Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, Warszawa Tel.:

2 Spis treści Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa 1. Informacje ogólne Projekt Badawczy wprowadzenie Zakres projektu i elementy analizy Analiza finansowa Analiza efektywności procesów w przedsiębiorstwie Rezultaty projektu Odpłatność Założenia realizacji projektu... 6 Szymczaka 5; Warszawa 2

3 1. Informacje ogólne Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa FiM Consulting Sp. z o.o. jest polską firmą doradczą. Od 20 lat zajmuje się doradztwem biznesowym i informatycznym, tworzeniem i wdrażaniem dedykowanych systemów zintegrowanych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Jesteśmy ekspertem w obszarze controllingu finansowego i strategicznego obejmującego doradztwo, projektowanie i wdrażanie wyspecjalizowanych narzędzi do podejmowania decyzji. Implementacje nowoczesnych metod rachunku kosztów i wielowymiarowych analiz rentowności opieramy na bazie naszego autorskiego systemu informatycznego klasy Business Intelligence CETI. W nowoczesnych modelach rachunku kosztów analizujemy wykorzystanie potencjału organizacji i rentowności: produktów, klientów, jednostek biznesowych, kanał dystrybucji, segment rynku i innych przekrojów decyzyjnych. Ponadto, bazując na wieloletnim doświadczeniu w zakresie analizy procesów i projektowania systemów informatycznych służymy wsparciem w zarzadzaniu projektami po stronie Klienta, reprezentując jego interesy wobec zewnętrznych dostawców. Jesteśmy Srebrnym Certyfikowanym Partnerem Microsoftu wdrażamy rozwiązania Business Intelligence na platformie Microsoft oraz system ERP Microsoft Dynamics AX (dawniej - Axapta). Naszym nadrzędnym celem jest przede wszystkim wsparcie klienta w realizacji nowych wyzwań, osiąganiu celów i sukcesów biznesowych. Dostarczamy wiedzę, narzędzia i wsparcie w zakresie finansów, zarządzania oraz informatyki. Wnosimy w analizowane przedsięwzięcia innowacyjność, podnosimy efektywność procesów oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania biznesowe i informatyczne. Nasza przewaga konkurencyjna to nie tylko wiedza i wieloletnia praktyka, ale udokumentowana umiejętność dostarczania konkretnych rozwiązań w uzgodnionym czasie i budżecie. Naszą największą wartością jest zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem z zakresu finansów, zarządzania, sprzedaży, logistyki, produkcji oraz zarządzania projektami informatycznymi. Szymczaka 5; Warszawa 3

4 Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa 2. Projekt Badawczy wprowadzenie W ramach Projektu Badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) dokonywany jest pomiar efektywności przedsiębiorstwa oraz jego kluczowych procesów. Realizowany projekt stanowi element budowy bazy referencyjnej wykorzystywanej do analizy efektywności przedsiębiorstw. W ramach projektu przeprowadzimy analizę wskaźnikową efektywności finansowej oraz wyliczymy wskaźniki efektywności operacyjnej dla kluczowych procesów przedsiębiorstwa przy zastosowaniu referencyjnego modelu rachunku kosztów. Model ten zbudowany jest dla segmentu/ów biznesu przedsiębiorstwa cechującego się jednorodnymi procesami obsługi produktów i klienta w oparciu o referencyjny model, opracowany według wspólnej metodologii FiM Consulting Sp. z o.o. ( FiM ) i Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ( SGH ). 3. Zakres projektu i elementy analizy Zakres projektu obejmuje następujące elementy/etapy analizy: 1. Wyliczenie podstawowych wskaźników analizy finansowej 2. Wyliczenie, na podstawie modelu referencyjnego rachunku kosztów, wskaźników efektywności wybranych procesów przedsiębiorstwa: 2.1. Podstawowe miary rachunku kosztów modelu referencyjnego, 2.2. Wskaźniki niewykorzystanych zasobów. 3. Przedstawienie rekomendacji i zaleceń. 4. Analiza finansowa Zrealizowana będzie w modelu referencyjnym w oparciu o zestaw danych pochodzących z historycznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa obejmujących: Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe: Bilans (za 4 lata), Rachunek Zysków i Strat, Rachunek przepływów pieniężnych, Sprawozdania Finansowe- audytowane/w formie składanej do sądu. Na podstawie pozyskanych danych przeprowadzone zostaną poniższe etapy prac: Weryfikacja kompletności i spójności danych, Wstępna analiza danych finansowych, Zasilenie modelu danymi finansowymi przedsiębiorstwa badanego, Przekształcenie sprawozdania do wersji analitycznej umożliwiającej porównanie do sprawozdań podmiotów z branży, Wstępna analiza sprawozdań finansowych (pionowa pozioma, dynamika, struktura), Szymczaka 5; Warszawa 4

5 Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Budowa wybranych wskaźników finansowych z zakresu analizy płynności, rentowności, zadłużenia i sprawności zarządzania, Analiza porównawcza z podmiotami branży i w ramach całej branży, Interpretacji uzyskanych wyników. 5. Analiza efektywności procesów w przedsiębiorstwie Analizę przeprowadzimy na podstawie modelu referencyjnego i obejmie ona analizę podstawowych procesów przedsiębiorstwa realizowanych w ramach prowadzonej działalności. Podstawowym elementem niniejszej analizy jest zgromadzenia istotnych informacji o kosztach, działaniach, procesach. Zarówno zakres analizy oraz katalog analizowanych procesów z odniesieniem ich do procesów referencyjnych w modelu ustalone zostaną podczas spotkań z kierownictwem. Przykładowe zagadnienia analizy: czy i jak w przedsiębiorstwie realizowane są procesy referencyjne - przedsiębiorstwa mogą używać różnych określeń dla identycznych lub podobnych procesów np. wymiennie mogą być używane terminy: kompletacja, przygotowanie zamówienia, pakowanie zamówienia, w których ośrodkach (działach, wydziałach itp.) wykonywane są zinwentaryzowane procesy referencyjne - ośrodek rozumiany jako wyodrębniona część przedsiębiorstwa lub MPK w systemie finansowo-księgowym, puli zasobów ekonomiczne niezbędnych przy realizacji procesów tj. pracowników, urządzenia, pomieszczenia, systemy informatyczne, środki transportu oraz materiały. Poprawność i kompletność poszczególnych kroków badania warunkuje jakość informacji końcowych. Mapowanie procesów (z modelu referencyjnego) i kalkulacja kosztów zasobów, powinny być przeprowadzone na podstawie rzetelnych i kompletnych danych przedsiębiorstwa odpowiadającym wartościom zawartym w sprawozdaniach finansowych. 6. Rezultaty projektu Rezultatem niniejszego projektu będzie zestaw ponad 100 wskaźników finansowych i operacyjnych przedstawiający miary efektywności ekonomicznej i operacyjnej przedsiębiorstwa. Jako spójny zbór wskaźników stanowi zarówno rozwinięcie wstępnej analizy sprawozdania finansowego jak i opisujących struktury i podział kosztów realizowanych przez spółkę procesów. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej służyć będzie ocenie efektywności finansowej i procesowej przedsiębiorstwa na tle efektywności branży, w której działa, a także w stosunku do przedsiębiorstw konkurencyjnych. W ramach projektu zaprezentujemy wyniki przeprowadzonych analiz oraz przedstawimy wynikające z nich wnioski. Poniżej przedstawiamy przykładowe grupy wskaźników: Wskaźniki analizy finansowej Wskaźniki analizy sprawozdań finansowych zazwyczaj ujmuje się w grupy zawierające wskaźniki o zbliżonej treści ekonomicznej. Najbardziej typowe rozwiązania pozwalają wyróżnić cztery obszary analizy wskaźnikowej, służące ocenie: Szymczaka 5; Warszawa 5

6 Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa płynności finansowej, zadłużenia i zdolności do obsługi długu, sprawności działania, rentowności. Wskaźnikowa wynikające z analizy procesów Wskaźniki opisujące procesy powstają w ramach grupowania czynności realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne. Obejmują one m.in wskaźniki.: udziału kosztów procesów w kosztach spółki, struktury kosztów procesów segmentów działalności, średniego kosztu wynagrodzeń dla realizowanego procesu, stopnia niewykorzystania zasobów, kosztu procesów na podstawową jednostkę miary, średniego kosztu obsługi klienta, średniego przychodu na jednego zatrudnionego w realizacji procesu, średniego kosztu marketingu. 7. Odpłatność Projekt Badawczy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i wykonywany jest nieodpłatnie. 8. Założenia realizacji projektu Ofertę opracowano przyjmując założenie aktywnej współpracy i zaangażowania badanego przedsiębiorstwa w realizację projektu, a w szczególności: Dostarczenia danych zgodnie ze wskazaniami konsultantów w celu zasilania modelu referencyjnego, Wsparcie i współdziałanie z konsultantem w celu terminowej realizacji prac, Czynne uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach prowadzonych przez konsultanta. Szymczaka 5; Warszawa 6

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej?

W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej? W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej? czyli jak podejść metodycznie do poszukiwania nowych i rentownych sposobów zwiększenia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo