TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM"

Transkrypt

1 TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Przyrządy 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 60

2 KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silniki benzynowe i Diesel Przyrządy Przyrząd do pomiaru napręŝenia paska: 4122-T. (C.TRONIC 105.5). UWAGA: W przypadku uŝycia przyrządu 4099-T (C.TRONIC 105). WAśNE: Przed montaŝem paska napędu osprzętu sprawdzić: 1/ Czy rolka (lub rolki) obracają się swobodnie (bez luzu i zacięć). 2/ Czy pasek jest prawidłowo ułoŝony w rowkach poszczególnych kół pasowych. 61

3 KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Diesel 2,2 HDi 3,0 HDi Silniki PUMA (100 KM) PUMA (120 KM) SOFIM (145 KM) Tabliczka silnika 4HV 4HU F1CE0481D JUMPER III X X X Patrz strony:

4 KONTROLA NAPĘDU ROZRZĄDU Przyrządy [1] Trzpień ustalający koła zamachowego silnika (Podwójne koło zamachowe silnika) : (-).0198.A [2] Przyrząd do ustawiania obudowy rozrządu pośrodku : (-).0198.G [3] Trzpień koła zębatego wałka rozrządu : (-).0198.B2 [4] Przyrząd do montaŝu uszczelki wału korbowego (Po stronie rozrządu) : (-).0198.D [5] Przyrząd do obracania wału korbowego : (-).0198/2.A DemontaŜ WAśNE: Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości właściwych dla silników diesla z układem wtryskowym wysokiego ciśnienia (HDi). B1EP1R8D UWAGA: Po wyłączeniu zapłonu, przed odłączeniem akumulatora naleŝy poczekać 15 minut (aby umoŝliwić wykonanie procedury zapamiętania ustawienia parametrów poszczególnych kalkulatorów). Ustawić pojazd na podnośniku pomostowym 2-kolumnowym. Zdemontować koło przednie prawe. Odłączyć ujemny zacisk akumulatora. Osłonę pod silnikiem. Osłonę pod silnikiem prawą. Osłonę przeciwbłotną przednią prawą (patrz odpowiednia operacja). Zderzak środkowy górny (patrz odpowiednia operacja). Reflektor prawy (patrz odpowiednia operacja). Zderzak prawy (patrz odpowiednia operacja). Zdemontować jedną śrubę (1) mocującą koła pasowego napędu osprzętu (2). 63

5 KONTROLA NAPĘDU ROZRZĄDU Zamontować przyrząd [5]. Przymocować przyrząd [5a]; za pomocą śruby [5b]. Zamontować przyrząd do obracania [5c]. Przymocować przyrząd do obracania [5c]; za pomocą śruby [5d]. Paski napędu osprzętu (patrz odpowiednie operacje). Dociski rolkowe pasków napędu alternatora i spręŝarki układu chłodniczego (ze spręŝarką układu chłodniczego). WAśNE: Nie odkręcać śrub wspornika czujnika martwego punktu na silniku. B1EP1RXD B1BPRX9D Obudowę filtra powietrza. Czujnik prędkości obrotowej silnika. Przyrząd [5]. Śruby (1). Koło pasowe napędu osprzętu (2). Podtrzymać silnik; za pomocą dźwigu warsztatowego. Górny wspornik silnika (3). Środkowy wspornik silnika (4). 64

6 B1EP1RYD B1EP1RZD KONTROLA NAPĘDU ROZRZĄDU Wykonać 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odblokować pierścień uszczelniający w miejscu a za pomocą przyrządu [4]. UWAGA: Odkleić obudowę rozrządu (5) z za pomocą ostrza noŝa, rozpoczynając od góry. Pierścień uszczelniający w miejscu a. 19 śrub (6). Nakrętki (7). Obudowę rozrządu (5). Kontrola Koło pasowe napędu osprzętu (2). Śruby (1). Przyrząd [5]. Obrócić wał korbowy silnika za pomocą przyrządu [5] na wale korbowym, w celu zgrania znaczników w miejscu b na łańcuchu napędu rozrządu ze znacznikami w miejscu c kół zębatych napędu wałków rozrządu. WAśNE: W przypadku niemoŝliwości zgrania znaczników w miejscu b na łańcuchu napędu rozrządu ze znacznikami w miejscu c na kołach zębatych napędu wałków rozrządu, operację ustawiania wałków rozrządu naleŝy powtórzyć, wykonując demontaŝmontaŝ wałków rozrządu (patrz odpowiednia operacja). Ustalić wałki rozrządu; za pomocą przyrządów [3]. 65

7 KONTROLA NAPĘDU ROZRZĄDU Ustalić wał korbowy; za pomocą przyrządu [1]. MontaŜ Przyrządy [3]. Przyrząd [1]. Przyrząd [5]. Śruby (1). koło pasowe napędu osprzętu (2). Oczyścić powierzchnię styku obudowy rozrządu (5). NałoŜyć na obrzeŝu obudowy rozrządu (5) pasek pasty uszczelniającej o wskaźniku E10. Obudowę rozrządu (5). 19 śrub (6) dokręcić momentem : 1,1 ± 0,2 2 nakrętki (7) dokręcić momentem : 1 ± 0,1 B1EP1RAD B1EP1S0D Ustawić obudowę rozrządu pośrodku (5); za pomocą przyrządu [2]. 66

8 KONTROLA NAPĘDU ROZRZĄDU Zamontować stoŝek montaŝowy z załoŝonym pierścieniem uszczelniającym w miejscu a. Umieścić pierścień uszczelniający w obudowie rozrządu (5) w miejscu a. B1EP1S1D Zdemontować stoŝek montaŝowy pierścienia uszczelniającego w miejscu a. Wykonać 1/4 obrotu w kierunku ruchu wskazówek zegara i zablokować pierścień uszczelniający w miejscu a za pomocą przyrządu [4]. Środkowy wspornik silnika (4). Górny wspornik silnika (3). Dokręcić: Śruby (o średnicy 12) środkowego wspornika silnika momentem : 8 ± 1,1 Śrubę (o średnicy 10) środkowego wspornika silnika momentem : 4,8 ± 0,6 (bez spręŝarki układu chłodniczego). Śrubę dwustronną środkowego wspornika silnika momentem : 4,8 ± 0,6 (ze spręŝarką układu chłodniczego). Śruby górnego wspornika silnika momentem : 10 ± 2,3 Nakrętki górnego wspornika silnika momentem : 11 ± 1,2 Usunąć dźwig warsztatowy silnika. Pokryć śruby (1) preparatem LOCTITE FRENETANCH. Koło pasowe napędu osprzętu (2). Śruby (1). Dokręcanie momentem : 4,5 ± 0,5 Dokręcić kątowo o : 120 ± 5 67

9 B1EP1S2D KONTROLA NAPĘDU ROZRZĄDU czujnik prędkości obrotowej silnika (8), śrubę (9) dokręcić momentem : 0,7 ± 0,1 UWAGA: Podczas montaŝu czujnika prędkości obrotowej silnika naleŝy koniecznie przestrzegać wielkości szczeliny pomiędzy czujnikiem i tarczą. WAśNE: Ustalić połoŝenie czujnika prędkości obrotowej silnika (8) przez wstawienie podkładki o grubości 1,2 mm przed dokręceniem śruby (9) (w miejscu d ). Podłączyć złącze czujnika prędkości obrotowej silnika (8). Obudowę filtra powietrza. Dociski rolkowe pasków napędu alternatora i spręŝarki układu chłodniczego (ze spręŝarką układu chłodniczego). Paski napędu osprzętu (patrz odpowiednie operacje). Zderzak prawy (patrz odpowiednia operacja). Reflektor prawy (patrz odpowiednia operacja). Zderzak środkowy górny (patrz odpowiednia operacja). Osłonę przeciwbłotną przednią prawą (patrz odpowiednia operacja). Osłonę pod silnikiem prawą. Osłonę pod silnikiem. Koło przednie prawe. Postawić pojazd na ziemi. Podłączyć ujemny zacisk akumulatora. Uruchomić silnik. Sprawdzić wartość napięcia podawanego przez czujnik prędkości obrotowej silnika; za pomocą przyrządu diagnostycznego. UWAGA: Wartość napięcia musi wynosić : 3,2 ± 0,2 V 68

10 USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Przyrządy [1] Trzpień ustalający koła zamachowego silnika (Podwójne koło zamachowe silnika) : (-).0198.A [2] Przyrząd do ustawiania obudowy rozrządu pośrodku : (-).0198.G [3] Trzpień koła zębatego wałka rozrządu : (-).0198.B2 [4] Kołek napinacza : (-).0198.J [5] Przyrząd do montaŝu uszczelki wału korbowego (Po stronie rozrządu) : (-).0198.D [6] Przyrząd do obracania wału korbowego : (-).0198/2.A DemontaŜ WAśNE: Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości właściwych dla silników diesla z układem wtryskowym wysokiego ciśnienia (HDi). B1EP1R8D UWAGA: Po wyłączeniu zapłonu, przed odłączeniem akumulatora naleŝy poczekać 15 minut (aby umoŝliwić wykonanie procedury zapamiętania ustawienia parametrów poszczególnych kalkulatorów). DemontaŜ Ustawić pojazd na podnośniku pomostowym 2-kolumnowym. Zdemontować koło przednie prawe. Odłączyć ujemny zacisk akumulatora. Osłonę pod silnikiem prawą. Osłonę przeciwbłotną przednią prawą (patrz odpowiednia operacja). Zderzak środkowy górny (patrz odpowiednia operacja). Reflektor prawy (patrz odpowiednia operacja). Zderzak prawy (patrz odpowiednia operacja). Zdemontować jedną śrubę (1) mocującą koła pasowego napędu osprzętu (2). 69

11 USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Zamontować przyrząd [6]. Przymocować przyrząd [6a], za pomocą śruby [6b]. Zamontować przyrząd do obracania [6c]. Dokręcić śrubę [6d]. Paski napędu osprzętu (patrz odpowiednie operacje). Dociski rolkowe paska napędu alternatora i spręŝarki układu chłodniczego (ze spręŝarką układu chłodniczego). WAśNE: Nie odkręcać śrub wspornika czujnika martwego punktu na silniku. Obudowę filtra powietrza. Czujnik prędkości obrotowej silnika. Ustalić wał korbowy za pomocą przyrządu [1]. B1EP1R9D B1EP1RAD Przyrząd [6]. Śruby (1). Koło pasowe napędu osprzętu (2). Podtrzymać silnik; za pomocą dźwigu warsztatowego. 70

12 USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Górny wspornik silnika (3). Środkowy wspornik silnika (4). Odblokować pierścień uszczelniający (6); za pomocą przyrządu [5] wykonując 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. UWAGA: Odkleić obudowę rozrządu (5), za pomocą ostrza noŝa rozpoczynając od góry. Pierścień uszczelniający (6). 19 śrub (7). Nakrętki (8). Obudowę rozrządu (5). Ustalić wałki rozrządu; za pomocą przyrządu [3]. Wstawić wkrętak w miejscu a. Odsunąć zapadkę napinacza łańcucha (9) (na zewnątrz). Ścisnąć napinacz łańcucha napędu rozrządu (9); za pomocą wkrętaka. Zablokować napinacz łańcucha napędu rozrządu; za pomocą przyrządu [4]. B1BPRX9D B1EP1RBD B1EP1RDD B1EP1RCD 71

13 B1EP1RED B1EP1RFD USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Przyrząd [3], górną prowadnicę łańcucha (11), koła zębate napędu wałków rozrządu (14), łańcuch napędu rozrządu (12), prowadnicę łańcucha napędu rozrządu (13), prowadnicę łańcucha napędu rozrządu (10), napinacz łańcucha (9). Kontrola WAśNE: Przed samym rozpoczęciem montaŝu naleŝy przeprowadzić poniŝsze kontrole Sprawdzić stan łańcucha napędu rozrządu. Sprawdzić stan prowadnic łańcucha. Sprawdzić stan napinacza łańcucha. MontaŜ Zamontować prowadnicę łańcucha (10), napinacz łańcucha (9), śruby (18). Dokręcić śruby (18) : 1,6 ± 0,3 ZałoŜyć łańcuch napędu rozrządu (12) na koła zębate napędu wałków rozrządu (14). Wyrównać ogniwa oznaczone czarnym kolorem b i c z zębami oznaczonymi d i e kół zębatych napędu (14) wałków rozrządu. Zamontować zespół łańcucha napędu rozrządu (12) i koła zębate napędu wałków rozrządu (14) na: Podwójne koło zębate (17), wałek rozrządu zaworów wydechu, wałek rozrządu zaworów ssania. Śruby (15), (16) bez dokręcania, za pomocą przyrządu [3]. Prowadnicę łańcucha (11) i (13) dokręcić momentem : 1,6 ± 0,3 Zdemontować przyrząd [4]. 72

14 USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Odkręcić śrubę (15) i (16). Sprawdzić, czy śruby (15), (16) nie dochodzą do końca podłuŝnych otworów. Dokręcić śruby (15), (16) momentem : 3,3 ± 0,3 Zdemontować przyrząd [3]. UWAGA: Oczyścić płaszczyzny przylegania homologowanym środkiem czyszczącym. Nie stosować do płaszczyzn przylegania materiałów ściernych lub narzędzi tnących. Płaszczyzny przylegania uszczelki nie mogą wykazywać śladów uderzeń i zarysowań. NałoŜyć na obrzeŝu obudowy rozrządu (5) pasek pasty uszczelniającej o wskaźniku E10. Obudowę rozrządu (5). 19 śrub (7). Nakrętki (8). Ustawić obudowę rozrządu pośrodku (5); za pomocą przyrządu [2]. Dokręcić: 19 śrub (7) momentem : 1,1 ± 0,2 Nakrętki (8) momentem : 1 ± 0,1 B1EP1RGD B1EP1RHD 73

15 B1EP1RJD USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Zamontować pierścień uszczelniający (6) (z załoŝonym stoŝkiem montaŝowym). Umieścić pierścień uszczelniający (6) w obudowie rozrządu (5). Zdemontować stoŝek montaŝowy pierścienia uszczelniającego (6). Zablokować pierścień uszczelniający (6); za pomocą przyrządu [5] wykonując 1/4 obrotu w kierunku ruchu wskazówek zegara. Środkowy wspornik silnika (4). Górny wspornik silnika (3). Dokręcić: Śruby (o średnicy 12) środkowego wspornika silnika momentem : 8 ± 1,1 Śrubę (o średnicy 10) środkowego wspornika silnika momentem : 4,8 ± 0,6 (bez spręŝarki układu chłodniczego). Śrubę dwustronną środkowego wspornika silnika momentem : 4,8 ± 0,6 (ze spręŝarką układu chłodniczego). Śruby górnego wspornika silnika momentem : 10 ± 2,3 Nakrętki górnego wspornika silnika momentem : 11 ± 1,2 Pokryć śruby (1) preparatem LOCTITE FRENETANCH E3. Koło pasowe napędu osprzętu (2). Śruby (1). Metoda dokręcania śrub (1): Dokręcanie : 4,5 ± 0,4 Dokręcić kątowo : 120 ± 5 Zdemontować przyrząd [1]. 74

16 B1EP1RKD USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Czujnik prędkości obrotowej silnika (19). Śrubę (20). UWAGA: Podczas demontaŝu czujnika prędkości obrotowej silnika naleŝy koniecznie przestrzegać wielkości szczeliny pomiędzy czujnikiem i tarczą. WAśNE: Ustalić połoŝenie czujnika prędkości obrotowej silnika przez wstawienie podkładki o grubości 1,2 mm w miejscu f przed dokręceniem śruby (20). Dokręcić śrubę (20) momentem : 0,7 ± 0,1 Zamontować obudowę filtra powietrza. Dociski rolkowe paska napędu alternatora i spręŝarki układu chłodniczego (ze spręŝarką układu chłodniczego). Paski napędu osprzętu (patrz odpowiednie operacje). Zderzak prawy (patrz odpowiednia operacja). Reflektor prawy (patrz odpowiednia operacja). Zderzak środkowy górny (patrz odpowiednia operacja). Osłonę przeciwbłotną przednią prawą (patrz odpowiednia operacja). Osłonę pod silnikiem prawą. Koło przednie prawe. Postawić pojazd na ziemi. Dokręcić śruby koła. Podłączyć ujemny zacisk akumulatora. Uruchomić silnik. Sprawdzić wartość napięcia podawanego przez czujnik prędkości obrotowej silnika; za pomocą przyrządu diagnostycznego. UWAGA: Wartość napięcia musi wynosić 3,2 V. 75

17 KONTROLA NAPĘDU ROZRZĄDU Silnik: F1CE0481D Przyrządy [1] Trzpień ustalający wału korbowego : (-).0191/2-A [2] Trzpień koła zębatego wałka rozrządu : (-).0191/2-B [3] Przyrząd do unieruchomienia koła pasowego napędu osprzętu : (-) 0191/2-K WAśNE: Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości właściwych dla silników diesla z układem wtryskowym wysokiego ciśnienia (HDi). UWAGA: Po wyłączeniu zapłonu, przed odłączeniem akumulatora naleŝy poczekać 15 minut (aby umoŝliwić wykonanie procedury zapamiętania ustawienia parametrów poszczególnych kalkulatorów). Kontrola B1BPSGGD Ustawić pojazd na podnośniku pomostowym 2-kolumnowym. Zdemontować koło przednie prawe. Odłączyć akumulator. Osłonę pod silnikiem. Osłonę przeciwbłotną przednią prawą (patrz odpowiednia operacja). Pasek lub paski napędu osprzętu (patrz odpowiednia operacja). Odsunąć przewód (1). Zdemontować 2 korki (2) obudowy pokrywy łoŝysk wałków rozrządu. 76

18 KONTROLA NAPĘDU ROZRZĄDU Silnik: F1CE0481D Obrócić wał korbowy aŝ do ustawienia przyrządów [2] w wałkach rozrządu. UWAGA: MoŜliwe powinno być przykręcenie przyrządów [2] do obudowy pokrywy łoŝysk wałków rozrządu. Unieruchomić koło pasowe napędu osprzętu (3), za pomocą przyrządu [3]. Zdemontować śrubę (4), koło pasowe napędu osprzętu (3) i korek (5). UWAGA: MoŜliwe powinno być przykręcenie przyrządu [1]: JeŜeli jest to niemoŝliwe, obrócić wał korbowy w jednym lub w drugim kierunku, aby przykręcić przyrząd [1]; JeŜeli luz kątowy wału korbowego uniemoŝliwia przykręcenie przyrządu [1], naleŝy powtórzyć ustawianie napędu rozrządu Wstawić przyrząd [1] w miejscu a. Zdemontować przyrządy [1] i [2]. Przesunąć przewód (1). Zamontować korki (2) i (5), koło pasowe napędu osprzętu (3) i śrubę (4). Zamontować przyrząd [3]. Dokręcić śrubę (4) 35 ± 0,3 Zamontować pasek lub paski napędu osprzętu (patrz odpowiednia operacja), osłonę przeciwbłotną przednią prawą (patrz odpowiednia operacja), osłonę pod silnikiem i koło przednie prawe. Podłączyć akumulator. B1BPSGH B1EP1XE B1EP1XF 77

19 USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silnik: F1CE0481D Przyrządy [1] Trzpień ustalający wału korbowego : (-).0191/2-A [2] Trzpień koła zębatego wałka rozrządu : (-).0191/2-B [3] Przyrząd do unieruchomienia koła pasowego napędu osprzętu : (-) 0191/2-K [4] Przyrząd do unieruchamiania wałka napędu pompy wspomagania układu kierowniczego : (-) 0191/2-J [5] Przyrząd do ustawiania obudowy rozrządu pośrodku : (-).0191/2-U WAśNE: Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości właściwych dla silników diesla z układem wtryskowym wysokiego ciśnienia (HDi). UWAGA: Po wyłączeniu zapłonu, przed odłączeniem akumulatora naleŝy poczekać 15 minut (aby umoŝliwić wykonanie procedury zapamiętania ustawienia parametrów poszczególnych kalkulatorów). DemontaŜ B1BPSGGD Ustawić pojazd na podnośniku pomostowym 2-kolumnowym. Zespół silnik-skrzynia biegów (patrz odpowiednia operacja). Paski napędu osprzętu (patrz odpowiednia operacja). Odsunąć przewód (1). Zdemontować 2 korki (2) obudowy pokrywy łoŝysk wałków rozrządu. 78

20 USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silnik: F1CE0481D Obrócić wał korbowy aŝ do ustawienia przyrządów [2] w wałkach rozrządu. UWAGA: MoŜliwe powinno być przykręcenie przyrządów [2] do obudowy pokrywy łoŝysk wałków rozrządu. Odłączyć złącze w miejscu a. Zdemontować wskaźnik poziomu oleju (4) i odsunąć (3). Unieruchomić koło pasowe napędu osprzętu (5), za pomocą przyrządu [3]. Zdemontować śrubę (6), koło pasowe napędu osprzętu (5) i korek (7). Wstawić przyrząd [1] w miejscu b i ustalić wał korbowy, za pomocą przyrządu [1]. Zdemontować przewód (8), korek (9), prowadnicę wskaźnika poziomu oleju (10), pokrywę (11), docisk rolkowy (12), pierścień spręŝynujący (13), filtr (14), przyrząd [1] i obudowę rozrządu (15). B1BPSSX B1EP203 B1EP204 B1EP205 79

21 USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silnik: F1CE0481D Zamontować przyrząd [1]. Odkręcić śrubę (23) unieruchamiającą podwójnego koła zębatego (22). Zdemontować napinacz hydrauliczny (27), napinacz hydrauliczny (26), śrubę (16), klocek łańcucha (25), śrubę (17), koło zębate wałka rozrządu (18), śrubę (20), koło zębate wałka rozrządu (19), łańcuch napędu rozrządu (21) i pompę oleju (24). Unieruchomić koło zębate napędu pompy wspomagania układu kierowniczego, za pomocą przyrządu [4]. Zdemontować klocek łańcucha (30), klocek łańcucha (34), krzyŝak napędu (31), śrubę (32), koło zębate (33), łańcuch napędu rozrządu (35), klocek łańcucha (36), klocek łańcucha (28), klocek łańcucha (29) i przyrząd [4]. B1EP206 B1EP207 B1EP208 80

22 B1EP209D B1EP206D USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silnik: F1CE0481D MontaŜ UWAGA: Sprawdzić stan klocków łańcuchów: (25), (28), (29), (30), (34) i (36) (wymienić, jeŝeli jest to konieczne). Ustalić wałki rozrządu, za pomocą przyrządów [2] i wał korbowy, za pomocą przyrządu [1]. Zamontować klocek łańcucha (29), klocek łańcucha (28), klocek łańcucha (36), łańcuch (35), koło zębate (33), śrubę (32) (bez dokręcania) i krzyŝak napędu (31). Dokręcić śruby klocków łańcucha (30) i (34) momentem : 2,5 ± 0,2 UWAGA: Sprawdzić, czy odcinki c i d na łańcuchu (35) są napręŝone po zamontowaniu koła zębatego (33). Zamontować klocek łańcucha (30) i klocek łańcucha (34). ZałoŜyć łańcuch (21) na koła zębate wałków rozrządu (22) i (19). Zamontować koło zębate wałka rozrządu (19), śrubę (20) (bez dokręcania). ZałoŜyć łańcuch napędu rozrządu (21) na koło zębate wałka rozrządu (18). Zamontować koło zębate wałka rozrządu (18) i śrubę (17) (bez dokręcania). UWAGA: Sprawdzić, czy łańcuch napędu rozrządu (21) jest napręŝony pomiędzy kołami zębatymi (22), (19) i (18). UWAGA: Wymienić napinacz hydrauliczny (27). (napinacz hydrauliczny z mechanizmem uniemoŝliwiającym cofanie) Zamontować przyrząd [4]. Dokręcić śrubę (32) momentem : 13 ± 1,3 Zdemontować przyrząd [4]. Zamontować klocek łańcucha (25), śrubę (6); dokręcić momentem : 4 ± 0,4 Napinacz hydrauliczny (26); dokręcić momentem : 5 ± 0,5 Pompę oleju (24). 81

23 USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silnik: F1CE0481D Napinacz hydrauliczny (27); dokręcić momentem : 5 ± 0,5 UWAGA: JeŜeli tłoczek e napinacza (27) wysunie się ze swojego gniazda podczas montaŝu, wymienić napinacz hydrauliczny (27) (napinacz hydrauliczny z mechanizmem uniemoŝliwiającym cofanie). UWAGA: Nacisnąć w miejscu f sur klocek łańcucha (21) w celu ściśnięcia do oporu tłoczka e napinacza hydraulicznego (27), za pomocą wkrętaka wsuniętego przez otwór w obsadzie wałka rozrządu. Zwolnić nacisk na klocek łańcucha (21), sprawdzić, czy tłoczek e napinacza hydraulicznego (27) powoduje napręŝenie łańcucha napędu rozrządu (21). Dokręcić: Śrubę (17) momentem : 11 ± 0,1 Śrubę (20) momentem : 11 ± 0,1 Śrubę (23) momentem : 11 ± 0,1 Zdemontować przyrządy [2] i [1]. Wykonać 4 obroty wałem korbowym w normalnym kierunku obrotów. Zamontować przyrządy [2] i [1]. UWAGA: Sprawdzić, czy wałki rozrządu i wał korbowy są właściwie unieruchomione, jeŝeli ustalenie okaŝe się niemoŝliwe, powtórzyć ustalanie napędu rozrządu. B1EP20AD Zamontować obudowę rozrządu (15). Ustawić obudowę rozrządu pośrodku, za pomocą przyrządu [5]. 82

24 USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU B1EP20BD Silnik: F1CE0481D Mocowania obudowy układu kierowniczego (15). Pierścień uszczelniający (nowy) w miejscu g (patrz odpowiednia operacja). Filtr (14). Pierścień spręŝynujący (13). Docisk rolkowy (12). Pokrywę (11). Przewód (8). Prowadnicę wskaźnika poziomu oleju (10). Korek (9). Korek (7). Koło pasowe napędu osprzętu (5). Śrubę (6). Unieruchomić koło pasowe napędu osprzętu (6), za pomocą przyrządu [3]. Dokręcić śrubę (6) momentem : 35 ± 0,3 Obudowę (3). 2 korki (2). Przesunąć przewód (1). Pasek lub paski napędu osprzętu (patrz odpowiednia operacja). Zespół silnik-skrzynia biegów (patrz odpowiednia operacja). 83

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Przyrządy 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 35 Silniki benzynowe i Diesla Przyrządy Przyrząd do pomiaru napręŝenia paska: 4122-T.

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Przyrządy 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 61 Tabliczka silnika PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 HFX KFV

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Przyrządy 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 68 PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU Silnik benzynowy Diesel EW DV DW 10 6 10 A TED4 UTED4

Bardziej szczegółowo

PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU

PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU Silnik benzynowy Silnik Diesel ET TU EW DV DW Rodziny silników 3 5 10 6 10 J4 JP4 A J4 J4S TED4 ATED4 ATED BTED4 1.4i 16V 1.6i 16V 2.0i 16V 1.6 16 V HDi 2.0 16V HDi Tabliczki silnika KFU NFU RFJ RFN RFK

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silnik benzynowy Diesel 1.0i 1.4 HDi Tabliczka silnika CFA 8HT C1 X X Patrz strony: 44-60 61-68 42 ZALECENIA: PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU Silniki wszystkie typy Zalecenia WAśNE: Po kaŝdym demontaŝu paska napędu

Bardziej szczegółowo

1. Zabezpieczenie. 2. Oprzyrządowanie zalecane DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ)

1. Zabezpieczenie. 2. Oprzyrządowanie zalecane DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ) page 1 sur 10 DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ) SYSTEM WTRYSKU BOSCH I DIESEL TURBO DV4TD OD OPR 10192 1. Zabezpieczenie PILNE : Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości. 2. Oprzyrządowanie

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM

TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM TABELA PRZYPORZĄDKOWANIA NAPRĘśENIE PASKA/JEDNOSTKI SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Przyrządy 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 76 Rodziny silników JP+ KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU TU EW DV DW 5 7 10

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU SILNIKA DIESEL

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU SILNIKA DIESEL Rodziny silników KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU SILNIKA DIESEL TU DW DV DW 1 3 5 8 6 10 JP JP A JP4 B BTED4 TED4 TD 1.1i 1.4i 1.6i 16V 1.9D 1.6 16V HDi Tabliczki silnika HFX KFW K6F NFU N6A WJY

Bardziej szczegółowo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo PL/07/LLP-LdV/IVT/140359 24.02 15.03.2008 Zespół Szkół Samochodowych Ul. Klonowaci 14 71-244 Szczecin Zestaw rozrządu dla silników benzynowych 1,6 l

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: HFX KFV NFU NFS A = HFX KFV B = NFU Wspornik silnika prawy (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Łącznik reakcyjny (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Bardziej szczegółowo

SILNIK. Instrukcja Naprawy 1/10. 7 marzec Instrukcje Naprawy. MITSUBISHI GALANT 2.0 (4G63) 1997 do Instrukcja Naprawy: Ustawienie rozrządu

SILNIK. Instrukcja Naprawy 1/10. 7 marzec Instrukcje Naprawy. MITSUBISHI GALANT 2.0 (4G63) 1997 do Instrukcja Naprawy: Ustawienie rozrządu SILNIK Instrukcja Naprawy: Ustawienie rozrządu Instrukcja Naprawy Informacje ogólne Przed odłączeniem kabla akumulatora sprawdzić kod zabezpieczenia systemu audio Przed demontaŝem paska rozrządu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Wymiana paska rozrządu w Fiacie l [PORADNIK]

Wymiana paska rozrządu w Fiacie l [PORADNIK] Wymiana paska rozrządu w Fiacie 500 1.2 l [PORADNIK] data aktualizacji: 2017.11.25 Eksperci firmy ContiTech pokazują, jak uniknąć błędów podczas wymiany paska rozrządu w samochodzie Fiat 500 z benzynowym

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: HFX KFV NFU Wspornik silnika prawy Ozn. Nazwa 1 (długość 80 mm) 4,5 ± 0,5 1 (długość 37 mm) 6,1 ± 0,6 2 4,5 ± 0,5 Łącznik reakcyjny 4 5 6 ± 0,6 Wspornik

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: SILNIK

MOMENTY DOKRĘCANIA: SILNIK Silniki: NFV NFU N6A Wspornik silnika prawy 1 (*) 4,5 ± 0,4 2 6 ± 0,6 3 4,5 ± 0,4 Łącznik reakcyjny 4 4 ± 0,4 5 6 ± 0,6 6 5,4 ± 0,8 Wspornik silnika lewy na skrzyni biegów 7 (*) 6,5 ± 0,6 8 3 ± 0,3 9 4,5

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: 9HY 9HZ Łącznik reakcyjny 1 2 10 6 ± 0,6 Wspornik silnika górny lewy 3 5,5 ± 0,5 Wspornik silnika dolny lewy 4 6 ± 0,6 Wspornik silnika dolny prawy 5 5,5±

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW Wspornik silnika górny Silniki: 4HV-4HU Łącznik reakcyjny dolny 1 11 ± 1,2 3 33 ± 4,6 2 10 ± 2,3 4 30 ± 9 5 15 ± 1,8 Wspornik silnika środkowy

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZ. UKŁ. WSPOM. KIEROWNICY Z PRAWEJ STRONY

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZ. UKŁ. WSPOM. KIEROWNICY Z PRAWEJ STRONY Zespół elektropompy wspomagania układu kierowniczego WAśNE: Przed kaŝdą operacją podnoszenia pojazdu naleŝy wyłączyć zawieszenie pneumatyczne (podnośnik pomostowy 2 lub 4-kolumnowy, podnośnik warsztatowy

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: 6FY 6FZ RFJ 1 2 6 ± 0,6 3 4 5,5 ± 0,5 5 4,5 ± 0,4 6 7 6 ± 0,6 8 4,5 ± 0,4 9 6 ± 0,6 10 6,5 ± 0,6 11 6 ± 0,6 MontaŜ lewego wspornika. A = Silnik EW10A i

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa 2.0 l 16V o kodach silnika EDDB, EDDC, EDDD ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska

Bardziej szczegółowo

Kompletny Zestaw Do Ustawiania Rozrządu W Silnikach Renault Dci; 1.9; 1.9 Td. Instrukcja użytkownika

Kompletny Zestaw Do Ustawiania Rozrządu W Silnikach Renault Dci; 1.9; 1.9 Td. Instrukcja użytkownika Kompletny Zestaw Do Ustawiania Rozrządu W Silnikach Renault 1.5-1.9-2.2-2.5 Dci; 1.9; 1.9 Td Instrukcja użytkownika 007935063510 Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa C-Max 1.6 Ti o kodzie silnika HXDA, SIDA W trakcie wymiany paska rozrządu mogą powstać istotne błędy

Bardziej szczegółowo

KDP Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KDP Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KDP459.510 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN: FIAT: LANCIA: PEUGEOT: Berlingo (M49 and M59), Dispatch, Jumpy, Xsara FL, Xsara Picasso, C4. Scudo, Ulysse (U6) Zeta 206, 306 II, 307, 307 Restyling,

Bardziej szczegółowo

FORD Mondeo 2.5 24V V6 (SEA) 1996 do 2000

FORD Mondeo 2.5 24V V6 (SEA) 1996 do 2000 Strona 1/50 Ostrzeżenia i zalecenia O ile producent nie radzi inaczej, zalecane są następujące procedury: Należy zawsze wymieniać łańcuch rozrządu Jeżeli łańcuch rozrządu ma być użyty ponownie, wówczas

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.51/PL/02-07/2014 KD459.51 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN: FIAT: LANCIA: PEUGEOT: Berlingo (M49 and M59), Dispatch, Jumpy, Xsara FL, Xsara Picasso, C4. Scudo, Ulysse (U6) Zeta 206,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Rodziny silników KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silniki benzynowe EW A J4 A ES 9 1.8i 16V 2.0i 16V 3.0i 24V Tabliczki silników 6FY 6FZ RFJ XFU C5 X X X X Patrz strony: 99 Rodziny silników KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Wymiana rozrządu z pompą wody w silniku 1.9 TDI PD w Skodzie Octavii II (2010 r.)

Wymiana rozrządu z pompą wody w silniku 1.9 TDI PD w Skodzie Octavii II (2010 r.) Wymiana rozrządu z pompą wody w silniku 1.9 TDI PD w Skodzie Octavii II (2010 r.) data aktualizacji: 2016.05.23 Silnik 1.9 TDI z pompowtryskiwaczami (PD) o kodzie BXE stosowany jest z powodzeniem w samochodach

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU

KONTROLA I USTAWIANIE NAPĘDU ROZRZĄDU Silnik benzynowy Diesel ET TU EW DV DW Rodziny silników 3 5 10 6 10 J4 JP4 A J4 J4S TED4 ATED4 ATED BTED4 1.4i 16V 1.6i 16V 2.0i 16V 1.6 16 V HDi 2.0 16V HDi Tabliczki silnika KFU NFU RFJ RFN RFK 9HY 9HZ

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,0 l Common Rail w samochodach VW Scirocco, Golf V, Golf VI, Golf Plus oraz Jetta III

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Audi A3 1.8 l T o kodzie silnika ARZ ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska W trakcie wymiany

Bardziej szczegółowo

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Silnik 2,8 l 30 V jest montowany w dużych ilościach

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA Przyrządy OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA Silniki: RFH [1] Cylinder do napełniania : 4520-T [2] Trzpień do zatykania cylindra do napełniania : 4370-T [3] Łącznik cylindra

Bardziej szczegółowo

Wymiana paska rozrządu Škoda Superb 2.0

Wymiana paska rozrządu Škoda Superb 2.0 Wymiana paska rozrządu Škoda Superb 0 data aktualizacji: 2017.05.10 rys. 7 Autodata światowy lider informacji technicznych dla wtórnego rynku motoryzacyjnego tworzy i dostarcza produkty, które znajdują

Bardziej szczegółowo

VANOS: CZĘŚCI I REGENERACJA

VANOS: CZĘŚCI I REGENERACJA VANOS: CZĘŚCI I REGENERACJA VANOS POJEDYNCZY M3: PROCEDURA WYMIANY I USTAWIANIA ROZRZĄDU Silniki: S50B30 Procedura opracowana na podstawie strony www.workshop-manuals.com. 1 Ustaw koło pasowe wału korbowego

Bardziej szczegółowo

REGULACJA LINEK HAMULCA POSTOJOWEGO (HAMULCE TARCZOWE)

REGULACJA LINEK HAMULCA POSTOJOWEGO (HAMULCE TARCZOWE) WAśNE: Przed kaŝdą operacją podnoszenia pojazdu naleŝy wyłączyć zawieszenie pneumatyczne (podnośnik pomostowy 2 lub 4-kolumnowy, podnośnik warsztatowy lub podnośnik pokładowy) (patrz odpowiednia operacja).

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego

Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego Page 1 of 16 Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie t Rolkowy klucz napinający -T40009- t Śruba ustalająca -3242- t Klucz

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA SILNIKA Silniki: 6FY RFJ Przyrządy [1] Cylinder do napełniania : 4520-T [2] Łącznik cylindra do napełniania : 4222-T [3] Trzpień do zatykania cylindra do napełniania : 4370-T WAśNE: Przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do zestawu paska rozrządu CT881K2 / CT881WP1 w Fordzie Fiesta V rok modelowy 2004 (JH_JD_) 1.4 l 16 V o kodzie silnika

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748 Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748 Silnik Clio II 1,6 16V- w różnych wariantach pojemnościowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Demontaż / montaż paska rozrządu. Standard. OPEL; VECTRA C Caravan; 1.8; kw: 103

Instrukcja naprawy. Demontaż / montaż paska rozrządu. Standard. OPEL; VECTRA C Caravan; 1.8; kw: 103 1 z 5 2017-11-24, 11:44 Instrukcja naprawy Demontaż / montaż paska rozrządu Standard OPEL; VECTRA C Caravan; 1.8; kw: 103 OSTRZEŻENIE Elektryczny wentylator chłodnicy może uruchomić się samoczynnie także

Bardziej szczegółowo

AST4630. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych. Zastosowanie:

AST4630. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych. Zastosowanie: Informacja o produkcie AST Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych Narzędzie uzupełniające: Zestaw do demontażu i montażu koła pasowego wału korbowego Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROËN: C4, C4 Picasso, C5 FL, C5 X7, C8, Jumpy II, Dispatch II PEUGEOT: 307, 307 Restyling, 407, 807, Expert II KD459.56 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu SILNIKI 1.8 i 2.0 i Numery OE 0831-V6 SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu MAZDA: Mazda 6 KD470.32/PL/01 KD470.32/PL/01-05/2016-05/2016 KD470.32 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu SILNIKI 2.0 DiTD Numery OE RF2A-12-770B, RF5C- 12-205A, RF5C-12-700, RF5C-12-730 SCHEMAT MONTAŻOWY

Bardziej szczegółowo

Power Transmission Group Automotive Aftermarket Wskazówki dotyczące montażu: Renault Mégane Scenic 1,9 dti. rys. 1. rys.

Power Transmission Group Automotive Aftermarket   Wskazówki dotyczące montażu: Renault Mégane Scenic 1,9 dti. rys. 1. rys. Technical Info Wskazówki dotyczące montażu: Renault Mégane Scenic 1,9 dti Silnik Renault Mégane Scenic 1,9 dti był montowany w dużych ilościach. W identyfikacji samochodu pomaga kod silnika na blasze przy

Bardziej szczegółowo

ContiTech: wymiana paska rozrządu w Omedze. Jak uniknąć błędów?

ContiTech: wymiana paska rozrządu w Omedze. Jak uniknąć błędów? ContiTech: wymiana paska rozrządu w Omedze. Jak uniknąć błędów? data aktualizacji: 2017.01.10 Zdjęcie poglądowe, stanowi ilustrację do artykułu W trakcie wymiany paska rozrządu mogą powstać istotne błędy

Bardziej szczegółowo

Skrzynka narzędzi do ustawiania i regulacji mechanizmu rozrządu VAG Zestaw narzędzi do ustawiania silników benzynowych i diesla (patrz tabela

Skrzynka narzędzi do ustawiania i regulacji mechanizmu rozrządu VAG Zestaw narzędzi do ustawiania silników benzynowych i diesla (patrz tabela Skrzynka narzędzi do ustawiania i regulacji mechanizmu rozrządu VAG Zestaw narzędzi do ustawiania silników benzynowych i diesla (patrz tabela przeznaczenia) i wymiany pasów napędowych. Pozycja Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa C-Max 1.6 Ti o kodzie silnika HXDA, SIDA

Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa C-Max 1.6 Ti o kodzie silnika HXDA, SIDA Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa C-Max 1.6 Ti o kodzie silnika HXDA, SIDA data aktualizacji: 2018.09.04 Dzięki funkcjonalnemu wnętrzu, ten minivan z owalnym znaczkiem w kolorze blue na masce spełnia

Bardziej szczegółowo

Power Transmission Group Automotive Aftermarket Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ kod silnika AHF

Power Transmission Group Automotive Aftermarket  Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ kod silnika AHF Technical Info Wskazówki dotyczące montażu: Golf IV 1,9 TDI BJ. 2001 kod silnika AHF Ten silnik jest montowany w dużych ilościach w różnych samochodach i wariantach, a monter podczas ustawiania napinacza

Bardziej szczegółowo

Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu data aktualizacji: 2016.08.17 ContiTech przygotował szczegółową instrukcję do zestawów pasków rozrządu CT1015 WP1 i CT1018K1 w Audi A4 (B6) 2.5 l V6

Bardziej szczegółowo

Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo V. Podczas montażu paska/ napinacza popełniane są dwa główne błędy:

Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo V. Podczas montażu paska/ napinacza popełniane są dwa główne błędy: Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo 1.8 16V NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin, Space Star,

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012.

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012. Producent Ford Model Focus Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 20/03/2015 Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

# /03/08. Zestaw PowerGrip K015432XS dla silników benzynowych 1,6 l Fiat i Lancia

# /03/08. Zestaw PowerGrip K015432XS dla silników benzynowych 1,6 l Fiat i Lancia Zestaw PowerGrip K015432XS dla silników benzynowych 1,6 l Fiat i Lancia NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: Zestaw PowerGrip KIT K015432XS FIAT/ LANCIA Albea, Brava, Bravo, Doblo, Marea,

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 11/02/2015

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 11/02/2015 Producent Volkswagen Model Passat Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 11/02/2015 Ważna wskazówka IMPORTANT: Wszystkie czynności

Bardziej szczegółowo

Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu

Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu 1 Skrzynka narzędzi do ustawiania Mechanizmu Rozrządu W przypadku większości silników umożliwia ustawienie kół pasowych, gdy przeprowadza się prace konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Silnik 1,8i 16V C 18 XE w różnych wariantach pojemności montowany jest w dużych

Bardziej szczegółowo

Samochody z silnikiem TDI 2.5l

Samochody z silnikiem TDI 2.5l Strona 1 z 7 Samochody z silnikiem TDI 2.5l Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie t Klucz maszynowy płaski -3312- t Trzpień blokujący -T10060 A- Wymontowanie Odłączyć

Bardziej szczegółowo

Skrzynka narzędzi do ustawienia i regulacji mechanizmu rozrządu silników z łańcuchem Zestaw narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu silników

Skrzynka narzędzi do ustawienia i regulacji mechanizmu rozrządu silników z łańcuchem Zestaw narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu silników Skrzynka narzędzi do ustawienia i regulacji mechanizmu rozrządu silników z łańcuchem Zestaw narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu silników benzynowych i diesla (patrz tabela zastosowań) Skrzynka do

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia do montażu/demontażu

KD Zalecenia do montażu/demontażu KD457.45/PL/01-02/2018 AUDI: SKODA: VOLKSWAGEN: SEAT: KD457.45 Zalecenia do montażu/demontażu A4 (Series 1 FL, Series 2, Series 2 FL, Cabriolet I and II), A6 (Series 2 and 2 FL) Superb Passat V FL Exeo

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza

Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza Strona 1 z 5 Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposaŝenie Uniwersalny wspornik czujnika pomiarowego -VW 387- Nasadka -3410-

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD457.48 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu AUDI: SKODA: VOLKSWAGEN: KD457.48/PL/01-05/2016 A4 (Series 2, 2 FL, Cabriolet), A6 (Series 2, 2FL, Allroad), A8 Superb Passat SILNIKI 2.5TDi SCHEMAT MONTAŻOWY

Bardziej szczegółowo

KD Zasady montażu/demontażu

KD Zasady montażu/demontażu KD469.22 Zasady montażu/demontażu TOYOTA: Avensis, Avensis verso, Corolla, Corolla verso, Picnic, Previa, RAV4 Silnik 2.0 D4-D Numer OE Patrz poniżej Schemat złożeniowy zestawu rozrządu KD469.22 1/5 GT369.26

Bardziej szczegółowo

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE I ZESPÓŁ SKRZYNI BIEGÓW

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE I ZESPÓŁ SKRZYNI BIEGÓW MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE I ZESPÓŁ SKRZYNI BIEGÓW Skrzynia biegów z prawej strony Silnik: KFU Skrzynia biegów z lewej strony 1 6 ± 0,6 4 1 ± 0,2 2 6 ± 0,1 5 1,8 ± 0,2 3 4,5 ± 0,4 6 2 ± 0,2 7 3 ±

Bardziej szczegółowo

Zestaw do ustawiania fazy rozrządu w silnikach Renault 1.9 Diesel oraz 1.2, V Benzyna. Instrukcja obsługi

Zestaw do ustawiania fazy rozrządu w silnikach Renault 1.9 Diesel oraz 1.2, V Benzyna. Instrukcja obsługi Zestaw do ustawiania fazy rozrządu w silnikach Renault 1.9 Diesel oraz 1.2, 1.2 16V Benzyna Instrukcja obsługi 007935060700 Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Bardziej szczegółowo

Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, Spis treści

Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, Spis treści Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp 8 Podziękowania 9 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant I Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Page 1 of 39 Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Spezialwerkzeugliste: EN-47632 KM-6212-A KM-812 J463810 Wym., zdemontowanie Ostrzeżenie: Szyna paliwowa common rail w silnikach wysokoprężnych

Bardziej szczegółowo

"VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją" Oddział Terenowy w Krakowie

VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją Oddział Terenowy w Krakowie CIOR 6/68/09 Sposób obliczenia ceny - Część II załącznik nr 2b do siwz "VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją" Oddział Terenowy w Krakowie Lp. Nazwa części Jedn miary Ilość

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD455.62/PL/01-06/2014 KD455.62 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu OPEL: Movano (A, FL, FL2), Vivaro (A, A FL) RENAULT: Avantime, Espace (IV,IV.2) Laguna (II, II.2), Master (II, II.2) Trafic (II, II.2)

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI DO REGULACJI MECHANIZMU ROZRZĄDU G.M. Opel

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI DO REGULACJI MECHANIZMU ROZRZĄDU G.M. Opel SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI DO REGULACJI MECHANIZMU ROZRZĄDU G.M. Opel Skrzynka z narzędziami do synchronizacji silnika. Ten zestaw obejmujący ponad dwadzieścia narzędzi umoŝliwia prawidłowe nastawienie silnika,

Bardziej szczegółowo

Montaż paska rozrządu w silnikach GM (Isuzu) 1.7D

Montaż paska rozrządu w silnikach GM (Isuzu) 1.7D Montaż paska rozrządu w silnikach GM (Isuzu) 1.7D NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: 5563XS/K015563XS/K025563XS/K035563XS CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL Astra, Combo, Corsa, Meriva, Tour,

Bardziej szczegółowo

SILNIK DS 1100 REGULOWANIE LUZU ZAWOROWEGO

SILNIK DS 1100 REGULOWANIE LUZU ZAWOROWEGO SILNIK DS 1100 REGULOWANIE LUZU ZAWOROWEGO Poniższa procedura odnosi się do wszystkich zaworów. Uwaga: - regulowanie luzu zaworowego powinno się odbywać na zimnym silniku, w temperaturze pokojowej - do

Bardziej szczegółowo

AST4825 Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych z dwoma wałkami rozrządu

AST4825 Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych z dwoma wałkami rozrządu Informacja o produkcie AST Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych z dwoma wałkami rozrządu Narzędzie uzupełniające: AST4576 Narzędzie do ustawiania kołnierza koła pasowego wału

Bardziej szczegółowo

NR. SKAN KOD NAZWA 1 CZ Zderzak przód 2 CZ Nakrętka z kołnierzem. 4 CZ Błotnik przód prawy

NR. SKAN KOD NAZWA 1 CZ Zderzak przód 2 CZ Nakrętka z kołnierzem. 4 CZ Błotnik przód prawy Page 1 of 18 Części Quad110 Dane Techniczne:? Pojemność silnika 110ccm? Długość 1580mm? Szerokość 930 mm? Wysokość 920 mm? Liczba osi 2? Typ silnika 1 cylinder 4 suw? Max moc 7,5 km? Max prędkość 55 km/h?

Bardziej szczegółowo

KATALOG SILNIKA KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATALOG SILNIKA KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH KATALOG SILNIKA KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Dobre Miasto 2006 Biuro Handlu i Marketingu Wykaz tablic katalogowych Lp. Nazwa tablicy Nr tablicy 1 Blok cylindrowy 1 2 Układ sterowania silnika 2 3 Wał korbowy

Bardziej szczegółowo

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia Zawór regulacyjny ciśnienia Membrana (A) zaworu regulacyjnego ciśnienia jest sterowana przez elektrozawór (B) pilotowany przez komputer wtrysku. Elektrozawór ten wprowadza zmiany podciśnienia, w zależności

Bardziej szczegółowo

vw-wi://rl/a.pl-pl.a wi:: xml?xsl=3

vw-wi://rl/a.pl-pl.a wi:: xml?xsl=3 Srona 1 z 7 Wymonowanie i zamonowanie wałków rozrządu i nasawnika wałków rozrządu - głowica silnika po lewej sronie Zamonowanie łańcucha napędowego wałków rozrządu przy głowicy silnika po lewej sronie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA: CIŚNIENIE DOŁADOWANIA

KONTROLA: CIŚNIENIE DOŁADOWANIA Przyrządy Silniki: 4HP 4HS 4HT [1] Manometr do kontroli ciśnienia : 7073-T.A. [2] Przyrząd do kontroli ciśnienia/podciśnienia powietrza dolotowego : (-).0171.G2 [3] Stacja LEXIA : 4171-T [4] Stacja PROXIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz części i materiałów

Wykaz części i materiałów WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00 www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl Wykaz części

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited 2012

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited 2012 Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

AST4760A. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników wysokoprężnych 1/5 4760A. AUTO SERVICE TOOLS Auto Service Tools Limited, 2008

AST4760A. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników wysokoprężnych 1/5 4760A. AUTO SERVICE TOOLS Auto Service Tools Limited, 2008 Informacja o produkcie AST Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników wysokoprężnych Zastosowanie: Silniki RENAULT dci Common Rail - 1.5/1.9/2.2 i 2.5 w RENAULT Clio Modus Megane/Scenic Laguna

Bardziej szczegółowo

AST4820 Zestaw narzędzi nastawczych/ do blokowania dla silników wysokoprężnych

AST4820 Zestaw narzędzi nastawczych/ do blokowania dla silników wysokoprężnych Informacja o produkcie AST Zestaw narzędzi nastawczych/ do blokowania dla silników wysokoprężnych Zastosowanie: Silniki wysokoprężne CITROËN / PEUGEOT DV4, DV6, DW10 i DW12 HDi w CITROËN Xsara/Picasso

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie retardera. Ogólne. Narzędzia. Dotyczy retardera typu 2. Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania:

Wymontowanie retardera. Ogólne. Narzędzia. Dotyczy retardera typu 2. Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Ogólne Ogólne Dotyczy retardera typu 2. Narzędzia Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Numer części Oznaczenie 87 095 Kołki prowadzące 98 257 Trzpień pomocniczy 98 405 Wspornik i belka do mocowania

Bardziej szczegółowo

# 021 PL 20/05/08. Problemy z napięciem w silnikach Chevrolet/Daewoo 16V

# 021 PL 20/05/08. Problemy z napięciem w silnikach Chevrolet/Daewoo 16V Problemy z napięciem w silnikach Chevrolet/Daewoo 16V # 021 PL NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: 5419XS/K015419XS Chevrolet/Daewoo Aranos, Assol, Aveo, Cielo, Espero, Kalos, Lacetti,

Bardziej szczegółowo

KD Montaż/demontaż zalecenia

KD Montaż/demontaż zalecenia KD481.05 Montaż/demontaż zalecenia SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Legacy (IV, V), Impreza (G11, FL G11, GR/GV), SILNIKI 1.5 i, 2.0 (i, R, X, XS, STi, XT), 2.5 (STi, Ti, XT, i, STiS, WRX) Numer OE

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Focus ('04/'08) 1,6 TDCi. Kod silnika. Rok produkcji

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Focus ('04/'08) 1,6 TDCi. Kod silnika. Rok produkcji Producent Ford Model Focus Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 20/03/2015 Producent Ford Model Kod silnika Wyposażenie dla G8DA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TŚM DO STAR poz. 43

SPECYFIKACJA TŚM DO STAR poz. 43 SPECYFIKACJA TŚM DO STAR 660 - poz. 43 Lp. Nazwa jm. Ilość 1 Analizator rozcieńczania oleju ARD 2 szt 1 2 Docierarka ręczna do zaworów szt 1 3 Drążek zewnętrzny do pomiaru zbieżności kół szt 2 4 Dymomierz

Bardziej szczegółowo

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V Citroen antia nr nadw. VF71RFV72246000, poj. 2.0 L, rok prod. 2000. nr silnika. 10HKH23013351 CITROEN ANTIA HATCHBACK 16V 1 Filtr klimatyzacji 1 2 Filtr oleju 1 3 Filtr paliwa 1 4 Filtr powietrza 1 5 Klocki

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie maszyny. Wymontowanie dotychczasowego silnika. Zestaw silnika Walcarka GreensPro 1200 Greens Roller. Procedura

Przygotowanie maszyny. Wymontowanie dotychczasowego silnika. Zestaw silnika Walcarka GreensPro 1200 Greens Roller. Procedura Zestaw silnika Walcarka GreensPro 1200 Greens Roller Model nr 136-6189 Form No. 3414-757 Rev B Instrukcja instalacji Elementy luzem Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej

Formularz kalkulacji cenowej Część I części do aut osobowych Kia Załącznik nr 5.1 do siwz.. (pieczęć wykonawcy) Formularz kalkulacji cenowej Lp. Pojazd / Części Szacunkowa ilość* Cena netto za szt. Wartość netto [kol. C x kol. D]

Bardziej szczegółowo

Wymiana sprzęgła w pojeździe ciężarowym [PORADNIK]

Wymiana sprzęgła w pojeździe ciężarowym [PORADNIK] Wymiana sprzęgła w pojeździe ciężarowym [PORADNIK] data aktualizacji: 2018.07.06 Czynność rutynowa w każdym warsztacie sprawdź jednak czy na pewno znasz każdy krok. Oto poradnik od Valeo. Przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Specyfikacje Podana masa odnosi się do skrzyni biegów bez płynów. Środek ciężkości skrzyni biegów znajduje się mniej więcej na

Bardziej szczegółowo

KATALOG USZCZELEK DO CIĄGNIKÓW I SILNIKÓW PZL WOLA-HENSCHEL

KATALOG USZCZELEK DO CIĄGNIKÓW I SILNIKÓW PZL WOLA-HENSCHEL KATALOG USZCZELEK DO CIĄGNIKÓW I SILNIKÓW PZL WOLA-HENSCHEL Katalog uszczelek do ciągników i silników PZL Wola-Henschel. 1. Wykaz produkowanych uszczelek. 1.1. Uszczelki do ciągników. Lp. Nr rysunku Nr

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Opel/Vauxhall Model Astra-G Classic II Rok produkcji 2003-10 Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 18/06/2015 Producent Opel/Vauxhall

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu. Układ zapłonowy. Ustawienie zapłonu i test spalin. Świece zapłonowe

Identyfikacja samochodu. Układ zapłonowy. Ustawienie zapłonu i test spalin. Świece zapłonowe Uwagi Zalecana wartość Zmierzona wartość Identyfikacja samochodu Liczba cylindrów Typ 4/OHC Pojemność skokowa (podatek) ccm 1389 Stopień sprężania :1 9,4 Przystosowany do benzyny bezołowiowej Tak Minimalna

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie pneumatycznej kolumny resorująco-tłumiącej

Wymontowanie i zamontowanie pneumatycznej kolumny resorująco-tłumiącej Page 1 of 6 Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze t Klucz dynamometryczny -V.A.G 1331- t Klucz dynamometryczny -V.A.G 1332- t Klucz dynamometryczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sprzęgło - Pojazdy osobowe Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Trzpień centrujący

Instrukcja obsługi Sprzęgło - Pojazdy osobowe Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Trzpień centrujący Nr art. 4200 080 560 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Montaż i ustawianie czujnika zegarowego...

Bardziej szczegółowo