Dokumentacja i systemy jakości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja i systemy jakości"

Transkrypt

1 Po co standardy w automatyce przemysłowej? Iwona Kochańska

2 Automatyka przemysłowa Automatyka przemysłowa zajmuje się automatyzacją procesów wytwarzania i procesów technologicznych Obecnie w automatyce przemysłowej wykorzystywanych jest wiele protokołów i standardów Sterowniki PLC, PAC, a nawet moduły wejść/wyjść rozproszonych komunikują się często w innych protokołach, np. Modbus TCP, Modbus RTU, PROFIBUS, PROFINET, DF1, Ethernet/IP, CAN Integracja sieci przemysłowych na obiekcie daje duże korzyści, jednak dopiero od pewnego czasu istnieje właściwy sprzęt, aby to zrealizować

3 Standardy zamknięte czy otwarte? Pierwsze rozwiązania rozproszonych systemów zarządzania oraz sterowników programowalnych (PLC) systemy zamknięte. Jeden producent: o modułów wejść/wyjść, o sterowników, o stacji technicznych i operacyjnych, o Magistral Pojedyncze urządzenia mało inteligentne (przekazywanie sygnałów analogowych i cyfrowych między wejściami a wyjściami) Otwieranie się systemów: o Pojawienie się inteligentnych urządzeń z obsługą komunikacji cyfrowej o Komercyjne technologie do PAC i PLC

4 Standardy zamknięte czy otwarte? Standardy zamknięte: "ogród otoczony murem (opis podejścia firmy Apple), gdzie urządzenia i oprogramowanie są ze sobą zintegrowane ponieważ istnieje tylko jeden ogrodnik. Zalety: o łatwość obsługi o bezpieczeństwo Standardy otwarte: urządzenia i programowanie pochodzą od wielu producentów i integracja jest osiągana poprzez standardy lub prace niestandardowe. Zaleta: niższy koszt

5 Standardy zamknięte czy otwarte? (3) Otwartość może prowadzić do chaosu (kontrolowanie procesu i współdzielonych plików przez różnych producentów) Połączenia cyfrowe do komunikacji pomiędzy urządzeniami zewnętrznymi oraz systemami kontroli powinny być otwarte i regulowane przez standardy komunikacyjne. Standardy te powinny trzymać się tylko komunikacji, i nie ingerować w to, co dzieje sie wewnątrz układu sterowania lub indywidualnych urządzeń. Przykład: USB

6 Rozproszone systemy sterowania Distributed Control System (DCS) odpowiada za sterowanie procesem przemysłowym i wizualizację procesu przemysłowego, które odbywają się za pomocą sieci komputerowych Ethernet oraz przemysłowych sieci komputerowych takich jak Modbus, Profibus, CAN, CANopen, EtherCat i inne. Podział ze względu na przepływ informacji między klientem a serwerem: o Podsystem produkcji o Podsystem zarządzania

7 Rozproszone systemy sterowania Podsystem produkcji o Jednostka nadrzędna (serwer) odczytuje dane ze warstwy produkcyjnej lub procesowej (stacji procesowych procesu technologicznego): Układy sterowania CNC (Computer Numerical Control) Programowalne układy PLC (Programmable Logic Controller) Programowalne sterowniki automatyki PAC (Programmable Automation Controller) Przemysłowe komputery IPC (Industrial PC) Czujniki Elementy wykonawcze automatyki Inne urządzenia automatyki przemsłowej pracujące w miejscowej sieci komputerowej fieldbus o Informacje pozyskane z tych urządzeń gromadzone są w przemysłowej bazie danych, która staje się częścią składową informacji opisującą funkcjonalność przedsiębiorstwa. o Podstawowe zadanie to sterowanie urządzeniami w celu realizacji zadań procesu technologicznego oraz zbierania informacji, na podstawie których system informatyczny będzie odpowiednio zarządzany w procesie podejmowania decyzji

8 Rozproszone systemy sterowania Źródło: R. Kwiecień, Komputerowe systemy automatyki przemysłowej, Helion

9 Rozproszone systemy sterowania Podsystem zarządzania główną rolę pełnią jednostki nadzorcze (stacja operatorska, inżynierska oraz diagnostyczna), należące do najwyższych warstw zarządzania produkcją. Na podstawie danych zgromadzonych w przemysłowej bazie danych oraz ich analizy techonologiczno-ekonomicznej podejmowane sa decyzje o odpowiednim odzwierciedleniu funkcjonowania układów sterujących procesem technologicznym. W skład tego podsystemu wchodzą: o o Warstwa biznesowa wspomaganie zarządzania Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP (Enterprise Resource Planning) Analizy i produkcji SAP (Systems Analysis and Product) Zarządzania relacjami z klientami CRM (Customer Relationship Management) Zarządzania łańcuchem dostaw SCM ( Supply Chain Management) Zarządzanie cyklem życia produktu PLM (Product Lifecycle Management) Informacji geograficznej GIS (Graphical Information System) Warstwa operacyjna wykonanie planów operacyjnych na podstawie informacji otrzymanych z procesu technologicznego; systemy wizualizacji i nadzoru produkcji System sterowania i akwizycji danych SCADA/HMI (Supervisory control and data acquisition / Human Machine Interface) System realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution Systems)

10 Rozproszone systemy sterowania Podsystem produkcji i podsystem zarządzania nie mają charakteru monolitycznego. Tworzą mniej lub bardziej wyspecjalizowane systemy informatyczne dostosowane do realiów procesu technologicznego. Ustalenie granic między warstwami związanymi z bezpośrednią kontrolą i nadzorem nad procesem przemysłowym oraz dystrybucją danych jest niemal zawsze kwestią dyskusyjną, jednak takie podejście pozwala na projektowanie, testowanie i kontrolę calego komputerowego systemu sterowania procesem technologicznym

11 Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP Stowarzyszenie sterowania produkcją i zapasami APICS (The Association for Operations management): MRP II Standard System, 1989 Systemy ERP pracują w najwyższej warstwie modelu infrasturktury rozproszonych informatycznych systemów sterowania i są zaliczane do klasy zintegrowanych systemów informatycznych Funkcjonalność przedsiębiorstwa: o Planowanie biznesowe (Business Planning) o Bilansowanie produkcji i sprzedaży (Sales and Operation Planning SOP) o Zarządzanie popytem (Demand Management DEM) o Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling MPS) o Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning MRP) o Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi (Bill of Material Subsystem)

12 Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP Funkcjonalność przedsiębiorstwa c.d.: o Ewidencja magazynowa (Inventory Transaction Subsystem INV) o Sterowanie zleceniami (Schedule Receipts Subsystem SRS) o Sterowanie produkcją (Shop Floor Control SFC) o Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning CRP) o Sterowanie stanowiskami roboczymi (Input/Output Control) o Zaopatrzenie (Purchasing PUR) o Planowanie zasobów dystrybucyjnych (Distribution Resource Planning DRP) o Narzędzia i pomoce warsztatowe (Tooling) o Planowanie finansowe (Financial Planning Interface) o Symulacje (Simulation) o Pomiar wyników (Performance Measurement)

13 System realizacji produkcji MES Dzięki funkcjonalności systemu MES można: o uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, o podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować na bieżąco na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego. o Pozyskane dane z procesu produkcyjnego pozwalają na analizę kluczowych wskaźników efektywności na produkcji i uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych

14 System realizacji produkcji MES Zarządzanie wykonaniem produkcji (Process Management) Zarządzanie wydajnością (Performance Analysis) Śledzenie i genealogia produkcji (Production Tracking and Genealogy) Zarządzanie jakością (Quality Management) Gromadzenie i akwizycja danych (Data Collection and Acquisition) Zarządzanie obiegiegiem dokumentów (Document Control) Zarządzanie alokacją zasobów ( Resource Allocation & Status) Zarządzanie zasobami ludzkimi (Labor Management) Rozsyłanie zadań produkcyjnych (Dispatching Production Units) Harmonogramowanie Produkcji ( Detailed Scheduling) Zarządzanie utrzymaniem ruchu

15 System sterowania i akwizycji danych SCADA/HMI Zadania: o Zbieranie aktualnych danych pochodzących z procesu o Wizualizacja stanu procesu o Sterowanie nadrzędne o Alarmowanie i rejestracja zdarzeń o Archiwizacja danych o Udostępnianie informacji o procesie w sieciach komputerowych Wystąpienie alarmu -> konieczność podjęcia działań powodujących zmniejszenie skutków alarmu. Ze względu na szybkość reakcji za działania te odpowiedzialne są układy znajdujące się jak najbliżej obiektu (sterowniki PLC lub moduły zabezpieczeniowe) Na parametry czasowe rejestracji zdarzeń mają wpływ: o Parametry wykorzystanych urządzeń, o Typy sieci przemysłowych o Budowa systemu automatyki

16 Przykładowe systemy SCADA

17 SCADA/HMI Urządzenia automatyki przemysłowej Linie montażowe i urządzenia do montażu Urządzenia kontrolno-pomiarowe: aparatura pomiarowa, czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory, systemy wizyjne Urządzenia wykonawcze: zawory, silniki, napędy, przepustnice, pompy Urządzenia sterujące: sterowniki PLC/PAC, komputery przemysłowe, panele operatorskie Przemysłowe sieci komputerowe (systemy łączności)

18 Urządzenia sterujące sposoby sterowania Sterowanie lokalne panel operatorski umieszczony na urządzeniu Sterowanie zdalne urządzenie posiada wyprowadzone złącza serujące i interfejsy komunikacyjne o Sygnał sterujący (analogowy lub cyfrowy, prądowy lub napięciowy) o Komunikacja sieciowa (przewodowa lub bezprzewodowa)

19 Sterowniki PLC Programowalny sterownik logiczny (Programmable Logic Controller, PLC) - uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. o Musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci pożądanego algorytmu działania o Posiada strukturę oprogramowania przystosowaną do wykonywania pętli regulacji Norma: Programmable Controlles (IEC 61131), Międzynarodowa Komisja Elektroniki o Informacje ogólne (w Polsce: PN-IEC :1996) o Sprzęt i wymagania testowe (w Polsce: PN-IEC :1996) o Języki programowania (w Polsce: PN-EN :1998) Języki graficzne: drabinkowy i FBD (diagram schematów blokowych) Języki tekstowe: asembler i structured text o Wytyczne użytkownika o Wymiana informacji

20 Sterowniki PAC Programowalny sterownik automatyki (Programmable Automation Controller, PAC) - uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe łączące architekturę oprogramowania i konfigurację sprzętową sterownika PLC i komputera klasy PC: o Platforma sprzętowa podobna do PLC o Funkcjonalność komputera PC o Standardy przemysłowe: OPC i XML o Prostota wymiany informacji między urządzeniami różnych producentów o Oprogramowanie narzędziowe o Języki programowania: jak dla PLC + ANSI C!

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 Zagadnienia: 1. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji 2. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Metody opisu systemów informacyjnych Wyróżniamy różne rodzaje systemów informacyjnych Metody tworzenia i opisu systemów

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach

Systemy informatyczne w organizacjach Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja technologii odlewniczych w organizacjach Projektowanie informatycznych systemów zarządzania Treść wykładu SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 3 Systemy informatyczne APIS Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne wg standardu APICS APICS (American Production & Inventory Control Society) - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Systemy informatyczne w zarządzaniu Plan wykładu Co to jest System Informatyczny? Podział SIZ wg. zakresu obsługiwanych funkcji: systemy cząstkowe, proste,, CIM (CAD, CAP, CAM, CAQ). Podział SIZ wg. zakresu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie

Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie Integracja systemów informatycznych w automatyzacji procesów produkcyjnych Krzysztof Skura Zbigniew Smalec * Integracja systemów informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest zadaniem niełatwym

Bardziej szczegółowo

Wstęp do funkcjonalności systemów MES/EMI Manufacturing Execution Systems Enterprise Manufacturing Intelligence. www.astor.com.pl

Wstęp do funkcjonalności systemów MES/EMI Manufacturing Execution Systems Enterprise Manufacturing Intelligence. www.astor.com.pl Wstęp do funkcjonalności systemów MES/EMI Manufacturing Execution Systems Enterprise Manufacturing Intelligence www.astor.com.pl Co to jest? Mittal Steel Poland S.A. Plan Krótka historia wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3 CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3.1 WSTĘP Coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w grupie dużych firm produkcyjnych, jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu Informatyka w Zarządzaniu W Y K Ł AD I Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad pt 9.00-11.00 sala 80 budynek A Podstawowe

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Plan Wykładu Ewolucja systemów informatycznych zarządzania Rynek systemów ERP na

Bardziej szczegółowo

Informatyczne systemy zarządzania

Informatyczne systemy zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Informatyczne systemy zarządzania Grzegorz Hunicz 2013 grzegorz.hunicz@lublin.eu 1 Plan zajęć: Definicje Elementy ISZ Funkcje systemu informatycznego Informacja Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Siemens TIA. Poprawa bezpieczeństwa dzięki pełnej integracji automatyki i zarządzania produkcją MES

Siemens TIA. Poprawa bezpieczeństwa dzięki pełnej integracji automatyki i zarządzania produkcją MES Siemens TIA Poprawa bezpieczeństwa dzięki pełnej integracji automatyki i zarządzania produkcją MES V Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych 22-23.04.2009 Ciechocinek Systemy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Placówek Edukacyjnych

Oferta dla Placówek Edukacyjnych Oferta dla Placówek Edukacyjnych Jak Klienci oceniają współpracę z naszą firmą?* Zawsze otwarcie i szczerze można im zaufać. Jak się wezmą za robotę, to zawsze doprowadzą do końca. Jeszcze bardziej zadowolony?

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Podział systemów zarządzania informacją CRM (Customer Relationship Management) -

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo