Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof."

Transkrypt

1 Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015 1

2 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2

3 Wstęp: zintegrowany proces zarządzania traktuje przedsiębiorstwo jako całość, a nie jako zbiór różnych funkcji i stanowi nowy sposób organizowania jego przyszłości przy użyciu pojęcia systemu oraz społecznych właściwości i relacji; 3

4 Wstęp: transformacja wiązki celów w transparentną i zgodną z celami przedsiębiorstwa strukturę organizacyjną; ustalenie jednoznacznych procedur podejmowania decyzji; określenie skutecznych systemów motywowania; przejrzyste zintegrowane systemy informacyjne (komunikowania się); 4

5 Wstęp: Jakość zarządzania w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa (np. zarządzanie marketingowe, finansami, produkcją, zasobami ludzkimi itd.) jest ostatecznie zdeterminowana przez jakość wzajemnej integracji zarządzania zintegrowanego. 5

6 Perspektywy integracji a skomputeryzowane systemy informatyczne Perspektywa biznesowa menedżera użytkownika kierownika administratora programisty Cele, strategia, struktura, procesy Działania operacyjne, np. faktury, raporty Ustawienia systemowe: np. uprawnienia Administracja systemu: optymalizacja Zmiany w oprogramowaniu: interfejsy Perspektywa informatyczna 6

7 Integracja systemów zarządzania /przyklady/ 7

8 Przykłady systemów zarzadzania: jakością PN-EN ISO 9001:2009 oparty na: kliencie, przywództwie, zaangażowaniu, podejściu systemowym i procesowym, doskonaleniu, faktach, współpracy; środowiskiem PN-EN ISO 14001: 2005; BiH PRACY PN N 18001:

9 2. System informacyjny a informatyczny? 9

10 System informacyjny a informatyczny? SYSTEM INFORMACYJNY (SI) Wielopoziomowa struktura, która pozwala użytkownikowi danego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modelu. Jakość systemu informacyjnego decyduje o jakości procesu zarządzania. 10

11 gdzie: SI system informacyjny danej organizacji P zbiór podmiotów, które są użytkownikami systemu I zbiór informacji o sferze realnej czyli o jej stanie i zachodzących w niej zmianach a więc tzw. zasoby informacyjne T zbiór narzędzi technicznych stosowanych w procesie pobierania, przesyłania, przetwarzania, przechowywania i wydawania informacji O zbiór rozwiązań systemowych stosowanych w danej organizacji, a więc stosowana formuła zarządzania (podsystem zarządzania) M zbiór metainformacji, czyli opis systemu informacyjnego i jego zasobów informacyjnych R relacje między poszczególnymi zbiorami SYSTEM INFORMACYJNY Elementy systemu informacyjnego (SI) SI = {P, I, T, O, M,R} 11

12 SYSTEM INFORMACYJNY Wymagania: Dostępność Aktualność Rzetelność Kompletność Porównywalność Niezawodność Przetwarzalność Elastyczność Wydajność Ekonomiczność Czas reakcji systemu Szczegółowość Stabilność systemu Priorytetowość Poufność Bezpieczeństwo Łatwość użytkowania 12

13 System informacyjny a informatyczny? System informatyczny: wyodrębniona część systemu informacyjnego, która jest z punktu widzenia przyjętych celów skomputeryzowana. 13

14 System informatyczny zarządzania to: ta część systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, w którym niektóre funkcje zarządzania realizowane są za pomocą komputera. 14

15 Struktura systemu informatycznego: komputery stacjonarne; komputery i urządzenia mobilne; serwery; urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery itd.); aktywne i pasywne urządzenia sieciowe okablowanie, komunikacja bezprzewodowa; 15

16 bazy danych; cd. Struktura systemu informatycznego: aplikacje internetowe i intranetowe; administratorzy systemów informatycznych; użytkownicy systemów informatycznych; obszary organizacyjne przedsiębiorstwa objęte wspomaganiem TI; procesy informacyjne i decyzyjne wspierane przy użyciu TI; raporty i analizy generowane przez TI. 16

17 cd. Struktura systemu informatycznego: łącza telekomunikacyjne; system archiwizacji danych; zasilacze awaryjne; oprogramowanie operacyjne i narzędziowe do stacji roboczych i serwerów; oprogramowanie antywirusowe; programy aplikacje biurowe, inżynierskie i związane z zarządzaniem. 17

18 Informatyka gospodarcza: Nauka zajmująca się projektowaniem i realizacją skomputeryzowanych systemów informatycznych zarządzania. 18

19 3. Zintegrowane Systemy Informatyczne (ZSI) 19

20 Zintegrowane Systemy Informatyczne (ZSI) (Integrated Management Systems - IMS) Najbardziej zaawansowane pod względem merytorycznym i technologicznym systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem o dowolnej wielkości. 20

21 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwa to modułowo zorganizowany zintegrowany system informatyczny (ZSI), obsługujący wszystkie sfery jego działalności, począwszy: od marketingu i planowania oraz zaopatrzenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji i jej sterowanie, dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową, aż do prac finansowo księgowych i gospodarki zasobami ludzkimi. 21

22 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI Zintegrowany system zarządzania to taki system informatyczny, który umożliwia całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Polega to głównie na: połączeniu w jednym systemie narzędzi do zarządzania wszystkimi działami przedsiębiorstwa: od działu finansowo - księgowego, poprzez dział gospodarki magazynowej i transportu, do działu produkcji. 22

23 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI Cel zastosowań: weryfikacja tradycyjnego sposobu zarządzania w oderwanych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa; budowanie efektywnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o platformę informatyczną; poszukiwanie synergii organizacyjnej, czyli 2+2=5 23

24 Przykłady integracji funkcjonalnej 24

25 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI Harmonogramowanie prod. Wydajność urządzeń Generator raportów Koszty Monitorow. urządzeń Harmonogramowanie Konsolidacja koncernu Ewidencja produkcji Ewidencja produkcji Profilaktyka Środki trwałe Zamówienia klientów CRP-planow. zdolności prod Kwalifikacje Zlecenia robocze Księga należności Fakturowanie MPR-planow. potrzeb mater. Interfejs syst. płac Wyposażenie Księga zobowiązań Zakupy Zlecenie produkcyjne Zarządzanie czasem Zakupy Księga główna Magazyn Plan główny Raportowanie czasu pracy Magazyn Konfiguracja projektu Reguły księgowe Reguły księgowe Reguły księgowe Reguły księgowe Reguły księgowe Konfiguracja produktu Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja IFS Finanse IFS Dystrybucja IFS Produkcja IFS zarządza- -nie zasobami platforma: IFS FOUNDATION IFS Remonty IFS Projektowanie 25

26 4. Narzędzia zarządzania danymi, informacjami, wiedzą w systemach zarzadzania 26

27 Istotny rodzaj wiedzy dla menedżera: wiedza o klientach (97%); wiedza o najlepszych rozwiązaniach i skutecznych procesach (87%); wiedza o kompetencjach i zdolnościach własnej firmy (86%). 27

28 Najczęściej wykorzystywane narzędzia - pozyskiwanie: intranet 47%; hurtownia danych 33%; narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji 33%; oprogramowanie ułatwiające pracę w grupach 33%. 28

29 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia - pozyskiwanie: wyszukiwania informacji w oparciu o: proces indeksacji (indeks umożliwiający poznanie struktury dokumentu i jego lokalizacje), lub proces oparty na algorytmie po uprzednim zadaniu pytania /najnowsze systemy łączą te dwa sposoby dzięki kompresji plików/ 29

30 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia- pozyskiwanie: wyszukiwarki stosujemy w różnorodnych środowiskach i do różnych celów; technologia agentowa programy komputerowe, podobne do szperaczy, które identyfikują określony materiał pod względem treści, struktury i właściwości (filtrowanie poczty elektronicznej, obsługa transakcji, analiza tekstu, zarządzanie wiadomościami z serwisów informacyjnych); 30

31 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia - pozyskiwanie: technologia personalizacji (wykorzystuje technologie agentową) zaspokojenie 100% potrzeb użytkownika (przedsiębiorstwa wykorzystują by zdobyć wiedze o kliencie np. przez tzw. ciasteczka czyli krecika małego pliku umieszczanego w komputerze użytkownika); 31

32 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia - pozyskiwanie: OLAP (Online Analytical Processing) wielowymiarowe przetwarzanie danych np. przedsiębiorstwa istotnych dla użytkownika; eksploracja w bazach danych generowanie wiedzy ze zbioru ustrukturalizowanych danych (dostarczanie gotowych rozwiązań z takich obszarów jak dystrybucja, wykrywanie oszustw, kontrola produkcji); 32

33 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia - upowszechnianie: Internet; intranet; ekstranet zamknięta sieć przeznaczona do wymiany informacji z partnerami biznesowymi; konferencje w trybie tekstowym; 33

34 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia - upowszechnianie: Platforma Web 2.0: portale społecznościowe: MySpace, Facebook, Linkedlin; blogi - dzienniki internetowe (Tekst, Podcast, Fotoblog, Mikroblig Teitter), świat wirtualny (Second Life) - trójwymiarowy świat wirtualny, Witryny typy wiki; 34

35 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia - upowszechnianie: wideokonferencje; książki telefoniczne ekspertów katalogi umiejętności; E-lerning; hurtowne danych (orientacja tematyczna, jednorodność, zmienność w czasie, stabilność). 35

36 5. Ewolucja systemów informatycznych zarządzania (SIZ) 36

37 Ewolucja SIZ systemy ewidencyjno transakcyjne SET; systemy informacyjno decyzyjne SID; Systemy wspomagania decyzji SWD. Systemy eksperckie SE;

38 cd. Ewolucja SIZ II wariant systemy informowania kierownictwa SIK, utożsamiane z systemami wspomagania kierownictwa SWK. systemy sztucznej inteligencji SSI, utożsamiane z systemami sieci neuronowych SSN. zintegrowane systemy informatyczne ZSI.

39 Systemy informatyczne wspomagające zarządzenie III wariant Ekspercki system wspomagania decyzji System wspomagania decyzji System informowania kierownictwa Systemy transakcyjne

40 Systemy transakcyjne Wejście System komputerowy Wyjście Baza danych

41 Systemy wyszukiwania informacji Dostarczanie odpowiedzi użytkownikowi Użytkownik pytanie? Analiza i wyszukiwanie informacji Odpowiedzi na zadane pytania Baza danych

42

43 Przykłady raportów okresowych: należności i zobowiązania; przychód na pracownika; liczba i wartość zamówień; prognoza sprzedaży; wartość zapasów w magazynie; koszty transportu i magazynowania; wydajność i obciążenie zasobów produkcyjnych. 43

44 System zarządzania bazą danych System zarządzania bazą modeli Baza danych (hurtownia) Finanse Marketing Zaopatrzenie Produkcja Kadry Baza zewnętrzna Baza modeli Model symulacyjny Model optymalizujący Model heurystyczny Interfejs Decydent

45 SYSTEM EKSPERCKI BAZA WIEDZY Baza Faktów Baza Reguł Moduł pozyskiwania wiedzy INŻYNIERIA WIEDZY EKSPERT-CZŁOWIEK INTERFEJS UŻYTKOWNIKA UŻYTKOWNIK PROBLEMY I BADANE OBIEKTY

46 Obecne, popularne systemy zarzadzania: zarządzania dokumentami; wspomagania procesów decyzyjnych; systemy wspomagające pracę zespołową (wzajemna komunikacja, wymiana wiedzy, koordynacja); system informacji menedżerskiej zapewnienie kierownictwu wyższego szczebla danych, informacji i wiedzy; 46

47 cd. obecne, popularne systemy zarzadzania: zarządzania obiegiem pracy połączenie zasobów z realizowanymi procesami w czasie i przestrzeni; systemy zarządzania relacjami z klientami poszerzają wiedze o wymaganiach klienta/ów w oparciu o hurtownie danych. 47

48 6. Klasy Systemów MRP 48

49 Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach MRP - Planowanie Potrzeb Materiałowych(Material Requirements Planning) ; MRP II (MRP + MPS Master Production Scheduling) Planowanie Zasobów Produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning); ERP/MRP III Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning); DEM - Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa (Dynamic Enterprise Management). metod MRP i DRP;

50 cd. Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach JiT technika dostaw dokładnie na czas ; DRP planowanie zasobów dystrybucji; LRP połącznie metod MRP i DRP; CRM komputerowe wspomaganie zarządzania z klientami;

51 cd. Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach: SCM zarządzanie łańcuchem dostaw; QR szybka reakcja; CIM system zintegrowanego i komputerowo wspomaganego wytwarzania. Jako składowe przyjmuje się CAD, CAE, CAM i CAP.

52 MRP Material Requirements Planning 52

53 MRP I Służy racjonalizacji planowania, poprzez wydawanie zleceń zakupu i produkcji dokładnie w takim momencie, aby żądany produkt pojawił się w potrzebnej chwili i wymaganej ilości. 53

54 Cele MRP I: redukcja zapasów materiałowych; dokładne określenie czasu dostaw; dokładne wyznaczenie kosztów produkcji; lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury; szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu; kontrola poszczególnych etapów produkcji. 54

55 Zasada działania systemu MRP ZLECENIE Harmonogram produkcji BOM MRP Stan magazynu BOM - zestawienie materiałowe dla wykonania określonego wyrobu Harmonogram Zapotrzebowania materiałowego 55

56 MRP II 56

57 MRP II MRP II (Manufacturing Resource Planning) - metoda planowania zasobów produkcyjnych jest rozwinięciem MRP I, poszerzona o bilansowanie zasobów produkcyjnych i dystrybucję. 57

58 MRP II obejmuje: planowanie przedsięwzięć; planowanie i kontrolę produkcji (sterowanie); planowanie potrzeb materiałowych (MRP I); planowanie zdolności produkcyjnych. 58

59 MRP II Standard System Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowanie Produkcją i Zapasami APICS (American Production and Inventory Control Society) opracowało tzw. Standard MRP II 59

60 MRP II Standard System - funkcje: SOP - (Sales and Operation Planning) - Planowanie sprzedaży i produkcji; DEM - (Demanand Managment) - Zarządzanie popytem; MSP - (Master Production Scheduling ) - Główne harmonogramowanie produkcji ; MRP - (Material Requirement Planning ) - Planowanie potrzeb materiałowych; BOM - (Bill of Material Subsystem ) - Zestawienia materiałowe; INV (Inventory Transcation System) - Transakcje 60 magazynowe;

61 MRP II Standard System - funkcje: SRS - (Scheduled Receipts Subsystem) - Sterowanie zleceniami; SFC - (Shop Floor Control) - Monitoring i sterowanie produkcją; CRP - ( Capacity Requirement Planning ) - Planowanie zdolności produkcyjnych; I/OC - (Input/Output Control ) - Sterowanie stanowiskiem roboczym; PUR - (Purchasing) - Zakupy materiałowe i kooperacja biura; 61

62 MRP II Standard System - funkcje: DRP - (Distributed Resource Planning) - Zarządzanie zasobami rozproszonymi; TPC - (Tooling Planning and Control) - Narzędzia i pomoce warsztatowe; FPI - ( Finnancial Planning Interface) - Interfejs modułu finansowego; S - (Simulations) Symulacje; PM - (Performance Measurement) - Pomiar wyników. 62

63 SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: planowanie realizacji zleceń produkcyjnych; tworzenie głównego harmonogramu produkcji i długookresowego planu dostaw koordynację harmonogramu produkcji przedsiębiorstw wielozakładowych; 63

64 cd. SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: możliwość symulacji wielu scenariuszy na podstawie głównego harmonogramu produkcji; wykorzystanie prognozy zbytu w generowaniu długookresowego planu produkcji; tworzenie harmonogramów wielowariantowych (dla alternatywnych technologii; 64

65 cd. SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: wytwarzania) z możliwością oceny kosztów i ceny realizacji zleceń; automatyczne generowanie zleceń uzupełniających stany magazynów wyrobów gotowych; harmonogramowanie zleceń w przód i w tył ; nadawanie priorytetów zleceniom produkcyjnym; 65

66 cd. SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: planowanie produkcji metodą regeneratywną (wygenerowanie od nowa głównego harmonogramu produkcji); generowanie zleceń produkcyjnych na podzespoły magazynowe i części zamienne; 66

67 cd. SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: możliwość dogenerowania przewodników do otwartych zleceń produkcyjnych; możliwość manualnej modyfikacji zleceń produkcyjnych w czasie ich realizacji (np. zmiana technologii lub materiałów); 67

68 cd. SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: agregacja lub rozdział zleceń produkcyjnych podczas planowania produkcji; automatyczne bilansowanie zdolności produkcyjnych; 68

69 cd. SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: sterowanie produkcją Just in Time lub Kanban; archiwizacja zleceń produkcyjnych. 69

70 SFC - (Shop Floor Control) - Monitoring i sterowanie produkcją: automatyczna akwizycja (zbieranie i obróbka) danych o przebiegi procesów produkcyjnych; analiza i identyfikacja zakłóceń, kolizji i awarii zasobów produkcyjnych; automatyczne powiadamianie o zakłóceniach, kolizjach, awariach zasobów produkcyjnych; 70

71 cd. SFC - (Shop Floor Control) - Monitoring i sterowanie produkcją: raportowanie pracy zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa; monitorowanie przebiegu procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym; wymiana danych między modułami; wymiana danych ze sterownikami i z systemem wizualizacji; analiza wydajności systemu produkcyjnego; 71

72 cd. SFC - (Shop Floor Control) - Monitoring i sterowanie produkcją: zarządzanie obiegiem dokumentacji produkcyjnej; zarządzanie alokacją zasobów produkcyjnych; harmonogramowanie produkcji, przydział zleceń i śledzenie produkcji w toku; zarządzanie procesami utrzymania ruchu. 72

73 INV Transakcje magazynowe: rejestracja przychodów i rozchodów; rezerwacja materiałów na zlecenie; ewidencja stanów magazynowych; określenie lokalizacji materiałów; inwentaryzacja; analiza ABC i XYZ; wyznaczenie minimalnego stanu zapasów; 73

74 cd. INV Transakcje magazynowe: wartościowanie zapasów według FIFO, LIFO; ewidencja obrotu opakowaniami; ewidencja obrotu odpadów i złomu; definiowanie i zarządzanie dokumentami obrotu materiałowego; 74

75 cd. INV Transakcje magazynowe: Generowanie raportów: obroty materiałowe według rodzajów materiałów; obroty materiałów według branżystów; ABC i XYZ; wskaźnik rotacji materiałów; wykorzystanie powierzchni magazynowych; koszty utrzymania magazynów. 75

76 TPC - (Tooling Planning and Control) - Narzędzia i pomoce warsztatowe: katalogowanie narzędzi i ich klasyfikacja; ewidencjonowanie stopnia zużycia narzędzi; ewidencjonowanie obrotu narzędziami; ewidencja wartościowo ilościowa; ewidencja wypożyczeń i zwrotów; bilansowanie potrzeb; generowanie zapotrzebowań i zamówień na narzędzia; ewidencja kosztów zużycia narzędzi. 76

77 Zasada działania systemu ZLECENIE MRP II Zapotrzebowanie brutto na wyrób gotowy BOM Zapotrzebowanie materiałowe MPS Harmonogramowanie produkcji Główny harmonogram produkcji Stany magazynowe Zarządzanie magazynami CRP Planowanie zdolności produkcyjnych Plan wykorzystania zdolności produkcyjnych Marszruty produkcyjne MRP II Zlecenie produkcyjne SFC Kontrola produkcji Polecenie zaopatrzenia Kontrola zakupów 77

78 Zadanie dla studenta: Z jakich modułów powinien być zbudowany system informatyczny klasy MRP II w hurtowni kosmetyków? 78

79 ERP Enterprise Resource Plannig 79

80 ERP (Enterprise Resource Plannig) planowanie zasobów przedsiębiorstwa: cel - integrowanie w możliwie najszerszym zakresie (wewnętrznie i zewnętrznie) wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem (korporacją); ERP jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji; W ramach ERP informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji. 80

81 ERP poza wszystkimi funkcjami MRP II obejmuje: CRM - obsługa klientów - baza danych o klientach; SCM zarządzanie łańcuchem dostaw; EDI - elektroniczny transfer dokumentów; finanse - prowadzenie księgowości, kontrola przepływu dokumentów księgowych, raporty finansowe. 81

82 ERP podsumowanie: integracja procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji (SCM/CRM) integracja funkcjonalna przedsiębiorstwa wewnętrzna i zewnętrzna; przepływ informacji (EDI); E-commerce; 82

83 DEM (Dynamic Enterprise Modeler) dynamiczne modelowanie 83

84 DEM : dynamiczne modelowanie - nowatorskie rozwiązanie wprowadzone na rynek przez firmę Baan w 1996 r; zestaw zintegrowanych narzędzi do dynamicznego modelowania struktury przedsiębiorstwa umożliwiających bezpośrednie przejście od modelu firmy do gotowej konfiguracji aplikacji i menu dla poszczególnych użytkowników. 84

85 DEM (Dynamic Enterprise Modeler) 85

86 Platformy informatyczne przyszłości (wizja SAP) 86

87 Tendencje na rynku rozwiązań MRP/ERP: elastyczność zdolność zmiany konfiguracji systemu bez przerywania procesu wytwórczego; branżowe rozwiązania: funkcje, wiedza i struktury systemowe pozwalające rozwiązywać problemy danej branży; internacjonalizacja możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej; silna integracja i luźna architektura zapewnienie spójności danych przy możliwości modyfikowania procesów biznesowych. 87

88 7. MRPII / ERP przeznaczenie i korzyści 88

89 Przeznaczenie: dla przedsiębiorstw różnej wielkości oraz różnej branży; dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa można znaleźć odpowiedni system informatyczny; każdy obszar funkcjonalny przedsiębiorstwa może być zintegrowany informatycznie. 89

90 Korzyści: centralna baza danych wspólna dla wszystkich podsystemów; brak konieczności ponownego wprowadzania danych; dostępność danych między modułami; automatyczne przekazywanie informacji i dokumentów między modułami; 90

91 cd. Korzyści: możliwość planowania finansowego we wszystkich możliwych przekrojach i analiza konsekwencji dla wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa; wszystkie dane o działalności przedsiębiorstwa są dostępne dla menedżerów w czasie rzeczywistym; wspomaganie podejmowania decyzji dla kierowników wszystkich szczebli; 91

92 cd. Korzyści: 7-19% - poprawa wydajności pracy; do 95% - terminowość dostaw; 30-40% - skrócenie czasu powstawania wyrobu; poprawa funkcjonowania magazynów materiałów i produktów; zmniejszenie zapasów; 92

93 cd. Korzyści: do 50% - zwiększenie zysku; lepsze wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych; równomierna podaż wyrobów finalnych; zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. 93

94 8. Gromadzenie danych i ich elektroniczna wymiana dla potrzeb łańcucha dostaw 94

95 Standardy

96 Standardy dotyczą: wyrobów; podmiotów gospodarczych; jednostek logistycznych; etykiet logistycznych; automatycznego zbierania danych; identyfikacji lokalizacji; elektronicznej wymiany danych /EDI /; podpisu elektronicznego.

97 Globalna organizacja GS1 Całość standardów nosi nazwę "System GS1". W skład tego systemu wchodzi: GS1 BarCodes - kody kreskowe; GS1 ecom - elektroniczna wymiana danych; GS1 GDSN - synchronizacja danych; GS1 EPCglobal - technologia RFID.

98 Dziedziny stosowania standardów: 1. Jednostka handlowa - to dowolna jednostka (produkt lub usługa), która może być wyceniana, zamawiana, fakturowana w dowolnym punkcie łańcucha dostaw; 2. Jednostka logistyczna, zwana też transportową, to jednostka dowolnym składzie, utworzona dla potrzeb transportu i składowania, która musi być identyfikowana, śledzona, zarządzana w całym łańcuchu dostaw.

99 cd. Dziedziny stosowania standardów: 3. Identyfikowanie wszelkich trwałych zasobów w danej firmie czy instytucji (stosujemy -Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych GRAI oraz Globalny Indywidualny Identyfikator Zasobów GIAI);

100 cd. Dziedziny stosowania standardów: 4. Identyfikacja lokalizacji: dotyczy jednostek fizycznych, funkcjonalnych lub prawnych lokalizacji; służy do podawania informacji o transporcie jednostek logistycznych.

101 cd. Dziedziny stosowania standardów: 5. Identyfikacja relacji usługowych - między usługodawcą a usługobiorcą. Nie identyfikuje on osób ani jednostek prawnych jako takich, ale relacje lub działania, w odniesieniu do których wymagane jest gromadzenie danych dotyczących transakcji.

102 Przemieszczanie wyrobów i usług wymaga: dokładnego opisu parametry, skład, termin przydatności itp.; oznakowania wyrobów za pomocą kodów kreskowych lub elektronicznie ; śledzenia wyrobu w czasie rzeczywistym. 102

103 Cel opisywania i śledzenia Informacje mają być: poprawne i użyteczne; wiarygodne i selektywne; kompletne i terminowe; komunikatywne i dostępne. 103

104 def. ADC: ADC (wcześniejsze określenia: AI, Auto ID, AIDS) to automatyczne, bezpośrednie wprowadzanie danych do komputerowych systemów informatycznych lub innego sprzętu sterowanego mikroprocesorem za pomocą specjalnych urządzeń (bez użycia klawiatury). 104

105 ADC usprawnia: przyjmowania i wydawania materiałów oraz towarów z automatyczną kontrolą dostaw; ewidencjonowania obrotów z automatyczną aktualizacją stanów magazynowych; składowania i przemieszczania materiałów i towarów z automatyczną rejestracją ich lokalizacji (skąd, dokąd i gdzie); 105

106 cd. ADC usprawnia: pobierania i kompletacji dostaw do produkcji lub zużycia oraz towarów na zewnątrz przedsiębiorstw czy instytucji z automatyczną kontrolą wydań; przeprowadzania inwentaryzacji itp. 106

107 ADC - techniki: optyczne, w tym kody kreskowe; magnetyczne; elektromagnetyczne, w tym elektroniczne metki odczytywane drogą radiową RFID; biometryczne; dotykowe; kart inteligentnych. 107

108 Def. Kody kreskowe: określona kombinacja liniowo ułożonych jasnych ciemnych kresek, o zróżnicowanych szerokościach, odzwierciedlająca w usystematyzowany sposób ciąg ściśle określonych znaków, w celu ich maszynowego odczytu.

109 cd. Kody kreskowe: Wykorzystywany jest do: znakowania i identyfikacji wyrobów; automatycznego odczytu danych z rachunków, faktur, zapotrzebowań itp.; gospodarki magazynowej; śledzenia przesyłek ; inwentaryzacji środków trwałych.

110 Elektroniczny kodu produktu: Chip umocowany na opakowaniu, wykorzystujący 96-bitowy ciąg znaków. UPC pozwalał zidentyfikować ok producentów, a EPC rozszerza to do 16 milionów producentów i ponad 18 trylionów produktów.

111 Podział EPC

112 Katalog elektroniczny: to katalog produktów lub usług oferowanych przez dostawcę przygotowany w formie elektronicznej, udostępniany kupującym w ramach e-handlu.

113 Katalogi elektroniczne obejmują pliki: katalogowe zawierające ofertę wyrobów; cenowe; dołączone - zawierające zdjęcia i rysunki, certyfikaty bezpieczeństwa, pliki audio itp.

114 Podpis elektroniczny "- dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny" (Art. 3 ust. 1),

115 Bezpieczny podpis elektroniczny: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna"

116 cd. Bezpieczny podpis elektroniczny jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego.

117 Podpis elektroniczny zadania: potwierdzenie, że uczestnicy transakcji są rzeczywiście osobami, za które się podają; uzyskanie pewności, że przekaz nie został w żaden sposób zmodyfikowany trakcie transakcji, certyfikacja będąca uwierzytelnieniem oświadczeń składanych drogą cyfrową.

118 Zadanie dla studenta: Jeśli będziesz prowadził biznes globalny np. w branży., to jakie obszary Twojej firmy powinny być zinformatyzowane w skali międzynarodowej?

119

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 Zagadnienia: 1. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji 2. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu Informatyka w Zarządzaniu W Y K Ł AD I Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad pt 9.00-11.00 sala 80 budynek A Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Metody opisu systemów informacyjnych Wyróżniamy różne rodzaje systemów informacyjnych Metody tworzenia i opisu systemów

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 3 Systemy informatyczne APIS Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne wg standardu APICS APICS (American Production & Inventory Control Society) - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zintegrowane Systemy Informatyczne Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Rozwór ZSI Formułowanie i wdrażanie strategii działania przedsiębiorstwa łącznie ze strategią

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach

Systemy informatyczne w organizacjach Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja technologii odlewniczych w organizacjach Projektowanie informatycznych systemów zarządzania Treść wykładu SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zadania systemów informatycznych w zarządzaniu (SIZ) Wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zadania systemów informatycznych w zarządzaniu (SIZ) Wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Plan Wykładu Ewolucja systemów informatycznych zarządzania Rynek systemów ERP na

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej Raport ERP MRP II 2010 - cz. 5 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Microsoft Dynamix Navision Oracle E- Business Suite QAD Enterprise Applications REKORD Uwagi dane z ub. roku Poprzednia

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Systemy informatyczne w zarządzaniu Plan wykładu Co to jest System Informatyczny? Podział SIZ wg. zakresu obsługiwanych funkcji: systemy cząstkowe, proste,, CIM (CAD, CAP, CAM, CAQ). Podział SIZ wg. zakresu

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYKŁADY KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA LICZBA GODZIN FORMA ZALICZENIA TREŚCI: 18 zal/oc 1. informacyjne zarządzania. 2. informatyczne zarządzania. 3. Obszary wykorzystania SI w zarządzaniu. 4. Informatyczne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo