Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów."

Transkrypt

1

2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie udziału w krajowym rynku obuwniczym. Jednocześnie Spółka podjęła decyzję o poszukiwaniu możliwości dalszego rozwoju poza Polską. Celem na lata jest utrzymanie wysokich marż i wysokiej rentowności przy zachowaniu wysokiej stopy zwrotu z kapitału własnego. 2

3 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Unikatowy model biznesowy produkcja i handel NG2 Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Silna marka Duży potencjał dalszego wzrostu 3

4 Struktura operacyjna Grupy NG2 Stan na Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Sklepy razem: 707 CCC (269) Quazi (49) Boti (222) Sklepy własne (580) Czechy (40) 1 Produkcja własna Elastyczność dostaw Korzyści podatkowe Wyłączność na potrzeby NG2 NG2 S.A. Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Sklepy franczyzowe (127) Klient końcowy CCC (61) BOTI (66) 4

5 Struktura sprzedaży wg ilości i kanałów sprzedaży (%) I H 2009 I H ,10% 55,10% 18,31% 54,75% 5,88% 6,95% 1,38% 15,54% 2,06% 17,93% CCC BOTI QUAZI NG2 do CCC Boty Franczyza 5

6 Zakupy w tys. PLN Główne kierunki zaopatrzenia w towar (wartościowo) Struktura terytorialna zakupów (w tys. PLN) I H 2009 I H Chiny Polska Indie Tajwan pozostały import 6

7 Struktura zakupów ze względu na walutę I-VI 2009/2010 Struktura walutowa zakupów (w tys. PLN) I H 2009 I H EUR USD PLN 7

8 kwiecień, maj, czerwiec 2009 vs sklepów CCC kwiecień 2009 kwiecień 2010 różnica % ilość odwiedzających ,22% ilość transakcji ,81% sprzedaż netto zł zł -29,65% efektywność sprzedaży 9,4% 8,8% -0,67% średnia wartość paragonu 68 zł 65 zł -3,89% przychód na 100 klientów 638 zł 570 zł -10,70% 213 sklepów CCC maj 2009 maj 2010 różnica % ilość odwiedzających ,63% ilość transakcji ,40% sprzedaż netto zł zł -18,37% efektywność sprzedaży 8,7% 8,3% -0,38% średnia wartość paragonu 64 zł 62 zł -2,36% przychód na 100 klientów 558 zł 521 zł -6,58% 221 sklepów CCC czerwiec 2009 czerwiec 2010 różnica % ilość odwiedzających ,95% ilość transakcji ,60% sprzedaż netto zł zł 27,26% efektywność sprzedaży 7,9% 9,4% 1,54% średnia wartość paragonu 61 zł 58 zł -4,03% przychód na 100 klientów 477 zł 548 zł 14,70% 8

9 2009 vs sklepów CCC kwiecień-maj 2009 kwiecień-maj 2010 różnica % ilość odwiedzających ilość transakcji sprzedaż netto efektywność sprzedaży ,68% ,51% zł zł -24,07% 9,1% 8,5% -0,52% średnia wartość paragonu 66 zł 64 zł -3,26% przychód na 100 klientów 596 zł 543 zł -8,87% 213 sklepów CCC czerwiec-lipiec 2009 czerwiec-lipiec 2010 różnica % ilość odwiedzających ilość transakcji sprzedaż netto efektywność sprzedaży średnia wartość paragonu przychód na 100 klientów ,73% ,23% zł zł 6,17% 8,4% 8,7% 0,29% 56 zł 57 zł 1,85% 468 zł 494 zł 5,39% 9

10 Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał Q2009 2Q 2010 Zmiana 2Q `000 PLN `000 PLN 2010/2009 Przychody ze sprzedaży ,8% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,2% Marża brutto na sprzedaży 53,0% 57,5% 8,5% Koszty sprzedaży ,1% Koszty ogólnego zarządu ,5% EBIT ,5% Marża EBIT 15,1% 15,8% 4,5% Koszty finansowe ,7% Zysk (strata) brutto ,3% Zysk (strata) netto ,4% Rentowność netto 11,9% 19,5% 63,9% Aktywa razem ,5% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,3% Zobowiązania długoterminowe ,2% Zobowiązania krótkoterminowe ,1% Kapitał własny ,7% 10

11 Skonsolidowane wyniki finansowe II Q 2010 bez NG2 Suisse 2Q 2010 [A] `000 PLN 2Q 2010 bez NG2 Suisse [B] `000 PLN Zmiana wartościowo i wpływ na wynik netto [B-A] Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Marża brutto na sprzedaży 57,5% 57,5% - Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Przychody-koszty operacyjne EBIT Marża EBIT 15,8% 16,7% - Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Rentowność netto 19,5% 13,0% - Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny

12 Skonsolidowane wyniki finansowe II Q 2010 bez NG2 Suisse 2Q Q 2010 Zmiana 2Q `000 PLN `000 PLN 2010/2009 Przychody ze sprzedaży ,8% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,2% Marża brutto na sprzedaży 53,0% 57,5% 8,5% Koszty sprzedaży ,1% Koszty ogólnego zarządu ,6% Przychody-koszty operacyjne ,7% EBIT ,4% Marża EBIT 15,1% 16,7% 10,8% Koszty finansowe ,8% Zysk (strata) brutto ,1% Podatek dochodowy ,3% Zysk (strata) netto ,3% Rentowność netto 11,9% 13,0% 9,7% Aktywa razem ,0% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,4% Zobowiązania długoterminowe ,2% Zobowiązania krótkoterminowe ,0% Kapitał własny ,1% 12

13 Skonsolidowane wyniki finansowe I półrocze H H 2010 Zmiana 1H `000 PLN `000 PLN 2010/2009 Przychody ze sprzedaży ,3% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,4% Marża brutto na sprzedaży 50,9% 54,8% 7,7% Koszty sprzedaży ,5% Koszty ogólnego zarządu ,1% EBIT ,3% Marża EBIT 11,1% 10,9% -1,9% Koszty finansowe ,3% Zysk (strata) brutto ,0% Zysk (strata) netto ,7% Rentowność netto 8,4% 12,0% 42,6% Aktywa razem ,5% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,3% Zobowiązania długoterminowe ,2% Zobowiązania krótkoterminowe ,1% Kapitał własny ,7% 13

14 Skonsolidowane wyniki finansowe I H 2010 bez NG2 Suisse 1H 2010 [A] `000 PLN 1H 2010 bez NG2 Suisse [B] `000 PLN Zmiana wartościowo i wpływ na wynik netto [B-A] Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Marża brutto na sprzedaży 54,8% 54,8% - Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Przychody-koszty operacyjne EBIT Marża EBIT 10,9% 11,4% - Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Rentowność netto 12,0% 8,4% - Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny

15 Skonsolidowane wyniki finansowe I H 2010 bez NG2 Suisse 1H H 2010 Zmiana 1H `000 PLN `000 PLN 2010/2009 Przychody ze sprzedaży ,3% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,4% Marża brutto na sprzedaży 50,9% 54,8% 7,7% Koszty sprzedaży ,5% Koszty ogólnego zarządu ,6% Przychody-koszty operacyjne ,0% EBIT ,2% Marża EBIT 11,1% 11,4% 2,8% Koszty finansowe ,2% Zysk (strata) brutto ,6% Podatek dochodowy ,6% Zysk (strata) netto ,3% Rentowność netto 8,4% 8,4% 0,0% Aktywa razem ,0% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,4% Zobowiązania długoterminowe ,2% Zobowiązania krótkoterminowe ,0% Kapitał własny ,1% 15

16 Wskaźniki zadłużenia NG2 S.A. niskie i bezpieczne wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) wskaźnik zadłużenia EBITDA 62,7% 37,7% 1,3 0,7 wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) ,7% 37,7% wskaźnik zadłużenia / EBITDA 1,3 0,7 wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem ,9 15, wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem 15,4 10, Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu)/ kapitały własne Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu - cash) / zanualizowany EBITDA Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tyt. odsetek od kredytów i leasingu)/ koszty z tyt. odsetek od kredytów i leasingu 16

17 Sprzedaż w porównywalnych salonach CCC, butikach QUAZI i sklepach BOTI 2010 narastająco 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -12,00% -14,00% CCC 1,5% -6,9% -8,1% -9,6% -9,5% -13,3% -12,2% -13,8% I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-22.VIII -1,00% -6,00% -11,00% -16,00% -21,00% -26,00% -31,00% -36,00% CCC Boty Czech -2,5% -5,9% -8,4% -8,4% -2,2% -2,2% -21,1% -32,3% I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-22.VIII 15,00% 13,3% Quazi -5,00% -7,0% Boti 10,00% 5,00% 0,00% 7,3% 0,7% -2,4% 3,5% 5,6% 4,0% -10,00% -15,00% -20,00% -20,6% -19,1% -19,5% -11,7% -12,7% -12,9% -5,00% -7,8% -25,00% -27,9% -10,00% I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-22.VIII -30,00% I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-22.VIII 17

18 Koszty sprzedaży i czynsze w placówkach własnych koszty sprzedaży (PLN/m 2) CCC w tym czynsz i pochodne (PLN/m 2) koszty sprzedaży (PLN/m 2) BOTI w tym czynsz i pochodne (PLN/m 2) koszty sprzedaży (PLN/m 2) QUAZI w tym czynsz i pochodne (PLN/m 2) I H I H zm % 2010/2009-7,1% -7,1% -10,5% 2,9% -5,1% -5,9% II Q II Q zm % 2010/ ,1% -7,9% -13,9% 4,3% -10,0% -10,6% I Q I Q zm % 2010/2009-2,7% -6,3% -6,6% 0,0% 0,3% -1,9% rok rok zm % 2009/ ,0% 26,3% 4,5% 14,8% 17,6% 29,9% Prezentowane wartości są wartościami średnimi z odpowiednio: 6, 3 i 12 miesięcy 18

19 Liczba placówek własnych a zatrudnienie w administracji w latach /2010 LP 540 / LZ średnie zatrudnienie w administracji liczba placówek własnych 12/2009 LP 518 / LZ /2008 LP 403 / LZ 294 6/2009 LP 459 / LZ 294 6/2008 LP 330 / LZ /2007 LP 270/ LZ /2006 LP 121 / LZ /2006 LP 149 / LZ 144 6/2007 LP 191/ LZ /2010 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010 6/2010 liczba placówek (LP) liczba zatrudnionych (LZ)

20 Skonsolidowany zysk netto (wartości w mln) 50 47, , ,7 30, ,0 27,2 26, ,5 5,0 3,1 10,1 5,4 13,2 8,6 16,6 4,2 9,1 15,9 11,0 17,2 8,3 18,5 17,1 4,6 11,1 5,1 0 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q

21 Przychody ze sprzedaży - placówki własne Przychody ze sprzedaży (mln) placówki , ,1 12,3 22,1 17,6 29,9 23,8 40,2 24, ,5 40,0 68,4 32, ,8 54, , , ,3 106,1 85,1 86, ,8 148,5 184, , ,6 178, , I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q 150,

22 Przychody ze sprzedaży salony CCC Przychody ze sprzedaży (mln) salony CCC , ,6 25,4 21, , , , , , , , , , , , ,7 110,6 72,2 130,1 120,8 149,7 95,4 157,7 133,9 113,4 158,4 0 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q

23 Przychody ze sprzedaży sklepy BOTI Przychody ze sprzedaży (mln) sklepy BOTI ,9 35, , ,1 26, ,1 19,8 19,0 8,9 8,9 4,9 1,2 4,3 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q

24 Przychody ze sprzedaży butiki QUAZI Przychody ze sprzedaży (mln) butiki QUAZI , ,6 11,3 11,2 10,4 8,6 9,3 7,9 6,7 6,9 4,2 4,4 5,1 3 2,3 2,2 0,3 III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q

25 Przychody ze sprzedaży butiki CCC Boty Czech Przychody ze sprzedaży (mln) sklepy BOTY CZECH , ,7 13, , ,4 11, ,3 5,6 4,7 4,8 5,2 4,2 3,8 2,9 8,2 8,7 9,1 1,8 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q IQ II Q

26 Przychody ze sprzedaży [mln PLN] Sprzedaż wg kanałów dystrybucji 2009/2010 I H 2009 I H ,4% ,4% -16,4% 50 31,9% 18,8% 0 CCC BOTI QUAZI CCC BOTY NG2 do franczyzobiorców 26

27 Placówki własne NG2 300 Salony CCC Powierzchnia EoY 2001 EoY EoY EoY EoY EoY 2006 EoY 2007 EoY 2008 EoY Q Q 2010 Salony CCC Powierzchnia Sklepy Boti Powierzchnia EoY 2007 EoY 2008 EoY Q Q 2010 Sklepy Boti Powierzchnia Butiki Quazi Powierzchnia EoY 2006 EoY 2007 EoY 2008 EoY Q Q 2010 Butiki Quazi Powierzchnia Salony CCC Boty Czech Powierzchnia EoY 2006 EoY 2007 EoY 2008 EoY Q Q 2010 Salony CCC Boty Czech Powierzchnia

28 Strategia Grupy NG2 Rozwój organiczny Brak atrakcyjnych podmiotów do przejęcia. Konsekwentne powiększanie sieci sprzedaży i otwieranie nowych sklepów, starannie dobranych pod względem spodziewanej zyskowności i stopy zwrotu. Otwarcie na współpracę z franczyzobiorcami na wschodzie Europy (Rosja, Ukraina) NG2 zainteresowane czystym modelem franczyzowym. Priorytetem dla Spółki jest minimalizacja ryzyka i kosztów obsługi tego kanału dystrybucji. Pierwsze sklepy mogą zostać otwarte już w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Zwiększanie efektywności działania Sukcesywna obniżka kosztów sprzedaży/m 2 Porządkowanie wizerunkowe i finansowe sieci zamiany, liftingi, powiększenia, remonty Rozpoczęły się dwa projekty, które mogą znacząco zwiększyć efektywność i podwyższyć poziom konkurencyjności spółki : wdrożenie systemu IT, oraz budowa nowego centrum dystrybucyjno logistycznego 28

29 Plany rozwoju sieci detalicznej NG2 W roku 2010 realistyczne jest otwarcie około placówek, w tym 8 w Czechach Zmniejszenie ilości placówek planowanych do otwarcia w roku 2010 spowodowane jest: Opóźnieniami w oddaniu nowych projektów do użytkowania Coraz większym nasyceniem rynków lokalnych Selektywnością NG2 w doborze lokalizacji Żmudnymi negocjacjami w sprawie rekomercjalizacji istniejących obiektów Zmiana formatu otwieranych sklepów : Mniejsze butiki Quazi m 2 Większe sklepy BOTI m 2 Większe salony CCC w najlepszych lokalizacjach nawet pow.500 m 2 W ciągu najbliższych miesięcy wszystkie plany i projekcje spółki zostaną przeformułowane z ilości sklepów na m 2 29

30 WIG (pkt) PLN Kurs akcji NG2 a WIG ,00 WIG (oś lewa) kurs_akcji (oś prawa) 60, ,00 55, ,00 50, ,00 45, ,00 40, ,00 35, ,00 30, ,00 25, , ,00 Zmiana kursu akcji od początku ,43% Zmiana wartości WIG od początku ,96 % 30

31 Struktura akcjonariatu W listopadzie 2004 Spółka NG2 S.A. weszła na rynek papierów wartościowych jako spółka CCC S.A., od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW Głównym udziałowcem i założycielem Grupy NG2 jest Pan Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2 S.A. Całkowita liczba akcji: ,44% 6,45% 8,52% Dariusz Miłek Luxprofi S.a.r.l Podmiot zalezny od p. Dariusza Miłka 32,16% 30,06% Leszek Gaczorek ING OFE 12,37% Pioneer Investment Management Pozostali akcjonariusze 31

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Wyniki i strategia Grupy NG2 Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata jest zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za 4Q 2010

Prezentacja wyników finansowych za 4Q 2010 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q Wyniki i strategia Grupy NG2 Dzięki wysokiej marż y i utrz ymaniu kosztów pod kontrolą rok był najlepsz y w historii Grupy NG2. Podstawą strategii NG2 na

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego przy powrocie do wysokich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011

Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki I kwartału są poniżej oczekiwań Spółki, ale nie mają wpływu na wyniki całoroczne. Mimo, iż podstawą strategii NG2

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w roku pozostawiły spory niedosyt mimo rekordowego IV kwartału. W roku 2012 Grupa NG2 zwiększ y tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2

PLAN PREZENTACJI. Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaŝy detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego.

Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego. Inwestycje zwiększą efektywność

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 W wynikach trzeciego kwartału ciesz y sprzedaż w sklepach porównywalnych, tempo ekspansji i wzrostu prz ychodów, oraz odwiedzalność. Z powodu niższej marż y wynik finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 W wynikach pierwszego półrocza ciesz y sprzedaż w sklepach porównywalnych, tempo ekspansji i wzrostu prz ychodów, oraz odwiedzalność. Z powodu niższej marż y wynik finansowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników i strategii 1Q 2013

Prezentacja wyników i strategii 1Q 2013 Prezentacja wyników i strategii 2013 Wyniki i strategia Grupy CCC CCC SA zanotowała najsłabsz y kwartał w historii. Sroga i długa zima zniechęciła Klientów do zakupów produktów z nowej wiosenej kolekcji.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartały 2007

Prezentacja wyników za IV kwartały 2007 Prezentacja wyników za 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 2 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

Zyskowność, efektywność, przewidywalność. Prezentacja wyników finansowych po czterech kwartałach roku 2008

Zyskowność, efektywność, przewidywalność. Prezentacja wyników finansowych po czterech kwartałach roku 2008 Zyskowność, efektywność, przewidywalność Prezentacja wyników finansowych po czterech kwartałach roku 2008 Grupa NG2 Bardzo dobra rentowność Największa sieć sprzedaŝy detalicznej w Polsce Lider produkcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników H1 2017

Prezentacja wyników H1 2017 Prezentacja wyników PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 KLUCZOWE LICZBY 01 889 SKLEPÓW 16 KRAJÓW OFFLINE 10 KRAJÓW ONLINE +9,3% LFL W SKLEPACH STACJONARNYCH +137,8% RDR ONLINE +32,4% RDR PRZYCHODY SKONSOLIDOWANE Duży

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych po pierwszym kwartale roku 2009

Prezentacja wyników finansowych po pierwszym kwartale roku 2009 Prezentacja wyników finansowych po pierwszym kwartale roku 2009 Grupa NG2 Bardzo dobra rentowność Największa sieć sprzedaŝy detalicznej w Polsce Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce NG2 Unikatowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Grupa CCC. II kwartał 2006

Prezentacja. Grupa CCC. II kwartał 2006 Prezentacja Grupa CCC II kwartał 2006 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC Struktura operacyjna Grupy CCC Struktura

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe

Skonsolidowane wyniki finansowe Skonsolidowane wyniki finansowe 1H 2017 1H 2018 Zmiana Przychody ze sprzedaży 101 097 111 808 10.6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 54 306 63 384 16.7% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 53.7% 56.7%

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł.

CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki.

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników kwartalnych H1 2016

Prezentacja wyników kwartalnych H1 2016 Prezentacja wyników kwartalnych WYNIKI I STRATEGIA GRUPY CCC 01 Rok 2016 to przełomowy okres dla Grupy CCC przede wszystkim za sprawą realizacji ambitnego planu rozbudowy powierzchni handlowej. W ciągu

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł.

CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników kwartalnych Q3 2016

Prezentacja wyników kwartalnych Q3 2016 Prezentacja wyników kwartalnych WYNIKI I STRATEGIA GRUPY CCC 01 Za nami trzy kwartały przełomowego dla Grupy CCC roku 2016 znajdujemy się obecnie w szczytowym momencie realizacji planu rozbudowy powierzchni

Bardziej szczegółowo

wyników kwar talnych Q

wyników kwar talnych Q P r e z e n t ac j a wyników kwar talnych Q 4 2 016 WYNIKI I STRATEGIA GRUPY CCC 01 Czas podsumować rok 2016 najlepszy w historii Grupy oraz porozmawiać o roku 2017. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe H r.

Skonsolidowane wyniki finansowe H r. Skonsolidowane wyniki finansowe H 205 r. H 204 r. H 205 r. Zmiana 204 Przychody ze sprzedaży 7 75 82 820 5,5% 58 434 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 39 09 42 459 8,6% 85 69 Marża brutto na sprzedaży

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki.

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki.

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII 2015 r.

Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII 2015 r. Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII 2015 r. QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. Zmiana 2014 QIII 2014 QIII 2015 Zmiana W tys. PLN Przychody ze sprzedaży 117 745 132 407 12,5% 158 434 Zysk (strata) brutto

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Od 2010 roku Spółka oferuje swoje produkty w sklepach internetowych i planuje ich rozwój na kolejnych rynkach.

CDRL S.A. Od 2010 roku Spółka oferuje swoje produkty w sklepach internetowych i planuje ich rozwój na kolejnych rynkach. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy CCC

Wyniki i strategia Grupy CCC 01 Wyniki i strategia Grupy CCC Grupa CCC będzie zdecydowanie i dynamicznie kontynuować realizację strategii ekspansji zagranicznej. Oprócz krajów Europy Środkowej przewidujemy bardzo poważne inwestycje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe

Skonsolidowane wyniki finansowe Skonsolidowane wyniki finansowe QI 2017 QI 2018 Zmiana Przychody ze sprzedaży 50 471 57 063 13,1% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 25 075 30 001 19,6% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 49,7% 52,6%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników kwartalnych Q1 2017

Prezentacja wyników kwartalnych Q1 2017 Prezentacja wyników kwartalnych WYNIKI I STRATEGIA GRUPY CCC 01 Pierwszy kwartał 2017 roku za nami przyjrzyjmy się więc bieżącym wynikom i perspektywom na dalsze miesiące. Początek roku to w naszym biznesie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII 2016

Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII 2016 Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII QI-QIII 2015 QI-QIII Zmiana Przychody ze sprzedaży 132 407 151 474 14,4% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 66 806 75 874 13,6% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy CCC

Wyniki i strategia Grupy CCC 01 Wyniki i strategia Grupy CCC Grupa CCC będzie zdecydowanie i dynamicznie kontynuować realizację strategii ekspansji zagranicznej. Oprócz krajów Europy Środkowej przewidujemy bardzo poważne inwestycje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe 1H 2016

Skonsolidowane wyniki finansowe 1H 2016 Skonsolidowane wyniki finansowe 1H 2016 1H 2015 1H 2016 Zmiana Przychody ze sprzedaży 82 820 92 782 12,0% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 42 459 48 023 13,1% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 51,3%

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy CCC

Wyniki i strategia Grupy CCC Wyniki i strategia Grupy CCC Grupa CCC realizuje wyznaczoną w sierpniu 2012 strategię ekspansji w krajach Europy Środkowej. Do roku 2015 zamierzamy stać się największą firmą obuwniczą w Czechach, na Słowacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2012roku sieć detaliczna LPP liczyła 918 sklepów z czego: 3 Reserved 264 CROPP 224 House 6 Mohito 18 6 1 9 7 4 203 187 183

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy CCC

Wyniki i strategia Grupy CCC 01 Wyniki i strategia Grupy CCC Grupa CCC będzie zdecydowanie i dynamicznie kontynuować realizację strategii ekspansji zagranicznej. Oprócz krajów Europy Środkowej przewidujemy bardzo poważne inwestycje

Bardziej szczegółowo

REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY

REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY Komunikat prasowy Polkowice, 19 lutego 2009 REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE marzec 2019 CDRL SA

PODSUMOWANIE marzec 2019 CDRL SA PODSUMOWANIE 2019 31 marzec 2019 W tys. PLN Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 nowa grupa 1Q 2018 1Q 2019 Zmiana Przychody ze sprzedaży 57 063 107 986 89,2% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 30 001

Bardziej szczegółowo

NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA

NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA Komunikat prasowy Polkowice, 25 lutego 2010 r. NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA NG2 SA, największy dystrybutor

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek

Bardziej szczegółowo

NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU

NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU Komunikat prasowy Polkowice, 24 sierpnia 2009 r. NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Grupa NG2. IV kwartał 2006

Prezentacja. Grupa NG2. IV kwartał 2006 Prezentacja Grupa NG2 IV kwartał 2006 Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki i prognoza 2007 Informacje ogólne o Grupie NG2 Struktura operacyjna Grupy NG2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów, akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%)

stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%) PODSUMOWANIE IQ 2018 sprzedaż detaliczna 37,6 mln zł (wzrost o 18% r/r) stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%) stabilne

Bardziej szczegółowo

Nasze marki obecne w całym regionie

Nasze marki obecne w całym regionie Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2014 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1334 sklepów z czego: 382 Reserved 333 CROPP 292 House 226 Mohito 77 Sinsay 3 8 7 230 4 216 207 146 outlet 23 20 68 18

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2017 ROK

PODSUMOWANIE 2017 ROK PODSUMOWANIE 2017 ROK sprzedaż detaliczna 174,8 mln zł (wzrost o 20% r/r) stabilna sprzedaż z m2 (1.114 zł/m2 w 2017 r. vs 1.111 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 52,8% do 51,2%) spadek kosztów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe

Skonsolidowane wyniki finansowe Skonsolidowane wyniki finansowe I-III kw 2017 I-III kw 2018 Zmiana W tys. PLN Przychody ze sprzedaży 167 304 183 391 9,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 86 020 101 507 18,0% Marża brutto na sprzedaży

Bardziej szczegółowo

LPP SA wyniki finansowe za okres styczeń - wrzesień 2014 roku. Warszawa, 7 listopada 2014 r.

LPP SA wyniki finansowe za okres styczeń - wrzesień 2014 roku. Warszawa, 7 listopada 2014 r. LPP SA wyniki finansowe za okres styczeń - wrzesień 2014 roku Warszawa, 7 listopada 2014 r. Nasze marki obecne w całym regionie 30 września 2014 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1453 sklepów z czego: 413

Bardziej szczegółowo

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r.

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r. OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bytom S.A. ( Spółka) z należytą starannością. Prezentacja ta nie zawiera kompletnej analizy finansowej Spółki, dlatego też należy czytać ją

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy CCC

Wyniki i strategia Grupy CCC 01 Wyniki i strategia Grupy CCC Grupa CCC będzie zdecydowanie i dynamicznie kontynuować realizację strategii ekspansji zagranicznej w roku 2015. Podstawowym filarem rozwoju pozostają kraje CEE Polska,

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku. 29 sierpnia 2011 roku

Wyniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku. 29 sierpnia 2011 roku Wyniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku 29 sierpnia 2011 roku Nasze marki obecne w całym regionie 30 czerwca 2011roku sieć detaliczna LPP liczyła 835 sklepów, z czego: 294 Reserved 252 CROPP 219 House

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy CCC

Wyniki i strategia Grupy CCC 01 Wyniki i strategia Grupy CCC Grupa CCC będzie zdecydowanie i dynamicznie kontynuować realizację strategii ekspansji zagranicznej w roku 2015. Podstawowym filarem rozwoju pozostają kraje CEE Polska,

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w IV kwartale 2013

Wyniki osiągnięte w IV kwartale 2013 Wyniki osiągnięte w IV kwartale Nasze marki obecne w całym regionie 31 grudnia roku sieć detaliczna LPP liczyła 1320 sklepów z czego: 386 Reserved 337 CROPP 292 House 219 Mohito 62 Sinsay 3 8 7 233 4 222

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za I kwartał 2017

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za I kwartał 2017 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za I kwartał 2017 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CCC S.A. Z WYNIKÓW OCENY JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIANIA ZARZĄDU Z

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CCC S.A. Z WYNIKÓW OCENY JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIANIA ZARZĄDU Z SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CCC S.A. Z WYNIKÓW OCENY JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CCC S.A. I GK CCC S.A. ZA OKRES 01.01.2016 R. 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy CCC

Wyniki i strategia Grupy CCC 01 Wyniki i strategia Grupy CCC Grupa CCC będzie zdecydowanie i dynamicznie kontynuować realizację strategii ekspansji zagranicznej w roku 2015. Podstawowym filarem rozwoju pozostają kraje CEE Polska,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Grupa NG2. I kwartał 2007

Prezentacja. Grupa NG2. I kwartał 2007 Prezentacja Grupa NG2 I kwartał 2007 Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki i prognoza 2007 Informacje ogólne o Grupie NG2 Struktura operacyjna Grupy NG2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NG2 S.A. i NG2 S.A.

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NG2 S.A. i NG2 S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NG2 S.A ORAZ NG2 S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.06.2010 SPIS TREŚCI 1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Q3 2017

Prezentacja wyników Q3 2017 Prezentacja wyników Q3 2017 02 Prezentacja wyników kwartalnych Q3 2017 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została przygotowana przez CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ( CCC ). Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/05/2014/RN

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/05/2014/RN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/05/2014/RN Zwięzła ocena sytuacji Spółki CCC S.A. za rok obrotowy 2013 uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KWARTAŁÓW 2016

PODSUMOWANIE III KWARTAŁÓW 2016 OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Grupę Bytom S.A. ( Spółka) z należytą starannością. Prezentacja ta nie zawiera kompletnej analizy finansowej Spółki, dlatego też należy czytać

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROK

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROK PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROK sprzedaż detaliczna w IH 2018r. 92,6 mln zł (wzrost o 14% r/r) sprzedaż internetowa w IH 2018r. - 8,6 mln zł (wzrost o 82% r/r) sprzedaż na m2 1.072 zł/m2 w IH

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NG2 S.A. ORAZ NG2 S.A. ZA OKRES r r.

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NG2 S.A. ORAZ NG2 S.A. ZA OKRES r r. ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NG2 S.A. ORAZ NG2 S.A. ZA OKRES 01.01.2012 r. 30.06.2012 r. Spis treści 1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników w 2016 r.

Podsumowanie wyników w 2016 r. Podsumowanie wyników w 2016 r. O nas Misja sieci TXM to: tanio i modnie ubieramy całą rodzinę. Oferta kierowana do całej rodziny Najważniejsze cechy to cena, ale połączona z pewnymi wyróżniającymi na rynku

Bardziej szczegółowo

DOBRE WYNIKI NG2 W I KWARTALE 2009 ROKU PRZY BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DALSZY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAśY

DOBRE WYNIKI NG2 W I KWARTALE 2009 ROKU PRZY BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DALSZY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAśY Komunikat prasowy Polkowice, 14 maja 2009 DOBRE WYNIKI NG2 W I KWARTALE 2009 ROKU PRZY BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DALSZY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAśY NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I kwartał 2015 r. DANE RYNKOWE I kwartał 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2011 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2011 r. GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2011 r. Spis treści WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 r. GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 r. Spis treści WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 5

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2017 ROKU

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2017 ROKU PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2017 ROKU przychody ze sprzedaży: 87,5 mln zł vs 70,9 mln zł (wzrost o 23% r/r) marża na sprzedaży: 48,7% (I półrocze 2016 r.: 52,3%) zysk netto Grupy 4,3 mln zł (I półrocze 2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I kwartał 2014 r. DANE RYNKOWE I kwartał 2014 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2010 r. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR od 01.01.2010 do 31.12.2010 od 01.01.2009 do 31.12.2009 od 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r. GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r. Spis treści WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2018 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2018 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2018 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 Warszawa, listopad 2012 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 Założenia biznesowe na bieżący rok

Bardziej szczegółowo

I kwartał(y) narastająco okres od do

I kwartał(y) narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01-2019 do 31-03-2019 01-01-2018 do 31-03- 2018 01-01-2019 do 31-03- 2019 01-01-2018 do 31-03-2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r.

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r. OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bytom S.A. ( Spółka) z należytą starannością. Prezentacja ta nie zawiera kompletnej analizy finansowej Spółki, dlatego też należy czytać ją

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTU SPRZEDAŻY Wysoki udział eksportu w całości sprzedaży Grupy - 43% po dziewięciu miesiącach.

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2013 r. Kluczowe informacje za 3 m-ce 2013 Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 663 mln PLN; EBITDA = 178 mln

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CCC S.A. Z WYNIKÓW OCENY JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIANIA ZARZĄDU Z

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CCC S.A. Z WYNIKÓW OCENY JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIANIA ZARZĄDU Z SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CCC S.A. Z WYNIKÓW OCENY JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CCC S.A. I GK CCC S.A. ZA OKRES 01.01.2015 R. 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 r. Wybrane skonsolidowane dane finansowe WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE rok 2010 okres od 01.01.2010 do 31.03.2010 w tys.

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 r. Spis treści WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH...

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży - solidny 10% wzrost w kraju i 27% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A.

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo