Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1"

Transkrypt

1 Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński Planowanie zasobów. Strona: 1

2 Planowanie zasobów wytwórczych MRP II Wstęp Plan rozwoju oraz strategia Oracle dla systemu JD Edwards Zasady działania procesów planowania na przykładzie Kompleksowego rozwiązania ERP Różne podejścia do procesu planowania Optymalizacja wykorzystania procesu MRP w codziennej pracy Szanse i wyzwania w planowaniu wielooddziałowym Obsługa strat i ubytków w module MRP Dodatkowe narzędzia wspierające planowanie Strona: 2

3 Podstawy. Strona: 3

4 <Insert Picture Here> Podstawy Zakres modułu Planowanie Zapotrzebowania Integracja z innymi modułami systemu Źródła zapotrzebowania Strona: 4

5 Czym jest planowanie zasobów? Definicja planowania Proces związany z ustanawianiem celów dla organizacji i wyborem różnych środków do osiągnięcia tych celów z wykorzystaniem różnych zasobów organizacji (źródło: APICS) Plan strategiczny Plan taktyczny Plan operacyjny Strona: 5

6 Planowanie zapotrzebowania elementy RRP MPS / DRP RCCP MRP CRP Strona: 6

7 Rodzaje produkcji? Produkcja dyskretna Produkcja procesowa Montaż na zamówienie Podział ze względu na źródło zapotrzebowania Produkcja na magazyn Montaż na zlecenie Produkcja na zamówienie Normy materiałowe Standardowa Wsadowa Procentowa Strona: 7

8 Poziomy planowania Zagregowany plan produkcji (prognoza) Główny Harmonogram produkcji Planowanie Zapotrzebowania Na surowce Planowanie zasobów Zgrubne Planowanie mocy Planowanie mocy produkcyjnych Taktyczne Operacyjne Zarządzanie produkcją Planowanie wykonania Wykonanie Strona: 8

9 JD Edwards EnterpriseOne Integracja z innymi modułami systemu Strona: 9

10 Planowanie MPS/MRP Reguły zaopatrzenia / zapotrzebowania (MPS) Reguły zaopatrzenia / zapotrzebowania (MRP) Parametry planistyczne pozycji Parametry planistyczne pozycji Strona: 10

11 Podejścia do planowania. Strona: 11

12 Poziom głównego harmonogramu produkcji Podejścia do procesu planowania 1. Wyrób gotowy 2. Półwyrób Strona: 12

13 Wielopoziomowość MPS/MRP Podejścia do procesu planowania 1. MPS / MRP 1 przebieg 2. MPS / MRP 2 przebiegi 3. MPS / MRP półwyroby / MRP zakupy Strona: 13

14 Źródło Zapotrzebowania Planu Make to order Make to stock 1. Zlecenia sprzedaży 1. Prognoza 2. To co większe (Prognoza/ZS) Strona: 14

15 Powiązania międzyoddziałowe Podejścia do procesu planowania 1. Planowanie jednooddziałowe 2. Planowanie wielooddziałowe Strona: 15

16 Optymalizacja procesu planowania. Strona: 16

17 Organizacja zadań w ramach pętli planowania Optymalizacja procesu planowania Poniedziałek. Uruchomienie MPS Harmonogram wyrobów gotowych Wtorek. Uruchomienie MRP Harmonogram dla półwyrobów Środa. Uruchomienie MRP Indeksy kupowane Piątek. Scenariusze What-If Strona: 17

18 Przegląd / Przetwarzanie komunikatów planistycznych Informacje nagłówkowe o liczbie utworzonych komunikatów systemowych Informacje szczegółowe w postaci komunikatów planistycznych Różne typy komunikatów Możliwość przetworzenia komunikatów do zleceń zakupu/zleceń produkcyjnych/zleceń przesunięć międzyoddziałowych Strona: 18

19 Identyfikacja zagrożeń Horyzont planistyczny Horyzont planistyczny (Oddział pozycji + opcje przetwarzania MRP) Obejmuje wystarczający przedział czasu dla skumulowanych czasów produkcji wyrobu Czas na zmiany inżynieryjne / rozwój produktu Zakupowy czas realizacji Produkcyjny czas realizacji Czas dostawy do klienta Granice czasowe Punkty w przedziale czasowym gdzie mogą zachodzić zmiany w polityce lub/oraz w procedurach operacyjnych Okres zamrożenia Okres planowania Okres wyświetlania komunikatów Strona: 19

20 Indeksy produkowane Horyzont planistyczny Harmonogram zamrożony Okres półpłynny Okres płynny 1. Data startu w komunikatach zleceń produkcyjnych 2. Data partii Manufacturing Effective Days Strona: 20

21 Indeksy kupowane Horyzont planistyczny Transport Okres zagrożony Okres bezpieczny 1. Transport Wartość stała 2. Okres zagrożony Czas w którym dostawca zamawia komponenty / przezbraja / produkuje 3. Okres bezpieczny pewna realizacja dostawy Strona: 21

22 Indeksy kupowane Horyzont planistyczny Transport Okres zagrożony Okres bezpieczny 1. Identyfikacja zagrożeń wg rodzaju komunikatu 2. Identyfikacja zagrożeń według braków w zaopatrzeniu Strona: 22

23 Indeksy kupowane Horyzont planistyczny Transport Okres zagrożony Okres bezpieczny 1. Identyfikacja zagrożeń wg rodzaju komunikatu Okres bezpieczny automatyzacja Wsadowe przetwarzanie komunikatów typu O Strona: 23

24 Indeksy kupowane Horyzont planistyczny Transport Okres zagrożony Okres bezpieczny 1. Identyfikacja zagrożeń wg rodzaju komunikatu Okres zagrożony konieczna interwencja planisty Analiza wykonalności komunikatów MRP Strona: 24

25 Indeksy kupowane Horyzont planistyczny Transport Okres zagrożony Okres bezpieczny 1. Identyfikacja zagrożeń wg rodzaju komunikatu Transport konieczna interwencja planisty Wymagana zmiana harmonogramu Strona: 25

26 Indeksy kupowane Horyzont planistyczny Transport Okres zagrożony Okres bezpieczny 1. Identyfikacja zagrożeń wg rodzaju komunikatu 2. Identyfikacja zagrożeń według braków w zaopatrzeniu Strona: 26

27 Indeksy kupowane Horyzont planistyczny Transport Okres zagrożony Okres bezpieczny Okres zamrożony 2. Identyfikacja zagrożeń według braków w zaopatrzeniu Okres zamrożony kontrola ujemnego bilansu zaopatrzenia / zapotrzebowania w okresie zamrożonym Strona: 27

28 Indeksy kupowane Horyzont planistyczny Transport Okres zagrożony Okres bezpieczny Strona: 28

29 Co z zapasem bezpieczeństwa? Zwiększenie ilości na stanie? Ukrycie nieprawidłowości? Zabezpieczenie przed niestabilnym zapotrzebowaniem? Zabezpieczenie przed nieterminową dostawą od dostawców? Utrzymanie równowagi między zaopatrzeniem i zapotrzebowaniem? Strona: 29

30 Planowanie wielooddziałowe. Strona: 30

31 Planowanie wielooddziałowe Dostawcy Zakłady Centra Dystrybucji / Magazyny Klienci Strona: 31

32 Planowanie wielooddziałowe R3483 WO. ST/OT. OP. Strona: 32

33 Bilans Zaopatrzenia / Zapotrzebowania Jednooddziałowe Strona: 33

34 Bilans Zaopatrzenia / Zapotrzebowania Wielooddziałowe odział zapotrzebowania Strona: 34

35 Bilans Zaopatrzenia / Zapotrzebowania Wielooddziałowe oddział zaopatrzenia Strona: 35

36 Planowanie wielooddziałowe P1. P2. Strona: 36

37 Planowanie wielooddziałowe P3403T 1. Powiązania wg indeksów / grup głównego planowania / ogólne 2. Daty obowiązywania powiązań międzyoddziałowych 3. Poziomy / priorytety oddziałów Strona: 37

38 Planowanie wielooddziałowe P3403T 1. Sprawdzanie dostępności 2. Zasoby % (Source percent) 3. Procent do wykonania (Percent to fill) Strona: 38

39 Planowanie wielooddziałowe WO. OP. Brak dostępności. Strona: 39

40 Ubytki, Straty i Odpady. Strona: 40

41 Ubytki, Straty i Odpady 1. Shrink (Ubytki) Wyroby gotowe 2. Scrap (Odpady) Komponenty (Półwyroby / Indeksy kupowane) 3. Yield (Wydajność) Straty wynikające z wydajności centrum roboczego Strona: 41

42 Ubytki 1. Shrink (Ubytki) Indeksy produkowane (P41026) -> Skorygowanie ilości w normie -> Skorygowanie czasów w marszrucie P31113 (Wydanie do zlecenia produkcyjnego) Opcja przetwarzania 3. Strona: 42

43 Ubytki 1. Shrink (Ubytki) Komponenty MRP nie planuje zwiększenia ilości dla indeksu z przypisanym procentem ubytków. MRP zwiększy zapotrzebowanie dla indeksów listy części składnika z przypisanym procentem ubytków Strona: 43

44 Procent odpadu 2. Scrap (Procent odpadu) Komponenty (P3002) Wartość procentowa zwiększonego zapotrzebowania wynikającego z przewidywalnych strat materiałów w procesie produkcji Strona: 44

45 Procent odpadu 3. Yield (Wydajność) Operacje centrum roboczego w marszrucie P3003 Yield Scrap Krok Wydajność operacji Wydajność skumulowana Procent odpadu Tylko 68,4% składnika zużywanego w pierwszym kroku zostanie przekazana do wyrobu gotowego Strona: 45

46 Procent odpadu 3. Yield (Wydajność) Operacje centrum roboczego w marszrucie P3003 Tylko 68,4% składnika zużywanego w pierwszym kroku zostanie przekazana do wyrobu gotowego Strona: 46

47 Dodatkowe narzędzia wspierające planowanie. Strona: 47

48 Dodatkowe narzędzia wspomagające planowanie 1. Korekty czasowe 2. Weryfikacja obciążeń w planowaniu strategicznym 3. Konsumpcja prognoz 4. Supplier Release Schedule Strona: 48

49 Korekty czasowe. Strona: 49

50 Czas realizacji Opcje przetwarzania MRP 1. Bezpieczny czas realizacji pozycji zakupionych 2. Bezpieczny czas realizacji pozycji wytworzonych 3. Dni odroczenia wyświetlania komunikatów o przyśpieszeniu 4. Dni odroczenia wyświetlania komunikatów o opóźnieniu Strona: 50

51 Przyspieszanie zleceń zakupu 1. Leadtime offset 2. Daty partii Bezpieczny czas realizacji dla pozycji zakupionych Bezpieczny czas realizacji dla pozycji wytworzonych Strona: 51

52 Weryfikacja obciążeń. Strona: 52

53 Weryfikacja obciążeń Proces planowania RRP MPS / DRP RCCP MRP CRP Strona: 53

54 Planowanie zapotrzebowania na zasoby - RRP Resource Requirements Planning Dane wejściowe -> Prognoza Planowanie wysokiego poziomu Weryfikacja zdolności produkcyjnych, wyposażenia oraz dostępności zasobów ludzkich Planowanie długookresowe Tworzenie planu, na podstawie którego zapewnione zostaną odpowiednie zasoby (budynki, maszyny i urządzenia, itd.) Strona: 54

55 RRP Przegląd obciążeń centrów roboczych 1. Rated profile = (forecast quantity labor or machine hours) (efficiency utilization) time basis code. 2. Loaded profile = (forecast quantity labor or machine hours) time basis code 3. Loaded profile = (forecast quantity labor or machine hours) time basis code Strona: 55

56 Konsumpcja prognoz. Strona: 56

57 Ustawienie Konsumpcja prognoz 1. Kartoteka pozycji 2. Defenicja typów zleceń sprzedaży konsumujących prognozę Strona: 57

58 Ustawienie Konsumpcja prognoz 3. Definicja okresów dla konsumpcji prognoz Strona: 58

59 Przegląd szeregów czasowych Konsumpcja prognoz FSCU Forecast Unadjusted FCST Adjusted Forecast Strona: 59

60 Wprowadzenie prognozy sprzedaży Przegląd prognoz dla wielu indeksów Filtrowanie wg Numeru planisty, Głównej rodziny planowania Przegląd realizacji prognozy Roczna agregacja porównywanych ilości / kwot Strona: 60

61 Supplier Release Schedule. Strona: 61

62 Supplier Release Schedule Harmonogram Dostawcy 1. Synchronizowanie z dostawcą 2. Kalendarze dostaw 3. Generowanie prognoz długookresowych 4. Automatyczny podział zapotrzebowania na wielu dostawców Strona: 62

63 Supplier Release Schedule Harmonogram Dostawcy Stworzenie kontraktu [D2.4] P4310 AD0003 Supplier Schedule Master Revision P4321 AD0002 Supplier Schedule Revision P34301 AP0001Obsługa czasów realizacji dla pozycji kupowanych Supplier Schedule Generation R34400 AP0001 Supplier Schedule Revision P34301 AP0001 (opcje przetw: typ zlec ZK) Supplier Schedule Release Generation R34410 AP0001 (opcje przetw: P4310 AD0005) Strona: 63

64 Strona: 64

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Moduły funkcjonalne systemów ERP

Moduły funkcjonalne systemów ERP Moduły funkcjonalne systemów ERP Wprowadzenie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa a moduły systemu ERP różny stopień szczegółowości podziału na moduły różnice terminologiczne a różnice funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania cz. 2

Systemy zarządzania cz. 2 Systemy zarządzania cz. 2 Powtórzenie Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production Certyfikowane przez Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Światowi liderzy Lean Production korzystają z systemu ASPROVA:

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Systemy informatyczne w zarządzaniu Plan wykładu Co to jest System Informatyczny? Podział SIZ wg. zakresu obsługiwanych funkcji: systemy cząstkowe, proste,, CIM (CAD, CAP, CAM, CAQ). Podział SIZ wg. zakresu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Bartłomiej Wyrwa Synchronized Buffers Management Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Czym się zajmujemy Weryfikujemy i usprawniamy procesy zarządzania przedsiębiorstwem: procesy planowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA Podstawowe cele sterowania produkcją, to m.in.: skrócenie czasu realizacji zlecenia klienta, zmniejszenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec

System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec Zarządzanie w przedsiębiorstwach przemysłowych jest obecnie wspierane przez systemy planowania potrzeb materiałowych MRP (Materials Resorce Planning). Systemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Podejmowane decyzje są zawsze najwyżej tak dobre jak dane na których się opierają SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1. Wstęp. Warunkiem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Madar MES program do nadzorowania produkcji. Instrukcja obsługi

Madar MES program do nadzorowania produkcji. Instrukcja obsługi Madar MES program do nadzorowania produkcji Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions

Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions Lepsza wydajność pracowników Infor ERP LN 6.1 zaprojektowano tak, aby udoskonalić środowisko użytkownika systemu i sprawić by pracownicy byli bardziej wydajni w

Bardziej szczegółowo