WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P"

Transkrypt

1 REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 17,0 PLN 10 GRUDNIA 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji oraz perspektywę utrzymania słabej marży brutto ze sprzedaży w najbliższym czasie, obniżamy nasze wcześniejsze zalecenie do Redukuj, utrzymując jednocześnie cenę docelową na poziomie 17,0 PLN. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość spółki na poziomie 17,4 PLN za akcję. Analiza porównawcza dała wartość 16,7 PLN za akcję. Metodom przypisaliśmy równe wagi. Tym samym wyznaczamy cenę docelową dla 1 akcji na poziomie 17,0 PLN i wydajemy rekomendację Redukuj. Sprzedaż Seleny FM wzrosła w 3Q 10 o 26,4% r/r do 284,0 mln PLN (efekt wzrostu organicznego i akwizycji). Negatywnym zjawiskiem jest wyraźny spadek marży brutto ze sprzedaży, z 35,6% do 30,1% (wzrost cen surowców chemicznych, konsolidacja Matizolu, umocnienie się kursu PLN w stosunku do EUR). Presja na marżę będzie utrzymywać się w kolejnych okresach (wzrost cen w chemii, uruchomienie fabryki w Chinach, gdzie uzyskiwane rentowności są niższe), jednakże spółka wprowadziła podwyżki cen, co powinno przynajmniej ją ustabilizować. Pozytywnym aspektem jest obniżenie stosunku kosztów SG&A/przychody z 22,9% w 3Q 09 do 20,5% w 3Q 10. Na poziomie EBIT w 3Q 10 spółka wypracowała 25,1 mln PLN. Wynik netto wyniósł 13,0 mln PLN (saldo finansowe zostało obciążone przez ujemne różnice kursowe). Narastająco po 1 3Q 10 przychody wynoszą 652,1 mln PLN (+36,0% r/r), EBIT 34,6 mln PLN a zysk netto 27,8 mln PLN (w 1 3Q 09 było to odpowiednio 45,2 mln PLN oraz 32,7 mln PLN, jednakże pozytywny wpływ na wynik miało rozliczenie ujemnej wartości firmy w kwocie 12,5 mln PLN). Spodziewamy się, że 4Q 10 przyniesie utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży (grudniowa zima nie będzie miała już większego wpływu na sprzedaż), przy jednakże niskiej marży brutto ze sprzedaży, co przełoży się naszym zdaniem na wypracowanie wyniku EBIT w okolicach zera. Jeżeli nie dojdzie do większych zmian na rynku walutowym w stosunku od obecnej sytuacji podobny powinien być także wynik netto. Zakładamy wypracowanie w 2010 roku sprzedaży na poziomie 871,4 mln PLN, 34,0 mln PLN EBIT oraz 28,7 mln PLN zysku netto. P/E 10=14,6x, EV/EBITDA 10=9,5x. Przyszły rok powinien naszym zdaniem przynieść utrzymanie wyraźnego przyrostu sprzedaży (uruchomienie produkcji w Chinach, rozbudowa zakładów w Polsce). Jednocześnie przy utrzymującej się presji na marże (surowce, konkurencja, niższa rentowność w Chinach) trudno będzie o dobrą dynamikę na poziomie wyników. P/E 11=13,8x, EV/EBITDA 11=7,7x. Równocześnie w dłuższym terminie dostrzegamy potencjał spółki do optymalizacji kosztów na poziomie SG&A, jednakże wyraźne efekty mogą pojawić się naszym zdaniem dopiero w 2012 roku. Wycena DCF [PLN] 17,4 Wycena porównawcza [PLN] 16,7 Wycena końcowa [PLN] 17,0 Potencjał do wzrostu / spadku 7,6% Koszt kapitału 11,5% Cena rynkowa [PLN] 18,45 Kapitalizacja [mln PLN] 419,3 Ilość akcji [mln. szt.] 22,7 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 18,4 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 14,0 Stopa zwrotu za 3 mc 11,8% Stopa zwrotu za 6 mc 16,0% Stopa zwrotu za 9 mc 20,2% Struktura akcjonariatu: Domarecki Krzysztof 77,4% Pozostali 22,6% Krzysztof Pado tel. (0 32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3 go Maja 23, Katowice Selena FM WIG znormalizowany P 2011P 2012P 2013P 19,0 Przychody [mln PLN] 529,6 650,1 871,4 970,9 1048,9 1109,4 EBITDA [mln PLN] 17,6 34,6 53,1 64,6 75,5 84,7 EBIT [mln PLN] 7,7 19,1 34,0 42,0 51,9 60,3 18,0 17,0 Zysk netto [mln PLN] 14,3 4,3 28,7 30,4 38,6 45,4 16,0 P/BV 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 15,0 P/E 29,3 97,9 14,6 13,8 10,9 9,2 14,0 EV/EBITDA 19,9 13,0 9,5 7,7 6,4 5,4 EV/EBIT 45,5 23,6 14,8 11,9 9,3 7,6 13,0 gru 09 sty 10 lut 10 mar 10 kwi 10 maj 10 cze 10 lip 10 sie 10 wrz 10 paź 10 lis 10 gru 10 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYCENA DCF... 4 WYCENA PORÓWNAWCZA... 7 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 8 WYNIKI FINANSOWE... 8 OTOCZENIE RYNKOWE PROGNOZY NA 4Q AKTUALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW ROCZNYCH DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Selena FM opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 16,7 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 17,4 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 17,0 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 17,4 Wycena metodą porównawczą 50% 16,7 Wycena 1 akcji Seleny FM [PLN] 17,0 Selena FM jest producentem oraz dystrybutorem szerokiej gamy produktów chemii budowlanej. Podstawowy asortyment stanowią piany, uszczelniacze, kleje, papy oraz systemy dociepleń zewnętrznych budynków. Oferta spółki kierowana jest dla budownictwa kubaturowego, głównie dla segmentu mieszkaniowego. Spółka, mimo kryzysu, odnotowała w latach imponujący na tle branży wzrost przychodów, głównie poprzez akwizycje (w kraju i na rynkach zagranicznych) jak i rozwój organiczny (wprowadzenie nowych produktów, umocnienie kosztem lokalnej konkurencji). Niestety problemem spółki w dalszym ciągu pozostaje niska rentowność (w latach spółka notowała 7 10% na poziomie EBIT, obecnie problemem jest wyraźne przekroczenie 3%). Wraz ze wzrostem sprzedaży nieproporcjonalnie szybko rosły koszty SG&A (3Q 10 to pierwszy od debiutu spółki na giełdzie kwartał, gdy rosły one wolniej od przychodów). W latach Selena FM musiała dokonać wysokich odpisów (m.in. należności). Mimo sygnałów dotyczących optymalizacji kosztowej w 2011 i 2012 roku (koszty sprzedaży i zarządu, uwzględniamy w modelu ich spadek w stosunku do przychodów z 26,5% w 2010 roku do 24 25% w okresie ) oraz dalszego wzrostu przychodów (możliwość zbliżenia się do 1,0 mld PLN w 2011 roku), nie widzimy obecnie potencjału do dalszego wzrostu kursu akcji w najbliższych miesiącach. Sezonowo 4Q oraz 1Q są najsłabsze w roku. W 4Q 10 spodziewamy się wyniku operacyjnego w pobliżu zera (podobnie było w 4Q 09 po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych). 1Q 11 będzie zależał głównie od długości zimy, jednakże ma on bardzo niewielki wpływ na wyniki roczne. Problemem spółki w 2011 może być słaba marża brutto ze sprzedaży (m.in. brak możliwości przeniesienia całości wzrostu cen surowców na cenę produktów, rozruch fabryki w Chinach, gdzie dodatkowo marże są niższe niż w Europie, nadal niska rentowność hiszpańskiej Quilosy). Nasza obecna wycena sugeruje cenę docelową na poziomie 17,0 PLN, przy obecnej cenie rynkowej 18,45 PLN. Tym samym obniżamy nasze zalecenie z Akumuluj do Redukuj. Zwracamy jednocześnie uwagę, że nasza wycena nadal opiera się na dość konserwatywnych założeniach. W 2009/2010 roku zarząd spółki zapowiadał, że celem na roku jest osiągnięcie rentowności netto na poziomie 5 6%. W naszym modelu zakładamy, że ponad 4,0% możliwe jest do osiągnięcia w 2013 roku. W dłuższym terminie przyjmujemy, że będzie to około 5,0%. Biorąc pod uwagę historyczne problemy spółki ze ściąganiem całości należności (szczególnie na rynkach wschodnich) zakładamy w każdym roku w całym okresie prognozy ujemne saldo z tytułu pozostałej działalności operacyjnej na poziomie 0,9 1,0% przychodów ze sprzedaży. W kalkulacji WACC utrzymujemy założenie o przyjęciu współczynnika beta na ponad przeciętnym poziomie = 1,1. 3

4 WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10 letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10 letnich obligacji skarbowych (6,01%, w poprzednim modelu było to 5,58%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,1 (uwzględniający podwyższone ryzyko działalności operacyjnej na rynkach wschodnich i w Azji). Główne założenia modelu: W 2010 roku spodziewamy się skonsolidowanych przychodów grupy na poziomie 871,4 mln PLN (w tym 35 mln EUR Quilosa oraz 57 mln PLN Matizol). W 2011 roku spodziewamy się wzrostu do poziomu 970,9 mln PLN. Zakładamy w 2011 roku uzyskanie sprzedaży na poziomie 10 mln USD z nowej fabryki w Chinach, której budowa ma zakończyć się pod koniec 2010 roku oraz 30 mln PLN z rozbudowanych mocy w polskich zakładach (Libra i Carina, docelowo rozbudowa ma dać 60 mln PLN dodatkowej sprzedaży w 2012 roku, przy 16 mln PLN CAPEXu). Prognozujemy, że marża brutto na sprzedaży w 2010 roku spadnie do 31,2% (z 35,7% w 2009 roku), co jest efektem wzrostu cen surowców oraz wzrostu cenowej walki konkurencyjnej. Zakładany marżę na nieznacznie niższym poziomie w 2011 roku (rozpoczęcia produkcji w Chinach w 2011, gdzie marże są niższe) i jej powolny wzrosty w kolejnych latach. Estymujemy, że rentowność EBIT w 2010 roku wyniesie 3,9%. Jej wzrost do 4,9% w 2012 roku a docelowo do >6,0% w kolejnych latach to efekt założenie wzrostu wykorzystania mocy produkcyjnych oraz optymalizacji kosztów (szczególnie SG&A). Jednocześnie nasze założenia są konserwatywne na tle długoterminowych celów zarządu spółki (celem jest rentowność operacyjna na poziomie 7 8% w 2013 roku). Główną pozycją (16,0 mln PLN) w nakładach inwestycyjnych na rok 2011 jest rozbudowa fabryk Carina i Libra (Polska, głównie z przeznaczeniem na zwiększenie eksportu na rynki wschodnie i CEE). Zakładamy, że CAPEX w kolejnych latach będzie opierał się na inwestycjach modernizacyjnych. Dla okresu rezydualnego przyjęliśmy CAPEX na poziomie amortyzacji z 2020 roku. W naszym modelu uwzględniamy dokupienie pozostałych 49% udziałów w Quilosie w 2013 roku za 5,5 mln EUR (w latach nakładają się opcje put i call dotyczące odkupu akcji od dotychczasowych udziałowców) Przyjęliśmy średni kurs EUR/PLN na poziomie 3,9 na lata Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 2,0%. Do obliczeń przyjęliśmy tys akcji. Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 10 grudnia 2010 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 395,8 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 17,4 PLN. 4

5 Model DCF 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 970,9 1048,9 1109,4 1155,5 1186,5 1211,5 1235,7 1260,5 1285,7 1311,4 EBIT [mln PLN] 42,0 51,9 60,3 66,6 71,2 74,4 75,8 77,3 79,0 80,5 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 8,0 9,9 11,5 12,7 13,5 14,1 14,4 14,7 15,0 15,3 NOPLAT [mln PLN] 34,0 42,0 48,8 54,0 57,7 60,3 61,4 62,6 64,0 65,2 Amortyzacja [mln PLN] 22,6 23,7 24,4 25,0 25,5 25,9 26,2 26,4 26,5 26,6 CAPEX [mln PLN] 30,6 29,9 28,6 28,9 28,7 28,7 28,4 28,1 27,9 27,7 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 16,5 18,6 14,4 11,0 7,4 6,0 5,8 5,9 6,0 6,1 FCF [mln PLN] 9,5 17,2 8,7 39,0 47,1 51,4 53,4 55,0 56,6 58,0 DFCF [mln PLN] 9,4 15,4 7,1 28,3 30,7 30,1 28,1 25,9 23,9 22,0 Suma DFCF [mln PLN] 221,0 Wartość rezydualna [mln PLN] 634,1 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 240,5 Wartość firmy EV [mln PLN] 461,5 Dług netto 2010P [mln PLN]* 65,7 Wartość kapitału[mln PLN] 395,8 Ilość akcji [mln szt.] 22,7 Wartość kapitału na akcję [PLN] 17,4 *kwota uwzględnia przyszłe płatności Quilosy za grunt oraz halę (leasing) w kwocie około 11 mln EUR Przychody zmiana r/r 11,4% 8,0% 5,8% 4,2% 2,7% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% EBIT zmiana r/r 23,3% 23,6% 16,3% 10,5% 6,9% 4,5% 1,9% 2,0% 2,1% 2,0% FCF zmiana r/r 81,0% 49,1% 346,6% 20,6% 9,3% 3,8% 3,1% 2,8% 2,6% Marża EBITDA 6,6% 7,2% 7,6% 7,9% 8,1% 8,3% 8,3% 8,2% 8,2% 8,2% Marża EBIT 4,3% 4,9% 5,4% 5,8% 6,0% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Marża NOPLAT 3,5% 4,0% 4,4% 4,7% 4,9% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% CAPEX / Przychody 3,2% 2,9% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% CAPEX / Amortyzacja 135,3% 126,2% 117,3% 115,6% 112,7% 111,0% 108,6% 106,5% 105,2% 104,1% Zmiana KO / Przychody 1,7% 1,8% 1,3% 1,0% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 16,6% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% Kalkulacja WACC 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Stopa wolna od ryzyka 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% Udział kapitału własnego 86,0% 87,8% 91,9% 94,4% 95,8% 97,2% 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Udział kapitału obcego 14,0% 12,2% 8,1% 5,6% 4,2% 2,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,7% 10,8% 11,1% 11,2% 11,3% 11,4% 11,4% 11,5% 11,5% 11,5% 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 16,7 17,6 18,6 19,9 21,5 23,4 26,0 29,6 34,6 0,8 15,8 16,6 17,5 18,6 20,0 21,6 23,8 26,7 30,8 beta 0,9 14,9 15,6 16,5 17,4 18,6 20,1 21,9 24,3 27,6 1,0 14,2 14,8 15,5 16,4 17,4 18,7 20,2 22,3 25,0 1,1 13,4 14,0 14,6 15,4 16,3 17,4 18,8 20,5 22,8 1,2 12,8 13,3 13,8 14,5 15,3 16,3 17,5 18,9 20,8 1,3 12,1 12,6 13,1 13,7 14,4 15,3 16,3 17,6 19,2 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3% 17,1 18,0 19,1 20,4 22,1 24,2 27,0 30,8 36,4 4% 15,1 15,8 16,7 17,7 18,9 20,4 22,3 24,8 28,2 Premia za ryzyko 5% 13,4 14,0 14,6 15,4 16,3 17,4 18,8 20,5 22,8 6% 12,0 12,5 13,0 13,6 14,3 15,1 16,1 17,3 18,9 7% 10,8 11,2 11,6 12,0 12,6 13,2 14,0 14,9 16,0 8% 9,7 10,0 10,4 10,7 11,2 11,7 12,2 12,9 13,8 9% 8,8 9,0 9,3 9,6 10,0 10,4 10,8 11,3 12,0 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 30,0 28,4 26,9 25,5 24,2 23,1 22,0 21,0 20,1 4% 26,4 24,6 23,1 21,6 20,4 19,2 18,2 17,2 16,3 Premia za ryzyko 5% 23,4 21,6 20,1 18,7 17,4 16,3 15,3 14,4 13,5 6% 21,0 19,2 17,7 16,3 15,1 14,0 13,1 12,2 11,4 7% 18,9 17,2 15,7 14,4 13,2 12,2 11,3 10,5 9,7 8% 17,2 15,5 14,0 12,8 11,7 10,7 9,8 9,1 8,4 9% 15,7 14,0 12,6 11,4 10,4 9,4 8,6 7,9 7,3 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki polskich i zagranicznych spółek działających w branży materiałów budowlanych. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach. Dla roku 2010 przyjęliśmy wagę 20% dla kolejnych lat ustaliśmy wagi po 40%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki Seleny FM ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 378,9 mln PLN, co odpowiada 16,7 PLN na jedną akcję. Dla wyceny porównawczej przyjęliśmy wagę na poziomie 50% w ostatecznej wycenie. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 18,45 PLN (bieżąca cena rynkowa) w odniesieniu do wskaźnika P/E Selena FM jest z 6% premią w roku Dla wskaźnika EV/EBIT w roku 2011 spółka jest handlowana z 23% premią. Natomiast dla EV/EBITDA premia wynosi 14% w 2011 roku (w kwocie długu netto uwzględniamy przyszłą płatność za 49% akcji Quilosy w wysokości 5,5 mln EUR). Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P Śnieżka 12,1 11,6 10,4 7,6 7,0 6,2 9,3 8,8 7,7 Nowa Gala 33,1 16,7 11,4 7,6 6,3 5,3 20,1 12,6 9,1 Cersanit 24,0 16,3 12,5 11,2 8,9 7,5 17,8 13,4 10,7 Decora 19,7 13,7 11,1 9,3 8,0 7,0 15,4 11,9 10,0 Henkel 17,2 15,2 13,4 10,1 8,9 7,8 12,7 11,1 9,6 Akzo Nobel 13,0 11,9 10,7 5,9 5,3 4,9 8,4 7,3 6,7 Forbo 12,9 12,4 11,6 7,3 6,6 6,4 10,0 8,9 8,5 Uzin Utz 10,0 9,0 9,0 6,2 5,8 5,4 8,5 7,9 7,4 HB Fuller 13,7 12,3 11,1 7,3 6,0 5,6 10,7 8,8 7,7 Sika 16,8 14,8 13,2 9,0 8,0 7,1 11,9 10,4 9,2 Mediana 15,3 13,0 11,2 7,6 6,8 6,3 11,3 9,6 8,8 Selena FM 14,6 13,8 10,9 9,5 7,7 6,4 14,8 11,9 9,3 Premia/dyskonto do Seleny FM 4,1% 5,8% 3,3% 25,4% 14,0% 1,8% 31,5% 23,2% 6,0% Wycena wg wskaźnika 19,2 17,4 19,1 13,9 15,8 18,1 13,1 14,3 17,2 Waga roku 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 18,5 16,3 15,2 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 16,7, Bloomberg, szacunki własne, wg cen z Porównanie rentowności EBIT Selena FM Śnieżka Nowa Gala Cersanit Decora Henkel Akzo Nobel Forbo Uzin Utz HB Fuller Sika 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

8 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Grupa Selena FM prowadzi produkcję oraz sprzedaż szerokiej gamy produktów i akcesoriów chemii budowlanej przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i dla użytkowników indywidualnych. Podstawowe grupy produktowe to: piany, uszczelniacze, kleje, systemy dociepleń oraz od momentu przejęcia Izolacji Matizol, pokrycia dachowe. Uzupełnienie oferty stanowią bitumy, zamocowania oraz systemy i akcesoria budowlane (głównie towary sprzedawane pod marką Seleny). Oferowany asortyment podzielony jest pomiędzy dwa główne segmenty: produkty ogólnobudowlane (głównie kleje, bitumy, zamocowania) oraz produkty budowlane do drzwi i okien (głównie piany i uszczelniacze, jednak należy brać po uwagę, że zastosowanie wielu wyrobów może być szersze niż przedstawiony sztywny podział). Selena FM oferuje swoje produkty praktycznie na całym świecie (główne rynki zbytu to Polska, kraje UE, Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Chiny, Brazylia, USA; grupa posiada własne zakłady produkcyjne w Polsce, Hiszpanii, Turcji, Chinach oraz Brazylii). WYNIKI FINANSOWE Wyniki skonsolidowane spółki Selena FM [mln PLN] 3Q'09* 3Q'09 skoryg 3Q'10 zmiana r/r 1 3Q'09* 1 3Q'09 skoryg 1 3Q'10 zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 224,7 224,7 284,0 26,4% 479, ,3 652,1 36,0% Zysk brutto ze sprzedaży 79,9 79,9 85,4 6,9% 170, ,5 205,5 20,5% EBITDA 39,6 27,1 30,0 10,9% 56,359 43,8 48,6 10,9% EBIT 34,7 22,2 25,1 13,3% 45,213 32,7 34,6 5,9% Zysk (strata) brutto 25,3 12,8 15,2 19,2% 38,309 25,8 32,8 27,3% Zysk (strata) netto 21,3 8,8 13,0 48,5% 32,735 20,2 27,8 37,7% Marża zysku brutto ze sprzedaży 35,6% 35,6% 30,1% 35,6% 35,6% 31,5% Marża EBITDA 17,6% 12,0% 10,6% 11,8% 9,1% 7,5% Marża EBIT 15,4% 9,9% 8,8% 9,4% 6,8% 5,3% Marża zysku netto 9,5% 3,9% 4,6% 6,8% 4,2% 4,3%, spółka, na poziomie EBIT wynik jest powiększony o ujemną wartość firmy z nabycia Quilosy w kwocie 12,5 mln PLN Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Seleny FM wzrosły w 3Q 10 o 26,4% do 284,0 mln PLN (częściowo jest to efekt wzrostu organicznego ale także akwizycji Matizolu; hiszpańska Quilosa konsolidowana jest od 3Q 09). Największy przyrost odnotowano na rynku polskim (+41% r/r, m.in. konsolidacja Matizolu, ale też rozwój linii produktowych). Wyraźnie trend odbudowy kontynuowały rynki wschodniej Europy i Azji (+24% r/r, głównie efekt ożywienia rynku rosyjskiego). Przychody w obu Amerykach wzrosły o 15% r/r, natomiast w krajach UE (poza Polska) o 10% r/r. Wyraźnie obniżyła się marża brutto ze sprzedaży, z 35,6% do 30,1%. Jest to efektem trzech czynników: i) wzrost cen surowców chemicznych, ii) konsolidacja Matizolu, iii) umocnienie się kursu PLN w stosunku do EUR (4,00 w 3Q 10 wobec 4,16 w 3Q 09). W efekcie wynik brutto ze sprzedaży zwiększył się jedynie o 6,9%. Presja na marżę będzie utrzymywać się w kolejnych okresach (wzrost cen w chemii, uruchomienie fabryki spółki w Chinach, gdzie uzyskiwane rentowności są niższe), jednakże spółka wprowadziła podwyżki cen, co powinno przynajmniej ją ustabilizować (należy jednak brać pod uwagę, że rynek pozostaje wrażliwy na cenę, a konkurencja z podwyżkami jest na razie w tyle za Seleną). Pozytywnym aspektem jest obniżenie stosunku kosztów SG&A/przychody z 22,9% do 20,5%. Udało się to uczynić po raz pierwszy w historii giełdowej spółki. Na poziomie EBIT w 3Q 10 spółka wypracowała 25,1 mln PLN. Przy porównywaniu wyników należy brać pod uwagę, że w 3Q 09 ujęto ujemną wartość firmy z nabycia Quilosy w kwocie 12,5 mln PLN na pozostałych przychodach operacyjnych. Saldo z działalności finansowej w 3Q 10 było ujemne i wyniosło 9,9 mln PLN, na co złożyło się głównie ujemne saldo różnic kursowych w kwocie 8,7 mln PLN. Wynika ono z umocnienie złotówki w stosunku do PLN ( 3,2 mln PLN) oraz osłabienia lokalnych walut (RUB, TRY, KZT, UAH, CNY) w stosunku do EUR ( 5,4 mln PLN). Na poziomie netto wynik wyniósł 13,0 mln PLN. 8

9 Wyniki kwartalne wg segmentów geograficznych [mln PLN] [mln PLN] 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 1 3Q'09 1 3Q'10 Przychody 93,9 134,5 163,8 137,4 102,1 150,1 224,7 171,5 132,4 235,2 284,4 476,9 652,1 UE 58,5 71,2 85,4 73,2 61,0 85,8 129,9 95,5 82,2 144,4 166,0 276,8 392,6 Polska 37,6 56,1 59,5 45,7 38,8 64,6 74,0 48,8 35,8 85,6 104,3 177,3 225,6 UE pozostałe 20,9 15,1 26,0 27,5 22,2 21,3 56,0 46,7 46,5 58,8 61,8 99,4 167,0 Europa Wschodnia i Azja 28,9 55,5 68,9 58,7 35,4 55,3 88,8 66,9 42,8 82,1 109,9 179,5 234,8 Ameryka Płn. i Płd. 6,6 7,9 9,7 5,3 5,8 8,9 7,4 9,3 7,4 8,7 8,5 22,0 24,6 zmiana r/r 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 1 3Q'09 1 3Q'10 Razem 8,7% 11,6% 37,2% 24,8% 29,7% 56,8% 26,6% 21,6% 36,7% UE 4,3% 20,6% 52,1% 30,4% 34,8% 68,2% 27,8% 28,7% 41,9% Polska 3,3% 15,2% 24,3% 6,7% 7,9% 32,5% 41,0% 15,8% 27,2% UE pozostałe 6,0% 41,0% 115,8% 69,8% 109,6% 176,7% 10,3% 60,5% 68,0% Europa Wschodnia i Azja 22,5% 0,3% 28,9% 14,0% 20,8% 48,4% 23,8% 17,1% 30,8% Ameryka Płn. i Płd. 12,4% 13,2% 23,9% 75,5% 29,2% 2,0% 14,5% 8,7% 11,7% Wynik segmentu* 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 1 3Q'09 1 3Q'10 Razem 4,2 15,4 27,0 14,3 1,0 12,2 35,4 19,1 3,4 9,3 34,6 48,6 40,5 UE 13,7 33,8 55,7 61,1 13,8 34,6 65,6 82,0 9,3 37,6 74,5 30,1 34,3 Europa Wschodnia i Azja 4,0 12,7 23,0 25,0 2,0 5,9 18,4 6,3 3,5 11,6 18,2 26,4 33,3 Ameryka Płn. i Płd. 0,4 0,8 1,4 1,2 0,8 0,1 2,8 3,5 0,3 0,9 0,4 3,7 1,0 Wynik nieprzypisany 13,9 31,9 53,2 73,0 15,6 28,5 51,4 72,7 15,9 40,8 58,5 95,5 115,2 rentowność 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 1 3Q'09 1 3Q'10 Razem 4,5% 11,4% 16,5% 10,4% 1,0% 8,1% 15,7% 11,1% 2,5% 3,9% 12,2% 10,2% 6,2% UE 23,5% 47,5% 65,3% 83,5% 22,6% 40,3% 50,4% 85,9% 11,4% 26,0% 44,9% 10,9% 8,7% Europa Wschodnia i Azja 13,7% 22,8% 33,4% 42,6% 5,7% 10,7% 20,7% 9,4% 8,1% 14,2% 16,5% 14,7% 14,2% Ameryka Płn. i Płd. 6,8% 10,8% 14,8% 21,8% 13,6% 1,6% 38,3% 37,6% 4,0% 10,6% 4,3% 17,0% 4,1% Wynik nieprzypisany/przychody 14,8% 23,7% 32,5% 53,1% 15,3% 19,0% 22,9% 42,4% 12,0% 17,4% 20,6% 20,0% 17,7%, spółka, * prezentowany przez spółkę wynik nie odpowiada ani wynikowi na sprzedaży ani wynikowi EBIT, które prezentowane są w RZiS Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wg segmentów geograficznych [mln PLN] Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 Polska pozostałe UE Europa Wschodnia i Azja Ameryka Pn i Płd, spółka 9

10 Skonsolidowany wynik operacyjny wg segmentów geograficznych [mln PLN] Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q' UE Europa Wschodnia i Azja Ameryka Pn i Płd Nieprzypisane, spółka Wybrane skonsolidowane dane finansowe Seleny FM [tys PLN] IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 IVQ'09 IQ'10 IIQ'10 IIIQ'10 41% 39% 37% 35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% Przychody netto ze sprzedaży EBIT Zysk brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży, spółka Skonsolidowane koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu [tys PLN] ,2% 14,4% 15,0% 28,1% 20,6% 19,6% 36,3% 31,8% 25,7% 25,5% 22,7% 21,5% 37% 34,4% 34% 31% 28% 25,7% 25% 22% 20,5% 19% 16% % 0 10% IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 IVQ'09 IQ'10 IIQ'10 IIIQ'10 koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu SG&A/przychody, spółka 10

11 Skonsolidowany poziom przychodów ze sprzedaży oraz wynik operacyjny* wg segmentów geograficznych [mln PLN] Ameryka Pn i Płd; 24,6; 4% Europa Wschodnia i Azja; 234,8; 35% Polska; 225,6; 35% Europa Wschodnia i Azja; 18,2; 20% Ameryka Pn i Płd; 0,4; 0% UE bez Polski; 167,0; 26% UE (z Polską); 74,5; 80%, spółka, * przed uwzględnieniem wyniku nieprzypisanego ( 58,5 mln PLN w 1 3Q 10) OTOCZENIE RYNKOWE Dominującym odbiorcą produktów spółki jest budownictwo kubaturowe, z czego większość wyrobów trafia do segmentu budownictwa mieszkaniowego (montaż stolarki otworowej, klejenie wykładzin, płytek itp.). Część asortymentu wykorzystywana jest także w pozostałych segmentach budownictwa kubaturowego (komercyjnym czy przemysłowym). Większa cześć popytu kreowana jest na rynku inwestycji pierwotnych. Głównym kanałem dystrybucji są składy budowlane oraz hurtownie (80 90% sprzedaży). Pozostała część sprzedaży generowana jest przez markety DIY. Selena zajmuje pierwsze miejsce w ujęciu wartościowym i ilościowym na polskim rynku pian (około 37% udziałów w rynku o wartości około 34 mln EUR) oraz drugie w kategorii uszczelniaczy (około 19% udziałów, za spółką Soudal). Ze względu na różnorodność gatunków i zastosowań brak natomiast precyzyjnych danych na temat rynku klejów. Do głównych konkurentów spółki w Polsce należą: Soudal, Henkel (marka Ceresit), Den Braven, Lakma, Mapei, Atlas oraz Profit. Wartość całego światowego rynku pian poliuretanowych szacuje się na blisko 1,0 mld EUR, natomiast światowy rynek uszczelniaczy wart jest około 2,0 mld EUR. Dynamika produkcji budowlano montażowej w Polsce w okresie r/r 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ,0% ,0% 30,0%, GUS zmiana r/r średnia kwartalna Indeks produkcji w Hiszpanii oraz UE w okresie sty 00 lip 00 sty 01 lip 01 sty 02 lip 02 sty 03 lip 03 sty 04 lip 04 sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10, Eurostat EU27 Hiszpania 11

12 Dynamika produkcja budowlano montażowa w Rosji w okresie ,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% ,0% 40,0% Produkcja budowlana w Rosji r/r, Federal State Statistics Service Wydane pozwolenia na budowę mieszkań w Polsce [tys] 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień , GUS Mieszkania oddane do użytkowania w Polsce [tys] 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień , GUS Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce [tys] 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień , GUS 12

13 Liczba mieszkań w budowie w Polsce [tys] , GUS mieszkania w budow ie PROGNOZY NA 4Q 10 Spodziewamy się utrzymania dwucyfrowej dynamiki sprzedaży w 4Q 10 (konsolidacja Matizolu, wzrost organiczny dzięki poprawie koniunktury, estymujemy osiągnięcie 219,3 mln PLN). Jednakże niski poziom rentowności brutto ze sprzedaży (spodziewamy się poziomu zbliżonego do 3Q 10, utrzymanie wysokich cen surowców przy ograniczonej możliwości przerzucenia ich na odbiorców), przy wzroście poziomu kosztów SG&A r/r, będzie skutkował wynikiem EBIT zbliżonym do zera (zakładamy dodatkowo niewielkie ujemne saldo z tytułu pozostałej działalności operacyjnej). Wynik operacyjny w 4Q 10 szacujemy na 0,5 mln PLN (w 4Q 09 na poziomie EBIT spółka miała 13,6 mln PLN straty, co było pochodną ujemnego saldo PPO/PKO w kwocie 14,2 mln PLN, do czego przyczynił się głównie odpis na należności od rosyjskiego dystrybutora Advice Financial Limited należności tych spółce raczej nie uda się odzyskać). Przy utrzymaniu do końca roku obecnych poziomów kursów walut (waluty lokalne vs EUR), spodziewamy się odnotowania niewielkich dodatnich różnic kursowych. Na poziomie netto prognozujemy zysk w kwocie 0,8 mln PLN. Prognozy wyników na 4Q 10 [mln PLN] 4Q 09 4Q 10P zmiana r/r 2009* 2010P zmiana r/r Przychody 170,8 219,3 28,4% 650,1 871,4 34,0% Zysk brutto ze sprzedaży 61,4 66,2 7,7% 231,9 271,7 17,2% EBITDA 9,2 4,5 34,6 53,1 53,3% EBIT 13,6 0,5 19,1 34,0 78,4% Zysk (strata) netto 15,9 0,8 4,3 28,7 569,5% Marża zysku brutto ze sprzedaży 36,0% 30,2% 35,7% 31,2% Marża EBITDA 5,4% 2,0% 5,3% 6,1% Marża EBIT 8,0% 0,2% 2,9% 3,9% Marża zysku netto 9,3% 0,4% 0,7% 3,3%, *wynik nie uwzględnia PPO z rozliczenia ujemnej wartości firmy z nabycia Quilosy 13

14 AKTUALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW ROCZNYCH Przychody ze sprzedaży w 2010 roku są wyższe niż pierwotnie się spodziewaliśmy (głównie poprzez silne odbicie na rynkach Europy Wschodniej i Azji widoczne już od 2H 09 oraz wyższą od zakładanej sprzedaż na rynkach UE poza Polską). Wzrost sprzedaży r/r na rynku krajowym to głównie zasługa konsolidacji przejętego Matizolu (roczne przychody w 2010 roku szacujemy na 65 mln PLN, z czego blisko 90% podlegało konsolidacji). Tym samym spodziewamy się wypracowania 871,4 mln PLN przychodów w 2010 roku (poprzednio 772,5 mln PLN). W 2011 roku zakładamy wzrost sprzedaży do 970,9 mln PLN (+99,6 mln PLN r/r, na co składają się: 10 mln USD z nowej fabryki w Chinach, 30 mln PLN z rozbudowy polskich zakładów Libra i Carina, wzrost sprzedaży w Quilosie oraz Matizolu, wprowadzenie podwyżek cen, wzrost organiczny). Problemem spółki w bieżącym roku okazały się surowce (główne to MDI, poliole, polimery silikonowe, mieszaniny LPG, krzemionka). Ich dostawcami są duże koncerny chemiczne m.in. BASF, Bayer czy PCC Rokita. W trakcie roku doszło do wyraźnych podwyżek cen (wzrost popytu przy ograniczonych mocach produkcyjnych; pozycja Seleny w negocjacjach z dużymi koncernami jest słaba, pewną korzyść przyniosło w tym względzie przejęcie Quilosy), których nie udało się szybko przerzucić na klientów, m.in. z powodu zachowawczego zachowania konkurencji. Zdaniem zarządu spółki sytuacja powoli zaczyna się stabilizować, konkurencja także podwyższa ceny, dając miejsce do kolejnych podwyżek w 1H 11. Nie spodziewamy się jednak, by możliwy był powrót do rentowności notowanych w 2009 roku (35,7% brutto ze sprzedaży). Dodatkowo w 2011 uruchomiony zostanie zakład produkcyjny w Chinach, gdzie marże brutto ze sprzedaży są niższe niż w Europie z powodu dużej lokalnej konkurencji (przy jednocześnie stosunkowo niższych kosztach SG&A i większej elastyczności w przerzucania cen surowców na ceny produktów) dodatkowo należy liczyć się z niższą rentownością przy dochodzeniu w pierwszej fazie produkcji (szacujemy, że sprzedaż z nowej fabryki w 2011 roku sięgnie 10 mln USD, docelowo produkcja ma sięgnąć 30 mln USD/rok spółka nie podała prognoz przychodów na lata przyszłe lub kiedy zostanie osiągnięty docelowy poziom produkcji). Tym samym spodziewamy się, że rentowność brutto ze sprzedaży może być w 2011 roku nieznacznie niższa niż w roku bieżącym (podobne są oczekiwania zarządu spółki przedstawione na ostatniej konferencji po wynikach za 3Q 10). Estymujemy, że rentowność EBIT w 2010 roku wyniesie 3,9%. Jej wzrost w kolejnych latach do 4,9% w 2012 roku a docelowo >6,0% to efekt założenie wzrostu wykorzystania mocy produkcyjnych oraz optymalizacji kosztów (szczególnie SG&A). Biorąc pod uwagę ryzyko działalności na rynkach wschodnich (należności) przyjmujemy ujemne saldo na pozostałej działalności operacyjne jako około 0,9 1,0% w stosunku do sprzedaży w całym okresie prognozy. Zwracamy uwagę, że niekorzystnie na wynik netto spółki może oddziaływać dalsze umacnianie się kursu PLN w stosunku do EUR. Selena posiada długą pozycję bilansową w EUR (umocnienie PLN przekłada się na ujemne różnice kursowe, przyjęliśmy średni kurs EUR/PLN = 3,9 od 2011 roku, spółka nie stosuje obecnie hedgingu na rynku walutowym, zwracamy uwagę, że wahania w poszczególnych kwartałach z tytułu różnic kursowych mogą być spore, dodatkowe dochodzi oczywiście efekt mniejszych wpływów ze sprzedaży). Skorygowane prognozy wyników na rok [mln PLN] zmiana zmiana poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 772,5 871,4 12,8% 858,3 970,9 13,1% 919, ,9 14,0% Zysk brutto ze sprzedaży 256,8 271,7 5,8% 282,7 298,3 5,5% 301,2 324,6 7,8% EBITDA 55,3 53,1 4,1% 67,9 64,6 5,0% 75,7 75,5 0,3% EBIT 34,4 34,0 0,9% 41,7 42,0 0,6% 49,5 51,9 4,8% Zysk (strata) netto 23,3 28,7 22,8% 31,4 30,4 3,3% 38,2 38,6 1,0% zmiana Marża zysku brutto ze sprzedaży 33,2% 31,2% 32,9% 30,7% 32,7% 30,9% Marża EBITDA 7,2% 6,1% 7,9% 6,6% 8,2% 7,2% Marża EBIT 4,4% 3,9% 4,9% 4,3% 5,4% 4,9% Marża zysku netto 3,0% 3,3% 3,7% 3,1% 4,2% 3,7% 14

15 Prognoza skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na lata [mln PLN] Przychody 650,1 871,4 970, , , , , , , , , ,4 UE 372,2 513,6 550,4 579,6 607,3 631,6 648,7 663,0 676,3 689,8 703,6 717,7 Europa Wschodnia i Azja 247,3 322,5 383,9 430,8 462,0 482,7 495,7 505,6 515,7 526,0 536,5 547,3 Ameryka Płn. i Płd. 30,5 35,2 36,7 38,5 40,0 41,2 42,1 42,9 43,8 44,6 45,5 46,4 zmiana r/r Razem 2,3% 22,7% 34,0% 11,4% 8,0% 5,8% 4,2% 2,7% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% UE 6,5% 29,1% 38,0% 7,2% 5,3% 4,8% 4,0% 2,7% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% Europa Wschodnia i Azja 0,3% 16,7% 30,4% 19,0% 12,2% 7,2% 4,5% 2,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Ameryka Płn. i Płd. 14,9% 3,7% 15,5% 4,1% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% udział Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% UE 54,4% 57,3% 58,9% 56,7% 55,3% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% Europa Wschodnia i Azja 40,0% 38,0% 37,0% 39,5% 41,1% 41,6% 41,8% 41,8% 41,7% 41,7% 41,7% 41,7% Ameryka Płn. i Płd. 5,6% 4,7% 4,0% 3,8% 3,7% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Prognoza skonsolidowanych przychodów na lata [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Polska EU (bez Polski i Quilosy) Quilosa Europa Wschodnia Azja i Bliski Wschód Fabryka w Nantong w Chinach pozostałe 15

16 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Aktywa trwałe 217,8 241,1 249,4 255,9 260,5 264,8 268,4 271,6 274,3 276,4 278,2 279,7 Wartości niematerialne i prawne 21,8 23,7 22,7 21,6 20,7 20,1 19,5 19,2 18,9 18,7 18,5 18,4 Rzeczowe aktywa trwałe 174,4 195,9 205,0 212,5 217,8 222,5 226,5 229,9 232,6 234,7 236,4 237,7 Pozostałe aktywa trwałe 21,5 21,6 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,1 23,3 23,6 Aktywa obrotowe 311,6 367,1 399,3 438,4 463,3 501,8 523,3 545,3 556,0 565,0 581,6 598,6 Zapasy 92,1 145,2 156,4 169,0 178,7 186,2 191,2 195,2 199,1 203,1 207,1 211,3 Należności krótkoterminowe 139,1 203,3 223,9 241,8 255,8 266,4 273,5 279,3 284,9 290,6 296,4 302,3 Inwestycje krótkoterminowe 80,3 18,6 19,0 27,6 28,8 49,2 58,6 70,8 72,0 71,3 78,0 84,9 w tym środki pieniężne i ekwiwalenty 72,9 11,2 11,6 20,1 21,4 41,8 51,2 63,3 64,6 63,9 70,6 77,5 Aktywa razem 529,3 608,3 648,7 694,3 723,8 766,6 791,7 816,9 830,3 841,4 859,8 878,3 Kapitał (fundusz) własny 324,3 353,0 383,4 422,0 467,4 518,3 548,3 579,3 598,7 618,6 632,8 647,0 Kapitał (fundusz) podstawowy 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Zysk (strata) netto 4,3 28,7 30,4 38,6 45,4 50,9 55,5 58,7 60,5 62,3 64,0 65,4 Pozostałe pozycje kapitału własnego 318,9 323,2 351,9 382,3 420,8 466,3 491,7 519,5 537,1 555,2 567,7 580,5 Kapitał mniejszości 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 204,3 254,5 264,4 271,3 255,3 247,0 242,0 236,1 229,9 220,9 225,0 229,2 Rezerwy na zobowiązania 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Zobowiązania długoterminowe 89,5 85,7 81,9 78,1 54,2 40,4 30,4 20,4 10,3 10,3 10,3 10,3 w tym dług* 79,2 75,4 71,6 67,8 43,9 30,1 20,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 109,6 163,6 177,3 188,0 195,9 201,4 206,4 210,5 214,4 205,4 209,5 213,7 w tym dług 24,6 21,6 19,1 17,1 15,1 13,0 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 Pasywa razem 529,3 608,3 648,7 694,3 723,8 766,6 791,7 816,9 830,3 841,4 859,8 878,3 *kwota uwzględnia 5,5 mln EUR z tytułu zobowiązania do zapłaty za 49% akcji Quilosy oraz zadłużenie Quilosy wynikające z przejętego leasingu hali produkcyjnej (6,0 mln EUR) oraz zapłaty za grunt (5,2 mln EUR) Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody netto ze sprzedaży 650,1 871,4 970, , , , , , , , , ,4 Koszty produktów, tow. i materiałów 418,1 599,6 672,7 724,3 763,9 795,4 816,3 833,0 849,8 866,8 884,0 901,7 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 231,9 271,7 298,3 324,6 345,4 360,1 370,2 378,5 386,0 393,7 401,7 409,7 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 185,2 230,5 247,6 263,3 275,1 283,1 288,3 293,2 299,1 305,0 311,1 317,4 Zysk (strata) na sprzedaży 46,7 41,3 50,7 61,3 70,3 77,0 81,9 85,3 86,9 88,7 90,5 92,3 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 27,7 7,2 8,7 9,4 10,0 10,4 10,7 10,9 11,1 11,3 11,6 11,8 EBITDA 34,6 53,1 64,6 75,5 84,7 91,6 96,7 100,3 102,0 103,7 105,5 107,1 EBIT 19,1 34,0 42,0 51,9 60,3 66,6 71,2 74,4 75,8 77,3 79,0 80,5 Saldo pozostałej działalności finansowej 9,8 0,4 4,6 4,4 4,4 3,9 3,0 2,1 1,4 0,6 0,2 0,1 Zysk (strata) brutto 9,6 33,8 37,7 47,8 56,2 63,0 68,6 72,6 74,8 77,1 79,2 80,9 Zysk (strata) netto mniejszości 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Zysk (strata) netto* 4,3 28,7 30,4 38,6 45,4 50,9 55,5 58,7 60,5 62,3 64,0 65,4 *przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej CF [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przepływy z działalności operacyjnej 16,2 1,8 40,9 47,6 59,1 67,9 75,4 79,5 81,0 82,2 83,4 84,6 Przepływy z działalności inwestycyjnej 26,9 48,6 30,5 29,8 48,6 28,5 28,0 27,8 27,4 27,1 26,8 26,4 Przepływy z działalności finansowej 28,2 11,4 9,9 9,3 9,3 19,0 37,9 39,6 52,4 55,8 49,8 51,2 Przepływy pieniężne netto 38,9 61,7 0,5 8,5 1,2 20,4 9,4 12,2 1,2 0,7 6,7 6,9 Środki pieniężne na początek okresu 112,2 72,9 11,2 11,6 20,1 21,4 41,8 51,2 63,3 64,6 63,9 70,6 Środki pieniężne na koniec okresu 72,9 11,2 11,6 20,1 21,4 41,8 51,2 63,3 64,6 63,9 70,6 77,5 16

17 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody zmiana r/r 34,0% 11,4% 8,0% 5,8% 4,2% 2,7% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% EBITDA zmiana r/r 53,3% 21,7% 17,0% 12,1% 8,1% 5,6% 3,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% EBIT zmiana r/r 78,4% 23,3% 23,6% 16,3% 10,5% 6,9% 4,5% 1,9% 2,0% 2,1% 2,0% Zysk netto zmiana r/r 569,5% 6,1% 26,9% 17,8% 12,1% 8,9% 5,9% 3,0% 3,0% 2,7% 2,1% Marża brutto na sprzedaży 31,2% 30,7% 30,9% 31,1% 31,2% 31,2% 31,2% 31,2% 31,2% 31,2% 31,2% Marża EBITDA 6,1% 6,6% 7,2% 7,6% 7,9% 8,1% 8,3% 8,3% 8,2% 8,2% 8,2% Marża EBIT 3,9% 4,3% 4,9% 5,4% 5,8% 6,0% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Marża brutto 3,9% 3,9% 4,6% 5,1% 5,5% 5,8% 6,0% 6,1% 6,1% 6,2% 6,2% Marża netto 3,3% 3,1% 3,7% 4,1% 4,4% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 5,0% 5,0% COGS / przychody 68,8% 69,3% 69,1% 68,9% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% SG&A / przychody 26,5% 25,5% 25,1% 24,8% 24,5% 24,3% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2% SG&A / COGS 38,4% 36,8% 36,3% 36,0% 35,6% 35,3% 35,2% 35,2% 35,2% 35,2% 35,2% ROE 8,1% 7,9% 9,1% 9,7% 9,8% 10,1% 10,1% 10,1% 10,0% 10,1% 10,1% ROA 4,7% 4,7% 5,6% 6,3% 6,6% 7,0% 7,2% 7,3% 7,4% 7,4% 7,4% Dług 97,0 90,7 84,9 59,0 43,1 33,1 23,1 13,0 0,0 0,0 0,0 D / (D+E) 15,9% 14,0% 12,2% 8,1% 5,6% 4,2% 2,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 19,0% 16,3% 13,9% 8,9% 6,0% 4,4% 2,9% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 1,1% 10,9% 8,5% 7,3% 5,9% 4,2% 2,9% 1,8% 0,8% 0,2% 0,1% Dług / kapitał własny 27,4% 23,6% 20,1% 12,6% 8,3% 6,0% 4,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto 85,8 79,1 64,7 37,6 1,4 18,0 40,2 51,5 63,9 70,6 77,5 Dług netto / kapitał własny 24,3% 20,6% 15,3% 8,0% 0,3% 3,3% 6,9% 8,6% 10,3% 11,2% 12,0% Dług netto / EBITDA 161,8% 122,5% 85,7% 44,4% 1,5% 18,7% 40,1% 50,5% 61,6% 66,9% 72,4% Dług netto / EBIT 252,1% 188,5% 124,9% 62,4% 2,1% 25,3% 54,0% 68,0% 82,6% 89,4% 96,2% EV 505,1 498,3 484,0 456,9 420,6 401,2 379,1 367,7 355,4 348,7 341,7 Dług / EV 19,2% 18,2% 17,5% 12,9% 10,3% 8,3% 6,1% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 3,5% 3,2% 2,9% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% CAPEX / Amortyzacja 161,9% 135,3% 126,2% 117,3% 115,6% 112,7% 111,0% 108,6% 106,5% 105,2% 104,1% Amortyzacja / Przychody 2,2% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% Zmiana KO / Przychody 7,1% 1,7% 1,8% 1,3% 1,0% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 27,9% 16,6% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% Wskaźniki rynkowe 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P MC/S* 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 P/E* 14,6 13,8 10,9 9,2 8,2 7,6 7,1 6,9 6,7 6,6 6,4 P/BV* 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 P/CE* 8,8 7,9 6,7 6,0 5,5 5,2 5,0 4,8 4,7 4,6 4,6 EV/EBITDA* 9,5 7,7 6,4 5,4 4,6 4,1 3,8 3,6 3,4 3,3 3,2 EV/EBIT* 14,8 11,9 9,3 7,6 6,3 5,6 5,1 4,9 4,6 4,4 4,2 EV/S* 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 BVPS 15,6 16,9 18,6 20,6 22,9 24,2 25,6 26,4 27,3 27,9 28,6 EPS 1,3 1,3 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 CEPS 2,1 2,3 2,7 3,1 3,3 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 FCFPS 2,0 0,4 0,8 0,4 1,7 2,1 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,2 1,8 1,9 2,2 2,3 2,3 Payout ratio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 70,0% 70,0% 80,0% 80,0% 80,0% * Obliczenia przy cenie 18,45 PLN 17

18 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: IT, media, handel Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (032) e mail: materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (022) e mail: Leszek Mackiewicz tel. (022) e mail: Bartosz Zieliński tel. (022) e mail: Maciej Bąk tel. (022) e mail: Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: handel Krystian Brymora tel. (032) e mail: chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG redukuj akumuluj akumuluj kupuj kupuj kupuj kupuj Struktura publicznych rekomendacji BDM w 4Q 10: Kupuj 1 9% Akumuluj 6 55% Trzymaj 2 18% Redukuj 2 18% Sprzedaj 0 0% 18

19 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC średni ważony koszt kapitału CAGR średnioroczny wzrost EPS zysk netto na 1 akcję DPS dywidenda na 1 akcję CEPS suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 19

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

SELENA FM RAPORT ANALITYCZNY

SELENA FM RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 20,5 PLN 06 KWIETNIA 2011 Biorąc pod uwagę zaktualizowane w górę dane dotyczące przychodów (zarząd oczekuje około 20% wzrostu przychodów w 2011 roku),

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P KUPUJ (WZNOWIENIE REKOMENDACJI) WYCENA 14,3 PLN 5 PAŹDZIERNIKA 2009 Selena FM jest producentem (grupa posiada łącznie obecnie 12 zakładów produkcyjnych w Polsce i sześciu innych krajach) oraz dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

SELENA FM RAPORT ANALITYCZNY

SELENA FM RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 19,3 PLN (w tym 0,32 PLN DIV/akcję) Tak jak zakładaliśmy słabe wyniki za 1Q 11 przyczyniły się do presji na kurs akcji spółki. Biorąc pod uwagę sezonowość

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

SELENA FM KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN RAPORT ANALITYCZNY 31 MAJ 2019, 09:20 CEST

SELENA FM KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN RAPORT ANALITYCZNY 31 MAJ 2019, 09:20 CEST maj 17 lip 17 wrz 17 lis 17 sty 18 mar 18 maj 18 lip 18 wrz 18 lis 18 sty 19 mar 19 maj 19 KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 31 MAJ 2019, 09:20 CEST Selena FM w trudnym otoczeniu rynkowym

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

SELENA FM SPRZEDAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 15,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 11 WRZESIEŃ 2017, 11:55 CEST

SELENA FM SPRZEDAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 15,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 11 WRZESIEŃ 2017, 11:55 CEST wrz 15 lis 15 sty 16 mar 16 maj 16 lip 16 wrz 16 lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 SPRZEDAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 15,4 PLN 11 WRZESIEŃ 2017, 11:55 CEST Kurs Seleny FM wrócił w

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 39,8 PLN (w tym 1,70 PLN DIV/akcję) 26 MAJ 2011 Obniżamy prognozę wyników na 2011 rok (przede wszystkim niższa marża brutto ze sprzedaży) i korygujemy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

SELENA FM KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 14,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 25 LUTY 2019, 09:35 CEST

SELENA FM KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 14,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 25 LUTY 2019, 09:35 CEST lut 17 kwi 17 cze 17 sie 17 paź 17 gru 17 lut 18 kwi 18 cze 18 sie 18 paź 18 gru 18 KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 14,4 PLN 25 LUTY 2019, 09:35 CEST W 2017 i 2018 roku kurs Seleny FM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SELENA FM KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 18,8 PLN RAPORT ANALITYCZNY 15 LUTY 2016

SELENA FM KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 18,8 PLN RAPORT ANALITYCZNY 15 LUTY 2016 lut 14 kwi 14 cze 14 sie 14 paź 14 gru 14 lut 15 kwi 15 cze 15 sie 15 paź 15 gru 15 lut 16 KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 18,8 PLN 15 LUTY 2016 Okres 2H 15 roku oraz początek 2016 roku

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

P 2017P 2018P 2019P

P 2017P 2018P 2019P lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 lis 15 sty 16 mar 16 maj 16 KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 21,3 PLN (+0,3 PLN dywidenda*) 15 LIPIEC 2016, 08:49 CEST Od czasu naszej

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 KUPUJ (WZNOWIENIE REKOMENDACJI) WYCENA 26,4 PLN 16 LUTY 215 W ostatnich 3 latach Selena FM przeszła gruntowną

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 13,6 PLN 03 LUTY 2011 Od momentu wydania poprzedniej rekomendacji (akumuluj) kurs akcji Grajewa wzrósł o ponad 45%. Uważamy, że przy obecnej cenie rynkowej inwestorzy

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ AKUMULUJ POPRZEDNIO: REDUKUJ WYCENA 136,9 PLN 6 PAŹDZIERNIKA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia REDUKUJ kurs akcji stracił ponad 30%. Na przecenę miedziowego kombinatu wpłynęły słabe dane makro z głównych

Bardziej szczegółowo

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 25,1 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 19 MAJA 2011 Dobre wyniki Kopexu w 1Q 11 utwierdzają nas w przekonaniu, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą zwyżkę generowanych zysków spółki. Po publikacji

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku Warszawa, 3 marca 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe 4Q2014 Dynamika przychodów Widoczny pływ na poziom przychodów odstąpienia od kontraktu e-dś

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

SELENA FM REKOMENDACJA ZAWIESZONA RAPORT ANALITYCZNY 09 SIERPIEŃ 2012

SELENA FM REKOMENDACJA ZAWIESZONA RAPORT ANALITYCZNY 09 SIERPIEŃ 2012 REKOMENDACJA ZAWIESZONA (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 09 SIERPIEŃ 2012 Ze względu na niską płynność obrotu walorami spółki na GPW oraz brak widocznych postępów w restrukturyzacji działalności zawieszamy

Bardziej szczegółowo

Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał

Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał Informacja prasowa 11 sierpnia 2017 r. Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2017 Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał Znaczący wzrost sprzedaży w ujęciu nominalnym o 9,6%, do poziomu 5,098 mld

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2017 ROK

PODSUMOWANIE 2017 ROK PODSUMOWANIE 2017 ROK sprzedaż detaliczna 174,8 mln zł (wzrost o 20% r/r) stabilna sprzedaż z m2 (1.114 zł/m2 w 2017 r. vs 1.111 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 52,8% do 51,2%) spadek kosztów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 5,40 PLN 13 MARCA 2012 Słabe otoczenie wokół sektora około-budowlanego oraz wyniki Introlu w 4Q 11 i 2011 roku determinowały w ostatnich miesiącach przecenę kursu akcji.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P

P 2016P 2017P lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 22,3 PLN 06 LIPIEC 2015 Selena FM była jednym z naszych faworytów

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo