podproduktów i materiałów potrzebnych do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "podproduktów i materiałów potrzebnych do"

Transkrypt

1 Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe w ekonomii Komputerowe wspomaganie decyzji 1957 r. Powstanie APICS - American Production & Inventory Control Society Cel: Opracowanie metod wykorzystania komputerów w zarządzaniu organizacjami produkcyjnymi. Tworzenie standardów wspomagających zarządzanie sterowanie produkcją MRP MRP - Material requirements planning (Planowanie zapotrzebowania materiałowego) Techniki wspomagające zarządzanie produkcją Optymalizacja zapasów i procesu produkcyjnego Standard opracowywany w latach 60-tych Rozpowszechnił się wraz z rozwojem i upowszechnianiem się komputerów MRP - załoŝenia Towar powinien trafić do klientów w wymaganej przez nich ilości w jak najkrótszym czasie. Wielkość produkcji danego towaru musi być dokładnie zaplanowana. Wymusza to dokładne zaplanowanie zakupu podzespołów i materiałów potrzebnych do produkcji. Błędy planowania zwiekszają koszty produkcji mniejszy zysk. MRP dane wejściowe BOM (Bill of materials) Zestawienie materiałowe. Lista części - lista części, podproduktów i materiałów potrzebnych do wytworzenia danego produktu Dane z ewidencji stanów magazynowych. (moduł INV) Dodatkowe informacje związane z planowaniem. MRP dane wejściowe BOM (Bill of materials) Zestawienie materiałowe. Lista części - lista części, podproduktów i materiałów potrzebnych do 1

2 wytworzenia danego produktu Dane z ewidencji stanów magazynowych. (moduł INV) Dodatkowe informacje związane z planowaniem. Cele MRP Redukcja zapasów Dokładne określenie czasu dostawy surowców i półproduktów Dokładne wyznaczanie kosztów produkcji Lepsze wykorzystanie infrastruktury (magazyny, mozliwości produkcyjne) Szybsza reakcja na zmiany w otoczeniu Lepsza kontrola poszczególnych etapów produkcji MRP II Standard opublikowany przez APICS w 1989 r. MRP II - Manufacturing Resource Planning Planowanie zasobów produkcyjnych Rozwinięcie standardu MRP dodatkowe moduły związane z procesem sprzedaŝy, wspomaganiem podejmowania decyzji i inne. Podstawowe moduły MRP II Master Production Scheduling (MPS) Główny harmonogram produkcji. Określa co przędsiębiorstwo zamierza wyprodukować, uwzględnia plan i prognozę sprzedaŝy produktów Bill of Material Subsystem (BOM) zestawienie materiałowe Inventory Control (INV) - Transakcje strumienia materiałowego. Ewidencja zapasów w magazynach. Nadzór nad dostawami międzymagazynowymi. Podstawowe moduły MRP II c.d. Material Requirement Planning (MRP) - Planowanie potrzeb materiałowych. Sales and Operation Planning (SOP) - Planowanie sprzedaŝy i produkcji. Demand Management (DEM) - Zarządzanie popytem - Prognozowanie popytu, Przyjmowanie zamówień klientów, określanie terminów realizacji zamówień, śledzenie realizacji zamówień klientów Podstawowe moduły MRP II c.d. Scheduled Receipts Subsystem SRS - Sterowanie zleceniami. Shop Floor Control SFC - Sterowanie warsztatem produkcyjnym. Capacity Requirement Planning CRP - Planowanie zdolności produkcyjnych. 2

3 Input/Output Control I/OC - Sterowanie stanowiskiem roboczym Podstawowe moduły MRP II c.d. Purchasing PUR - Zakupy materiałowe m.in. Informacje o dostawcach, zapotrzebowaniach, cenach, zamówieniach i przyjęciach dostaw materiałowych. Distribution Resource Planning DRP - Planowanie zasobów dystrybucyjnych Tooling Planning and Control - Narzędzia i pomoce warsztatowe Podstawowe moduły MRP II c.d. Finnancial Planning Interface - Interfejsy modułów finansowych Simulations Symulacje Performance Measurement Kontrola wyników. MPS podstawowe funkcje Zapewnienie powiązań między MRP i DEM Tworzenie porównań popytu i głównego harmonogramu produkcji generowanie komunikatów wyjątków Określanie zmian w głównym harmonogramie produkcji w celu zaspokojenia popytu Prezentowanie głównego harmonogramu produkcji Zgrubne bilansowanie zdolności produkcyjnych dla głównego harmonogramu produkcji DEM podstawowe funkcje Powiązanie planu sprzedaŝy i produkcji oraz głównego harmonogramu produkcji z procesem tworzenia prognoz Porównywanie otrzymywanych od klientów zamówień z prognozami Wyznaczanie całkowitego popytu Wyznaczanie ilości produktów dostępnych do przyrzeczenia w kolejnych okresach SFC wybrane funkcje Tworzenie i aktualizowanie danych dotyczących uruchomionych zadań produkcyjnych Dostarczanie transakcji umozliwiających bieŝącą rejestrację strumienia robót w toku, zuŝycia materiałów, oraz wykonanej produkcji Tworzenie harmonogramów warsztatowych Wyznaczanie i prezentowanie, dla uruchomionych zadań, bieŝących statusów kaŝdej z operacji. CRP podstawowe funkcje Wyznaczanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne poszczególnych centrów roboczych 3

4 Zbieranie i raportowanie informacji szczegółowych i zbiorczych o zapotrzebowaniu na zdolności produkcyjne dla poszczególnych centrów roboczych I/OC podstawowe funkcje Tworzenie, aktualizowanie, oraz raportowanie o kolejkach zadań (operacji technologicznych) oczekujących na wykonanie w centrum roboczym, oraz o kolejkach zadań wykonanych w centrum roboczym, oczekujących na transport do magazynu lub kolejnego centrum roboczego. Tworzenie raportów dla poszczególnych centrów roboczych, wydziałów produkcyjnych itd. PUR wybrane funkcje Zbieranie i aktualizowanie informacji o źródłach dostaw Wybieranie i łączenie zapotrzebowań na kupowane pozycje celem wyznaczenia zapotrzebowań zbiorczych na dany okres Podział zapotrzebowań zbiorczyk pomiędzy poszczególnych dostawców Kontrola realizacji dostaw MRP II cykl wdroŝenia Pełny cykl wdroŝenia 2-3 lata Pierwsze efekty w ciągu roku od rozpoczęcia wdroŝenia Niepełne wdroŝenie kilka lub kilkanaście miesięcy Niepełne wdroŝenie przyniesie znacznie mniejsze Efekty MRP II cykl wdroŝenia c.d. Cykl wdroŝenia rozumiany jest jako okres od momentu podpisania umowy z dostawcą do momentu zakończenia wdroŝenia wszystkich zaplanowanych modułów (funkcji) oraz uzyskania pełnych przepływów informacyjnych między uŝytkownikami. Fizyczna instalacja komputerów i sieci jest tylko jednym z etapów (najprostrzym) i niczego jeszcze nie rozwiązuje MRP II etapy wdroŝenia Przygotowanie firmy do zarządzania w warunkach stosowania systemu komputerowego oraz planowania procesu wdroŝeniowego (1 Określenie zamierzeń oraz wyznaczenie celów komputeryzacji przedsiębiorstwa i wytypowanie poszczególnych modułów do systemu do 4

5 wdraŝania (2 MRP II etapy wdroŝenia c.d. Szkolenie zespołu wdroŝeniowego w zakresie zasad MRPII i znajomości modułów składających się na CL MRPII (2-4 Inwentaryzacja obecnego otoczenia organizacyjnego, wybór uŝytkowników, zaprojektowanie przyszłego otoczenia systemu (3-6 MRP II etapy wdroŝenia c.d. Projektowanie Systemu Informowania Kierownictwa w powiązaniu z modułami MRPII, projektowanie konfiguracji sprzętowej i programowej (5-6 Instalowanie komputerów, sieci, stacji roboczych lub terminali, systemu operacyjnego, oprogramowania MRPII (6-9 MRP II etapy wdroŝenia c.d. Stworzenie tzw. pilota systemu i szkolenie pracowników z wykorzystaniem pilota (9-12 Sukcesywne dostosowanie modułów systemu do codziennej działalności przedsiębiorstwa i zastąpienie dotychczasowego systemu (12-15 MRP II etapy wdroŝenia c.d. Przeprowadzenie konwersji zasobów danych i sukcesywne wdraŝanie CL MRPII (15-18 Rozszerzenie stopnia przetwarzania do pełnego zakresu MRPII (18-24 Przegląd rozwiązań po wdroŝeniu i przeprowadzenie ewentualnych zmian (20-26 ERP ERP - Enterprise Resource Planning Planowanie zasobów przędsiębiorstwa Rozwinięcie systemów MRP/MRP II Dodatkowe moduły np. Finanse, Metody planowania sieciowego W załoŝeniu integracja wszystkich aspektów pracy przedsiębiorstwa ERP obszary działania Magazynowanie Zarządzanie zapasami Śledzenie realizowanych dostaw Planowanie produkcji Zaopatrzenie 5

6 SprzedaŜ Kontakty z klientami ERP obszary działania c.d. Księgowość Finanse Zarządzanie zasobami ludzkimi ERP obszary działania c.d. Księgowość Finanse Zarządzanie zasobami ludzkimi Przykładowe funkcje ERP - Zakupy Współpraca z aplikacją magazynową, Rejestracja zakupów, przyjęć towarów i faktur od dostawców, Automatyczne przedstawianie propozycji zakupów na podstawie analizy potrzeb, stanu w magazynie, budŝetu, aktualnych umów handlowych, Przykładowe funkcje ERP - Zapasy Rejestracja wszelkich informacji o zakupach, partiach towarów, rezerwacjach, produkcji i zamówieniach, Przeprowadzanie analizy zapotrzebowania, Wyznaczanie krytycznego poziomu zasobów i zapasów, Przykładowe funkcje ERP - Zapasy Rejestracja wszelkich informacji o zakupach, partiach towarów, rezerwacjach, produkcji i zamówieniach, Przeprowadzanie analizy zapotrzebowania, Wyznaczanie krytycznego poziomu zasobów i zapasów, Przykładowe funkcje ERP - SprzedaŜ Zbieranie zamówień, Opracowywanie ofert, Wystawianie potwierdzeń dostawy, Przykładowe funkcje ERP - Finanse Prowadzenie wszystkich rozrachunków finansowo księgowych, MoŜliwość korzystania z nieograniczonej liczby modeli budŝetowych, Przeprowadzanie dokładnych analiz w określonym przedziale czasowym, Kontrola przepływu dokumentów księgowych, MoŜliwość przygotowania raportów finansowych dla poszczególnych grup odbiorców, Elektroniczny transfer dokumentów (EDI), 6

7 Dedykowane systemy ERP Transport, spedycja Farmacja Przemysł spoŝywczy Serwis urządzeń i instalacji Zarządzanie projektami budowlanymi Przemysł ciepłowniczy Systemy ERP II Dalsze rozszerzenie systemów ERP o dodatkowe moduły. Otwarta architektura mozliwość łatwej integracji z innymi systemami Architektura rozproszona skalowalność, duŝa wydajność, odporność na awarie JIT JIT (Just-In-Time) Strategia zarządzania zapasami Redukcja poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym Zmniejszenie strat, redukcja kosztów, zwiększenie jakości i wydajności produkcji CRM CRM - Customer Relationship Management Zarządzanie relacjami z klientem Front-end przedsiębiorstwa. Zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientem. Rodzaje: Operacyjny, Analityczny, Komunikacyjny CRM operacyjny Automatyzacja podstawowych procesów biznesowych związanych z marketingiem, sprzedaŝą i serwisem Śledzenie kontaktów z klientem w celu usprawnienia obsługi Przykładowe wykorzystanie: call centers (infolinia) CRM komunikacyjny Odpowiada za komunikację z klientem RóŜne kanały komunikacyjne: strona WWW, , AVR (Automated Voice Response), SMS Cele komunikacyjnego CRM-u mogą obejmować redukcję kosztów kontaktów z klientem i podniesienie ich jakości. CRM analityczny Projektowanie efektywnych kampanii reklamowych Analiza zachowań klientów wspomaganie 7

8 decyzji dotyczących cen, nowych produktów itp. Wspomaganie planowania produkcji poprzez prognozy popytu. EIS / MIS EIS - Executive Information System system wspomagania decyzji przeznaczony dla kierownictwa wyŝszego szczebla. MIS - Management Information Systems ogólniejszy termin związany z gromadzeniem i analizą informacji w celu wspomagania decyzji w biznesie DSS / IDSS DSS - Decision Support Systems systemy wspomagania decyzji. Ułatwiają podejmowanie decyzji na podstawie generowanych raportów i zestawień. IDSS Inteligentne systemy DSS. Wykorzystują metody AI, systemy ekspertowe, oraz zaawansowane techniki modelowania. BI BI - Business Intelligence analiza danych zgromadzonych w systemach informatycznych (hurtowniach danych) w celu okreslenia stanu obecnego oraz prognoz dotyczących przedsiębiorstwa i rynku 8

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Systemy informatyczne w zarządzaniu Plan wykładu Co to jest System Informatyczny? Podział SIZ wg. zakresu obsługiwanych funkcji: systemy cząstkowe, proste,, CIM (CAD, CAP, CAM, CAQ). Podział SIZ wg. zakresu

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Podział systemów zarządzania informacją CRM (Customer Relationship Management) -

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW)

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) Jesień 2014 Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) udostępnienie w polskich centrach Komputerów Dużej Mocy, nowych architektur obliczeniowych, które pozwolą na prowadzenie badań wymagających

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Informatyczne systemy zarządzania

Informatyczne systemy zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Informatyczne systemy zarządzania Grzegorz Hunicz 2013 grzegorz.hunicz@lublin.eu 1 Plan zajęć: Definicje Elementy ISZ Funkcje systemu informatycznego Informacja Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 61 12.1. Charakterystyka systemów informatycznych PPC Zintegrowane systemy informatyczne to systemy, w których następuje połączenie procesów technologicznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie)

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) 10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) SPIS WDROśEŃ CEMAT SILICON SA... 3 GATES POLSKA SP. Z O.O. W LEGNICY... 3 GEA TECHNIKA-CIEPLNA...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo