Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Zapytanie ofertowe. Chorzów, 13 luty 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Zapytanie ofertowe. Chorzów, 13 luty 2013 r. W związku z realizacją projektu pn."

Transkrypt

1 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Chorzów, 13 luty 2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn.: Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Centrum WWW s.c. Sebastian Knigga, Rafał Nowak zaprasza do składania ofert na: wykonanie aplikacji internetowej na bazie specyfikacji, integrującej moduł generatora stron WWW z pozostałymi funkcjonalnościami e-usługi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Opis zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie serwisu internetowego na podstawie poniższej specyfikacji. Zamawiający dysponuje projektem funkcjonalnym oraz graficznym serwisu, który zostanie udostępniony po zwycięskiemu ofertentowi. Spis treści Podstawowe założenia Edycja treści na stronie Widgety tekstowe Widgety graficzne Formularz kontaktowy Mapa Nawigacja Facebook Rejestracja i autoryzacja konta Rejestracja firmy Rejestracja z założeniem strony Dodawanie kont Facebook i Google Zakup usługi Koniec okresu demonstracyjnego Integracja z systemem płatności Historia płatności i faktur Integracja z systemem infakt.pl Rejestracja domeny Integracja z API domeny.pl Integracja z serwerem 5. Zakładanie kont Tworzenie i zarządzanie kontami Integracja z serwerem pocztowym Konfiguracja serwera pocztowego Obsługa poczty Instalacja i konfiguracja RoundCube WebMail Rozliczenia z klientem Ocena wygenerowanych stron wśród znajomych Administracja serwisem Serwis informacyjny Pomoc w serwisie...4 Strona 2 z 8

3 Podstawowe założenia Aplikacja służy do zakładania kont użytkowników i nowych stron w systemie Centrum WWW. W aplikacji można zarejestrować domenę, założyć konta , opłacić usługi oraz przejść do zarządzania stroną WWW. Aplikacja będzie korzystała z stworzonego w poprzednim etapie algorytmu tworzenia szablonu strony do wygenerowania wyglądu serwisu. Algorytm jest gotowy do użycia w formie osobnej aplikacji, po stronie oferenta leży integracja systemów. 1. Edycja treści na stronie Opracowanie specyfikacji systemu CMS dla serwisu. System ma być przyjazny tabletom. W miarę możliwości należy zrezygnować z osobnego panelu administracyjnego, całość architektury powinna być oparta o widgety edytowane bezpośrednio w treści strony Widgety tekstowe Za pomocą widgetów tekstowych użytkownik może dodawać treści do swojej strony. W procesie edycji otrzymuje edytor WYSIWG, z podstawowymi opcjami edycji treści (bez dodawania obrazków i plików) Widgety graficzne Widgety graficzne mają umożliwić wstawienie do strony jednej lub większej ilości zdjęć. Zdjęcia powinny być wstawiane w formie galerii, pojedynczego zdjęcia i pokazu slajdów Formularz kontaktowy Widget umożliwiający wstawienie na stronę formularza kontaktowego. Formularz powinien mieć możliwości konfiguracyjne, m.in. możliwość dodawania dodatkowych pól tekstowych i konfigurowanie maila, na jaki mają przychodzić zgłoszenia z formularza Mapa Widget umożliwiający wstawienie mapy z Google Maps. Widget powinien umożliwić wpisanie adresu i wybranie ikony, która ma być umieszczona na mapie. Dodatkowo widget powinien umożliwić znalezienie drogi do miejsca z dowolnego punktu Nawigacja Widget nawigacyjny powinien umożliwić zarządzanie menu, m.in. poprzez dodawanie nowych podstron, usuwanie istniejących linków bez usuwania treści, zmianę kolejności elementów w menu oraz tworzenie menu wielopoziomowego Facebook W przypadku integracji z portalem Facebook, widget ten powinien udostępniać możliwość wstawienia pluginów społecznościowych związanych z tym portalem. Strona 3 z 8

4 2. Rejestracja i autoryzacja konta Specyfikacja zakładania konta, procedur autoryzacji, odzyskiwania hasła, zarządzania kontem, dołączania serwisów zewnętrznych (Facebook, Google, itp.) Rejestracja firmy Użytkownik podając podstawowe dane może stworzyć swój profil w systemie CentrumWWW, co pozwoli mu na tworzenie podstron Rejestracja z założeniem strony Użytkownik może założyć konto w procesie zakładania nowej strony internetowej. Zakładanie strony odbywa się w formie wizzarda. Na początku użytkownik podaje swój NIP i wpisuje kod captcha. Na tej podstawie odpytywany jest portal CEiDG, z którego pobierane są dane firmy, w tym branża, w której firma działa. W kolejnym etapie proponowana jest domena, użytkownik może też wybrać swoją własną. W dalszej kolejności uzupełnia dane kontaktowe (jeśli są inne niż te w CEiDG) i może stworzyć swoją stronę. Startowy wygląd strony wybierany jest przy pomocy generatora, który zostanie wykonawcy udostępniony Dodawanie kont Facebook i Google Użytkownik może dodać do swojego profilu konto Google i Facebook. W koncie na Facebooku istotne jest zarządzanie stronami przypisanymi do tego konta, aby w przyszłości móc publikować automatycznie treści na podanym profilu. 3. Zakup usługi 3.1. Koniec okresu demonstracyjnego Po okresie demonstracyjnym klientowi wysyłana jest faktura pro-forma na pierwszy miesiąc abonamentowy. Fakturę tę można opłacić on-line przez system płatności (szybkie przelewy) Integracja z systemem płatności Wszystkie płatności w serwisie będą obsługiwany przez zewnętrzny system płatności (PayU, Przelewy24 lub DotPay) Historia płatności i faktur Użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich faktur i płatności w swoim panelu użytkownika Integracja z systemem infakt.pl Wystawiane w systemie faktury automatycznie pojawią się na połączonym koncie w programie infakt, ten program też będzie odpowiedzialny za nadanie numeru faktury i wyświetlenie faktur w PDF. Strona 4 z 8

5 4. Rejestracja domeny 4.1. Integracja z API domeny.pl System będzie zintegrowany z API portalu domeny.pl. Domeny będą rezerwowane na czas obowiązywania okresu demonstracyjnego, a po tym okresie w momencie podjęcia decyzji o opłacie przez klienta zostaną one zarejestrowane i skierowane na odpowiedni serwer Integracja z serwerem WWW Po rezerwacji domeny automatycznie skonfigurowany zostanie wirtualny host na serwerze WWW do obsługi tej domeny, kierujący na odpowiedni katalog. 5. Zakładanie kont Tworzenie i zarządzanie kontami Użytkownik otrzyma udostępniony interfejs do zarządzania skrzynkami w wybranej domenie. Z tego poziomu będzie mógł tworzyć odpowiednią ilość skrzynek (zależne od abonamentu) i monitorować ich zajetość Integracja z serwerem pocztowym Utworzenie skrzynki będzie wymagało integracji z serwerem pocztowym obsługującym pocztę. Po stworzeniu skrzynki na stronie WWW automatycznie dodawane będą skrzynki do serwera pocztowego Konfiguracja serwera pocztowego Zleceniobiorca będzie zobowiązany do wykonania odpowiedniej konfiguracji programistycznej serwera pocztowego dostarczonego przez zleceniodawcę. 6. Obsługa poczty Instalacja i konfiguracja RoundCube WebMail Do obsługi poczty, poza połączeniem IMAP i POP3 wykorzystany zostanie RoundCube jako klient webowy. Oprogramowanie to jest udostępniane publicznie na licencji Open Source. 7. Rozliczenia z klientem 7.1. Abonamenty System umożliwi ustalanie różnych abonamentów. Abonamenty będą miały różne okresy czasowe obowiązywania. Każdy z abonamentów będzie określał dostępne w jego ramach widgety oraz dodatkowe narzędzia marketingowe czy statystyczne. Dany abonament będzie można opłacić na miesiąc, kwartał lub rok Faktury VAT i pro-forma Przedłużenie abonamentu będzie odbywało się automatycznie przez wystawienie faktury pro-forma. Faktura będzie możliwa do opłacenia przez system płatności (PayU lub Przelewy24). Po zarejestrowaniu płatności klient otrzyma fakturę VAT. Strona 5 z 8

6 7.3. Wymaganie faktur papierowych Klient domyślnie będzie otrzymywał faktury drogą elektroniczną na podany adres , jednak będzie miał możliwość otrzymania faktury pocztą. 8. Ocena wygenerowanych stron wśród znajomych Moduł udostępniający możliwość tworzenia ankiet oceniających tworzoną stronę WWW i propagowanie jej wśród znajomych. Wyniki ankiet powinny być przyjaźnie prezentowane klientowi zgodnie z dostarczonymi makietami. 9. Administracja serwisem Zarządzanie użytkownikami, płatnościami oraz konfiguracją parametrów algorytmu generatora. Przeglądanie faktur i płatności. Sprawdzanie stanu użycia usługi oraz raporty statystyczne dotyczące jej wykorzystania. 10. Serwis informacyjny Stworzenie witryny opartej o system CMS WordPress mającej na celu prezentacje serwisu i treści marketingowych. 11. Pomoc w serwisie System pomocy w serwisie zarządzalne w administracji podpowiedzi umieszczone w różnych elementach serwisu. Zakres oferty: Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, datę przygotowania oferty, całkowitą cenę netto i brutto wykonania usługi, termin ważności oferty, warunki i termin płatności, maksymalny czas wykonania usługi, dokumentację potwierdzającą doświadczenia oferenta (referencje i/lub wykaz zrealizowanych projektów wraz z podaniem firmy zleceniodawcy). Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik I. do niniejszego zapytania ofertowego, być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane. Strona 6 z 8

7 Metoda oceny oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Lp. Kryterium Punktacja Sposób oceny 1 Cena 50 (cena minimalna/cena badana) x 50 pkt Udokumentowane doświadczenie Termin realizacji usługi Doświadczenie w systemach z integracją płatności on-line i fakturowania oferent zrealizował dotychczas 4 lub więcej aplikacji internetowych 10 pkt oferent zrealizował dotychczas 2-3 aplikacji internetowych 5 pkt oferent zrealizował poniżej 2 aplikacji internetowych 0 pkt poniżej 20 dni 20 pkt dni 10 pkt pow. 35 dni 0 pkt Oferent zrealizował projekt, w którym istniała funkcjonalność płatności on-line oraz faktur elektronicznych 10 pkt Oferent nie zrealizował takiego projektu 0 pkt RAZEM Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez większą liczbę oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona najwcześniej będzie pierwsza na liście). Termin składania ofert: Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres siedziby Spółki, tj. Centrum WWW s.c. Sebastian Knigga, Rafał Nowak,, do dnia r. Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego. Strona 7 z 8

8 Dodatkowe wymagania: Zamawiający zastrzega sobie prawo do braku dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert jak również zamknięcia przedmiotowego postępowania bez dokonywania jakiegokolwiek rozstrzygnięcia Strona 8 z 8

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu wyceny do zapytania ofertowego nr 1

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu wyceny do zapytania ofertowego nr 1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1 SEOKRACI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Karmelicka 57/1 31-128 Kraków Wdrożenie dedykowanego zintegrowanego systemu do zarządzania współpracą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo