Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/"

Transkrypt

1 Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł

2 Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN

3 Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania gospodarką magazynową Opracowane zostały one na początku lat sześćdziesiątych i były historycznie pierwszymi systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem

4 MRPI MRPI - Material Requirements Planning systemy planowania potrzeb materiałowych MRPI pozwalały na wspomaganie decyzji w zakresie zaopatrzenia i przepływów strumienia materiałowego w stałych cyklach planowania

5 MRPI Systemy oparte na standardzie MRP zajmowały się przetwarzaniem harmonogramu produkcji wyrobów gotowych w plan zapotrzebowania i zaopatrzenia w niezbędne do produkcji materiały, komponenty i podzespoły Ogólne równanie produkcji: 1. Co mamy zamiar wyprodukować? 2. Co jest nam potrzebne do produkcji? 3. Co posiadamy? 4. Co musimy zamówić?

6 MRPI MRP umożliwia: redukcję stanu zapasów dokładne określanie terminu dostaw surowców i półproduktów dokładne wyznaczanie kosztów produkcji lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazynów, możliwości wytwórczych) dokładniejszą kontrolę poszczególnych etapów produkcji, a w efekcie szybszą reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu

7 MRP II MRP II - W roku 1989 APICS (American Production and Inventory Control Society) ogłosiło standard Manufacturing Resource Planning - MRP II poszerzony w stosunku do MRP I o przygotowanie produkcji, planowanie i kontrolę produkcji oraz sprzedaż i dystrybucję wyprodukowanych dóbr, którego naczelną zasadą działania jest sprzężenie zwrotne (Closed Loop)

8 MRP II Rozszerzenie zakresu MRP polegało na połączeniu modułów fazy planowania z modułami sterującymi fazy realizacji: szczegółowa kontrola zdolności produkcyjnych (wykorzystującą wyniki harmonogramowania w fazie sterowania produkcją); uwzględnienie wyników rzeczywistej realizacji zleceń, (produkcyjnych i zakupu).

9 1. Stany magazynowe wyrobów gotowych 2. Główny harmonogram produkcji 3. Stany magazynów materiałów i prefabrykatów 4. Zapotrzebowanie materiałowe 5. Zlecenie produkcyjne 6. Plan wykonawczy zdolności produkcyjnych 7. Polecenie zaopatrzenia 8. Zapotrzebowanie brutto na wyrób gotowy

10 Closed-Loop MRP Closed-Loop MRP umożliwia generowanie głównego harmonogramu produkcji planowanie i kontrolę wykorzystania zdolności produkcyjnych kontrolę stopnia realizacji zleceń produkcyjnych definiowanie i modyfikację marszrut produkcyjnych wraz z optymalizacją zarządzania przebiegiem sekwencji operacji produkcyjnych zarządzanie zaopatrzeniem/zakupami oraz obserwację wywiązywania się dostawców z przyjętych przez nich zamówień zarządzanie gospodarką magazynową

11 1. Plan finansowy 2. Plan działalności gospodarczej 3. Plan marketingowy 4. Informacje o dostępnych zasobach 5. Przewidywany popyt 6. Plan produkcji 7. Przewidywany popyt 8. Zamówienia klienta 9. Potwierdzanie zamówień klienta 10. Ogólna informacja o dostępnych zasobach 11. Koszty produkcji

12 ERP Pakiet oprogramowania służącego do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP Enterprise Resources Planning) jest gotowym do implementacji, zintegrowanym zbiorem modułów (aplikacji) obsługującym wszystkie biznesowe funkcje przedsiębiorstwa i posiadającym możliwość dynamicznej konfiguracji

13 ERP Standard MRP II został wzbogacony o procedury finansowe (w tym rachunek kosztów, rachunkowość zarządczą, kontrolling), zarządzanie zasobami ludzkimi, projektowanie wyrobów oraz zarządzanie projektami Wprowadzenie modułów finansowych pozwoliło planować i sterować produkcją nie tylko na podstawie wskaźników ilościowych, lecz również wartościowych

14 Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa, rozwiązanie wprowadzone na rynek przez firmę BaaN w 1996 r. - zestaw zintegrowanych narzędzi do dynamicznego modelowania struktury przedsiębiorstwa umożliwiający bezpośrednie przejście od modelu firmy do gotowej konfiguracji aplikacji i menu dla poszczególnych użytkowników

15 ERP jest zestawem narzędzi służących do: prognozowania i równoważenia podaży i popytu w ramach przedsiębiorstwa łączenia klientów i dostawców w ramach łańcucha dostaw wdrażania i wykorzystywania sprawdzonych procesów biznesowych koordynacji działań jednostek przedsiębiorstwa w celu: poprawy poziomu obsługi i szybkiej reakcji na potrzeby klientów wzrostu produktywności i efektywności procesów biznesowych obniżenia kosztów działalności

16 Budowa systemu ERP

17 Budowa systemu ERP

18 Podsystemy funkcjonalne systemu ERP Funkcjonujący system ERP jest systemem dość skomplikowanym W skład rozbudowanego systemu klasy ERP wchodzi szereg podsystemów odpowiedzialnych za sprawną realizację pełnej jego funkcjonalności, tj. komunikacji z użytkownikiem, prezentacji wyników i plików pomocy, rozwoju i dostosowania systemu do specyficznych potrzeb użytkowników, aktualizacji oprogramowania czy nadzorowania projektu wdrożeniowego.

19 Repozytorium aplikacji Dostarcza wszystkim modułom lub podsystemom informacji o strukturze aplikacji oraz przechowuje dane ze względu na ich fizyczną reprezentację (encje, atrybuty, relacje, procedury itp.) Zawiera informacje o każdym programie, pliku oraz elemencie danych wykorzystywanym w systemie Zapewnia integralność i koordynację wszystkich jego komponentów

20 System zarządzania bazą danych Moduł ten odpowiedzialny jest za przechowywanie informacji dostarczanych przez pozostałe elementy systemu W większości instalacji rolę tę spełnia standardowy RDBMS taki jak Oracle, DB2 itp.

21 System zarządzania graficznym interfejsem użytkownika Moduł odpowiedzialny jest za standardową prezentację aplikacji, czyli za wygląd, możliwość nawigacji pomiędzy kolejnymi ekranami, dostęp do plików pomocy, obsługę błędów itp. System zarządzający graficznym interfejsem użytkownika określa sposób wyświetlania oraz przebieg dialogu z użytkownikiem - kolejność okien dialogowych i pozostałych elementów pojawiających się na ekranie monitora

22 System zarządzania menu System zarządzania menu prezentuje różne opcje wyboru dostępne w różnych obszarach funkcjonalności Pozwala dynamicznie definiować opcje, które dostępne będą dla poszczególnych użytkowników

23 System zarządzania plikami pomocy System odpowiedzialny jest za udostępnianie specyficznej lub kontekstowej pomocy w każdym miejscu i podczas każdej operacji systemu ERP W dowolna momencie służy on informacjami na temat programów, wyświetlonych okien i ich poszczególnych elementów

24 System zarządzania zapytaniami System oferuje zaawansowane możliwości tworzenia zapytań odnoszących się do szczegółowych informacji przechowywanych w repozytorium aplikacji (i słowniku danych) Zapytania te mogą dotyczyć informacji o procesach, encjach, tabelach danych, programach oraz danych aplikacji Moduł umożliwia graficzne malowanie" ekranów zapytań

25 System zarządzania konfiguracją Umożliwia skonfigurowanie systemu ERP do specyficznej struktury organizacyjnej danej organizacji gospodarczej Może to obejmować fizyczne lokalizacje; oddziały (sekcje) operacyjne; parametry i konta składające się na sprawozdanie finansowe, okres fiskalny; struktury naliczania podatków i rabatów; kategorie klientów, dostawców oraz produktów itd. Wszystkie raporty i analizy opierają się na konfiguracji zdefiniowanej podczas instalacji

26 System zarządzania ochroną i autoryzacją Moduł umożliwia zarządzanie profilami dostępu, kojarzenie takich profili z konkretnymi kontami użytkowników, autoryzację użytkowników w środowisku produkcyjnym, logowanie użytkowników i nadawanie im praw dostępu, śledzenie prób złamania zabezpieczeń systemu, zmianę profili oraz haseł itp.

27 Pozostałe podsystemy ERP podsystem zarządzania raportami, podsystem zarządzania i administrowania aplikacją, podsystem zarządzania dystrybucją oprogramowania, podsystem zarządzania zmianami, podsystem zarządzania wersjami, podsystem zarządzania kontrolą (audytem), podsystem zarządzania odzyskiwaniem danych, podsystem zarządzania archiwum, podsystem zarządzania komunikacją, podsystem wydruku dokumentacji, podsystem zarządzania szkoleniem, demonstracją i instrukcjami on-line, podsystem automatyzacji zadań biurowych, podsystem pracy grupowej, podsystem hurtowni danych i analizy danych, podsystem zarządzania projektem wdrożeniowym

28 Struktura aplikacji biznesowych przedsiębiorstwa rozszerzonego

29 Infrastruktura techniczna Najbardziej podstawowa warstwa konieczna do realizacji pozostałych warstw aplikacyjnych Składają się na nią: sprzęt, sieci, bazy danych, poczta elektroniczna, sprzęt i oprogramowanie zapewniające dostęp do internetu.

30 Pulpit zarządzania (portale menedżera) Dopasowane do specyficznych potrzeb menedżerów poszczególnych szczebli portale informacyjne Informacje przedstawiane są najczęściej w formie graficznej, co pozwala na szybką identyfikację występujących trendów i pojawiających się problemów

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Podział systemów zarządzania informacją CRM (Customer Relationship Management) -

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Piotr Soja Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna w Krakowie Streszczenie Pakiety ERP (Enterprise Resource Planning) stanowią przykład zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

Moduły funkcjonalne systemów ERP

Moduły funkcjonalne systemów ERP Moduły funkcjonalne systemów ERP Wprowadzenie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa a moduły systemu ERP różny stopień szczegółowości podziału na moduły różnice terminologiczne a różnice funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo