MRP o zamkniętej pętli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MRP o zamkniętej pętli"

Transkrypt

1 MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną i na samym początku sprawdza... zadanego harmonogramu produkcyjnego.... w harmonogramie produkcji (sprawdzanie czy zamówienie moŝe zostać przyjęte i zrealizowane czy teŝ nie. Jeśli tak to... zmienia sie harmonogram produkcji) moŝliwość...,...procesu produkcji, realizacji zamówień zakupowych oraz spływu materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych do magazynu. MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI Podstawowe elementy funkcjonalne to : MRP Harmonogramowanie... (MPS Master Production Scheduling) Planowanie... Produkcyjnych (CRP Capacity Requirement Planinig) Kontrola Produkcji (SFC - Shop Floor Control) Kontrola... (Purchasing Control) Zarządzanie... (Inventory Menagement) Struktura MRP o zamkniętej pętli BOM MARSZRUTY PRODUKCYJNE Zapotrzebowanie na wyrób gotowy Główny harmonogram produkcji ZAPOTRZ. MATERIAŁOWE WYKORZYSTANIA ZDOLNOŚCI PROD. MRP Zlecenia produkcyjne I Stany magazynowe wyrobów gotowych Stany magazynowe materiałów/półwyrobów Zlecenia zaopatrzeniowe ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI MPS - Harmonogramowanie produkcji Zadaniem jest określenie kiedy partia danego wyrobu gotowego powinna spłynąć do magazynu wyrobów gotowych w oparciu o informacje:..., przewidywany bilans, uruchomiona... Generując główny harmonogram produkcji naleŝy sprawdzić, czy w którymś tygodniu przewidywany bilans nie jest... lub... Rozszerzamy dane o... i... co pozwala weryfikować spływające od klientów zamówienia przy załoŝonym harmonogramie produkcji i modyfikować harmonogram.

2 CRP planowanie zdolności produkcyjnych Mając dane z MRP o planowanym zamówieniu i znając dane o standardowych czasach realizacji operacji i marszrut produkcyjnych dla elementów:... sekwencje operacji stanowiska robocze standardowe czasy ustawienia stanowisk standardowe czasy ustawienia stanowisk na jednostkę standardowy czas... całkowity czas na jednostkę określa się... Kontrola Produkcji Zadaniem jest optymalne sterowanie przepływem zleceń produkcyjnych przez odpowiednie stanowiska pracy zgodnie z marszrutami technologicznymi oraz określenie optymalnej kolejności wykonywanych zadań na poszczególnych stanowiskach, zgodnie z jedną ze strategii kolejkowania najwcześniejszy... najwcześniejszy... najkrótszy czas... najmniejszy współczynnik... Zarządzanie magazynami Zarządzanie magazynami Poziom zapasów jest regulowany przez popyt... tj. popyt uzaleŝniony od załoŝonego planu produkcji. Zapotrzebowanie na podzespół W celu minimalizacji produkcji w toku uzupełnia się zapasy tylko wtedy, gdy... Tradycyjny model Model MRP Potrzebna ilość +zapas bezpieczeństwa Punkt zamawiania Poziom bezpieczeństwa Potrzebna ilość +zapas bezpieczeństwa Poziom bezpieczeństwa MRP II MRP II (Manufacturing Resource Planning) Model poszerzony o funkcje związane ze...oraz o... planowanie produkcji.

3 MRP II W skład MRP II wchodzą elementy: MRP o zamkniętej pętli Planowanie... MRP II OWANIE ZASOBÓW PRODUKCYJNYCH (RRP) INFORMACJA O DOSTĘPNYCH ZASOBACH DZIAŁALNOŚCI PRODUKCJI PRZEWIDYWANY POPYT Planowanie... Produkcyjnych (RRP Resource Requirement Planing) Bilansowanie... Produkcyjnych WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRODUKCJI Zarządzanie... Koszty Produkcji Monitorowanie kosztów INFORMACJE O DOSTĘPNYCH ZASOBACH KOSZTY PRODUKCJI MPR o zamkniętej pętli MRP II - Planowanie Produkcji MRP II - Planowanie Produkcji Strategiczny plan produkcji jest tworzony na podstawie wiadomości o: przewidywanym..., planie działalności gospodarczej (spoza MRP) Strategiczne Planowanie Produkcji łączy: planowanie... planowanie... planowanie... dostępnych... MRP II - Planowanie Zasobów Produkcyjnych Dostarcza aktualnych danych o... MRP II - Zarządzanie Popytem Funkcje: obsługa... i weryfikacje moŝliwości ich zrealizowania określenie...

4 MRP II - Zarządzanie Popytem Piramidowa prognoza popytu poziom... przeprowadzone niezaleŝnie analizy rynkowe dla poszczególnych produktów (... okresy czasu) poziom... - przewidywanie popytu w formie bardziej zagregowanej (w... okresie czasu) poziom... produkcji planujemy wartość pienięŝną sprzedaŝy (w perspektywie np....) MRP II - Zarządzanie Popytem Fazy procesu:... na kaŝdym z poziomów planowania... popytu (popyt na wyŝszych poziomach wylicza się na poziomie popytów niŝszego poziomu) na poziomie strategicznym... popytu obliczonego w drugiej fazie z popytem wyliczonym niezaleŝnie,... uśredniające obie porównywane prognozy strategiczna... na niŝszych poziomach przy załoŝeniu popytu uśrednionego MRP II - Zarządzanie Popytem - przykład 1) w fazie niezaleŝnego prognozowania ustala się I. produkt A1 - produkt A2 - II. Grupa produktów A Grupa produktów B III.Całkowita sprzedaŝ na poziomie strategicznym prognozowana MRP II - Zarządzanie Popytem - przykład 2)faza syntezowania popyt dla grupy A = wartość sprzedaŝy dla grupy A = średnia wartość produktu grupy A = /1800 = popyt dla grupy B 3400szt, średnia wartość produktu grupy B całkowita sprzedaŝ dla grupy B = 3400szt*72zł 3)na poziomie strategicznym MRP II - Zarządzanie Popytem - przykład Na podstawie obu analiz przyjmujemy wartość sprzedaŝy - popyt dla A = - popyt dla B = weryfikujemy pierwszy poziom (dla poszczególnych produktów): - dla A1 - dla A2 MRP II Koszty Produkcji Interfejs pomiędzy systemem MRP II a systemem finansowym. Jego funkcje to: dostarczanie danych do dostarczanie... związanej z procesem produkcyjnym dla podsystemu Księgi Głównej.

5 ERP Pełna integracja sfer: strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem przez... ERP (Enterprise Resource Planning - - Planowanie Zasobów na potrzeby Przedsięwzięć) planowanie kontroli... budŝetowania i... badania... zarządzanie... planowanie i kontrola produkcji przy pomocy... ERP ERP obejmuje następujące obszary: obsługa klientów -..., przetwarzanie zamówień, obsługa specyficznych zamówień,... produkcja -..., wyznaczanie kosztów produkcji, zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji, zarządzanie zmianami produktów,..., prognozowanie zdolności produkcyjnych, wyznaczanie krytycznego poziomu zasobów/zapasów, kontrola procesu produkcji itd. finanse - prowadzenie..., kontrola przepływu dokumentów księgowych, przygotowywanie... zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych grup odbiorców ERP Pełny pakiet tworzą:... Dystrybucja i logistyka i gospodarka magazynowa Za wdroŝenie systemu klasy ERP uznaje się 3 z 5 elementów. ERP II Praca z systemem moŝe odbywać się za pośrednictwem... Systemy te umoŝliwiają tworzenie serwisów... kooperantów czy wreszcie pracowników. Zawierają oprogramowanie pozwalające na... ERP - WDROśENIE UmoŜliwia tzw.... (Business to Customer), czyli kontakt z klientem indywidualnym

6 Organizacja uczestników wdroŝenia Zespół ZESPÓŁ ZATWIERDZAJĄCY ZESPÓŁ PROJEKTOWY GRUPA REFERENCYJNA Zadania wytyczanie i zatwierdzanie głównych kierunków projektu akceptacja wyników końcowych organizowanie pracy analizowanie i syntezowanie danych proponowanie rozwiązań opracowanie dokumentów końcowych akceptacja materiałów dostarczanie informacji merytorycznych proponowanie rozwiązań akceptacja materiałów roboczych Etapy wdraŝania... do zarządzania w warunkach stosowania systemu komputerowego oraz planowania procesu wdroŝeniowego (pierwszy miesiąc).... komputeryzacji przedsiębiorstwa i wdraŝanie poszczególnych modułów systemu (drugi miesiąc). Szkolenie... w zakresie zasad MRP II i znajomości modułów składających się na Closed Loop MRP II (2-4 miesiąc). Inwentaryzacja obecnego..., wybór uŝytkowników, zaprojektowanie przyszłego otoczenia systemu (3-6 miesiąc). Projektowanie... w powiązaniu z modułami MRP II, projektowanie konfiguracji sprzętowej i programowej (5-6 miesiąc). Etapy wdraŝania..., sieci, stacji roboczych lub terminali, systemu operacyjnego, oprogramowania MRP II (6-9 miesiąc). Stworzenie... i szkolenie pracowników z wykorzystaniem pilota (9-12 miesiąc). Sukcesywne dostosowanie modułów systemu do... i zastąpienie dotychczasowego systemu (12-15 miesiąc). Przeprowadzenie konwersji zasobów danych i sukcesywne... (15-18 miesiąc). Rozszerzenie stopnia przetwarzania (18-24 miesiąc). Przegląd rozwiązań... i przeprowadzenie ewentualnych zmian (20-26 miesiąc) Korzyści 7-19% poprawa terminowość dostaw 30-40% - skrócenie czasu powstawania wyrobu poprawa funkcjonowania... i produktów, zmniejszenie zapasów...- zwiększenie zysku... posiadanych mocy produkcyjnych równomierna...wyrobów finalnych zmniejszenie zapotrzebowania na... Koszty wdroŝenia Koszty wdroŝenia W zaleŝności od stopnia złoŝoności, trudności i czasu wdroŝenia ceny wahają się tu od... złotych (bez uwzględnienia kosztów niezbędnego do tego sprzętu i infrastruktury technicznej). Po zakończeniu wdraŝania, eksploatacja i rozwój systemu generuje koszty sięgające nawet...

7 Systemy ERP Raport IDC dotyczący rynku rozwiązań klasy ERP za 2008r: SAP Comarch - 9,1% Oracle WdroŜenie Elektrownia Bełchatów system udało się wdroŝyć w ciągu zaledwie 18 miesięcy przed wdroŝeniem IFS Applications, w firmie działało ponad 100 róŝnego rodzaju aplikacji (od duŝych systemów, tj. finansowo-księgowy, czy materiałowo-magazynowy, aŝ po rozwiązania CAD) Prawie wszystkie aplikacje Elektrowni Bełchatów były dziełem programistów zatrudnionych w przedsiębiorstwie i działały niezaleŝnie od siebie system gospodarki remontowej to obsługa ponad 90 tys. zleceń rocznie i 100 tys. obiektów - odbywała się ręcznie

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 61 12.1. Charakterystyka systemów informatycznych PPC Zintegrowane systemy informatyczne to systemy, w których następuje połączenie procesów technologicznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW)

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) Jesień 2014 Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) udostępnienie w polskich centrach Komputerów Dużej Mocy, nowych architektur obliczeniowych, które pozwolą na prowadzenie badań wymagających

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Zintegrowane Systemy Zarządzania Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Systemy informatyczne w zarządzaniu Plan wykładu Co to jest System Informatyczny? Podział SIZ wg. zakresu obsługiwanych funkcji: systemy cząstkowe, proste,, CIM (CAD, CAP, CAM, CAQ). Podział SIZ wg. zakresu

Bardziej szczegółowo

Moduły funkcjonalne systemów ERP

Moduły funkcjonalne systemów ERP Moduły funkcjonalne systemów ERP Wprowadzenie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa a moduły systemu ERP różny stopień szczegółowości podziału na moduły różnice terminologiczne a różnice funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec

System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec Zarządzanie w przedsiębiorstwach przemysłowych jest obecnie wspierane przez systemy planowania potrzeb materiałowych MRP (Materials Resorce Planning). Systemy

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie)

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) 10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) SPIS WDROśEŃ CEMAT SILICON SA... 3 GATES POLSKA SP. Z O.O. W LEGNICY... 3 GEA TECHNIKA-CIEPLNA...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA Podstawowe cele sterowania produkcją, to m.in.: skrócenie czasu realizacji zlecenia klienta, zmniejszenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Piotr Soja Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna w Krakowie Streszczenie Pakiety ERP (Enterprise Resource Planning) stanowią przykład zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania cz. 2

Systemy zarządzania cz. 2 Systemy zarządzania cz. 2 Powtórzenie Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu

Bardziej szczegółowo