Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie"

Transkrypt

1 Studium przypadku w przedsiębiorstwie Jurajska Spółdzielnia Pracy Jarosław Śmietaniak dyrektor departamentu systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: Opracowanie to otwiera cykl artykułów na temat zastosowania systemów ABC/M w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ich celem jest przedstawienie, na bazie doświadczeń wdrożeniowych, głównych obszarów decyzyjnych, w których polskie przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystują informacje kosztowe dostarczane przez zaawansowane systemy Activity Based Costing/Management. Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie Jurajska Spółdzielnia Pracy zostało zakończone w listopadzie 2007 r. Zostało ono przeprowadzone w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie klasy ABC/M oraz dedykowane narzędzie analityczne. Po upływie kilku miesięcy od zakończenia wdrożenia menedżerowie i controllerzy przedsiębiorstwa mają dostęp do informacji, które już w chwili obecnej pozwalają odpowiedzieć na nurtujące ich od lat pytania. Pytania te w ostatnim czasie nabrały szczególnego znaczenia. Po co system ABC/M Firma rozwija się w wielu obszarach: coraz szerszy portfel produktów, nowe rynki zbytu, nowe obszary działalności, chociażby związane z rozwojem dystrybucji produktów. Wielość inicjatyw rozwojowych podejmowanych w przedsiębiorstwie z zestawieniem z informacją o zysku netto (uwzględniającym pełne koszty operacyjne) jedynie na poziomie całego przedsiębiorstwa, praktycznie uniemożliwia dostarczenie twardych dowodów na efektywność ekonomiczną podejmowanych inicjatyw menedżerskich. W konsekwencji powyższego nie było do końca wiadomo, które z inicjatyw i w jakim zakresie przyczyniają się do poprawy rentowności przedsiębiorstwa, a które wymagają wyhamowania bądź zredefiniowania stawianych przed nimi celów. Z tego właśnie względu firma zdecydowała się na wdrożenie zawansowanego systemu ABC/M do zarządzania kosztami i rentownością. Jaki system/model ABC/M O strukturze systemu ABC/M zdecydowały precyzyjne cele i pytania postawione przez controllerów i menedżerów z poszczególnych obszarów biznesowych. Szeroki zakres potrzeb informacyjnych spowodował, że konieczne okazało się zbudowanie zaawansowanego systemu, bazującego na dwóch modelach ABC/M (model ABC/M obszaru oraz model ABC/M obszaru sprzedaży). Strukturę zaawansowanego systemu ABC/M przedsiębiorstwa prezentuje schemat 1. W rezultacie wdrożenia powstały dwa zintegrowane modele, w których obiektami kosztowymi są poszczególne, wytwarzane produkty (model ABC/M obszaru ) oraz poszczególni klienci i sprzedane produkty przedsiębiorstwa (model ABC/M obszaru sprzedaży). Tego typu system pozwala na analizy kosztochłonności i rentowności produkowania i dostarczania każdego produktu do każdego z klientów przedsiębiorstwa. 36

2 Koszty w zarządzaniu Schemat 1 Struktura systemu ABC/M w przedsiębiorstwie produkcyjnym MODEL ABC/M obszaru MODEL ABC/M obszaru sprzedaży ZASOBÓW Brygada Linie produkcyjne System informatyczny Energia Hala produkcyjna Przedstawiciel handlowy [4] [4] [4] Pakownia Planiści Brygada przyjęć Regały magazynowe System informatyczny Energia, woda Wózki składowania Planiści Hala magazynowa Wózki kompletacyjne Powierzchnia biurowa Materiały biurowe Brygada kompletacyjna Pracownicy BOK Środki transportowe [1] [5] [1] [5] [1] [5] DZIAŁAŃ Kontrolowanie jakości Przezbrajanie linii produkcyjnych Planowanie Pakowanie produktów Kontrolowanie dostaw Przyjmowanie produktów Planowanie Składowanie wyrobów gotowych Planowanie dystrybucji Kompletowanie zamówień Przetwarzanie zamówień Transportowanie dostaw [2] [2] [2] OBIEKTÓW KOSZTOWYCH Produkt A Produkt C Produkt B Produkt N TECHNICZNY KOSZT WYTWORZENIA ABC/M Produkt A Produkt C Produkt B Produkt N [3] Klient A Klient C Klient B Klient N PANEL PRODUKTU PANEL PRODUKTU PANEL KLIENTA Źródło: materiały szkoleniowe ABC Akademia ZASOBÓW DZIAŁAŃ OBIEKTÓW KOSZTOWYCH Controlling nr kwietnia

3 Widok 1 Wycena wytworzonych wyrobów gotowych w oprogramowaniu ABC/M Explorer (przykładowy produkt) Źródło: opracowanie własne w oprogramowaniu ABC/M Explorer W tym opracowaniu skoncentrujemy się na wykorzystaniu informacji płynących z modelu ABC/M obszaru (lewa część na schemacie 1). Zadaniem tego modelu jest wycena technicznego kosztu wytworzenia produktów oraz ocena efektywności procesu produkcyjnego kalkulowana na jednostkę wytworzenia poszczególnych produktów 1. Model ABC/M obszaru sprzedaży oraz zastosowania menedżerskie informacji dostarczanych przez ten model będą przedmiotem drugiej części niniejszego cyklu. Jaki model ABC/ Pytania, na jakie miały odpowiedzieć informacje kosztowe płynące z modelu ABC/M produkcja, były następujące: Czy jest duże zróżnicowanie w kosztach jednostkowych wytwarzanych produktów? Jaka jest optymalna wielkość partii produkcyjnej? Czy portfel produktów firmy nie jest już zbyt szeroki jakie są koszty (procesu produkcyjnego) związane z oferowaniem tak szerokiego portfela produktów na rynku? Na bazie powyższych założeń, mając na uwadze potrzeby informacyjne menedżerów przedsiębiorstwa, dział controllingu w asyście konsultantów z ABC Akademia zbudował model ABC/M obszaru w oprogramowaniu ABC/M Explorer. Model ten pozwala na precyzyjną wycenę każdego produktu w ujęciu 19 działań składających się na proces produkcyjny. Wycenę kosztu wytworzenia przykładowego produktu prezentuje widok 1. 1 T.M. Zieliński, Odkrywanie prawdy o zyskach: teoria i praktyka systemów ABC/M, Akademia Menedżera, Poznań 2007, s

4 Koszty w zarządzaniu UWAGA Model ABC/M obszaru może być pierwszym etapem wdrożenia systemu ABC/M w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Dopiero w kolejnych etapach wdrożeniowych budowane są modele pozostałych obszarów firmy. Jakich informacji dostarczył model Już same informacje o strukturze kosztów działań bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych nasunęły wiele istotnych wniosków (widok 2). Niestety, potwierdziły się obawy, że szeroki portfel produktów w znacznym stopniu wpływa na kosztochłonność procesu produkcyjnego. Coraz szerszy asortyment wpływał na zmniejszenie przeciętnej wielkości partii produkcyjnej. W konsekwencji koszty działań realizowanych na poziomie każdej partii produkcyjnej (przygotowanie, kontrola partii produkcyjnych, płukanie linii produkcyjnych po kolejno wyprodukowanych smakach, przebudowy linii produkcyjnych na nowy typ opakowania) stanowią aż 24% kosztów wytworzenia wyrobów gotowych. Dostępność informacji o jednostkowych kosztach wytworzenia poszczególnych produktów (widok 3) pozwala w bardzo prosty sposób wskazać te produkty, które charakteryzują się najwyższymi jednostkowymi kosztami wytworzenia. Widok 2 Struktura kosztów wytworzenia wyrobów gotowych Controlling nr kwietnia

5 Widok 3 Ranking jednostkowych kosztów wytworzenia produktów Widok 3 obrazuje zróżnicowanie w jednostkowych kosztach wytworzenia produktów w ramach wybranej grupy produktowej (wody i napoje w dwulitrowych opakowaniach PET). W tej grupie produktowej przeciętny jednostkowy koszt wytworzenia wyniósł w 3. kwartale 2007 r. 0,42 zł na sztukę. Produkt najtańszy (prawa strona wykresu) charakteryzował się jednostkowym kosztem wytworzenia na poziomie 0,35 zł na sztukę (o 17% niższym w porównaniu z kosztem przeciętnym). Produkt najdroższy (lewa strona wykresu) to aż 0,91 zł na sztukę, czyli aż o 117% więcej w porównaniu z przeciętnym kosztem jednostkowym w tej grupie produktowej. Wykres zaprezentowany na widoku 3 wyraźnie wskazuje, że istnieje grupa produktów charakteryzująca się znacznie wyższymi jednostkowymi kosztami wytworzenia (lewa strona wykresu na widoku 3). Porównanie struktury kosztów działań dla produktu najdroższego i najtańszego, zaprezentowane na widoku 4, wyraźnie wskazuje na przyczynę tak dużej różnicy w jednostkowych kosztach wytworzenia. W przypadku produktu najdroższego udział kosztów działań realizowanych przy uruchomieniu każdej partii produkcyjnej (przygotowanie, kontrola partii produkcyjnych, płukanie linii produkcyjnych) w koszcie jednostkowym ogółem wyniósł aż 38%. W przypadku produktu najtańszego jest to zaledwie 5%. Wyniki analizy wskazują jednoznacznie, że przyczyną wysokiego jednostkowego kosztu wytworzenia produktu jest zbyt mała wielkość partii produkcyjnych. W wielu przedsiębiorstwach 40

6 Koszty w zarządzaniu produkcyjnych jest to jeden z decydujących czynników wpływających na jednostkowe koszty wytworzenia produktów. Rozwinięciem przedstawionego problemu jest analiza zależności pomiędzy jednostkowym kosztem wytworzenia produktu a wielkością partii produkcyjnej (widok 5). Minimalny jednostkowy koszt wytworzenia osiągany jest już przy wielkości partii na poziomie 130 tysięcy sztuk. Produkcja w partiach powyżej 130 tysięcy sztuk nie daje praktycznie żadnego efektu w koszcie jednostkowym krzywa kosztu jednostkowego charakteryzuje się bardzo niewielkim nachyleniem (praktycznie przebiega poziomo). Z drugiej strony, przy wielkości partii produkcyjnej mniejszej niż 50 tys. sztuk, zmniejszaniu wielkości partii produkcyjnej towarzyszy gwałtowny wzrost jednostkowego kosztu wytworzenia. Przedział od 50 tys. do 130 tys. produktów jest więc obszarem decyzyjnym, gdzie znajdują się optymalne długości serii produkcyjnych dla poszczególnych produktów. W opisywanym przypadku firma zdecydowała się na wydłużenie horyzontu czasowego prognozowania popytu i planowania dla wybranych asortymentów, co skutkowało zwiększeniem wielkości partii produkcyjnych i pozwoliło zredukować koszty jednostkowe asortymentów o ok. 30%. Dzięki spadkowi liczby przestojów produkcyjnych zwiększyła się dostępność całego systemu produkcyjnego, więc linie produkcyjne w zaoszczędzonym czasie mogą być wykorzystane przy produkowaniu innych asortymentów. Widok 4 Struktura kosztów wytworzenia poszczególnych produktów Controlling nr kwietnia

7 Widok 5 Zależność pomiędzy jednostkowym kosztem wytworzenia a wielkością produkowanej partii Oczywiście do podjęcia tej decyzji menedżerowie potrzebowali szeregu innych danych (w tym również kosztowych), jak chociażby tych o kosztach utrzymania większych zapasów wyrobów gotowych oraz oszacowania większego ryzyka, które, w większości wypadków, towarzyszy wydłużaniu horyzontu czasowego prognozowania popytu. UWAGA Zagadnienia związane z optymalizacją wielkości partii produkcyjnych są tym obszarem decyzyjnym, w którym odpowiedni model wyceny produktów może istotnie wspomagać menedżerów w podejmowaniu trafnych decyzji. Wniosek W opracowaniu tym przytoczono jedynie wybrane zastosowania systemu ABC/M, obejmujące podejmowanie decyzji związanych z przebiegiem i efektywnością procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa. Istotnym wnioskiem z zaprezentowanego przykładu wdrożenia systemu ABC/M jest przede wszystkim to, że wyposażenie controllerów i menedżerów w informacje płynące z rachunku kosztów działań może przyczynić się do znacznego zwiększenia efektywności produkcyjnej przedsiębiorstw. 42

Decyzje cenowe należą do najczęściej podejmowanych

Decyzje cenowe należą do najczęściej podejmowanych Studium przypadku w Jurajskiej Spółdzielni Pracy Jarosław Śmietaniak dyrektor departamentu systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje w tym samym

Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje w tym samym Koszty w zarządzaniu Rachunek kosztów działań Studium przypadku As Easy As ABC Krzywe wieloryba zyskowności produktów w ABC/M Tomasz Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Aby poznać pełną definicję zasobowego rachunku

Aby poznać pełną definicję zasobowego rachunku Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Czym jest zasobowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 4. Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 61 4.1 Procesowy rachunek kosztów Rachunek kosztów działań

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie prawdy o zyskach

Odkrywanie prawdy o zyskach Odkrywanie prawdy o zyskach rachunek kosztów w działań (ABC/M) ABC/M Competence Center 1 Tomasz M. Zieliński 2 Tomasz M. Zieliński Prezes Zarządu firmy ABC Akademia, oraz Lider Centrum Kompetencyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań

Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań Tomasz M. Zieliński Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań Niniejsze opracowanie jest trzecią częścią cyklu As Easy As ABC. Jej celem jest logiczne i proste przedstawienie,

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak w Polsce firmy inwestują

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak inwestuje

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE STEROWANIE ZAPASAMI KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI

LOGISTYCZNE STEROWANIE ZAPASAMI KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI Groenewout Consultants & Engineers LOGISTYCZNE STEROWANIE ZAPASAMI KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI Zapasy w zarządzaniu logistycznym W zarządzaniu logistycznym kontrola kosztów ma istotne znaczenie z dwóch

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów

Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów 12990999-3120-49b9-a50f-06071fd04bbd Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji Tomasz M. Zieliński Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o., Paweł Senator Consulting Partner ABC Akademia Sp. z o.o. Pytania:

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW U PRODUCENTA ARTYKUŁÓW DEKORACJI WNĘTRZ

PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW U PRODUCENTA ARTYKUŁÓW DEKORACJI WNĘTRZ PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW U PRODUCENTA ARTYKUŁÓW DEKORACJI WNĘTRZ (OBSZAR LOGISTYCZNO - MAGAZYNOWY) Anna Anders Konsultant, ABC Akademia Sp. z o.o. anna.anders@abcakademia.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo