STĘŻENIA ROZTWORÓW. 2. W 100 g wody rozpuszczono 25 g cukru. Oblicz stężenie procentowe roztworu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STĘŻENIA ROZTWORÓW. 2. W 100 g wody rozpuszczono 25 g cukru. Oblicz stężenie procentowe roztworu."

Transkrypt

1 STĘŻENIA ROZTWORÓW Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. W 150 g roztworu znajduje się 10 g soli kuchennej (NaCl). Jakie jest stężenie procentowe roztworu? 2. W 100 g wody rozpuszczono 25 g cukru. Oblicz stężenie procentowe roztworu. 3. Oblicz stężenie procentowe roztworów otrzymanych przez rozpuszczenie 11 g CaCl 2 w 50 g wody i 11 g CaCl 2 * 6H 2O w 50 g wody. 4. Rozpuszczalność azotanu (V) srebra w wodzie w temp C wynosi 222 g/100 g wody. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu azotanu (V) srebra. 5. Jaka ilość substancji rozpuszczonej znajduje się w 60 g roztworu nasyconego, jeżeli rozpuszczalność tej substancji wynosi 32 g/100 g wody? 6. Oblicz rozpuszczalność substancji, jeżeli stężenie jej nasyconego roztworu Cp = 12%. 7. Ile gramów siarczanu (VI) potasu znajduje się w 240 g 5% roztworu? 8. W ilu gramach wody należy rozpuścić 20 g azotanu (V) cynku, aby otrzymać 16% roztwór? 9. Ile gramów 8% roztworu można otrzymać po rozpuszczeniu 40 g azotanu (V) sodu w wodzie? 10. Jakie ilości ołowiu i antymonu należy stopić, aby otrzymać 300 g stopu czcionkowego, zawierającego 20% antymonu? 11. Jakie jest stężenie procentowe roztworu zawierającego 145 g kwasu octowego w 500 cm 3 roztworu o gęstości 1,04 g/cm 3? 12. W 1 dm 3 roztworu amoniaku o gęstości 0,894 g/cm 3 znajduje się 271 g NH 3. Oblicz stężenie procentowe amoniaku. Jaką objętość zajęłaby ta ilość amoniaku w stanie gazowym w warunkach normalnych? 13. Ile gramów H 2SO 4 znajduje się w 100 cm 3 25% roztworu kwasu siarkowego (VI) o gęstości 1,18 g/cm 3? 14. Ile gramów siarczanu (VI) cynku potrzeba do przygotowania 10 dm 3 8% roztworu o gęstości 1,08 g/cm 3? 15. W jakiej objętości 10% wodnego roztworu siarczanu (VI) litu o gęstości 1,09 g/cm 3 znajduje się 5 g Li 2SO 4? 16. Do 50 g 20% roztworu dodano 30 g wody. Oblicz stężenie procentowe roztworu po rozcieńczeniu.

2 17. Z ilu gramów 10% roztworu pewnej soli otrzyma się po odparowaniu wody 20 g soli? Ile wody wyparuje? 18. Z 0,5 kg 20% roztworu cukru odparowano 100 g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu? 19. Ile gramów wody należy dodać do 50 g 20% roztworu, aby otrzymać 4% roztwór? % roztwór kwasu chlorowodorowego rozcieńczono wodą w stosunku wagowym 1 : 3. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu? 21. Z ilu gramów 20% roztworu można otrzymać, po odparowaniu wody, 20 g 50% roztworu? Ile wody należy odparować? 22. Ile gramów azotanu (V) wapnia należy rozpuścić w 10% roztworze tej soli, aby otrzymać 2 kg 40 % roztworu? 23. Ile gramów 80% i 30% roztworu kwasu należy zmieszać, aby otrzymać 4 kg 50% roztworu? 24. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 70% roztwór z 20% roztworem tej samej substancji, aby otrzymać roztwór 30%? 25. Jakie będzie stężenie procentowe roztworu kwasu azotowego (V), jeżeli do 250 cm 3 14% roztworu o gęstości 1,08 g/cm 3 dodamy 150 cm 3 wody o gęstości 1 g/cm Ile wody należy dodać do roztworu 10% roztworu kwasu octowego o gęstości 1012 g/dm 3, aby otrzymać 1 dm 3 6% roztworu o gęstości 1007 g/dm 3? 27. Ile wody należy dodać do 100 cm 3 36% roztworu kwasu chlorowodorowego o gęstości 1,18 g/ cm 3, aby otrzymać 20% roztwór? 28. Do akumulatora potrzeba 3 dm 3 35% H 2SO 4 (d = 1,26 g/ cm 3 ). Jaką objętość wody i 96% H 2SO 4 (d = 1,84 g/ cm 3 ) należy użyć do sporządzenia tego roztworu? 29. Ile cm 3 5,5% roztworu kwasu azotowego (V) o gęstości 1,03 g/cm 3 należy dodać do 70 cm 3 52,8% roztworu tego kwasu o gęstości 1,33 g/cm 3, aby otrzymać 35% roztwór? 30. Zmieszano po 50 g: etanolu o gęstości 0,79 g/cm 3, eteru etylowego o gęstości 0,71 g/cm 3 i czterochlorku węgla o gęstości 1,60 g/cm 3. Zakładając addytywność objętości tych cieczy, oblicz procentowość objętościową wszystkich składników roztworu. 31. Procentowość objętościowa roztworu etanolu wynosi 70,2%, a jego gęstość 0,89 g/cm 3. Gęstość bezwodnego etanolu wynosi 0,795 g/cm 3. Oblicz procentowość wagową tego roztworu. 32. Oblicz stężenie procentowe objętościowe 50% roztworu kwasu octowego o gęstości 1,057 g/cm 3, jeżeli gęstość bezwodnego kwasu wynosi 1,050 g/cm g glicerolu o gęstości 1,26 g/cm 3 rozpuszczono w wodzie, uzyskując 120 g roztworu o gęstości 1,04 g/cm 3. Oblicz stężenie procentowe wagowe i objętościowe roztworu.

3 34. Ile gramów bezwodnego etanolu znajduje się znajduje się w 2 dm 3 roztworu o stężeniu procentowym objętościowym wynoszącym 36? Gęstość bezwodnego etanolu wynosi 0,795 g/cm Oblicz gęstość roztworu metanolu, którego procentowość objętościowa wynosi 48,2%, a wagowa 41%. Gęstość bezwodnego metanolu wynosi 0,796 g/cm Jakie jest stężenie procentowe objętościowe roztworu o gęstości 1,06 g/cm 3, złożonego z kwasu mrówkowego o gęstości 1,22 g/cm 3 i wody o gęstości 1 g/cm 3? Objętość roztworu równa jest sumie objętości roztworów wyjściowych g soli rozpuszczono w takiej ilości wody, aby otrzymać 0,5 dm 3 roztworu. Ile soli znajduje się w 10 cm 3 tego roztworu? 38. Jakie jest stężenie molowe roztworu zawierającego 1 mol H 2SO 4 w 250 cm 3 roztworu? 39. W 1 dm 3 roztworu znajduje się 29,4 g CaCl 2. Jakie jest stężenie molowe chlorku wapnia, jonów wapniowych i jonów chlorkowych w roztworze? 40. 7,5 g KCl rozpuszczono w takiej ilości wody, że objętość roztworu wynosiła 200 cm 3. Jakie jest stężenie molowe KCl w roztworze? 41. Ile moli HNO 3 znajduje się w 180 cm 3 6- molowego roztworu? 42. Ile gramów amoniaku znajduje się w 500 cm 3 0,5- molowego jego wodnego roztworu? 43. Ile gramów każdej z niżej wymienionych substancji należy rozpuścić należy rozpuścić w wodzie, aby otrzymać po 400 cm 3 0,1- molowych roztworów jonów sodowych? NaCl, Na 2SO 4, Na 3PO 4 * 12H 2O, Na 2CO 3 * 7H 2O. 44. Ile gramów CaCl 2 pozostanie po całkowitym odparowaniu 500 cm 3 2 M roztworu i wysuszeniu tej substancji? 45. Ile gramów LiClO 4 należy rozpuścić w wodzie, aby otrzymać 200 cm 3 2 M roztworu? Ile LiClO 4 * 3H 2O w tym celu należy użyć? 46. Do przeprowadzenia reakcji potrzeba 12,6 g siarczanu (VI) sodu. Ile cm 3 2 M roztworu należy użyć w tym celu? dm 3 gazowego amoniaku odmierzono w temp C i pod ciśnieniem 760 mmhg, a następnie rozpuszczono w wodzie. Objętość wody nie uległa zmianie. Ile cm 3 0,1 M roztworu otrzymano? 48. W jakiej objętości 0,6 M roztworu kwasu chlorowodorowego znajduje się 7,5 mola chlorowodoru? cm 3 5 M roztworu NaOH rozcieńczono wodą do objętości 300 cm 3. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu. 50. Oblicz molowość roztworu otrzymanego po odparowaniu 36 cm 3 wody z 45 cm 3 0,01 M roztworu.

4 51. Z kolby miarowej zawierającej 100 cm 3 0,1 M roztworu KOH pobrano pipetą 20 cm 3 roztworu. Następnie dosypano 2,36 g stałego KOH i dopełniono kolbę wodą do kreski. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu? 52. Ile gramów I 2O 5 należy odważyć, aby otrzymać 100 cm 3 0,05 M roztworu HIO 3? 53. Ile cm 3 0,01 M roztworu można otrzymać z 20 cm 3 0,2 M roztworu? 54. W jaki sposób z 0,5 M roztworu kwasu bromowodorowego można sporządzić 70 cm 3 0,2 M roztworu? 55. Do 30 cm 3 0,5 M roztworu KI dodano 70 cm 3 1,2 M roztworu KI. Oblicz stężenie molowe soli w roztworze po zmieszaniu. 56. Ile cm 3 2 M roztworu KBr należy dodać do 200 cm 3 1,5 M roztworu tej soli, aby otrzymać 1,8 M roztwór? 57. Zmieszano 50 cm 3 2 M roztworu chlorku amonu i 50 cm 3 0,5 M roztworu siarczanu (VI) amonu. Oblicz stężenie molowe obu składników w otrzymanym roztworze oraz stężenia molowe wszystkich rodzajów jonów. 58. Iluprocentowy jest 1 M wodny roztwór cukru (C 12H 22O 11) o gęstości 1,13 g/cm 3? 59. Oblicz stężenia molowe następujących roztworów: a) 36% kwasu chlorowodorowego o gęstości 1,19 g/cm 3? b) 69% kwasu azotowego (V) o gęstości 1,42 g/cm 3? c) 96% kwasu siarkowego (VI) o gęstości 1,84 g/cm 3? d) 55% kwasu ortofosforowego (V) o gęstości 1,38 g/cm 3? e) 65% kwasu chlorowego (VII) o gęstości 1,61 g/cm 3? f) 34% roztworu amoniaku o gęstości 0,88 g/cm 3? g) 30% roztworu nadtlenku wodoru o gęstości 1,11 g/cm 3? 60. W 100 cm 3 roztworu NaOH o gęstości 1,4 g/cm 3 znajduje się 51,2 g NaOH. Oblicz stężenie molowe i procentowe roztworu. 61. W jakiej objętości 10% roztworu Na 2SO 4 o d = 1,091 g/cm 3 zawarty jest 1 mol tej soli? 62. Oblicz molowość roztworu wodorotlenku sodu otrzymanego przez rozcieńczenie 50 cm 3 30% roztworu o gęstości 1,33 g/cm 3 do objętości 450 cm Do kolby miarowej o pojemności 100 cm 3 przeniesiono 18,5 cm 3 roztworu NaOH o gęstości d = 1,22 g/cm 3 i dopełniono wodą do kreski. Otrzymano 1 M roztwór. Iluprocentowy był roztwór wyjściowy? 64. W temp C nasycony roztwór NaCl jest 5,3 M i ma gęstość 1,197 g/cm 3, a nasycony roztwór sacharozy (M = 342) ma stężenie 3,8 M i gęstość 1,473 g/cm 3. Porównaj rozpuszczalność obu substancji w wodzie wyrażoną w g/100 g wody. 65. Ile cm 3 30% roztworu azotanu (V) litu o gęstości 1,20 g/cm 3 należy użyć do sporządzenia 500 cm 3 4 M roztworu? 66. Zmieszano 80 cm 3 20% roztworu NaOH o gęstości 1,225 g/cm 3 z 20 cm 3 5 M roztworu NaOH. Jakie jest stężenie molowe otrzymanego roztworu?

5 67. Po rozpuszczeniu 250 g KNO 3 w 900 cm 3 wody objętość roztworu wzrosła o 11%. Oblicz gęstość roztworu, jego stężenie procentowe i molowe. 68. Ile cm 3 30% roztworu NH 4NO 3 o gęstości 1,12 g/cm 3 trzeba użyć do sporządzenia 1 dm 3 1 M roztworu, a ile do otrzymania 250 cm 3 roztworu o gęstości 1,02 g/cm 3? 69. Oblicz stężenia normalne następujących roztworów: a) 0,1 M Ba(OH) 2 b) 0,5 M H 3PO 4 c) 0,01 M HClO 3 d) 2 M Na 2S e) 1,5 M NaHSO 4 f) 0,4 M Ce 2(SO 4) W 150 cm 3 roztworu znajduje się 0,5 mola chlorku żelaza (III). Oblicz stężenie normalne roztworu. 71. Ile cm 3 1,4 N roztworu Mg(NO 3) 2 można przygotować z 3 moli Mg(NO 3) 2 * 2H 2O? g AgNO 3 rozpuszczono w wodzie i otrzymano 100 cm 3 roztworu. Jakie jest stężenie normalne otrzymanego roztworu? 73. Rozpuszczono w wodzie 14,8 g Cu(NO 3) 2 * 6H 2O, otrzymując 1 dm 3 roztworu. Określ stężenie molowe i normalne jonów miedzi (II) i azotanowych (V). 74. Ile gramów ZnSO 4 * 7H 2O potrzeba do przygotowania 1,2 dm 3 0,5 N roztworu? 75. W jakiej objętości 6 N roztworu znajduje się 9,8 g H 3PO 4? 76. Jaką objętość siarkowodoru należy odmierzyć w temp C i pod ciśnieniem 1,5 atm, aby po rozpuszczeniu w wodzie otrzymać 2 dm 3 0,2 N roztworu? 77. Do 200 cm 3 6 N roztworu dolano 300 cm 3 wody. Oblicz stężenie normalne otrzymanego roztworu. 78. Z 600 cm 3 2 N roztworu pewnej soli odparowano 200 cm 3 rozpuszczalnika. Oblicz normalność otrzymanego roztworu. 79. Ile wody należy dolać do 50 cm 3 2 N roztworu KOH, aby otrzymać 1,6 N roztwór? 80. W jaki sposób można otrzymać 1 dm 3 0,5 N roztworu sody Na 2CO 3 z roztworu tej soli o stężeniu 2 M? 81. Zmieszano 40 cm 3 2 N FeSO 4 z 30 cm 3 0,4 N FeSO 4 i dopełniono wodą do 100 cm 3. Oblicz stężenie molowe roztworu. 82. Ile cm 3 0,5 N roztworu kwasu azotowego (V) należy dodać do 70 cm 3 1,2 N roztworu tego kwasu, aby otrzymać 0,7 N roztwór? 83. Ile cm 3 1 N roztworu KOH należy zmieszać z 2,5 N roztworem KOH, aby otrzymać 1,5 dm 3 1,8 N roztworu?

6 84. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2 N roztwór z 1,2 N roztworem, aby otrzymać 100 cm 3 0,5 N roztworu? 85. Zmieszano dwa roztwory jodku potasu w stosunku objętościowym 2 : 3 i otrzymano 2 dm 3 roztworu o stężeniu 1,3 N. Jakie były stężenia obu roztworów przed zmieszaniem, jeżeli wiadomo, że drugi roztwór był czterokrotnie bardziej stężony niż pierwszy? 86. Zmieszano równe objętości 0,6 M i 4,8 N roztworu MnCl 2. Jakie jest stężenie molowe otrzymanego roztworu? 87. W 107,4 g roztworu fosforanu (V) sodu o gęstości 1,07 g/cm 3 znajduje się 7,5 g Na 3PO 4. Oblicz stężenie procentowe, molowe i normalne tego roztworu. 88. Ile gramorównoważników siarczanu (VI) glinu znajduje się w 400 g 20% roztworu? 89. Ile gramorównoważników wodorotlenku wapnia znajduje się w 250 cm 3 21% roztworu o gęstości 1,13 g/cm 3? 90. Oblicz stężenie normalne 12% roztworu chlorku cyny (IV) o gęstości 1,097 g/cm Ile procent chlorku baru zawiera jego 2N roztwór o gęstości 1,18 g/cm 3? 92. Oblicz gęstość 2,8 N wodnego roztworu wodorotlenku baru o stężeniu 20% g 20% roztworu ZnCl 2 rozcieńczono wodą do objętości 600 cm 3. Oblicz stężenie normalne otrzymanego roztworu. 94. Do jakiej objętości należy rozcieńczyć 70 cm 3 30% roztworu kwasu siarkowego (VI) o gęstości 1,22 g/cm 3, aby otrzymać 2 N roztwór? 95. Ile cm 3 60% H 3AsO 4 o gęstości 1,61 g/cm 3 należy użyć do przygotowania 900 cm 3 0,5 N roztworu? 96. Ile cm 3 1,5 N roztworu można otrzymać ze 120 cm 3 40% roztworu FeCl 3 o gęstości 1,42 g/cm 3? 97. Ile cm 3 30% roztworu HCl o gęstości 1,15 g/cm 3 należy dolać do 100 cm 3 8 N roztworu, aby otrzymać roztwór 9 N? 98. Do 500 cm 3 roztworu o gęstości 1,25 g/cm 3 dolano tyle wody, że otrzymano roztwór o gęstości 1,08 g/cm 3. Oblicz, ile wody dolano, zakładając addytywność objętości. 99. Ze 100 cm 3 o gęstości 1,22 g/cm 3 odparowano tyle wody, że powstał roztwór o gęstości 1,30 g/cm 3. Zakładając addytywność objętości, oblicz ile wody odparowano? 100. Rozpuszczono 200 g bezwodnego węglanu potasu w 800 g wody. Oblicz stężenie molalne otrzymanego roztworu W 100 g roztworu znajduje się 20 g wodorotlenku sodu. Oblicz stężenie molalne roztworu ,48 g Al 2(SO 4) 3 * 18H 2O rozpuszczono w 30 g wody. Oblicz molalność roztworu.

7 103. Rozpuszczalność azotanu (V) potasu w temp C wynosi 31,6 g w 100 g wody. Jakie jest stężenie molalne nasyconego roztworu tej soli? 104. Ile gramów bezwodnego siarczanu (VI) magnezu znajduje się w 300 g 2 m roztworu? 105. W jakiej ilości wody należy rozpuścić 18,33 g chlorku kadmu, aby otrzymać 5 m roztwór? 106. Jaka jest molalność 1,8% wodnego roztworu chloranu (V) potasu? 107. Oblicz procentowość 5 m roztworu wodorotlenku sodu W jaki sposób z 60% kwasu azotowego (V) można otrzymać 100 g 0,1 m roztworu? 109. Jaka objętość 0,5 M roztworu siarczanu (VI) sodu jest potrzebna do otrzymania 257 g 0,2 m roztworu? 110. Oblicz stężenie molalne 1,8 N roztworu Na 3PO 4 o gęstości 1,096 g/cm Ile cząsteczek rozpuszczalnika przypada na cząsteczkę substancji tworzącej 1 m roztwór w metanolu? 112. Roztwór składa się z 0,2 mola glukozy, 5 moli wody i 1 mola metanolu. Wyraź skład roztworu w ułamkach molowych Zmieszano 74 g eteru etylowego, 46 g etanolu i 119 g chloroformu. Jakie są ułamki molowe składników roztworu? 114. W 110 g wodnego roztworu znajduje się 20 g NaOH. Oblicz ułamki molowe NaOH i H 2O Oblicz ułamki molowe składników 5 m wodnego roztworu wodorotlenku sodu Jakie są ułamki molowe składników 60% wodnego roztworu kwasu azotowego (V)? 117. Ułamek molowy metanolu w wodzie wynosi 0,25. Ile procent metanolu zawiera roztwór? 118. Oblicz ułamki molowe składników w 13 M roztworze amoniaku o gęstości 0,91 g/cm Zmieszano 50 cm 3 bezwodnego roztworu kwasu octowego o gęstości 1,05 g/cm 3 i 50 cm 3 wody o gęstości 1 g/cm 3. Oblicz ułamki molowe składników roztworu Ile cm 3 0,4 M H 2SO 4 należy użyć do zobojętnienia 10 cm 3 2 N KOH? 121. Ile gramów NaOH zawierał roztwór, który zobojętniono za pomocą 25 cm 3 2 M roztworu H 2SO 4? 122. Do zobojętnienia 50 cm 3 0,2 N roztworu kwasu fosforowego (V) zużyto 40 cm 3 roztworu wodorotlenku baru. Oblicz stężenie molowe Ba(OH) 2.

8 123. Ile cm 3 0,1 M roztworu Ba(OH) 2 i 0,25 N roztworu H 2SO 4 potrzeba do otrzymania 2 g BaSO 4? 124. Jaka objętość 0,1 N roztworu Ba(OH) 2zużyje się do zobojętnienia 100 cm 3 roztworu wodnego, zawierającego 1,36 g KHSO Jaki odczyn wykaże roztwór otrzymany przez rozpuszczenie chlorowodoru i wodorotlenku wapnia w stosunku wagowym 2 : 1? 126. Do całkowitego zobojętnienia 12 g pewnego jednokarboksylowego kwasu organicznego zużyto 100 cm 3 2 N roztworu NaOH. Oblicz masę cząsteczkową tego kwasu. Jaki to kwas? 127. Jaką objętość 2 N roztworu NaOH zużyje się do zobojętnienia 9 g kwasu szczawiowego (COOH) 2? 128. Zmieszano 25 cm 3 2 N roztworu HCl i 75 cm 3 0,2 N roztworu Ca(OH) 2. Oblicz stężenie molowe powstałej soli i odczynnika pozostającego w nadmiarze Do zobojętnienia 24 cm 3 0,2 M kwasu chlorowodorowego zużyto 30 cm 3 roztworu BaSO 4, z kolei do zobojętnienia 32 cm 3 kwasu octowego zużyto 50 cm 3 tego roztworu. Oblicz stężenie molowe kwasu octowego Ile cm 3 0,2 N roztworu Ba(OH) 2 potrzeba do zobojętnienia 80 cm 3 roztworu HCl, którego 10 cm 3 wymaga do zobojętnienia 40 cm 3 0,03 M roztworu KOH? ,6 g Na 2CO 3 całkowicie uległo rozkładowi pod wpływem 100 cm 3 kwasu chlorowodorowego: Na 2CO 3 + 2HCl = 2NaCl + CO 2 + H 2O Ilu molowy jest ten kwas? cm3 0,2 N roztworu Ba(OH) 2 nasycono dwutlenkiem azotu: 4NO 2 + 2Ba(OH) 2 = Ba(NO 3) 2 + Ba(NO 2) 2 + H 2O Objętość roztworu nie uległa zmianie. Oblicz stężenie normalne i zawartość azotanu (V) i azotanu (III) baru w roztworze Czy wystarczy 100 cm 3 2 M H 2SO 4 do rozpuszczenia 20 g żelaza? Który z substratów zostanie w nadmiarze? 134. Jakie jest stężenie procentowe kwasu siarkowego (VI), jeżeli w 100 g tego roztworu kwasu rozpuszcza się 14,5 g cynku? 135. Ile gramów Al 2O 3 można rozpuścić w 5 kg 60% roztworu kwasu siarkowego (VI)? Al 2O 3 + 3H 2SO 4 = Al 2(SO 4) 3 + 3H 2O 136. Ile gramów siarczku żelaza (III) przereaguje z 50 cm 3 0,6- molowego kwasu solnego według równania: FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2S Jaką objętość zajmie wydzielony H 2S zebrany pod ciśnieniem 700 mmhg i w temp C? 137. Ile gramów CuS można otrzymać, wprowadzając nadmiar H 2S do 50 cm 3 2 N roztworu soli miedzi (II)? Jaką objętość H 2S zmierzoną w temp C i pod ciśnieniem 820 mmhg zużyto w tym celu?

9 138. Ile gramów wodorotlenku wapnia należy zużyć do zobojętnienia 100 cm 3 30% roztworu kwasu fosforowego (V) o gęstości 1,18 g/cm 3 3Ca(OH) 2 + 2H 3PO 4 = Ca 3(PO 4) 2 + H 2O 139. Do zobojętnienia pewnej ilości Fe(OH) 2 zużyto 25 cm 3 20% roztworu HCl o gęstości 1,1 g/cm 3. Ile w tym celu należałoby zużyć 20% roztworu kwasu azotowego(v) o gęstości 1,16 g/cm 3? 140. Ile wody należy dodać do 20 cm 3 19% roztworu kwasu azotowego (V) o gęstości 1,11 g/cm 3, aby po rozcieńczeniu zużywać 25 cm 3 1 N roztworu NaOH na zobojętnienie 10 cm 3 tego kwasu? 141. Ile procent chlorku sodu zawiera 12 g sody kalcynowanej (Na 2CO 3), jeżeli po rozpuszczeniu w wodzie na wytrącenie chlorku srebra zużyto 20 cm 3 0,1 M roztworu AgNO 3? 142. Oblicz stężenie procentowe roztworu węglanu potasu o gęstości 1,15 g/cm 3, jeżeli wiadomo, że 15 cm 3 tego roztworu reaguje z 11,6 cm 3 1 M roztworu H 3PO 4 zgodnie z równaniem: 3K 2CO 3 + 2H 3PO 4 = 2K 3PO 4 + 3CO 2 + 3H 2O 143. W 100 cm 3 roztworu znajduje się 25,5 g czystego kwasu trójprotonowego. Na zobojętnienie 15 cm 3 tego kwasu zużyto 20,25 cm 3 4 N roztworu NaOH. Oblicz molowość i gramorównoważnik tego kwasu ,84 g sody do pieczenia rozpuszczono w wodzie i zmiareczkowano 0,2 M roztworem kwasu chlorowodorowego. Na zobojętnienie próbki zużyto 30 cm 3 kwasu. Jaka jest procentowa zawartość NaHCO 3 w sodzie do pieczenia? NaHCO 3 + HCl = NaCl + H 2O + CO Do naczynia z wiórkami miedzi wprowadzono 50 cm 3 5 M roztworu kwasu azotowego (V). W wyniku reakcji, w której całkowicie przereagował kwas azotowy (V): 3Cu + 8HNO 3 = 3Cu(NO 3) 2 + 2NO + 4H 2O powstał tlenek azotu. Ile dm 3 tlenu odmierzonych w temp C i pod ciśnieniem 1500 hpa potrzeba do całkowitego przeprowadzenia tego tlenku w dwutlenek azotu? 146. Ile cm 3 benzenu (C 6H 6) odmierzono w temp C, a następnie spalono, jeżeli w wyniku całkowitego spalenia otrzymano 5,4 g wody? Gęstość benzenu w temp C wynosi 0,879 g/cm Ile gramów czystego CH 3CH 2OH potrzeba do otrzymania 150 cm 3 77% roztworu kwasu octowego o gęstości 1,07 g/cm 3? Proces powstawania kwasu można wyrazić następującym uproszczonym równaniem reakcji: CH 3CH 2OH + O 2 = CH 3COOH + H 2O Wydajność reakcji wynosi 70% Ile cm 3 30% roztworu HCl o gęstości 1,17 g/cm 3 należy użyć, aby w reakcji: 2KMnO HCl = 2KCl + 2MnCl 2 + 5Cl 2 + 8H 2O otrzymać 5 dm 3 chloru zebranego w temp C i pod ciśnieniem 800 mmhg? 149. Ile cm 3 32% kwasu azotowego (V) o gęstości 1,2 g/cm 3 należy użyć, aby przy wydajności 75% otrzymać 40 g uwodnionego azotanu (V) żelaza (III) Fe(NO 3) 3 * 9H 2O w wyniku reakcji: FeS + 4HNO 3 = Fe(NO 3) 3 + NO + 2H 2O + S

10 150. Płytkę żelazną o masie 8 g zanurzono w 50 cm 3 1 M roztworu CuSO 4. Po pewnym czasie płytkę osuszono i po zważeniu okazało się, że ma masę równą 8,3 g. Ile gramów miedzi osadziło się na płytce? Określ stężenie molowe roztworu CuSO 4 po zakończeniu reakcji: Fe + CuSO 4 = FeSO 4 + Cu 151. Do 100 cm 3 1 M roztworu KBr dodano 10 g mieszaniny chloru z bromem. Nastąpiła reakcja: 2KBr + Cl 2 = 2KCl + Br 2 Po odparowaniu osad ważył 9,7 g. Jaka była procentowa zawartość chloru w dodanej mieszaninie? 152. Do kolby o masie 14,52 wlano 8 cm 3 stężonego roztworu HCl (d = 1,18 g/cm 3 ) i wrzucono 3,63 g rozdrobnionego marmuru. Po zakończeniu reakcji kolba z zawartością ważyła 26,35 g. Ile procent czystego CaCO 3 zawiera marmur? CaCO 3 + 2HCl = CaCl 2 + CO 2 + H 2O 153. Jaka jest zawartość procentowa glinu w 2 g mieszaniny Al i Al 2O 3, jeżeli w reakcji z nadmiarem roztworu HCl powstało 2,24 dm 3 wodoru zmierzonego w warunkach normalnych? 154. Zmieszano 50 cm 3 0,1 M roztworu K 2SO 4, 20 cm 3 0,5 M roztworu Cr 2(SO 4) 3, 10 cm 3 0,1 M roztworu (NH 4) 2Fe(SO 4) 2 i dopełniono wodą do 100 cm 3. Ile cm 3 roztworu, którego 250 cm 3 zawiera 12,2 g BaCl 2 * 2H 2O, należy użyć, aby całkowicie wytrącić z roztworu jony siarczanowe (VI) w postaci BaSO 4? 155. Zmieszano 5 cm 3 roztworu, którego 10 cm 3 zawiera 0,745 g KCl; 10 cm 3 roztworu, którego 100 cm 3 zawiera 20,8 g BaCl 2; 15 cm 3 roztworu, którego 50 cm 3 zawiera 2,675 g NH 4Cl i pewną ilość wody. Na wytrącenie jonów chlorkowych z 10 cm 3 powyższego roztworu zużywa się 8 cm 3 roztworu, którego 100 cm 3 zawiera 4,25 g AgNO 3. Jaką objętość wody dodano? 156. Na zobojętnienie 3,2 g mieszaniny KOH i NaOH zużyto 60 cm 3 1 M HCl. Ile procent NaOH zawierała mieszanina? 157. Do zobojętnienia 8,2 g mieszaniny KOH i Ca(OH) 2 potrzeba 26,6 cm 3 20% roztworu HCl o gęstości 1,10 g/cm 3. Oblicz skład procentowy mieszaniny Reakcja: FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2S Przebiega z 90% wydajnością. Ile cm 3 20% roztworu kwasu chlorowodorowego o gęstości 1,1 g/cm 3 i ile minerału zawierającego 95% FeS należy użyć do wywiązania takiej ilości H 2S, aby starczyła ona do całkowitego wytrącenia Bi 2S 3 z 4,8 g azotany (V) bizmutu (III) Bi(NO 3) 3 * 5H 2O? 159. Jakie objętości: 26% roztworu amoniaku o gęstości 0,904 g/cm 3, 96% roztworu H 2SO 4 (d = 1,84 g/cm 3 ) i ile gramów nasyconego

PODSTAWY STECHIOMETRII

PODSTAWY STECHIOMETRII PODSTAWY STECHIOMETRII 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć masę próbki wody zawierającej 3,01 10 24 cząsteczek. 3. Która z wymienionych

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2: Stężenia

Ćwiczenia nr 2: Stężenia Ćwiczenia nr 2: Stężenia wersja z 5 listopada 2007 1. Ile gramów fosforanu(v) sodu należy zużyć w celu otrzymania 2,6kg 6,5% roztworu tego związku? 2. Ile należy odważyć KOH i ile zużyć wody do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi:

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi: 2.4. ZADANIA 1. Ile moli stanowi: STECHIOMETRIA a/ 52 g CaCO 3 b/ 2,5 tony Fe(OH) 3 2. Ile g stanowi: a/ 4,5 mmol ZnSO 4 b/ 10 kmol wody 3. Obl. % skład Fe 2 (SO 4 ) 3 6H 2 O 4. Obl. % zawartość tlenu

Bardziej szczegółowo

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria 5. STECHIOMETRIA 25 5. Stechiometria 5.1. Ile gramów magnezu wzięło udział w reakcji z tlenem, jeśli otrzymano 6,0 g tlenku magnezu? Odp. 3,60 g 5.2. Do 50 cm 3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o stężeniu

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

g % ,3%

g % ,3% PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA 1. Obliczyć ile moli stanowi: a) 2,5 g Na; b) 54 g Cl 2 ; c) 16,5 g N 2 O 5 ; d) 160 g CuSO 4 5H 2 O? 2. Jaka jest masa: a) 2,4 mola Na; b) 0,25 mola

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Jaka jest średnia masa atomowa miedzi stanowiącej mieszaninę izotopów,

Bardziej szczegółowo

009 Ile gramów jodu i ile mililitrów alkoholu etylowego (gęstość 0,78 g/ml) potrzeba do sporządzenia 15 g jodyny, czyli 10% roztworu jodu w alkoholu e

009 Ile gramów jodu i ile mililitrów alkoholu etylowego (gęstość 0,78 g/ml) potrzeba do sporządzenia 15 g jodyny, czyli 10% roztworu jodu w alkoholu e STĘŻENIA - MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia! 001 Ile gramów wodnego roztworu azotanu sodu o stężeniu 10,0% można przygotować z 25,0g NaNO3? 002 Ile gramów kwasu siarkowego zawiera 25 ml jego

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE STĘŻENIE MOLOWE

STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE STĘŻENIE MOLOWE STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE 1. Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 4g chlorku sodu w 15,6dag wody. 2. Ile gramów roztworu 15-procentowego można otrzymać mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz stężenie molowe jonów OH w roztworze otrzymanym przez rozpuszczenie 12g NaOH w wodzie i rozcieńczonego do 250cm 3

Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz stężenie molowe jonów OH w roztworze otrzymanym przez rozpuszczenie 12g NaOH w wodzie i rozcieńczonego do 250cm 3 Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz stężenie molowe jonów OH w roztworze otrzymanym przez rozpuszczenie 12g NaOH w wodzie i rozcieńczonego do 250cm 3 Zadanie: 2 (1 pkt) Do 20cm 3 20% roztworu kwasu solnego o gęstości

Bardziej szczegółowo

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA

PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć bezwzględną masę: a) 1 atomu tlenu 16 O, b) 1 cząsteczki

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria 8. MANGANOMETRIA 5 8. Manganometria 8.1. Oblicz ile gramów KMnO 4 zawiera 5 dm 3 roztworu o stężeniu 0,0285 mol dm 3. Odp. 22,5207 g 8.2. W jakiej objętości 0,0205 molowego roztworu KMnO 4 znajduje się

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 2 (1 pkt) Zmieszano 100 g 30% roztworu azotanu (V) sodu z 500 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu.

Zadanie: 2 (1 pkt) Zmieszano 100 g 30% roztworu azotanu (V) sodu z 500 g wody. Oblicz Cp otrzymanego roztworu. Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz rozpuszczalność chlorowodoru (HCl) w wodzie, jeśli wiesz, że stężony kwas solny, czyli nasycony wodny roztwór chlorowodoru ma stężenie 36%. Zadanie: 2 (1 pkt) Zmieszano 100 g

Bardziej szczegółowo

Arkusz zadań dla I roku Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Chemia II (semestr II)

Arkusz zadań dla I roku Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Chemia II (semestr II) Arkusz zadań dla I roku Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Chemia II (semestr II) Reakcje w roztworach 1. Jaką objętość 20% roztworu kwasu solnego (o gęstości ρ = 1,10 g/cm 3 ) należy dodać do

Bardziej szczegółowo

10. ALKACYMETRIA. 10. Alkacymetria

10. ALKACYMETRIA. 10. Alkacymetria 10. ALKACYMETRIA 53 10. Alkacymetria 10.1. Ile cm 3 40 % roztworu NaOH o gęstości 1,44 g cm 3 należy zużyć w celu przygotowania 1,50 dm 3 roztworu o stężeniu 0,20 mol dm 3? Odp. 20,8 cm 3 10.2. 20,0 cm

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYNIKÓW ANALIZ I

OBLICZANIE WYNIKÓW ANALIZ I OBLICZANIE WYNIKÓW ANALIZ I 1. Ile gramów zasady sodowej zawiera próbka roztworu, jeżeli na jej zmiareczkowanie zużywa się średnio 53,24ml roztworu HCl o stężeniu 0,1015mol/l? M (NaOH) - 40,00 2. Ile gramów

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej

Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej Opracowali: Jarosław Chojnacki i Łukasz Ponikiewski, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdaoska, Gdaosk

Bardziej szczegółowo

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty Zadanie 1. (10

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne)

Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne) Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne) Zadanie 7 (1 pkt) Uporządkuj podane ilości moli związków chemicznych według rosnącej liczby

Bardziej szczegółowo

Obliczanie stężeń roztworów

Obliczanie stężeń roztworów Obliczanie stężeń roztworów 1. Ile mililitrów stężonego, ok. 2,2mol/l (M) roztworu NaOH należy pobrać, aby przygotować 800ml roztworu o stężeniu ok. 0,2 mol/l [ M ]? {ok. 72,7ml 73ml } 2. Oblicz, jaką

Bardziej szczegółowo

STAłA I STOPIEŃ DYSOCJACJI; ph MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia!

STAłA I STOPIEŃ DYSOCJACJI; ph MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia! STAłA I STOPIEŃ DYSOCJACJI; ph MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia! 001 Obliczyć stężenie molowe jonów Ca 2+ w roztworze zawierającym 2,22g CaCl2 w 100 ml roztworu, przyjmując a = 100%. 002

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO kod Uzyskane punkty..... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

b) Podaj liczbę moli chloru cząsteczkowego, która całkowicie przereaguje z jednym molem glinu.

b) Podaj liczbę moli chloru cząsteczkowego, która całkowicie przereaguje z jednym molem glinu. Informacja do zadań 1 i 2 Chlorek glinu otrzymuje się w reakcji glinu z chlorowodorem lub działając chlorem na glin. Związek ten tworzy kryształy, rozpuszczalne w wodzie zakwaszonej kwasem solnym. Z roztworów

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska 9 Lista 1

dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska 9 Lista 1 dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska 9 Lista 1 1. Ile atomów znajduje się w 0,25 mola amoniaku? 2. Ile atomów wodoru znajduje się w trzech molach metanu? 3. Która z próbek zawiera więcej atomów: mol wodoru

Bardziej szczegółowo

Arkusz zadań dla I roku Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Chemia I (semestr I)

Arkusz zadań dla I roku Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Chemia I (semestr I) Arkusz zadań dla I roku Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Chemia I (semestr I) Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne 1. Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących związkach wiedząc, że

Bardziej szczegółowo

6. ph i ELEKTROLITY. 6. ph i elektrolity

6. ph i ELEKTROLITY. 6. ph i elektrolity 6. ph i ELEKTROLITY 31 6. ph i elektrolity 6.1. Oblicz ph roztworu zawierającego 0,365 g HCl w 1,0 dm 3 roztworu. Odp 2,00 6.2. Oblicz ph 0,0050 molowego roztworu wodorotlenku baru (α = 1,00). Odp. 12,00

Bardziej szczegółowo

Obliczanie stężeń roztworów

Obliczanie stężeń roztworów Obliczanie stężeń roztworów 1. Ile mililitrów stężonego, ok. 2,2mol/l (M) roztworu NaOH należy pobrać, aby przygotować 800ml roztworu o stężeniu ok. 0,20 mol/l [ M ]? {ok. 72,7ml 73ml } 2. Oblicz, jaką

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów.

Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów. 2 Zadanie 1. [1 pkt] Pewien pierwiastek X tworzy cząsteczki X 2. Stwierdzono, że cząsteczki te mogą mieć różne masy cząsteczkowe. Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki o tym samym wzorze mogą mieć różne masy cząsteczkowe.

Bardziej szczegółowo

11 Lista 2 1. Oblicz skład procentowy ditlenku węgla. 2. Ile procent P 2 O 5 znajduje się w fosforanie (V) wapnia? 3. Oblicz procentową zawartość żela

11 Lista 2 1. Oblicz skład procentowy ditlenku węgla. 2. Ile procent P 2 O 5 znajduje się w fosforanie (V) wapnia? 3. Oblicz procentową zawartość żela 10 Lista 1 1. Która z próbek zawiera więcej atomów: mol wodoru czy mol tlenu? mol azotu czy mol helu? 2. Ile atomów znajduje się w 0,25 mola amoniaku? 3. Ile atomów wodoru znajduje się w trzech molach

Bardziej szczegółowo

Obliczenia chemiczne. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

Obliczenia chemiczne. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny Obliczenia chemiczne Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny 1 STĘŻENIA ROZTWORÓW Stężenia procentowe Procent masowo-masowy (wagowo-wagowy) (% m/m) (% w/w) liczba gramów substancji rozpuszczonej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami.

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. I. Gęstość propanu w warunkach normalnych wynosi II. Jeżeli stężenie procentowe nasyconego roztworu pewnej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z KONKURSU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (RÓWNOWAGI W ROZTWORZE) Opracował: Kuba Skrzeczkowski (Liceum Akademickie w ZS UMK w Toruniu)

ZADANIA Z KONKURSU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (RÓWNOWAGI W ROZTWORZE) Opracował: Kuba Skrzeczkowski (Liceum Akademickie w ZS UMK w Toruniu) ZADANIA Z KONKURSU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (RÓWNOWAGI W ROZTWORZE) Opracował: Kuba Skrzeczkowski (Liceum Akademickie w ZS UMK w Toruniu) Za poprawne rozwiązanie zestawu można uzyskać 528 punktów. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Liczba cząsteczek w 1 molu. Liczba atomów w 1 molu. Masa molowa M

Liczba cząsteczek w 1 molu. Liczba atomów w 1 molu. Masa molowa M Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - liczba Avogadro, mol, masa molowa, molowa objętość gazów, obliczenia stechiometryczne + zadania z rozwiązaniami I. Podstawowe definicje 1. Masa atomowa - masa atomu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 15.11.2017 R. 1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 9 MARCA 2018 R.

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 9 MARCA 2018 R. Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 9 MARCA 2018 R. 1. Test konkursowy zawiera 12 zadań. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników.

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników. Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników. Stężenie procentowe wyrażone w jednostkach wagowych określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej znajdującej się w 0 gramach

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr letni, rok akademicki 2012/2013

Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr letni, rok akademicki 2012/2013 Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr letni, rok akademicki 2012/2013 Gazy. Jednostki ciśnienia. Podstawowe prawa gazowe 1. Jakie ciśnienie będzie panowało w oponie napompowanej w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia Liczba punktów WOJWÓDZKI KONKURS CHMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 16 STYCZNIA 2015 1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH PODZIAŁ ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH Tlenki (kwasowe, zasadowe, amfoteryczne, obojętne) Związki niemetali Kwasy (tlenowe, beztlenowe) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

PRACA KONTROLNA Z CHEMII NR 1 - Semestr I 1. (6 pkt) - Krótko napisz, jak rozumiesz następujące pojęcia: a/ liczba atomowa, b/ nuklid, c/ pierwiastek d/ dualizm korpuskularno- falowy e/promieniotwórczość

Bardziej szczegółowo

XXIV KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

XXIV KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 IMIĘ I NAZWISKO PUNKTACJA SZKOŁA KLASA NAZWISKO NAUCZYCIELA CHEMII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Inowrocław 2 maja 217 Im. Jana Kasprowicza INOWROCŁAW XXIV KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

XXI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2013/2014

XXI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 IMIĘ I NAZWISKO PUNKTACJA SZKOŁA KLASA NAZWISKO NAUCZYCIELA CHEMII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Inowrocław 24 maja 2014 Im. Jana Kasprowicza INOWROCŁAW XXI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

P RO G RAM ZAJĘĆ TERMINY KOLOKWIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

P RO G RAM ZAJĘĆ TERMINY KOLOKWIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 P RO G RAM ZAJĘĆ ĆWICZENIA AUDYTORYJNE Z CHEMII OGÓLNEJ I NIEORGANICZNEJ kierunek: Biotechnologia, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska semestr 1; rok akademicki 2017/2018 Katedra Chemii Nieorganicznej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2013/2014

VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2013/2014 VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 01/01 ETAP I 1.11.01 r. Godz. 10.00-1.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Znając liczbę masową pierwiastka można określić liczbę:

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu

Bardziej szczegółowo

Jednostki Ukadu SI. Jednostki uzupełniające używane w układzie SI Kąt płaski radian rad Kąt bryłowy steradian sr

Jednostki Ukadu SI. Jednostki uzupełniające używane w układzie SI Kąt płaski radian rad Kąt bryłowy steradian sr Jednostki Ukadu SI Wielkość Nazwa Symbol Długość metr m Masa kilogram kg Czas sekunda s Natężenie prądu elektrycznego amper A Temperatura termodynamiczna kelwin K Ilość materii mol mol Światłość kandela

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki:

BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki: BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki: 235 4 92 U + 2 He 198. 79 Au + ß - 3. Spośród atomów wybierz

Bardziej szczegółowo

analogicznie: P g, K g, N g i Mg g.

analogicznie: P g, K g, N g i Mg g. Zadanie 1 Obliczamy zawartość poszczególnych składników w 10 m 3 koncentratu: Ca: 46 g Ca - 1 dm 3 roztworu x g Ca - 10000 dm 3 roztworu x = 460000 g Ca analogicznie: P 170000 g, K 10000 g, N 110000 g

Bardziej szczegółowo

Opracował: dr inż. Tadeusz Lemek

Opracował: dr inż. Tadeusz Lemek Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria i Gospodarka Wodna w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracował:

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap wojewódzki 5 marca 2013 roku Wypełnia wojewódzka komisja konkursowa Zadanie Liczba punktów Podpis oceniającego Liczba punktów po weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Podstawy dysocjacji elektrolitycznej. Zadanie 485 (1 pkt.) V/2006/A2 Dysocjacja kwasu ortofosforowego(v) przebiega w roztworach wodnych trójstopniowo:

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 ETAP TRZECI

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 ETAP TRZECI Kuratorium Oświaty w Lublinie.. Imię i nazwisko ucznia Pełna nazwa szkoły Liczba punktów ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 ETAP TRZECI Instrukcja dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Precypitometria przykłady zadań

Precypitometria przykłady zadań Precypitometria przykłady zadań 1. Moneta srebrna o masie 05000 g i zawartości 9000% srebra jest analizowana metodą Volharda. Jakie powinno być graniczne stężenie molowe roztworu KSCN aby w miareczkowaniu

Bardziej szczegółowo

Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr zimowy, rok akademicki 2018//2019 Część II Gazy.

Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr zimowy, rok akademicki 2018//2019 Część II Gazy. Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr zimowy, rok akademicki 2018//2019 Część II Gazy. Jednostki ciśnienia. Podstawowe prawa gazowe 1. Jakie ciśnienie będzie panowało w oponie napompowanej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 9 MARCA 2016 R. 1. Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania otwarte, za które maksymalnie możesz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń

Ćwiczenie 1. Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń Ćwiczenie 1 Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń Stężenie roztworu określa ilość substancji (wyrażoną w jednostkach masy lub objętości) zawartą w określonej jednostce objętości lub

Bardziej szczegółowo

5. RÓWNOWAGI JONOWE W UKŁADACH HETEROGENICZNYCH CIAŁO STAŁE - CIECZ

5. RÓWNOWAGI JONOWE W UKŁADACH HETEROGENICZNYCH CIAŁO STAŁE - CIECZ 5. RÓWNOWAGI JONOWE W UKŁADACH HETEROGENICZNYCH CIAŁO STAŁE - CIECZ Proces rozpuszczania trudno rozpuszczalnych elektrolitów można przedstawić ogólnie w postaci równania A m B n (stały) m A n+ + n B m-

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

XI Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2018/2019. ETAP I r. Godz Zadanie 1 (10 pkt)

XI Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2018/2019. ETAP I r. Godz Zadanie 1 (10 pkt) XI Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2018/2019 ETAP I 9.11.2018 r. Godz. 10.00-12.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. KOPKCh 27 Zadanie 1 (10 pkt) 1. W atomie glinu ( 1Al)

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE.

3. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE. 3. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE. A1 POZIOM PODSTAWOWY OBLICZENIA DOTYCZĄCE MOLA DROBIN SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Mol stanowi porcję drobin (atomów, jonów, cząsteczek, cząstek elementarnych) każdej substancji

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW.

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. Zagadnienia: Zjawisko dysocjacji: stała i stopień dysocjacji Elektrolity słabe i mocne Efekt wspólnego jonu Reakcje strącania osadów Iloczyn rozpuszczalności Odczynnik

Bardziej szczegółowo

STECHIOMETRIA. 1. Oblicz skład procentowy następujących substancji: H 2O, HNO 3, NH 4NO 3, CH 3COOH, Ca(OH) 2.

STECHIOMETRIA. 1. Oblicz skład procentowy następujących substancji: H 2O, HNO 3, NH 4NO 3, CH 3COOH, Ca(OH) 2. STECHIOMETRIA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Oblicz skład procentowy następujących substancji: H 2O, HNO 3, NH 4NO 3, CH 3COOH, Ca(OH)

Bardziej szczegółowo

Chemia Nieorganiczna ćwiczenia CHC012001c Powtórzenie materiału II

Chemia Nieorganiczna ćwiczenia CHC012001c Powtórzenie materiału II Chemia Nieorganiczna ćwiczenia CHC012001c Powtórzenie materiału II 1. Do 150 cm 3 roztworu (NH 4) 2SO 4 o stężeniu 0,110 mol/dm 3 dodano 100 cm 3 0,200 M NH 4OH. Obliczyć ph otrzymanego roztworu. pk b=4,40

Bardziej szczegółowo

Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3.

Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3. Zad: 1 Oblicz wartość ph dla 0,001 molowego roztworu HCl Zad: 2 Oblicz stężenie jonów wodorowych jeżeli wartość ph wynosi 5 Zad: 3 Oblicz stężenie jonów wodorotlenkowych w 0,05 molowym roztworze H 2 SO

Bardziej szczegółowo

2. Oblicz gęstość pary wodnej w normalnej temperaturze wrzenia wody. (Odp. 0,588 kg/m 3 )

2. Oblicz gęstość pary wodnej w normalnej temperaturze wrzenia wody. (Odp. 0,588 kg/m 3 ) Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018 Część II Gazy. Jednostki ciśnienia. Podstawowe prawa gazowe 1. Jakie ciśnienie będzie panowało w oponie napompowanej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 10 MARCA 2017R.

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 10 MARCA 2017R. Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 10 MARCA 2017R. 1. Test konkursowy zawiera 12 zadań. Są to zadania otwarte, za które maksymalnie możesz

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym zestawie tlenków podkreśl te, które reagują z mocnymi kwasami i zasadami a nie reagują z wodą: MnO2, ZnO, CrO3, FeO,

Bardziej szczegółowo

Kod ucznia Liczba punktów A X B C X

Kod ucznia Liczba punktów A X B C X Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 18 STYCZNIA 2016 R. 1. Test konkursowy zawiera 19 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 1 (1pkt) Zadanie: 2 (1 pkt)

Zadanie: 1 (1pkt) Zadanie: 2 (1 pkt) Zadanie: 1 (1pkt) Stężenie procentowe nasyconego roztworu azotanu (V) ołowiu (II) Pb(NO 3 ) 2 w temperaturze 20 0 C wynosi 37,5%. Rozpuszczalność tej soli w podanych warunkach określa wartość: a) 60g b)

Bardziej szczegółowo

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II 1. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neuronów zawartych w następujących atomach: a), b) 2. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów zawartych w

Bardziej szczegółowo

Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków ROZWIĄZANIA ZADAŃ. Po wprowadzeniu bezwodnego kwasu fosforowego(v):

Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków ROZWIĄZANIA ZADAŃ. Po wprowadzeniu bezwodnego kwasu fosforowego(v): ROZWIĄZANIA ZADAŃ ZADANIE 1 Szukane: m roztw. = 200 g C mol roztw. =? C p roztw. = 10% m s = 40 g VH 2O= 240 cm 3 Rozwiązanie: 10 g H 3 PO 4 --------------------------- 100 g roztw. x g H 3 PO 4 ---------------------------

Bardziej szczegółowo

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 015/016 ETAP I 1.11.015 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (10 pkt) 1. Kierunek której reakcji nie zmieni się pod wpływem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH 2017/18 CHEMIA - ETAP I

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH 2017/18 CHEMIA - ETAP I Związki manganu i manganometria AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 1. Spośród podanych grup wybierz tą, w której wszystkie związki lub jony można oznaczyć metodą manganometryczną: Odp. C 2 O 4 2-, H 2 O 2, Sn

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny konkurs chemiczny KWAS Etap I szkolny

Międzyszkolny konkurs chemiczny KWAS Etap I szkolny Warszawa 10 marca 2008r. Międzyszkolny konkurs chemiczny KWAS Etap I szkolny Kod ucznia: Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Maksymalna ilość 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Liczba uzyskana

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - roztwory i sposoby wyrażania stężeń roztworów, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zadania z rozwiązaniami

Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - roztwory i sposoby wyrażania stężeń roztworów, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zadania z rozwiązaniami Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - roztwory i sposoby wyrażania stężeń roztworów, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zadania z rozwiązaniami I. Mieszaniny Mieszanina to układ przynajmniej dwuskładnikowy

Bardziej szczegółowo

Opisy ćwiczeń laboratoryjnych z chemii. Semestr I (zimowy) Rok akademicki 2012/13

Opisy ćwiczeń laboratoryjnych z chemii. Semestr I (zimowy) Rok akademicki 2012/13 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA KIERUNEK: ROLNICTWO I ROK STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Opisy ćwiczeń laboratoryjnych z chemii Semestr I (zimowy) Rok akademicki 2012/13 Opracowała:

Bardziej szczegółowo

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 II Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 ETAP I 12.11.2014 r. Godz. 10.00-12.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Który z podanych zestawów zawiera wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: wojewódzki 13 marca 2013 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Etap szkolny rok szkolny 2009/2010 Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) wylosowany numer uczestnika

Bardziej szczegółowo

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011 KOPKCh ETAP I 22.10.2010 r. Godz. 10.00-12.00 Zadanie 1 1. Jon Al 3+ zbudowany jest z 14 neutronów oraz z: a) 16 protonów i 13 elektronów b) 10 protonów i 13

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 6 marca 2015 r. zawody III stopnia (wojewódzkie)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 6 marca 2015 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 6 marca 2015 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na trzecim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu możesz korzystać

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie)

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Kod ucznia Suma punktów Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Witamy Cię na trzecim etapie konkursu chemicznego. Podczas

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE. Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia!

OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE. Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia! OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE. Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia! 01 Obliczyć średnią masę atomu ołowiu w gramach. 02 Obliczyć masę cząsteczkową CO, CO2, Al2O3, NaOH. 03 Ile moli wody znajduje się w 1

Bardziej szczegółowo

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to...

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to... Karta pracy nr 73 Budowa i nazwy soli. 1. Porównaj wzory sumaryczne soli. FeCl 2 Al(NO 3 ) 3 K 2 CO 3 Cu 3 (PO 4 ) 2 K 2 SO 4 Ca(NO 3 ) 2 CaCO 3 KNO 3 PbSO 4 AlCl 3 Fe 2 (CO 3 ) 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 AlPO 4

Bardziej szczegółowo

Warszawski konkurs chemiczny KWAS. Etap I szkolny. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Warszawski konkurs chemiczny KWAS. Etap I szkolny. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Warszawa 17 marca 2009r. Warszawski konkurs chemiczny KWAS Etap I szkolny Kod ucznia: Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Maksymalna ilość punktów 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Liczba

Bardziej szczegółowo

Wyrażanie stężeń. Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii. opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM

Wyrażanie stężeń. Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii. opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Wyrażanie stężeń Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Stężenie procentowe Stężenie procentowe (procent wagowy, procent masowy) wyraża stosunek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: ...

Nazwy pierwiastków: ... Zadanie 1. [ 3 pkt.] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Atom pierwiastka X w reakcjach chemicznych może tworzyć jon zawierający 20

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejkę z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI GIMNAZJALNY KONKURS CHEMICZNY

PODKARPACKI GIMNAZJALNY KONKURS CHEMICZNY 12 stycznia 2017 r. PODKARPACKI GIMNAZJALNY KONKURS CHEMICZNY Szkoła (pieczątka) Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela (tabelkę poniżej wypełnia zespół sprawdzający) Test 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2008/2009

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2008/2009 ...... kod pracy ucznia pieczątka nagłówkowa szkoły Drogi Uczniu, KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2008/2009 Witaj na I etapie konkursu chemicznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo