Odkrywanie prawdy o zyskach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odkrywanie prawdy o zyskach"

Transkrypt

1 Odkrywanie prawdy o zyskach rachunek kosztów w działań (ABC/M) ABC/M Competence Center 1

2 Tomasz M. Zieliński 2

3 Tomasz M. Zieliński Prezes Zarządu firmy ABC Akademia, oraz Lider Centrum Kompetencyjnego ABC/M. Lider Europejskiego Koła a Tematycznego Activity Based Costing w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV). Autor książ ążki: Odkrywanie prawdy o zyskach: teoria i praktyka systemów w ABC/M Koordynator, Menedżer er i wykonawca kilkudziesięciu projektów konsultingowych i wdrożeniowych w zakresie: systemów w zarządzania kosztami i rentowności cią przedsiębiorstw (ABC/M), systemów analitycznych i raportowych klasy Business Intelligence. Autor projektów w naukowych z zakresu projektowania systemów w ABC/M oraz zarządzania procesowego. Autor szeregu publikacji i artykułów w z zakresu systemów zarządzania kosztami i koncepcji ABC/M. Referent tematyki procesowego rachunku kosztów w na konferencjach zarówno z obszaru rachunkowości ci zarządczej jak i sprzedaży y i logistyki. Wykładowca: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Szkoły y Głównej G wnej Handlowej oraz uznanych firm szkoleniowych. 3

4 Plan prezentacji ABC Akademia Centrum Kompetencyjne ABC/M, Procesy czy koszty? oto jest pytanie! Procesowy rachunek kosztów, Odkrywanie prawdy o zyskach klientów, produktów w i dostawców, w, Krzywe wieloryba zyskowności w systemach ABC/M, Krzywe wieloryba analiza przypadku, Koszty wytworzenia produktów analiza przypadku, Wdrażanie anie i korzyści z wdrożenia systemu ABC/M, Podsumowanie. 4

5 Odkrywanie prawdy o zyskach ABC Akademia jest producentem oprogramowania Business Intelligence oraz liderem we wdrażaniu aniu rozwiąza zań controllingowych klasy ABC/M do zarządzania kosztami i rentowności cią 5

6 Oferta produktowa ABC Akademia 1. Systemy ABC/M 2. Systemy Business Intelligence i Hurtownie Danych 3. Controlling i Budżetowanie 4. Programy Szkoleniowe 6

7 7

8 Systemy ABC/M Rachunek kosztów w działań (ABC/M) - ABC Akademia jest producentem oprogramowania ABC/M Explorer - zaawansowanego systemu klasy ABC/M do zarządzania kosztami i rentowności cią przedsiębiorstw. ABC Akademia jest liderem we wdrażaniu aniu systemów w ABC/M (Activity( Based Costing/Management Management) ) w przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych. Poprzez szeroką sieć partnerów, ABC Akademia gwarantuje dostępno pność oprogramowania do rachunku kosztów w działań dla wszystkich branż i obszarów działania ania przedsiębiorstw. 8

9 ABC/M Competence Center Prowadzenie Międzynarodowego Koła a Tematycznego Process-based Costing (ABC/M) w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) 9

10 Oferta produktowa ABC Akademia 1. Systemy ABC/M 2. Systemy Business Intelligence i Hurtownie Danych 3. Controlling i Budżetowanie 4. Programy Szkoleniowe 10

11 Systemy Business Intelligence i Hurtownie Danych Systemy Business Intelligence i Hurtownie Danych Projektowane i wdrażane ane przez ABC Akademia korporacyjne systemy Business Intelligence (Corporate Performance Management) ) oraz Hurtownie Danych zapewniają menedżerom erom szybki dostęp p do ogromnych i logicznie uporządkowanych zasobów w informacyjnych. Wdrażane ane rozwiązania zania oparte sąs na technologiach Hurtowni Danych światowych i uznanych producentów w platform bazodanowych. ABC Akademia jest producentem oprogramowania ABC Reports - zaawansowanej platformy komunikacyjnej do raportowania i wielowymiarowych analiz zapewniającej szybki i elastyczny dostęp p do ogromnych zasobów w informacyjnych gromadzonych w Hurtowniach Danych. 11

12 Oferta produktowa ABC Akademia 1. Systemy ABC/M 2. Systemy Business Intelligence i Hurtownie Danych 3. Controlling i Budżetowanie 4. Programy Szkoleniowe 12

13 DYREKTOR DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY M. BARAŃSKI MARKETING SPRZEDAŻ LOGISTYKA BRAND MANAGEROWIE ARCHITEKCI INFORMATYKA I ANALIZY REGIONALNI KIEROWNICY SPRZEDAŻY BM MARKA TUBĄDZIN DAMIAN KOZERA BM MARKA ARTE WOJCIECH URBAN BM MARKA DOMINO ANDRZEJ RAMEL A MARKA TUBĄDZIN TOMASZ SMUS A MARKA ARTE KATARZYNA DZIOMDZIORA A MARKA DOMINO KATARZYNA MADALIŃSKA SEKRETARIAT KIEROWNIK ds. SPRZEDAŻY KRAJOWEJ KRZYSZTOF BEKALARCZYK SZEF EKSPORTU ANDRZEJ BILAKIEWICZ OBSŁUGA REKLAMACJI ODDZIAŁ TUBĄDZIN ODZIAŁ OZORKÓW ODDZIAŁ TUBĄDZIN - EKSPORT ODDZIAŁ OZORKÓW - EKSPORT ODDZIAŁ TUBĄDZIN ODDZIAŁ OZORKÓW LOGISTYK J. RAJ SPRZEDAŻ DETALICZNA -TUBĄDZIN SPRZEDAŻ HURTOWA -TUBĄDZIN SPRZEDAŻ DETALCZNA -OZORKÓW SPRZEDAŻ HURTOWA -OZORKÓW INWESTYCJE MAGAZYN TUBĄDZIN ANDRZEJ SZYMAŃSKI MAGAZYN OZORKÓW ANDRZEJ KRAJEWSKI MAGAZYNIERZY TUBĄDZIN MAGAZYNIERZY OZORKÓW SERWIS MARKETINGOWY SZEF SERWISU W. KUCHARSKI SPECJALISTA DS.. SERWISU PRACOWNICY SERWISU UTRZYMANIE CZYSTOŚCI Brygada System Przyj ęć Informatyczny Plani ci Przedstawiciele Powierzchnia Produkcji Handlowi Biurowa Pracownicy BOK Regały Energia i zki Hala Materiały Brygada rodki zki Magazynowe Woda do sk adowania Magazynowa Biurowe Kompletacji Transportowe Kompletacyjne [5] [5] Controlling i Budżetowanie Controlling i Budżetowanie - dzięki połą łączeniu w ABC Akademia kompetencji w zakresie controllingu i budżetowania, zarządzania finansami oraz kompetencji biznesowych współpracuj pracujących cych z nami menedżer erów, projektujemy i wdrażamy amy zaawansowane rozwiązania zania controllingowe skutecznie wspierające podnoszenie wartości przedsiębiorstw Moduł 1 - Współpraca praca Partnerska Partnerstwo w biznesie Moduł 2 - Standing Finansowy Moduł 3 - Rynek i obsługa marketingowa Klienci: - Regiony sprzedaży - Segmenty klientów Produkty i Konkurencja Ludzie: IT: - Struktura organizacyjna - Funkcjonalność operacyjna - Odpowiedzialność i uprawnienia - Pomiar i kontrola ZCB Cena, bonus 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100 Cana Cennikowa 13 Moduł Logistyczna Obsługa Dystrybutora Stały Upust Cenowy Na Fakturze Kaskada cenowa Na Fakturze Cena Fakturowa Moduł Zarządzanie i Zasoby Poza Fakturą Poza Fakturą 4 Moduł 4 28 Logistyczna Obsługa 3 Klienta Poza Fakturą 72 Cena Transakcyjna Przyjęć [1] Kontrolowanie Dostaw Planowanie Produkcji Przyjmowanie Produktów Składowanie Wyrobów w Gotowych [2] Produkt A [4] [4] Planiści Wózki do składowania Produkt B Produkt N Produkt C PANEL PRODUKTU Marża a Brutto ze ze sprzedaży produktów [3] Wózki Planowanie Dystrybucji Przetwarzanie Zamówień Kompletowanie Zamówień Transportowanie Dostaw Klient A Środki [5] [1] [5] [2] Klient B Klient N Klient C PANEL KLIENTA Marża a Brutto ze ze sprzedaży produktów do do Klientów MODUŁ ZASOBÓW MODUŁ DZIAŁAŃ MODUŁ OBIEKTÓW KOSZTOWYCH 13

14 Oferta produktowa ABC Akademia 1. Systemy ABC/M 2. Systemy Business Intelligence i Hurtownie Danych 3. Controlling i Budżetowanie 4. Programy Szkoleniowe 14

15 Programy Szkoleniowe Programy Szkoleniowe - ABC Akademia, na bazie praktycznych doświadcze wiadczeń swoich doradców w oraz ich działalno alności naukowej na czołowych owych polskich uczelniach ekonomicznych, dostarcza menedżerom erom wysoko oceniane i nowoczesne programy szkoleniowe w obszarach (1) Finanse i Controlling, (2) Sprzedaż i Marketing oraz (3) Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. 15

16 Odkrywanie prawdy o zyskach ABC Akademia jest producentem oprogramowania Business Intelligence oraz liderem we wdrażaniu aniu rozwiąza zań controllingowych klasy ABC/M do zarządzania kosztami i rentowności cią 16

17 Plan prezentacji ABC Akademia Centrum Kompetencyjne ABC/M, Procesy czy koszty? oto jest pytanie! Procesowy rachunek kosztów, Odkrywanie prawdy o zyskach klientów, produktów w i dostawców Krzywe wieloryba zyskowności w systemach ABC/M, Krzywe wieloryba analiza przypadku, Koszty wytworzenia produktów analiza przypadku, Wdrażanie anie i korzyści z wdrożenia systemu ABC/M, Podsumowanie. 17

18 Fago S.A. Klient Start Zgłoszono zapotrzebowanie na zamówienie Zapotrzebowanie klienta Start Przesłano zamówienie Odebrano Produkty Koniec PH Plan pracy PH Start Codziennie A Dojazd do klienta PH w siedzibie klienta B Pozyskiwanie zamówień Zamówienie FAX Zamówienie w SI DOK C Wpisywanie zamówień do SI Wpisane Zamówienie D Przetwarzanie zamówień Zlecenie kompletacji Dostarczone Produkty Magazyn E Rozładowywanie, przyjęcia i złożenie do składowania Dokument Wyroby PW gotowe Dokument (PW) Produkty w magazynie Stany magazynowe (PW) SI F Składowanie Zapasy produktów Stany Magazynowe G Kompletowanie zamówień SI Stany magazynowe (WZ) Skompletowane produkty Dokumenty Transportowe H Pkowanie i załadowywanie dostaw Dokumenty transportowe Dokumenty dostawy Fago S.A. Produkcja Start Codziennie Plan produkcji Zamówienie zakupu L Przygotowanie produkcji Dokumenty RW Surowce do produkcji M Produkowanie Załadowane produkty Dział Transportu Stany magazynowe SI i prognozy sprzedaży Dział Zaopatrze Plan K nia Zaopatrzenia Zaopatrywanie Start Codziennie SI Moduł Zakupy Zamówienie zakupu Dokumenty od dostawcy Surowce od dostawcy I Transportowanie Dokumenty do klienta sprzedażowe Przewiezione produkty Rachunek kosztów w działań Activity Based Costing / Management J Rozładunek i rozliczenie dostawy Dział Obsługi Reklamacji Dostawca Zamówienie Zakupu Zrealizowano zamówienie Zróżnicowanie Zróżnicowanie w kosztach kosztach obsługi obsługi klientów klientów w i i sprzedaży sprzedaży y produktów produktów ma ma miejsce miejsce na na poziomie poziomie realizowanych realizowanych na na ich ich rzecz rzecz działań działań Rachunek Rachunek kosztów kosztów w działań działań (Activity (Activity Based Based Costing Costing / / Management) Management) ) to to metoda metoda wyceny wyceny kosztów kosztów w poszczególnych poszczególnych działań działań i i rentowności rentowności całego całego procesu procesu obsługi obsługi klienta klienta 18

19 Tradycyjne zarządzanie kosztami w firmie Farmlog Zadaniem Dyrektora Logistyki było obniżenie kosztów w funkcjonowania magazynu wyrobów w gotowych o 10%. Jak co miesiąc c menedżer er otrzymywał raporty z Działu u Księgowo gowości dotyczące ce poziomu kosztów w w Miejscu Powstawania Kosztów: Magazyn. Przegląda dał raporty i wnioskował, że amortyzacja, leasing i czynsze to koszt stały y i nie do ruszenia,, zużycie materiałów w to głównie g materiały opakowaniowe i paliwo do wózkw zków widłowych, też nie do ruszenia. Ku jego wielkiemu zmartwieniu, bo przecież w zeszłym kwartale musiał zwolnić 2 pracowników, w, znowu pozostała pozycja wynagrodzeń magazynierów. Koszt rodzajowy Wynagrodzenia Wynagrodzenia (umowy zlecenia) Świadczenia na rzecz pracowników Zużycie materiałów Czynsze i dzierżawy Leasing Amortyzacja Pozostałe Usługi obce Razem Koszt zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 19

20 Tradycyjne zarządzanie kosztami w firmie Farmlog Wśród d pracowników w magazynu szybko rozniosły się plotki o zadaniu Dyrektora i wszyscy spodziewają się kolejnych zwolnień i obcinania pensji. Kierownicy Brygad Przyjęć i Kompletacji już w zeszłym kwartale próbowali rozmawiać z Dyrektorem Logistyki na temat tego, że e nie wyobrażaj ają sobie wykonywania stawianych przed nimi zadań przy zmniejszonej liczbie magazynierów. Argumentują, że e dalsze zmniejszanie zatrudnienia na pewno spowoduje spadek jakości wykonywanych przez ich brygady działań i zwiększy się liczba błęb łędnie złożonych z onych do składowania palet i błęb łędnie skompletowanych dostaw. Mówią, że e jak tak dalej będzie b to najlepsi pracownicy w końcu odejdą,, bo w takich warunkach nie da się normalnie pracować. Co więc c ma zrobić menedżer, er, który i tak już od ponad półp roku nie dał ani sobie ani pracownikom podwyżek i oszczędza dzał jak mógłm na szkoleniach pracowników w i innych drobnych wydatkach. Koszt rodzajowy Wynagrodzenia Wynagrodzenia (umowy zlecenia) Świadczenia na rzecz pracowników Zużycie materiałów Czynsze i dzierżawy Leasing Amortyzacja Pozostałe Usługi obce Razem Koszt zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 20

21 Zarządzanie kosztami działań w firmie Farmlog Menedżer er analizuje koszty działań,, za których realizację jest odpowiedzialny. Zaczyna od najdroższego działania, ania, jakim jest Kompletowanie zamówie wień dla klientów, przy którego realizacji ponoszone jest ok. 25% kosztów w w magazynie. Zastanawia się jak usprawnić to działanie, anie, aby obniżyć przeciętny czas jednej kompletacji. Razem z Kierownikami Brygad zorganizował spotkanie, którego celem było o obniżenie enie kosztów w działań magazynowych o 10%. Kierownik Brygady Kompletacyjnej zaproponował,, aby zmienić ustawienie asortymentów w w magazynie w taki sposób, aby asortymenty generujące największy obrót t ilościowy znajdowały się w pobliżu u strefy wydań w magazynie. Jego zdaniem skróci to czas kompletacji o ok. 40%, co zredukuje pracochłonno onność i da dodatkowe redukcje kosztów w na paliwie wózkw zków w widłowych. Kierownik Brygady Przyjęć ęć,, nie chcąc być gorszym, sugeruje, że e wdrożenie systemu informatycznego wspartego przenośnymi nymi terminalami magazynowymi obniży y pracochłonno onność złożenia towarów w do strefy składowania, gdyż łatwiej będzie b jego pracownikom znaleźć docelowe miejsce paletowe w magazynie. Oszczędno dności ci szacuje na jakieś 30% kosztów w tego działania. ania. Proces / działanie Kompletowanie zamówień Składowanie zapasu Złożenie do strefy składowania Pakowanie zamówień Kontrolowanie wydań Realokowanie zapasu na magazynie Administrowanie magazynem Rozładowywanie i kontrolowanie dostaw Załadowywanie pojazdów Generowanie dokumentów PZ Razem Koszt zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 21

22 Zarządzanie kosztami działań - wnioski Analiza powyższego przykładu pozwala na wyciągni gnięcie kilku istotnych wniosków: w: Zmienność kosztów w prowadząca do ich spadku nie zależy y od charakteru zasobów, lecz jest funkcją decyzji kierowniczych najpierw o usprawnieniu wykonywania działań (redukcji zapotrzebowania na zasoby), a następnie o obniżeniu wydatków w na te zasoby (redukcja zasobów kosztów); Sposób b przedstawiania informacji kosztowych menedżerom erom skłania ich do określonych kierunków w decyzyjnych. Przedstawianie informacji kosztowych w ujęciu procesów w i działań w sposób b automatyczny kieruje menedżera era do myślenia w kategoriach usprawnień; Menedżerowie erowie zarządzaj dzają działaniami aniami a nie kosztami, ponieważ to wykonywanie działań powoduje powstawanie kosztów; Działania ania sąs naturalne dla człowieka, dlatego też informacja kosztowa przedstawiona w ujęciu czynnościowym ciowym jest doskonale rozumiana w całej organizacji; Procesowe ujęcie organizacji nastawione jest na przyszłość (wspiera rozwój), natomiast ujęcie kosztowe nastawione jest na redukowanie zasobów w ( zwijanie( zwijanie działalno alności). 22

23 Zarządzanie kosztami działań w firmie Farmlog Po zakończeniu spotkania z Kierownikami Brygad, Dyrektor Logistyki udał się do Dyrektora Sprzedaży, aby wspólnie zastanowić się nad możliwo liwością podniesienia minimum logistycznego dla głównego g segmentu odbiorców. Twierdził, że e podniesienie minimum zakupowego z 2 do 3 palet produktów w zredukuje liczbę kompletacji i załadunk adunków w w magazynie o 25%, co razem z usprawnieniami omówionymi z Kierownikami Brygad umożliwi osiągni gnięcie takiej redukcji kosztów magazynowania i transportu, która swobodnie pozwoli sfinansować 3% obniżkę cen na produkty firmy. Dyrektor Sprzedaży y był zachwycony pomysłami Logistyka, bo kontrahenci w zamian z niewielkie obniżenie cen chętnie będąb składali większe zamówienia. Wiedział też, że ułatwi to równier wnież znacząco co pracę na Produkcji. W kolejnym tygodniu odbyło o się zebranie Zarządu, na którym Dyrektorzy wspólnie ustalili, że e przy takich możliwo liwościach poprawy efektywności w logistyce przedsiębiorstwo będzie b obsługiwa ugiwać dodatkowy region sprzedaży y i Logistyka niech na razie zapomni o redukcji zatrudnienia w magazynie. No i problem obniżania kosztów w został rozwiązany. zany. 23

24 Sposób b przedstawiania informacji kosztowej ma znaczenie Tradycyjny rachunek kosztów Koszt rodzajowy Wynagrodzenia Wynagrodzenia (umowy zlecenia) Świadczenia na rzecz pracowników Zużycie materiałów Czynsze i dzierżawy Leasing Amortyzacja Pozostałe Usługi obce Razem Koszt zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Procesowy rachunek kosztów w (ABC/M) Proces / działanie Koszt Kompletowanie zamówień zł Składowanie zapasu zł Złożenie do strefy składowania zł Pakowanie zamówień zł Kontrolowanie wydań zł Realokowanie zapasu na magazynie zł Administrowanie magazynem zł Rozładowywanie i kontrolowanie dostaw zł Załadowywanie pojazdów zł Generowanie dokumentów PZ zł Razem zł Wyobraźmy sobie, że: 1000 osób w waszych firmach my Kanały Dystrybucji Segmenty Klientów Regiony Sprzedaży Przedstawiciele handlowi Grupy Produktowe Marki produktowe w waszych firmach myśli w kategoriach usprawnień i rozwoju albo w kategoriach cięcia cia kosztów. 24

25 Plan prezentacji ABC Akademia Centrum Kompetencyjne ABC/M, Procesy czy koszty? oto jest pytanie! Procesowy rachunek kosztów, Odkrywanie prawdy o zyskach klientów, produktów w i dostawców, w, Krzywe wieloryba zyskowności w systemach ABC/M, Krzywe wieloryba analiza przypadku, Koszty wytworzenia produktów analiza przypadku, Wdrażanie anie i korzyści z wdrożenia systemu ABC/M, Podsumowanie. 25

26 Rachunek kosztów w działań (ABC) Jakim działaniom aniom służąs zasoby przedsiębiorstwa? Jak kosztowne sąs działania ania przedsiębiorstwa oraz procesy gospodarcze? Jaka część każdego z działań dotyczy produktów, usług ug i klientów w przedsiębiorstwa? 26

27 Struktura systemu ABC/M Linia System produkcyjna Informatyczny [4] [4] Planiści Przedstawiciele Powierzchnia Produkcji Handlowi Biurowa Pracownicy BOK Regały Energia i Wózki Hala Materiały Brygada Środki Wózki Magazynowe Woda do składowania Magazynowa Biurowe Kompletacji Transportowe Kompletacyjne ZASOBY Menedżerowie erowie zarządzaj dzają działaniami aniami i całymi procesami biznesowymi, Do realizacji działań przydzielają zasoby organizacyjne; Działania ania realizowane są na rzecz produktów i klientów przedsiębiorstwa [1] Kontrolowanie Dostaw Planowanie Produkcji Przyjmowanie Produktów Składowanie Wyrobów w Gotowych [2] [1] [5] [5] Planowanie Dystrybucji Przetwarzanie Zamówień Kompletowanie Zamówień Transportowanie Dostaw [2] NOŚNIKI NIKI KOSZTÓW ZASOBÓW DZIAŁANIA ANIA NOŚNIKI NIKI KOSZTÓW DZIAŁAŃ Koszty Bezpośrednie Produkt A Produkt B Produkt N Produkt C [3] Klient A Klient B Klient N Klient C OBIEKTY KOSZTOWE [1][4] [4] [2] [5] [3] Nośniki kosztów w zasobów Nośniki kosztów w działań Nośniki pomocnicze PANEL PRODUKTU Marża a Brutto ze ze sprzedaży produktów PANEL KLIENTA Marża a Brutto ze ze sprzedaży produktów do do Klientów 27

28 Kalkulacja kosztów w działań (TD ABC) ZASÓB Magazynierzy Potencjał = min Stopień wykorzystania zasobu 78% czas pracy = min NOŚNIK NIK KOSZTU ZASOBU 7920 min 3960 min min min 5280 min 88 dostaw 88 dostaw 2904 palet 3520 palet 1320 dostaw 90 min 45 min 5 min 8 min 4 min DZIAŁANIA ANIA Rozładunek Dostaw Kontrolowanie Jakości Dostaw Złożenie do do Strefy Składowania Kompletowanie Wydań Załadunek adunek Pojazdów 28

29 Kalkulacja kosztów w działań (TD ABC) ZASÓB Pracownicy kompletujący Potencjał = 170 h Stopień wykorzystania zasobu 80% # rbh pracowników kompletacji = 136,03 h NOŚNIK NIK KOSZTU ZASOBU 22,37h czas całk.. przemieszczenia 30 s pojemników wejść do alejek Std.. czas przemieszczania 19,76h czas całk.. wchodzenia 62,65 czas całk.. odszukiwania 5 s Std.. czas wejścia do alejki pozycji na specyfikacjach pobrań 7 s Std.. czas odszukania 31,25 czas całk.. pobierania 3 s Std.. czas pobrania DZIAŁANIA ANIA Przemieszczenie pojemników magazynowych Przechodzenie do do strefy kompletacji Odszukanie lokalizacji asortymentu Pobranie asortymentu z z miejsca składowania 29

30 Kalkulacja kosztów w działań ZASÓB Linia produkcyjna Potencjał 3700 mh Stopień wykorzystania zasobu 92% NOŚNIK NIK KOSZTU ZASOBU liczba maszynogodzin = DZIAŁANIA ANIA Stabilizowanie produkcji Produkowanie Przezbrajanie maszyn Remontowanie maszyn 30

31 Kalkulacja kosztów w klientów (TD ABC) DZIAŁANIE ANIE Nawiązanie kontaktu z klientem NOŚNIK NIK KOSZTU DZIAŁANIA ANIA 0,75h czas nawiązania kontaktów Czas nawiązania kontaktów (# kontaktów x std.. czas) 1,3h czas nawiązania kontaktów 0,36h czas nawiązania kontaktów = 122,41 120h czas nawiązania kontaktów 45 nawiąza zań 78 nawiąza zań 22 nawiąza zań 7200 nawiąza zań 60 s Std.. czas nawiązania 60 s Std.. czas nawiązania 60 s Std.. czas nawiązania 60 s Std.. czas nawiązania OBIEKTY KOSZTOWE Klient A Klient B Klient C Pozostali 31

32 Time-driven ABC Pracownicy telemarketingu Potencjał = 2700 h Stopień wykorzystania zasobu 78% = 300 = 1700 # rbh pracowników telemarketingu = 2122,41 DZIAŁANIE ANIE Obsługiwanie reklamacji Pozyskiwanie zamówień Nawiązanie kontaktu z klientem NOŚNIK NIK KOSZTU DZIAŁANIA ANIA 0,75h czas nawiązania kontaktów Czas nawiązania kontaktów w (# kontaktów X std.. czas 1,3h czas nawiązania kontaktów 0,36h czas nawiązania kontaktów = 122,41 120h czas nawiązania kontaktów 45 nawiąza zań 78 nawiąza zań 22 nawiąza zań 7200 nawiąza zań 60 s Std.. czas nawiązania 60 s Std.. czas nawiązania 60 s Std.. czas nawiązania 60 s Std.. czas nawiązania OBIEKTY KOSZTOWE Klient A Klient B Klient C Pozostali 32

33 Kalkulacja kosztów w produktów DZIAŁANIE ANIE Produkowanie NOŚNIK NIK KOSZTU DZIAŁANIA ANIA Liczba maszynogodzin = OBIEKTY KOSZTOWE Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D Produkt E 33

34 Time-driven ABC Kalkulacja kosztów w produktów Linia produkcyjna nr 121 Potencjał = h Stopień wykorzystania zasobu 72% = 300 h = h # mh = h DZIAŁANIE ANIE Stabilizowanie produkcji Produkowanie Przezbrajanie produkcji NOŚNIK NIK KOSZTU DZIAŁANIA ANIA 60 min Czas przezbrajania mh = mh 1800 h 450 h 800 h 120 h 480 h min 80 min 20 min 60 min Std.. czas przezbrajania Std.. czas przezbrajania Std.. czas przezbrajania Std.. czas przezbrajania Std.. czas przezbrajania OBIEKTY KOSZTOWE Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D Produkt E 34

35 ABC/M Explorer - budowa modelu kosztowego przedsiębiorstwa (1/3) System Informatyczny ERP # st. Pracownicy Pozostali Powierzchnia Magazynowa # kwh Energia Elektryczna Oświetlenie Pracownicy Działu u IT Wyposażenie # st. informatyczne # m2 Powierzchnia Biurowa Pracownicy Gospodarczy # rh Pracownicy BOK # m2 # rh # rh Utrzymanie Infrastruktury IT IT # rh Wynagrodze nia Świadczenia na rzecz pr. Sprzątanie Powierzchni Planowanie Dystrybucji Obsługa Reklamacji Przetwarzanie Zamówień # rek. # dost. # zam. Klient A???? Klient B Klient C Klient N 35

36 ABC/M Explorer - budowa modelu kosztowego przedsiębiorstwa (2/3) Maszyny Pozostałe Powierzchnia Magazynowa # kwh Energia Elektryczna Oświetlenie Pracownicy UT Materiały $ mat. eksploatacyjne # m2 Powierzchnia Produkcyjna Pracownicy Gospodarczy # rh # rh Remontowanie maszyn maszyn Linia Produkcyjna nr 12 # mh Wynagrodze nia Świadczenia na rzecz pr. Energia Produkcyjna Świadczenia na rzecz pr. # kwh # m2 # rh Sprzątanie Powierzchni Produkowanie (linia nr nr 12) Przezbrajanie 12) linii linii produkcyjnej nr nr # mh. # serii Produkt A???? Produkt B Produkt C Produkt N 36

37 Model ABC/M przedsiębiorstwa # st. System # st. # kwh System Energia Wyposażenie # kwh Informatyczny Energia ście Wyposażenie Informatyczny Informatyczne Powierzchnia Powierzchnia Elektryczna Magazynowy System Informatyczne # st. Powierzchnia Produkcyjna Elektryczna Maszyny Magazynowa Powierzchnia Magazynowy Produkcyjna Oświetlenie Energia System # st. kosztów Informatyczny Pozostałe Oświetlenie Pracownicy Magazynowa Elektryczna Informatyczny Pracownicy Energia ERP Pozostali Elektryczna Oświetlenie Powierzchnia # kwh System # st. ERP Pozostali Pracownicy Magazynowa Energia # kwh Pracownicy Gospodarczy Pracownicy Informatyczny Terminale # m3 Oświetlenie Pracownicy # m2 Energia Gospodarczy Pracownicy Terminale Elektryczna # m3 Działu u IT ERP Energia magazynowe Cieplna Działu u IT magazynowe Wyposażenie Materiały Pozostali $ mat. # m2 Powierzchnia Powierzchnia Pracownicy System # st. # st. Oświetlenie Cieplna Pracownicy Pracownicy Produkcyjna # st. Biurowa Gospodarczy informatyczne eksploatacyjne Wyposażenie # kwh # st. Informatyczny st. Gospodarczy UT # m2 Pracownicy informatyczne ERP Pozostali Wyposażenie # st. Powierzchnia Pracownicy informatyczne # rh Powierzchnia Powierzchnia # rh # rh Produkcyjna Gospodarczy # rh Magazynierzy Magazynowa # rh # rh Magazynierzy Magazynowa # m2 # rh Wyposażenie # st. Linia Energia # m2 Wynagrodze # m2 # rh Wynagrodze Wynagrodze Utrzymanie Mapy Produkcyjna Pracownicy nia # m2 nia Wynagrodze nia Świadczenia Sprzątanie Utrzymanie # rh nia Świadczenia Świadczenia na rzecz pr. # # m2 Obsługiwanie Infrastruktury na rzecz pr. rh informatyczne kosztów w i rentowności Produkcyjna IT Świadczenia IT # rh nr 12 BOK # m2 # rh Wynagrodze Powierzchni Infrastruktury na rzecz pr. płac IT na rzecz pr. IT Świadczenia nia płac # rh Energia # m2 # rh na rzecz pr. Wynagrodze Świadczenia na rzecz nia pr. # rh # mh Sprzątanie Świadczenia Utrzymanie Produkcyjna # kwh przedsiębiorstw na rzecz pr. sąs # rh złożone, one, ponieważ Powierzchni Sprzątanie Infrastruktury Remontowanie IT Świadczenia IT Powierzchni na rzecz pr. maszyn maszyn # kwh Dozorowanie proces biznesowy ma charakter Kontrolowanie Przyjęć Kompletowanie Kontrolowanie Przyjęć Kompletowanie Składowanie Rozładowywanie Składowanie Produkowanie wielowariantowy i # kom. Załadowywanie adowywanie Rozładowywanie Planowanie (linia wielowymiarowy nr nr 12) 12) # kom. Załadowywanie adowywanie # pal. # przyj. # pal. Przezbrajanie Dystrybucji # rozł. # przyj. Przetwarzanie # pal. # rozł. Obsługa Zamówień # pal. linii linii Reklamacji produkcyjnej nr nr # mh. # serii # rek. # dost. # zam. 100 tys. do 500 tys. cieżek ek alokacji Produkt A Produkt B Produkt N Produkt C Produkt N Produkt B Klient Klient C A Klient A Klient B Klient N Klient C 37

38 Plan prezentacji ABC Akademia Centrum Kompetencyjne ABC/M, Procesy czy koszty? oto jest pytanie! Procesowy rachunek kosztów, Odkrywanie prawdy o zyskach klientów, produktów w i dostawców, w, Krzywe wieloryba zyskowności w systemach ABC/M, Krzywe wieloryba analiza przypadku, Koszty wytworzenia produktów analiza przypadku, Wdrażanie anie i korzyści z wdrożenia systemu ABC/M, Podsumowanie. 38

39 Tradycyjny i procesowy rachunek kosztów w klienta Rachunek Tradycyjny Rachunek Kosztów w Działań (ABC/M) KLIENT A KLIENT A Działania (Activities) Koszt Rodzaj Koszt Amortyzacja zł Zużycie Materiałów zł Zyżycie energii i wody 250 zł Wynagrodzenia zł Świadczenia na rzecz pracowników zł Usługi Obce zł Podatki i opłaty 650 zł Pozostałe koszty 400 zł Razem koszty zł Ofertowanie klienta zł Wizytowanie klientów zł Przetwarzanie zamówień zł Wspieranie promocji zł Kompletowanie zamówień zł Pakowanie zamówień zł Załadowywanie dostaw zł Generowanie dokumentów dostawy zł Transportowanie do klienta zł Fakturowanie klienta zł Razem proces zł FRUTTO S.A. Producent napojów gazowanych 39

40 Tradycyjny i procesowy rachunek kosztów w klienta Rachunek Tradycyjny Rachunek Kosztów w Działań (ABC/M) KLIENT A KLIENT A Działania (Activities) Koszt Rodzaj Koszt Amortyzacja zł Zużycie Materiałów zł Zyżycie energii i wody 250 zł Wynagrodzenia zł Świadczenia na rzecz pracowników zł Usługi Obce zł Podatki i opłaty 650 zł Pozostałe koszty 400 zł Razem koszty zł Ofertowanie klienta zł Wizytowanie klientów zł Przetwarzanie zamówień zł Wspieranie promocji zł Kompletowanie zamówień zł Pakowanie zamówień zł Załadowywanie dostaw zł Generowanie dokumentów dostawy zł Transportowanie do klienta zł Fakturowanie klienta zł Razem proces zł FRUTTO S.A. Producent napojów gazowanych 40

41 Koszt klienta Brygada System Przyjęć Informatyczny Planiści Powierzchnia Linie Pracownicy Produkcji Biurowa produkcyjne BOK Regały Energia i Wózki Hala Materiały Brygada Środki Wózki Magazynowe Woda do składowania Produkcyjna Biurowe Kompletacji Transportowe Kompletacyjne 1. Koszty obsługi sprzedażowej, marketingowej i logistycznej oraz 2. Koszty wytworzenia (zaopatrzenia) produktów nabywanych przez tego klienta Kontrolowanie Dostaw Planowanie Produkcji Przyjmowanie Produktów Składowanie Wyrobów w Gotowych Produkt A Produkt B Produkt N Produkt C 2 Planowanie Dystrybucji 1 Przetwarzanie Zamówień Kompletowanie Zamówień Transportowanie Dostaw Klient A Klient B Klient N Klient C 2. Kosztochłonno onność klienta zależy y od kosztochłonno onności wytworzenia portfela produktów w nabywanego przez tego klienta 1. Kosztochłonno onność klienta zależy y od jego warunków w handlowych, zachowań zakupowych, marketingowych i logistycznych 41

42 Brygada System Planiści Przedstawiciele Powierzchnia Pracownicy Przyjęć Informatyczny Produkcji Handlowi Biurowa BOK Regały Energia i Wózki Hala Materiały Brygada Wózki Środki Magazynowe Woda do składowania Magazynowa Biurowe Kompletacji Kompletacyjne Transportowe Kontrolowanie Dostaw Planowanie Produkcji Przyjmowanie Produktów Składowanie Wyrobów w Gotowych Produkt A Produkt B Produkt N Produkt C [3] Planowanie Dystrybucji Przetwarzanie Zamówień Kompletowanie Zamówień Transportowanie Dostaw Klient A Klient B Klient N Klient C Brygada System Planiści Przedstawiciele Powierzchnia Pracownicy Przyjęć Informatyczny Produkcji Handlowi Biurowa BOK Regały Energia i Wózki Hala Materiały Brygada Wózki Środki Magazynowe Woda do składowania Magazynowa Biurowe Kompletacji Transportowe Kompletacyjne Kontrolowanie Dostaw Planowanie Produkcji Przyjmowanie Produktów Składowanie Wyrobów w Gotowych Produkt A Produkt B Produkt N Produkt C [3] Planowanie Dystrybucji Przetwarzanie Zamówień Kompletowanie Zamówień Transportowanie Dostaw Klient A Klient B Klient N Klient C Profil rentownego i nierentownego Koszt Całkowity Klienta klienta to suma przedsiębiorstwa kosztów wszystkich dzia produkcyjnego część Kosztów KERAMIK w Produktów, kts.a. Koszt Całkowity Klienta to suma kosztów w wszystkich wszystkich działań działań zrealizowanych zrealizowanych na na rzecz rzecz klienta klienta (Koszty (Koszty ABC/M ABC/M Klienta) Klienta) plus plus ta ta część Kosztów Produktów, w, która która przypada przypada na na produkty produkty nabyte nabyte przez przez tego tego klienta. klienta. Cel: Cel: [1.] [1.] Zmiana Zmiana zachowań zachowań zakupowych zakupowych klientów klientów w o o dużym dużym udziale udziale KK KK w przychodach; przychodach; [2.] [2.] Zmiana Zmiana struktury struktury nabywanego nabywanego portfela portfela produktów produktów w u u klientów klientów w o o dużym dużym udziale udziale KP KP w przychodach przychodach Przykład Przykład Produkcja Produkcja Koszty ABC/M Klienta Koszty ABC/M Produktu 42

PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW U PRODUCENTA ARTYKUŁÓW DEKORACJI WNĘTRZ

PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW U PRODUCENTA ARTYKUŁÓW DEKORACJI WNĘTRZ PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW U PRODUCENTA ARTYKUŁÓW DEKORACJI WNĘTRZ (OBSZAR LOGISTYCZNO - MAGAZYNOWY) Anna Anders Konsultant, ABC Akademia Sp. z o.o. anna.anders@abcakademia.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II - szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu i finansów Szkolenia są realizowane

Bardziej szczegółowo

Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje w tym samym

Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje w tym samym Koszty w zarządzaniu Rachunek kosztów działań Studium przypadku As Easy As ABC Krzywe wieloryba zyskowności produktów w ABC/M Tomasz Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 4. Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 61 4.1 Procesowy rachunek kosztów Rachunek kosztów działań

Bardziej szczegółowo

Decyzje cenowe należą do najczęściej podejmowanych

Decyzje cenowe należą do najczęściej podejmowanych Studium przypadku w Jurajskiej Spółdzielni Pracy Jarosław Śmietaniak dyrektor departamentu systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowologistyczne. w logistyce

Zarządzanie marketingowologistyczne. w logistyce Zarządzanie marketingowologistyczne / obsługa klienta w logistyce (studia podyplomowe) semestr zimowy 2011/2012 kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców kwiecień 4/2013 (35) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży FMCG Transport drogowy narodowa specjalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: prof nadzw. dr hab. inż Andrzej Bujak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań

Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań Tomasz M. Zieliński Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań Niniejsze opracowanie jest trzecią częścią cyklu As Easy As ABC. Jej celem jest logiczne i proste przedstawienie,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Anna Dyhdalewicz Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo