...Gospodarka Materiałowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "...Gospodarka Materiałowa"

Transkrypt

1 1

2 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5 Raporty 6 2

3 Gospodarka Materiałowa Bieżąca analiza i ocena efektywności gospodarki zapasami są jednymi z ważniejszych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymywanie zapasów powyżej ilości niezbędnej do niezakłóconej realizacji procesów, powoduje zamrażanie środków finansowych, zwiększa koszty funkcjonowania. Z kolei zbyt niski poziom zapasów może powodować przestoje i przyczyniać się do powstawania strat. Sprawne zarządzanie zapasami, związanymi z nimi kosztami oraz zaopatrzeniem ma bardzo istotny wpływ na wyniki ekonomiczne każdej firmy. System Gospodarka Materiałowa będący częścią zintegrowanego pakietu Impuls EVO pozwala na znaczne zwiększenie efektywności tych działań. Aplikacja śledzi wszystkie zdarzenia i operacje dokonywane na indeksach magazynowych. Dostarcza informacji o aktualnym stanie, wartości i lokalizacji zapasów i towarów rejestrując transakcje magazynowe i ruch związanych z nimi dokumentów. System obsługuje dowolną liczbę magazynów, także wirtualnych i prowadzi wyceny według różnych metod. Pozwala identyfikować osoby wystawiające dokumenty, przyjmujące i wydające pozycje z magazynów. W module rejestrowane są oferty dostawców i składane zamówienia zakupu. Tu także odbywa się analiza rzeczywistej realizacji zamówień. System pozwala na budowanie schematów dekretacji dla poszczególnych rodzajów dokumentów magazynowych i ich dekretację do systemu finansowo - księgowego w ramach poszczególnych magazynów. Gwarantuje także rzeczywiste odzwierciedlenie wielkości zapasów dzięki sprawnemu przeprowadzeniu inwentaryzacji. Pełna integracja modułu Gospodarka Materiałowa z pozostałymi aplikacjami systemu Impuls EVO pozwala na automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych w oparciu o dokumenty powstające w powiązanych modułach. Pracę z systemem znacznie ułatwia rozwinięta współpraca z zewnętrznymi urządzeniami rejestracji danych - wagami, czytnikami kodów kreskowych itp. 3

4 Obsługa dokumentów magazynowych Wszystkie operacje dokonywane na materiałach znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach magazynowych. Ich ewidencji i obsłudze, a także prezentowaniu wzajemnych zależności, służy Kartoteka dokumentów magazynowych. Kartoteka zapewnia pełną kontrolę nad całością obiegu dokumentów. Operacje w niej przeprowadzone widoczne są i powodują zmiany również w innych modułach pakietu Impuls EVO m.in. w systemie dystrybucyjnym, finansowo - księgowym i produkcyjnym. Dokumenty magazynowe generowane mogą być automatycznie na podstawie m.in.: zamówień klientów, zamówień zakupów, faktur sprzedaży, zleceń produkcyjnych. Dokumentowi magazynowemu możemy nadać jeden z czterech statusów: wystawiony, do realizacji, zrealizowany i zaksięgowany. Dopiero dokument o statusie zrealizowany powoduje zmianę stanów magazynowych. Dokument o statusie do realizacji skutkuje jedynie informacją o zadysponowanej ilości danego towaru. Dokumenty, których jeszcze nie zaksięgowano możemy korygować zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień. Po zaksięgowaniu korekta dokumentu odbywa się przez stornowanie. Możliwość stopniowej realizacji dokumentów magazynowych w oparciu o jedną kartotekę sprawia, że może z niej korzystać kilka działów. System pozwala na dostosowanie dokumentów do indywidualnych potrzeb użytkownika. Maksymalne bezpieczeństwo zapewnia rozbudowany system przydzielania uprawnień do ich obsługi. Moduł Gospodarka Materiałowa charakteryzuje się pełną integracją z aplikacją finansowo - księgową systemu Impuls EVO. Zapewnia to bieżący dostęp do aktualnej informacji na temat wartości poszczególnych magazynów. Dla wszystkich dokumentów obrotu magazynowego definiowane są schematy księgowania, w oparciu o które następuje dekretacja do systemu Finanse Księgowość Koszty. Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena Ewidencja i kontrola stanów oraz obrotów magazynowych może odbywać się z dokładnością do indeksu, wersji handlowej, magazynu, miejsca składowania, serii. Dodatkowo, zdefiniowanie minimalnego lub maksymalnego poziomu zapasów danego indeksu umożliwia raportowanie jego przekroczenia. Warta podkreślenia jest dostępna w systemie możliwość analizowania struktury wiekowej zapasów. Szczegóły informacji o stanach magazynowych można prześledzić przeglądając wpływające na nie dokumenty magazynowe. W zależności od potrzeb odbywa się to na różnym poziomie szczegółowości, np. w relacji ilościowej lub ilościowo - wartościowej, łącznie z dotarciem do podglądu dokumentu źródłowego. Aplikacja pozwala na wybór strategii ustalania wartości rozchodu. Wyceny mogą być wykonywane według wielu metod np. FIFO, cen średnich ważonych czy cen rzeczywistych. Inwentaryzacja Pełną kontrolę nad stanami magazynowymi ułatwia sprawne przeprowadzanie inwentaryzacji. System pozwala na realizowanie Inwentaryzacji w sposób kompletny, ciągły lub wyrywkowy. Jeżeli zdecydujemy się na inwentaryzację kompletną aplikacja automatycznie zablokuje obroty na wybranym magazynie lub miejscu składowania na czas jej trwania. System generuje wszystkie związane z inwentaryzacją dokumenty - arkusze spisu z natury, tabulogramy oraz protokoły różnic inwentaryzacyjnych. Automatycznie tworzy także dokumenty magazynowe dla niedoborów lub nadwyżek inwentaryzacyjnych. 4

5 Definiowanie indeksów i wyrobów Wprowadzanie indeksów, definiowanie ich grup, a następnie przypisywanie charakteryzujących je własności odbywa się w Kartotece indeksów. Wybór grupy, do której ma należeć dana część skutkuje pojawieniem się przypisanych do niej własności (np. nazwa, wymiary, gatunek). W każdej grupie możliwe jest zdefiniowanie 20 własności. Podział na grupy pozwala na taką klasyfikację kartoteki indeksów, która umożliwia tworzenie potrzebnych analiz. Dla każdego indeksu można zarejestrować także szereg dodatkowych informacji kontrolnych. Do szczególnie istotnych należą m.in. zapas minimalny, marża minimalna, parametry zaopatrzenia np. minimalna partia. Zaopatrzenie magazynowe Moduł wspomaga cały proces zakupu materiałów, począwszy od wygenerowania zapotrzebowania poprzez rejestrację i analizę ofert dostawców, aż po kontrolę stopnia realizacji zamówień i terminów płatności zobowiązań. Aplikacja korzysta ze wspólnych dla całego systemu katalogów kontrahentów i indeksów magazynowych. Podstawą do stworzenia zamówienia zakupu mogą być zarówno potrzeby planowanej produkcji jak i tzw. zamówienia wewnętrzne, czyli zapotrzebowania na materiały poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy. Dzięki temu zwiększa się efektywność planowania, realizacji i kontroli procesów zakupu. System umożliwia, automatyczne lub manualne, utworzenie dokumentu materiałowego przyjęcia na magazyn powstanie dokumentu księgowego, aktualizację stanów magazynowych i cen oraz rzeczywiste odzwierciedlenie kosztów zakupu. Aplikacja stanowi cenne źródło informacji na temat potencjalnych dostawców i złożonych przez nich ofert. Wykorzystując Kartotekę ofert dostawców gromadzi się dane na temat oferowanych przez nich towarów oraz proponowanych warunków handlowych. Rejestrowanie ofert dostawców odbywa się według określonych przez użytkownika kryteriów i pozwala na wybór najkorzystniejszej propozycji pod względem ceny, czasu realizacji zamówienia, terminu płatności, wielkości partii czy kosztów transportu. Porównując poszczególne oferty w łatwy sposób można wybrać dostawcę, który w danym momencie oferuje najlepsze warunki dostawy. Kontrola jakości Istotnym elementem procesu jest kontrola jakości dostaw wybranych indeksów. Dokumenty, na których zdefiniowano pozycje podlegające kontroli mogą być zrealizowane tylko pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania wskazanego w nich parametru. Kontrola negatywna automatycznie uniemożliwia obrót danym indeksem materiałowym. Właściwie prowadzona kontrola jakości ma olbrzymie znaczenie dla sprawnej realizacji funkcji produkcji, a co z tym związane także dla dostosowania do norm jakości ISO. 5

6 Raporty Integracja danych logistycznych z informacjami pochodzącymi z pozostałych modułów systemu Impuls EVO umożliwia tworzenie wszechstronnych raportów i analiz. Raporty funkcjonujące w systemie Gospodarka Materiałowa podzielone są na cztery grupy tematyczne: Analiza dostaw Koszty Obroty magazynowe Stany magazynowe System wyposażony jest dodatkowo w funkcję Kreatora raportów, który umożliwia użytkownikowi stworzenie własnego raportu opartego na dowolnych danych zarejestrowanych w systemie. 6

7 BPSC SA ul. Gałeczki 61, Chorzów Tel , fax NIP: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS , Kapitał zakładowy ,80 zł. Opłacony w całości

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

............... CRM.......... 1

............... CRM.......... 1 1 CRM 3 Zarządzanie bazą klientów 4 Zarządzanie sprzedażą 5 Zarządzanie marketingiem 5 Serwis 6 Analizy 6 2 CRM Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty

Bardziej szczegółowo

............Kadry Płace.......... 1

............Kadry Płace.......... 1 1 Kadry Płace 3 Struktura organizacyjna 4 Kadry 4 Płace 6 2 Kadry Płace Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

System ERP SyKOF obejmuje wszystkie podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa tj.: produkcję, logistykę, finanse oraz kadry i płace.

System ERP SyKOF obejmuje wszystkie podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa tj.: produkcję, logistykę, finanse oraz kadry i płace. Szanowni Państwo, Firma Systemy Informatyczne SYKOM działa na rynku usług informatycznych nieprzerwanie od 1987 roku. Oferujemy kompleksową obsługę informatyczną przedsiębiorstw, w tym dostarczanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne MSP SIMPLE. SPRINT platforma ERP dla firm z sektora MSP

systemy informatyczne MSP SIMPLE. SPRINT platforma ERP dla firm z sektora MSP systemy informatyczne MSP Spółka od ponad 24 lat działa na rynku producentów systemów informatycznych, dostarczając rozwiązania umożliwiające sprawne zarządzanie całą firmą. Specjalnie z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ W INFORMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW BPSC SA

20 LAT DOŚWIADCZEŃ W INFORMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW BPSC SA 20 LAT DOŚWIADCZEŃ W INFORMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW BPSC SA Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA) działa na rynku od 1988 roku. Od początku zajmujemy się projektowaniem i wdra- Ŝaniem systemów

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CDN XL.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CDN XL. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CDN XL. ZARZĄDZANIE OPERACYJNE Na zarządzanie operacyjne w firmie składają się wszystkie aspekty codziennego zarządzania organizacją. Kierowanie przedsiębiorstwem na poziomie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7

Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7 Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7 MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2011 Spis treści Spis Treści 2 1 Specyfika zakładu produkcyjnego 4 1.1 Zamienniki, półprodukty i załączniki

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 2 Gospodarka Materiałowa - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 7 1.1. Standardowe przyciski i obsługa menu (szerzej opisane we Wprowadzeniu do aplikacji BPSC)...7 1.2. Tryb zapytania

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP

Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP SZKODA Maciej 1 Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP WSTĘP Współcześnie realizowana logistyka opiera się na zintegrowanych systemach informatycznych i bez nich byłaby

Bardziej szczegółowo