KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM"

Transkrypt

1 Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1

2 Plan Wykładu Ewolucja systemów informatycznych zarządzania Rynek systemów ERP na świecie i w Polsce Najnowsze tendencje: przetwarzanie w chmurze media społecznościowe urządzenia mobilne ERP vs. best of breed zarządzanie procesami biznesowymi pozostałe tendencje 2

3 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania System informacyjny to wielopoziomowa struktura pozwalająca na przetwarzanie danych przy pomocy modeli, procedur i algorytmów (por. Kisielnicki, Sroka [2005]). Elementy składowe system informacyjnego to zazwyczaj: zasoby ludzkie; zasoby informacyjne (bazy danych, bazy metod, bazy modeli, bazy wiedzy); zasoby proceduralne (algorytmy, procedury, oprogramowanie); zasoby techniczne (sprzęt, infrastruktura telekomunikacyjna, nośniki danych). 3

4 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania System informatyczny jest podzbiorem systemu informacyjnego, związanym z komputerowym przetwarzaniem danych. Do podstawowych funkcji systemu informatycznego należą: gromadzenie danych; przetwarzanie danych (w tym agregacja danych w postaci raportów i zestawień); przechowywanie danych; prezentowanie informacji. 4

5 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania System informatyczny zarządzania to zbiór powiązanych ze sobą elementów służących do komputerowego przetwarzania danych, którego finalnym efektem jest wspomaganie procesu podejmowania i realizowania decyzji w przedsiębiorstwie (por. Klonowski [2004]). 5

6 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania CRM (ok. 2000) SCM (ok. 2000) ERP II (ok. 2003) ERP I (ok. 1990) MRP II (ok. 1980) MRP I (ok. 1970) IC (ok. 1960) 6

7 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy IC Pierwszymi systemami wspierającymi zarządzanie przedsiębiorstwami były systemy klasy IC (Inventory Control systemy gospodarki materiałowej, dosł. kontroli wyposażenia). W porównaniu do nowoczesnych systemów informatycznych oferowały one bardzo skromną funkcjonalność obejmującą: rejestrację, zużycie i aktualne zapotrzebowanie na materiały produkcyjne. Systemy te korzystały z pojęcia BOM-u produkcyjnego (Bill of Materials zestawienia materiałów), które jest używane również w najnowocześniejszych rozwiązaniach klasy ERP II. 7

8 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy IC 8

9 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy IC 9

10 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy MRP I Pojęcie MRP (Material Requirements Planning - planowanie zapotrzebowania materiałowego, później nazwane MRP I) zostało wprowadzone w USA w 1960 roku przez J. Orlicky ego, współpracującego z IBM. Jego idea polegała na połączeniu popytu na poszczególne wyroby z zapotrzebowaniem na materiały wykorzystywane przy ich produkcji oraz użyciu komputera do dokonania niezbędnych obliczeń, dzięki którym możliwe było zakupienie potrzebnych materiałów w możliwie najpóźniejszym terminie, co znacznie redukowało koszty, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich terminów wynikających z ustaleń z klientem. 10

11 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy MRP I Systemy klasy MRP opierają się na pięciu podstawowych elementach: prognozach, jakie produkty powinny być wykonane w ciągu najbliższych kilku miesięcy (tzn. MPS - Master Production Schedule); określeniu, które materiały są używane, w jakich ilościach, w celu wytworzenia każdego produktu (BOM); określeniu terminów wytwarzania wszystkich produktów i niezbędnych materiałów; określeniu maksymalnych zdolności produkcyjnych dla poszczególnych produktów w jednostce czasu (tygodniu, dniu, godzinie); zarządzaniu aktualnym stanem wszystkich produktów i materiałów przedsiębiorstwa. 11

12 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy MRP I 12

13 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy MRP II W 1981 roku O. Wright opracował koncepcję planowania zasobów wytwórczych (później nazwaną MRP II), w której wszystkie działania przedsiębiorstwa produkcyjnego, w tym sprzedaż, zakup, utrzymanie, zasoby ludzkie, inżynieria, itd. zostały połączone z systemem MRP. Zintegrowane systemy klasy MRP II rozwijane są od 1980 roku, natomiast standard planowania zasobów wytwórczych opracowany został przez stowarzyszenie APICS (American Production and Inventory Control Society) w roku

14 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy MRP II Systemy klasy MRP II umożliwiają : określenie liczby oraz elementów składowych wyrobów będących przedmiotem sprzedaży; zabezpieczenie dostępności elementów składowych w żądanej ilości, miejscu i czasie; ustalanie terminów uruchomienia produkcji poszczególnych elementów składowych wyrobów finalnych; kontrolę przestrzegania obowiązujących długości cykli produkcyjnych; kontrolę planu aktualnego obciążenia urządzeń produkcyjnych wchodzących w skład poszczególnych odcinków produkcyjnych; planowanie przyszłego obciążenia urządzeń produkcyjnych. 14

15 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy MRP II Systemy klasy MRP II powinny składać się z następujących modułów ([Majewski 2006]): SOP - (Sales and Operation Planning) DEM - (Demanand Managment) - planowanie sprzedaży i produkcji; - zarządzanie popytem; MPS - (Master Production Scheduling) - główne harmonogramowanie produkcji; MRP - (Material Requirement Planning)- planowanie potrzeb materiałowych; BOM - (Bill of Material Subsystem) INV - (Inventory Transaction System) SRS - (Scheduled Receipts Subsystem) SFC - (Shop Floor Control) - zestawienia materiałowe; - transakcje magazynowe; - sterowanie zleceniami; - monitoring i sterowanie produkcją; CRP - (Capacity Requirement Planning) - planowanie zdolności produkcyjnych; I/OC - (Input/Output Control) PUR - (Purchasing) - sterowanie stanowiskiem roboczym; - zakupy materiałowe; DRP - (Distributed Resource Planning) - zarządzanie zasobami rozproszonymi; TPC - (Tooling Planning and Control) FPI - (Finnancial Planning Interface) S - (Simulations) PM - (Performance Measurement) - narzędzia i pomoce warsztatowe; - interfejs modułu finansowego; - symulacje; - pomiar wyników. 15

16 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy MRP II 16

17 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy ERP I i II Kolejnym krokiem w rozwoju systemów informatycznych zarządzania były systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa klasy ERP (Enterprise Resource Planning) konsekwentnie rozszerzające zastosowanie techniki komputerowej zarówno do wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem jak i na wszelkie typy przedsiębiorstw w tym przemysł, bankowość, medycynę i służbę zdrowia, handel, naukę, transport, kulturę i sztukę, organizacje rządowe i samorządowe itp. Systemy ERP II choć funkcjonalnie nie różnią się od systemów ERP, jednak można wyróżnić kilka cech odróżniających te dwie generacje systemów: wykorzystywanie w większym stopniu Internetu i standardu Web Services; nowocześniejszy i bardziej przyjazny interfejs użytkownika; podział na procesy front office i back office. 17

18 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy ERP Do funkcji najczęściej spotykanych w systemach klasy ERP należą (na podstawie [Bytniewski red. 2005]): sprzedaż, dystrybucja i marketing: podsystem zarządzania relacjami z klientem (CRM Customer Relationship Management); serwis; raporty; HR (Human Resources) zarządzanie personelem; finanse podsystem środków trwałych; podsystem controllingu; wytwarzanie; 18

19 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy ERP ewidencja i zaopatrzenie; podsystem logistyki: systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM Supply Chain Management); systemy zarządzania procesami magazynowymi (WMS - Warehousing Management Systems); podsystem elektronicznej transmisji danych (EDI Electronic Data Interchange); podsystem inteligencji biznesowej (BI - Business Inteligence): proces analityczny wielowymiarowej analizy danych (OLAP - Online Analytical Processing); hurtownia danych; data mining. 19

20 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: systemy klasy CRM Wg S. Łobejko System klasy CRM to system informacyjny gromadzący oraz przetwarzający informacje, opisujące wszelkie dokumenty, kontakty oraz relacje przedsiębiorstwa z klientem. Systemy klasy CRM wspomagające zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) można przedstawić jako architekturę: CRM operacyjnego rejestrowanie zamówień, prowadzenie baz klientów, zarządzanie sprzedażą; CRM analitycznego hurtownia danych i aplikacje analizujące dane z działów zarządzania, sprzedaży, marketingu itp.; CRM komunikacyjnego rozwiązania technologiczne umożliwiające kontakt z klientem. 20

21 Ewolucja Systemów Informatycznych Zarządzania: Systemy klasy CRM - Architektura Natomiast technologie informacyjne wykorzystywane w systemach CRM można podzielić na trzy podstawowe moduły: 1. Hurtownie danych (Data Warehouse) - scentralizowane bazy danych pozwalające porządkować i przechowywać dane w jednym systemie, przeglądać, sortować i tworzyć raporty. Baza danych uznawana jest jako serce systemu CRM (CRM operacyjny). 2. Eksploracja danych (Data Mining) - przetwarzanie danych z hurtowni danych dla celów firmy. Za pomocą złożonych technik statystycznych i algorytmów heurystycznych budowane są modele przewidujące zachowania klientów. Pośród standardowych zastosowań tego modułu wymienić można m.in.: analizę obsługi klienta, analizę sprzedaży, analizę odchodzenia klientów, analizę preferencji i wartości klientów, analizę skuteczności kampanii marketingowych (CRM analityczny). 3. Centra kontaktowe CLC (Customer Loyalty Center) - centra wykorzystujące wszystkie kanały dostępu takie jak np. poczta elektroniczna, telefon, SMS, portale internetowe itp. Jest to punkt styku pracowników obsługi z klientem, uważany za jeden z najważniejszych elementów CRM (CRM interakcyjny).

22 Ewolucja Systemów Informatycznych Zarządzania: Systemy klasy CRM - Architektura

23 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy klasy CRM Do klasy CRM zaliczymy system, który zawiera większość z wymienionych modułów: 1. Sprzedaż - zarządzanie kontaktami (profile klientów, struktura klientów instytucjonalnych, historia kontaktów sprzedażowych i serwisowych), zarządzanie kontem klienta, jak. czynności sprzedażowe, zamówienia, generowanie ofert). 2. Zarządzanie sprzedażą przewidywanie i analiza cyklu sprzedaży. 3. Zarządzanie czasem i terytorium - kalendarz i baza danych pojedynczego użytkownika lub całej grupy. 4. Korespondencja - listy, e, faksy. 5. Marketing - zarządzanie kampanią, encyklopedia produktów, konfigurator produktu, cenniki, oferty, generator celowanych list adresowych, analiza efektywności kampanii. 6. Obsługa zgłoszeń handlowych - przyjmowanie i dystrybucja w obrębie struktur sprzedażowych informacji o klientach zgłaszających zainteresowanie ofertą, odpowiadających na kampanię. 7. Telemarketing - układanie list telefonicznych według definicji grup docelowych, automatyczne wybieranie numeru, zbieranie zamówień.

24 Ewolucja Systemów Informatycznych Zarządzania: Systemy klasy CRM 8. Serwis i wsparcie klienta po sprzedaży - przydzielanie, śledzenie i raportowanie zadań, zarządzanie problemem, kontrola zamówienia, gwarancja. 9. Informacja - szeroka i łatwa w użyciu funkcja raportowania. 10. Integracja z systemami ERP - księgowość, produkcja, dystrybucja. 11. Synchronizacja danych - pomiędzy urządzeniami przenośnymi i centralną bazą danych lub spośród różnych centralnych baz danych i serwerów aplikacji. 12. E-commerce całokształt handlu oraz komunikacji prowadzonych za pomocą Internetu. 13. Call (Contact) Center telefoniczne centrum obsługi klienta.

25 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy SCM Systemy SCM (Supply Chain Management Zarządzanie Łańcuchem Dostaw), to wyspecjalizowane systemy informatyczne implementujące koncepcję łańcucha dostaw do integracji systemów klasy ERP w grupie organizacji powiązanych w sieć logistyczną. Łańcuch dostaw jest traktowany jako grupa współdziałających organizacji powiązanych ze sobą siecią logistyczną, obejmującą dostawców, producentów, dystrybutorów oraz klientów. Jest kolekcją wszystkich fizycznych zdarzeń, ludzi i procesów związanych z przesunięciem materiałów z początkowego źródła, przez produkcję, dystrybucję, do końcowego konsumenta. Łańcuch powstaje w wyniku aliansu niezależnych partnerów, których współpraca ma na celu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. W sieci współdziałających partnerów wymienia się informacje, a także współpracuje w ramach wspólnie wytyczonych celów gospodarczych. 25

26 Ewolucja systemów informatycznych zarządzania: Systemy SCM S Y S T E M Z A R Z Ą D Z A N IA Ł A Ń C U C H E M D O S T A W ( S C M ) SIEĆ VALUE ADDED NETWORK (VAN) SYSTEM ERP DOSTAWCY SYSTEM ERP DYSTRYBUTORA SYSTEM ERP DOSTAWCY SYSTEM ERP DOSTAWCY SYSTEM ERP DYSTRYBUTORA SYSTEM ERP DYSTRYBUTORA SYSTEM ERP DOSTAWCY SYSTEM ERP DOSTAWCY SYSTEM ERP PRODUCENTA SYSTEM ERP SYSTEM ERP DYSTRYBUTORA DYSTRYBUTORA SYSTEM ERP DOSTAWCY SYSTEM ERP DOSTAWCY SYSTEM ERP DOSTAWCY SYSTEM ERP DYSTRYBUTORA SYSTEM ERP DYSTRYBUTORA 26

27 Rynek systemów ERP na świecie Wg Forbes w 2012 roku dynamika światowego rynku systemów ERP, wyniosła 2,2%, a wartość tego rynku - liczona wartością licencji - szacowana jest na 24,5 mld $. 10 czołowych dostawców oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem posiada łącznie 63% udziału w globalnym rynku. Największymi graczami są: SAP, który na sprzedaży systemów ERP zarobił w 2012 roku 8 mld $, Oracle 3,12 mld $ oraz Sage 1,5mld $. 27

28 Rynek systemów ERP w Polsce Dla porównania według raportu IDC Poland Enterprise Application Software Market Forecast and 2012 Vendor Shares w 2012 roku wartość polskiego rynku systemów klasy ERP wyniosła 237 mln $. Natomiast dynamika rynku ERP w Polsce, liczona wartością licencji, od 2008 roku jest ujemna. Największym dostawcą systemów klasy ERP w Polsce w 2012 roku również był SAP Polska z 40,9% udziałem w rynku, który zarobił 24,7 mln $.

29 Polski Rynek Systemów ERP Główni dostawcy: SAP AG Siedziba: Republika Federalna Niemiec Oprogramowanie: MySAP Bussiness Suite; SAP R/3; SAP ERP Odbiorcy systemu: firmy średnie i duże System operacyjny: IBM OS/400, MS Windows, Solaris, Unix Baza danych: IBM DB2, Informix, MS SQL, Oracle, własna Platforma sprzętowa: IBM, Bull, HP, Sun, Compaq Metodyka wdrażania: acceleratedsap Udział w polskim rynku: 40,9 % Comarch S.A. Siedziba: Polska (Kraków) Oprogramowanie: CDN XL Odbiorcy systemu: firmy małe, średnie i duże System operacyjny: MS Windows NT, Unix Baza danych: MS SQL, Oracle Platforma sprzętowa: HP, IBM AS/400, Sun Metodyka wdrażania: własna Udziału w polskim rynku: 12,5% 29

30 Polski Rynek Systemów ERP Główni dostawcy: Oracle Corporation Siedziba: USA Oprogramowanie: JD Edward, PeopleSoft, ORACLE E-Bussiness Suite Odbiorcy systemu: firmy średnie i duże System operacyjny: MS Windows, Unix, Linux Baza danych: IBM DB2/400, MS SQL Server, Oracle Platforma sprzętowa: IBM AS/400, IBM RS/6000, HP9000 Metodyka wdrażania: OnTrack Udział w polskim rynku: 11,7% 30

31 Rynek Systemów ERP w Polsce Nasycenie rynku Według opublikowanego przez GUS raportu Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2012 roku na zarejestrowanych przedsiębiorstw w system ERP wyposażonych było firm, co stanowi zaledwie 13,5% wszystkich firm, przy czym: odsetek dużych firm (zatrudniających powyżej 250 pracowników) wyposażonych w system ERP to już 69%; spośród średnich firm (zatrudniających od 50 do 249 osób) w system ERP było wyposażonych 27,8% przedsiębiorstw; wśród małych (o zatrudnieniu do 49 osób włącznie) system ERP posiadało zaledwie 8,3% firm.

32 Rynek Systemów ERP w Polsce Polski rynek systemów ERP jest wciąż rynkiem rozwijającym się, a obecnie przychody generuje w głównej mierze rynek MŚP, a większość klientów pochodzi z sektorów: produkcyjnego, handlu detalicznego i hurtowego oraz specjalistycznych usług. Prognozy IDC dotyczące polskiego rynku systemów klasy ERP, mówią o spodziewanym rocznym wzroście wartości sprzedaży systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami w Polsce na poziomie 3,5% w okresie czterech kolejnych lat.

33 Najnowsze tendencje: Przetwarzanie w chmurze Integracja z mediami społecznościowymi Urządzenia mobilne ERP vs. Best of breed Zarządzanie procesami biznesowymi Inne 33

34 Tendencje i kierunki zmian: Przetwarzanie w chmurze Przewarzanie w chmurze to model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez producenta oprogramowania bez konieczności posiadania infrastruktury IT, zwłaszcza jej części serwerowej. Zasada działania chmury polega na przeniesieniu całego ciężaru świadczenia usług IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) na serwer i umożliwieniu stałego dostępu poprzez komputery klienckie. Dzięki temu ich bezpieczeństwo nie zależy od tego, co stanie się z komputerem klienckim, a szybkość procesów wynika z mocy obliczeniowej serwera. 34

35 Tendencje i kierunki zmian: Przetwarzanie w chmurze Dla systemów informatycznych zarządzania najbardziej popularne są dwa modele sprzedaży oprogramowania poprzez chmurę: ASP (Application Service Provider) klient kupuje oprogramowanie, które jest instalowane w centrach obliczeniowych u dostawcy (lub innej firmie zewnętrznej), co zwalnia go od konieczności zakupu i utrzymania własnych serwerów. SaaS (Software as a Service) klient nie kupuje oprogramowania, a jedynie usługę. Dostawca jest odpowiedzialny zarówno za cała infrastrukturę serwerową, jak i za ciągłe uaktualnienie oprogramowania. Z roku na roku obserwuje się coraz większe zainteresowanie usługami w chmurze, równocześnie można stwierdzić, że model ASP powoli przechodzi do historii, a standardem staje się przetwarzanie typu SaaS. O popularności tego typu rozwiązań może świadczyć fakt, iż wprowadzili je dwaj najwięksi gracze na rynku: SAP (Business ByDesign ) i Oracle (Fusion Cloud ERP). 35

36 Tendencje i kierunki zmian: Media społecznościowe Systemy informatyczne zarządzania to jeden z niewielu segmentów na rynku oprogramowania, którego nie zmienił nagły rozkwit mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Instagram na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. O ile media tego typu znacząco zmieniły zawartość sieci www, a nawet wielu aplikacji biurowych, o tyle wydaje się, że nie mają większego wpływu na systemy informatyczne zarządzania. Podejmowane są wprawdzie próby wprowadzani rozwiązań wzorowanych na mediach społecznościowych. Przykładem może być sieć Yammer, oferująca mechanizmy integracyjne z aplikacjami SAP, czy oprogramowanie Chatter współpracujące ze znanym systemem typu CRM SalesForce, jednak są to raczej wyjątki potwierdzające regułę i w perspektywie zarówno krótko, jak i długookresowej media społecznościowe nie będą wpływały na kształt systemów informatycznych zarządzania. 36

37 Tendencje i kierunki zmian: Urządzenia mobilne Prognozuje się, że do połowy 2014 roku telefony komórkowe wyprzedzą komputery jako najczęściej używane urządzenia dostępu do sieci na całym świecie, a do 2015 roku ponad 80% sprzedawanych telefonów stanowić będą smartfony. Te dwa czynniki silnie determinują również kształt rynku oprogramowania na świecie a rynek systemów informatycznych zarządzania nie jest tu wyjątkiem. Wersje mobilne aplikacji produkuje już większość dostawców. 37

38 Tendencje i kierunki zmian: Urządzenia mobilne Tendencją długookresowa jest natomiast ujednolicanie funkcjonalności wersji desktopowych i mobilnych (w chwili obecnej w wielu przypadkach te drugie są jeszcze uboższe od pierwszych). 38

39 Tendencje i kierunki zmian: ERP vs. best of breed Od kilku lat można wyróżnić dwa główne podejścia we wdrażaniu systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem: Jednorodne ERP całość procesów biznesowych w firmie jest obsługiwana w systemie klasy ERP pochodzącym od jednego producenta. Osiągana w ten sposób poprawa efektywności firmy jest związana z bardzo dużymi kosztami wdrożenia i utrzymania. Co gorsze, koszt zmiany dostawcy może być jeszcze większy, pozbawiając praktycznie przedsiębiorstwa ruchu w tym zakresie i umożliwiając dostawcy dyktowanie niewspółmiernie dużych kosztów, w stosunku do rynkowych cen, za wsparcie techniczne, uaktualnienia czy szkolenia. Podejście najlepsze z gatunku - tworzenie heterogenicznych systemów informatycznych, w którym poszczególne moduły pochodzące od różnych producentów są tak dobierane, aby jak najlepiej odzwierciedlały specyfikę pracy firmy w tym konkretnym fragmencie jej działalności biznesowej. W podejściu tym moduły przestarzałe, czy źle dopasowane można wymienić już po wdrożeniu na lepsze rozwiązania oferowane przez konkurencję. Podstawową wadą tego podejścia jest konieczność integracji systemów różnych producentów, co jest związane z dodatkową czasochłonnością i zwiększonym kosztem, jednak całościowy koszt wdrożenia jest znacząco mniejszy niż w pierwszym podejściu. 39

40 Tendencje i kierunki zmian: ERP vs. best of breed Wg raportu firmy analitycznej Gartner w 2011 i 2012 na rynku amerykańskim oraz UE można było zaobserwować przesunięcie wydatków o około 20% z podejścia jednorodne ERP na podejście najlepsze z gatunku. Autorzy raportu tłumaczą to redukcją kosztów na wydatki IT związaną z kryzysem, jednak można postawić tezę, że ta tendencja będzie się utrzymywać, jeżeli nie długookresowo, to przynajmniej przez kilka najbliższych lat. 40

41 Tendencje i kierunki zmian: Odchodzenie od systemów typu CRUD Ewidencja zapasów (części, faktur itp.) 41

42 Tendencje i kierunki zmian: Odchodzenie od systemów typu CRUD Zadania do wykonania, terminarz spotkań, procesy biznesowe, w których uczestniczy pracownik. 42

43 Tendencje i kierunki zmian: Pozostałe tendencje HTML 5.0, CSS 3.0, WEB 2.0/3.0, Web-Services; Internet rzeczy (nie tylko komputery, ale również inne produkty: telewizory, aparaty fotograficzne, samochody itp.); Kompatybilność systemów (aplikacje nie współpracujące z innymi staną się rzadkością); Przetwarzanie danych o rozmiarach dotychczas niespotykanych; Rosnąca rola analityków kosztem metod inteligencji biznesowej; Sklepy on-line z aplikacjami biznesowymi (na wzór Android Market / Google Play / Apple Store). 43

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 44

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Rynek systemów ERP na świecie Wg Forbes w 2012 roku dynamika światowego rynku systemów

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW)

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) Jesień 2014 Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) udostępnienie w polskich centrach Komputerów Dużej Mocy, nowych architektur obliczeniowych, które pozwolą na prowadzenie badań wymagających

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent

Bardziej szczegółowo

Informatyczne systemy zarządzania

Informatyczne systemy zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Informatyczne systemy zarządzania Grzegorz Hunicz 2013 grzegorz.hunicz@lublin.eu 1 Plan zajęć: Definicje Elementy ISZ Funkcje systemu informatycznego Informacja Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013 2/31 Spis treści: 1. Przedmiot opinii... 5 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności...

Bardziej szczegółowo