1. Architektura logiczna Platformy Usługowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Architektura logiczna Platformy Usługowej"

Transkrypt

1 Kielce, dnia roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży i stworzenie usystematyzowanych protokołów wymiany danych w procesach biznesowych pomiędzy firmą HB TECHNOLOGY a jej Partnerami. Nr umowy: UDA-POIG /10-00 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia r. 1. Architektura logiczna Platformy Usługowej Poniższy schemat zawiera propozycję architektury logicznej Platformy Usługowej spełniającej wymagania biznesowe określone w niniejszym dokumencie. Komponenty oznaczone linią ciągłą wspierają realizację wymagań o najwyższym priorytecie (1). Komponenty oznaczone linią przerywaną są komponentami opcjonalnymi, wspierającymi realizację wymagań o priorytetach 2 oraz 3. Ze względu na przejrzystość schematu, architektura logiczna Platformy Usługowej została zaprezentowana w dwóch płaszczyznach: Zarządzania Usługowej Strona 1 z 10

2 Rys. 1. Architektura logiczna Platformy Usługowej w płaszczyźnie zarządzania Strona 2 z 10

3 Rys. 2. Architektura logiczna Platformy Usługowej w warstwie usługowej 2. Cechy funkcjonalne poszczególnych komponentów Platformy Usługowej 2.1. Płaszczyzna zarządzania Panel klienta i panel rejestracji Panel rejestracji oraz panel klienta udostępniają interfejs użytkownika dla klientów operatora oraz resellera. Strona 3 z 10

4 Panel rejestracji umożliwia klientowi samodzielną rejestrację na platformie. W procesie rejestracji klient musi podać swoje dane osobowe, a także dokonać wstępnej konfiguracji usług, określonych w domyślnym katalogu przez operatora lub resellera jako aktywowane przy rejestracji. Może to np. być numer telefonu, adres dla wiadomości z usługi Voice2 , etc. Panel klienta umożliwia klientowi dostęp do informacji na temat swoich danych, na temat swoich usług oraz informacji rozliczeniowych. W panelu klienta udostępniona jest możliwość konfiguracji parametrów posiadanych usług oraz zamawianie i rezygnacja z usług. Klient ma także do dyspozycji interfejs do doładowania swojego konta a także historii doładowań oraz faktur wystawionych przez system dla każdego doładowania. Panel klienta daje także dostęp do historii połączeń oraz naliczeń za korzystanie z postałych usług. Dostęp do panelu zabezpieczony jest hasłem generowanym w procesie rejestracji dla każdego użytkownika. Panel dostępny jest tylko poprzez bezpieczne zaszyfrowane połączenie TLS wykorzystujące certyfkat SSL operatora. W przypadku, gdy reseller chce udostępniać swoim klientom panel rejestracyjny i panel klienta na własnej domenie, panele te będą uruchamiane na wirtualnych serwerach WWW, na których rejestrowane będą domeny resellera oraz certyfikaty SSL Aplikacja panel klienta/rejestracja Aplikacja panelu klienta/rejestracji zawiera: Logikę biznesową dla procesów rejestracji klienta, zmiany danych klienta, zamawiania/usuwania/modyfikacji usług, doładowania konta klienta Logikę udostępniającą informacje o fakturach, historii połączeń, danych klienta Implementację interfejsu do systemy e-płatności Implementację interfejsu do aplikacji usługowych SMS, Web2Fax dla usług dostępnych z poziomu panelu klienta Implementację interfejsu do aplikacji Powiadomienia w celu generowania powiadomień dla doładowania konta Implementację interfejsu do aplikacji Faktury w celu wygenerowania Faktury w formacie.pdf, udostępnianej w panelu klienta Strona 4 z 10

5 Logikę sterującą zakresem danych wyświetlanych w panelu na podstawie informacji o usługach klienta oraz przypisanym do niego przez resellera/operatora katalogu usług Panel resellera Panel resellera udostępnia graficzny interfejs użytkownika, za pomocą którego administrator resellera może zarządzać ofertą dla swoich klientów (katalog usług, cenniki) oraz samymi klientami. Panel resellera umożliwia: Modyfikację danych resellera Zarządzanie katalogiem usług i cennikiem Zarządzanie klientami Dostęp do informacji rozliczeniowych Aplikacja panel resellera Aplikacja resellera zawiera: Logikę biznesową dla procesów zarządzania katalogami usług I cennikiem dla klienta Logikę biznesową dla procesów zarządzania taryfami dla klienta Implementuje interfejs do aplikacji panel klienta w celu zarządzania danymi i usługami klientami Konfigurację modułu e-płatności Konfigurację modułu powiadomień dla resellera i klientów resellera Dostęp do informacji związanych z wykorzystaniem usług przez klienta Dostęp do informacji rozliczeniowych do faktur klienta oraz do faktur resellera w formacie.pdf Panel administratora Zapewnia GUI dla administratora Aplikacja panel administratora Aplikacja administratora zawiera: Strona 5 z 10

6 Logikę procesów zarządzania katalogiem usług, taryfami, cennikami dla użytkowników i resellerów Implementację interfejsu do paneli klienta i paneli resellera w celu umożliwienia zarządzania resellerami i klientami Konfigurację modułu e-płatności Konfigurację modułu powiadomień dla administratora, resellerów oraz klientów Dostęp do informacji na temat wykorzystania usług Dostęp do informacji rozliczeniowych Konfigurację połączeń SIP Trunk Aplikacja E-Invoice Aplikacja E-Invoice: Udostępnia dedykowany kanał WebService do pobierania faktur elektronicznych przez resellerów Umieszcza faktury klientów resellerów i resellerów w dedykowanych repozytoriach resellerskich Przekazuje na żądanie faktury elektroniczne dla resellera, zarówno bieżące jak i historyczne Aplikacje usługowe Aplikacje usługowe odpowiedzialne są za komunikację z Platformą Usługową i realizację usług Web2FAX oraz wysłanie SMS Aplikacja faktury Aplikacja Faktury odpowiedzialna jest za: Generowanie faktur elektronicznych oraz w formacie.pdf dla resellerów i przekazywanie ich do repozytoriów resellerów (faktury wystawiane resellerowi oraz faktury wystawiane przez resellera klientom) Generowanie faktur dla klientów w formacie.pdf Udostępnianie faktur z poziomu paneli administratora, resellera i klienta Strona 6 z 10

7 Aplikacja powiadomienia Aplikacja odpowiedzialna jest za: Przechowywanie szablonów powiadomień dla administratora oraz każdego resellera Generowanie powiadomienia o określonym szablonie na żądanie innych aplikacji Aplikacja monitoring Aplikacja monitoring ma za zadanie: Okresowo sprawdzać stan konta klientów Inicjować generację powiadomień dla przypadków o Niskiego stanu konta o Utrzymującego się salda ujemnego powiadomienie o blokadzie o Przedłużającego się salda ujemnego powiadomienie o usunięciu konta Monitorować okresy rozliczeniowe resellerów i Inicjować generowanie dla nich faktur Monitorować okresy rozliczeniowe usług i generować naliczanie opłąt za usługi 2.2. Płaszczyzna usługowa Serwer SIP Proxy W zaproponowanej architekturze Serwer SIP Proxy: Realizuje autentykację dla wiadomości REGISTER Realizuje autentykację dla wiadomości INVITE Realizuje ruting SIP dla połączeń wychodzących poza obręb Platformy Usługowej Realizuje usługę przekierowania połączeń Steruje ruchem RTP, tak by przechodził on przez Media Proxy Powiadamia serwer RADIUS o rozpoczęciu/zakończeniu połączenia Serwer SIP Registrar Serwer SIP Registrar Przechowuje informacje na temat dostępności oraz lokalizacji użytkowników Strona 7 z 10

8 Serwer Media Proxy Serwer Media Proxy: Ułatwia komunikację RTP pomiędzy klientami znajdującymi się za NAT em Pośredniczy w transmisji strumieni RTP dla wszystkich połączeń Umożliwia poprawne naliczenie opłaty za połączenie, dla którego nie dotarł komunikat BYE dzięki mechanizmom timeout ów dla transmisji RTP Aplikacja Call Control Funkcje realizowane przez aplikację Call Control Wysyła żądania do aplikacji rating engine w celu uzyskania informacji o maksymalnym czasie połączenia Kończy połączenie po przekroczenia maksymalnego czasu połączenia poprzez wysłanie wiadomości BYE Po zakończeniu połączenia wysyła żądanie do aplikacji rating engine w celu obciążenia konta pre-paid klienta Aplikacja rating engine Funkcje realizowane przez aplikację: Wyznaczanie kosztu połączenia zgodnego z taryfą przypisaną do danego klienta Wyznaczanie maksymalnego czasu zestawianego połączenia wychodzącego na podstawie taryfy Obciążanie konta pre-paid klienta po zakończeniu połączenia Serwer RADIUS Generacja rekordów bilingowych Serwer Voic Terminuje połączenia na skrzynkę głosową klienta Umożliwia odsłuchanie pozostawionych wiadomości Strona 8 z 10

9 Konweruje wiadomości głosowe do formatu.wav,.mp3 Przesyła pozostawione wiadomości głosowe na adres klienta Serwer Fax2 Terminuje faksowe połączenia przychodzące Konwertuje faksy do formatu.tiff,.pdf Przesyła faksy mailem na adres klienta Serwer Faksu Inicjuje połączenia faksowe wychodzące Konwertuje pliki z formatów wejściowych.tiff,.pdf,.png,.jpg do standard T.38 Udostępnia API wykorzystywane w aplikacji Web2Fax Serwer Call Record Realizuje usługę nagrywania połączeń Konwertuje nagrane rozmowy do formatów.wav,.mp3 Udostępnia API wykorzystywane przez panel klienta Serwer konferencyjny Realizuje usługę pokoi konferencyjnych Odtwarza nowym uczestnikom zapowiedzi Pobiera I autoryzuje uczestników na podstawie kodu PIN Udostępnia API wykorzystywane przez panel klienta Serwer Dial-In/CallBack Autoryzuje użytkowników na podstawie numerów telefonu, lub numeru konta oraz PIN Pobiera od użytkownika numer telefonu i zestawia połączenie Serwer usług IVR/PBX/CallCenter Realizuje usługi IVR/PBX/CallCenter Strona 9 z 10

10 Wykorzystuje dedykowane konta SIP do realizacji usług o Menu o Lista o Warunek o Kolejka o Nagraj wiadomość o Odtwórz wiadomość Aplikacja API Udostępnia możliwość zestawiania połączeń przy użyciu kont SIP klienta Udostępnia możliwość pobrania rekordów bilingowych Udostępnia możliwość zarządzania usługami faksu Udostępnia możliwość pobrania statusu rejestracji użytkownika Udostępnia możliwość zarządzania usługą MassDial Udostępnia możliwość wysłania wiadomości SMS Umożliwia integrację aplikacji zewnętrznej i przekazanie jej sterowania w usłudze IVR. Strona 10 z 10

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU Kielce, dnia 31.08.2011 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Spis treści 1 Przedmiot zamówienia... 2 2 Zestawienie urządzeń i oprogramowania urządzeń końcowych niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

ADESCOM. Sprawdzone systemy telefonii VoIP. VoIP. Doradztwo

ADESCOM. Sprawdzone systemy telefonii VoIP. VoIP. Doradztwo Złoty Medal ADESCOM Sprawdzone systemy telefonii VoIP Złoty Medal Intertelecom 2006 Intertelecom 2007 VoIP Centrale Usługi Doradztwo SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 TELEFONIA VoIP... 2 FUNKCJONALNOŚĆ... 3 PROTOKOŁY

Bardziej szczegółowo

Focus Contact Center

Focus Contact Center Focus Contact Center Agenda 01 O nas... 02 System Focus Contact Center... 03 Cechy systemu... 04 Warianty rozwiązań... 4.1 Obsługa klienta Focus Contact Center... 4.2 Sprzedaż Focus Contact Center... 4.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN)

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) Załącznik nr 1G do Umowy nr.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU IPOT24.PL INTERAKTYWNA PLATFORMA OBSŁUGI TELEKOMUNIKACJI

OPIS SYSTEMU IPOT24.PL INTERAKTYWNA PLATFORMA OBSŁUGI TELEKOMUNIKACJI Trzemeszno, dnia 10.04.2014r. OPIS SYSTEMU IPOT24.PL INTERAKTYWNA PLATFORMA OBSŁUGI TELEKOMUNIKACJI Projekt współfinansowany jest ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu wyceny do zapytania ofertowego nr 1

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu wyceny do zapytania ofertowego nr 1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1 SEOKRACI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Karmelicka 57/1 31-128 Kraków Wdrożenie dedykowanego zintegrowanego systemu do zarządzania współpracą w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa lista funkcji. Sprawdź i porównaj koszty pakietów, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojej firmy. www.virtual-call-center.

Szczegółowa lista funkcji. Sprawdź i porównaj koszty pakietów, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojej firmy. www.virtual-call-center. Sprawdź i porównaj koszty pakietów, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojej firmy. www.virtual-call-center.pl FUNKCJE PODSTAWOWE Maksymalna liczba aktywnych projetów Możliwość nawiązywania i odbierania

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR)

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 1 Załącznik nr 2 do OPZ Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 2 Spis treści 1. SŁOWNIK TERMINÓW i SKRÓTÓW... 4 2. Lokalizacje... 7 3. OGRANICZENIA ROZWIĄZANIA,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Dostawa i wdrożenie systemu uwierzytelnienia dostępu do sieci LAN/WLAN/VPN Przedmiotem zamówienia jest system uwierzytelniania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Oczekiwaną funkcjonalność przedstawiono na rysunku System B2B Prolan<->Partnerzy Biznesowi

Oczekiwaną funkcjonalność przedstawiono na rysunku System B2B Prolan<->Partnerzy Biznesowi Spis treści 1. Wymagania funkcjonalne do ZSSI B2B:... 2 1.1. Powiązanie Prolan Partnerzy Biznesowi... 2 1.2. Wymagania ogólne.... 2 1.3. Portal Internetowy... 2 1.4. Podsystem EDI... 3 1.5. Podsystem

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Lista wymagań. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie. Załącznik nr 4

Lista wymagań. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie. Załącznik nr 4 Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn. Podlaski ystem Informacyjny e-zdrowie realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011r Dotyczy projektu nr:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. O systemie Płatności Online. 2. Oferowane formy płatności. 3. Schemat procesu płatności. 4. Opis procesu płatności

SPIS TREŚCI. 1. O systemie Płatności Online. 2. Oferowane formy płatności. 3. Schemat procesu płatności. 4. Opis procesu płatności SPIS TREŚCI 1. O systemie Płatności Online 2. Oferowane formy płatności 3. Schemat procesu płatności 4. Opis procesu płatności 5. Automatyzacja usług 6. Bezpieczeństwo 7. Tabele opłat i prowizji 2 1 O

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo