Projekt: PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU. Opis szkoleń handlowo - interpersonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU. Opis szkoleń handlowo - interpersonalnych"

Transkrypt

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU Opis szkoleń handlowo - interpersonalnych

2 Spis treści... 3 Profesjonalny sprzedawca... 5 Negocjacje handlowe... 7 Obsługa klienta... 9 Zarządzanie czasem pracy handlowca Windykacja należności Reklamacje Trening skutecznej sprzedaży Asertywność, na co dzień Zarządzanie czasem

3 Szkolenia handlowo - interpersonalne 3

4 : (156 uczestników - 15 grup) Profesjonalny sprzedawca 21 uczestników - 2 grupy Negocjacje handlowe 32 uczestników - 3 grupy Obsługa klienta 14 uczestników - 1 grupa Zarządzanie czasem pracy handlowca 14 uczestników - 1 grupa Windykacja należności 23 uczestników - 2 grupy Reklamacje 8 uczestników - 1 grupa Trening skutecznej sprzedaży 12 uczestników - 1 grupa Asertywność, na co dzień 8 uczestników - 1 grupa Zarządzanie czasem 24 uczestników - 3 grupy 4

5 Profesjonalny sprzedawca Czas trwania: 2 dni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności analizy własnych celów handlowych i potrzeb klienta oraz planowania kontaktu handlowego. U uczestników kształtowana jest ponadto zdolność aktywnej komunikacji z klientem, prezentacji siebie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach występujących w procesie sprzedaży oraz praktycznego wykorzystania technik sprzedaży. Czego się nauczysz Jak zwiększyć osobistą efektywność podczas sprzedaży? Od czego zależy sukces w sprzedaży? Komunikować z Klientem, aby poznać jego potrzeby, przekonać klienta, dobić z nim targu. Planować swój czas, aby zwiększyć sprzedaż. Jak wygląda skuteczny proces sprzedaży? Jak radzić sobie z obiekcjami i trudnymi klientami? Lista omawianych tematów Nastawienie na klienta: Co decyduje o sukcesie przedstawiciela handlowego? Motywacja sprzedawcy, wyznaczanie celów osobistych Źródła satysfakcji własnej autodiagnoza, rola pozytywnych emocji Projektowanie sprzedaży: Analiza własnych celów handlowych Planowanie kontaktu handlowego Wykorzystanie zaplecza, jakie daje firma i sam produkt Aktywna komunikacja z klientem: Jak dotrzeć do klienta? Umiejętność budowania pozytywnego pierwszego wrażenia Strategie i techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej Zasady i umiejętności analizy potrzeb klienta: Źródła pozyskiwania informacji o kliencie obserwacja, wywiad Analiza klienta, planowanie kolejnych kroków, jakie trzeba podjąć w stosunku do klienta Typologie klientów, czynniki motywujące klienta jak uczynić potrzeby ukryte jawnymi Prezentacja siebie i swojej oferty: Język korzyści jak budować skuteczną prezentację? Struktura efektywnej prezentacji Technika CAB charakterystyka produktu, jego możliwości i korzyści dla klienta Radzenie sobie z zastrzeżeniami i trudnymi klientami: 5

6 Czym są obiekcje i ich klasyfikacja? Trudne pytania jak sobie z nimi radzić? Klient nastawiony na nadawanie, nastawiony na odbiór Finalizowanie sprzedaży: Przygotowanie i prezentacja zaleceń Obserwacja klienta i wyłapywanie sygnałów zakupu Praktyczne wykorzystanie technik finalizowania sprzedaży 6

7 Negocjacje handlowe Czas trwania: 2 dni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników różnego rodzaju taktyk prowadzenia negocjacji przy stole. Ponadto uczestnik szkolenia uczy się, że negocjacje handlowe nie muszą być czysto cenowe (gry o sumie zerowej), ale mogą wytwarzać dodatkowe zyski i wartości, których nie brano pod uwagę na początku rozmów (gry o sumie niezerowej). Czego się nauczysz: Jak skutecznie zdobywać wartości, które są przedmiotem rozmów przy stole? Jak przygotować się do negocjacji, oszacować wartości i interesy obu stron? Jak badać i dopasowywać różnice między stronami w celu wypracowania efektywnych porozumień? Jak wykorzystywać negocjacje w procesie sprzedaży? Jak formułować problemy podczas negocjacji? Jakie podstawowe techniki manipulacji wykorzystujemy przy stole? Lista omawianych tematów Definicja i rodzaje negocjacji: Czym jest potoczne rozumienie negocjacji? Jakie są rodzaje negocjacji? Czym są strony, stanowiska i wartości/interesy w procesie negocjacji? Strategie prowadzenia negocjacji: Miękka i twarda strategia negocjacyjna Integracyjna/rzeczowa strategia negocjacyjna Dlaczego kompromis nie jest najlepszym rozwiązaniem negocjacji? Negocjacje a proces rozmowy handlowej: Etapy procesu rozmowy handlowej Kiedy powinienem negocjować w procesie sprzedaży? Ustalenia pola negocjacji w kluczowych obszarach procesu Zakres negocjacji: Układ stron Układ wartości/interesów Układ BATNA (najlepszych opcji braku porozumienia) Projektowanie porozumienia: Sekwencja stron Wytwarzanie wartości Badanie i dopasowywanie różnic między stronami 7

8 Strefa możliwego porozumienia - kształtowanie oczekiwań i wyobrażeń: Efekt zakotwiczenia Uzasadnienie stanowiska Technika oferty nie - oferty oraz zasada kontrastu Dobijanie targu: Norma wzajemności Gra w ustępstwa Rodzaje zamknięć Techniki manipulacji: Zaangażowanie i konsekwencja Społeczny dowód słuszności oraz efekt diabelskich rogów Autorytet i niedostępność 8

9 Obsługa klienta Czas trwania: 2 dni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientem na bazie profesjonalnej obsługi z uwzględnieniem jego potrzeb. Kształtowane jest również w sobie pozytywne nastawienie co wpływa na jakość prezentacji siebie oferty i firmy oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Rozwijana jest też umiejętność rozpatrywania reklamacji oraz obsługi posprzedażowej. Czego się nauczysz Jak obsługiwać klienta zarówno przez telefon, jak i bezpośrednio? Jak nawiązywać kontakt i budować długotrwałe relacje z klientem? Jak określać potrzeby klienta? Jak prezentować siebie, ofertę, firmę? Jak radzić sobie z zastrzeżeniami klientów? Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi klientami? Lista omawianych tematów Nastawienie na klienta: Budowanie pozytywnego nastawienia Motywacja do obsługi i sprzedaży Charakterystyka osób świetnie obsługujących klienta Aktywna komunikacja z klientem: Komunikacja niewerbalna Komunikacja werbalna Aktywne słuchanie i wykorzystanie technik aktywnego słuchania Analiza potrzeb klienta: Zasady określania potrzeb Obszary tematyczne dotyczące diagnozy potrzeb Notatki i podsumowanie wypowiedzi klienta Telefon w obsłudze klienta: Komunikacja przez telefon Znaczenie komunikacji niewerbalnej w obsłudze przez telefon Standardy obsługi skrypty rozmów Kim jest klient: Typologia klienta Obsługa klientów zależna od typu psychologicznego klienta Jak rozpoznawać typ klienta. 9

10 Prezentacja siebie i firmy: Zasady autoprezentacji Cecha a korzyść Prezentacja oferty z wykorzystaniem języka korzyści Zastrzeżenia i obiekcje klienta: Radzenie sobie z zastrzeżeniami i trudnymi klientami Trudne sytuacje w rozmowach z klientem Obsługa posprzedażowa 10

11 Zarządzanie czasem pracy handlowca Czas trwania: 2 dni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest rozwój umiejętności zarządzania czasem pracy i zarządzania sobą w czasie. Ponadto uczestnicy nauczą się praktycznego zastosowania narządzi pozwalających na efektywne gospodarowanie czasem i osiąganie stawianych celów. Czego się nauczysz Jak identyfikować i modyfikować swój styl pracy? Jak stawiać cele i nadawać priorytety zadaniom? Jak przygotowywać się do wizyty handlowej? Jak praktycznie wykorzystywać czas? Jak gospodarować swoim własnym czasem? Jak mierzyć efektywność swoich działań? Lista omawianych tematów Jak zadbać o swój czas: Cele wysokiej jakości metoda SMART Priorytety zasada Eisenhowera Zewnętrzne i wewnętrzne pochłaniacze czasu Style pracy handlowca: Charakterystyka stylów pracy Style pracy a zarządzanie czasem Okno Johari aktywne poszukiwanie informacji zwrotnej Przygotowanie do wizyty handlowej: Psychiczne wiara i optymizm Fizyczne wygląd i wyposażenie Merytoryczne wiedza i umiejętności Planowanie w czasie: Rodzaje planów i horyzonty planowania Reguła 60/40, prawo Parkinsona, metoda Pareto, krzywa wydajności Planowanie z wykorzystaniem terminarza Organizacja pracy w terenie: Telefoniczne umawianie się na wizytę handlową Potwierdzanie wizyt handlowych Plany awaryjne i realizacja założonego planu Gospodarowanie czasem: Predyspozycje analiza SWOT 11

12 Preferencje moje wartości Przyzwyczajenia identyfikacja złych nawyków Efektywność realizacji zadań: Defincja efektywności P. Drucker Postawa reaktywna i proaktywna Słoniowe zadania handlowca 12

13 Windykacja należności Czas trwania: 2 dni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy jak przygotować się do rozmowy windykacyjnej, jak umiejętnie kontrolować emocje w rozmowie windykacyjnej, jak skutecznie posługiwać się elementami języka perswazji i jak unikać błędów popełnianych w rozmowach windykacyjnych. Czego się nauczysz Jak przygotować się do rozmowy z dłużnikiem? Jak wyważyć racje i emocje w rozmowie windykacyjnej? Jak zadawać pytania w rozmowie windykacyjnej? Jak unikać błędów w rozmowach windykacyjnych? Jak wykorzystać techniki wywierania wpływu podczas windykacji? Jak umiejętnie wykorzystywać sankcje jako argument windykacyjny? Lista omawianych tematów Psychologia dłużnika: Dlaczego ludzie nie chcą płacić Różne twarze gry dłużnika Pułapki psychologiczne Rola przygotowania w windykacji należności: Wiedza o osobie dłużnika Informacje o firmie dłużnika Historia współpracy Windykacja w praktyce: Poza merytoryczne zachęty przedłużania płatności Najczęściej popełniane błędy w windykacji Gry i wymówki dłużników. Skuteczne działania windykatora: Jaki cele zamierza osiągnąć windykator Zasady rozmów z dłużnikami Kontaktowanie się z dłużnikami procedura windykacyjna Obrona przed presją i manipulacją: Negocjacje z dłużnikami Metody wywierania wpływu na dłużnika Asertywność w kontaktach z dłużnikiem 13

14 Sankcje w windykacji: Sankcje w aspekcie psychologiczno społecznym Sankcje w ramach współpracy Sankcje prawne 14

15 Reklamacje Czas trwania: 2 dni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników umiejętności budowania relacji z klientem na bazie profesjonalnej obsługi z uwzględnieniem jego potrzeb w zakresie złożonych reklamacji. U uczestników kształtowane jest również pozytywne nastawienie w kontekście rozwoju umiejętności rozpatrywania reklamacji, prezentacji siebie i firmy, radzenia sobie z obiekcjami i trudnymi klientami. Czego się nauczysz Jak obsługiwać klienta zarówno przez telefon jak i w trakcie rozmowy bezpośredniej? Jak przyjmować i rozpatrywać reklamacje? Jak nawiązywać kontakt i budować relacje z klientem Jak określać potrzeby klienta? Jak prezentować siebie, ofertę i firmę? Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi klientami? Lista omawianych tematów Nastawienie na klienta: Budowanie pozytywnego nastawienia Motywacja do obsługi i przyjmowania reklamacji Charakterystyka osób świetnie obsługujących klienta Aktywna komunikacja z klientem: Aktywne słuchanie klienta Radzenie sobie z emocjami klienta Zasady analizy potrzeb w obszarze oczekiwań reklamacyjnych Komunikacja reklamacyjna przez telefon: Specyfika rozmowy telefonicznej w reklamacjach Komunikacja niewerbalna w trakcie rozmowy telefonicznej Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej podczas reklamacji Typologia klienta, czyli kim jest klient:: Jacy klienci składają reklamacje Co można, a czego nie można podczas przyjmowania reklamacji Identyfikacja typów klientów i sposoby postępowania Autoprezentacja podczas reklamacji: Zarządzanie pierwszym wrażeniem podczas kontaktu reklamacyjnego Autoprezentacja Prezentacja oferty i firmy z wykorzystaniem języka korzyści 15

16 Trudne momenty podczas reklamacji: Radzenie sobie z atakiem i negatywnymi emocjami Nie uleganie presji i manipulacji Asertywność podczas przyjmowania reklamacji 16

17 Trening skutecznej sprzedaży Czas trwania: 2 dni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników umiejętności analizy własnych celów handlowych i potrzeb klienta oraz planowania kontaktu handlowego. U uczestników kształtowana jest ponadto zdolność aktywnej komunikacji z klientem, prezentacji siebie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach występujących w procesie sprzedaży oraz praktycznego wykorzystania technik sprzedaży. Czego się nauczysz Jak zwiększyć osobistą efektywność podczas sprzedaży? Od czego zależy sukces w sprzedaży? Komunikować z Klientem, aby poznać jego potrzeby, przekonać klienta, dobić z nim targu. Planować swój czas, aby zwiększyć sprzedaż. Jak wygląda skuteczny proces sprzedaży? Jak radzić sobie z obiekcjami i trudnymi klientami? Lista omawianych tematów Nastawienie na klienta: Co decyduje o sukcesie przedstawiciela handlowego? Motywacja sprzedawcy, wyznaczanie celów osobistych Źródła satysfakcji własnej autodiagnoza, rola pozytywnych emocji Projektowanie sprzedaży: Analiza własnych celów handlowych Planowanie kontaktu handlowego Wykorzystanie zaplecza, jakie daje firma i sam produkt Aktywna komunikacja z klientem: Jak dotrzeć do klienta? Umiejętność budowania pozytywnego pierwszego wrażenia Strategie i techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zasady i umiejętności analizy potrzeb klienta: Źródła pozyskiwania informacji o kliencie obserwacja, wywiad Analiza klienta, planowanie kolejnych kroków, jakie trzeba podjąć w stosunku do klienta Typologie klientów, czynniki motywujące klienta jak uczynić potrzeby ukryte jawnymi Prezentacja siebie i swojej oferty: Język korzyści jak budować skuteczną prezentację? Struktura efektywnej prezentacji Technika CAB charakterystyka produktu, jego możliwości i korzyści dla klienta Radzenie sobie z zastrzeżeniami i trudnymi klientami: 17

18 Czym są obiekcje i ich klasyfikacja Trudne pytania jak sobie z nimi radzić? Klient nastawiony na nadawanie, nastawiony na odbiór Finalizowanie sprzedaży: Przygotowanie i prezentacja zaleceń Obserwacja klienta i wyłapywanie sygnałów zakupu Praktyczne wykorzystanie technik finalizowania sprzedaży 18

19 Asertywność, na co dzień Czas trwania: 2 dni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności zachowań asertywnych, które odróżnia się od zachowań agresywnych, manipulacyjnych czy uległych. Uczestnicy poznają swoje zachowania w takich sytuacjach zawodowych lub osobistych, które sprawiają im trudności. Nauczą się wykorzystywać techniki asertywne w różnych sytuacjach zawodowych i osobistych. Czego się nauczysz Jak zachowywać się asertywnie? Jak odróżniać asertywność od agresji, uległości lub manipulacji? Jak wykorzystywać techniki wywierania wpływu? Jak odmawiać by zachować dobre relacje i jakość pracy? Jak budować swój własny autorytet i wyrażać konstruktywną krytykę? Jak asertywnie prowadzić trudne rozmowy? Lista omawianych tematów Co to jest asertywność: Definicja i pojęcia asertywności Różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych, uległych diagnoza własnej postawy Prawa asertywności pięć zasad Fensterheima Budowanie postawy asertywnej Dlaczego warto być asertywnym -psychologiczne następstwa postawy asertywnej Nazwanie własnych interesów Pewność siebie - jak zbudować w sobie mocne i stabilne poczucie własnej wartości Dialog wewnętrzny, czyli o tym, że asertywne działanie zaczyna się w umyśle Najważniejsze techniki asertywności: Komunikat Ja i komunikat Ty Asertywna odmowa Zamiana oceny na opinię Krytyka i pochwały: Wyrażanie krytyki i jej przyjmowanie Wyrażanie i przyjmowanie pochwał Asertywne wyrażanie próśb Autodiagnoza i plan wdrożenia: Scenariusze zachowań asertywnych w trudnych sytuacjach. Planowanie wdrożenia umiejętności asertywnych we własnym życiu zawodowym 19

20 Zarządzanie czasem Czas trwania: 2 dni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą zarządzania swoim czasem i własną pracą oraz nabędą umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Uczestnicy nauczą się diagnozować własne silne strony i ograniczenia zasady określania priorytetów, stosowania planerów, reagowania na trudne sytuacje (tzw. pochłaniacze ) i radzenia sobie ze stresem.. Czego się nauczysz Jak sporządzać budżet swojego czasu pracy i wyceniać czas trwania różnych czynności? Jak skuteczniej organizować sobie czas pracy? Jak definiować i eliminować złodziei czasu? Jak określać priorytety zadań? Jak wykorzystywać terminarz przy planowaniu czasu pracy? Jak eliminować sytuacje stresowe? Lista omawianych tematów Autodiagnoza mocne strony i ograniczenia: Identyfikacja własnego stylu pracy Analiza SWOT z dynamizacją Predyspozycje, preferencje, przyzwyczajenia 3P Kształtowanie właściwej postawy wobec czasu: Strategia nieświadoma Strategia świadoma Reaktywne i aktywne podejście do zarządzania sobą w czasie Metody ustalania priorytetów i planowania czasu pracy: Wybór i segregacja priorytetów schemat Eisenhowera Zasada Pareto i prawo Parkinsona System planowania - wykorzystanie reguły 60/20/20 Określanie i metody eliminowania pułapek czasowych: Wewnętrzne pochłaniacze czasu Zewnętrzne pochłaniacze czasu Analiza własnej aktywności. Określanie i wykorzystywanie w planowaniu zajęć indywidualnego rytmu aktywności: Planowanie z użyciem terminarza Techniki służące zmniejszaniu obciążenia obowiązkami Techniki radzenia sobie ze stresem 20

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży 1 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, menedżerów sprzedaży, pracowników obsługi klienta przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa reklamacji i radzenie sobie z klientem wymagającym - trudne sytuacje "

Profesjonalna obsługa reklamacji i radzenie sobie z klientem wymagającym - trudne sytuacje 1 Profesjonalna obsługa reklamacji i radzenie sobie z klientem wymagającym - trudne sytuacje " Cele szkolenia: Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu: Zasad skutecznej komunikacji z klientem w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Projekt Kurs na karierę kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt Kurs na karierę kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych HARMONOGRAM Szkolenie: Przedstawiciel handlowy z elementami sprzedawcy - grupa 1 Termin: 30.03. 28.04.2017 r. Łączna liczba godzin: 176 Miejsce : Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku,

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do pełnienia funkcji doradczych. Kandydaci na doradców otrzymają podstawową wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta. Serdecznie zapraszamy do współpracy. szkolenia@sprzedaz-malopolska.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta. Serdecznie zapraszamy do współpracy. szkolenia@sprzedaz-malopolska.pl Serdecznie zapraszamy do współpracy Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta Standardy obsługi Klienta w kontakcie bezpośrednim 7 lutego 2015 r. Telefoniczna obsługa Klienta. Przygotowanie argumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn r.

Warszawa, dn r. Warszawa, dn. 25.06.2019 r. ZAPROSZENIE NR 3/WPD/2019 do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla studentów - uczestników projektu Wiem,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W FIRMIE JAK BYĆ

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W FIRMIE JAK BYĆ Przykładowy program EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W FIRMIE JAK BYĆ ZROZUMIANYM Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Komunikacja jest krwiobiegiem

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie

Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie Terminy szkolenia Cele szkolenia Głównym założeniem szkolenia jest wyposażenie uczestników w

Bardziej szczegółowo

Na potrzeby realizacji projektu Aktywny Student - Aktywny Absolwent

Na potrzeby realizacji projektu Aktywny Student - Aktywny Absolwent OPRACOWANIE PROGRAMU WARSZTATÓW INTERPERSONALNYCH I SPOŁECZNYCH DLA DZIEWIĘCIU OBSZARÓW ZAWODOWYCH: ochrona zdrowia, resocjalizacja i rehabilitacja, wychowanie i opieka, zarządzanie finansami, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

MarPunkt Mariusz Petrykowski

MarPunkt Mariusz Petrykowski MarPunkt Informacja o projektach szkoleniowych. MarPunkt to firma świadcząca usługi szkoleniowo doradcze, coachingi dla przedstawicieli handlowych, menedżerów oraz innych sił sprzedaży. Uczestnicy szkoleń

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Projekt Kierunek dobra praca podniesienie jakości usług Akademickiego Biura Karier w, SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE luty - kwiecień 1. Inteligencja emocjonalna w biznesie 24 lutego 2017 (piątek) 12.00-18.00

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA Rozwój kluczowych kompetencji doradcy finansowego RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE Poznajemy świat inwestycji giełdowych 1. Czym jest inwestowanie? 2. Kto i po co wymyślił giełdę? Historia

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

I. Komunikacja. I.I.Komunikacja. 1 szy krok. I.II. Komunikacja. 2 gi krok. I.III. Komunikacja. 3 ci krok

I. Komunikacja. I.I.Komunikacja. 1 szy krok. I.II. Komunikacja. 2 gi krok. I.III. Komunikacja. 3 ci krok I. Komunikacja I.I.Komunikacja 1 szy krok I.II. Komunikacja 2 gi krok I.III. Komunikacja 3 ci krok Mówić każdy może. Dlaczego komunikowanie się jest tak ważne? 1 / 21 Model komunikowania się. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym LondonSAM Polska, Kraków 2013 Opis szkolenia Windykacja należności jest istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy.

Bardziej szczegółowo

Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży

Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Dostarczenie narzędzi do prowadzenia efektywnej sprzedaży. Zapoznanie z procesem sprzedaży. Nauczenie rozwijania profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. P R O G R A M S Z K O L E N I A K O M P E T E N C J E H A N D L O W E Moduł I Negocjacje i techniki sprzedaży CZĘŚĆ. 1. NEGOCJACJE (12 h): Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw negocjacji m.in.

Bardziej szczegółowo

Grupa CONTENT zaprasza na szkolenie:

Grupa CONTENT zaprasza na szkolenie: Grupa CONTENT zaprasza na szkolenie: PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Wzoruj się na najlepszych! Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 O

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o.

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny sp. z o.o.- www.ook.com.pl oprócz szerokiej gamy szkoleń otwartych, do uczestnictwa, w których serdecznie Państwa zapraszamy, proponuje również organizację

Bardziej szczegółowo

OFERTA GŁÓWNY ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Czas trwania: 2 dni Ilość osób w grupie warsztatowej: 6 10 osób

OFERTA GŁÓWNY ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Czas trwania: 2 dni Ilość osób w grupie warsztatowej: 6 10 osób GŁÓWNY ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 Podejście projektowe w biznesie: Czym jest projekt i jakie są jego cechy? Czym jest podejście projektowe? Jakie działania biznesowe wspiera podejście

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT we współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu w projekcie Kadry dla Gospodarki współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA BIZNESU

PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA BIZNESU PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA BIZNESU OFERTA SZKOLEO DLA HANDLOWCÓW Do każdego jest jakaś droga, tylko nie zawsze handlowcy mają odwagę na nią wkroczyć. Współczesne przemiany rynkowe, konkurencja, to czynniki,

Bardziej szczegółowo

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MENEDŻERA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/5060/5716 Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Cena netto za godzinę 109,37 zł Cena brutto za godzinę 134,53 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA JAK

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA JAK EFEKTYWNA KOMUNIKACJA JAK BUDOWAĆ POZYTYWNE RELACJE Beata Kozyra 2018 2 dni Poniższy program może być skrócony do 1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARTY W TECHNIKACH SPRZEDAŻY

ZMIANA WARTY W TECHNIKACH SPRZEDAŻY ZMIANA WARTY W TECHNIKACH SPRZEDAŻY W biznesie nic nie dzieje się dopóki ktoś czegoś nie sprzeda. Ze sprzedażą mamy do czynienia na każdym kroku. Sprzedajemy meble, samochody, ubezpieczenia, programy komputerowe,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Trener: Małgorzata Prawdzik

Trener: Małgorzata Prawdzik Zakres szkoleń w ramach Projektu Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Prezentacja własnego wizerunku m.in. jak napisać CV oraz list motywacyjny. Zasadnicze cele przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI. JAK SPRAWNIE OSIĄGAĆ CELE POPRZEZ NEGOCJACJE

EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI. JAK SPRAWNIE OSIĄGAĆ CELE POPRZEZ NEGOCJACJE Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałaby zwiększyć swoją efektywność poprzez wzmocnienie umiejętności negocjacyjnych oraz budowania długotrwałych relacji biznesowych. Nigdy nie negocjujmy ze strachu.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA SZKOLENIA OTWARTE

ZAPRASZA NA SZKOLENIA OTWARTE ZAPRASZA NA SZKOLENIA OTWARTE grudzień 2011 "Najlepsi ludzie marzą o doskonałości, ludzie przeciętni pragną komfortu.", Konfucjusz 01 grudzień 2011 Znajdź idealną pracę! Czyli szkolenie o tym, jak napisać

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa klienta sposobem na długoterminowe budowanie relacji

Profesjonalna obsługa klienta sposobem na długoterminowe budowanie relacji Profesjonalna obsługa klienta sposobem na długoterminowe budowanie relacji Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/03/8493/7366 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem praktyczny trening menadżerski.

Zarządzanie zespołem praktyczny trening menadżerski. Zarządzanie zespołem praktyczny trening menadżerski. Wstęp do szkolenia Znaczenie komunikacji dla organizacji Rola lidera wobec przełożonych i wobec podwładnych w organizacji Podstawa to postawa Poziomy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta

Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Poznanie skutecznych metod prowadzenia i kierowania efektywną rozmową, umiejętność budowania pozytywnego wizerunku, nastawienia

Bardziej szczegółowo

Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny.

Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny. Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny. Autorzy: Jarosław Holwek, Jerzy Gut, Wojciech Haman Handlowanie to sztuka, której opanowanie

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów: prawnika oraz psychologa. Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Potrzeby Szkoleniowe Pracowników Działu Handlowego. 12 kroków procesu sprzedaży, czyli sprawdzony sposób na sukces

ANKIETA. Potrzeby Szkoleniowe Pracowników Działu Handlowego. 12 kroków procesu sprzedaży, czyli sprawdzony sposób na sukces ANKIETA Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym oddajemy w Wasze ręce ankietę, która ułatwi rozpoznanie tych umiejętności i kompetencji, które Waszym zdaniem wymagają poprawy lub rozwoju. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Szef najlepszego zespołu sprzedaży - Kierowanie zespołem sprzedaży. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. Szef najlepszego zespołu sprzedaży - Kierowanie zespołem sprzedaży. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie Szef najlepszego zespołu sprzedaży - Kierowanie zespołem sprzedaży Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Działania sprzedażowe i utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Akademia X-KOM dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Politechniki Częstochowskiej

Program szkoleniowy Akademia X-KOM dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Politechniki Częstochowskiej Program szkoleniowy Akademia X-KOM dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Politechniki Częstochowskiej Spis treści I. Informacje ogólne o Akademii X-KOM... 3 1. Cele programu szkoleniowego:...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZMIEŃ TO NATYCHMIAST!

ZMIEŃ TO NATYCHMIAST! 4 siły sprzedaży LANCO Selling System Strategia negatywnego odwracania, NLP, Psychologia wywierania wpływu, Question algorithm 4-ro KROTNIE skuteczniejszy proces perswazji z dnia na dzień Jeżeli: Stosowałeś

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SOBĄ I ROZWÓJ WŁASNY JAK

ZARZĄDZANIE SOBĄ I ROZWÓJ WŁASNY JAK Przykładowy program ZARZĄDZANIE SOBĄ I ROZWÓJ WŁASNY JAK BYĆ PROAKTYWNYM Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 1-2 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Najlepszym sposobem, aby

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2013 STYCZEŃ 2013

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2013 STYCZEŃ 2013 HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2013 STYCZEŃ 2013 Data Tematyka i zakres tematyczny Godziny 07.01. 2013 Dokumenty aplikacyjne Termin rekrutacji do 28.12.2012 08. 01. 2013 Dokumenty aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

"LIDER ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO "

LIDER ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO 1 "LIDER ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO " Cele szkolenia: Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu: Tworzenia taktyki i strategii dla sił sprzedaży lub dla własnego portfela klientów. Korzystania z narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Pakiet szkoleń dla kobiet. Dla grup powyżej 10 osób możliwe jest elastyczne dopasowanie terminów.

Pakiet szkoleń dla kobiet. Dla grup powyżej 10 osób możliwe jest elastyczne dopasowanie terminów. Pakiet szkoleń dla kobiet Każda kobieta codziennie boryka się z wieloma problemami, negocjuje w życiu prywatnym (z dziećmi mężem, partnerem itd.) i zawodowym (z szefem, podwładnymi, kontrahentami). W gonitwie

Bardziej szczegółowo

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób Strona1 Proces zarządzania i przywództwa 1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 2. Rekrutacja i selekcja pracowników call center / telemarketerów _ 2800 /

Bardziej szczegółowo

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie:

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie: W pracy z Pacjentami bardzo istotna jest komunikacja interpersonalna z elementami asertywności. Wzrost skuteczności obsługi Pacjenta jest ściśle związany z budowaniem dobrych relacji i efektywną komunikacją,

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO GRUPOWE - I KWARTAŁ 2015 R. C I ip K Z BYDGOSZCZ

PORADNICTWO GRUPOWE - I KWARTAŁ 2015 R. C I ip K Z BYDGOSZCZ C I ip K Z BYDGOSZCZ STYCZEŃ UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE, JAKO KLUCZOWA UMIEJĘTNOŚĆ POŻĄDANA PRZEZ PRACODAWCÓW NIE DAJ SIĘ STRESOWI JAK NIM ZARZĄDZAĆ? Uczestnicy będą mili możliwość przyjrzeć się swojemu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner - Meriba. Akademia Menedżera

HR Biznes Partner - Meriba. Akademia Menedżera Akademia Menedżera Cykl ośmiu warsztatów jest przeznaczony dla kadry zarządzającej. Warsztaty uwzględniają kulturę organizacji jej specyfikę oraz perspektywy rozwojowe. Akademia menedżera przeznaczona

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNA WINDYKACJA PRZEZ TELEFON (TELEWINDYKACJA)

OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNA WINDYKACJA PRZEZ TELEFON (TELEWINDYKACJA) OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNA WINDYKACJA PRZEZ TELEFON (TELEWINDYKACJA) TERMIN 23 czerwca 2016 (czwartek) w godz. 09.00 16.00 MIEJSCE Świdnica, Rynek 38 siedziba FRW MEDIA GROUP CENA 450 zł + 23% VAT (w tym

Bardziej szczegółowo

Rozwój kluczowych kompetencji doradcy finansowego

Rozwój kluczowych kompetencji doradcy finansowego Rozwój kluczowych kompetencji doradcy finansowego Dla kogo? Dla osób: - zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa opolskiego - prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub - będących

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems!

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Wychodząc naprzeciw potrzebom Studentów Prawa przygotowaliśmy dostosowaną do wymogów prawniczego rynku pracy ofertę szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Sztuka negocjacji. Uświadomienie czynników wpływających na zwiększenie własnej siły i przewagi podczas negocjacji

Sztuka negocjacji. Uświadomienie czynników wpływających na zwiększenie własnej siły i przewagi podczas negocjacji Sztuka negocjacji O SZKOLENIU: Negocjacje to często długi i żmudny proces. Pojawiające się rozbieżności pomiędzy partnerami negocjacji generują wiele emocji, które negatywnie wpływają na osiągnięcie pozytywnego

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Młodzi dla Środowiska

Projekt. Młodzi dla Środowiska Rozwiązania edukacyjne dla liderów Zespołów Projektów Ekologicznych i Inicjatyw Społecznych Projekt Młodzi dla Środowiska Projekt warsztatów przygotowany dla Pana Marka Antoniuka Koordynatora Katolickiego,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność Aktywne poszukiwanie pracy rozeznanie w sytuacji na rynku pracy, poznanie źródeł i metod poszukiwania pracy, nabycie wiedzy o wymogach pracodawców wobec potencjalnych pracowników. poznanie i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE

CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE Nazwa i zakres tematyczny porady Termin porady Godzina Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania: 32 godziny lekcyjne na grupę (1h=45 minut) I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie "Skuteczny telemarketing"

Szkolenie Skuteczny telemarketing Szkolenie "Skuteczny telemarketing" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/05/8320/5521 Cena netto 750,00 zł Cena brutto 922,50 zł Cena netto za godzinę 107,14 zł Cena brutto za godzinę 131,79 Możliwe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CZASEM. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania

ZARZĄDZANIE CZASEM. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania ZARZĄDZANIE CZASEM Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest przedstawienie technik i metod planowania czasu oraz dostarczenie minimum praktyki w zakresie zarządzania czasem własnym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych W środowisku międzynarodowym LondonSAM Polska, Kraków 2012

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych W środowisku międzynarodowym LondonSAM Polska, Kraków 2012 Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych W środowisku międzynarodowym LondonSAM Polska, Kraków 2012 Program szkolenia Głównym celem szkolenia jest zdobycie, doskonalenie i praktyczne zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi klienta i procesów sprzedażowych - warsztaty

Standardy obsługi klienta i procesów sprzedażowych - warsztaty Standardy obsługi klienta i procesów sprzedażowych - warsztaty Miejsce: Warszawa Termin: 05-002015, czwartek (09.00-100) piątek (09.00-100) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: 22

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r.

Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r. CAZ-540-2/JR/11 Pajęczno, dn. 31.05.2011r. Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r. Termin zajęć Temat zajęć Godzina rozpoczęcia zajęć 13.07.2011r.

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania modułu : 32 godziny lekcyjne na grupę I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Cel:

Bardziej szczegółowo

Chełm, 2014 rok. Bank programów

Chełm, 2014 rok. Bank programów Bank programów Podstawa prawna: 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne

ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2290.00 zł Program DZIEŃ 1 Blok

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA BIZNESU

PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA BIZNESU PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA BIZNESU AKADEMIA OBSŁUGI KLIENTA Jest tylko jeden szef Klient. Może on pozbawid pracy każdą osobę w firmie, Wystarczy, że wyda swoje pieniądze gdzie indziej. Sam Walton Firmy

Bardziej szczegółowo

Asertywność - trudne rozmowy i konflikty, a pewność i efektywność

Asertywność - trudne rozmowy i konflikty, a pewność i efektywność Asertywność trudne rozmowy i konflikty, a pewność i efektywność Â Â Â Dawno temu, pewien człowiek nienawidzący Buddy wędrował po świecie, szukając okazji, aby wyładować swoje negatywne odczucia na oświeconym.

Bardziej szczegółowo

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel.

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. OFERTA SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. 501 165 622 e-mail: info@illustro.pl www.illustro.pl

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa klienta Praktyczny warsztat sprzedażowy

Profesjonalna obsługa klienta Praktyczny warsztat sprzedażowy Organizacje przyszłości będą zdominowane przez miękkie umiejętności. J. Berridge Profesjonalna obsługa klienta Praktyczny warsztat sprzedażowy Szanowni Państwo Instytut Rozwoju Personalnego Ganesa Celem

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER JAK SPRAWNIE ZARZĄDZAĆ

SKUTECZNY MENEDŻER JAK SPRAWNIE ZARZĄDZAĆ Przykładowy program SKUTECZNY MENEDŻER JAK SPRAWNIE ZARZĄDZAĆ SWOIMI PRACOWNIKAMI Beata Kozyra 2017 2 dni Poniższy program może być skrócony do 1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Menedżerowie, którzy

Bardziej szczegółowo

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów;

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów; Celem szkolenia Zarządzanie projektem fundraisingowym jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania i osiągania celów projektowych. Uczestnik pozna i nauczy

Bardziej szczegółowo