MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa Świebodzice Polska NIP: Regon: Świebodzice ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa Świebodzice Polska NIP: Regon: Świebodzice ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy Moneva Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz informatyzację przedsiębiorstwa. prosimy o przedstawienie oferty na zintegrowany system klasy ERP wraz z jego wdroŝeniem 1

2 Wymagania ogólne: Zintegrowany system klasy ERP powinien umoŝliwić zbudowanie jednej pełnej bazy danych o klientach, dostawcach, produktach, płatnościach, stanach magazynowych, płacach, prowadząc tym samym do poprawy realizacji usług (integracja informacji dotyczących produkcji) oraz zasadniczej zmiany procesów zarządczych w przedsiębiorstwie i jakości obsługi klienta. Przewidywana liczba uŝytkowników standardowych uŝytkowników administracyjnych i 3 produkcyjnych, w tym: dział logistyki i zakupów - 4 dział jakości - 4 dział finansowy - 1 kadry i płace -1 produkcja 4 adm. produkcyjne + 3 produkcja bezpośrednia inne (ogólny) - 3 Charakterystyka poŝądanego zintegrowanego systemu klasy ERP: System zintegrowany, obejmujący funkcjonalnością m.in. następujące obszary ( skorelowane z wymaganiami branŝy odlewniczej i motoryzacyjnej): Ogólny - bazowy, zarządzanie dokumentacją Produkcja planowanie, zarządzanie i rozliczanie, ewidencja czynności wykonywanych na produkcji, śledzenie i identyfikacja partii, etc Magazyny planowanie, zarządzanie zapasami, kontrola dostaw, dowolna ilość magazynów, inwentaryzacja. Logistyka, Zakupy pełna obsługa zakupów, łącznie z usługami zewnętrznymi (zapytania, zamówienia, ich kontrola, koordynacja wysyłek w stosunku do zamówień klienta, etc). SprzedaŜ pełna obsługa sprzedaŝy krajowej, zagranicznej (przygotowywanie ofert, ustalanie cen w oparciu o zmiany cen materiału, obsługa zleceń, VAT, intrastat, etc) 2

3 Finanse obsługa pełnej księgowości zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Rachunkowości oraz wymaganiami związanymi z Unią Europejską. Obsługa wielopoziomowego planu kont, schematy i automaty księgujące, integracja rozliczeń i rozrachunków, księgowania okresowe, wielowalutowość, interfejs z programem Sfinks. Majątek trwały - wprowadzanie i ewidencję składników majątku trwałego, naliczanie amortyzacji. Controlling Kadry i Płace - pełna obsługa kadr i płac w firmie wraz z uwzględnieniem jej rozbudowanej struktury, automatyzacja rozliczeń z ZUS-em oraz moŝliwość eksportu deklaracji do programu Płatnik. Raportowanie moŝliwość analizowania danych z bazy systemu ERP, automatyczny import danych. Alerty - moŝliwość automatycznego generowania przez system alertów w formie i lub komunikatów do uŝytkowników systemu MoŜliwość pracy w systemie z polskim i angielskim interfejsem uŝytkownika Integracja z MS Office Zgodność z polskimi standardami rachunkowości, moŝliwość prowadzenia zapisów jednocześnie wg. standardów międzynarodowych MoŜliwość rozbudowy systemu min. do 30 uŝytkowników MoŜliwość zdalnego korzystania z systemu Opcja zarządzania projektami Oferta musi uwzględnić: Koszt wdroŝenia wraz z opisem etapów i liczby przewidzianych godzin Koszt obsługi poserwisowej (pogwarancyjnej): koszt roboczogodziny i ewentualnie innych kosztów (jeśli są prosimy wyspecyfikować jakie) Koszt serwerów systemu operacyjnego + wszystkich licencji dostępowych systemu operacyjnego Opis metody licencjonowania uŝytkowników systemu Rodzaj bazy danych serwera Rodzaj systemu operacyjnego Gwarancja (okres, zasady) 3

4 Koszt dodatkowych licencji po wdroŝeniu Termin wdroŝenia Grudzień 2010 Cena w Euro (przy załoŝeniu 1Euro=4 PLN) Serwis online Przy wyborze dostawcy Moneva Polska będzie brała pod uwagę poniŝej wyszczególnione kryteria: 1. Cena Czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii Warunki płatności Gwarancja Doświadczenie w branŝy Koszt roboczo-godziny serwisu 20 Kalkulacja wagi będzie polegała na przemnoŝeniu powyŝszych punktów przez punkty wynikające z porównania ofert. Przykład Cena urządzenia firmy X jest niŝsza niŝ firmy Y. Firma X otrzymuje 60 pkt. (bo 2 x 30 = 60) Firma Y otrzymuje 0 pkt (bo 0x30=0) Gdy cena firmy X = cenie firmy Y firmy uzyskują tą samą liczbę punktów - po 30. Główne kryteria wyboru stawiane oferentom zintegrowanych systemów klasy ERP: Firmy działające na rynku wdroŝeń systemów klasy ERP w Polsce od co najmniej 5 lat. Lokalizacja siedziby lub oddziału Oferenta w odległości zapewniającej sprawną obsługę wdroŝeniową i serwisową Moneva Polska. Firmy posiadające wysoki poziom zespołu wdroŝeniowego, pomocy technicznej i obsługi powdroŝeniowej. Firmy posiadające pozytywne i udokumentowane doświadczenia jako dostawca prac wdroŝeniowych w firmach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem branŝy odlewniczej i motoryzacyjnej Organizacyjnie, finansowo i technicznie zdolne są do sprawnej realizacji kontraktu spełniając łącznie następujące warunki: Minimalne zatrudnienie kadry do wdroŝeń oferowanego oprogramowania 10 osób potwierdzone certyfikatami znajomości wdraŝanych systemów. 4

5 Posługiwanie się sprawdzoną, powtarzalną i efektywną metodyką wdraŝania oprogramowania sprawdzoną w polskich przedsiębiorstwach. Zdolne do przedstawienia propozycji etapowego harmonogramu wdroŝenia z uwzględnieniem własnej metodyki, celów strategicznych i specyfiki biznesowej Zamawiającego. Prosimy o dołączenie opisu systemu, referencji, wzoru umowy. Oferty proszę składać w siedzibie firmy: Ul.Przemysłowa Świebodzice Polska do dnia , g.17 - drogą pocztową lub mailową w języku polskim (dodatkowe 10pkt.), lub angielskim (dodatkowe 5pkt.) lub innym. Uwaga: W razie nie spełnienia głównych załoŝeń dla projektu zastrzegamy sobie prawo uniewaŝnienia postępowania przetargowego. W razie pytań prosimy o kontakt: Ewelina Reif Project Manager MONEVA POLSKA Sp. z o.o. PL Świebodzice ul. Przemysłowa 4 tel. +48 (0) fax. +48 (0) mobile web: 5

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

COMARCH S.A. Spółka ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym

COMARCH S.A. Spółka ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym COMARCH S.A. Spółka ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt.

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. Miechów, dnia 09.06.2015 r. Data ogłoszenia 09.06.2015 r. W związku z realizacją projektu w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI)

PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI) Wrocław,03.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji.

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/35 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy.

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Quatra Max to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Co zyskasz, wybierając Quatra Max? Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W 1. Firma F 3 2. Oferta O 8 3. Oprogramowanie O 8 3.1. System Komadres 8 3.1.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych 10 3.1.1.1. Charakterystyka Podsystemów Komadres 11 3.1.2..

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 14.07.2010 r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki 37 41 945 Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą sprzętu informatycznego,

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 września 2009. Zapytanie ofertowe na dostawę i wdroŝenie technologii teleinformatycznych

Kraków, 24 września 2009. Zapytanie ofertowe na dostawę i wdroŝenie technologii teleinformatycznych Kraków, 24 września 2009 Zapytanie ofertowe na dostawę i wdroŝenie technologii teleinformatycznych w ramach projektu nr umowy WNP-POIG.08.02.00-12-006/09-01 o tytule: Zakup i wdroŝenie narzędzia informatycznego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa Szkoła Główna Handlowa STUDIUM PODYPLOMOWE Informatyczne Systemy Zarządzania Strategia, Projektowanie, Integracja EDYCJA XI Mariusz Szalast Robert Jastrzębski KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014; data: 29.05.2014

OGŁOSZENIE. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014; data: 29.05.2014 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie produkcji, magazynowania, zamówień, sprzedaży, realizacji dostaw i serwisu. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo