Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II"

Transkrypt

1 Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II - szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu i finansów Szkolenia są realizowane w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej Akademia Zarządzania Publicznego II etap, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, (PO KL, Priorytet V, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.1).

2 Tomasz M. Zieliński Prezes Zarządu firmy ABC Akademia, oraz Lider Centrum Kompetencyjnego ABC/M. Autor książki: Odkrywanie prawdy o zyskach: teoria i praktyka systemów ABC/M Koordynator, Menedżer i wykonawca kilkudziesięciu projektów konsultingowych i wdrożeniowych w zakresie: systemów zarządzania kosztami i rentownością przedsiębiorstw (ABC/M), systemów analitycznych i raportowych klasy Business Intelligence. Autor projektów naukowych z zakresu projektowania systemów ABC/M oraz zarządzania procesowego. Autor szeregu publikacji i artykułów z zakresu systemów zarządzania kosztami i koncepcji ABC/M. Referent tematyki procesowego rachunku na konferencjach zarówno z obszaru rachunkowości zarządczej jak i sprzedaży i logistyki. Wykładowca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki oraz uznanych firm szkoleniowych. Szkolenia są realizowane w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej Akademia Zarządzania Publicznego II etap, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, (PO KL, Priorytet V, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.1).

3 PLAN WYKŁADU Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC) Procesy czy koszty? oto jest pytanie Procesowy rachunek (ABC) Zasoby (resources) Działania (activities) Obiekty kosztowe (cost objects) Zasobowy Rachunek Kosztów Resource Consumption Accounting (RCA) cz.1. Koszty zasobów współdzielonych Koszty usług wewnętrznych Pełen koszt zasobu Model Zasobu Resource Consumption Accounting (RCA) cz.2. Koszty stałe i zmienne Miara wielkości przerobu zasobu i stopień wykorzystania zasobów Koszty niewykorzystanych zasobów Model Działania Activity Based Costing (ABC) procesowy rachunek Nośniki zasobów (resource drivers) działań Nośniki działań (activity drivers) usług i klientów Activity Based Management (ABC/M) Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami działań Beyond Budgeting a budżetowanie działań (Activity Based Budgeting) Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego rachunku Podsumowanie 3

4 MODEL 12 POZIOMÓW DOJRZAŁOŚCI W KALKULACJI KOSZTÓW Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), globalna organizacja zrzeszająca 164 organizacji księgowych i rewidentów w 125 krajach, opublikowała Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów. Model ten stanowi materiał uzupełniający do Międzynarodowych Wytycznych Dobrych Praktyk w zakresie Oceny i Ulepszenia Metod Kalkulacji Kosztów zarówno w sektorze komercyjnym, publicznym, edukacyjnym i nie działającym dla zysku. 4

5 Poziom Ślepy 1 Księgowanie Kosztów Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów Etapów Procesu 2 Księgowanie Kosztów Etapów Procesu lean accounting KALKULACJA KOSZTÓW RZECZYWISTYCH, RAPORTOWANIE KOSZTÓW I STAWEK ZUŻYCIA ZASOBÓW grup produktowych i grup usług 3 4 Koszty bezpośrednie (3) oraz (4) uwzględnienie pośrednich na poziomie konkretnych (indeksów) produktów i usług z narzutem pośrednich 5 Rachunek standardowych projektowa / zleceniowa Polepszona kalkulacja pośrednich 6 Push Activitybased costing (ABC) w kalkulacji poszczególnych produktów i usług obsługi i raportowanie rentowności klientów 7 Poziom 6 oraz kalkulacja i rentowności klientów oraz kanałów dystrybucji kosztu obsługi Cost-to-serve Niewykorzystanych zasobów 8 Niewykorzystanych zasobów Zasobowy Rachunek Kosztów (PUSH Resource Consumption Accounting - RCA) PLANOWANIE KOSZTÓW I POTENCJAŁU ZASOBÓW Pull Activitybased Resource Planning 9 (ABRP); Prognozowane wartości nośników x stawki zużycia zasobów; Budżetowanie operacyjne oparte na nośnikach GPK Grenzplankostenrechnung Time-driven ABC 10 (TDABC); Prognozowan e wartości nośników X czasy standardowe; Koncentracja na kosztach bezpośrednich Warunki powtarzalnych działań i procesów ofertowa Cost-Driven ABC Opracowane na podstawie International Federation of Accountants (IFAC), July Resource Consumption Accounting 11 RCA: Poziom 9 z kalkulacją wydziałów podstawowych, pomocniczych i wspierających Symulacje 12 Najwyższy poziom dojrzałości w kalkulacji i planowaniu i rentowności 5

6 DWA KLUCZOWE KRYTERIA OCENY Każdy z 12 poziomów dojrzałości oceniony został pod względem spełnienia dwóch podstawowych kryteriów oceny rachunku : Level# 1.Prawidłowa kalkulacja, 2.Jakość informacji o kosztach krańcowych (marginalnych). 1 Costing Continuum // Levels of Maturity Blind bookkeeping EXPENSE TRACKING, COST REPORTING and CONSUMPTIONS RATES Process Visibillity 2 process& lean accounting Output Visibillity 3 4 Directcostswho (3) andwith(4) supportcoststo outputgroups Improved Output Information/ Approximate Accuracy 5 Standard costing to individual outputs; Project accl; Job order costing Improved Treatment Sensitive ofindeirect Costs 6 Push Activitybased costing (ABC); Product costs Customer Demand 7 Level 6 with Channel& customer profitability Reporting; Costto serve Unused Capacity Aware 8 Unused capacity costs (estimeled) DEMAND DRIVEN PLANNING with CAPACITY SENSITIVITY Pull Activitybased Resource Planning 9 (ABRP); Forecast driver quantitiesx unit consumption rates; Driver based budgeting Timedriven ABC 10 (TDABC); Forecast driver quantitiesx time consumtion rates; Directcost focus; Repetivitive work conditions Resource Consumption Accounting 11 RCA: Level9 with proportional costing at directand supportdepts. Simulation 12 Unlimatein consumtion rates Copyright July 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). 6

7 1. PRAWIDŁOWA KALKULACJA KOSZTÓW Dotyczy powiązania posiadanego potencjału zasobów (typów i ilości: maszyn, pracowników, mediów, pojazdów, materiałów, systemów informatycznych itp.) z rezultatami, produktami, usługami i klientami, które konsumują te zasoby. Innymi słowy chodzi o poprawność realizowanej kalkulacji rozpoczynając od zasobów, aż do produktów, usług i klientów przedsiębiorstwa. 7

8 2. JAKOŚĆ INFORMACJI O KOSZTACH KRAŃCOWYCH (MARGINALNYCH) Drugie z kryteriów oceny mówi o prawidłowym odzwierciedleniu natury (zmienności) zużywanych zasobów. Drugie kryterium wymaga pokazania, że niektóre zasoby (a właściwie, ich koszty) zmieniają się wraz ze zmianą popytu na konkretne produkty i usługi firmy, podczas gdy koszty innych zasobów pozostają stałe, niezależnie od zmian w wielkości tego popytu (Oczywiście koszty są stałe, aż do momentu gdy następna dyskretna jednostka danego zasobu nie będzie potrzebna do zwiększenia jego potencjału np. nowa maszyna, nowy pracownik czy nowa licencja systemu informatycznego itp.). 8

9 ROAD TO... Każdy kolejny z 12 poziomów dojrzałości zapewnia organizacji lepszy stopień spełnienia dwóch podstawowych kryteriów oceny rachunku organizacji. Level# Costing Continuum // Levels of Maturity Blind 1 bookkeeping EXPENSE TRACKING, COST REPORTING and CONSUMPTIONS RATES Process Visibillity 2 process& lean accounting Output Visibillity 3 4 Directcostswho (3) andwith(4) supportcoststo outputgroups Improved Output Information/ Approximate Accuracy 5 Standard costing to individual outputs; Project accl; Job order costing Improved Treatment Sensitive ofindeirect Costs 6 Push Activitybased costing (ABC); Product costs Customer Demand 7 Level 6 with Channel& customer profitability Reporting; Costto serve Unused Capacity Aware 8 Unused capacity costs (estimeled) DEMAND DRIVEN PLANNING with CAPACITY SENSITIVITY Pull Activitybased Resource Planning 9 (ABRP); Forecast driver quantitiesx unit consumption rates; Driver based budgeting Timedriven ABC 10 (TDABC); Forecast driver quantitiesx time consumtion rates; Directcost focus; Repetivitive work conditions Resource Consumption Accounting 11 RCA: Level9 with proportional costing at directand supportdepts. Simulation 12 Unlimatein consumtion rates Copyright July 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). 9

10 U U S A Poziom Ślepy 1 Księgowanie Kosztów Etapów Procesu 2 Księgowanie Kosztów Etapów w Procesu lean accounting KALKULACJA KOSZTÓW RZECZYWISTYCH, RAPORTOWANIE KOSZTÓW W I STAWEK ZUŻYCIA ZASOBÓW w na poziomie konkretnych (indeksów) produktów i usług ug z narzutem w grup pośrednich produktowych i grup usług ug 4 3 Koszty bezpośrednie (3) oraz (4) uwzględnienie w pośrednich 5 Rachunek standardowych projektowa / zleceniowa obsługi i raportowanie Polepszon rentowności a kalkulacja klientów pośrednich 6 Push Activitybased Costing (ABC) w w kalkulacji poszczególnych produktów i usług ug 7 Poziom 6 oraz kalkulacja i rentowności klientów w oraz kanałów dystrybucji kosztu obsługi Cost-to-serve ofertowa Cost-Driven ABC Niewykorzy - stanych zasobów 8 Zasobowy Rachunek Kosztów (PUSH Resource Consumption Accounting - RCA) 9 (ABRP); Prognozowan e wartości nośnik ników x stawki zużycia zasobów; Budżetowani e operacyjne oparte na nośnikach nikach Time- driven ABC Niewykorzy- stanych zasobów GPK Grenzplan- kosten- rechnung PLANOWANIE KOSZTÓW I POTENCJAŁU U ZASOBÓW Pull Activity- based Resource Planning 10 (TDABC); Prognozowane wartości nośnik ników X czasy standardowe; Koncentracja na kosztach bezpośrednich Warunki powtarzalnych działań i procesów Resource Consumption Accounting 11 RCA: Poziom 9 z kalkulacją wydziałów podstawowych, pomocniczych i wspierających Źródło: badania literaturowe ABC Akademia Symulacje 12 Najwyższy poziom dojrzałości w kalkulacji i planowaniu w i rentowności Opracowane na podstawie International Federation of Accountants (IFAC), July ABC (poziomy 6 i 7) 40-60% 10

11 NIEMCY, AUSTRIA, SZWAJCARIA Poziom Ślepy 1 Księgowanie Kosztów Etapów Procesu 2 Księgowanie Kosztów Etapów w Procesu lean accounting KALKULACJA KOSZTÓW RZECZYWISTYCH, RAPORTOWANIE KOSZTÓW W I STAWEK ZUŻYCIA ZASOBÓW w grup produktowych i grup usług ug 3 4 Koszty bezpośrednie (3) oraz (4) uwzględnienie w pośrednich w na poziomie konkretnych (indeksów) produktów i usług ug z narzutem pośrednich 5 Rachunek standardowych projektowa / zleceniowa Polepszon a kalkulacja pośrednich 6 Push Activitybased Costing (ABC) w w kalkulacji poszczególnych produktów i usług ug obsługi i raportowanie rentowności klientów 7 Poziom 6 oraz kalkulacja i rentowności klientów w oraz kanałów dystrybucji kosztu obsługi Cost-to-serve ofertowa Cost-Driven ABC Niewykorzy - stanych zasobów 8 Zasobowy Rachunek Kosztów (PUSH Resource Consumption Accounting - RCA) 9 (ABRP); Prognozowan e wartości nośnik ników x stawki zużycia zasobów; Budżetowani e operacyjne oparte na nośnikach nikach Time- driven ABC Niewykorzy- stanych zasobów GPK Grenzplan- kosten- rechnung PLANOWANIE KOSZTÓW I POTENCJAŁU U ZASOBÓW Pull Activity- based Resource Planning 10 (TDABC); Prognozowane wartości nośnik ników X czasy standardowe; Koncentracja na kosztach bezpośrednich Warunki powtarzalnych działań i procesów Resource Consumption Accounting 11 RCA: Poziom 9 z kalkulacją wydziałów podstawowych, pomocniczych i wspierających Źródło: badania literaturowe ABC Akademia Symulacje 12 Najwyższy poziom dojrzałości w kalkulacji i planowaniu w i rentowności Opracowane na podstawie International Federation of Accountants (IFAC), July GPK 60 70% 11

12 PLAN WYKŁADU Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC) Procesy czy koszty? oto jest pytanie Procesowy rachunek (ABC) Zasoby (resources) Działania (activities) Obiekty kosztowe (cost objects) Zasobowy Rachunek Kosztów Resource Consumption Accounting (RCA) cz.1. Koszty zasobów współdzielonych Koszty usług wewnętrznych Pełen koszt zasobu Model Zasobu Resource Consumption Accounting (RCA) cz.2. Koszty stałe i zmienne Miara wielkości przerobu zasobu i stopień wykorzystania zasobów Koszty niewykorzystanych zasobów Model Działania Activity Based Costing (ABC) procesowy rachunek Nośniki zasobów (resource drivers) działań Nośniki działań (activity drivers) usług i klientów Activity Based Management (ABC/M) Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami działań Beyond Budgeting a budżetowanie działań (Activity Based Budgeting) Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego rachunku Podsumowanie 12

13 PROCESY CZY KOSZTY? PLANOWANIE KOSZTÓW I POTENCJAŁU U ZASOBÓW Poziom Ślep y 1 Księgowanie Kosztów Etapów Procesu 2 Księgowanie Kosztów Etapów w Procesu lean accounting KALKULACJA KOSZTÓW RZECZYWISTYCH, RAPORTOWANIE KOSZTÓW W I STAWEK ZUŻYCIA ZASOBÓW w na poziomie konkretnych (indeksów) produktów i usług ug z narzutem w grup pośrednich produktowych i grup usług ug 4 3 Koszty bezpośrednie (3) oraz (4) uwzględnienie w pośrednich 5 Rachunek standardowych projektowa / zleceniowa Polepszon a kalkulacja pośrednich 6 Push Activitybased Costing (ABC) w w kalkulacji poszczególnych produktów i usług ug obsługi i raportowanie rentowności klientów 7 Poziom 6 oraz kalkulacja i rentowności klientów w oraz kanałów dystrybucji kosztu obsługi Cost-to-serve ofertowa Cost-Driven ABC 8 Zasobowy Rachunek Kosztów (PUSH Resource Consumption Accounting - RCA) 9 10 (TDABC); Prognozowane wartości (ABRP); nośnik ników Prognozowane X czasy wartości standardowe; nośnik ników x stawki zużycia Koncentracja zasobów; na kosztach bezpośrednich Budżetowanie operacyjne Warunki oparte na powtarzalnych nośnikach nikach działań i procesów Niewykorzy- stanych zasobów Pull Activity- based Resource Planning Time- driven ABC Niewykorzy- stanych zasobów GPK Grenzplan- kosten- rechnung Resource Consumption Accounting 11 RCA: Poziom 9 z kalkulacją wydziałów podstawowych, pomocniczych i wspierających Symulacje 12 Najwyższy poziom dojrzałości w kalkulacji i planowaniu w i rentowności Opracowane na podstawie International Federation of Accountants (IFAC), July

14 TRADYCYJNY RACHUNEK KOSZTÓW PRZYKŁAD: Archiwum Urzędu MPK Archiwum Urzędu: Koszt rodzajowy Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Zużycie materiałów Czynsze i dzierżawy Leasing Amortyzacja Pozostałe Usługi obce Razem Koszt zł zł zł zł zł zł zł zł zł Jakie podejmiesz decyzje, których celem jest obniżenie? 14

15 ZMIANA MYŚLENIA PROCESOWE POSTRZEGANIE ORGANIZACJI PRZYKŁAD: Archiwum Urzędu Tradycyjny rachunek Procesowy rachunek MPK Archiwum Urzędu: Koszt rodzajowy Koszt MPK Archiwum Urzędu: Proces / Działanie Koszt Wynagrodzenia zł Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów w archiwum zł Świadczenia na rzecz pracowników zł Składowanie dokumentów w archiwum zł Zużycie materiałów zł Transportowanie dokumentów do archiwum Państwowego zł Czynsze i dzierżawy zł Reprodukowanie przechowywanych dokumentów zł Leasing zł Wydawanie odpisów dokumentacji zł Amortyzacja zł Udostępnianie dokumentów zainteresowanym zł Pozostałe zł Przygotowywanie dokumentów do Archiwum Państwowego zł Usługi obce zł Likwidowanie dokumentacji niearchiwalnej zł Razem zł Wydawanie wyciągów zł Generowanie raportów z działalności archiwum zł Razem zł Tradycyjne a nowoczesne zarządzanie kosztami! 15

16 TRADYCYJNY RACHUNEK KOSZTÓW PRZYKŁAD: Oddział Spraw Obywatelskich MPK Oddział Spraw Obywatelskich: Koszt rodzajowy Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Zużycie materiałów Czynsze i dzierżawy Leasing Amortyzacja Pozostałe Usługi obce Razem Koszt zł zł zł zł zł zł zł zł zł Jakie podejmiesz decyzje, których celem jest obniżenie? 16

17 PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW PRZYKŁAD: Oddział Spraw Obywatelskich MPK Oddział Spraw Obywatelskich : Proces / Działanie Wydawanie dowodów osobistych Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Prowadzenie postępowań administracyjnych Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania i wymeldowania Wpisanie i skreślenie z rejestru wyborców Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Prowadzenie postępowań repatriacyjnych Prowadzenie ewidencji ludności Generowanie sprawozdań Razem Jakie podejmiesz decyzje, których celem jest obniżenie? Koszt zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 17

18 ZMIANA MYŚLENIA PROCESOWE POSTRZEGANIE ORGANIZACJI PRZYKŁAD : Archiwum Urzędu Tradycyjny rachunek Procesowy rachunek MPK Oddział Spraw Obywatelskich : Koszt rodzajowy Koszt MPK Oddział Spraw Obywatelskich : Proces / Działanie Koszt Wynagrodzenia zł Wydawanie dowodów osobistych zł Świadczenia na rzecz pracowników zł Wydawanie zaświadczeń: o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zł Zużycie materiałów Czynsze i dzierżawy Leasing Amortyzacja Pozostałe Usługi obce Razem zł zł zł zł zł zł zł Prowadzenie postępowań administracyjnych Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania i wymeldowania Wpisania i skreślenia z rejestru wyborców Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Prowadzenie postępowań repatriacyjnych Prowadzenie ewidencji ludności Generowanie sprawozdań zł zł zł zł zł zł zł zł Razem zł Tradycyjne a nowoczesne zarządzanie kosztami! 18

19 PROCESY CZY KOSZTY? OTO JEST PYTANIE Sposób przedstawiania menedżerom informacji kosztowych ma znaczenie; Przedstawianie informacji kosztowych w ujęciu procesów i działań w sposób automatyczny kieruje menedżera do myślenia w kategoriach usprawnień a nie cięcia (redukowania zasobów); Menedżerowie zarządzają działaniami a nie kosztami, ponieważ to wykonywanie działań powoduje powstawanie ; Działania są naturalne dla człowieka, dlatego też informacja kosztowa przedstawiona w ujęciu czynnościowym jest doskonale rozumiana w całej organizacji; Procesowe ujęcie organizacji nastawione jest na przyszłość (wspiera rozwój), natomiast ujęcie kosztowe nastawione jest na redukowanie zasobów. 19

20 Poziom Ślepy 1 Księgowanie Kosztów Etapów Procesu 2 Procesy czy koszty Księgowanie Kosztów Etapów Procesu lean accounting ŚLEDZENIE PRZEPŁYWU KOSZTÓW, RAPORTOWANIE KOSZTÓW I STAWEK ZUŻYCIA ZASOBÓW Menedżerowie poszukują bardziej precyzyjnych metod kalkulacji, które są w stanie skutecznie spierać podejmowanie trafnych decyzji menedżerskich. grup produktowych i grup usług 3 4 Koszty bezpośrednie (3) oraz (4) uwzględnienie pośrednich na poziomie konkretnych (indeksów) produktów i usług z narzutem pośrednich 5 Rachunek standardowych projektowa / zleceniowa Polepszona kalkulacja pośrednich 6 Push Activitybased costing (ABC) w kalkulacji poszczególnych produktów i usług obsługi i raportowanie rentowności klientów 7 Poziom 6 oraz kalkulacja i rentowności klientów oraz kanałów dystrybucji kosztu obsługi Cost-to-serve ofertowa Cost-Driven ABC Niewykorzystanych zasobów 8 Niewykorzystanych zasobów Zasobowy Rachunek Kosztów (PUSH Resource Consumption Accounting - RCA) PLANOWANIE DZIAŁAŃ I POTENCJAŁU ZASOBÓW Pull Activitybased Resource Planning 9 (ABRP); Prognozowane wartości nośników x stawki zużycia zasobów; Budżetowanie operacyjne oparte na nośnikach Resource Consumption Accounting Time-driven ABC 10 (TDABC); Prognozowan e wartości nośników X czasy standardowe; Koncentracja na kosztach bezpośrednich Warunki powtarzalnych działań i procesów Opracowane na podstawie International Federation of Accountants (IFAC), July RCA: Poziom 9 z kalkulacją wydziałów podstawowych, pomocniczych i wspierających Symulacje 12 Najwyższy poziom dojrzałości w kalkulacji i planowaniu i rentowności Tradycyjny rachunek ma swoje ograniczenia! 20

21 PLAN WYKŁADU Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC) Procesy czy koszty? oto jest pytanie Procesowy rachunek (ABC) Zasoby (resources) Działania (activities) Obiekty kosztowe (cost objects) Zasobowy Rachunek Kosztów Resource Consumption Accounting (RCA) cz.1. Koszty zasobów współdzielonych Koszty usług wewnętrznych Pełen koszt zasobu Model Zasobu Resource Consumption Accounting (RCA) cz.2. Koszty stałe i zmienne Miara wielkości przerobu zasobu i stopień wykorzystania zasobów Koszty niewykorzystanych zasobów Model Działania Activity Based Costing (ABC) procesowy rachunek Nośniki zasobów (resource drivers) działań Nośniki działań (activity drivers) usług i klientów Activity Based Management (ABC/M) Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami działań Beyond Budgeting a budżetowanie działań (Activity Based Budgeting) Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego rachunku Podsumowanie 21

22 RACHUNEK KOSZTÓW ABC PLANOWANIE KOSZTÓW I POTENCJAŁU U ZASOBÓW Poziom Ślep y 1 Księgowanie Kosztów Etapów Procesu 2 Księgowanie Kosztów Etapów w Procesu lean accounting KALKULACJA KOSZTÓW RZECZYWISTYCH, RAPORTOWANIE KOSZTÓW W I STAWEK ZUŻYCIA ZASOBÓW w na poziomie konkretnych (indeksów) produktów i usług ug z narzutem w grup pośrednich produktowych i grup usług ug 4 3 Koszty bezpośrednie (3) oraz (4) uwzględnienie w pośrednich 5 Rachunek standardowych projektowa / zleceniowa Polepszon a kalkulacja pośrednich 6 Push Activitybased Costing (ABC) w w kalkulacji poszczególnych produktów i usług ug obsługi i raportowanie rentowności klientów 7 Poziom 6 oraz kalkulacja i rentowności klientów w oraz kanałów dystrybucji kosztu obsługi Cost-to-serve ofertowa Cost-Driven ABC 8 Zasobowy Rachunek Kosztów (PUSH Resource Consumption Accounting - RCA) 9 10 (TDABC); Prognozowane wartości (ABRP); nośnik ników Prognozowane X czasy wartości standardowe; nośnik ników x stawki zużycia Koncentracja zasobów; na kosztach bezpośrednich Budżetowanie operacyjne Warunki oparte na powtarzalnych nośnikach nikach działań i procesów Niewykorzy- stanych zasobów Pull Activity- based Resource Planning Time- driven ABC Niewykorzy- stanych zasobów GPK Grenzplan- kosten- rechnung Resource Consumption Accounting 11 RCA: Poziom 9 z kalkulacją wydziałów podstawowych, pomocniczych i wspierających Symulacje 12 Najwyższy poziom dojrzałości w kalkulacji i planowaniu w i rentowności Opracowane na podstawie International Federation of Accountants (IFAC), July

23 DYREKTOR DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY M. BARAŃSK I MARKETING SPR ZED AŻ LOGISTYKA BRAND MANAGEROWI E ARCH ITEKCI INFORMATYKA I ANALIZY REGIONALNI KI EROW NICY SPRZEDAŻY B M MA RKA TU BĄD ZIN DA MIAN K OZER A B M MA RK A AR TE W OJC IEC H U RBA N BM MAR KA D OMIN O AND R ZEJ RA MEL A MARK A TU BĄ DZIN TOMAS Z SMU S A MAR KA A RTE KAT ARZ YNA DZI OMD ZIORA A MA RKA DOMIN O KA TAR ZYN A MAD ALIŃ SKA SEKRETARIAT KIE ROWN IK ds. SP RZE DAŻY KR AJOWEJ K RZY SZTOF B EKA LAR CZY K SZEF EKSPORTU AN DRZEJ BILAKIEWIC Z OBSŁUGA REKLAMACJI OD DZI AŁTUBĄDZIN ODZIAŁ OZORKÓW ODDZIAŁ TU BĄDZI N - EKSPORT ODD ZI AŁOZORKÓW -EKSPORT OD DZI AŁTUBĄDZIN ODDZIAŁ OZORKÓW LOGISTYK J. RAJ S PRZ EDAŻ D ETALIC ZN A - TU BĄ DZIN SP RZE DAŻ HU RT OW A - TU BĄ DZIN S PRZ EDAŻ DET ALCZ NA - OZORKÓW S PRZ EDAŻ HU R TOW A - OZORKÓW INWESTYCJE MAGAZYN TUBĄDZI N AND RZEJ SZYMAŃSKI MAGAZYN OZOR KÓW AND RZEJ KRAJEW SKI MAGAZYNIERZY TUBĄDZIN MAGAZYNIERZY OZORKÓW SE RWIS MA RK ETIN GOW Y SZEF SER WIS U W. KU CH AR SKI ZCB Ogólna liczba zatrudnionych 93 W tym: Liczba osób b zatrudnionych na pełłen en etat 83; Liczba osób zatrudnionych na pół etatu 10; Liczba wszystkich etatów 93. SPECJALISTA DS.. SERWISU PRAC OW NICY SERW ISU UTRZYMANI E CZYSTOŚCI TRZY KLUCZOWE ELEMENTY KAŻDEJ ORGANIZACJI Zasoby: Składniki ekonomiczne wykorzystywane lub zużywane w trakcie realizacji działań Kapitał,, zasoby osobowe, samochody, maszyny, powierzchnia biurowa, systemy informatyczne, komputery, wózki widłowe, energia. Działania: ania: Praca, czynności ci wykonywane w organizacji Przetwarzanie zamówie wień, kompletowanie dostaw, transportowanie, przezbrajanie maszyn, pakowanie, telemarketing zamówie wień, wystawianie faktur. Obiekty kosztowe: Klienci, produkty, dostawcy, kanały dystrybucji na rzecz, których realizowane sąs działania ania Klienci, Produkty, Dostawcy, Kanały y Dystrybucji, Segmenty Klientów, Grupy Produktowe, Usługi itp. URZĄD, DOM 23

24 PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW (ABC) System Serwery Informatyczny Kapitał Energia [1] [1] Referenci Pracownicy IT Magazyny Systemy Powierzchnia statystyczne Biurowa System F-K Materiały Biurowe Pracownicy Biura Środki Analitycy Transportowe KALKULACJA KOSZTÓW ZASOBÓW [1] [2] Przetwarzanie płac Przetwarzanie danych Ewidencjonowanie ludności Rejestrowanie zmian w UC Wydawanie UC zezwoleń Sprzątanie powierzchni [1] Wydawanie paszportów Przetwarzanie Odpowiadanie zapytań na na zapytania Wydawanie zaświadczeń KALKULACJA KOSZTÓW PROCESÓW I DZIAŁAŃ [2] [2] Branże Przedsiębiorc y Obywatele Gminy i Powiaty KALKULACJA KOSZTÓW W USŁUG UG I KLIENTÓW 24

25 PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW (ABC) System Serwery Informatyczny Kapitał Energia [1] [1] Referenci Pracownicy IT Magazyny Systemy Powierzchnia statystyczne Biurowa System F-K Materiały Biurowe Pracownicy Biura Środki Analitycy Transportowe KALKULACJA KOSZTÓW ZASOBÓW [1] [2] Przetwarzanie płac Przetwarzanie danych Ewidencjonowanie ludności Rejestrowanie zmian w UC Wydawanie UC zezwoleń Sprzątanie powierzchni [1] Wydawanie paszportów Przetwarzanie Odpowiadanie zapytań na na zapytania Wydawanie zaświadczeń KALKULACJA KOSZTÓW PROCESÓW I DZIAŁAŃ [2] [2] Branże Przedsiębiorc y Obywatele Gminy i Powiaty KALKULACJA KOSZTÓW W USŁUG UG I KLIENTÓW 25

26 PLAN WYKŁADU Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC) Procesy czy koszty? oto jest pytanie Procesowy rachunek (ABC) Zasoby (resources) Działania (activities) Obiekty kosztowe (cost objects) Zasobowy Rachunek Kosztów Resource Consumption Accounting (RCA) cz.1. Koszty zasobów współdzielonych Koszty usług wewnętrznych Pełen koszt zasobu Model Zasobu Resource Consumption Accounting (RCA) cz.2. Koszty stałe i zmienne Miara wielkości przerobu zasobu i stopień wykorzystania zasobów Koszty niewykorzystanych zasobów Model Działania Activity Based Costing (ABC) procesowy rachunek Nośniki zasobów (resource drivers) działań Nośniki działań (activity drivers) usług i klientów Activity Based Management (ABC/M) Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami działań Beyond Budgeting a budżetowanie działań (Activity Based Budgeting) Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego rachunku Podsumowanie 26

27 STRUKTURA SYSTEMU ABC/M ZASOBY [1] [5] Nośniki zasobów [2] [6] Nośniki działań System Serwery Informatyczny Kapitał Energia [1] [1] Referenci Pracownicy IT Magazyny Systemy Powierzchnia statystyczne Biurowa System F-K Materiały Biurowe Pracownicy Biura Środki Analitycy Transportowe KALKULACJA KOSZTÓW ZASOBÓW [3] Przypisanie bezpośrednie [4] Rozliczenie wzajemne [1] [2] Przetwarzanie płac Przetwarzanie danych Ewidencjonowanie ludności Rejestrowanie zmian w UC Wydawanie UC zezwoleń Sprzątanie powierzchni [1] Wydawanie paszportów Przetwarzanie Odpowiadanie zapytań na na zapytania Wydawanie zaświadczeń KALKULACJA KOSZTÓW PROCESÓW I DZIAŁAŃ [2] [2] Branże Przedsiębiorc y Obywatele Gminy i Powiaty KALKULACJA KOSZTÓW USŁUG I KLIENTÓW 27

28 PRZYKŁADOWE ZASOBY Administracja publiczna: System Pracownicy Serwery Informatyczny BOK Regały Powierzchnia Środki Archiwum Biurowa Transportow e 28

29 PRZYKŁADOWE ZASOBY Procesy transportowe: System Pracownicy Serwery Informatyczny BOK Regały Powierzchnia Środki Archiwum Biurowa Transportow e 29

30 UKŁAD RODZAJOWY KOSZTÓW A KOSZTY ZASOBÓW Układ rodzajowy grupuje koszty według rodzaju, a nie według zasobów; Z danym zasobem mogą wiązać się różne koszty rodzajowe; Na kontach rodzajowych mogą znajdować się wymieszane koszty różnych zasobów. 30

31 UKŁAD RODZAJOWY KOSZTÓW A KOSZTY ZASOBÓW Podstawowe rodzaje : Koszt Amortyzacja; rodzajowy Koszt Zużycie materiałów i energii; rodzajowy Koszt Usługi obce; rodzajowy Koszt rodzajowy Wynagrodzenia; Koszt rodzajowy Ubezpieczenia społeczne i inne Koszt rodzajowy świadczenia z tytułu wynagrodzeń; Koszt rodzajowy Podatki i opłaty; Koszt rodzajowy Pozostałe koszty. Serwery archiwum Pracownicy Środki Transportowe 31

32 KTÓRE Z PONIŻSZYCH TO ZASOBY? Kierowcy; Skanery komputerowe; Amortyzacja; Regały archiwalne; Zużycie materiałów; Świadczenia na rzecz pracowników; Planowanie tras pojazdów; Odzież robocza. 32

33 ZASOBY Papier Biurowy Hala Magazynowa Pracownicy BOK Regały Magazynowe Powierzchnia Biurowa Środki Transportowe Główne zasoby w organizacjach słuchaczy??? Przykład nr 1, Przykład nr 2, Przykład nr 3. 33

34 PLAN WYKŁADU Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC) Procesy czy koszty? oto jest pytanie Procesowy rachunek (ABC) Zasoby (resources) Działania (activities) Obiekty kosztowe (cost objects) Zasobowy Rachunek Kosztów Resource Consumption Accounting (RCA) cz.1. Koszty zasobów współdzielonych Koszty usług wewnętrznych Pełen koszt zasobu Model Zasobu Resource Consumption Accounting (RCA) cz.2. Koszty stałe i zmienne Miara wielkości przerobu zasobu i stopień wykorzystania zasobów Koszty niewykorzystanych zasobów Model Działania Activity Based Costing (ABC) procesowy rachunek Nośniki zasobów (resource drivers) działań Nośniki działań (activity drivers) usług i klientów Activity Based Management (ABC/M) Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami działań Beyond Budgeting a budżetowanie działań (Activity Based Budgeting) Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego rachunku Podsumowanie 34

35 STRUKTURA SYSTEMU ABC/M - DZIAŁANIA [1] [5] Nośniki w zasobów [2] [6] Nośniki w działań [3] Przypisanie bezpośrednie [4] Rozliczenie wzajemne System Serwery Informatyczny Kapitał [1] Energia Referenci Pracownicy IT Magazyny Przetwarzanie danych Ewidencjonowanie ludności Rejestrowanie zmian w UC Wydawanie UC zezwoleń [1] [1] [2] Przetwarzanie płac Systemy Powierzchnia statystyczne Biurowa System F-K Sprzątanie powierzchni Materiały Biurowe [1] Pracownicy Biura Środki Analitycy Transportowe Wydawanie paszportów Przetwarzanie Odpowiadanie zapytań na na zapytania Wydawanie zaświadczeń KALKULACJA KOSZTÓW ZASOBÓW KALKULACJA KOSZTÓW PROCESÓW I DZIAŁAŃ [2] [2] Branże Przedsiębiorc y Obywatele Gminy i Powiaty KALKULACJA KOSZTÓW W USŁUG UG I KLIENTÓW 35

36 DZIAŁANIE odpisów Wydawanie Działanie (czynność) jest tym, co ludzie dowodów w osobistych / systemy robią w organizacji. Podczas wykonywania działań zużywane są zasoby organizacyjne. Działania są dynamiczne, są realizowane w czasie. Dobrze nazwane działanie wskazuje na rezultat i podkreśla powtarzalność. Nazwa: Czasownik lub równoważnik zdania. Przykłady: Przyjmowanie wniosków o przemeldowanie; Wydawanie dowodów osobistych; Zamawianie materiałów biurowych. Reprodukowanie dokumentacji Wydawanie odpisów Rejestrowanie obywateli Wydawanie 36

37 SYNONIMY Działanie Reprodukowanie dokumentacji Rejestrowanie obywateli Wydawanie odpisów Wydawanie dowodów w osobistych Czynność Operacja Usługa 37

38 SŁOWNIK DZIAŁAŃ PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów w archiwum Składowanie dokumentów w archiwum Transportowanie dokumentów do archiwum Państwowego Reprodukowanie przechowywanych dokumentów Wydawanie odpisów dokumentacji Likwidowanie dokumentacji niearchiwalnej Wydawanie dowodów osobistych Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ew. dział. gosp. Przyjmowanie zgłoszeń dot. zameldowania i wymeldowania Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego Prowadzenie postępowań repatriacyjnych Wpisywanie i skreślanie z rejestru wyborców Reprodukowanie dokumentacji Rejestrowanie obywateli Wydawanie odpisów Wydawanie dowodów w osobistych 38

39 SŁOWNIK DZIAŁAŃ PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA (MODEL SCOR) Dostarczanie produktów Reprodukowanie dokumentacji Rejestrowanie obywateli Wydawanie odpisów Wydawanie dowodów w osobistych 39

40 ZASOBOWY RACHUNEK KOSZTÓW A KOSZTY DZIAŁAŃ Zasobowy rachunek grupuje koszty według typów zasobów; Dany zasób może być wykorzystywany do realizacji wielu działań. Przykładowe zasoby: Zasób Powierzchnia archiwum; Zasób Archiwiści; ci; Zasób Kierowcy; Zasób Wózki widłowe; Zasób Środki transportowe. Roz Rozładowywanie pojazdów Transportowanie Dokumentacji Za Załadowywanie adowywanie pojazdów 40

41 KTÓRE Z PONIŻSZYCH TO DZIAŁANIA? Stanowiska komputerowe; Przyjmowanie wniosków o dowód osobisty; Amortyzacja; Wydawanie paszportów; Powierzchnia archiwum; Wydawanie odpisów dokumentacji; Usługi obce. 41

42 DZIAŁANIE Planowanie Dystrybucji Przetwarzanie Zamówień Kompletowanie Zamówień Transportowanie Dostaw Główne procesy i działania w organizacjach słuchaczy??? Przykład nr 1, Przykład nr 2, Przykład nr 3. 42

43 LEKCJA Z POLA BITWY: Dobrze nazwane działanie umożliwia zdefiniowanie konkretnego rezultatu (produktu) działania!!! 43

44 PLAN WYKŁADU Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC) Procesy czy koszty? oto jest pytanie Procesowy rachunek (ABC) Zasoby (resources) Działania (activities) Obiekty kosztowe (cost objects) Zasobowy Rachunek Kosztów Resource Consumption Accounting (RCA) cz.1. Koszty zasobów współdzielonych Koszty usług wewnętrznych Pełen koszt zasobu Model Zasobu Resource Consumption Accounting (RCA) cz.2. Koszty stałe i zmienne Miara wielkości przerobu zasobu i stopień wykorzystania zasobów Koszty niewykorzystanych zasobów Model Działania Activity Based Costing (ABC) procesowy rachunek Nośniki zasobów (resource drivers) działań Nośniki działań (activity drivers) usług i klientów Activity Based Management (ABC/M) Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami działań Beyond Budgeting a budżetowanie działań (Activity Based Budgeting) Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego rachunku Podsumowanie 44

45 OBIEKTY KOSZTOWE Obiekty wyceniane w rachunku działań Obywatele Przedsiębiorstwa Produkt A Produkt B Produkt N Produkt C Urzędy Klient A Klient B Klient N Klient C 45

46 DZIAŁANIA A KOSZTY OBIEKTÓW KOSZTOWYCH Rachunek działań grupuje koszty w ujęciu działań; Dane działanie może być wykonywane na rzecz wielu obiektów kosztowych. Przykładowe działania: ania: anie Wydawanie paszportów; anie Przyjmowanie wniosków; w; anie Rejestrow. zmian miejsca zam.; anie Wydawanie opinii; anie Przekazywanie danych. Dzia Działanie Dzia Działanie Dzia Działanie Dzia Działanie Dzia Działanie Obywatel A Obywatel N Urz Urząd d A Urz Urząd d N 46

47 KTÓRE Z PONIŻSZYCH TO OBIEKTY KOSZTOWE? Budynek Biurowy; Jan Kowalski; Zużycie materiałów; Paszporty; Cudzoziemcy; Transportowanie dokumentów; Papier biurowy. 47

48 OBIEKTY KOSZTOWE Produkt A Usługa C Usługa B Produkt N Klient A Klient C Klient B Klient N Obiekty kosztowe w organizacjach słuchaczy??? Przykład nr 1, Przykład nr 2, Przykład nr 3. 48

49 AS EASY AS ABC!!! [1] [5] Nośniki w zasobów [2] [6] Nośniki w działań [3] Przypisanie bezpośrednie [4] Rozliczenie wzajemne System Serwery Informatyczny Kapitał [1] Energia Referenci Pracownicy IT Magazyny Przetwarzanie danych Ewidencjonowanie ludności Rejestrowanie zmian w UC Wydawanie UC zezwoleń [1] [1] [2] Przetwarzanie płac Systemy Powierzchnia statystyczne Biurowa System F-K Sprzątanie powierzchni Materiały Biurowe [1] Pracownicy Biura Środki Analitycy Transportowe Wydawanie paszportów Przetwarzanie Odpowiadanie zapytań na na zapytania Wydawanie zaświadczeń KALKULACJA KOSZTÓW ZASOBÓW KALKULACJA KOSZTÓW PROCESÓW I DZIAŁAŃ [2] [2] Branże Przedsiębiorc y Obywatele Gminy i Powiaty KALKULACJA KOSZTÓW W USŁUG UG I KLIENTÓW 49

50 PLAN WYKŁADU Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC) Procesy czy koszty? oto jest pytanie Procesowy rachunek (ABC) Zasoby (resources) Działania (activities) Obiekty kosztowe (cost objects) Zasobowy Rachunek Kosztów Resource Consumption Accounting (RCA) cz.1. Koszty zasobów współdzielonych Koszty usług wewnętrznych Pełen koszt zasobu Model Zasobu Resource Consumption Accounting (RCA) cz.2. Koszty stałe i zmienne Miara wielkości przerobu zasobu i stopień wykorzystania zasobów Koszty niewykorzystanych zasobów Model Działania Activity Based Costing (ABC) procesowy rachunek Nośniki zasobów (resource drivers) działań Nośniki działań (activity drivers) usług i klientów Activity Based Management (ABC/M) Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami działań Beyond Budgeting a budżetowanie działań (Activity Based Budgeting) Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego rachunku Podsumowanie 50

51 Poziom Ślepy 1 Księgowanie Kosztów Zasobowy Rachunek Kosztów Etapów Procesu 2 Księgowanie Kosztów Etapów Procesu lean accounting KALKULACJA KOSZTÓW RZECZYWISTYCH, RAPORTOWANIE KOSZTÓW I STAWEK ZUŻYCIA ZASOBÓW grup produktowych i grup usług 3 4 Koszty bezpośrednie (3) oraz (4) uwzględnienie pośrednich na poziomie konkretnych (indeksów) produktów i usług z narzutem pośrednich 5 Rachunek standardowych projektowa / zleceniowa Polepszona kalkulacja pośrednich 6 Push Activitybased costing (ABC) w kalkulacji poszczególnych produktów i usług obsługi i raportowanie rentowności klientów 7 Poziom 6 oraz kalkulacja i rentowności klientów oraz kanałów dystrybucji kosztu obsługi Cost-to-serve Niewykorzystanych zasobów 8 Niewykorzystanych zasobów Zasobowy Rachunek Kosztów (PUSH Resource Consumption Accounting - RCA) PLANOWANIE KOSZTÓW I POTENCJAŁU ZASOBÓW Pull Activitybased Resource Planning 9 (ABRP); Prognozowane wartości nośników x stawki zużycia zasobów; Budżetowanie operacyjne oparte na nośnikach GPK Grenzplankostenrechnung Time-driven ABC 10 (TDABC); Prognozowan e wartości nośników X czasy standardowe; Koncentracja na kosztach bezpośrednich Warunki powtarzalnych działań i procesów ofertowa Cost-Driven ABC Opracowane na podstawie International Federation of Accountants (IFAC), July Resource Consumption Accounting 11 RCA: Poziom 9 z kalkulacją wydziałów podstawowych, pomocniczych i wspierających Symulacje 12 Najwyższy poziom dojrzałości w kalkulacji i planowaniu i rentowności 51

52 ZASOBOWY RACHUNEK KOSZTÓW Powierzchnia Fleet Biurowa manager Środki Kierowcy Transportowe System Pracownicy Informatyczny Spedycji Zasobowy rachunek jest bardzo prostą i menedżerską koncepcją. W ramach poszczególnych miejsc powstawania reprezentujących komórki organizacyjne: najpierw definiowane są pule zasobów (MPK, Resource Pools) reprezentujące poszczególne zasoby lub grupy jednorodnych zasobów; a dopiero do puli zasobów są dokładane odpowiednie konta rodzajowych stanowiące analitykę dla kont syntetycznych, jakimi są zasoby. 52

53 ZASOBOWY RACHUNEK KOSZTÓW Powierzchnia Fleet Biurowa manager Środki Kierowcy Transportowe System Pracownicy Informatyczny Spedycji Zasobowy rachunek jest zrozumiały w całej organizacji, ponieważ każdy menedżer wie jakimi zasobami dysponuje (np. pracownicy, serwery informatyczne, środki transportowe, powierzchnia magazynowa itd.); Doświadczenia ABC Akademia pokazują, że wdrażanie zasobowego rachunku nie wiąże się z dodatkowymi kosztami w organizacji. Firmy bardzo szybko przyswajają zasobowej ujęcie jako nowy system ewidencyjny. 53

54 TRADYCYJNY RACHUNEK KOSZTÓW DLA MPK ARCHIWUM MPK I o Archiwum Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Konto: Amortyzacja Konto: Zużycie materiałów w i energii Konto: Usługi obce Konto: Podatki i opłaty Konto: Wynagrodzenia Konto: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto: Pozostałe e koszty rodzajowe 54

55 ZASOBOWY RACHUNEK KOSZTÓW (RCA) DLA MPK ARCHIWUM MPK I o Archiwum Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób MPK II o : Powierzchnia Archiwum MPK II o : Kierownik MPK II o : Archiwiści ci MPK II o : Wózki W Elektryczne MPK II o : Regały y Magazynowe MPK II o : Segregatory MPK II o : Stanowiska komputerowe MPK II o : Pozostałe Nr Konta Nazwa Konta Wykonanie Budżet Odchylenia 0009 AMORTYZACJA zł zł zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING Nr Konta Nazwa Konta zł Wykonanie zł - Budżet zł Odchylenia 0062 ASYSTA 0009 TECHNICZNA AMORTYZACJA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA 0055 ZUŻYCIE MAJĄTKOWE PALIWA zł zł zł zł zł 0079 POZOSTAŁE 0056 ZUŻYCIE USŁUGI MATERIAŁÓW zł zł zł zł zł 0080 POZOSTAŁE 0057 USŁUGI KOSZTYTRANSPORTOWE zł zł zł zł zł 0081 PŁACE, 0060 ZUS I LEASING FUNDUSZE zł zł zł zł zł Razem 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł Nr Konta 0080 POZOSTAŁE Nazwa KOSZTY Konta Wykonanie5 785 Budżet zł Odchylenia zł zł AMORTYZACJA PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł 703 zł zł 101 zł zł 601 zł 0055 Razem ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł zł zł 112 zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING zł zł zł 0062 ASYSTA Nr Konta TECHNICZNA Nazwa Konta zł Wykonanie zł - Budżet zł Odchylenia 0077 UBEZPIECZENIA 0009 AMORTYZACJA MAJĄTKOWE zł zł zł zł zł zł 0079 POZOSTAŁE 0055 ZUŻYCIE USŁUGI PALIWA zł zł zł zł zł zł 0080 POZOSTAŁE 0056 ZUŻYCIE KOSZTY MATERIAŁÓW zł zł zł zł zł zł 0081 PŁACE, 0057 ZUS I USŁUGI FUNDUSZE TRANSPORTOWE zł zł zł zł zł zł Razem 0060 LEASING zł zł zł zł zł zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł Nr Konta 0080 Nazwa Konta POZOSTAŁE KOSZTYWykonanie Budżet 5 Odchylenia 785 zł zł zł 0009 AMORTYZACJA 0081 PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł zł zł 111 zł zł zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA Razem zł zł zł 6461 zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING Nr Konta Nazwa Konta zł Wykonanie zł - Budżet zł Odchylenia 0062 ASYSTA 0009 TECHNICZNA AMORTYZACJA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA 0055 ZUŻYCIE MAJĄTKOWE PALIWA zł zł zł zł zł 0079 POZOSTAŁE 0056 ZUŻYCIE USŁUGI MATERIAŁÓW zł zł zł zł zł 0080 POZOSTAŁE 0057 USŁUGI KOSZTYTRANSPORTOWE zł zł zł zł zł 0081 PŁACE, 0060 ZUS I LEASING FUNDUSZE zł zł zł zł zł Razem 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł 0080 POZOSTAŁE KOSZTY zł zł zł Nr Konta 0081 PŁACE, Nazwa ZUS I FUNDUSZE Konta Wykonanie zł Budżet Odchylenia zł 0009 Razem AMORTYZACJA zł 404 zł zł 292 zł zł 112 zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING zł zł zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł Nr Konta Nazwa Konta Wykonanie Budżet Odchylenia 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł 0009 AMORTYZACJA zł zł zł 0080 POZOSTAŁE KOSZTY zł zł 049 zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł 0081 PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł Razem zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING zł zł zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł 0080 POZOSTAŁE KOSZTY zł zł zł 0081 PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł zł zł Razem zł zł zł m2 powierzchni Czas pracy Czas pracy Motogodziny Miejsca paletowe Sztuki Stanowiska Do każdej Puli Zasobu przypisana jest Miara Wielkości (ilości) Przerobu Zasobu. 55

56 TRADYCYJNY RACHUNEK KOSZTÓW DLA MPK ODDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH MPK I o Odział Spraw Obywatelskich Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Koszt rodzajowy Konto: Amortyzacja Konto: Zużycie materiałów w i energii Konto: Usługi obce Konto: Podatki i opłaty Konto: Wynagrodzenia Konto: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto: Pozostałe e koszty rodzajowe 56

57 ZASOBOWY RACHUNEK KOSZTÓW (RCA) DLA MPK ODDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób Zasób MPK I o Oddział Spraw Obywatelskich MPK II o : Powierzchnia Biurowa MPK II o : Kierownik MPK II o : Inspektorzy MPK II o : Stanowiska Komputerowe MPK II o : Stanowiska Obsługi MPK II o : System informatyczny MPK II o : Papier biurowy MPK II o : Pozostałe Nr Konta Nazwa Konta Wykonanie Budżet Odchylenia 0009 AMORTYZACJA zł zł zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING Nr Konta zł Wykonanie zł - Budżet zł Nazwa Konta Odchylenia ASYSTA 0009 TECHNICZNA AMORTYZACJA zł zł zł zł zł UBEZPIECZENIA 0055 ZUŻYCIE MAJĄTKOWE PALIWA zł zł zł zł zł - POZOSTAŁE 0056 ZUŻYCIE USŁUGI MATERIAŁÓW zł zł zł zł zł POZOSTAŁE 0057 USŁUGI KOSZTYTRANSPORTOWE zł zł zł zł zł PŁACE, 0060 I LEASING FUNDUSZE zł zł zł zł 0081 ZUS zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł zł Razem zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł Konta 0080 POZOSTAŁE Nazwa KOSZTY Konta Wykonanie5 785 Budżet zł Odchylenia zł zł Nr 0081AMORTYZACJA PŁACE, ZUS I FUNDUSZE 658 zł 703 zł zł 101 zł 1 92 zł 601 zł Razem ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł zł 219 zł 112 zł ZUŻYCIE 478 zł 440 zł zł 0056 MATERIAŁÓW USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING zł zł zł 0062 ASYSTA Nr Konta TECHNICZNA Nazwa Konta zł Wykonanie zł - Budżet zł Odchylenia 0077 UBEZPIECZENIA 0009 AMORTYZACJA MAJĄTKOWE zł zł zł zł zł zł 0079 POZOSTAŁE 0055 ZUŻYCIE USŁUGI PALIWA zł zł zł zł zł zł 0080 POZOSTAŁE 0056 ZUŻYCIE KOSZTY MATERIAŁÓW zł zł zł zł zł zł 0081 PŁACE, 0057 ZUS I USŁUGI FUNDUSZE TRANSPORTOWE zł zł zł zł zł zł Razem 0060 LEASING zł zł zł zł zł zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł Nr Konta 0080 Nazwa Konta POZOSTAŁE KOSZTY Wykonanie Budżet 5 Odchylenia 785 zł zł zł 0009 AMORTYZACJA 0081 PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł zł zł 111 zł zł zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA Razem zł zł zł zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING Nr Konta Nazwa Konta zł Wykonanie zł - Budżet zł Odchylenia 0062 ASYSTA 0009 TECHNICZNA AMORTYZACJA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA 0055 ZUŻYCIE MAJĄTKOWE PALIWA zł zł zł zł zł 0079 POZOSTAŁE 0056 ZUŻYCIE USŁUGI MATERIAŁÓW zł zł zł zł zł 0080 POZOSTAŁE 0057 USŁUGI KOSZTYTRANSPORTOWE zł zł zł zł zł 0081 PŁACE, 0060 ZUS I LEASING FUNDUSZE zł zł zł zł zł Razem 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł 0080 POZOSTAŁE KOSZTY zł zł zł Nr Konta 0081 PŁACE, Nazwa ZUS I FUNDUSZE Konta Wykonanie zł Budżet Odchylenia zł 0009 Razem AMORTYZACJA zł 404 zł zł 292 zł zł 112 zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING zł zł zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł Nr Konta Nazwa Konta Wykonanie Budżet Odchylenia 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł 0009 AMORTYZACJA zł zł zł 0080 POZOSTAŁE KOSZTY zł zł 049 zł 0055 ZUŻYCIE PALIWA zł zł zł 0081 PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł zł zł 0056 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW zł zł zł Razem zł zł zł 0057 USŁUGI TRANSPORTOWE zł zł zł 0060 LEASING zł zł zł 0062 ASYSTA TECHNICZNA zł zł zł 0077 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE zł zł 36 zł 0079 POZOSTAŁE USŁUGI zł zł zł 0080 POZOSTAŁE KOSZTY zł zł zł 0081 PŁACE, ZUS I FUNDUSZE zł zł zł Razem zł zł zł m2 powierzchni Czas pracy Czas pracy Stanowiska Stanowiska Licencje Ryzy Do każdej Puli Zasobu przypisana jest Miara Wielkości (ilości) Przerobu Zasobu. 57

58 KRYTERIA DEFINIOWANIA PULI ZASOBÓW A RODZAJ ZASOBU Środki trwałe wydzielanie według typu: Serwery typu 1 Serwery typu 2 Oprogramowanie operacyjne Oprogramowanie finansowe Urządzenia typu 1 Urządzenia typu 2 Samochody ciężarowe 16 palet Samochody ciężarowe 10 palet 58

59 KRYTERIA DEFINIOWANIA PULI ZASOBÓW A RODZAJ ZASOBU Zasoby osobowe wydzielanie według funkcji Zespół ds. obsługi Zespół ds. planowania Zespół ds. obsługi reklamacji Brygada kompletujących Brygada pakowaczy Zespół Analityków Zespół Doradców Zespół ds. Rozliczeń Zespół ds. Ewidencji Zespół ds. Rejestracji Wniosków 59

60 KRYTERIA DEFINIOWANIA PULI ZASOBÓW A RODZAJ ZASOBU Kapitał (Usługi obce) wydzielanie według przeznaczenia Transport zaopatrzeniowy Usługi reklamowe Usługi rekrutacji Usługi konsultingowe Podatek od nieruchomości Usługi serwisowe ERP Usługi sprzątania Usługi dozoru Usługi remontowe Usługi poligraficzne Badania lekarskie Tłumaczenia 60

61 KRYTERIA DEFINIOWANIA PULI ZASOBÓW A RODZAJ ZASOBU Zużycie materiałów wydzielanie według typu Energia elektryczna Energia cieplna Woda Folia do pakowania Materiały biurowe Odzież robocza Paliwo technologiczne (np. gaz) 61

62 POGLĄD NA ZŁOŻONOŚĆ ZASOBOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW (3 WYDZIAŁY) Źródło: ABC Akademia

63 ZASOBOWY RACHUNEK KOSZTÓW Powierzchnia Fleet Biurowa manager Środki Kierowcy Transportowe System Pracownicy Informatyczny Spedycji Zasobowy rachunek w organizacjach słuchaczy? Przykład nr 1 Przykład nr 2 Przykład nr 3 63

64 ZASOBY NAJLEPSZE PRAKTYKI Aktualnie najbardziej na świecie promowane systemy rachunkowości zarządczej rekomendują szczegółowe podejście do analizy zasobów organizacyjnych stawiając je jako pierwszy z obiektów zarządzania i kalkulacji : Resource Consumption Accounting RCA IFAC obecnie uznaje metodykę RCA jako najbardziej zaawansowaną (Poziom 11). Metodyka bazuje na założeniach niemieckiego GPK, Grenzplankostenrechnung GPK - stosowany przez ponad 60% firm niemieckojęzycznych (Poziom 9). Podejście Zasobowego Rachunku Kosztów w porównaniu z rachunkami jakie aktualnie funkcjonują w polskich organizacjach można ująć jak 100 do 1. Liczba Miejsc Powstawania Kosztów reprezentujących zasoby w liczebności od i więcej to nie rzadkość w nowoczesnych koncepcjach rachunku. Oznacza to, że aktualnie na świecie promuje się zdecydowanie bardziej szczegółowe podejście do analizy zasobów niż jest to stosowane w Polsce. 64

65 ZALETY ZASOBOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW W RACHUNKU KOSZTÓW WEDŁUG MPK szansa na obniżenie dzięki ścisłej kontroli oraz potencjału na poziomie poszczególnych zasobów organizacyjnych, uzyskanie doskonałej podstawy do wdrożenia koncepcji rachunku działań (Activity Based Costing) pozwalającej na przyczynowo-skutkową wycenę kosztu procesów, przejrzysta ewidencja posiadanych zasobów umożliwiająca menedżerom sprawne zarządzanie poziomem i wykorzystaniem zasobów przyjęcie zasobowego rachunku sprawia, że każdy koszt musi być przypisany do konkretnego zasobu, stąd zmniejsza się liczebność i znaczenie tzw. worków, gdzie wrzucane są koszy bez głębszego zastanowienia i kontroli, ścisła kontrola na poziomie posiadanych zasobów pozwalająca na kalkulowanie jednostkowych stawek przerobu zasobów, a przez to lepsze zarządzanie potencjałem i kosztami zasobów, 65

66 ZALETY ZASOBOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW W RACHUNKU KOSZTÓW WEDŁUG MPK ścisła kontrola na poziomie posiadanych zasobów pozwalająca na kalkulowanie jednostkowych stawek przerobu zasobów, a przez to lepsze zarządzanie potencjałem i kosztami zasobów, lepsza możliwość dopasowywania poziomu zasobów do rozmiaru działalności dzięki zrozumieniu dostępnego potencjału zasobów oraz zmierzeniu jego utrzymania, menedżerowie efektywniej zarządzają zasobami i kosztami niewykorzystanych zasobów, 66

67 ZALETY ZASOBOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW W RACHUNKU KOSZTÓW WEDŁUG MPK szerokie możliwości analityczne w zakresie analizy z tytułu samej wielości miejsc powstawania reprezentujących poszczególne zasoby lub ich jednorodne grupy, lepsze budżetowanie dzięki zasobowemu ujęciu i zrozumieniu podstawowej natury posiadanych zasobów budżetowanie na poziomie konkretnego zasobu, doskonałe wsparcie do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zasoby organizacji decyzje inwestycyjne związane z wymianą zasobów wymagają informacji kosztowej na poziomie zasobów. 67

68 LEKCJA Z POLA BITWY: Jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń wdrażania mowoczesnego rachunku jest brak Zasobowego Rachunku Kosztów!!! 68

69 Poziom Ślepy 1 Księgowanie Kosztów Etapów Procesu 2 Księgowanie Kosztów Etapów Procesu lean accounting ZASOBOWY RACHUNEK KOSZTÓW KALKULACJA KOSZTÓW RZECZYWISTYCH, RAPORTOWANIE KOSZTÓW I STAWEK ZUŻYCIA ZASOBÓW grup produktowych i grup usług 3 4 Koszty bezpośrednie (3) oraz (4) uwzględnienie pośrednich na poziomie konkretnych (indeksów) produktów i usług z narzutem pośrednich 5 Rachunek standardowych projektowa / zleceniowa Polepszona kalkulacja pośrednich 6 Push Activitybased costing (ABC) w kalkulacji poszczególnych produktów i usług obsługi i raportowanie rentowności klientów 7 Poziom 6 oraz kalkulacja i rentowności klientów oraz kanałów dystrybucji kosztu obsługi Cost-to-serve Niewykorzystanych zasobów 8 Niewykorzystanych zasobów Zasobowy Rachunek Kosztów (PUSH Resource Consumption Accounting - RCA) PLANOWANIE KOSZTÓW I POTENCJAŁU ZASOBÓW Pull Activitybased Resource Planning 9 (ABRP); Prognozowane wartości nośników x stawki zużycia zasobów; Budżetowanie operacyjne oparte na nośnikach GPK Grenzplankostenrechnung Time-driven ABC 10 (TDABC); Prognozowan e wartości nośników X czasy standardowe; Koncentracja na kosztach bezpośrednich Warunki powtarzalnych działań i procesów ofertowa Cost-Driven Opracowane na podstawie ABC International Federation of Accountants (IFAC), July Resource Consumption Accounting 11 RCA: Poziom 9 z kalkulacją wydziałów podstawowych, pomocniczych i wspierających Symulacje 12 Najwyższy poziom dojrzałości w kalkulacji i planowaniu i rentowności 69

70 PLAN WYKŁADU Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC) Procesy czy koszty? oto jest pytanie Procesowy rachunek (ABC) Zasoby (resources) Działania (activities) Obiekty kosztowe (cost objects) Zasobowy Rachunek Kosztów Resource Consumption Accounting (RCA) cz.1. Koszty zasobów współdzielonych Koszty usług wewnętrznych Pełen koszt zasobu Model Zasobu Resource Consumption Accounting (RCA) cz.2. Koszty stałe i zmienne Miara wielkości przerobu zasobu i stopień wykorzystania zasobów Koszty niewykorzystanych zasobów Model Działania Activity Based Costing (ABC) procesowy rachunek Nośniki zasobów (resource drivers) działań Nośniki działań (activity drivers) usług i klientów Activity Based Management (ABC/M) Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami działań Beyond Budgeting a budżetowanie działań (Activity Based Budgeting) Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego rachunku Podsumowanie 70

71 Poziom Ślepy 1 Księgowanie Kosztów Etapów Procesu 2 Księgowanie Kosztów Etapów Procesu lean accounting RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING (RCA) KALKULACJA KOSZTÓW RZECZYWISTYCH, RAPORTOWANIE KOSZTÓW I STAWEK ZUŻYCIA ZASOBÓW grup produktowych i grup usług 3 4 Koszty bezpośrednie (3) oraz (4) uwzględnienie pośrednich na poziomie konkretnych (indeksów) produktów i usług z narzutem pośrednich 5 Rachunek standardowych projektowa / zleceniowa Polepszona kalkulacja pośrednich 6 Push Activitybased costing (ABC) w kalkulacji poszczególnych produktów i usług obsługi i raportowanie rentowności klientów 7 Poziom 6 oraz kalkulacja i rentowności klientów oraz kanałów dystrybucji kosztu obsługi Cost-to-serve ofertowa Cost-Driven ABC Niewykorzystanych zasobów 8 Niewykorzystanych zasobów Zasobowy Rachunek Kosztów (PUSH Resource Consumption Accounting - RCA) PLANOWANIE KOSZTÓW I POTENCJAŁU ZASOBÓW Pull Activitybased Resource Planning 9 (ABRP); Prognozowane wartości nośników x stawki zużycia zasobów; Budżetowanie operacyjne oparte na nośnikach GPK Grenzplankostenrechnung Time-driven ABC 10 (TDABC); Prognozowan e wartości nośników X czasy standardowe; Koncentracja na kosztach bezpośrednich Warunki powtarzalnych działań i procesów Opracowane na podstawie International Federation of Accountants (IFAC), July Resource Consumption Accounting 11 RCA: Poziom 9 z kalkulacją wydziałów podstawowych, pomocniczych i wspierających Symulacje 12 Najwyższy poziom dojrzałości w kalkulacji i planowaniu i rentowności 71

72 RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING IFAC obecnie uznaje metodykę RCA jako najbardziej zaawansowaną. Koncepcja RCA jest koncepcją kalkulacji zasobów. Założenia merytoryczne wywodzą się z niemieckiego GPK. Jest to metodologia komplementarna, uzupełniającą dla Procesowego Rachunku Kosztów (ABC) oraz Zasobowego Rachunku Kosztów. Dzięki pełnej obsłudze tej metodologii oprogramowanie Profit Management System jest doskonałym narzędziem wspierającym zarządzanie kosztami zasobów. RCA to: Rozliczanie zasobów współdzielonych, Rozliczenie usług wewnętrznych, Koszty stałe i zmienne zasobów, niewykorzystanych zasobów. 72

73 ROZLICZANIE KOSZTÓW POMIĘDZY ZASOBAMI System Informatyczny [5] Powierzchnia Referenci [5] Controllerzy Biurowa Pracownicy Biura Pracownicy Energia Kapitał Materiały Biurowe Energia Materiały Biurowe Analitycy Środki Transportowe [6] [6] [6] Przetwarzanie płac Remontowanie budynków [5] Rozliczanie zasobów współdzielonych [1 1] i [1 n] Sprzątanie powierzchni Źródło: ABC Akademia 2011 Serwisowanie IT Dozorowanie mienia [6] Rozliczanie usług wewnętrznych [1 1] [1 n] 73

74 PLAN WYKŁADU Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC) Procesy czy koszty? oto jest pytanie Procesowy rachunek (ABC) Zasoby (resources) Działania (activities) Obiekty kosztowe (cost objects) Zasobowy Rachunek Kosztów Resource Consumption Accounting (RCA) cz.1. Koszty zasobów współdzielonych Koszty usług wewnętrznych Pełen koszt zasobu Model Zasobu Resource Consumption Accounting (RCA) cz.2. Koszty stałe i zmienne Miara wielkości przerobu zasobu i stopień wykorzystania zasobów Koszty niewykorzystanych zasobów Model Działania Activity Based Costing (ABC) procesowy rachunek Nośniki zasobów (resource drivers) działań Nośniki działań (activity drivers) usług i klientów Activity Based Management (ABC/M) Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami działań Beyond Budgeting a budżetowanie działań (Activity Based Budgeting) Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego rachunku Podsumowanie 74

75 KOSZTY ZASOBÓW WSPÓŁDZIELONYCH System Informatyczny [5] Powierzchnia Referenci [5] Controllerzy Biurowa Pracownicy Biura Pracownicy Energia Kapitał Materiały Biurowe Energia Materiały Biurowe Analitycy Środki Transportowe [6] [6] [6] Przetwarzanie płac Remontowanie budynków [5] Rozliczanie zasobów współdzielonych [1 1] i [1 n] Sprzątanie powierzchni Źródło: ABC Akademia 2011 Serwisowanie IT Dozorowanie mienia [6] Rozliczanie usług wewnętrznych [1 1] [1 n] 75

76 [5] KOSZTY ZASOBÓW WSPÓŁDZIELONYCH Zasoby współdzielone to takie, jakie wykorzystywane są przez inne zasoby: Powierzchnia biurowa i produkcyjna Energia ogólna Systemy informatyczne Źródłowa Pula Zasobu Docelowa Pula Zasobu 76

77 ROZLICZANIE KOSZTÓW ZASOBÓW WSPÓŁDZIELONYCH ZASÓB ENERGIA NOŚNIK KOSZTU ZASOBU Liczba KWH = KWH 200 kwh 900 kwh ZASOBY Budynek Biurowy nr 1 Budynek Biurowy nr 2 Źródło: ABC Akademia

78 ROZLICZANIE KOSZTÓW ZASOBÓW WSPÓŁDZIELONYCH ZASÓB Powierzchnia Biurowa Potencjał 500 m2 Stopień wykorzystania zasobu 80% NOŚNIK KOSZTU ZASOBU m2 powierzchni = 400 m2 25 m2 50 m2 200 m2 50 m2 75 m2 ZASOBY Planiści Sekretariat BOK Księgowość Logistyka Źródło: ABC Akademia

79 ROZLICZANIE KOSZTÓW ZASOBÓW WSPÓŁDZIELONYCH ZASÓB System SGW NOŚNIK KOSZTU ZASOBU # stanowisk = ZASOBY Pracownicy Pracownicy Pracownicy Księgowość Pracownicy Źródło: ABC Akademia

80 PLAN WYKŁADU Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC) Procesy czy koszty? oto jest pytanie Procesowy rachunek (ABC) Zasoby (resources) Działania (activities) Obiekty kosztowe (cost objects) Zasobowy Rachunek Kosztów Resource Consumption Accounting (RCA) cz.1. Koszty zasobów współdzielonych Koszty usług wewnętrznych Pełen koszt zasobu Model Zasobu Resource Consumption Accounting (RCA) cz.2. Koszty stałe i zmienne Miara wielkości przerobu zasobu i stopień wykorzystania zasobów Koszty niewykorzystanych zasobów Model Działania Activity Based Costing (ABC) procesowy rachunek Nośniki zasobów (resource drivers) działań Nośniki działań (activity drivers) usług i klientów Activity Based Management (ABC/M) Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami działań Beyond Budgeting a budżetowanie działań (Activity Based Budgeting) Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego rachunku Podsumowanie 80

81 [6] KOSZTY USŁUG WEWNĘTRZNYCH System Informatyczny [5] Powierzchnia Referenci [5] Controllerzy Biurowa Pracownicy Biura Pracownicy Energia Kapitał Materiały Biurowe Energia Materiały Biurowe Analitycy Środki Transportowe [6] [6] [6] Przetwarzanie płac Remontowanie budynków [5] Rozliczanie zasobów współdzielonych [1 1] i [1 n] Sprzątanie powierzchni Źródło: ABC Akademia 2011 Serwisowanie IT Dozorowanie mienia [6] Rozliczanie usług wewnętrznych [1 1] [1 n] 81

82 [6] KOSZTY USŁUG WEWNĘTRZNYCH Usługi wewnętrzne to działania realizowane na rzecz własnych zasobów. Ich celem jest zapewnienie sprawności i obsługa zasobów podstawowych firmy. Działania wspierające realizowane są na rzecz zasobów i często są outsourcowane: Przetwarzanie płac Remontowanie budynków Sprzątanie powierzchni Serwisowanie IT Mycie pojazdów Szkolenia pracowników Źródłowe Działanie Docelowa Pula Zasobu 82

83 ROZLICZANIE KOSZTÓW USŁUG WEWNĘTRZNYCH ZASOBY Pracownicy remontowi Potencjał: 600 rbh Stopień wykorzystania zasobu 60% USŁUGA WEWNĘTRZNA # rbh Remontowanie budynków NOŚNIK KOSZTU DZIAŁANIA Liczba roboczogodzin remontów = 360 rbh ZASOBY (Klienci wewnętrzni) Źródło: ABC Akademia 2011 Budynek nr 1 Budynek nr 2 Budynek nr 3 Budynek nr 4 83

84 ROZLICZANIE KOSZTÓW USŁUG WEWNĘTRZNYCH ZASOBY Pracownicy Działu PŁACE USŁUGA WEWNĘTRZNA # etatów Rozliczanie Płac NOŚNIK KOSZTU DZIAŁANIA Liczba etatów = 76 szt ZASOBY (Klienci wewnętrzni) Pracownicy Księgowości Doradcy Prezesa Pracownicy Statystyki Pracownicy BOK Pracownicy Administracji Źródło: ABC Akademia

85 PLAN WYKŁADU Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC) Procesy czy koszty? oto jest pytanie Procesowy rachunek (ABC) Zasoby (resources) Działania (activities) Obiekty kosztowe (cost objects) Zasobowy Rachunek Kosztów Resource Consumption Accounting (RCA) cz.1. Koszty zasobów współdzielonych Koszty usług wewnętrznych Pełen koszt zasobu Model Zasobu Resource Consumption Accounting (RCA) cz.2. Koszty stałe i zmienne Miara wielkości przerobu zasobu i stopień wykorzystania zasobów Koszty niewykorzystanych zasobów Model Działania Activity Based Costing (ABC) procesowy rachunek Nośniki zasobów (resource drivers) działań Nośniki działań (activity drivers) usług i klientów Activity Based Management (ABC/M) Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami działań Beyond Budgeting a budżetowanie działań (Activity Based Budgeting) Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego rachunku Podsumowanie 85

86 KALKULACJA KOSZTÓW ZASOBÓW Maszyny Pozostałe Powierzchnia Magazynowa Energia Elektryczna Oświetlenie Pracownicy UT Materiały $ mat. eksploatacyjne # m2 Powierzchnia Produkcyjna # kwh # m3 Energia Cieplna Pracownicy Gospodarczy # rh # m2 Podatek od nieruchomości # rh # rh Remontowanie maszyn maszyn Maszyna drukarska nr 12 # mh # m2 Sprzątanie Sprzątanie Powierzchni Powierzchni Źródło: ABC Akademia

87 PEŁEN KOSZT ZASOBU URZĄDZENIA Maszyny Pozostałe Powierzchnia Magazynowa Energia Elektryczna Oświetlenie Pracownicy UT Materiały $ mat. eksploatacyjne # m2 Powierzchnia Produkcyjna # kwh # m3 Energia Cieplna Pracownicy Gospodarczy # rh # m2 Podatek od nieruchomości # rh # rh Remontowanie maszyn maszyn Maszyna drukarska nr 12 # mh # m2 Sprzątanie Sprzątanie Powierzchni Powierzchni Źródło: ABC Akademia

88 BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE ELEMENTY KOSZTOWE ZASOBU Maszyna Drukarska Amortyzacja Amortyzacja Zużycie materiałów Usługi obce Zużycie materiałów części zamienne Remonty zewnętrzne Powierzchnia Remonty wewnętrzne (usługa) Bezpośrednie elementy kosztowe zasobu (księgowane) Pośrednie elementy kosztowe zasobu (rozliczane) Źródło: ABC Akademia

89 KALKULACJA KOSZTÓW ZASOBÓW System Informatyczny ERP # st. Pracownicy Pozostali Powierzchnia Magazynowa # kwh Energia Elektryczna Oświetlenie Pracownicy Działu IT Wyposażenie informatyczne # st. # m2 Powierzchnia Biurowa # m3 Energia Cieplna Pracownicy Gospodarczy # rh # m2 Podatek od nieruchomości # rh # rh Utrzymanie Utrzymanie Infrastruktury IT IT Pracownicy Biura # m2 Sprzątanie Sprzątanie Powierzchni Powierzchni # rh Źródło: ABC Akademia

Rachunek kosztów działań (ABC/M) w administracji publicznej

Rachunek kosztów działań (ABC/M) w administracji publicznej Rachunek działań (ABC/M) w administracji publicznej Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Kraków, 28.05.2013 www.abcakademia.com.pl 1 Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów

Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów 12990999-3120-49b9-a50f-06071fd04bbd Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji Tomasz M. Zieliński Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o., Paweł Senator Consulting Partner ABC Akademia Sp. z o.o. Pytania:

Bardziej szczegółowo

PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW U PRODUCENTA ARTYKUŁÓW DEKORACJI WNĘTRZ

PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW U PRODUCENTA ARTYKUŁÓW DEKORACJI WNĘTRZ PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW U PRODUCENTA ARTYKUŁÓW DEKORACJI WNĘTRZ (OBSZAR LOGISTYCZNO - MAGAZYNOWY) Anna Anders Konsultant, ABC Akademia Sp. z o.o. anna.anders@abcakademia.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań

Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań Tomasz M. Zieliński Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań Niniejsze opracowanie jest trzecią częścią cyklu As Easy As ABC. Jej celem jest logiczne i proste przedstawienie,

Bardziej szczegółowo

Jeżeli koncepcja rachunku kosztów działań

Jeżeli koncepcja rachunku kosztów działań Rachunek kosztów działań Koszty w zarządzaniu Studium przypadku As Easy As ABC Zasobowy rachunek kosztów Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 4. Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 61 4.1 Procesowy rachunek kosztów Rachunek kosztów działań

Bardziej szczegółowo

Aby poznać pełną definicję zasobowego rachunku

Aby poznać pełną definicję zasobowego rachunku Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Czym jest zasobowy

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.efektywnoscuslug.pl

Agenda. www.efektywnoscuslug.pl RACHUNEK KOSZTÓW A PODEJMOWANIE DECYZJI W URZĘDACH Modelowanie informacji kosztowej na potrzeby urzędów PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów ABC - reaktywacja!

Rachunek kosztów ABC - reaktywacja! Rachunek kosztów ABC - reaktywacja! Autor: Tomasz M. Zieliński, Prezes Zarządu, ABC Akademia Sp. z o.o. 21.06.2010. Po wielu latach zbierania doświadczeń koncepcja procesowego rachunku kosztów (ABC) przeżywa

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań jest prezentowany

Rachunek kosztów działań jest prezentowany As Easy As ABC prosty jak abecadło Tomasz Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Niniejsze opracowanie otwiera cykl czterech artykułów As Easy As ABC,

Bardziej szczegółowo

Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH. Teoria i praktyka systemów ABC/M

Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH. Teoria i praktyka systemów ABC/M Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH Teoria i praktyka systemów ABC/M Akademia Menedżera Sp. z o.o. Poznań, 2007 Prawa autorskie Tomasz M. Zieliński, 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie

Bardziej szczegółowo

rachunku kosztów w polskich przedsiębiorstwach

rachunku kosztów w polskich przedsiębiorstwach dojrzałości rachunków w polskich przedsiębiorstwach Mając na uwadze rosnące potrzeby informacyjne zarządzających, krytykę założeń tradycyjnego rachunku oraz światowy rozwój nowoczesnych koncepcji zasobowo-procesowego

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie

Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie Studium przypadku w przedsiębiorstwie Jurajska Spółdzielnia Pracy Jarosław Śmietaniak dyrektor departamentu systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Zasobowy rachunek kosztów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Zasobowy rachunek kosztów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 51219235-9c92-416c-bc5c-9f268f1d96a6 Zasobowy rachunek kosztów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Anna Anders Tomasz Łącki konsultant ABC Akademia Sp. z o.o., doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań jest prezentowany

Rachunek kosztów działań jest prezentowany y w zarządzaniu As Easy As ABC prosty jak abecadło Tomasz Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Niniejsze opracowanie otwiera cykl czterech artykułów

Bardziej szczegółowo

Efektywny controlling. Michał Chalastra

Efektywny controlling. Michał Chalastra Efektywny controlling Michał Chalastra Mapa drogowa prezentacji Teoria na wprowadzenie Wybrane elementy wdrożenia systemu controllingu i BI Eureca w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wdrożenie controllingu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji z Rachunku Kosztów Działań w budżetowaniu

Wykorzystanie informacji z Rachunku Kosztów Działań w budżetowaniu Agenda 1. Możliwe podejścia w procesie budżetowania wykorzystujące informacje z rachunku kosztów działań: Metoda push Metoda pull Wykorzystanie informacji z Rachunku Kosztów Działań w budżetowaniu 2. Activity

Bardziej szczegółowo

Tomasz M. Zieliński. Controlling i nowoczesny rachunek kosztów. prowadzący: Tomasz M. Zieliński SZKOLENIE

Tomasz M. Zieliński. Controlling i nowoczesny rachunek kosztów. prowadzący: Tomasz M. Zieliński SZKOLENIE SZKOLENIE Controlling i nowoczesny rachunek kosztów prowadzący: Tomasz M. Zieliński SZKOLENIE POZNAŃ EDYCJA 9 7-8 października 2013 r. STOPIEŃ I 4-5 listopada 2013 r. STOPIEŃ II SZKOLENIE WARSZAWA EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów więcej niż ABC

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów więcej niż ABC Zasobowo-procesowy rachunek kosztów więcej niż ABC Resource Consumption Accounting (RCA) Pomimo ogromnych nakładów promocyjnych i naukowych związanych z rachunkiem kosztów działań (ABC), jakie podejmowano

Bardziej szczegółowo

Anna Siemek-Filuś. Konferencja projektu Obywatelski audyt efektywności [ ], Kraków 24 września 2014 r.

Anna Siemek-Filuś. Konferencja projektu Obywatelski audyt efektywności [ ], Kraków 24 września 2014 r. Małopolski pilotaż rachunku kosztów działań, czyli pierwszy krok na drodze do wdrożenia ewidencji kosztów realizacji zadań na podstawie podejścia procesowego Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Time-Driven Activity Based Costing Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Drastyczne zmiany w otoczeniu Zmiany w strukturze kosztów Koszty pośrednie Materiały

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie prawdy o zyskach

Odkrywanie prawdy o zyskach Odkrywanie prawdy o zyskach rachunek kosztów w działań (ABC/M) ABC/M Competence Center 1 Tomasz M. Zieliński 2 Tomasz M. Zieliński Prezes Zarządu firmy ABC Akademia, oraz Lider Centrum Kompetencyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyobraźmy sobie, że zakładamy nowy

Wyobraźmy sobie, że zakładamy nowy Rachunek kosztów działań y w zarządzaniu Studium przypadku As Easy As ABC Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań

Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań ABC (ang. Activity Based Costing) powstał jako odpowiedź na krytykę tradycyjnego rachunku kalkulacyjnego (1987 - Cooper R., Kaplan R. S., How Cost Accounting

Bardziej szczegółowo

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Firma TRAMAG jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przewozu, przeładunku i magazynowania produktów chemii gospodarczej. Głównym długookresowym celem firmy jest

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki).......... 15 1.1. Koszty w zarządzaniu.... 15 1.2. Profesjonalny kierownik.... 19 1.2.1. Profesjonalizm i intuicja................................................

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 592615 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 28-29 Styczeń Katowice,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING POD KONTROLĄ

CONTROLLING POD KONTROLĄ CONTROLLING POD KONTROLĄ HYPERION PLANNING W PERNOD RICARD POLSKA MARCIN SWORZYŃSKI WARSZAWA 13.11.2013 1 Agenda Pernod Ricard Polska Punkt Startu i Cele Projektu Założenia projektu Wybór narzędzia i dostawcy

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów DWUSTOPNIOWE SZKOLENIE Controlling i nowoczesny prowadzący: dr Tomasz M. Zieliński Akademia Menedżera Sp. z o.o. Zadaj pytanie konsultantowi 61 852 33 53 Nowoczesny controlling dostępny dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 212911 Temat: Kurs: Analityk finansowy - praktyczne aspekty 8-30 Październik Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 212911 Koszt szkolenia: 3750.00 + 23%

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie w praktyce

Budżetowanie w praktyce Bartłomiej Nita Budżetowanie w praktyce Adresaci szkolenia: (połączone z warsztatami w MS Excel) Controllerzy, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS 1 Nazwa przedmiotu Controlling operacyjny i strategiczny 2 Kod przedmiotu (wypełnia koordynator ECTS) 5 Liczba punktów ECTS (wypełnia koordynator ECTS)

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska)

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) ABC czyli Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) Czym jest ABC? 2 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Decyzje cenowe należą do najczęściej podejmowanych

Decyzje cenowe należą do najczęściej podejmowanych Studium przypadku w Jurajskiej Spółdzielni Pracy Jarosław Śmietaniak dyrektor departamentu systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Systemy rachunku kosztów (i wyników) Systemy rachunku kosztów (i wyników) System rachunku kosztów sposób patrzenia na koszty w przedsiębiorstwie i ujmowania i kalkulowania; model kosztów Podział systemów zorientowane na maksymalizowanie zysku

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Adonis firmy BOC w procesie dydaktycznym na Wydziale Zarządzania UW mgr Daria Świderska-Rak dr Wydział Zarządzania UW 1972 powstanie Wydziału w tym okresie wypromowano prawie

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych badanie obejmuje 213 stanowisk administracyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Od tego wszystko się zaczęło luty 2013 roku decyzja o zakupie programu finansowo księgowego; marzec 2013 roku decyzja o zakupie programu do budżetowania, raportowania i analiz dla Controlingu; maj 2013

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 4 I. Temat: Ewidencja i rozliczanie kosztów równolegle

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dr Marcin Kaczmarek Uniwersytet Szczeciński RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Wstęp Konsekwencją wejścia Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne,

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 894814 Temat: Analityk finansowy - praktyczne aspekty 14 Marzec - 14 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 894814 Koszt szkolenia: 3750.00 + 23%

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I EFEKTYWNOŚCIĄ PROCESÓW W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

KONCEPCJE I NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I EFEKTYWNOŚCIĄ PROCESÓW W ŁAŃCUCHACH DOSTAW Instytut Logistyki i Magazynowania KONCEPCJE I NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I EFEKTYWNOŚCIĄ PROCESÓW W ŁAŃCUCHACH DOSTAW Integration of the supply chain offers many opportunities to improve

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje w tym samym

Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje w tym samym Koszty w zarządzaniu Rachunek kosztów działań Studium przypadku As Easy As ABC Krzywe wieloryba zyskowności produktów w ABC/M Tomasz Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE IT EXCELLENCE SP. Z O.O. IT Excellence Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się we wdrażaniu oraz sprzedaży systemów ERP wspomagających zarządzanie. Głównym celem naszej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Rozwiązania IT

Nowoczesne Rozwiązania IT S t r o n a 1 Nowoczesne Rozwiązania IT 22 Lata doświadczenia w produkcji oprogramowania Produkcja.NET ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE MRP DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Kiosk Warsztatowy Dlaczego nasz Tryb system rejestracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 3: Rachunek kosztów systematyczny; problemowy; kryteria i podział kosztów; wzorce zachowania się kosztów. Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań jako metoda optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa (Activity-Based-Costing)

Rachunek kosztów działań jako metoda optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa (Activity-Based-Costing) Rachunek kosztów działań jako metoda optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa (Activity-Based-Costing) Spis treści I. Rachunek kosztów działań ABC... 2 1. Geneza rachunku kosztów działań... 2 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo