Ewaluacja wewnętrzna 2017/2018

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja wewnętrzna 2017/2018"

Transkrypt

1 Ewaluacja wewnętrzna 217/218

2 Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej z zakresu edukacji przyrodniczej i matematycznej. Pytania kluczowe: Czy działania nauczycieli wpływają na poziom opanowania przez dzieci umiejętności z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej? Czy dzieci wykorzystują nabyte wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej w samodzielnym działaniu? Metoda: analiza dokumentów (dzienników), ankieta, arkusz analizy osiągnięć dzieci Grupa badawcza: rodzice, dzieci, nauczyciele

3 Analiza dokumentów Edukacja przyrodnicza Z analizy zapisów w dziennikach z poszczególnych oddziałów wynika, że prowadzone są różnorodne i systematyczne zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej. Są one organizowane zgodnie z rytmem zmieniających się pór roku. We wrześniu we wszystkich grupach założony został kącik przyrodniczy. Październik i listopad to miesiące, w których prowadzone były zajęcia związane z darami jesieni oraz jesienna pogodą. Miesiące zimowe (grudzień, styczeń i luty) zostały poświęcone na omówienie zmieniających się warunków atmosferycznych związanych z kolejna porą roku. Pojawiły się zajęcia polegające na eksperymentowaniu ze śniegiem i lodem oraz związane z pomaganiem zwierzętom w zimie i poznaniem ich nawyków. Natomiast w marcu i kwietniu we wszystkich grupach omawiana była wiosna i charakterystyczne dla niej zjawiska przyrodnicze. Pojawiła się również praca w ogródku przedszkolnym tym na zewnątrz oraz założone zostały mini ogródki w salach. Zrealizowano również plany, podczas których dzieci miały okazję poznać życie zwierząt egzotycznych i wiejskich. Omawiane treści były realizowane w trakcie różnorodnych zajęć: dydaktycznych, plastycznych, ruchowych, badawczych i muzycznych.

4 Edukacja matematyczna: Zadania i zabawy matematyczne realizowane były we wszystkich miesiącach, w każdej grupie. Były to między innymi zabawy w przeliczanie, szeregowanie, klasyfikowanie, tworzenie zbiorów ilościowych i jakościowych. Bardzo często realizowane były zabawy z zakresu znajomości schematu własnego ciała oraz orientacji przestrzennej. Wykorzystywano także wiatrak matematyczny (rytmy, kodowanie), różnorodne gry planszowe, układanki. Zabawy matematyczne podporządkowane były treściom realizowanego miesięcznego planu pracy w poszczególnych grupach.

5 Opracowanie ankiet dla rodziców Ze względu na spory odsetek rodzeństw w przedszkolu rozdanych zostało 54 ankiet, zwróconych zostało 27.

6 Część matematyczna

7 1. Czy Pani/Pana zdaniem w przedszkolu realizowane są treści matematyczne zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego? tak raczej tak raczej nie nie nie wiem Jeśli tak, proszę wskazać czego dotyczą: (bez odpowiedzi 2) - orientacji w schemacie własnego ciała 19 - położenia przedmiotów w przestrzeni i kierunku określania cech jakościowych przedmiotów 12 - szeregowania i klasyfikowania 19 - dostrzegania rytmu 19 - rozpoznawania i nazywania cyfr 2 - rozumienia pojęcia liczby i umiejętność liczenia 16 - mierzenia przedmiotów 9 - rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych 24 - rozumienia określeń związanych z czasem 15

8 2. Jak często Pani/Pana zdaniem treści matematyczne realizowane są w przedszkolu? codziennie kilka razy w tygodniu raz w tygodniu rzadziej nie wiem

9 3. Jakie pomoce wykorzystywane są do realizacji treści matematycznych? (odpowiedzi 11, brak odpowiedzi 14, nie wiem 2) Z najbliższego otoczenia; Linijka, ekierka, figury geometryczne; Klocki, instrukcje; Kredki, gry, przedmioty codziennego użytku; Gotowe i wykonane przez nauczyciela materiały, gry, układanki, tablice z zadaniami, klocki i inne przedmioty, które można liczyć, z których można budować, opisywać, odnosić do siebie; Klocki, gry edukacyjne; Liczydło, tablice matematyczne, wzory cyfr, klepsydry, karty pracy, prace plastyczne, podręcznik; Tablice z liczbami i wszystko dookoła

10 4. Czy Pani/Pana zdaniem dzieci są zainteresowane i chętnie uczestniczą w zajęciach matematycznych? tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

11 5. Skąd czerpie Pani/Pan informacje na temat realizowanych w przedszkolu treści matematycznych? (brak odpowiedzi 1) z rozmów z dzieckiem 21 z rozmów z nauczycielem 13 z gazetki dla rodziców 6 ze strony internetowej przedszkola 1 z wystawy prac plastycznych 14 z innego źródła 2 Jakiego? z gazetki w Sali; z kart pracy dostępnych do wglądu dla rodziców, informacji zawartych w opiniach, wyników testów gotowości szkolnej.

12 6. Czy w Sali istnieje kącik matematyczny? 7 2 tak nie nie wiem

13 7. Czy Pani/Pana zdaniem dziecko wykorzystuje zdobytą w przedszkolu wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki w zabawach i codziennych sytuacjach? tak raczej tak raczej nie nie

14 8. Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele utrwalają z dziećmi poznane wcześniej treści matematyczne? tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

15 9. Czy wiedza z zakresu matematyki zdobyta przez dziecko w przedszkolu jest przez Panią/Pana utrwalana w domu? tak raczej tak raczej nie nie

16 Część przyrodnicza

17 1. Czy Pani/Pana zdaniem w przedszkolu realizowane są treści przyrodnicze zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego? 7 2 tak ]raczej tak raczej nie nie nie wiem Jeśli tak, proszę wskazać czego dotyczą: - zmian zachodzących w przyrodzie wynikających ze zmieniających się pór roku 27 - roślin i zwierząt, a także różnych środowisk, w których żyją 22 - zjawisk atmosferycznych 26 - ochrony środowiska naturalnego 17

18 2. Jak często Pani/Pana zdaniem treści przyrodnicze realizowane są w przedszkolu? codziennie kilka razy w tygoniu raz w tygoniu rzadziej nie wiem

19 3. Jakie pomoce wykorzystywane są do realizacji treści przyrodniczych? ( odpowiedzi 15, brak odpowiedzi 1, nie wiem 2) materiały plastyczne i naturalne, książki, sadzenie roślin; termometr; gazetka, ogród; książki, plansze; rysunki; przedmioty z życia codziennego, otaczająca dzieci przyroda; książki, przedmioty związane z porami roku i zjawiskami atmosferycznymi, wycieczki, wyjścia do ogrodu; plakaty, tablice; segregacja śmieci, obserwacja przyrody, plakaty, zdjęcia, plansze; materiały plastyczne gotowe i wykonane przez nauczycieli, układanki, gry, ogródek przedszkolny, doniczki, ziemia, nasiona itp. opis, obrazki, sadzenie roślin; pogoda; rozmowy na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie, przygotowanie dekoracji dotyczących pór roku, spacery, karty pracy, wycieczki, piosenki; obrazy, wycieczki, spacery.

20 4. Czy Pani/Pana zdaniem dzieci są zainteresowane i chętnie uczestniczą w zajęciach przyrodniczych? 6 21 tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

21 5. Skąd czerpie Pani/Pan informacje na temat realizowanych w przedszkolu treści przyrodniczych? z rozmów z dzieckiem 23 z rozmów z nauczycielem 15 z gazetki dla rodziców 1 ze strony internetowej przedszkola 12 z wystawy prac plastycznych 18 z innego źródła (gazetka w Sali, karty pracy w podręczniku)

22 6. Czy w sali istnieje kącik przyrodniczy? tak nie nie wiem

23 7. Czy Pani/Pana dziecko wykorzystuje zdobytą w przedszkolu wiedzę z zakresu przyrody w zabawach i codziennych sytuacjach? tak raczej tak raczej nie nie

24 8. Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele utrwalają z dziećmi poznane wcześniej treści przyrodnicze? 9 18 tak raczej tak raczej nie nie nie wiem

25 9. Czy wiedza z zakresu przyrody zdobyta przez dziecko w przedszkolu jest przez Panią/Pana utrwalana w domu? 9 18 tak raczej tak raczej nie nie

26 Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród NAUCZYCIELI W ankiecie wzięło udział 13 osób.

27 Część matematyczna

28 1.W jaki sposób realizuje Pani treści matematyczne zawarte w podstawie programowej? (odpowiedzi 12, brak odpowiedzi 1) w trakcie zajęć dydaktycznych, wynikających z planów miesięcznych w różnych codziennych sytuacjach wykorzystując zabawy swobodne

29 2. Jak często treści matematyczne są przez Panią realizowane? codzennie kilka razy w tygodniu raz na tydzień rzadziej

30 3. Jakie pomoce wykorzystuje Pani do realizacji treści matematycznych? gry, układanki, różne elementy do przeliczania i tworzenia zbiorów, karty pracy; książki, ilustracje, plansze; klocki, zabawki; materiał naturalny (np. kasztany, żołędzie )

31 4. Czy dzieci są zainteresowane i chętnie uczestniczą w zajęciach matematycznych? 6 7 tak raczej tak raczej nie nie

32 5. Czy podczas zajęć matematycznych stosuje Pani zadania o różnym stopniu trudności, dopasowane do możliwości dzieci? 13 tak raczej tak raczej nie nie

33 6. Czy w sali istnieje kącik matematyczny? 2 11 tak nie Jeżeli tak, w jakie pomoce jest wyposażony? - gry, układanki, puzzle, mini pus, liczydła, figury geometryczne, klocki, liczmany, pomoce Montessori, książki

34 7. Czy dziecko korzysta z pomocy dydaktycznych oraz swojej wiedzy matematycznej podczas zabaw i w codziennych sytuacjach? 4 7 tak raczej tak raczej nie nie

35 8. Czy podczas zajęć utrwala Pani poznane wcześniej treści matematyczne? 1 12 tak raczej tak raczej nie nie

36 9. Czy łączy Pani treści matematyczne z innymi, zawartymi w podstawie programowej? 13 tak raczej tak raczej nie nie

37 1. W jaki sposób zbiera Pani informacje na temat wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie matematyki? poprzez obserwację dzieci w sytuacjach zadaniowych oraz w sytuacjach codziennych i dokonywanie zapisów w kartach obserwacji; dokonywanie oceny wykonywanych zadań na kartach pracy; sprawdzając gotowość szkolną.

38 Część przyrodnicza

39 1. W jaki sposób realizuje Pani treści przyrodnicze zawarte w podstawie programowej? podczas zajęć dydaktycznych wynikających z planów miesięcznych (np. obserwacje przyrodnicze, hodowla roślin, zabawy badawcze, oglądanie albumów, kalendarz pogody); w codziennych sytuacjach np. podczas zabaw w ogrodzie.

40 2. Jak często treści przyrodnicze są przez Panią realizowane? 4 9 codziennie kilka razy w tygodniu raz w tygodniu rzadziej

41 3. Jakie pomoce wykorzystuje Pani do realizacji treści przyrodniczych? książki, albumy, ilustracje, opowiadania, wiersze, piosenki, filmy, odgłosy; tablice demonstracyjne, mapy; okazy naturalne, skarby zbierane przez dzieci, rośliny; karty pracy; gry edukacyjne, układanki; prace plastyczne; zabawki.

42 4. Czy dzieci są zainteresowane i chętnie uczestniczą w zajęciach przyrodniczych? 3 1 tak raczej tak raczej nie nie

43 5. Czy podczas zajęć przyrodniczych stosuje Pani zadania o różnym stopniu trudności, dopasowane do umiejętności dzieci? 1 12 tak raczej tak raczej nie nie

44 6. Czy w Sali istnieje kącik przyrodniczy? 13 tak nie Jeżeli tak, w jakie pomoce jest wyposażony? - rośliny doniczkowe, zbiory naturalne związane z dana porą roku; - ogródek hodowla, uprawa warzyw i kwiatów; - książki, ilustracje, plansze, układanki; - konewki; -dekoracje okienne.

45 7. Czy dziecko korzysta z pomocy dydaktycznych oraz swojej wiedzy przyrodniczej podczas zabaw i w codziennych sytuacjach? tak raczej tak raczej nie nie

46 8. Czy podczas zajęć utrwala Pani poznane wcześniej treści przyrodnicze? 1 12 tak raczej tak raczej nie nie

47 9. Czy łączy Pani treści przyrodnicze z innymi, zawartymi w podstawie programowej? 13 tak raczej tak raczej nie nie

48 1. W jaki sposób zbiera Pani informacje na temat wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie przyrody? obserwacja dzieci podczas sytuacji zadaniowych i swobodnych zabaw, podczas spacerów, zabaw w ogrodzie i zapisywanie informacji w karcie obserwacji dziecka; podczas rozmów kierowanych i swobodnych; ocena wykonywanych zadań na kartach pracy; gotowość szkolna

49 Porównanie odpowiedzi na te same pytania zawarte w ankietach dla rodziców, nauczycieli

50 Czy i w jaki sposób realizowane są treści matematyczne w przedszkolu? Według zdecydowanej większości rodziców w przedszkolu realizowane są treści matematyczne zawarte w postawie programowej wychowania przedszkolnego, rodzice zaznaczali po kilka z wymienionych w ankiecie treści, tylko dwoje rodziców nie zaznaczyło żadnej z tych odpowiedzi. Rodzice czerpią informacje dotyczące realizowanych treści matematycznych głównie z rozmów z dzieckiem i nauczycielem, z wystawy prac plastycznych oraz ze strony internetowej Nauczycielki wskazywały formy realizacji treści matematycznych, które zostały pogrupowane w następujące zbiory: - zajęcia dydaktyczne wynikające z planów miesięcznych, - w sytuacjach codziennych, - podczas zabaw swobodnych. Wszystkie nauczycielki dostosowują stopień trudności zadań do możliwości dzieci

51 Jakie pomoce wykorzystywane są do realizacji treści matematycznych? Odpowiedzi rodziców Odpowiedzi nauczycieli - z najbliższego otoczenia; - tablica; - linijka, ekierka, figury geometryczne; - klocki, ilustracje; - kredki, gry, przedmioty codziennego użytku; -gotowe i wykonane przez nauczyciela materiały, gry, układanki, tablice z zadaniami, klocki i inne przedmioty, które można liczyć, z których można budować, opisywać, odnosić do siebie; - klocki, gry edukacyjne; - wiatrak matematyczny; - liczydło, tablice matematyczne, wzory cyfr, klepsydry, karty pracy, prace plastyczne, podręcznik; - tablice z liczbami i wszystko dookoła. - gry, układanki, różne elementy do przeliczania i tworzenia zbiorów, karty pracy; - książki, ilustracje, plansze; - klocki, zabawki; - materiał naturalny (np. kasztany, żołędzie )

52 Jak często treści matematyczne realizowane są w przedszkolu? codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu rzadziej Rodzice 3% 59% % % 11% nauczyciele 31% 62% 7% % % Nie wiem Czy dzieci są zainteresowane i chętnie uczestniczą w zajęciach matematycznych? Tak Nie Raczej tak Raczej nie Nie wiem Rodzic 59% % 33% 4% 4% nauczyciele 54% % 46% % %

53 Czy w sali znajduje się kącik matematyczny? tak nie Nie wiem inne Rodzice 26% % 74% % Nauczyciele 85% % % 15% (połączone z kącikiem gier i układanek odpowiedź 2 osob) Czy dziecko korzysta z pomocy dydaktycznych oraz swojej wiedzy matematycznej podczas zabaw i w codziennych sytuacjach? tak raczej tak Raczej nie nie Rodzice 63% 26% 7% 4% Nauczyciele 36% 64% % %

54 Czy nauczyciele utrwalają z dziećmi poznane wcześniej treści matematyczne? tak Raczej tak Raczej nie nie Nie wiem Rodzice 48% 44% % % 8% Nauczyciele 92% 8% % % %

55 Czy i w jaki sposób realizowane są treści przyrodnicze w przedszkolu? Według zdecydowanej większości rodziców w przedszkolu realizowane są treści przyrodnicze zawarte w postawie programowej wychowania przedszkolnego, rodzice zaznaczali po kilka z wymienionych w ankiecie treści. Rodzice czerpią informacje dotyczące realizowanych treści przyrodniczych głównie z rozmów z dzieckiem i nauczycielem, z gazetki dla rodziców i wystawy prac plastycznych oraz ze strony internetowej Nauczycielki wskazywały formy realizacji treści przyrodniczych, które zostały pogrupowane w następujące zbiory: - zajęcia dydaktyczne wynikające z planów miesięcznych, - w sytuacjach codziennych, - podczas zabaw w ogrodzie. Wszystkie nauczycielki dostosowują stopień trudności zadań do możliwości dzieci.

56 Jakie pomoce wykorzystywane są do realizacji treści przyrodniczych? Odpowiedzi rodziców - materiały plastyczne i naturalne, książki, sadzenie roślin; - termometr; - gazetka, ogród; - książki, plansze; - rysunki; - przedmioty z życia codziennego, otaczająca dzieci przyroda; - książki, przedmioty związane z porami roku i zjawiskami atmosferycznymi, wycieczki, wyjścia do ogrodu; - plakaty, tablice; - segregacja śmieci, obserwacja przyrody, plakaty, zdjęcia, plansze; - materiały plastyczne gotowe i wykonane przez nauczycieli, układanki, gry, ogródek przedszkolny, doniczki, ziemia, nasiona itp. Odpowiedzi nauczycieli - książki, albumy, ilustracje, opowiadania, wiersze, piosenki, filmy, odgłosy; - tablice demonstracyjne, mapy; - okazy naturalne, skarby zbierane przez dzieci, rośliny; - karty pracy; - gry edukacyjne, układanki; - prace plastyczne; - zabawki.

57 Jak często realizowane są treści przyrodnicze? codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu rzadziej Rodzice 48% 4% 8% % 4% Nauczyciele 31% 69% % % % Nie wiem Czy dzieci są zainteresowane i chętnie uczestniczą w zajęciach przyrodniczych? tak Raczej tak Raczej nie nie Nie wiem Rodzice 59% 33% 4% % 4% Nauczyciele 77% 23% % % %

58 Czy w Sali istnieje kącik przyrodniczy? Tak Nie Nie wiem Rodzice 59% % 41% Nauczyciele 1% % % Czy dziecko korzysta z pomocy dydaktycznych oraz swojej wiedzy przyrodniczej podczas zabaw i w codziennych sytuacjach? tak Raczej tak Raczej nie nie Rodzice 7% 26% 4% % Nauczyciele 15% 62% 23% %

59 Czy nauczyciele utrwalają poznane treści przyrodnicze? Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie wiem Rodzice 67% 33% % % % Nauczyciele 92% 8% % % %

60 Analiza osiągnięć dzieci przeprowadzona na podstawie wypełnionych przez nauczycieli arkuszy zestawienie porównawcze dla poszczególnych grup z I i II semestru

61 ANALIZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI - EDUKACJA MATEMATYCZNA GRUPA I opanował 25 I opanował II częściowoi częściowo II nie opanował I nie opanował II

62 25 ANALIZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI - EDUKACJA MATEMATYCZNA GRUPA II opanował I opanował II częściowo I częściowo II nie opanował I nie opanował II

63 ANALIZA OSIĄGNIĘĆ DZIĘCI - EDUKACJA MATEMATYCZNA GRUPA III I V opanował I opanował II częściowo I częściowo II nie opanował I nie opanował II

64 25 ANALIZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI - EDUKACJA MATEMATYCZNA GRUPA IV opanował I opanował II częściowo I częściowo II nie opanował I nie opanował II

65 16 ANALIZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI - EDUKACJA PRZYRODNICZA GRUPA I opanował I opanował II częściowo I częściowo II nie opanował I nie opanował II Dz. nazywa zjawiska atmosferyczne Dz. rozpoznaje pory roku Dz. nazywa ekosystemy: pole, las, sad, park, łąka Dz. nazywa charakterystyczne rośliny i łączy z ekosystemem Dz. nazywa charakterystyczne zwierzęta i łączy z ekosystemem Dz. odróżnia zachowania dobre i złe w przyrodzie Dz. nazywa podstawowe części rośliny

66 ANALIZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI - EDUKACJA PRZYRODNICZA GRUPA II opanowane I opanowane II częściowo I częściowo II nie opanował I nie opanował II Dz. nazywa zjawiska atmosferyczne Dz. rozpoznaje pory roku Dz. nazywa Dz. nazywa Dz. nazywa ekosystemy: pole, charakterystyczne charakterystyczne las, sad, park, łąka rośliny i łączy z ekosystemem zwierzęta i łączy z ekosystemem Dz. odróżnia zachowania dobre i złe w przyrodzie 1 9 Dz. nazywa podstawowe części rośliny

67 ANALIZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI - EDUKACJA PRZYRODNICZA GRUPA III I V opanował I opanował II częściowo I częściowo II nie opanował I nie opanował II Dz. nazywa zjawiska atmosferyczne Dz. rozpoznaje pory roku Dz. nazywa Dz. nazywa Dz. nazywa ekosystemy: pole, charakterystyczne charakterystyczne las, sad, park, łąka rośliny i łączy z ekosystemem zwierzęta i łączy z ekosystemem Dz. odróżnia zachowania dobre i złe w przyrodzie Dz. nazywa podstawowe części rośliny

68 ANALIZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI - EDUKACJA PRZYRODNICZA GRUPA IV opanował I opanował II częściowo I częściowo II nie opanował I nie opanował II Dz. nazywa zjawiska atmosferyczne Dz. rozpoznaje pory roku 5 3 Dz. nazywa ekosystemy: pole, las, sad, park, łąka Dz. nazywa charakterystyczne rośliny i łączy z ekosystemem 4 3 Dz. nazywa charakterystyczne zwierzęta i łączy z ekosystemem Dz. odróżnia zachowania dobre i złe w przyrodzie Dz. nazywa podstawowe części rośliny

69 Podsumowanie i wnioski Na podstawie analizy dokumentacji, arkuszy oraz szczegółowej analizy odpowiedzi udzielonych w ankietach można stwierdzić, że w Przedszkolu nr 91 Bajka dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej z zakresu edukacji przyrodniczej i matematycznej i wykorzystują je w zabawie i sytuacjach zadaniowych. W odpowiedziach wszystkich osób badanych dominują kategorie zdecydowanie tak i raczej tak, kategorie raczej nie i zdecydowanie nie pojawiają się sporadycznie. Zaobserwować tu można dość dużą zgodność pomiędzy odpowiedziami rodziców i nauczycielek.

70 Odpowiedzi na dwa podstawowe pytania dokonanej ewaluacji brzmią następująco: W Przedszkolu 91 Bajka organizowane są zajęcia z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej przynajmniej kilka razy w tygodniu. Działania podejmowane przez nauczycieli w większości przypadków mają pozytywny wpływ na poziom opanowania przez dzieci najważniejszych umiejętności z zakresu edukacji matematycznej, jak i przyrodniczej. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach matematycznych i przyrodniczych organizowanych przez nauczycieli. Zdaniem nauczycieli dzieci raczej wykorzystują nabyte wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej w samodzielnym działaniu. Natomiast większość rodziców wskazuję, że dzieci wykorzystują zdobyte wiadomości i umiejętności z obu dziedzin. Wynikać to może z faktu, że treści matematyczne, jak i przyrodnicze poruszane są w trakcie zorganizowanych zajęć i dlatego podczas swobodnej zabawy dzieci wybierają inny rodzaj aktywności.

71 To, co może zastanawiać to, wynikająca z analizy dokumentów pewna nieścisłość między deklarowaną przez nauczycieli ilością przeprowadzonych zajęć z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej, a przyrostem umiejętności i wiadomości u dzieci (dotyczy niektórych umiejętności oddział IV oraz III i V). Przy czym na oddziałach specjalnych wynika to ze specyfiki zaburzeń dzieci (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym oraz autyzm, w spektrum których pojawiać się może regres w rozwoju).

72 Wnioski (propozycje) 1. Należy więcej czasu poświęcić na działania praktyczne, umożliwiające doświadczanie przez dzieci zagadnień związanych z mierzeniem, ważeniem, przeliczaniem poprzez organizowanie odpowiednich zabaw tematycznych oraz działań w środowisku naturalnym. 2. Stwarzanie dzieciom różnorodnych okazji do podglądania przyrody poprzez organizowanie spacerów i wycieczek umożliwiających poznanie różnorodnych ekosystemów.

73 Dziękujemy za uwagę. Ewaluację wewnętrzną przeprowadziły i opracowały: Monika Bartkowiak Magdalena Kotlarska Katarzyna Wira

Przedszkolak obserwator przyrody. Program edukacji przyrodniczej dla dzieci 5- i 6-letnich

Przedszkolak obserwator przyrody. Program edukacji przyrodniczej dla dzieci 5- i 6-letnich Większą mądrość znajduje się w przyrodzie aniżeli w książkach Bernard z Clairvaux Przedszkolak obserwator przyrody Program edukacji przyrodniczej dla dzieci 5- i 6-letnich Opracowała: mgr Katarzyna Buczak

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej oddziału przedszkolnego w Brodłach na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej oddziału przedszkolnego w Brodłach na rok szkolny 2017/2018 Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej oddziału przedszkolnego w Brodłach na rok szkolny 2017/2018 ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej oddziału przedszkolnego w Brodłach na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej oddziału przedszkolnego w Brodłach na rok szkolny 2018/2019 Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej oddziału przedszkolnego w Brodłach na rok szkolny 2018/2019 ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Publicznym Przedszkolu Leśny Zakątek w Łaskarzewie

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Publicznym Przedszkolu Leśny Zakątek w Łaskarzewie Raport z ewaluacji wewnętrznej w Publicznym Przedszkolu Leśny Zakątek w Łaskarzewie Łaskarzew, czerwiec 2018r. 1 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AUTORSKI PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA STOKROTKA W GOLENIOWIE PRZYJACIELE PRZYRODY 2014/2015

HARMONOGRAM AUTORSKI PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA STOKROTKA W GOLENIOWIE PRZYJACIELE PRZYRODY 2014/2015 HARMONOGRAM AUTORSKI PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA STOKROTKA W GOLENIOWIE PRZYJACIELE PRZYRODY 2014/2015 AUTOR: MONIKA KATARZYNA JARUTA MIESIĄC FORMA REALIZACJI CELE OSOBY REALIZUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE

Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE Wstęp Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Dlatego już w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ "CZERWONE TRUSKAWKI"

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ CZERWONE TRUSKAWKI PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ "CZERWONE TRUSKAWKI" Tydzień 1. To jestem ja 2.Moja grupa 3. Moja droga do przedszkola 4.Idzie jesień... przez las, park Dzień 1. Witamy w naszym

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. 7 00 8 45 8 45 9 30 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych).

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. 7 00 8 45 8 45 9 30 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych).

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Obszar ewaluacji: Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Obszar ewaluacji: Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar ewaluacji: Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci Raport opracowały: Marta Ciszyńska Aldona Połujańska Ewa Tymińska Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 7

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 PRZEDSZKOLE nr7 41-800 Zabrze, ul. Wolności 215a tel.32271-11-78 ID 241775935 NIP 6482740950 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 Zabrze.31. sierpień 2017 1. Plan pracy został opracowany

Bardziej szczegółowo

OGRÓD PRZEDSZKOLNY W CZTERECH PORACH ROKU

OGRÓD PRZEDSZKOLNY W CZTERECH PORACH ROKU OGRÓD PRZEDSZKOLNY W CZTERECH PORACH ROKU OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 26 W ELBLĄGU WSTĘP Ogród przedszkolny jest miejscem niezwykle istotnym w procesie rozwoju dziecka. To tu dzieci bawią

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie Opracowany w oparciu o: 1.Literaturę tematyczną 2.Artykuły z czasopism pedagogicznych 3.Informacje przekazane przez st. wizytatora 4.Wnioski własne. W roku

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014-2015

na rok szkolny 2014-2015 Przedszkole nr 184 w Poznaniu na rok szkolny 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2014-2015. PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Gry i zabawy matematyczne

Program edukacyjny Gry i zabawy matematyczne mgr Anna Szymczak mgr Justyna Niewęgłowska Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat w Poznaniu Program edukacyjny Gry i zabawy matematyczne - - Poznań 2016 1 Założenia programowe Program ten jest zgodny z podstawą

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Lubichowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Lubichowie Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Lubichowie Obszar ewaluacji: Organizacja i efekty edukacji matematycznej. Czerwiec 2018r. Cele ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole

Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z nową podstawa programową Opracowały: Agnieszka Witek Gabriela

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Co robiły Muchomorki w miesiącu październiku?

Co robiły Muchomorki w miesiącu październiku? Co robiły Muchomorki w miesiącu październiku? Bloki tematyczne Przyroda jesienią x2 Praca dorosłych Jesienna pogoda W pierwszej połowie października rozmawialiśmy na temat przyrody jesienią, przenosząc

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej. ,, Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi

Projekt edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej. ,, Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi Projekt edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej,, Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi 1. WSTĘP Dziecko żyje i rozwija się w otoczeniu przyrody. Stanowi ona źródło jego przeżyć i wiedzy. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

IV TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka

IV TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka IV TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2011/2012. Przedszkole Nr 117 im. Czecha w Poznaniu.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2011/2012. Przedszkole Nr 117 im. Czecha w Poznaniu. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Przedszkole Nr 117 im. Czecha w Poznaniu. Dziecięcy Świat Matematyki. Tworzenie sytuacji edukacyjnych oraz wykorzystanie spontanicznych działań przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja procesu adaptacji

1 Organizacja procesu adaptacji ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 0/0 LP Zadanie do realizacji Środki i sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2018 Grupa: Maluchy

Wrzesień 2018 Grupa: Maluchy Wrzesień 2018 Grupa: Maluchy Tematy Tygodni: Tematy Dni: To jestem ja Moja grupa Moja droga do przedszkola Witamy w naszym My i nasze Pan Świetlik przedszkolu ubrania Wesoła zabawa Moje Na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

Program koła matematycznego,, Zabawy z matematyką. Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie.

Program koła matematycznego,, Zabawy z matematyką. Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie. Program koła matematycznego,, Zabawy z matematyką Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie. Wstęp : Matematyka w przedszkolu jest nieodzownym elementem życia codziennego każdego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE. WYMAGANIE 2 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 2014r. ~ 1 ~ Cel ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Projekt edukacji przyrodniczej.

Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Projekt edukacji przyrodniczej. Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Projekt edukacji przyrodniczej. Realizowany w grupie I i II od marca do czerwca 2014 roku. Opracowały: Jolanta Wawer, Marzena Bochra, Małgorzata Matysiak Murat. 1 Kiedy wiosna

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Przedszkola Leonardo w Gdańsku

Plan Pracy Przedszkola Leonardo w Gdańsku Plan Pracy Przedszkola Leonardo w Gdańsku na rok szkolny 2012/2013...Jest gdzieś niedaleko Twojego domu kraina wiatru i rozgadanych drzew, gdzie śpiewają ptaki i woda, gdzie ziemia pachnie Mirosław Ruszała

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny

Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny Opracowała: mgr Bożena Szkopińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze Cele

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 2. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie

Scenariusz nr 2. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień dary niesie Scenariusz nr 2 I. Tytuł scenariusza zajęć : Wiatr i nasiona ". II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka 2. Budzenie świadomości narodowej 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Zadania główne: 1. Wzmacnianie działalności wychowawczo - opiekuńczej przedszkola ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach w roku szkolnym 2016/2017

RAPORT z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach w roku szkolnym 2016/2017 RAPORT z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach w roku szkolnym 2016/2017 Zespół ds. ewaluacji: Przewodnicząca mgr Marzena Dobek Członkowie - mgr Michalina

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOSCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA NA ZIELONYM WZGÓRZU W LUSÓWKU ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA NA ZIELONYM WZGÓRZU W LUSÓWKU ROK SZKOLNY 2014/2015 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku. Chcąc dowiedzieć się czy dzieci zdobyły umiejętności w zakresie pojęć matematycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NR 3 W BRWINOWIE RAPORT KOŃCOWY

PRZEDSZKOLE NR 3 W BRWINOWIE RAPORT KOŃCOWY PRZEDSZKOLE NR 3 W BRWINOWIE RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2018/2019 1 I. PRZEDMIOT EWALUACJI W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację wewnętrzną, dotyczącą wymagania :

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany: Obszar: WyposaŜenie przedszkola w środki dydaktyczne pod kątem przyjętego programu. Celem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesienne dary. Barwy i smaki jesieni. tygodniowy Temat dnia Dlaczego liście zmieniają kolory? Przygody

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy przedszkola Samorządowego nr 1 Bajka w Ciechocinku. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy przedszkola Samorządowego nr 1 Bajka w Ciechocinku. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy przedszkola Samorządowego nr 1 Bajka w Ciechocinku na rok szkolny 2016/2017 Plan opracowany został w oparciu o: wniosków ze sprawowanego nadzoru dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014 OPRACOWAŁY: Paulina Karczewska Mirosława Nowakowsk Wymagania 2. Procesy wspomagania rozwoju i

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 412 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 412 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Wykonanie: Weronika Woch, Marta Bartosiak, Joanna Morska, Dorota Łach, Magdalena Rucińska ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 412 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA rok szk. 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA rok szk. 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA rok szk. 2015/2016 Temat: Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci przez kształcenie ich uzdolnień matematycznych Zadania i

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Oddziały przedszkolne Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawa programową Opracowali: Barbara Sotowicz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE PROGRAM ZAJĘĆ Kamila Wyleżek ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjum oraz I przysposabiającej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola PRZEDSZKOLE NR 163 BAŚNIOWY ZAMEK W POZNANIU Przedmiot ewaluacji: Realizacja podstawy programowej przyczynia się do rozwoju dzieci Zespół ewaluacyjny: mgr Halina

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Wiedza przyrodnicza: Kl. Wymagania nie odróżnia roślin zielonych od drzew i krzewów. zbyt ogólnikowo opisuje budowę poznanych zwierząt. nie słucha zapowiedzi pogody w radiu i w telewizji.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III wyraża myśli w formie wielozdaniowej wypowiedzi; słucha i w pełni rozumie wypowiedzi innych; przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza klas I-III

Edukacja przyrodnicza klas I-III Edukacja przyrodnicza klas I-III Autor: Administrator 01.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Edukacja przyrodnicza Wymagania edukacyjne klas I-III Ocena celująca 6 klasa I klasa I - II klasa I

Bardziej szczegółowo

przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach,

przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach, PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym: przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Uchwała Nr 1 /2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie. Scenariusz nr 9

Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie. Scenariusz nr 9 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień dary niesie Scenariusz nr 9 I. Tytuł scenariusza zajęć : Znaczenie lasów, parków i łąk" II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne III. Edukacje

Bardziej szczegółowo

Marzec Dzieci Pana Astronoma

Marzec Dzieci Pana Astronoma Marzec Dzieci Pana Astronoma Motyw przewodni spoiwa integrujące Mija dzień po dniu. Tydzień po tygodniu. Miesiąc po miesiącu. Wiosna, lato, jesień, Zima. Co rok przyroda powtarza ten sam rytm. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO 12

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO 12 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO 12 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Wymagania wobec przedszkoli. Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel ewaluacji: Określenie zakresu wykorzystania zalecanych warunków

Bardziej szczegółowo

PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD

PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI Tematy tygodniowe: Tydzień 1. Liście złote, kolorowe Tydzień 2. Ostrożnie! Ulica! Tydzień 3. Dbamy o naszą

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 6

Scenariusz zajęć nr 6 Opracowała: Lucyna Górecka Blok tematyczny: W szkole tydzień 4 Scenariusz zajęć nr 6 Temat dnia: Ogród jesienią. Temat lekcji: Zmiany w przyrodzie jesienią. I. Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto odpowiedział na ankietę? Wśród 299 nauczycieli, którzy wypełnili ankiety uczy: 57,9% w klasie pierwszej,

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA GRUPY ODKRYWCY NA MIESIĄC MARZEC Autor: p. Monika Adamowicz, p. Katarzyna Boińska

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA GRUPY ODKRYWCY NA MIESIĄC MARZEC Autor: p. Monika Adamowicz, p. Katarzyna Boińska Tydzień 1 - Poczta Cele: poszerzanie zasobu słownictwa, przeliczanie zbiorów, kształtowanie umiejętności społecznych, nauka wiersza, poznanie nowej formy wypowiedzi: kartka pocztowa i list Temat dnia 06.03:

Bardziej szczegółowo

KWIATY Z CEBULEK ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ PROJEKTU 4-LATKI NUTKI. Termin realizacji : 13.04. 2015r 17.04.2015r

KWIATY Z CEBULEK ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ PROJEKTU 4-LATKI NUTKI. Termin realizacji : 13.04. 2015r 17.04.2015r KWIATY Z CEBULEK ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ PROJEKTU 4-LATKI NUTKI Termin realizacji : 13.04. 2015r 17.04.2015r Wiosna, to czas kiedy przyroda budzi się do życia, świat staje się ciekawy, kolorowy. Dzieci

Bardziej szczegółowo

I TYDZIEŃ PAŻDZIERNIKA

I TYDZIEŃ PAŻDZIERNIKA I TYDZIEŃ PAŻDZIERNIKA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rzechcie Projekt edukacyjny Jabłko dla dzieci 3-4-letnich

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rzechcie Projekt edukacyjny Jabłko dla dzieci 3-4-letnich Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rzechcie Projekt edukacyjny Jabłko dla dzieci 3-4-letnich Rzechta, wrzesień 2014r. Jesień to okres, w którym warzyw i owoców jest pod dostatkiem. A jabłko

Bardziej szczegółowo

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej Program zajęć matematycznych realizowanych w ramach projektu,,indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej. Nazwa i forma kształcenia: Zajęcia dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu

Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-MP2-K_genT49SA Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Niepublicznego Przedszkola Fundacji Familijny Poznań. Leonardo. Dbam o moje zdrowie i bezpieczeństwo

Program profilaktyki. Niepublicznego Przedszkola Fundacji Familijny Poznań. Leonardo. Dbam o moje zdrowie i bezpieczeństwo Program profilaktyki Niepublicznego Przedszkola Fundacji Familijny Poznań Leonardo Dbam o moje zdrowie i bezpieczeństwo zatwierdzony Uchwałą rady pedagogicznej Nr 2/2014/2015 z dn. 29.08.2014 r. opracowała:

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO PLANU ROCZNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W LUBICHOWIE 2019/2020

ZADANIA DO PLANU ROCZNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W LUBICHOWIE 2019/2020 ZADANIA DO PLANU ROCZNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W LUBICHOWIE 2019/2020 I Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych Wprowadzanie dziecka w świat wartości wychowanie

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Publicznego Przedszkola w Godziszce na rok szkolny 2016/2017. Tęczowa matematyka

Roczny Plan Pracy Publicznego Przedszkola w Godziszce na rok szkolny 2016/2017. Tęczowa matematyka Roczny Plan Pracy Publicznego Przedszkola w Godziszce na rok szkolny 2016/2017 Tęczowa matematyka Misja: Nasze Przedszkole jest przedszkolem twórczej zabawy, dziecko zaś małym odkrywcą otaczającego nas

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIENNIK PROJEKTU Imię i nazwisko studenta/tki Termin odbywania praktyki Imię i nazwisko nauczyciela/lki... Nazwa i adres placówki.. Nazwa/temat projektu. Grupa wiekowa Czas realizacji projektu.. Temat

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia:

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: MARZEC Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: I. W ŚWIECIE SZTUKI. 1. Świat malarstwa: utrwalanie pojęcia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15

Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15 Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15 I. Organizacja grupy 1. Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami, wynikającymi z roli bycia członkiem społeczności

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w oddziale przedszkolnym w SP nr 4 w Sanoku w roku szkolnym 2017/ 2018

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w oddziale przedszkolnym w SP nr 4 w Sanoku w roku szkolnym 2017/ 2018 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w oddziale przedszkolnym w SP nr 4 w Sanoku w roku szkolnym 2017/ 2018 W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację wewnętrzną dotyczącą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. To dzieci są prawdziwymi obserwatorami tego świata (Mian Mian) NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KANGUREK ROK SZKOLNY 2017/2018

KONCEPCJA PRACY. To dzieci są prawdziwymi obserwatorami tego świata (Mian Mian) NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KANGUREK ROK SZKOLNY 2017/2018 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KANGUREK ROK SZKOLNY 2017/2018 PODSTAWA PRAWNA KONCEPCJI PRACY: Ustawa z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 257 z późn.

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia:

Data sporządzenia: Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2017/2018 Data sporządzenia: 4.06.2018 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 22.06.2018 Zespół ds. ewaluacji Katarzyna Waisman

Bardziej szczegółowo

25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW

25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW 114 25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW Małgorzata Sieńczewska 25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW Cele ogólne w szkole podstawowej zdobycie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Ptaszkowej. Plan pracy przedszkola

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Ptaszkowej. Plan pracy przedszkola Przedszkole Samorządowe nr 1 w Ptaszkowej Plan pracy przedszkola I. Rozwijanie i kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci. 1. Zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań, wdrażanie do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem.

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć : Sposoby poznawania przyrody " II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN Godziny organizacji dnia w przedszkolu Czynności wykonywane przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDSZKOLE NR 192 Wesoły Pędzelek RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Temat ewaluacji: UDZIAŁ RODZICÓW W POPOŁUDNIOWYCH ZABAWACH I ZAJĘCIACH INTEGRACYJNYCH Raport opracował

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOSZCZANOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK Przyjęty Uchwałą Rady Rodziców Nr 1/2011 z dnia 12.09.2011r. CELE: 1.Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Matematyka w przyrodzie

Matematyka w przyrodzie Plan pracy Przedszkola nr 43 w Białymstoku na rok szkolny 2014/2015 Zadanie do realizacji: Matematyka w przyrodzie Zadania: - zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych, - kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 r. W GRUPIE 4 LATKÓW BIEDRONKI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 r. W GRUPIE 4 LATKÓW BIEDRONKI PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 r. W RUPIE 4 LATKÓW BIEDRONKI Tematyka: 1. Jesień w sadzie 2. Dary ogrodu 3. Nasze rodziny 4. Domowi ulubieńcy Treści programowe Data Temat

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zadania priorytetowe: 1. Edukacja ekologiczna. 2. Integracja społeczna dzieci

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 93 W KATOWICACH Z PRZYRODĄ NA TY

ROCZNY PLAN PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 93 W KATOWICACH Z PRZYRODĄ NA TY ROCZNY PLAN PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 93 W KATOWICACH Z PRZYRODĄ NA TY Roczny Plan Pracy Przedszkola zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30. 08. 2010r. i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zapoznano Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2017r. Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.3.

Bardziej szczegółowo