ZARZĄDZANIE CZASEM. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE CZASEM. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE CZASEM Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest przedstawienie technik i metod planowania czasu oraz dostarczenie minimum praktyki w zakresie zarządzania czasem własnym oraz czasem innych ludzi. 1. Podstawowe zagadnienia: Zarządzanie czasem w osobistym aspekcie pracy, Planowanie czasu jako sposób osiągnięcia założonych celów życiowych, Planowanie czasu w zespołach ludzkich i mechanizmach przemysłowych, zarządzanie projektami, organizacja czasu w celu uzyskania maksymalnych efektów. 2. Zajęcia praktyczne: Sztuka motywacji i automotywacji, rachunek kosztów i korzyści w zarządzaniu czasem, Strategie podejmowania decyzji, proces decyzyjny, Wykorzystanie zdolności umysłu oraz podświadomości. 3. Organizacja czasu: Przedstawienie przesłanek organizacji czasu, Motywacja w zarządzaniu czasem, zagadnienia automotywacji, Techniki gospodarowania czasem (m.in. Zasada Eisenhowera, Reguła Pareto), Zagadnienia wyznaczania celów, praktyczne zagadnienia organizacji czasu, Zasady ustalania skutecznych planów i taktyk, planowanie życia osobistego i kariery zawodowej, Najczęstsze błędy popełniane przy organizacji czasu, Wnioski praktyczne. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania Termin szkolenia: od lutego co dwa miesiące, czas trwania 16 godzin /2 dni 1

2 Szczyrk lub Ośrodek Kursowy DOMENA sp. z o.o. przy ul. Kustronia 40 w Bielsku- Białej, lub siedziba zamawiającego lub inne uzgodnione z klientem miejsce. Cena szkolenia: proponujemy Państwu dwie wersje szkolenia: I wersja wyjazdowa koszt 1300 zł/os. (cena obejmuje noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz imprezy plenerowe), II wersja miejsce szkolenia Ośrodek Kursowy Spółki DOMENA, koszt 950 zł/os. (cena m.in. obejmuje 3 posiłki, napoje, materiały szkoleniowe). ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego podstawowym celem jest zdobycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi oraz zwiększenie efektywności i usprawnienie działania w grupie. 1. Konflikt personalny w miejscu pracy analiza indywidualnych przypadków. 2. Przyczyny i rodzaje sytuacji konfliktowych. 3. Konflikt w pracy menedżera: Konflikt jako wynik frustracji potrzeb, Konflikt jako wynik zaburzonej komunikacji, Różnice osobowościowe jako zarzewie konfliktów. 4. Sposoby radzenia sobie z sytuacją konfliktową: Poprawa organizacji czasu pracy, Osiąganie równowagi wewnętrznej, Reagowanie na obiekcje ze strony otoczenia, Metoda głębokiego relaksu. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, Wypoczynek i urlop. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach w zakresie zarządzania 2

3 Termin szkolenia: od lutego co dwa miesiące, czas trwania 16 godzin/ 2 dni Szczyrk lub Ośrodek Kursowy DOMENA Sp. z o.o. przy ul. Kustronia 40 w Bielsku- Białej, lub siedziba zamawiającego. Cena szkolenia: proponujemy Państwu dwie wersje szkolenia: I wersja wyjazdowa koszt 1300 zł/os. (cena obejmuje nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz imprezy plenerowe), II wersja miejsce szkolenia Ośrodek Kursowy Spółki DOMENA, koszt 950 zł/os. (cena obejmuje 2 posiłki, napoje, materiały szkoleniowe). PODEJMOWANIE DECYZJI Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest omówienie zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji oraz rozstrzyganiem sytuacji decyzyjnych i motywowaniem pracowników oraz przegląd technik analitycznych i statystycznych wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji. Szkolenie jest swego rodzaju treningiem ułatwiającym twórcze rozwiązywanie problemów w sytuacjach stresowych. Specyfika procesu decyzyjnego: Uwarunkowania psychologiczne i społeczne, Presja odpowiedzialności, Podstawowe definicje. Uwarunkowania sposobów postrzegania sytuacji: Wpływ emocji, wykształcenia i otoczenia na ocenę sytuacji decyzyjnej, Wpływ standardów i oczekiwań na proces decyzyjny, Trening twórczego rozwiązywania problemów i postrzegania sytuacji decyzyjnej (nastawiony na realizację wymagań grupy). Metody analizy statystycznej sytuacji: 3

4 Etapy procesu, podjęcie decyzji, stres podecyzyjny, działania następujące po podjęciu decyzji, Delegacja uprawnień decyzyjnych oraz zadań, Kontrola, weryfikacja i dokumentacja procesu decyzyjnego Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania Termin szkolenia: od lutego co dwa miesiące, czas trwania 16 godzin / 2 dni Szczyrk lub Ośrodek Kursowy DOMENA sp. z o.o. przy ul. Kustronia 40 w Bielsku- Białej, lub siedziba zamawiającego Cena szkolenia: proponujemy Państwu dwie wersje szkolenia: I wersja wyjazdowa koszt 1300 zł (cena obejmuje nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz imprezy plenerowe), II wersja miejsce szkolenia Ośrodek Kursowy Spółki DOMENA, koszt 950 zł/os. (cena obejmuje 2 posiłki, napoje, materiały szkoleniowe). ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, które adresowane jest do liderów zespołów i osób zarządzających zespołami w organizacjach gospodarczych oraz przedsiębiorstwach non profit. Szkolenie przewidziane jest jako trening kształtujący pozytywne postawy przywódcze osób zarządzających zespołami. 1. Lider w zespole. 2. Rodzaje zespołów. 3. Funkcje kierownicze w zespole. 4. Style zarządzania i budowy zespołu. 4

5 5. Etapy budowania zespołu. 6. Grupy nieformalne. 7. Role w zespole. 8. Zarządzanie zespołami. 9. Błędy przywódców i liderów. 10. Psychologia tłumu w zarządzaniu zespołami. 11. Komunikacja i motywacja w zespole. 12. Zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany. 13. Delegacja czynności i odpowiedzialności. Ocena pracownicza. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania Termin szkolenia: od lutego co dwa miesiące, czas trwania 3 dni Szczyrk lub Ośrodek Kursowy DOMENA sp. z o.o. przy ul. Kustronia 40 w Bielsku- Białej, lub siedziba zamawiającego Cena szkolenia: proponujemy Państwu dwie wersje szkolenia: I wersja wyjazdowa koszt 2300 zł/os. (cena obejmuje noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz imprezy plenerowe), II wersja miejsce szkolenia Ośrodek Kursowy Spółki DOMENA, koszt 1300 zł/os. (cena m.in. obejmuje 3 posiłki, napoje, materiały szkoleniowe). ZARZĄDZANIE PRODUKTEM Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności na temat zarządzania produktem 1. Wprowadzenie do zarządzania produktem Od zarządzania projektowego do zarządzania procesowego 5

6 Dlaczego Klienci kupują nasze produkty? Nasze poziomy wiedzy i doświadczeń 2. Budowanie strategii zarządzania produktem 3. Poziomy produktu 4. Strategie cyklu życia produktu 5. Strategie innowacji 6. Proces dyfuzji i adaptacji innowacji 7. Strategie przewagi konkurencyjnej 8. Strategie ograniczania 9. Ocena konkurencyjności produktów 10. Rola i umiejętności menedżera produktu Umiejętności planistyczne menedżera produktu Proces planowania marketingu produktu Segmentacja i pozycjonowanie produktów Macierz Ansoffa Zarządzanie wartością klienta Roczny plan produktu 11. Umiejętności niezbędne do zarządzania produktem Nowe produkty: koncepcje, rozwój oraz wprowadzenie na rynek Aspekt finansowy zarządzania produktem Zarządzanie portfelem produktów Umiejętności funkcjonalne Ustalanie cen produktów reagowanie na zmiany na rynku Zwrot konsumencki Podstawy marketingu mix produktu Zarządzanie kanałami marketingowymi produktu Marketing defensywny Ośrodek Kursowy DOMENA sp. z o.o. przy ul. Kustronia 40 w Bielsku- Białej, lub siedziba zamawiającego lub inne uzgodnione z klientem miejsce. Prowadzący: wykładowcy i trenerzy posiadający niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia tego typu szkolenia Cena kursu dla max 15 osób : 2500 zł/ 1800 zł Czas trwania: 32 godziny ( 4 dni) 6

7 ZARZĄDZANIE STRESEM Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności zarządzania stresem 1. Wprowadzenie do warsztatów 2. Stres i jego przyczyny 3. Emocjonalne podłoże stresu wprowadzenie potrzeby i oczekiwania zasady współpracy program i harmonogram warsztatów sytuacje wywołujące stres, definicja stresu klasyfikacja stresów fizjologiczne skutki stresu - rozpoznawanie objawów psychologiczne skutki stresu rozpoznawanie uczuć techniki relaksacyjne zaburzenia snu w stresie 4. Przyczyny stresu w sytuacjach zawodowych i osobistych przyczyny komunikacyjne konflikt jako przyczyna stresu przeciążenie 5. Postawa asertywna a przeciwdziałanie stresowi 6. Techniki przeciwdziałania stresowi 7. Warsztat technik trzy części typy ludzkich zachowań a stres charakterystyka postawy asertywnej techniki relaksacyjne techniki asertywne techniki zarządzania czasem techniki radzenia sobie z własnymi uczuciami przygotowanie wybranych technik zastosowanie technik analiza i wnioski dotyczące zastosowanie technik 8. Podsumowanie i zakończenie warsztatów opracowanie indywidualnych planów antystresowych 7

8 ewaluacja, zakończenie warsztatów Ośrodek Kursowy DOMENA sp. z o.o. przy ul. Kustronia 40 w Bielsku- Białej, lub siedziba zamawiającego lub inne uzgodnione z klientem miejsce. Prowadzący: wykładowcy i trenerzy posiadający niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia tego typu szkolenia Cena kursu dla max 15 osób: 1300 zł/ 950 zł na osobę Czas trwania: 16 godzin ( dwa dni) KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Zdobycie praktycznej wiedzy, radykalne podniesienie umiejętności z zakresu komunikacji z przełożonymi, podwładnymi, kolegami i klientami 1. Słownik, pojęcia i definicje podstawowe Schemat komunikacji, Ważność informacji zwrotnej Bariery komunikacyjne i ich eliminowanie Korzystny wpływ społeczny czy manipulacja Klient wewnętrzny i zewnętrzny Gra GTX ilustrująca ważność koncentracji na kliencie 2. Nasi klienci wewnętrzni Skrótowy łańcuch powstawania wartości dla klienta zewnętrznego Schematy kołowe: Co otrzymuję od kolegów w firmie oraz Co im dostarczam Najczęstsze bariery w naszej komunikacji i ich przełamywanie 3. Komunikacja werbalna Słuchanie Gra: Bingo nt słuchania Mówienie i elementy retoryki Prezentacje z oceną stosowania zasad (kamera) Pytania 4. Komunikacja niewerbalna 8

9 Mowa ciała - prawidłowości Kształtowanie przestrzeni komunikacyjnej Komunikacja niewerbalna - przekazywanie i odczytywanie sygnałów 5. Style zachowań w komunikacji profil osobowości Prezentacja typologii 4 typów osobowości Profil uczestnika Umiejętność dokonywania szybkich trafnych odczytów Osobisty program poprawy komunikacji z 1 osobą w firmie 6. NLP inne płaszczyzny skutecznego wpływu Prezentacja wybranych osi obserwacji Ćwiczenie w dostosowaniu wypowiedzi do typu rozmówcy 7. Asertywność (elementy): osobowość, zachowania asertywne, sztuka mówienia "nie" budowanie autorytetu 8. Techniki łamania barier i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w procesie komunikacji: Szczegółowe techniki z zakresu negocjacji Budowanie odporności na manipulacje 9. Pochwała i komplementy oraz krytykowanie i przyjmowanie krytyki. Zasady profesjonalnego udzielania i przyjmowania pochwał oraz krytyki Ćwiczenia 10. Narady 11. Plan zastosowań z całości modułu komunikacyjnego Ośrodek Kursowy DOMENA sp. z o.o. przy ul. Kustronia 40 w Bielsku- Białej, lub siedziba zamawiającego lub inne uzgodnione z klientem miejsce. Prowadzący: wykładowcy i trenerzy posiadający niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia tego typu szkolenia Cena kursu dla max 15 osób: 2500 zł / 1800 zł na osobę Czas trwania: 32 godziny ( 4 dni) 9

10 OBSŁUGA KLIENTA Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej obsługi klienta 1. Wstęp: Etapy naszego szerokiego kontaktu handlowego: Nawiązanie kontaktu Poznawanie potrzeb Przygotowanie oferty Prezentacja oferty Przyjmowanie obiekcji Dobijanie targu Dostawa Dbałość o płatność Obsługa po sprzedaży CRM 2. Słownik, pojęcia i definicje podstawowe: Klient i sprzedaż Schemat komunikacji, Klient wewnętrzny i zewnętrzny Gra GTX ilustrująca ważność koncentracji na kliencie 3. Nasi klienci Skrótowy łańcuch powstawania wartości dla klienta zewnętrznego Kto z nas co dokłada do wartości oraz gdzie trzeba udoskonalać komunikację Schematy kołowe: Co otrzymuję od kolegów w firmie oraz Co im dostarczam Najczęstsze bariery w naszej komunikacji i ich przełamywanie 4. Nawiązywanie nowych kontaktów handlowych Sposoby wyszukiwania potencjalnych klientów Sktuteczne umawianie się Pierwsze wrażenie Kluby, hobby 5.Poznawanie potrzeb klienta Rodzaje i identyfikacja decydentów Poziomy potrzeb Sztuka dostosowania się Profil osobowości Wykorzystanie wszystkich kanałów informacji 6. Przygotowanie oferty Kiedy i jak indywidualizować? 10

11 Kiedy i jak oferować opcje do wyboru? Kto i co stanowi konkurencję? Inne zasady przygotowania oferty 7. Prezentacja oferty Uwzględnienie krzywej zainteresowania klienta Dostosowanie do typu osobowości Stała ocena szans na sprzedaż macierz decyzyjna Ćwiczenia z nagrywaniem i oceną prezentacji 8. Przyjmowanie obiekcji Rodzaje obiekcji Profesjonalne przyjęcie Sztuka wykorzystania obiekcji do budowania lojalności klienta 9.Dobijanie targu Odczytywanie sygnałów zakupowych Jak nie dopuścić do odwlekania Uwzględnianie indywidualnej specyfiki decydenta 10.Dostawa [i dbałość o płatność] Obietnice handlowca a realia produkcji i logistyki Budowanie relacji w zespole sprzedażowym 11.Obsługa po sprzedaży Wyższość stałego klienta nad nowym Odkrywanie i generowanie nowych potrzeb Archiwizowanie i standaryzowanie danych niestandardowych CRM Ośrodek Kursowy DOMENA sp. z o.o. przy ul. Kustronia 40 w Bielsku- Białej, lub siedziba zamawiającego lub inne uzgodnione z klientem miejsce. Prowadzący: wykładowcy i trenerzy posiadający niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia tego typu szkolenia Cena kursu dla max 15 osób: 2900 zł / 1800 zł na osobę Czas trwania: 32 godziny ( cztery dni) 11

12 OPIEKA NAD KLIENTEM Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności na temat opieki nad klientem 1. Wsparcie organizacji obsługi klienta 2. Kryzysowe linie informacyjne 3. Załatwianie reklamacji i skarg 4. Rozmowy powitalne 5. Przeciwdziałanie fluktuacji klientów 6. Reaktywacja dawnych klientów 7. Wsparcie techniczne 8. Windykacja należności Ośrodek Kursowy DOMENA sp. z o.o. przy ul. Kustronia 40 w Bielsku- Białej, lub siedziba zamawiającego lub inne uzgodnione z klientem miejsce. Prowadzący: wykładowcy i trenerzy posiadający niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia tego typu szkolenia Cena kursu dla max 15 osób: 1300 zł/ 950 zł Czas trwania: 16 godzin/ 2 dni TECHNIKI SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest przekazania uczestnikom szkolenia wiedzy dotyczącej dostosowania stylu sprzedaży i negocjacji do sytuacji konfliktowej, umiejętności sprzedaży, skutecznej prezentacji handlowej i wywierania wpływu, rozpoznania i stosowania gier negocjacyjnych, a także negocjacji ceny i wartości dodanych. 12

13 1. Autoprezentacja: 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna: - Mówienie ciałem, - Manipulowanie głosem, - Mimika twarzy, gesty, kontakt wzrokowy, 3. Techniki aktywnego słuchania: - Rozpoznawanie potrzeb klienta za pomoca pytań otwartych, - Finalizacja rozmowy za pomocą pytań zamkniętych, - Stosowanie parafrazy, 4. Typologia klienta. 5. Źródła poszukiwania klientów (reklama). 6. Etapy wizyty sprzedażowej: - Przygotowanie do sprzedaży, - Diagnoza potrzeb klienta, - Prezentacja oferty, - Techniki zamykania rozmowy handlowej, - Kontakty posprzedażowe (jak utrzymać klienta), - Techniki przejmowania klientów od konkurencji. 7. Negocjacje handlowe: - Definicja, zasady i reguły negocjacyjne, - Przygotowanie do negocjacji (cel, czas, miejsce spotkaniam, listy interesów), - Określenie problemu negocjacyjnego, droga dochodzenia do kompromisu, - Presja czasu w negocjacjach (zasada Pareto). 8. Manipulacja - gry negocjacyjne. 9. Techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami Nie mam czasu, Nie jestem zainteresowany. 10. Psychologiczne techniki wpływu na klienta, konsultacje Wykładowcy: wyspecjalizowana kadra trenerów Termin szkolenia: luty, kwiecień; 8 godzin 13

14 Ośrodek Kursowy DOMENA sp. z o.o. przy ul. Kustronia 40 w Bielsku- Białej, lub siedziba zamawiającego Cena szkolenia: 490 zł/os. 14

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI Katalog szkoleń Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w ramach struktury Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia Katalog Szkoleń. Zaprezentowane w nim kursy są skierowanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH Spis treści I. SZKOLENIA MIĘKKIE... 2 1. BLOK 1: MAPA CELÓW I MARZEŃ... 2 2. BLOK 2: ROZWÓJ OSOBISTY... 3 II. SZKOLENIA TWARDE... 5 3. BLOK TEMATYCZNY

Bardziej szczegółowo

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 2011-2-20 AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 OFERTA AM Capital AM Capital od wielu lat specjalizuje się w doradztwie dla firm w szeroko pojętym zakresie : - aspektach prawnych /współpraca

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

Rozwijamy specjalistów

Rozwijamy specjalistów Rozwijamy specjalistów ASERTYWNOŚĆ Szkolenia inżynierskie SEW-Eurodrive Szkolenia Menadżerskie Szkolenia Microsoft Office 1 SEW-Eurodrive Napędzamy świat - od ponad 80 lat SEW projektuje i tworzy systemy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia produktowo-techniczne Szkolenia biznesowe

Szkolenia produktowo-techniczne Szkolenia biznesowe Szkolenia biznesowe Szkolenia biznesowe Biuro Obsługi Klienta w serwisie Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zagadnienia, które stanowią trzon wiedzy w rozmowie z klientem indywidualnym jak i flotowym

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sprzedaż. Negocjacje

Spis treści. Sprzedaż. Negocjacje II Spis treści Sprzedaż 1. Zaawansowane technik sprzedaży - v1 2. Zaawansowane techniki sprzedaży - v2 3. Certyfikowany handlowiec 4. Cross-selling i Up-selling 5. Prospecting. Sztuka zdobywania nowych

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETINGIEM

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETINGIEM ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETINGIEM (48 godzin zajęć dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do pracowników mikro przedsiębiorstw z działów sprzedaży i marketingu oraz właścicieli firm

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA SZKOLEŃ 2014. Gort Business Service Piotr Gortatowicz Warszawa, styczeń 2014

PROPOZYCJA SZKOLEŃ 2014. Gort Business Service Piotr Gortatowicz Warszawa, styczeń 2014 PROPOZYCJA SZKOLEŃ 2014 Gort Business Service Warszawa, styczeń 2014 Wprowdzenie Szanowni Państwo, W załączeniu przekazuję propozycję szkoleń na rok 2014. Pakiet szkoleń został przygotowany dla osób związanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo