard) First Data Polska SA jest przedsiębiorstwem z sektora fi nansowego (BIFS 1 ), działającym na polskim

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo