Miesięczny plan dydaktyczno-wychowawczy w Żłobku Jak u mamy. Kwiecień 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miesięczny plan dydaktyczno-wychowawczy w Żłobku Jak u mamy. Kwiecień 2016"

Transkrypt

1 Miesięczny plan dydaktyczno-wychowawczy w Żłobku Jak u mamy Kwiecień 2016 Dzień Tygodnia Poniedziałek Tydzień 1. Wiosna na wiejskim podwórku. Działania edukacyjne Cele Temat dnia: Kogut. - Oglądanie ilustracji koguta i odpowiadanie na pytania jego dotyczące: - Jak nazywa się ptak, którego widzimy? -Jak wygląda? -Gdzie mieszka? -Jak brzmi jego głos? -Kiedy najczęściej pieje kogut? - poszerzanie wiedzy o świecie, -wzbogacanie słownictwa dziecięcego, - Zabawa rytmiczna do piosenki Kogut. - Kogut Zabawa naśladowcza. Nauczyciel zaprasza dzieci do naśladowania: głosu piania koguta, odgłosu sfruwania koguta z płotu (frr) wraz z naśladowaniem ruchu skrzydeł (szybkie ruchy ramionami). - Karmimy kurki : ćwiczenia oddechowe. (Przenoszenie za pomocą słomki ziarenek papierowych z kartki na rysunek kury). - nauka piosenki o kogucie, - doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, - doskonalenie sprawności ruchowej, - dostosowanie długości wdechu i wydechu w wykonaniu zadania, - Wykonanie pracy plastycznej. Dzieci wyklejają kolorowymi piórkami szablon

2 koguta. Rytmika (10-15 minut) -Pianie koguta: odtwarzanie wystukanego rytmu. -Taniec kur: zabawa ruchowa. Nauczyciel zachęca dzieci do naśladowania podczas tańca głosu kur. Dzieci swobodnie improwizują w rytm melodii. manualnych, - rozwój słuchu muzycznego dzieci, -improwizacja muzyki ruchem, Wtorek Temat dnia: Krowa. - Co to za zwierzę? Rozmowa na podstawie ilustracji. Nauczyciel przedstawia dzieciom obrazy krowy i cielątka, które są częściowo zasłonięte. Dzieci próbują odgadnąć nazwę zwierzątka w miarę odsłaniania coraz większej ilości szczegółów. Po odgadnięciu nauczyciel prowadzi z dziećmi rozmowę zadając pytania, na które odpowiadają dzieci. - Gospodarstwo : zabawa dydaktyczna. Nauczyciel ma przygotowane ilustracje budy, stajni, obory, kurnika, chlewni, stodoły oraz sylwety zwierząt zamieszkujących te pomieszczenia gospodarcze. Zadaniem dzieci jest przyporządkowanie sylwet do odpowiednich miejsc i zaczepienie na tablicy demonstracyjnej. - doskonalenie dokładnego spostrzegania w celu wyodrębnienia różnorodnych zewnętrznych, charakterystycznych cech zwierząt, - wdrażanie do poprawnych, wyrazistych wypowiedzi, - poszerzanie wiedzy o zwierzętach wiejskich oraz pomieszczeniach gospodarczych, przez nie zamieszkiwanych. - Na pastwisku : zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa. (Nauczyciel wyznacza dziecko, które jest krową, pozostałe dzieci to cielątka. Gdy słychać muzykę cielątka biegają po Sali, w tym czasie mama-krowa zmienia swoje miejsce. Gdy następuje przerwa w muzyce cielątka szybko szukają i biegną do mamy. Na powrót muzyki dzieci wracają do biegania. - kształcenie spostrzegawczości, - aktywne uczestnictwo w zabawie zorganizowanej,

3 - Praca plastyczna: krowa z papierowego talerzyka. Gimnastyka (10-15 minut) Ćwiczenia stóp i na czworakach. - sprawne posługiwanie się klejem, wyklejanie plasteliną, - zapobieganie płaskostopiu i wadom postawy, Środa Temat dnia: Koń. - Wysłuchanie z improwizacją wierszyka Był sobie koń autorstwa Marka Guza. -Rozmowa na temat wiersza. - Koniki uzupełnienie brakujących elementów obrazka, wspólne ich liczenie. - Koniki Dzieci koniki biegają po łące lekki bieg w różnych kierunkach. Na sygnał zatrzymują się, kładą na dywanie - :koniki tarzają się po trawie. - Na łące Dzieci turlają się po trawie. Na sygnał powoli wstają, prostują się aż do wspięcia na palce. Rozglądają się, czy nikt nie nadchodzi i ponownie turlają się po trawie. - Łąka Dzieci chodzą po trawie (na łące), aby przez nią przejść muszą wysoko unosić nogi. - Praca plastyczna: Koniki z tkaną grzywą. Dzieci doklejają grzywy z włóczki pacynce konia. - aktywne słuchanie i improwizowanie treści wiersza, - doskonalenie mowy, - kształcenie spostrzegawczości, - sprawne liczenie, zabawa z elementem biegu - ćwiczenie dużych grup mięśniowych, - zabawa doskonaląca zmysł równowagi, manualnej, J. Angielski zajęcia prowadzone przez lektora.

4 Czwartek Temat dnia: Świnki. - Wysłuchanie wiersza Świnka Danuty Wawiłow. Pogadanka na temat wyglądu świnki. - Świnki zabawa ruchowa. Dzieci "świnki" idą na spacer - czworakowanie. Na hasło "świnki są głodne" przechodzą do przysiadu, wydają dźwięk "chrum, chrum, chrum". -Naśladujemy zwierzęta Dzieci poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze nauczyciel pokazuje obrazek zwierzęcia. Dzieci naśladują sposób jego poruszania się oraz głos, jaki wydaje. Dźwięk tamburynu jest sygnałem do ponownego swobodnego ruchu. - aktywne słuchanie, swobodne wypowiadanie się, - poszerzanie słownictwa, - wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał, - kształtowanie prawidłowych krzywizn kręgosłupa, - doskonalenie sprawności naśladownictwa, -Co to za zwierzę"- zabawa słuchowa. Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie, na podstawie efektów dźwiękowych. - usprawnianie umiejętności różnicowania dźwięków, - sprawne rozróżnianie dźwięków wydawanych przez zwierzęta wiejskie, - Praca plastyczna: Recyclingowy pajacyk. Wykonanie świnki z plastikowej butelki. Rytmika (10-15 minut) - Wprowadzenie piosenki W zagrodzie, nauka piosenki na pamięć. -Przypomnienie poznanych piosenek i zabaw ruchowych ze śpiewem. - ćwiczenie orientacji przestrzennej, - rozwijanie wyobraźni, - umuzykalnienie dzieci, - rozwijanie słuchu muzycznego,

5 Piątek Temat dnia: Kaczka. - Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanej i zilustrowanej piosenki Zwierzęta w gospodarstwie - Kto był właścicielem zwierząt? (gospodarz) - Jakie zwierzęta posiadał gospodarz? (konie, krowy, świnie itd.) - Jak nazywają się miejsca, w których mieszkały zwierzęta? (stajnia, obora, chlewik itd.) - Jak nazywa się ogrodzone miejsce, w którym żyją wszystkie wymienione zwierzęta? (zagroda) - Zabawa muzyczno ruchowa pt. Kaczuchy Dzieci do popularnej melodii, naśladują ruchem i gestem kaczki, zwrócenie uwagi na tempo i rytm melodii. - Kaczki w stawie : przeliczanie kaczek w obu stawach (plansze pomocnicze), porównywanie liczebności kaczek. - Praca plastyczna: Kółek składanie. Wykonanie podobizny kaczki ze składanych kółek. Gimnastyka (10-15 minut) Ćwiczenia ortofoniczne. - uważne słuchanie wiersza, - aktywne wypowiadanie się na temat treści wiersza, - poszerzanie słownictwa, - wyrażanie ruchem muzyki, - kształcenie poczucia rytmu, -doskonalenie reagowania ruchem na zmiany rytmu i dynamiki, - doskonalenie sprawności liczenia, -dziecko zna i rozumie relacje mniejszości, większości. manualnych, - gimnastyka buzi i języka. J. Angielski- zajęcia prowadzone przez lektora. Tydzień 2: Co w trawie piszczy?

6 Poniedziałek Temat dnia: Gąsiennica. - Wysłuchanie wiersza Gąsienica tajemnica i nazywanie etapów rozwoju motyla: gąsienica, kokon, motyl. - Co słychać na łące? Dzieci rozpoznają odgłosy mieszkańców łąki i naśladują je. - Mieszkańcy łąki zabawa ruchowa. Nauczyciel dzieli dzieci na 3 grupy i każdej przydziela inny kolor szarfy: biedronki (czerwone), pszczoły (żółte) i muchy (czarne). Na hasło np. biedronki latają po łące, muchy i pszczoły pozostają na miejscach. Następnie zamiana ról. Na hasło łąka wszystkie owady latają po łące. - Taniec motyli Improwizacja ruchowa z kolorowymi chustkami do muzyki tanecznej. - Praca plastyczna nawlekana gąsienica - dzieci nawlekają plastikowe nakrętki na sznureczek, tworząc kolorową gąsienicę. Rytmika (10-15 minut) -Zabawa ruchowo rytmiczna Gąsienica z elementem wzajemnej współpracy: Dzieci tworzą gąsienicę i recytując wierszyk poruszają się po sali. Idzie drogą gąsienica, Kolorowa tajemnica, krótkich nóżek mnóstwo ma, Pierwszą robi pa, pa, pa Drugą robi pa, pa, pa.. itd. -Zabawa przy akompaniamencie wysokim i niskim. Przy wysokim dzieci motylki latają wysoko, przy niskim gąsienice poruszają się powoli na dywanie. - ćwiczenie słuchania z uwagą i zrozumieniem utworu literackiego, - rozwijanie percepcji słuchowej, - rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów mieszkańców łąki, - dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie ruchowej, - doskonalenie sprawności ruchowej, - wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej, - rozwijanie koordynacji okoręka, - wskazywanie swojego miejsca w szeregu, - improwizacja ruchem tekstu wierszyka - rozwijanie słuchu muzycznego, - właściwa reakcja na bodziec muzyczny,

7 Wtorek Temat dnia: Biedronka. - Wysłuchanie wiersza Kropki biedronki. Rozmowa na temat jego treści. -Wprowadzenie piosenki Tylko biedronka nie ma ogonka Miś i Margolcia. - Biedronki na kwiatach : dzieci dodają lub odejmują biedronki na sylwetach kwiatów, w taki sposób by na wszystkich było tyle samo. - Ile kropek ma ta biedronka? Dzieci przeliczają kropki na skrzydłach biedronki. - Owady na łące zabawa orientacyjnoporządkowa. Nauczyciel rozkłada na dywanie tarcze w 2 kolorach (domki). Dzieci zakładają szarfy w kolorach odpowiadających kolorom tarcz i poruszają się swobodnie przy muzyce. Na hasło biedronki dzieci ozanzcone czerwonymi szarfami podbiegają do tarczy czerwonej i robią wokół niej kółko, na hasło pszczoły dzieci szukają żółtej tarczy i również tworzą kółko. - Biedronki praca plastyczna. Dzieci malują kamienie farbami plakatowymi, tworząc rodzinę biedronek. Zorganizowanie wystawki prac. Gimnastyka (10-15 minut) - Ćwiczenia z wykorzystaniem szarf gimnastycznych i woreczków. - ćwiczenie uważności w słuchaniu utworu literackiego, - rozwijanie swobodnych wypowiedzi dzieci, - rozwijanie słuchu muzycznego, - ćwiczenie pamięci, - doskonalenie umiejętności w układaniu elementów tak, aby w każdej grupie było tyle samo, - doskonalenie liczenia w zakresie 6, ruchowej poprzez zabawę, - reagowanie na umówiony sygnał nauczyciela, - ćwiczenie dokładnego malowania małych elementów, - rozwój sprawności fizycznej, ćwiczenie celności i rzutności

8 Środa Temat dnia: Konik polny. - Wysłuchanie bajki o koniku polnym i mrówce. - Łąkowe rachunki Zawieszenie na tablicy obrazków przedstawiających: 6 pszczół, 4 biedronki, 3 koników polnych. Przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów. - Zabawa z sylwetami koników polnych. Dzieci układają sylwety zgodnie z poleceniem nauczyciela: Podnieście koniki wysoko, jak najwyżej, Opuśćcie koniki nisko jak najniżej, Połóżcie je przed sobą, Połóżcie je za sobą, Połóżcie je po prawej stronie, Połóżcie je po lewej stronie. - uważne słuchanie utworu literackiego, - rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 6 i porównywania liczebności zbiorów, - właściwa reakcja na polecenia nauczyciela, - rozwijanie orientacji przestrzennej, Czwartek Praca plastyczna konik polny. J. Angielski zajęcia prowadzone przez lektora. Temat dnia: Ślimaki. - Wspólne oglądanie zdjęć, ilustracji przedstawiających różne gatunki ślimaków i środowiska, w których żyją. - Spacer ślimaków zabawa ruchowa z elementami czworakowania. Dzieci ślimaki na czworakach poruszają się w różnych kierunkach. Na hasło rozglądamy się zatrzymują się, przechodzą do leżenia przodem, nogi pozostają na dywanie, unoszą się na dłoniach, wyciągając jak najwyżej - praca dzieci z wykorzystaniem rolki i umiejscowieniem elementów w przestrzeni, -poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, - doskonalenie sprawności fizycznej, - właściwa reakcja na wydawane polecenia, - aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych,

9 głowę, spoglądają w różne strony. Na hasło ślimaki odpoczywają kładą się na boku i odpoczywają. Piątek Układanie szeregu od najmniejszego do najmniejszego ślimaczka i odwrotnie. - Praca plastyczna: ślimak z plasteliny. Rytmika (10-15 minut) -Cicho- głośno: zabawa muzyczna. -Utrwalenie żłobkowych piosenek. Temat dnia: Żabki. -Opowiadanie nauczycielki Zielona żabka B. Forma. Rozmowa na podstawie treści opowiadania: > Dlaczego żabka była smutna? > Kogo żabka spotkała na łące? > Kto chciał ją zjeść? > Czy udało się bocianowi złapać żabkę? > Dlaczego bocian nie dojrzał żabki w trawie? - ćwiczenie sprawnego szeregowania zbiorów, manualnej, -różnicowanie cichych i głośnych dźwięków, - wzbogacenie wiadomości o przyrodzie, -Wspólny śpiew piosenki Bocian i żaby (płyta Śpiewające brzdące 3 ) z ilustracją ruchową. -poznanie słów i linii melodycznej piosenki Bocian i żaby -Zabawa ruchowa z użyciem zielonych szarf ( Żabki ) Każde dziecko otrzymuje szarfę, kładzie ją przed sobą. Nauczycielka śpiewa piosenkę Była sobie żabka mała, zadaniem dzieci jest skakać pomiędzy szarfami naśladując skoki żab. Podczas przerwy w śpiewie każde z dzieci stara się wskoczyć na liść (wskoczyć do środka szarfy) i zastygnąć w bezruchu. Nauczycielka przyjmuje wtedy rolę bociana i wskazuje dzieci poruszające się. - właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela, - przyjmowanie prawidłowej postawy (użycie ciała do naśladownictwa ruchu żabki), -Praca plastyczna. Zbiorowa praca: Żabki w stawie. - wklejanie z kolorowego papieru żabek do stawu przygotowanego przez nauczycielkę.

10 Gimnastyka (10-15 minut) -Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pleców i grzbietu. - podnoszenie sprawności i wydolności organizmu. J. Angielski zajęcia prowadzone przez lektora. Tydzień 3: Kosmiczny tydzień. Poniedziałek Temat dnia: Słońce. -Zabawa powitalna,,słoneczko dzieci stoją w kole. Nauczyciel,,puszcza słoneczko (dzieci przekazują sobie kolejno słoneczko z materiału) mówiąc,, Puszczam słoneczko w krąg niech wróci ono do moich rąk dziecko przekazuje słoneczko dalej zabawa trwa, aż słoneczko wróci do nauczyciela. -Rozmowa na temat ilustracji przedstawiających dzień oraz noc dzieci wskazują różnice i podobieństwa nazywają obrazki używając słów Dzień - Noc. Dzieci przyporządkowują słońce i księżyc do poszczególnych obrazków. -Zabawa ruchowa Ziemia słońce Dzieci otrzymują opaski z emblematami Słońca i Ziemi. Dobierają się parami, jedno jest słońcem, a drugie Ziemią. Dziecko Ziemia - krąży wokół Słońca. (uświadomienie dzieciom teorii, że Ziemia krąży wokół Słońca. -Wspólna praca plastyczna. Wykonanie słońca odbijając dłonie pomalowane farbami. Rytmika (10-15 minut) -Utrwalenie żłobkowych piosenek i wierszyków. - rozładowanie napięcia emocjonalnego, -zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy, -rozwijanie twórczego myślenia, - kształtowanie sprawności ruchowej, -uświadomienie dzieciom, że Ziemia krąży wokół słońca, -usprawnianie motoryki rąk oraz koordynacji wzrokoworuchowej, - rozwój pamięci,

11 Wtorek Temat dnia: Ufoludek. -Wprowadzenie do zajęć- rymowanka Ufoludki. Rozmowa na temat rymowanki. - Dźwięki kosmosu, słuchanie dogłosów kosmosu z nagrania CD. -Słuchanie piosenki Zielone ufoludki z repertuaru zespołu Fasolki. - Kosmita zabawa z balonami. - Praca plastyczna Ufoludek Dz. rozdmuchuje zielona farbę, dorysowuje nogi i ręce i nakleja ruchome oczka. Gimnastyka (10-15 minut) Ćwiczenia w pozycji leżącej z wykorzystaniem piłek gimnastycznych. - uważne słuchanie ze zrozumieniem, słuchania, - Rozwijanie umiejętności powtarzania krótkich tekstów, zachowując podany rytm, tempo oraz właściwą intonację. - rozwijanie wyobraźni i samodzielności, - praca plastyczna połączona z ćwiczeniami oddechowymi, - zapobieganie wadom postawy, - wzmacnianie mięśni pleców, Środa Temat dnia: Księżyc. - Opowieść ruchowa Lot na Księżyc - pantomimiczna - nauczycielka mówi i pokazuje poszczególne czynności, dzieci naśladują. - ćwiczenie improwizacji ruchem słyszanego tekstu, - Zabawa przy muzyce Taniec ufoludków i kosmonautów. - Zabawa przy piosence Trzej kosmici Dzieci wspólnie z nauczycielką omawiają w jaki sposób będą wystukiwać rytm w czasie śpiewania. (stukanie w podłogę, stukanie klockami, klaskanie w dłonie koleżanki, uderzanie dłońmi w uda) - stwarzanie okazji do samo wyrażania się ruchem i określanie swojej indywidualności, - doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, - Praca plastyczna. Wyklejanie konturów księżyca wydzieranymi kartkami, doklejenie gwiazd. - doskonalenie sprawności manualnych, J. Angielski zajęcia prowadzone przez lektora.

12 Czwartek Piątek Temat dnia: Gwiazdy. -Wysłuchanie wiersza pt: Moje gwiazdy autorstwa Leszka Sulima. Krótka pogadanka na temat treści wiersza. - Gwiazdki, gwiazdeczki zabawa dydaktyczna. Układanie gwiazdek według wielkości od najmniejszej do największej. Określanie, których jest najmniej, a których najwięcej. Porównywanie liczebności według możliwości dzieci liczenie, układanie w pary. - Gwiazdki zabawa ruchowa. na hasło "noc" w rytm podany na instrumencie "gwiazdki" poruszają się po sali; na hasło "dzień" przykucają - gwiazd nie widać; na hasło "gwiazdy świecą" stają w lekkim rozkroku, wyciągają ręce w górę i poruszają dłońmi. - Świeci gwiazdka relaksacja i wzajemny masaż pleców z wykorzystaniem wiersza Z. Makowskiej. -Praca plastyczna; kolorowanie kredką ilustracji gwiazdek. Rytmika (10-15 minut) Wystukiwanie podanego rytmu na bębenku. Zabawa muzyczna: głośno cicho, wolno szybko. Temat dnia: Dzień ziemi. - Ziemia prosi o pomoc nauczycielka ubrana w kostium Ziemi (peleryna, do której przyczepione są śmieci wyrzucane przez ludzi), żali się, że jest jej ciężko, wszędzie pełno śmieci, brudna woda i gleba, giną zwierzęta, ludzie wycinają lasy. Ziemia woła na pomoc dzieci, żeby uwolniły ją od góry śmieci i odpadów. Dzieci - ćwiczenie uważności w słuchaniu tekstu, - rozwijanie słownictwa dzieci, - ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, - doskonalenie porównywania liczebności, wielkości zbiorów, - kształtowanie umiejętności pracy w zespole, - wyzwalanie twórczej ekspresji ruchowej, muzycznej, - wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy, - ćwiczenie prawidłowego trzymania kredki, - doskonalenie umiejętności odtworzenia prostego rytmu. - wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi jako planety; zwrócenie uwagi na konieczność ochrony Ziemi przed szkodliwą działalnością ludzi;

13 chętnie odpowiadają na prośbę Ziemi, uwalniają planetę spod góry śmieci i odsłaniają piękno czystej Ziemi : las, kwiaty, czysta woda, itp. - Zabawa dydaktyczna segregowanie śmieci, spod których została uwolniona Ziemia. Wrzucanie ich do wyznaczonych pojemników (pojemnikami są kartonowe pudełka pomalowane na odpowiednie kolory: żółty plastik, zielony szkło, niebieski papier). - Zabawa przy piosence To Ziemia. Naśladowanie roślin i zwierząt. - Praca plastyczna: wypełnianie konturu Ziemi farbami plakatowymi wykorzystanie koloru niebieskiego i zielonego. - umiejętne segregowanie, - umiejętna segregacja odpadów, - rozwijanie ekspresji twórczej, - rozwijanie umiejętności plastycznych, J. Angielski zajęcia prowadzone przez lektora. Tydzień 4: Wiosenne warzywa. Poniedziałek Temat dnia: Sałata. - Powitanie. N. razem z dziećmi stoi w kole i trzyma w ręku pacynkę Panią Sałatę. Pacynka przedstawia się i wyraża radość z faktu, że wszyscy tak jak ona są ubrani na zielono. Zachęca do wspólnego odśpiewania refrenu piosenki z repertuaru Misia i Margolci. Śpiewa piosenkę wspólnie z dziećmi: Zielona trawa, zielony mech Zielona żaba, rech rechu rech/2x - Pacynka zapewnia dzieci, że nie tylko żaba, trawa, mech i sałata są zielone. Pyta dzieci czy potrafią wymienić coś innego w kolorze zielonym. Słucha propozycji dzieci, a następnie zachęca do odkrycia niespodzianki. (zabawa ciepło zimno). - zachęcenie dzieci do spożywania zielonych warzyw (sałaty), - nabywanie umiejętności klasyfikowania obiektów w kolorze zielonym, - Odszukanie niespodzianek pacynki ukrytych na sali ( obrazki zwierząt, - ćwiczenia przeliczania elementów, klasyfikowania,

14 roślin, warzyw i owoców w kolorze zielonym). Klasyfikowanie obrazków na dywanie układanie w dużych obręczach pasujących do siebie okazów na ilustracjach. Przeliczanie obrazków, porównywanie liczebności. Używanie określeń : więcej, mniej, tyle samo. - Wspólne oglądanie sałaty, wąchanie, smakowanie, określanie. - Praca plastyczna: wyklejanie sylwety sałaty zieloną bibułą. porównywania liczebności, - poznanie sałaty przy pomocy zmysłów, manualnych, Rytmika (10-15 minut) Zabawa ruchowa marsz, bieg, podskok. Wtorek Temat dnia: Pomidor. - Jak rośnie pomidor? Rozmowa przy tablicy tematycznej. - Wprowadzenie piosenki Pomidorek. Zabawa ruchowo- taneczna do poznanej piosenki. - Zabawa ruchowa toczenie pomidora. Toczenie piłeczek w różnych kierunkach raz jedną, raz drugą rączką. - reagowanie na zmianę tempa w muzyce. - zaznajomienie się z fazami wzrostu pomidora, - umuzykalnienie dzieci, - ćwiczenie w zakresie orientacji przestrzennej, - Zabawa badawcza co pomidor ma w środku? Przekrojenie, oglądanie miąższu, starcie pomidora na tarce, degustacja, porównywanie smaku i wyglądu startego pomidora z keczupem. - wielozmysłowe poznanie pomidora, - Praca plastyczna pomidor z użyciem pasteli. Gimnastyka (10-15 minut) Gry i zabawy z wykorzystaniem szarf i piłek. manualnych, - ćwiczenie sprawności ruchowej, Środa Temat dnia: Ogórek. - Poznajemy ogórka: manipulowanie nim, głaskanie dłońmi, turlanie ogórka po blacie stołu, poklepywanie - dowolna manipulacja poznawanym elementem,

15 Czwartek Zabawa ruchowa z elementem spostrzegania: Odnajdywanie rozmieszczonych w sali ogórków i wkładanie do miski znajdującej się na stole. - Zabawa rytmiczna przy piosence Ogórek. Dzieci uderzają pałeczką w bębenek w rytm piosenki. - Kiszone ogórki - praca plastyczna. Dzieci wklejają emblematy ogórków do słoja. J. Angielski zajęcia prowadzone przez lektora. Temat dnia: Rzodkiewka. - Poznajemy nowe warzywo: rzodkiewkę. Nauczyciel przekazuje warzywo dzieciom, jednocześnie zachęca do dokładnego obejrzenia, spróbowania, powąchania. - Magiczny koszyk : -wybrane dzieci z zawiązanymi oczami próbują po dotyku i zapachu odgadnąć, co jest w koszyku, - stosowanie określeń miękki, twardy, - próby określenia kształtu warzywa. - Zabawa ruchowa do piosenki Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki - tworzenie kółka składającego się z samych rzodkiewek i szczypiorków - dobieranie się w pary podczas refrenu rzodkiewka- szczypior. - Praca plastyczna kolorowanie kredkami sylwet warzyw. - do wyboru: sałata, rzodkiewka, marchewka i szczypior. - ćwiczenie spostrzegawczości, - samodzielne wystukiwanie rytmu piosenki, - ćwiczenie orientacji przestrzennej, - doskonalenie motoryki małej, - wielozmysłowe poznanie rzodkiewki, - zapoznanie z nazwą i wyglądem rzodkiewki, - rozpoznawanie za pomocą dotyku i węchu wybranych warzyw, - próby określenia stopnia twardości, miękkości warzyw, - ćwiczenie właściwej reakcji na polecenia nauczyciela, fizycznej, - prawidłowe trzymanie kredki podczas pracy, Gimnastyka (10-15 minut) Ćwiczenia z wykorzystaniem tunelu, chusty animacyjnej. - ogólne usprawnianie organizmu,

16 Piątek Temat dnia: Sałatka warzywna. - Rozpoznawanie i opisywanie warzyw za pomącą zmysłu dotyku i wzroku np.: To jest marchew. Marchew jest twarda. To jest ogórek, on jest zielony itp. Następnie kolejno podchodzą do specjalnie przygotowanej skrzynki z wyciętym otworem, wewnątrz której znajdują się różne warzywa i za pomocą dotyku rozpoznają je. - Zabawa badawcza- warzywa umieszczone są na talerzyku i pokrojone w kostkę( marchew i ogórek). Dzieci z zawiązanymi oczami częstują się i nazywają warzywo, które spróbowały. -Zabawa rytmiczno ruchowa Tańczące warzywa. Dzieci z przypiętymi emblematami przedstawiającymi znane im warzywa maszerują po sali w różnych kierunkach. W momencie kiedy słyszą znaną piosenkę szybko dobierają się parami zgodnie z emblematami ( marchewka-marchewka, cebula-cebula itd.), tańczą w kółeczkach. -Dzieci dokładnie myją ręce. W miseczkach znajdują się warzywa. Pod kontrolą nauczycielki wrzucają je do miski jednocześnie rozpoznając i nazywając. Po uporządkowaniu miejsc pracy otrzymują na talerzykach sałatkę i ją degustują. Rytmika (10-15 minut) Gra dowolna na instrumentach muzycznych. Przypomnienie poznanych piosenek. - Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw (marchew, ogórek, cebula, pomidor, rzodkiewka, sałata). - zachęcanie do spożywania warzyw, - ćwiczenie sprawności fizycznej. - doskonalenie spostrzegawczości, - rozumienie potrzeby mycia rąk przed posiłkami i kształcenie samodzielności w tym zakresie, - przypominanie zasad kulturalnego zachowywania się podczas posiłku, - rozwój zdolności muzycznych, J. Angielski zajęcia prowadzone przez lektora.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI MAJ TYDZIEŃ I. W wiejskiej zagrodzie.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI MAJ TYDZIEŃ I. W wiejskiej zagrodzie. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI MAJ TYDZIEŃ I W wiejskiej zagrodzie. rozpoznawanie i nazywanie zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie, wdrażanie do dokładanego wykonania pracy, - podkreślenie znaczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI Tematyka: 1. Chciałbym być matematykiem 2. Chciałbym być muzykiem Luty tydzień pierwszy. Tematyka tygodnia: Chciałbym

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Miś muzykant. Instrumenty perkusyjne. Cele operacyjne: Dziecko: na podstawie wyglądu

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu r. przez Joannę Słowińską

Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu r. przez Joannę Słowińską Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 29.09.2009 r. przez Joannę Słowińską TEMAT: Biedronki i kwiaty FORMA PRACY: - z grupą - indywidualna CELE GŁÓWNE: - wdrażanie do prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 3-latki Temat: Muzykalny zając. Instrumenty perkusyjne. Cele operacyjne: Dziecko: rozpoznaje instrumenty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r. Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich. Aktywność i działalność dziecka

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r. Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich. Aktywność i działalność dziecka Poznajmy się PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich Treści programowe Temat tygodnia Temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele operacyjne Czas

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć. Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Już wakacje. Wakacje w górach.

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć. Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Już wakacje. Wakacje w górach. Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Już wakacje. Wakacje w górach. Scenariusz zajęć Cele operacyjne: Dziecko: określa strony, z której dochodzi

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Październik grupa Pszczółki

Plan Pracy Październik grupa Pszczółki 01.10.2015-02.10.2015 W zdrowym ciele, zdrowy duch Plan Pracy Październik grupa Pszczółki Data/temat tygodnia Zajęcia Cele dydaktyczne - zajęcia ruchowe - piosenka z gestami W zdrowym ciele, zdrowy duch

Bardziej szczegółowo

Temat tygodnia Rodzaj aktywności dziecka Przewidywane efekty edukacyjne

Temat tygodnia Rodzaj aktywności dziecka Przewidywane efekty edukacyjne Temat tygodnia Rodzaj aktywności dziecka Przewidywane efekty edukacyjne 1. Święty Mikołaj w przedszkolu - piosenka o Mikołaju Dzyo, dzyo, dzyo Mikołaju Święty z pokazywaniem - malowanie farbami ozdób z

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 3-latki Temat: Już wakacje. Jedziemy pociągiem. Scenariusz zajęć Cele operacyjne: Dziecko: uczestniczy w zabawach

Bardziej szczegółowo

Drodzy Rodzice Grupy I,,GDZIE KTO MIESZKA?

Drodzy Rodzice Grupy I,,GDZIE KTO MIESZKA? Drodzy Rodzice Grupy I,,GDZIE KTO MIESZKA? - poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; - kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem; - zwracanie uwagi na przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

II TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Wrzesień tydzień drugi. Temat tygodnia: Jestem przedszkolakiem.

II TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Wrzesień tydzień drugi. Temat tygodnia: Jestem przedszkolakiem. II TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

Plan miesięczny: wrzesień

Plan miesięczny: wrzesień Plan miesięczny: wrzesień JA I MOJA RODZINA TYDZIEŃ 1 POZNAJEMY SIĘ Poznanie dzieci, integracja grupy. Dziecko zna imiona dzieci z grupy; wie, że w przedszkolu czuje się bezpiecznie Socjalizacja dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 r. W GRUPIE 4 LATKÓW BIEDRONKI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 r. W GRUPIE 4 LATKÓW BIEDRONKI PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 r. W RUPIE 4 LATKÓW BIEDRONKI Tematyka: 1. Jesień w sadzie 2. Dary ogrodu 3. Nasze rodziny 4. Domowi ulubieńcy Treści programowe Data Temat

Bardziej szczegółowo

w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki

w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki Plan pracy wychowawczo dydaktycznej na miesiąc rzesień 2015 r. w grupie dzieci 4 letnich iewiórki Tematyka: 1. przedszkolu 2. Droga do przedszkola 3. Nadeszła jesień 4. Co robią zwierzęta jesienią? Treści

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I MARZEC 2018 r.

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I MARZEC 2018 r. Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I MARZEC 2018 r. I TYDZIEŃ 01.03-02.03.2018 r. 05.03-09.03.2018 r. Temat kompleksowy : Poznajemy zwierzęta. 1. To wiewiórka, a to ryba. 2. Których

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 5-latki Temat: Na wiejskim podwórku koń, krowa, koza. Cele operacyjne: Dziecko: nazywa zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci LISTOPAD. Integralny ośrodek tematyczny: DBAMY O NASZE KĄCIKI ZABAW. Cele ogólne:

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci LISTOPAD. Integralny ośrodek tematyczny: DBAMY O NASZE KĄCIKI ZABAW. Cele ogólne: Wielokierunkowa aktywność dzieci LISTOPAD Integralny ośrodek tematyczny: DBAMY O NASZE KĄCIKI ZABAW Cele ogólne: - Poznawanie zjawisk optycznych: zróżnicowanie przedmiotów przezroczystych i nieprzezroczystyc

Bardziej szczegółowo

I pół. Przyrost umiejęt./ wiedzy II I = II pół. 1.Umiejętności społeczne. 175 punktów możliwych do zdobycia. Liczba A. Liczba A. II pół.

I pół. Przyrost umiejęt./ wiedzy II I = II pół. 1.Umiejętności społeczne. 175 punktów możliwych do zdobycia. Liczba A. Liczba A. II pół. Wymaganie nr 3: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - omówienie prowadzenia diagnozy i obserwacji, - wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci. i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ W GRUPIE MISIE

KWIECIEŃ W GRUPIE MISIE KWIECIEŃ W GRUPIE MISIE Tematy kompleksowe: Praca rolnika Tajemnice książek Wielkanoc Dbamy o naszą planetę Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: Poznanie pracy rolnika czynności, jakie wykonuje i potrzebnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC GRUPA IV ŻABKI. Temat tygodnia: W marcu jak w garncu

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC GRUPA IV ŻABKI. Temat tygodnia: W marcu jak w garncu ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC GRUPA IV ŻABKI Temat tygodnia: W marcu jak w garncu Termin realizacji: 4.03. 8.03.2019 r. Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA MAJ 2019 GRUPA: MOTYLKI

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA MAJ 2019 GRUPA: MOTYLKI ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA MAJ 2019 GRUPA: MOTYLKI Tematyka kompleksowa: Moja miejscowość, mój region Moja ojczyzna Łąka w maju Cele ogólne: rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania:

Bardziej szczegółowo

AUTOR SCENARIUSZA: BOŻENA NOWAK TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY: ZWIERZĘTA NA ŁĄCE (BOCIAN, ŻABA, ŚLIMAK, BIEDRONKA)

AUTOR SCENARIUSZA: BOŻENA NOWAK TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY: ZWIERZĘTA NA ŁĄCE (BOCIAN, ŻABA, ŚLIMAK, BIEDRONKA) 1 SCENARIUSZ ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM KLASA V METODĄ OŚRODKÓW PRACY AUTOR SCENARIUSZA: BOŻENA NOWAK TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY: ZWIERZĘTA NA ŁĄCE

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KWIECIEŃ CYTRYNKI

PLAN PRACY KWIECIEŃ CYTRYNKI PLAN PRACY KWIECIEŃ CYTRYNKI I. Jestem Polakiem i Europejczykiem II. Chciałbym zostać sportowcem III. Chciałbym być kosmonautą IV. Dbamy o Ziemię Kwiecień tydzień I Tematyka: Jestem Polakiem i Europejczykiem

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 3-latki Temat: Na wiejskim podwórku pies i kot. Scenariusz zajęć Cele operacyjne: Dziecko: uczestniczy w zabawach parateatralnych;

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wakacyjne plany. To już lato tygodniowy Temat dnia Wakacyjne rady. Rady na wakacyjne wypady. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu r. przez Joannę Słowińską

Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu r. przez Joannę Słowińską Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 14.06.2010 r. przez Joannę Słowińską TEMAT: Już potrafię FORMA PRACY: - z grupą - indywidualna CELE GŁÓWNE: - utrwalanie pojęć matematycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ DLA 3 LATKÓW-MAJ TEMAT KOMPLEKSOWY : MUZYKA JEST WSZĘDZIE

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ DLA 3 LATKÓW-MAJ TEMAT KOMPLEKSOWY : MUZYKA JEST WSZĘDZIE PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ DLA 3 LATKÓW-MAJ TEMAT KOMPLEKSOWY : MUZYKA JEST WSZĘDZIE Robimy instrumenty muzyczne Koncert muzyczny w wykonaniu przedszkolaków Szukamy muzyki wszędzie zabawy badawcze

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Uważnie słucha opowiadań, tekstu mówionego, wypowiada się na jego temat;

MARZEC. Uważnie słucha opowiadań, tekstu mówionego, wypowiada się na jego temat; MARZEC Tematy kompleksowe: 1. Muzyka jest wszędzie. 2. Poznajemy pracę krawcowej. 3. Wiosna tuż tuż. 4. Wiosna idzie przez świat. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA: 1. Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia:

Bardziej szczegółowo

Drodzy Rodzice Grupy I,,URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Drodzy Rodzice Grupy I,,URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE Drodzy Rodzice Grupy I,,URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego; - dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom; - zwracanie uwagi na

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Zobacz:

Bardziej szczegółowo

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I - Gry i zabawy ruchowe Beata Król

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I - Gry i zabawy ruchowe Beata Król Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I (Gry i zabawy ruchowe) Opracowała: Cele główne lekcji: - doskonalenie umiejętności rzutów piłką, - kształtowanie zwinności, - doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2017 MALUCHY. Tydzień 1- Były sobie dinozaury

MARZEC 2017 MALUCHY. Tydzień 1- Były sobie dinozaury Tydzień 1- Były sobie dinozaury MARZEC 2017 MALUCHY 1. Uwaga dinozaur! 2. Cztery dinozaury 3. Wspólna zabawa 4. Dinozaury z plasteliny 5. Dlaczego dinozaury wyginęły? - rozwijanie umiejętności liczenia

Bardziej szczegółowo

PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD

PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI Tematy tygodniowe: Tydzień 1. Liście złote, kolorowe Tydzień 2. Ostrożnie! Ulica! Tydzień 3. Dbamy o naszą

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne uwzględniają umiejętności, które dziecko ma opanować na zajęciach rytmiki:

Cele operacyjne uwzględniają umiejętności, które dziecko ma opanować na zajęciach rytmiki: Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Październik. TYDZIEŃ 1.: co nam niesie zmiany w lesie?

Październik. TYDZIEŃ 1.: co nam niesie zmiany w lesie? Październik TYDZIEŃ 1.: co nam niesie zmiany w lesie? Projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Sylwia Kustosz, Edukator Froebel.pl) Przebieg spotkania w Porannym kole: PONIEDZIAŁEK: dary lasu 1. Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1

Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1 Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1 Temat: Kolorowe zabawy z chustą animacyjną. Ćwiczenia gimnastyczne Prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 8 Temat dnia: Poznajemy Mikołaja Kopernika Edukacje: polonistyczna społeczna, matematyczna, muzyczna

Bardziej szczegółowo

Temat tygodniowy: Na wsi. Temat dnia: Zabawy muzyczno-ruchowe. Doskonalenie: czytania globalnego, przeliczania, tworzenia i kontynuowania rytmów.

Temat tygodniowy: Na wsi. Temat dnia: Zabawy muzyczno-ruchowe. Doskonalenie: czytania globalnego, przeliczania, tworzenia i kontynuowania rytmów. Mgr Mariola Stankiewicz Grupa 0 a Pszczółki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej Temat tygodniowy: Na wsi Temat dnia: Zabawy muzyczno-ruchowe. Doskonalenie: czytania globalnego,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ZAJĄCZKI

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ZAJĄCZKI PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ZAJĄCZKI TEMATYKA TYGODNIOWA: 1. Jesień w sadzie. 2. Jesień w ogrodzie. 3. O sobie samym. 4. Moje zmysły. 5. Pada deszcz.

Bardziej szczegółowo

ściany, to przyjaciel Nasz Z końca świata, czy zza kochany Poniedziałek Temat kompleksowy Dzień tygodnia Rodzaj zajęcia Cele Pomoce Literatura Uwagi

ściany, to przyjaciel Nasz Z końca świata, czy zza kochany Poniedziałek Temat kompleksowy Dzień tygodnia Rodzaj zajęcia Cele Pomoce Literatura Uwagi Z końca świata, czy zza ściany, to przyjaciel Nasz kochany Poniedziałek Temat kompleksowy Dzień tygodnia Rodzaj zajęcia Cele Pomoce Literatura Uwagi I Wspólne przygotowanie ilustracji do zajęć. Zabawa

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

czerwiec Projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Katarzyna Małek, Edukator Froebel.pl) PONIEDZIAŁEK: co ze sobą zabrać niezbędnik małego podróżnika

czerwiec Projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Katarzyna Małek, Edukator Froebel.pl) PONIEDZIAŁEK: co ze sobą zabrać niezbędnik małego podróżnika czerwiec TYDZIEŃ 2.: wielkie pakowanie do wakacji odliczanie Projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Katarzyna Małek, Edukator Froebel.pl) PONIEDZIAŁEK: co ze sobą zabrać niezbędnik małego podróżnika

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC MAJ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC MAJ PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC MAJ Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej. Wdrażanie do samodzielności

Bardziej szczegółowo

Grupa Pszczółki r. Temat: Mikołajkowe Tradycje

Grupa Pszczółki r. Temat: Mikołajkowe Tradycje Grupa Pszczółki 04.12 08.12.2017r. Temat: Mikołajkowe Tradycje 04.12.2017r. Kim jest św. Mikołaj? - Św. Mikołaj- kto to taki?- opisywanie wyglądu Mikołaja na przykładzie ilustracji - Co Mikołaj ma w swoim

Bardziej szczegółowo

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców.

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców. Wielokierunkowa aktywność dzieci LISTOPAD Integralny ośrodek tematyczny: JESIEŃ w PARKU Cele ogólne: - Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią zmiana koloru i opadanie liści. - Poszerzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ "CZERWONE TRUSKAWKI"

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ CZERWONE TRUSKAWKI PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ "CZERWONE TRUSKAWKI" Tydzień 1. To jestem ja 2.Moja grupa 3. Moja droga do przedszkola 4.Idzie jesień... przez las, park Dzień 1. Witamy w naszym

Bardziej szczegółowo

I TYDZIEŃ STYCZNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka

I TYDZIEŃ STYCZNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka I TYDZIEŃ STYCZNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ. NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2014 r.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ. NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2014 r. PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2014 r. Cele: - Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. - Utrwalanie pojęć: prawo, lewo. - Rozwijanie sprawności manualnej poprzez kolorowanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Prowadząca: Ilona Olewniczak. Grupa wiekowa: 3,4,5 latki. Czas trwania zajęć: 20 minut. Rodzaj zajęć: zajęcia umuzykalniające

Scenariusz zajęć. Prowadząca: Ilona Olewniczak. Grupa wiekowa: 3,4,5 latki. Czas trwania zajęć: 20 minut. Rodzaj zajęć: zajęcia umuzykalniające Prowadząca: Ilona Olewniczak Grupa wiekowa: 3,4,5 latki Czas trwania zajęć: 20 minut Scenariusz zajęć Rodzaj zajęć: zajęcia umuzykalniające Temat: Wiatr łobuziak Cele ogólne (dziewczynka i chłopiec): Dziecko

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ TYDZIEŃ I - SKOK W NOWY ROK 1) Karuzela miesięcy i dni tygodnia. z uwagą słucha opowiadań, analizuje, wyciąga wnioski; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;

Bardziej szczegółowo

1. Obrazek z owocami- praca przestrzenna. 4-5 latki 2. Warzywa- wydzieranka z kolorowego papieru 5 l (chętne 4l)

1. Obrazek z owocami- praca przestrzenna. 4-5 latki 2. Warzywa- wydzieranka z kolorowego papieru 5 l (chętne 4l) JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE. 1. Słuchanie wiersza J. Tuwima Warzywa. 4-5 latki 2. Zabawa dydaktyczna Bawimy się słowami 4-5 latki 3. Teatrzyk sylwet na podstawie utworu J. Brzechwy Na straganie. 5latki

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan dydaktyczno-wychowawczy w Żłobku Jak u mamy" Grupa - Żuczki. Listopad 2015. Tydzień 1. Witaj Listopadzie!- poznajemy jesienną pogodę

Miesięczny plan dydaktyczno-wychowawczy w Żłobku Jak u mamy Grupa - Żuczki. Listopad 2015. Tydzień 1. Witaj Listopadzie!- poznajemy jesienną pogodę Miesięczny plan dydaktyczno-wychowawczy w Żłobku Jak u mamy" Grupa - Żuczki Listopad 2015 Dzień tygodnia 02.11. 2015 Tydzień 1. Witaj Listopadzie!- poznajemy jesienną pogodę Temat dnia: Deszczyk Działania

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki KWIECIEŃ 2018

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki KWIECIEŃ 2018 Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki KWIECIEŃ 2018 I TYDZIEŃ 02.04-06.04.2018 Temat kompleksowy (tygodniowy): Nadeszła wiosna 1. Bazie kotki. 2. Zagadki o wiośnie. 3. Śpiewamy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rytmiczno umuzykalniające

Zajęcia rytmiczno umuzykalniające Grupa żłobkowa Zajęcia rytmiczno umuzykalniające - mowa rytmizowana ( krótkie dwu-, trzy-sylabowe wyrazy) - powtarzanie głosem krótkich motywów melodycznych (opartych przeważnie na tercji opadającej) -

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy dzieci 5-letnich Najlepiej z rodzicami

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy dzieci 5-letnich Najlepiej z rodzicami Martyna Szczotka Akademia Ignatianum w Krakowie Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy dzieci 5-letnich Najlepiej z rodzicami The Educational-didactic Work Plan for the Group of Five-Year-Old Children

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW: C.D. LISTY ZWYCIĘZCÓW ROK 2009, NR 2. 01.04.2009. Ważne tematy: KWIECIEŃ 2009

KWARTALNIK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW: C.D. LISTY ZWYCIĘZCÓW ROK 2009, NR 2. 01.04.2009. Ważne tematy: KWIECIEŃ 2009 ROK 2009, NR 2. KWARTALNIK 01.04.2009 Fi rma T RANSL AT OR Ważne tematy: Rozstrzygnięcia konkursów Scenariusz zajęć dla nauczycieli j. angielskiego Pomoce do nauki j. niemieckiego ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI TEMATYKA TYGODNIOWA: 1. To już zima. 2. Święta tuż, tuż. 3. Czekamy na pierwszą gwiazdkę. Treści programowe Poznajemy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu

Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu Data: 11.03.2014 Grupa wiekowa: 3 i 4 latki Prowadzący: Monika Korzeniowska Temat kompleksowy: W zdrowym ciele zdrowy duch. Temat dnia: Sport to zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w świetlicy 29 luty- 4 marzec Nasi pupile. Gry i zabawy. Temat tygodnia

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w świetlicy 29 luty- 4 marzec Nasi pupile. Gry i zabawy. Temat tygodnia Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w świetlicy 29 luty- 4 marzec 2016 Nasi pupile Oglądanie filmów edukacyjnych. Rozmowy tematyczne Rozmowa dotycząca bezpieczeństwa pt.. Przestrzeganie zasad podczas zabaw

Bardziej szczegółowo

Tydzień 1: NASZE KSIĄŻKI. Matematyczna. Duże małe zabawa dydaktyczna; kształtowanie świadomości pojęć mały, duży.

Tydzień 1: NASZE KSIĄŻKI. Matematyczna. Duże małe zabawa dydaktyczna; kształtowanie świadomości pojęć mały, duży. Tydzień 1: NASZE KSIĄŻKI Temat dnia Aktywności dzieci Językowoliteracka i słuchowa Matematyczna Społecznoprzyrodnicza Plastycznotechniczna i grafomotoryczna Muzyczna Ruchowozdrowotna Księgi, książki, książeczki

Bardziej szczegółowo

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka zajęć dla dzieci 3-5letnich - grupa "Żabki MAJ 2016 Tydzień pierwszy: JAK POWSTAJE KSIĄŻKA Tydzień drugi: Tydzień trzeci:

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 5-latki Temat: Już wakacje. Wakacje nad morzem. Scenariusz zajęć Cele operacyjne: Dziecko: nazywa i rozpoznaje charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Dary jesieni na talerzu. TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Rozpoznajemy owoce. Autor: Marcela Rożnawska 1. CELE OŚRODKA PRACY:

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Dary jesieni na talerzu. TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Rozpoznajemy owoce. Autor: Marcela Rożnawska 1. CELE OŚRODKA PRACY: TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Dary jesieni na talerzu. TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Rozpoznajemy owoce. Autor: Marcela Rożnawska 1. CELE OŚRODKA PRACY: - rozpoznawanie i nazywanie jesiennych owoców - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik dla grupy III.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik dla grupy III. Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik dla grupy III. I. Jesień daje nam warzywa. Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna: rozpoznaje i nazywa warzywa; rozumie znaczenie jedzenia

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki Luty Cele operacyjne i sposoby ich relaizacji

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki Luty Cele operacyjne i sposoby ich relaizacji Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki Luty 2018 I TYDZIEŃ 01.02-02.02.2018 Temat kompleksowy (tygodniowy): Wspólne zabawy. 1. Szukamy zabawki 2. Moje zmysły. 1.5 3.1, 3.4, 3.5,

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia:

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: MARZEC Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: I. W ŚWIECIE SZTUKI. 1. Świat malarstwa: utrwalanie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Zawody, których jeszcze nie znamy.

Zawody, których jeszcze nie znamy. Zawody, których jeszcze nie znamy. 27.02 03.03.2017r. Opracowała: Patrycja Nowicka Rozmowa dotycząca znanych przez dzieci zawodów, czym się zajmują m.in. policjant, lekarz, strażak. Pogadanki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczo dydaktycznej na miesiąc Grudzień 2015 r. w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki. Tematyka: 1. To już zima. 3.

Plan pracy wychowawczo dydaktycznej na miesiąc Grudzień 2015 r. w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki. Tematyka: 1. To już zima. 3. Plan pracy wychowawczo dydaktycznej na miesiąc Grudzień 2015 r. w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki Tematyka: 1. To już zima 2. Święta tuż - tuż 3. Święta tuż - tuż Treści programowe Poznajemy przyrodę

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI WIEDZY O ZDROWIU DLA KLAS I - III z okazji powitania wiosny- 21 marca.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI WIEDZY O ZDROWIU DLA KLAS I - III z okazji powitania wiosny- 21 marca. SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI WIEDZY O ZDROWIU DLA KLAS I - III z okazji powitania wiosny- 21 marca. Temat: Zajęcia ruchowe z elementami wiedzy o zdrowiu Wiosenny promyk zdrowia. Cele główne:

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza PLANOWANE DZIAŁANIA A B - Ćwiczenia oddechowe mające na

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC KWIECIEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC KWIECIEŃ PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC KWIECIEŃ Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Propagowanie postawy

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Autor: Karina Jedynak Grupa wiekowa: 5 - latki Temat: Zwierzęta na wsi. Byczek. Scenariusz zajęć

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I WRZESIEŃ 2017

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I WRZESIEŃ 2017 I TYDZIEŃ 01.09-08.09.2017 Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I WRZESIEŃ 2017 Temat kompleksowy : Pierwszy raz w przedszkolu. 1. Poznajemy Lalusia. 2. Nasza sala. 3. Oto ja. 4. Śpiewamy

Bardziej szczegółowo

Temat tygodniowy: Jesienna muzyka. Temat dnia: Zabawy słowno-muzyczne, doskonalenie zdolności fonematycznych i małej motoryki.

Temat tygodniowy: Jesienna muzyka. Temat dnia: Zabawy słowno-muzyczne, doskonalenie zdolności fonematycznych i małej motoryki. mgr Mariola Stankiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Temat tygodniowy: Jesienna muzyka Temat dnia: Zabawy słowno-muzyczne, doskonalenie zdolności fonematycznych i małej motoryki. Cele

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznanie

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie III LISTOPAD 2017

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie III LISTOPAD 2017 Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie III LISTOPAD 2017 I TYDZIEŃ 01.11 03.11.2017 Temat kompleksowy (tygodniowy): Świat przedszkolaka 1. Nasze emocje 2. Kolory I 5, III 1, III 4, III

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI PLAN PRACY YCHOAO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC RZESIEŃ 2015r. GRUPIE 3,4 LATKÓ ŻABKI TEMATYKA TYGODNIOA: 1. przedszkolu. 2. Droga do przedszkola. 3. Nadeszła jesień. 4. Co robią zwierzęta jesienią. 5. Jesień

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Data: 8.01.2014r. Grupa wiekowa: 3,4latki Miejsce: sala przedszkolna Temat zajęć: Wesołe zabawy z woreczkami. Treści programowe: współdziałanie w zabawach i sytuacjach zadaniowych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 6

Scenariusz zajęć nr 6 Autor: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Zimowe zabawy. Scenariusz zajęć nr 6 Temat dnia: Spotkanie z liczbą 8. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Czynności przed lekcyjne: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Wrzesień tydzień pierwszy. Temat tygodnia: Pierwszy raz w przedszkolu.

I TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Wrzesień tydzień pierwszy. Temat tygodnia: Pierwszy raz w przedszkolu. I TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć logopedycznych

Konspekt zajęć logopedycznych Konspekt zajęć logopedycznych Temat zajęć: Ja i mój dom Rodzaj terapii: logopedyczna Czas trwania zajęć: 45 min. Etap kształcenia: szkoła podstawowa Forma pracy: indywidualna Diagnoza logopedyczna: Dziecko

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego. Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie:

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego. Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie: Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie: Postaw: Uczeń: kształci śmiałość i odwagę, przestrzega zasad współdziałania w grupie

Bardziej szczegółowo

Październik, tydzień I

Październik, tydzień I Treści programowe Poznajemy przyrodę Jesień rozpoznawanie owoców po wyglądzie, kształcie, smaku, rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnianie znaczenia słowa sad, poznawanie owoców egzotycznych.

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu r. przez Joannę Słowińską

Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu r. przez Joannę Słowińską Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 26.10.2009 r. przez Joannę Słowińską TEMAT: Dary parku FORMA PRACY: - z grupą - indywidualna CELE GŁÓWNE: - zachęcanie do przeliczania - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W ZAWADZKIEM

ROCZNY PLAN PRACY ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W ZAWADZKIEM ROCZNY PLAN PRACY ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W ZAWADZKIEM ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI CEL TERMIN I. Adaptacja dziecka w Obserwacja dzieci w czasie zajęć oraz zabaw. Poznanie dzieci oraz ich środowiska. 3.09.2018

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe: Uczeń: - śpiewa piosenki pt. Familijny blues, Piosenka dla babci, Piosenka o dziadku,

Cele szczegółowe: Uczeń: - śpiewa piosenki pt. Familijny blues, Piosenka dla babci, Piosenka o dziadku, SCENARIUSZ zajęć zintegrowanych w klasie I a realizowanych w dniu 21.01.2011 r. nauczyciel prowadzący: Anna Lewandowska nauczyciel wspomagający: Ewa Pyla Temat bloku: Moja babcia i mój dziadek. Temat dnia:

Bardziej szczegółowo

PLANSZA SYLABOWE PRZEDSZKOLE PLANSZA SYLABOWE PRZEDSZKOLE GRA PLANSZOWA DO CZEGO SŁUŻY? DO CZEGO SŁUŻY? TEMAT: uczucia i emocje

PLANSZA SYLABOWE PRZEDSZKOLE PLANSZA SYLABOWE PRZEDSZKOLE GRA PLANSZOWA DO CZEGO SŁUŻY? DO CZEGO SŁUŻY? TEMAT: uczucia i emocje do stymulacji mowy dzieci nazywają, opisują to, co widzą na ilustracji (czynności, kolory, emocje itd.). DO CZEGO SŁUŻY? DO CZEGO SŁUŻY? GRA PLANSZOWA TEMAT: uczucia i emocje do nauki rozpoznawania emocji

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 MOTYLKI WRZESIEŃ 2017

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 MOTYLKI WRZESIEŃ 2017 Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 MOTYLKI WRZESIEŃ 2017 I TYDZIEŃ 01.09-01.09.2017 Temat kompleksowy (tygodniowy): Pierwszy dzień w przedszkolu. 1. Poznajemy siebie. 1.5, 3.1, 3.4,

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA GRUPY ODKRYWCY NA MIESIĄC MARZEC Autor: p. Monika Adamowicz, p. Katarzyna Boińska

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA GRUPY ODKRYWCY NA MIESIĄC MARZEC Autor: p. Monika Adamowicz, p. Katarzyna Boińska Tydzień 1 - Poczta Cele: poszerzanie zasobu słownictwa, przeliczanie zbiorów, kształtowanie umiejętności społecznych, nauka wiersza, poznanie nowej formy wypowiedzi: kartka pocztowa i list Temat dnia 06.03:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Tytuł lekcji Kolorowe zwiastuny wiosny. Data i miejsce realizacji Marzec/kwiecień 2014. Sala zajęć.

Scenariusz lekcji. Tytuł lekcji Kolorowe zwiastuny wiosny. Data i miejsce realizacji Marzec/kwiecień 2014. Sala zajęć. Scenariusz lekcji Autorka: Grażyna Alinowska Tytuł lekcji Kolorowe zwiastuny wiosny Data i miejsce realizacji Marzec/kwiecień 2014. Sala zajęć. Adresaci Dzieci w wieku 3 i 4 lat, uczęszczające do przedszkola,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. TEMAT: Cudaczek nauka pisania litery C w oparciu o piosenkę.

KONSPEKT. TEMAT: Cudaczek nauka pisania litery C w oparciu o piosenkę. KONSPEKT TEMAT: Cudaczek nauka pisania litery C w oparciu o piosenkę. CEL OGÓLNY: Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. Wyrabianie sprawności pisania litery C. CELE OPERACYJNE: uczeń: -

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki LISTOPAD 2017

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki LISTOPAD 2017 Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki LISTOPAD 2017 I TYDZIEŃ 02.11-03.11.2017 Temat kompleksowy (tygodniowy): Domy i domki. 1. Nasze mieszkania. 2. Mieszkanie kolczatka. 1.5,

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki GRUDZIEŃ 2017

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki GRUDZIEŃ 2017 Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki GRUDZIEŃ 2017 IV tydzień listopada i pierwszy dzień grudnia TYDZIEŃ- 27.11-1.12.2017 Temat kompleksowy (tygodniowy): Dbamy o zdrowie cd.

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Edukacja wczesnoszkolna polonistyczna, przyrodnicza.

Scenariusz zajęć. Edukacja wczesnoszkolna polonistyczna, przyrodnicza. Scenariusz zajęć Edukacja wczesnoszkolna polonistyczna, przyrodnicza. Data zajęć: 08.04.2018 r. Klasa: III Prowadzący: Małgorzata Horowicz-Dusza Krąg tematyczny: Wiosenne obserwacje. Temat zajęć: Łąka

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla 4-latków

Scenariusz zajęć dla 4-latków Scenariusz zajęć dla 4-latków Autor: Agnieszka Wysocka Obszar podstawy programowej: 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie

Bardziej szczegółowo

Temat dnia: Flaga. 04.05. 2016 Środa. - Oglądamy symbole Polski. Flaga, Godło. Pogadanka na temat każdego z nich.

Temat dnia: Flaga. 04.05. 2016 Środa. - Oglądamy symbole Polski. Flaga, Godło. Pogadanka na temat każdego z nich. Miesięczny plan dydaktyczno-wychowawczy w Żłobku Jak u mamy" Maj 20 Dzień tygodnia 04.05. 20 Środa Tydzień 1. Polska mój kraj Działania edukacyjne Temat dnia: Flaga - Oglądamy symbole Polski. Flaga, Godło.

Bardziej szczegółowo