systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej"

Transkrypt

1 SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

2 SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspierający zarządzanie przychodami i kosztami działalności operacyjnej i administracyjnej instytucji publicznych. System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane zarządzaniu finansami: planowania i wykonania budżetów, kontroli kosztów na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych, grup rodzajowych kosztów czy źródeł finansowania. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów z użyciem wskaźników lub rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i systemów zewnętrznych w tym na wygodną pracę nad budżetami z poziomu arkuszy kalkulacyjnych. Funkcjonalność systemu umożliwia tworzenie budżetów wg układu tradycyjnego jak i zadaniowego z możliwością definicji ilościowej i jakościowej oceny efektywności poszczególnych zadań. System zapewnia: tworzenie budżetów jednostek organizacyjnych wg przyjętej struktury budżetowej możliwość rejestrowania różnych źródeł finansowania obsługa budżetów zadaniowych z możliwością definicji kart zadań budżetu identyfikacja kosztów rodzajowych wg struktury zadaniowej budżetu obsługa zakupów w ramach zdefiniowanego planu zamówień publicznych obsługa rezerwacji i blokowania środków pod realizację budżetów obsługa budżetów z poziomu arkusza kalkulacyjnego (Excel) tworzenie zintegrowanego planu rzeczow- finansowego dla jednostki budżetowej definiowanie uprawnień dla zespołu projektowego łatwe tworzenie budżetów w oparciu o istniejące wzorce dokumentów import dokumentów wzorcowych klienta do systemu Budżet koszów BUDŻETOWANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW tworzenie wielu wariantów budżetów bezpośrednio przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych globalne i okresowe budżety kosztów, przychodów i wyników dla jednostki jako całości, jak również dla jej jednostek organizacyjnych grupowanie kategorii budżetowych (kosztów) według ich rodzaju (np.. wydatki bieżące) z jednoczesnym wyodrębnieniem kategorii wydatków (np. wynagrodzenia) budowa projektu budżetu na podstawie zarejestrowanych planów finansowych komórek organizacyjnych Budżet przychodów rejestracja planowania wykonania budżetu jednostek organizacyjnych w ujęciu miesięcznym (harmonogram kosztów i przychodów) tworzenie przymiarki do projektu planu budżetowego na rok następny w oparciu o następujące dane: - plan z roku bieżącego - prognozowane wykonanie roku bieżącego - zapotrzebowanie jednostek budżetowych automatyczne przenoszenie niewykorzystanego budżetu na kolejny okres budżetowy import danych z szablonów planowania w formacie xls SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

3 ZARZĄDZANIE BUDŻETAMI wbudowane mechanizmy kontroli rejestracji zmian budżetu w referencji z wykonaniem możliwość zmian struktury budżetu w ciągu roku budżetowego - dostosowania struktury budżetu do zachodzących zmian prawnych (m.in. klasyfikacji budżetowej), oraz zmian wewnątrz organizacji zarządzanie informacją o aktualnym poziomie wykorzystania przeznaczonych środków finansowych w oparciu o poniesione koszty zawarte w: fakturach, zapisach księgowych z Księgi Głównej, zapłatach, refundacjach, wystawionych dowodach OT, zwiększeniach/zmniejszeniach środka trwałego definiowanie widoków budżetów tworzenie budżetów w podziale na dowolne okresy czasu (np. kwartalne) wersjonowanie i archiwizowanie budżetów, możliwość tworzenia różnych scenariuszy, wariantów budżetów Źródła finansowania Okresy budżetowania ROZLICZANIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW automatyczna kontrola budżetu (blokady systemu przy przekroczeniach) kontrola realizacji budżetów poprzez dokumenty zamówień i dostawy lub bezpośrednio poprzez dokumenty dostawy możliwość definiowania kluczy do rozliczania kosztów dołączanie dokumentów związanych z konkretnym budżetem/zadaniem bezpośrednio w systemie automatyczne rozliczanie wybranych rodzajów kosztów (energia, woda) na jednostki organizacyjne z wykorzystaniem kluczy, jak np.: powierzchnia biurowa, ilość pracowników śledzenie wykonania i odchyleń budżetu bezpośrednio przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych ŹRÓDŁA FINANSOWANIA definiowanie źródeł finansowania dla planowanych wydatków rozliczanie kosztów i przychodów w referencji do źródeł finansowania kontrola kwot na poziomie zdefiniowanych limitów dla poszczególnych źródeł dynamiczne włączanie i wyłączanie obsługi źródeł finansowania

4 systemy informatyczne SIMPLE DEFINICJA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO definiowanie szablonów planów rzeczow- finansowych powiązanie planów rzeczowo-finansowych z budżetami kosztów i przychodów definiowanie struktury budżetowej jednostki w dowolnej liczbie przekrojów decyzyjnych eksport danych z szablonów planowania w formacie xls opracowywanie planów rocznych, wieloletnich i wycinkowych w formie ilościowej i wartościowej. ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI - OBSŁUGA ZAKUPÓW W RAMACH PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH definiowanie potrzeb zakupowych, zasobów wewnętrznych (urządzenia, załoga) dla działań projektowych plany zakupowe w referencji do źródeł finansowania obsługa planów zakupowych wg rodzajów kosztów i grup budżetowych Plan zamówień publicznych obsługa planów zakupowych z poziomu arkusza kalkulacyjnego WNIOSKI O REZERWACJĘ ŚRODKÓW rejestrowanie przekazywanych przez jednostki (dysponentów) wniosków o zminę budżetu - zadanie budżetowe - źródło finansowania - uzasadnienie możliwość blokowania zmian planu powodujących zmniejszenie kwoty poniżej aktualnego zaangażowania lub wykonania definiowanie prowizorium budżetowego uwzględniającego dostępne środki i zarejestrowane wnioski pod realizacji automatyczne i ręczne rozliczanie wniosków o rezerwację środków

5 systemy informatyczne SIMPLE ANALIZY wyznaczanie rentowności dla poszczególnych jednostek budżetowych w oparciu o podział kosztów. tworzenie przekrojowych raportów sprawozdawczych i porównawczych w dowolnym układzie, również przez uprawnionych pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych i współdzielenie dokumentów, raportów, wskaźników i analiz analiza kosztów i przychodów według ich rodzajów i miejsc powstawania wielowymiarowa analiza odchyleń budżetowych budowanie wielowymiarowych raportów w oparciu o technologie OLAP i hurtownie danych analiza wskaźnikowa budżetów - definiowanie wskaźników poprzez różne formuły matematyczne. obsługa danych archiwalnych Rozliczenie kosztów i dochodów na oddziały Rachunek zysków i strat prezentacja danych liczbowych (tabelarycznie i graficznie) w postaci arkuszy kalkulacyjnych analiza finansowa w zakresie planowanych i rzeczywistych kosztów i przychodów jednostek organizacyjnych i prowadzonej działalności analiza kosztów bezpośrednich w zakresie odchyleń w zużyciu materiałów i energii dla poszczególnych budżetów jak i całej jednostki analiza rentowności poszczególnych elementów struktury organizacyjnej, Porównanie sprzedaży Korzyści i zalety: 1. Łatwe planowanie przychodów i kosztów 2. Kontrola i rozliczanie kosztów wg kluczy podziałowych 3. Zintegrowany system zarządzania budżetem jednostki 4. Bieżąca kontrola nad planowanymi i realizowanymi zakupami 5. Skrócenie czasu przygotowania planu budżetu 6. Plany budżetowe z dokładnością do miesięcznych okresów 7. Łatwe zarządzanie uprawnieniami oraz kontrola poziomu dostępu do danych budżetowych 8. Zwiększenie efektywności przepływu informacji finansowych pomiędzy jednostkami 9. Łatwe zarządzanie wolnymi środkami przesunięcia kwot budżetowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami 10. Integracja z oprogramowaniem biurowym w zakresie przygotowywania szablonów budżetowych SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

6 SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0)

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Spis treści Spis treści... 2 O programie... 3 Technologia... 4 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Modelowanie procesów (BPM)... 7 Moduł: Rachunek

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYSTEMU CPM PROPHIX

PREZENTACJA SYSTEMU CPM PROPHIX PREZENTACJA SYSTEMU CPM PROPHIX Plan prezentacji System PROPHIX klienci i korzyści Architektura i funkcje systemu Prophix Prezentacja dla Zarządu i menedżerów Prezentacja dla finansów i controllingu Kilka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo