Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się"

Transkrypt

1 Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2015/ wyniki Szkoła przygląda się jakości swojej pracy, monitoruje ją, przeprowadza ewaluację wewnętrzną. Ma to na celu pozyskanie informacji na temat jakości pracy i funkcjonowania placówki, aby w przyszłości ją uskonalać wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców, pracowników szkoły także śrowiska. Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie ewaluacji: Zofia Dziedzic, Maciej Adamek, Lidia Dąbrowska, Monika Klupś, Marcelina Tymińska. Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w naszej szkole było wymaganie 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Cel ewaluacji. Zebranie informacji na temat : 1. Czy planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów? 2.Czy uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania? 3. Czy informowanie uczniów o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój? 4.Czy nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się? 5. Czy uczniowie i nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjająca uczeniu się? 6. Czy nauczyciele stosują różne metody pracy stosowując je potrzeb uczniów, grupy, oddziału? 7.Czy nauczyciele motywują uczniów aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach?

2 8.Czy organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie lepszego zrozumienia świata oraz funkcjonowania w społeczności lokalnej? 9. Czy uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się, czy czują się odpowiedzialni za swój własny rozwój? 10. Czy uczniowie uczą się od siebie nawzajem? 11. Czy w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów? Przedmiot ewaluacji. 1.Organizacja procesu nauczania. 2. Metody pracy nauczycieli, atmosfera pracy i nauki, metody motywowania uczniów. Kryteria ewaluacji. 1. Użyteczność 2. Skuteczność działań nauczycieli 3.Adekwatność potrzeb. Pytania kluczowe. 1. W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów aktywnego uczenia się i jak wspierają ich w trudnych sytuacjach? 2. W jaki sposób uczniowie są informowani o postępach w nauce i czy informacja ta pomaga im się uczyć i planować swój indywidualny proces uczenia się? 3. Czy uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia są i formułowane wobec nich oczekiwania 4. Jakie działania zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów przyczyniają się tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się? 5. Na czym polega współpraca nauczycieli i uczniów przy skonaleniu procesów edukacyjnych i czy działania podejmowane w szkole są

3 planowane, wdrażane i modyfikowane z udziałem uczniów oraz adekwatnie ich potrzeb? 6. Jakie nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów stosuje szkoła? 7. Jakie warunki stwarza szkoła, aby uczniowie mieli możliwość uczenia się od siebie nawzajem? 8. Czy nauczyciele współpracują ze sobą w celu powiązania ze sobą różnych dziedzin wiedzy, aby pomagać uczniom lepiej zrozumieć świat i funkcjonować w społeczności lokalnej? 9. W jaki sposób nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się? 10. Jakie metody stosowane potrzeb ucznia stosują nauczyciele? Narzędzia : 1. Ankieta dla nauczycieli i uczniów i rodziców 2. Analiza kumentów szkoły Próba badawcza. 1. Nauczyciele oraz ok.30%uczniów z losowo wybranych klas. 2. Dokumentacja szkoły

4 Analiza wyników ankietowych Uczniowie. Ankiecie poddano 95 uczniów z losowo wybranych klas. Młodzież została poproszona o wyrażenie opinii na temat sytuacji, jakie miały miejsce podczas prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych. 39% procent uczniów stwierdziło, że miało możliwość pracy w grupach lub parach na większości zajęć, 19% - na wszystkich zajęciach, po 21% - na połowie zajęć lub na mniej niż połowie zajęć. 55% ankietowanych uczniów potwierdziło, że zna cele danej lekcji - wynik ten tyczy większości zajęć. Natomiast 33% ankietowanych uznało, że tyczy to wszystkich zajęć. Wiem, co było celem lekcji 0% 8% 4% 55% 33% Uczniowie stwierdzili, że podczas lekcji najczęściej notują- 59% na wszystkich zajęciach, 31% - na większości zajęć oraz słuchają - 48% na wszystkich zajęciach, 40% na większości zajęć. Uczniowie na ogół są zaangażowani w proces dydaktyczny, z czego 43% uważa, że na większości zajęć, 13% na wszystkich zajęciach, a 25% na połowie zajęć. Niestety 41% ankietowanych stwierdza, że na mniej niż połowie zajęć ma możliwość zadawania pytań, 21% - na połowie zajęć, 19% na większości zajęć, a 13% na wszystkich zajęciach. 6% Zadawałem pytania 0 13% 41% 19% 21%

5 Zapytani o możliwość dyskutowania 35% uczniów stwierdziło, że tyczy to mniej niż połowy zajęć, 20%, że połowy, 22% większości zajęć, a 16% wszystkich zajęć. Młodzież uznała, że ucząc się odczuwała zaciekawienie na połowie zajęć - 34% ankietowanych, 27% na większości zajęć i 28% na mniej niż połowie zajęć. 38% uczniów uznało też, że na mniej niż połowie lekcji mieli możliwość uczyć się od innych, 24% - na połowie zajęć, 17% na większości zajęć, a 16% twierdzi, że takie sytuacje nie miały miejsca. Na pytanie, czy prezentowali efekty swojej pracy 34% uczniów uznało, że tyczy to mniej niż połowy zajęć, 27% połowy zajęć, a 28% większości zajęć. Na pytanie: Czy ktoś pomógł mi się zastanowić, czego się dzisiaj nauczyłem 36% ankietowanych stwierdziło, że tyczy to mniej niż połowy lekcji, 18% - połowy, 26% - większości zajęć. 37% ankietowanych uważa, że na połowie zajęć mieli możliwość zgłaszania pomysłów tyczących tego, jak chcieliby pracować. 41% uczniów potwierdza, że na większości zajęć mieli możliwość wykorzystania wiedzy przedmiotowej, poza przedmiotowej, świadczeń pozaszkolnych lub wydarzeń lokalnych, 15% uznało, że tyczy to wszystkich lekcji, 23%, że połowy i 19% mniej niż połowy lekcji. Uczniowie potwierdzają, że większość czasu wykorzystują na uczenie się - 45% odpowiedzi tyczy większości zajęć. Nauczyciele zachęcali wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na lekcjach oraz zdecywanie przestrzegali ustalonych zasad oceniania - 58% ankietowanych twierdzi, że tyczy to wszystkich zajęć. Tab 1: Wykaz wyników procentowych udzielonych przez uczniów odpowiedzi: na wszystkich zajęciach na większości zajęć na połowie zajęć na mniej niż na połowie zajęć na żadnych zajęciach Pracowałam/em w grupach lub parach 19% 39% 21% 21% 0% Wiem, co było celem lekcji 33% 55% 8% 4% 0% Zadawałam/em pytania 13% 19% 21% 41% 6% Byłam/em zaangażowany 13% 43% 25% 17% 2% Dyskutowałam/em 16% 22% 20% 35% 7% Notowałam/em 59% 31% 4% 6% 0% Słuchałam/em 48% 40% 9% 1% 1% Uczyłam/em się od innych (w parach / grupie) 5% 17% 24% 38% 16% Ucząc się czułam/em zaciekawienie 5% 27% 34% 28% 5% Prezentowałam/em efekty swojej pracy 5% 28% 27% 34% 5%

6 Ktoś pomógł mi zastanowić się, czego się nauczyłam/em 5% 26% 18% 36% 15% Większość czasu na lekcji wykorzystałam/em na uczenie się 15% 45% 27% 9% 3% Zgłaszałam/em pomysły tyczące tego, jak chciałabym/chciałbym pracować na lekcjach 5% 16% 25% 37% 17% Nauczyciel zachęcał mnie wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na zajęciach 12% 34% 19% 29% 6% Miałam/em możliwość wykorzystania wiedzy przedmiotowej, poza przedmiotowej, świadczeń pozaszkolnych lub lokalnych wydarzeń w czasie lekcji 15% 41% 23% 19% 2% Nauczyciele przestrzegali ustalonych zasad oceniania 58% 26% 11% 4% 1% W drugiej części ankiety uczniowie zostali poproszeni o wyrażenie zdania na temat atmosfery panującej na lekcjach oraz postawy nauczycieli. Na pytania odpowiedziało 94 uczniów spośród 95 ankietowanych. Młodzież uznała, że nauczyciele dbają o klimat na lekcji z czego 29% uważa, że tyczy to wszystkich nauczycieli, a 38% większości nauczycieli. Nauczyciele wysłuchują uczniów, kiedy młodzież zgłasza taką potrzebę - 39% odpowiedzi tyczy większości nauczycieli, 32% wszystkich nauczycieli. Nauczyciele w zdecywanej większości dają uczniom odczuć, że wierzą w ich możliwości. Grono nauczycielskie na ogół zna mocne i słabe strony uczniów - 38% uczniów uznało, że tyczy to większości nauczycieli, 22% połowy, a 20% mniej niż połowy nauczycieli. Większość nauczycieli udziela wskazówek, które pomagają uczniom się uczyć. Potrafią zainteresować tematem lekcji. 34% ankietowanych uznaje, że większość nauczycieli uczy tak, że chce im się uczyć, ale jednocześnie 29% uważa, że tyczy to połowy nauczycieli, a 23% że mniej niż połowy nauczycieli. Rozbieżne też są opinie tyczące zachęcania uczniów wymyślania i realizowania własnych pomysłów. 31% respondentów uznało, że taka sytuacja tyczy większości nauczycieli, 23%, że połowy, 30% mniej niż połowy nauczycieli, a tylko 10%, że wszystkich nauczycieli.

7 Tab 2: Wykaz wyników procentowych udzielonych przez uczniów odpowiedzi: wszystkich większości połowy mniej niż połowy żadnego Nauczyciel dał mi zrozumienia, że wierzy w moje możliwości 13% 47% 26% 13% 2% Dostałam/em od nauczyciela wskazówkę, która pomogła mi się uczyć 10% 40% 27% 16% 7% Nauczyciele mnie wysłuchali, gdy miałam/em potrzebę z nimi porozmawiać 32% 39% 11% 12% 6% Moi nauczyciele potrafią mnie zainteresować tematem lekcji 11% 36% 32% 18% 3% Sposób w jaki nauczyciele uczą, powoduje, że chcę się uczyć 4% 34% 29% 23% 10% Nauczyciele zachęcają mnie wymyślania i realizowania własnych pomysłów 10% 31% 23% 30% 6% Nauczyciele dbają o klimat pracy na lekcji 29% 38% 24% 6% 2% Nauczyciele znają moje mocne i słabe strony 12% 38% 22% 20% 7% Nauczyciele W ankiecie wzięło udział 21 nauczycieli. W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów w celu podnoszenia jakości i efektywności kształcenia. Dokonywana jest analiza osiągnięć uczniów, analiza wyników nauczania, egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych w kontekście całego oddziału i pojedynczych uczniów. Nauczyciele stosują zróżnicowane metody wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się poprzez elastyczne wykorzystywanie różnych metod nauczania oraz pozytywne wzmacnianie uczniów. Badani nauczyciele zadeklarowali, że zachęcają uczniów realizowania własnych pomysłów - 86% odpowiedzi, daje możliwość wyboru terminów testów i sprawdzianów - 76% odpowiedzi, daje możliwość wyboru metod - 38% odpowiedzi oraz daje możliwość wyboru tyczący tematyki lekcji - 19% odpowiedzi. Ponadto, nauczyciele wspierają swoich uczniów w trudnych sytuacjach. Zawsze wysłuchują młodzież, gdy ma potrzebę porozmawiać - 100% odpowiedzi, udzielają wskazówek dalszej pracy 95% odpowiedzi, a także dają możliwość wykorzystania popełnionych błędów uczenia się - 57% odpowiedzi. Poprzez różnorodne działania nauczyciele kształtują

8 u uczniów umiejętność uczenia się. Do najczęściej wymienianych należy powtarzanie ważnych treści 90% odpowiedzi. Poza tym, nauczyciele podają źródła, gdzie można znaleźć informacje - 67% odpowiedzi, podają sposoby zapamiętania nowych informacji - 62% odpowiedzi, a także stwarzają sytuacje, w których uczniowie rozwiązują problemy badawcze - 48% odpowiedzi. Uczniowie są świamymi podmiotami procesów edukacyjnych, bo znają cele lekcji. Nauczyciele przestawiają je na początku zajęć - 81% odpowiedzi. Uczniowie mają też możliwość samodzielnego sformułowania celów lekcji - 76% odpowiedzi. Poza tym, nauczyciele stwarzają warunki samodzielnego odkrycia przez uczniów celów lekcji - 38% odpowiedzi. Zdaniem nauczycieli, uczniowie znają kryteria i wiedzą, że osiągnęli cele lekcji, ponieważ są o tym informowani na początku zajęć, bądź też, uczniowie sami nazywają to, czego od nich wymagają nauczyciele. Nauczyciele udzielają młodzieży informacji zwrotnej. 43% ankietowanych twierdzi, że w każdej sytuacji zwraca uwagę na te elementy odpowiedzi ucznia, które są prawidłowe, a 57%, że w większości sytuacji. Oprócz tego, nauczyciele wskazują błędy - 76% odpowiedzi oraz sposób ich poprawy 81%, podkreślają mocne i słabe strony pracy - 52% odpowiedzi oraz wyraźnie określają kryteria oceniania - 71 % i podają punktację - 67%. Nauczyciele deklarują, że podczas prowadzonych przez nich zajęć dają młodzieży możliwość odwołania się wiedzy przedmiotowej - 95% odpowiedzi, wiedzy z innych przedmiotów 90% odpowiedzi, świadczeń pozaszkolnych 86% odpowiedzi, a także wydarzeń mających miejsce w najbliższej okolicy, kraju i na świecie 76% odpowiedzi. 86% ankietowanych potwierdza, że stwarza uczniom możliwość uczenia się od siebie nawzajem, 14% ankietowanych daje taką możliwość tylko czasami. Nauczyciele wymieniają różne metody i działania, podczas których uczniowie uczą się od siebie nawzajem. Pokazuje to poniższy wykres:

9 Wyk. 1: Przy pomocy jakich działań uczniowie uczą się od siebie nawzajem? Zdaniem nauczycieli, szkoła stosuje nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Do najczęściej wymienianych należą: projekt - klasa eksperymentarium 100% odpowiedzi, dziennik elektroniczny 95% odpowiedzi, zajęcia arte-terapii 76%, oraz zajęcia korekcyjnokompensacyjne 67% odpowiedzi. Nauczyciele starają się stworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 52% ankietowanych twierdzi, że ich relacja z uczniami jest życzliwa w każdej sytuacji, 48% uważa, że ma to miejsce w większości sytuacji. Rodzice Ankiecie poddano 69 rodziców z losowo wybranych klas. Rodzice uważają, że większość nauczycieli dba o bre relacje pomiędzy ich dzieckiem, a innymi uczniami. Tak twierdzi 45% ankietowanych, 25% sądzi, że odnosi się to wszystkich nauczycieli, 3% połowy nauczycieli, 10% mniej niż połowy, a 17% ankietowanych nie wyraziło swojego zdania. Rodzice deklarują, że ich dziecko jest szanowane w szkole przez większość nauczycieli 49%, a 28%, że przez wszystkich. Po 6% ankietowanych rodziców uważa, że odnosi się to połowy lub mniej niż połowy nauczycieli. 12% rodziców nie wyraziło swojego zdania. Zdaniem rodziców większość nauczycieli traktuje wszystkich uczniów równie brze. Taką opinie wyraziło 43% ankietowanych, a 19% twierdzi, że tyczy to wszystkich nauczycieli. Na stwierdzenie: Nauczyciele chwalą moje dziecko częściej niż krytykują. 41% ankietowanych twierdzi, że odnosi się ono większości nauczycieli, 17% wszystkich nauczycieli, po 12%, że połowy lub mniej niż połowy nauczycieli. 19% ankietowanych rodziców uznało, że trudno powiedzieć. 32% ankietowanych potwierdza, że większość nauczycieli wierzy w możliwości

10 ich dziecka. 23% uznaje, że tyczy to wszystkich nauczycieli. 16%, że odnosi się to połowy nauczycieli, 9% mniej niż połowy. 20% rodziców nie wyraziło swojego zdania. Rodzice uznają zasadność udzielania informacji zwrotnej przez nauczycieli. Ich zdaniem pomaga ona w nabywaniu wiedzy i umiejętności przez ich dzieci. 39% ankietowanych stwierdziło, że zdecywanie tak, 57%, że raczej tak a tylko 4% uznało, że raczej nie. Rodzice sądzą,że szkoła podejmuje działania, by ich dziecko miało poczucie sukcesu. Za odpowiedzią zdecywanie tak opowiedziało się 28% ankietowanych, za raczej tak 64%, a 4% uznało, że raczej nie. Tab 3: Wykaz wyników procentowych udzielonych przez rodziców odpowiedzi: wszystkich większości połowy mniej niż połowy żadnego Trudno powiedzieć Nauczyciele dbają o bre relacje między moim dzieckiem, a innymi uczniami. 25% 45% 3% 10% 0% 17% Nauczyciele szanują moje dziecko. 28% 49% 6% 6% 0% 12% Nauczyciele traktują wszystkich uczniów równie brze. 19% 43% 20% 0% 0% 17% Nauczyciele chwalą moje dziecko częściej niż krytykują 17% 41% 12% 12% 0% 19% Nauczyciele wierzą w możliwości mojego dziecka. 23% 32% 16% 9% 0% 20% Mocne strony szkoły Sposób planowania i realizowania procesów dydaktycznych sprzyja rozwojowi ucznia. Uczniowie znają cele lekcje oraz wiedzą czego się od nich wymaga. Przebieg procesów edukacyjnych jest stale monitorowany (co umożliwia dziennik elektroniczny) i skonalony, a wnioski z monitorowania są wdrażane w celu dalszego podnoszenia efektywności nauczania. Nauczyciele wierzą w możliwości swoich uczniów i wspierają ich, a życzliwa atmosfera i metody nauczania stosowane potrzeb uczniów służą uczeniu się. Nauczyciele przestrzegają zasad oceniania, zapoznają uczniów z celami zajęć oraz stawianymi przed nimi oczekiwaniami, dzięki czemu uczniowie mają świamość przydatności zbytej wiedzy w dalszej edukacji oraz życiu codziennym. Nauczyciele na swoich zajęciach lekcyjnych, realizując innowacje, stwarzają sytuacje sprzyjające procesowi samodzielnego nabywania wiamości i umiejętności.

11 Stosowane w szkole nowatorskie metody nauczania, wykorzystywanie sprzętu multimedialnego, a także realizacja autorskich programów nauczania i projektów motywują uczniów aktywnego uczenia się. Przekazywane przez nauczycieli informacje o postępach w nauce motywują uczniów dalszej pracy oraz wskazują drogi dalszego rozwoju indywidualnego ucznia. Uczniowie mogą liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli w sytuacjach trudnych. Nauczyciele współpracują ze sobą w celu powiązania ze sobą różnych dziedzin wiedzy i w ten sposób, pomagają uczniom lepiej zrozumieć świat i funkcjonować w społeczności lokalnej Słabe strony szkoły Tylko na niektórych zajęciach uczniowie mieli możliwość zadawać pytania lub prowadzić dyskusje. Na mniej niż połowie zajęć młodzież składała pomysły tyczące tego, jak chciałaby się uczyć. Uczniowie uważają, że w niewielkim stopniu mają możliwość uczyć się od innych. Ankieta przeprowadzona wśród rodziców wykazała, że część z nich nie wyraziła opinii na temat atmosfery panującej w szkole oraz postaw nauczycieli wobec ich dziecka. Wnioski dalszej pracy 1. W większym stopniu umożliwić uczniom wpływanie na sposób organizowania procesu dydaktycznego poprzez wdrażanie pomysłów i propozycji zgłaszanych przez młodzież. 2. Uaktywnić uczniów poprzez stwarzanie problemów badawczych, możliwość zadawania pytań i udziału w dyskusji. 3. Stwarzać więcej sytuacji, w których uczniowie uczą się od siebie nawzajem oraz znajwać okazje prezentowania efektów ich pracy na forum klasy i/lub szkoły.

EWALUACJE W GIMNAZJACH 2013/14 I 2014/15 WYNIKI I WNIOSKI

EWALUACJE W GIMNAZJACH 2013/14 I 2014/15 WYNIKI I WNIOSKI EWALUACJE W GIMNAZJACH 2013/14 I 2014/15 WYNIKI I WNIOSKI WYMAGANIE POZIOM SPEŁNIENIA A B C D E Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3 12 10 4 Procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki ewaluacji. Sposób planowania procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów, sprzyja realizacji ich potrzeb oraz motywacji do nauki.

Wyniki ewaluacji. Sposób planowania procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów, sprzyja realizacji ich potrzeb oraz motywacji do nauki. GIMNAZJUM NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ZAMOŚCIU 1/8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Wyniki przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach Raport z ewaluacji wewnętrznej Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Rok szkolny 2017/2018 Zgodnie z zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Formy nadzoru pedagogicznego kontrola ewaluacja wspomaganie Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2017/2018

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2017/2018 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2017/2018 PRZEDMIOT EWALUACJI: WYMAGANIE: Procesy edukacyjne są zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkół w Augustowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Zespół w składzie: Halina Ignatiuk Irena Żmieńko Joanna

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 1. Rozporządzenie MEN o wymaganiach wobec szkół (Dz. U. z 2015 r., poz.1214). Wypis zapisów wskazujących na obszary nadzoru pedagogicznego, a tym samym na zadania szkoły: 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

EWALUACJA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA EWALUACJA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA - WYNIKI ANKIET UCZNIÓW Z GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Ankieta była anonimowa. Została przeprowadzona 23.05.2018 r. Ankietowanych zostało 30

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 PRZEDMIOT EWALUACJI: UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. CEL EWALUACJI: Ocena stopnia realizacji wdrażania podstawy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 166 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 166 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 166 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016 PRZEDMIOT EWALUACJI Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. CEL

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych nauczycieli

Wyniki badań ankietowych nauczycieli 1 Wyniki badań ankietowych nauczycieli 79% 83% W szkole przykłada się dużą wagę do analizy wyników egzaminów zewnętrznych 61% 27% 17% 15% 7% 3% 0% 1% 5% 0% 0% 0% 75% 56% 75% Nauczyciele i nauczycielki

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19 42-151 Waleńczów tel. 034 318 71 08 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2013/2014 Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na rozgrzewkę

Ćwiczenia na rozgrzewkę Ćwiczenia na rozgrzewkę DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA XXI WIEKU? Co ma wspólnego uczenie się z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju? Oroooo czyli o różnych aspektach tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele znają potrzeby uczniów i zgodnie z nimi modyfikują sposoby prowadzenia zajęć.

Nauczyciele znają potrzeby uczniów i zgodnie z nimi modyfikują sposoby prowadzenia zajęć. PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA Cel główny: Zorganizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. Cele szczegółowe: a. Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Gimnazjum Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 3: Uczniowie są aktywni

Wymaganie 3: Uczniowie są aktywni Drzewko wymagania 3 Obszar: WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się Czerwiec 2016 Projekt ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej. Procesy zachodzące w szkole lub placówce. w obszarze

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej. Procesy zachodzące w szkole lub placówce. w obszarze Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Procesy zachodzące w szkole lub placówce w obszarze Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 1: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie 1: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Drzewko wymagania 1 Obszar: WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015

RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE (ul. Sportowa 2) ROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ SPIS TREŚCI: I. WSTĘP. 3 1. Podstawowe dane 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Akusz obserwacji zajęć

Akusz obserwacji zajęć Akusz obserwacji zajęć 1. Uczniowie poznali cele lekcji (9964), nauczyciel przedstawił cele lekcji, uczniowie samodziel sformułowali cele lekcji, nauczyciel stworzył warunki do odkrycia celów lekcji przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Wymagania wobec szkół i placówek. Dz.U.2017.1611 z dnia 2017.08.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 sierpnia 2017 r. Wejście w życie: 1 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej

Ewaluacja w praktyce szkolnej Ewaluacja w praktyce szkolnej PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Raport z ewaluacji wewnętrznej Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Raport przeznaczony jest dla: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna raport. Badane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Ewaluacja wewnętrzna raport. Badane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Ewaluacja wewnętrzna raport. Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji w składzie: Grażyna Dudka, Iwona Kowalik, Justyna Wasiłek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Uwielinach Efekty kształcenia w kontekście nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Rok

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych Nr 38 w roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 2 do protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 27 maja 2014 roku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie są aktywni. Przedmiot ewaluacji: Nauczyciele stwarzają sytuacje, które

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkól i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611):

Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkól i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611): 2.4. Wymagania wobec szkół i placówek Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkól i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611): Wymagania wobec szkół i placówek, określone w

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY w roku szkolnym 2016/2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY w roku szkolnym 2016/2017 Badać to korzystać z tego co już wiemy, by poznać to coś, czego nie wiemy. (K. Konarzewski) RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY w roku szkolnym 2016/2017 Przedmiot ewaluacji Organizacja procesu uczenia

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); 2. Wyniki kontroli planowych (gimnazja,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji ROK SZKOLNY 2016/2017 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI W roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Szkoły Podstawowej w Suchowoli. w roku 2017/2018

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Szkoły Podstawowej w Suchowoli. w roku 2017/2018 Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli w roku 2017/2018 Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Choj Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017 Opis przedmiotu ewaluacji: Funkcjonowa szkolnego oceniania. Cel ewaluacji: Zebra informacji o jakości oceniania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli. Szanowna Pani / Szanowny Panie!

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli. Szanowna Pani / Szanowny Panie! Kwestioriusz ankiety dla uczycieli Szanow Pani / Szanowny Panie! Jednym z działań badawczych w ramach ewaluacji zewnętrznej jest przeprowadzenie ankiety z uczycielami. Jej celem jest zgromadzenia danych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" dla Dorosłych Zaoczna Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil

Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil MATERIAŁ 9.4 Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ METODĄ PROFIL SZKOŁY PRZEPROWADZONEJ W CZERWCU 2010 r. PRZEDMIOT EWALUACJI: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie. kształtujące

Ocenianie. kształtujące Ocenianie kształtujące Ocenianie tradycyjne /sumujące/ Nastawione na wskazywanie uczniowi popełnionych przez niego błędów w myśl zasady: Człowiek uczy się na błędach Ocenianie tradycyjne Ocenianie to jedna

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. (poz....) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE W OBSZARACH, O KTÓRYCH MOWA W 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

W ustawie o systemie oświaty zobowiązano :

W ustawie o systemie oświaty zobowiązano : Zmiany w nadzorze pedagogicznym wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty (ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) W ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żory Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Rok szkolny 2017/2018

AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Rok szkolny 2017/2018 AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Rok szkolny 17/18 PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ ZSS IM. J. KORCZAKA W KCYNI Opracowanie: Zespół ds. ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Jaworzno sierpień 2015 Spis treści I. Wstęp II. Cele ewaluacji III. Problematyka ewaluacji IV.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK Warsztat doskonalenia pracy szkoły 1 Cele prezentacji 1. Dlaczego przystępujemy do rocznego programu? 2. Dlaczego warto przystąpić do programu? Jakie korzyści

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Danuta Kosior ZS CKR w Gołotczyźnie doradca metodyczny

Danuta Kosior ZS CKR w Gołotczyźnie doradca metodyczny Danuta Kosior ZS CKR w Gołotczyźnie doradca metodyczny 1. Definicja oceniania kształtującego 2. Podstawa prawna oceniania kształtującego 3. Ocenianie kształtujące a ocenianie tradycyjne (sumujące) 4. Dziesięć

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna Małgorzata Lipińska Temat innowacji: OK zeszyt, czyli wiem, czego, po co i jak się uczyć na języku polskim. Data wprowadzenia: 12.09.2018 r. Data zakończenia:

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. SEMESTR I Data sporządzenia raportu: styczeń 2014 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 1. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i oczekiwania oraz mają wpływ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo