KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU"

Transkrypt

1 KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. wielkopolskiego (posiadających tu siedzibę, filię, oddział). Grupą docelową stanowią pracownicy kadry kierowniczej i zarządzającej, liderzy poszczególnych pracowników, niezależnie od szczebla i pełnionej funkcji. *Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. **Małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. Głównym celem, projektu jest podniesienie i dostosowanie kompetencji pracowników firm oraz samych firm do wymagań gospodarki woj. wielkopolskiego poprzez dostarczenie wiedzy i kompleksowy trening umiejętności niezbędnych do nowoczesnego, opartego na rezultatach zarządzania firmą i jej personelem oraz pełnienia funkcji przywódczych w okresie od IX 2012 do VI Cele szczegółowe projektu: Zwiększenie efektywności i jakości pracy poprzez wzrost umiejętności i kwalifikacji pracowników; Zwiększenie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw do wymagań i zmian rynkowych dzięki podwyższeniu kwalifikacji kadry zarządzającej; Zwiększenie potencjału poziomej i pionowej mobilności zawodowej uczestników projektu dzięki nabyciu nowych umiejętności z zakresu umiejętności menedżerskich; Zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników projektu z zakresu zarządzania firmą i personelem; Zdobycie przez uczestników kwalifikacji odpowiadających potrzebom regionalnego rynku pracy.

2 W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia: Moduł I. Temat 1. Komunikacja w zespole (16h) 1. Rola komunikacji w budowaniu współpracy w zespole. 2. Rozpoznawanie i eliminowanie barier w procesie komunikacji. 3. Najczęstsze błędy w komunikacji. 4. Metody i narzędzia komunikacji nastawionej na budowanie współpracy. 5. Komunikacja, jako narzędzie w budowaniu zespołu komunikacja podczas realizacji zadań oraz budowaniu pozytywnych relacji z członkami zespołu. 6. Komunikacja, jako bardzo ważne narzędzie motywowania ustalanie/informowanie o oczekiwaniach oraz wynikach pracy: kontraktowanie, informacja zwrotna, ustalanie granic. 7. Komunikacja asertywna obrona własnych interesów z poszanowaniem drugiej strony. 8. Komunikacja w pracy menadżera: pochwała, nagana, prowadzenie zebrań i spotkań, wystąpienie szefa. Temat 2. Budowanie autorytetu i wywieranie wpływu (16h) 1. Ogólne zasady budowania profesjonalnego wizerunku, autorytetu oraz wiarygodności. Zastosowanie tych zasad w pracy menadżera. 2. Reguły wywierania wpływu na ludzi zrozumienie oraz zastosowanie w praktyce. 3. Wywieranie wpływu bez manipulacji. 4. Profesjonalna prezentacja: a. planowanie, b. przygotowanie, c. metody wzbudzania zainteresowania i angażowania słuchaczy. 5. Rola komunikacji niewerbalnej podczas prezentacji rola postawy, gestów, mimiki oraz głosu w budowaniu kontaktu ze słuchaczami. 6. Trudne sytuacje podczas prezentacji radzenie sobie ze stresem i własnymi emocjami oraz wydarzeniami m.in. trudne pytania, zachowania destrukcyjne 7. Metody kontrolowania własnych emocji, radzenia sobie z tremą i stresem podczas spotkań i Moduł II. Temat 1. Efektywne przywództwo (16h) 1. Rola lidera a zawód menadżera. Kompetencje wiedza fachowa, inteligencja emocjonalna, umiejętności interpersonalne. 2. Kierowanie ludźmi godzenie nastawienia na realizację celu/wykonywanie zadań oraz budowania pozytywnych relacji.

3 3. Style kierowania najbardziej rozpowszechnione modele. 4. Delegowanie zadań i uprawnień zasady, korzyści oraz przykłady. 5. Przekazywanie zadań, kontraktowanie i egzekwowanie ustaleń. 6. Wyznaczanie motywujących celów informacja zwrotna i ustalanie granic. 7. Komunikacja szefa zespołu: pochwała, nagana, prowadzenie zebrań i spotkań, wystąpienie szefa. Temat 2. Zarządzanie konfliktem (16h) 1. Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach. 2. Strategie i metody rozwiązywania konfliktów. 3. Metody działania lidera i zespołu w konflikcie. 4. Konflikty konstruktywne i niszczące dla zespołu rozpoznawania i sposoby postępowania. 5. Negocjacje i mediacje w konfliktach kiedy i w jaki sposób można wykorzystać te metody. 6. Strategie i techniki radzenia sobie z napięciem emocjonalnym w sytuacji konfliktowej. 7. Eskalacja konfliktu przyczyny i sposoby postępowania lidera zespołu w takiej sytuacji. 8. Fazy rozwoju konfliktu. Temat 3. Motywowanie pracowników do rozwoju (16h) 1. Metody rozpoznawania etapu dojrzałości pracowników rozwoju kompetencji oraz stopnia zaangażowania. 2. Proces motywowania pracowników do rozwoju oraz osiągania lepszych efektów główne teorie i modele tłumaczące źródła motywacji, zasady i narzędzia motywowania. 3. Skąd się bierze zaangażowanie pracowników, jak rozumieć ich motywacje oraz pobudzać naturalną chęć do rozwoju. 4. Zdobywanie nowych umiejętności, proces uczenia się u osób dorosłych specyfika, etapy i narzędzia. 5. Motywowanie pozafinansowe proces oraz narzędzia dostępne dla menadżera. 6. Coaching menadżerski jako metoda pracy w zakresie rozwoju pracowników zasady, techniki i metody. Moduł III. Temat 1. Zarządzanie sobą w czasie (16h) 1. Zarządzanie sobą w czasie zmiana nawyków oraz starych sposobów myślenia. 2. Określanie zadań, listy czynności ustalanie rangi ważności, umiejętność eliminacji. 3. Ustalanie priorytetów kluczowa umiejętność w zakresie poprawy efektywności wykonywanych zadań. 4. Planowanie oraz kontrolowanie czasu poświęconego na określone czynności w miejscu pracy.

4 5. Metody organizowania własnej pracy, identyfikowania oraz eliminowania zakłóceń oraz motywowania siebie do rozwoju w tym zakresie. 6. Monitorowanie postępów w zaplanowanych działaniach. 7. Rozpoznawanie objawów stresu związanych z dużą ilością zadań. 8. Metody zarządzania stresem związanym z nawałem pracy techniki organizacji, zwiększanie poziomu świadomości występowania tego zjawiska. 9. Narzędzia pomocne w organizacji i zarządzania zadaniami - tzw. organizery, plenery. 10. Zarządzanie skrzynką mailową, wiadomościami oraz organizacja dokumentów. 11. Znaczenie asertywności w procesie poprawy efektywności własnej oraz zarządzania stresem. Temat 2. Zarządzanie projektami (16h) 1. Definicja i cechy projektu. Podejście projektowe zmiana w zakresie zarządzania firmą. 2. Analiza interesariuszy identyfikacja grup osób wpływających na sukces 3. Lider projektu i jego umiejętności 4. Członkowie grupy projektowej role i umiejętności. Ustalanie właściwego składu grupy projektowej 5. Opracowanie planu projektu: cele, kamienie milowe, zadania. 6. Cykl zarządzania projektem 7. Harmonogram i budżet projektu. 8. Grupowanie procesów w zarządzaniu projektami. 9. Komunikacja w zespole projektowym zasady, narzędzia oraz wpływ na sukces projektu. 10. Przygotowanie koncepcji wdrożenia. 11. Etapy wdrożenia projektu i sposoby kontroli. 12. Analiza doświadczeń wnioski i wprowadzanie ich w życie. Temat 3. Zarządzanie zmianą (16h) 1. Zmiana we współczesnej organizacji definicja, rola oraz częstotliwość występowania. 2. Zarządzanie zmianą jako proces kierowanie procesem zmian. 3. Rodzaje i źródła zmian. 4. Sposoby przygotowania i wdrażania zmian organizacyjnych. 5. Proces przygotowania zmian - etapy w procesie zmian. 6. Etapy oraz właściwości procesu wdrażania identyfikacja grup sprzyjających zmianom oraz grupom, które będą stawiać opór zmianom. 7. Przyczyny oporu oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w procesie wprowadzania zmian. 8. Budowanie zaangażowania pracowników w zmianę szukanie sojuszników zmiany. 9. Komunikowanie zmiany w zespole w sposób, który zwiększa poczucie akceptacji dla zmian.

5 Szkolenia prowadzone będą w grupach średnio 10 osobowych. Zajęcia będą odbywały się w godzinach pracy lub w weekendy po 8 godzin dziennie na terenie woj. wielkopolskiego w lokalizacji dogodnej dla zebranej grupy. Zajęcia odbywały się będą z wykorzystaniem aktywnych form nauczania takich jak prezentacje trenerskie, dyskusje, studia przypadku. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli zapewniony catering i noclegi (opcjonalnie). Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz przybory piśmiennicze. Jedna osoba może brać udział w więcej niż jednym module szkoleniowym. Nie ma natomiast możliwości wyboru jednego tematu z danego modułu. Po zakończonych szkoleniach uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział i zdobyta wiedzę. Kontakt: Biuro Projektu ul. Włocławska Koło tel. Agnieszka Rosińska , Edyta Markowicz

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CZASEM. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania

ZARZĄDZANIE CZASEM. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania ZARZĄDZANIE CZASEM Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest przedstawienie technik i metod planowania czasu oraz dostarczenie minimum praktyki w zakresie zarządzania czasem własnym

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI Katalog szkoleń Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w ramach struktury Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia Katalog Szkoleń. Zaprezentowane w nim kursy są skierowanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com.

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com. INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com.pl OFERTA Inspirujemy & Motywujemy & Wspieramy dokonania SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo