TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM"

Transkrypt

1 TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Przyrządy 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 35

2 Silniki benzynowe i Diesla Przyrządy Przyrząd do pomiaru napręŝenia paska: 4122-T. (C.TRONIC 105.5). UWAGA: W przypadku uŝycia przyrządu 4099-T (C.TRONIC 105). WAśNE: Przed montaŝem paska napędu osprzętu sprawdzić: 1/ Czy rolka (lub rolki) obracają się swobodnie (bez luzu i zacięć). 2/ Czy pasek jest prawidłowo ułoŝony w rowkach poszczególnych kół pasowych. 36

3 Diesel 2,2 HDi 3,0 HDi Silniki PUMA (100 KM) PUMA (120 KM) SOFIM (145 KM) Tabliczka silnika 4HV 4HU F1CE0481D JUMPER III X X X Patrz strony:

4 Silnik: 4HV (100 KM) Przyrządy [1] Trzpień ustalający koła zamachowego silnika (podwójne koło zamachowe silnika) : (-).0198.A [2] Zespół/przyrząd do obracania wału korbowego : (-).0198.M [2a] Przyrząd do obracania wału korbowego : (-).0198.M1 [2b] Śruba przyrządu do obracania wału korbowego : (-).0198.M2 [2c] Obracanie wału korbowego : (-).0198.M3 [2d] Śruba przyrządu do obracania wału korbowego : (-).0198.M4 [3] PrzedłuŜenie w kształcie litery T : (-).1608.E [4] Trzpień o średnicy 4 mm : (-).0188.Q1 WAśNE: Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości właściwych dla silników diesla z układem wtryskowym wysokiego ciśnienia (HDI). DemontaŜ UWAGA: Po wyłączeniu zapłonu: przed odłączeniem akumulatora naleŝy poczekać 15 minut, aby umoŝliwić wykonanie procedury zapamiętania ustawienia parametrów poszczególnych kalkulatorów. Ustawić pojazd na podnośniku pomostowym 2-kolumnowym. Odłączyć ujemny zacisk akumulatora. Zdemontować element wygłuszający pod silnikiem i dolną prawą osłonę. UWAGA: Przed demontaŝem i w przypadku kaŝdego późniejszego uŝycia zdemontowanego paska, temperatura silnika powinna być taka sama jak temperatura otoczenia (mniej niŝ 30 C); We wszystkich pozostałych przypadkach, wymieniać pasek spręŝysty napędu osprzętu na nowy pasek spręŝysty. UWAGA: DemontaŜ przy gorącym silniku powoduje nieodwracalne i niewidoczne uszkodzenie paska spręŝystego napędu osprzętu. UWAGA: W przypadku wymiany, przeciąć i zdjąć pasek spręŝysty napędu osprzętu. 38

5 Silnik: 4HV (100 KM) UWAGA: Nie odkręcać śrub wspornika czujnika prędkości obrotowej silnika (operacja ta wymusza wykonanie niebezpiecznej operacji). Zdemontować: Obudowę filtra powietrza. Czujnika prędkości obrotowej silnika. Ustalić wał korbowy za pomocą przyrządu [1]. B1EP1RAD 39

6 Silnik: 4HV (100 KM) Pojazd bez klimatyzacji DemontaŜ Zdemontować śruby (1) mocujące koła pasowego napędu osprzętu. Odkręcić śrubę (2) o 2 cm. Odsunąć i odchylić koło pasowe napędu osprzętu na osi śruby (2). UWAGA: Zaznaczyć kierunek montaŝu pasków napędu osprzętu w przypadku ich ponownego uŝycia. Zdemontować paski napędu osprzętu. B1BPSHAD B1BPSHBD 40

7 MontaŜ Silnik: 4HV (100 KM) Pojazd bez klimatyzacji UWAGA: Zaznaczyć kierunek montaŝu pasków napędu osprzętu w przypadku ich ponownego uŝycia. UWAGA: Sprawdzić, czy pasek jest prawidłowo ułoŝony w rowkach poszczególnych kół pasowych. Zamontować paski napędu osprzętu. Obrócić koło pasowe pompy wspomagania układu kierowniczego za pomocą klucza w miejscu c (zgodnie ze strzałką). Poprowadzić ręcznie koło pasowe napędu osprzętu. Wywrzeć nacisk w miejscu c (zgodnie ze strzałką). Zamontować śruby (1). Dokręcić ręcznie śruby (1) i (2). Dokręcić śruby (1) i (2) koła pasowego napędu osprzętu. Dokręcić momentem : 4,5 ± 0,5 Dokręcić kątowo o : 120 ± 5 B1BPSHED Zdemontować klucz w miejscu c. 41

8 DemontaŜ Silnik: 4HV (100 KM) Pojazd z klimatyzacją Ścisnąć dynamiczny napinacz rolkowy (3), obracając w miejscu a ; za pomocą przyrządu [3]. (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Ustalić za pomocą przyrządu [4] w miejscu b. Zdemontować śruby (1) mocujące koła pasowego napędu osprzętu. Odkręcić śrubę (2) o 2 cm. Odsunąć i odchylić koło pasowe napędu osprzętu na osi śruby (2). UWAGA: Zaznaczyć kierunek montaŝu pasków napędu osprzętu w przypadku ich ponownego uŝycia. Odłączyć złącze (4) spręŝarki układu klimatyzacji, za pomocą wkrętaka. Zdemontować: Śruby (5) dynamicznego napinacza rolkowego. Dynamiczny napinacz rolkowy. Zdemontować paski napędu osprzętu. B1BPSHCD B1BPSHDD UWAGA: Sprawdzić, czy rolki (6), (7) i (8) obracają się swobodnie (bez luzu i zacięć). 42

9 B1BPSHFD B1BPSHGD PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU Silnik: 4HV (100 KM) Pojazd z klimatyzacją MontaŜ UWAGA: Zaznaczyć kierunek montaŝu paska napędu osprzętu w przypadku jego ponownego uŝycia. Zamontować: Pasek napędu osprzętu (9) za pomocą dynamicznego napinacza rolkowego (3). Śruby dynamicznego napinacza rolkowego; dokręcić momentem : 2,5 ± 0,2 Pasek napędu osprzętu (10). UWAGA: Sprawdzić, czy pasek jest prawidłowo ułoŝony w rowkach poszczególnych kół pasowych. Obrócić koło pasowe pompy wspomagania układu kierowniczego za pomocą klucza w miejscu c (zgodnie ze strzałką). Poprowadzić ręcznie koło pasowe napędu osprzętu. Wywrzeć nacisk w miejscu c (zgodnie ze strzałką). Zamontować śruby (1). Dokręcić ręcznie śruby (1) i (2). Dokręcić śruby (1) i (2) koła pasowego napędu osprzętu: Dokręcić momentem : 4,5 ± 0,5 Dokręcić kątowo o : 120 ± 5 Zdemontować klucz w miejscu c. Ścisnąć dynamiczny napinacz rolkowy (3) obracając w miejscu a ; za pomocą przyrządu [3] (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Zdemontować przyrząd [4]. Podłączyć złącze (4) spręŝarki układu klimatyzacji. 43

10 Zamontować przyrząd [2a]. Silnik: 4HV (100 KM) Przymocować przyrząd [2a] za pomocą śruby [2b]. Zamontować przyrząd [2c]. Dokręcić śrubę [2d]. Sprawdzić brak bicia osiowego koła pasowego napędu osprzętu za pomocą przyrządu [2]. Zdemontować przyrząd [2]. Zamontować: Śrubę koła pasowego napędu osprzętu. Przyrząd [1]. Dokręcić śrubę koła pasowego napędu osprzętu: Dokręcić momentem : 4,5 ± 0,5 Dokręcić kątowo o : 120 ± 5 B1BPSHHD Zdemontować przyrząd [1]. 44

11 Zamontować: Czujnik prędkości obrotowej silnika (11). Śrubę (12) Silnik: 4HV (100 KM) UWAGA: podczas montaŝu czujnika prędkości obrotowej silnika naleŝy przestrzegać wielkości szczeliny pomiędzy czujnikiem i tarczą. UWAGA: Ustawić czujnik prędkości obrotowej silnika we właściwym połoŝeniu, umieszczając podkładkę o grubości 1,2 mm w miejscu d przed dokręceniem śruby (12). Dokręcić śrubę (12) momentem : 0,7 ± 0,1 Zamontować: Obudowę filtra powietrza. Prawą osłonę pod silnikiem. Element wygłuszający pod silnikiem. Podłączyć ujemny zacisk akumulatora. B1EP1RKD 45

12 Silnik: 4HU (120 KM) Przyrządy [1] Trzpień ustalający koła zamachowego silnika (podwójne koło zamachowe silnika) : (-).0198.A [2] Zespół/przyrząd do obracania wału korbowego : (-).0198.M [2a] Przyrząd do obracania wału korbowego : (-).0198.M1 [2b] Śruba przyrządu do obracania wału korbowego : (-).0198.M2 [2c] Obracanie wału korbowego : (-).0198.M3 [2d] Śruba przyrządu do obracania wału korbowego : (-).0198.M4 [3] PrzedłuŜenie w kształcie litery T : (-).1608.E [4] Trzpień o średnicy 4 mm : (-).0188.Q1 WAśNE: Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości właściwych dla silników diesla z układem wtryskowym wysokiego ciśnienia (HDI). DemontaŜ UWAGA: Wymiana podwójnego koła pasowego AVT po przejechaniu km, podczas wymiany paska napędu osprzętu. UWAGA: Po wyłączeniu zapłonu: przed odłączeniem akumulatora naleŝy poczekać 15 minut, aby umoŝliwić wykonanie procedury zapamiętania ustawienia parametrów poszczególnych kalkulatorów. Ustawić pojazd na podnośniku pomostowym 2-kolumnowym. Odłączyć ujemny zacisk akumulatora. Zdemontować element wygłuszający pod silnikiem i dolną prawą osłonę. UWAGA: Przed demontaŝem i w przypadku kaŝdego późniejszego uŝycia zdemontowanego paska, temperatura silnika powinna być taka sama jak temperatura otoczenia (mniej niŝ 30 C); We wszystkich pozostałych przypadkach, wymieniać pasek spręŝysty napędu osprzętu na nowy pasek spręŝysty. UWAGA: DemontaŜ przy gorącym silniku powoduje nieodwracalne i niewidoczne uszkodzenie paska spręŝystego napędu osprzętu. UWAGA: W przypadku wymiany, przeciąć i zdjąć pasek spręŝysty napędu osprzętu. 46

13 Silnik: 4HU (120 KM) UWAGA: Nie odkręcać śrub wspornika czujnika prędkości obrotowej silnika (operacja ta wymusza wykonanie niebezpiecznej operacji). Zdemontować: Obudowę filtra powietrza. Czujnika prędkości obrotowej silnika. Ustalić wał korbowy za pomocą przyrządu [1]. B1EP1RAD 47

14 Silnik: 4HU (120 KM) Pojazd bez klimatyzacji DemontaŜ Zdemontować śruby (1) mocujące koła pasowego napędu osprzętu. Odkręcić śrubę (2) o 2 cm. Odsunąć i odchylić koło pasowe napędu osprzętu na osi śruby (2). UWAGA: Zaznaczyć kierunek montaŝu pasków napędu osprzętu w przypadku ich ponownego uŝycia. Zdemontować paski napędu osprzętu. B1BPSHAD B1BPSHBD 48

15 MontaŜ Silnik: 4HU (120 KM) Pojazd bez klimatyzacji UWAGA: Wymiana podwójnego koła pasowego AVT po przejechaniu km, podczas wymiany paska napędu osprzętu. UWAGA: Zaznaczyć kierunek montaŝu pasków napędu osprzętu w przypadku ich ponownego uŝycia. UWAGA: Sprawdzić, czy pasek jest prawidłowo ułoŝony w rowkach poszczególnych kół pasowych. B1BPSHED Zamontować paski napędu osprzętu. Obrócić koło pasowe pompy wspomagania układu kierowniczego za pomocą klucza w miejscu c (zgodnie ze strzałką). Poprowadzić ręcznie koło pasowe napędu osprzętu. Wywrzeć nacisk w miejscu c (zgodnie ze strzałką). Zamontować śruby (1). Dokręcić ręcznie śruby (1) i (2). Dokręcić śruby (1) i (2) koła pasowego napędu osprzętu. Dokręcić momentem : 4,5 ± 0,5 Dokręcić kątowo o : 120 ± 5 Zdemontować klucz w miejscu c. 49

16 DemontaŜ Silnik: 4HU (120 KM) Pojazd z klimatyzacją Ścisnąć dynamiczny napinacz rolkowy (3), obracając w miejscu a ; za pomocą przyrządu [3] (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Ustalić za pomocą przyrządu [4] w miejscu b. Zdemontować śruby (1) mocujące koła pasowego napędu osprzętu. Odkręcić śrubę (2) o 2cm. Odsunąć i odchylić koło pasowe napędu osprzętu na osi śruby (2). UWAGA: Zaznaczyć kierunek montaŝu pasków napędu osprzętu w przypadku ich ponownego uŝycia. Odłączyć złącze (4) spręŝarki układu klimatyzacji, za pomocą wkrętaka. Zdemontować: śruby (5) dynamicznego napinacza rolkowego, dynamiczny napinacz rolkowy. Zdemontować paski napędu osprzętu. UWAGA: Sprawdzić, czy rolki (6), (7) i (8) obracają się swobodnie (bez luzu i zacięć). B1BPSHCD B1BPSHDD 50

17 B1BPSHFD B1BPSHGD PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU Silnik: 4HU (120 KM) Pojazd z klimatyzacją MontaŜ UWAGA: Zaznaczyć kierunek montaŝu paska napędu osprzętu w przypadku jego ponownego uŝycia. Zamontować: Pasek napędu osprzętu (9) za pomocą dynamicznego napinacza rolkowego (3). Śruby dynamicznego napinacza rolkowego; dokręcić momentem : 2,5 ± 0,2 Pasek napędu osprzętu (10). UWAGA: Sprawdzić, czy pasek jest prawidłowo ułoŝony w rowkach poszczególnych kół pasowych. Zamontować paski napędu osprzętu. Obrócić koło pasowe pompy wspomagania układu kierowniczego za pomocą klucza w miejscu c (zgodnie ze strzałką). Poprowadzić ręcznie koło pasowe napędu osprzętu. Wywrzeć nacisk w miejscu c (zgodnie ze strzałką). Zamontować śruby (1). Dokręcić ręcznie śruby (1) i (2). Dokręcić śruby (1) i (2) koła pasowego napędu osprzętu: Dokręcić momentem : 4,5 ± 0,5 Dokręcić kątowo o : 120 ± 5 Zdemontować klucz w miejscu c. Ścisnąć dynamiczny napinacz rolkowy (3) obracając w miejscu a ; za pomocą przyrządu [3] (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Zdemontować przyrząd [4]. Podłączyć złącze (4) spręŝarki układu klimatyzacji. 51

18 Zamontować przyrząd [2a]. Silnik: 4HU (120 KM) Przymocować przyrząd [2a] za pomocą śruby [2b]. Zamontować przyrząd [2c]. Dokręcić śrubę [2d]. Sprawdzić brak bicia osiowego koła pasowego napędu osprzętu za pomocą przyrządu [2]. Zdemontować przyrząd [2]. Zamontować: Śrubę koła pasowego napędu osprzętu. Przyrząd [1]. Dokręcić śrubę koła pasowego napędu osprzętu: Dokręcić momentem : 4,5 ± 0,5 Dokręcić kątowo o : 120 ± 5 B1BPSHHD Zdemontować przyrząd [1] 52

19 Zamontować: Czujnik prędkości obrotowej silnika (11). Śrubę (12). Silnik: 4HU (120 KM) UWAGA: podczas montaŝu czujnika prędkości obrotowej silnika naleŝy przestrzegać wielkości szczeliny pomiędzy czujnikiem i tarczą. UWAGA: Ustawić czujnik prędkości obrotowej silnika we właściwym połoŝeniu umieszczając podkładkę o grubości 1,2 mm w miejscu d przed dokręceniem śruby (12). Dokręcić śrubę (12) momentem : 0,7 ± 0,1 Zamontować: Obudowę filtra powietrza. Prawą osłonę pod silnikiem. Element wygłuszający pod silnikiem. Podłączyć ujemny zacisk akumulatora. B1BPSHJD 53

20 Silnik: F1CE0481D Przyrządy [1] Trzpień o średnicy 4 mm : (-).0188.Q1 [2] Dźwignia do ściskania napinacza dynamicznego : (-).0188-Z [3] Nasadka do demontaŝu paska napędu osprzętu : (-).0191/2-T [4] Przyrząd do demontaŝu paska spręŝystego napędu osprzętu : (-).0194/3-D [5] Przyrząd do montaŝu paska spręŝystego napędu osprzętu : (-).0194/3-A WAśNE: Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości właściwych dla silników diesla z układem wtryskowym wysokiego ciśnienia (HDI). DemontaŜ Zdemontować: Przedni prawy reflektor (patrz odpowiednia operacja). Element wygłuszający pod silnikiem. Koło przednie prawe. 54

21 Silnik: F1CE0481D Pojazd bez klimatyzacji UWAGA: Zaznaczyć kierunek montaŝu paska napędu osprzętu w przypadku jego ponownego uŝycia. Ścisnąć dynamiczny napinacz rolkowy (1) w miejscu a. (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), za pomocą przyrządów [2] i [3]. Ustalić w miejscu b, za pomocą przyrządu [1]. Zdjąć pasek napędu osprzętu. UWAGA: Sprawdzić, czy rolka napinacza (1) obraca się swobodnie (bez luzu i zacięć). MontaŜ ZałoŜyć pasek napędu osprzętu. UWAGA: Sprawdzić, czy pasek jest prawidłowo ułoŝony w rowkach poszczególnych kół pasowych. B1BPSSCD B1BPSSDD Ścisnąć dynamiczny napinacz rolkowy (1) w miejscu a (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), za pomocą przyrządów [2] i [3]. Zdemontować przyrząd [1]. 55

22 DemontaŜ Silnik: F1CE0481D Pojazd z klimatyzacją Nasadka do demontaŝu paska napędu osprzętu (paska spręŝystego). UWAGA: Przed demontaŝem i w przypadku kaŝdego późniejszego uŝycia zdemontowanego paska, temperatura silnika powinna być taka sama jak temperatura otoczenia (mniej niŝ 30 C). We wszystkich pozostałych przypadkach, wymieniać pasek spręŝysty napędu osprzętu na nowy pasek spręŝysty. UWAGA: DemontaŜ przy gorącym silniku powoduje nieodwracalne i niewidoczne uszkodzenie paska spręŝystego napędu osprzętu. UWAGA: Zaznaczyć kierunek obracania się paska w przypadku jego ponownego uŝycia (przed demontaŝem). WAśNE: W przypadku wymiany, przeciąć i zdjąć pasek spręŝysty napędu osprzętu. B1BPSSED Podnieść silnik za pomocą dźwigu warsztatowego. Zdemontować: Nakrętki (4). Śruby (3). Wspornik silnika (2). 56

23 Silnik: F1CE0481D Pojazd z klimatyzacją Opuścić silnik. Ustawić przyrząd [4] na kole pasowym napędu osprzętu (5). Obrócić koło pasowe napędu osprzętu (5) (w normalnym kierunku obrotów). Zdjąć pasek (7). UWAGA: Sprawdzić, czy rolka (6) obraca się swobodnie (bez luzu i zacięć). Pasek pompy płynu chłodzącego i alternatora. UWAGA: Zaznaczyć kierunek montaŝu paska napędu osprzętu w przypadku jego ponownego uŝycia. Ścisnąć dynamiczny napinacz rolkowy (8) w miejscu c. (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), za pomocą przyrządów [2] i [3]. Ustalić w miejscu d, za pomocą przyrządu [1]. Zdjąć pasek napędu osprzętu. UWAGA: Sprawdzić, czy rolka (8) obraca się swobodnie (bez luzu i zacięć). B1BPSSFD B1BPSSGD B1BPSSHD 57

24 B1BPSSGD B1BPSSKD PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU Silnik: F1CE0481D Pojazd z klimatyzacją MontaŜ Pasek pompy płynu chłodzącego i alternatora. ZałoŜyć pasek napędu osprzętu. UWAGA: Sprawdzić, czy pasek jest prawidłowo ułoŝony w rowkach poszczególnych kół pasowych. Ścisnąć dynamiczny napinacz rolkowy (8) w miejscu c (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), za pomocą przyrządów [2] i [3]. Zdemontować przyrząd [1]. Pasek spręŝarki układu klimatyzacji (pasek spręŝysty). Umieścić przyrząd [5] na pasku napędu osprzętu (5). A : MontaŜ prawidłowy B : MontaŜ nieprawidłowy Dokręcić nakrętkę motylkową ( e ) zachowując równoległe ustawienie płaszczyzn 2 elementów przyrządu [5]. Dokręcić śrubę f w celu skasowania efektu skręcenia przyrządu [5] podczas zakładania paska spręŝystego osprzętu (5). UWAGA: Nierównoległość płaszczyzn powoduje niewłaściwe ułoŝenie paska spręŝystego napędu osprzętu w rowkach klinowych koła pasowego wału korbowego, koła pasowego alternatora lub koła pasowego spręŝarki układu chłodniczego. Uszkodzenie paska spręŝystego napędu osprzętu powoduje zwykle jego zniszczenie po przejechaniu niewielu kilometrów. 58

25 ZałoŜyć pasek napędu osprzętu (7). Silnik: F1CE0481D Pojazd z klimatyzacją Obrócić koło pasowe napędu osprzętu (5) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aŝ do całkowitego załoŝenia paska napędu osprzętu (7) na koło pasowe (5) wału korbowego i do wysunięcia przyrządu [5]. MontaŜ (ciąg dalszy) Zamontować prawy wspornik silnika (2). Dokręcić: Śruby (3) : 10 ± 1 Nakrętki (4) : 11 ± 1,1 Zamontować: Przedni prawy reflektor (patrz odpowiednia operacja). Element wygłuszający pod silnikiem. Koło przednie prawe. B1BPSSLD 59

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Przyrządy 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 68 PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU Silnik benzynowy Diesel EW DV DW 10 6 10 A TED4 UTED4

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Przyrządy 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 61 Tabliczka silnika PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 HFX KFV

Bardziej szczegółowo

PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU

PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU Silnik benzynowy Silnik Diesel ET TU EW DV DW Rodziny silników 3 5 10 6 10 J4 JP4 A J4 J4S TED4 ATED4 ATED BTED4 1.4i 16V 1.6i 16V 2.0i 16V 1.6 16 V HDi 2.0 16V HDi Tabliczki silnika KFU NFU RFJ RFN RFK

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Przyrządy 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 60 KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silniki benzynowe i Diesel Przyrządy Przyrząd

Bardziej szczegółowo

1. Zabezpieczenie. 2. Oprzyrządowanie zalecane DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ)

1. Zabezpieczenie. 2. Oprzyrządowanie zalecane DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ) page 1 sur 10 DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ) SYSTEM WTRYSKU BOSCH I DIESEL TURBO DV4TD OD OPR 10192 1. Zabezpieczenie PILNE : Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości. 2. Oprzyrządowanie

Bardziej szczegółowo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo PL/07/LLP-LdV/IVT/140359 24.02 15.03.2008 Zespół Szkół Samochodowych Ul. Klonowaci 14 71-244 Szczecin Zestaw rozrządu dla silników benzynowych 1,6 l

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silnik benzynowy Diesel 1.0i 1.4 HDi Tabliczka silnika CFA 8HT C1 X X Patrz strony: 44-60 61-68 42 ZALECENIA: PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU Silniki wszystkie typy Zalecenia WAśNE: Po kaŝdym demontaŝu paska napędu

Bardziej szczegółowo

Wymiana paska rozrządu w Fiacie l [PORADNIK]

Wymiana paska rozrządu w Fiacie l [PORADNIK] Wymiana paska rozrządu w Fiacie 500 1.2 l [PORADNIK] data aktualizacji: 2017.11.25 Eksperci firmy ContiTech pokazują, jak uniknąć błędów podczas wymiany paska rozrządu w samochodzie Fiat 500 z benzynowym

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA Silniki: 6FY RFJ Przyrządy [1] Cylinder do napełniania : 4520-T [2] Łącznik cylindra do napełniania : 4222-T [3] Trzpień do zatykania cylindra do napełniania : 4370-T WAśNE: Przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Przyrządy 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 76 Rodziny silników JP+ KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU TU EW DV DW 5 7 10

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA Przyrządy OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA Silniki: RFH [1] Cylinder do napełniania : 4520-T [2] Trzpień do zatykania cylindra do napełniania : 4370-T [3] Łącznik cylindra

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa C-Max 1.6 Ti o kodzie silnika HXDA, SIDA W trakcie wymiany paska rozrządu mogą powstać istotne błędy

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa 2.0 l 16V o kodach silnika EDDB, EDDC, EDDD ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska

Bardziej szczegółowo

SILNIK. Instrukcja Naprawy 1/10. 7 marzec Instrukcje Naprawy. MITSUBISHI GALANT 2.0 (4G63) 1997 do Instrukcja Naprawy: Ustawienie rozrządu

SILNIK. Instrukcja Naprawy 1/10. 7 marzec Instrukcje Naprawy. MITSUBISHI GALANT 2.0 (4G63) 1997 do Instrukcja Naprawy: Ustawienie rozrządu SILNIK Instrukcja Naprawy: Ustawienie rozrządu Instrukcja Naprawy Informacje ogólne Przed odłączeniem kabla akumulatora sprawdzić kod zabezpieczenia systemu audio Przed demontaŝem paska rozrządu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Wymiana paska rozrządu Škoda Superb 2.0

Wymiana paska rozrządu Škoda Superb 2.0 Wymiana paska rozrządu Škoda Superb 0 data aktualizacji: 2017.05.10 rys. 7 Autodata światowy lider informacji technicznych dla wtórnego rynku motoryzacyjnego tworzy i dostarcza produkty, które znajdują

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU SILNIKA DIESEL

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU SILNIKA DIESEL Rodziny silników KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU SILNIKA DIESEL TU DW DV DW 1 3 5 8 6 10 JP JP A JP4 B BTED4 TED4 TD 1.1i 1.4i 1.6i 16V 1.9D 1.6 16V HDi Tabliczki silnika HFX KFW K6F NFU N6A WJY

Bardziej szczegółowo

Wymiana rozrządu z pompą wody w silniku 1.9 TDI PD w Skodzie Octavii II (2010 r.)

Wymiana rozrządu z pompą wody w silniku 1.9 TDI PD w Skodzie Octavii II (2010 r.) Wymiana rozrządu z pompą wody w silniku 1.9 TDI PD w Skodzie Octavii II (2010 r.) data aktualizacji: 2016.05.23 Silnik 1.9 TDI z pompowtryskiwaczami (PD) o kodzie BXE stosowany jest z powodzeniem w samochodach

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZ. UKŁ. WSPOM. KIEROWNICY Z PRAWEJ STRONY

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZ. UKŁ. WSPOM. KIEROWNICY Z PRAWEJ STRONY Zespół elektropompy wspomagania układu kierowniczego WAśNE: Przed kaŝdą operacją podnoszenia pojazdu naleŝy wyłączyć zawieszenie pneumatyczne (podnośnik pomostowy 2 lub 4-kolumnowy, podnośnik warsztatowy

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do zestawu paska rozrządu CT881K2 / CT881WP1 w Fordzie Fiesta V rok modelowy 2004 (JH_JD_) 1.4 l 16 V o kodzie silnika

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Audi A3 1.8 l T o kodzie silnika ARZ ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska W trakcie wymiany

Bardziej szczegółowo

ContiTech: wymiana paska rozrządu w Omedze. Jak uniknąć błędów?

ContiTech: wymiana paska rozrządu w Omedze. Jak uniknąć błędów? ContiTech: wymiana paska rozrządu w Omedze. Jak uniknąć błędów? data aktualizacji: 2017.01.10 Zdjęcie poglądowe, stanowi ilustrację do artykułu W trakcie wymiany paska rozrządu mogą powstać istotne błędy

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silnik benzynowy Diesel ET TU EW DV DW Rodziny silników 3 5 10 6 10 J4 JP4 A J4 J4S TED4 ATED4 ATED BTED4 1.4i 16V 1.6i 16V 2.0i 16V 1.6 16 V HDi 2.0 16V HDi Tabliczki silnika KFU NFU RFJ RFN RFK 9HY 9HZ

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,0 l Common Rail w samochodach VW Scirocco, Golf V, Golf VI, Golf Plus oraz Jetta III

Bardziej szczegółowo

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748 Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748 Silnik Clio II 1,6 16V- w różnych wariantach pojemnościowych

Bardziej szczegółowo

KDP Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KDP Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KDP459.510 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN: FIAT: LANCIA: PEUGEOT: Berlingo (M49 and M59), Dispatch, Jumpy, Xsara FL, Xsara Picasso, C4. Scudo, Ulysse (U6) Zeta 206, 306 II, 307, 307 Restyling,

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.51/PL/02-07/2014 KD459.51 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN: FIAT: LANCIA: PEUGEOT: Berlingo (M49 and M59), Dispatch, Jumpy, Xsara FL, Xsara Picasso, C4. Scudo, Ulysse (U6) Zeta 206,

Bardziej szczegółowo

Power Transmission Group Automotive Aftermarket Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ kod silnika AHF

Power Transmission Group Automotive Aftermarket  Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ kod silnika AHF Technical Info Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ. 2001 kod silnika AHF Ten silnik jest montowany w dużych ilościach w różnych samochodach i wariantach, a monter podczas ustawiania napinacza

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW Wspornik silnika górny Silniki: 4HV-4HU Łącznik reakcyjny dolny 1 11 ± 1,2 3 33 ± 4,6 2 10 ± 2,3 4 30 ± 9 5 15 ± 1,8 Wspornik silnika środkowy

Bardziej szczegółowo

Kompletny Zestaw Do Ustawiania Rozrządu W Silnikach Renault Dci; 1.9; 1.9 Td. Instrukcja użytkownika

Kompletny Zestaw Do Ustawiania Rozrządu W Silnikach Renault Dci; 1.9; 1.9 Td. Instrukcja użytkownika Kompletny Zestaw Do Ustawiania Rozrządu W Silnikach Renault 1.5-1.9-2.2-2.5 Dci; 1.9; 1.9 Td Instrukcja użytkownika 007935063510 Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego

Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego Page 1 of 16 Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie t Rolkowy klucz napinający -T40009- t Śruba ustalająca -3242- t Klucz

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: HFX KFV NFU Wspornik silnika prawy Ozn. Nazwa 1 (długość 80 mm) 4,5 ± 0,5 1 (długość 37 mm) 6,1 ± 0,6 2 4,5 ± 0,5 Łącznik reakcyjny 4 5 6 ± 0,6 Wspornik

Bardziej szczegółowo

FORD Mondeo 2.5 24V V6 (SEA) 1996 do 2000

FORD Mondeo 2.5 24V V6 (SEA) 1996 do 2000 Strona 1/50 Ostrzeżenia i zalecenia O ile producent nie radzi inaczej, zalecane są następujące procedury: Należy zawsze wymieniać łańcuch rozrządu Jeżeli łańcuch rozrządu ma być użyty ponownie, wówczas

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: HFX KFV NFU NFS A = HFX KFV B = NFU Wspornik silnika prawy (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Łącznik reakcyjny (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: 9HY 9HZ Łącznik reakcyjny 1 2 10 6 ± 0,6 Wspornik silnika górny lewy 3 5,5 ± 0,5 Wspornik silnika dolny lewy 4 6 ± 0,6 Wspornik silnika dolny prawy 5 5,5±

Bardziej szczegółowo

REGULACJA LINEK HAMULCA POSTOJOWEGO (HAMULCE TARCZOWE)

REGULACJA LINEK HAMULCA POSTOJOWEGO (HAMULCE TARCZOWE) WAśNE: Przed kaŝdą operacją podnoszenia pojazdu naleŝy wyłączyć zawieszenie pneumatyczne (podnośnik pomostowy 2 lub 4-kolumnowy, podnośnik warsztatowy lub podnośnik pokładowy) (patrz odpowiednia operacja).

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012.

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012. Producent Ford Model Focus Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 20/03/2015 Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

Power Transmission Group Automotive Aftermarket Wskazówki dotyczące montażu: Renault Mégane Scenic 1,9 dti. rys. 1. rys.

Power Transmission Group Automotive Aftermarket   Wskazówki dotyczące montażu: Renault Mégane Scenic 1,9 dti. rys. 1. rys. Technical Info Wskazówki dotyczące montażu: Renault Mégane Scenic 1,9 dti Silnik Renault Mégane Scenic 1,9 dti był montowany w dużych ilościach. W identyfikacji samochodu pomaga kod silnika na blasze przy

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: SILNIK

MOMENTY DOKRĘCANIA: SILNIK Silniki: NFV NFU N6A Wspornik silnika prawy 1 (*) 4,5 ± 0,4 2 6 ± 0,6 3 4,5 ± 0,4 Łącznik reakcyjny 4 4 ± 0,4 5 6 ± 0,6 6 5,4 ± 0,8 Wspornik silnika lewy na skrzyni biegów 7 (*) 6,5 ± 0,6 8 3 ± 0,3 9 4,5

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa C-Max 1.6 Ti o kodzie silnika HXDA, SIDA

Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa C-Max 1.6 Ti o kodzie silnika HXDA, SIDA Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa C-Max 1.6 Ti o kodzie silnika HXDA, SIDA data aktualizacji: 2018.09.04 Dzięki funkcjonalnemu wnętrzu, ten minivan z owalnym znaczkiem w kolorze blue na masce spełnia

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: 6FY 6FZ RFJ 1 2 6 ± 0,6 3 4 5,5 ± 0,5 5 4,5 ± 0,4 6 7 6 ± 0,6 8 4,5 ± 0,4 9 6 ± 0,6 10 6,5 ± 0,6 11 6 ± 0,6 MontaŜ lewego wspornika. A = Silnik EW10A i

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Silnik 1,8i 16V C 18 XE w różnych wariantach pojemności montowany jest w dużych

Bardziej szczegółowo

# 021 PL 20/05/08. Problemy z napięciem w silnikach Chevrolet/Daewoo 16V

# 021 PL 20/05/08. Problemy z napięciem w silnikach Chevrolet/Daewoo 16V Problemy z napięciem w silnikach Chevrolet/Daewoo 16V # 021 PL NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: 5419XS/K015419XS Chevrolet/Daewoo Aranos, Assol, Aveo, Cielo, Espero, Kalos, Lacetti,

Bardziej szczegółowo

Zestaw do ustawiania fazy rozrządu w silnikach Renault 1.9 Diesel oraz 1.2, V Benzyna. Instrukcja obsługi

Zestaw do ustawiania fazy rozrządu w silnikach Renault 1.9 Diesel oraz 1.2, V Benzyna. Instrukcja obsługi Zestaw do ustawiania fazy rozrządu w silnikach Renault 1.9 Diesel oraz 1.2, 1.2 16V Benzyna Instrukcja obsługi 007935060700 Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROËN: C4, C4 Picasso, C5 FL, C5 X7, C8, Jumpy II, Dispatch II PEUGEOT: 307, 307 Restyling, 407, 807, Expert II KD459.56 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu SILNIKI 1.8 i 2.0 i Numery OE 0831-V6 SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

# /03/08. Zestaw PowerGrip K015432XS dla silników benzynowych 1,6 l Fiat i Lancia

# /03/08. Zestaw PowerGrip K015432XS dla silników benzynowych 1,6 l Fiat i Lancia Zestaw PowerGrip K015432XS dla silników benzynowych 1,6 l Fiat i Lancia NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: Zestaw PowerGrip KIT K015432XS FIAT/ LANCIA Albea, Brava, Bravo, Doblo, Marea,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Demontaż / montaż paska rozrządu. Standard. OPEL; VECTRA C Caravan; 1.8; kw: 103

Instrukcja naprawy. Demontaż / montaż paska rozrządu. Standard. OPEL; VECTRA C Caravan; 1.8; kw: 103 1 z 5 2017-11-24, 11:44 Instrukcja naprawy Demontaż / montaż paska rozrządu Standard OPEL; VECTRA C Caravan; 1.8; kw: 103 OSTRZEŻENIE Elektryczny wentylator chłodnicy może uruchomić się samoczynnie także

Bardziej szczegółowo

Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu

Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu 1 Skrzynka narzędzi do ustawiania Mechanizmu Rozrządu W przypadku większości silników umożliwia ustawienie kół pasowych, gdy przeprowadza się prace konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

AST4630. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych. Zastosowanie:

AST4630. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych. Zastosowanie: Informacja o produkcie AST Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych Narzędzie uzupełniające: Zestaw do demontażu i montażu koła pasowego wału korbowego Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Samochody z silnikiem TDI 2.5l

Samochody z silnikiem TDI 2.5l Strona 1 z 7 Samochody z silnikiem TDI 2.5l Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie t Klucz maszynowy płaski -3312- t Trzpień blokujący -T10060 A- Wymontowanie Odłączyć

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Rodziny silników KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silniki benzynowe EW A J4 A ES 9 1.8i 16V 2.0i 16V 3.0i 24V Tabliczki silników 6FY 6FZ RFJ XFU C5 X X X X Patrz strony: 99 Rodziny silników KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Silnik 2,8 l 30 V jest montowany w dużych ilościach

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 11/02/2015

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 11/02/2015 Producent Volkswagen Model Passat Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 11/02/2015 Ważna wskazówka IMPORTANT: Wszystkie czynności

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia do montażu/demontażu

KD Zalecenia do montażu/demontażu KD457.45/PL/01-02/2018 AUDI: SKODA: VOLKSWAGEN: SEAT: KD457.45 Zalecenia do montażu/demontażu A4 (Series 1 FL, Series 2, Series 2 FL, Cabriolet I and II), A6 (Series 2 and 2 FL) Superb Passat V FL Exeo

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza

Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza Strona 1 z 5 Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposaŝenie Uniwersalny wspornik czujnika pomiarowego -VW 387- Nasadka -3410-

Bardziej szczegółowo

GA Zalecenia dotyczące montażu/demontażu.

GA Zalecenia dotyczące montażu/demontażu. GA357.09 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu. AUDI : A3 série 1 (AU34) SEAT : Cordoba III, Ibiza II, Leon I, Toledo série 2 SKODA : Octavia I, Octavia I FL VOLKSWAGEN : Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Focus ('04/'08) 1,6 TDCi. Kod silnika. Rok produkcji

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Focus ('04/'08) 1,6 TDCi. Kod silnika. Rok produkcji Producent Ford Model Focus Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 20/03/2015 Producent Ford Model Kod silnika Wyposażenie dla G8DA

Bardziej szczegółowo

Układ doładowania z turbosprężarką spalin Demontaż i montaż turbosprężarki spalin

Układ doładowania z turbosprężarką spalin Demontaż i montaż turbosprężarki spalin Page 1 of 6 Układ doładowania z turbosprężarką spalin Demontaż i montaż turbosprężarki spalin Wymagane specjalne narzędzia, wyposażenie warsztatowe, zestawy testowe i pomiarowe oraz narzędzia dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu data aktualizacji: 2016.08.17 ContiTech przygotował szczegółową instrukcję do zestawów pasków rozrządu CT1015 WP1 i CT1018K1 w Audi A4 (B6) 2.5 l V6

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu MAZDA: Mazda 6 KD470.32/PL/01 KD470.32/PL/01-05/2016-05/2016 KD470.32 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu SILNIKI 2.0 DiTD Numery OE RF2A-12-770B, RF5C- 12-205A, RF5C-12-700, RF5C-12-730 SCHEMAT MONTAŻOWY

Bardziej szczegółowo

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Page 1 of 39 Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Spezialwerkzeugliste: EN-47632 KM-6212-A KM-812 J463810 Wym., zdemontowanie Ostrzeżenie: Szyna paliwowa common rail w silnikach wysokoprężnych

Bardziej szczegółowo

KD457.37 MONTAŻ/DEMONTAŻ ZALECENIA

KD457.37 MONTAŻ/DEMONTAŻ ZALECENIA KD457.37/PL/01-06/2014 R O Z R Z ĄD KD457.37 MONTAŻ/DEMONTAŻ ZALECENIA AUDI: A3 Seria 1 (AU34) SEAT: Cordoba III, Ibiza II, Inca, Leon, Toledo Seria 2 SKODA: Octavia II, Octavia III VOLKSWAGEN: Bora, Caddy

Bardziej szczegółowo

KONTROLA: CIŚNIENIE DOŁADOWANIA

KONTROLA: CIŚNIENIE DOŁADOWANIA Przyrządy Silniki: 4HP 4HS 4HT [1] Manometr do kontroli ciśnienia : 7073-T.A. [2] Przyrząd do kontroli ciśnienia/podciśnienia powietrza dolotowego : (-).0171.G2 [3] Stacja LEXIA : 4171-T [4] Stacja PROXIA

Bardziej szczegółowo

Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo V. Podczas montażu paska/ napinacza popełniane są dwa główne błędy:

Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo V. Podczas montażu paska/ napinacza popełniane są dwa główne błędy: Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo 1.8 16V NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin, Space Star,

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD455.62/PL/01-06/2014 KD455.62 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu OPEL: Movano (A, FL, FL2), Vivaro (A, A FL) RENAULT: Avantime, Espace (IV,IV.2) Laguna (II, II.2), Master (II, II.2) Trafic (II, II.2)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

Skrzynka narzędzi do ustawienia i regulacji mechanizmu rozrządu silników z łańcuchem Zestaw narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu silników

Skrzynka narzędzi do ustawienia i regulacji mechanizmu rozrządu silników z łańcuchem Zestaw narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu silników Skrzynka narzędzi do ustawienia i regulacji mechanizmu rozrządu silników z łańcuchem Zestaw narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu silników benzynowych i diesla (patrz tabela zastosowań) Skrzynka do

Bardziej szczegółowo

Montaż paska rozrządu w silnikach GM (Isuzu) 1.7D

Montaż paska rozrządu w silnikach GM (Isuzu) 1.7D Montaż paska rozrządu w silnikach GM (Isuzu) 1.7D NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: 5563XS/K015563XS/K025563XS/K035563XS CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL Astra, Combo, Corsa, Meriva, Tour,

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD457.48 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu AUDI: SKODA: VOLKSWAGEN: KD457.48/PL/01-05/2016 A4 (Series 2, 2 FL, Cabriolet), A6 (Series 2, 2FL, Allroad), A8 Superb Passat SILNIKI 2.5TDi SCHEMAT MONTAŻOWY

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie pneumatycznej kolumny resorująco-tłumiącej

Wymontowanie i zamontowanie pneumatycznej kolumny resorująco-tłumiącej Page 1 of 6 Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze t Klucz dynamometryczny -V.A.G 1331- t Klucz dynamometryczny -V.A.G 1332- t Klucz dynamometryczny

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited 2012

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited 2012 Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu. Układ zapłonowy. Ustawienie zapłonu i test spalin. Świece zapłonowe

Identyfikacja samochodu. Układ zapłonowy. Ustawienie zapłonu i test spalin. Świece zapłonowe Uwagi Zalecana wartość Zmierzona wartość Identyfikacja samochodu Liczba cylindrów Typ 4/OHC Pojemność skokowa (podatek) ccm 1389 Stopień sprężania :1 9,4 Przystosowany do benzyny bezołowiowej Tak Minimalna

Bardziej szczegółowo

TURBOSPRĘŻARKA: DEMONTAŻ-MONTAŻ

TURBOSPRĘŻARKA: DEMONTAŻ-MONTAŻ - 1 - TURBOSPRĘŻARKA: DEMONTAŻ-MONTAŻ Uwaga, w procedurze występuje jedno lub kilka ostrzeżeń Moment dokręcania nowe sworznie do turbosprężarki sworzeń kolektora wylotowego nakrętki turbosprężarki śruby

Bardziej szczegółowo

AST4760A. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników wysokoprężnych 1/5 4760A. AUTO SERVICE TOOLS Auto Service Tools Limited, 2008

AST4760A. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników wysokoprężnych 1/5 4760A. AUTO SERVICE TOOLS Auto Service Tools Limited, 2008 Informacja o produkcie AST Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników wysokoprężnych Zastosowanie: Silniki RENAULT dci Common Rail - 1.5/1.9/2.2 i 2.5 w RENAULT Clio Modus Megane/Scenic Laguna

Bardziej szczegółowo

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI DO REGULACJI MECHANIZMU ROZRZĄDU G.M. Opel

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI DO REGULACJI MECHANIZMU ROZRZĄDU G.M. Opel SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI DO REGULACJI MECHANIZMU ROZRZĄDU G.M. Opel Skrzynka z narzędziami do synchronizacji silnika. Ten zestaw obejmujący ponad dwadzieścia narzędzi umoŝliwia prawidłowe nastawienie silnika,

Bardziej szczegółowo

KD Zasady montażu/demontażu

KD Zasady montażu/demontażu KD469.22 Zasady montażu/demontażu TOYOTA: Avensis, Avensis verso, Corolla, Corolla verso, Picnic, Previa, RAV4 Silnik 2.0 D4-D Numer OE Patrz poniżej Schemat złożeniowy zestawu rozrządu KD469.22 1/5 GT369.26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla:

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: TRW Automotive Aftermarket Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: Renault Modus, Grand Modus (F/JP0_) PUBLICATION XZB1232PL NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwe przypadkowe wyzwolenie jednostki poduszki powietrznej!

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, Spis treści

Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, Spis treści Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp 8 Podziękowania 9 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sprzęgło - Pojazdy osobowe Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Trzpień centrujący

Instrukcja obsługi Sprzęgło - Pojazdy osobowe Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Trzpień centrujący Nr art. 4200 080 560 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Montaż i ustawianie czujnika zegarowego...

Bardziej szczegółowo

"VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją" Oddział Terenowy w Krakowie

VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją Oddział Terenowy w Krakowie CIOR 6/68/09 Sposób obliczenia ceny - Część II załącznik nr 2b do siwz "VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją" Oddział Terenowy w Krakowie Lp. Nazwa części Jedn miary Ilość

Bardziej szczegółowo

Skrzynka narzędzi do ustawiania i regulacji mechanizmu rozrządu VAG Zestaw narzędzi do ustawiania silników benzynowych i diesla (patrz tabela

Skrzynka narzędzi do ustawiania i regulacji mechanizmu rozrządu VAG Zestaw narzędzi do ustawiania silników benzynowych i diesla (patrz tabela Skrzynka narzędzi do ustawiania i regulacji mechanizmu rozrządu VAG Zestaw narzędzi do ustawiania silników benzynowych i diesla (patrz tabela przeznaczenia) i wymiany pasów napędowych. Pozycja Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie retardera. Ogólne. Narzędzia. Dotyczy retardera typu 2. Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania:

Wymontowanie retardera. Ogólne. Narzędzia. Dotyczy retardera typu 2. Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Ogólne Ogólne Dotyczy retardera typu 2. Narzędzia Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Numer części Oznaczenie 87 095 Kołki prowadzące 98 257 Trzpień pomocniczy 98 405 Wspornik i belka do mocowania

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie pneumatycznej kolumny resorująco-tłumiącej

Wymontowanie i zamontowanie pneumatycznej kolumny resorująco-tłumiącej Page 1 of 5 Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze t Klucz dynamometryczny -V.A.G 1331- t Klucz dynamometryczny -V.A.G 1332- t Wspornik silnika i skrzyni

Bardziej szczegółowo

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia Zawór regulacyjny ciśnienia Membrana (A) zaworu regulacyjnego ciśnienia jest sterowana przez elektrozawór (B) pilotowany przez komputer wtrysku. Elektrozawór ten wprowadza zmiany podciśnienia, w zależności

Bardziej szczegółowo

AST4820 Zestaw narzędzi nastawczych/ do blokowania dla silników wysokoprężnych

AST4820 Zestaw narzędzi nastawczych/ do blokowania dla silników wysokoprężnych Informacja o produkcie AST Zestaw narzędzi nastawczych/ do blokowania dla silników wysokoprężnych Zastosowanie: Silniki wysokoprężne CITROËN / PEUGEOT DV4, DV6, DW10 i DW12 HDi w CITROËN Xsara/Picasso

Bardziej szczegółowo

KD Montaż/demontaż zalecenia

KD Montaż/demontaż zalecenia KD481.05 Montaż/demontaż zalecenia SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Legacy (IV, V), Impreza (G11, FL G11, GR/GV), SILNIKI 1.5 i, 2.0 (i, R, X, XS, STi, XT), 2.5 (STi, Ti, XT, i, STiS, WRX) Numer OE

Bardziej szczegółowo

Zestaw udoskonalający czujnik krzywki 4045 Wiertnica do przewiertów sterowanych OSTRZEŻENIE

Zestaw udoskonalający czujnik krzywki 4045 Wiertnica do przewiertów sterowanych OSTRZEŻENIE Form No. Zestaw udoskonalający czujnik krzywki 4045 Wiertnica do przewiertów sterowanych Model nr 132-4165 3395-939 Rev A Instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Ten produkt

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE I ZESPÓŁ SKRZYNI BIEGÓW

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE I ZESPÓŁ SKRZYNI BIEGÓW MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE I ZESPÓŁ SKRZYNI BIEGÓW Skrzynia biegów z prawej strony Silnik: KFU Skrzynia biegów z lewej strony 1 6 ± 0,6 4 1 ± 0,2 2 6 ± 0,1 5 1,8 ± 0,2 3 4,5 ± 0,4 6 2 ± 0,2 7 3 ±

Bardziej szczegółowo

KONTROLA: UKŁAD ZASILANIA POWIETRZEM

KONTROLA: UKŁAD ZASILANIA POWIETRZEM Przyrząd Silniki: 9HY 9HZ [1] Ręczna pompa do wytwarzania ciśnienia/podciśnienia : FACOM DA 16 WAśNE: Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości właściwych dla silników diesla z układem wtryskowym wysokiego

Bardziej szczegółowo

AST4825 Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych z dwoma wałkami rozrządu

AST4825 Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych z dwoma wałkami rozrządu Informacja o produkcie AST Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych z dwoma wałkami rozrządu Narzędzie uzupełniające: AST4576 Narzędzie do ustawiania kołnierza koła pasowego wału

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE WAśNE: Ze względu na szczególne cechy pneumatycznego układu zawieszenia naleŝy przestrzegać poniŝszych zaleceń. Przed wszelkimi naprawami WAśNE: W zaleŝności od wykonywanej naprawy przestrzegać zasad zablokowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla:

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: TRW Automotive Aftermarket Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: Fiat Idea (350), Lancia Musa (350) PUBLICATION XZB1204PL NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwe przypadkowe wyzwolenie jednostki poduszki powietrznej!

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Opel/Vauxhall Model Astra-G Classic II Rok produkcji 2003-10 Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 18/06/2015 Producent Opel/Vauxhall

Bardziej szczegółowo

GT Montaż/demontaż zalecenia

GT Montaż/demontaż zalecenia /PL/01-06/2014 R O Z R Z Ą D Montaż/demontaż zalecenia SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Impreza (G10, G11, FL G11, GR/GV), Legacy (I, II, III, IV, V), L series Leone II, XT Coupe SILNIKI XT 1800,

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo

R Zalecenia do montażu/demontażu

R Zalecenia do montażu/demontażu A R140.06 Zalecenia do montażu/demontażu NISSAN: OPEL: R.V.I.: RENAULT: VAUXHALL: Interstar (I, II and II FL) Movano (A, A FL and A FL 2) Mascott Master II, Master II phase 2 and phase 2 FL Movano (A,

Bardziej szczegółowo